Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Waarom Pieter Omtzigt geen heldenrol verdient in het toeslagenschandaal

  •  
26-10-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
17211 keer bekeken
  •  
ANP-477349666

Wat velen niet weten, is dat Omtzigt ook een rol heeft gespeeld in de totstandkoming ervan.

De verwachtingen zijn torenhoog, deels dankzij zijn optreden in het toeslagenschandaal en misschien deels omdat het vertrouwen in de politiek historisch laag is en mensen een redder zoeken. Hoe dan ook, partijleider Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract heeft zijn momentum te pakken en de vraag is waar dit naartoe gaat. Is Omtzigt de Barack Obama van Nederland of één van de zovele politici met loze beloftes? Anders dan bij Obama destijds heeft Omtzigt een duidelijk track-record en is al twintig jaar Kamerlid. Hij speelde een grote rol bij het toeslagenschandaal. Niet uitsluitend bij het onthullen ervan, ook bij het creëren.

Pieter Omtzigt wordt breed geprezen om zijn inzet voor de toeslagenslachtoffers: de dossiervreter die op volhardende wijze zich heeft ingebeten in het toeslagenschandaal. Geprezen van links tot rechts, door politici, journalisten en zelfs toeslagenslachtoffers. Het klopt dat Omtzigt een rol heeft gespeeld in het exposen van het schandaal, dat bij elke nieuwe onthulling steeds werd overtroffen in ongeloof. Wat velen niet weten, is dat Omtzigt ook een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het toeslagenschandaal.  

Voor zover we van een ‘begin’ kunnen spreken, begon de ellende voor veel slachtoffers in 2012 toen de Fraudewet werd aangenomen. Meteen was duidelijk dat de strenge Fraudewet ook goedwillende burgers kon treffen die te goeder trouw een fout maakten. Een motie om deze goedwillende burgers uit te zonderen werd verworpen. Het CDA van Pieter Omtzigt stemde voor de wet en tegen de motie.

Dit onderwerp werd behalve in de Kamer regelmatig in de vaste commissie Financiën besproken waar Omtzigt deel van uitmaakte. In het kabinet-Rutte 2 pleitte hij eveneens voor een harde aanpak en groeide zelfs uit tot één van de toonaangevende gezichten die de bewindslieden stevig aanpakte. Zo zei hij in 2014 (het CDA zat toen in de oppositie):

Het bestrijden van fraude moet topprioriteit zijn. We zien extra strafbaarheidsstellingen maar worden er nu mensen gepakt? Want tot nu toe zijn er alleen maar mensen vrijgelaten (..) Verder wil ik de nationaliteit vernemen van de mensen die uit voorlopige hechtenis zijn vrijgelaten. Een aantal landen levert de onderdanen niet uit. Ik heb me samen met heel Nederland groen en geel geërgerd bij elk bericht over fraude. Terwijl de fraudebendes steeds beter georganiseerd zijn en ook als een geoliede machine toeslagen binnenhalen spelen Weekers en Plasterk tikkertje en weet de Kamer nog niet wie hem is.

Later in het debat ging Omtzigt verder over dit onderwerp. Hij heeft het over de ‘vier grote vissen’ van wie bij twee de nationaliteit is vermeld; een Bulgaar en een Nederlandse-Turk: "Als een Nederlands-Turkse persoon naar Turkije gaat, komt die hier nooit meer terug. Is er met de Bulgaarse autoriteiten afgesproken dat degene met de Bulgaarse nationaliteit wel uitgeleverd wordt?” In het debat werd ook duidelijk dat uitleveringen binnen de EU op grond van huurtoeslag, niet mogelijk is. Volgens Omtzigt betekent dit dat fraudeurs de invorderingsbrief op hun ‘ezelskar’ kunnen leggen, want er wordt toch niet ingevorderd. 

Verder uitte Omtzigt zijn ongenoegen over de 32 bezwaren van Bulgaren die zijn gehonoreerd door de Belastingdienst: Het gebeurt nooit dat bezwaren tegen boetes in Nederland worden toegewezen, maar op alle 32 bezwaren van de Bulgaren hebben ze gelijk gekregen. Er is onterecht geld betaald en bezwaar gemaakt.”

De Volkskrant nam dit verhaal van Omtzigt bijna klakkeloos over met een verwijzing naar zijn tweet: “Let op 296 Bulgaren fraudeerden ‘alleen’ met huurtoeslag. Zij gaan allemaal vrijuit omdat daarover geen afspraken zijn. Houden hun geld!”

De minister antwoordde dat bij de 32 gevallen op terechte gronden hun bezwaar is toegewezen, en dat mensen bij zitten die zelf hun toeslagen stopzetten en het te veel ontvangen bedrag hebben teruggestort. Het CDA Kamerlid ging verder met het afvuren van kanonnen op de minister en staatssecretaris. Overigens deden andere partijen net zo goed mee, van links tot rechts. Vanwege de "Bulgarenfraude" diende Pieter Omtzigt een motie van wantrouwen in tegen Staatssecretaris Frans Weekers die net geen meerderheid haalde.

Recentelijk zei Weekers bij de ondervraging voor de parlementaire enquêtecommissie Fraude en Dienstverlening dat er een enorme druk was vanuit de media en de Tweede Kamer om fraude harder aan te pakken. Hij wees ook op de rol van toenmalig CDA-Kamerlid Omtzigt: Hij vond dat ik de zaak bagatelliseerde en niet genoeg deed, ondanks alle maatregelen die ik had aangekondigd. Dat hij met een motie van wantrouwen kwam, dat doet iets met een staatssecretaris, en met de uitvoerende diensten."

In een ander debat, stelde de CDA-politicus een ogenschijnlijk discrepantie vast wanneer het over alleenstaanden gaat. Volgens het CBS gaat het om 2,7 miljoen mensen terwijl de Belastingdienst 4 miljoen telt, Omtzigt wijdde dit verschil aan de toeslagenfraude. 

Als minister Ronald Plasterk het verschil weet te verklaren via een definitieverschil: “Het CBS definieert een alleenstaande als iemand die een eenpersoonshuishouden voert, terwijl je voor de Belastingdienst/Toeslagen een toeslagontvanger bent met of zonder een toeslagpartner”, neemt Omtzigt hier geen genoegen mee. Volgens zijn berekening, die hij op intelligente wijze wist te onderbouwen, kan die 4 miljoen huishoudens die de Belastingdienst telt, niet kloppen. 

Hij diende een motie in met stellige en feitelijk onjuiste taal: “constaterende dat middels foutieve inschrijvingen in de GBA grote bedragen aan onterechte toeslagen zijn uitbetaald”. Omtzigt ging verder met zijn stellige woorden en wees erop dat het aantal alleenstaanden met toeslagen over de afgelopen 7 jaar met 800.000 is gestegen terwijl er, volgens hem, helemaal niet zoveel meer eenpersoonshuishoudens zijn bijgekomen. Omtzigt was ervan overtuigd dat er alle aanleiding was om te denken dat het hier om fraude ging. 

