Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wappie-rabbi trakteert deftig publiek op vergelijking Holocaust en coronabeleid

  •  
29-10-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
524 keer bekeken
  •  
Tamarah_Benima
Tamarah Benima, rabbijn van de liberale Joodse gemeente Noord-Nederland, heeft donderdag het gezelschap dat in Leeuwarden kwam luisteren naar de tiende Rede van Fryslân verbijsterd met de bewering dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. “Ik zie de dwingelandij om zich heen grijpen”, beweerde ze, doelend op de coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen. Ze trok zelfs een vergelijking tussen de positie van ongevaccineerden in Nederland en die van de joden in nazi-Duitsland. Ze verklaarde onder meer dat de nazi’s bij de vervolging van joden handelden vanuit nobele motieven. “De beleidsmakers toen hadden het beste voor met de samenleving, ook toen ze Joden als gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten.” Rabbijn Benima is voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad.
Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden was geschokt, s chrijft het Friesch Dagblad :
",,Stuitend, volstrekt stuitend”, vond burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden die vergelijking, zei hij in de discussie na afloop. ,,Er is geen plicht tot inenting, mensen wordt alleen gevraagd een QR-code te tonen. En de regering wordt democratisch gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. De vergelijking met het Nazi-regime wil ik echt niet zien.”"
Verder prees ze de racistische Blokkeerfriezen en vergeleek de katholieke geestelijke Bonifatius met de Taliban en IS. Om maar een paar zaken te noemen.
Haar warrig betoog richtte Benima vooral tegen ‘woke denken’, de actuele obsessie van rechtse publicisten. Ze noemde het als oorzaak van “demonisering en censuur” op sociale media en bestempelde het tot een nieuwe tirannieke religie. Ze maakte daarbij opnieuw een vergelijking met nazi’s en nu ook met stalinisten. Ze besloot haar betoog met de bekende wappie-riedel van vrijheid en liefde.
Update:
In Joodse kringen wordt met afschuw gereageerd op de uitspraken van de rabbijn. Van het CIDI tot en met de Nationaal Coördinator Bestrijding Antisemitisme en het Auschwitz Comité, allemaal vinden de ze nazi-vergelijkingen die Benima maakt onterecht en buiten iedere proportie.
"Een Nederlandse minister impliciet op dezelfde lijn plaatsen als een nazi, is beneden alle peil, zegt Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg. ,,Ik vind het onbestaanbaar dat nota bene een rabbijn dit niet begrijpt”, fulmineert de Joodse activist. Het betoog van Benima is binnen joodse organisaties als een mokerslag aangekomen, zegt hij. ,,Iedere vergelijking met de naziperiode vinden wij misplaatst. Daar ageren wij al langer tegen. Maar dit ging weer een stapje verder. Hier werden wij echt een beetje onpasselijk van. Kennelijk begrijpen mensen nog steeds niet dat er een enorm verschil is tussen een vrije keus, die niet-gevaccineerden hebben, en vermoord worden om wie je bent.”"
De rabbijn wil van geen kritiek weten en verklaart tegenover het AD over de reacties: “Dat interesseert me echt helemaal niets.” Ook in die zin is ze een volleerde wappie.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (126)

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde31 okt. 2021 - 13:15

Haar speech past heel mooi binnen het narratief van het totale extreem rechts dat alle kritiek op haar standpunten afdoet als aanval en demonisering. In Nederland halen de meeste mensen daar hun schouders over op, want neemt clown Baudet of hofnar Wilders nu serieus? Ze zijn ongevaarlijk want ver weg van de macht. Nederlanders zijn niet zo principieel, eerder praktisch ingesteld, wat onze houding verklaard. In de VS is het een heel ander verhaal. Ander land met een andere politieke structuur en een andere cultuur. Waar vrijheid van meningsuiting zo letterlijk wordt genomen dat we nu geconfronteerd worden met het misbruik ervan. Toch zijn de achterliggende ideeën niet zo anders dan hier. Bijgaande video laat goed de overeenkomsten in denken zien tussen Benima en bijvoorbeeld Ted Cruz of Tucker Carlson. Het verschil zit hem in het podium. Waar de Amerikaanse voorbeelden hun schreeuwerige gelijk willen halen bij de volkse massa, doet Benima het op een beschaafd podium in een zaal vol nietsvermoedend bestuurders en intellectuelen. Met woorden afgestemd op die omgeving, pseudo intellectualistisch. https://youtu.be/ijBhoUnenc0

1 Reactie
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde31 okt. 2021 - 13:16

'Het totale' in de eerste zin is een spontane aanvulling van mijn tablet.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 okt. 2021 - 18:35

Volgende keer mag mevrouw ergens in Nederland, bijvoorbeeld in Staphorst, voor mij een rede houden over de overeenkomst tussen Zyclon-B en vaccins tegen Covid-19. Al was het alleen maar om te zien hoe achterlijk ''rationele mensen'' vanuit hun eigen denkwereld mevrouw complimenteren voor de punten die ze scoort.

BlackUhuru
BlackUhuru30 okt. 2021 - 11:33

Zou iedereen zich niet gewoon kunnen verenigen op de constatering dat de overheid simpelweg veel te weinig zorg heeft georganiseerd om aan de zorgvraag te kunnen voldoen? Dat hierdoor schaarste onstaat en door de schaarste onenigheid over de verdeling van de capaciteit? En dat de overheid na 2 jaar nog geen stappen heeft gezet iets aan de schaarste te doen? Corona blijft nog jaren onder ons, zonder uitbreiding van de zorg capaciteit deze discussie ook, tenzij mensen anders gaan stemmen.

3 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 14:11

Dat is zeer zeker het geval. Al járen wordt erop gewezen dat het 100% zeker is dat er een pandemie zal komen, en ook al jaren was bekend dat de gezondheidszorg decompenseert op het moment dat de griep zich steviger dan gemiddeld laat zien. Ik vind het een buitengewoon ingewikkelde discussie omdat ik me ook heel goed bewust ben van de enorme hap die de gezondheidszorg uit het overheidsbudget neemt, een hap die bovendien ieder jaar groter wordt. Bovendien is het een tak die niet geautomatiseerd kan worden. Waar materiële zaken naar verhouding steeds goedkoper worden, doet mensenwerk dat niet, een fenomeen dat in de economie de Ziekte van Baumol genoemd wordt. Het is dus niet gemakkelijk de zorg "goedkoper" te maken. Misschien hangt er ook wel een econoom rond op dit forum die iets zinnigs kan zeggen over de effecten van het versterkt belasten van geautomatiseerd werk (zodat mensenwerk verhoudingsgewijs goedkoper wordt), waarschijnlijk is biedt dat geen soelaas vanwege de globalisering. Toch zal er aan het evenwicht gewerkt moeten worden, des te meer omdat we het werk dat door mensen gedaan moet worden over het algemeen als essentieel voor het functioneren van de maatschappij zien. Een alternatief is het uitspreken van een moratorium over dure therapieën met een beperkte gezondheidswinst. Maar aan dat laatste zal de politiek zich niet willen branden, omdat een patiënt die een dure behandeling wordt ontzegt, direct opgevoerd zal worden als "geofferd aan de economie". Terwijl: het zal uit de lengte moeten, of uit de breedte. Ik heb geen oplossing.

OlavM
OlavM31 okt. 2021 - 16:56

@ BlackUhuru: Daarmee ben ik het eens.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 nov. 2021 - 10:56

Ook de rivierdijken waren niet in optimale vorm toen er massale overstromingen dreigden enige jaren geleden. Het probleem met pandemien is dat het zeker is dat ze er komen maar dat het niet bekend is wanneer. Voor het tientallen jaren de zorg op "pandemiesterkte" houden zal het draagvlak onvermijdelijk verdwijnen. Ook omdat het ten koste gaat van andere dringende zaken.

Eric Minnens
Eric Minnens30 okt. 2021 - 9:19

Ik heb Benima's toespraak nu gelezen en herzie mijn hieronder geventileerde mening. Haar toespraak is eigenlijk gericht tegen (absolute) waarheidsverkondigers of -theorieën. Zij benoemt het destructieve karakter daarvan. Zij noemt als voorbeelden Bonifacius, de Taliban, Woke, het communisme, het nazisme. En ja, al de aanhangers van deze bewegingen, dus ook degenen die Joden uitroeiden in WO2, dachten /denken het goede te doen. Tegenspraak wordt niet geduld. In die zin, maar alleen in die zin, heeft ze begrip voor nazi's! Een goed betoog, ik heb haar eerder volkomen verkeerd ingeschat. https://lc.nl/opinie/Volledige-Rede-fan-Frysl%C3%A2n-27124520.html

15 Reacties
Radio-Head
Radio-Head30 okt. 2021 - 9:47

Beste Eric, dit siert je. Fijn weekend. P.S. Vond eerder een Essay van Maxim Februari van 22 sept. 2021 in De Groene, o.a. goed aangesneden op een punt wat zij, en jij nu ook maakt. Amor Fati van Abel Herzberg https://www.groene.nl/artikel/irmy-gelooft-in-haar-eigen-goede-bedoelingen

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 12:25

@Radio-Head. Dank voor de link! Goed artikel, en inderdaad wijzend op hetzelfde gevaar, en hoe het komt dat mensen erin wegglijden. Angst is geen goede raadgever, en politiek gebaseerd op angst zou altijd gewantrouwd moeten worden.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 okt. 2021 - 13:48

Eric, ik zie het niet. Ze heeft een punt als ze geen standpunt zou innemen tegen welke waarheid dan ook, maar dat doet ze wel. Ze zegt: "Terug naar Woke, vaak voortgestuwd door universitair opgeleide wereldverbeteraars. Net als indertijd bij de nazi’s en de Sovjet-communisten." Waarmee ze ons vertelt dat Woke een groep mensen is met macht die een vastomlijnde ideologie aanhangen en uitdragen. Maar dat is het juist niet. Als je kijkt naar de Critical Race Theory zie je inderdaad dat het om intellectuelen gaat - wat logisch is omdat het op universiteiten en hogescholen aan de orde komt - maar ook dat het helemaal geen ideologie is. Net zo min als de Socratische ondervraging dat is. Het is een methode om zonder ideologische ruis de maatschappelijke verhoudingen te onderzoeken. Om na te gaan waarom de ene groep wel succesvol is en de andere niet. De vergelijking tussen nazi's en mensen die opkomen voor hun belangen is dan ook zeer triest. En dat vind ik ook van het intellectuele gehalte van deze toespraak. Het is een hoop opgeklopte en demagogische onzin. Bovendien is haar stellingname een gevaarlijke vermomming. Het lijkt alsof ze kritisch is op alles wat geen tegenspraak duldt, een standpunt waarmee ze terecht de handen op elkaar krijgt. Maar wat ze feitelijk doet is het lont uit het kruitvat van politieke meningen halen. Ze probeert hele specifieke politieke meningen monddood of op zijn minst verdacht te maken. En daarmee geeft ze munitie aan al diegenen die daar baat bij hebben. Ze is van de Jordan Petersonschool, conservatief, zogenaamd intellectueel maar vooral een voedingsbodem van extreem rechts.

gimli55
gimli5530 okt. 2021 - 13:52

Complimenten Eric, bedankt voor je bijdrage.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 14:32

