Joop

De wachttijden in de GGZ rijzen de pan uit

  •  
18-05-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Jeugdzorg

© 2013-12-23 12:57:29 DEN HAAG ILLUSTRATIE - Een jongen met een knuffelbeer in een speelkamer van een jeugdhulpverleningscentrum. ANP XTRA ROOS KOOLE

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn veel te lang. Patiënten in de GGZ, met name in de jeugdzorg, moeten vaak veel langer wachten op hulp dan de afgesproken nomen.
Zorgverzekeraars en zorginstellingen spraken samen zeventien jaar geleden af dat er een grens moet zijn aan hoe lang mensen moeten wachten op zorg. De normen die toen zijn gesteld heten in de zorg de Treeknormen. Volgens die afspraken zou er maximaal vier weken tussen een verwijzing en een intakegesprek mogen zitten.Vervolgens zou er maximaal tien weken tussen de intake en de daadwerkelijke behandeling mogen zitten. De praktijk is echter anders, het halen van de gestelde normen worden is eerder uitzondering dan regel.
Vooral in de jeugdzorg worden de gestelde Treeknormen flink overschreden. Jongeren wachten gemiddeld twee weken langer dan de maximale wachttijd. In individuele gevallen kan de wachttijd oplopen tot meerdere maanden.
Sinds januari 2015 zijn gemeenten zelf eindverantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onder hun taken vallen het reguleren van wachttijd, door bijvoorbeeld het geven van extra budget. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten erkent die verantwoordelijkheid maar legt hem ook weer soepel terug bij zorginstellingen zelf. Het zou gaan om ‘wederzijdse verantwoordelijkheden’.
In antwoord op vragen van het NRC schrijft de NVG: „De Treeknormen worden als richtlijn nog wel gehanteerd maar in principe maakt iedere regio in de ketenafspraken met aanbieders zodat er tijdig zorg kan worden geboden.”
De woordvoerder van de NVG zegt dat gemeenten ‘het gesprek aan gaan met de keten van aanbieders’ als de wachttijden te lang zijn. Gemeenten en zorginstellingen moeten dan ‘goede afspraken’ met elkaar maken. Maar ook de NVG moet erkennen dat dit ‘nog niet overal even soepel loopt’.
‘Niet even soepel’ vertaalt zich volgens Onderzoeksbureau MediQuest naar een gemiddelde wachttijd van zes weken tussen verwijzing en intakegesprekken voor kinderen in de jeugdzorg. Meer dan de helft van de ggz-instellingen in Nederland lukt het niet om kinderen binnen op tijd te helpen. Tien procent van de kinderen moeten zelfs meer dan drie maanden wachten op hulp in de geestelijke gezondheidszorg.
De brancheorganisatie GGZ Nederland zegt ‘voortdurende aandacht’ te hebben voor de wachttijden. Volgens hen worden de problemen veroorzaakt door ‘het onvoldoende functioneren van de keten. Van belang is dat alle partijen hun bijdrage blijven leveren om de cliënten die zorg nodig hebben, zo snel mogelijk de juiste plaats te bieden.’
 
 
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

Pater
Pater19 mei 2017 - 0:05

Volgens de branche is de oorzaak een slecht functioneren van de keten. De decentralisatie van de zorg bewijst opnieuw één van de ergste wandaden van de regering Rutte te zijn.

Karingin
Karingin18 mei 2017 - 12:27

Het is nog erger, want als de intake is geweest moet je soms nog maanden op behandeling wachten. Er is gewoon onvoldoende personeel. En als je niet in 1 van de hokjes uit het handboek past ben je gedoemd tot een eindeloze gang langs verschillende behandelaars, met vaak tussendoor weer ellenlange wachttijden.

