Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Coronavirus is begonnen aan najaarsoffensief, aantal besmettingen neemt razendsnel toe

Duitsland scherpt maatregelen aan
Joop

Waarom NRC de wolf van Oppenheimer terecht weigerde

  •  
10-08-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
bozewolfdisney
Dit is geen wolf in schaapskleren maar een monster dat zich hult in de huid van zijn slachtoffers
Abdelkader Benali begrijpt het wel dat hij niet langer deel uit kan maken van de jury voor de Inkspotprijs, omdat hij zich in het openbaar negatief heeft uitgelaten over een cartoon van Ruben Oppenheimer. Dan ben je niet objectief meer. Vers twee is of hij gelijk had met zijn kritiek en of het een juiste beslissing van de NRC was om de gewraakte tekening van de site te halen.
Censuur Met vrijheid van meningsuiting of censuur heeft dit in het geheel niets te maken. Elke redactie bepaalt zelf wat ze toelaat op grond van de eigen criteria. Wie vrij spel wil hebben moet maar een facebookpagina aanmaken. Als het goed is zijn zulke criteria duidelijk. Zo voert de NRC het motto lux et libertas, dat al in 1830 of zo in de kop werd gezet door J.W. van der Biesen. Het betekent “licht en vrijheid”. Dit geeft aan dat de NRC, een fusieproduct van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad een liberale traditie heeft van een jaar of honderdtachtig.
De vraag is dan: past een karikatuur als de onderhavige in een vrijzinnige krant? In zo’n omgeving moet uiteraard heel veel kunnen. De bedding is breed maar er zijn wél oevers. Een belangrijk element in de liberale traditie is in ieder geval dat men probeert te allen tijde de hersens te gebruiken en niet de onderbuik. In het eerste nummer van de Nieuwe Rotterdamsche Courant stond dat de redactie zich verre wilde houden van de waan van de dag. Tegelijkertijd zijn echte liberalen altijd bereid om hun eigen oordelen te relativeren. Zij kijken graag in de lachspiegel. In de negentiende eeuw hadden ze er zelfs al vroeg een speciaal weekblaadje voor, de Uilenspiegel.
Past dan de karikatuur van Ruben Oppenheimer in de bedding van de liberale rivier? Ze was bedoeld om een artikel van Abou Jahjah te illusteren maar wat allereerst opvalt is dat ze net zo goed bij heel wat opiniestukken van anderen geplaatst had kunnen worden. Wij zien geen karikatuur van Abou Jahjah maar van de Grote Boze Wolf in de versie van Disney. De Volkskrant meent weliswaar de trekken van de Vlaams-Libanese bezorgde Bürgerschreck in de spotprent te herkennen maar dan moet je wel heel erg je best doen.
Slechterik Midas Wolf is de slechterik in goedmoedige stripverhalen uit de Disney-fabriek, waarbij oude Engelse sprookjesfiguren gemengd werden met de rijke Afro-amerikaanse verteltradities op de plantages in het Zuiden van de VS. Daarin zijn de zwakken en de machtelozen de sterke dommekrachten en lompe heersers altijd te slim af. Midas is onhandig, heeft zijn brave zoon tegen zich en krijgt nooit wat voor elkaar. Ook heeft hij steeds problemen met meneer Beer, meneer Vos en broer Konijn, die een Afrikaanse oorsprong hebben. Aan lezers van de Donald Duck zijn zij welbekend.
Alles wat daaraan zou kunnen herinneren is door Oppenheimer weggetekend. Bij hem zien wij een ándere Midas Wolf. Hij draagt bij wijze van vermomming een van de drie biggetjes, die daartoe zojuist is opengesneden. Het bloed druppelt op Midas’ vertrokken muil. Dit is geen wolf in schaapskleren maar een monster dat zich hult in de huid van zijn slachtoffers. Deden de Azteken ook: dansen met de huid om van hun gevilde mensenoffers. Deze Midas is niet het kwaad dat pootje wordt gelicht maar het kwaad dat overwint. Dat is andere koek. Dat is geen lachspiegel meer. Dat is wat een tot op heden betreurde politicus aan het begin van deze eeuw demoniseren noemde.
Zonneklaar Alles wordt helemaal zonneklaar als wij ons voorstellen hoe de redactie de plaat zou gebruiken bij stukken van andere auteurs: Benjamin Netanyahu? Rabbijn Lode van de Kamp? In Washington is een bekende site gevestigd, Memri , die beelden van dit allooi uit de Arabische wereld verzamelt en nog eens publiceert om daarmee de Israëlische zaak te dienen. Oppenheimer was een goede kandidaat geweest als de redactie zijn tekening inderdaad bij een opstel van Netanyahu of Van de Kamp had geplaatst.
Hoe komt het dat de wolf van Oppenheimer zo multifunctioneel is? Abou Jahjah duidt zich even aan als grote boze wolf maar voor het overige heeft de tekening geen enkele betrekking op wat Abou Jajah in zijn artikel te berde bracht. Niet het betoog maar de persoon wordt in een kwaad daglicht gesteld. De tekening is onverbiddelijk. Zij ademt haat. Elke dubbele bodem is afwezig. Conclusie: niets voor een liberale krant met traditie, niets voor die heldere stroom. De wolf en het bloedende biggetje zijn meer op hun plaats in de moerassen waar bijvoorbeeld GeenStijl zich ophoudt. Oppenheimer heeft zijn tekening bij het verkeerde medium ingediend.
Bekijk hier het eerste filmoptreden van Midas Wolf en de drie biggetjes (1933)
Bekijk hier een bekende scene uit Songs of the South waar Disney gebruik maakte van Afro-Amerikaanse verteltradities. Vervalste, zeggen veel moderne critici, om de zuidelijke mythe aan de man te brengen van de gelukkige, wat dommige neger die tevreden leeft onder de blanke dominantie.
Afbeelding: screenshot YouTube

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (157)

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 9:38

In mijn discussie met Reinaert, ver, ver naar onderen, ordende ik mijn gedachten. Dit is voor mij aanleiding om deze reactie te plaatsen. Sprookjes vormen geen realiteit. Integendeel. Ze worden juist verteld aan mensen die op "een bijzondere de realiteit ervaren", kinderen bijvoorbeeld; wie zijn gezonde verstand laat spreken bij het vertellen van sprookjes, die haakt al snel af. Een sprookje heeft maar één bedoeling: Duidelijk maken dat hoe dan ook het goede overwint. (Het beste is dan ook, heeft men mij eens uitgelegd, dat sprookje verteld worden en dat de toehoorder actief betrokken wordt in het verhaal: Op die manier kan je inspelen op de angsten van kinderen bv en ze actief betrekken in het overwinnen van de angsten: "Wat denk je dat Hans en Grietje met die heks deden? juist: De heks had haar lesje geleerd en ze maakten haar hoofd van een weeshuis.....) Wie een sprookje uit die irreële context haalt en als realiteit aanbiedt, ook nog eens voorzien van een volkomen andere moraal (want juist het kwade overwint) en van echt bloed en een echt lijk, zo iemand demoniseert. Want de Wolf is ook nog eens onmiskenbaar Abou JahJah! En niet langer een symbool!

truusbeek2
truusbeek212 aug. 2016 - 8:04

Mooie bijdrage van Tommy Wieringa in AD over laatste stuk van mijnheer jahjah in NRC. Geweldig knap!

2BOrNot2B
2BOrNot2B11 aug. 2016 - 21:12

Gezien de reacties en alle commotie is het m.i. een bijzonder geslaagde cartoon. Mensen worden aan het denken gezet, geven er hun eigen draai aan en zijn het er vervolgens al dan niet mee eens. Zo ook Han van der Horst. Het was alleen niet slim en niet netjes van NRC om de cartoon bij het eigen stukje van Abou Jahjah te plaatsen. Dat is ongeveer hetzelfde als iemand uitnodigen voor een spreekbeurt en de zaal vol hangen met posten tégen de spreker. De fout ligt dus niet bij Oppenheimer, maar bij het NRC.

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 aug. 2016 - 8:12

Was inderdaad een redactionele misser van de NRC. Men had er verstandig aan gedaan de cartoon op een later moment te plaatsen. Of de cartoon geslaagd is, kun je je afvragen. Is m.i. iets te cryptisch. Als het de bedoeling was van Oppenheimer om verwarring te zaaien, zou dat geniaal zijn. Misschien kan Oppenheimer zelf een tipje van de sluier oplichten.

willemb2
willemb211 aug. 2016 - 13:56

Het zou ook heel goed zo kunnen zijn dat Oppenheimer, gebruik makend van de betekenis van de naam Abou Jahjah (glimlachende wolf) tot uitdrukking heeft willen brengen dat deze, in tegenstelling tot Midas Wolf, erin slaagt zijn tegenstanders wèl te verschalken? Een groot compliment derhalve.

1 Reactie
Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 7:48

Inderdaad, dat zou heel goed kunnen. Alleen zo jammer dat de werkelijke Abou dan geen bloedige slachtoffers maakt.

Donkerwoud
Donkerwoud11 aug. 2016 - 11:23

Ik heb vaker het idee dat Oppenheimer een intellectueel lichtgewicht is die ter compensatie maar meesurft met de nieuwste controverses. Ook een beetje het manco van de verheerlijking van cartoonisten/komieken als vertegenwoordigers van het vrije woord: bij een grote groep ontbreekt het aan kennis van zaken, overdenking en nuance bij hun kritische kanttekening. Provoceren wordt kritiek, terwijl een effectieve kritische houding toch echt een argumentatief sterkere positie vereist dan modder gooien en goedkoop effectbejag nastreven.

3 Reacties
Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 19:56

Als mens van stand haal je je schouders op over een actie van een lichtgewicht.

