Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Biden: kans op kernoorlog in 60 jaar niet zo groot geweest

Ernstigste waarschuwing voor Armageddon tot nu toe
Joop

Waarom steunt links Nederland Hamas?

  •  
16-11-2009
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image

Onlangs stond er in de NRC een paginagrote oproep aan de regering om zonder voorwaarden vooraf met Hamas te gaan praten.

Deze oproep was ondertekend door min of meer bekende Nederlanders, van CDA-huize of links daarvan. Ook bij mij was het verzoek terecht gekomen om te tekenen. Dat heb ik niet gedaan. Maar het was kennelijk heel progressief geweest als ik wel had getekend. Wat is er zo progressief aan de Hamas dat linkse Nederlanders bereid zijn een indirecte steunbetuiging aan deze organisatie in de krant te ondertekenen? Zonder voorwaarden vooraf wil immers zeggen dat Hamas door mag gaan met het beleid dat ze voeren.
Wat is dat voor een beleid? Laten we het nu maar eens niet hebben over de duizenden Kassamraketten die Hamas op de burgers van Sderot afvuurden, maar over hoe Hamas met zijn “eigen” mensen omgaat. Vrouwen, bijvoorbeeld.
Hamas is met een sluipende campagne begonnen om mensen te dwingen een Islamitische levensstijl te volgen. Daarvan dreigen natuurlijk vooral vrouwen in Gaza het slachtoffer te worden. Vrouwen mogen inmiddels niet meer motor rijden. Om veiligheidsredenen, volgens de Hamas-autoriteiten. Gaza is een overbevolkt stuk land met 1,5 miljoen mensen. Toch krijgt de gemiddelde vrouw er nog zes kinderen. Hamas doet niets om dit af te remmen. Integendeel, zoals de New York Times  afgelopen jaar meldde, worden er door Hamas massale trouwpartijen georganiseerd om er voor te zorgen dat oorlogsweduwen zo snel mogelijk weer aan een man komen. Vrouwen worden nog wel gedoogd op de werkvloer en op scholen, maar aan het begin van de afgelopen zomer werd besloten een Islamitische kledingcode voor vrouwelijke advocaten in te voeren.
Dit besluit werd na protesten (een lichtpuntje) van mensenrechtengroepen weer ingetrokken. Vrouwelijke ambtenaren zullen zich echter aan een Islamitische kledingcode moeten onderwerpen. Hetzelfde geldt voor studentes. Er zijn berichten over politiecontroles op samen wandelende mannen en vrouwen of ze wel een directe familieband hebben. Dit klinkt misschien onschuldig, maar het lijkt het begin te zijn van een salamitactiek om van Gaza een volledig Islamitische staat te maken. Minder onschuldig zijn de berichten over het standrechtelijk doden van Palestijnen die Hamas niet welgezind zijn. De Human Rights Watch telde in april van dit jaar in Gaza meer dan 30 geëxecuteerde politieke tegenstanders van Hamas.
De grote steun voor Hamas onder progressieve Nederlanders wordt misschien eerder verklaard door een groeiende afkeer van Israël. In het Midden Oosten is Israël de sterke partij en de Palestijnen zijn arm en worden onderdrukt. Links komt op voor de armen en onderdrukten en dus is de cirkel rond.
Het is ooit anders geweest. Voor de tweede wereldoorlog waren er open grenzen in Palestina, want de Britten waren de baas en er was dus geen Joods en geen Arabisch gebied. Wel was er een omvangrijke immigratiegolf van Joden die door de Britten werd aangemoedigd met hun bekende Balfour-verklaring van vlak na de eerste wereldoorlog. De Joodse nieuwkomers waren hoog geschoold en ondernemend en brachten hoge welvaart naar het gebied voor Joden en Arabieren. De welvaartsgroei voor de Palestijnse Arabieren was voor die tijd en dat gebied ongekend hoog. Desondanks ontstonden er geregeld Arabische opstanden tegen de immigratie van Joden, waarbij Joden het doelwit waren. Dat de Arabieren om ideologische redenen bezwaar hadden tegen Joodse immigratie, ook al sponnen ze er economisch garen bij, valt te begrijpen. Hoewel de geboortecijfers van de Arabieren ook toen al heel hoog waren, woog de bevolkingsgroei van de Arabieren niet op tegen de toename van het aantal Joden door immigratie, en de Arabieren zagen langzaam maar zeker hun overtal slinken.
De methoden die de Arabieren gebruikten om Joodse immigratie te verhinderen, waren echter altijd destructief en, misschien nog erger, ook nog eens contraproductief, vooral vanaf het moment dat de Joden zich gingen organiseren en verdedigen. In de jaren 30 al waren er Joodse strijdgroepen ontstaan die hard terugsloegen bij Arabische aanvallen. Dit heeft geleid tot een patroon van wraak en vergelding dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Aan het eind van de dag was vooral de Arabische bevolking het slachtoffer, zoals bij de Gaza-oorlog ook weer bleek. Het is moeilijk in te zien hoe dit patroon doorbroken kan worden zonder vooraf voorwaarden te stellen aan alle betrokken partijen. Maar progressief Nederland zal ongetwijfeld wel weten hoe het Midden-Oosten conflict op te lossen met partijen die geen enkele behoefte aan vrede hebben.
Bekijk hier de advertentie in de NRC.