Het opvragen van gegevens bij het CBS leert dat het aantal eenpersoonshuishoudens over de periode 2007 – 2013 met ruim 200.000 is gestegen.

Toen de aandacht van politici verschoof van toeslagenfraude naar toeslagenslachtoffers heeft de staatssecretaris van Financiën op 30 mei 2022 het boetekleed aangetrokken middels een brief. Daarin onderkent hij dat bepaalde groepen Nederlanders grotere kans hadden om geselecteerd te worden voor een handmatige beoordeling: “Dit gold dit onder andere voor Nederlanders met lage inkomens en alleenstaanden, maar ook voor mensen met een andere nationaliteit, zonder dat hier een deugdelijke grondslag voor was. Dit kwalificeert daarmee als een vorm van institutioneel racisme zoals omschreven door het College voor de Rechten van de Mens”.

Ironisch genoeg wordt in de brief tevens verwezen naar vragen van Kamerlid Omtzigt over institutioneel racisme en lijsten met nationaliteit en andere risico- en fraudesignalen. In het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire onderzoek Kinderopvangtoeslag wordt, wrang genoeg, met geen woord gesproken over (institutioneel) racisme.  

Interessante Omtzigt – Weekers relatie die ver teruggaat
Omtzigt en Weekers hebben een interessante geschiedenis die teruggaat tot het jaar 2005. Het jaar waarin Omtzigt namens het CDA tegenover Kamerlid Weekers van de VVD stond. Staatssecretaris Joep Wijn (CDA) deed een wetsvoorstel om toeslagen mogelijk te maken voor miljoenen kwetsbare gezinnen. Omtzigt verdedigde ditwetsvoorstel nog harder dan Wijn zelf deed en Weekers was het Kamerlid dat aanvankelijk hier fel op tegen was, wrang genoeg, vanwege de fraudegevoeligheid ervan. Op de PvdA na, stemden alle partijen voor de wet om 8 jaar later diezelfde Weekers, in een andere functie, keihard aan te vallen: Omtzigt voorop, maar ook de SP van Renske Leijten, ook GroenLinks van Jesse Klaver, ook de PVV en ook de PvdA.

In een ander debat herinnerde Omtzigt de aanwezigen eraan dat zijn partij eerder pleitte dat ontvangers slechts één bankrekeningnummer mochten opgeven om zo fraude te voorkomen. Het was uitgerekend deze onwerkbare maatregel die ertoe leidde dat tienduizenden mensen ten onrechte hun toeslagen niet ontvingen. Als gevolg hiervan moest Staatssecretaris Frans Weekers zijn ontslag indienen.

Het was toen januari 2014, het moment dat eigenlijk alle alarmbellen af moesten gaan. Dat het fraudebeleid misschien ook wel onbedoelde gevolgen met zich meebracht.

Wat de toeslagenwet betreft is het altijd een keuze geweest of de nadruk gelegd moest worden op service voor de burger of fraude door kwaadwillenden. Een streng fraudebeleid gaat ten koste van de toegankelijkheid van de dienst en een servicegericht systeem is kwetsbaar voor fraude. De vraag voor politici is dan of ze uitgaan van de goed- of kwaadwillende burger.

In die periode stelde de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vast dat fraude helemaal niet zo groot was als de overheid dee voorkomen. Het systeem werkte prima, zelfs bij de Bulgarenfraude want hier was een klein lek de oorzaak. Ook zei Brenninkmeijer dat het opsporen van fraude veel geld kost, terwijl 98% van de burgers deugen. Dat zijn woorden aan dovemansoren gericht, zo bleek wel uit het feit dat de regering juist in die periode begon met een voorlichtingscampagne tegen fraude.

Hoogleraren Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra schrijven in hun betoog dat de Tweede Kamer ook haar aandeel in het schandaal heeft gehad en pleiten daarom voor een echt onafhankelijk onderzoek in plaats van een parlementaire enquête. De hoogleraren betogen dat de scoringsdrift van politici leidt tot een bemoeienis waarbij structurele aandacht voor het uitvoeringsplan ontbreekt. Ook in deze case was daar sprake van en de Tweede Kamer draagt verantwoordelijkheid in deze crisis. Een slager die zijn eigen vlees keurt, zal hier geen aandacht aan besteden, wat dan ook niet gedaan is in de parlementaire enquête. Daarom zal een echt onafhankelijk onderzoek nodig zijn, tevens zal dit ten goede komen van de legitimiteit van de Tweede Kamer.

Zo zijn in de parlementaire enquête geen Kamerleden ondervraagd terwijl die wel een negatieve rol hebben gespeeld bij bijvoorbeeld de Fraudewet en het scheppen van een harde aanpak van fraude-klimaat. Waarom is bijvoorbeeld Omtzigt niet verhoord als deskundige, getuige of verdachte? Dat het prima had gekund laat zien dat hij wel is verhoord bij het parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties.

2017 was het jaar van de ommekeer toen Omtzigt 180 graden draaide en niet langer over fraude sprak maar over slachtoffers, zoals de Omtzigt die we nu kennen. Die draai kwam nadat advocaat Eva Gonzalez Perez het Kamerlid een mail stuurde over het schandaal en Omtzigt dit oppakte. Omtzigt groeide uit tot het meest bekende gezicht en kreeg de meeste credits rond het schandaal terwijl eigenlijk advocaat Perez de grote heldin is, want zij bracht de zaak aan het rollen maar bleef relatief onbekend bij het grote publiek.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (68)

mvdkist
mvdkist8 nov. 2023 - 19:33

Goed stuk. Was echter gewenst dat tevens nog was vermeld welke (ook persoonlijke) belangen mr Perez er op haar beurt toe dreven Omtzigt te benaderen. Zo honoreerde het Ministerie van Financieen recent alsnog een door de rechtbank in 1e aanleg nog afgewezen eis tot schadevergoeding van 1 miljoen, ingesteld door (de onderneming van) mevrouw's echtgenoot. Over deze en andere belangen van bij deze affaire betrokken spelers weet het publiek i.m.o. onvoldoende.

1 Reactie
Ozan83
Ozan8315 nov. 2023 - 17:18

Hoe weet jij dat dan? Heb je een link waarop dit kan checken? Wel interessant.

