Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wat als de Aarde ons behandelt zoals wij haar behandelen?

  •  
30-04-2017
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Het klimaat is in trek met verdragen, conventies en marsen zoals de Climate March van dit weekend. Toch lijken we niet genoeg te doen om de Aarde te redden. Maar wat als zij ons zou behandelen zoals wij haar behandelen? Misschien is dat een motivatie om beter ons best te doen. Een filmpje van medium ATTN gaat met die theorie in gedachten aan het werk.

Meer over:

kijk nou, leven, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (16)

NooT2
NooT22 mei 2017 - 15:38

Klimaatverandering schijnt evident te zijn. De schuld van de mens hieraan eveneens. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit zomaar te stoppen of terug te draaien is. Mijn bescheiden inschatting is: niet. We gaan het zien, wat er allemaal verandert, en we gaan ons weer aanpassen, technologisch of door verhuizingen, zoals het al eonen gaat op Aarde.

RobSon2
RobSon21 mei 2017 - 12:29

De aarde draait wel door. Of de mensheid het overleeft is zeer de vraag.

Erikvanwegen
Erikvanwegen1 mei 2017 - 7:39

Mag ik u even herinneren aan het Permian-Triassic extinction event. Een periode zo een 250miljoen jaar geleden waarbij 96% van al het zeeleven uitstierf en 70% van al het leven op land. Met andere woorden, de enige die door, door onszelf geinitieerde miniscule klimaatverandering zou kunnen uitsterven is niet de aarde, maar wij zelf.

Okke2
Okke230 apr. 2017 - 22:01

Wat is er dan precies stuk aan de aarde?

ton14024
ton1402430 apr. 2017 - 15:15

Op de 24 uur schaal loopt de mensheid een minuutje rond op aarde. Wat als de Aarde ons behandelt zoals wij haar behandelen????? Eigenlijk hebben we haar altijd goed behandeld, tot die laatste fractie van een seconde voor 24 uur. Geef haar even de tijd! Volgens die schaal krijgen we direct het antwoord.

Rrr Can Jensen
Rrr Can Jensen30 apr. 2017 - 13:42

Alle mensen, die klimaatverandering ontkennen zijn heel gevaarlijk... bijvoorbeeld aan Harry Mens, Donald Trump etc. De regering, moet daarom klimaat onvriendelijk materieel heel erg belasten en snel met alternatieven komen. www.tienerlifestyle.blogspot.nl

4 Reacties
Don Quichote
Don Quichote30 apr. 2017 - 18:40

Ik ontken de klimaatveranderingen niet. Ik zie wat er gebeurt en ook de gevolgen zijn duidelijk. Ik zet mijn twijfels bij de onderzoekers die om te onderzoeken, en daarmee geld krijgen, iets moeten onderzoeken wat populair is. Als men iets moet onderzoeken is het dus nog niet geheel duidelijk. Om te stellen dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatveranderingen, en de mens alleen, stel je eigenlijk dat de schommelingen zoals die al sinds het begin van onze planeet plaatsvinden buitenspel. Om alle schuld en dus ook de oplossing alleen bij de mensheid te leggen vind ik erg kort door de bocht! De vooringenomenheid bij de onderzoekers vind bijna populistisch, dat wil zeggen, dat ze alleen op zoek gaan naar het bewijs van de overheersende stemming zonder open te staan voor alternatieven. Daardoor krijg je een enorme tunnelvisie die de naam " onafhankelijk onderzoek" niet mag dragen. Als Het klimaat veranderd zoals ze dat eerder heeft gedaan, wijnteelt in Nederland, dan is dat de vorige keer zonder invloed van de mens gebeurt. Wanneer de de ijsmassa in de zomer afneemt op de Noordpool is dat een teken zegt men, maar de sinds de grootste afname in 2012 is het niet meer zo erg geweest, men zou kunnen stellen dat 2012 het dieptepunt was en dat het sindsdien niet meer zo weinig is geweest. Toch is de opwarming niet afgenomen volgens de onderzoekers. Dus ik twijfel aan de menselijke factor in de schuld van de klimaatsverandering.