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

MRdevries538
MRdevries53814 jul. 2017 - 10:37

er is relatief weinig nieuws in nederland die uitlegd dat Hamas vol samenwerkt met president Assad in syrie in het bevechten van de burgerbevolking. ZIJ zijn de belangrijkste grondtroepen in de steden!! . Zulke toffe peren zijn het niet. Uiteindelijk zijn overigens vrijwel alle strijdende partijen in het midden oosten fanatieke gevaren voor de vrede. Waar de PKK in syrie en irak IsIs bestrijd, zijn ze tot zelfs in dordrecht aan het knokken met AK turken en andersom. Waar Turkije IsIs aanvalt in syrie, schieten ze ondertussen overal Koerdische burgers overhoop. Israel schiet met 9mm op stenengooiende kinderen in gaza, en Hamas blaast zichzelf bij voorkeur in stadsbussen op..... Alleen al de rage om elkaars moskee op te blazen zou een aanduiding moeten geven dat het hier om iets diepgewortelts gaat.

kunst3
kunst316 nov. 2009 - 9:03

Blijf bovenal constructief in gesprek met elkaar, en voorkom zo de vele onnodige doden. Dit zijn meestal de zwakkeren in de maatschappij. Voor de dialoog is het goed, blijf in gesprek met elkaar. Zowel met Israel als met Palestina en de betrokken landen. Maar wel constructief. Maak b.v. kenbaar dat het eindeloos doorgaan met uitbreiden van nederzettingen gewoon niet kan. Het vernietigen van eeuwenoude olijfbomen evenmin, het zou zelfs net als de eeuwen Boedddha beelden Bamyian in Afghanistan, als wereldwijd cultuurgoed beschouwd kunnen worden. Dus een misdaad. en geeft blijk van afgeven van onjuiste signalen. Anderzijds het gegeven dat mogelijk als reactie op de houding van de Palestijnen, of degene die er belang bij hebben, en die zeggen 'de joden de zee in te drijven'. Zou Lieberman, volgens de media het zelfde hebben gezegd maar dan andersom. Ik denk dat zonder veel overdrijving aan iedere Palestijn al zoveel geld is aan wapens is besteed dat ieder van hun minstens eer soortgelijk huis zou kunnen bezitten als die van de nederzettingen. De immense, mogelijk wat opgeklopte en niet geheel belangeloze haat, volgens de berichtgeving van beide kanten doet haast vergeten waar het om gaat. Ook hier zijn religieuze plaatsen en goederen in het geding. Zoals iedereen weet ligt dat nogal gevoelig. Wat geschiedenis kan geen kwaad. Eerst globaal: De oorspronkelijke religieuze plaatsen werden van oudsher, zeg vanaf 1196 door pelgrims bezocht . Uit heel Europa kwamen godsvruchtigen, net als nu nog gebeurt in Mekka op pelgrimstocht, alleen komen zij veelal met het vliegtuig aan en toen per schip en te voet. Gezien de vele overvallen tijdens deze reis, overigens heel verwonderlijk omdat volgens de Koran gasten gerespecteerd dienen te worden, was men genoodzaakt zich te bewapenen en op het laatst zelfs fortificaties te bouwen. En met wisselend succes kon men op bedevaart. Zoals bekend heette de gebieden Judea en Sameria ten tijde van de Romeinen. Bron Oosthoek 6e ed. 1968 De naam Palestina is afgeleid van Filistijnen en dateert van 135 na Christus. De Romeinse gezagdragers sloegen een Joodse opstand neer en verboden de Joden het verblijf in Palestina. Al bleef daar een minderheid achter. Eind 16e eeuw werd Palestina door de Egyptenaren bezet. Tijdens de neergang van de Egyptenaren kwam de macht aan de Hebreeuwen en stichtte onder Koning Saul ca. 1030 v. C een koningrijk dat in dat in Israel (933 -722v.C.) en Juda (932-586) v.C.gesplitst werd. 539-331 v.C. onderworpen aan Perzië Heroverd door Alexander de Grote en daarna aan Syrië 63 v.C. veroverd door de Romeinen. Onder het Oostromeinse/Byzantijnse rijk werden de joden onderdrukt. Van 636-40 n.C. werd Palestina veroverd door de Arabieren die de overgebleven joden vrij goed behandelde Ook de Christenen tolerant bejegend. In de 11e eeuw vonden echter christenvervolgingen plaats en werden Europese pelgrims tijdelijk lastig gevallen en als reactie hierop kwamen de kruistochten. In de 12e eeuw ontstonden er enkele kruisridderstaten die onder de voet werden gelopen door het islamitische rijk Egypte en Syrië Palestina werd vrijwel geheel gearabiseerd. Sinds de middeleeuwen verkeerde Palestina in een zowel economisch als cultureel verval. Sinds de 16e eeuw trad Frankrijk op als protector van het christendom welke in de 18e eeuw voor de Griekse orthodoxie werd overgenomen door Rusland. In het midden van de 19e eeuw trok de Britse diplomatie het lot van de weinig resterende joden aan. In die tijd begon de 1e joodse kolonialisatie in Palestina. Tegen het eind van die eeuw kwam het via het pionierswerk het Zionisme. Tijdens de 1e wereldoorlog werd het zionisme versterkt door de zogenaamde Balfourdeclaratie (1917) Die de joden een 'nationaal thuis' toezegde, wel zodanig dat de rechten van de Arabische bevolking niet aangetast zou worden. Dit leidde tot een sterke vergroting van de joodse kolonisatie en tot fel Arabisch verzet gedurende het Britse mandaat over Palestina na de 1e W.O. Aan de vooravond van de 2e W.O. deden de Britten concessies aan de Arabieren dat vrijwel neerkwam op beperking van verdere joodse immigratie. Dit wekte verbittering onder de zionisten, zodat na de 2e W.O. tot joodse terreur tegen de Britten kwam. In 1947 gin g mandaat over aan de |V.N. en werd Palestina verdeeld in een Joodse en Arabische staat. De eerste Arabisch-Israelische oorlog bezorgde Israel voordeliger grenzen dan het oorspronkelijke verdelingsplan terwijl NO.Palestina opging in Jordanië (I1948-1949) Tijdens de 3e Arabisch-Israelische oorlog (1967) viel geheel Palestina in handen van Israel wat leidde tot aanzienlijke verhogin g van het aantal Arabisch vluchtelingen uit Palestina uit deze vluchtelingen ontstond de gewapende bevrijdingsorganisaties (o.a. El Fatah) die zich richten op de vernietiging van de staat Israel. Vooral in Jordanië vormen zij eigenlijk een staat in een staat. Het eerste gewapend optreden tegen hen was aanvankelijk weinig succesvol. Dit alles overziende wat zou dan het advies kunnen zijn aan beide zijden. 1 Staak de vijandelijkheden en bewapingen, de militariseer de explosieve gebieden m.b.t. het huidige Palestijnse gebied. Hierbij vallen vanzelfsprekend ook alle legale en illegale wapendepots zowel onder en bovengronds. 2 Stop de bouw van de nederzettingen maar sloop deze niet, dit betekent een enorme kapitaal vernietiging waar miemand baat bij heeft. 2a De reden dat zij gebouwd zijn zou hoogst waarschijnlijk zijn als voorpost primair om de veiligheid van de Israëlische staat te waarborgen, dus de veiligheid en bestaanszekerheid moet in principe voorop staan. 3 Dit geldt voor beide partijen. De staking van de vijandigheden zou kunnen betekenen dat aan de behoeftes van het land kan worden voorzien zoals iets belangrijks voor de agrarische sector zoals land- en tuinbouw gebieden: Water voorziening, wat als vloeibaar goud zou worden beschouwd. Kijkt men op de kaart dan blijkt de bijna opgedroogde Jordaan rivier door twee al weer bijna kurkdroge meer en met recht vrijwel dode zee te lopen. Voorzetje:a) een waterwingebied b.v. aan de kust aan te leggen en / of zout water het zout te ontrekken.b) Irrigatiekanalen en aanleg van kanalen om zonodig zeewater toe te laten. Vanzelf in samenspraak met de betreffende landen, zodat de normale rivierstroming weer plaats kan vinden en er meer dan voldoende water ter irrigatie is voor wie dan ook. © 4 Wat kunnen wij als Hollanders hierbij inbrengen met onze zeer gewaardeerde waterkwaliteit en beheersdeskundigen en waarbij het polderbestuur vrijwel altijd optimaal gefunctioneerd heeft. Wat inpoldergeschiedenis en bevolkings groei (explosie) en oplossing: Toevalligerwijs werd de eerste polder in Nederland.Oorkonde 1142 door Cistercienziënmonniken? 'de Sudhpoldra' dankzij noeste inspanningen van monniken, ontrokken is aan het hart van de zee? dus vrijwel met de handen aangelegd. Ook wij waren bezig met gebiedsuitbreidingen, zij het op een andere manier gedwongen door een vooral in de 13 e eeuw opzienbarende bevolkingsgroei, in de steden was de samenleving in bestuurlijk opzicht beter georganiseerd dan voorheen . (God created the World and the Dutch Holland) Een tweede reeks inpolderingen begon in 1210 volgens bronnen bij Testerep Vliet en later door inpoldering het eiland Testerep Ter Streep werd genoemd. Hoogte Oosteinde en Westeinde. Voorheen was dit nu Belgisch gebied, bijna voor ons onvoorstelbaar een waddengebied. Participerend, innoverend beeldend kunstenaar Wim Streep. 11 nov. 11.11 uur 2009 wimstreep.nl

