Joop

Waarom zou je rechters niet bij name noemen?

  •  
19-02-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
370 keer bekeken
  •  
hof

© Honoré Daumier

Het zijn namelijk net mensen. In de rechtszaal geldt hetzelfde adagium als op de ICT-afdeling van een groot bedrijf: read the fucking manual. Anders krijg je een suboptimaal resultaat.
Vrijdagochtend vond in de Eerste Kamer een merkwaardige interruptie plaats. Het gebeurde tijdens het debat over de wet op het ongeoorloofd vertoeven in de open lucht. Paul Frentrop, fractievoorzitter van het FVD, prees de voorzieningenrechter die de avondklok buiten werking had gesteld. Daarbij noemde hij haar bij naam, Sonja Hoekstra-van Vliet. Onmiddellijk sprong zijn collega van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, naar voren om Frentrop de oren te wassen. Het ging niet aan namen van rechters te noemen. Slechts de uitspraak telde en onder dezelfde omstandigheden was elke rechter tot dezelfde conclusie gekomen. Door Hoekstra-van Vliet bij name te noemen, tastte Frentrop de scheiding der machten aan. Bikker kreeg steun van andere senatoren. Frentrop maakte zich niet druk. Eigenlijk haalde hij zijn schouders op over deze kritiek en zette zijn betoog voort.
Het was merkwaardig om te zien hoe senatoren zich beijverden een fictie in stand te houden. Niet voor niets zijn rechtszaken openbaar. Het publiek moet in staat zijn de gang van zaken te volgen. Zo kan het vaststellen dat alles volgens de regels verloopt en er werkelijk recht gedaan wordt. In dit verband zijn livestreams een zegen.
De geschiedenis van het recht toont zonneklaar aan dat niet elke rechter, geconfronteerd met hetzelfde dilemma, dezelfde uitspraak zou doen. Tot het gilde behoren excentrieke verschijningen en dooie dienders, strenge en milde straffers, stellers van sarcastische en van invoelende vragen, verpletterende en minder verpletterende persoonlijkheden. De toga is bedoeld om uniformiteit te scheppen maar slaagt daar niet in. Eerder worden de eigenaardigheden van de dragers er door geaccentueerd.
Advocaten en officieren van justitie houden met dit alles heel goed rekening want het helpt niet als je bij rechters op de verkeerde knoppen drukt en ze daardoor irriteert. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing. Het zijn namelijk net mensen. In de rechtszaal geldt hetzelfde adagium als op de ICT-afdeling van een groot bedrijf: read the fucking manual. Anders krijg je een suboptimaal resultaat.
Het is dan ook allerminst een aantasting van de trias politica als je rechtszaken kritisch bespreekt zoals het ook met een concert of een toneelvoorstelling gebeurt.  Daarbij is kennis over de identiteit van de hoofdrolspelers essentieel. Elk vogeltje zingt immers zoals het gebekt is. Dat dient in de verslaggeving en het commentaar achteraf tot uitdrukking te komen.
Voor het hoger beroep in avondklokzaak is het optreden van mr. M.A.F. Tan-De Sonnaville wezenlijk. Op de zitting van woensdagavond bekte zij meteen al de vertegenwoordigers van Viruswaarheid af. Ze dreigde zelf een van hen de zaal uit te zetten als hij zijn mond niet hield. Dat kwam haar meteen op een wraking te staan. Het geding verliep voor het overige in sneltreinvaart. Mw. Tan-De Sonnaville zag ondanks de vertraging door dat wraken toch kans nog geen uur vóór de aanvang van de avondklok te bepalen dat die gehandhaafd zou blijven tot er uitspraak zou zijn gedaan in het echte hoger beroep.
Dat diende vrijdag terwijl een paar straten verder de Eerste Kamer een ijlings in elkaar getimmerd wetsvoorstel behandelde om de avondklok onder alle omstandigheden te kunnen behouden.
Op woensdag had de regering behoefte aan een onmiddellijke uitspraak. Nu was het in haar belang die juist uit te stellen. Zo lang mw. Tan-De Sonnaville zich beraadde, bleef de avondklok immers sowieso gehandhaafd.
De mislukte wraking had haar aangegrepen want ze gedroeg zich vrijdag over het algemeen poeslief. De zitting duurde tot in de middag. Daarna verklaarde mw. Tan-De Sonnaville dat het Hof bij nader inzien de tijd zou nemen zich uitvoerig te beraden. Pas volgende week vrijdag valt een schriftelijke uitspraak te verwachten. Er kwam dus ‘s avonds geen nieuwe zitting die zich tot een groot mediamoment had kunnen ontwikkelen met een extra Journaaltje en zo. Wie weet zou de uitspraak tot korte berichtjes in de krant leiden omdat ze inmiddels alle actualiteit had verloren. Ook als het Hof de uitspraak van de voorzieningenrechter  onverhoopt mocht hebben gehandhaafd. Het was precies wat Rutte en Grapperhaus nodig hadden. Zij krijgen nu een week om hun nieuwe wet over het vertoeven in de buitenlucht daadwerkelijk in te voeren.
De ene keer bloedspoed, de tweede maal een gezapig tempo en lang nadenken (zogenaamd?) omdat de partijen met een verpletterende hoeveelheid nieuw materiaal waren gekomen. Zou dat Hof onder leiding van mw. Tan-De Sonnaville zich echt niet  hebben laten leiden door wat het in zijn grote wijsheid als het landsbelang beschouwde? Namelijk dat het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is de regering welke stok dan ook tussen de benen te werpen. Worden zij soms mede geleid door het grote schrikbeeld van de villawijken, chaos? Als van zulke emoties geen sprake is, hoe valt dan te verklaren dat de timing van het Hof zo exact past bij die van de regering, terwijl voor andere partijen het lange wachttijden troef is als ze hun recht zoeken?
Dit zijn relevante vragen en het is juist goed als die in de (sociale) media, raden, staten en kamers aan de orde worden gesteld. De burger mag er best op toezien dat gelijke behandeling en gelijk speelveld ook in de rechtszaal voorop staan. Die komen niet uitsluitend tot stand door de onafhankelijkheid van de rechter maar ook door zijn handelen ter zitting.
Je leest de laatste tijd over strafzaken met de officier van justitie in de rechtszaal en de beklaagde op Zoom vanuit het huis van bewaring. Coronamaatregelen nietwaar? Ik zou daar grote moeite mee hebben als ik voor de kadi moest verschijnen. Tenzij de officier ook van een videoverbinding gebruik maakte, want daardoor wordt het speelveld weer gelijk.
Het zou de kwaliteit van de rechtspraak juist ten goede komen als het publiek de persoonlijkheid, het optreden, de toon en de stijl van rechters en officieren beter leerde kennen, dat zij bekende Nederlanders werden net zoals het mediagenieke deel van het advocatengilde.
Vrouwe Justitia is niet blind en wij  op de publieke tribune zijn niet achterlijk.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit het publieke debat mag verdwijnen. En de Groninger aardgasaffaire evenmin.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (87)

Kuifje3
Kuifje322 feb. 2021 - 16:14

Het zou misschien een aardig idee zijn als we rechters zouden kunnen kiezen. In ieder geval die in de RvS. Dat zou meteen het idee van de naamsbekendheid een stuk op weg helpen. Aan de andere kant zou het een gevaarlijke ontwikkeling kunnen zijn. Advocaten zijn inmiddels soms hun leven al niet meer zeker. De rechter hoort zonder om zijn schouder te hoeven kijken recht te kunnen spreken.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 feb. 2021 - 4:35

Vroeger kon een regering, mits gesteund door het volk via haar vertegenwoordigers in parlement, een nationaal ziekenfonds opzetten. Dat zou niet zo maar meer mogen, omdat de Europeesche rechtbank daar boven staat en die dat niet meer goed vind. En het parlement kan geen nieuwe wetten maken voor die rechtbank, dat word hoger op, zonder inbreng van de gekozen burgers of arbeiders beslist. Net als vakbonden, die ooit een de stem van het volk waren, verliezen parlementen controle over wat er wel en niet mag. Technocraten voor kapitalisme 1, democratie voor volk 0

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens21 feb. 2021 - 21:33

@ Paul Spijkers Jij schrijft: Vroeger kon een regering, mits gesteund door het volk via haar vertegenwoordigers in parlement, een nationaal ziekenfonds opzetten. Dat zou niet zo maar meer mogen, omdat de Europeesche rechtbank daar boven staat en die dat niet meer goed vind Je liegt. Want: Een nationaal ziekenfonds mag wel van de EU, er zijn andere landen die een dergelijk ziekenfonds hebben. En het VK had zelf de NHS. Er staat ook geen Europese rechtbank boven het Nederlands parlement. Er staat zelfs geen Europees parlement boven het Nederlands parlement. Het Nederlandse parlement heeft een grotere autonomie dan het Europees parlement. Er is geen nationaal ziekenfonds omdat een meerderheid van de Nederlanders dat niet wil. Dus in plaats van kritiek op de EU moet je kritiek op je buren hebben. Die houden het Nationale ziekenfonds tegen niet de EU.

Paul Spijkers
Paul Spijkers22 feb. 2021 - 2:40

Lees het rustig nog een keer. Het gaat over niet meer mogen beslissen. Niet over wat er nog over is uit de tijd dat ze nog mochten beslissen. Het punt is niet dat de VK niet de NHS heeft. Het punt is dat, zou de situatie weer zo zijn, met de VK in de EU en een heel stel prive diensten en fondsen, dat de VK niet meer zou mogen nationaliseren tot een NHS. Europeesche regereingen mogen niet handellen in strijd met de wetten van de Europeesche rechtbank. Verder ben ik het met je eens dat het Europeesche parlement maar een fanfare is.

