Joop

Waarom Palestina op Oekraïne lijkt

  •    •  
26-03-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
3207 keer bekeken
  •  
4609434591_68f9be0e61_k

cc-foto: Hossam el-Hamalawy/Flickr

© Hossam el-Hamalawy

Beide landen, Rusland en Israël, schenden het volkenrecht.

Palestina-supporters argumenteren terecht dat het Westen ook sancties tegen Israël zou moeten nemen, zoals tegen Rusland (zie bijvoorbeeld hier en hier). De Israël-supporters antwoorden dat de vergelijking tussen Oekraïne en Palestina mank gaat. Bijvoorbeeld Bart Schut en Alfred Muller. Twee van hun drogredenen wil ik hier weerleggen.

Bart Schut schrijft in het NIW:

“Israël is niet ‘Palestina’ binnengevallen om het te bezetten, maar veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1968 [sic] nadat het land zelf door de toenmalige ‘bezetter’ Jordanië was aangevallen. Sindsdien heeft Jeruzalem de Palestijnen verschillende malen aangeboden hun staat te stichten. Ondanks de opvallend gunstige voorwaarden hiervoor, stuitte Israël steevast op een Palestijns ‘nee’.”

Weigerden Palestijnen redelijke voorstellen?

Volgens de Israël-supporters weigerden Palestijnen verschillende Israëlische redelijke voorstellen. Echter, wie deze voorstellen onderzoekt, ziet dat ze noch echte voorstellen waren, noch redelijk. In werkelijkheid hebben de Palestijnen en de Arabische landen de enige redelijke voorstellen gedaan. De Arabische Liga heeft bijvoorbeeld in 2002 het volgende voorgesteld: de Arabische landen zouden vrede met Israël sluiten, inclusief normale relaties, in ruil voor een Palestijnse staat in de Bezette Gebieden en een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen. 

Maar ook als de Palestijnen altijd ‘nee’ zouden hebben gezegd, kan het Westen nog steeds sancties aan Israël opleggen. Stel je voor dat Jantje mijn huis bezet en hij redelijke voorstellen doet om een deel van mijn huis terug te geven, maar ik weiger. Hieruit volgt niet dat een rechter Jantje niet kan dwingen om mijn huis te verlaten.

Viel Jordanië Israël aan?

Israël-supporters zeggen dat Jordanië Israël aanviel. In werkelijkheid viel Israël Egypte in 1967 aan. Volgens het volkenrecht mogen staten aangevallen staten verdedigen. Als Nederland nu aan de kant van Oekraïne zou willen vechten, is het volstrekt legaal. Daarom was het ook voor Jordanië legaal om Egypte te verdedigen. 

Sommige juristen geven de Israëlische aanval op Egypte als een voorbeeld van ‘anticiperende’ zelfverdediging. Volkenrecht verbiedt oorlog en staten mogen alleen met toestemming van de Veiligheidsraad of in zelfverdediging andere staten aanvallen. Als je weet dat morgen de tanks over je grens zullen steken, dan mag je je anticiperend verdedigen. André Nollkaemper, de juridische adviseur van het kabinet en decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij UVA, schrijft in zijn studieboek volkenrecht: 

“Of er sprake is van een onmiddellijke dreiging, zou beoordeeld moeten worden aan de hand van de ‘Caroline-criteria’: ‘necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment of deliberation’.” 

Dit was in 1967 niet het geval. De staat die anticiperend aanvalt, moet ontwijfelbaar bewijzen dat de aanval noodzakelijk was. John Quigley ontkracht dit in zijn boek “The Six-Day War and Israeli self-defense: questioning the legal basis for preventive war”. Dat Quigley zo’n boek bij de respectabele Cambridge University Press kan uitgeven, toont dat Israël geen onbetwist bewijs heeft voor een anticiperend recht op zelfverdediging in 1967.

Tegenmaatregelen

Zelfs als Israël een rechtmatige anticiperende aanval zou hebben gepleegd, betekent dat niet dat landen geen sancties tegen Israël zouden mogen nemen. Als een land het volkenrecht schendt, mogen de andere (slachtoffer)landen tegenmaatregelen nemen. Echter, de huidige Israëlische schendingen zijn geen legitieme maatregelen tegen de Jordaanse aanval in 1967, om tenminste vier redenen.