harry12345
harry1234516 nov. 2009 - 9:03

Goed verhaal. Die Hamas-passie van 'progressief'-nederland is een van de redenen waarom ik niet meer links stem (ook geen rechts trouwens, ik stem niet meer). Links zit constant in de verkeerde hoek. Hamas is simpelweg extreem-rechts. Dus ik heb geen respect meer voor mensen die wel zeiken over Wilders maar op het zelfde moment pro-Hamas zijn of Hamas vergoeilijken. Puur uit dogmatische redenen steunt links helaas al jaren een bonte zooi van fascisten en bijna fascisten. Voor mij geldt dat de vijand van mijn vijand niet automatisch mijn vriend is...

Bouwman2
Bouwman216 nov. 2009 - 9:03

Uiteraard hoeft Harrie Verbon zich niets aan te trekken van een petitie van onder andere EAJG. Hij mag natuurlijk best benadrukken dat Israel slachtoffer is van de raketten van de extreme Hamas. Hij mag desnoods ook ook wijzen op het feit dat het vruchtbaarheidscijfer in Israel veel lager ligt dan dat in de bezette gebieden, de biologische tijdbom. Hij mag zich ergeren aan de groeiende afkeer van Israel, maar hij mag oppervlakkig noch eenzijdig zijn. Waarom verzwijgt Verbon dat het slinken van de sympathie voor Israel een reden heeft? Hamas is made in Israel, Israel heeft de Arabieren verdrongen en dat proces gaat nog steeds door. Israel eist van de Arabieren dat ze Israel erkennen. Begrijpelijk, Israel is een onafhankelijke democratische rechtstaat. Maar Israel vraagt meer dan dat, als Israel erkend wil worden als Joodse staat. Wat dat exact inhoudt is onduidelijk maar daarmee wordt wel een scheiding aangebracht met de achtergebleven Arabieren, Israelische burgers. Het probleem van Israel is dat Israel een Joodse staat wil zijn, maar dat er ook 20% niet Joodse Israeli's zijn, die niet als volwaardige burgers worden gezien. Vice premier en leider van de partij Israel thuis Lieberman heeft meerdere malen daarvan getuigd. Zou Harrie Verbon er ook voor zijn dat Nederland zich nadrukkelijk afficheerde als christelijke of westeuropese natie en daarmee afstand schept met anderen? Nederland zou zich isoleren net als Israel nu. Is de kritiek op Israel van wat hij de linker kant noemt gebaseert op afkeer wat een emotie is of op feiten? Wat zou het prettig zijn als Harrie Verbon wat genuanceerder zou berichten.