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 8:18

Redig: Wellicht concludeert Donkerwoud dan ook wel, als hij zijn reactie terugleest: "Hier moet ik me maar niet druk over maken." Het vervelende is natuurlijk wel, dat een volgende cartoon en de daarop volgende en de dan volgende misschien wel tot een heel ander inzicht leiden..... Daarom is "Je schouders over iets ophalen" - zeker als mens van stand - een paradox: Je kunt dat niet eerder doen, dan dat je iets heel serieus hebt bekeken. Ik heb niet het gevoel, dat u dit bedoelt met uw reactie.

Coronarias Redig
Coronarias Redig12 aug. 2016 - 13:49

Gerrit Zowel jij als Donkerwoud speculeren. Bijv : "bij een grote groep ontbreekt het aan kennis van zaken, overdenking en nuance bij hun kritische kanttekening." "WELLICHT concludeert Donkerwoud dan ook wel," "Het vervelende is natuurlijk wel, dat een volgende cartoon en de daarop volgende en de dan volgende MISSCHIEN wel tot een heel ander inzicht leiden….. " Je gevolgtrekking " Daarom is “Je schouders over iets ophalen” – zeker als mens van stand – een paradox: Je kunt dat niet eerder doen, dan dat je iets heel serieus hebt bekeken."vervolgens uit de bovenstaande gissing komt bij sowiezo wat onbegrijpelijk over. In ieder geval prematuur want op basis van een gissing kun je geen conclusie laten volgen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2016 - 11:06

Een andere plausibele diepere laag zou, zoals forumgenoten hieronder opperen, kunnen zijn dat het varken toch extreem-rechts symboliseert. Abou Jahjah zou extreem-rechts en overige Islamcritici monddood willen maken door Islamkritiek te kwalificeren als Islamofobie en Islamofobie gelijk te stellen aan anitisemitisme. Wellicht kan Oppenheimer zelf duidelijkheid verschaffen.

de Haas
de Haas11 aug. 2016 - 10:17

"Dit is geen wolf in schaapskleren maar een monster dat zich hult in de huid van zijn slachtoffers." De allegorische wolf in schaapskleren is het monster wat zich hult in de huid van zijn slachtoffers. Wie denk je wijs te maken dat die wolf die outfit gebreid heeft en niet ook op slachtoffers uit is? "De vraag is dan: past een karikatuur als de onderhavige in een vrijzinnige krant? In zo’n omgeving moet uiteraard heel veel kunnen. De bedding is breed maar er zijn wél oevers." De grenzen worden benaderd, zijn bereikt, of zelfs overschreden met de karikatuur van de allegorische wolf in schaapskleren? Wat een onzin. Die allegorie is en wordt heel veel gebruikt en er is niets mis mee waar er sprake is van iemand die met mooipraterij mensen probeert te verleiden, dus niet het achterste van z'n tong laat zien door kwalijke opvattingen te verzwijgen die hij eerder wel regelmatig liet ontglippen, en waardoor hij zich wel liet kennen. Deze allegorie zegt niet meer dan dat als hij gebruikt wordt in woord of beeld. Een variant is b.v. de vos die de passie preekt. Waar je van deze gewone en terechte zelfs gebruikelijke allegorie in een niet kwalijker (waarom wel?) variant toegepast op Jahjah zo veroordeelt door van demoniseren te spreken en grenzen die in acht genomen moeten worden haal je er juist omgekeerd als functie van het belasteren van Oppenheimer zaken bij die hij helemaal niet pleegt of suggereert. Je begint over een aantal kwalijke gevallen van racisme bij een aantal strips en cartoons die uit de enorme catalogus van Disney in het verleden zijn voorgekomen en verbindt Oppenheimer's cartoon daarmee. Dat is nu pas echt een voorbeeld van een poging van op retorische wijze valse beelden scheppen. Natúúrlijk waren er in de vorige eeuw periodes toen racisme in de VS nog zo welig tierde dat daarvan ook zeer kwalijke voorbeelden van te zien zijn in een aantal cartoons zoals die van Disney, Looney Tunes, e.a. Maar dat maakt nog niet dat deze strips en cartoons die een uitvloeisel zijn van een enorme industrie, net als dat sprookjes, mythes, en allegorieën die resultaat zijn van de geschiedenis van universele menselijke verbeelding, die kwalijke aspecten intrinsiek en dus onverbrekelijk met zich meedragen, en dus iedereen die deze figuren, allegorieën, en varianten op de verhalen en beelden gebruikt die kwalijke zaken ook automatisch direct of indirect representeert. Als je zo redeneert kan iemand op straffe van dergelijke verdachtmaking geen citaat, allegorie, spreuk, waarde, of figuur uit de Bijbel, Koran, of Torah meer gebruiken omdat er ook kwalijke dingen in staan of er in het verleden (of heden) op kwalijke wijze teksten en beelden aan zijn ontleend. Hoe je Oppenheimer juist op die wijze kwalijk neerzet, zonder dat hij dus zelf enige relatie legt met die voorgekomen discriminerende beelden uit de Disney-industrie, is werkelijk een toppunt van misleiding (om in dichtbij de kern van de allegorie van de wolf te blijven): "Alles wat daaraan zou kunnen herinneren is door Oppenheimer weggetekend." Is er nog een plaatsje vrij voor de zomercursus "Wegtekenen"? Ik vond trouwens nog een eerdere cartoon uit de NRC waar een wolf in schaapskleren én een schaap in wolfskleren voorkwam en die natuurlijk, zoals het altijd zou moeten bij deze normale allegorie. Het gaat om een cartoon van Cyprian Koscielniak die op 8 mei 2002 geplaatst is, twee dagen na de moord op Fortuijn. https://postimg.org/image/e935oong3/ In een later geplaatste beschouwing in de NRC over deze Pools Nederlandse cartoonist werd juist deze cartoon uitgelicht: "Koscielniak is op zijn best bij grote gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn" "De eerste symboliseert hij als een schaap met een wolf op de rug, dat wordt neergeschoten door een wolf met een schaap op de rug. Wie is nu de wolf in schaapskleren?" http://vorige.nrc.nl/kunst/article1590902.ece Er zullen hier dan weer velen zijn die roepen dat dát (heel toepasselijk) een lone wolfe was en niemand anders dan de dader Volkert van der G. Koscielniak en het latere NRC-commentaar op de cartoon suggereren duidelijk meer dan dat. Want wie werd er ook alweer gedemoniseerd?

1 Reactie
Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 8:30

Zo vermoeiend: "Wie denk je wijs te maken dat die wolf die outfit gebreid heeft en niet ook op slachtoffers uit is?" De Haas: U beweert: "Wat een onzin. Die allegorie is en wordt heel veel gebruikt en er is niets mis mee waar er sprake is van iemand die met mooipraterij mensen probeert te verleiden, dus niet het achterste van z’n tong laat zien door kwalijke opvattingen te verzwijgen die hij eerder wel regelmatig liet ontglippen, en waardoor hij zich wel liet kennen. Deze allegorie zegt niet meer dan dat als hij gebruikt wordt in woord of beeld. Een variant is b.v. de vos die de passie preekt." Inderdaad, De Haas, met de allegorie van de boze wolf is inderdaad niets mis. Maar, zxo vraag ik u, wie zegt dat dan? Iemand die "mooipraat" - een De Haas bv - en per ongeluk regelmatig zijn werkelijke bedoeling laat zien - een De Haas bv - kunnen we herkennen in "de vos die de passie preekt" en "de wolf in de gedaante van een schaap of een grootmoeder". En inderdaad. Meer zeggen zulke allegorieën niet. Maar als ik De Haas met nog een bloedend schaap op de rug op zoek laten gaan naar nog meer slachtoffers, alleen omdat hij zich wel eens in de kaart laat kijken, zou afbeelden, zou mij dan nìet verweten kunnen worden, dat ik demoniseer? De Haas; u bent ontmaskerd als wolf in schaapskleren.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2016 - 8:16

Dit is niet louter een aanval op de persoon Abou Jahjah maar de cartoon bevat m.i. weldegelijk een diepere laag. De cartoon lijkt geinspireerd op het klassieke sprookje "Three little pigs". Twee van drie biggetjes waren te goedgelovig en vielen ten prooi aan de boze wolf omdat zij werden ingepalm door zijn gladde praatjes. Het opengerete biggetje zou symbool kunnen staan voor de naieve opstelling van vooral links intellectuele anti-zionisten in onze samenleving die de andere kant van Abou Jahjah niet lijken te willen zien. Ook hebben zij weinig oog voor antisemitische sentimenten in de moslimgemeenschap. Het gegeven dat een varkenskop ook tot symbool van extreem-rechts is verworden, zorgt voor enige verwarring.

7 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2016 - 8:23

Ingepalmd

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2016 - 10:24

Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik me pas zojuist verdiept heb in het sprookje. Het moraal van het sprookje was iets anders dan in mijn herinnering. De twee biggetjes waren niet goedgelovig maar eerder te lui. Ik denk dat ik dit sprookje heb verward met roodkapje. Misschien verwijt Oppenheimer sympathisanten van Abou Jahjah intellectuele luiheid. Anders ben ik bang dat ik de de cartoon ook niet echt kan duiden

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 aug. 2016 - 10:29

De moraal

Arie Roos
Arie Roos11 aug. 2016 - 12:06

Dat is ook een interpretatie, inderdaad. Maar in dat geval was die cartoon volledig misplaatst; als de Zomergastenuitzending iets duidelijk maakte, is dat Abu Jahjah helemaal niet de fanatieke Islamist is die ons is voorgespiegeld ...

