Joop

Waarom verzetten Nederlandse artsen zich tegen jongensbesnijdenis?

  •  
07-11-2014
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
336 keer bekeken
  •  
bsnijden_300.jpg
Ivan Wolffers over de dilemma's: kiezen voor ethiek heeft ook verstrekkende gevolgen in andere kwesties
Ivan Wolffers stort zich in de discussie over jongensbesnijdenis en de vraag waarom Nederlandse artsen zich tegen het uitvoeren van dat ritueel verzetten. Terwijl tegenstanders doen alsof de ingreep een misdaad is en voorstanders zich beroepen op cultuur, en beide groepen medische voordelen claimen, spelen er veel meer dilemma’s. En die reiken verder dan besnijdenis.
Het begon eigenlijk met een tweet van een door mij gerespecteerd arts over jongensbesnijdenis: “Jongen van 10 sterft na infectie als gevolg van besnijdenis.” Daar zat een verwijzing bij naar een artikel in de Daily Mail. Het ging in dat artikel om een tienjarige jongen die in Zimbabwe overleden was na een besnijdenis.
4712848692_c78df79817_z
Het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde is dat jongensbesnijdenis niet gedaan zou moeten worden. Artsen in andere Europese landen zijn het daarmee eens. In de Verenigde Staten is men een heel andere mening toegedaan. Er is dus verschil van mening onder artsen en in wezen gaat het hier om welke ethische normen bij jongensbesnijdenis moeten gelden. Wat mag een dokter wel en wat niet?
Ik reageerde, maar voor ik er erg in had raakte ik in een twitteroorlog verwikkeld. Ik dacht dat ik zelf nog wel eens emotioneel kan reageren, maar dat is kinderspel bij wat ik te lezen kreeg nadat ik een paar woordjes tot een zin had gevormd. Er lijkt veel meer onder te zitten dan alleen een medisch ethisch bezwaar. Er komt bij veel mensen ook een vooroordeel tegen mensen met andere religieuze of culturele achtergrond bij. Dat maakt de discussie extra ingewikkeld.
Het lijkt mij een heldere zaak. Zo ingewikkeld ligt het niet en dezelfde regels als bij alle andere ethische kwesties moeten gelden. De basis is het principe dat in het latijn als volgt verwoord is primera non nocere : breng geen schade toe aan patiënten. Het is de eerste eis die aan artsen wordt gesteld. Maar ja, dokterswerk is voortdurend kiezen tussen voor- en nadelen van een behandeling of in ruimere zin een interventie. Complicatie is dat het hier niet om een ingreep lijkt te gaan met medisch oogmerk. Het lijkt vooral om religieuze redenen te gaan, maar daarover verschillen de meningen. Meerdere malen is er samenhang vastgesteld, maar geen oorzakelijk verband aangetoond tussen jongensbesnijdenis enerzijds en een minder groot risico voor vrouwen op baarmoedermondkanker en voor mannen op HIV-infectie. In Nederland legt men dat terzijde omdat het observatieonderzoek is, maar als dat niet meer in medisch wetenschappelijke discussie betrokken mag worden, dan kun je de hele geneeskunde wel opdoeken.
7650225328_e1efddf814_m
Schmieren Als je er voor kiest om ouders die met een kind bij je komen omdat ze hun kind willen laten besnijden te weigeren, dan is de kans dat ze het in het land van oma en opa laten doen aanwezig. Daar zijn de condities van de zorg niet altijd zo geweldig en is de kans groot dat het door iemand gebeurt die niet eens een diploma van de doktersMAVO heeft. Met alle gevolgen van dien.
Wat heb je dan als arts gedaan: je hebt je keurig aan je principes gehouden, maar wat heb je uiteindelijk aan het welzijn van het kind bijgedragen? Dat twitterde ik dan ook: waarom een misstand uit Afrika die in sensatiekrant de Daily Mail verscheen gebruiken om voor een Nederlands twitterpubliek je principes over het niet willen doen van jongensbesnijdenis te beargumenteren. Dat is schmieren.
Wat ook schmieren is, is de besnijdenis van meisjes en jongens op een hoop gooien. Dat is wat de gevolgen betreft absoluut niet hetzelfde. De grote besnijdenis bij meisjes en vrouwen heeft enorme gevolgen voor hun seksualiteit en dat blijft hun leven lang. In Nederland is het gewoon verboden met als argument dat het een misdaad tegen de (seksuele) rechten van de mens is, maar in andere landen is dat niet zo. Daarom is er al sinds de jaren zeventig een grote lobby gaande om dat gebruik te veranderen. Dat gebeurt op internationaal niveau en door dialoog. “Wat dialoog?” lees ik in sommige tweets. Als je niet van dialoog houdt zal je het leger naar landen als Somalië en Soedan moeten sturen. De internationale dialoog wordt gevoerd door vrouwenorganisaties, gezondheidsactivisten en progressieve politici in de landen waar het probleem speelt. Er worden grote vorderingen gemaakt, maar er zijn helaas nog altijd delen van de wereld waar het helemaal mis zit.