Panthera
Panthera30 okt. 2023 - 8:32

Ook bij sommige van zijn huidige speerpunten kun je aanvoeren dat bij het maken van de keuzes in zijn verleden, er bij hem een onlogisch verloop te zien is in de weg die hij daarbij heeft bewandeld. En dan heb ik het over zijn persoonlijke overtuigingen voordat hij zich aansloot bij het CDA, zoals hij altijd al vond dat er in Nederland een constitutioneel of grondwettelijk hof aanwezig zou moeten zijn, en hij altijd al een voorstander voor een correctief referendum was geweest. Dan is zijn stemgedrag als volksvertegenwoordiger met het vrije mandaat van te stemmen zonder last of ruggespraak, daarin voor mij niet te zo maar te verklaren zoals hij nu wel wenst te doen.

Frits Jansen
Frits Jansen28 okt. 2023 - 15:44

De waarheid ligt in het midden. Nou ja, de regeling had bij voorbaat niet zo fraudegevoelig moeten zijn. Maar toen die dat was had fraude best wel mogen worden aangepakt, maar niet op de terroristische manier waar een hysterische Kamer om vroeg - en wat gewetenloze ambtenaren braaf realiseerden. Omtzigt signaleert heel slim de systeemfout dat de vermeende toeslagenfraudeurs geen rechtsbescherming hadden, een schending van een Grondrecht.

Kuifje3
Kuifje327 okt. 2023 - 12:30

Veel te lang artikel, maar wel correct! Wat mij het meeste opviel bij het verhaal van Weekers dat hij werd opgejaagd door de motie van Wantrouwen aan zijn adres ingediend door… juist ja… Pieter Omtzigt.

1 Reactie
Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 21:25

Dus omdat Weekers niet geschikt is om zijn taak goed uit te voeren, is het de schuld van een ander?

EenMening3
EenMening327 okt. 2023 - 11:04

Pieter Omtzigt heeft iets wat de meeste politici missen: zelfreflectie. Hij heeft zich gerealiseerd wat de praktijkgevolgen zijn van de fraudewet. Vanaf dat moment heeft hij zich meer dan 100 % ingezet om het beleid aan te passen en dat vrijwel alleen. Dat vergt heel veel moed. Pieter Omtzigt staat, met al zijn tekortkomingen, op eenzame hoogte. VL moet het daarentegen doen met een sluwe machtspoliticus, een welgedane, zelfingenomen miljonair. Dat geeft kinnesinne. In kinnesinne zitten de Hebreeuwse woorden voor 'afgunst' en 'haat' verborgen: qin'a en sin'a. 'Haat en nijd'. Tegenstanders van Omtzigt worden dus gestuurd door haat en nijd.

7 Reacties
Molly Veenstra
Molly Veenstra27 okt. 2023 - 12:56

@mening - 'Pieter Omtzigt heeft iets wat de meeste politici missen: zelfreflectie.' Zelfreflectie is bij Pieter Omtzigt juist een enorm zwak punt. Je kunt toch wel lezen? Zoals in dit artikel duidelijk wordt, was het juist Omtzigt die een keiharde aanpak van fraude voorstond, terwijl fraude helemaal niet zo'n enorm probleem was. Toen bleek dat de gevolgen van dat keiharde beleid hadden geleid tot enorme wantoestanden heeft hij de verantwoordelijke bewindslieden keihard aangepakt, maar verzuimd het boetekleed aan te trekken. Omtzigt is altijd kei- en keihard. Behalve voor zichzelf. 'Zelfreflectie' is het allerlaatste dat je hem kunt toeschrijven.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 okt. 2023 - 19:38

[ 'Zelfreflectie' is het allerlaatste dat je hem kunt toeschrijven.] Het is inderdaad verbazingwekkend hoe mensen als kuddedieren de luchtkastelen van Omtzigt blijven bewonderen en hem bewieroken met eigenschappen voor de bühne, hij stelt lekker veel vragen om de regering te dwingen openheid van zaken te geven, laatst kaatste Rutte de bal terug, Omtzigt weet dat de antwoorden op zijn vragen eraan komen maar stelt ze andermaal om de indruk te wekken dat het om een nieuwe vraag gaat want daar is het volk gek op, ieder mens kan fouten maken maar hij is gewiekst in het wegmoffelen van zijn eerdere standpunten en neemt daar geen enkele verantwoordelijkheid voor, een typisch narcisten trekje, zullen alles in het werk stellen om ontmaskering te voorkomen en al die ongeïnformeerde burgers zijn bedwelmd door zijn acties, een goede democratie is gebaat met goed geïnformeerde burgers, daar moet je wel wat voor doen, stelletje lamzakken.

Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 21:27

@Molly, wanneer heeft Omtzigt gepleit om mensen die NIET in de fout zijn gegaan toch te straffen? Want dat heb ik even gemist. Als je zegt dat je fraude wil bestrijden, dan zeg je toch totaal iets anders dan 'maak mensen maar kapot', zoals nu is gebeurd?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...28 okt. 2023 - 10:43

@ Raymond De afkeer van PO zit wel erg diep bij jou. Hij lijkt mij geen narcist, juist de bescheidenheid zelve. Timmermans daarentegen....

Molly Veenstra
Molly Veenstra28 okt. 2023 - 13:42

@Peter - 'wanneer heeft Omtzigt gepleit om mensen die NIET in de fout zijn gegaan toch te straffen? ' Na de Bulgarenfraude, die getalsmatig niet zo veel voorstelde, brak er hevige morele verontwaardiging los. Opgejut door de media heeft Omtzigt zich laten verleiden tot het pleiten voor kei- en keiharde maatregelen. De burger was immers niet te vertrouwen, dat was gebleken. Als Omtzigt niet heeft zien aankomen dat de maatregelen waar hij voor pleitte zou gaan leiden tot afschuwelijke misstanden waarbij talloze onschuldige mensen die niets verkeerds in zin hadden werden getroffen, dan heeft hij een enorme blunder begaan. Hij had dit namelijk kunnen, en moeten weten. Omtzigt heeft de verantwoordelijkheid echter nooit naar zichzelf toe getrokken. De schuld lag uitsluitend bij anderen. Pas als hij ook zijn eigen fouten onder ogen ziet, kun je spreken van 'zelfreflectie'.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin28 okt. 2023 - 14:11

"De afkeer van PO zit wel erg diep bij jou." Dat mag je wel stellen, zo zijn er nog meer trouwens. "Hij lijkt mij geen narcist, juist de bescheidenheid zelve. " Hmmm, bescheiden, volgens mij mankeert er iets aan jouw oordeel en kritiek vermogen waarbij ook een flinke dosis onwetendheid, als je hiermee begint kunnen we misschien van gedachten wisselen, zoals eerder gezegd moet je wel een beetje moeite doen om iets zinnigs te kunnen zeggen, want volgens mij pas je perfect in het profiel van de Omtzigt fans. https://www.harrieverbon.nl/pieter-omtzigt-en-de-toeslagenaffaire/ "Timmermans daarentegen...." Onzin, hooguit trots/ijdel vanwege wat hij bereikt heeft vanuit zijn achtergrond en dat mag aangezien het niet gering is.