Donkerwoud
Donkerwoud11 aug. 2016 - 12:20

Interessante lezing, zo bezien heeft het thema Midas Wolf en de drie biggetjes een duidelijke functie. Punt voor mij is dat Han van der Horst óók gelijk heeft dat je met dit gekozen beeld (onbedoeld) aan een racistische voorgeschiedenis raakt. Pijnlijk ook in het licht dat deze man zich opwerpt voor een achterban die zich al niet kan vinden in hoe er over mensen met een niet-Nederlandse etniciteit gesproken wordt. Daarnaast is het ook niet netjes, een tikkeltje ordinair zelfs, om iemand met een islamitische achtergrond af te beelden met een varkenskop. Cartoons hoeven heus niet politiek correct te zijn, maar er is een moment waarop provoceren het doel voorbijschiet en smakeloos wordt.

Piet de Geus
Piet de Geus12 aug. 2016 - 0:58

"als de Zomergastenuitzending iets duidelijk maakte, is dat Abu Jahjah helemaal niet de fanatieke Islamist is die ons is voorgespiegeld" Omdat hij voor oma speelde? En het jou niet opviel dat oma ineens wel erg grote oren had?

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 8:39

Arie: Wie niet heeft gezien dat de wolf voor oma speelde, heeft gewoon niet goed gekeken, aldus Piet. En zo is het en niet anders! Laten wij aanbidden!

Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2016 - 6:59

Mij lijkt cruciaal dat deze tekening als illustratie diende bij een artikel van AJJ zelf. Daarmee krijgt het het karakter van een trap na. Dat kan een krant niet maken: je vraagt iemand om een beschouwing te schrijven en daar plaats je dan een tekening bij die uitdrukt: let op deze man is niet vertrouwen! Hij kan hier wel van alles schrijven maar geloof hem niet! Hij is er op uit u -het onschuldige biggetje- de keel door te snijden! Als de krant dat consequent zou doen dan zou niemand meer een opinie schrijven. Als de cartoon op een eigen plek zou staan los van AJJ’s artikel dan zou het te verdedigen zijn: nog steeds een stompzinnige en ranzige tekening maar ook stompzinnige en ranzige tekeningen hebben rechten.

1 Reactie
Arie Roos
Arie Roos11 aug. 2016 - 12:08

[Mij lijkt cruciaal dat deze tekening als illustratie diende bij een artikel van AJJ zelf. Daarmee krijgt het het karakter van een trap na. Dat kan een krant niet maken: je vraagt iemand om een beschouwing te schrijven en daar plaats je dan een tekening bij die uitdrukt: let op deze man is niet vertrouwen! ] Dat lijkt me inderdaad de kern van de zaak. Het is een beetje pestpubertjesgedrag a la GeenStijl; heel raar dat de NRC zich hiertoe verlaagd.

Nick Ros
Nick Ros10 aug. 2016 - 22:16

Als een NRC een cartoon van Ruben Oppenheimer uiteindelijk weigert, is dat een motie van wantrouwen en een verstoring van de arbeidsrelatie. Als Oppenheimer zou ik afscheid nemen van de NRC en een ander dagblad gaan zoeken. Ik weet dat ik daar radicaal in ben, maar zo is mijn karakter. Ik laat niet over mij heenlopen. Door niemand. Weet ik, dat heeft mij ook weleens geld gekost. Dan betaal ik gewoon en ga ik verder met mijn leven.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2016 - 6:33

Elsevier zou wel wat voor hem zijn of Powned als hij zin heeft om met computertechnologie beweging te brengen in zijn tekeningen.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 7:12

U bent Oppenheimer niet; u bent Nick Ros. En over hem hebt u iets verteld.

rbakels
rbakels11 aug. 2016 - 7:38

Oppenheimer is een provocateur. Zijn spotprent is helemaal niet leuk of zelfs maar creatief, die is alleen bedoeld om te irriteren. Daarmee verdient de man zijn brood. Hoe meer ruzie, hoe meer geld. Ik herinner me dat Oppenheimer zich in het debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting afvroeg of hij dan misschien zelfcensuur zou moeten toepassen. Nu is dat al een onzinnige term, want censuur komt per definitie van buiten, maar Oppenheimer wilde kennelijk betogen dat een oproep tot zelfbeperking al buiten de orde is. Bestaat er nog zoiets als "goede smaak"? Een cartoonist als Oppenheimer probeert niet leuk te zijn (zoals een traditionele columnist), maar alleen maar te provoceren en te polemiseren. En het kan gebeuren dat de krant daar geen zin in heeft. Opnieuw komt hier ook weer het gebruikelijke misverstand over de vrijheid van meningsuiting om de hoek kijken. Die vrijheid behelst in de eerste plaats een rechtsnorm voor de overheid. Persbreidel frustreert het democratische proces. De zgn. "horizontale werking" van die vrijheid is beperkt, en een rechtsnorm geeft bovendien een uiterste grens. Fatsoensnormen leggen meer beperkingen op - maar de sanctie is slechts afkeuring, of in dit geval afwijzing in een contractueel kader: Oppenheimer heeft een contract met het NRCH, en naar Nederlands recht houdt zo'n contract niet alleen wat er letterlijk in staat maar ook wat Oppenheimer zou kunnen begrijpen dat bedoeld is. De krant is een commercieel product dat verkocht moet worden en dat kan voor de krant een argument zijn om bepaalde bijdragen te weigeren. Dat de vrijheid van meningsuiting tegenwoordig meer wordt geschaad doordat veel kranten noodlijdend zijn en de lezer daarom naar de mond praten dan door ouderwetse persbreidel is een ander thema.

D'Holbach
D'Holbach11 aug. 2016 - 8:31

Een der weinige malen dat ik het met Zandb eens ben, mag ook wel eens gezegd worden. Oppenhimer heeft in keurige bewoordingen verteld wat hij van de zaak vind en voor hem is de kous daarmee af.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 aug. 2016 - 10:43

U zegt het goed, persbreidel frustreert het democratisch proces. Dat lijkt me in dit geval een zeer solide antwoord op de commotie.

Arie Roos
Arie Roos11 aug. 2016 - 12:09

[Als een NRC een cartoon van Ruben Oppenheimer uiteindelijk weigert, is dat een motie van wantrouwen en een verstoring van de arbeidsrelatie.] Ik denk, dat je niet helemaal weet hoe de journalistieke wereld, of de creatieve sector in het algemeen, in elkaar zit ...

Nick Ros
Nick Ros11 aug. 2016 - 13:58

Arie Roos hoef ik ook niet te weten, want dat is de wereld van slap gedrag. Met die wereld heb ik helemaal niks mee. Zandb, ik wil niet eens een Oppenheimer'tje zijn. Stoer doen en slap lullen.

Spelchecker2
Spelchecker210 aug. 2016 - 21:39

Helemaal eens met de schrijver. Hier wordt op de man gespeeld en niet op de boodschap. Dan weet je vaak ook meteen dat de tegenpartij weinig echte munitie heeft.

[verwijderd]
[verwijderd]10 aug. 2016 - 21:10

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 7:14

Dat is zo: Het is aan de toeschouwer wat die vindt. En het is aan de krant wat ze plaatsen of verwijderen.

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 aug. 2016 - 20:49

Ik ben het eens met Van der Horst. Dit is een vorm van demoniseren, niet alleen door de cartoon op zich, maar meer nog door de koppeling aan het artikel over Jahjah. Het doet me denken aan de Volkskrant die kopte dat Fortuyn de Islam een achterlijke godsdienst noemde, terwijl hij het had over een achterlijke cultuur. Of aan de journaalmedewerker die zwaaide met Het Achterhuis van Anne Frank terwijl hij berichtte over het standpunt van Fortuyn dat artikel 1 van de grondwet kon worden geschrapt. Eén stap verder, of niet eens een stap verder, en bij een artikel over Netanyahu wordt een cartoon geplaatst van een man met een kromme neus. Er mag geen verschil zijn tussen tekst en tekening als het gaat om een oordeel over het beschadigende karakter ervan.

Cees Groninger
Cees Groninger10 aug. 2016 - 20:01

De cartoon is niet geweigerd, maar is achteraf weggehaald.Dat lijkt er in ieder geval op dat iemand niet in zijn schik was en dan lijkt het me wel op censureren. Overigens lijkt de wolf sprekend op degene wiens naam ik niet uitspreek en duidelijke overeenkomsten vertoont met de slechterik Ik begrijp de cartoon overigens niet; op een of andere manier zou deze beledigend moeten zijn? Waarvoor staat het 'gevilde'varkentje als variant op het 'gevilde' schaap? De wolf die zich voordoet als christen/atheïst - lees niet moslim -? De auteur van dit stukje schijnt het allemaal te begrijpen, gezien zijn exercitie. Ach ja, en dan is de sprong naar Geen Stijl ook snel gemaakt. Zie daar de wereld volgens Han van der H.

4 Reacties
Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 7:27

Cees; censuur is iets heel anders dan dat u of ik bepalen wat we in onze krant willen plaatsen of verwijderen. Han legt in ieder geval keurig uit wat hem stoort in deze cartoon en waarom hij vindt dat die terecht is verwijderd. Inderdaad "schijnt" hij het allemaal te begrijpen. Aan u de taak om duidelijk te maken, dat hij er niets van begrijpt en dat zijn argumenten niet kloppen. Nog even aan het werk, dus. ps: Iemand die zegt geen moslim te zijn, kun je blijkbaar niet geloven? Om aan "schaapskleren" te komen is het doorgaans niet noodzakelijk om een nog bloedend schaap te misbruiken. Als je als wolf de bedoeling hebt om schapen te doden, maakt het natuurlijk weinig uit, als je voor dat doel al vast een schaap offert. Maar dat betekent natuurlijk wel, dat een cartoon die dat verbeeldt, al gauw "beledigend" is.