Ethiek Bij jongensbesnijdenis zul je met andere ethische argumenten moeten komen. Bijvoorbeeld dat bij een jongensbesnijdenis zonder medische indicatie het kind zelf niet kan kiezen. Dat doet me denken aan het argument dat gebruikt wordt bij de discussie over abortus. De foetus heeft recht op leven en moet zelf kunnen kiezen. We zijn min of meer uit die discussie gekomen doordat abortus door vrouwen als recht voor henzelf op de agenda is gezet en bij het grootste deel van de samenleving is aanvaard, waardoor de vrouw in elk geval de keuze kan maken en dat niet door de dokter of de dominee wordt bepaald.
Bij jongensbesnijdenis vertaalt de kwestie van het zelf wel of niet kiezen voor een ingreep aan het lichaam in de leuze ‘Afblijven van de geslachtsdelen van kinderen’. Dat bekt lekker, maar heeft geen inhoud want dan zou je ook niets mogen doen als er een medische reden is voor besnijdenis. Bovendien speel je met dat argument de tegenstanders van vaccinatie in de kaart. Die kunnen, als we de eigen keuze van het kind als uitgangspunt voor medisch handelen nemen, zeggen dat het kind zelf niet voor de vaccinatie heeft kunnen kiezen en dat er daarom van zijn armpjes moet worden afgebleven. Het kind is immers niet ziek op het moment van de vaccinatie en mocht het toch zo’n kinderziekte krijgen dan gaat het er niet zo snel dood aan. Wel zijn de risico´s voor zo’n kind groter. Waarom vaccineren we dan toch? Omdat we samen vinden dat het nodig is, doen we het. Dat is bepaald via ons democratische systeem waarbij de overheid het plan om financiering te accorderen voor vaccinatie van kinderen aan de Tweede Kamer voorlegt. Ik vind dat ook een goed idee. Zo functioneert democratie.
Maar over die jongensbesnijdenis is men het in de samenleving niet zo eens. Daarom is jongensbesnijdenis in Nederland mogelijk en je hoopt maar dat als het gebeurt, het vakkundig en medisch verantwoord gedaan wordt en niet door iemand die religieus recht in de leer is, maar een scherp stuk bamboe niet van een scalpel kan onderscheiden. Daar vinden we echter de mening van een organisatie die Nederlandse artsen vertegenwoordigt (KNMG), die nooit de leden heeft geraadpleegd of die het allemaal met het standpunt eens zijn, tegenover de weerbarstige praktijk. De echte wereld zal ik maar zeggen, met mensen die in culturele en religieuze netwerken functioneren en geen robots zijn. Die een mening hebben en ook een wereld met wetenschappers die een heel ander inzicht hebben. En die net zoveel evidence based materiaal te berde kunnen voeren om te pleiten voor goede medische voorzieningen op alle terreinen, inclusief jongensbesnijdenis. Daar maken kinderartsen zich bijvoorbeeld zorgen over het teruglopende aantal jongensbesnijdenissen door de immigratie vanuit Latijns Amerika. Zouden de cijfers dalen naar het Europese niveau dan zouden er 12% meer HIV-infecties zijn, 29% meer infecties met het papillomavirus en 19% meer herpesinfecties volgens de onderzoekers van de Harvard Medical School.
Artsen Ik hoor voorstanders van een verbod op jongensbesnijdenis klagen dat het niet goed op de agenda van de maatschappelijke discussie te krijgen is, maar als het zo belangrijk voor Nederlandse artsen is doe dat dan tenminste niet op de manier waarop de medisch-ethische discussies al zo lang worden gevoerd. De dokter die het weet en het domme volk dat het maar eens goed moet beseffen en mee moet werken. Die tijd hebben we ondertussen toch wel gehad.
De arts is niet de prima donna die de agenda voor wat de zorg wel of niet moet doen bepaalt. Hij behoort zich niet op de stoel van de wetgever te zetten en moet al helemaal niet gaan doen of hij de vertegenwoordiger van de volkswil is. We leven in een democratie en participatie van de gebruikers/betalers van de zorg op elk niveau is de uitwerking van die democratie in optima forma. En tot nu toe is dat: een arts die gevraagd wordt een jongensbesnijdenis uit te voeren moet zorgen dat als hij het doet dit met zo weinig mogelijk belasting voor het kind en zonder enige schade te berokkenen. Is hij het er niet mee eens, om wat voor reden ook (religieus, cultureel), dan zou hij de patiënt moeten respecteren en naar een arts moeten verwijzen die het wel doet.
Wat artsen die vinden dat jongensbesnijdenis uit Nederland moet verdwijnen ook moeten doen, is zich bij hun geloof in de evidence-based geneeskunde houden. Laten ze met wetenschappelijk materiaal komen dat hun visie op mogelijke risico´s ondersteunt en het plaatsen binnen de mondiale literatuur (onder andere die van landen waar besnijdenis gewoon gevonden wordt) en die niet bij voorbaat terzijde schuiven omdat die beheerst zou worden door belangen. Want dan moet je ook het pushen van psychotherapeutica voor kinderen en het massaal voorschrijven van deze middelen aan kinderen wier mening ook niet gevraagd wordt tot een prioriteit maken.
cc-foto’s: Nathan Rupert / 阿柯 / The Magnes Collection of Jewish Art and Life
RTEmagicC_ivan_01.jpg.jpg
Het laatste boek van Ivan Wolffers is ‘Als de tijd voor altijd stil zou staan ‘
Volg Ivan Wolffers ook op Twitter Ivan schrijft voor Joop elke dag een Gezond Weetje van de Dag:  klik hier voor een overzicht