@ Martin Goed punt, het was ook een van de dingen die ik niet sterk vind. Ik meen dat het Clarice Gargard was, die in één van haar opiniebijdragen er op wees dat er helemaal niet zoiets is als een "Woke-ideologie". Toch heb ik wel mijn bedenkingen bij een aantal ideeën die vaak als "woke" bestempeld worden. Het meest duidelijke voorbeeld vind ik wel de stellingname van Gloria Wekker dat witte mensen automatisch racistisch zijn, een white privilege genieten, en zich onvoldoende zouden kunnen inleven in hun gekleurde medemens. Het diskwalificeert een hele categorie mensen op een manier die generaliserend en stereotyp is, een faux pas, temeer daar er geen wetenschappelijke onderbouwing is anders dan de Kritische Theorie (die geen wetenschap in engere zin is). Ook intellectuelen kunnen ongelooflijke, kwalijke onzin verkondigen (vraag Woeki maar). Natuurlijk vinden mensen makkelijker herkenning bij lotgenoten. Maar bestaat empathie alleen tussen lotgenoten? En is compassie niet al genoeg? Bestaat het risico dat als een groep zonder meer weggezet wordt als "incompetent" zich in zijn medemens te verplaatsen, dat deze zich aangevallen voelt en verhardt? Dat dat dus per saldo mensen van elkaar vervreemdt, mensen isoleert? Dat is waar Benima voor waarschuwt. Overigens maakt Peterson nogal eens de fout statistische gemiddelden op het individu te projecteren. Dat neemt niet weg dat niet alles wat hij zegt onzin is. Helaas is ook aangaande hem het debat zo verhard, dat het in bepaalde opzichten met hem eens zijn, grond is iemand tot rechtsextremist te verklaren. Ook tegen guilty-by-association ageert Benima in haar rede.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 okt. 2021 - 18:34

Hanneke, klopt, maar wat is woke? Ik krijg ook de kriebels als ik hoor hoe iemand een trend tot algemene waarheid uitvergroot of een specifieke eigenschap toedicht aan specifieke mensen. Maar doet Benima niet precies hetzelfde? In haar hele betoog praat ze in algemene termen over wokeness, zonder onderscheid of duidelijk te maken wat woke dan precies inhoudt. Ze wijst wel specifiek naar een groep die zich schuldig maakt aan wokegedrag, ze trekt vergelijkingen die niet erg subtiel zijn, etc. Verder laat ze al of niet bewust buiten beschouwing waar wokeness een reactie op is. Namelijk op de onrechtvaardigheid die in ons maatschappelijk leven als vanzelfsprekend wordt gezien. Ik lees ook nergens dat ze alleen problemen heeft met de vorm die gehanteerd wordt, ze zet de hele woke gemeenschap weg als verkeerd. Waardoor het dus wel degelijk ook om de inhoud lijkt te gaan. Ze wijst wokeness en maatschappijkritiek af op inhoudelijke gronden af, maar gebruikt kritiek op de vorm om haar punt te maken. Daarmee speelt ze bepaalde conservatieve krachten in de maatschappij in de kaart. Omdat ze met het afwijzen van inhoudelijke kritiek de status quo vergoelijkt. Het gaat mij om de context of beter om de niet uitgesproken premisse waarbinnen je haar betoog moet zien. Iets vertelt mij dat zij die context bewust niet uitspreekt.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 19:38

@ Martin, Waar! En goed dat je het onder het voetlicht brengt! "Woke" is natuurlijk een soort scheldwoord geworden. Een soort vaag, maar abject containerbegrip. Met selectief citeren kun je makkelijk een misselijkmakend beeld oproepen. Het ageren tegen "wokeness" als soort ideologie is eveneens demogogisch. Terwijl, het agenderen van onderhuidse stereotyperingen en de daaruit voortvloeiende discriminatie is ook onderdeel van "wokeness", en het lijkt mij uiterst relevant dat een maatschappij ook in dat opzicht aan zelfreflectie doet. Het zijn de scherpe randjes, de sektevorming, die, net als bij dogmatische religie en extremistische denkbeelden bestreden moeten worden.

Eric Minnens
Eric Minnens31 okt. 2021 - 4:49

@Radio-Head, Sterke link inderdaad.

Eric Minnens
Eric Minnens31 okt. 2021 - 5:39

@Martin @Hanneke Boeiende, genuanceerde uitwisseling. Ik kan nog dit zeggen. Woke had oorspronkelijk mijn sympathie, maar ik voel steeds meer weerzin tegen het fanatisme dat er blijkbaar bijhoort. Benima plaatst haar kritiek op Woke in een groter, historisch, verband. De vergelijking met de Taliban etc. is wellicht overdreven. Maar de term wappie-rabbi lijkt mij volstrekte nonsens.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 okt. 2021 - 8:32

Hanneke Kouwenberg Ik denk dat je beter irreële angst of overmatige angst kunt zeggen! Angst is nl. ook of in wezen een goed beschermingsmiddel.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 okt. 2021 - 9:06

In "The Silence of the Lambs'' vraagt de geniale Hannibal Lecter aan ''zijn'' Clarice, die een andere moordende psychopaat hoopt te arresteren: "What is it in itself?'' *) No pun intended, maar daar waar Lecter Clarice corrigeert in zoverre dat ze haar aandacht meer moet verleggen naar ''begeerte'' zit een link naar de tekst van de aangehaalde Maxim Februari die eveneens wijst op ''begeerte:'' = Al die luidruchtige verhalen over de holocaust maken het verleden gereed voor consumptie, muziekje eronder, het geluid van Duitse legerlaarzen: het is een pervers teren op de misdaden van een ander. De grootste wandaden teruggebracht tot het decor waartegen wij onze brave afschuw en goede inborst tonen. Het is onernst. En ik heb beslist niet het gevoel dat je als lezer of kijker daarmee je persoonlijke morele faillissement afwendt. Integendeel = ''Begeerte" in dit babylonische deeldraadje is te zien in de ''pogingen van brave afschuw en goede inborst'' om mentaal terrein te veroveren in de interpretatie op het gebied van ''woke,'' het gedachtengoed van Jordan Peterson, ''Critical Race Theory'' etc. etc. Dat is allemaal prima - los van mijn idee dat ik die niet nodig heb omdat het slechts (rechts) extremistische ontsporingen zijn - maar de relatie met het betoog van 'mevrouw' ontgaat me totaal. Bij mevrouw is simpelweg niets goed, ook o.a Verlichting niet, die mevrouw slechts empirisch beschouwt als iets wat niets heeft opgeleverd zonder enige sporen van welke studie dan ook. Naast projectie in dit deeldraadje worden er rationele tegenstellingen overbrugt door 'sferisch' brave afschuw en goede inborst. Daar kan ik net zo goed in mijn projectie tegenoverstellen dat mevrouw de kampbewaakster Irmy is, waarbij slechts de vaccinweigeraar wordt beschermd als de baby. Bij mijn ontologie 30 oktober 2021 at 16:52 hieronder twee opmerkingen van denkers: God houdt niet van fatsoen - George Steiner. De mens is een hybride transcendentaal dubbelwezen - Michel Foucault *) What is its nature? https://www.youtube.com/watch?v=f33ieCWRWlI

stokkickhuysen
stokkickhuysen31 okt. 2021 - 11:54

@Martinvanderlinde Een hele goede analyse.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 okt. 2021 - 15:38

Herstel: in 10:06 plaats ik CRT in een verkeerd rijtje; dat is evident geen rechtse ontsporing. Maar goed, er is sprake van een (religieus) verdwaalde mevrouw die van alles aanhaalt. Samuel Huntington? Historicus Henk Wesseling schreef in NRC: kletskoek over culturen, initieel in lijn met de negatie in de VS, om na 9/11 opgedist te worden als politiek instrument. @MartinvanderLinde 30 oktober 2021 at 15:48 geeft, by default, nog de beste reactie: er zit geen kern in het stamelen van mevrouw. Dat joodse lobbies, pardon, Israëlische lobbies boos zijn kan ik me voorstellen. Vergelijkingen met de holocaust mogen helemaal niet! *) ... Tenzij ze gebruikt worden als instrument om tegenstanders van het beleid van Israël de mond te snoeren zoals opgeborgen in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).**) Kortom, hoog tijd om mevrouw politiek bij te schaven! *) Rabbijn vergelijkt behandeling niet-gevaccineerden met Jodenvervolging: ‘Onnodig kwetsend’ https://www.ad.nl/binnenland/rabbijn-vergelijkt-behandeling-niet-gevaccineerden-met-jodenvervolging-onnodig-kwetsend~aafcc427/ **) Waarom IHRA-antisemitismedefinitie wel monddood maakt https://www.mihai.nl/opinie/waarom-ihra-antisemitismedefinitie-wel-monddood-maakt/ https://nl.wikipedia.org/wiki/IHRA-definitie#Omstreden_definitie

OlavM
OlavM31 okt. 2021 - 16:52

@ Arjan Fernhout: [Bij mevrouw is simpelweg niets goed, ook o.a Verlichting niet, die mevrouw slechts empirisch beschouwt als iets wat niets heeft opgeleverd zonder enige sporen van welke studie dan ook.] Sterker nog: ze schaart de wetenschap en de Verlichting zelfs onder religies!

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 nov. 2021 - 11:06

Selfhelp Guru Jordan Peterson is misschien zelf niet extreem rechts maar zeker een deel van zijn grotendeels jonge verongelijkte mannelijke aanhang is het wel.

Phil2
Phil230 okt. 2021 - 9:15

Ik vind dat ongevaccineerden niet het recht hebben om zich als slachtoffer te presenteren. Niet als de gezondheid van zwakkeren in het geding is. Deze rabbijn doet door haar kromme vergelijking het leed van de Joden in een (letterlijk) relatief daglicht staan. Het leed zit 'm er vooral in dat het zo absoluut was.

1 Reactie
gimli55
gimli5531 okt. 2021 - 8:27

@Phil Net zo min dat jij het recht hebt, ze als dader weg te zetten. Wie heeft bepaald dat jij je het rechte mag toe-eigenen? Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. Dat geldt ook voor de Jonge, die niet foutloos heeft gehandeld in deze crisis. Zodra er iemand of een groep zich superieur voelt en het gelijk aan hun kant hebben vinden, kan het ontsporen. Daar wijst ze naar, waarbij het vreemd is dat de "Joodse" reageerders normaal ageren tegen anderen, dat alleen zij het recht hebben om iets over het onderwerp te mogen zeggen. Nu is het opeens iemand uit de eigen groep en nu zijn de redenen vrijwel hetzelfde. Ik hoor de Sinti of andere slachtoffers nooit die denkbeelden verkondigen en zo stellig de discussie doodslaan. IK zou zeggen : Lees de reactie van Radio-Head 30 oktober 2021 at 11:47 en de bijbehorende link. Het gaat altijd om de duiding, de inhoud van de argumenten en die mis ik vaak. Wel veel cirkelredenaties waarvan de uitkomst de schrijver goed uitkomt. Beschuldigingen en verwijten komen ook vaak voorbij. Ik mis begrip in plaats van onverdraagzaamheid, minder ik ben "goed" en jij bent fout.