Peterrr3
Peterrr328 okt. 2023 - 20:34

@Molly Veenstra, er is niets mis mee dat je pleit dat fraude hard aangepakt wordt. Dat is ook niet het probleem bij het toeslagenschandaal. Dat is dat de belastingdienst voornamelijk mensen bestraft heeft die GEEN fraude gepleegd hebben en daar vrolijk mee verder ging toen ze daarop gewezen werden. Je kan veel zeggen over Omtzigt, maar niet dat hij gevraagd heeft aan de belastingdienst om zo enorm in de fout te gaan.

Middenman
Middenman27 okt. 2023 - 10:28

Een uitstekend artikel! Maanden geleden werden er al reacties op Joop gezien van deze strekking, maar die werden toen vooral neergesabeld. Ik ben blij dat er langzaam maar zeker meer ruimte komt voor kritische kanttekeningen bij Omtzigt. Heel eerlijk gezegd vind ik het een gevaarlijke situatie dat er weer een partij is ontstaan die gebaseerd is op de ideologie van één man, maar dit keer in het midden. Je kunt hem niet wegzetten als extreemrechts en hij is beschaafd. Maar we zullen zien dat hij altijd dingen naar zijn hand probeert te zetten.

4 Reacties
Kuifje3
Kuifje327 okt. 2023 - 12:34

Beschaafd? Hij sluit de PVV uit vanwege de rechtsstatelijkheid van die partij, maar ik zag deze week langskomen dat hij de plek van Wilders kreeg in de raad van Europa. Ik weet overigens niet 100% zeker wat hiervan de waarheid is, maar als het klopt dan is hij wel vreselijk hypocriet.

Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 14:58

@Middenman, welke politieke leider zal niet dingen naar zijn/haar eigen hand proberen te zetten? Wat is daar mis mee?

Middenman
Middenman27 okt. 2023 - 19:11

@Peterrr3 - De essentie van het Nederlandse politieke bestel is dat je compromissen moet sluiten. Zelfs op kernpunten. En dat gaat volledig tegen de natuur van Omtzigt in. Zijn programmaschrijver snapt het wel; het programma van NSC heeft veel open eindjes en lijkt al voor te sorteren op een aantal mogelijke regeringspartners. Eens kijken hoe Omtzigt daar mee omgaat.

Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 21:28

@MIddenman, je geeft geen antwoord op mijn vraag. Daarna ga je weer verder met het beschuldigen van Omtzigt op basis van jouw onderbuik. Wanneer heeft Omtzigt in de positie gezeten dat hij compromissen moest sluiten en heeft hij dat niet gedaan?

Markzelluf
Markzelluf27 okt. 2023 - 8:23

Prima artikel. Je kunt stellen dat het wel heel erg de rol van één Kamerlid belicht, maar die speelde inderdaad een sleutelrol. Wat het artikel duidelijk maakt - en dat heeft niets met Omtzigt te maken - is hoe mensen, dus ook politici overreageren. Dat leidt vaak tot zwalkend beleid, hoge kosten en veel frustraties. We zien dat overal in de maatschappij (bij hoogconjunctuur kan het niet op, bij laagconjunctuur komt het nooit meer goed), dus het wordt lastig er wat aan te doen. En er zijn ook altijd argumenten voor stevig ingrijpen en voor clementie. Neem de toeslagenaffaire: dat leidde tot schrijdende situaties. Maar ik weet ook dat er mensen kindertoeslag aanvroegen die geen kinderen hadden of volledig uit beeld waren bij hun verzorging. Maak dan maar een een goede afweging tussen controle en vertrouwen. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat je een discriminerend logaritme moet gebruiken

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 okt. 2023 - 7:36

In feite verschilt de houding van Omtzigt niet van Henk Kamp, zij het dat Omtzigt er een racistisch tintje aan geeft, in dat verlengde zie ik het quoteren van buitenlanders dat hoog op zijn program prijkt, binnen de EU is het recht van personen en goederen om zich vrij te verplaatsen, hoe hij denkt dat denkt tegen te gaan is mij een raadsel, zo zijn er meer programma punten waarvan je je kan afvragen hoe hij dat gaat doen maar daar malen onze fanboys en girls niet om, verdiepen zich nergens in, hebben de klok horen luiden, van een klepel hebben ze nog nooit gehoord, hebben een politiek verstand van een dronken droppie, en zo helpen ze zelf het bestuur om zeep want Pieter gaat dat even verbeteren, om daarna te gaan zeuren dat de politiek niet te vertrouwen is, ik denk dat Omtzigt een ordinaire narcist is en daar komt nooit iets goeds van.

2 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...28 okt. 2023 - 10:34

Racistisch tintje? Nogal een beschuldiging. Hij wil bij mijn weten geen niet-Nederlanders uitsluiten op basis van etniciteit of afkomst. Er zijn ook mogelijkheden om arbeidsmigratie te ontmoedigen door hier meer eisen aan te stellen. Zie ook onderstaand advies van RVS. https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@121666/w12-20-0223-iii-vo/

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin28 okt. 2023 - 14:19

"Racistisch tintje?" Ja zeker, kijk zoals ik al heb uitgelegd is er vrij verplaatsen van goederen en personen binnen de EU, zijn maatregel zal dus vnl mensen buiten de EU treffen, dat zijn dus afrikanen en aziaten. "Er zijn ook mogelijkheden om arbeidsmigratie te ontmoedigen door hier meer eisen aan te stellen. Zie ook onderstaand advies van RVS." Advies is geen eis, los daarvan vraag ik me af of je het zelf gelezen hebt, wel, ik heb de moeite genomen, het kan niet anders dan dat je het aspect van ontmoedigen uit je duim gezogen hebt, het gaat juist om beter naleven en verbeteren: "Er wordt door de indieners een noodzaak gevoeld om arbeidsmigratie beter te reguleren, juist ook omdat in Nederland het arbeidsmigratiebeleid praktisch volledig is overgelaten aan werkgevers." Als ik de naam van Marijnissen zie ivm beperken denk ik gelijk aan gastarbeid en kapitaal, dat is onverkort bij die club van kracht. Het volgende citaat spreekt boekdelen, uit hetzelfde rapport: "Maatregelen die de aantallen arbeidsmigranten uit andere lidstaten en de duur van deze arbeid beperken zijn niet toegestaan, omdat deze strijd opleveren met het verbod op discriminatie naar nationaliteit. Ditzelfde geldt voor tewerkstellingsvergunningen voor werknemers uit andere lidstaten. Daarmee wordt het vrij verkeer van werknemers en diensten aanzienlijk aangetast. (zie noot 80)" Kortom als ik jou was zou ik het nog eens lezen, met meer aandacht, het is stront vervelend onwetendheid te corrigeren.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine27 okt. 2023 - 7:07

Volgens mij is Omtzigt ook altijd zelf kritisch geweest over de rol die de kamer heeft gespeeld in het creëren van de regelgeving die heeft geleid tot het toeslagenschandaal. Daarom is hij nu altijd kritisch als de kamer er weer snel wat nieuwe wetten doorheen wil jassen zonder voldoende onderbouwing. Omtzigt lijkt geleerd te hebben van zijn jaren in de kamer, en daar is niets mis mee.