KeesMaf
KeesMaf16 nov. 2009 - 9:03

Eindelijk een mening op JOOP waar ik het nu eens voor 100% mee eens ben. Met Hamas praat je niet, vanwege hun volkomen verwerpelijke ideologie en doelstellingen. Met Fatah praat je wel. Het argument dat Hamas democratisch gekozen is gaat nu eenmaal niet op als die organisatie zelfmoordterreur verheerlijkt vanuit een 7e eeuwse leer.

joão76
joão7616 nov. 2009 - 9:03

Meneer Verbon vergeet gemakshalve te vermelden in zijn betoog dat Israël begin jaren negentig Hamas nog actief steunde vanuit de gedachte dat een opkomend Hamas de dominantie van Yasser Arafat en zijn PLO in de Palestijnse gebieden zou kunnen breken. Dat hebben ze dus bereikt met de huidige situatie tot gevolg. Men hoeft 't als neutrale buitenstaander niet eens te zijn met de ideologiën van één of beide partijen in een conflict om een dialoog met hen aan te gaan in de hoop hen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dit geldt ook in dit conflict, waar ik ervan uitga dat de gemiddelde Nederlander het niet eens is met zowel het door Hamas gepropageerde orthodox islamitische beleid als het door Israël gedragen Zionistische gedachtengoed. Net zoals de Scandinavische landen zich sterk hebben gemaakt om de Sri Lankaanse regering aan tafel te krijgen met de Tamil Tijgers, nota bene de organisatie die de eerste zelfmoordterroristen voortbrachten, kan Nederland zich sterk maken om de dialoog aan te gaan met Hamas. Moeten we wel eerst onze minister van Buitenlandse Zaken lozen, die een uitgesproken partijdigheid in zijn 'mensenrechtenbeleid' in deze kwestie aan de dag heeft gelegd.

Jolly_Roger
Jolly_Roger16 nov. 2009 - 9:03

Theoretisch een geval waar 2 strijdende partijen (strijd om veiligheid, strijd om grond) er samen niet uitkomen. Volgens het dilemma van collectieve actie (ook wel het freerider probleem) een kwestie waarbij een hoger orgaan dan beide partijen uitkomst moet bieden. Al het gesoebat eromheen is, hoe (zogenaamd) gewichtig ook, al of niet retorische kletskoek in de marge wat de komende vijftig jaar ook nog wel plaats zal vinden zolang er niet een derde - de partijen overstijgende - partij aan te pas komt. "De rol van de staat is volgens hem het opheffen van de tegenstelling tussen individuele rationaliteit en collectieve rationaliteit, door collectieve rationaliteit af te dwingen." http://nl.wikipedia.org/wiki/Dilemma_van_de_collectieve_actie

max58
max5816 nov. 2009 - 9:03

Of ik zo langzamerhand nog " links" ben...." rechts in ieder geval niet. En met Hamas, noch met die andere Iran-achtige bewegingen heb ik wat: wel heb ik met eigen ogen de ellende van de Palestijnse bevolking gezien.Sinds de immigratie van veel nieuwe Joodse burgers, vernederd en onderdrukt en a-democratisch opgevoed in Oost-Europa waar ik gemakshalve Rusland c.s. ook maar onder reken, is het progressieve geluid dat er tot voor pakweg 15 jaar ook in Israel te horen was, helemaal verstomd/vermoord. Soms.....denk ik wel eens in een zwak moment: " hek er om, uit laten branden en over 10 jaar weer eens kijken"....ware het niet dat dit ten koste van, aan beide kanten, zoveel onschuldigen zou gaan. Bovendien, door allerlei irrationele coalities: europa/vs met Israel en " de rest" van het midden-oosten en velen met hen, met Hamas c.s., is het beperken van het conflict tot de betrokkenen zelf onmogelijk. Misschien...een lesje uit het DDR-verhaal van de afgelopen week, en de vele discussies over Wilders/NSB van de afgelopen week: Democratie vs Totalitair regime, Landverrader vs Verzetsheld, de scheidslijn is soms maar heel dun, en kan binnen vijf jaar weer veranderen. Dus inderdaad: zoals eerdere reacties en Harry de Winter in P&W: Praten, dus. En geen schijnheilige praatjes van Verhagen en andere parlementariers, Zwart-Wit dus: of je accepteert geweld, of je gaat praten.

stumblebunny
stumblebunny16 nov. 2009 - 9:03

In Nederland zijn wij in een verstarde verhouding terechtgekomen: algemeen kan men stellen - Moslims en links steunen Palestijnen, -Christenen en Rechts steunen Israël. Iedereen schreeuwt om zijn morele gelijk. 3000 jaar geschiedenis. Vol met oorlogen tussen volkeren. Daarnaast claimt men gebieden aan de hand van de Koran en de Bijbel. De materie is zo ontzettend complex. Ik hoop dat 't goed komt, maar vrees 't ergste. Maar laten wij niet het conflict overhevelen naar ons land en allerlei complotten door de ether slingeren. Daar schiet niemand wat mee op.

Jensson
Jensson16 nov. 2009 - 9:03

Het is volkomen terecht en bittere noodzaak dat 'links' Hamas steunt! Alternatief is immers genocide op het Palestijnse volk: een veelvoorkomende 'rechtse' hobby...

Cycloop
Cycloop16 nov. 2009 - 9:03

Voor de geïnteresseerden. Hier een link naar artikel over Gaza en Hamas: http://www.nybooks.com/articles/23313 Dit artikel geeft een maar mijn inziens vrij genuanceerd beeld van Hamas. Overigens stoort mij een ding heel erg aan de berichtgeving: Gaza staat onder blokkade ; dat is een daad van oorlog. Het lijkt wel of dat een normale gang van zaken is. Het schept een oorlogseconomie in de Gaza waar natuurlijk Hamas van profiteert. Het zorgt ook voor ondervoeding en een noodsituatie waar de zwaksten onder lijden. Maar dat is niet spectaculair (geen aanslagen etc); het is een langzaam proces waardoor een hele samenleving wordt uitgemergeld.

