Joop

Wanneer ben je nog blank en wanneer net een persoon van kleur?

  •  
01-08-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1572 keer bekeken
  •  
meisjekleur

© cc-foto: Alexandr Ivanov

Wie zich op onjuiste gronden etnisch geprofileerd ziet, moet de gelegenheid hebben om met behulp van juridische en genealogische raadslieden in beroep te gaan bij het Nederlandse rassentribunaal.
Arnon Grunberg vraagt om herstelbetalingen , niet alleen voor het slavernijverleden maar voor alle racisme. Hij noemt met name Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Zij verdienen net als landgenoten met een Caribisch/Afrikaanse achtergrond compensatie.
Aanvankelijk zal dat volgens hem grote maatschappelijke weerstand oproepen. Dat gebeurde ook toen de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer besloot tot een geldelijke schadevergoeding voor het door de holocaust aangedane leed. Het duurde decennia voor de Duitsers deze beslissing in meerderheid onderschreven. Nu is de zogenaamde Wiedergutmachung niet controversieel meer behalve bij extreem-rechts. Grunberg vermoedt dat Nederland op dezelfde manier aan herstelbetalingen voor slavernij en etnisch profileren zal wennen.
Hij laat over één ding geen misverstand bestaan: het is de staat die uit de algemene middelen de herstelbetalingen verricht. Daarmee moeten gelijke kansen worden geschapen voor iedereen. Over de besteding van het geld blijft Grunberg vaag al krijg je wel de indruk dat er grote ruimte moet zijn voor het financieren van emancipatieprogramma’s. De jonge staat Israël is destijds – uiteraard zonder dat dit aan de grote klok werd gehangen – mede dankzij Duitse wiedergutmachung sgelden financieel op poten gezet. Het kan dus best zijn dat herstelbetalingen niet rechtstreeks op de rekening van de beneficianten terecht komen. In het Nederlandse geval valt er veel voor te zeggen om ze onder te brengen bij de ontwikkelingshulp. Belangrijk voordeel: je hoeft niet vast te stellen wie in Nederland blank is en wie van kleur. Als ook in het binnenland herstelbetalingen worden verricht, valt daaraan niet te ontkomen. Dan zal nog eenmaal op grote schaal etnisch moeten worden geprofileerd.
Voor wie zijn de herstelbetalingen – hoe dan ook vormgegeven – immers bedoeld? Dat zijn de personen van kleur, blanken met hun witte privilege nadrukkelijk niet.
Het is nog niet zo gemakkelijk om hier de etnische grens te trekken. Wanneer immers komt de omslag van “wit” naar “van kleur”? Het zal duidelijk zijn dat iedereen online informatie over de voorouders dient te verstrekken. Voor het meten van de kleur zijn gegevens nodig over de bloedlijn van de vader en van de moeder, laten we zeggen tot vier generaties terug. Het kan profijtelijk zijn om over te stappen van blank naar van kleur. In het Amerikaans Engels heet dat “passing”. Soms slaagden Afro-Amerikanen met een bijzonder lichte huid erin om door te gaan voor blanken. Dat lukte uiteraard het beste als zij zich in een nieuwe omgeving vestigden waar niemand zich nog herinnert dat er ergens een donkere voorouder was. Omgekeerd proberen nu blanken te bewijzen dat zij een indiaanse voorouder hebben zodat zij toe kunnen treden tot een volk dat op zijn reservaat goktenten mag exploiteren. Je wordt dan op grond van je etnische afkomst aandeelhouder. Het is dus de moeite waard om een lucratieve voorouder te voorschijn te toveren.
Het is aan de politiek om vast te stellen waar precies de grens tussen nog blank en net van kleur komt te liggen. Het is een wezenlijke zaak maar het blijve in deze bijdrage op de achtergrond. Het zal interessant zijn om te zien welke criteria de verschillende politieke partijen naar voren brengen.
Uiteraard dienen door de burger ingeleverde gegevens over de bloedlijn steekproefsgewijs met het bevolkingsregister te worden gecontroleerd, dit om fraude en vergissingen zoveel te voorkomen. Uiteraard blijft de individuele burger zélf verantwoordelijk voor de correcte invulling van zijn raciale profielschets. Als het tot correcties van overheidswege komt, moet toch niet voetstoots uitgegaan worden van kwade wil. In de meeste gevallen kan de zaak worden afgedaan met een berisping zonder onmiddellijke sancties.
Het is net zo goed mogelijk dat de burger en de overheid van mening verschillen over de hoeveelheid pigment. Dit is een rechtsstaat. Wie zich op onjuiste gronden etnisch geprofileerd ziet, moet de gelegenheid hebben om met behulp van juridische en genealogische raadslieden in beroep te gaan bij het Nederlandse rassentribunaal. In laatste instantie komt men dan toch bij de Hoge Raad terecht.
Uiteraard dient serieus rassenbedrog zwaar te worden gestraft. Bij een boete al dan niet in combinatie met een taakstraf kan het in deze nieuwe vorm van criminaliteit niet blijven Daardoor komt immers het draagvlak onder de herstelbetalingen in gevaar. Wie weigert mee te werken aan de opstelling van het etnisch profiel hoeft niet zo hard te worden aangepakt. Dan zijn dwangsommen en in het uiterste geval gijzeling voldoende. Je kunt het ook overdrijven. Toch: als het allemaal de spuigaten uitloopt, hebben we misschien wel een gespecialiseerde rassenpolitie nodig.
Anders krijgen we nooit een inclusieve maatschappij.
wiso

© Vreemd schilderij van J.N. Sylvestre uit 1890. Twee Wisigothen halen in hun blote kont een standbeeld omver. Toen dus ook al.

Aanvulling: naar aanleiding van bovenstaand betoog komen er nogal wat reacties binnen waarin compensatie wordt geëist van de Spanjaarden en de Romeinen voor het onze voorouders aangedane leed. Die vlieger gaat helaas niet op omdat vorige generaties de betaling al hebben ingevorderd. Piet Hein nam in dat kader de Spaanse zilvervloot in beslag. En er hebben in zijn tijd nog vele kleinere Heins op zee rondgevaren om compensatie te eisen van schepen onder Spaanse vlag. Rome is in de vijfde eeuw na christus al twee keer systematisch leeggehaald, eerst door de Wisigothen onder Alaric, daarna door de vandalen onder Geiserik. In 546 maakten de Osthrogoten onder Totila het karwei af. Daarmee is wel voldoende betaald zeker omdat Alaric en Geiserik heel wat Romeinen op de slavenmarkt te gelde maakten, tenminste als de familie geen losgeld kon betalen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (231)

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden3 aug. 2020 - 15:40

“Vlak na de bezetting kwamen er twee SD’ers bij me en vroegen: Zijn er joden in uw gemeente? Ik antwoordde naar waarheid dat die er niet waren. Maar dat was m’n eerste fout. Door te antwoorden accepteer je rassendiscriminatie.” – Kijk vanaf 12:00 https://www.dailymotion.com/video/x695nji Zouden de Joodse slachtoffers hun recht op schadevergoeding hebben verspeeld als deze dominee had geweigerd om op die vraag antwoord te geven? Natuurlijk niet, want hun aanspraak berust niet op het feit dat ze als Jood geregistreerd staan, maar op de schade die ze hebben geleden doordat anderen dat onderscheid hebben gemaakt, wat er in resulteerde dat hen leed werd toegevoegd. Stel je nu eens voor dat iemand om die reden have en goed is kwijt geraakt en dwangarbeid heeft moeten verrichten. Na een paar jaar komt hij terug in Nederland, dient een klacht in en die wordt afgewezen met de argumentatie dat hij niet onder de regeling valt, omdat gebleken is dat hij helemaal geen Jood is: het is achteraf een vergissing gebleken. HanvanderHorst: "IK draai ook nergens om heen zoals jij wel doet om de aandacht af te leiden van de kernvraag die wezenlijk is voor de herstelbetalingendiscussie: hoe bepaal je of iemand blank is dan wel van kleur? Hoe stel je dat vast? Kom maar met je alternatief en vermijd praatjes met: laten we dat nou eens vragen aan de lui die een rekening in willen dienen. Leg maar eens uit waarom ik bijvoorbeeld die rekening niet mag indienen en een ander wel." Nee Han, iedereen die meent er schade van te hebben ondervonden dat hij of zij gediscrimineerd werd mag een rekening indienen: man/vrouw, wit/zwart, bruin, rood, geel of groen, of vanwege het feit dat hij/zij uit Verweggistan komt, of niet in de here Jezus gelooft. Als ik dat stel, dan draai ik er niet om de kernvraag heen, maar dan ik probeer ik je duidelijk te maken waarom jij de kernvraag geheel verkeerd formuleert, en wel op zo'n manier dat ook jij dat kan begrijpen. Dat blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk te zijn, want daar wordt je juist heel erg boos van. Het is volstrekt duidelijk en logisch wat ik hier formuleer en toch verzet je je daar uit alle macht tegen. Het is de hoogste tijd dat je eens bij jezelf gaat onderzoeken waarom je daar zo boos van wordt, want met logisch inzicht heeft dat niets te maken; dat gaat veel dieper. Vertel dat verhaal over de ASVA nog eens?

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 aug. 2020 - 9:27

Ik heb nog college gehad van professor Presser. Volgens hem was sabotage juist het enige antwoord. De dominee had zijn antwoord moeten geven als er juist wél gedoopte joden in zijn gemeente waren. Dat is punt een. Verder leid ik uit je betoog af dat ik om mij moverende redenen een verzoek tot schadevergoeding mag indienen. Bij wie precies blijft onduidelijk maar het mag wel. Want het individu is de maat van alles. Anders moet je het nog maar eens keer verklaren, maar dan voor arbeiders.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden4 aug. 2020 - 13:52

HanvanderHorst: "Ik heb nog college gehad van professor Presser. Volgens hem was sabotage juist het enige antwoord." Bedoel je daar misschien mee dat de weigering om op dat soort vragen antwoord te geven géén vorm van "sabotage" is? Sorry, ik moest er even over nadenken, want ik ben niet gewend dat academici zulke domme vragen stellen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden4 aug. 2020 - 13:57

Betekent dit nu ook dat dit stukje van jou geen mislukte satire is, maar dat je in alle ernst probeert om op deze manier degenen die om schadevergoeding roepen belachelijk te maken? Allemachtig, jij bent wel heel erg van het padje af zeg !!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden4 aug. 2020 - 15:51

Mijn eerste reactie op het antwoord van Han was het volgende: Han stelt: “Verder leid ik uit je betoog af dat ik om mij moverende redenen een verzoek tot schadevergoeding mag indienen. Bij wie precies blijft onduidelijk maar het mag wel.” Juist, nu zit je op het goede spoor: als niet duidelijk is bij wie, dan moet je misschien een stel lotgenoten gaan zoeken om te gaan demonstreren, om te zorgen dat er een loket komt waar jij en je lotgenoten zich kunnen melden. Waarom deze reactie op de vraag van Han niet werd geplaatst is me niet duidelijk.

Ivan61
Ivan612 aug. 2020 - 20:12

Als dat zo ver is dan weet ik aan wie geld moet uitgegeven worden. Ik ben stagebegeleider van een jonge dame die in februari 20 geworden is. Zij heeft in haar 20 jaar zo veel ellende meegemaakt. Een landelijke tv programma heeft een uitzending over haar gemaakt. Zij komt uit Liberia en zij is donker. Haar levenslust, haar leergierigheid moeten niet gestoord worden en zij kan zeker startkapitaal goed gebruiken. Investeren in de toekomst is nooit verkeerd.

DaanOuwens
DaanOuwens2 aug. 2020 - 19:39

Volgens mij krijgt Van der Horst nu de respons op zijn tekst die hij niet wilde hebben. Tenminste als ik de reacties nu doorlees en kijk naar zijn eerder geschreven artikel over herstelbetalingen. Volgens mij is dit niet een zinvolle discussie. Rechts Nederland heeft nu duidelijk kunnen maken dat er nu geen probleem met discriminatie in Nederland is en in het verleden ook niet was, want slavernij was niet verboden en iedereen deed het ook de zwarten. Dat standpunt kende ik al. Ik snap waarom BLM een schadevergoeding claimt. Of het leidt tot iets zinvols vraag ik mij af. Maar ik vind het niet belangrijk. Belangrijker is het nu. In de Volkskrant een mooi interview met Gerri Eickhof. Halfbloed, half Nederland en half creools. https://www.volkskrant.nl/mensen/gerri-eickhof-racisme-raakt-mij-persoonlijk-en-ik-kan-en-wil-daar-niet-overheen-stappen~b0618851/ Hij zegt onder andere: Maar ik werd zoveel uitgescholden, dat die uitzondering zich regelmatig voordeed. Elke dag, op weg van school naar huis, liep er een groep van vijf tot twintig kinderen aan de overkant van de straat met me mee. Bruine boon, nikker, zwarte, riepen ze, behalve in november en december, dan riepen ze Zwarte Piet. Ze bekogelden me met kiezelstenen en aardkluiten. En noemt ook actuele voorbeelden en hij heeft een lijstje van 35 voorbeelden van situaties waarin hij met racisme werd geconfronteerd. Ik vind zijn verdienste dat hij gewoon zonder opsmuk laat zien wat het racisme in Nederland nog steeds betekent, wat hemzelf overkomt. Het is niet weg en het zijn geen incidenten. Het is voor vele gekleurde mensen dagelijkse realiteit. Ik geloof niet dat er veel lessen zijn te leren uit het verleden. Geschiedenis lijkt mij een tamelijk nutteloos vermaak. Soms mooie verhalen, maar dezelfde fouten worden keer op keer opnieuw gemaakt in een soms iets andere variant. Ik zou het mooi vinden als het racisme van nu eens aangepakt zou worden en de mensen die zich er aan schuldig maken. En aan de oplossing van dat probleem draagt deze benadering van Van der Horst weinig bij. Overigens is de halfbloed Eickhof dus gewoon zwarte piet. Dus de grens ligt niet bij 50%. Misschien ben je pas blank als je helemaal geen vreemde smetten hebt.

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 23:12

Dit stuk gaat niet over de merites van herstelbetalingen maar over iets geheel anders. Wat het nut van geschiedenis betreft, levensbeschouwingen zijn in het algemeen gebaseerd op aanvechtbare opvattingen over het verleden. Geldt ook voor veel politieke betogen van de dag. Het is altijd een goed idee om die wankele basis bloot te leggen.

Zandb
Zandb3 aug. 2020 - 6:12

Daan Alleen al omdat mensen nieuwsgierig zijn naar en/of zich baseren op wat er in het verleden gebeurd is, lijkt het me goed, dat er mensen zijn, die dan een zo wetenschappelijk mogelijk onderzocht enigszins betrouwbaar beeld van dat verleden geven. Ik bedoel; mensen doen het toch. En verder kun je uit alle onderzoek naar wat er ooit precies gebeurd is, natuurlijk ook je voordeel doen in negatieve zin. Geschiedenis is ook voorlichting voor boeven. Verder lees ik in dit artikel, slechts de dat er "blanken" zijn en mensen van kleur. Geen enkele reden dus om je over deze pertinente onzin druk te maken. Wanneer alle dieren gelijk zijn en sommige niet, dan helpt immers niets meer.

DaanOuwens
DaanOuwens3 aug. 2020 - 8:51

@ HanvanderHorst Levensbeschouwingen zijn inderdaad maar net wat mensen er van maken. Net zoals de geschiedenis een nogal subjectieve zaak is. Wellicht is de visie geschiedenis van Han van der Horst een heel andere als die van Daan Ouwens. En ik neem aan dat wij beiden weten dat we niet alle wijsheid in pacht hebben. De waarheid blijkt vaak een nogal flexibel ding. @ Zandb Thnx voor de reactie. Leuk om weer eens na te denken. Volgens mij doe je hetzelfde als Han van der Horst hierboven. Veronderstellen dat er een soort universele voor iedereen gelijke waarheid is. Dat betwijfel ik. Wat mij puzzelt in die discussie over die herstel betalingen is dat vorige jaar de NS besloot nabestaande van joden die vermoord zijn in de tweede wereldoorlog een tegemoetkoming te geven. Wat is dan anders als de claim van de nabestaanden van slaven? Ik vond het overigens een zinnig gebaar van de NS maar het verschil met de BLM-claim snap ik niet helemaal. Maar zoals ik al schreef, ik zou liever het racisme anno 2020 aanpakken.

Zandb
Zandb4 aug. 2020 - 15:48

Daan Die universele waarde is er, meen ik, hoe iemand er dan ook gebruik van maakt (of niet?) In het artikel van Han, lees ik dat er blanken zijn en gekleurden. Met zo'n uitgangspunt wil ik niet nadenken over herstelbetalingen. Met uw laatste zin ben ik weer blij.

ton14024
ton140242 aug. 2020 - 17:07

´´Wanneer ben je nog blank en wanneer net een persoon van kleur?´´ Begin december.