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

Meta Foor
Meta Foor7 nov. 2014 - 9:39

jongensbesnijdenis is niets anders dan verminking , sadisme en primitief ritueel. Als er gedacht wordt dat het hetzelfde is als nagels knippen of je haar bijwerken, is dat zooo eufimismisch ... volgende zgn religieus ritueel is je oor, borst of deel van je nier verwijderen. Besnijden ? alleen bij medische nood; anders onder zware straf totaal verbieden ! en laten onze ambassades dat ook maar uitdragen.

farmacie
farmacie7 nov. 2014 - 9:39

In mijn ogen is het gewoon mutilatie. Nederlanders hebben of hadden vaak goede ideeën. Doopsgezinden stelden de doop uit tot 18 jarige leeftijd, dan kon men zelf beslissen. Dat lijkt me ook de aangewezen procedure voor besnijdenis.

KapiteinJan2
KapiteinJan27 nov. 2014 - 9:39

Hmm, besnijdenis. Religieuze component die christenen en ongelovigen niet kunnen en willen begrijpen. Vraagstuk wat ouders voor kinderen kunnen beslissen en wat de overheid daar van mag vinden en reguleren brengt het al weer meer in het publieke domein. Gezondheidsaspecten, voordelen, nadelen. Hoe artsen er mee om moeten gaan is dan andere focus. En ook wat de overheid daarvan mag vinden en reguleren. En wat is dan de rol van de zorgverzekering? Of nog andere insteek, moeten we het benaderen als buitenissige cosmetische operaties als tattoo en piercing? Frappant is dan dat we in discussie belanden wat mogen ouders aan kinderen verminken zonder hun toestemming tegenover hoe mogen kinderen zichzelf verminken tegen de wil van de ouders.

WJansen2
WJansen27 nov. 2014 - 9:39

Geachte heer Wolffers, In de laatste alinea van uw betoog legt u de bewijsvoering neer bij de artsen die *tegen* jongensbesnijding zijn. Ze zouden volgens u moeten komen met "wetenschappelijk materiaal die hun visie ondersteunt". Echter, zou niet de bewijsvoering juist moeten komen van de kant van de artsen die *voor* jongensbesnijding zijn? Want waarom medisch ingrijpen als dat medisch gezien niet nodig is? "Dus wie (besnijdenis) eist, die bewijst"

David1980
David19807 nov. 2014 - 9:39

Mijn mening: Is er een medische indicatie om in de lul te snijden? Zonee, dan niet doen. Blijkt toch dat dit gebeurd dan ouders vervolgen voor kindermishandeling! Het risico dat het dan elders gebeurd onder minder steriele omstandigheden moet nmm geen reden zijn om het toch maar wél hier te doen. Ook de keuze om naar een dergelijke prutser te gaan kwalificeert als kindermishandeling door het kind willens en wetens aan ernstige gezondheidsrisico's bloot te stellen.

kassakijker73
kassakijker737 nov. 2014 - 9:39

Als er werkelijk een medische noodzaak zou zijn voor besnijdenis, zou eigenlijk iedere jongen besneden moeten worden. Net zoals iedere kind gevaccineerd wordt. Maar er is geen medische noodzaak. Het is verminking onder religieuze dwang, zeker niet te vergelijken met vaccineren. Om die religieuze dwang goed te praten wordt naar argumenten gezocht om besnijdenis als 'oplossing' acceptabel te maken in onze samenleving. Het argument van tegengaan van HIV lijkt op je borsten preventief amputeren zodat je geen borstkanker kan krijgen. Betere educatie en gebruik van gezond verstand is de oplossing, niet het onnodig snijden in jongetjes.

NicoSchouten
NicoSchouten7 nov. 2014 - 9:39

Het beroep op een godsdienst is eigenaardig. Het betekent eigenlijk dat God een foutje heeft gemaakt bij de creatie van mannen. Wat is eigenlijk de verklaring voor het bestaan van een voorhuid binnen een evolutieleer?

martinvanderlinden
martinvanderlinden7 nov. 2014 - 9:39

Een van de redenen waarom de wetgever kinderporno strafbaar heeft gesteld is omdat een kind (iemand onder 18 jaar) niet in staat is zich te verweren of te jong is om uit te maken of wat hij/zij doet later geen spijt of schade veroorzaakt. Misschien gaat het wat ver om porno met religie te vergelijken maar in beide gevallen gaat het om de bevrediging van het verlangen of de wens van een volwassene met betrekking tot een rol dat een kind daarin speelt. In beide gevallen is het kind niet handelingsbekwaam.

JongLinks
JongLinks7 nov. 2014 - 9:39

De besnijdenis van jongens ontneemt dit kind een belangrijke vorm van toekomstig genot. Het is duidelijk aangetoond in tal van onderzoek dat het mannelijke geslachtsdeel een belangrijke hoeveelheid van zijn gevoeligheid verliest. Daarnaast komen de nadelen van niet besnijden meestal pas op zeer oude leeftijd naar boven. Er is dus genoeg tijd om een kind zelf te laten kiezen of het besneden wordt. Daarbij speelt in landen als Amerika een geheel andere kwestie. Hier worden jonge jongens die niet besneden worden namelijk gepest, dit omdat ze vies en arm zouden zijn.

martinvanderlinden
martinvanderlinden7 nov. 2014 - 9:39

Ik meende dat geloven om een innerlijke overtuiging ging en niet om een eeuwenoud ritueel. Een ritueel bovendien dat niet om de eigen overtuiging gaat maar om de rest van de groep te laten zien dat zij nog steeds groeit en sterker wordt. Verdwazing.

misslobena
misslobena7 nov. 2014 - 9:39

De reacties laten precies zien waar het fout gaat in de discussie. Religie wordt er te veel bij betrokken, terwijl de auteur juist door de link naar het ook onderzoek wijst op het feit dat het niet alleen maar een religieus ritueel is. Ook dat het de kans op hiv en baarmoedermondkanker verkleint, lijkt me toch interessant om mee te nemen in de discussie.

johanw2
johanw27 nov. 2014 - 9:39

Vervang "jongens" in bovenstaande artikel door "meisjes" en het verhaal kan precies hetzelfde zijn, al vind de auteur van niet.