PGS
PGS30 okt. 2021 - 6:51

Als ik het betoog van deze vrouw lees, is het alles behalve warrig. Haar punt is, wat ik er uit haal, is dat wanneer je anderen gaat demoniseren en de schuld geven, dan zijn wij qua denken niets beter dan de mensen - ook de stille meerderheid - ten tijde van de 2e wereldoorlog. Toen werd het goedgekeurd en aangemoedigd. Maar als men nu er op terugkijkt, komt men tot de conclusie: Hoe heeft het zover kunnen komen ? Waarom is men in die massa-psychose mee gegaan, ondanks dat het tegen hun eigen overtuigingen in ging ? Van de week leuk gesprek met een collega gehad. Zij is een gevluchte Bosnische ten tijde van de Joegoslavie-oorlog. Zij heeft ervaren als vanuit overheidswege bepaalde groepen als schuldige worden aangewezen als schuldige van een situatie: men heeft niets geleerd van de geschiedenis.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 okt. 2021 - 6:24

Veel orthodox joden wensen zich ook niet aan de maatregelen aan te passen. Dat hebben we ook gezien in België. De bruiloften en alle feesten, het leven van iedere dag gaat/ging daar vaak gewoon door met de nodige besmettingen tot gevolg.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe30 okt. 2021 - 8:38

Londen ditto, tweederde daar had in december 2020 al naar schatting covid opgelopen ("infection rate of 64%, nine times higher than the UK average of 7%."). De grootte van de gezinnen (3x het UK gemiddelde) zal ook een rol hebben gespeeld.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 okt. 2021 - 19:38

De begeesterde sympathisanten van het wappiedóm en de bevlogen verdedigers van het Israëlische apartheidsregime delen dezelfde blinde vlekken in hun besef van waarheid en werkelijkheid.

1 Reactie
Nina4
Nina429 okt. 2021 - 21:17

De waarheid mooi verwoorden is een kunst. Geslaagd.

Siem Rietsnijder
Siem Rietsnijder29 okt. 2021 - 19:31

De traditie in Nederland om zaken gelijk te stellen aan de misdaden m.b.t. de holocaust of concentratiekampen heeft een lange baard die met een understatement die niet of nauwelijks joodse organisaties of joden wordt beoefend maar er zijn dus uitzonderingen die de regel bevestigen. Zoals dat in de meeste andere gevallen geen issue is omdat het door politiek ideologisch gelijkgezinden wordt boefend is dat wanneer het leden van groepen is waar je afkeet voor voelt natuurlijk aanleiding dit juist alle aandacht te geven.

1 Reactie
Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 okt. 2021 - 21:39

Meen ik hier te lezen dat er antisemitisme wordt gesuggereerd? Dat is voor ziofielen uiteraard Gefundenes Fressen bij zo'n onderwerp.

Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 18:49

Weet je, als iemand uit de Joodse gemeenschap het blijkbaar nodig vind om de vergelijking te maken met Nazi Duitsland, dan geeft het simpelweg geen pas om heel verontwaardigd te gaan lopen doen dat dit ongepast is. Wat een gepaste reactie zou zijn is om even je mond te houden en na te denken. Misschien even door te vragen. Wellicht even je eigen dogma's los te laten en je af te vragen of er misschien toch niet een kern van waarheid in zit wat deze mevrouw zegt. "Een Nederlandse minister impliciet op dezelfde lijn plaatsen als een nazi, is beneden alle peil, zegt Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg." Dat is alleen maar waar zolang deze minister geen gebruik maakt van dezelfde methoden als de nazi's destijds deden. En hoewel je nog best kan discussiëren over of dit inderdaad het geval is, zou je die discussie wel moeten kunnen voeren. Want wat heeft het überhaupt voor zin om elk jaar al deze vreselijke gebeurtenissen te herdenken als ze niet eens meer mag noemen in de context van wat er nu in de wereld aan de hand is. Als je durft te beweren "dit mag nooit meer gebeuren", dan moet je er tenminste over kunnen praten.

3 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 okt. 2021 - 20:07

Ik zie geen argumenten en geen vraag, mevrouw de voorzitter. Welke minister maakt gebruik van dezelfde methoden als de nazi’s destijds deden?.

Me, myself and I2
Me, myself and I230 okt. 2021 - 6:36

@Arjan Argumenten kun je zat vinden in mijn andere bijdragen hieronder. De minister waar het over gaat is natuurlijk Hugo de Jonge, die openlijk de ongevaccineerden de schuld geeft van de maatregelen m.b.t. corona. Los van het feit dat dit niet aantoonbaar waar is, zelfs eigenlijk inmiddels aantoonbaar onwaar, zaait het een tweedeling in de maatschappij teneinde een oplossing door te drukken waar de minister zelf heilig in geloofd.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 okt. 2021 - 16:24

Me, myself and I 30 oktober 2021 at 08:36 Ik heb al eerder gezegd dat De Jonge c.s. het lamlendige beleid t.a.v. de bestrijding van corona (die er niet is) zal proberen te verbergen achter de onwil van een beperkt percentage mensen om zich te laten vaccineren. Verder vertrouw ik het RIVM niet. De leiding daarvan heeft te veel politieke verstrengelingen. Ik kan me niet voorstellen dat de vaccinatiegrens in Nederland 20% hoger ligt dan in Duitsland. Probeer dat zelf maar uit: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=BGR~ROU~RUS~UKR~GEO~DEU~NLD~ARG&Metric=People+fully+vaccinated Onze rabbijn vist in troebel water. Zie mijn reacties.

Paul250371
Paul25037129 okt. 2021 - 18:19

Extreem rechtse gestoorde freak.

Oki Doki
Oki Doki29 okt. 2021 - 16:55

Er worden mensen blind omdat ze niet op tijd de juiste behandeling krijgen in het ziekenhuis en dat komt omdat er door corona teveel mensen in het ziekenhuis behandeld moeten worden. Deze zogenaamde slachtoffers onthouden andere mensen van belangrijke zorg dus zij zijn niet het echte slachtoffer hier, dat zijn de mensen die geen zorg krijgen die ze wel nodig zijn.

1 Reactie
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 12:29

Het slachtoffer zijn niet de ongevaccineerden, maar de bevolking die door een wij-zij-politiek hun medeburgers als vijand gaan zien. Lees de lezing!

PVDB2
PVDB229 okt. 2021 - 16:26

Ja het is een geestelijke. Iemand die zich niet door de wetenschap laat leiden maar door de hogere heilige macht. Voor de eigen parochie kan je mensen genoeg van deze gevaarlijke onzin verkopen. Het is zoals met extreem- rechtse mensen; niet te overtuigen, niet met wetenschappelijke rapporten, niet met aantoonbare feiten. Dat je er dan ook nog de Holocaust erbij gaat betrekken gaat alle fatsoenlijke perken te buiten. Laat staan als gaat de mening wil delen dat de Nazi's het niet kwaad bedoelde. Dan ben je ver van het padje af. We weten het al van de Baudet wappies, van de radicale boeren en nu dus ook van deze Joodse voorganger. Men schaamt er zich niet voor de vergelijking met de Holocaust. Het is wel dolk in de rug van de nog steeds in leven zijnde overlevenden. De jaren 40 zijn steeds langer voorbij. Minder ophef over, minder aandacht. Onlangs had ik nog een gesprek met iemand die niet wat het Achterhuis was, dacht serieus dat het een bordeel was. Als was het een grap die we zouden maken dan wel een smakeloze. Anne Frank kende deze dan nog net wel, Maar het blijkt dat er iets goed misgegaan in de schooltijd en dat je daarna weinig hebt opgestoken, geïnteresseerd bent of voorgelogen. Er is dus nog aardig wat werk aan de winkel, niet alleen op school maar ook daarna blijkt het wel.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg29 okt. 2021 - 15:27

Heb de moeite genomen het “warrige” betoog van deze wapper-rabbi te lezen. Zouden meer mensen moeten doen. Kunnen ze zelf vaststellen dat deze mevrouw er vooral voor pleit het in “groepen” denken tegen te gaan, ook als dat denken in groepen (of labeltjes) verpakt wordt als bevolkingsbelang, omdat dat de verbinding tussen mensen ondermijnt, en dehumanisering tot gevolg kan hebben. De geschiedenis vertelt waar dat toe kan leiden, en daar heeft ze gewoonweg een punt.

7 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 okt. 2021 - 16:37

Hou toch op. Dit is je reinste ''weaponizing antisemitism.'' In het Engels, waar het heeft geleid tot scapegoating waar bij Labour zelfs joden worden geschorst omdat ze kritiek hebben op het beleid van Israël. Een antisemiet als Baudet werd lang door het NIW geprezen omdat deze stelde ''100% achter Israël te staan.'' Mevrouw is een judeo-nazi, net zoals die Chief Rabbi die Jeremy Corbyn aanviel. Deze mensen zijn in staat om landen te destabiliseren zodra er kritiek op het moorddadige beleid van Israël naar boven komt. Niks groepen. Ook joden verzetten zich tegen deze judeonazi's. Van Jewish Voice for Labour: Heather Mendick responds to latest allegations https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/heather-mendick-responds-to-latest-allegations/ Toen ik hier twee dagen geleden slechts een relatie aangaf tussen een lage vaccinatiegraad en oversterfte, vond een stakker hier het nodig om mijn ''gedachtengoed'' te vergelijken met die van Joseph Mengele.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 okt. 2021 - 6:26

Hanneke Kouwenberg Je dwaalt steeds meer (af)!

gimli55
gimli5530 okt. 2021 - 6:56

@Arjan Als ze het dan toch over warrig hebben?

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 7:31

Arjan, Ik lees in haar hele stuk geen één antisemitische uitlating. Dat zou kunnen zijn omdat mijn denkwereld zo antisemitisch en racistisch is, dat het me niet meer opvalt. Ik acht het echter niet onwaarschijnlijk, dat er gewoon geen sprake is van antisemitisme. Waar worden Joden stereotyp weggezet? Waar wordt de holocaust gebagatelliseerd? Ik lees het niet in haar stuk. Als wijzen op de processen die de holocaust mogelijk hebben gemaakt (groepsdenken, dehumaniseren), dat die processen werden verpakt als "het volk en diens welzijn dienende" en iemand erop wijst dat dat soort processen ook heden ten dage te herkennen zijn, dan lijkt me dat een terechte waarschuwing. Juist Joden hebben de ervaring tot welke gruwelijke uitwassen het kan leiden. Wat deze dame stelt, het beleid rondom corona heeft totalitaire trekjes, ben ik met haar eens. Natuurlijk zijn de leden van het OMT en de ministerraad geen Nazi's. Tegelijkertijd wijst ze er op dat de uitdrukking dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens, niet onterecht is. Ik geloof er niets van dat alle leden van de NSDAP in de jaren '30 psychopaten waren; een deel zal oprecht geloofd hebben een ideologie gevonden te hebben die de maatschappelijke problemen zou oplossen. Zoals dat ook het geval is (geweest) met het kapitalisme en het communisme. Inmiddels is duidelijk dat ook die ideologieën niet zonder keerzijde zijn. Met andere woorden: een (waarschijnlijk niet onaanzienlijk) deel van de Nazi's geloofde dat zij iets goeds deden voor de maatschappij. Er hoeft geen kwaadaardige mastermind te zijn, om een misdadige machinerie op te tuigen, daar zijn wij als individuen meer dam uitstekend in staat - zelfs terwijl we geloven het beste te doen. Benoemen dat het wegzetten van ongevaccineerden als "gevaar voor de samenleving" ethisch zeer bedenkelijk is (en medisch ook gewoon nonsens), en de boodschap dat het oplopen van de infectiegetallen en opnamegetallen hun schuld is, onbewezen, is in het debat vrijwel onmogelijk zonder als wappie weggezet te worden. Kritische vragen stellen, is zo effectief de mond gesnoerd. Terwijl: het beleid is echt ondeugdelijk, en ethisch verwerpelijk in meerdere opzichten. Het hameren op de QR-code (en doen alsof die het panacee vormt) is niets anders dan de ongevaccineerden onder druk zetten, zonder dat duidelijk is of het opkrikken van de toch al hoge vaccinatiegraad het probleem van ziektegevallen gaat oplossen. Die QR-code gaat helemaal geen soelaas bieden, in tegendeel: juist een vals gevoel van veiligheid oproepen, omdat de werkzaamheid van het vaccin in de loop van de tijd sterk afneemt. Doen alsof strenger controleren op de QR-code de oplopende besmettingen tegen zal gaan, en niet hameren op frequent testen, is naar mijn mening moedwillig ongevaccineerden in de hoek zetten, tweespalt creëren en kwetsbaren onnodig blootstellen aan risico. Ik heb daar zeer grote moeite mee, om niet te zeggen: ik vind het misdadig want moedwillig in gevaar brengen van mensen. Ondertussen zijn wel de duistere gevolgen van het beleid zichtbaar: de stemming is dramatisch verhard. Het zorgt voor een tweedeling, waar geen samenleving bij gebaat is. Een oproep tot stoppen van deze verharding en tweespalt lijkt me van een humane levenshouding getuigen, zelfs als daarvoor een provocatieve vergelijking gebruikt wordt.