TwoTone
TwoTone2 aug. 2020 - 15:08

En alle nederlandse mijnwerkers en dijkwerkers zijn ook uitgebuit ! Het is dus puur willekeurig wie gecompenseerd wordt. En het is een schoolvoorbeeld van racisme als je blanken (of in jargon “witten”) uitsluit. Wanneer gaat gezond verstand weer eens de boventoon voeren. Ik heb nog nooit op kleur gelet, met alle soorten, kleuren en maten samengewerkt. Ik betrap me er nu op dat ik sinds het puntige racismedebat van de laatste periode in 1 x kleuren zie....., een forse stap achteruit dus !

3 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman2 aug. 2020 - 16:13

Dat is ook een effect dat mij helaas dreigde te overkomen, maar ze gaan het niet redden die racisten. Ik blijf de mensen als mens zien en niet hun huidkleur. Alle kleuren zijn belangrijk.

Pseudoniem82
Pseudoniem822 aug. 2020 - 19:08

"Ik heb nog nooit op kleur gelet" Je gebruikersnaam doet anders vermoeden ;-)

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 aug. 2020 - 17:25

En wat zie je nu dan, met betrekking tot die verschillende kleuren die de maatschappij heeft, die je nog nooit gezien had?

henk-alexander
henk-alexander2 aug. 2020 - 12:24

Compensatie eisen voor het leed dat een land mensen ooit heeft aangedaan klopt niet. Want als er tot betaling komt uit collectieve middelen (!), dan gaat dat ten koste van integere mensen die zich tijdens hun leven hebben ingezet voor rechtvaardigheid; zij moeten dus opdraaien voor de daden van de toenmalige machthebbers en hun paladijnen. In juridische zin moet collectieve schuld bewezen worden. En als dat niet gebeurt? Moet dan een humaan en deugdzaam persoon boeten voor het onrecht en leed dat door anderen is veroorzaakt?

3 Reacties
frankie48
frankie482 aug. 2020 - 17:11

Beste Henk-Alexander, Wie draait er dan op voor de tegemoetkoming die de NS voor de transporten aan Joodse nabestaande gaat uitbetalen, want behalve dat de overheid de NS subsidieert is er ook omzet uit kaartverkoop.

henk-alexander
henk-alexander3 aug. 2020 - 12:02

frankie48, Met het voorbeeld van de NS hebben we een dilemma - collectieve schuld vs individuele schuld. Overigens heeft de NS niet alleen Joden vervoerd, er waren ook Roma, Sinti en dwangarbeiders die een vreselijk lot tegemoet gingen. Bovendien waren de treinen ook het doelwit van geallieerde aanvallen, waarbij NS-medewerkers zijn omgekomen. Ook schepen werden met vele onschuldigen tot zinken gebracht (bijv. Cap Arcona, 3 mei 1945). Een individu kan zich m.i. niet 'verschonen' door zijn eigen daden aan het collectief of systeem toe te schrijven. Ieder mens kan kiezen (vgl. 'Schindlers List'). Over collectieve schuld , o.a.: http://pacifismenu.nl/het-omstreden-begrip-collectieve-schuld/

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2020 - 11:46

Het uitvoeringsreglement van de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS, specificeert in detail wie er in aanmerking kan komen voor individuele compensatie, ook leden/nabestaanden van Roma en Sinti kunnen hier onder vallen. Het moest expliciet gaan om vervoer naar concentratie-/vernietigingskampen. Krijgsgevangenkampen, gevangenissen, tuchthuizen, tewerkstellingskampen, fabrieken en/of werkkampen vielen hier niet onder. https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/08/uitkeringsreglement-nl.pdf

Handige harry
Handige harry2 aug. 2020 - 10:19

We kijken nu echt alleen nog maar naar de slechte kanten. Zijn de mensen van kleur nu echt zo slecht af in Nederland. We hebben ze toch ook stuk voor stuk een goed leven gegeven. Ze hebben gratis sociale zekerheid gehad. Hun kinderen krijgen een opleiding en als ze het nodig hebben een uitkering. Dat zijn zekerheden die ze in hun thuisland niet of in mindere mate hadden. Waar de kritiek wat betreft de betaling vandaan komt is niet alleen gericht op Spanje aan Nederland. Het gaat erom, waar houdt dat op? Moeten wij herstelbetalingen vragen aan noord Afrika, voor het houden van blanke slaven. Gaat zuid Afrika de blanke boeren schadeloos stellen? Gaan de landgenoten van akwasi nog herstelbetalingen doen? Misschien hebben we al heel veel betaald in de vorm van die opleidingen, uitkeringen en sociale zekerheid.

9 Reacties
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof2 aug. 2020 - 11:01

@ HH, “ We hebben ze toch ook stuk voor stuk een goed leven gegeven. Ze hebben gratis sociale zekerheid gehad. Hun kinderen krijgen een opleiding en als ze het nodig hebben een uitkering.” Niet te geloven hoe racistisch u klinkt. Alsof u het over een buitennissige diersoort hebt in plaats van over Nederlands die we niet iets hebben “gegeven” maar die gewoon dezelfde rechten en plichten hebben als een volbloed ariër als u.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland2 aug. 2020 - 11:13

Altijd kan het slechter Dat wil niet zeggen dat je onrechtvaardigheid in stand moet houden en je moet het ervaren leed ook niet onderschatten.

Satya
Satya2 aug. 2020 - 13:46

"We hebben ze toch ook stuk voor stuk een goed leven gegeven. " De werkelijkheid is andersom. Afrika wordt kapot gemaakt voor jouw goede leven. Dictators in macht gehouden. Maar het is leuk om te lezen hoe de werkelijkheid verdraaid wordt door Han. Mijn opa's en oma's, daarmee ook mijn ouders hebben zwaar geleden onder kolonialisme en het us echt fijn te lezen hoe dat door een 'historicus' als Han wordt gebagatelliseerd. Dank Han! Daarnaast wordt voor jullie welvaart de Afrikaanse bevolkinh uitgebuit.

Mark Huysman
Mark Huysman2 aug. 2020 - 13:54

[We hebben ze toch ook stuk voor stuk een goed leven gegeven.] Ja, we zijn hele goeie mensen. Die suffe zwartjes kunnen zelf zo weinig, en wij, de geweldige boreale übermenschen, strijken gewoon met onze hand over het hart en geven ze een prettig leven. Het kolonialisme en de slavernij waren bedoeld om ze op weg te helpen maar ja, ze zijn niet zo handig als harry. Dus slagen ze d’r in die gekke warme landjes van hun maar niet in om wat verder te komen. Al het kapitaal heeft zich opgehoopt in het globale noorden, dus daar hebben ze helemaal geen last van. Ze mogen tegenwoordig voor 2 euro per dag voor onze multinationals werken en hun kinderen mogen ook een steentje bijdragen. Dus wat zeuren ze toch? [Misschien hebben we al heel veel betaald in de vorm van die opleidingen, uitkeringen en sociale zekerheid.] Eigenlijk wel ja. Ze leveren hier ook helemaal geen aandeel in de economie. Ik heb hier eigenlijk nog nooit iemand met een getinte huid zien werken en ze betalen natuurlijk ook geen belasting. Sterker: ze pikken ook nog onze toeslagen in maar gelukkig hebben we een boreaal geïnspireerde belastingdienst die daar gespitst op is.

Aart van de aap
Aart van de aap2 aug. 2020 - 14:09

Het punt is een beetje. Iets waar de libertarische partij het ook over had/heeft. ( ik ben overigens geen aanhanger van die partij, maar dat terzijde ) Europa doet aan protectionisme. Europa beschermd haar eigen boeren, tegen de vrije markt, die zij zogenaamd voor staat. Zou Europa de markten open zetten voor Afrika, dan zou Afrika niet afhankelijk zijn van die denigrerende ontwikkelingshulp.

OlavM
OlavM3 aug. 2020 - 1:12

@ Mark Huysman: Mooie reactie.

Mark Huysman
Mark Huysman3 aug. 2020 - 5:06

[Zou Europa de markten open zetten voor Afrika, dan zou Afrika niet afhankelijk zijn van die denigrerende ontwikkelingshulp.] Dat is een factor ja. Daarnaast zijn de meeste kapitalisten in de Derde Wereld afhankelijk van de kapitalisten in de Eerste Wereld. Ze verdienen door producten te importeren en goedkoop te leveren aan multinationals. Ze hebben dus weinig belang bij het opbouwen van een eigen industrie. Maar belangrijker: Unilever, Nestlé of Cargill zullen hun posities nooit afstaan. Er is in het globale kapitalisme simpelweg geen ruimte voor een eigen onafhankelijke en bloeiende industrie in b.v. Afrika. Dat betekent eeuwige onderschikking tenzij er met het kapitalisme gebroken wordt. Dat mensen vanuit de arme afhankelijke landen naar de rijke kernlanden willen emigreren is logisch. Al die types die daar over zeuren zouden dat waarschijnlijk zelf ook doen als ze niet het geluk hadden gehad in een van de rijke kernlanden geboren te zijn.

Aart van de aap
Aart van de aap3 aug. 2020 - 21:39

@Mark Huysman Ben ik ben je eens De uitbuiting van Afrika door multinationals, leidt tot vluchtelingstromen Het westen is altijd voor vrije handel, maar ze beschermen ook hun grenzen, ze doen ook aan protectionisme. Heel hypocriet allemaal. Ze willen wel de lusten, niet de lasten Wat doen we eraan ?

Aart van de aap
Aart van de aap3 aug. 2020 - 21:39

Correctie : ben ik met je eens

frankie48
frankie482 aug. 2020 - 9:56

Dus een zuivere witte/blanke die ook onder ongunstige leefomstandigheden de eindjes aan elkaar heeft moeten knopen, die valt dan weer buiten de boot!

1 Reactie
Handige harry
Handige harry4 aug. 2020 - 9:40

Er wordt gelijk over racisme en die zwartjes gesproken. Daar gaat het niet om. Ik vraag me alleen af hoever het dan gaat. En of de Nederlandse belastingbetaler dit zou moeten betalen. Ik heb nog nooit gediscrimineerd, moet ik me dan aangesproken voelen om te betalen. Wij plunderen Afrika wordt er gezegd, klopt misschien deels. Maar niet vergeten dat er in Afrika veel corruptie is waarin de machthebbers daar hun eigen bevolking oplicht en uithongert. Er zijn 16.000 goede doelen in Afrika actief. Maar schijnbaar komen ze er nog steeds niet mee vooruit. Zuid Amerika een vergelijkbaar 3e wereld continent gaat het toch een stuk beter dan in Afrika. Moeten wij dan de hele wereld redden? Kritiek is niet direct racistisch.

Sonic2
Sonic22 aug. 2020 - 9:36

In de jaren 90 keek ik als jonge jongen naar voetbal en keek ik naar Ajax en Feyenoord. Daar liepen witte en zwarte voetballers in rond. Op dat moment heb ik nooit gedacht dat de gebroeders de Boer, Blind en van der Sar white privilege hadden. En ik heb Bogarde, Kluivert en Seedorf nooit als slaaf gezien of Zwarte Piet. Het deed niet zoveel te zaken. In dat standpunt is weinig veranderd. Han heeft een prachtig betoog getikt, maar in mijn optiek zijn banen, economische groei, huizen, bestaanszekerheid belangrijke onderwerpen. Het is volgens mij ook de reden dat Bij1 en DENK zo klein blijven.

1 Reactie
Aart van de aap
Aart van de aap2 aug. 2020 - 10:22

Het is waar, ze zijn (gelukkig ) heel klein. Toch zijn ze ook heel vocaal. Dat is het vreemde aan deze hele 'intersectie' beweging. Het is microscopisch klein, maar iedereen zwicht voor ze. Ze intimideren zich een slag in de rondte, namelijk. Iedereen word nerveus van ze. Kijk maar naar dat museum van laatst, dat Afrika museum, waar Han eerder over schreef. Op mijn studie zat één jongeman van Bij1, die de hele boel bij elkaar krijste, over privilage en validisme en queers en weet ik niet wat allemaal voor een waanzin. Iedereen werd er een beetje stil van. Deze mensen maken gebruik van intimidatie, laster en twitter. Als arbeider heb je meer aan gewoon hardcore vakbondsactivisme en klassenstrijd. Wat mij betreft buitenparlementair gericht.

Tom7
Tom72 aug. 2020 - 9:10

Nog een stukje ter nuance, over historische achtergronden (denk het benoemen van kleur aub weg). https://www.trouw.nl/opinie/mijn-grootvader-leefde-niet-in-de-grachtengordel-maar-op-een-trekschuit~b73d61ad/ Één van mijn Beppes heeft ook nog aan het Skûtsje lopen sleuren, na haar 45-ste met 6 kinderen onder haar hoede kon ze niet meer lopen, de andere Beppe was er op geboren, maar haar vader moest vanwege teruglopende vrachten en motorisering zijn Skûtsje opdoeken. Zelf liep ze zo,n 15 kilometer over de slaperdijk na haar werkhuisje, en haar latere man die drie jaar gemobilliseert had gelegen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Limburg, werd boerenarbeider omdat hij te jong was om de boerderij te kunnen erven toen zijn vader overleed aan de Spaanse Griep. Als ik in hun bejaarden flat kwam, rook je altijd de koffie met Buisman die de hele dag op een theelichtje stond te pruttelen, en als hij een aardappel schilde keek je dwars door de schil heen. Aan de muur hing een schilderij van een Fries paard, waar hij niet met droge ogen over kon vertellen, dat was namelijk zijn trouwe strijdmakker geweest in barre tijden, toen er zeven monden gevoed moesten worden, ook tijdens de tweede wereld oorlog . Daarom wordt het niet ééns tijd om die veel te aanwezige weekdieren en kakkerlakken ééns een uit te laten drogen, of wat bij te spijkeren.

1 Reactie
GHS
GHS2 aug. 2020 - 12:35

Tom: m.a.w. Zullen we niet eens ophouden met al dat verontschuldigen en geld uit de zak proberen te kloppen voor schuldig behandelen enz. enz. We leven nu. En wij kunnen niet helpen wat onze voorouders hebben gedaan. Ik kan mij zelfs niet schuldig voelen voor wat mijn ouders hebben gedaan. Zie toe, dat het op dit moment NIET wordt gedaan, wat vroeger gebeurd is. Leer van de geschiedenis.

RonaldMokens
RonaldMokens2 aug. 2020 - 9:02

Dit doet me een beetje denken aan de vaak aangehaalde grap over hoe 'blanke vla zeker ook niet meer mag'. Waarna men, als een boer met kiespijn, in iets te overspannen gelach uitbrak. ...maar toch ligt er nog blanke vla in de supermarkt. Ik denk dat iets soortgelijks hier ook van toepassing gaat zijn.

Indisch4ever
Indisch4ever2 aug. 2020 - 8:36

Over de kop : Wanneer ben je nog blank en wanneer net een persoon van kleur? Iedereen heeft een huidskleur. Het onderscheid van geenkleur en welkleur deugt niet. Evenzo een onderscheid van zwart-wit. Het is een zwartwit-denken ( in dubbele zin op te vatten) Raciaal-denken en de kleuren kloppen niet .

Sam V
Sam V2 aug. 2020 - 8:20

Ik mis de afschaffing van het kapitalisme of het “neo-liberalisme”. Als we met deze systemen doorgaan, zal het racisme alleen maar verergeren. Tijd voor een niet-wit economisch systeem!

Phantom3
Phantom32 aug. 2020 - 7:45

Zoiets is toch niet in geld uit te drukken?

Richard58
Richard582 aug. 2020 - 7:40

Het anti-racisme maakt veel los hier op Joop en elders. Dat op zich is al grote winst. Als we nu nog de eenheid kunnen bewaren tussen de radicalere krachten en de gematigde krachten dan kan er echt wat veranderen. Daar kan satire ook bij helpen mits het niet leidt tot sarcasme binnen het eigen kamp. Uiteraard grijpt het andere kamp, van hen die niets willen veranderen en zich superieur wanen ten opzichte van de minderheden, Wilders, Baudet cs., natuurlijk alles aan dus ook dit stukje om hun stokpaardje te berijden, nl. hun white privilege te behouden. Dat is overigens het gevaar bij ieder stukje waarin er veel kritiek komt op de manier van actie voeren tegen racisme etc. terwijl het doel wel hetzelfde is van de radicalere en gematigder anti-racisme krachten.

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland2 aug. 2020 - 16:22

Ik zie mensen voor racist uitmaken die een bepaalde huidskleur hebben niet als antiracisme

Richard58
Richard583 aug. 2020 - 20:20

Griezel volgens mij gebeurt dat niet omdat ze wit zijn, maar omdat ze niet willen dat andere groepen gelijkwaardig worden. Over die mensen gaat het en niet om alle witten. Dus de grap van omgekeerd racisme daar geloof ik niets van. Er zullen best uitzonderingen zijn, maar de beweging anti-racisme zie ik niet als racistisch noch als bedreigend. Past de schoen je niet dan trek je hem toch niet aan!