5 Reacties
Middenman
Middenman27 okt. 2023 - 10:22

"Omtzigt lijkt geleerd te hebben van zijn jaren in de kamer" - U hebt blijkbaar gemist wat er onder leiding van Omtzigt afgelopen nacht is gebeurd. Daar is me toch een partij maatregelen er doorheen gejast! Hij heeft echt niets geleerd, omdat hij de macht ruikt. Het is een gevaarlijke man.

Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 14:59

@Middenman, wilt u beweren dat Omtzigt in zijn eentje voor elkaar heeft gekregen dat ál die plannen er doorheen kwamen? De rest stemde alleen maar voor omdat het van Omtzigt moest? Ik vind het wel een komische gedachte hoor !

Middenman
Middenman27 okt. 2023 - 19:08

@Peterrr3 - In zijn eentje? Waar schrijf ik dat? Hij heeft precies niet gedaan wat de kern van zijn programma is; zorgvuldig regeren en controleren. Kortom; hij is nog maar amper begonnen en hij doet alweer 'gewoon' mee.

Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 21:31

@Middenman, oh... die moties heeft hij even vlug bedacht vlak voordat de Kamer bij elkaar kwam. Goh, ja dan is het wel raar idd. Ik dacht dat hij zijn moties zorgvuldig heeft voorbereid. Wat stom dat ik Omtzigt te hoog heb ingeschat. Ps. hoe weet u dat hij op het laatste moment zomaar wat moties ingediend heeft, zonder dat goed voor te bereiden?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...28 okt. 2023 - 10:36

@ Middenman Onzinnig verwijt. PO was hier juist zeer kritisch over dacht ik.

pahan
pahan27 okt. 2023 - 5:28

Duidelijk verhaal. Voor Omtzigt zal de komende tijd moeten blijken of hij zich wat genuanceerder op kan stellen, en eerder een stap terug kan doen om de menselijkheid en de samenwerking te zoeken. Een knagend ding voor mij is zijn zelfverheerlijking als zetelrover. Voor iemand die zo aan regels hecht en zich voor laat staan op dossierkennis is het vreemd dat hij maar bleef zeuren over de gevolgen van zijn stap. En dan zo van zichzelf vervuld dat het risico ook nog is dat hij de weg vrijmaakt voor de volgende serie afsplitsingen, waar hij de gevolgen niet van overziet. En dat is geheel in lijn met het hierboven genoemde, wat mij betreft.

3 Reacties
LaBou
LaBou 27 okt. 2023 - 11:24

Je mag zeggen wat je wilt over welke politicus dan ook maar niet dat hij/zij een zetelrover is. Volgens de kieswet is ieder kamerlid op persoonlijke titel gekozen en bestaan partijen niet. Wil je dat anders dan moet je proberen de kieswet in die zin aan te passen.

Hann63
Hann6327 okt. 2023 - 14:49

@LaBou Klopt helemaal wat je zegt. Ik sta er soms verstelt van dat mensen dit niet eens weten. En vergeet niet Pieter is geen zetel rover. Had ontzettend veel voorkeur stemmen.......

pahan
pahan28 okt. 2023 - 5:50

Dat het kan, wil niet zeggen dat je het ook hoeft te doen. En als je het doorzet, zijn er regels waar je je aan te houden hebt.

itsme3
itsme326 okt. 2023 - 22:06

Voor de geïnteresseerden, in 2013, de motie van wantrouwen van Omtzigt tegen Weekers, omdat Omzigt vond dat Weekers een te slap anti-fraude beleid voerde. Het gevolg van deze motie was... het toeslagenschandaal.

Kees Mierlo
Kees Mierlo26 okt. 2023 - 20:32

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Peterrr3
Peterrr326 okt. 2023 - 20:11

Ik vind het best wel knap om een Kamerlid persoonlijk de 'credits' te geven dat er een wet ingevoerd is die een meerderheid in de Kamer kreeg en dat je vervolgens ook dat Kamerlid het aanrekent dat de Belastingdienst in de fout ging. Maar blijkbaar is alles geoorloofd om Omtzigt in een kwaad daglicht te zetten. Dat Lodewijk Asscher als minister weigerde in te grijpen, terwijl toen al duidelijk was dat het helemaal misging. Daar hebben we het niet over. Want het gaat om Omtzigt. Het vorige verhaal van deze schrijver ging over de problemen bij Ajax. Dat was toen ook al een heel onsamenhangend verhaal met bizarre conclusies. Knap dat hij dat heeft kunnen overtreffen.

7 Reacties
Goossen2
Goossen227 okt. 2023 - 5:59

Helemaal mee eens!

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...27 okt. 2023 - 6:20

Precies. Ik ben benieuwd hoe men hier reageert als alle missers van FT - zoals de recentelijke beweringen over kernenergie - eindeloos worden uitgekauwd.

Zandb
Zandb27 okt. 2023 - 7:25

Peter Duidelijk maken dat iemand niet die 'eer' verdient, die hij krijgt, dat is in mijn beleving iets anders dan dat je 'hem' 'alles' 'persoonlijk' aanrekent. U hoeft het er niet mee eens te zijn, maar kom dan met relevante argumenten. Dat u vindt dat Omtzigt in een kwaad daglicht wordt gezet is niet zo relevant als dat ik vind dat u Asscher in een kwaad daglicht zet, door hem te verwijten dat hij niet in greep, dat is terecht. (Maar helaas voor u en hem heeft die "heldenrol" - dat hij als enige schuld bekende * - niet opgeleverd wat het Omtzigt oplevert.) * Overigens heeft voor zover ik weet Omtzigt geen verantwoordelijkhied voor zijn gedrag 'toen' genomen.

Peterrr3
Peterrr327 okt. 2023 - 11:07

@Zandb, Het punt is dat Asscher in de positie zat dat hij echt wat had kunnen doen om het toeslagenschandaal minder groot te laten worden en bewust de andere kant op keek. Omtzigt zat niet in een dergelijk luxe positie, maar slaagde er als Kamerlid wel in dat er uiteindelijk ingegrepen werd. Daar hoef je wat mij betreft geen heldenrol voor te krijgen. Dat roepen alleen maar zijn tegenstanders en dat dan wel op cynische wijze. Wel heeft hij daarvoor mijn waardering gekregen. Net als Leijten en Azarkan, die zich net zo ingezet hebben. Asscher, ik ben verder wel fan van hem, maar dat terzijde, heeft in deze zaak enorme steken laten vallen. Dus als je zoals de schrijver doet, Omtzigt - die aan de zijlijn stond - verantwoordelijk maakt voor iets wat verantwoordelijken - zoals Asscher - fout gedaan hebben. Dan heb je maar één doel en dat is Omtzigt in een kwaad daglicht zetten en dat is in mijn ogen zwaar onterecht.