Cees Groninger
Cees Groninger11 aug. 2016 - 10:47

Zandb: heb nog wat gegoogled: “We hebben de afgelopen tijd redelijk veel aandacht aan Jahjah besteed en ook de discussie of hij een wolf in schaapskleren is. Jahjah refereert daar in zijn artikel ook zelf aan. Dat nog eens ondersteunen met zo’n cartoon vonden we uiteindelijk teveel van het goede. Dit is het gevolg van een inhoudelijke journalistieke discussie. Dus toen we besloten hadden de cartoon niet in de papieren kranten te plaatsen, hebben we deze ook offline gehaald.” Aldus Egbert Kalse, adjunct hoofdred. NRC (The Post, online 8-8-2016) Overigens formuleert Oppenheimer het verwijderen van de cartoon als 'een onzalige actie 'en niet als censuur.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 11:44

Zandb Je leest weer eens iets anders dan wat bedoeld wordt, denk ik. Volgens mij geeft Cees met "Waarvoor staat het ‘gevilde’varkentje als variant op het ‘gevilde’ schaap? De wolf die zich voordoet als christen/atheïst – lees niet moslim -?" zijn idee weer over het laveren van AYY in meerdere gesprekken tussen verschillende identiteiten waaronder moslim en atheist. Iemand die zoiets doet komt nogal dubieus over, vind ik.

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 8:11

Cees: Ik begrijp uw reactie niet goed: Han geeft toch weer waarom hij het terecht vindt waarom de cartoon verwijderd is. Hij geeft zijn standpunt weer en niet dat van de NRC. U beweert dat er bij het verwijderen van de cartoon sprake is van censuur. Komt u daar nou op terug, of....... Redig: Ik heb gelezen wat Cees schreef. Abou doet zich voor als christen/atheïst - lees niet moslim -? Zo iemand, zegt u, is nogal dubieus. Ik stel een (paradoxale) tegenvraag met als achtergrond de idee dat moslims "voor het goede doel" mogen liegen: Iemand die zegt niet-moslim te zijn kun je niet geloven? Om duidelijk te maken dat iemand "dubieus" is, hoef je hem niet als een geslaagde slechterik met een nog bloedende big op de rug, bezig om nog meer slachtoffers te maken af te beelden: Dat is al gauw beledigend, zei ik. Kortom Redig: Ik ben bang dat ik beter lees dan u.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis10 aug. 2016 - 19:59

Ik heb begrepen dat zijn voornaam wolf of van de wolven betekent. Het biggetje is normaal gesproken het slachtoffer van de wolf. Hij is dus een wolf die zich de rol van slachtoffer aanmeet. Ik zie daar geen demonisering in.

8 Reacties
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis10 aug. 2016 - 20:41

http://www.npo.nl/vpro-zomergasten/31-07-2016/VPWON_1260814 De beste man geeft zelf aan dat zijn naam wolf betekent. Hij doet dat al in de eerste twee minuten. Hij is in de ogen van de cartoonist een dader die zichzelf als slachtoffer ziet.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 7:31

Pardon? In het doden van een biggetje om de slachtofferrol te kunnen aannemen ziet u niets demoniserends? Want hij is een "dader" vermomd als slachtoffer? Wat u maar wilt zien, dan.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis11 aug. 2016 - 10:12

@Zandb Nou, het is in ieder geval leuk dat je eerst je excuses maakt voordat je met een reactie komt die in mijn ogen kant noch wal raakt. Dat maakte het lezen van Uw reactie draagbaar. Er bestaat geen sprookje over een wolf in schaapskleding, maar wel over een wolf die zich als big vermomd om de andere twee biggen te vangen, dus de uitdrukking en de ´jas´die de wolf aanheeft komen niet overeen , en dat zorgt kennelijk voor verwarring. Het kan ook zijn dat U vegetarisch bent. Dan is Uw reactie wat beter te duiden.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis11 aug. 2016 - 10:23

@ Zandb Mijn excuses overigens voor het feit dat ik U vegetarisch noemde. Dat kan helemaal niet. Dan zou U geen mens van vlees en bloed zijn.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 11:54

Zandb Dat gebeurt niet enkel met moslims of AYY Mag een cartoonist niet meer zijn beleving van een bekende persoon ventileren? Als het al duidelijk moet zijn hoe de tekening bedoeld is, ik twijfel mij nog suf, dan is het voornamelijk opmerkelijk dat dit als aanvulling geplaatst wordt bij een artikel door YY zelf. Of die combi ongebruikelijk is weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet of daar afspraken over gemaakt worden tussen schrijver en uitgevend orgaan. Ik kan mij voorstellen dat het als onhoffelijk beleefd wordt. Maar nogmaals, de defintieve interpretatie van deze prent maakt een stellingname en bemoeienis/klacht naar NRC toe wat prematuur. Of heeft de NRC alsnog te kennen gekregen van Oppenheimer wat deze prent inhoudt? In ieder geval houdt dit de controverse rond AYY gaande, iets wat hij zelf ook na lijkt te streven.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 11:56

Correctie : Maar nogmaals, het nog niet breed gedeeld zijn / bekend zijn van de defintieve interpretatie van deze prent

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 8:53

Pieter: Vreemde reactie. Ik ben het niet met u eens. Maar ik accepteer (niet zonder kritiek) uw visie met de woorden "Wat u maar wilt zien". Je als big vermonnen, houdt niet noodzakelijk in, dat je je verkleedt in een nog bloedende speciaal daarvoor gedode big teneinde je als slachtoffer voor te doen om slachtoffers te maken. IK - lees wel IK - vind dat demoniserend. En u blijkbaar niet: Wat ik wil zien en wat u wilt zien. Verder heb ik geen boodschap aan uw idiote pogingen om mij te kakken te zetten. Redig: Een cartoonist mag "alles" - nou ja, net zo veel als iedereen - maar dat hoeft niet te betekenen dat u en ik daar niet een mening over mogen hebben. Ik vind deze cartoon demoniserend. Voor mij had die niet verwijderd hoeven worden. Ook al had ik liever gezien dat die niet getekend zou zijn of dat, indien wel getekend, die niet geplaatst was.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis12 aug. 2016 - 20:28

@ Zandb Je moet eens even kijken naar de teneur van je eerste reactie. Ik heb het dan over het betrekkingsniveau. Vooral het laatste zinnetje van je eerst reactie werd door mij als zeer denigrerend ervaren. Je doet net alsof jij en alleen jij de wijsheid in pacht hebt en dan ben je op je pikje getrapt als een ander een mening heeft die niet met die van jou overeenkomt. Wie (het eerst) kaatst kan hier de bal terugverwachten. Wat je nu doet is zo hypocriet.

Marri2
Marri210 aug. 2016 - 19:05

Beste Han, NRC heeft de cartoon niet " terecht geweigerd " : de cartoon heeft gewoon online gestaan. Pas toen er commentaar op kwam , heeft de redactie van NRC zwakke knieën getoond en is de cartoon verwijderd,, Slappe knieën dus van de Hoofdredactie van NRC of , zoals ik eerder suggereerde : was het wellicht een geniale mediatruuc ?

4 Reacties
Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 8:01

Marri: Als u iets doet en er komt commentaar en u vindt dat dat commentaar terecht is, hebt u dan "slappe knieën"? Ik zou nu juist vinden, dat u die dan niet heeft. Het kan inderdaad een geniale mediatruc zijn. Ik kan dat niet beoordelen. U in feite ook niet; u suggereert.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 11:12

Aanvulling Marri: Ik weet niet of men bij de krant "het commentaar" terecht vond. Ik bedoel aan te geven dat "reageren op commentaar" niet noodzakelijk "slappe knieën" betekent.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 12:01

Zandb Aan welk criterium moet een "commentaar/verzoek om verwijdering" voldaan worden om gebillijkt te worden? Gekwetsheid? Het eerder(waar ik zelf wel iets mee heb) door mij genoemde beleven van onhoffelijkheid? Of als een kritische noot ten aanzien van de schrijver geoorloofd is(nogmaals , ik weet dat niet)zitten daar dan grenzen aan?

Marri2
Marri211 aug. 2016 - 15:15

@zandb:." U suggereert ". Dat klopt en daarom schreef ik ook" zoals ik al eerder suggereerde"

PeterMiddle
PeterMiddle10 aug. 2016 - 18:49

In de "moerassen" waar Geenstijl zich bevindt worden tegenwoordig belangrijkere (linkse) thema's behandelt dan ter linker zijde van het politieke spectrum..

1 Reactie
Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 12:02

Voorbeelden graag. Ik kom daar al tijden niet meer.

ljhbouwman
ljhbouwman10 aug. 2016 - 17:54

Wat me opvalt is dat de big in kwestie niet alleen het rare petje van Jan Roos op zijn kop heeft staan maar ook nog eens de lokfluit bespeelt. Het kan haast niet anders dan dat de big het populisme voorstelt. Dan wordt de wolf ineens een stuk sympathieker, hij maakt van de big waarvoor de big bedoeld is: gehakt. Cartoons, je moet daar zo mee oppassen, voor je het weet zijn ze multi-interpretabel.

2 Reacties
Dunya2
Dunya210 aug. 2016 - 18:49

Inderdaad het lijkt alsof dat biggetje de matrozenpak van Jan Roos aan heeft en het populisme moet voorstellen waar Jah Jah gehakt van maakt en het hem zelfs lukt zijn melodie te laten spelen/te overtuigen van zijn gelijk.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 19:26

De big bespeelt de lokfluit niet maar de wolf. Kijk nog maar eens.

I F Stone
I F Stone10 aug. 2016 - 17:53

Kennen jullie ,,spitting Image,,nog ? En kennen jullie Ralph Steadman ,Gerald Scarfe? Internet wijst je de weg. Daar is de Cartoon van Ruben Oppenheimer (Joodse man en daarom,in dit verband) suspect in de ogen van de heer van der Horst) kinderspel bij. Ooit,toen de VARA nog niet Politiek Correct was,kon men het venijn van dit programma en genoemde cartoonisten,zeer waarderen.