4Vier!
4Vier!4 aug. 2020 - 12:08

Richard58 3 augustus 2020 at 22:20 "Griezel volgens mij gebeurt dat niet omdat ze wit zijn, maar omdat ze niet willen dat andere groepen gelijkwaardig worden." Kijk, en hier zie je dat het gevaar in een klein hoekje schuilt. Ik vind bovenstaande zin bijvoorbeeld nogal racistisch. De wijze waarop jij je zin formuleert, suggereert dat je wilt dat andere groepen (met een andere huidskleur) gelijkwaardig WORDEN. Dat is nogal racistisch omdat het impliceert dat je vindt dat andere groepen (met een andere huidskleur) niet gelijkwaardig ZIJN. Het punt met racisme is dat m.b.t. huidskleur alle groepen gelijkwaardig ZIJN, maar niet altijd als gelijkwaardig BEHANDELD worden. Ik neem aan/hoop dat je het laatste bedoeld, maar het is niet wat je zegt.

Richard58
Richard586 aug. 2020 - 21:22

Dank je Ikzelf. Toen ik de reactie zag van Klaver4 wilde ik eigenlijk reageren met de opmerking, dat ik zijn bijdrage geniaal vond vanwege de volstrekte domheid en kwaadaardigheid die er uit sprak. Toen zag ik jouw reactie. Met dank dus!

Van Tax
Van Tax2 aug. 2020 - 6:14

Om door te gaan in de toon van han: uitgebreid onderzoek moet worden gedaan naar reeds betaalde ontwikkelingshulp. Daarnaast moeten betaalde uitkeringen, subsidies en toeslagen in kaart worden gebracht aan en moet onderscheid worden gemaakt aan betalingen per ras. Dit omdat deze betalingen weer gesaldeerd moeten worden met rechten op herstelbetalingen. Slachtoffers die hier hebben gestudeerd en boven modaal verdienen moeten worden uitgesloten, omdat zij per saldo als belastingbetaler zelf moeten bijdragen aan de herstelbetalingen en bovendien gebruik hebben gemaakt van Westerse privileges.

Tom7
Tom72 aug. 2020 - 5:25

Met de onderbouwde duiding in onderstaande column van Zihni Ödzil ben ik het ééns. (U kunt hem ook lezen door hem in een andere browser te openen) https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/01/pak-racisme-aan-ook-dat-van-antiracisten-a4007582 Denk dat het goed is dat media (bijv. de NOS-diversiteitsbokaal) of opiniemakers die bij herhaling via mening of categoriseren (kleur telling) de racistische fout begaan, door het rechtssysteem of moderatie aangepakt zouden moeten gaan worden. Fine zondag.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 aug. 2020 - 9:23

Zojuist gelezen! Klopt!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden1 aug. 2020 - 23:43

Bij dit stukje wordt niet vermeld dat het valt onder de categorie “satire”, wat het ergste doet vermoeden.

4 Reacties
Richard58
Richard582 aug. 2020 - 7:43

Zullen we het toch maar gewoon als satire zien!? Overigens jouw reactie op mijn stukje elders snap ik. Maar het is zonde van de energie die ook in de strijd tegen racisme, xenofobie, moslimhaat gestoken kan worden. Dat is waar ik op wijs.

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 7:52

Ik dacht: laat ik nu eens meedenken.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 10:10

HanvanderHorst - Ik had niet anders van je verwacht: mijn ergste vermoedens worden bewaarheid.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 11:28

Richard58 - Je zult je tot Han moeten richten: die schijnt er er plezier in te hebben om verdeeldheid te zaaien onder degenen die tegen racisme in het geweer komen.

nikita72
nikita721 aug. 2020 - 18:43

Ik vind dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor de (mis)daden van hun voorouders. Maar Nederland heeft profijt gehad van zijn koloniën (suiker uit Suriname, maar vooral rubber en aardolie uit Indonesië). Als wij daardoor nu een stuk rijker zijn, wordt het tijd iets van onze welvaart terug te geven. Wat mij betreft hoeft het geld niet naar Suriname of Marokko te gaan: er zijn gebieden waar mensen in ergere omstandigheden leven (Syrië bijvoorbeeld). Of dichter bij huis: in de vluchtelingenkampen in Griekenland.

19 Reacties
Aart van de aap
Aart van de aap1 aug. 2020 - 19:31

Ja, dat ben ik met je eens. De verdeling moet anders Maar, dan hebben we het dus over kapitalisme, een heel ander verhaal, een verhaal waar niemand zich aan durft te branden. Het taboe verhaal. Denk je dat ze zomaar geld gaan weggeven ? De staat en de bedrijven.

Jozias2
Jozias21 aug. 2020 - 22:10

Nu heeft griekenland onder Alexander de grote ook grote delen van

Jozias2
Jozias21 aug. 2020 - 22:13

Nu heeft griekenland onder Alexander de grote ook grote delen van de wereld veroverd en uitgebuit en ook Syrië kent een geschiedenis van vele oorlogen en ook redelijk recent het uitmoorden van de eigen bevolking in 1982 en na de Arabische lente). Maar als het gaat om het steunen van armere landen: we geven toch al tientallen jaren ontwikkelingshulp en we vangen toch ook vluchtelingen op die voor hun leven te vrezen hebben? Wat is er precies anders aan uw voorstel.

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 22:55

@ peinzer “Ik vind dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor de (mis)daden van hun voorouders.” Natuurlijk niet, tenzij zij zich nog hetzelfde identificeren als hun voorouders waarmee ze hun daden verricht hebben. Ik kan een individu die zich niet met een “ras” identificeert nooit verantwoordelijk houden voor zijn voorouders die met hun racisme de koloniale plunderingen en slavernij veroorzaakt hebben. Anders natuurlijk wel!

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 23:06

@ Aart van de aap “Maar, dan hebben we het dus over kapitalisme, een heel ander verhaal, een verhaal waar niemand zich aan durft te branden. Het taboe verhaal.” Waarom taboe? Het kapitalisme is nog erger dan racisme. Het racisme nam eigen “ras” onvoorwaardelijk in bescherming. De kapitalisten zien graag geen hoofd op de lichaam van hun concurrenten en wensen dat arbeiders/werknemers slavenwerk doen zonder nul kosten! Bovendien het is kapitalisme die racisme gedoogd en in de basis van natiestaat verankerd heeft.

EricDonkaew
EricDonkaew2 aug. 2020 - 2:13

1% van ons BNP naar ontwikkelingshulp vind ik prima. Ook gezien het feit dat we als Nederland inderdaad deels geprofiteerd hebben van onze escapades ver buiten de deur. Maar daar moet het dan zo ongeveer bij blijven.

Aart van de aap
Aart van de aap2 aug. 2020 - 10:32

@Auslander Nee, dat is dus weer niet waar. Racisme kwam uit de academische hoek, niet de kapitalitische hoek. Net zoals het nu weer uit de academische hoek komt, maar dan in een ander jasje. Je kan zeggen wat je wilt van kapitalisme. Het is extreem destructief en psychopathisch. Maar, het is niet rascistisch. Waarom niet ? Het geeft niets om ras. Het wilt gewoon geld maken. Slavenhandelaren wisten heus wel dat zwarte mensen gewoon mensen waren. Maar, ze roken geld. Dat is kapitalisme dan hé. Zodra ze geld ruiken, gaan ze los. Kijk maar naar die Polen, die nu uitgebuit worden in Nederland. Die zijn niet zwart. Denk aan die jongeren die bij grote bedrijven werken, in de distributie etc. Die worden uitgebuit....En toch zijn ze wit. Ik word op mijn werk uitgezogen tot op het bot. En ik ben wit....Kapitalisme is kleurenblind, het ruikt alleen maar GELD.... Het is zo duidelijk dat jij je nooit verdiept hebt in socialisme, marxisme, of anarchisme. Het is zo duidelijk waarom we jou niet als links zien. Het is zo duidelijk waarom je gewoon slechts een neoliberale pion bent. Een quasi linkse pion. Ik wil geen woorden meer aan je vuil maken.

Aart van de aap
Aart van de aap2 aug. 2020 - 13:58

Het punt is een beetje. Iets waar de libertarische partij het ook over had/heeft. ( ik ben overigens geen aanhanger van die partij, maar dat terzijde ) Europa doet aan protectionisme. Europa beschermd haar eigen boeren, tegen de vrije markt, die zij zogenaamd voor staat. Zou Europa de markten open zetten voor Afrika, dan zou Afrika niet afhankelijk zijn van die denigrerende ontwikkelingshulp.

Mark Huysman
Mark Huysman2 aug. 2020 - 15:31

@Aart van de aap [Slavenhandelaren wisten heus wel dat zwarte mensen gewoon mensen waren. Maar, ze roken geld. Dat is kapitalisme dan hé. Zodra ze geld ruiken, gaan ze los.] Of ze wel of niet wisten dat zwarten gewoon mensen waren doet er niet toe. Zwarten werden ‘geracialiseerd’ (tot een minder soort mens verklaard) waardoor slavernij gelegitimeerd werd. [Kapitalisme is kleurenblind, het ruikt alleen maar GELD….] Maar racisme helpt de kapitalisten om geld te maken. Ten tijde van de slavenhandel en het kolonialisme. Maar vandaag de dag ook omdat het de arbeidersklasse verdeelt. Wilders, Baudet, Rutte wijzen naar migranten, vluchtelingen, moslims of Zuid-Europeanen als degenen die van ons willen profiteren en veel mensen vergeten dat het de 1% is die de rest van de samenleving uitzuigt.

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 15:37

@ Aart van de aap Waar beweer ik dat racisme uit “de kapitalitische hoek” kwam? “Het wilt gewoon geld maken. “ Ja hoor, men zegt de kapitalist kan eigen moeder verkopen als deze geld levert. Dus waarom niet racisme gebruiken? Maar dat praat je blinde vlek voor relatie racisme, natiestaat-kapitalisme niet goed. “Kijk maar naar die Polen, die nu uitgebuit worden in Nederland. Die zijn niet zwart.” En wie zegt dat het uitbuiten van de Polen door racisme komt? Toch de witte meerderheid (die de zwarten racistisch benadert) de witte polen behandelt nationalistisch. “Het is zo duidelijk dat jij je nooit verdiept hebt in socialisme, marxisme, of anarchisme.” Ach ja, dat is dus je blinde vlek! Voor wat ik ben heb ik je goedkeuring niet nodig. Dat oordeel laat ik aan mijn vrienden over!

Aart van de aap
Aart van de aap2 aug. 2020 - 18:46

@Auslander haha Racisme en kapitalisme bestaan allebei. Kapitalisten gebruikten soms het racisme, als dit in hun voordeel was. Soms gebruiken kapitalisten het anti racisme, als dát weer in hun voordeel is. Iets als Bij1 verdeeld in deze tijd de werkers enorm, dus in deze tijd grijpen kapitalisten dan de BLM beweging aan, om klassenstrijd te temperen en in andere identitaire banen te lijden Racisme en kapitalisme hebben soms overlap, maar niet altijd. Er zijn heel veel kapitalisten die helemaal geen racist zijn. De VVD is niet een racistische partij, wel een kapitalistische partij en dus voornamelijk een partij bestaande uit oppertunisten, die niet inherent racistisch zijn, maar het racisme wel zullen gebruiken, als dit ze uit komt. Als het ze niet uit komt ,zijn ze ineens anti racist. Starbucks is nu ineens ook anti racist natuurlijk, omdat dat nu geld oplever, die houding. Je denkt niet cynisch genoeg. Je leeft in een intersectioneel sprookjesland. Typerend ook dat mensen als jij het anarchisme een 'blinde vlek' noemen. Kijk mensen, voor Bij1 en de 'intersectie' politie, is links een 'blinde vlek' . Van je vrienden moet je het hebben. Daarom noemen we je dus in en in neoliberaal. Voor jou is klassenstrijd en radicalisme namelijk een 'blinde vlek'. Je zit liever in de gemeenteraad, met je neoliberale partijtje. Polen worden uitgebuit, niet omdat ze pools zijn. Nee, wat kan die kapitalist dat nou schelen. Nee, ze worden uitgebuit, omdat het kan. Omdat de baas ermee weg komt. Of ze nou zwart, wit, pools, Chinees zijn. Als kapitalisten je kunnen uitbuiten, gaan ze je uitbuiten. Dan maakt het ze niets uit, wat voor kleur je huid heeft. Op mijn werk worden donkere jongens echt niet harder uitgemolken dan witte jongens, bijvoorbeeld. Een breinkrakertje, voor een neoliberaal als jij. Je wereldbeeld is tergend naief. Ik word een beetje verdrietig van je.

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 23:39

@ Aart van de aap Nou, nu spreek ik je zeker niet tegen. Of mijn wereldbeeld tergend en naïef is kan je niet van mijn reacties op joop.nl concluderen. Mijn politieke wortels liggen in radicale links en arbeiders beweging van Iran en in Midden-Oosten. Dat is heel ander soort politieke klimaat dan Nederland. In Nederland denk ik geen een politieke partij te vinden is die tegen kapitalisme optreed. Toch als ik deze partijen met de politiek in niet westerse landen vergelijk dan vind ik het zinvol om sommige linkse en progressieve partijen blijven ondersteunen. De democratische tradities van hier, elders echt niet te vinden zijn. Tegenover racisme denk ik dat jij ideologisch blind ben. In het westen zijn alle ideologieën (incl. marxisme en anarchisme) immuun voor racisme en dus blind voor institutionaliteit ervan. Dat is geen verwijt maar een kenmerk van westerse democratie. Je visie over kapitalisme in relatie tot alles wat voor of tegen kapitalisme is juist “tergend naïef” klinkt en (sorry) dodelijke oppervlakkig is. Daarom noemde ik het je blinde vlek. Als ik je visie (bijvoorbeeld over kapitalisme) overneem dan wordt ik verlamd, want alles wordt door kapitaal gearrangeerd, de voor- en de tegenstrijd. Dan is het ook logisch dat jij racisme als een middel ziet. Zo iemand strijd niet tegen de middelen maar tegen de grote kwaal; de kapitaal. Ik reageer op joop.nl overwegend als het over racisme en diversiteit gaat. En ja, in heel mijn leven ben ik nooit in dienst van iemand of een instelling geweest: “Daarom noemen we je dus in en in neoliberaal. Voor jou is klassenstrijd en radicalisme namelijk een ‘blinde vlek’. Je zit liever in de gemeenteraad, met je neoliberale partijtje.” Bedankt en sterkte!

Mark Huysman
Mark Huysman3 aug. 2020 - 5:31

[in deze tijd grijpen kapitalisten dan de BLM beweging aan, om klassenstrijd te temperen en in andere identitaire banen te lijden] Dat is verkeerd uitgedrukt. Ze zien dat BLM een bedreiging kan vormen voor hun macht. Die macht is immers gebaseerd op het uitspelen van verschillende groepen tegen elkaar en BLM slaagt erin om het bewustzijn over racisme te veranderen, ook onder witten. De bedrijven hebben geen andere keus dan zich aan de kant van BLM op te stellen omdat ze anders doelwit worden van de zeer krachtige beweging. BLM heft een duidelijke antikapitalistische dynamiek. Dat bleek ook uit het feit dat ze op 20 juni in maar liefst 160 steden van de VS een korte staking organiseerde tegen racisme en superuitbuiting en voor het recht van elke arbeider om lid te worden van een vakbond. Het zijn vooral gekleurden die de onderbetaalde baantjes mogen doen en die extra gevaar lopen op besmetting door het coronavirus. Je moet je niet tegen BLM verzetten vanuit antikapitalistische gedachten maar je moet BLM juist zien als een beweging die potentieel kan bijdragen aan de omverwerping van het kapitalisme.