Ten eerste, de tegenmaatregelen moeten proportioneel zijn en slechts pogen om de schender het volkenrecht te doen respecteren, of de schade te herstellen. Jordanië sloot vrede met Israël, dus Israël kan Jordanië hedendaags niet dwingen om het volkenrecht te respecteren. 

Ten tweede, tegenmaatregelen moeten tijdelijk en omkeerbaar zijn, dus landjepik is geen tegenmaatregel. De illegale Israëlische nederzettingen hebben een permanent karakter, dus ze zijn geen tegenmaatregelen. Het Internationaal Gerechtshof heeft ook gezegd dat de Israëlische muur makkelijk een permanent karakter kan krijgen en tot annexatie kan leiden, dus de muur is ook geen tegenmaatregel.

Ten derde, tegenmaatregelen mogen geen mensenrechten schenden. Het Internationaal Gerechtshof concludeerde in haar adviesopinie dat Israël een aantal mensenrechtenverdragen schendt.

Ten vierde, tegenmaatregelen mogen geen ‘dwingend recht’ schenden. Het volkenrecht kent “een beperkte categorie regels die als zo fundamenteel voor de internationale rechtsorde worden beschouwd, dat zij voorrang hebben boven enige andere regel van internationaal recht. Deze regels worden aangeduid als dwingend recht of ius cogens.” Een ius cogens-norm is “een dwingende norm van algemeen volkenrecht, een norm die aanvaard en erkend is door de internationale gemeenschap van Staten in haar geheel als een norm, waarvan geen afwijking is toegestaan en die slechts kan worden gewijzigd door een latere norm van algemeen volkenrecht van dezelfde aard.” 

Het verbod op apartheid is een ius cogens-norm. Zelfs als je gelooft dat Israël geen apartheid pleegt, hebben de Palestijnen ongetwijfeld het zelfbeschikkingsrecht en dit recht is ook een ius cogens-norm. Het internationaal Gerechtshof concludeerde ook dat Israël dit recht schendt. Israël schendt ook het verbod op territoriale verovering en op marteling, beiden ius cogens. Dus Israël mag deze ius cogens-normen niet als tegenmaatregel schenden. 

Plichten van andere landen

Alle landen hebben drie juridische plichten: 1. Israël NIET te helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Te zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. De Palestijnen te helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen. Om hun plichten te vervullen, moeten de Westerse landen meer druk op Israël uitoefenen. Nollkaemper stelde het onlangs in het NRC voor om het EU-Associatieverdrag en de militaire samenwerking met Israël op te schorten en de Palestijnse staat te erkennen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken trok soortgelijke conclusies in 2013:

“Indien Israël onverhoopt niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden, ontkomen verantwoordelijke actoren binnen de internationale gemeenschap er niet aan op woorden van protest ook daden te laten volgen. Met andere woorden, aan aanhoudende schendingen van het internationale recht en bindende uitspraken van de Veiligheidsraad moeten in de geschetste situatie consequenties worden verbonden. Voor de Europese Unie zou dat een beperking of bevriezing van haar betrekkingen met Israël kunnen betekenen (in elk geval geen opwaardering van de samenwerkingsrelatie) en, als uitvloeisel van internationale juridische verplichtingen, het afkondigen van een verbod op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden.”

Dus vergelijkingen met Oekraïne zijn terecht. Beide landen, Rusland en Israël, schenden het volkenrecht. Tegen beide landen zijn de andere landen vrij en verplicht om maatregelen te nemen.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Lopez
Lopez27 mrt. 2022 - 22:35

De overeenkomst tussen Israël en Rusland is dat beide staten de internationale rechtsorde diepgaand schenden. Rusland door de inval in Oekraïne, Israël door de bezetting van Palestijns gebied die over twee maanden 55 jaar bestaat en gepaard gaat met kolonisering, annexatie en een apartheidsregime. Het verschil tussen beide is de internationale reactie. Rusland is de afgelopen weken overspoeld met alle denkbare BDS-maatregelen. Israël daarentegen wordt al 55 jaar de hand boven het hoofd gehouden. Zoals Mihai terecht stelt hebben landen als Nederland de verplichting tegen ernstige schendingen van de rechtsorde op te treden. Israël wordt daarvan uitgezonderd. De hypocrisie is grotesk.

