Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wanneer komen lobbygroepen in het onderwijs op voor hun achterban?

  •  
15-12-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
114 keer bekeken
  •  
schoolklas
Met simpele maatregelen die vrijwel de hele wereld al heeft ingevoerd, waren de scholen veel veiliger geweest.
Het leven dat we in 2019 en daarvoor kenden is door de controlemaatregelen tegen de coronapandemie voorlopig een vage herinnering. De grote uitzondering is het onderwijs, waar het leven vanaf mei tot de huidige sluiting min of meer op de oude voet is doorgegaan. Die ontspannen houding staat ter discussie nu internationaal onderzoek en dagelijkse schoolsluitingen duidelijk maken dat scholen makkelijk brandhaarden van corona-infectie kunnen worden. Dat vereist dus ook strenge controlemaatregelen.
Nederland heeft de komende maand de strengste controlemaatregel, totale schoolsluiting. Een onvoorstelbaar gezichtsverlies voor het kabinet, dat voortdurend uitlegde dat fysiek onderwijs enorm belangrijk is en scholen dus niet zouden sluiten. Maar het kabinet móest ingrijpen omdat de scholen gewoon teveel infecties veroorzaakten, die via familieleden teveel druk op de ziekenhuizen opleveren. Ook sloot de afgelopen week iedere paar uur wel een school door de infectiegolf, en werd de politieke druk te groot om ze open te houden.
Dat onze scholen zoveel besmette kinderen en leraren hebben is niet los te zien van het feit Nederland in vergelijking met andere landen heel weinig beschermingsmaatregelen in de school en klas heeft: afstand, maskers, testen, quarantaine en ventilatie schieten allemaal tekort. De rechter heeft zich hier afgelopen maandag over uitgesproken, en toont verontwaardiging over het feit dat de overheid zich met vaak tegenstrijdige en onwaarachtige argumenten weigert aan internationale richtlijnen te houden, terwijl kinderen massaal besmet raken. Of zodat ze massaal besmet raken, dus eigenlijk.
De eisers in die rechtszaak (ouders en actiegroepen) staan zo lijnrecht tegenover het kabinet, nu met morele steun van de rechter. Maar bijzonder genoeg vinden ze ook de traditionele belangenorganisaties van scholen, leraren en leerlingen tegenover zich. Deze organisaties onthouden zich niet alleen van kritiek op het beleid van open en nauwelijks tegen infectie beschermde scholen, maar steunen het zelfs met enthousiasme.
Het meest zichtbaar daarin zijn de PO Raad en VO Raad, de belangenverenigingen van schooldirecties. Zij hebben vanaf de lente actief en zichtbaar steun verleend aan de lijn van het kabinet. Toen in oktober een korte sluiting van scholen werd voorgesteld weerde de VO Raad zich krachtig. Oproepen van wetenschappers om in de klas afstand te houden werden met een boze open brief beantwoord.  Over de veiligheid kwam haar voorzitter Paul Rösenmöller in augustus niet verder dan een oproep “met de risico’s te leren leven”.
BOinK (de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) werkte in oktober en december samen met de vereniging van Jeugdartsen (geleid door OMT-lid Karóly Illy) actief mee aan lossere richtlijnen voor naar school gaan bij klachten. De vakbonden van leerkrachten (Aob/FNV en CNV Onderwijs), hebben actief meegewerkt aan corona-protocollen die de richtlijnen van het RIVM hebben vertaald in beleid dat niet los kan worden gezien van de huidige massale infecties in scholen. CNV Onderwijs verdedigde het beleid ook recent nog actief in de media.
Het leerlingenplatform LAKS stelde in oktober met de VO Raad en de vakbonden een brief op waarin leerlingen wordt opgeroepen op om samen de ingeslagen weg vol te houden. Dat sloot aan bij de geest van de tweet die minister Slob op 30 augustus publiceerde, waarin hij het onderwijsveld “sterkte” wenste in het moeilijke nieuwe schooljaar. Een schooljaar dat minder moeilijk zou zijn als de scholen wél verdedigd zouden worden. 
Deze belangenorganisaties hebben zo hun leden in de steek gelaten. Met simpele maatregelen die vrijwel de hele wereld al heeft ingevoerd waren de scholen veel veiliger geweest, en ook vaker en langer open. Eventuele toekomstige schaderechtszaken die het scholenstelsel op de knieën kunnen gaan krijgen waren grotendeels vermeden. Ook zetten schooldirecties en vakbonden hun constructieve relatie op het spel met de mensen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Want met de tijd zal duidelijk worden welke ongelukkige dragende rol deze organisaties hebben gespeeld in het beleid van kabinet, waarvan open onbeschermde scholen een hoeksteen zijn.
En zo zal het bewustzijn over de situatie in de scholen snel gaan stijgen. De eerdergenoemde rechtszaak en de massale infecties in scholen hebben de Rijksoverheid al gedwongen de informatie over kinderen en scholen op haar sites aan te passen, net als enkele richtlijnen. Ook zijn de scholen nu dicht, wat de infectiegolf bevestigt. Daarmee is de wetenschappelijke basis weggevallen onder de gebrekkige bescherming van ons onderwijs. Tot nu toe gelooft nog een flink deel van de Tweede Kamer de volstrekte onzin vanuit het kabinet over niet-besmettelijke kinderen, maar het OMT doet er bijvoorbeeld al niet meer aan mee.
Kinderen zijn onze minst weerbare burgers en verdienen een veilig verblijf in de gebouwen waar ze verplicht verblijven. Het is tijd dat vakbonden, schoolbesturen en andere belangenorganisaties daarin een onderdeel van de oplossing worden, in plaats van het probleem.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (16)