DaanOuwens
DaanOuwens23 feb. 2021 - 11:49

@ Paul Spijkers Jij schrijft: Europeesche regereingen mogen niet handellen in strijd met de wetten van de Europeesche rechtbank. De Europese rechtenbank maakt geen wetten. Er zijn geen Europese regels die een ziekenfonds verbieden. En je schrijft: Lees het rustig nog een keer. Ik had het heel rustig gelezen, maar er staat onzin. Je beweringen zijn simpel weg niet waar.

Visionair NL
Visionair NL20 feb. 2021 - 15:47

Ongecontroleerde, zeker anonieme ongecontroleerde macht, macht deugt niet. Dus terecht dat een rechter, die een behoorlijke macht uitoefent, met naam en toenaam bekend is. De meest visionaire oplossing is uiteraard cybernetische rechtspraak, waarbij de broncode van de algoritmes en software openbaar is.

5 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 feb. 2021 - 19:10

Van elk vonnis is bekend welke rechter(s) dat uitgesproken heeft. De uitspraak is openbaar. Het vonnis moet gemotiveerd worden. Wat nou ongecontroleerd, wat nou anoniem.

Visionair NL
Visionair NL21 feb. 2021 - 13:21

@FransAkkermans1947 "Van elk vonnis is bekend welke rechter(s) dat uitgesproken heeft. " Gelukkig wel. Maar: Uit het artikel van dr. van der Horst: "Onmiddellijk sprong zijn collega van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, naar voren om Frentrop de oren te wassen. Het ging niet aan namen van rechters te noemen. " Daar reageerde ik op. Klaarblijkelijk vinden sommigen deze openbaarheid ongewenst, en dat deugt niet.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 feb. 2021 - 17:43

'De meest visionaire oplossing is uiteraard cybernetische rechtspraak' Dat getuigt nou juist van weinig visie. Algoritmes zijn handig voor de dertien in een dozijn zaken maar wordt het wat complexer dan heb je er weinig aan.

Visionair NL
Visionair NL22 feb. 2021 - 16:23

Ik zeg niet dat dit nu al kan, maar op termijn moet dit het einddoel zijn.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks28 feb. 2021 - 7:35

@Visionair ‘De meest visionaire oplossing is uiteraard cybernetische rechtspraak’ Een hele enge gedachte Visionair, lees gerust de rechtsfilosofen en geschiekundigen er eens op na in de analyse van het functioren van het Duitse rechtssyteem ten tijde van het Nazi-regime. De gedachte dat alle recht(spraak) te legitmeren valt door een systeem van voldoende logische en verbonden regels heeft bewezen te leiden tot apert abjecte en onrechtvaardige gevolgen. Overigens was de 'visionair' Descates ook al tot dit inzicht gekomen bij zijn overdenkingen over wiskundige modellen en de (on)mogelijkheid om die toe te passen in de rechtspraak om zo toe te kunnen zonder rechters. Maar fijn dat je zo op algoritmes en andere programmatuur vertrouwt. Blijkbaar ben jij mening dat recht en rechtvaardigheid hetzelfde zijn.

OlavM
OlavM20 feb. 2021 - 15:14

Han van der Horst, je draaft wat door en zoekt spijkers op laag water. [Het is dan ook allerminst een aantasting van de trias politica als je rechtszaken kritisch bespreekt zoals het ook met een concert of een toneelvoorstelling gebeurt.  Daarbij is kennis over de identiteit van de hoofdrolspelers essentieel.] Rechtszaken worden altijd al “kritisch besproken”. Niet alleen in de media, maar ook al van oudsher aan de hand van zogenaamde “noten” die door ter zake kundige juristen bij gepubliceerde uitspraken in vakbladen worden geplaatst. [Ze dreigde zelf een van hen de zaal uit te zetten als hij zijn mond niet hield.] Ja, die bevoegdheid heeft de rechter. En niet voor niets, van soms gedragen betrokkenen in een rechtszaak zich uiterst onbeschoft en ontregelend bij de behandeling van de zaak. Het optreden van de heren Pols en Engel behoorde m.i. tot die categorie. (Hiermee bedoel ik niet de wraking als zodanig, hoe kansloos die ook was). Omdat in Nederland niet het strafbaar feit van belediging van de rechter bestaat, heeft de rechter een uiterste middel nodig om een goede procesorde te bewaken. [Mw. Tan-De Sonnaville zag ondanks de vertraging door dat wraken toch kans nog geen uur vóór de aanvang van de avondklok te bepalen dat die gehandhaafd zou blijven tot er uitspraak zou zijn gedaan in het echte hoger beroep.] Dat kan en is helemaal niet gek. Dat is nl. een kwestie van een simpele belangenafweging (geen juridisch probleem), die als “incident” in het kader van een spoed-appèl moest worden gemaakt, Niets vreemds aan dus. En ik vind het een logische beslissing ook. [De ene keer bloedspoed, de tweede maal een gezapig tempo....] en [Daarna verklaarde mw. Tan-De Sonnaville dat het Hof bij nader inzien de tijd zou nemen zich uitvoerig te beraden. ] Ook dat is logisch, want in de inhoudelijke zitting zijn inderdaad veel punten aan de orde gesteld die zorgvuldige overweging verdienen. Dat is van belang voor de kwaliteit van de definitieve uitspraak. Die ene week extra schorsing van de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter is in dit licht niet zwaarwegend, hoezeer het ook goed uitkomt voor het kabinet. De rechter heeft totaal niets te maken met de nieuwe spoedwet die in elkaar getimmerd wordt. Daarover oordeelt ze helemaal niet. Overigens is het best mogelijk dat de oorspronkelijke uitspraak van de voorzieningenrechter -welke ik glashelder en steekhoudend vind- in hoger beroep stand houdt , wellicht met enige wijziging van gronden. Tenslotte. Elke rechterlijke uitspraak, die enigszins van maatschappelijk belang is, wordt gepubliceerd. Daarbij staan de namen van de rechters altijd vermeld. Die zijn helemaal niet geheim. Wel is het zo, dat de toga's in de rechtszaal een belangrijke rituele functie hebben. Geen enkele rechter oordeelt uit naam van privé-persoon mijnheer A of mevrouw B. Rechters zijn geen partij in een juridisch conflict, maar gehouden op basis van het geldend recht zo'n conflict te beslechten. Dit is een belangrijk principe dat de rechtsstatelijkheid in stand moet houden. Natuurlijk zijn er soms ook rechters die ernstig in de fout gaan, rare uitspraken doen, e.d. Die komen dan ook meestal in het nieuws met vermelding van hun naam. Net zoals dat gebeurt bij andere beroepsgroepen als leden daarvan ernstige fouten maken. Maar in principe beoefenen ze hun functie ten dienste van de rechtshandhaving en niet met het oog op eigen belang, en dat behoort in ere te worden gehouden. Juist het verdacht maken van personen -b.v. door voortdurend te spreken over “D66-rechters”, alsof die een partijprogramma uitvoeren bij hun werk- ondermijnt het vertrouwen in en daarmee het functioneren van de scheiding der machten. [Het zou de kwaliteit van de rechtspraak juist ten goede komen als het publiek de persoonlijkheid, het optreden, de toon en de stijl van rechters en officieren beter leerde kennen, ….] Dat kan dan ook, want rechtszaken – zeker strafzaken- zijn in het algemeen openbaar. Omdat niet iedereen in de zaal aanwezig kan zijn, hebben we de media om over het e.e.a. te kunnen berichten en doorgeven aan het publiek.

4 Reacties
OlavM
OlavM20 feb. 2021 - 16:20

Herstel 11e regel: "En niet voor niets, WANT soms gedragen betrokkenen in een rechtszaak zich uiterst onbeschoft en ontregelend bij de behandeling van de zaak."

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 feb. 2021 - 19:09

Van elk vonnis is bekend welke rechter(s) dat uitgesproken heeft. De uitspraak is openbaar. Het vonnis moet gemotiveerd worden. Wat nou ongecontroleerd, wat nou anoniem.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 feb. 2021 - 19:11

Sorry, verkeerde plek, bedoeld voor hierboven. Goeie repliek trouwens.

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 feb. 2021 - 4:43

"Wel is het zo, dat de toga’s in de rechtszaal een belangrijke rituele functie hebben. Geen enkele rechter oordeelt uit naam van privé-persoon mijnheer A of mevrouw B. Rechters zijn geen partij in een juridisch conflict" Rechters dienen het belang van hun positie en instituut. Inclusief wetten interpreteren in dienst van de autoriteit van dat instituut en de macht van hun posities en voor de interesses van wie ze nog meer dienen. Of dat nu hun corps of klasse van bestuurders is, of de magnaten, banken en bedrijven waar die klasse verder hun plekjes en vriendjes vinden. Dat is in de VS zo. Dat is in Europa zo.

Markzelluf
Markzelluf20 feb. 2021 - 14:08

Waarom de naam van de rechter niet genoemd hoeft te worden? Omdat we in Nederland als uitgangspunt hanteren dat bij het vonnis wel rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de procespartijen, maar de rechter zelf volkomen neutraal is. De naam doet er dan helemaal niet toe. Door de namen van de rechters juist wel te noemen, beïnvloed je wellicht het vonnis. Dat is trouwens volgens mij ook de bedoeling van Van der Horst. Recent maakte hij hier nog gehakt van rechters die in zijn ogen relschoppers te hard aanpakten. En inderdaad, door naam (èn wie weet wat nog meer) van die rechters nadrukkelijk te openbaren, gaan ze misschien wel andere te vonnissen uitspreken. Maar intimidatie, ik hou er niet zo van.