agnar123
agnar12327 mrt. 2022 - 12:41

Palestina en Ukraine zijn niet te vergelijken. De Russen proberen de Ukrainers niet uit te roeien, maar Russisch te maken. Zionisten in Israel zeggen over Palestijnen: "Kakkerlakken die men moet uitroeien." De positie van de Palestijnen kan men beter vergelijken met de positie van Joden in Nazi-Duitsland. En net als met de Joden tijdens WO II: De gehele westerse wereld kijkt weg en negeert het probleem. Hajo Meyer, secretaris van 'Een ander Joods geluid' zei in het NRC handelsblad op 8 november 2003: "Een discussie is onmogelijk want kritiek op Israël wordt gelijk gesteld aan antisemitisme." Meyer (1924) is een uit Duitsland afkomstige jood die in 1939 naar Nederland vluchtte. Hij ziet duidelijke parallellen tussen het Duitsland tussen 1928 en 1939 en Israël onder leiding van Sharon. "Landen met een omsingelingscomplex, dus ga je land inpikken. De Israëliers zoeken het in oostelijk richting en gebruiken een historisch religieuze rechtvaardiging." En in zowel het vooroorlogse Duitsland als in Israël wordt een deel van de bevolking als paria behandeld. "Ik ben een ervaringsdeskundige, ik weet wat een Palestijn doormaakt als tweederangsburger. De vernederingen die ik tijdens het nazi-regime moest ondergaan zal ik nooit vergeten. Maar des te meer pijn doet het besef dat mijn volk nu de Palestijnen op volkomen soortgelijke wijze onnodig en met averechtse uitwerking keer op keer vernedert."

Ewout Pool
Ewout Pool27 mrt. 2022 - 12:24

De vergelijking met Ukraïne gaat mank, maar dat gezegd hebbende: Ik ben van mening dat op een bepaalde manier de Palestijnen slachtoffer zijn van (de gevolgen van) de Holocaust. De overlevende van de Shoa zochten (voorstelbaar) naar een plek waar zii veilig zouden zijn nadat het grootste gedeelte van het Joodse volk in Europa was uitgemoord. Om complexe historische redenen zagen zij Palestina als dit plek. Het probleem was echter dat daar al mensen woonden, en deze zijn verjaagd. Dit is (onder andere) meteen de reden dat het westen hier niet tegen optreedt, aangezien de Shoa op ons grondgebied heeft plaatsgevonden. Niet fraai, wel voorstelbaar.

1 Reactie
Frans Akkermans
Frans Akkermans27 mrt. 2022 - 13:46

Het Zionisme als politieke beweging bestond al aan het eind van de negentiende eeuw.

De Baas
De Baas27 mrt. 2022 - 9:01

Palestijnen hebben evenveel recht op zelfbeschikking en zelf determinatie als de Oekraïners. Hebben even veel recht op zelf verdediging en verzet. Grond bezetten in oorlog is illegaal in internationale recht. Verzet met geweld is rechtmatig tegen bezetting. We zien gehele nieuw moraal ontstaan in Palestina. Ze zullen nooit vrij zijn als ze dat niet zelf doen : intifada. Westen is laf , hypocriet en toont weer de wereld dat hun moralen enkel voor selective groepen mensen gelden. Waardoor westen nooit zal prevaleren!

Mark Huysman
Mark Huysman27 mrt. 2022 - 8:05

Voor alle verdedigers van Israëls aanvalsoorlog in 1967, dit is wat Israëlische leiders erover gezegd hebben: Yitzak Rabin, chef-staf van de Israëlische strijdmacht: “I do not think Nasser wanted war. The two divisions he sent to The Sinai would not have been sufficient to launch an offensive war. He knew it and we knew it.” Menachem Begin, lid van het Israëlische oorlogskabinet: “ In June 1967 we again had a choice. The Egyptian army concentrations in the Sinai approaches do not prove that Nasser was really about to attack us. We must be honest with ourselves. We decided to attack him” Michael B. Oren, Israëlisch politicus en ex-ambassadeur in de VS: “By all reports Israel received from the Americans, and according to its own intelligence, Nasser had no interest in bloodshed” Als Israël echt bang zou zijn voor een Egyptische aanval dan bestond er de mogelijkheid dat VN-troepen aan de Israëlische kant gelegerd konden worden. De secretaris-generaal van de VN stelde dat voor maar Israël wilde daar niks van weten. Israël was uit op oorlog omdat het wist dat het de Arabische landen snel kon verslaan.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman27 mrt. 2022 - 8:06