HanzChristian
HanzChristian16 nov. 2009 - 9:03

Is links Nederland een afslag bij Hoevelaken of kun je er een abonnement op nemen? Kan het zijn dat Palestijnen mensen zijn en dat steun voor Hamas niet betekent dat je Israel wil vernietigen?

krid58
krid5816 nov. 2009 - 9:03

Fout 1, praten zonder voorwaarden betekend NIET dat Hamas door mag gaan met het gevoerde beleid! Praten zonder voorwaarden betekend niet eerst allerlei voorwaarden stellen voordat je gaat praten. Praten kan geen kwaad, en is in ieder geval beter dan schieten. En ja Hamas is een terroristische organisatie die, weliswaar legaal gekozen is in de regering van het niet erkende Palestina, illegaal de macht heeft gegrepen in de Gaza strook. MAAR, Hamas is niet ALLEEN een terrosistische organisatie. Hoewel enigzins primitief, probeerd Hamas naast terrosisme, wel degelijk law and order te scheppen in de Gaza strook. In de Hamas regering wordt door verschillende individuen wel degelik geprobeerd een behoorlijk bestuur te stichten. We zullen moeten accepteren dat Hamas op dit moment in de Gazastrook aan de macht is. Daarmee moeten we werken. Zo lang Israel illigale nederzettingen heeft in Palestijns gebied, blijft er een legitimatie voor Hamas om aanslagen op Israel te plegen, heo verwerpelijk dat ook moge zijn.

olavl
olavl16 nov. 2009 - 9:03

Meneer Verbon maakt een denkfout. Links Nederland steunt Hamas en diens ideologie helemaal niet. Links Nederland steunt wel gesprekken met Hamas, maar dat is niet hetzelfde. Dat is zo evident dat niet valt te begrijpen dat een intelligent heer en hoogleraar als Verbon het niet begrijpt. Dus waarschijnlijk is zijn onbegrip moedwillig. Toch nog maar eens uitleggen, al is het al een paar keer gedaan (misschien lukt het me om het zo eenvoudig en helder stellen dat het kwartje eindelijk gaat vallen bij sommige mensen): Het huidige "plan" (voor zover daar zelfs sprake van is) om niet met Hamas te spreken leidt alleen maar tot verdere verharding van de posities en niet tot vrede. Voor vrede is het immers noodzakelijk met alle partijen te spreken. Daaruit volgt dat mensen die koppig blijven weigeren met Hamas te spreken dus eigenlijk tegen vrede en vóór escalatie van de problemen zijn. Meneer Verbon en sommige reageerders hier mogen zich tot die categorie rekenen. Praten met Hamas kan ook betekenen: ze nu eens goed vertellen wat je van ze vindt. Zelfs dat weigert een deel van de Israël-supporters. Ze doen alsof Hamas niet bestaat zodat ze er niet mee hoeven dealen. Dat zal uiteindelijk een historische vergissing blijken te zijn.

Nog1web
Nog1web16 nov. 2009 - 9:03

Als je vredesonderhandelingen begint zijn er een paar voorwaarden 1 Er moet een oorlog zijn, anders is het overbodig. Dat betekent ook dat iedere mogelijke deelnemer een geweldpleger is. In dit geval gebruiken zowel Israël als haar tegenstanders (Hamas, Fatah, Hezbollah) geweld. 2 Er moet gesproken worden met de geweldbeslissers; zij moeten immers uiteindelijk goedkeuren om vreedzame middelen ipv geweld te gebruiken. Uitsluiten van een dergelijke beslisser betekent per definitie een mislukte onderhandeling. In dit geval kan er zonder Hamas dus helemaal niet begonnen worden met een onderhandeling, want Fatah kan geen vredesbeloftes doen, die door Hamas uitgevoerd moeten worden. Alle andere voorwaarden zijn niet niet alleen overbodig, maar belemmeren het vredesproces. Partijen en politici die eisen vooraf stellen, willen geen vrede, maar een overwinning. Mevrouw Meulenbelt hoeft Hamas dus niet te verdedigen, net zo min als de heer Verbon Israël hoeft te verdedigen. Onze mening over de strijdende partijen is namelijk niet relevant, aangezien we zelf niet meedoen aan de oorlog en dus ook niet aan de vredesonderhandelingen. Dat betekent ook dat het niet relevant is dat wij (Nederland) met Hamas of de andere partijen gaan praten, de strijdende partijen moeten met elkaar praten. We moeten dus niet met Hamas praten, maar ophouden met onze relaties met de andere partijen, zoals Fatah en Israël. Ze hebben ons niet nodig gehad om oorlog te voeren, ze hebben ons ook niet nodig om vrede te stichten.

Anton3
Anton316 nov. 2009 - 9:03

Het betoog van Harrie Verbon is, zoals vrijwel alle retoriek van pro-Israel mensen sterk eenzijdig. Joden worden hierin voorgesteld als de 'good guys' en de Palestijnen, in dit geval met name Hamas als de 'bad guys' Het afschieten van de Quassam raketten wordt breed uitgemeten als voorbeeld voor hun agressie, terwijl dit uiteindelijk maar enkele slachtoffers in Israel heeft opgeleverd. Hiertegenover staat het excessieve geweld van Israël waarbij we allemaal konden aanschouwen hoe dit leger o.a. witte fosfor over burgers heengooide en honderden vrouwen en kinderen werden gedood of verwond. Voor vergelijkbare misdaden kreeg Saddam Hussein de doodstraf. Of vrouwen in Gaza motor mogen rijden is in deze kwestie lekker belangrijk. En het lijkt me ook niet onze taak uit te maken hoeveel kinderen ze per gezin willen krijgen. Maar voor Verbon kennelijk belangrijk genoeg om te vermelden als voorbeeld hoe slecht Hamas wel niet is. Maar als een in onze ogen 'beschaafde' regering doodseskaders heeft die niet alleen politieke tegenstanders, maar ook onschuldige burgers zonder vorm van proces uit de weg ruimt moet dit allemaal maar kunnen. De rol van Abbas is langzaam maar zeker uitgespeeld. In de ogen van velen is hij een verrader die de Palestijnse zaak geen goed heeft gedaan. Toegegeven, het propagandaoffensief van Israël is bijzonder geslaagd te noemen. Men weet uitstekend de media te bespelen en zelfs de kromste situatie recht te praten. En Israël komt ermee weg. Maar dit tij is aan het keren, zo ziet ook Verbon. Bij Hamas heb je ook 'rekkelijken en preciezen'. De politiek leider Haniya staat algemeen bekend als een gematigd, redelijk mens, waar goed mee te praten valt. De argumenten om Hamas van de onderhandelingstafel uit te sluiten zijn slechts politiek-strategisch, en niet gebaseerd op een werkelijk streven naar vrede. Israel lijkt ook helemaal niet geïnteresseerd in vredesonderhandelingen. Dan lopen ze namelijk het risico iets te moeten geven in plaats van te nemen. En dat weigeren ze consequent.