3 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers21 feb. 2021 - 4:49

En verantwoordelijkheid? Je kan wel zeggen dat naam er niet toe doet, maar in de praktijk is het zo dat als mensen buiten schot blijven, ze dan ook meer vrijheid nemen om erge dingen te doen. Dat is gewoon een basis kennis over mensen, doe keer op keer te zien is. Kindermisbruik of internet, bijvoorbeeld. Zo is dat ook bij de macht van bestuur, inclusief voor het besluiten van een zaak in een rechtbank.

Markzelluf
Markzelluf21 feb. 2021 - 10:41

Paul, begrijp ik nu goed dat jij vindt dat rechters niet ‘buiten schot’ moeten blijven? Kun je duidelijker uitleggen waar je ze dan precies verantwoordelijk voor wilt gaan stellen? En hoe moet daar dan concreet invulling aan gegeven worden, zodat die verantwoordelijkheid wordt afgedwongen?

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 feb. 2021 - 21:43

Ik ben het niet met je eens dat een rechter 'volkomen neutraal is'. Dat is gewoon een fantasie. Alsof priesters allemaal goddelijk zijn, en ministers alleen het volk dienen en niet die grootfirmas of banken. Om te zeggen dat rechters verantwoordelijk proberen te houden intimidatie is is ook niet juist. Hoe men structurele corrumptie of nalatenheid aan moet pakken is een ander verhaal. Verder kan het voor een individueel geval best uitmaken dat je weet wat een persoon nog meer op zij kerfstok heeft of wie die nog meer dient. Ook voor een rechter.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 feb. 2021 - 13:05

Het is geen goede zaak dat rechters BN-ers worden. Dat schept omstandigheden waarbij ook deze beroepsgroep beveiligd moet worden vanwege bedreigingen. En situaties waarbij rechters menen zich te moeten verantwoorden via social media enz. Dit soort transparantie uitleggen als bevordering van de kwaliteit van de rechtspraak is flauwekul. Het volgen van deze ideeën van extreem rechts kun je beter niet doen. Je zou toch beter moeten weten gelet op eerdere acties van kliklijnen voor linkse leraren, intimiderende bezoeken van politici en bestuurders.

ton14024
ton1402420 feb. 2021 - 12:30

´Ik ben schuldig bevonden omdat ik Hoekstra-van Vliet trof.´ is vanaf nu een terecht excuus onder ´weldenkend´ Nederland.

Leman
Leman20 feb. 2021 - 10:29

"Onmiddellijk sprong zijn collega van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, naar voren om Frentrop de oren te wassen. Het ging niet aan namen van rechters te noemen. Slechts de uitspraak telde en onder dezelfde omstandigheden was elke rechter tot dezelfde conclusie gekomen". Dat Bikker beweerde dat elke rechter onder dezelfde omstandigheden tot dezelfde conclusie zou komen is onzin. Elke advocaat weet dat het wel degelijk uitmaakt bij welke rechter de zaak behandelt wordt omdat ze weten dat ook rechters zo hun voorkeuren of meningen hebben over bepaalde onderwerpen. Het is mij al een keer overkomen dat mijn advocaat een rechtbank uitkoos waar de kans van slagen het grootst was.

3 Reacties
JasDon
JasDon20 feb. 2021 - 12:43

Correct, de verschillen kunnen groot zijn. Dat was (en is?) vooral evident in de deurwaarderij, waar (kanton)rechters soms consequent afwijken van collega's terwijl de zaken zeer vergelijkbaar zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 12:45

Goed maar dat wetende mag een politicus de naam niet noemen vanwege de scheiding van machten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 16:29

althans dat wordt me hier duidelijk gemaakt.

Zwerfstein
Zwerfstein20 feb. 2021 - 8:45

Mocht ik ooit voor een rechter komen te staan, dan heb ik het liefst een grijze muis die de wet toepast. Alles beter dan een type Judge Judy. In Nederland heb je de twitterende rechter 'Judge Joyce' met als motto in haar Twitter bio '#brenghetrechtdichterbij'. Kan ik me nog wel in vinden, maar beter is ze terughoudend met vrijblijvend tweeteren.

Jonathan2
Jonathan220 feb. 2021 - 7:56

Sean Hannity zou trots op dit stukje zijn. De Deep State als een verklaring wanneer de uitkomst van een uitspraak je niet welgevallig is. Bewijs: het zijn allemaal net mensen die rechters. En hoe haalt een rechter het in zijn hoofd om die viruswaanzinnigen niet urenlang te laten raaskallen in zijn rechtbank. Als dat niet bewijs is van Deep State, weet ik het ook niet meer. En is het niet verdacht dat de rechter rekening houdt met spoed in een spoedprocedure, en denkt om het landsbelang wanneer dat het belangrijkste argument is om die procedure aan te vragen.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2021 - 10:56

Jonathan, wat een paranoia allemaal op de zaterdagochtend.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 11:27

Johann Zo had ik het niet opgevat!

Jonathan2
Jonathan220 feb. 2021 - 12:55

Han, hier je eigen stukje nog even. “Zou dat Hof onder leiding van mw. Tan-De Sonnaville zich echt niet hebben laten leiden door wat het in zijn grote wijsheid als het landsbelang beschouwde? Namelijk dat het onder de huidige omstandigheden nietverantwoord is de regering welke stok dan ook tussen de benen te werpen. Worden zij soms mede geleid door het grote schrikbeeld van de villawijken, chaos? Als van zulke emoties geen sprake is, hoe valt dan te verklaren dat de timing van het Hof zo exact past bij die van de regering, terwijl voor andere partijen het lange wachttijden troef is als ze hun recht zoeken?” "Op de zitting van woensdagavond bekte zij meteen al de vertegenwoordigers van Viruswaarheid af. Ze dreigde zelf een van hen de zaal uit te zetten als hij zijn mond niet hield. Dat kwam haar meteen op een wraking te staan. Het geding verliep voor het overige in sneltreinvaart. Mw. Tan-De Sonnaville zag ondanks de vertraging door dat wraken toch kans nog geen uur vóór de aanvang van de avondklok te bepalen dat die gehandhaafd zou blijven tot er uitspraak zou zijn gedaan in het echte hoger beroep."

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 5:04

Enfin, advocaten weten van tevoren welke rechter een zaak zal behandelen en stemmen daar hun verweer enigszins op af, weten dus vaak wat je beter niet en wel kunt doen bij een bepaalde rechter. Meestal opgedane ervaring met de verschillende rechters.

3 Reacties
ton14024
ton1402420 feb. 2021 - 12:00

´´advocaten (en de burger) weten van tevoren welke rechter een zaak zal behandelen´´ En cipiers weten ook wie ze binnenkrijgen. Allemaal reuze interessant. Moet de wetgever het recht aanpassen aan de delinquent en de rechter? En past het dus de wetgever om over een specifieke delinquent en rechter te spreken? Waarom praten ministers en kamerleden niet over individuele gevallen? Omdat ton14024 geen recht heeft op een individueel wetboek!

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 12:37

Ton14024 Ik dacht dat nergens beweerd te hebben, maar als jij dat eruit wil halen.

ton14024
ton1402421 feb. 2021 - 16:31

. . dan vindt jij dat prima?

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 4:47

Niets op je stuk aan te merken Han, je hebt gelijk. Ik vind overigens heel die zoom behandelingen waardeloos. Ook voor de aangeklaagde zelf, ook als ze beiden op het scherm verschijnen is het m.i. niet goed. Beiden komen minder uit de verf en ik denk dat het voor de aangeklaagde soms zelfs belangrijker is dit niet via Zoom behoeven te doen. Het zorgt teveel voor vervlakking.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 4:50

Ik zeg voor de aangeklaagde maar bedoel natuurlijk vice versa, degene die recht wil halen is duidelijker, of diegene nu aangeklaagde of aanklager is. Dat ligt eraan wat voor zaak het is en in welk rechtsdomein.

Welp2
Welp220 feb. 2021 - 0:21

Ik kon me nog herinneren dat laatst Han van der Horst zich druk maakte over het bericht dat in de Staatscourant over dat bij het UMCG een locatie aangewezen was voor mogelijke gedwongen opnames van mensen die Corona-besmettelijk zijn (1). Daarbij uitte hij harde verwijten naar Hugo de Jonge, waarvan wel bekend is dat Han niet bepaald een fan van is. De toon van de column was verder dusdanig dat Han ook niet schuwde om termen zoals "coronakamp" en "coronastasi" te gebruiken. Ik durf te wedden dat als iemand anders minister van volksgezondheid was geweest die politiek beter bij Han had gelegen en hetzelfde had gepubliceerd in de Staatscourant, hij/zij niet dezelfde bewoordingen van Han had gekregen. Maar in het geval van Hugo de Jonge (of Rutte) hangt er een rode waas over de ogen en zijn (voorbarige) conclusies snel getrokken. Dat zegt niet dat alle conclusies per se niet kloppen, maar de toon waarmee het daarna verwoord werd, is toch wel ongepast te noemen. Dat is het effect wat een naam verbonden aan een besluit/uitspraak kan hebben bij het interpreteren ervan. Maar Han was niet de enige die het (korte) nieuwsbericht had opgepikt. Ook de Telegraaf/WNL hadden het opgepikt en uitten hun onvrede erover (opmerkelijk genoeg in beschaafdere taal dan Han had gebruikt). En weer een dag later ging het bericht rond in de Wappie-kringen wat eindige in een serie van dreigtelefoontjes bij het UMCG, inclusief bij individuele medewerkers (2). Nu acht ik Joop-lezers niet dusdanig labiel om soortgelijke bedreigingen te uiten, maar het gedeelde sentiment van Han en "de media" kan wel flinke gevolgen hebben. En alhoewel de namen van rechters dan niet zo zeer geheim is, door actief aandacht te vestigen op zo'n naam, vergroot je wel de kans op dit soort uitbarstingen. En ook dat is het effect wat een naam kan hebben. (1) https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-jonge-kan-lastige-coronaklanten-in-groningen-laten-isoleren (2) https://joop.bnnvara.nl/nieuws/umcg-bedolven-onder-dreigtelefoontjes-van-complotdenkers