Eric Minnens
Eric Minnens30 okt. 2021 - 9:24

@Hanneke Kouwenberg (9:31) Goed betoog.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 okt. 2021 - 14:52

Hanneke, Dit is een heel rationele benadering waar niet zoveel mis mee is, maar er is kennis nodig om de intenties onder de intellectuele hutspot te herkennen. Mevrouw spreekt vanuit haar geloof en met het joodse volk bedoelt ze Israël. ''Jood'' betekent in de officiële administratie in Israël ''aanhanger van het joodse geloof.'' De schrijver Yoram Kaniuk accepteerde dit niet en heeft het ondanks jaren fanatieke tegenstand vanuit religieuze hoek via rechtszaken voor elkaar gekregen om de instanties te dwingen hem te registreren als ''niet gelovig.'' Daar waar mevrouw het over Bonifatius, de Taliban, tribalisme, woke etc. heeft, is het slechts de bedoeling om op de suprematie van het joodse geloof te wijzen: iets van ''Ik herken uw leed; maar dat is alles slechts te dragen als u de geschiedenis van de joden kent, het volk van God.'' Hoe fundamentalistisch dit geloof is, is bijvoorbeeld te herkennen in de uitspraken van de invloedrijke rabbijn Abraham Isaac Kook (1865-1935): ''All the civilisations of the world will be renewed by the renascence of our spirit. All religions will don new and precious raiments, casting off whatever is soiled, abominable, unclean. Our soul encompasses the entire universe and represents it in its highest unity.'' Het zionisme kan dus meedogenloos zijn, omdat het veel meer redt dan de joden. De ultieme messiaanse taak wordt dan niet alleen het verslaan en het vernietigen van het kwaad, maar het te laten rijzen tot de sfeer van heiligheid. Men moet afzakken in het kwaad om zichzelf te verlossen: "When you have sunk to the lowest level." God says to Israël, ''at that time I will redeem you.'' Zie "The Question of Zion.'' van Jacqueline Rose (2005) Bij de slachting in Gaza gedurende operatie Cast Lead, waren het rabbijnen die de soldaten de opdracht gaven om geen enkel medelijden te tonen. Dat zou immers hun messiaanse taak ondergraven. In mijn reactie 29 oktober 2021 at 23:20 schrijf ik dat mevrouw nog liever de lijken uit de ramen ziet hangen, dan dat men zich overgeeft aan de biopolitiek - want dat is het - van de Nieuw Zeelandse premier Jacinda Ardern, waar nauwelijks mensen zijn overleden. Dat kan alleen maar voortkomen uit een satanische opvattingen van de staatsreligie van Israël. Mevrouw zegt dus bedekt: degenen die niet inzien dat aan de (morele) dwang tot vaccinatie dezelfde machinaties ten grondslag liggen die uiteindelijk tot de Holocaust hebben geleid, snapt het eigen antisemitisme niet. De betiteling judeonazi heb ik overgenomen van Yeshayahu Leibowitz, omdat deze de blijvende bezetting van Palestijnse gebieden beschouwde als nazi-praktijken. Voor mevrouw geldt dat niet, omdat rabbijnen stellen dat God hen dit land beloofd heeft. Zeker na de drie slachtpartijen in Gaza verloor Israël de slag in de media. Het media-offensief vanaf 2014 is er op gericht om Israëliërs als slachtoffers te zien ipv daders. Daar zijn machinaties uit voortgekomen als de IHRA-definitie, de hetze in Engeland tegen normale kritiek op Israël en de onderneming van mevrouw: wij weten niet wat antisemitisme is en moeten daar van doordrongen worden. Ook al kost het mensenlevens. Vorige week besloot ik uit piëteit de volgende reactie niet te plaatsen, maar doe het nu wel: = Waarom is het zo dat gereformeerden (bepaald niet allen) in de bezetting van Nederlanders door de nazi's wel de hand van God zagen, maar in de verschijning van een vaccin niet? Wanneer is er sprake van menselijk handelen en wanneer is er sprake van de wil van een verondersteld opperwezen? Moet ik diep gelovigen ooit lof toezwaaien voor de acceptatie van een bezetter? Wat is filosofie? Wat is religie? Een van de scherpste denkers die ik ken en die beide zaken combineerde, n.l. Yeshayahu Leibowitz,*) een diep religieuze wetenschapper die de klaagmuur beschouwde als een ''religieuze disco'' :) kwam tot de onherbergzame conclusie dat joden zelf schuldig waren aan de verschrikkingen van de holocaust omdat deze slechts geloofden in de hulp van God en niet in God. = Dit liet ik volgen door een stuk dat men niet gelovig hoeft te zijn voor isomorfe dwaalwegen, beginnend met: = Schrijver György Konrád schreef of stelde ergens: God is een naar mannetje; je vindt hem werkelijk overal terug ..... = Gedachten hierover laat ik aan mensen die dit lezen. *) https://www.nytimes.com/1994/08/19/obituaries/yeshayahu-leibowitz-91-iconoclastic-israeli-thinker.html

Me, myself and I2
Me, myself and I231 okt. 2021 - 16:19

@Arjan Je schrijft een wetenschappelijk ogend verhaal met als enig doel de mevrouw in kwestie ongeloofwaardig te maken. Je doet het met nette woorden, maar dit is wat je doet en niets anders. Wat je anders had kunnen doen is inhoudelijk ingaan op wat @Hanneke aandroeg in haar sterke betoog. Of gewoon de rede zelf lezen en daar wat over zeggen. In plaats daarvan kom je niet verder dan een poging om de mevrouw in kwestie en @Hanneke te invalideren. Daarmee dragen je reacties op geen enkele manier bij aan deze discussie.

Winterdepressie
Winterdepressie29 okt. 2021 - 14:59

Wat heeft het CIDI hier over gemeld? Is er al iemand aangeklaagd? Wat? Niets en niemand? Raar...

3 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter29 okt. 2021 - 19:48

Diversen Joodse instanties hebben gereageerd, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1715000323/rabbijn-zwaar-onder-vuur-bij-joodse-instanties-na-vergelijking-corona-en-nazi-s-dit-gaat-nog-verder-dan-wat-forum-zegt

Winterdepressie
Winterdepressie29 okt. 2021 - 20:55

Ik vroeg naar het CIDI... Zit deze ertussen?

Thuiszitter
Thuiszitter30 okt. 2021 - 9:35

Winterdepressie ik ben je assistente niet , Google is your best friend

agnar123
agnar12329 okt. 2021 - 14:57

Jammer dat dit artikel de verkeerde dingen aanhaalt. Ze lijken feitelijk juist te zijn. Het probleem is, dat vaccinatie iets heel anders is en er niets mee te maken heeft. Mensen dringend vragen om zich te laten vaccineren om de zorgmedewerkers te ontlasten, is gewoon naastenliefde. Zorgmedewerkers zijn ook mensen. Dat wordt weleens vergeten, zo lijkt het. Wat de aangehaalde teksten betreft: Citaat: 'Ze verklaarde onder meer dat de nazi’s bij de vervolging van joden handelden vanuit nobele motieven.' De Nazi's waren idealisten. Hitler was zelfs vegetarier. Stalin was ook een idealist. Wat zegt dat over idealisme? Dat je het niet te ver moet doordrijven. 'Het doel heiligt de middelen' is gewoon fout. Hitler en co wilden gewoon een keurige heilstaat, voor mensen met zuivere genen. Hetzelfde als de Zionisten in Israel en de bezette gebieden willen. En Nederland is al sinds 1972 de grootste vriend van Israel. Het kan niet zo zijn, dat wij al 50 jaar fout zijn. Dus is Israel goed. En Duitsland ook? Of zit er ergens iets krom in deze alinea. LOL. Citaat: '... met de bewering dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. “Ik zie de dwingelandij om zich heen grijpen”, beweerde ze ...' Nederland is al een dictatuur. De haagse hooligans hebben het roken in cafe's verboden. Om de tere longetjes van het personeel en bezoekers te beschermen. Zeggen ze. De mensen rond Tata-steel hebben geen tere longetjes, die hebben longen van roestvast staal. Geen reden om ze te beschermen. De mensen rond de Botlek hebben ook geen tere longetjes. Wie daar nu nog in leven is, is onkwetsbaar voor de uitlaat van de Botlek. De mensen rond Schiphol hoeven ook niet beschermd te worden. Als een vliegtuig zijn kerosine moet lozen boven een kleuterschool, voor de veiligheid van de inzittenden, dan moeten we dat niet als een probleem zien. Mensen die een vliegticket kunnen betalen, zijn belangrijker dan wat kleine kleutertjes, die niet op de VVD of het CDA kunnen stemmen en die geen belasting betalen. Ik zal me maar inhouden, anders wordt het te lang. (Ter verduidelijking: Ik ben zelf niet-roker en tegen roken. Maar ik ben ook tegen verboden. Roken verbieden zonder goede reden is gewoon dictatoriaal. De 'war on drugs' laat goed zien hoe onzinnig verboden zijn en wat voor schade ze aanrichten. Deze oorlog is volkomen uit de hand gelopen, kost veel te veel en wat levert het op? Ernstige milieu schade in natuurgebieden en het aanbod van drugs is alleen maar toegenomen.)