sjaakie2
sjaakie27 nov. 2014 - 9:39

Sorry Ivan maar wat een ontzettend slecht artikel, ben ik niet van je gewend. Ik kan al je argumenten eenvoudig ontkrachten. Eerst zeg je: ====Meerdere malen is er samenhang vastgesteld, maar geen oorzakelijk verband aangetoond tussen jongensbesnijdenis enerzijds en een minder groot risico voor vrouwen op baarmoedermondkanker en voor mannen op HIV-infectie.==== Stel al zou dit waar zijn, dan is dat nog geen rechtvaardiging om de voorhuid van een jongetje weg te snijden, de jongens kunnen immers zelf beslissen wanneer ze aan seks willen beginnen of ze zich willen laten besnijden of niet. Je volgende argument is: ====Als je er voor kiest om ouders die met een kind bij je komen omdat ze hun kind willen laten besnijden te weigeren, dan is de kans dat ze het in het land van oma en opa laten doen aanwezig. Daar zijn de condities van de zorg niet altijd zo geweldig en is de kans groot dat het door iemand gebeurt die niet eens een diploma van de doktersMAVO heeft. Met alle gevolgen van dien.===== Dit vind ik echt een complete drogredennatie, want met precies ditzelfde argument zou je ook vrouwenbesnijdenis moeten toestaan in Nederland die mensen kunnen immers ook met hun dochters naar het geboorteland van opa en oma gaan. Vervolgens zeg je: ====Wat ook schmieren is, is de besnijdenis van meisjes en jongens op een hoop gooien. Dat is wat de gevolgen betreft absoluut niet hetzelfde. De grote besnijdenis bij meisjes en vrouwen heeft enorme gevolgen voor hun seksualiteit en dat blijft hun leven lang. In Nederland is het gewoon verboden met als argument dat het een misdaad tegen de (seksuele) rechten van de mens is===== Het klopt dat het op een hoop gooien van jongens en meisjes besnijdenis onnodig en ongenuanceerd is. De clitoris besnijden is inderdaad ingrijpender dan het velletje om de eikel, maar je begrijpt maar niet dat het om het principe gaat elk mens het recht heeft op lichamelijke integriteit. Dat betekent dat niemand het recht heeft om iets bij je weg te snijden zonder jou toestemming. Als ik een baby meisje heb en een baby jongetje en ik snij met een mes een grote snee in het meisje en een kleine snee in het jongetje. Is omdat de grotere snee die ik heb gemaakt bij het meisje nog geen reden om de kleine snee bij het jongetje goed te keuren. Want dat is kern van je betoog: ''Jongens besnijdenis is niet zo erg'', dat mag jij vinden iedereen heeft immers recht op een mening maar dat betekent nog niet dat we het daarom moeten toestaan. En of ik nou als atheïst zijnde een snee op bijvoorbeeld de buik van mijn baby maak of als moslim of jood zinde bij het geslachtsdeel doet niet ter zake. Een religieus persoon heeft niet meer rechten dan een niet-religieus persoon. Beide handelingen zijn fout, omdat je daarmee inbreuk maakt op een mensenrecht namelijk het integriteit van iemands lichaam. Echt bizar dat je dit nog geen eens noemt in je betoog. Je schuift alles weg onder het mom van: Het is niet zo erg. Of jij het besnijden van jongetjes wel of niet erg vindt doet helemaal niet ter zake, het gaat gewoon om het feit dat er een fundamenteel mensenrecht wordt geschonden. Na een bizarre poging van je om abortus te vergelijken met besnijdenis, alsof een embryo of een foetus totaal vergelijkbaar is met een levende baby, zeg je: ====Bij jongensbesnijdenis vertaalt de kwestie van het zelf wel of niet kiezen voor een ingreep aan het lichaam in de leuze 'Afblijven van de geslachtsdelen van kinderen'. Dat bekt lekker, maar heeft geen inhoud want dan zou je ook niets mogen doen als er een medische reden is voor besnijdenis.===== Sorry maar ook weer echt een volstrekt inconsequent argument, ik kan het niet anders zeggen. Als er een medische reden is voor besnijdenis, zal geen enkele arts besnijdenis weigeren omdat het volstrekt duidelijk is dat dit ten profijt is van de gezondheid van het kind. Net zoals geen enkele arts zou weigeren om de amandelen van een jongetje weg te knippen als dit ten bate is van zijn gezondheid. Het helpen van kinderen die ziek zijn is echt iets totaal anders dan bij voorbaat kinderen besnijden. Dat ik dat nog moet uitleggen. Ten slotte zeg je: ==== Bovendien speel je met dat argument de tegenstanders van vaccinatie in de kaart. Die kunnen, als we de eigen keuze van het kind als uitgangspunt voor medisch handelen nemen, zeggen dat het kind zelf niet voor de vaccinatie heeft kunnen kiezen en dat er daarom van zijn armpjes moet worden afgebleven. Het kind is immers niet ziek op het moment van de vaccinatie en mocht het toch zo'n kinderziekte krijgen dan gaat het er niet zo snel dood aan.==== Dit is het enige goede argument, vaccinatie is inderdaad een lastig punt. Toch is het niet helemaal vergelijkbaar, van vaccinatie is het wetenschappelijk bewezen dat het ziektes voorkomt en van besnijdenis niet. Daarnaast is er ook een principieel verschil tussen het zonder toestemming een stuk wegsnijden van iemands lichaam en het inbrengen van een onschadelijk stofje. Kortom artsen die tegen jongens besnijdenis zijn hoeven niet met bewijs te komen zoals jij suggereert. Net zoals artsen die tegen meisjes besnijdenis zijn niet met bewijs hoeven te komen. Het principe besnijdenis van baby'tjes is immers een schending van een mensenrecht.

Spelchecker2
Spelchecker27 nov. 2014 - 9:39

Prima als een volwassene bij zijn volle verstand besluit zich te laten besnijden. Moet ie zelf weten. Maar kinderen ga je niet beschadigen!

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten7 nov. 2014 - 9:39

Ik ben er een groot voorstander van om genitale verminking (anders dan besnijdenis op louter medische gronden) van kinderen strafbaar te stellen, ouders die dit doen mogen wat mij betreft - gelijk aan zware mishandeling van kinderen - een tijdje de cel in.