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin18 mei 2017 - 17:50

Klopt - de zorg is onwezenlijk duur geworden, niet door de vraag, maar door krankzinnige bureaucratisering. Het meet-, regel-, en verslagsysteem is Kafkaesk, echt. Hoe komt dat? Door bezuinigingen en marktwerking. Hoe meer goeie mensen van het grondpersoneel hun vaste aanstellingen verliezen, of ontslagen worden, hoe meer onervaren en zeer tijdelijke flexwerkers er moeten komen. Met de laatsten (gemotiveerde jongelui, zeg ik erbij) is geen vertrouwensband op te bouwen. Patiënten moeten hun verhaal steeds weer opnieuw doen, en dossiers worden, zeer haastig bijgewerkt, snel doorgegeven naar de volgende nieuweling. Dat kost enorm veel tijd en geld. Wie deze kapitalistische vernietiging van mensen, tijd, en fondsen wil verdedigen, die verklaar ik voor knettergek. Het criminele aspect van het kapitalisme zie je hier in optima forma: want de onbehandelden, diegenen die nog zieker, depressiever werden: daaraan blijft geld verdiend worden, maar dan in andere vormen. Voorbeeld: iemand raakt in de war, de verslaving wordt niet behandeld, juiste medicatie is er niet op tijd, gaat zich vreemd gedragen, wordt opgepakt, krijgt zware boetes, komt wellicht voor de rechter... ...dat zijn allemaal groteske verdienmodellen ten koste van de allerzwaksten. De volgende stap zou best privatiseringen van de gevangenissen kunnen zijn; in de VS en het VK is dat al gebeurd. ------ Ik zie vaak mensen de schouders ophalen, en zeggen: 'je doet er toch niets aan, de hoge heren gaat het steeds beter'; of 'het komt vanzelf wel weer een keer goed'. Het zal vanzelf niet meer goed komen; 'vanzelf' duikelen we zo een afgrond in.

Bert Vlierman
Bert Vlierman18 mei 2017 - 11:16

De schade die de neoliberale partijen, waartoe ook de PvdA behoort, hebben aangericht, kan zonder overdrijving als extreem worden gekwalificeerd. De betreffende partijen zullen de schade definiëren in termen van geld en proceskwaliteiten. De werkelijke schade is soms afschuwelijk leed. Maar daarover zullen die partijen zwijgen. Omdat leed dat een gezicht heeft, geen eerlijk beeld geeft.

8 Reacties
arjenZH
arjenZH18 mei 2017 - 12:33

Je maakt jezelf inderdaad schuldig aan extreme overdrijving. De denkfout die je maakt is dat je veronderstelt dat het geld dat we kunnen uitgeven onbeperkt is dat dat er nooit ergens op hoeft te worden bezuinigd. Helaas is dat niet het geval. Je beschrijving van de toestand in Nederland komt meer overeen met die van Venezuela. Daar kan je zien wat onbeperkt geld uitdelen tot gevolg heeft.

Vuurrood
Vuurrood18 mei 2017 - 13:45

arjenZH: De denkfout die je maakt is dat je veronderstelt dat het geld dat we kunnen uitgeven onbeperkt is dat dat er nooit ergens op hoeft te worden bezuinigd. Dat onbeperkte gezever van jou komt mij de neus uit. Zijn er geen andere items om op te bezuinigen dan alleen op gezondheidzorg? Je beschrijving van de toestand in Nederland komt meer overeen met die van Venezuela. Daar kan je zien wat onbeperkt geld uitdelen tot gevolg heeft. En dan durf jij te spreken van extreme overdrijving? Gezever in optima forma! Kom eens met iets origineels. Vertel waar bezuinigd kan worden zonder de gezondheidzorg aan te tasten. Vertel waarop jij doelt met " nooit ergens"! Bezuinigen op subsidie voor werkgevers? Een verdienconcept opzetten met subsidie opgehoest door de burgers waar je later via dat concept aan wil verdienen is misschien iets om op te bezuinigen? Of is dat tegen jouw neo-liberale scheenbeen geschopt? Weet je wat ook een goed idee is? Zo gauw arjenZH gebruik moet maken van de gezondheidzorg, in welke vorm dan ook, weigeren we die zorg aan arjenZH. Weer wat bezuinigd. Alle beetjes helpen niet waar? Of arjenZH gaat zijn benodigde zorg gewoon zelf betalen. Dat zijn geen Venezuliaanse toestanden maar gewoon Amerikaanse toestanden!