mikado2
mikado216 nov. 2009 - 9:03

Waarom steunt Nederland Israel? Alleen vanwege het CDA? Wat vinden de andere partijen dan. Heeft iemand een overzichtje van hoe de poartijen hier tegenover staan? Waarom steunen wij de aggresors en niet de palestijnen? Waarom sturen we geen troepen om orde op zaken te stellen en de palestijnen hun land terug te geven. Waarom daar niet? Ik heb totaal geen respect voor de Israelische aanpak.

perihelium
perihelium16 nov. 2009 - 9:03

Een korte en verder niet inhoudelijke reactie: Het lijkt me een misverstand om praten met steunen te verwarren. Aan praten voorwaarden stellen lijkt me niet echt oplossingsgericht maar eerder vasthouden aan hoe het (niet goed) was/is. Door te praten kan je juist horen wat de ander te zeggen heeft maar of we daar wel in geintereseerd zijn is de vraag. Interesse in wat de ander te zeggen heeft vind ik soms moeilijk maar ik geloof wel dat we daartoe geroepen zijn om daar naar waarheid op te kunnen antwoorden of in mee te gaan. Mvg.

Linkser
Linkser16 nov. 2009 - 9:03

Helaas moet ik in herhaling vervallen. Ik heb opnieuw gezagskritiek. Waarom vraagt de redactie iemand die alles van openbare financiën weet of geacht mag worden te weten een mening te geven over internationale betrekkingen en de problematiek van het Midden-Oosten? Ik zou hier graag Bertus Hendriks over hebben willen lezen.

paulvr2
paulvr216 nov. 2009 - 9:03

Beste Harrie, Gezien de machtsverhoudingen mag je denk ik wel stellen dat de Palestijnen niet onder dezelfde omstandigheden leven als de Israëli's. En dat de Israëli's sinds de stichting van de staat Israël zich ook niet hebben gehouden aan het aan hen door de VN toegekend grondgebied. Kortom, ze voelen zich bezet en overheerst. Toen mensen zich in Europa bezet en overheerst voelden vormden ze weerstand. Bij ons sprak men van het verzet, in Frankrijk van de Résistance, in Joegoslavië van de partizanen, kortom ieder volk streed op zijn eigen manier. Maar niemand is toen op het koddige idee gekomen dat ze terwijl ze tegen het in hun ogen aan hun volk aangedane onrecht streden tevens moreel verplicht waren het bestaansrecht van de staat Duitsland te erkennen. Mijns inziens is de eis aan Hamas dan ook een drogredenering die alleen maar als doel heeft hen buitenspel te zetten zodat Israel steeds verder kan gaan met het wegzetten van nederzettingen en dus steeds verder kan gaan met land dat rechtens niet van hen is zich toe te eigenen. Of het nu de PLO of Hamas is, zij, en in feite de hele Arabische wereld heeft geen enkele mogelijkheid om een einde aan de staat Israël te maken. Om die reden is het van geen enkel belang of men wel of niet het bestaansrecht van Israel erkent. Net als er in het laatste halve jaar geen enkele aanslag is geweest van de kant van Hamas, lijkt me de kans groot dat dat helemaal zou ophouden als Israel de mensenrechten en gelijkwaardigheid van haar Arabische landgenoten en buren zou erkennen en hen niet alleen zou zien als een bron voor goedkope arbeid en voor expansie van het grondgebied van de staat Israel. Maar ze hoeden zich daar wel voor want dan is het afgelopen met de gratis snoeptent waarin ze nu nog steeds naar hartelust kunnen graaien als het hen uitkomt.

Hoogkamer2
Hoogkamer216 nov. 2009 - 9:03

Het lijkt mij inderdaad twijfelachtig om deze organisatie te steunen. Maar zou het goed zijn als de palestijenen en de joden eens met elkaar gaan praten. Ook bij een groot deel van de joodse bevolking is er besef dat zij dat anders willen. Dus uiteindelijk kun je dan niet om een grote (extreme) groep heen. De jaren lange onderdrukking geeft ook een duw naar de groepen met extreme ideeën en die worden dan groot. Een kat in het nauw.

1 Reactie
Ayberk
Ayberk16 nov. 2009 - 9:03

Was het maar waar dat 'een groot deel ' van de Israelische bevolking voor de dialoog was. Nee, helaas. Het huidige kabinet van Netenyahu getuigt daarvan. Die is alles behalve gericht op een oplossing. De partijen in dit kabinet streven niet naar vrede. Anders hadden ze de verkiezingen niet gewonnen. Hamas is dan ook niet uit de lucht komen vallen. De aanhoudende schendingen van de Mensenrechten, het begaan van oorlogsmisdaden, het aan de laars lappen van de conventies en VN-resoluties van VN-lid Israel, heeft als gevolg dat men in de kamp van de Palestijnen 'radicaliseert'. Eingelijk heel logisch. Logisch is dan ook dat Hamas in haar strijd op steeds meer steun kan rekenen zolang er nog mensen zijn die denken dat Isreal zich gedraagt als een democratische rechtsstaat. De argumenten in de stuk van mijnheer zijn dan ook kinderachtig slecht, eigenlijk achterhaald en bijna van propagandische waarde. Dit soort pro-Israel verhalen werken niet meer. Dus Hamas demoniseren heeft geen zin. Niet meer doen Nederland. Wees eerst kritisch naar de bezetter. De wereld heeft het eindelijk door. Nu Nederland nog.

