Joop

Waarom zijn we in Nederland niet in staat om te investeren in mensen met een beperking?

  •    •  
24-07-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
69 keer bekeken
  •  
ANP-sociale_werkplaats_300
Mensen met een beperking krijgen geen gelijke kansen in onze maatschappij. Voorbeelden zijn er te kust en te keur.
Toen Top-Craft  Sociale Werkvoorziening in Oldenzaal, voor de gemeenten Oldenzaal Losser en Dinkelland, werd opgeheven, kwamen de medewerkers van de sociale werkvoorziening bij de verschillende gemeenten in dienst.
De gemeente Oldenzaal gaf de medewerkers met SW-status die leidinggevenden waren bij Top-Craft, geen kansen en geen gelijkwaardige baan binnen de gemeente. Mensen werden op baantjes gezet onder hun niveau, bijvoorbeeld als conciërge of allround medewerker plantsoenen. Let wel: dit waren geschoolde medewerkers met niveau 3 of 4 van het MBO.
De gemeente Losser heeft ook al haar SW-voormannen vervangen door mensen van buiten. Hier wordt ook niet gekeken of mensen zich nog kunnen ontwikkelen naar het gevraagde niveau.
Onlangs heeft de gemeente Losser een vacature “Voorman groen” geplaatst waar men stil van wordt. Bij de functie-inhoud was te lezen: “Kortom, je bent een echt buitenmens, met leidinggevende vaardigheden en affiniteit met het werken met mensen uit de doelgroep SW.” Verder stond bij de functie-eisen: “Wij zoeken een collega die minimaal 2 jaar ervaring heeft als voorman en affiniteit heeft met het leidinggeven aan SW medewerkers.”
Affiniteit… Wat betekent dat? Gewoon leuk vinden? Bewezen vaardigheden, ervaring of opleiding zou er moeten staan.  Maar waarom eigenlijk niet direct met een eigen SW-achtergrond?
Als je de advertentie leest, dan willen ze mensen van buiten, met ervaring in het begeleiden van mensen met een SW-indicatie en met affiniteit met de doelgroep. Geen mensen uit de doelgroep dus! Daarnaast zou je toch willen dat er staat: mensen met een beperking worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Of: bij gelijke geschiktheid genieten mensen met een beperking de voorkeur.
Je leest dit soort formuleringen onder elke hedendaagse vacature, maar de gemeente Losser doet duidelijk niet mee met kansengelijkheid (de woordkeuze voor “man” is daar een ander bewijs van, maar dit terzijde). Zou het niet zo zijn dat mensen met een SW-status de meeste affiniteit hebben met de doelgroep, zouden mensen met een beperking zich niet het beste kunnen inleven in mensen die ook een beperking hebben?
We hebben in Nederland de mond vol van gelijke kansen en dat afwijzen op afkomst niet mag. We geven aan dat we iedereen, dus ook mensen met een beperking, heel hard nodig hebben om de BV Nederland te laten draaien. Waarom zijn we dan niet in staat om verder te kijken en te investeren in mensen met een beperking?
De Participatiewet is erop gericht mensen zo regulier mogelijk te laten werken. Deze wet is er op gericht om het arsenaal aan werknemers zo volledig mogelijk te benutten. Wanneer we dan niet willen investeren in mensen met een beperking, zijn we dat kapitaal aan het vernietigen.
Daarbij heeft de overheid, dus de gemeenten, een voorbeeldrol. Deze voorbeeldrol zou door Den Haag moeten worden opgelegd, net als destijds de Participatiewet is opgelegd. Daarbij zou ontwikkeling van mensen met een beperking voorop moeten staan, ontwikkeling naar een maximaal te bereiken niveau.
Niemand heeft om zijn handicap gevraagd, maar mensen vragen nu meer dan ooit om gelijke kansen. Wanneer wordt het nou een legitieme vraag die iedereen zonder gedoe mag stellen? Ikzelf heb die kans gekregen, want ik heb ook een beperking. Leren en ontwikkelen doe ik elke dag. Dat gun ik iedereen, ook mensen met een beperking.
Bij mijn functie van consulent is er niet gekeken wat ik niet kan, maar waar ik goed in ben. Dat is mensen verbinden, dat kan ik ook doen met een fysieke beperking. Als de BV Nederland nou ook eens gaat kijken met die bril, dan zijn we er.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 jul. 2020 - 10:42