The Apple
The Apple20 feb. 2021 - 0:04

"Zou dat Hof onder leiding van mw. Tan-De Sonnaville zich echt niet hebben laten leiden door wat het in zijn grote wijsheid als het landsbelang beschouwde? Namelijk dat het onder de huidige omstandigheden nietverantwoord is de regering welke stok dan ook tussen de benen te werpen. Worden zij soms mede geleid door het grote schrikbeeld van de villawijken, chaos? Als van zulke emoties geen sprake is, hoe valt dan te verklaren dat de timing van het Hof zo exact past bij die van de regering, terwijl voor andere partijen het lange wachttijden troef is als ze hun recht zoeken?" Als er geen sprake is van ongeoorloofde inmenging door de regering, dan moet het dat wel zijn. Het laat in dat geval ook gelijk zien waar die opvallende eensgezindheid onder "de elite" op is gebaseerd: niet op een complot, maar op gelijk gerichte interesses, zowel financieel als cultureel. Jan met de pet heeft het nakijken, want die staat buitenspel. It's a big club, but you aren't in it - https://www.youtube.com/watch?v=i5dBZDSSky0

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend19 feb. 2021 - 23:32

Stemming eerste kamer, 45 voor en 13 tegen.... Kunnen we ons eerst eens druk maken over het feit dat er maar 58 leden van de eerste kamer aanwezig waren? Wat een complete faal.. bijna een kwart van de eerste kamer vond het niet de moeite waard om aanwezig te zijn. Misschien maar eens overwegen zo‘n instituut op te heffen. Als ze voor zo‘n onderwerp op zo‘n moment niets eens de moeite nemen om aanwezig te zijn... walgelijk..

1 Reactie
ton14024
ton1402420 feb. 2021 - 12:08

Zitten of opstaan? Dus neutraal/niet stemmen doe je door afwezig te zijn?

michellekepen
michellekepen19 feb. 2021 - 23:30

Natuurlijk bestaan er best wel grote verschillen, tussen rechters onderling. Ook tussen Rechtbanken onderling. En Gerechtshoven onderling. Onder advocaten is bekend welke soort zaken bij de ene Rechtbank een grotere kans van slagen hebben dan bij de andere Rb. Soms valt er in te sturen (bijvoorbeeld welke depandance van een bedrijf, als 'thuis' wordt gekozen). En strafrechtadvocaten die hun verdediging aanpassen, naar gelang welke politierechter ze treffen etc. Dit ondanks de best wel strenge richtlijnen, die Rechtbanken landelijk hanteren. Zoals bijvoorbeeld die van LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht): https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf Wel vraag ik me af auteur vd Horst doorheeft, dat er nogal wat verschil zit tussen de twee door hem vergeleken zaken. Zie: "De ene keer bloedspoed, de tweede maal een gezapig tempo en lang nadenken (zogenaamd?) omdat de partijen met een verpletterende hoeveelheid nieuw materiaal waren gekomen" De eerst zaak was het kort geding: staat in ongelijk gesteld. Vonnis direct uit te voeren. Tweede zaak betreft het spoed-appel ("bloedspoed"): enige vraag die beantwoord moest worden, was of het eerdere vonnis direct diende te worden uitgevoerd. Of niet. De derde zaak, die dus nu loopt ("gezapig tempo en lang nadenken"), is feitelijk een volledige herhaling van het eerdere kort-geding. Dit betreft namelijk het hoger beroep, op dat eerdere kg. Daar moet dus alles opnieuwew gewikte en gewogen worden. Inclusief alle nieuw ingebrachte argumenten... Kortom, beetje appels en peren vergelijken. Wat wel opvallend is: de kg-rechter is één persoon. Die best wel snel met een vonnis is gekomen. Het nu lopende hoger beroep op dit kg, wordt gedaan door drie rechters. En die hebben met hun drieën meer tijd nodig, dan die ene rechter in haar eentje, in eerste instantie!

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 11:44

Inderdaad is het appels met peren vergelijken.

Bouwman2
Bouwman219 feb. 2021 - 23:03

Omdat een rechter onafhankelijk is draagt hij een toga, als symbool daarvan. Een rechter is een magistraat, Die treedt dus niet voor het voetlicht. Hij schrijft zijn oordeel nauwkeurig gewogen op, toelichting daarop geeft de persrechter, nooit de rechters zelf De rechter schrijft zelden in de krant en nooit in columns. Een rechter heeft kortom een totaal andere functie dan jij, Van der Horst. Je bent een brave borst, dus je komt nooit in het paleis van Justitie. Ik zou zeggen: houwen zo.

7 Reacties
JoepJos
JoepJos20 feb. 2021 - 9:22

Het enige juiste antwoord op de vraag van de auteur.

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2021 - 11:01

Waarom dragen een advocaat en een officier dan dezelfde toga? Waar is dat dan het symbool van?

ton14024
ton1402420 feb. 2021 - 12:15

Wie dragen er nog meer een toga? Hoogleraren op de zuidas.

OlavM
OlavM20 feb. 2021 - 15:54

@ Han van der Horst: [Waarom dragen een advocaat en een officier dan dezelfde toga?] Die dragen niet dezelfde toga. Er zijn verschillen tussen. Maar toga's hebben natuurlijk de rituele functie dat eraan herinnerd wordt, dat de rechterlijke macht (waartoe rechters en vertegenwoordigers van het OM behoren, de "zittende" en "staande" magistratuur) en de advocatuur een goede handhaving van het recht dienen in het kader van rechtsstatelijke principes, en niet (mogen) optreden ten behoeve van hun eigen belangen als mijnheer A of mevrouw B.

JoepJos
JoepJos20 feb. 2021 - 17:04

Over toga's: onder andere hier te lezen: https://www.rechtersenadvocaten.nl/rechters/de-kleding-van-een-rechter/

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 feb. 2021 - 4:56

Een officier van justitie en de rechter dragen dezelfde toga, die van een advocaat is iets anders (minimaal verschil overigens voor de leek)

Paul Spijkers
Paul Spijkers21 feb. 2021 - 10:04

Omdat een rechter onafhankelijk is ... Zo simpel is dat niet. Rechters oordelen binnen de wet, voorzover ze daarmee denken of proberen weg te komen. Rechters hebben wel zeker ook doelen, en besluiten varieren navenant men deze of die rechter krijgt.

DaanOuwens
DaanOuwens19 feb. 2021 - 22:20

De fantasie van Van der Horst en een aantal mensen hier slaat op hol. Blijkbaar stelt men zich voor dat Mark Rutte zijn telefoontje pakt en gaat bellen met mr. M.A.F. Tan-De Sonnaville en tegen haar zegt dat ze de boel even moet rekken. Dat is om meerdere redenen een domme gedachte. 1. Deze mevrouw ontsteekt in een soort blinde woede bij een dergelijk verzoek wat zij bemoeid zich niet met de besluiten van Rutte en hij moet zich niet met haar bemoeien. Dat maakte haar optreden in het geding nogal duidelijk. 2. Een dergelijke actie zou passen in structurele inbraak in het domein van de onafhankelijke rechter en dat is een risico dat te groot is om te nemen. 3. Mensen zoals Rutte en ander bestuurders weten heel goed dat dergelijke acties uiteindelijk altijd in de publiciteit komen. Er is altijd iemand die zijn mond voorbij praat. 4 Niet alleen mr. M.A.F. Tan-De Sonnaville maar alle rechters zien de rechtszaal als hun eigen huiskamer. En soort god in eigen hemel. Externe beïnvloeding past slecht in de taakopvatting van rechters. Dat het loopt zoals het liep was voorspelbaar. Alleen al het feit dat beide beslissingen in het kort geding en het beroep tot aanzienlijke maatschappelijke complicaties leiden maakt alle betrokkenen ook de rechters extra voorzichtig. Men zal primair neigen naar het handhaven van het status quo daarvan zijn de risico's namelijk te overzien. Een tamelijk normale neiging die veel mensen hebben en ook rechters. Het Engeltje gelijk geven zou leiden tot een enorme chaos en er is geen rechter die daaraan zijn vingers wil branden. Dus men wil zo weinig mogelijk gedoe. En dat is exact wat er is gebeurd. Kortom Rutte hoefde helemaal niet te bellen. De uitspraak in hoger beroep zal wijzen op procedurele tekortkomingen in het eerste besluit en zal vervolgens vaststellen dat gezien de behandeling van de nieuwe wet in tweede en eerste kamer de regeling begrepen moet worden ook de eerste regeling als een legitiem besluit waarmee uitvoering wordt gegeven aan de wens van de wetgever. En de rechter zal nog even verwijzen naar de discussie in de kamers. Ik zuig dit ook uit mijn dikke duim, maar het is verreweg een meer waarschijnlijk scenario dan het betoog van Van der Horst.