JoopSchouten2014
JoopSchouten20147 nov. 2014 - 9:39

Primera non nocere. Religie en besnijdenis. Twee verminkingen. Jonge kinderen religie opdringen, ongeacht wat acceptabel wordt geacht in welke cultuur en onder welke wet dan ook, zie ik als een misdaad. Alleen volwassenen zijn in staat zo'n keuze te maken. Daarna kunnen ze net zoveel penishuid laten wegsnijden als ze willen. (Wie weet, zóveel, dat ze er pikkenleren tasjes van kunnen maken.) Ik schat in dat het aantal 'gelovigen' zou decimeren als mensen op latere leeftijd er voor kunnen kiezen.

gvanbaalen
gvanbaalen7 nov. 2014 - 9:39

"Wat ook schmieren is, is de besnijdenis van meisjes en jongens op een hoop gooien. Bij jongensbesnijdenis zul je met andere ethische argumenten moeten komen." Hoezo? Verminking is verminking, maakt niet uit in welke graditie. Omdat het jongens betreft is het dan opeens anders? Je geeft zelf een voorbeeld van een jongen die dood is gegaan, en zo zijn er nog duizenden andere gevallen van medische drama's door besnijdenissen. Dit moet stoppen. Er is verder gaan discussie. Ik snap niet waarom je zo ongevoelig bent naar deze jongens. Deze jongens zouden zelf moeten kunnen kiezen voor besnijdenis als ze 18 zijn. Het is niet goed te praten.

MutiLatie
MutiLatie7 nov. 2014 - 9:39

Jongensbesijdenis @ Sjaak - Thom - Geert - Herbert - Meta Geheel mee eens. Het is me een raadsel waarom artsen/klinieken meewerken aan aan deze verminking, tenzij er op latere leeftijd duidelijk sprake is van fimosis, wat bij een jeugdige impliciet n.v.t. is. En dan nog: uitsluitend na zalfbehandeling en op eigen verzoek van de volwassen jongen, minimaal 18 jaar. Onder mom van traditie en/of z.g. religieuse spinsels van welke aard dan ook blijft het een irreversibele verminking. Ik heb er niets aan toe te voegen behalve: waarom dan niet je jongetje geheel van tatoeages te voorzien, kleine teen amputeren (overbodig), liposuctie, botox en meer van dit soort ergerlijke mutulatie. Dhr. Wolffers slaat de plank geheel mis, wat ook ik niet van hem gewend ben.

Michiel Online
Michiel Online7 nov. 2014 - 9:39

Oh ja zeker, het grootschaligste babymisbruik sinds de opkomst van de mens. Misschien zelfs een indirecte oorzaak voor pedofilie?

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 nov. 2014 - 9:39

[Misschien zelfs een indirecte oorzaak voor pedofilie?] Zijn priesters besneden dan?

Thom Holterman
Thom Holterman7 nov. 2014 - 9:39

Over jongensbenijdenis is in 2012 in Duitsland jurisprudentie ontstaan: de rechter stond pal voor de lichamelijke integriteit van een jongetje van vier en verbood de besnijdenis van hem. De rechter vond het een lichamelijk teken, dat niet meer ongedaan zou kunnen worden gemaakt. Daarmee zou de jongen op latere niet meer vrij zijn om zelf te kiezen in geloofszaken. In dit geval liet de rechter dit grondrecht (lichamelijke integriteit) voor gaan boven het grondrecht van de vrijheid van godsdienst van de ouders. Natuurlijk vielen daar zowel de joodse als moslim organisaties overheen. Die noemden deze jurisprudentie schokkend. Het commentaar van de (Franse) jurist die deze jurisprudentie besprak, vond dat als men al over schokkend wil spreken, het eerder schokkend is dat de (Duitse) ouders het dopen van een kind verwarren met besnijden. Hij voegde er aan toe, en naar mijn mening terecht, ‘Er is immers een aanmerkelijk verschil tussen water en mes, tussen sprenkelen en snijden’. Voor meer details over deze zaak, zie: http://libertaireorde.wordpress.com/2014/11/02/wereld-van-het-recht-grief-over-besnijdenis-oorlog-en-andere-maatschappelijke-verschijnselen/

1 Reactie
[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2014 - 9:39

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 nov. 2014 - 9:39

[Veel kinderen van moslims zijn vanaf hun geboorte moslim, inclusief alle rituelen zoals het besnijden van jonge kinderen.] Dat is wat moslims denken ja. Maar dat is natuurlijk een grote leugen. Iedereen wordt zonder religie geboren, en iedereen blijft zonder religie tenzij er sprake is van indoctrinatie. Enkel diegenen die een religie verzinnen om daar als sekteleider rijk mee te worden worden uit zichzelf religieus.

Patrick Faas
Patrick Faas7 nov. 2014 - 9:39

“Iedereen wordt zonder religie geboren,” -Dat klopt, want religie is traditie en die heb je nog niet bij aanvang. “en iedereen blijft zonder religie tenzij er sprake is van indoctrinatie.” -Integendeel. Zodra je geboren bent beginnen de gewoontes. Verwar religie niet met godsbesef. Of dieren in goden (ofzo) geloven weet ik niet zeker, maar dat ze religieus zijn is overduidelijk. Dieren zijn enorme gewoontedieren! Ze hechten soms fanatiek aan het handhaven van bepaalde gewoontes, om geen andere reden dan dat ze die gewend zijn. Mijn kat wil per se over mijn linkerschouder hangen en niet mijn rechter. Het heeft te maken met hoe ingewikkeld oorzaak en gevolg soms zijn. Voor dieren maar ook voor mensen. Wil je dat je leven niet verandert, doe dan alles precies hetzelfde als eerst. Dat is de essentie van religio! Theorieën over goden zijn een eerste poging onderscheid te maken tussen herhalingen die nodig zijn en niet nodig zijn, dus al een evolutionaire stap richting ratio. Misschien te rationeel voor dieren, maar misschien ook niet. U had het echter over religie en met religieus denken worden we geboren: herhaling is veilig.

Pindaklaas
Pindaklaas7 nov. 2014 - 9:39

Allemaal tegenstanders hier in de discussie. Vraag eens aan een man die besneden is in zijn kindertijd wat hij er van vindt! Ik kan daar wel antwoord op geven. Ik heb er geen probleem mee! Het heeft veel voordelen en bovendien, de dames zijn er gek op ;) Nee, een ander moet altijd maar voor een ander bepalen wat toelaatbaar is. En iedereen is roomser dan de paus.. Laat iedereen gewoon in zijn waarde.