fatima666
fatima66616 nov. 2009 - 9:03

Ik begrijp links ook niet meer. Links komt ook niet meer voor haar burgers op. Links is altijd voor Europa en toch geeft links geen gehoor aan de meningen van de Europese burger. Zij willen niet dat Turkije lid wordt maar links boeit dat niet. Ook wordt een EU burger ontvoerd door Hamas maar wat doet Europa hieraan? Linkse partijen en EU geven miljoenen aan de palestijnen maar vergeten dat de palestijnen een van onze burger gevangen houdt. Goldstone rapport heeft aangegeven dat dit een oorlogsmisdaad is maar Europa blijft geld geven. Hoe weet de EU dat dit geld niet naar Hamas gaat? Wij met z'n allen, met ons belastingsgeld houden in stand dat Shalit in handen van Hamas blijft. Europa laat zo zien dat de EU niks om haar burgers geeft. De EU moet Hamas een ultimatum geven, geeft ons Shalit anders geven wij ook geen steun meer. Wanneer gaat de EU nu eens optreden tegen deze toestand. DE EU wil strenger zijn met Israel, ik vindt dat prima. Ik ben voor de twee staten oplossing maar Hamas zet de EU echt voor schut zo. Zij weten dat ze een EU burger ontvoeren maar ze weten dat ze toch wel de miljoenen krijgen!

1 Reactie
xilent_xage
xilent_xage16 nov. 2009 - 9:03

Interessante definitie van links en rechts. Volgens u betekent links "doen wat het volk wil" en rechts "doen wat het volk niet wil". Laat me raden: in uw ogen wint links altijd de verkiezingen. En is de GroenLinks een rechtse partij bij uitstek (weinig stemmen!). Uw omkering van de werkelijkheid zet zich blijkbaar structureel voort bij het varhaal over Shalit. Natuurlijk verschrikkelijk voor die jongen, mijn gezin leeft erg met hem mee en we hebben het vaak over hem. Maar hoe zit dat dan met die duizende minder bekende palestijnse strijders in Israelische gevangenissen? Hoezo is Shalit "onze burger" en die duizenden Palestijnen niet?

[verwijderd]
[verwijderd]16 nov. 2009 - 9:03

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman216 nov. 2009 - 9:03

Praten met de Hamas of met Hezbollah wil nog niet zeggen dat je een pact met de duivel sluit, Thomas Rus. Als nooit met de Volksrepubliek China was gesproken was het een stuk slechter nog gesteld met de mensenrechten. Richard Nixon mag dan wel de slechtste president van de VS genoemd worden, maar Nixon in China was een historische doorbraak. En zie nu eens: China moet de ingezakte economieën uit het slop trekken. En waar dacht je dat de VN of ons parlement voor dienen? Om elkaar met de nek aan te kijken? Niet willen praten en het hoofd afwenden heeft in elk geval nog nooit tot verandering geleid. De president van de VS heeft met die hautaine traditie gebroken en daarom is hem terecht de Nobelprijs voor de vrede toegekend. Het essentiële verschil tussen mensen en de hogere primaten is ons vermogen tot spreken. Waarom zou je de evolutie nodeloos willen omkeren?

mees.
mees.16 nov. 2009 - 9:03

14november2009 Dierbare geestverwanten, Dadelijk na de publicatie van mijn boek ?Een schreeuw om recht? heb ik heel veel positieve reacties gekregen. Het zijn er zoveel dat ik helaas niet in staat ben u persoonlijk te antwoorden. Uw betuigingen van steun en van bewogenheid over de nood en het onrecht waaronder het Palestijnse volk te lijden heeft, hebben mij diep geraakt. Zij moedigen mij aan mijn werk voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict voort te zetten. Ook ik maak mij grote zorgen over de voortgaande kolonisatie van Palestijns land, de humanitaire situatie in Gaza, het onvermogen van de regering-Obama om een doorbraak te forceren, het falende Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering. Toch hoop ik dat u zich er niet van zult laten weerhouden om in vrede te blijven geloven, vrede op basis van recht. In die zin wil ik u aansporen te volharden in uw inspanningen het tij te keren, door informatie te verspreiden, politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen, goede doelen te steunen of andere activiteiten te ontplooien. Er zal in ons land veel werk verzet moeten worden, voordat er sprake is van een rechtvaardig Midden-Oosten beleid. Laten we dit werk samen verzetten! Dries van Agt

1 Reactie
harry12345
harry1234516 nov. 2009 - 9:03

Dat de Paus van de Lage Landen, Dries van Agt, Hamas steunt lijkt me genoeg zeggen...

Farah2
Farah216 nov. 2009 - 9:03

Hamas en Hezbollah zijn alle 2 kindjes van Iran die door Iran gevoed en grootgebracht worden. Zeer gevaarlijke organisaties die islam misbruiken en de meest on-islamitsche en onmenselijke dingen doen om hun zin te krijgen. Ik steun hun absoluut in niks en zal dat ook nooit doen. Ik vind het dan ook ontzettend vermoeiend en naïef om weer mensen te zien die zulke praktijken wel degelijk steunen. Echt beschamend. Mensen die altijd in democratische landen en over het algemeen in het Westen hebben gewoond hebben geen idee hoe het werkelijk aan toe gaat in die landen. Ik ben zelf Iraans dus ik weet dondersgoed wat die 'oh zo democratisch' gekozen partijen met hun eigen bevolking doen. Daarom zit ik ook hier... Dus aan alle mensen die zulke organisaties steunen wil ik vriendelijk verzoeken om uit hun luie stoel te stappen, één maand hun fijne bestaantje hier op te geven, naar een van die geweldige landen te gaan en daarna te komen praten. Als je er levend en zonder trauma's uitkomt ben ik meer dan bereid om te lezen hoe je het WERKELIJK vond.