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2021 - 11:05

Waar staat dat ik denk dat Rutte die rechters belt? Moet ik uit jouw stuk de conclusie trekken dt het voor een Engel weinig zin heeft om een beroep te doen op rechters omdat die er toch toe geneigd zijn de status quo te handhaven?

OlavM
OlavM20 feb. 2021 - 15:47

@ DaanOuwens: [De uitspraak in hoger beroep zal wijzen op procedurele tekortkomingen in het eerste besluit en zal vervolgens vaststellen dat gezien de behandeling van de nieuwe wet in tweede en eerste kamer de regeling begrepen moet worden ook de eerste regeling als een legitiem besluit waarmee uitvoering wordt gegeven aan de wens van de wetgever En de rechter zal nog even verwijzen naar de discussie in de kamers. Ik zuig dit ook uit mijn dikke duim,.....] Dit zuig je inderdaad uit je duim, want de rechter heeft helemaal niets van doen met en zal geen oordeel geven over het nieuwe spoedwetje van het kabinet. Ze zal uitsluitend een juridisch oordeel moeten geven over de uitspraak van de voorzieningenrechter -die ik overigens uitstekend gemotiveerd vind- waartegen het kabinet hoger beroep heeft ingesteld, en het is geen gekke gedachte dat die -wellicht met enige wijziging van gronden- in stand zal blijven. Dat intussen wordt getimmerd aan een nieuwe ophanging van de avondklok staat hierbuiten.

DaanOuwens
DaanOuwens20 feb. 2021 - 21:45

@ HanvanderHorst Jij schrijft: Waar staat dat ik denk dat Rutte die rechters belt? Hier: Zou dat Hof onder leiding van mw. Tan-De Sonnaville zich echt niet hebben laten leiden door wat het in zijn grote wijsheid als het landsbelang beschouwde? Jij schrijft: Moet ik uit jouw stuk de conclusie trekken dt het voor een Engel weinig zin heeft om een beroep te doen op rechters Inderdaad. @ OlavM Jij schrijft: Dit zuig je inderdaad uit je duim Ik verwijs niet naar het spoedwetje maar naar de uitspraak in hoger beroep. En je schrijft: Dat intussen wordt getimmerd aan een nieuwe ophanging van de avondklok staat hierbuiten. De rechter betrekt in zijn of haar besluit naast de wettekst, eerdere uitspraken van andere en hogere rechters, de bij de wettekst opgenomen overwegingen, de handelingen van de tweede kamer, de recente maatschappelijk ontwikkeling en de vergelijkbare wetgeving in voorbereiding. Dus het zou raar zijn als de rechter bij de uitspraak in hoger beroep geen rekening zou houden met het spoedwetje.

OlavM
OlavM21 feb. 2021 - 22:23

@ DaanOuwens: [Ik verwijs niet naar het spoedwetje maar naar de uitspraak in hoger beroep.] Je betrekt wel degelijk het spoedwetje erbij. Ik zal je nog eens citeren: “,,,,,en zal vervolgens vaststellen dat gezien de behandeling van de nieuwe wet in tweede en eerste kamer de regeling begrepen moet worden ook de eerste regeling als een legitiem besluit waarmee uitvoering wordt gegeven aan de wens van de wetgever...” Afgezien van de gebrekkige formulering: dat kan helemaal niet. De rechter zal het nieuwe spoedwetje geheel buiten beschouwing laten. Zij is alleen geroepen de uitspraak van de voorzieningenrechter te heroverwegen, en staat buiten nieuwe politieke manoeuvres die betrekking hebben op een wet die nog niet eens bestond ten tijde van het vonnis van de voorzieningenrechter.

nikita72
nikita7219 feb. 2021 - 20:03

Het hoogste gerechtshof van de VS beslist door te stemmen. Want ook rechters komen, bij dezelfde wetten, tot andere beslissingen.

Poeha
Poeha19 feb. 2021 - 19:53

“ Dat kwam haar meteen op een wraking te staan” De auteur begrijpt blijkbaar niet dat het wrakingsverzoek natuurlijk al van te voren was gepland (puur om alles te vertragen) wat de rechter Überhaupt ook zou doen. Het hoort bij hun beleid. Zie bijvoorbeeld hier in 2020 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Uitspraak-wrakingsverzoek-Viruswaanzin-op-7-juli-2020-te-volgen-via-livestream.aspx

8 Reacties
LBNB
LBNB19 feb. 2021 - 20:17

@poeha Heb je niet geleerd van de toeslagen affaire? Dat de rechtstaat niet goed functioneert wanneer er tegen de overheid geprocedeerd? De overheid overtreed de wet ook in deze corona crisis wederom. Of krijgt iedereen die een vaccin neemt van te voren informatie dat het vaccin slechts een tijdelijke vergunning heeft en nog in de proeffase zit? Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 feb. 2021 - 20:22

Als dat zo was, dan kregen de heren de gelegenheid op een dienblaadje aangereikt.

Poeha
Poeha19 feb. 2021 - 21:03

De auteur begrijpt het nog steeds niet. Advocaat pols mocht niet spreken, ivm procesorde. Dat deed hij toch en daar moet de rechter tegenin gaan. Hij wist donders goed dat het niet mocht, maar zocht gewoon een reden. Ik dacht dat iedereen dat wel doorhad. lBNB: het is geen tijdelijke vergunning, maar een voorwaArdelijke vergunning. Ook dan moeten er overtuigende rapporten zijn van bewijs van goede werking. De wrakingskamer gaf pols dan ook op alle punten ongelijk.

michellekepen
michellekepen19 feb. 2021 - 23:54

Poeha, Natuurlijk was het volledig georkestreerd. De advocaat van Engel maande hem zelfs geen enkel moment zich aan zittingsregels te houden. Terwijl elke normale advocaat al lang had even met zijn cliënt 'overlegd' had. Kortom, het was niet alleen doorgestoken kaart, maar ook nog eens een slecht en doorzichtig toneelspel. Dat ze in hun vorige (Viruswaanzin)leven al eerder gewraakt hebben, wist ik niet. Maar verbaast me niets. Beroeps- querulanten...

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 4:56

Poeha Maar het is toch wel frappant dat jijzelf van tevoren al weet, noch voor de wraking op jezelf die door anderen beoordeeld moet worden, wel dan niet gehonoreerd wordt, weet wat de uitslag daarvan zou zijn. Ik dacht en zei dus ook meteen: Oei!

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 4:57

Corr; weet i= wist

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2021 - 12:11

Mij viel het op dat de werkelijke advocaten er compleet voor spek en bonen bijzaten. Pols was daar niet als advocaat maar als gewoon medelid van viruswaarheid, als aanklager van de Staat. De werkelijke advocaten vervulden geen enkele rol, hielden clienten ook niet in toom of aan de regels. Vandaar dat het zo'n rommelige zooi was. Er was geen enkel respect voor de rechter moet ik zeggen. Die heren zouden niet opgehouden zijn. Als de rechter recht gesproken heeft is het einde zitting. De heren van Viruswaanzin, waarom zou ik ze waarheid moeten noemen, waren duidelijk uit op een confrontatie!

ton14024
ton1402420 feb. 2021 - 19:42

Ja Han, wat is het recht voorspelbaar hè.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart19 feb. 2021 - 19:47

Ik loop ze zelden tegen het lijf, die rechters. Maar degenen die ik van nabij heb mogen beleven, maakten geen mediagenieke indruk. Integendeel, wezenloos en wereldvreemd, morsig, van toeten noch blazen wetend, gewichtig naast de schoenen lopend. Geestelijke adel, vinden ze zelf, maatschappelijke zwaargewichten, geen greintje twijfel kennen ze, van onbesproken blazoen, een God in elk van hun gedachten, superieur, fine fleurig, met talloos veel zenuwen verbonden met het centrum van de aarde en de Parnassus, het huis van de Zonnegod. Hoogtijd om dat dubieuze gilde eens door te lichten.

3 Reacties
OlavM
OlavM20 feb. 2021 - 15:27

@ Grietje Vleeshart: Wel weer bloemrijk beschreven, maar het komt me voor dat je zowel wat achterloopt bij de huidige tijd als je bezondigt aan grove generalisaties.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart20 feb. 2021 - 16:28

Precies. En daarom. We moeten weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Onttoveren, die boel, 'demythologiseren,' met de billen bloot. Het is een exact vak, dus die koehandel mag onder het mes van de vivisectie.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart20 feb. 2021 - 16:54

..geen exact vak...

sjaak5
sjaak519 feb. 2021 - 19:37

Zullen we dat "trias politica" nu eens een keer vergeten. Het bestaat niet en heeft ook nooit bestaan. Wie er in gelooft is pas echt een wappie.

5 Reacties
ton14024
ton1402419 feb. 2021 - 20:40

Jij en Han zijn de wappies. Jullie zien de trias politica niet. Voor jullie is de rechter tante Toos en de minister ome Joop. Maar voor de minister is de rechter de rechter, een rechter, een van de rechters. Een van de rechters waarvoor de staten generaal de regeltjes bepalen. Die regeltjes in dat ene boek. Niet een aantal verschillende boeken, evenveel als er rechters zijn. Want moet je dat niet doen als je domweg voor gelijke berechting door verschillende rechters bent?