Simens
Simens16 dec. 2020 - 7:32

Michael Blok overdrijft een beetje door te stellen dat zowel basis onderwijs als voortgezet onderwijs brandhaarden zijn zoals in tegenstelling tot de enigszins alarmistische Zoe Hyde, Alasdair Munro duidelijk aangeeft ("Summary: Young children seem significantly less susceptible, probably less likely to transmit. Less clear for teens. Schools mainly follow community trends, but secondary much higher risk than primary") uit apsmunro (twitter). Het is mij een raadsel waarom iedereen alleen kijkt naar wat Zoe Hyde schrijft en blijkbaar nooit naar wat Alasdair Munro schrijft. Er is in ieder geval een duidelijk onderscheid tussen (oudere) tieners en basisschoolleerlingen. Verder is het duidelijk dat ventilatie fundamenteel is en voor een gezond binnenklimaat. En ventilatie is of had altijd al van belang moeten zijn. Dat daar nu meer aandacht voor komt is prima. Hopelijk blijft dat ook na vaccinatie zo. Maar het welhaast religieus aandoende geloof in mondneusmaskers voor kinderen tussen plus minus 6-15 jaar oud voor het voorkomen van besmettingen doet een beetje koddig aan. Zeker omdat door alleen gebruik van mondneusmaskers het binnenklimaat zonder ventilatie niet verbeterd en het virus zich alsnog in de lucht ophoopt. Of scholen door maatregelen veiliger worden is trouwens de vraag; zowel Devri Shridar en Alasdair Munro lijken aan te geven dat community transmission laag moet zijn ("Schools mainly reflect community transmission" apsmunro). Hopelijk krijgt Groenlinks zijn zin en gaan de basisscholen vanaf 11 januari weer open.

Ewout Pool
Ewout Pool16 dec. 2020 - 6:58

Sorry, maar dit vind ik een erg flauw betoog. Het is niet de schuld van de scholen dat er plofklassen zijn van 34 leerlingen, dat is een politieke keuze. Het is ook niet de schuld van de scholen dat "hun" ter beschikking gestelde gebouwen niet voldoen aan de ventilatie-eisen, dat is ook een politieke keuze. Dat scholen geen gebruik kunnen maken van sneltesten: 3x raden. Zolang in Nederland onderwijs niks mag kosten zal dit ook blijven bestaan.