2 Reacties
sr626
sr62629 okt. 2021 - 18:28

Wat wil je nu zeggen?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 okt. 2021 - 21:20

Misschien bedoelt de rabbi dit: Likoed-vice-voorzitter Knesset: ‘Hitler was een genie’ https://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/likoed-vice-voorzitter-knesset-hitler-was-een-genie/ Overigens niet het enige voorbeeld waar rabbijnen en extreem-rechtse leiders in Israël het met elkaar eens zijn. De pseudo-intellectuele hutspot van de rabbi doet me denken aan de kwalificatie van het soort fascisme dat A.H. praktiseerde: politieke pornografie. Bij haar ''herinnering'' aan Giorgio Agamben worden mensenredders als Jacinda Ardern en andere leiders weggezet als zeer gevaarlijk. Vanwege ''biopolitiek.'' *) Mevrouw ziet nog liever de lijken uit het raam hangen. Zoals in Roemenië en Bulgarije. Zal ik dat even in perspectief zetten? In Roemenië steeg het aantal doden door covid-19 in tien dagen met 240 per miljoen. In Bulgarije was dat in tien dagen 200 per miljoen. Vanwege de lage vaccinatiegraad. Voor Nederland zou dit dus neerkomen op 4200 doden resp. 3500 doden in tien dagen tijd. Overigens zat er in dat kopje voor de Friezen waar koffie met letters opstond, geen koffie. Er zat nog meer zoet gif in dan ik hierboven aangeef. Nu heb ik al eerder aangegeven dat ik ongevaccineerden bepaald niet beschouw als ''groep'' die achtervolgd moet worden. Dat maakt die rabbi ervan, misbruik makend van oppervlakkige emoties. Sommige ongevaccineerden, waaronder zorgpersoneel, hebben gerede argumenten tegen vaccinaties. Helaas zijn deze niet gevoelig voor wiskunde, risico-analyses, kansberekening etc. Het beleid in Nederland valt veel meer te verwijten. *) COVID-19, the Freedom to Die, and the Necropolitics of the Market (mei, 2020 !!) http://somatosphere.net/2020/necropolitics-of-the-market.html/

OlavM
OlavM29 okt. 2021 - 14:32

[Ze verklaarde onder meer dat de nazi’s bij de vervolging van joden handelden vanuit nobele motieven. “De beleidsmakers toen hadden het beste voor met de samenleving, ook toen ze Joden als gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten.”] [Verder prees ze de racistische Blokkeerfriezen en vergeleek de katholieke geestelijke Bonifatius met de Taliban en IS.] Alleen deze uitspraken op zich vind ik al voldoende om te concluderen dat deze vrouw een goed oordeelsvermogen mist, en enigszins de weg kwijt is.

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland29 okt. 2021 - 17:27

Nou de vergelijking met de Taliban is in deze context (hebt u het wel gelezen?) niet zo vreemd. Dat ging trouwens over het opblazen van Boeddha beelden terwijl Bonifatius eigenlijk verder ging. Die vernielde een heiligdom dat nog volop in gebruik was in tegenstelling tot die Boeddha beelden die stammen uit een tijd dat het boeddhisme in die streek in Afghanistan beleden werd. Bonifatius was een gewapende extremist (hij kwam daar met een leger niet in een jurk met sandalen zoals men hem wel eens wil afbeelden) om andersgelovigen te grazen te nemen. Dus met de vergelijking is helemaal niet zoveel mis.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 okt. 2021 - 8:53

Bonifatius is waarschijnlijk omgekomen is tijdens een veldslag tussen niet-christelijke Friezen en zijn escorte van soldaten en geestelijken dat hem vergezelde op zijn missiereis. Dat was niet bij Dokkum maar ergens in Friesland al is niks helemaal zeker. Hij had er even weinig te maken net als andere ijveraars voor het christendom in Scandinavie en het omhakken van eiken en het vernielen van godenbeelden/altaren is schandalig.

OlavM
OlavM30 okt. 2021 - 21:56

@ Griezel enz.: Het punt is, dat ze het juist opnneemt voor Bonifatius. Ze houdt een m.i. warrig en inconsistent verhaal. Verder verwijs ik kortheidshalve naar mijn reactie onder: Me, myself and I 29 oktober 2021 at 14:31, nl.: OlavM 30 oktober 2021 at 23:36 (@ Eric Minnens).

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 okt. 2021 - 12:52

[Het punt is, dat ze het juist opneemt voor Bonifatius. ] Daarmee zat ze dus fout.

MichelB2
MichelB229 okt. 2021 - 13:40

Deze rabbijn wordt als 'liberaal' omschreven; laat staan die ultra conservatieve joden te Israël met hun waanzinnige riten en intolerante standpunten ⁉️

Karingin
Karingin29 okt. 2021 - 13:01

Ik vind wappie-rabbi dan wel weer een heerlijke shamename, hoewel ie natuurlijk wel een béétje makkelijk is

FredD2
FredD229 okt. 2021 - 12:54

De vergelijkingen beginnen er steeds meer op te lijken. Niet dat kritische mensen nu worden opgesloten, maar dat gebeurde begin jaren 30 ook niet. Er werd wel een soort vijandsbeeld gecreerd, wat nu dus ook gedaan wordt en toen, net als nu waren er ook mensen die daar aan meededen zonder het gevoel dat ze fout waren. Er wordt nu ook openlijk gesproken om onderscheid te maken tussen wel gevaccineerden en niet gevaccineerden. Dat begint steeds normaler te worden. Net als in de jaren 30. Ook het ontnemen van vrijheden gaat maar genieperig door en voordat je het weet, is het te laat en ben je de pineut. Maar goed, tijd zal het leren en ik zou de vergelijkingen maar niet te snel wappie noemen, want eigenlijk zijn de schapies ook de wappies, maar zij weten dat nog niet.

6 Reacties
OlavM
OlavM29 okt. 2021 - 14:27

@ FredD: [Niet dat kritische mensen nu worden opgesloten, maar dat gebeurde begin jaren 30 ook niet.] Zodra Hitler de macht kreeg (begin 1933) gebeurde dat wel, en het ging heel hard.

ton14024
ton1402429 okt. 2021 - 15:15

´´Er wordt nu ook openlijk gesproken om onderscheid te maken tussen wel gevaccineerden en niet gevaccineerden.´´ Als je ´wij viruswaanzinnigen doen niet mee´´ gaat roepen maak je zelf het verschil. Maar de wappie kan het allemaal niet meer bevatten blijkt ook hier weer.

rosarosa
rosarosa29 okt. 2021 - 16:30

Het grote verschil is dat de huidige maatregelen, in tegenstelling tot het nazisme, niet ingegeven worden door een ideologie die een bepaalde maatschappijvorm voor ogen heeft, maar door minder of meer doeltreffende en minder of meer wanhopige pogingen om een pandemie onder controle te krijgen. Niemand heeft daar om gevraagd, niemand heeft dat bedacht en niemand is daar blij mee, behalve een aantal opportunistische demagogen die misbruik maken van de situatie om invloed, donaties of kiezers te verzamelen.

Globi
Globi29 okt. 2021 - 17:58

Na de machtsovername in 1933 werden de eerste kampen in 1934 geopend. https://www.annefrank.org/nl/timeline/144/dachau-opgericht-het-eerste-concentratiekamp/

gimli55
gimli5530 okt. 2021 - 6:57

@FredD Als deze ellende voorbij is, hebben de reageerders vast allemaal in het verzet gezeten.

Rearden9
Rearden930 okt. 2021 - 8:45

@rosarosa U heeft Schwabs Great Reset en/of 4th Industrial Revolution, of anders recensies ervan, niet gelezen? Daarin staat namelijk heel duidelijk "een ideologie die een bepaalde maatschappijvorm voor ogen heeft", namelijk technocratisch "global governance" door een kleine club ultravermogende niet-verkozen internationale elites, onder een sausje van "sustainability", uiteindelijk een vorm van feodaal staatsfascisme, daarbij burgers zonder privébezit (1). Het controleren van een "pandemie" is in deze agenda bijzaak, net als het vervolgen van minderheden bijzaak was voor de Nazi-agenda uit 1925-1926 in de aanloop naar het 1000-jarige Rijk, dat al na 12 jaar implodeerde. 1. https://www.academia.edu/50042620/Is_it_Possible_to_Hit_the_Reset_Button_A_Review_of_Klaus_Schwabs_Great_Reset

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde29 okt. 2021 - 12:44

Ze is tegen identiteitsdenken omdat het mensen gereduceerd tot categorieën. Vreemd, wat dat doen we toch bij iedere groep als we die omschrijven. Is ze dan ook tegen emancipatie omdat het over de categorieën man en vrouw gaat. Of over geweld tegen homo's? Of tegen kinderen omdat die volgens de wet anders behandeld worden dan volwassenen. Of de Joden als categorie die het in de oorlog zwaar te verduren kreeg. Ze hekelde verder het denken in termen van macht. ,,Voor je het weet ontstaat er een hiërarchie van leed: wiens verhaal van onderdrukking en onbegrip is het ergste, wie moet op basis daarvan het meest worden voorgetrokken?” Is er ooit een groep geweest die het leed meer claimde dan een andere groep? Dus waar heeft ze het in godsnaam over? Terecht dat Buma als burgemeester dit schokkend noemt. Het laat weer zien dat er wappies in alle categorieën zijn.

3 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg29 okt. 2021 - 15:28

“Is er ooit een groep geweest die het leed meer claimde dan een andere groep?” Yup, verscheidene. En er voor waarschuwen, getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel!

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 okt. 2021 - 13:57

Hanneke, klopt, maar niet op de manier waarop zij het bedoelt. Daar ligt mijn probleem, ze suggereert een heleboel, ze insinueert een heleboel. En ze laat ons of beter degenen die mee gaan in haar betoog, de conclusie trekken. Ik zie haar als iemand in de categorie van Baudet en Jordan Peterson. Als de intellectueel voor te kleine hersentjes.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 15:17

Martin, Ik beschouw mijzelf als een feministe. Voor mij is de emancipatie alles behalve afgerond. Het heeft lang geduurd voor ik begreep wat met het patriarchaat bedoeld werd. Ik heb wat moeite met de term. Voor mij gevoel gaat er de suggestie van uit dat het om een opgetuigd systeem zou gaan. Dat geloof ik namelijk niet. Wel denk ik dat in ons onbewuste zich stereotypen hebben gevestigd, die maken dat we bij tal van zaken in termen van man versus vrouw denken. Stofzuigen? Vrouw. Chirurg? Man. Huishouden? Vrouw. Racewagen? Man. Hard onderhandelen over salaris? Man. Zorgen voor zieke oudtante? Vrouw. Al die weinig bewuste associaties maken dat we anders reageren in situaties waarin de rollen verdeeld zijn in lijn met onze vooroordelen, ten opzichte van de situaties waarin we ons op het verkeerde beeld gezet voelen. Uiteindelijk houdt het zowel mannen als vrouwen in genderspecifieke domeinen. Peterson zal de fout maken te stellen dat vrouwen gemiddeld meer dan mannen een bepaalde neiging hebben, en het dus logisch is dat de maatschappij daar in haar inrichting rekening mee houdt. Het lastige is wel dat het vrouwen (en mannen!) die niet aan die stereotypering voldoen, het aanzienlijk zwaarder hebben. Ik vind echt niet dat ieder ongemak, iedere hindernis door de maatschappij verholpen moet worden, ik vind wel dat er een maatschappelijk probleem is als de consequentie ad ultimo is dat vrouwen in de overgrote meerderheid niet economisch zelfstandig zijn, en in de armoede vallen als de scheiding er door is (en scheiden is hoogpregvalent!), of mannen niet hun zachtaardigheid kunnen tonen zonder weggehoond te worden. Mensen zijn meer dan een stereotyp op basis van één van hun kenmerken. Er is dus alle reden voor fluïditeit. Dat vraagt empathie, of tenminste compassie. In een wereld waarin mensen zichzelf labeltjes opplakken, kan dat zeer zeker helpen in hun emancipatie. Het is echter wel een paardenmiddel, staat haaks op juist die fluïditeit. Het onderscheidt hen namelijk ook van de rest, zonder dat specifieke labeltje. Als mensen als Gloria Wekker, maar ook Zaïre Krieger, stellen dat witte mensen zich niet kunnen inleven in zwarte mensen (en daarmee voor bepaalde zaken niet gekwalificeerd zijn), dan is dat en een ernstige intermenselijke diskwalificatie van een hele bevolkingsgroep, maar het schept verwijdering bovendien. Het gevaar van deze houding bij intersectionaliteit is bovendien, dat er altijd wel iemand is met nog meer benadelende kenmerken, die er daardoor aanspraak op maakt nog weer minder door anderen begrepen te worden - en als enige recht van spreken heeft. Terwijl, iedereen wil gehoord worden. Buma kan alleen maar oprecht geschokt zijn als hij titels en parafrasen heeft gelezen, niet de tekst zelf. Of hij is niet intelligent genoeg de strekking te begrijpen. En als derde mogelijkheid blijft de treurigste over: hij noemt het "schokkend" uit politiek gewin; het publiek leest toch niet de tekst en de suggestie dat iemand het kabinet heeft vergeleken met een troep Nazi's moet ten stelligste afgefakkeld worden om guilt-by-association te vermijden. Want dat, een zwart-witte wereld, is waar de verharde verhoudingen toe geleid hebben - precies waarvoor Benima waarschuwt.

Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 12:31

Er zijn ruwweg twee vergelijkingen die je kunt maken tussen nu en WOII. De één gaat over het leed wat de Joden is aangedaan. Het mag duidelijk zijn dat dit leed niet te vergelijken is met het vermeende leed wat aan ongevaccineerde mensen is aangedaan, of zelfs het leed wat ze wellicht in de toekomst wordt aangedaan. Het is in die zin ook ongepast om met de Jodenster op je jas gespeld te demonstreren. De ander gaat over gedogen en zelfs actief ondersteunen van de tweedeling die door de overheid wordt geschapen door groot deel van de bevolking. En wat dat betreft is er wel degelijk een vergelijking te maken. Het is lastig om dat deel van de bevolking te symboliseren. Wellicht zou je foto's kunnen maken met Hugo in een SS uniform, maar ook dat dekt de lading niet echt. Het is een beetje lastig hier een schuldige aan te wijzen, want dat zijn we zelf. Grappig genoeg komt de kritiek nu uit de Joodse gemeenschap zelf. Je zou verwachten dat mensen uit die gemeenschap wel een paar keer goed nadenken voor ze deze vergelijking maken. Ik ga er van uit dat de mevrouw in kwestie dit ook heeft gedaan. Misschien pijnlijk, maar in plaats van verontwaardigd te zijn zou het je ook aan het denken kunnen zetten.

20 Reacties
Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 12:34

Sowieso de titel van deze bijdrage alleen al. Wappie-rabbi. Voor mijn gevoel is wappie een soort geuzennaam aan het worden voor een ieder die het niet met het gevolgde beleid eens is.

OlavM
OlavM29 okt. 2021 - 14:15

@ Me, myself and I: [Wellicht zou je foto’s kunnen maken met Hugo in een SS uniform, maar ook dat dekt de lading niet echt.] Dit is nauwelijks minder gestoord dan de vergelijking met een jodenster. Elke vergelijking met nazisme en de Tweede Wereldoorlog is volkomen misplaatst. Deze rabbi is volkomen van het padje af. Zij zou beter moeten nadenken.

Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 14:41

@OlavM Dank voor je inhoudelijke reactie.

Mark Huysman
Mark Huysman29 okt. 2021 - 14:51

[De ander gaat over gedogen en zelfs actief ondersteunen van de tweedeling die door de overheid wordt geschapen door groot deel van de bevolking. En wat dat betreft is er wel degelijk een vergelijking te maken.] Wat een treurigheid. Sommig gedrag is schadelijk of riskant: roken in de horeca, rijden onder invloed, ongevaccineerd en ongetest in mensenmassa’s opgaan. Dus worden daar maatregelen tegen genomen. Die maatregelen treffen iedereen want iedereen heeft de keus om nuchter te rijden, niet te roken in cafe’s of zich te vaccineren dan wel te laten testen. Dat is dus geen tweedeling en al helemaal niet vergelijkbaar met vervolging onder het nazi-bewind van joden of politieke tegenstanders. [Grappig genoeg komt de kritiek nu uit de Joodse gemeenschap zelf.] Omdat één rabbijn deze onzin verkondigt wil nog niet zeggen dat ‘de joodse gemeenschap’ hier een rol speelt. Zie ook hoe eerder door verschillende joodse organisaties op het dragen van de jodenster gereageerd is.

Mark Huysman
Mark Huysman29 okt. 2021 - 14:56

(bij de opmerking over Hugo en SS-uniformen dacht ik even dat het over Hugo Boss ging, maar dat terzijde)

pastafari
pastafari29 okt. 2021 - 14:57

Het is niet de overheid die een tweedeling veroorzaakt. Er is waanvoorstellingen van een aantal mensen over een tweedleling. Er is een kleine groep die zichzelf buiten de groep plaatst en zich dan beklaagt dat ze er niet bij mogen zijn. Dat laatste is trouwens helemaal niet waar, iedereen is overal welkom.

Zandb
Zandb29 okt. 2021 - 15:20

Ik, ik en ik. er zijn ontelbare twee- en meerdelingen. Dat is inherent aan onze wijze van leven, aan onze democratie, aan onze vrijheid. Als die vrijheid er niet was, waren we of allemaal gevaccineerd of allemaal niet. En dat een keuze maken betekent dat die gevolgen heeft, dat is ook inherent aan de manier waarop wij onze democratie vorm geven. Ik heb dus geen enkel begrip voor het op een lijn stellen van de (al dan niet gewenste) gevolgen van een principieel autoritair uitsluitend systeem met die van een principiële democratie. Geen enkele begrip. Integendeel.

ton14024
ton1402429 okt. 2021 - 15:23

´´Wellicht zou je foto’s kunnen maken´´ Knuffelende viruswaanzinnigen op het Malieveld?

Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 16:45

@Olav @Mark @Pasta @Zandb Ik snap dat jullie je niet laten overtuigen door wat ik schreef. Ik schreef het ook niet voor jullie. Ik realiseer me goed dat jullie zodanig onderdeel van het probleem zijn dat jullie nooit tot de oplossing gaan behoren. Ik maak me ook geen enkele illusie dat ik jullie op andere gedachten kan brengen. Maar er zijn zat andere mensen die hier meelezen en dit soort commentaren daadwerkelijk gebruiken om hun mening te vormen en daar schrijf ik voor. Niemand van jullie reageert op wat ik schrijf. Zodra je namelijk het onderscheid durft te maken tussen slachtoffers, daders en gedogers, dan zul je het nog lastig krijgen om argumenten te vinden, anders dan "jij hebt ongelijk". Maar realiseer je goed dat al jullie argumenten waarop jullie jezelf steeds baseren, langzaam aan het afbrokkelen zijn. Er komt steeds meer data beschikbaar die aantoont dat het sprookje van solidariteitsvaccinatie en volledige vaccinatie onderuit haalt. Als je je breed had geïnformeerd, wat in onze huidige samenleving gewoon mogelijk is (in tegenstelling tot Nazi Duitsland), dan had je dit al maanden kunnen zien aankomen. Ik heb zo veel virologen en artsen dit scenario horen voorspellen, met argumentatie die domweg steviger staat dan de onzin die het OMT dagelijks uitkraamt. Een van de grote voordelen van deze tijd is dat je die data niet eindeloos onder het tapijt kan blijven schoffelen. En je ziet dat langzaam de reguliere media ook aan het kantelen zijn. Ook zij komen erachter dat de eerdere keuze, achter het overheidsbeleid gaan staan teneinde levens te besparen, geen handige was, aangezien het beleid niet deugde. Ik wens jullie succes met argumenteren. Het wordt steeds lastiger ben ik bang. Misschien kunnen jullie overstappen naar de klimaatdiscussie.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg29 okt. 2021 - 17:25

@ MM&I Het zou inderdaad aan het denken moeten zetten, maar makkelijker dan de moeite te nemen de lezing van deze rabbi te lezen en te doorgronden, is het om uit de heup te schieten naar aanleiding van een tendentieuze titel en dito parafrasen. Ondertussen is ze echt niet de enige die waarschuwt voor het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar, het creëren van "tribes" binnen de maatschappij, het "verdeel en heers" principe. Het grote verschil: met haar achtergrond kan ze het zich permitteren te stellen dat het nationaal socialisme duidelijk heeft gemaakt tot welke misstanden dat kan leiden. Juist een website als Joop zou moeten inzien dat haar boodschap in wezen links is.

pastafari
pastafari30 okt. 2021 - 6:09

@Memyseld andI Dat veel mensen mensen corona moe zijn en gaan zoeken naar andere, betere ideen over corona, en dat de media daar in mee gaan, wil niet zeggen dat ze gelijk hebben. We hebben 17% ongevacinneerden, 2,9 miljoen. De helft kinderen, dus 1,4 M volwassen. De helft heeft corona gehad, dus nog 700.000 over. Daarvan krijgt deze winter zo.n 10% corona, waarvan 10% op de IC komt. 7000 Patienten en dat kan de IC niet aan (plus nog een paar duizend gevallen van gevaccineerden die ziek worden). Dus moet de besmetiingsgraad laag gehouden worden. Dat gaat bljkbaar niet met de coronapas (ben ik nooit voor geweest, ook niet tegen). Dus een nieuwe lockdown dan maar. Is in ieder geval de "tweedeling" weg. Ik erger me zeer aan de domheid mensen die zonder argument (ik heb nog steeds geen enkel zinning argument gehoord) zich niet laten inenten. Jij bent genezen, maar een boost zal geen kwaad kunnen. Een vaccinatie is een simpele manier om de verspreiding in te dammen, omdat het deze met een factor 10 reduceertt.Omdat er echter een nog een populatie is die niet is geent, is de totale viral load hoog en zal er steeds weer een nieuwe besmettingshaarden zijn en dus blijven we iig tot de lente in de coronacrisis. Dus is vrij simpele wiskunde gebasseerd op populatiedynamica. Gewoon bewezen wetenschap. Maar geen angst, de "tweedeling" is straks weg. Of omdat we allemaal in de lockdown zitten, of omdat de "buitengesloten" groep genezen is of gestorven.

gimli55
gimli5530 okt. 2021 - 7:03

Het geven van de naam is de eerste stap en gezien de reacties zal het niet de laatste stap zijn, het onterechte superioriteitsgevoel van het gelijk hebben van de gevaccineerden, is precies waar deze dame naar verwijst. Dat voelt ongemakkelijk, maar ook over ongemakkelijke zaken mag gesproken worden en dan niet weet beginnen met name calling, dat is een wel erg luie manier om je ontdoen van de discussie.

Eric Minnens
Eric Minnens30 okt. 2021 - 9:42

@OlavM "Deze rabbi is volkomen van het padje af." Lees haar toespraak Olav! Dan reageer je vast anders. Geldt ook voor de andere reaguurders hier.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg30 okt. 2021 - 12:35

@ Zandb Iedere democratie loopt het risico tot dictatuur van de meerderheid te verworden. De houding “de meerderheid is voor, dus je voegt je maar” doet in dat kader het ergste vermoeden.