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 feb. 2021 - 21:26

Ton, dit is verward gelul. Uit wetboeken kun je verschillende gevolgtrekkingen maken. Anders was geen hoger beroep nodig.

ton14024
ton1402419 feb. 2021 - 21:53

Verschillen zijn er omdat we mensen zijn. Voor de eerlijkheid wil je dat vermijden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 feb. 2021 - 5:04

En mensen interpreteren anders? Is dat wat je wil zeggen. Een rechter is als ieder ander ook een persoonlijkheid en heeft zo haar eigen nukken haar eigen gedrag, haar eigen neigingen en interpretaties, zoals ieder ander mens. Ook al kan dat allemaal voldoen aan de regels m.b.t. wetshandhaving. Als het enkel om de regels ging dan behoefde een rechter haar uitspraak niet te motiveren.

sjaak5
sjaak521 feb. 2021 - 10:56

Welnee joh. De rechter is onpartijdig zolang er geen overheidsbelangen zijn. Zijn die er wel dan is de rechter via het hof blijkbaar verkiesbaar en inzetbaar voor de belangen van de macht. Puppets op de juiste plek. Inzetbaar op het moment dat het er echt om gaat. Als je een beetje oplet dan zie je het. Keer op keer.

LBNB
LBNB19 feb. 2021 - 19:34

Eens, media mogen hier ook is best is kritisch op zijn ipv op de man spelen bij viruswaarheid. Hun betoog was zeer sterk.

10 Reacties
Leman
Leman19 feb. 2021 - 20:32

Rutte kreeg het voor elkaar om de uitspraak van de rechter nog dezelfde dag te blokkeren. Een uitspraak die per direct ingaat kan niet worden geblokkeerd of uitgesteld want anders ben je al bezig met het hoger beroep. Pure machtsmisbruik en corrupt handelen van Rutte die hiervoor opgepakt moet worden.

LBNB
LBNB19 feb. 2021 - 21:18

@leman Amen, Rutte dient berecht te worden. Ook de parlementsleden die voor stemden hebben boter op hun hoofd. En het journaille doet maar weer of dit normaal is , eng eng eng.

Poeha
Poeha19 feb. 2021 - 21:25

Hun betoog was totaal niet sterk. Kan je ook niet verwachten van een advocaat die zelf 5 jaar achter de tralies heeft gezeten voor drugshandel.

LBNB
LBNB20 feb. 2021 - 11:33

Wat was er dan niet sterk Poeha? En wat in het betoog vond je sterk van de staat?

michellekepen
michellekepen20 feb. 2021 - 12:49

Poeha, Ik kon zelf zo gauw niet vinden, waarvoor hij in Dld in de bak heeft gezeten (en dacht eigenlijk dat het 3 jaar was). Beschik je over een bron en wil je die delen? Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar deze 'juridisch adviseur' Bvd

OlavM
OlavM20 feb. 2021 - 15:24

@ Leman: [Een uitspraak die per direct ingaat kan niet worden geblokkeerd of uitgesteld want anders ben je al bezig met het hoger beroep. Pure machtsmisbruik en corrupt handelen van Rutte die hiervoor opgepakt moet worden.] Dit is quatsch. Wat er gebeurd is -een "incident" inhoudende een verzoek tot schorsing van een aangevochten uitspraak hangende het hoger beroep, in dit geval in het kader van een kort geding- is volledig wettelijk geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Leman
Leman20 feb. 2021 - 18:30