4 Reacties
kassakijker73
kassakijker737 nov. 2014 - 9:39

Vraag eens aan een man hoe het is om niet besneden te zijn. Ik heb er geen problemen mee. Het heeft veel voordelen en bovendien, de dames zijn er gek op ;)

WJansen2
WJansen27 nov. 2014 - 9:39

Geachte heer Klaas, Volgens mij laten wij u aardig in uw waarde, we zijn het alleen niet met u eens. Maar begrijp ons goed: we zijn hier niet per definitie tegen mannenbesnijdenis: als een volwassen man het mes in zich wil laten zetten (om wat voor reden dan ook) is dat in principe z'n volste recht. Laat alleen kinderen met rust en laat hen (als ze 18 zijn) lekker zelf beslissen wat ze willen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 nov. 2014 - 9:39

[Laat iedereen gewoon in zijn waarde.] Dat lijkt me een goed voorstel, maar vanzelfsprekend uitsluitend als dat gekoppeld is aan de mogelijkheid om wilsbekwaam op volwassen leeftijd zelfstandig te kiezen of jouw waarde besneden of onbesneden is.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij7 nov. 2014 - 9:39

[ Vraag eens aan een man die besneden is in zijn kindertijd wat hij er van vindt! ] Wat is het verschil met besnijdenis in kindertijd en op volwassen leeftijd? Ik neem aan dat u niet doelt op seks in 'kindertijd'? [ Nee, een ander moet altijd maar voor een ander bepalen wat toelaatbaar is. En iedereen is roomser dan de paus.. Laat iedereen gewoon in zijn waarde. ] U pleit in feite voor niet besnijden en dit aan de jongens op volwassen leeftijd overlaten.

Rootman
Rootman7 nov. 2014 - 9:39

Besnijden is in tegenspraak met het principe ´niet schaden´ van Hippocrates, en godsdienstvrijheid dient slechts te gelden voor meerderjarige individuen, dus niet inclusief hun kinderen. Dus dan ook niet toch naar de imam of rabbi: strafbaar stellen! Dat geldt dus ook voor boob jobs of schaamlipcorrecties voor tienermeisjes. Tenzij er een drastische reden is (hangende A-tjes) of medisch.

2 Reacties
flamenquita
flamenquita7 nov. 2014 - 9:39

[Dat geldt dus ook voor boob jobs of schaamlipcorrecties voor tienermeisjes. Tenzij er een drastische reden is (hangende A-tjes) of medisch.] Hangende A-tjes is volgens jou dus wel reden om een tienermeisje een ingrijpende operatie te laten ondergaan? Goh....

flamenquita
flamenquita7 nov. 2014 - 9:39

MR VanBalken, vr 07 november 2014 14:30: Die gedachte kwam inderdaad ook in me op: als het om medische redenen gaat, laat kinderen dan op latere leeftijd zelf beslissen. Voor een bepaalde leeftijd speelt dit aspect nauwelijks een rol. Ik kan me voorstellen dat het hygienische aspect in andere tijden en op andere plekken van belang is, maar in onze samenleving waarin we dagelijks kunnen douchen en we aan jongetjes uitleggen hoe ze zich moeten wassen, weegt het minder zwaar. Ik ben wel benieuwd hoe men in Amerika over dit thema denkt, omdat daar de meerderheid van de mannen, meestal niet om religieuze redenen, besneden zijn. En wat te denken van gaatjes in oren laten schieten van babymeisjes?

mrvanbalken
mrvanbalken7 nov. 2014 - 9:39

Als zelfbenoemd "weigeruroloog" (http://www.artsennet.nl/blogs/artsennetbloggers/michael-van-balken/blogbericht-michael-van-balken/117390/weigeruroloog.htm) met inderdaad een vrij uitgesproken mening over de besnijdenis van jongens als daar geen strikte noodzaak toe is (http://www.volkskrant.nl/leven/voorhuid-dialogen-in-debat-over-besnijdenis~a3673147/) moet ik uit dit stuk halen dat ik een Prima Donna ben, die in principe niet moet zeuren, maar moet uitvoeren op verzoek, dat ik evidence based medicine onvoldoende omarm en vooral niet te bepalen heb wat er op de zorg-agenda verschijnt. Ik ben een grote vent: ongenuanceerde uitspraken als deze zijn soms nodig voor de discussie en worden naar twee kanten toe gemaakt. Dat was juist nu net de reden voor de heer Wolffers dit stuk te schrijven. Jammer is alleen als het belangrijkste argument in het betoog volslagen mank gaat. Tot twee keer toe wordt de besnijdenis als BABY verdedigd met een 'evidence based medicine voordeel' van een verminderde virusoverdracht bij seksuele activiteit. Los van hoe evidence based deze getallen nou zijn, ze zijn op de Nederlandse situatie nauwelijks van toepassing en vooral: seksuele activiteit treedt doorgaans op vanaf een leeftijd die enig meedenken -en meebeslissen- over de voordelen van besnijdenis hierbij mogelijk maakt. De heer Wolffers draait de zaken om: als dokter hoef ik helemaal niet bewijs te komen waarom ik medisch-onzinnige handelingen niet uitvoer. En zolang de medische voordelen van wel doen heftig ter discussie staan geldt voor besnijdenis hetzelfde als voor alle andere body modificaties: prima, maar pas vanaf wanneer je zelf mee kunt beslissen. Hell yeah dus dat ik dat op de zorg-agenda blijf zetten! Ook -en graag- in een minder mijn-mening-vriendelijke omgeving http://www.npo.nl/mo-actueel-staat-het-religieuze-ritueel-van-jongensbesnijdenis-onder-druk/18-10-2014/VPWON_1226825

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij7 nov. 2014 - 9:39

Zou dit onder 'evidence based' vallen voor Wolffers? Restoring foreskin http://www.restoringforeskin.org/