Zandb
Zandb28 okt. 2023 - 8:23

Peter de moderator snapt het weer eens niet: Deze zin: "Ik vind het best wel knap om een Kamerlid persoonlijk de 'credits' te geven dat er een wet ingevoerd is die een meerderheid in de Kamer kreeg en dat je vervolgens ook dat Kamerlid het aanrekent dat de Belastingdienst in de fout ging.", die pruim ik niet: Die zin doet het artikel onrecht en dat leg ik keurig uit. De schrijver stelt Omtzigt niet - en zeker niet als enige - verantwoordelijk voor wat er gebeurd is en Asscher heeft niets met wat de schrijver beweert te maken. Daarom constateer ik dus, dat Peter niet op mijn kritiek in gaat. Een moderator zou moeten begrijpen, dat dat terecht is.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin28 okt. 2023 - 14:34

"Daarom constateer ik dus, dat Peter niet op mijn kritiek in gaat." Doet hij nooit en bazelt maar wat, ignorance is a bliss.

Peterrr3
Peterrr328 okt. 2023 - 20:37

@Zandb, ik licht mijn eerdere reactie toe. Maar wel fijn dat je in Omtzigt-hater Bhagwandin nu een medestander hebt gevonden in je kritiek.

Gimli1955
Gimli195526 okt. 2023 - 20:06

Vertel dan het gehele verhaal. Tot 2017 keken 150 TK leden de andere kant uit. OP het moment dat het uitkwam zijn Omtzigt en Leijten ermee aan de slag gegaan. Later heeft Azarkan zich aangesloten. Tot het eindelijk duidelijk werd hebben 147 TK leden zitten slapen en heeft de overheid alle moeite en zint gedaan om het te downsizen. We kunnen weten welke partijen sinds het begin dit hebben toegestaan en uitgevoerd. Politici mogen gelukkig wijzigen van standpunt en zeker met een voortschrijdend inzicht tot andere conclusies komen. Geen veroordeelde heeft levenslang, dat geldt ook voor de gewone burger. Vanaf dat hij zijn mening gewijzigd heeft, is er een nieuwe situatie ontstaan en krijgt hij van mij alle eer die hem en de andere 2 toekomt. De andere 147 moeten zich diep schamen en dan vooral ook de bewindspersonen. Als het dan toch het gehele verhaal hoort te zijn.

3 Reacties
Sonic2
Sonic226 okt. 2023 - 21:39

De toeslagen affaire begon bij Hans Wiegel. Die maakte er in de jaren 70 een hobby van om consequent nogal ruig en ongenuanceerd over de enorme fraude te spreken met uitkeringen. Ik heb het er dan niet over dat je fraude niet bespreekbaar mag maken. Ik heb het er dan over dat Wiegel en de VVD het toen al voor electoraal gewin uitbuitte. Dit gif heeft tientallen jaren in onze samenleving kunnen blijven. https://www.historischnieuwsblad.nl/de-jaren-tachtig-van-onno-ruding/ En de beruchte Tante Truus uitspraken. En dan weet je opeens dat het toeslagen affaire veel verder terug gaat als Rutte en Asscher. Het gaat over het tientallen jaren dehumaniseren van mensen die afhankelijk zijn van de overheid. Dan krijg je dus de toeslagen affaire. En het heeft ook te maken met het hijgerige media landschap en vooral de Telegraaf. Die een extreem ophitsend rol heeft gespeeld met hun berichtgeving. De belastingdienst heeft gehandeld naar de geest van veel mensen die "rechts" stemmen of in de middenklasse zitten. Je kunt maar beter uitkijken met uitkeringsgerechtigden en met mensen die toeslagen krijgen. En dan vooral met minderheden. Die frauderen en stelen er op los. Zie daar de toeslagaffaire.

EricDonkaew
EricDonkaew27 okt. 2023 - 2:03

@Sonic: Die maakte er in de jaren 70 een hobby van om consequent nogal ruig en ongenuanceerd over de enorme fraude te spreken met uitkeringen. -------------------------------- Ik kan me die periode - jaren '70 tot ongeveer halverwege de jaren '80 - nog wel herinneren: er was toen inderdaad heel veel fraude. Vooral misbruik, maar ook oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Ik heb het veel van nabij gezien. Amsterdam is altijd erger geweest dan de rest van Nederland. Ik ben blij dat die misbruik is aangepakt, vooral ook omdat het juist de slimme, berekenende jongens waren, die gaten in de wet zochten en vonden. Een vrouw met een werkhuisje die die paar tientjes niet op gaf aan de belastingen... dat heb ik dan weer nooit zo erg gevonden. En in de Horeca fooien niet opgeven, ook niet.

Gimli1955
Gimli195527 okt. 2023 - 10:25

Bedankt Sonic voor de verdere uitleg en duiding. Sommigen leggen de Toeslag affaire 1 op 1 naast de fraude bestrijding. Dat is fout, wat de Toeslag affaire laat zien, is dat een overheid in staat is door wetgeving institutioneel racisme en discriminatie kon opleggen op een grote groep. Dat heeft niest met fraude bestrijding te maken, want het bestreed de fraude namelijk niet. Het ruïneerde bewust de levens van een grote groep in essentie onschuldige burgers. De wetgeving is aangepast en uitgebreid naar vele instanties om dit mogelijk te maken. Dat is wat er gebeurt is. De slachtoffers is een normale rechtsgang onmogelijk gemaakt, hulp instanties zijn onbereikbaar gemaakt om de noodzakelijke hulp mogelijk te maken. Onder de pet gehouden en onzichtbaar gehouden gedurende een tiental jaren. Fraude is er niet mee ontdekt en het heeft mensen hun leven gekost. Het gaat om de ontmenselijking van mensen, en daar zijn genoeg voorbeelden van in het verleden en heden. Maak er nummers van of dossiers en alles is mogelijk door een onbarmhartige en criminele overheid. Het is de manier van denken, het gebrek aan een ethisch en moreel kompas, waardoor dit soort zaken gebeuren. Het maakt niet uit of het links of rechts, gelovig of ongelovig, rijk of arm, platteland of stads. Het begint met het ontmenselijken van de slachtoffers als oorzaak. De rest zijn de gevolgen.