Aart van de aap
Aart van de aap3 aug. 2020 - 13:00

@Auslander Of mijn wereldbeeld tergend en naïef is kan je niet van mijn reacties op joop.nl concluderen. nou, ik kan het dus blijkbaar wel concluderen, want ik concludeer het hier net. Ik merk het op. Het kan me niet schelen waar je politieke roots liggen. Wat mij betreft kom je van de Noord pool. Tegenover racisme denk ik dat jij ideologisch blind ben. In het westen zijn alle ideologieën (incl. marxisme en anarchisme) immuun voor racisme en dus blind voor institutionaliteit ervan. Vriend. Ik heb met voornamelijk verdiept in alle soorten anarchisme en minder in marxisme. Kijk, het anarchisme heeft goede dingen gedaan en foute dingen. Het bestaat immers slechts uit mensen en mensen zijn maar mensen. Mensen doen domme dingen en minder domme dingen. Wel kan ik je verzekeren dat links niet racistisch is. Al vanaf het begin van links, het begin van het socialisme, was het internationalistisch georienteerd. Zeker anarchisme ( en Trotskisme ) is nog steeds internationaal georienteerd. Anarchisme heeft dan ook in alle werelddelen wortel geschoten. Het is niet een filosofie die het 'witte ras' superieur acht. Ik heb vele, vele anarchistische schrijvers gelezen en nooit hadden/hebben ze het over 'ras'. Het komt niet eens voor in hun vocabulair. Altijd gaat het over vrijheid, strijd, klassenstrijd wel/niet geweld gebruiken, individualisme of collectivisme etc. Dat soort ( moeilijke ) zaken. Dat is waar het anarchisme zich mee bezig hield/houd. Nooit ging/gaat het over ras. Je kan zeggen wat je wilt van de vrije bond in Nederland ( de anarchistische beweging ). Je kan zeggen wat je wilt van ze. Misschien vind je ze stupide, misschien ben je groot voorstander van ze. Maar, ze zijn totaal niet racistisch. Als zwarte man en/of vrouw ben je welkom. Niemand daar vind het 'witte ras' superieur. Links heeft vele blinde vlekken en vele obstakels. Maar, links is niet racistisch.Links was nooit racistisch. Zelfs maoisme was niet racistisch. Marx zijn visie, ging bijvoorbeeld uit van materialisme, klassenstrijd, onder/bovenbouw etc. Ras speelde gewoon geen rol in zijn theorie. Hetzelfde geld voor anarchisme. Ras speelde nooit een rol. En terecht. Ras is iets waar rechts zich aan brand. Ras is iets voor extreem rechts. Het hele concept is iets van rechts. Links ging over klassenstrijd, rechts ging over rassenstrijd. Daarom is Bij1 misschien wel rechts te noemen, als je het zo bekijkt. In de Spaanse burgeroorlog, waren er aan de kant van links gewoon milities die helemaal zwart waren. Daar hadden ze de 'intersectie' theorie en 'Bij1' niet voor nodig. Daar was BLM niet voor nodig. Linkse strijd overschreed altijd raciale grenzen en nationale grenzen. Je maakt problemen die er niet zijn. Links heeft problemen, het anarchisme heeft problemen. Maar racisme is daar niet een van. Ik denk dat seksisme al meer een probleem is, bijvoorbeeld, dan racisme, binnen links. Jij als Iranees bent in iedere linkse beweging welkom. Je hebt dezelfde rechten en plichten en mogelijkheden en weet ik niet wat. De SP, misschien vind je het een slechte partij, misschien een goede partij, maar ze zijn niet racistisch. Echt niet. Bij1 doet altijd net alsof de SP een soort racistisch bolwerk is. Dit is objectief gezien niet waar. Dan zeg je, er zit racisme in de samenleving. Ja en links is niet de samenleving. Leg de problemen van de samenleving niet bij linkse bewegingen. Ik ben anarchist, ik sta buiten de samenleving. Leg mij hun racisme niet in de schoot. Schuif hun racisme niet op mij af. Ik was het niet. Ik ben niet Wilders. Mijn anarchisme is puur individualistisch en heeft niets te maken met een spook als 'de samenleving' De enige racistische bewegingen in Nederland zijn het FVD en Bij1. Allebei op hun eigen manier. FVD hekelt zwarte mensen en moslims ( zonder onderbouwde reden ). Bij1 haat witte mensen en heteroseksuele mensen en mensen die niet transgender zijn ( zonder onderbouwde reden ) Het zij twee gevaarlijke sektes, die elkaar bestrijden, maar beide hebben ze niets met links van doen. Voor zover ik links begrepen heb, na jaren en jaren en jaren van studie.

Auslander
Auslander3 aug. 2020 - 14:06

@ Aart van de aap Je leespotentie is aan de lage kant. Waar zeg ik dat links, marxisme of anarchisme racistisch zijn / kunnen zijn? Het immuun zijn voor iets betekent dat je er geen last van hebt. Je vertaalt het aan racisme. Bovendien als ze racistisch zouden zijn dan betekent dat ze geen marxist of anarchist kunnen zijn. Dus je grote aanklacht op je leesvaardigheid (niet echt lezen maar van aannames uitgaan) gebaseerd is en niet wat ik zo duidelijk opschrijft. “Daarom is Bij1 misschien wel rechts te noemen” Het racisme en anti-racisme zijn allebei rechts. Maar of Bij1 op anti-racisme stoelt kan ik niet zomaar bevestigen. “SP” De SP is zeker geen racistische partij. Maar wit is het wel. Zoals ook marxisme en anarchisme die gebaseerd zijn op westerse gedachtegoed en tradities, is ook SP nog steeds in dat kamp te verdelen. Bij1 zeer zeker geen witte partij is. Of dat racistisch zou zijn betwijfel ik het. Als ze ook racistisch zouden zijn zullen ze niet in staat zijn politiek schade veroorzaken, want de Afrikaanse origine in Nederland een marginale bevolkingsgroep is.

Aart van de aap
Aart van de aap3 aug. 2020 - 18:31

@Auslander Ja, als dat je definitie van 'het racisme' is, als je daar een eigen draai aan hebt gegeven, aan dat woord. Dan is alles inderdaad racisme Marxisme komt uit Europa, dús het is racisme. Ja, als dat jouw definitie van racisme is ( dat iets uit Europa komt ) dan is het inderdaad racistisch. Je hebt dan alleen wel een bizar idee van het woord racisme. Tennis komt uit Europa, racistisch ? Ook als de tennisclub geheel gemengd is ? En als ik met een zwarte man tennis ? Klassieke muziek ? Racistisch ? Christendom, komt oorspronkelijk niet uit Europa, maar wordt in Europa breed aangehangen. Racistisch ? Er zijn in bijvoorbeeld Iran heel veel interessante uitvinden gedaan. Architectuur, cultuur, religie, filosofie, kunst, het is daar allemaal ontwikkeld. Toch heeft de Europese filosofie haar stempel enorm gedrukt op de moderne wereld. Ja, daar kan ik ook niets aan doen. Maar, dat wilt nog niet zeggen dat de politiek en filosofie uit Europa dus per definitie racistisch is. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden, waardoor Europa toonaangevend werd. Maar dat maakt het nog niet racistisch. Racisme ? Dat zijn neonazi's, die in Berlijn een gemengd koppel terroriseren. Daar moet je aan denken, als je dat woord gebruikt. Als jij een demonstratie van de communistische partij ook 'het racisme' vind, dan weet ik niet meer waar ik moet beginnen. Je hebt dan een bizar wereldbeeld. Ik zou meer kijken, heb ik iets aan de communistische partij ? Ja/nee ?

Auslander
Auslander3 aug. 2020 - 21:28

Dit is al zoveelste keer dat je je mismaakte en een dimensionale visie/aannames aan mij wilt koppelen. Wordt je daarmee gelukkig? Als ja, leef maar je moment uit. Want morgen zal je nog meer gefrustreerd aan je dag beginnen. Ik gun je alle twee. Maar als je geringste respect heeft voor anarchisten zal je nooit meer zich aan hen koppelen. Maar ik betwijfel of zo’n visie überhaupt iets van respect eigen gemaakt heeft. Ik benijd je oppervlakkigheid. Dat was het dan!

Aart van de aap
Aart van de aap4 aug. 2020 - 9:24

@Auslander Je gaat nu natuurlijk 'racisme!!!' schreeuwen. Maar je formuleert je heel slecht. Je Nederlands is niet super goed. Begrijpelijk, want je komt uit Iran, heb ik vernomen Toch snap ik in je laatste reactie niet wat je bedoelt.

Auslander
Auslander4 aug. 2020 - 10:57

@ Aart van de aap Als je wat je mij verwijt in “Aart van de aap 3 augustus 2020 at 20:31” met/uit mijn teksten onderbouwd ga ik verder in gesprek met je, anders niet.

Indisch4ever
Indisch4ever1 aug. 2020 - 17:58

Het is natuurlijk een satirisch bedoeld schrijven van Han van der Horst. Als grap vind ik het niet sterk. Het kan ook niet een sketch zijn om het opiniestuk van Grunberg belachelijk te maken. Want hij verwierp een systeem van ras /etnische selectie. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/31/herstelbetalingen-zijn-bittere-noodzaak-a4007564 ----- Niet langer zal de nadruk liggen op het uitstoten en straffen van echte of vermeende daders, op het afbakenen van gemeenschappen, wie hoort erbij en wie niet, wie is zuiver, wie is onzuiver, maar op compensatie voor wandaden uit het verre en minder verre verleden, in de wetenschap dat geen enkele samenleving gebaat is bij het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen en gemeenschappen, ook niet als dat gebeurt om emancipatorische redenen. ----- Herstelbetalingen voor de slavernij of andere koloniale uitbuitingen herstellen niets. Het gedane leed is gedaan... de slachtoffers zijn al heel lang dood en of als ze nog leven zoals weduwen en kinderen van vermoorde Indonesiërs .. er valt niks te herstellen, ook niet een doekje voor het bloeden. Het is een gang naar Canossa, boetedoening en schuld afkopen. Soms denkt men dat zulk een plan de goede relaties herstelt of meer mogelijk maakt

5 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:02

Indisch4ever: "Het is natuurlijk een satirisch bedoeld schrijven van Han" Merkwaardig dat je er dan toch op ingaat alsof het serieus bedoeld is. Als het een satirisch stukje is, dan is het toch juist zijn bedoeling om die hele discussie belachelijk te maken? Of probeer je gewoon om het spel mee te spelen?

Indisch4ever
Indisch4ever2 aug. 2020 - 8:30

Je kan elk grappig bedoelde schrijven, sketch, etc een serieus review geven. De grap zette mij op het verkeerde been en ik neem aan ook andere lezers. Ik nam aanvankelijk aan dat Grunberg iets had geopperd wat ging in de richting van betalingen aan mensen naar gelang hun ras of etniciteit. Dat deed hij dus juist niet.

OlavM
OlavM3 aug. 2020 - 1:11

@ Indisch4ever: M.i. is het niet satire, want Han van der Horst begint pas met overdrijven en doordraven waar het gaat om onderscheid tussen "wit” en "van kleur". (Hij noemt het zelf ironisch “meedenken”). Waarmee hij ten onrechte suggereert dat Arnon Grunbergs bedoeling in racisme zou (moeten gaan) uitlopen. Jij geeft zelf terecht aan dat Gunberg in zijn NRC-artikel juist geen etnische selectie voorstaat. Voor zover aan iets als "herstelbetalingen" kan worden gedacht, zal dat niet om individuele aanspraken moeten en kunnen gaan, maar om projecten die al lopen of nieuw worden opgezet, ter ondersteuning van groepen mensen die de doorwerking en gevolgen van vroegere slavernij nog steeds ondervinden. Moeilijk genoeg om dat af te bakenen. Over "Wiedergutmachung" in de VS zegt Grunberg b.v.: "Een beter sociaal vangnet en toegang voor alle burgers tot redelijk goede medische zorg zou al een stap in de juiste richting zijn....." Als het over actueler racisme, zoals etnische profilering in de huidige tijd, gaat, dreigen we met “herstelbetalingen” inderdaad terecht te komen in raciale haarkloverijen. Me dunkt dat op dit punt politieke wegen en eventueel bestaande rechtsmiddelen (zoals wellicht groepsacties) te baat kunnen worden genomen, naast individuele rechtszaken.

OlavM
OlavM3 aug. 2020 - 1:40

De laatst zin leze men als: Me dunkt dat op dit punt politieke wegen en eventueel bestaande rechtsmiddelen te baat kunnen worden genomen, zoals wellicht groepsacties naast individuele rechtszaken.

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 aug. 2020 - 6:22

Het stuk van Arnon Grunberg is hier en daar onduidelijk. Helder is wel dat hij een politiek van sociale rechtvaardigheid voor iedereen niet gelijkstelt met herstelbetalingen.

JaapBo
JaapBo1 aug. 2020 - 17:46

Arnon Grunberg heeft een goed verhaal in NRC. Dat kun je van dit stuk van Han van der Horst niet zeggen.

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 17:36

Hvd Horst probeert het idee van herstelbetalingen belachelijk maken en onderuithalen. Maar dat zou niet lukken. Niet zolang het racisme institutioneel verankerd is en niet zolang mensen zijn die erdoor getroffen worden. Die schadeloosstellingen voor in binnenland zullen dus er zeker komen. Alleen de vraag is hoe? Ik denk in plaats van te focussen op wie er slachtoffer van geworden is, kan men vanwege racisme de algemene achteruitgaan van burgers als uitgangspunt nemen. De gevolgen van institutioneel racisme en ook van witte privileges is het ontstaan een grote groep kanslozen die generatie na generatie elke perspectief missen. Dat zijn niet alleen migranten en hun nakomelingen maar ook autochtonen die gedwongen zijn met laagste mogelijke welvaart die aan migranten opgelegd is concurreren en steeds meer van hun eigen welvaart inleveren. Met herstel wordt ook zeker niet bedoel wordt geld weg geven (als inkomen) maar kansen creëren die er weggenomen zijn. Vooral de kinderen en jongere generaties dienen gericht meer gesteund worden dan de rest die tot midden en boven horen.

12 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty1 aug. 2020 - 18:44

Er zijn ook veel native "witte" Nederlanders die generatie op generatie tot de minima behoren. Overigens is er IMO geen land ter wereld waar minderheden zoveel kansen krijgen als in ons landje.

Jozias2
Jozias21 aug. 2020 - 19:20

@auslander Je zegt: “Ik denk in plaats van te focussen op wie er slachtoffer van geworden is, kan men vanwege racisme de algemene achteruitgaan van burgers als uitgangspunt nemen.” Hoe had je dat praktisch in gedachte dan? Hoe kun je dat objectief meten op individueel niveau? Wat is je referentiepunt? Een Nederlander van Surinaamse afkomst wiens ouders 300 jaar geleden tot slaaf is gemaakt door een rivaliserende ghanese stam. Heeft die het nu in Nederland beter of slechter dan een afstammeling in dezelfde familielijn die in Ghana is achtergebleven?

PetervD2
PetervD21 aug. 2020 - 19:51

Het is prachtige satire. Herstelbetalingen zijn kolder dus satire is een gepaste reactie. Kansen creeren doen we al decennia maar je ziet dat de ene groep migranten die kansen wel met beide handen aanpakt en de andere groep(en) gemiddeld veel minder. Terwijl ze toch beide minderheden zijn. Ook binnen de groepen zijn grote verschillen. Herstelbetalingen, in welke vorm dan ook, gaan dat niet verhelpen. Wil je een maatschappij maken met gelijke kansen? Dan moet je het hele systeem veranderen en bijvoorbeeld het basisinkomen invoeren.

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 21:24

@ Deplorable Lefty Je leest mijn tekst niet: “het ontstaan een grote groep kanslozen die generatie na generatie elke perspectief missen. Dat zijn niet alleen migranten en hun nakomelingen maar ook autochtonen”

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 22:02

@ Jozias “Hoe had je dat praktisch in gedachte dan? Hoe kun je dat objectief meten op individueel niveau? Wat is je referentiepunt?“ Ik denk de bestaande criteria voor wat armoede is en de inkomensniveau van gezinnen (van kinderen en jongeren) al voldoende zijn als meetlat en referentiepunt. Sociaal gezien heeft het zin om de arme beurten als uitgangspunt nemen. Maar het belangrijkste is natuurlijk de praktijk. Volgens mijn eigen ervaring wijst extra begeleiding en extra voorbereiding voor kinderen en jongeren van deze gezinnen (beurten) uit als meeste zinvolle garantie dat zij hun “loot” overstijgen. Ik denk ook aan soortgelijke maatregelen die het voor vrouwen mogelijk maakten zich bestendig maken aan barrières in onderwijs en arbeidsmarkt. In de laatste 20 jaar zijn veel nuttige initiatieven en ervaringen geweest in dit gebiedt, veelal gericht op migranten jongeren. Dat etnische profilering werk gewoon niet voor langere periode. Ik heb zelf in een meerjaren project samenwerkt waarin de minder succesvolle (gemengde groep) jongeren die door de hoge kosten hadden gestopt, werden door (ook gemengde groep professionals) voorbereid voor hogere studies. Met 90% succes. Er zijn natuurlijk andere barrières in hogere studies zelfs die op nieuw om andere soort voorbereidingen vragen.

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 22:09

@ PetervD “Kansen creeren doen we al decennia maar je ziet dat de ene groep migranten die kansen wel met beide handen aanpakt en de andere groep(en) gemiddeld veel minder.” Daarom zijn migranten (ongeacht hun onderlinge verschil) overwegend in onderste lagen verkeren? Je kan niet minder slechte minderheden als stok gebruiken tegen de rest, ze zitten samen in de put! En die “kansen creeren” ken ik: Kuran cursus, eigen taal cursussen, gesloten zwemlessen, …. Deze zijn on-kansen!

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 22:12

@ Jozias De slavernij verleden heeft minder met huidige migranten problematiek en meer met racisme te maken.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:08

Het basisinkomen gaat dat probleem niet oplossen, want de uitgangspositie van de armen en de rijken is niet dezelfde en het verschil tussen arm en rijk zal nog steeds toenemen. Het basisinkomen is eerder een soort laatste redmiddel om een economie op kapitalistische basis in stand te houden.