1 Reactie
mees.
mees.16 nov. 2009 - 9:03

En omdat er mensen zoals u zijn scheren we mensen ook niet over één kam en behoort u dat ook niet te doen! Dat is een plicht van ieder mens. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen? Ieder mens is uniek....dat de ene moslim moord betekent niet dat de andere moslim dat ook doet. "Religie als bron van alle ellende? Dat de Islam de bron van alle ellende is,is een even vreemde als onzinnige opvatting. Een religie is nimmer de oorzaak van ellende,maar wordt hoogstens als rechtvaardiging gebruikt. Men kan toch moeilijk zaken als slavernij,het ombrengen van inboorlingen in zuidelijk en noordelijk Amerika,verbranding van miljoenen "heksen"en "'ketters",oorlogen en holocaust op het conto van het christendom schrijven,terwijl een en ander wel in naam van die religie plaatsvond,of door gelovige christenen werd uitgevoerd. Religies zijn een bron van inspiratie,voor de weldoener zowel als de oorlogshitser en terrorist. Het is daarom een onjuiste redenering dat men de religie dient te bestuderen teneinde de daden van de gelovige te begrijpen"

B2
B216 nov. 2009 - 9:03

Waarom we Hamas moeten steunen is heel simpel: Hamas is de democratische gekozen regering van Palestina. Als we vrede willen hebben, moeten we met alle partijen praten en dus zeker met de regering. Door Hamas te boycotten, zeggen we indirect dat we niets geven om het democratisch proces dat daar plaatsgevonden heeft. Dat hoeft nog niet te betekenen dat we het met Hamas eens zijn.

2 Reacties
Farah2
Farah216 nov. 2009 - 9:03

Oh alsjeblieft zeg! Dus u theorie is dat alle regeringen die 'democratisch' gekozen worden ook per sé gesteund moeten worden? Het is niet dat u een simpele REDEN heeft om Hamas te steunen, u BENT simpel. Zoals u misschien de laatste verkiezingen in Iran heeft gevolgd zag u dat er natuurlijk weer 'democratisch' was gehandeld en 'democratisch' de oude garde weer werd gekozen. Nu weet ik, als Iraniër die Iran van binnen en buiten kent, dat hier NIKS van klopt. Er heerst ontzettend veel ontevredenheid in Iran en er zijn nog dagelijks protesten tegen de regime van Iran, en dan moet u weten dat de verkiezingen al in februari waren afgelopen! En laat ik u een uitleggen wat een democratisch gekozen partij minstens moet inhouden: Je schakelt OP ZIJN MINST niet andersdenkenden uit. Anders is het wel heel makkelijk om 'democratisch' gekozen te worden aangezien je je tegenstanders en andersdenkenden simpelweg uit de weg helpt. En by the way, Hitler was ook geheel democratisch gekozen in 1933 en kijk hoe dat is afgelopen. Laat ik één ding duidelijk maken: ik ben absoluut niet voor de oorlog, ik ben niet pro-Israël of pro-Palestina, ik ben een humanitair. Ik probeer niks goed te praten over de aanvallen van Israël op Palestina (en andersom), maar één ding vind ik wel, en dat is dat Hamas NIET deugt.

Klaasede
Klaasede16 nov. 2009 - 9:03

Hitler was ook democratisch gekozen. Maar daarvan kon iedereen weten na Mein Kampf wat hij van plan was. Zo is het ook met Hamas. Daarnaast is het raar van links om Wilders en zijn achterban weg tezetten als nazi's en te willen uitsluiten, terwijl Wilders geen racist en nazi is maar alleen tegen de islam ideologie ageert. Wilders is tenminste 100% zeker democratisch gekozen en heeft nergens in zijn handvest het vernietigen van mensen staan. Hamas wel. Want het vernietigen van Israel en of de Joden in zee drijven komt daar gewoon op neer.

[verwijderd]
[verwijderd]16 nov. 2009 - 9:03

Hamas heeft de moord op vijf miljoen Joden in zijn verkiezingsprogramma staan. Beschaafde mensen onderhandelen niet met dergelijke organisaties.

1 Reactie
xilent_xage
xilent_xage16 nov. 2009 - 9:03

Sommige vertegenwoordigers van de Israelische regering zijn afkomstig van een partij die openlijk streeft naar een groot-Israel, waarbij de Palestijnen worden verdeven en/of uitgemoord door verdrinking/atoombom/vul maar in. Niet praten met Israel dan? En zelfs als dit niet waar zou zijn, en de Israeliers goed zijn en de Palestijnen slecht, zoals in het eenvoudige wereldbeeld van sommige reageerders hier, wat valt er te winnen met halsstarrig weigeren te praten? Komt er vrede danwel een oplossing daarmee dichterbij?

Stortbui
Stortbui16 nov. 2009 - 9:03

Hamas is heel duidelijk wat zij als toekomst ziet voor de inwoners van Israel: vernietiging. Voor de bewoners van Gaza heeft zij het islamisme in gedachte. Zal Hamas als een blad van een boom omkeren en civiliseren als haar machtspositie internationaal wordt erkend? Ik heb daar geen verstand van, maar ik heb gezien dat hezbollah dat in Libanon niet gedaan.

2 Reacties
olavl
olavl16 nov. 2009 - 9:03

De "vernietiging van Israël" is retoriek van Hamas. De meer pragmatischen onder hen weten heus wel dat dat niet eens tot de mogelijkheden behoort. Echter zolang men nog in oorlog is is het een bruikbare strijdkreet. Hamas heeft al meerdere keren aangegeven een 10-jarig staakt-het-vuren in acht te willen nemen als aan een aantal (overigens verrassend redelijke) eisen wordt voldaan. Dat is niet hetzelfde als een formele erkenning van Israël, maar komt in de praktijk op hetzelfde neer. Stel dat het lukt om de nederzettingen (landroof) te beëindigen, de blokkade van de Gazastrook op te heffen, en tien jaar lang grootschalig geweld te vermijden met hulp van VN vredestroepen o.i.d. Dat zal de Palestijnen de kans geven te "ontradicaliseren" en Hamas zal min of meer overbodig worden. Maar het moet ergens beginnen.

Depalestijn
Depalestijn16 nov. 2009 - 9:03

Daarom, Hamas is de afleiding voor de terreur van Israel. Zij die Hamas vervloeken die sluiten de ogen voor wat er in Palestina, is en nog gebeurt. Hamas is het probleem niet het probleem is dat Israel Palestina heeft in gepikt en daar niet mee stopt.