Omdat mensen met een beperking voor het neoliberalistische bewind in Nederland niet interssant zijn, sowieso zijn mensen dat niet, tenzij ze groot aandeelhouder zijn.

gimli55
gimli5525 jul. 2020 - 9:45

De vraag is een open deur vraag, waarvan de vrager het antwoord al weet. Door het systeem waarbij de vakbonden de rechten van medewerkers stelselmatig hebben afgebroken. Een ontslagregeling heeft iedere keer een verslechtering betekent voor het ontslagrecht van medewerkers. Iedere stelsel wijziging van de laatste 40 jaar heeft een verslechtering voor de gemiddelde burger betekent. Iedere beleidswijziging heeft een verslechtering betekent voor de bevolking van Nederland. Taakstellingen betekenen bezuinigingen en aanpassingen betekenen versechteringen. Vreemd genoeg is de belastingdruk niet gedaald, maar juist gestegen in de laatste 40 jaar. Verhogingen van de BTW, accijnzen en afschaffingen van belasting aftrekposten, OZB stijgingen hebben geleid tot een steeds duurdere staat. De marktwerking geldt natuurlijk niet in het voordeel van de burger. Beetje boter op hoofd opportunisme van de schrijver van het stuk, de vakbonden hebben met vol verstand meegedaan in de afbraak van vele sociale rechten van de burger. Het ontwrichten van het pensioen stelsel als laatste wapenfeit. Als de vakbonden hetzelfde beleid in willen voeren als de politiek maken ze zich overbodig. Helaas zijn er geen alternatieven, dus zal het systeem doorgaan met de afbraak en zal het ledenaantal afnemen en ook hun zeggenschap. Maar dat maakt voor de gevolgen toch niet uit, die blijft hetzelfde. Zowel de politiek als de vakbonden zijn gericht op eigen belang, er is nog maar amper een echte volksvertegenwoordiging of bescherming van de rechten van de burger. Er wordt een toneelspel opgevoerd in de beide kamers en de leden zijn voornamelijk bezig om zich te positioneren voor vervolg carrieres. Een enkele keer staat een politicus of 2 op, om vrij snel daarna onschadelijk gemaajt te worden door hetzelfde neoliberale systeem. Uitstel, doorschuiven, wegkijken, en negeren zijn de bekende tactieken en de voorbeelden als de gaswinning, belastingdienst, 45 jaar na dato iemand eindelijk rehabiliteren ivm de kernbom van Pakistan, de verzakkingen naast het Twente kanaal, de qkoorts, mortieren en mijnen doofpotjes. Om maar te zwijgen over het klimaat en de ecologie, we halen de doelstellingen van 2025 niet, dan schuiven we alles toch door naar 2050. Uiteindelijk is dit een erg hypocriet stuk, de vakbonden weten waar het aan ligt, en ze hebben verzuimd om er iets fundamenteels aan te verbeteren. Neoliberalisme is stilstand en afbraak.

1 Reactie
consulent2
consulent227 jul. 2020 - 10:55

lang nagedacht of ik moest reageren, maar dan toch maar even. De FNV is al jaren bezig om het idee van Sociale Ontwikkelbedrijven te promoten bij de politiek, ook het plan van Sociale ontwikkelbedrijven is bedacht door de FNV. bedacht door Kitty Jong, samen met Carmen Veldhuis(geen familie) en mijn persoontje. Sociale ontwikkelbedrijven zijn een omvorming van Sociale werkvoorziening naar een meer passende manier van die bedrijven bij de nieuwe wetgeving, daarvoor is nodig dat de mensen welke vanuit de participatiewet werkzaam zijn een eigen CAO krijgen voor de mensen die daar blijvend op aangewezen zijn. Daarvoor is ook nodig dat mensen kunnen doorstromen naar zo regulier werk mogelijk, zodat deze mensen dan onder de CAO van het bedrijf kunnen vallen waar ze dan werkzaam zijn. Dus we hebben het dan over blijvers, en doorstromers. We moeten echt af van het idee dat wanneer mensen een beperking hebben ze dan niets meer kunnen. Dit heeft niets te maken met liberaal denken, dit heeft ook niets te maken met eigen belang, dit is er op gericht om voor arbeidsgehandicapten in de volle betekenis van het woord, een manier te creëren dat mensen met een beperking een job krijgen, zodat deze ook mee kunnen tellen in onze samenleving en daardoor meer eigenwaarde voelen. Wij vinden dat de politiek daarvoor keuzes moet maken, daarvoor vragen we steun, deze steun proberen we van iedereen te krijgen.