2 Reacties
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 18:58

Leuke vergelijkingen. Maar op zichzelf natuurlijk niets zeggend. Het venijn is niet bepalend, of er wel of niet een redelijke grond voor dat venijn is.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 19:28

Waarom lieg je dat ik Oppenheimer neerzet als een joodse man en dat ik hem suspect vind? Waarom doe je dat? Wat bezielt je?

Bram Emanuel
Bram Emanuel10 aug. 2016 - 17:42

Het is een briljante cartoon waar Jahjah het voor elkaar krijgt het geslachte biggetje toch nog een leuk riedeltje voor hem te laten spelen. Dus raad eens wie het geslachte biggetje is? Geen wonder dat Han van der Horst beledigd is.

1 Reactie
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 18:55

Nou. Dat is tenminste nog eens een cartoonwaardige uitleg. Zo bezien is het een uitstekende cartoon.

Van der Wal
Van der Wal10 aug. 2016 - 17:31

Je kan zo'n prent natuurlijk ook overinterpreteren. Jahjah komt nou niet echt over als een wolf in schaapskleren, en dat beeld zet hij zelf ook niet neer. Wel wolf, maar als zodanig te herkennen. En beter dan de wolf van de drie biggetjes, want hij heeft er 1 te pakken. Wie dat biggetje moet zijn? De VPRO misschien wel.

ton14024
ton1402410 aug. 2016 - 17:24

´´De vermoorde onschuld spelen´´ ipv ´´Wolf in schaapskleren´´

JStokx
JStokx10 aug. 2016 - 17:17

Alleen heeft het NRC de tekening niet geweigerd, maar pas verwijderd na kritiek. Dat is toch wel wat anders. En laf ook.

3 Reacties
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 18:21

Hoezo is dat wat anders en hoezo is dat laf?

JStokx
JStokx11 aug. 2016 - 10:32

Je ziet toch zelf ook het verschil wel? Cartoon is goedgekeurd, dus niet afgekeurd. Cartoon wordt geplaatst en dan toch maar weggehaald na kritiek. Dan moet je gewoon zeggen als NRC dat kritiek mag, maar dat cartoons niet altijd leuk zijn voor iedereen.

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 9:00

JStokx; "Soms" heb je toch ook te maken met redacteuren en hoofdredacteuren en iets als een opperste baas. Ik bedoel: De hogere in rang kan achteraf - want in eerste instantie niet gekend - bepalen dat iets niet had gemoeten. Dat is niet per definitie "laf" of "wat anders". Wat de NRC zou moeten zeggen, dat bepaalt de NRC. Om daar wat van vinden, moet u wel de juiste feiten kennen.

peterh2
peterh210 aug. 2016 - 17:01

Cartoons mogen smakeloos zijn en de plank volledig mis slaan, het is de lezer die het laatste oordeel hoort te hebben hierin. Als de lezer keer op keer de cartoons van een cartoonist niet leuk/prikkelend vindt zal vanzelf een andere cartoonist gezocht worden. Ik kan me hier nog een cartoon herinneren van Wilders in Nazi uniform bij de gaskamers, die werd ook gewoon geplaatst. Die was nog veel smakelozer maar terecht dat hij geplaatst werd...

1 Reactie
Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 12:25

Correct. Het is aan de mensen die de tekening vervolgens bekijken om te bedenken dat die over Wilders tendentieus en nog niet op bewijs maar giftige aannames was gebaseerd en dat de Mohammed cartoon een duidelijke verwijzing is naar onomstreden extreem geweld van deze warlord. Was good old Mo echt zo'n hippie geweest als bijv Jezus(we gaan er maar even van uit dat ze echt bestonden)dan was er ook niet zoveel angst voor de Islam geweest. Immers, wat denkt en wilt een mens die deze profeet(?) vereert en er zelfs zo plaatsvervangend beledigd bij raakt door een tekeningetje?

Marri2
Marri210 aug. 2016 - 16:02

Ik denk dat eea gewon een geniale mediatruuj is. Eerst de cartoon plaatsen , dan stilletjes weer weghalen om onduidelijke redenen. En dan nog even Benali een dommige tweet laten plaatsen en klaar ben je. Normaal was deze NRC uitgave en de daarin opgenomen cartoon al lang en breed beland in de papiercontainer en nu wordt er nog steeds over gesproken. Geniaal NRC , geniaal Oppenheimer ! Wij zijn ee allemaal mooi ingetrapt

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis10 aug. 2016 - 15:33

Het zal allemaal wel zo zijn, maar een jurylid is per definitie niet objectief, omdat hij of zij immers een keuze moet maken en zo een voorkeur uitspreekt. De beste man had gewoon zijn mond dicht moeten houden en niet op de deelnemer in kwestie moeten stemmen en dan was er niets aan de hand geweest.

1 Reactie
McMacaroni
McMacaroni10 aug. 2016 - 17:09

Dat Benali zich heeft moeten teruggetrekken is de issue helemaal niet. Benali zelf vind dat de juiste beslissing. Han heeft het over de cartoon zelf, en hoewel voor mij niet snel iets te grof is, komt de cartoon op mij vooral rancuneus over. De scherpte, terechte aanklacht of dubbele bodem zijn totaal niet aanwezig. Abou de wolf lijdt hooguit aan selectieve verontwaardiging net als het Westen zijn eigen selectie maakt, maar hij komt verder gewoon niet kwaadaardig op mij over en daarom dekt de cartoon de lading niet.

Patrick Faas
Patrick Faas10 aug. 2016 - 15:23

Totemistisch is El verbonden aan de stier, Jahweh aan het schaap en Jezus aan het varken, dus je zou kunnen denken dat het varken hier voor christendom staat. Wil Oppenheimer zeggen dat Abou Jahjah niet zozeer een gevaar is voor joden (Jahweh en het schaap) maar voor christenen (Jezus en het varken)? Maar zijn moeder is toch christelijk? En hij ageert toch tegen “zionisten”? Het varken staat tegenwoordig ook voor de PVV, megastal varkensboeren en de “bezorgde burger," die moskeeën terroriseert. Doelt Oppenheimer daar op? Geeft Abou Jahjah PVV’ers en extreemrechtse terroristen een vals gevoel van veiligheid? Kreeg niet die indruk. Wat denken anderen? Wat bedoelt Oppenheimer eigenlijk? “Dit is geen wolf in schaapskleren maar een monster dat zich hult in de huid van zijn slachtoffers.” Maar een wolf in schaapskleren is een monster dat zich hult in de huid van zijn slachtoffers. Wat anders? Het is geen wolf die de laatste schapenmode volgt.

Coronarias Redig
Coronarias Redig10 aug. 2016 - 14:49

Het interessante is dat de cartoon eerst gepubliceerd werd maar later, door druk van buiten waarschijnlijk, ingetrokken. Maar de kern van het hele verhaal blijft natuurlijk dat wie sterk staat geen censuur nodig heeft. Ook AJJ beklaagde zich over de tekening. Zo iemand zou daar toch om moeten kunnen lachen?

8 Reacties
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:32

En waarom moet AJJ daar dan om kunnen lachen?

Marri2
Marri210 aug. 2016 - 16:03

Ik denk dat eea gewon een geniale mediatruuj is. Eerst de cartoon plaatsen , dan stilletjes weer weghalen om onduidelijke redenen. En dan nog even Benali een dommige tweet laten plaatsen en klaar ben je. Normaal was deze NRC uitgave en de daarin opgenomen cartoon al lang en breed beland in de papiercontainer en nu wordt er nog steeds over gesproken. Geniaal NRC , geniaal Oppenheimer ! Wij zijn ee allemaal mooi ingetrapt

Marri2
Marri210 aug. 2016 - 16:04

@ zandb : misschien omdat hij zelf in het bewuste artikel zich " de grote, boze wolf " noemt.?

Windowjan
Windowjan10 aug. 2016 - 16:24

@Gerrit, Coronarias Redig beantwoordt jouw vraag heel duidelijk.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 18:36

Windowjan; verklaart u het mij dan nog eens, want ik zie niets van een verklaring; hij zegt alleen dat AJJ er om zou moeten kunnen lachen. De opmerking van de censuur is nonsens: Hier is geen sprake van censuur. Marri. Misschien zou AJJ daarom - omdat hij zichzelf de "grote boze wolf" noemt - om de cartoon moeten lachen? Zou die dat beeld van die cartoon dan voor ogen hebben gehad toen hij zich in anderen verplaatste en dat ironische grapje over zijn naam maakte? Daar moet u mij de logica eens van uitleggen.