Martin van der Linde
Martin van der Linde26 okt. 2023 - 17:17

Prima artikel. Niet omdat het leuk is Omtzigt onder uit te halen maar om zijn optreden en dat van de hele tweede kamer in een bredere context te zien. Zij hebben het schandaal veroorzaakt maar bleven in het onderzoek liever buiten schot. Omtzigt heeft meer zwarte stippen op zijn ziel. Denk aan MH17. Wat hij daar flikte zou ieder ander voor het leven getekend hebben. Maar Omtzigt niet, die etaleert zich als de nieuwe redder van Nederland en zijn niet erg snuggere aanhang likt zijn voeten. Weten zij veel, hun politieke bewustzijn past in een vingerhoed. Zij zien politiek als een spel en wisselen even makkelijk van politiek leider als een ander van schone kleren. Het vertrouwen in de politiek is niet afgenomen, het begrijpen hoe de politiek werkt in een snel veranderende samenleving is dat. De paniek waarmee zij zich vastgrijpen aan elke politicus die voor ze door de knieën gaat is aandoenlijk en verontrustend tegelijk.

2 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...26 okt. 2023 - 19:15

'Niet omdat het leuk is Omtzigt onder uit te halen maar om zijn optreden en dat van de hele tweede kamer in een bredere context te zien.' Nou, u doet er anders zelf nog een schepje bovenop. En wat een dedain waarmee u spreekt over zijn potentiele kiezers.

itsme3
itsme326 okt. 2023 - 21:40

Dat van MH17 waarbij hij Putin onzin theorieen stond te promoten is ontzettend kwalijk. Daarom is hij ook een tijd geschorst geweest als CDA woordvoerder. Voor mij is dit alleen al voldoende reden om nooit of te nimmer op die man te stemmen.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen26 okt. 2023 - 16:48

Ik ben blij dat de auteur de rol van de media ook noemt. In de Correspondent stond een aardig stuk hierover: https://decorrespondent.nl/14821/hoe-onze-mediacratie-een-wantrouwenmachine-werd/9b8b7d0e-a48a-0b91-01d4-82ddb456a256 "Nieuws, zou je kunnen zeggen, wordt op die manier een aanklacht zonder baseline. Daarmee bedoel ik: het heeft geen inhoudelijk vertrekpunt waaraan het zijn verontwaardiging toetst. Wat zou een acceptabele hoeveelheid fraude zijn in een toeslagensysteem van 19 miljard euro? Wat zou een onacceptabele mate van bestrijding zijn, als we ervan uitgaan dat een controlesysteem nooit waterdicht is? Omdat zulke baselines ontbreken, kan het nieuwssysteem de ene dag schande spreken van de laksheid waarmee fraude wordt aangepakt en de andere dag – met dezelfde mate van verontwaardiging – van de genadeloosheid waarmee je voor fraudeur wordt aangezien (...) Zo heeft de journalist altijd gelijk, terwijl de verantwoordelijken – die beslissingen moeten nemen zonder wijsheid achteraf – er altijd naast zitten. Hierdoor lijken nieuwsmedia kritisch, terwijl ze in feite eerder cynisch zijn." Aan de andere kant, je zou toch als kamerlid of journalist van de regering moeten kunnen eisen dat ze een misstand als de Bulgarenfraude aanpakken zonder weer door te slaan naar het andere uiterste. Maar goed, als het klopt dat je de ellende van de toeslagenaffaire vrij eenduidig kunt wijten aan die Fraudewet, dan heeft Omtzigt zelf inderdaad ook daaraan bijgedragen.

Ben  Liberaal
Ben Liberaal26 okt. 2023 - 16:43

Laat Pieter maar schuiven ... die maalt er niet om dat hem geen heldenrol wordt toebedeeld ... heeft wel andere zaken aan zijn hoofd dan wat azijn.

1 Reactie
linksert
linksert26 okt. 2023 - 19:12

Dat VVDers niet malen om feiten is algemeen bekend.

Pater
Pater26 okt. 2023 - 16:29

Goed uitgezocht! Omtzigt als de wolf die achter uitkeringstrekkers aan zit.

1 Reactie
Peterrr3
Peterrr326 okt. 2023 - 21:22

Hij zat niet achter uitkeringstrekkers aan, maar wilde fraude tegengaan. Dat is wel iets anders. Dat ze daarna bij de belastingdienst enorm in de fout gaan, dat kun je Omtzigt niet aanrekenen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...26 okt. 2023 - 15:53

De gehele TK inclusief GL, SP en de PvdA stemde destijds meen ik in met een hardere aanpak van fraude met toeslagen. Het gaat erom dat je als politicus voortschrijdend inzicht toont op het moment dat je signalen krijgt dat er iets gruwelijk mis loopt, en dat hebben Pieter Omtzigt en Renske Leijten gelukkig gedaan. Ik krijg toch een beetje het gevoel dat het bekritiseren van de rol PO in dit dossier een tikkeltje politiek gemotiveerd is...

3 Reacties
Sonic2
Sonic226 okt. 2023 - 19:38

We krijgen nu eindelijk een eerlijk beeld van Omtzigt. Een briljant kamerlid, maar ook met zijn tegenstrijdigheden. Hij schrijft een Europese paragraaf in het verkiezingsprogramma waar hij tegen alles ageert waar hij in zijn CDA tijd voorstemde. Het CDA was groot tegenstander van het referendum. Omtzigt voer het in. Omtzigt stond voor harde fraude maatregelen en loste het later op. Dat deed hij goed. De grote heldin van de toeslagen affaire is Renske Leijten. De SP is altijd tegen toeslagen geweest. Altijd tegen afbraak van verzorgingsstaat. En altijd tegen de Stalinistische fraude maatregelen. Die "toeslagenaffaire" bonus mag naar de SP. Omtzigt heeft die bonus geleast. Omtzigt is een hele goed 2e kamerlid, maar al zijn dwalingen mogen ook wel eens besproken worden. En dat is altijd moeilijk met populistische en "rechtse" kiezers. Als je een tweeledig beeld schetst van een polticus wordt het altijd als politiek gemotiveerd. Of zelfs demoniseren gezien. Terwijl kritiek op Omtzigt, Baudet, Wilders, van der Plas zeer gezond is. Het gaat niet op popidolen of voetbal sterren. Het gaat om politici die je uiterst, maar dan ook uiterst kritisch mag volgen. Het is niet dat ze het van hun eigen zakgeld doen namelijk. Het land besturen