En verder was het vooral Israël zelf dat voorafgaand aan de oorlog confrontaties uitlokte. Moshe Dayan, Minister van Defensie in ’67 (en verantwoordelijk voor het inpikken van de Golanhoogte): ”Never mind that. After all, I know how at least 80 percent of the clashes there started. In my opinion, more than 80 percent, but let’s talk about 80 percent. It went this way: We would send a tractor to plow some area where it wasn’t possible to do anything, in the demilitarized area, and knew in advance that the Syrians would start to shoot. If they didn’t shoot, we would tell the tractor to advance farther, until in the end the Syrians would get annoyed and shoot. And then we would use artillery and later the air force also, and that’s how it was.”

MartinSijes
MartinSijes28 mrt. 2022 - 12:31

@lopez. Destijds was ik voorstander van boycotactie van sinaasappelen uit Zuid Afrika. Ik brn anders gaan denken over sancties. Sancties zijn een routine - instrument geworden, bijvoorbeeld bij de EU. De sancties die ten tijde van de verovering van de Krim zijn ingesteld, duren jaren later nog voort. Het is klaarblijkelijk gemakkelijker om sancties af te kondigen dan om deze op te heffen. Daar ligt ook mijn aarzeling om Rusland uit swift te zetten. Gemakkelijker gestart, dan gestopt. Dat betekent een economische breuk met Rusland die zeer lang gaat duren. Ik heb daar op zijn minst mijn twijfels bij. Ik kan mij wel vinden in tijdelijke sancties en dan vooral gericht op specifieke goederen. Generale politiek gemotiveerde boycots vind ik als instrument te grof en te oncontroleerbaar op de langere termijn. BDS is een chapiter apart. De Palestijnen zijn naast Israel medeverantwoordelijk voor de slechte situatie waarin zij verkeren. En BDS richt zich tegen Israel als Joodse staat op zich. Ik ben zionist.

Pater
Pater27 mrt. 2022 - 3:13

Het is ongetwijfeld waar dat Israël op meerdere manieren het volkenrecht schendt en heeft geschonden. Daarmee is de vergelijking met Rusland en Oekraïne nog geen valide vergelijking, daar valt heel veel over te debatteren. "Tegen beide landen zijn de andere landen vrij en verplicht om maatregelen te nemen." Dat is onlogisch. 'Vrij' en 'verplicht' zijn tegengestelde begrippen, het kan niet allebei waar zijn.

2 Reacties
MartinSijes
MartinSijes27 mrt. 2022 - 13:47

@pater. Je vraagt mij welke consequenties ik verbind aan mijn afkeuren van de nederzettingenpolitiek. Bijvoorbeeld, dat ik er geen huis koop. Door de interne verdeeldheid bij zowel Joden als Palestijnen komt een tweestatenoplossing niet tot stand. En dat terwijl de contouren van de contouren van de optimale oplossing van het conflict duidelijk zijn. Ik ben overtuigd tegenstander van BDS. B DS maakt geen onderscheid tussen in 1967 bezet gebied en het Israel van de wapenstilstandsoverenkomst van 1949. BDS beschouw ik vooralsnog als politieke masturbatie van onmachtige buitenstaanders.

Lopez
Lopez27 mrt. 2022 - 22:36

@MartinSijes Bent u ook overtuigd tegenstander van het BDS-offensief tegen Rusland? En destijds tegen Zuid-Afrika? Of alleen als de Palestijnen oproepen tot BDS-maatregelen?

Frans Akkermans
Frans Akkermans26 mrt. 2022 - 23:12

Je kunt natuurlijk Rusland ook vergelijken met Irak. Dit land veroverde in 1990 buurland Koeweit. De tegenstander van Israel, de PLO was op de hand van Saddam H. en verwelkomde de aanvallen met Scud-raketten op steden in Israel . Deze misrekening van Arafat zijn ze daar niet vergeten, evenmin als alle andere pogingen om Israel van de kaart te vegen.