2 Reacties
hminkema
hminkema29 dec. 2020 - 16:27

Sorry, maar u heeft blijkbaar geen enkel idee van hoe het onderwijs en hoe scholen in Nederland zijn geregeld. Op geen enkele school maakt de overheid de dienst uit. Op geen enkele school bepaalt de overheid de klassengrootte. Op geen enkele school beslist de overheid over de besteding van financiële middelen. *Al* onze scholen zijn geprivatiseerd: van het basisonderwijs tot en met de universiteiten. Er werken nul ambtenaren. Financiering geschiedt via een ruim voorziene lumpsum zonder oormerken. Als een schoolbestuur (een eigen rechtspersoon, het bevoegd gezag) klassen met twintig leerlingen wil maken, heeft die daartoe alle ruimte en alle financiële middelen in handen. Kwestie van prioriteiten. De lumpsum is sinds 1995 bijna verdrievoudigd, terwijl lerarensalarissen met slechts 40-45% toenamen, dus reken maar na. Ook gaat de overheid niet over de inrichting en faciliteiten van schoolgebouwen. Veel schoolgebouwen zijn eigendom van de stichting of vereniging waarover het private schoolbestuur zeggenschap heeft. In andere gevallen voorziet de gemeentelijke overheid in schoolgebouwen, maar gaat het private bestuur over voorzieningen waaronder ventilatie. We geven met z'n allen héél veel geld uit aan onderwijs; per leerling driemaal zoveel als een kwart eeuw geleden. Uw opmerking dat het 'niks mag kosten' slaat de plank enorm mis. Het punt is: die besturen gaan hun eigen gang, besteden geld aan zaken die u en ik niet tot prioriteiten rekenen, zoals een matige klassengrootte en voldoende capabele leraren. Maar ja, we hebben ze niet voor niks geprivatiseerd: blijkbaar *wil* Nederland private besturen die hun eigenmachtige gang gaan, en we stemmen op politieke partijen die ministers leveren die de besturen geen strobreed in de weg leggen. Dat geldt al sinds eind jaren '70: Pais, Deetman, Ritzen, Hermans, vd Hoeven, v Bijsterveld, Bussemaker, Slot. Allemaal ministers die schoolbesturen volledig vrijlaten in het besteden van het teld en het inrichten van het onderwijs, als de baten en lasten op papier maar kloppen aan het einde van het jaar. Al ploffen de klassen, en al staan er duizend onbevoegden voor de klas in plaats van gekwalificeerde leraren.

hminkema
hminkema29 dec. 2020 - 16:28

Slot = Slob en teld= geld.

Joost Spits
Joost Spits16 dec. 2020 - 5:59

Ik kan er kort over zijn: 1. Bijna alle collega's docenten  en O.P. medewerkers op onze school, vinden dat de school dicht moet, omdat het onverantwoord en onwerkbaar is. 2. Wat Mick Block beweert  namelijk een aantal regels instellen, is onzin. Bovendien is elk schoolgebouw anders. Daar beginnen de problemen al. 3.Block praat vanuit de theorie. In de praktijk is het bijzonder moeilijk om leerlingen te doordringen van de ernstige situatie en dat regels daaromtrent moeten worden nageleefd. Daar is Block kennelijk niet van doordrongen. 4. Het LAKS ? Laat me niet lachen! De achterban van hun zijn - juist zoals ik al zei -,  niet bij de les te houden.

6 Reacties
Joost Spits
Joost Spits16 dec. 2020 - 6:22

Herstel: Block moet Blok zijn.

Karingin
Karingin16 dec. 2020 - 9:20

Toch even taalnazi hoor, een docent hoort beter te weten: "De achterban van hun zijn " kan echt niet - "hun achterban is"

Mark Huysman
Mark Huysman16 dec. 2020 - 9:35

Volgens mij staat Block achter de scholensluiting. Hij stelt echter dat toen de scholen nog zo nodig open moesten blijven er weinig beschermingsprotocollen bestonden. Hank Nozemans wijst er hieronder terecht op dat de mondmaskers op Spaanse en Franse scholen sterk bijgedragen hebben tot daling van besmettingen op scholen.

Mark Huysman
Mark Huysman16 dec. 2020 - 9:36

Pardon, Blok ja, geen Block.