OlavM
OlavM30 okt. 2021 - 21:36

@ Eric Minnens: Ik heb het hele verhaal van de schrijfster gelezen. Ik vind het hier en daar gewoon behoorlijk warrig en in elk geval inconsistent. Ze zegt op enkele plaatsen ook wel dingen waarin ik me kan vinden. Maar ik ga dat nu niet allemaal uitwerken; dat zou een heel lang verhaal worden en me veel te veel tijd kosten. Hieronder enkele punten. ------------------ Om te beginnen: ze houdt een heel verhaal tegen "Woke" wat als verzamelnaam op zich al een uitvinding van rechts is. Alsof het om een samenhangende, geestelijke stroming, ja religie zou gaan! Zoals Joop terecht zegt: het is een obsessie van rechts. (Vergelijk het met de daar ook zo populaire kreet “politiek correct”). “Woke” zou als religie botsen met andere religies, waaronder de schrijfster gemakshalve N.B. ook de wetenschap en Verlichting schaart! Het “boven-tribale” karakter van het christendom zou veel goeds hebben gebracht, en zou de bloei van de wetenschap in Europa in de laatste 600 jaar mogelijk hebben gemaakt: ".....werd het Christendom dé locatie van de waarheid, en moesten vertegenwoordigers van het Christendom, zoals Willibrord en Bonifatius, dé waarheid noodzakelijkerwijs aan andere godsdienstige beschavingen ontzeggen." Welja, en dit terwijl de wetenschap zich juist pas goed kon ontwikkelen door zich te ontworstelen van het christendom, wat veel doden –brandstapels, auto-da-fé’s, enz.- heeft gekost! En dan zegt ze ook nog: "er bestaat een waarheid, die de mens niet kent omdat zij voorbij deze werkelijkheid ligt en deel is van het Bewustzijn van God." Tja..... De schrijfster zegt ook: "...terwijl de moderne Blokkeerfriezen geen vinger hebben uitgestoken naar de bemoeials van buitenaf". Dat is nonsens. De blokkeerfriezen waren feitelijk juist gewelddadig, blokkeerden het verkeer en hebben daardoor een gewonde in een bus veroorzaakt, en zijn niet voor niets strafrechtelijk veroordeeld. En dan die ontstellende passage: [De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid’, zoals minister De Jonge met regelmaat doet.] Deze vergelijking vind ik een regelrechte gotspe! Ander citaat: [Helaas wordt Woke vooralsnog gesteund door Big Corp en Big Finance en door Big Tech, die probeert alles wat de Woke-activisten onwelgevallig is van de internet-platforms te halen…….Wie ze niet onderschrijft, is geen politieke tegenstander, maar een slecht mens, die gedemoniseerd, uitgestoten, ontslagen, en tot zwijgen gebracht moet worden.] Haar beweringen over wat zij “Woke” noemt –wat het zwaartepunt van haar verhaal uitmaakt- vormen een complottheorie van de eerste orde.

Eric Minnens
Eric Minnens31 okt. 2021 - 8:37

@OlavM, Hernieuwde poging (Hopenlijk verwijdert de redactie mijn vorige poging, waarin ik bijna de hele tekst van Benima's rede had gekopieerd, een enorme lap tekst dus, en toen per ongeluk op Versturen drukte...Dus: @OlavM Benima overdrijft inderdaad hier en daar. Zoals met die opmerking over Blokkeerfriezen. Maar ook door Woke te omschrijven als een nieuwe religie. Mij kan dat niet schelen. Ik houd van hyperbolen om je argumenten kracht bij te zetten. Zo kijk ik ook naar die ‘gotspe’ die jij benoemt: ———— “De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid’, zoals minister De Jonge met regelmaat doet.” ———— Benima wijst hier m.i. op een potentieel kwaadaardige kiem waaruit eventueel volkswoede kan ontstaan. Dat Benima zo nu en dan naar God verwijst, lijkt mij nogal logisch, ze blijft natuurlijk wel rabbi, dus daar stap ik gemakshalve maar overheen. Maar Benima geeft in een aantal fragmenten van haar tekst precies weer waardoor ook ik een tweeslachtig, zowel positief als negatief, gevoel heb ten opzichte van de Woke-beweging: ———— “Door een nieuw, modern tribalisme, in het leven geroepen door Woke, een conglomeraat van deel-ideologieën met, ik moet het toegeven, zeer verleidelijke vooruitzichten: diversiteit; een einde aan alle vormen van racisme; gelijkheid van uitkomst en niet alleen gelijkheid van kansen, dus een goed leven voor iedereen; einde aan alle vormen van machtsongelijkheid; the great reset . Maar helaas, het in praktijk brengen van utopieën – en Woke is zo’n utopie – heeft meestal een zeer hoge prijs. Niets is namelijk zo destructief als tribale tegenstellingen.” ------------ "In een museum in Birmingham stonden ze uitgeschreven op een muur, er waren op dat moment zo’n zeventig genders gedefinieerd. Ik zeg niet dat er in dit denken helemaal geen waarde te vinden, want er is wel degelijk een variatie. Maar zodra dit denken buiten het zuiver filosofische discours komt, loopt het gevaar tot een ideologisch wapen te verworden. Als je verordonneerd wordt om ‘vrouw’ te vervangen door ‘mens die menstrueert’, sta je toch wel even te kijken. En wie er niet in mee gaat, loopt de kans verketterd te worden en gecensureerd. Woke is vaak heel hardvochtig en weinig vergevingsgezind, zoals de godsdiensten van weleer." ------------ "Wat deze manier van denken brengt is dat individuen met hun menigvuldige kenmerken gereduceerd worden tot lid van een groep, qua sekse tot een groep met een van de letters van het alfabet, of qua huidskleur in twee categorieën, ‘wit’ of ‘zwart’. Wat deze manier van denken brengt is identiteit, want de grenzen tussen van de diverse groepen worden voortdurend gedefinieerd. Maar wat deze manier van denken ook brengt is strijd. Want Woke stelt ook dat er geen communicatie mogelijk is tussen de groepen. Geëist wordt dat men begrip opbrengt voor een specifieke groep, maar tegelijkertijd wordt ontkend dat dat begrip mogelijk is, want ja, de ander behoort nu eenmaal niet tot de groep." ------------ "Woke op zijn beurt maakt zich schuldig aan demonisering (via de sociale media), censuur (op de sociale media), ontslag of zet van juridische middelen in. Plus de nieuwe tribalisten doen een beroep op ‘het gevoel’. Harde feiten, harde cijfers, op basis van onderzoek of historische documenten – oftewel de objectieve waarheid – legt het in deze botsing van beschavingen af tegen de subjectieve waarheid. ‘Ik voel het zo’ is het wapen waarmee elke discussie wordt gestopt. Wie een ander pijn doet door onaangename feiten te berde te brengen of onaangename vragen te stellen, wordt de mond gesnoerd, want ‘geen pijn doen’ is een hoger goed dan het achterhalen van hoe dingen werkelijk in elkaar steken." ------------ "Want de Wokedenkbeelden zijn geen gewone politieke ideeën gebleven, waarover een politieke discussie moet worden gevoerd, maar zo ongeveer heiligverklaard. Wie ze niet onderschrijft, is geen politieke tegenstander, maar een slecht mens, die gedemoniseerd, uitgestoten, ontslagen, en tot zwijgen gebracht moet worden. Daarin toont Woke zich een opvolger van de oude religies"

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 okt. 2021 - 8:41

gimli55 Jij dicht mensen eerst zelf iets toe om ze er vervolgens van te kunnen beschuldigen.

Eric Minnens
Eric Minnens31 okt. 2021 - 8:43

@Redactie Ik heb hieronder een ONLEESBARE, ellenlange reactie staan die nog niet is geplaatst. Kan deze a.u.b. worden verwijderd? Graag, want het is pure vervuiling. Eronder heb ik de reactie in verbeterde vorm geplaatst. Dank jullie wel!

OlavM
OlavM31 okt. 2021 - 16:39

@ Eric Minnens: Een laatste, korte reactie hier. "Woke" is niet één pot nat. Zelf gebruik ik die term nooit, en ik heb al aangegeven waarom. Zeker zijn ook uitwassen te signaleren, zoals zo vaak gebeurt bij nieuw opkomende ideeën. Maar ik maak ernstig bezwaar tegen de wijze waarop de schrijfster het allemaal generaliserend en karikaturaal neerzet. Ze heeft haar eigen "agenda". Afgezien nog ervan dat ze hier en daar onzin zegt, zoals ik heb aangeduid.

Zandb
Zandb2 nov. 2021 - 17:07

Ik, ik en ik Waarom zou je in godsnaam zo ingewikkeld willen doen om een oorlog, die zich kenmerkt door een volkomen irreële, door onze wetten onmogelijke maar uiteindelijk wel dodelijke vorm van discriminatie te willen vergelijken met de (de onverdacht democratisch toegestane) discriminatie van niet gevaccineerden. Ik heb uw verhaal met aandacht gelezen maar u bazelt en wat mij betreft komt dat omdat u van een volkomen foutief uitgangspunt uitgaat: De nazitijd is niet en nooit te vergelijken met wat we hier doen en wat zelfs niet lijkt op hoe die samenleving van de nazi's dan door iets als gedogen bv ontstaan is. Maar u schrijft, begrijp ik, alleen voor de mensen die het met u eens zijn. Nou. Veel succes daar dan maar mee.

JohnnyValues
JohnnyValues29 okt. 2021 - 12:10

Wat een matig stuk van Joop.nl. Als je vergelijkingen verkeerd uitlegd terwijl de uitleg gewoon in de speech staat is het of moedwillig saboteren of een gebrek aan begrijpend lezen. Creatief om eerst naar de ophef te linken (zodat de mening gevormd kan worden) en daarna pas naar de daadwerkelijke inhoud. Klopt alles wat ze zegt, nee. Maar geef in ieder geval de juiste redenen weer om het met haar oneens te zijn.

Sam V
Sam V29 okt. 2021 - 10:53

Het is inderdaad niet een goed geschreven tekst. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze onzin schrijft. Ze schetst haar denkbeelden over de wijze waarop overheden tegenwoordig opereren, hoe een bepaalde totalitaire ideologie steeds meer grip krijgt op de samenleving en maakt daarbij vergelijkingen met het verleden. Ik ben het niet geheel met haar eens, maar heb niet de behoefte meteen iemand weg te zetten als wappie zonder te onderbouwen waar ze dan met feitelijke onjuistheden komt.

9 Reacties
Jerry Bidet
Jerry Bidet29 okt. 2021 - 11:04

Jawel Sam, alles wat niet in het straat past zetten we tegenwoordig wel als wappie. Tezamen met racist en/of xenofoob zijn dat 'discussiesluiters'.

Zandb
Zandb29 okt. 2021 - 12:47

Sam En welke onderbouwing presenteert u voor uw stelling dat er mensen zijn die haar niet onderbouwd wegzetten als Wappie?

Karingin
Karingin29 okt. 2021 - 13:04

Dat komt omdat je zelf altijd zulke rabiate onzin debiteert, met een onderbouwing van lik-me-reet en dan van anderen verwacht dat er een volledige probleemanalyse met concrete oplossingen komt, inclusief voetnoten en bronvermeldingen - daar zijn er vrij veel van hier trouwens, kunnen jullie niet gewoon een eigen blog beginnen?