EenMening3
EenMening326 mrt. 2022 - 22:59

De afsluiting van de Straat van Tiran door Egypte was een casus belli. De Israëlisch havenstad Eilat werd daardoor geblokkeerd. Ook was de agressieve retoriek van Nasser, 22 jaar na de Holocaust, zeer beangstigend voor de Israëli's. De Zesdaagse Oorlog werd dus uitgelokt door Nasser. Een preemptive strike was dan ook goed te verdigen. De auteur van dit stukje weet dit natuurlijk ook wel... De oorlog tegen Oekraine is een heel ander verhaal. Rusland werd niet bedreigd door Oekraine, maar viel dit land zonder reden aan. Binnen een paar uur na het begin van de oorlog, was de Egyptische luchtmacht vernietigd, na enkele dagen had Israël de Sinai, de Gazastrook en de Golanhoogste bezet. De Israeli's waarschuwden Jordanië om zich niet in de strijd te mengen, maar daar luisterden de Jordaniers niet naar. Een dag later waren zowel de Oude Stad als de Westoever veroverd. Israël had de Arabieren in slechts 6 dagen verpletterend verslagen, wat een overwinning! Een Palestijnse staat op en Westover en in Gaza behoort tot de mogelijkheden. Terugkeer van de huidige "vluchtelingen" echter niet. Na 74 jaar ben je geen vluchteling meer. Je zou eventueel kunnen overwegen om de mensen die in 1948 uit Israel vluchten, zover nog in leven, terug te laten keren. Maar dat is ook geen reële optie.

mordicant
mordicant26 mrt. 2022 - 20:53

De enige overeenkomst tussen de situatie van Palestina en Oekraïne is dat het beiden schrijnend en verdrietig is. Dat Mihai de Palestijnen een goed hart toedraagt is zijn goed recht maar over de ruggen van de Oekraïners de Palestijnen er bijslepen voelt ergens onethisch aan. Laten we dan gelijk Tibet er ook bijtrekken, Georgië, Moldavië, etc.. Niet alleen je hobby slachtofferland.

Thuiszitter
Thuiszitter26 mrt. 2022 - 19:45

In werkelijkheid viel Israël Egypte in 1967 aan …… De werkelijkheid was heel anders , lees https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zesdaagse_Oorlog Pas mij aan bij MartinSijes

3 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter26 mrt. 2022 - 21:15

Sluit mij aan

hgroen2
hgroen227 mrt. 2022 - 1:20

De werkelijkheid was dat alle partijen zich schuldig maakte aan provocaties. Met dat verschil dat Israel dankzij t westen een modern leger had en de arabische landen met WOI materieel vochten. Israel wist heel goed wat ze deed

Pater
Pater27 mrt. 2022 - 3:13

En in Wiki lezen we dat Israël de aanvaller was.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen26 mrt. 2022 - 16:43

"Dat Quigley zo’n boek bij de respectabele Cambridge University Press kan uitgeven, toont dat Israël geen onbetwist bewijs heeft voor een anticiperend recht op zelfverdediging in 1967." CUP is inderdaad een respectabele uitgeverij, maar 'toont aan' gaat naar mijn mening te ver in dit verband. Maakt aannemelijk dat?

1 Reactie
Frans Akkermans
Frans Akkermans26 mrt. 2022 - 23:25

Quigley en CUP zijn zeker gerespecteerd als deskundige en instituut maar 'onbetwiste bewijs' lijkt mij so wie so iets wat niet kan bestaan in dit conflict.

MartinSijes
MartinSijes26 mrt. 2022 - 16:10

Nasser sloot in 1967 de straat van Tiran af. De agressieve , oorlogszuchtige retoriek, bedreigingen volgden elkaar op. De noodzakelijke grootscheepse mobilisatie legde de Israëlische economie lam. Een preventieve luchtaanval op de Egyptische luchtmacht was onontkoombaar, temeer daar de Israëlische bevolking dreigingen met genocide terecht serieus neemt. En zeker 22 jaar na de shoah. De zionistische emigratie startte omstreeks 1885. Vanaf toen tot heden is er tevergeefs geprobeerd het conflict op te lossen. Door toedoen vanuit zowel Israëlische, als Palestijnse kant tevergeefs. Ik ben zelf geen voorstander van de nederzettingen. Een tweedeling van historisch Palestina/ Eretz Israel zou het beste zijn. Vooralsnog is het managen van get conflict met toenemende Palestijnse autonomie het meest haalbaar. Eenzijdige boycots zijn onterecht en hebben een blokkerend effect.