Ryan2
Ryan224 jul. 2020 - 17:14

Ach, het is toch algemeen bekend dat advertenties van vacatures van de (semi) overheid een wassen neus zijn. De functie is al ingevuld. Maar men wil de regeltjes volgen, en gooit daarmee geld over de balk, en strooit de goegemeente zand in de oogjes. Als je dan al op een functie reageert, krijg je onmiddellijk te horen dat je een "indicatie" moet hebben. De wat? Nou ja, er werd niet bij vermeld, dat je een keuring moet ondergaan, of je recht hebt op een SW baan. Huh? Ja maar.. Er was een vacature.. ?? Hoe zit dat dan??? Jammer dan, die indicatieprocedure kan wel een jaar duren, en de personeelsfunctionaris geeft je weinig kans.. Zo wimpelen ze dat af. Tegen de tijd dat je een indicatie hebt, kom je er achter dat je ver beneden je niveau mag werken. En je krijgt het minimum loon. Kansen voor mensen met een beperking? Vergeet het maar. Deze regering heeft het de nek omgewrongen. Doelbewust!

Zapata
Zapata24 jul. 2020 - 14:03

Die hele participatie wet is een onding. Laten we dat nu eerst eens erkennen. Maar politici willen en kunnen nooit toegeven dat ze in het verleden dingen fout hebben ingeschat. Liever gaat men dan over op een jaar of 20 discussiëren en evalueren en daarna komt er iets voor in de plaats wat nog minder goed werkt.

Joop Schouten
Joop Schouten24 jul. 2020 - 13:54

'Investeren' zegt dat er geld op de plank licht om mensen met een beperking te ondersteunen. Vreemd zo'n apart potje. Mensen hebben sowieso 'hulp' nodig. Alle mensen. Of denk je dat je in je eentje een ravijn zonder brug kan oversteken? Als er een beperking, of obstakel is, los je dat op uit gemeenschappelijke middelen. Zonder 'bril' of apart potje maar onvoorwaardelijk. Dit weten we al jarenlang maar 'neoliberale regelneven houden van gestructureerde potjes'. Het is een schande dat er zoveel talent wordt gefrustreerd.

1 Reactie
Martin007
Martin00724 jul. 2020 - 15:34

Correctie. Neoliberale regelneven houden van GEEN potjes. Liberalisme is een ideologie die stelt dat de overheid alleen voor politie, justitie en leger moet zorgen. Alle andere zaken moeten volgens de liberale ideologie door het bedrijfsleven worden geregeld. Maar bedrijven hebben geen potjes voor "probleem"gevallen. Moet ik dat bewijzen? Geen probleem Wikipedia: nachtwakersstaat Google: concept beginselverklaring VVD 2008. Ga naar punt 5, derde alinea, eerste zin. Als de VVD de enige partij was met deze mening, zouden zo nooit zoveel kapot hebben kunnen maken de afgelopen 40 jaar. Er zijn 7 partijen die de VVD helpen om dit hele land naar de ratsmodee te helpen.

Uw autistische duider
Uw autistische duider24 jul. 2020 - 10:55

Er zijn wel organisaties die mensen met een beperking naar een (volwaardige) baan leiden, maar zodra de gemeentelijke overheid in beeld komt, gaat het geheid mis. Beter is het dus om de gemeente hier helemaal buiten te laten: Ze hebben er weinig ervaring mee, hebben zo mogelijk nog minder expertise en al helemaal geen idee hoe ze dat in de praktijk vorm zouden moeten geven.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2020 - 10:42