DaanOuwens
DaanOuwens16 dec. 2020 - 9:49

@ Mark Huysman Jij schrijft: Hij stelt echter dat toen de scholen nog zo nodig open moesten blijven er weinig beschermingsprotocollen bestonden. Op de MBO-s waren die protocollen er wel en droegen ze nauwelijks bij aan het terugdringen van de besmettingen. De enige effectieve maatregel is vermoedelijk kleine klassen in combinatie met digitaal onderwijs. Dat maakt weer dat de lagere VMBO- en MBO-leerlingen een flinke leerachterstand kunnen oplopen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 dec. 2020 - 11:33

[Dat maakt weer dat de lagere VMBO- en MBO-leerlingen een flinke leerachterstand kunnen oplopen.] dat zal ook voor de kwetsbare kinderen in het basisonderwijs gelden.

RaymondenJoop
RaymondenJoop15 dec. 2020 - 20:50

Het is statistiek icm politieke keuzes. Het basisonderwijs sluiten omdat pa en ma dan thuis moetenwerken is heel slecht gemotiveerd. Dat je in drommen op schiphol mag staan ook Zo kan je nog wat verzinnen Treedt op bij demo's Dat je winkels kunt sluiten in drukke weekenden of met black friday geeft ook minder contact Dat restaurants ook volgens strenge regels 2 dagen open kunt laten gaan, zodat ze niet failliet gaan Etc etc etc Het gebrek aan goede maatregelen was stuitend RIVM berekende dat nu al 50000 levensjaren verloren zijn gegaan. Hebben we het niet over de wat komen gaat dat het dit middel erger dan de kwaal maakt We hadden de regie en die zijn we kwijt omdat er geen visie was en is. Nu moeten we de rit uitzitten. Hopen dat het weer wat beter gaat en alsnog wat intelligenter worden mbt de maatregelen. Als het al niet te laat is voor menig ondernemer.

DaanOuwens
DaanOuwens15 dec. 2020 - 19:16

In dit artikel staat: in vergelijking met andere landen heel weinig beschermingsmaatregelen in de school en klas heeft: afstand, maskers, testen, quarantaine en ventilatie schieten allemaal tekort. Ik heb geen idee wat de situatie in andere landen is maar ik hoor van vrienden die op allerlei niveaus werken in het onderwijs dat het aantal besmettingen de laatste maanden snel toeneemt. In sommige scholen is meer dan 5% van de leerlingen besmet, dan gaat de verspreiding zo snel dat locaties gesloten worden. Maar tegelijk zegt men dat in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs handhaving door maskers en aftstand houden onmogelijk is. De opties die nu onderzocht worden is na de vakantie open gaan met veel kleinere groepen in combinatie met digitaal onderwijs. In het MBO en HBO werkt men voor aan aanzienlijk deel al met digitaal onderwijs. Kortom dat wat ik hoor vanuit mijn omgeving, wat ik lees in de verschillende media is niet hetzelfde als dat wat ik lees in het artikel. Het probleem is inderdaad het aantal toenemende besmettingen maar de voorgestelde maatregelen lijken niet echt uitvoerbaar behalve tussen docent en leerling maar zeker niet tussen leerlingen onderling.

2 Reacties
Hank Nozemans
Hank Nozemans16 dec. 2020 - 6:15

In Spanje en Frankrijk dragen kinderen een masker op school vanaf 6 jaar en dat gaat prima. Sinds dit protocol zin de besmettingen op scholen enorm gedaald.

DaanOuwens
DaanOuwens16 dec. 2020 - 9:46

@ Hank Nozemans Jij schrijft: Sinds dit protocol zin de besmettingen op scholen enorm gedaald. Hier zijn ze op het MBO verplicht en het helpt niet tegen de besmettingen.

Sailor2
Sailor215 dec. 2020 - 18:59

Daarom kleuren we zo donkerpaars op het staatje van de NYtimes, samen met zo'n 15 andere laxe landen inclusief de VS. De laatste is begrijpelijk omdat er een idioot aan de macht is die tegenwerkt. Nederland is een wat vreemder verhaal. Het onderwijs wordt bezet door parttimers, misschien dat men daarom als makke schapen voorthobbelt.