Coronarias Redig
Coronarias Redig10 aug. 2016 - 19:25

Gerrit AJJ lijkt altijd veel plezier in alles te hebben als ik hem zie spreken in interviews. Daarnaast had hij wel de ruimdenkendheid om met een cartoon die Hitler en Anne Frank in bed moest voorstellen in de weer te gaan. Die andere die suggereerde dat Joden zelf de Holocaust ensceneerden komt natuurlijk regelrecht uit de wanen van veel Israelhaters. Maar op een absurde manier is het best voorstelbaar dit humor te noemen. Niet mijn humor maar zoals ik al zei ..., ik ben niet voor censuur. Niet alleen omdat, kijk maar de cartoon van Oppenheimer nu, zulk "werk"vervolgens gewoon elders verschijnt, ondergronds gaat, maar omdat ik liever weet wat ik heb aan mensen dan al dat proza-achtige geklets van sommigen. Maar zoals blijkt ook op deze thread, er zit nogal wat multi interpretabels aan deze prent. AYY leek mij gewiekst genoeg om dat ook te zien. Maar misschien heb ik hem verstandelijk wel te hoog zitten dat ik dergelijke domheid niet van hem verwacht. Hij is ook een erg impulsief man, wellicht bedenkt hij nu reeds al dat hij te vroeg geoordeeld heeft. Maar zijn trauma's met mensen met een joodse achtergrond kunnen er natuurlijk ook gewoon toe geleid hebben dat hij zijn mening al klaar had zodra hij wist dat het van een joodse cartoonist kwam. Al zijn hypocriete gezwets over het verschil tussen Joden en Zionisten ten spijt.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 8:21

U neemt de moeite om mij de achtergrond van uw bewering te schetsen. Vanuit die achtergrond begrijp ik uitstekend wat u bedoelt en kan daarin mee gaan, ook al schat ik voor mezelf de zaak iets anders in: Voor wat ik heb bedacht, was de bedoeling van AbouYahyah met bv die cartoons niet zo zeer "er om kunnen lachen" als wel duidelijk maken dat cartoons kunnen kwetsen. De cartoon van Oppenheimer is zeer persoonlijk en afhankelijk van de interpretatie nogal vergaand. (De uitleg van Bram Emanuel is voor mij de enige tot nu toe, die Yhayah niet neerzet als een op bloed belust persoon.) Ik vind dat je daar over mag "beklagen". Dat u het verschil tussen Joden en zionisten "gezwets" noemt, daarmee doet u Yahyah groot onrecht, vind ik. Het feit dat u beweert dat "hij zijn mening al klaar had OMDAT Oppenheimer Joods is en Yahyah getraumatiseerd", vind ik kwalijk. In feite halen die opmerkingen de bodem onder het eerste deel van uw betoog vandaan: U bent degene die "te vroeg" oordeelt.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 12:20

Gerrit "Voor wat ik heb bedacht, was de bedoeling van AbouYahyah met bv die cartoons niet zo zeer “er om kunnen lachen” als wel duidelijk maken dat cartoons kunnen kwetsen" Blijft mijn verwondering over het gegeven dat hij boos werd vanwege een cartoon door een Deense kunstenaar en vervolgens niet die Kurt Westergaard of voor mijn part de Denen(alsof die allemaal Kurt Westergaards zijn)maar 1 van zijn eigen obsessies gebruikt voor een cartoon . "Dat u het verschil tussen Joden en zionisten “gezwets” noemt, daarmee doet u Yahyah groot onrecht, vind ik" Tja, dat vindt u, anderen vinden weer wat anders. Een en ander komt voort uit deductie nadat ik veel van hem gelezen en gezien heb. . "Het feit dat u beweert dat “hij zijn mening al klaar had OMDAT Oppenheimer Joods is en Yahyah getraumatiseerd”, vind ik kwalijk." Volgens mij beweerde ik dat niet maar insinueerde ik dit hoogstens. Ik weet het namelijk niet. Dat YY getraumatiseerd is door wat er met hem en zijn familie is gebeurd in Libanon destijds lijkt mij duidelijk. .

[verwijderd]
[verwijderd]10 aug. 2016 - 14:43

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Coronarias Redig
Coronarias Redig10 aug. 2016 - 19:34

"Hoe zouden de lezers olv de Israelische lobby reageren, als Netanjahu als een bloeddorstig monster was afgebeeld, terwijl hij een paar Palestijnen opvreet. Die prent zou trouwens geen enkele krant publiceren, omdat dat te pijnlijk op de Nederlandse pro-Israelische lange tenen zou terecht komen." Wie zijn die lezers en heeft u daar bewijs voor? Ik zie dergelijke prenten voortdurend op het Internet. Het zou mij niet verbazen dat ze ook gewoon in Israel circuleren. Ze hebben van oudsher veel humor, weet je. Misschien dat er sommigen zijn die er achteraan gaan, het trachten te verbieden, maar zelf haal ik mijn schouders erover op.

Nick Ros
Nick Ros10 aug. 2016 - 14:42

Dit is gewoon voer voor psychologen en psychiaters, met veel vrije tijd.

7 Reacties
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:31

De enige overeenkomst tussen die psychologen en psychiaters en u is, dat u blijkbaar ook over veel vrije tijd beschikt.

Nick Ros
Nick Ros10 aug. 2016 - 18:23

Zandbak klopt. Ik kan eindelijk mijn tijd zelf bepalen, overal in de wereld waar ik kom, dankzij de moderne technieken. Mijn kids doen de bedrijven. Ik niet meer. Als pensionado met AOW, vet pensioen en neven inkomsten kan ik volledig mijn eigen leven bepalen en mijn vrijheid. Daar tussendoor ga ik ook nog naar joop.nl en als ik zin heb doe ik nog weleens een project, waarvan het geld naar een goed doel gaat. Ondanks 69 jaar kan ik het werk nog uitzoeken.

Nick Ros
Nick Ros10 aug. 2016 - 18:27

Ik weet niet wat jij doet Zandbak. Ik kom jou massaal tegen op deze site ongeacht het onderwerp.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 19:02

Nick: Ik maak geen denigrerende toespelingen op de wijze waarop anderen hun tijd besteden. U wel. Verder constateer ik slechts: U bent geen psycholoog en geen psychiater. U besteedt alleen uw tijd aan dezelfde onzin als psychologen en psychiaters doen.

Nick Ros
Nick Ros10 aug. 2016 - 19:51

Zandb 'U besteedt alleen uw tijd aan dezelfde onzin als psychologen en psychiaters doen'. Die wedstrijd win je met 10-0. Gelukkig ben ik geen psycholoog en geen psychiater. Ik ben niet van die softie. Mijn leven zat gelukkig in de internationale High Tech. Bedenken, ontwikkelen en verkopen.

Nick Ros
Nick Ros10 aug. 2016 - 20:50

Nick: Ik maak geen denigrerende toespelingen. Neen je zit bij ieder onderwerp en bij reacties van allerlei personen, alleen maar wazig en/of subtiel te 'ZUIGEN'. Dat is nog veel erger.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 8:37

Nick; als reacties mij aanleiding geven om, zoals u dat noemt te "zuigen" - wat veel erger is dan denigreren, natuurlijk - zou het heel goed kunnen dat u vindt dat ik "zuig". Over het algemeen heb ik goed nagedacht over waarom en hoe ik wil reageren en blijkt bij commentaar nogal eens dat mensen iets anders lazen dan er stond. Mensen stellen zich hier bloot op een site die, in mijn visie, de bedoeling uitspreekt, dat mensen "van gedachten wisselen". Mensen die alleen maar beweren of denigreren of suggereren of wegzetten mogen wat mij betreft wel wat tegenwind - ook van mij, waarom niet? - ontvangen. Daarbij: Ik geef ze altijd voldoende kansen om zich te duidelijker uit te spreken. Ik schrijf niemand af zoals u wel doet. Maar ik geef toe: Wat u "zuigen" noemt is veel erger.

BasVV
BasVV10 aug. 2016 - 14:41

Hoe kunnen mensen toch met een verschillende blik naar een plaatje of filmpje kijken. Ik zie in de cartoon een mislukte grote boze wolf. Het is alom bekend dat hij na al die jaren niet in staat is geweest de biggetjes te vangen.Volgende week in de Donald Duck waarschijnlijk ook weer gewoon drie biggetjes in plaats van twee. De relatie met broer konijn en dommige negers ontgaat me helemaal. Ik zie een konijn. Een vos en een beer. Nu zou je denken dat de vos het slimste is. Maar Walt Disney creeert een eigen werkelijkheid. Heerlijk toch. Overigens bedankt voor de filmpjes. Ik heb zitten genieten.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos10 aug. 2016 - 14:18

Tjonge, wat een heisa om een Disney-variant. Je kunt overal wel haat in zien zeg. Dat de dubbele bodem ontbreekt of de prent niet goed is mag geen reden zijn om hem te weigeren. Dan blijft er veel leeg. De analyse van het 'kwaad dat overwint ' is buitengewoon subjectief en psychologie van de koude grond, bijna demagogisch. Het is een nieuwe stap in de censuur, een nieuwe handreiking naar overgevoelig Nederland. Zorgwekkende ontwikkelingen.

12 Reacties
BasVV
BasVV10 aug. 2016 - 14:59

Volgens het tweede filmpje hoef jij je alleen maar zorgen te maken over het vangen van broer konijn. En natuurlijk als deelnemer aan de boze mannengroep in het bos. Gelukkig lezen elke week heel veel kinderen, en ook volwassenen, dat het kwaad niet overwint. Als we dat nou ook eens vasthouden in onze cultuur. Daar moeten we wel wat voor doen. Kijk naar het eerste filmpje. Een van de biggetjes is zo slim een huis van stenen te bouwen. Daar kunnen we wat van leren.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:11

Reinaert: U zegt: "Dat de dubbele bodem ontbreekt of de prent niet goed is mag geen reden zijn om hem te weigeren." Waarom mag een baas van een krant niet zelf bepalen, wat hij in zijn krant wil hebben? Ik vind het prima dat u de uitleg: "Het kwaad overwint" afwijst maar u verzuimt om er een andere, betere uitleg aan toe te voegen, die dan niet subjectief is en geen psychologie van de kouwe grond bevat en niet demagogisch is. Trouwens: Als Han deze uitleg er aan geeft en daarom vindt dat het terecht is dat de NRC deze cartoon verwijderde, dan is dat niet meer dan zijn goed recht. Het is overigens waar dat je "overal" kwaad in zien. Maar het is net zo waar dat je "nergens" kwaad in kunt zien, natuurlijk. Dus dat schiet niet echt op.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos10 aug. 2016 - 17:42

@basvv Het tweede filmpje heeft dan ook totaal niets te maken met de huidige context. Dat kan een kind zelfs zien. @zandb De uitleg is speculatief en demagogisch. Ik geloof niet dat iemand Han het recht ontzegt om dit te schrijven. Ik ben erg benieuwd waar je dat vandaan haalt. Bovendien heeft een 'baas' van een krant niet zomaar het 'recht' om iets te weigeren. Zeker niet zonder heldere verklaring. Maar dat wist je natuurlijk niet. Dikke kans dat de rechter hier een streep door haalt. Maar onze samenleving is hypersensitief geworden op het hysterische af. Jammer dat je er aan meedoet.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 18:52

Reinaart: Ik wijs er op dat het zijn goed recht is. Ik zeg niet dat u dat niet vindt; u verzuimt dat te vermelden. Verder beantwoordt u de vragen die ik u stel niet: Waarom mag een baas van een krant niet zelf bepalen wat hij in zijn krant wil. Als Han's verklaring dan zo slecht is - "hypersensitief" bijvoorbeeld -, wat is uw veel nuchterder, betere, objectievere enz verklaring dan?