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2014 - 9:39

Elk jaar overlijden 100 jongetjes in de VS aan de gevolgen van besnijdenis (1). “It further points out that because circumcision is a completely unnecessary operation, all these deaths are easily avoidable, and thus characterises the annual loss as neither a beneficial surgery nor a beneficent rite of passage, but as “an unrecognized sacrifice of innocents” (1). Christopher Hitchens gaat nog wat verder, maar snijdt een waardevol punt aan. Niet alleen het risico van dood ligt op de loer, maar ook de overdracht van ziektes en complicaties liggen op de loer. Ziektes, omdat in (gelukkig) schaarse religieuze kringen de voorhuid van de piemel na besnijdenis eraf moet worden gezogen. En nu maar hopen dat de besnijder geen herpes heeft. In New York leidde dit tot twee doden in 2005. In het geval van complicaties: bijvoorbeeld een te diepe snede (2). Als er al 100 kinderen jaarlijks in de VS overlijden, dan vraag ik me af hoe groot die groep is die te maken heeft met enkel de complicaties. Bovendien vraag ik me af of deze toename van seksueel overdraagbare virusinfecties in de VS, zoals aangedragen door Meneer Wolffers onderzoek van de Harvard Medical School, opwegen tegen de jaarlijkse offering van de levens van honderd jongetjes, het leed van hun ouders en omgeving, en de verwoesting, verminking, en ongemak op de levens van een onbekend aantal anderen. Ik betaal die prijs liever in geld voor voorlichting. (1). http://www.circinfo.org/USA_deaths.html (2). Hitchens, C. (2007) god is not Great. How religion poisons everything. Pagina’s: 49-50, 226.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 nov. 2014 - 9:39

[Elk jaar overlijden 100 jongetjes in de VS aan de gevolgen van besnijdenis (1).] Dat is interessant, maar het is relevant wat de netto resultante is van het aantal door besnijdenis besnijdenis gespaarde levens min het aantal aan besnijdenis overledene. Ik vermoed dat het nog steeds tegen besnijdenis pleit, maar zou wel eens echt onderzoek willen zien.

Patrick Faas
Patrick Faas7 nov. 2014 - 9:39

Argumenten tegen besnijdenis moeten komen van mannen die zelf besneden zijn, niet van vrouwen en niet van onbesnedenen. Besneden mannen kunnen het cultureel belang beter afwegen tegen de medische risico’s. Zij kunnen discussies op gang zetten in de eigen gemeenschap. Anderen kunnen dat niet. Als een onbesneden man de aanval inzet tegen zo’n essentieel onderdeel van religie, zal dat gelovigen niet aan het denken zetten, maar in de verdediging duwen. Aan joodse artsen geen tekort, zo je denken, dus professor Wolffers (van de nogal confessionele VU, nota bene) had beter een van zijn joodse (of moslim) collega’s kunnen vragen dit onderwerp aan te kaarten.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij7 nov. 2014 - 9:39

[ Argumenten tegen besnijdenis moeten komen van mannen die zelf besneden zijn, niet van vrouwen en niet van onbesnedenen. Besneden mannen kunnen het cultureel belang beter afwegen tegen de medische risico’s. Zij kunnen discussies op gang zetten in de eigen gemeenschap. Anderen kunnen dat niet. Als een onbesneden man de aanval inzet tegen zo’n essentieel onderdeel van religie, zal dat gelovigen niet aan het denken zetten, maar in de verdediging duwen. ] Nogal rare redenering. Als we 'besnijdenis' in uw tekst eens vervangen door 'martelen', of 'abortus, of 'Zwarte Piet' dan ziet het er opeens raar uit, toch?

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2014 - 9:39

>>> Dit verbod moet gewoon in de rechten van de mens opgenomen en geïmplementeerd worden...!! >>> Daar er geen ethische, morele, en medische noodzaak aan wezig zijn, waarbij bij de vrouwen een onmenselijke en ethisch onverantwoorde ingreep gedaan wordt, op de seksualiteit ( primitieve vorm van geboorte beperking uit de vroege geschiedenis van de mensheid) en menselijke/vrouwelijke integriteit....!!

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 nov. 2014 - 9:39

[>>> Dit verbod moet gewoon in de rechten van de mens opgenomen en geïmplementeerd worden...!!] UVRM kent geen verboden maar rechten. Het recht op onschendbaarheid van de persoon is vastgelegd in artikel 3. Besnijdenis (althans voor zover niet uit vrije keus op wilsbekwame volwassen leeftijd) is daar al strijdig mee.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2014 - 9:39

Pinda Klaas, vr 07 november 2014 13:17 Een volwassen man mag als hij dat wil besneden worden. ik zal de laatste zijn die daar ook maar enig argument voor heb om dat tegen te houden. Maar geef elke arts de mogelijk om te weigeren omdat het geen noodzakelijke medische ingreep is! Om een wilsonbekwaam kind te besnijden is een ander verhaal en daar mag de maatschappij iets van vinden

1 Reactie
anon1980
anon19807 nov. 2014 - 9:39

dus jij bent voor weigerartsen. een arts werkt voor de publieke sector, en moet gewoon zijn werk doen, inclusief abortus, euthanasie, besnijding, de hele rataplan, of een andere baan zoeken.

JanB2
JanB27 nov. 2014 - 9:39

Religie's die in je jonge heer snijden zijn bij voorbaat verdacht.

1 Reactie
Beisser
Beisser7 nov. 2014 - 9:39

Álle religie is bij voorbaat verdacht. Meer dan verdacht. Bewezen schadelijk. Religie is het ergste wat de mensheid zichzelf ooit heeft aangedaan en nog altijd aandoet. Besnijdenis is daar een piepklein voorbeeldje van.