Bert Vlierman
Bert Vlierman18 mei 2017 - 14:02

arjenHZ, twee dingen: wat slecht is geregeld blijft slecht geregeld, ook al denkt heel rechts Nederland van niet; de staat maakt keuzes: geen belasting van het internationale bedrijfsleven en de gevolgen verhalen op de burgers. Heel rechts Nederland vindt dat goed. Maar daarmee is het nog niet goed.

arjenZH
arjenZH18 mei 2017 - 16:44

@Vuurrood Mij heb je als je wilt bezuinigingen op onnodige subsidies aan werkgevers, maar dan hebben we het over uitgavenposten van hooguit 1 miljard terwijl we jaarlijks maar liefst 96(!) miljard aan zorg uitgeven. Die zorgkosten dreigden volledig uit de hand te lopen en daar moest worden ingegrepen. Je overige kwalificaties laat ik maar voor wat ze zijn. Je kletst zonder kennis van zaken zomaar wat ideologisch uit je nek. En wat betreft dat totaal geen oog hebben voor inkomsten en uitgaven is Venezuela wel degelijk een afschrikwekkend voorbeeld. Alleen past dat niet in je socialistische wereldbeeld. Prima ook om belastingontwijking van internationale bedrijven tegen te gaan, maar dat zal de Nederlandse schatkist geen cent opleveren. Wij faciliteren namelijk belastingontwijking in het buitenland. Onszelf doen we niets tekort.

Cliff Clavin
Cliff Clavin18 mei 2017 - 17:40

Bert Vlierman heeft gelijk, ArjenZH niet - de schade is extreem, en veroorzaakt door doodsoorzaak nummer 1 over de hele wereld: het sektarische neoliberale geloof. Ik zal nog eens mijn oudere berichten over de overeenkomsten van neoliberalisme en Scientology opzoeken, die zijn namelijk onthutsend. Pseudo-wetenschap, zonder enige vorm van hypothese, praktijkexperiment, en bewijsvoering. De vergelijking met Venezuela is onjuist. Nog maar een keer: wanneer VVD en PvdA claimen dat zij ons toch maar mooi door de crisis van 2008 geloodst hebben, dan zijn ze aartsleugenaars, om twee redenen: - die crisis werd in het geheel niet veroorzaakt door al te ruime overheidsuitgaven (dat is de levensleugen van rechts überhaupt, altijd maar weer); die crisis werd door deregulering en crimineel gedrag van banken wereldwijd veroorzaakt - die crisis is ook niet 'verholpen', die gaat nog altijd door, getuige dit bericht. Rechts heeft er belang bij om die crisis te bestendigen; arbeiders kunnen als slaven behandeld worden, mensen met een uitkering ook. Het verschil tussen arm en rijk neemt almaar meer toe. Wil je mee blijven werken aan iets dat mogelijk zichzelf zal gaan realiseren, namenlijk chaos, revolutie, en geweld? Blijf dan wegkijken en schrijven wat je altijd schrijft.

Johan eldert
Johan eldert19 mei 2017 - 0:11

[ arjenZH 18 mei 2017 at 18:44 Mij heb je als je wilt bezuinigingen op onnodige subsidies aan werkgevers, maar dan hebben we het over uitgavenposten van hooguit 1 miljard terwijl we jaarlijks maar liefst 96(!) miljard aan zorg uitgeven. Die zorgkosten dreigden volledig uit de hand te lopen en daar moest worden ingegrepen. ] je praat over de directe subsidies aan werkgevers, je praat niet over indirecte kostenvoordelen die aanzienlijk meer bedragen. [zoals in energiekosten die kunstmatig laag gehouden worden] de zorgkosten kunnen wel degelijk beteugeld worden zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat en zeker zonder dat dit deze schrijnende toestanden in de GGZ oplevert. zowel Cie Hirsh balin als Bos hebben dat in voorgaande jaren al voorgerekend. 8-12 mld per jaar structureel. en dat zit meer in de vorm van organiseren en steviger sturen op inkoop. [wij betalen teveel voor onze medicatie tov andere landen] daarnaast, zoals nu weer bekend werd [cpb] wordt er door het 2 petten beleid, geinvesteerd in technologische oplossingen waarvoor geen aantoonbare meerwaarde van kan worden aangetoond. ook die kosten lopen immens op. venezuela is geen feitelijke socialistische staat maar een dictatuur. socialisme staat voor rechtvaardig verdelen van middelen en eigendom. daar is in venezuela geen sprake van. [noot: hitler deed zich ook voor als sociaal figuur. ook quatsch dus] we ontlopen wel degelijk de nodige belasting. het gunstige klimaat zorgt dat vele postbus bv hier gevestigd zijn waar veel geld in rondgepompt wordt waar de Staat niets aan verdiend. een simpele maatregel om de vermogensbelasting netto netto te maken [dus de 4% blijft 4%] wat niet int gezien helemaal niet hoog is, zou tot een stevige stijging van inkomsten leiden. het verhaal dat het geld dan weggesluisd zou worden is nog nooit onderbouwd of hard te maken. integendeel. bedrijven spreiden continue hun fin risico's en stallen hun geld over vele landen / rekeningen. dat ze daarbij in het ene land zwaarder belast worden dan in het andere, zit gewoon in het business model. extra stijging van vermogensinkomsten zou NL nog meer kunnen realiseren als we dit op EU regelen. echter, de vvd en cda zijn mordicus tegen. terwijl juist op EU nivo je int bedrijven uitstekend de pas kan afsnijden. want bedrijven kunnen misschien een klein landje aan de kant zetten, de grootste economie ter wereld toch echt niet.