Coronarias Redig
Coronarias Redig10 aug. 2016 - 19:43

Gerrit "Waarom mag een baas van een krant niet zelf bepalen wat hij in zijn krant wil." Het intrigerende is nu juist dat hij de prent eerst wel goedkeurde en later introk. Wil jij dan niet weten waarom? En dan niet zoiets als "sommigen raakten gekwetst". De suggestie van "mietjes" lijkt mij behoorlijk lachwekkend.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 aug. 2016 - 8:07

@ zandb Ik geloof niet dat ik de verplichting heb om aan te geven dat Han het recht heeft dit te schrijven. Dat zou echt heel raar zijn want iedereen heeft dat recht tot de rechter er een stokje voor steekt. Ook heb ik geen verplichting om de tekening te duiden simpel omdat ik al aangeef in welke context de tekening is gemaakt. Maar goed. Jahjah wordt door velen verweten een wolf in schaapskleren te zijn. Oppenheimer maakt daar de treffende variant van de wolf en de biggetjes van. Iedereen kent dat verhaal, dat spel van het verleiden van de wolf om zo lief en onschuldig over te komen. Het argument van Han dat die context wordt weggelaten is echt kolder. Het verhaal is overbekend. Daarom is deze variant niet sterk. Geen verdere dubbele bodem, subtiele ruimte in de betekenis. De betekenis is die van een wolf in schaapskleren. Helder en eenduidig. In zomergasten heeft hij weer velen verleid met zijn makkelijke praatjes, kromme definities. Daarachter schuilt een uiterst rancuneus en revanchistische activist die zelf met vele dubbele maten meet. En zo af en toe kan ik het zelfs met hem eens zijn. Ook het argument van Han dat het heel anders zou zijn als het Netanyahu betreft is een rare open deur. Logisch want de combinatie van Jood en varken en wolf krijgt een totaal andere betekenis, daar zou een hint naar het nazisme misschien passender kunnen zijn. Maar Jahjah is geen moslim, niet eens gelovig. Met de beste wil van de wereld kan ik hier geen demonisering in zien. Als we zo gaan beginnen is het einde zoek in onze hypersensitieve overprikkelde samenleving. Een snufje identiteitspolitiek er bij en je kunt niets meer publiceren zonder getrakteerd te worden door uitzinnige woede en diep gekwetste zielen. Jahjah liet op subtiele wijze zijn wolfzijn zien in zijn NRC artikel na Zomergasten. Spreekt boekdelen. Een wolf als Jahjah moet ruimte krijgen in de publieke ruimte maar je moet dan niet gaan mekkeren als er kritiek komt. De beste man had er zelf geen enkele moeite mee om op zijn website gruwelijke cartoons te plaatsen van de holocaust.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 8:48

Redig; natuurlijkik wil weten waarom een cartoon verwijderd wordt. Maar als iemand beweert dat "de dubbele bodem ontbreekt of de prent niet goed is" en dat zoiets "geen reden (mag) zijn om hem te weigeren", stel ik de vraag: Waarom mag een baas van de krant niet een cartoon verwijderen, om hem moverende redenen. Al zou het zijn omdat mensen zich gekwetst voelden. Wat u of ik daarvan vinden, dat is een andere zaak; maar waarom MAG het niet! Reinaert geeft geen antwoord op die vraag - u overigens ook niet - en breekt een analyse van iemand volkomen af, zonder ook maar enige (inhoudelijke) argumentatie en zonder ook maar zelf met een behoorlijke analyse te komen: Hij beweert alleen maar iets. In een tweede reactie presteert hij het om hypersensitief, ook nog eens ten onrechte, op een bijzaak te reageren! Ik ben benieuwd naar zijn ongetwijfeld zeer lezenswaardige uitleg van het e.e.a.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 aug. 2016 - 10:40

@ zandb Tja, ik heb een uitgebreide inhoudelijk reactie gegeven op Han's artikel. Het is grappig dat je daar dan weer niet inhoudelijk op reageert om mij vervolgens te verwijten dat ik niet inhoudelijk reageer. Soms lijkt het er op alsof je gewoon het liefste het laatste woord wil hebben. Mag van mij. Bij deze.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 11:32

U "verzuimt". Daarmee bedoel ik niet dat u de verplichting toekomt maar het feit dat u het niet gedaan heeft. Mijn excuus voor het verkeerde woord dat ik gebruikte De weggelaten context, die Han bedoelt, is die dat de wolf altijd het onderspit delft. Hier is de wolf degene die er in slaagt om een big te doden en daarvan misbruik maakt om andere biggen naar zijn pijpen te laten dansen. Waarom een wolf in schaapskleren - want meer is het niet - een speciaal daarvoor doodgemaakt - het bloed stroomt nog - schaap nodig heeft, daaraan gaat u volkomen aan voorbij. Wat uw redenering over Netanyahu betreft: Waarom dan, kiest Oppenheimer in dit geval dan speciaal voor het varken? U gaat me toch niet vertellen dat iemand als Oppenheimer dat "toevallig" doet? Ik vind het wel demoniserend als je iemand afbeeldt met een bloedende big op de rug, die van een complete mislukkeling als de wolf in zijn slechtheid is een succesvolle maakt. Dat Abou hier tegen zou moeten kunnen, gezien de vrijheden die hij zichzelf veroorlooft, daarin kan ik meegaan. Ik zie wel duidelijke verschillen (elders beargumenteerd): De opstelling van Abou rechtvaardigt m.i. niet dat hij op deze manier afgebeeld wordt.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 12:43

"Waarom mag een baas van de krant niet een cartoon verwijderen, om hem moverende redenen. Al zou het zijn omdat mensen zich gekwetst voelden. Wat u of ik daarvan vinden, dat is een andere zaak; maar waarom MAG het niet!" Omdat dan het einde zoek is is. Gekwetst zijn door een fysiek agressieve actie snap ik maar wie niet tegen een cartoon of tekstje kan moet wat een dikkere huid kweken. Ongeveer hetzelfde zag je bij de Zwarte Piet discussie. Omdat een kleine minderheid beweert(...)gekwetst te zijn door een sprookjesfiguur waaraan de overgrote meerderheid van NL veel plezier beleeft vanuit een niet racistische ondertoon werd/wordt er nog steeds gesteld dat de beleving van die kleine minderheid navolging verdient. Zodra mensen racistisch bejegend worden in samenhang(die is dus nooit bewezen) met dat kinderfeest zeg ik : keihard aanpakken. Als je iedereen met een "persoonlijke beleving" zijn/haar zin moet geven want anders (chantage)zijn wij racistisch en weet ik wat al niet meer geef je de redelijkheid uit handen.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos12 aug. 2016 - 7:33

@zandb Al je verklaringen zijn suggestieve, speculatieve demoniserende verdachtmakingen waar geen enkele grond voor is. Het geneuzel over de wolf die het onderspit zou moeten delven is nog de ergste. Als er geen kans zou zijn dat de wolf zou winnen is het niet interessant en bovendien heeft hij nog niet alle biggetjes, dit is misschien alleen Knor of een biggetje uit een ander dorp. Zo lust ik er nog wel wat.

Zandb
Zandb12 aug. 2016 - 9:28

Reinaert: Op de een of andere manier lopen reacties, qua tijdlijn van reageren, door elkaar heen. Ik wil beslist het laatste woord - het noodlot van mensen die het niet eens worden - maar in dit geval is het verwijt niet terecht. Inhoudelijk: U gaat m.i. voorbij aan de bedoeling van sprookjes. Sprookjes vormen geen realiteit. Integendeel. Ze worden juist verteld aan die mensen die op "een bijzondere de realiteit ervaren" - kinderen bijvoorbeeld -. Wie zijn gezonde verstand laat spreken bij het vertellen van sprookjes, die haakt al snel af. Uw opmerking dat "als de wolf geen kans heeft het niet interessant is", is daarom dan ook misplaatst. Wie een sprookje uit die irreële context haalt en als realiteit aanbiedt, ook nog eens voorzien van een volkomen andere moraal (want juist het kwade overwint) en van echt bloed, zo iemand demoniseert. Want de Wolf is ook nog eens onmiskenbaar Abou JahJah! En niet langer een symbool! Daarom vind ik de woorden die u in uw eerste reactie gebruikt, om de analyse "dat het kwaad overwint" te verwerpen, getuigen van een volkomen onbegrip.

Ben Joop
Ben Joop10 aug. 2016 - 14:08

Je hebt deze keer helemaal gelijk.

Albert Einstein
Albert Einstein10 aug. 2016 - 14:02

Han, Het gaat er toch allang niet meer om wie er moreel gelijk heeft? Dat is ZOOOO twintigste eeuws! Het gaat er nu gewoon om aan welke kant je staat! Als je dat nu nog niet snapt, leef je in een andere wereld. Ik snap dat wel, want het is een betere wereld, waarin jij leeft. Maar het is wel geschiedenis.

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 14:42

Ik ben inderdaad bang dat je gelijk heeft, het is geschiedenis. Ik ben voor nog iets bang, namelijk wat er gebeurt als jullie aan komen marcheren en ik en de mijnen aan de verkeerde kant staan. In jullie ogen dan.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:14

En Albert, gezond verstand en argumenten en waarom je feiten op een bepaalde manier interpreteert zijn maar hinderlijke zaken, om te bepalen aan welke kant je wil staan?