Waslinks
Waslinks7 nov. 2014 - 9:39

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat hier überhaupt over gediscussieerd wordt. Besnijden van een kind is, of het nou om een jongen of een meisje gaat, genitale verminking. Niets meer, niets minder. We geven bepaalde religies al het recht om dieren dood te martelen door ze levend de strot door te snijden, moeten we ze nou ook nog het recht geven hun kinderen te verminken?

1 Reactie
[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2014 - 9:39

Een jongen (kind) besnijden ben ik het ook niet mee eens. Maar ik hoop dat elke man die een meisje besnijd, impotent word.

4 Reacties
RosaLange
RosaLange7 nov. 2014 - 9:39

En wat wenst u de vrouwen toe die een meisje besnijden? Het zijn namelijk geen mannen die meisjes besnijden. Dit ritueel wordt uitgevoerd door vrouwen die dit ook hebben meegemaakt toen ze jong waren. Let wel, ik ben hartstikke tegen deze verminking. Alleen hebben mannen niets met de uitvoering ervan te maken. Misschien hooguit indirect met een systeem dat hen bevoordeeld. In de uitvoering is het echter een zaak van vrouwen onder vrouwen.

simpeleltser
simpeleltser7 nov. 2014 - 9:39

In de verschillende reportages die ik in de loop der jaren hierover heb gezien, hoor je de vrouwlijke slachtoffers over de druk van de moeder en de tantes. Natuurlijk speelt vader ook een rol maar niet alleen de man dus, misschien zelfs een maar een kleine rol.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij7 nov. 2014 - 9:39

[ Maar ik hoop dat elke man die een meisje besnijd, impotent word. ] Het zijn toch meestal vrouwen die de besnijdenis uitvoeren.

Neeman
Neeman7 nov. 2014 - 9:39

meisjes worden besneden door vrouwen! wens hen iets anders toe impotentie gaat nie lukken.

10roepies
10roepies7 nov. 2014 - 9:39

Vraag eens aan besneden mannen wat zij ervan vinden. Ik heb het gevoel(op basis van voornamen) dat er een hoop onbesneden mannen termen als mutilatie, verminking, kindermishandeling etc. rondstrooien. Ik ben mijn ouders juist dankbaar dat ik ben besneden en zou het niet anders willen.Ik moet de eerste man nog tegenkomen die ermee zit dat hij geen voorhuid meer heeft.Ook heeft geen enkele dame mijn geslacht ooit omschreven als verminkt. Vandaag de dag maken zelfs islamofoben en antisemieten zich druk om de lichamelijke integriteit/keuze vrijheid/verminking etc. van het kind.Ik neem het niet zo serieus. Het anti-religieuze sentiment druipt ervan af bij velen.

3 Reacties
pietdeg2
pietdeg27 nov. 2014 - 9:39

"Ik moet de eerste man nog tegenkomen die ermee zit dat hij geen voorhuid meer heeft." http://circinfosite.info/index.php/human-rights/can-you-give-me-back-my-foreskin/ http://www.wired.com/2007/08/give-me-back-my/ http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/health-they-took-my-foreskin-and-i-want-it-back-some-men-feel-their-circumcision-at-birth-was-an-assault-now-they-can-be-uncircumcised-without-surgery-writes-cherrill-hicks-1458890.html

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij7 nov. 2014 - 9:39

[ Ik moet de eerste man nog tegenkomen die ermee zit dat hij geen voorhuid meer heeft. ] Als u uw ogen dicht doet ziet u niets. Googel eens op 'Foreskin restoration' of 'voorhuid herstellen'. Als er maar één jongen is die er mee zit is dat reden om er voor alle gevallen mee te stoppen. [ Het anti-religieuze sentiment druipt ervan af bij velen. ] Anti-religie is niet hetzelfde als anti-semitisch of islamofoob. Die laatste twee kun je links laten liggen. Bovendien is besnijdenis vaak cultureel en niet religieus bepaald.

dino_radja
dino_radja7 nov. 2014 - 9:39

Ik had graag mijn voorhuid nog gehad. Was een medisch geval, en dus niemand's schuld.

OlavM
OlavM7 nov. 2014 - 9:39

Iwan Wolffers maakt terecht een scherp onderscheid tussen vrouwen- en mannenbesnijdenis. Ze zijn van geheel andere orde. Bij vrouwen kan inderdaad worden gesproken van verminking en vermindering of zelfs ontneming van seksualiteitsbeleving. Ook vind ik zijn vergelijking met abortus en vaccinaties steekhoudend: de moeder en/of vader kiezen daarvoor wel of niet, en ook de besnijdenis van jongens is een keuze die de ouders wel degelijk mogen maken, al of niet op religieuze gronden, daar het niet zulke gevolgen heeft als de meisjesbesnijdenis. Het is onzin om jongensbesnijdenis als “mutulatie” te kenschetsen. Over het esthetische aspect bestaat verschil van mening (zelf vind ik het jusit mooier), maar vooral: de gevolgen zijn niet zodanig dat op suggestieve wijze van “verminking” gesproken kan worden. Ook de term “kindermishandeling” is buiten elke proportie. Vaak weten mensen verder niet, dat in de VS ongeveer de helft van de jongens wordt besneden! Wel is natuurlijk een noodzakelijke voorwaarde, dat de besnijdenis deskundig en hygiënisch plaatsvindt. Zelf ben ik “ervaringsdeskundige” in beide "toestanden", d.w.z. ik ben naar eigen wens besneden toen ik 22 jaar oud was. Ik heb het in letterlijk álle opzichten als een plezierige verbetering ervaren. Dus ook de bewering, dat er minder gevoeligheid zou ontstaan door het “indrogen” van de eikel (naar mijn eigen ervaring eerder het tegendeel!), kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij7 nov. 2014 - 9:39

[ Vaak weten mensen verder niet, dat in de VS ongeveer de helft van de jongens wordt besneden! ] Wat wil je daar mee zeggen? Dat het op grote schaal gebeurt maakt niet dat het dan opeens geen verminking meer is.