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen26 okt. 2023 - 20:28

Sonic, Omtzigt was kamerlid en dus volksvertegenwoordiger. Dat is iets anders als het land besturen. Een volksvertegenwoordiger controleert de regering, de bestuurders dus. Omtzigt kreeg "de toeslagenbonus" van Neerlands volk en die kreeg hij om de simpele reden dat hij een man is. Renske Leijten kreeg hem niet omdat zij geen man is. De aandacht ging niet naar Eva Gonzales Perez omdat zij geen man is. Dat is Omtzigt niet te verwijten, dat is Neerlands volk waar de walm van spruitjes duimendik omheen hangt te verwijten. De gedupeerden van dit toeslagenschandaal hebben naast hun etniciteit nog iets anders gemeen: het waren merendeels alleenstaande ouders en over het algemeen geen mannen. Overigens is Omtzigt niet degene die ons een eerlijk beeld van Omtzigt onthoudt. Verder wat ik onderstaand al opmerkte: Omtzigt bleef niet op zijn reet zitten toen de signalen van deze schande hem bereikte, de anderen bleven liever aan het pluche plakken dan het "volk te vertegenwoordigen"

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...27 okt. 2023 - 6:14

@ Sonic Hopelijk bent u bekend met de vermaledijde fractiediscipline. PO was altijd al EU-kritisch. Ik weet nog goed hoe hij bv het onbegrijpelijk vond dat er verhoudingsgewijs een wel erg hoog bedrag uit het Coronaherstelfonds richting Polen ging.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 okt. 2023 - 15:38

Dit roep ik al jaren, ik las ooit dat Renske Leijten zich heftig verzette tegen de rol van de kamer bij het opstellen van het verslag ongekend onrecht bij de mini enquête.

Ivan61
Ivan6126 okt. 2023 - 14:36

Beste Ozan, Fraudewet is destijd nodig geweest. Vervolgens is dat door heer Kamp en andere misbruik van gemaakt. Omtzigt was kamerlid en zijn invloed was vrij beperkt maar als jij zo graag groter wil maken ga je gang. Deze man spreekt mensen aan en nu is iedereen met hem bezig terwijl hij heel weinig zegt. Dat is echt lachwekkend. Zullen wij eerst op zijn daden wachten?

4 Reacties
MG1968-2
MG1968-226 okt. 2023 - 17:39

@Ivan61 "Fraudewet is destijd nodig geweest." De Bulgaren fraude legitimeert de fundamentele ingrepen in de fraudewetgeving niet. Niet wat betreft de omvang en niet principieel. Het 'nodig zijn' is de perceptie geworden gevoed door de populisten hetgeen gretig aansluiting vond bij het gedeelte van Nederland dat sowieso niet wil dat anderen ook een leven hebben (vvd'ers) en er een kritische massa ontstond voor een compleet andere benadering van de problematiek. Eentje waar door de SP -het is mijn partij niet, maar zij waren de enige die het goed zagen- vanaf het begin voor waarschuwde. Dat Omtzigt dat toen ook vond en mede architect is van het daarna door hem 'ontdekte' of 'naar boven gebrachte' is evident. Hij kan zich goed vastbijten in iets. Maar hij toont zich nu als de populist met zijn program dat het aannemelijk was dat hij toen al die (christelijk georiënteerde) populist was. "Zullen wij eerst op zijn daden wachten?" Die zijn er al. Hij is geen onbeschreven blad.

Ivan61
Ivan6126 okt. 2023 - 18:19

MG1968-2, Tussen 2014 en 2019 heb ik 3 gezinnen( slaftoffers) met daad en raad bijgestaan samen met een sociale advocaat. Destijds was hele toestand doodgezwegen door media. Politiek deed zelfde behalve paar bekende gezichten. Met Groningen zelfde verhaal en gedrag. Nu is makkelijk om Omtzigt onderuit te halen met maar hoe zit dat met rest? De rest keek ook weg en deed niks. Ik heb zijn partijprogramma niet gelezen want ik ga niet op hem of zijn partij stemmen maar waarom is hij een populist?

linksert
linksert26 okt. 2023 - 19:13

Zijn daden uit het verleden beloven niet veel goeds voor de simpele zielen die er op stemmen.

Peterrr3
Peterrr326 okt. 2023 - 21:25

@linksert, welke daden uit het verleden van welke politicus beloven volgens jou wel veel goeds?

Haz
Haz26 okt. 2023 - 14:27

Dit zou toch geen nieuws meer mogen zijn. In mijn beleving weten velen juist wel dat hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van wetgeving die tot het schandaal hebben geleid. Dat er soms slechte wetgeving wordt doorgevoerd is overigens vervelend, maar onvermijdelijk. Soms lijkt iets in theorie heel handig, maar in de praktijk pakt het anders uit. Het is dan zaak om het zo snel als mogelijk weer aan te passen. Omtzigt kan dus aangesproken worden op de slechte wetgeving, maar niet op dat het daarna zo lang heeft geduurd voordat er iets gebeurde om de ontstane situatie te rectificeren.

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen26 okt. 2023 - 14:25

Dat Omtzigt niet perfect is en geen heilige kan iedereen met een IQ hoger dan dat van een pinda op zijn vingers natellen. Net als vele anderen in het parlement en de samenleving was Omtzigt tegen fraude. Surprise! Ik ben nog steeds tegen fraude en voor een adequate aanpak, maar evenals de meeste kamerleden en naar ik hoop de meesten in deze samenleving tégen het vervolgen van onschuldigen. Tégen het pesten van onschuldigen en tégen het kwijtmaken van bezwaarschriften etc.. De schrijver heeft gelijk, het was Eva Gonzales Perez dat dit aangekaart heeft. Het waren RTL en Trouw die het lef hadden om het in hun krant en op hun zender brachten. Lef: want je maakt mij niet wijs dat er geen andere kranten en zendgemachtigden waren die benaderd werden en je maakt mij ook niet wijs dat er geen andere kamerleden een mail van Eva Gonzales Perez kregen. Omtzigt pakte dit op, anderen lieten dit liggen. En daarin schuilt wel degelijk een verdienste van Omtzigt. Overigens krijgt de SP tot mijn spijt lang niet de credits die de SP verdient en zeker de kanjer Renske Leijten kan wat mij betreft niet genoeg in het zonnetje gezet worden. Misschien kunt u de volgende keer eens uitzoeken welke kranten, zendgemachtigden en kamerleden nog meer door Eva Perez Gonzales benaderd werden en welke redenen zij hadden om op hun reet te blijven zitten.

1 Reactie
Martin van der Linde
Martin van der Linde26 okt. 2023 - 18:36

Adrienne, het gaat niet om de verontwaardiging over fraude maar om de manier waarop de kamer zich destijds profileerde als beschermer van het volk en daarbij geen middel schuwde. Kamerleden boden tegen elkaar op om nog harder ingrijpen. Niet omdat dat nodig was maar om indruk te maken op het electoraat. Daarbij gebruikmakend van de media zoals Kees hierboven laat zien. Het sanctioneren werd een doel op zich. De belastingdienst en het uwv gingen daar onder zware politieke druk in mee en we weten in welke maatregelen dat ontaarde. De Kamer heeft tonnen boter op het hoofd.