Pater
Pater1 mei 2017 - 1:15

@Don "Om te stellen dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatveranderingen, en de mens alleen, stel je eigenlijk dat de schommelingen zoals die al sinds het begin van onze planeet plaatsvinden buitenspel." Nee hoor. Die schommelingen staan buiten kijf. Het gaar erom dat we sinds de industriële revolutie op enorme schaal bezig zijn met de uitstoot van gassen die de warmte weer naar de aarde terugkaatsen en in de atmosfeer houden. Het klimaatsysteem kan wel wat hebben, maar nu zijn de grenzen overschreden en neemt de opwarming in steeds groter tempo toe. "Ik zet mijn twijfels bij de onderzoekers die om te onderzoeken, en daarmee geld krijgen, iets moeten onderzoeken wat populair is." Wat een merkwaardige redenering. Onderzoekers die echt zouden kunnen bewijzen dat het allemaal niet waar is (er zijn wel sceptici, maar die zijn vooral goed in vraagtekens zetten, niet in het bewijzen van het tegendeel) zouden goud kunnen verdienen, dat is een veel populairdere boodschap. Het aantal klimaatwetenschappers dat het eens is over de invloed van de menselijke activiteiten op het klimaat is gegroeid tot 97%. Zelfs als u denkt dat die 3 % gelijk heeft zou u moeten overwegen dat het voorzorgsbeginsel betekent dat u rekening moet houden met het gelijk van die 97% en dat er dus maatregelen noodzakelijk zijn. "Om alle schuld en dus ook de oplossing alleen bij de mensheid te leggen vind ik erg kort door de bocht!" Het geeft tientallen jaren geduurd voordat wetenschappelijk de huidige overeenstemming is ontstaan. Geen leuke boodschap, maar wat u al of niet 'kort door de bocht' vindt heeft geen enkele wetenschappelijke waarde. U kunt van alles "vinden". De toegenomen smelt van Poolijs maar ook van gletschers en van het ijs opp Groenland betekent dat de warmte minder wordt teruggekaatst en nog meer blijft 'hangen'.

Marc Marc
Marc Marc1 mei 2017 - 15:36

@Pater, ik denk dat het aantal klimaatwetenschappers die denken dat de mens invloed heeft op het klimaat afgerond 100% is. CO2 is immers een broeikasgas. Het 97% onderzoek zegt trouwens wat heel anders. Van ca. 12.000 klimaatonderzoeken is de samenvatting gelezen. Op een schaal van 1 t/m 7 is gescoord in hoeverre de AGW hypothese omarmt werd. Schaal 1 gaf expliciet aan dat de mens de voornaamste reden van de de opwarming is inclusief kwantificering, schaal 2 expliciet onderschrijving van AGW zonder kwantificering, schaal 3 impliciete onderschrijving van AGW, schaal 7 betrof expliciete afwijzing van AGW met kwantificatie en schaal 4 is geen positie over AGW. De rest kan je raden. Dan nu de aantallen onderzoeken die gescoord zijn per schaal: 1: 64; 2:923; 3: 2911; 4:7983; 5: 54; 6: 15; 7: 9. Als je vervolgens schaal 4 weggooit en je telt schaal 1 t/m 3 bij elkaar op dan kom je aan 97%. Dus alle klimaatonderzoeken die de mens niet noemt als oorzaak in de samenvatting gooi je weg en als je maar impliciet verwijst naar de mens zonder enige onderbouwing dan behoor je tot de 97% consensus. Daarom is de 97% geen sterk argument als je achter de cijfers kijkt. Als je dan ook bedenkt dat er de laatste tijd de nodige onderzoeken naar buiten komen waaruit blijkt dat klimaatvariabiliteit een niet te onderschatten factor is weet je al dat het lastig is om de contributie van de mens aan de opwarming in nauwkeurige cijfers vast te stellen. Immers, alle opwarming die niet aan de mens is toe te schrijven gaat af van de 100%. Maar nogmaals, ik bestrijd AGW niet maar als je goed naar de klimaatwetenschap kijkt en niet alleen naar de trouw en guardian berichtgeving, dan zijn het interessante tijden. Voor de mensen die niet verder kijken dan de MSM ben je dan een klimaatontkenner onder verwijzing naar dat flinterdunne 97% consensus onderzoekje.

Don Quichote
Don Quichote2 mei 2017 - 20:18

@Pater, de uitstoot van broeikasgas..... las hier bijvoordeeld op Joop dat 95% van de opwarming door door het meest voorkomende broeikasgas H2O in de atmosfeer komt. Schommelingen zijn er door de eeuwen heen geweest, van opwarming tot kleine ijstijd. Probeer als onderzoeker maar eens geld los te krijgen om te bewijzen dat de mens geen invloed heeft op de klimaatschommelingen... weinig kans.

cactus3
cactus330 apr. 2017 - 12:51

Wat als de aarde ons behandelt zoals.... Je bedoelt met aardbevingen en vulkaan uitbarstingen. Overstromingen, stormen etc? De aarde is altijd vijandig geweest. Wij hebben onze plek veroverd. Ook op de dieren die ons wilden opvreten. They lost. Dus fuck them. Op weg naar de volgende planeet.

5 Reacties
ton14024
ton1402430 apr. 2017 - 15:19

Yes, Go, and get a life.

Neurotherapie
Neurotherapie30 apr. 2017 - 15:50

En die andere planeet ook weer slopen?

HansErren
HansErren30 apr. 2017 - 19:19

Als je een omelet wil bakken moet je een ei breken. Ook windmolens bouw je niet zonder mijnbouw van zeldzame aarden.

Vuurrood
Vuurrood1 mei 2017 - 8:34

cactus: Wij hebben onze plek helemaal niet veroverd. Wij vreten de aarde alleen maar op.

Minoes2
Minoes21 mei 2017 - 14:53

We buiten tegenwoordig alles uit...ook de aarde...