JohnnyValues
JohnnyValues29 okt. 2021 - 13:33

@Karingin Goed inhoudelijk weerlegd. Je raakt besmet met waar je mee omgaat, nietwaar?

Sam V
Sam V29 okt. 2021 - 13:41

@ Zandb Waar beweer ik dan dat er mensen zijn die haar niet onderbouwd wegzetten als Wappie?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine29 okt. 2021 - 15:09

@karingin, "kunnen jullie niet gewoon een eigen blog beginnen?" niemand wil hier weg, want dan missen ze jouw heerlijke rants. Heerlijk over de top, die komen nergens anders door de moderatie ;-)

Erik Geven2
Erik Geven229 okt. 2021 - 15:35

@Karingin 'kunnen jullie niet gewoon een eigen blog beginnen?' Zelf heb je de hoop al opgegeven?

Zandb
Zandb29 okt. 2021 - 15:36

Johnny Karin stelt vast dat Sam zelf niet onderbouwt en anderen kwalijk neemt dat die niet onderbouwen. En daar valt niet zo veel aan te onderbouwen; dat is gewoon een feit. Hij stelt dat hij een bepaalde behoefte (?) niet en dat anderen die wel hebben. En dat moet je nu juist onderbouwen, want ik zou niet weten wat ik daar verder mee zou kunnen. Moet ik dan de argumenten die voor zijn stelling pleiten aanvoeren? Kom op zeg. Ik bedoel: Schrijft ze nu onzin of niet? Ze maakt vergelijkingen met het verleden maar doet ze dat dan goed? Sam heeft niet de behoefte iemand weg te zetten maar hij zet wel mensen weg, omdat die volgens hem 'maar zo' iemand een wappie noemen. Maar is dat wel zo? Sam beweert in feite, dat je deze rabbijn niet weg mag zetten behalve wanneer je onderbouwd laat zien dat ze "feitelijke onjuistheden" beweert. Nou is dat bv al onmogelijk, omdat de rabbijn er meningen op nahoudt. Als zij vindt dat, ik zeg maar wat, Hitler en De Jonge op elkaar lijken, dan vindt zij dat: daar lijkt mij weinig anders aan te doen, dan concluderen dat wie zo iets vindt, zich nogal 'wappie-achtig' gedraagt. Daarvoor zie ik hier echt wel de nodige onderbouwingen.

Sam V
Sam V29 okt. 2021 - 18:44

@ Zandb Ik krijg de indruk dat u en ik een andere definitie hanteren van een wappie. Voor mij is dat iemand met waanideeën en/of denkbeelden die dan als waarheid worden verkondigd terwijl ze tegen de feiten indruisen. Overigens dicht tegen religieuzen aan. Ik zal niet snel mensen een wappie noemen. Ik vind het een raar woord en voorbij gaan aan de echte problemen waar sommige mensen zich in bevinden. In dit stuk op Joop zie ik geen enkele onweerlegbare feitelijke onjuistheid staan. In enkele bijdragen van anderen onder dit stuk wordt het wel geprobeerd, maar niet overtuigend. Voor mij wordt hier dus veel te makkelijk iemand weggezet als een wappie. Vooral makkelijk voor sommigen omdat we dan haar onderliggende boodschap, los van de vorm en vergelijkingen, niet serieus hoeven te nemen. Hoe dan ook, ik ga - in tegenstelling tot u - niet iemand al wappie wegzetten alleen vanwege een mening. Wel als deze mening aantoonbaar tegen de feiten ingaand als een waarheid wordt verkondigd. Dat doet deze mevrouw niet.

west012
west01229 okt. 2021 - 10:40

Het staat al in het artikel: 'warrig'. Mevrouw is een beetje van het padje, jammer dat zulke mensen een podium krijgen.

andalucia2
andalucia229 okt. 2021 - 10:39

Na de moeite te hebben genomen, de rede in zijn geheel te hebben gelezen, kom ik tot een geheel andere analyse dan Joop. De vermeende warrigheid van de rede zit ‘em in het hier en daar wat ver uitweiden naar details en voorbeelden; een goede redacteur had de tekst beknopter en helderder gemaakt. Inhoudelijk echter vind ik het betoog redelijk doordacht. Ze schuwt de confrontatie geenszins, maar behoudt de nuance waar mogelijk. Cherry-picking zoals ik dit in dit Joop artikel zie, vertroebelt dat ten zeerste. Op deze wijze is iedere opmerking die buiten de context wordt geplaatst, clickbait. Het zou Joop sieren om niet die gemakzuchtige weg te bewandelen, waar bijvoorbeeld de Telegraaf ook -terecht- van wordt beschuldigd.

2 Reacties
korheiden2
korheiden229 okt. 2021 - 11:12

@Andalucia : Mee eens.

Eric Minnens
Eric Minnens30 okt. 2021 - 9:28

@andalucia Warrig betoog? Helemaal niet! Zo helder als glas! Overigens ben ik het met je eens.

Zandb
Zandb29 okt. 2021 - 10:33

Wat een oliedomme redenering vind ik dat: "De beleidsmakers toen hadden het beste voor met de samenleving, ook toen ze Joden als gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten." Tenminste, ik geloof toch echt niet dat de Duitsers toen een gezonde samenleving voor IEDEREEN op het oog hadden. Tenminste, ik heb nog nooit gehoord dat iemand ziek is geworden doordat hij met een jood is besmet. Dat jood zijn een besmettelijke ziekte is. (Let wel, ik zeg niet 'door een jood is besmet'. Dat is net zo goed mogelijk als dat zoiets door een niet jood kan gebeuren; dat heeft niets met de afkomst te maken.)

7 Reacties
Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 12:21

Ik denk dat je je daar nog lelijk in kunt vergissen. Ik denk bijvoorbeeld ook dat in de Middeleeuwen de mensen werkelijk geloofden dat de oogsten mislukten door heksen. Onderschat de domheid van onze soort niet.

OlavM
OlavM29 okt. 2021 - 14:22

Het is niet zozeer dat de nazi's de joden als een "een gevaar voor de volksgezondheid" beschouwden, maar als een lagere mensensoort, een apart ras dat van de aardbodem moest verdwijenn! Hitler was er in "Mein Kampf" al duidelijk genoeg over, al heeft het concrete totale uitroeiingsplan pas vorm gekregen bij de Wannseeconferentie ("Endgültige Endlösung der Judenfrage", januari 1942).

Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 14:43

@OlavM Je kan op de verschillen blijven hameren, die er natuurlijk echt wel zijn. Maar binnen deze discussie is het veel interessanter om te zien of er misschien toch overeenkomsten zijn. Of je moet gewoon niets willen leren van de geschiedenis natuurlijk. Maar zeg dat dan gewoon.

Zandb
Zandb29 okt. 2021 - 15:12

Ik, ik en ik U ziet het verschil niet tussen het gevaar van mensen die (betrekkelijk willekeurig) een besmettelijke ziekte kunnen overbrengen en mensen die van nature gevaarlijk zijn? Of wilt u zoiets niet zien, omdat u dat niet uitkomt? En u wilt toch niet serieus beweren, dat nota bene een Rabbijn dat verschil al helemaal niet zou kunnen zien? Olav Het is maar hoe je gezondheid definieert. Die Nazi's dachten meer aan het gevaar van de joden voor de mentale volksgezondheid.

Me, myself and I2
Me, myself and I229 okt. 2021 - 16:59

@Zandb Bedoel je nu te zeggen dat Joden van nature gevaarlijk zijn? Ik hoop het toch niet. Wat we hier natuurlijk bedoelen is dat als Hugo de Jonge roept "De ongevaccineerden zijn het probleem" een deel van de bevolking roept "Ja, ja, Hugo heeft gelijk. De ongevaccineerden hebben de schuld aan de maatregelen". En jammer genoeg is dat min of meer wat er in WOII ook gebeurde. De nazi's riepen "De Joden zijn het probleem" en het volk riep "De Joden zijn het probleem". Het uiteindelijke resultaat hiervan was vele malen verschrikkelijker en daarmee onvergelijkbaar met dat wat wij nu meemaken, maar handelswijze cq opstelling van de overheid en een groot deel van het volk is precies hetzelfde. Het zal nu echt niet zo vreselijk mis gaan als doen, daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben er ook van overtuigd dat, alle grote woorden ten spijt, wij er veel minder van geleerd hebben dan we gekund hadden. Dus ja, ik ben blij dat er mensen zijn die dit durven benoemen. Dat geeft mij enige hoop dat we misschien toch wat wijzer worden.

Mark Huysman
Mark Huysman29 okt. 2021 - 17:09

[Maar binnen deze discussie is het veel interessanter om te zien of er misschien toch overeenkomsten zijn.] Eén overeenkomst: de nazi’s schaften allerlei verplichte vaccinaties af die in de Weimarrepubliek norm waren geworden. https://www.jacobinmag.com/2021/09/vaccine-mandates-covid-pandemic-german-nazi-inoculation-policy

OlavM
OlavM30 okt. 2021 - 20:15

@ Me, myself and I: Die zogenaamde overeenkomsten zijn heel ver gezocht en daardoor uitermate misleidend. Het doel van genocide, dat de nazi's koesterden ten opzichte joden louter op grond van hun etniciteit, en in grote mate helaas ten uitvoer wisten te brengen, ontbreekt ten enen male als het gaat om weigeraars van vaccinatie.

Erik20
Erik2029 okt. 2021 - 10:26

Dit zal het wel goed bij de wappies. Een Joodse vrouw die nu zelf de Nazi vergelijking durft te maken, dus dat zullen ze waarschijnlijk als een vrijbrief zien om het ook te mogen doen. (Wat ze al deden natuurlijk)

Eric Minnens
Eric Minnens29 okt. 2021 - 10:23

Wat een Engeltje. Het jodendom raakt nu ook al geïnfecteerd. Tot in de hoogste kringen. Zelfs Hitler goedpraten. Stockholmsyndroom?

5 Reacties
Jerry Bidet
Jerry Bidet29 okt. 2021 - 11:01

Niet dat ik mevrouw wil verdedigen, maar denk dat je her verkeerd interpreteert. Ze maakt de vergelijking tussen de leiders toen en nu, dat ze overtuigd zijn het moreel gezien juist handelen terwijl in haar optiek dat niet zo is. Daar kan je veel van vinden, maar ze verdedigt de nazi's niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2021 - 12:00

Geen Stockholm syndroom in de stricte zin. Ze wordt niet gegijzeld.

Eric Minnens
Eric Minnens29 okt. 2021 - 12:21

@Danielle, zij niet maar wel haar voorouders. Een soort na-ijl-effect.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2021 - 13:08

Een "erfelijk" Stockholmsyndroom? Mw zou ook paranoia in aanmerking kunnen komen? Maar dat is diagnose op afstand waar ik mij liever niet schuldig aan maak.

Eric Minnens
Eric Minnens30 okt. 2021 - 9:32

Bij nader inzien slaat mijn reactie als een tang op een varken. Gezeur over een complex. Terwijl Benima een zeer interessante toespraak gaf. Mijn excuses, mevrouw Benima.

ton14024
ton1402429 okt. 2021 - 9:47

Weinig verwonderlijk zo´n gelovige die er onderdoor gaat. Had je maar vroeg moeten leren redeneren.

JasDon
JasDon29 okt. 2021 - 9:45

Ouch, die komt wel hard uit de kast als wappie. Maar wat een mooi gecultiveerd slachtofferschap weer vanuit de wappie hoek.