3 Reacties
hgroen2
hgroen227 mrt. 2022 - 1:18

De bedreigingen kwamen van 2 kanten. Ook israel was niet vies van provocaties aldus de VN waarnemers van die tijd. Daarnaast vergeet je dat israel toen al brede steun kreeg [ ook militair] van het westen. Israel heeft volgens VN waarnemers meerdere malen bewust de gedemilitariseerde zone geschonden. Dat triggerde tegenreacties, dat klopt. Maar israel heeft geen schone handen in deze. Verder is het geen excuus voor de voortdurende bezetting en schendingen van mensenrechten.

Pater
Pater27 mrt. 2022 - 3:20

"Onontkoombaar": dat is een uiterst subjectieve redenering diee niet bewezen kan worden. Israël was de aanvaller. Fijn dat je geen voorstander bent van de nederzettingen, maar wat voor conclusies verbindt je daar aan? Het is vanuit dat standpunt volstrekt logisch om producten uit de bezette gebieden te boycotten. En volstrekt onlogisch om, in strijd met de werkelijkheid van de uitbreiding van de nederzettingen op palestijns gebied, het 'managen' van het conflict als meest haalbaar te beschouwen.

De Baas
De Baas27 mrt. 2022 - 9:05

Apartheid goedpraten. Nee de slachtoffers zijn niet schuldig maar de apartheid staat en zijn goedpraters.

Kuifje3
Kuifje326 mrt. 2022 - 14:32

Dus… als je het niet met iemand eens bent dan noem je wat hij zegt “drogredenen” en vervolgens heb je gelijk? Er zal vast van alles niet kloppen aan de kant van Israel, maar om Hamas te vergelijken met Ukraine gaat wel erg ver. Ik geloof niet dat de Ukrainers ooit aanslagen in Rusland gepleegd hebben bijvoorbeeld. Ook is Israel nooit zo hard als de Russen nu aanvallen de strijd aangegaan. Appels en Peren.

3 Reacties
hgroen2
hgroen227 mrt. 2022 - 1:21

hij vergelijk hamas niet met oekraine. maar de situatie an sich Rusland schendt int recht en dat doet israel tot op de dag van vandaag ook.

r v b
r v b27 mrt. 2022 - 7:06

israel is bezet palestijns gebied, vergelijkbaar met de Krim. Hamas heeft dus nooit aanvallen gedaan in israel, wel in bezet Palestina.

De Baas
De Baas27 mrt. 2022 - 9:07

Beginnen over Hamas is een ontwijkende drogreden . Bezetting is 70 jaar en Hamas bestaat wat 30 jaar! #israeliseenapartheid.

Olav Meijer
Olav Meijer26 mrt. 2022 - 14:22

Geheel eens met de schrijver. Vooral het artikel van Bart Schut in het NIW is buiten gewoon vals met zijn verdraaiingen.

1 Reactie
De Baas
De Baas27 mrt. 2022 - 9:07

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

PGS
PGS26 mrt. 2022 - 12:53

Ik vind het knap om de situatie van de Oekraine te gebruiken om vervolgens het helemaal alleen maar over de Palestijnse kwestie te hebben.

3 Reacties
De Baas
De Baas27 mrt. 2022 - 9:08

Waarom niet, 1.3 miljard moslims in de wereld hebben het over de hypocrisie in dit.

APjanssen
APjanssen27 mrt. 2022 - 10:14

Waarom niet, 1.3 miljard moslims in de wereld hebben het over de hypocrisie in dit? De 1.3 miljard moslims in de wereld leven voor zover ze niet gevlucht zijn, in ondemocratische landen zonder mensenrechten. Met een zelfstandig Palestina hebben er weer zo'n land bij, dat terrorisme bevordert tegen westerse landen.

Mark Huysman
Mark Huysman27 mrt. 2022 - 14:14

[Met een zelfstandig Palestina hebben er weer zo'n land bij, dat terrorisme bevordert tegen westerse landen] Dat is nog eens een goed excuus voor bezetting, kolonialisme, etnische zuiveringen en apartheid! Als de onderdrukten een eigen soevereine staat zouden hebben dan zou dat een rot-staat zijn. Beter om overal op de wereld volkeren te onderdrukken door westers geïnspireerde superstaten. En dan zeker wel klagen over Putin?