5.1. veroordeelt de Staat artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg per omgaande buiten werking te stellen, waardoor ook de Tijdelijke regeling vervalt; Dat uitstel dat Rutte heeft bekonkeld is gebaseerd op NIETS. Het artikel 8 lid 1 en 3 WBBBG waar die avondklok aan opgehangen is werd ook per omgaande buiten werking gesteld. Hieronder de volledige uitspraak. Uitspraak Inhoudsindicatie Toewijzing vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl om de regelingen waarmee de avondklok in Nederland in werking is gesteld buiten werking te stellen. Tekst Rechtbank den haag Team handel - voorzieningenrechter zaak- / rolnummer: C/09/607056 / KG ZA 21-118 Vonnis in kort geding van 16 februari 2021 in de zaak van 1Stichting Viruswaarheid.nl te Rotterdam, 2. [eiser 2] te [woonplaats 1] , 3. [eiser 3] te [woonplaats 2] , eisers, advocaat mr. G.C.L. van de Corput te Breda, tegen: de Staat der Nederlanden, in het bijzonder het Ministerie van Algemene Zaken alsmede het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Rechtsbestel, Afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing te Den Haag, gedaagde, advocaat mr. R.W. Veldhuis te Den Haag. Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Viruswaarheid c.s.’ en ‘de Staat’. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding met daarbij en nadien overgelegde producties; - de door de Staat overgelegde conclusie van antwoord met producties; - de op 11 februari 2021 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd. 1.2. Ter zitting is vonnis bepaald op heden. 2De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 2.1. Sinds medio maart 2020 heeft de regering in ons land diverse maatregelen genomen in verband met de uitbraak van het virus SARS-Cov-2 (verder: het virus), waarbij in de loop der tijd, al naar gelang de ontwikkelingen, is opgeschaald en afgeschaald. De maatregelen zijn genomen na adviezen van het Outbreak Management Team (verder: OMT), dat de regering informeert over de stand van zaken en adviseert over mogelijk te nemen maatregelen. Momenteel geldt, met name, de verplichting voor burgers om buiten gezinsverband anderhalve meter afstand van elkaar te houden, sluiting van horeca, middelbare scholen, detailhandel, sportfaciliteiten en bepaalde andere bedrijfstakken en beroepen. De huidige maatregelen lopen vooralsnog tot 2 maart 2021. 2.2. Na een op 21 januari 2021 gehouden spoeddebat in de Tweede Kamer heeft de meerderheid van de Kamer ingestemd met het voornemen van het kabinet tot het invoeren van een tijdelijke avondklok. Daarop is op grond van artikel 1 eerste lid van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (verder: Wbbbg) bij koninklijk besluit van 22 januari 2021 op voordracht van de Minister-President artikel 8 eerste en derde lid Wbbbg in werking getreden en gesteld. In artikel 8 Wbbbg is het volgende bepaald: Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koning zijn bevoegd het vertoeven in de open lucht te beperken. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid. Onze Minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd in spoedeisende gevallen regels te geven waarbij wordt afgeweken van de regels, bedoeld in het tweede lid, of deze buiten werking worden gesteld. De door Onze voornoemde Minister gegeven regels worden op een door hem te bepalen wijze bekendgemaakt en treden na deze bekendmaking terstond in werking. Deze regels worden in ieder geval geplaatst in de Staatscourant. 2.3. Op 22 januari 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid met toepassing van artikel 8 lid 3 van de Wbbbg de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (verder: de Tijdelijke regeling) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de avondklok geldt met ingang van 23 januari 2021 dagelijks van 21.00 uur tot 4.30 uur tot en met 10 februari 2021. 2.4. De toelichting bij de Tijdelijke regeling vermeldt onder meer dat de instelling van een avondklok is gericht op het voorkomen van verstoring van het door de pandemie al onder druk staande maatschappelijk leven en de veiligheid, bezien vanuit het perspectief van de drie pijlers waarop het kabinetsbeleid ter bestrijding van de epidemie is gestoeld. Die drie pijlers zijn (i) een acceptabele belasting van de zorg als gevolg van het virus, (ii) het beschermen van kwetsbaren in de samenleving en (iii) het kunnen houden van zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. De toelichting vermeldt verder dat dat nodig is omdat het aantal besmettingen onwenselijk hoog blijft, er sprake is van een kwetsbare epidemiologische situatie en de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland laten zien dat zonder aanvullende dwingende maatregelen het gevaar bestaat dat de belasting in de zorg onaanvaardbaar wordt, met ingrijpende gevolgen voor het maatschappelijk leven en kwetsbaren in de samenleving. Die gevolgen zijn zodanig dat daarmee de veiligheid en de openbare orde onder onaanvaardbare druk komen te staan. Tegelijkertijd komt hiermee de gerichte bestrijding van de pandemie in gevaar, hetgeen ook weer de risico’s voor de veiligheid vergroot, aldus de toelichting. 2.5. Zoals artikel 1 lid 2 van de Wbbbg vereist is op 2 februari 2021 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gezonden omtrent het voortduren van de werking van de bij het koninklijk besluit in werking gestelde bepalingen (verder: de Voortduringswet). Dit wetsvoorstel is op 11 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Het was ten tijde van de zitting nog niet duidelijk wanneer de Eerste Kamer zich over het wetsontwerp zal buigen. Indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt verworpen dan worden bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister-President de ingevolge artikel 1 lid 3 Wbbbg inwerking gestelde bepalingen (in dit geval artikel 8 lid 1 en 3) onverwijld buiten werking gesteld. In dat geval vervalt ook de Tijdelijke regeling. 2.6. Bij brief van 3 februari 2021 hebben Viruswaarheid c.s. de Staat aangeschreven met het verzoek de avondklok onmiddellijk op te heffen. De Staat heeft aangegeven daartoe niet bereid te zijn. 2.7. Op 7 februari 2021 heeft het OMT een nieuw advies aan de regering uitgebracht. Daarin heeft het geadviseerd de avondklok te verlengen, omdat de Britse variant van het virus aan een opmars bezig is en het R-getal (dat weergeeft hoeveel nieuwe besmettingen gemiddeld door één besmet persoon worden veroorzaakt) van de Britse variant hoger ligt dan dat van de oorspronkelijke variant. Dat betekent volgens het OMT dat de Britse variant besmettelijker is. De avondklok kan volgens het OMT een waardevolle aanvulling zijn op de overige reeds geldende maatregelen. Nadat in de Tweede Kamer over een verlenging van de avondklokmaatregel een spoeddebat is gevoerd bleek voor verlenging een Kamer meerderheid te bestaan. Vervolgens is door de Minister van Justitie en Veiligheid op grond van de Wbbbg verlenging aangekondigd van de avondklokmaatregel tot en met 3 maart 2021 om 04.30 uur. Daarbij is aangekondigd dat er tussentijds, op 23 februari 2021, zal worden geëvalueerd of de maatregel nog langer nodig is. In verband hiermee is door de Minister van Justitie en Veiligheid bij Regeling van 9 februari 2021 de in de Tijdelijke regeling opgenomen einddatum van de avondklok gewijzigd in 3 maart 2021 om 04.30 uur. 3Het geschil 3.1. Viruswaarheid c.s. vorderen – zakelijk weergegeven – de Staat te gelasten het koninklijk besluit en de daarmee verbonden Tijdelijke regeling buiten werking te stellen, met veroordeling van de Staat in de kosten van de procedure. 3.2. Zij voeren daartoe – samengevat – aan dat de Staat met invoering van de avondklok via de weg van de Wbbbg onrechtmatig handelt. Volgens Viruswaarheid c.s. is geen sprake van een uitzonderlijke en spoedeisende noodsituatie die voorwaarde is voor gebruik van de Wbbbg. Bovendien behelst de avondklok een vergaande inperking van grondrechten van burgers. Die grondrechten zijn verankerd in de Grondwet en internationale verdragen en kunnen niet zo maar terzijde worden geschoven. De redenen die de Staat aanvoert voor het treffen van een vergaande maatregel als een avondklok zijn onvoldoende en die maatregel is strijdig met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarom dient de Staat per omgaande voor beëindiging van de avondklok zorg te dragen, aldus Viruswaarheid c.s.. 3.3. De Staat voert verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken. 4De beoordeling van het geschil 4.1. In geschil is of de huidige situatie met betrekking tot het virus de invoering (en verlenging) van de avondklok via activering van artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg rechtvaardigt. De Staat erkent dat de avondklok een inbreuk betekent op de bewegingsvrijheid zoals beschermd door artikel 2 EVRM en de persoonlijke levenssfeer (beschermd door artikel 8 EVRM en Grondwet artikel 10). Tevens betekent de avondklok een indirecte beperking van onder meer de vrijheid van vergadering en betoging. De situatie ten aanzien van de pandemie is volgens de Staat echter dermate ernstig, dat sprake is van een spoedeisende en uitzonderlijke situatie die activering van artikel 8 eerste en derde lid van de Wbbbg en de daaraan verbonden bevoegdheden rechtvaardigt. De Staat stelt dat de daarmee ingestelde avondklok een proportioneel middel is in de strijd tegen het virus. Andere middelen blijken onvoldoende, zodat ook aan de subsidiariteitseis is voldaan. De invoering en de recente verlenging van de avondklok is noodzakelijk, volgens de Staat, ter bescherming van de veiligheid en openbare orde. Viruswaarheid c.s. bestrijden een en ander met klem. De activering van de Wbbbg 4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij de instelling van de avondklok sprake is van een maatregel op grond van een bijzondere wet, te weten de Wbbbg. De Wbbbg biedt de regering de mogelijkheid om in spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject moet worden doorlopen. Het betreft dus een wet die ziet op noodmaatregelen. Daarvoor is het niet nodig eerst een (beperkte) noodtoestand af te kondigen op grond van de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden. De Wbbbg biedt zelfstandig de mogelijkheid om buiten de uitzonderingstoestand van artikel 103, eerste lid van de Grondwet, een of meer artikelen van de in de Wbbbg genoemde noodbevoegdheden te activeren. Wel moet duidelijk zijn dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die ingrijpen met spoed noodzakelijk maken, zoals de Staat ter zitting ook heeft erkend. Dat impliceert dus dat de noodzaak voor een met spoed in te voeren verstrekkende maatregel, die een beperking van elementaire grondrechten inhoudt, evident aanwezig moet zijn en dat andere middelen ter afwending van het aanwezige gevaar voor openbare orde en veiligheid niet (langer) volstaan. 4.3. De Staat stelt dat inwerkingstelling van de Wbbbg en de daaruit voortvloeiende instelling van de avondklok noodzakelijk was (en is) voor de veiligheid en gezondheid van de burgers. Hij heeft daarbij verwezen naar een advies van het OMT van 20 januari 2021. In dat advies is onder meer benoemd dat: er nieuwe varianten van het virus rondwaren en de voorspelling is dat daardoor de besmettingen weer zullen toenemen, waardoor de lange termijn voorspellingen zeer zorgelijk zijn; de druk op de zorg weliswaar recent wat is afgenomen maar door de nieuwe virusontwikkelingen weer kan omslaan in maart 2021, met een toename van de druk op de zorg tot gevolg; de tot nu toe genomen maatregelen wel effect hebben maar onvoldoende; de daadwerkelijke effecten van een avondklok niet vooraf exact zijn te geven maar andere landen hebben aangegeven dat die effecten daar positief zijn bevonden; de avondklok contacten van – met name – jongeren van 18 tot 25 jaar zal verminderen; een avondklok het gevoel van urgentie onder de bevolking kan verhogen; een avondklok op dit moment er aan kan bijdragen dat de epidemie eerder onder controle is en er perspectief komt op blijvende versoepelingen. 4.4. De voorzieningenrechter gaat – evenals de Staat – bij de verdere beoordeling uit van het bestaan van een pandemie, waarbij sprake is van (muterend) virus, met een substantieel aantal besmettingen in Nederland tot gevolg, leidend tot een in hoogte wisselend aantal IC- en ziekenhuis opnames, en een forse belasting van de zorg. Viruswaarheid c.s. hebben er terecht op gewezen dat het aantal besmettingen fluctueert en momenteel minder hoog is dan tijdens een eerdere piek, de meeste slachtoffers vallen onder kwetsbare ouderen en positieve PCR-testen niet synoniem zijn voor evenzovele zieken. Dat laat echter onverlet dat voldoende aannemelijk is dat er sprake is van een nieuw en inmiddels muterend virus, dat de (ziekenhuis)zorg nog steeds in ongewenste mate belast. Wat precies de dodelijkheid van het virus is kan in dit geschil in het midden blijven, want dat doet aan het feit dat er nog altijd een grote druk op de zorg ligt en de toekomstige virusontwikkelingen onzeker zijn niet af. Voor zover Viruswaarheid c.s. menen dat er geen enkele reden is voor zorg over het virus en de Staat (en de rest van de wereld, inclusief de WHO) zich ten onrechte zorgen maken, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. De Staat heeft al eerder, en ook nu weer, voldoende onderbouwd dat er sprake is van een situatie die grote zorgen baart en noopt tot moeilijke keuzes. 