omaoeverloos
omaoeverloos19 mei 2017 - 7:37

"Zijn er geen andere items om op te bezuinigen dan alleen op gezondheidzorg?" Natuurlijk, die 200 miljard windmolensubsidie bijvoorbeeld.

arjenZH
arjenZH19 mei 2017 - 11:00

@Bert "zoals in energiekosten die kunstmatig laag gehouden worden" Ik weet echt niet waar je het over hebt. "de zorgkosten kunnen wel degelijk beteugeld worden zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat" Mee eens dat de GGZ wachttijden opgelost zouden kunnen worden. En natuurlijk kan er bespaard worden door beter georganiseerd te werken. Maar gaat dat miljarden opleveren? Jij blijft je ogen maar sluiten voor het feit dat er steeds meer ouderen komen en dat we steeds ouder worden. Dat kost geld en het geld dat we aan zorg kunnen uitgeven is helaas niet onbeperkt. "we ontlopen wel degelijk de nodige belasting. het gunstige klimaat zorgt dat vele postbus bv hier gevestigd zijn waar veel geld in rondgepompt wordt waar de Staat niets aan verdiend. een simpele maatregel om de vermogensbelasting netto netto te maken [dus de 4% blijft 4%" Op de Zuidas verdienen duizenden mensen hun geld met de brievenbus firma's, banken advocaten, accountants. Of het allemaal ethisch verantwoord is weet ik niet, maar geld verdienen we er wel aan. Van die 4% snap ik niks. Bedoel je het fictieve rendement dat particulieren geacht worden maken (bij een rentestand van rond de 0% maar dit terzijde)? Ondernemingen betalen helemaal geen belasting over fictief rendement dus ook hier begrijp ik niet waar je het over hebt. Belastingontwijking moet inderdaad in EU verband worden aangepakt. Maar nogmaals dat levert voor Nederland geen cent op omdat de brievenbusfirma's zichdan simpelweg niet meer in Nederland zullen vestigen. Je doet aan wensdenken als je hoopt daarmee de almaar stijgende zorgkosten te kunnen betalen. "Venezuela is geen feitelijke socialistische staat maar een dictatuur. socialisme staat voor rechtvaardig verdelen van middelen en eigendom. daar is in venezuela geen sprake van" Je klets uit je nek. Dat doet men in Venuzuela allemaal wel inclusief het op grote schaal nationaliseren van bedrijven. Alleen het geld is nu op dat is het probleem.

peter e
peter e18 mei 2017 - 10:36

[‘het gesprek aan gaan met de keten van aanbieders’ ] Is dat het VVD alternatief voor minder regelgeving?

 Peer
Peer18 mei 2017 - 10:34

het is onverteerbaar dat de regering van afgelopen 8 jaar het sociale gebeuren in NL heeft genegeerd en zich geconcentreerd heeft op ''besparingen'' , ipv uitgaves en zorg voor de sociaal-behoeftigen. Het is -wrang genoeg- aan een incident in de laatste week voor de verkiezingen te wijten dat die regering niet bestraft is , integendeel, , voor hun botte bijl, zoda ze nu vrolijk verder kunnen met hun afbreuk politiek. Helaas kan/wil GL dat niet enigszins bijsturen.