[De Participatiewet is erop gericht mensen zo regulier mogelijk te laten werken. Deze wet is er op gericht om het arsenaal aan werknemers zo volledig mogelijk te benutten. Wanneer we dan niet willen investeren in mensen met een beperking, zijn we dat kapitaal aan het vernietigen.] Nee hoor, we moeten af van al dat gewerk de hele tijd En de regering is dus zo vriendelijk de zwaksten gewoon lekker in de stront te laten zaken want banen voor hen zijn er niet - maar ze worden dan wel als vieze vuile profiteurs weggezet - alsook hun partners die door dit beleid een zware zorgtaak er bij krijgen Was het alleen de regering dan was het nog niet eens zo erg - de maatschappij (wat daar van over is) kijkt ook graag mensen met de nek aan die door ellende geen mogelijkheid meer hebben verder te komen . Nederland is verworden tot een haatstaat

5 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin24 jul. 2020 - 12:43

En daardoor worden ze nog gekort ook, zelfde als mensen in de bijstand, waarvan de uitkering ieder jaar daalt omdat ze anders niet willen werken. Dat is de mand-set van het overgrote deel van de partijen. Het WRR rapport wordt wederom in de la gelegd om het te (kunnen) vergeten. Dat kunnen we een VVD mister op sociale zaken wel toevertrouwen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2020 - 13:30

@minoes ik moet los van mijn partner die ik verzorg wonen omdat Rutte en zijn vriendjes voor haar de deur naar opname wanneer de pleuris uitbreekt hebben gesloten. Gezien mijn dochter niet in een huis kan zijn met een verwarde moeder. En dat alles zou nog niet eens zo erg zijn als ik dan tenminste nog een beetje begrip kreeg van de wereld om mij heen maar helaas - je wordt notabene voor luie donder uitgemaakt als je niet in staat bent om te werken omdat ze mantelzorger en vader bent die in principe 90% van de verzorging van zijn dochter op zich moet nemen. Uitzichtloos - in tijden van milieurampen, corona en polarisatie is een primaire taak geworden zelf niet gek te worden .

Zapata
Zapata24 jul. 2020 - 14:10

@Griezel, Ik ben sinds kort ook mantelzorger en mijn eigen gezondheid laat ook te wensen over. De druk die er wordt uitgeoefend door organisaties om maar zoveel mogelijk alle verantwoordelijkheid bij die mantelzorger te leggen is immens. Verder kan je jezelf geen fouten permitteren want ze slachten je financieel. En dat na ik 46 jaar werken en mijn vrouw 47 jaar werken. We kunnen gevoeglijk doodvallen omdat we het wagen niet meer productief te kunnen zijn. Gelukkig ken ik de wegen behoorlijk goed wettelijk en heb ik een groot netwerk maar ik kan me voorstellen dat mensen met minder maatschappelijk inzicht wanhopig worden. Wat een land is dit geworden.

Pindaklaas
Pindaklaas24 jul. 2020 - 14:24

@ Minoes, En dan heb je mensen in de WIA die niet meer volledig kunnen meedraaien. DIe hebben een inkomen onder bijstandsniveau, krijgen aanvulling, en krijgen elk jaar minder omdat ze anders niet aan het werk gaan. Zo dubbel, en vulgair.

gimli55
gimli5525 jul. 2020 - 9:58

Mijn dochter zit in de WIA, heeft de laatste 2 jaar een 20 uurs contract gehad met een aanvulling tot bijstand. Door geblunder leek het dat ze er iets extra's aan over hield, helaas hadden beide instanties de dubbele belastingvrije voet ingehouden. Uiteraard moest dat met rente en een boete terugbetaald worden. Was ze haar kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kwijt. Heeft haar een hoop ellende opgeleverd en feitelijk een verlies van inkomen, wat al op bijstandsniveau zat. Nu heeft ze 6 maanden thuis gezeten, mag ze weer voor een herhaling van hetzelfde. Gelukkig doet ze veel vrijwilligers werk voor de dieren ambulance, werkt ze zaterdags in de wereldwinkel en sport veel om rust in haar hoofd te krijgen, beter te slapen zonder de nachtmerries van een PTSS. Wat een succes is die participatie wet, NOT. Hooguit voor de werkgevers die een vette subsidie binnenhalen voor weer een nieuw contract van een goedkope medewerker, zonder perspectief en geen periodieken. Kan de winstmaximalisatie naar de buitenlandse hedgefunds als divident.