BastiaanvandenBerg
BastiaanvandenBerg2 aug. 2020 - 0:31

'Niet zolang het racisme institutioneel verankerd is en niet zolang mensen zijn die erdoor getroffen worden.' Het zijn mensen zoals jij die continu de focus leggen op huidskleur en andermans huidskleur. Wie zijn hier de racisten?

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 8:14

Ik focus en doe een manier aan de hand om te bepalen wie slachtoffer is geworden en wie niet volgens jouw criteria. En weer is het niet goed.

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 17:32

@ HanvanderHorst Iets die sarcastisch neergezet wordt mist elke geloofwaardig. Jij bent historicus, hou je aan je eigen literatuur en krijg je lof, ook in je meningen die mij niet bevallen.

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 17:39

@ Bastiaan van den Berg Je haalt deze tekst van mij aan: ‘Niet zolang het racisme institutioneel verankerd is en niet zolang mensen zijn die erdoor getroffen worden.’ En dan beweer je de volgende: “Het zijn mensen zoals jij die continu de focus leggen op huidskleur en andermans huidskleur.” Waar ligt de focus hier? Op “institutioneel racisme” of op een kleur? Maar ergens begrijp ik je ergernis; de enigen die in Nederland zo’n “institutioneel racisme” mogelijk kunnen maken zijn (een meerderheid van) autochtonen. Jij wenst geen aandacht voor dit racisme zodat ook geen beschuldigde aangehaald kan worden. Droom maar!

Mokeshame
Mokeshame1 aug. 2020 - 16:44

De meeste derdewereldlanden liggen in Afrika, Latijns-Amerika, Zuidelijk - en Zuidoost-Azië. Het zijn meestal naties die in het verleden door een andere natie werden gekoloniseerd. Thailand is een nooit gekoloniseerd land dat redelijk succesvol is, al is er veel sociale ongelijkheid Bron Wikipedia Dus wat gaan we er aan doen dat 150 landen van de 195 in de wereld nog steeds rete-arm zijn? Daarvoor zijn echt maatregelen nodig gelijk aan Israël. Wat binnen een eeuw een gelukte staat werd.

4 Reacties
Max6
Max61 aug. 2020 - 18:43

Gelijk aan Israel... dus opnieuw koloniseren en blanke mensen de baas maken ????

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:12

Die knipoog lijkt me behoorlijk misplaatst Max. :(

Max6
Max62 aug. 2020 - 8:40

@vrij ik vond het wel een goede grap eigenlijk... kon het niet laten.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 11:33

Het is een cynische grap en die is terecht, de knipoog niet.

Louis6
Louis61 aug. 2020 - 15:16

Bovendien is een dergelijk plan ook nog eens onuitvoerbaar wegens ‘artikel 1’. Stel dat je miljarden wil gaan schenken en dat wil financieren met bijvoorbeeld een vliegtax (want de begroting moet gewoon kloppen). Dan zou je dus 2 tarieven vliegtickets krijgen, 1 voor blanke Nederlanders en 1 voor mensen van kleur (zonder vliegtax)? Houd voor geen enkele objectieve rechter stand.

2 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty1 aug. 2020 - 16:51

U denkt te ingewikkeld. Stel dat die herstelbetalingen er zouden komen, de kans dat dit daadwerkelijk ooit gebeurt acht ik vrijwel nihil, dan zal dat uit de staatskas worden betaald. Ergo, alle landgenoten [waarschijnlijk ook afstammelingen zelf ] zullen mee gaan betalen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:57

White Profiling – https://www.youtube.com/watch?v=hvWKMXWzjI8

Louis6
Louis61 aug. 2020 - 15:07

Goed stuk wat de waanzin van de huidige eisen weergeeft. Want zou je serieus aan de hand van ras herstelbetalingen willen plegen (hoe immers anders?) dan ontkom je niet aan rassentribunalen.

6 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:17

Louis: "Goed stuk wat de waanzin van de huidige eisen weergeeft." Jij hebt de bedoeling van het stukje in ieder geval begrepen. En dat doet Han heel doeltreffend door de zaak gewoon in het belachelijke te trekken. Bravo Han!

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 7:55

Vertel eens Vrije Geluiden, hoe zou jij bepalen wie voor de herstelbetalingen in aanmerking komen en wie niet?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 10:08

HanvanderHorst - Blijkbaar ga je ervan uit dat ik -of jij- het recht zou hebben om uit te maken wie voor de herstelbetalingen in aanmerking komen en wie niet. Laten we om te beginnen de mensen die zich benadeeld voelen eens laten weten dat we dat we ons dat goed kunnen voorstellen en dat we het gesprek willen aangaan om van hen te horen hoe ze zich dat voorstellen. Ik kan me daarbij een hoop verschillende manieren voorstellen, maar het belangrijkste lijkt me dat ze zelf er zelf van overtuigd zijn dat ze eindelijk gehoord worden en serieuze pogingen ondernomen worden om ze genoegdoening te verschaffen. In zekere zin is dat een illusie, want je hoeft maar te kijken hoe de Groningers genoegdoening krijgen, of de slachtoffers van de etnische profilering door de belastingen, hoe men omgaat met klokkenluiders etc. etc. Racisme is niet het enige probleem dat we hebben. Een van de problemen is dat ons maatschappelijk bestel tot in de kern verrot is en een symptoom daarvan is dat ons politieke bestel, de manier waarop wij ons langs democratisch weg organiseren, de greep op de ontwikkelingen heeft verloren. Je kunt wel terechte klachten hebben en je daarmee tot de overheid -als instrument van onze samenleving- wenden, tot de ambtenaren en/of de politici, maar wat verwacht je ervan? Dus ik geef degenen die een beroep doen op de gemeenschap -om wat voor reden dan ook- weinig kans. We hebben het vermogen verloren om daar adequaat op te reageren. Om gehoord te worden zou je eerst de democratie nieuw leven moet inblazen. Dat is geen gemakkelijk opgave voor een minderheidsgroep met een andere huidskleur die in een achterstandsituatie verkeerd. De -witte- meerderheid kijkt naar Netflix en wil daar liever niet bij gestoord worden. Het zou best wel eens zo kunnen zijn, dat in het geval onze democratie wel goed zou functioneren, een heel groot deel van het probleem opgelost zou zijn. Niet dat het racisme dan is verdwenen, maar dan zijn de instrumenten hersteld die nodig zijn om te zorgen dat ze gehoord worden. Het uitgangspunt dat mensen zich zouden moeten "invechten" is onjuist. Mensen zouden juist meer middelen in de hand moeten krijgen om hun plaats op te eisen en hun "fair share" te krijgen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 11:19

Om te beginnen: de meeste Nederlanders zijn blank maar er bestaat geen witte meerderheid in Nederland. Die kun je natuurlijk wel creëren door blanken steeds maar weer uit te leggen dat zij gezamenlijk een privilege hebben en dat dit hen allemaal een voordeel geeft, van de allerarmste tot de allerrijkste, dat zij daarom een gezamenlijk belang hebben. Je kunt ze dat gedurig uitleggen en je hebt dan kans dat ze het op den duur gaan geloven. Dan doe je dus het werk van Wilders en Baudet. Ja dat kan allemaal. Je denkt in etnische categorieën en je denkt ook dat die categorieën woordvoerders hebben die de spreekbuis zijn van de achterban. Dit is niet het geval. Daarom wordt het zo moeilijk degenen die zich benadeeld voelen te laten weten hoe dat zou moeten gaan met de herstelbetalingen en wie ze dan zou moeten krijgen. Want dan kun je daarover in gesprek gaan. Wie precies met wie? Ik ben het volledig met je eens dat mensen meer middelen zouden moeten krijgen om hun fair share op te eisen. Om dat tot stand te brengen moet je je concentreren op die plekken in Nederland waar discriminatie van de daad tot uiting komt. Dat is bij wijze van spreken niet in een foldertje van het Afrika Museum maar op de arbeidsmarkt, bij de politie, bij de belastingdienst. Om het ouderwets te brengen: die kritiek op de School of het Afrika Museum heeft een duidelijk kleinburgerlijk karakter. Het gaat allemaal om vorm en niet om inhoud. De onderdrukkende structuren blijven onaangetast.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 11:47

Sleep je de Groningers erbij om te laten zien dat het niet gaat om etnische categorieën, blijkt opeens dat de meerderheid daar niet wit is. Het schijnt dat het Han niet duidelijk is dat hij, door zijn voortdurende kritiek op de vorm van de protesten het werk doet van Wilders en Baudet. "Het gaat allemaal om vorm en niet om inhoud. De onderdrukkende structuren blijven onaangetast." Zoals ik al schreef: Het hervormen van onderdrukkende structuren is geen gemakkelijk opgave voor minderheidsgroepen in een achterstandsituatie. Blij dat je dat in ieder geval begrepen hebt.

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 18:07

@ HanvanderHorst “maar er bestaat geen witte meerderheid in Nederland. Die kun je natuurlijk wel creëren door blanken steeds maar weer uit te leggen dat zij gezamenlijk een privilege hebben en dat dit hen allemaal een voordeel geeft, van de allerarmste tot de allerrijkste, dat zij daarom een gezamenlijk belang hebben. Je kunt ze dat gedurig uitleggen en je hebt dan kans dat ze het op den duur gaan geloven. Dan doe je dus het werk van Wilders en Baudet. Ja dat kan allemaal.” Wat een bangerik visie! Je herhalt hetzelfde fout als bij ZP. Nee Han als je blijft de wit en zijn instituties aankaarten, op den duur gaan veel mensen ervan afstand nemen. En blijven er alleen “Wilders en Baudet” plus ontkennen zoals jij in een hoek gedrukt over die nog alles ontkennen. Is in zp verandering gekomen? Hetzelfde zal ook de witte racisme over komen. “Je denkt in etnische categorieën en je denkt ook dat die categorieën woordvoerders hebben die de spreekbuis zijn van de achterban. Dit is niet het geval.” Ik denk dat is je eigen “voorwaarde” om überhaupt ergens mee beginnen. Kom de huidige eisen van de nazaten van slaven tegemoet en verban de verankerde racisme uit de staat en andere instituties, wat overblijft is toereikend genoeg om gelijkwaardig verder te kijken.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa21 aug. 2020 - 15:06

Leuk stuk Han. Ik moest er om lachen.????

4 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:20

Yep, men zou gewoon veel vaker de acties tegen het racisme en de maatschappelijke gevolgen daarvan belachelijk moeten maken. Dat is de meest effectieve manier om een serieus debat over het onderwerp onmogelijk te maken.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa22 aug. 2020 - 9:34

Zo zijn we anders wel van de katholieke zuil afgekomen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 11:53

Sommige mensen vinden het blijkbaar belangrijker om van de acties tegen het racisme af te komen, dan om van het racisme zelf af te komen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa22 aug. 2020 - 17:32

Hoi Vrije geluiden. Nee hoor dat vind ik helemaal niet. Maar dat wordt volgens mij in dit stuk van Han ook helemaal niet bedoelt. Het gaat er volgens mij om dat net een heleboel mensen vanalles roepen en op die manier net meer polariseren.

Zandb
Zandb1 aug. 2020 - 14:47

Laten we het daar maar eens met elkaar over hebben; dat verzet de zinnen.

Bert de Vries
Bert de Vries1 aug. 2020 - 14:40

Als er één groep is die in aanmerking komt voor herstelbetalingen, dan zijn dat de nazaten van de Kaninefaten. Zij mogen dan wel blank zijn, of wit, of kleurloos, ze zijn genetisch te identificeren. Zij zijn pakweg 2000 jaar geleden met donder en geweld verdreven of geknecht door Edelgermanen, en zodoende beroofd van legio kansen. Er valt heel wat goed te maken.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland1 aug. 2020 - 15:40

Alleen al dat u het kwetsende Kaninefaten gebruikt om even lekker een verband te leggen met konijnen ipv Cananefaten wil al zeggen dat u er weer helemaal niets van begrepen hebt. Dit is Bataafse onschuld pur sang!

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 aug. 2020 - 14:29

Ik raad Han aaan het commentaar van Vrije Geluiden onder zijn column van gisteren serieus te nemen. De stuip om de problemen van het aanpakken van racisme als groter te zien dan het racisme zelf komt in al je columns terugover dit onderwerp terug. Oh boy, daar zou je een leuk sarcastisch verhaal over kunnen schrijven Han, maar dat doe je niet waarom zou je, dat is jouw taak niet, jouw taak is de problemen van het aanpakken van racisme naar de voorgrond te halen. Als je het dan toch gehad hebt met die radicalen, laat dan eens het geluid van het midden horen, van de mensen worden gefrustreerd in hun manier om het racisme aan te pakken omdat er radicalen zijn die veel te hard schreeuwen. Of is dit jouw versie van het geluid van het midden? Dit is namelijk niet veel meer dan het radicale 'ik ga helemaal niks veranderen' die we al bij ZP hebben gezien (hadden ze het maar anders moeten vragen' terrwijl onduidelijk is waarom iemand aan haar land moet vragen de wet te handhaven). Van Han mag je alles vragen, graag zelfs, Han zegt wel Nee.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 aug. 2020 - 15:28

Als je wilt weten hoe volgens mij moet worden omgegegaan met de verantwoordelijkheid voor de slavernij lees dan dit en wel van A tot Z please https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-slavernij-is-de-verantwoordelijkheid-van-heel-nederland#comment-2381428

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 aug. 2020 - 20:51

Mijn kritiek is dat je de verschillende vormen van bestrijding van racisme belachelijk maakt, en dat je dat veel liever doet dan praten over hoe racisme in Nederland te bestrijden. En die kritek pareer je met een column waarin onder andere de volgende paragraaf staat: 'Het is ongelijk gedeeld in de wereld en je kansen hangen sterk af van het land en het werelddeel waar je wiegje stond. Wie in Nederland opgroeit heeft veel meer kansen om het ver te brengen dan leeftijdgenoten in pakweg Nigeria of Bangladesh. Ook als je ouders op de onderste sporten van de maatschappelijke ladder staan. Natuurlijk, er is in de Nederlandse maatschappij het nodige vooroordeel en racisme, maar met die discriminatie erbij zijn je levenskansen toch een stuk groter dan in de meeste andere landen. Natuurlijk de volgende disclaimer: Voor de goede orde en om elk misverstand te voorkomen: discriminatie en racisme dienen in ons land met kracht bestreden te worden.' Ik weet het niet, maar ergens zit een blinde vlek.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden1 aug. 2020 - 23:56

Het is duidelijk dat Han niets te gek is om een serieuze discussie over het racisme en de maatschappelijke gevolgen daarvan te ridiculiseren en degenen die het debat aankaarten verdacht te maken als extremisten en dogmatici. Hij heeft al zo vaak stukjes geschreven tegen Baudet en het Forum van Democratie, dat hij denkt dat hij zich dat wel kan veroorloven.

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 7:57

Nogmaals: hoe zou jij bepalen wie in aanmerking komen voor herstelbetalingen en wie niet?

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 10:02

Dat zie je verkeerd. Ik probeer degenen die het debat over racisme aankaarten niet weg te zetten als fanatici. Ik wijs de fanatici onder hen aan omdat zij het debat niet aankaarten maar onmogelijk maken. Jij hoort bij die fanatici.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 10:30

HanvanderHorst - Ik dacht dat het stukje gericht was tegen Arnold Grunberg, maar nu blijkt dat het ook tegen mij gericht is. Dan bevind ik me in ieder geval in goed gezelschap, want ik vind het heel knap hoe Arnold Grunberg zijn standpunten onder woorden brengt. Bij sommige mensen (Derksen &Co) zet in de TV af, maar voor hem zet ik hem juist aan. Misschien ben je het niet altijd met hem eens, maar het is altijd de moeite waard. Waarom behoor ik tot de fanatici? Kun je die onverwachte venijnige aanval op je zelfgenoegzaamheid misschien niet hebben? If you can't stand the heat stay out of the kitchen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 17:27

Actievoeren is overigens geen hobby van me, tenminste niet in grote groepen. Als het meer dan 10 man zijn, dan zit er altijd wel een Han bij: Heb je er al eens bij stilgestaan wat de buren ervan zullen zeggen? Jezus Han, als we er rekening mee moeten gaan houden wat de buren er misschien wel van vinden, dan kunnen we net zo goed thuisblijven. Niet zo zeuren Han en als het je niet bevalt dan ga je toch een andere actiegroep beginnen? O, ga je dan officieel afstand van ons nemen in de krant? Dag Han....