4.5. Uitgaande van het bestaan van een pandemie is het in beginsel aan de Staat om al die maatregelen te treffen die hij noodzakelijk acht in het belang van de bestrijding van de pandemie in het licht van de volksgezondheid. De Staat heeft immers een positieve verplichting te waken voor de veiligheid en gezondheid van zijn burgers. Daarbij worden alle in het geding zijnde belangen, waaronder ook andere maatschappelijke belangen, meegewogen. Volgens vaste jurisprudentie komt de Staat daarbij een grote mate van beleidsvrijheid toe. Wel is het van belang dat de Staat bij het vaststellen van uit te vaardigen maatregelen steeds proportionaliteit en subsidiariteit in het oog houdt en zorgt voor de nodige legitimiteit. 4.6. In dit geval gaat het om een vergaande beperking van de bewegingsvrijheid van burgers, die noopt tot een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces. Door het kabinet is gekozen voor toepassing van de Wbbbg, waardoor zonder voorafgaande instemming van de Eerste en Tweede Kamer met onmiddellijke ingang tot invoering van de avondklok kon worden overgegaan middels een ministeriële regeling. De Staat heeft desgevraagd ter zitting verklaard dat voor die weg is gekozen in verband met de spoedeisendheid van de situatie. Voorts heeft hij erop gewezen dat voorafgaand aan het activeren van de Wbbbg nog wel een spoeddebat in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, waarbij is gebleken dat voor invoering van de avondklok een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat. 4.7. De voorzieningenrechter is echter, met Viruswaarheid c.s., van oordeel dat een zwaarwegende maatregel als een avondklok onder de gegeven omstandigheden niet via de weg van de Wbbbg en de daaruit volgende ministeriële regeling had mogen worden ingevoerd. De gestelde ‘superspoed’ als rechtvaardiging om een normaal (spoed)wetgevingstraject niet af te kunnen wachten, is naar voorlopig oordeel onvoldoende onderbouwd. Dat blijkt al uit het feit dat er vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken en die in ieder geval al ruim voor de daadwerkelijke invoering ervan als een van vele mogelijke opties naar voren is gekomen. Reeds dat maakt duidelijk dat niet aan de bijzondere eisen voor activering van de Wbbbg is voldaan. Die wet is immers slechts bedoeld voor situaties die letterlijk geen enkel uitstel kunnen dulden, omdat sprake is van een acute noodsituatie. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een onverwachte dijkdoorbraak. Nu de Wbbbg in dit geval is ingezet terwijl er geen sprake was van een zodanige situatie, is de inzet van de Wbbbg en de daaruit voortvloeiende ministeriële regeling naar voorlopig oordeel niet legitiem. Op deze manier is immers een zeer verstrekkende maatregel getroffen, zonder dat het voor een wet in formele zin gebruikelijke wetgevingstraject via de Eerste en Tweede Kamer vooraf is doorlopen. Weliswaar heeft er voorafgaand aan de inwerkingstelling van artikel 8 Wbbbg een spoeddebat in de Tweede Kamer plaatsgevonden, maar het feit dat daarvoor ruimte bestond maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie als bedoeld in de Wbbbg in dit geval geen sprake was. Het vooraf horen van de Kamer past immers niet bij het systeem van de Wbbbg, waarin nu juist bevoegdheden zijn opgenomen die zónder voorafgaande parlementaire goedkeuring, wegens uiterst acute situaties, direct kunnen worden gebruikt. Ook de afdeling advisering van de Raad van State heeft er in zijn advies van 1 februari 2021 naar aanleiding van het wetsvoorstel Voortduringswet op gewezen dat het vooraf betrekken van de Tweede Kamer middels een spoeddebat niet rijmt met de gestelde urgentie en dat onduidelijk is waarom in dit geval is gekozen voor de Wbbbg, in plaats van een mogelijke route via aanpassing van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. 4.8. Dat op dit moment het voorstel van wet inzake het voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid Wbbbg aanhangig is, maakt niet dat de onjuiste keuze voor de Wbbbg daarmee achteraf kan worden gerechtvaardigd. Dat wetsontwerp strekt er slechts toe uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting van artikel 1 lid 2 Wbbbg om achteraf, na vaststelling van het (spoed)koninklijk besluit tot inwerkingstelling van bepaalde artikelen van de Wbbbg, onverwijld een voorstel van wet te sturen aan het parlement omtrent het voortduren van de werking van de in werking gestelde bepalingen. Indien de Eerste of Tweede Kamer dit wetsvoorstel verwerpt heeft dat overigens wel tot gevolg dat op grond van artikel 1, derde lid Wbbbg bij koninklijk besluit de betreffende bepalingen onverwijld buiten werking worden gesteld. Vooralsnog heeft de stemming over de Voortduringswet in de Eerste Kamer echter nog niet plaats gevonden, terwijl de avondklok inmiddels al enige tijd duurt. Bovendien kan een eventuele goedkeuring van de Voortduringswet door de Staten-Generaal er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet toe leiden dat de keuze voor inzet van de Wbbbg alsnog wordt gelegitimeerd. Ook dan kan de Wbbbg onder de gegeven omstandigheden geen goede juridische basis vormen voor voortzetting van de avondklok. 4.9. Voor zover de Staat zich op het standpunt stelt dat hij door invoering van de avondklok via de Wbbbg wil voorkomen dat de situatie verslechtert, omdat er mogelijk op niet al te lange termijn een noodsituatie kán gaan ontstaan, kan hem dat niet baten. Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere minder vergaande middelen is op te lossen. Terecht hebben Viruswaarheid c.s. in dat kader naar voren gebracht dat een avondklok via een noodwet in redelijkheid niet kan worden ingezet om ‘het gevoel van urgentie’ onder de bevolking te vergroten. Ook de stelling dat de avondklok waarschijnlijk een ‘zinvolle bijdrage’ kan leveren aan het terugdringen van het virus is apert onvoldoende voor het activeren van de noodbevoegdheden van de Wbbbg. 4.10. Gezien het vorenstaande ontbreekt de grondslag voor toepassing van de Wbbbg en dus ook voor de daaraan verbonden ministeriële regeling betreffende de avondklok. De vordering van Viruswaarheid c.s. is op de in het dictum te vermelden manier toewijsbaar. De voorzieningenrechter zal hierna ten overvloede de andere belangrijke geschilpunten nog kort bespreken, nu de discussie daarover zowel in de stukken als ter zitting ten volle is gevoerd en enige overwegingen op die punten mogelijk van belang kunnen zijn bij een eventueel vervolgtraject. Proportionaliteit en subsidiariteit 4.11. Partijen verschillen, los van de discussie over de door de Staat gekozen route via de Wbbbg, fundamenteel van mening over nut en noodzaak van een avondklok. Volgens de Staat is de avondklok feitelijk onontkoombaar onder de huidige omstandigheden. Viruswaarheid c.s. zijn het daar niet mee eens en achten de avondklok een onnodig maar bovenal onaanvaardbaar zwaar middel. 4.12. Uitgangspunt blijft dat de Staat een grote mate van beleidsvrijheid heeft bij de keuze van de maatregelen die hij wil treffen in het kader van de bestrijding van de pandemie (mits via een aanvaardbare route). Het is echter wel van belang dat de Staat goed motiveert waarom een bepaalde maatregel onvermijdelijk is. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er minst genomen grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de feitelijke onderbouwing door de Staat van de noodzaak van de avondklokmaatregel. Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest. Ook toen de zorg eerder op maximale capaciteit draaide is een avondklok niet noodzakelijk geacht. De Staat heeft er met name op gewezen dat het optreden van mutaties van het virus, die besmettelijker lijken te zijn dan het oorspronkelijke virus, momenteel grote zorgen baart. De vraag is of dat op zich voldoende is voor instelling van een vergaand middel als de avondklok. Daargelaten dat de informatie over de mate waarin de mutaties besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus inmiddels al weer naar beneden lijkt te zijn bijgesteld, staat op dit moment niet vast dát de mutaties tot een onhoudbare situatie zullen leiden. Dat betekent overigens niet dat de overheid zich niet behoort voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen, maar voordat een vergaande beperking als een avondklok wordt ingevoerd moet wel duidelijk zijn dat er geen andere minder verstrekkende maatregelen meer open staan en dat de invoering van de avondklok daadwerkelijk een substantieel effect zal hebben. 4.13. Viruswaarheid c.s. hebben in dat kader nog aangevoerd dat niet duidelijk is waarom er niet voor is gekozen te volstaan met verdere voorlichting aan de burgers en een dringend advies om met het oog op nieuwe mutaties ’s avonds binnen te blijven en vervolgens te monitoren wat daarvan het effect zou zijn. Dat is een terechte vraag, nu daarmee mogelijk duidelijk zou kunnen worden óf een avondklokadvies vrijwillig goed wordt nageleefd en wat de feitelijke effecten daarvan zijn. De voorzieningenrechter stelt daarbij vast dat het OMT naar eigen zeggen geen bewijs heeft dat de avondklok een substantiële bijdrage levert aan het terugdringen van het virus. Het feit dat enkele landen, waaronder kennelijk Frankrijk, daarover positief hebben gerapporteerd overtuigt vooralsnog niet zonder nadere onderbouwing. Daargelaten dat de door de Staat gepresenteerde gegevens door Viruswaarheid c.s. zijn betwist, valt immers niet uit te sluiten dat die landen meer dan Nederland een avond-/uitgaanscultuur hebben of dat andere specifieke omstandigheden een rol spelen. Het is in Nederland nu hartje winter en alle winkels, horeca en andere gelegenheden zijn gesloten. Dat brengt met zich dat het avondlijk uitgaan daarom al substantieel minder is dan bijvoorbeeld in de zomerperiode. Het is dan ook maar zeer de vraag of - uitgaande van het gestelde positieve effect in andere landen - de situatie in Nederland één op één vergelijkbaar is met die in andere landen. 4.14. Daar komt nog bij dat vast staat dat gelijktijdig met het instellen van de avondklok een dringend advies is gegeven niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen. Blijkens de door de Staat overgelegde grafieken heeft het OMT in haar prognoses over effecten van maatregelen geen onderscheid gemaakt tussen de avondklok enerzijds en de éénpersoons-bezoekregeling anderzijds. In de prognose wordt dan ook gerekend met een groei van besmettingen van ongeveer 10% indien de avondklok zou worden afgeschaft én gelijktijdig de éénpersoonsbezoekregeling. Dat vertekent het beeld met betrekking tot nut en noodzaak van de avondklok aanzienlijk en maakt de stelling van de Staat dat een avondklok onvermijdelijk is minst genomen discutabel en ook niet erg overtuigend gemotiveerd. Slotsom en proceskosten 4.15. De conclusie is dat de Wbbbg ten onrechte is geactiveerd en dat artikel 8 eerste en derde lid Wbbbg daarom onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld. Dat brengt met zich dat de daarmee verbonden Tijdelijke regeling komt te vervallen. 4.16. De Staat zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 5De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. veroordeelt de Staat artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg per omgaande buiten werking te stellen, waardoor ook de Tijdelijke regeling vervalt; 5.2. veroordeelt de Staat in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Viruswaarheid c.s. begroot op € 1.768,81, waarvan € 1.016,-- aan salaris advocaat, € 667,-- aan griffierecht en € 85,81 aan dagvaardingskosten, in voorkomende gevallen te vermeerderen met btw; 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. S.J. Hoekstra-van Vliet en in het openbaar uitgesproken op 16 februari 2021. idt

michellekepen
michellekepen20 feb. 2021 - 23:17

Leman, Wellicht een idee om volgende keer gewoon een linkje te plaatsen? (i.p.v. een lap tekst met 25.000 karakters...) Zoiets: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1100

michellekepen
michellekepen21 feb. 2021 - 10:33

Poeha, Intussen zelf gevonden (door @Sjoerd op goede spoor gezet): hij is voor 10 veroordeeld. In hoger beroep is dat inderdaad 5 jaar geworden. In praktijk van de oude regels, zal dat betekend hebben dat hij na +/- 40 maanden op straat stond. Serieus hoge straf, zeker gezien de toen lagere straffen die werden opgelegd. maar jij had dan ook serieuze misdaden begaan, zo leert het vonnis (Camaro-zaak, 2001).

Leman
Leman21 feb. 2021 - 12:42

Ha, Michel, Dank voor de tip. Even te enthousiast geweest.