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2020 - 23:19

Het enige wat jij probeert, Vrije Geluiden, is personen wier visie je niet pruimt, verdacht te maken. Je hebt niet in de gaten dat je niet alleen jezelf daardoor isoleert maar ook nog eens de beweging voor wie je het beweert op te nemen, een slechte naam geeft. Je ziet dit niet als een probleem maar als een verdienste, dus je zult voorlopig wel met je sloopwerk doorgaan.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden3 aug. 2020 - 4:24

Han: "De kritiek op het Afrika Museum is absurd, vergezocht en schandalig." Han: "Scherpslijpers en nier-proevers maken een technoclub van wereldformaat kapot." Het lijkt me wel duidelijk wie personen verdacht probeert te maken en wie daar bezwaar tegen maakt. Ik heb alleen niet beweerd dat je jezelf daardoor isoleert: het lijstje van degenen op wier steun je daarbij mag verwachten heb ik je al gegeven.

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 aug. 2020 - 6:32

Ik heb twee gedocumenteerde stukken geschreven waarin ik nauwkeurig heb aangegeven wie wie kapot maakt. Welke personen dat doen en wie het slachtoffer zijn (de directies van resp. De School en het Afrika Museum). Ik heb ze dus niet verdacht gemaakt. Ik heb het zelfs niet over hun intenties gehad. Ik heb laten zien wat ze bereikt hebben. Ik heb deze fanatici niet gelijk gesteld met de BLM-beweging. Nergens. IK draai ook nergens om heen zoals jij wel doet om de aandacht af te leiden van de kernvraag die wezenlijk is voor de herstelbetalingendiscussie: hoe bepaal je of iemand blank is dan wel van kleur? Hoe stel je dat vast? Kom maar met je alternatief en vermijd praatjes met: laten we dat nou eens vragen aan de lui die een rekening in willen dienen. Leg maar eens uit waarom ik bijvoorbeeld die rekening niet mag indienen en een ander wel.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden3 aug. 2020 - 10:36

Han: "Ik heb deze fanatici niet gelijk gesteld met de BLM-beweging." a) Han:"Geef ze geen kans want met hun sektarisme zijn ze niet alleen in staat jouw werk kapot te maken maar ook nog Black Lives Matter," b) Han: "De scherpslijpers rond de BLM-beweging rusten pas na onvoorwaardelijke overgave." Nee, je noemt mensen fanatici en associeert ze op een zodanige manier met BLM, dat iedereen, inclusief andere groepen die onder deze leus protesteren, uitgenodigd wordt om zich van hen te distantiëren. Wat jij probeert, Han van de Horst, is personen wier visie je niet pruimt, niet alleen te verdacht te maken, maar bovendien te isoleren. EN LET WEL: Ze hebben niet eens geweld gebruikt !! Jij noemt BLM de belangrijkste emancipatiebeweging van onze tijd, maar alleen zolang ze zich emanciperen op de manier en met de argumenten die jij goedkeurt. Als jij vindt dat ze niet aan Zwarte Piet moeten komen, of aan J.P. Coen, dan hebben ze zich daar maar aan te houden, want jouw waarden zijn geworteld in een eeuwenlange joods-gristelijke traditie, dus dat zit wel goed. Wil je mij dwingen om te bepalen je of iemand blank is dan wel van kleur? "Vlak na de bezetting kwamen er twee SD'ers bij me en vroegen: Zijn er joden in uw gemeente? Ik antwoordde naar waarheid dat die er niet waren. Maar dat was m'n eerste fout. Door te antwoorden accepteer je rassendiscriminatie." - vanaf 12:00 https://www.dailymotion.com/video/x695nji Jij bepaalt niet wie er welke kleur heeft en ik ook niet en dat in regels op papier vastleggen maakt alle machtsmisbruik en willekeur die daar gebruik van maakt pas mogelijk. Als personen of groepen van mening zijn dat ze worden gediscrimineerd en daarvan -financieel- nadeel hebben ondervonden, dan moet ze dat kunnen melden en eventueel aanspraak kunnen maken op een compensatie. Of het nu gaat om mannen vs. vrouwen, huidskleur, afkomst, godsdienst, dat maakt niet uit: wie zich gediscrimineerd voelt hoort het recht te hebben om dat hard te maken en geëigende maatregelen te verlangen. Alles wijst er op dat er onvoldoende gehoor wordt gegeven aan die klachten.

Thuru
Thuru1 aug. 2020 - 14:23

Laten we dat maar niet doen. De burger mag dat weer gaan ophoesten. En de burger heeft daar echt geen behoefte aan. Betreft etnish profileren schiet het meer op om bijvoorbeeld een lichtgetint bontkraagje aan te houden dan een blank omaatje. En dat is een feit. Je moet toch het meest effectief zijn met de politiemacht waar al hoop op bezuinigd is afgelopen jaren. Dat zo een bontkraagje dat niet leuk vind is bijzaak.

Martin007
Martin0071 aug. 2020 - 13:50

Het Nederlandse rassentribunaal zal nooit werkelijkheid worden. Vanwege de simpele reden dat er maar 1 menselijk ras bestaat. Homo Sapiens. Wat wij racisme noemen, is discriminatie op grond van huidskleur dan wel afkomst. Er worden echter ook mensen gediscrimineerd vanwege lengte, gewicht, religie, leeftijid, haarkleur, het missen van 1 dan wel meerdere lichaamsdelen, het niet goed functioneren van 1 dan wel meerdere lichaamsdelen of het niet goed functioneren van de grijze cellen tussen de oren. Wat gaat de minister doen om DIT soort discriminatie aan te pakken. Want alleen discriminatie van mensen met een afwijkende kleur is discriminatie van al diie andere mensen die een niet geaccepteerde afwijking hebben.

4 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 0:28

Ikzelf - Hij is jaloers omdat hij 300kg weegt en vindt dat hij daarvoor dus ook gecompenseerd moet worden, omdat de mensen hem nakijken op straat en achter zijn rug om opmerkingen maken.

Martin007
Martin0072 aug. 2020 - 9:09

@Ikzelf Er ontbreekt een woordje in de laatste zin. Dit was de bedoeling. Want alleen discriminatie van mensen met een afwijkende kleur compenseren, is discriminatie van al die andere mensen met een niet geaccepteerde afwijking. @Vrije Geluiden. Ooit gehoord van sarcasme, Sheldon Cooper?

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 11:58

Ik sprak in volle ernst, humor is mij vreemd.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden2 aug. 2020 - 17:38

Hij is gek: die afwijkende kleur komt doordat sommige mensen te weinig in de zon zitten.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen1 aug. 2020 - 13:40

Een bijkomend probleem: sommige Nederlanders van kleur stammen zowel van slaven als van slavenhouders af. Komen die in aanmerking voor vergoeding of niet?

4 Reacties
Jerry Bidet
Jerry Bidet1 aug. 2020 - 14:31

Toeslagensysteem, gewoon rondpompen dat geld. Tot er iemand de fout in gaat en dan noemen we het ethisch profileren....

Louis6
Louis61 aug. 2020 - 15:08

Of als in 1 gezin een Nederlander en iemand die van Kleur is samenzijn. Moet de Nederlander dan aan zijn man/vrouw geld gaan overmaken? En hoe zit het met gemengde kinderen? Moeten die wel of niet betalen?

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen1 aug. 2020 - 15:24

Ikzelf, Nee, dat heb ik niet begrepen. Ik lees: "Arnon Grunberg vraagt om herstelbetalingen,niet alleen voor het slavernijverleden maar voor alle racisme." Dus ook voor het slavernijverleden, zij het niet alleen voor het slavernijverleden.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty1 aug. 2020 - 16:47

@ Allen De opmerking van Kees is zeer legitiem. In het TV-programma "verborgen verleden" kwam Jurgen Rayman tot de confronterende ontdekking dat hij zowel van een plantagehouder als tot slaaf gemaakten afstamde.

Ernst3
Ernst31 aug. 2020 - 13:31

Rassenbedrog - de vraag is door wie. Het ontbreekt mensen aan kennis, ze kunnen de ene kleurling niet van de ander onderscheiden. Ook de overheid niet. De overheid wil niet eens. De overheid gooit alle mensen met een etnische achtergrond op een hoop. Ze verplicht(e) je als bedrijf meer mensen met een "etnische achtergrond" in dienst te nemen. (Het was verplicht tot 2004, de wet SAMEN. nu weet ik niet.) Neem de politiek zelf. Politici met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd, maar Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn oververtegenwoordigd. (bron: https://www.nporadio1.nl/politiek/17836-turkse-en-marokkaanse-nederlanders-oververtegenwoordigd-in-de-politiek)

Pim Van der Ende
Pim Van der Ende1 aug. 2020 - 13:18

En dan heb je ook nog de mensen die van buiten wit zijn, maar zichzelf zwart voelen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty1 aug. 2020 - 13:10

Han, ik denk dat een chargerende Arnon Grunberg lezers op het verkeerde been zet als hij het volgende schrijft over de Nederlandse context: “Ook Nederland zal uiteindelijk niet ontkomen aan enige vorm van herstelbetaling voor zijn slavernijverleden, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor de vernedering vanwege recente etnische profilering door de politie, een misstand die niet alleen zwarte Nederlanders maar vooral ook Marokkaans Nederlandse jongeren heeft getroffen.” De ironie spat ervan af. Het historisch "verse" immense leed dat het Joodse volk met de Holocaust is aangedaan is in veel opzichten onvergelijkbaar met wat tot slaaf gemaakten vele generaties geleden is overkomen. Al iemand dit dondersgoed beseft dan is het AG. Zijn opmerkelijke pleidooi om ook Marokkaanse jongeren voor compensatie in aanmerking te laten komen, bevestigt IMHO zijn licht spottende intenties.

3 Reacties
Pater
Pater1 aug. 2020 - 14:51

Ik heb er wel aan gedacht, twijfel nog steeds, maar denk toch dat het echt is.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty1 aug. 2020 - 16:44

@ Pater Het is mogelijk, alleen Grunberg zelf kan hier uitsluitsel over geven.

EricDonkaew
EricDonkaew2 aug. 2020 - 2:22

@Deplorable Lefty ------------------------------- Als Grünbergs epistel 'echt' is, dan plaatst hij zich wat mij betreft definitief uit de discussies over dit onderwerp. De satire hierop had van mij vlijmscherp, zeg maar dodelijk, mogen zijn. Dat is ie niet.

Pardoes2
Pardoes21 aug. 2020 - 13:10

Met een brede glimlach en soms zelfs echt lachend las ik dit stuk de eerste keer. Wat een grappig verhaal, vol spot... Tot ik onderaan doorkreeg dat het helemaal geen satire betrof maar klaarblijkelijk serieus bedoeld was! Han, alsjeblieft, laat dit satirisch bedoeld zijn. Ik ben bang dat ik je anders in het vervolg niet meer serieus kan nemen.

1 Reactie
Pater
Pater1 aug. 2020 - 14:52

@Pardoes, Hugo Het gaat om een bloedserieus artikel in de NRC.

Hugo van Heerewaarden
Hugo van Heerewaarden1 aug. 2020 - 13:09

Hahaha, complimenten heer van der Horst. De `usual suspects` gaan er met boter en suiker in.

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 12:55

Ik denk Hvd Horst wilt mensen, vooral diegenen die tegen institutioneel racisme strijden, een spiegel voorhouden dat hun strijd het racisme zal niet marginaliseren maar nog ergere van institutioneel racisme, namelijk de een na de “derde rijk” tot stand brengen. Hiermee suggereert eigenlijk Hvd Horst niet wat antiracisten, gekleurde burgers of nazaten van slaven kan overkomen maar eigenlijk wat de reactie van de witte meerderheid zal zijn. Hij beweegt van existentiële potentie van eigenvolk en dat deze nog zoals vroeger kan omslaan. Dus opletten alle door racisme onderdrukte volkeren, mond houden en accepteren het (institutioneel racisme) zoals het nu is, voordat het te laat wordt en het geduld van de wit opraakt! Zo vat ik deze satire op, en ongetwijfeld vele migranten in Nederland: schrik injagen n.a.v. onze donkere verleden. Maar Han het kan niet donkerder zijn dan slavernij en kolonialisme. Je kiest verkeerde schrikmiddel!

4 Reacties
marcelhermus
marcelhermus1 aug. 2020 - 14:14

nou in correct nederlands

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty1 aug. 2020 - 16:53

Ik kan hier helaas geen chocola [kleurloos] van maken.

ton14024
ton140241 aug. 2020 - 17:06

serieus cut

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 18:33

@ Deplorable Lefty Geen wonder! Chocola is ook niet “kleurloos”!

ton14024
ton140241 aug. 2020 - 12:35

´´blanken met hun witte privilege´´ ???? Han worstelt om boven te blijven. Is dit stukje niet domweg trollen?

Insan3
Insan31 aug. 2020 - 12:32

Mijn overgrootopa kwam uit nederlands Indië. Komt nu wel goed uit, kan wel een extratje gebruiken :)

Vincent Dam
Vincent Dam1 aug. 2020 - 12:23

Mijn overgrootouders zijn gevluchte hugenoten, kan ik nu de Franse staat aanklagen? En kan Nederland de stad Rome aanklagen voor hun imperialistische gedrag van meer dan 1000 jaar terug? Herstelbetaling voor iets dat honderden jaren geleden is gebeurd, kapitalistischer kan het niet........

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen1 aug. 2020 - 14:12

kan ik nu de Franse staat aanklagen Ja, gewoon doen?

Markzelluf
Markzelluf1 aug. 2020 - 12:01

De bekende Indiaan Elisabeth Warren (https://www.google.nl/amp/s/www.politico.com/magazine/amp/story/2019/08/27/pocahontas-elizabeth-warrens-biggest-vulnerability-227912) ruikt kansen. Maar serieus: een vergoeding geef je in geval van aansprakelijkheid en aantoonbare schade. Is die er bij de huidige generatie terwijl de gebeurtenissen vaak eeuwen geleden plaatshadden? Hoe verklaart dat dan, dat er veel ‘mensen van kleur’ zijn die beduidend meer verdienen dan ik? Hoe kan het dat Wekker wel en ik geen hoogleraar ben? En waarom geldt het niet voor blanke Nederlanders uit de Veenkoloniën, de textiel- of baksteenindustrie (mijn opa, bijvoorbeeld)? Of voor nakomelingen van degenen die verplicht als militair naar de Oost moesten, daar gruwelijke zaken meemaakten die hun leven beschadigde (andere opa!)? Het draait dus om poen allemaal, begrijp ik

GoudenBergen
GoudenBergen1 aug. 2020 - 11:56

Normale mensen zijn niet de hele dag bezig met huidskleur, gender of geaardheid. Han laat in zijn reductio ad absurdum zien waar een ongezonde fixatie op (huids)kleur toe leidt. Voor je het weet hebben BLM/BRC hun eigen versie van de Neurenberger rassenwetten gecreëerd.

RealistischLinks
RealistischLinks1 aug. 2020 - 11:52

Deze discussie gaat met de dag idiotere vormen aannemen. Sorry hoor..maar mensen die zich alleen nog met huidskleur bezig houden neem ik zolangzamerhand niet meer serieus. Ik heb altijd met gekleurde collega's samengewerkt zonder daar iets (negatiefs) bij te hoeven denken. En dat wil ik graag zo houden. Dan ben ik maar institutioneel bevoorrecht en onwetend.

Aart van de aap
Aart van de aap1 aug. 2020 - 11:51

De snijtafel van de VPRO ( ken je dat programma ) maakte er ook een mooi filmpje over De snijtafel: Wit is ook een kleur van Sunny Bergman BIj dit programma zegt die ene jongen ( die het programma mede maakt ) ook op een gegeven moment. Wanneer ben je dan wit en wanneer zwart ? Een heel lichte man, noemt zichzelf namelijk zwart, in het programma. Waardoor de vraag naar voren komt, wanneer ben je dan zwart ? Vanaf hoeveel melanine ? Waar ligt de lijn ? Als je zo over mensen gaat praten, dan moet je wel heel specifiek zijn en het inderdaad gaan afbakenen. Er worden namelijk grote conclusies uit getrokken, maar het wordt niet specifiek gemaakt. Halfbloedjes ? Wit of zwart ? Lichte Afrikanen, donkere Europeanen ? Wit of zwart ? Als dit je ( griezelige ) wereldbeeld is, waar je vanuit gaat, ga het dan inderdaad vastleggen, afbakenen. Hetzelfde als wat ze in 1930 deden, het vastleggen van iemands ras, via zijn/haar voorouders etc. Je komt vanzelf in dat vaarwater, met deze ideologie. Het gekke is ook, deze ideologie, deze manier van kijken, vind plaats in Amsterdam. Maar daarbuiten hoor je niemand erover. Bij1 is een heel kleine partij en toch drukt heel erg haar stempel op de samenleving en iedere vorm van debat. Dat is vreemd. Een zeer kleine, tirannieke groep, bepaalt hoe dingen gaan en waarover je wel niet mag spreken.

5 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen1 aug. 2020 - 14:07

Het gekke is ook, deze ideologie, deze manier van kijken, vind plaats in Amsterdam. Maar daarbuiten hoor je niemand erover. Kom je veel in Amsterdam? Waar woon je?

Aart van de aap
Aart van de aap1 aug. 2020 - 14:37

Ik kom uit Aalstmeer bij Aapmeer Nee, maar even serieus, ik hoor deze shit alleen maar van Amsterdammers. Daarbuiten hoor ik mensen heel andere politieke opvattingen uitdragen Ik kan ernaast zitten, maar het valt me op.

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 aug. 2020 - 17:17

JDat komt omdat je iedereen dit dit zegt als inwoner van Adam beschouwt. Dat is niet zo. Dus je zit er inderdaad naast.

Aart van de aap
Aart van de aap3 aug. 2020 - 21:45

Jawel, ik heb wel weer eens gelijk Deze massahysterie kwam voort uit Amsterdamse bakfiets kringen. Hipsters met bakfietsen, die interessante meningen verkondigen en dan denken dat ze links zijn. Dat is dan Amsterdam. Dat hele intersectionele ding, werkt als een soort grootstedelijk statussymbool. Kijk mij nou bijzonder zijn, kijk mij nou niet als die 'tokkies' zijn. Ik ben zo tolerant, zo open, ze woke, zo moreel superieur en ik ga dat nu van de daken schreeuwen. Ik twitter mijzelf helemaal suf, om mijn Amsterdamse wokeness te ventileren.

stokkickhuysen
stokkickhuysen4 aug. 2020 - 19:13

Hipsters met bakfietsen, die interessante meningen verkondigen en dan denken dat ze links zijn. Dat is dan Amsterdam. een open mind, 's all we need doe je best

Salama.
Salama.1 aug. 2020 - 11:31

Herstelbetalingen voor Marokkaanse Nederlanders? Hoezo, waarom? Omdat deze groep zo vaak oververtegenwoordigd is in de verkeerde lijstjes?

Kit2
Kit21 aug. 2020 - 11:28

Ik weet een beter systeem, Han: als er blijkbaar sprake is van een genetisch bepaalde verantwoordelijkheid, kun je die eenduidig laten berusten bij allen die afstammen van slavenhouders.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden1 aug. 2020 - 11:00

We zouden natuurlijk een soortgelijke indeling kunnen maken als de Duitsers dat deden on het geval van de Joden.

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden1 aug. 2020 - 11:02

Dit stukje valt niet onder de categorie "satire", wat het ergste doet vermoeden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 aug. 2020 - 10:58

Als aanvulling graag de achtergrond van rechters en politici in kaart brengen, alvorens we een VOF afgeven. We wensen immers geen slagers die hun eigen vlees keuren. Ik had het stuk juist gelezen en eerlijk gezegd Han heb ik het wel een beetje gehad.

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2020 - 10:46

Deze benadering spreekt mij weinig aan. Over 2 of 3 generaties is het grootste deel van de bevolking gemixt. Dan verliest deze hele discussie zijn relevantie. Ik geloof ook niet in het terugkijken naar het verleden. Wel vind ik dat naarmate mensen harder roepen dat we trots moeten zijn op Nederland en zijn geschiedenis, dat we beter moeten kijken naar de misdaden die door Nederlanders zijn begaan in het verleden. Want dat is immers de keerzijde van dezelfde medaille. Zelf ben ik niet trots op Nederland of trots om Nederlander te zijn. Trots ben je naar aanleiding van een bijzondere prestatie niet omdat je ergens geboren ben. Op zich moet het in het strafrecht en burgerlijk recht mogelijk zijn om schade als gevolg van ethische profilering te verhalen. Dat is de weg die mij logisch lijkt. Iemand die onterecht wordt aangehouden door politie moet de zaak kunnen laten voorkomen en een feitelijke en immateriële schade vergoeding krijgen. Overheidsfunctionarissen die dit soort missers begaan moeten ontslagen worden. Maar ik zou liever op tamelijk nuchtere en zakelijke manier met het probleem omgaan dat een soort rituele rechtspraak te ontwikkelen.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2020 - 14:43

@ Sander Jij schrijft: Kijk mensen, dit is Daan. De man die anderen altijd neerzet als onnozel en dom. Kijk mensen, dit is Sander. De man die je kan omschrijven als onnozel en dom. Niet door heeft dat Van der Horst een serieus probleem aan snijdt. Iemand die weg kijkt van hedendaags en historisch racisme. En boos wordt als hij wordt aangesproken op zijn uitspraken.

Jerry Bidet
Jerry Bidet1 aug. 2020 - 10:43

Mooi, kan nog wel wat centen gebruiken. Mijn opa aan moederszijde heeft gevochten op de Grebbeberg, mijn vaderszijde zijn afstammelingen van turfstekers. Daarnaast hebben we in Brabant erg geleden onder de Spanjaarden en hele verre families heeft te maken gehad met ontvoeringen door de Romeinen. Om te dienen in het leger. Zal vast nog wel e.e.a vergeten, maar dit lijkt me in eerste instantie genoeg voor een nieuwe keuken.

Ryan2
Ryan21 aug. 2020 - 10:33

Han is dit een grap of zo? Via de wetenschap van het DNA onderzoek weten we toch al lang dat er geen mensenrassen zijn. De mensheid is één grote familie. Maar als je het dan toch over mensen uit een bepaald land hebt.. Marokko is naast andere Noord Afrikaanse gebieden vroeger wel de bakermat geweest van piraterij. En dus ook van slavenhandel. Het werd zo erg, dat Europese landen, waaronder De Nederlanden, hun schepen stuurden om daar eens een einde aan te maken. Juist ja, net zoals nu voor de kust van Somalië. Ga je straks ook vragen om geld voor die arme piraten daar?

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 aug. 2020 - 15:34

Ik dacht: laat ik eens helpen. Laat ik eens meedenken. Ik ben net wijlen Lubbers. Ik denk graag mee.

Rechtse Bal5
Rechtse Bal51 aug. 2020 - 10:12

herstelbetalingen worden momenteel wel erg macro en historisch benaderd. Mag ik eens de lans breken voor micro en hedendaags benaderen en (financiele) genoegdoening eisen voor slachtoffers van de (zoals justitie dat eufemistisch is gaan noemen) kleine misdaad? Vaakt treft dat de groepen die het toch al niet breed hebben of onder zeer emotionele omstandigheden deze ''kleine misdaad'' moeten verwerken terwijl de daders - vaak bekend, vaak berucht- glimlachend heen worden gestuurd of een taakstrafje krijgen. Deze benadeelde groep moet hun leed en emoties maar zelf ondergaan. Let wel: het is En/En , naast het onderwerp dat Han aansnijdt.

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 10:11

Zoals Hvd Horst het beschrijft zal zo’n systematiek van schadeloosstelling (de “herstelbetaling” industrie, zoals de witten het gewend zijn) op potten te zetten veel meer gaat kosten dan geld die er uitgekeerd gaat worden! Bovendien zo’n industrie gaat veel banen leveren waarin de witten opnieuw aanzienlijk meer kansen krijgen tot een ban te komen dan de rest. Ik heb betere idee daarvoor. Volgens mij moet er een “soort bevolkingsbalans” op potten gezet worden waarmee de volgende doelen moeten gerealiseerd worden: - geboorte beperking voor de witten om te zorgen dat over een paar generaties een balans ontstaat in verhouding wit en niet wit! - het voor de witten financieel aanzienlijk aanstekelijk maken om de witte beurten te verlaten en in gemengde beurten gaan wonen/kopen. - financieel steun voor de witten die willen Nederland permanent omruilen met een ander land (vooral voor hen die zich niet kunnen verenigen met twee voorgaande maatregelen)! Anders met de witten in meerderheid, zoals nu “krijgen we nooit een inclusieve maatschappij.”

36 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman1 aug. 2020 - 11:35

Ik denk dat de nazis je voor waren met hun geboortebeperking. Over die verhuisvergoeding, waarom niet lieden zoals jij met wat meer kleur op de huid? Enfin, ik hoop toch dat je wat compassie voor mij als blanke kunt opbrengen, het valt niet altijd mee om van al die weelde te genieten. Gelukkig heb ik geen last van kinnesinne!

Max6
Max61 aug. 2020 - 11:44

Als we jouw idee nou eens omdraaien en mensen van kleur geboorte beperking opleggen en financiele compensatie voor migrate bieden.. dan zijn we in Nederland veel sneller uit de problemen.

Carbonarius
Carbonarius1 aug. 2020 - 11:56

Als dit sarcastisch is dan mis ik het volledig. Zo niet, weet iemand waar je een dwangbuis kan bestellen?

RealistischLinks
RealistischLinks1 aug. 2020 - 11:59

Auslander, nu ga je echt te ver. Waarschijnlijk zie je het zelf niet. Vervang wit eens door 'jood', 'moslim' of 'zwart' . Hopelijk snap je dan dat je al te ver over een hellend vlak bent gegaan.

Aart van de aap
Aart van de aap1 aug. 2020 - 12:19

Maak je een grapje ? Meen je dit serieus ? Als je het serieus meent, wie moet dit beleid dan uitvoeren ? De staat ? Aart is anarchist, Aart laat zich niet door een staat rond bonjouren

dickser
dickser1 aug. 2020 - 12:50

Helemaal mijn idee, dan zetten we grote groepen over naar noord Afrika omdat daar de bevolkingssamenstelling niet helemaal klopt, waarbij de “witten” wel kinderen mogen krijgen maar de oorspronkelijke bevolking op Chinese leest geschoold maar 1 kind per echtpaar mogen krijgen.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof1 aug. 2020 - 13:37

Ik zie dat mijn eerste poging om dit racisme aan de kaak te stellen niet is geplaatst, dan maar voor de herkansing. Auslander reageert weer als de racist die hij is. Blanken dienen beperkt te worden in hun reproductieve mogelijkheden. Eugenetica dus. Aan welk ander donkerbruin stelsel doet me dit denken, iets met 1933, iemand?

Thuru
Thuru1 aug. 2020 - 14:30

Geboortebeperking is niet nodig en zelfs ongewenst. Blanken of witten hebben al een vrij laag geboorte gemiddelde. Om dit nog meer te reduceren is niet nodig.

Jerry Bidet
Jerry Bidet1 aug. 2020 - 14:35

Jij spoort echt niet Auslander, de grootste racist die er rond loopt Nog even een kleine Godwin: Weet je wie er ook op basis van afkomst mensen liet hervesten?

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 16:23

Gezellig al die witte reacties. Een vraag: Waarom het aan een wit gegund wordt om met sarcasme eigen “identity politics” tentoonstellen maar als een niet wit het doet reageert men als door wespen gestoken haas? Er moet een uitleg zijn, toch?

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 18:40

@ RealistischLinks “Vervang wit eens door ‘jood’, ‘moslim’ of ‘zwart’ .” Dat is wat ik net met de tekst van Han gedaan heb, inhoudelijk dan!

Max6
Max61 aug. 2020 - 18:41

@Auslander ik snap je vraag niet. Ik heb alleen gereageerd omdat jouw commentaar verschrikkelijk racistisch is... racisme oplossen door racisme. Ik heb er sarcastisch op gereageerd en hoop eigenlijk dat jou initiële commentaar ook een poging tot humor was. Ben alleen bang van niet ????

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 18:44

@ Maximus “Als we jouw idee nou eens omdraaien en mensen van kleur geboorte beperking opleggen en financiele compensatie voor migrate bieden.” Als dat “financiele compensatie” gekoppeld is aan betaalde belastingen, ben ik de eerste die een aanvraag indient!

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 18:54

@ Pseudoniem82 Wacht nog een tijdje tot de tijgers aankomen! Ook zonder zwarten lukt het de witten er een puinhoop te maken!

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 18:58

@ Jan Lubbelinkhof “Aan welk ander donkerbruin stelsel doet me dit denken”? Niet veel ver, aan de witten met Duitse bloed, toch? Ik ben een brave geïntegreerde migrant hoor, en ik leer snel!

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 19:00

@ Jerry Bidet “Weet je wie er ook op basis van afkomst mensen liet hervesten? “ Ja hoor, aan je neven en nichten!

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof1 aug. 2020 - 19:01

@auslander, Ja, die uitleg is er. Uw reacties zijn in het algemeen doordrongen van uw racisme. Daar wijzen velen u op. Dat is geen satire of wat dan ook, dat is uw hatende inborst

Aart van de aap
Aart van de aap1 aug. 2020 - 19:05

@Auslander Waarom ben je zo verzuurd ? Hoe weet je nou dat al deze commenters wit zijn ? Misschien ben ik wel pik en pik zwart ? Je kent me niet eens. Waarom ben je altijd zo boos ? Niet alle witte mensen zijn in en in slecht. De meeste van ons zijn een beetje goed en een beetje slecht tegelijk. Ik reageer nooit als door 'een wesp gestoken'. Je kent mij niet. Al die aannames van mij. Leer me eerst kennen, voordat je allerlei conclusies trekt

Aart van de aap
Aart van de aap1 aug. 2020 - 19:27

correctie aannames van jou

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 21:13

@ Aart van de aap “Hoe weet je nou dat al deze commenters wit zijn?” Het herkennen van wit is een fluitje van een cent! “Misschien ben ik wel pik en pik zwart?” Wit is niet huidskleur (wie dat beweert gelooft in “rassen”) maar een identiteit die zich oorspronkelijk raciaal (op blank als ras”) gepositioneerd heeft. Dus het heeft niks met de huidskleur van geïdentificeerde personen te maken. Er zijn genoeg kleurlingen die deze identiteit dragen en vele autochtonen die niks ermee te maken hebben. Ik ben alles behalve “boos” en “verzuurd”, dat wordt ik ook bijna nooit. Ook hier geniet ik van discussies, ook van wat racisten (niet) te vermelden hebben. Ik heb ook geen “conclusies” over jij getrokken, kijk op wie hen ik gereageerd heb!

Auslander
Auslander1 aug. 2020 - 21:18

@ Jan Lubbelinkhof “Daar wijzen velen u op.” Bedoel je de witten en witte racisten hierboven? Die zijn geen “velen” maar een handje vol onderbuik geesten zonder enige behoefte aan logica, zoals jezelf.

Aart van de aap
Aart van de aap2 aug. 2020 - 8:33

@Auslander Je komt op mij zeer, zeer stupide over. Dunning-Krugereffect ? Dunning-krugereffectje bij jou ? Je herkent witte posts ? Hoe racistisch dit weer klinkt. Je gaat uit van een rassenleer. Net zoals de nazi's uitgingen van rassenleer. De nazi's zeiden dingen als : ik herken joden. Ik herken dat dit een brief was van een jood. Jij herkent zogenaamd dat een tweet van 'een witte' is. Het komt ongeveer op hetzelfde neer. Denk er maar eens over na. Als je in je bedje ligt. Denk maar eens na over de woorden van Aart. Ik ken zwarten, die niet aan jouw kant staan, maar toch ook niet rechts zijn. Zij zouden hier kunnen posten. Zou je dan ook zeggen 'je bent wit' ? Je weet niets van mijn achtergrond. Misschien met ik wel Pools. Misschien ben ik wel Spanjaard, misschien ben ik wel Irakees ? Waarom ga ik uberhaupt in discussie met simplistische figuren als jij ? Je bent een schreeuwer Empty barrels make the most noise. Die uitspraak gaat over jou Je hebt niets te melden, maar maakt wel veel lawaai

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 13:48

@ Aart van de aap “Waarom ga ik uberhaupt in discussie met simplistische figuren als jij ?” En toch doe je dat. Meestal betekent zo’n reactie onkunde om op de punten te reageren. Op mijn reactie op je vragen herhaal je jezelf. Misschien is meer dan dat te veel gevraagd van een anarchist. “Ik ken zwarten, die niet aan jouw kant staan” En ik ken vele kleuren die niet aan de kant van een anarchist staan. Nu moet je zich gaan anders gedragen? “Empty barrels make the most noise.” Dat is nog steeds beter als je halfvol probeert slingerend de top bereiken. Geen “noise” en geen “results”! Not done! “Je weet niets van mijn achtergrond. “ Dat geldt evenmin voor je. Pas op niet bedrogen uitkomen als je simpele taal tegenkomt. Dat zegt weinig over de gedachten zelf! Wie is nou de “simplistische figuur”? Toch zou ik met je in discussie blijven, omdat ik je intenties goed vindt. Dat is ook de zin van discussiëren!

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 13:52

@ Z_edje Als je, zoals de papegaai van mijn buurman, meer leert na te praten zal ik je voor nog meer tegemoet komen!

Auslander
Auslander2 aug. 2020 - 23:54

@ Z_edje Als jij het niet begrijpt betekent niet dat het onbegrijpelijk is. Als jij zo denkt, dan ben je de onbegrip zelf. Mensen zoals jij roepen zo hard dat ze kunnen. Als iemand hen erop aanspreekt beschuldigen ze hen van propaganda voor hard roepen. Dus mensen zoals jij zijn doof voor eigen stemmen of dom voor andermans begrip! Jij bent perfecte product van de witheid! Blijf maar proberen, de papegaai leert langzaam maar het leert wel!

Carbonarius
Carbonarius3 aug. 2020 - 8:16

@Auslander Ga je ooit nog antwoord geven wanneer iemand je een vraag stelt? Wat hebben witten je aangedaan dat je denkt dat jouw woorden moreel en ethisch door de beugel kunnen?

Auslander
Auslander3 aug. 2020 - 10:21

@ Carbonarius Aha, nog een papegaai naast @ Z_edje. Daarom zijn jullie deze dagen in prijs gedaald!

Carbonarius
Carbonarius3 aug. 2020 - 13:26

@Auslander Ik concludeer op basis van je reactie 2 dingen: 1. je geeft weer geen antwoord op een vraag die je wordt gesteld (dat doe je blijkbaar nooit); en 2. het enige wat je hier aan het doen bent is je frustratie hier uiten door "witten" hier op de kast te jagen. Het lijkt verdacht veel op trollen. Ik wil je erop wijzen dat jouw posts geen enkele inhoudelijke bijdrage leveren aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Sterker nog, je begeeft je wat mij betreft net over de grens van racisme en discriminatie.

Auslander
Auslander3 aug. 2020 - 16:09

@ Carbonarius 1- Het is onbeschoft op zo’n platvorm vragen stellen gericht aan persoonlijke van deelnemers. Met zo’n vraagstelling laat je zien hoe inhoudsloos je met andermans meningen omgaat. 2- Het is niet mijn schuld dat de witten gefrustreerd raken van de gevolgen van hun eigen daden. “Ik wil je erop wijzen…” Probeer maar minder vingerwijzen en meer aan zelfkritiek doen, dan ben je ook af van frustraties. Je bent geen rechter en ook niet de moderator!

Carbonarius
Carbonarius3 aug. 2020 - 19:49

@Auslander 1. Het is interesse in jouw achtergrond en waar die woede bij je vandaan komt. Dat is totaal niet onbeschoft, en niemand zal dat vinden behalve jij. 2. De mensen hier (ik kan niet inschatten of ze wit zijn) raken onthutst van zulke racistische opmerkingen van je. Over welke daden heb jij het precies? Nee ik ben inderdaad geen rechter of moderator. Helaas ben ik alleen maar een simpele meester in de rechten en daarbij historicus gericht op de 20e eeuw (genocide, mensenrechten, dat soort dingen). Toch durf ik echt wel te stellen dat jouw opmerkingen niet door de beugel kunnen. Veel belangrijker vind ik het om te begrijpen waarom je dit soort dingen zegt. Maar in plaats van antwoord te geven, zie ik alleen maar iemand die vervolgens nog meer gaat stoken om nog meer onrust te veroorzaken hier.

Auslander
Auslander3 aug. 2020 - 21:43

@ Z_edje Ik heb al eerder besloten zolang jij niet met je eigen afgebakende meningen komt niet in te gaan op je wirwar reacties. Je schuilt je witte identiteit en je racisme achter lange niks zeggende en onsamenhangende reacties op deelteksten van derden en probeert andermans meningen trollen. Ik zal wel blijven je witte identiteit en je racisme vermelden.

Auslander
Auslander3 aug. 2020 - 22:10

@ Carbonarius Het blijft toch onbeschoft zich gaan interesseren in persoonlijke van mensen waar deze niet ter zake doen. Dat is mijn waarneming voor heel lange periode aanwezigheid op (niet onbeschofte) platforms! “De mensen hier (ik kan niet inschatten of ze wit zijn) raken onthutst van zulke racistische opmerkingen van je.” Je “mensen” zijn 6-7 racistische trollers hier, niet meer dan dat. “nog meer gaat stoken om nog meer onrust te veroorzaken hier.” Dus je denkt de moderatoren op joop.nl hun werk niet goed doen. Je kent hun takken beter dan hen. Nou, dat is ook een mening, net zoveel waard als je mening dat wat ik schrijf racistisch is! Toch? Maar ergens heb je gevoelsmatig gelijk. Ik wil graag de confrontaties aangaan met racisme onder alle ideeën en meningen die geuit worden. Incl. Die van je. “durf ik echt wel te stellen dat jouw opmerkingen niet door de beugel kunnen” Wie houd je tegen naar rechter te stappen? Probeer maar volgende keer zinvolle reacties plaatsen, wat je nu plaatst is alleen geschikt voor roddelbladen!

Carbonarius
Carbonarius4 aug. 2020 - 8:01

@Auslander Dit is het laatste wat ik aan je ga vragen, en nu daag ik je uit want je gaat graag de confrontaties aan met racisten. Wat zou jij op mij commenten als ik het volgende zou zeggen? "Volgens mij moet er een bevolkingsbalans op poten worden gezet, om de volgende doelen te bereiken: - geboortebeperking voor de zwarten, zodat over een paar generaties een goede balans tussen zwart en wit ontstaat. - het voor zwarten financieel aanstekelijk maken om de witte buurten te verlaten en in eigen buurten te gaan wonen. - financiële steun voor zwarten om Nederland permanent om te ruilen voor hun ieder ander land. " Wat zou jij hier nu zelf op reageren?

Auslander
Auslander4 aug. 2020 - 9:22

@ Carbonarius “Wat zou jij hier nu zelf op reageren?” Dat het een onsamenhangende, niks zeggende sarcastische benadering van bevolkingscontrole mechanisme is. Onsamenhangende en niks zeggende, want: - De wit en zwart zijn enkel identiteiten (elke gevormd door verschillende afkomst, kleur etc.) en deze kan men met opinies tot andere verhoudingen brengen en niet met geboortecontrole. (Als jij de termen blank, Aziatisch, turk en soortgelijke had gebruikt dan bedreef je klassieke racisme). - Je zegt zelf de “witte beurten”, dus amper sprake van niet-witten daarin. Hetzelfde heb ik al lang geleden gedaan om bij gezellige beurten te gaan wonen! - financiële steun voor zwart of wit is een prima maatregel voor mensen die dat willen, en zegt verder niks als men zelf mag het aannemen of niet. Dacht je dat je raak schiet? Je bent echt naïef en mist de nodige kennis over het racisme van heden.

Carbonarius
Carbonarius4 aug. 2020 - 14:23

@Auslander Ja ik heb absoluut raak geschoten. Je hebt zojuist je eigen woorden een onsamenhangende en niks zeggende benadering van bevolkingscontrole (hoe gevaarlijk is dit?) genoemd. Sarcastisch heb ik er even uit gelaten, daar schoot je de plank volledig mis. De enige reden dat je wit en zwart entiteiten noemt, die men met opinies tot andere verhoudingen kan brengen en niet met geboortecontrole (wel gek, eerst zei je dat dat wel kon), is omdat je graag zelf witten racistisch wilt bejegenen wanneer het je zelf uitkomt. Het wordt een soort semi-intellectueel concept, waarbij je zelf iedere keer termen als 'wit' en 'zwart' zogenaamd in een niet-racistische context mag gebruiken. Laat hier ook geen onduidelijkheid over bestaan, dit is geknutsel van je. Art. 1 van de grondwet laat geen enkel onderscheid dat er niet toe doet toe: niet op ras, geslacht, afkomst of welke andere grond ook. Dus ook absoluut niet op huidskleur zoals je zelf zo graag doet.

Auslander
Auslander4 aug. 2020 - 16:38

@ Carbonarius Wat je doet is jezelf voor dom houden. Je hebt van je geliefde iconen gehoord “vervang het woord wit met zwart, of andersom” en je laat ergens racisme zien, zo: Ik – geboorte beperking voor de witten …. Jij – geboortebeperking voor de zwarten,…. Ik – het voor de witten financieel …. Jij – het voor zwarten financieel …. Ik – financieel steun voor de witten … Jij – financiële steun voor zwarten … Het is juist het sarcasme van dit soort teksten dat de domheid en naïviteit van mensen zoals jij aanspreken (wat Han ook hier doet). Verder verkoop je belastingvrije onzin!

Pater
Pater1 aug. 2020 - 9:46

Een uiterst discutabel idee van Grunberg. Maar houd het fair, en zet erbij dat G. in dat stuk ook schreef: "Leedcompetitie moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het organiseren van competitie langs etnische lijnen, tussen nakomelingen van slachtoffers en daders is schadelijk voor een maatschappij. Niemand is schuldig op grond van zijn geboorte, niemand zou gereduceerd moeten worden tot een groepsidentiteit waar hij niet om heeft gevraagd."

Lucius
Lucius1 aug. 2020 - 9:40

Ik heb echt geen idee in welke wereld de heer Grunberg leeft maar 't lijkt een heel idealistische en maakbare te zijn. Laat ik voorop stellen dat ik van mening ben dat ons land het beste af zou zijn als iedereen oprecht gelijke kansen zou krijgen en dat dit tot op heden inderdaad nog geen werkelijkheid is. Maar laten we alsjeblieft niet doen alsof dit komt doordat alle boze blanke mensen de gekleurde mensen onder de duim houden. Ik denk dat het huidige debat vooral gefrustreerd wordt door te kijken naar de veel te korte termijn. Het is gewoon onmogelijk om met een bak geld, hoe groot die bak ook is, problemen op te lossen. Het lijkt inmiddels ook bijna "not-done" om ook maar enigszins te hinten dat het wellicht toch aan een bepaalde groep zelf ligt. Waarom integreren sommige groepen wel zo goed en zijn andere problematisch? Natuurlijk zal ik niet ontkennen dat de situatie nu ook een gevolg is van een vicieuze cirkel waarvan de oorsprong een paar decennia terug ligt. Rest de vraag, hoe nu verder? Persoonlijk denk ik dat de marokkaanse gemeenschap ook eens goed naar zichzelf moet kijken en hun rol in onze maatschappij. Het grote verschil tussen man en vrouw, de desinteresse in de opvoeding door ouders en het vasthouden aan conservatieve waarden waar wij al jaren geleden afscheid van hebben genomen. Uiteraard geldt dit niet voor iedereen maar het leidt wel tot het lijden van de goeden onder de slechten. Uiteindelijk zullen zij het toch zelf moeten zijn die hun school af maken, zich niet met criminaliteit bezig houden, hun dochters niet als minderwaardig zien. Een andere "not-done" opmerking is het feit dat veel marokkanen een licht-verstandelijke beperking hebben zoals Trouw in 2007 als een aanhaalde. Iets wat zijn oorsprong wellicht vindt in de veel voorkomende neef-nicht huwelijken die normaal zijn in deze cultuur. Als we oprecht verder willen komen dan moeten we stoppen met deze mensen behandelen als slachtoffers die we vooral helpen met symptomen en veel meer inzetten op de oorzaken en daarover ook eerlijk zijn. Ondersteun kinderen als al vroeg blijkt dat ze een verstandelijke beperking hebben en maak duidelijk aan de ouders wat dit inhoudt en wat er aan gedaan kan worden. Blijf ze niet mengen met "normale" kinderen waardoor ze gefrustreerd raken en zich afzetten tegen de maatschappij. Verbiedt religieuze kleding zoveel mogelijk zodat meisjes gelijkwaardig kunnen opgroeien met jongens. Er zullen er vast een paar zijn die er later alsnog voor kiezen om een hoofddoek te dragen maar ik kan me geen kind voorstellen die het liever wel dan niet zou dragen als ze de keus werd gegeven. Mijn reactie wordt een beetje een boek zo maar laten we problemen eerlijk benoemen van beide kanten en oplossingen zoeken die op de lange termijn werken. Ook als dit betekent dat er op korte termijn misschien hevig verzet tegen is.

Tampert
Tampert1 aug. 2020 - 9:36

Meneer Grünberg is volgens mij al een tijdje de weg kwijt, misschien omdat hij in de VS resideert en alwaar een kleine groep uiterst fanatieke activisten de publieke opinie een bepaalde kant probeert op te duwen en hij denkt een beter mens te zijn om daar in mee te gaan. Je ne suis pas Grünberg!

Cageman2
Cageman21 aug. 2020 - 9:35

De revolutie bijt in zijn eigen staart op sommige momenten inderdaad. Racisme om racisme te verhelpen gaat natuurlijk nooit werken. Qua herstelbetalingen vind ik trouwens wel dat we chronologisch de geschiedenis moeten afwerken. Honderden jaren arabische slavenhandel van europeanen. De barbarijnse kust. Door honderd+ jaren plundertochten de kuststroken van italie en spanje ontvolkt. Constantinopel mag ook teruggegeven worden aan de christelijk orthodoxe slachtoffers. Genocide op grieken en armenen moet ook land en geld tegenover staan. Afdwingen! Conflict niet schuwen. Dat brengt ons allemaal naar een lieve inclusieve wereld...

Stephan25
Stephan251 aug. 2020 - 9:32

En de 30miljoen slaven in China en India die vandaag de dag onze electronica en kleding in elkaar zetten dan? Doen die mensen niet niet toe dan?

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland1 aug. 2020 - 13:45

Vraag dat aan die polen en roemenen die je prei plukken

Tampert
Tampert1 aug. 2020 - 15:02

@ Griezel Prei plukken, serieus? Komt u de stad wel eens uit?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland1 aug. 2020 - 15:42

Ja maar bij mij staat geen prei - aardappels, mais, kool, bieten dat soort spul . Ik hou niet van prei dus kan me eigenlijk niet zoveel schelen hoe je prei maakt . Ik knalde er gewoon maar een willekeurige groente uit .

Ivan61
Ivan611 aug. 2020 - 9:27

Goed bezig Han, Jij hebt dat helemaal voorbereid. Nu kan politiek aan de slag en wij mogen onze stambomen aanleveren en wachten. Ongeveer 30 jaar geleden hadden wij laatste volkstelling in SFRJ en veel stadsbewoners van Sarajevo onder andere ik hebben zich als Eskimo laten registreren. Dat mocht. Het gevolg was paniek bij de bestuurders. Want bij zo veel procenten zouden wij minderheid worden met bepaalde rechten. Bedankt voor nuchterheid Han.

Mr Ed
Mr Ed1 aug. 2020 - 9:24

Mijn vrouw is van kleur, terwijl ik wit ben. Kan ik mijn deel van de herstelbetalingen dan met haar verrekenen? Onze dochter is iets donkerder dan onze zoon, moet hij dan nu al een deel van zijn zakgeld aan haar afstaan? Best nog ingewikkeld, maar ik wil graag ook woke zijn.

Donutz
Donutz1 aug. 2020 - 9:23

Geweldig die fixatie op huidskleur, ras of etniciteit! (Brrr, nee dus). Ik heb in iedergeval voorouders in Nederland, Indonesië en Schotland, waar oh waar moet ik mij plaatsen? Misschien is het label 'wereldbewoner' iets.

Fredje3
Fredje31 aug. 2020 - 9:08

(Voordat mensen het onderstaande stukje serieus nemen, dit is sarcatisch bedoeld. Mijn vrouw (heel erg donker) en ik leven dmv vooruit kijken en niet naar achteren en ik sta dan ook helemaal niet achter elke vorm van segregatie en racisme) Ik zie het probleem niet. We gaan eerst een schadeloosheid indienen bij alle volkeren waar wij de slaven van kochten. Natuurlijk met rente aangezien we al meer dan 150 jaar geen gebruik meer hebben kunnen maken van de koopwaar. Dan gaan we heel Noord Afrika aanklagen ivm de grootste (periode) aan slavernij waar ook wij slachtoffer van zijn geweest en gaan we elk land op de racisme weegschaal leggen. Hoe zwaarder het op deze weegschaal is, hoe meer schade betalingen gedaan moeten worden. Ik durf dan zelf te beweren dat wij er nog beter van afkomen dan de meeste anderen

5 Reacties
Ivan61
Ivan611 aug. 2020 - 9:20

@ Fredje, Geweldige reactie, Fijn weekend.

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2020 - 9:27

@ Fredje Voordat je dit serieus neemt, dit is sarcatisch bedoeld. Het lijkt mij beter te streven naar relaties met mensen van dezelfde kleur en afkomst. Gemixte relaties hebben blijkbaar als resultaat dat mensen hier onzin gaan opschrijven.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland1 aug. 2020 - 10:26

Italië moet ook maar eens flink in de buidel tasten gezien zij jaren lang mensen uit ons land (toen ze zich daar nog Romeinen noemden) als slaaf misbruikten. Dat geldt ook voor scandinavië die zich tijdens de Vikingen ook schuldig maakten aan dergelijke praktijken.

Fredje3
Fredje31 aug. 2020 - 13:23

@DaanOuwens, leg mij eens uit waar ik onzin heb verklaard? Of ben je weer lekker feitenvrij alles gewoon onzin aan het noemen met het idee dat mensen die wel weten waar ze over praten, maar dat dit jou niet zint, meteen terug treden als je dit onzin noemt? Succes daar in je geblindeerde bubbel.

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 aug. 2020 - 17:52

@Fred ik sta dan ook helemaal niet achter elke vorm van segregatie en racisme Maar wel sommige? Ik begrijp je stukje niet, wat probeer je duidelijk te maken?