Achterberghen2
Achterberghen210 aug. 2016 - 16:14

Ik ben benieuwd wie 'jullie' is.

Ittekleur
Ittekleur10 aug. 2016 - 19:51

[HanvanderHorst – 10 augustus 2016 at 16:42 Ik ben inderdaad bang dat je gelijk heeft, het is geschiedenis. Ik ben voor nog iets bang, namelijk wat er gebeurt als jullie aan komen marcheren en ik en de mijnen aan de verkeerde kant staan. In jullie ogen dan.] U bent zo bang voor andere meningen dat u vreest dat bruinhemden weer komen marcheren. Ik kan uw onderbuik gerust stellen. Ik ken heel wat anti-policor mensen zonder laarzen en bruine hemden.

Ittekleur
Ittekleur10 aug. 2016 - 20:27

[Zandb – 10 augustus 2016 at 17:14 En Albert, gezond verstand en argumenten en waarom je feiten op een bepaalde manier interpreteert zijn maar hinderlijke zaken, om te bepalen aan welke kant je wil staan?] Juist niet, moralistisch geleuter zonder argumenten ook niet. Ik begrijp goed dat u scribenten probeert te 'berijken'. Ik persoonlijk reageer niet meer op u, omdat alles wat u aandraagt, niets nieuws voor mij is, en ik kennelijk een andere conclusie uit de mij beschikbare informatie trek. Succes met uw missie.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 22:41

Ittekleur, die zijn de ergsten. Dat zijn degenen die aan de stoeprand staan.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 9:00

Ittekleur; helaas heb ik ook dat gevoel vaak, dat ik me eindeloos herhaal. Het zou natuurlijk ook mogelijk zijn, dat ik minder moralistisch ben, dan u denkt en dat ik gewoon op reacties - die mij meestal ook niets nieuws vertellen - reageer. Ik pretendeer niet om bv u iets nieuws te vertellen: Ik schrijf dan niet voor u. Als u aan reacties waarop ik reageer andere conclusies verbindt, ben ik daar benieuwd naar. Maar als u die mij onthoudt - natuurlijk niet uit moralistische motieven - dan kan ik er niets mee. Kortom: U neemt mij kwalijk. Dat ik "moralistisch leuter". Dat ik u "niets nieuws vertel" en dat u "andere conclusies trekt". Ik zal proberen mij zonder feedback aan uw wensen aan te passen. Of "leuter" ik nu nota bene al weer "moralistisch"?

Ittekleur
Ittekleur12 aug. 2016 - 20:00

Kortom: U neemt mij kwalijk. Dat ik “moralistisch leuter”. Dat ik u “niets nieuws vertel” en dat u “andere conclusies trekt”. Ik zal proberen mij zonder feedback aan uw wensen aan te passen. Of “leuter” ik nu nota bene al weer “moralistisch”? ----------------------------------------------------------------------------- U hoeft zich niets van mij aan te trekken. U heeft vaak waarde-oordelen over mensen die het niet met u eens zijn. Waardoor u mensen niet over de streep trekt. Dit zie je overigens vaak bij het linkse smaldeel: [quote]En Albert, gezond verstand en argumenten en waarom je feiten op een bepaalde manier interpreteert zijn maar hinderlijke zaken, om te bepalen aan welke kant je wil staan?[/quote] Zwart/Wit nhe?

Ittekleur
Ittekleur12 aug. 2016 - 20:03

[HanvanderHorst – 11 augustus 2016 at 00:41 Ittekleur, die zijn de ergsten. Dat zijn degenen die aan de stoeprand staan.] Stoeprandofoob.

Piet de Geus
Piet de Geus10 aug. 2016 - 13:55

"Als het goed is zijn zulke criteria duidelijk." Als de criteria duidelijk zijn weiger je te publiceren. Als je publiceert en vervolgens verwijdert, dan zijn die criteria kennelijk niet zo duidelijk.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 14:36

Je kunt natuurlijk ook een fout maken, niet goed opletten en iets laten passeren. Dat gebeurt op redacties. En Oppenheimer is natuurlijk een vaste medewerker met een goede reputatie van wie je de producties niet eerst onder het vergrootglas hoeft te leggen. Nee, die was onnadenkendheid en pas later zag iemand wat er echt stond. Dit soort dingen gebeuren vaak genoeg bij kranten.

Piet de Geus
Piet de Geus10 aug. 2016 - 17:01

"En Oppenheimer is natuurlijk een vaste medewerker met een goede reputatie van wie je de producties niet eerst onder het vergrootglas hoeft te leggen." Sterker nog: voor een cartoonist geldt hetzelfde als voor een columnist. Je accepteert zijn stukken blind of je neemt definitief afscheid van elkaar. Daartussen zit alleen lafheid en censuur.

Coronarias Redig
Coronarias Redig10 aug. 2016 - 19:47

"pas later zag iemand wat er echt stond" Het lijkt mij ondertussen wel duidelijk dat die cartoon helemaal niet zo eenduidig is als we wellicht allemaal in het begin dachten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2016 - 6:31

Die cartoon is heel erg eenduidig. Daar is geen misverstand over mogelijk.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 13:05

Han Waarom denk je dat? Er lijkt mij evident veel meer ruimte om te denken dat de tekening niet eenduidig is. Ik neem aan dat je alle comments leest?

Edwin038
Edwin03810 aug. 2016 - 13:42

Ach terecht of onterecht, Oppenheimer ligt er niet wakker van, de ophef eromheen zorgt voor meer bekendheid aan de cartoon.

1 Reactie
janwijn
janwijn10 aug. 2016 - 22:48

Abou Jahjah ligt nog minder wakker van deze cartoon die zijn grote gelijk illustreert wanneer het om zionisten gaat. Persoonlijke aanvallen van zijn critici omdat ze geen enkel inhoudelijk argument tegen hem kunnen inbrengen.

Arvidos
Arvidos10 aug. 2016 - 13:24

Werkt dit niet averechts? Vanwege de ophef zien juist meer mensen de cartoon dan als het NRC gewoon de cartoon had gepubliceerd. De cartoonist die de grenzen opzoekt is vaak blij met wat ophef. Ik vind overigens de cartoon wel kunnen, ondanks dat het mijn smaak niet is.

2 Reacties
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:17

Ik ben benieuwd hoe u deze cartoon dan uitlegt, dat u vindt dat hij "moet kunnen".

Ittekleur
Ittekleur10 aug. 2016 - 21:00

[Zandb – 10 augustus 2016 at 17:17 Ik ben benieuwd hoe u deze cartoon dan uitlegt, dat u vindt dat hij “moet kunnen”. ] Hoe legt u het eigenlijk uit. Er zijn vast een hoop mensen met moraal die het nog niet 100% kunnen duiden. Deze mensen hebben uw kompas nodig. Wat vindt u nou eigenlijk?

pietje5
pietje510 aug. 2016 - 13:22

Mooi verhaal, jammer van die diskwalificatie van "geenstijl". Ik neem aan dat u hetzelfde over uzelf niet graag zou lezen.

1 Reactie
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:26

Of Han dat leuk vindt als hij een vervelende kwalificatie van zichzelf leest is een verkeerde vraag. Hij kan zich beter afvragen hoe serieus hij zo'n kwalificatie kan/moet nemen. Dat zou u ook beter kunnen doen: Han vindt dat Geen Stijl meer geschikt is om deze cartoon te plaatsen dan de NRC. Hij legt uit waarom. U hoef het daar niet mee eens te zijn. Maar wat er hier mis is, aan zijn mening, dat zou ik niet weten. U wel?

brambo2
brambo210 aug. 2016 - 13:20

Je slaat de plank mis han. Het gaat er om dat de tekening aanvankelijk wel geplaatst werd en na commentaar weer werd weggehaald. Als elke tekening of tekst na commentaar wordt weggehaald blijft er niet veel meer over.

2 Reacties
Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:29

Als de krant meent dat het commentaar dat mensen hebben, hout snijdt, dan zou ik niet weten waarom een krant dat niet zo kunnen doen. Verder vind ik het gegeven dat een krant plaatst en weer weghaalt, op zichzelf niets te maken hebben met de waarde die je aan Han's betoog kan toekennen.

Coronarias Redig
Coronarias Redig11 aug. 2016 - 13:09

Waar blijft dat "houtsnijdende commentaar" als verklaring voor deze actie van NRC dan? Heb ik die gemist?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 aug. 2016 - 13:16

[ Elke redactie bepaalt zelf wat ze toelaat op grond van de eigen criteria. ] Inderdaad, en in het Nederlands heet dat zelfcensuur. Niets mis mee, maar zo heet het. [Met vrijheid van meningsuiting of censuur heeft dit in het geheel niets te maken. ] Wel met censuur dus, het is het type censuur dat zelfcensuur heet. Overigens zonder kwaad te spreken over NRC is het jammer dat nu net deze cartoon verwijderd is. Het is een combinatie van de door Jahjah zelf gekozen stereotypering van Jahjah als wolf en de door de Jahjah's ergste tegenstanders gekozen stereotypering van een gevaar voor kaffirs uitgebeeld als varken. Gewoon de waanzin van beide kanten goed getroffen in een grappige tekening, een inktspotprijs waardig, ik ben bevooroordeeld en mag dus niet jureren, helaas.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 14:43

Dit gaat niet over zelfcensuur maar over redactioneel beleid.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:39

Jansen en Jansen; zelfcensuur is censuur. Dat klopt, zoals een koe een dier is. Leuk om te weten maar je hebt er niets aan. Als ik me bedenk wat uw uitleg van Jahjah zegt, stemt mij deze cartoon nog treuriger. En vind ik het helemaal terecht dat die verwijderd is.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 aug. 2016 - 17:08

[Dit gaat niet over zelfcensuur maar over redactioneel beleid.] Prima, maar schrijf dan op; Met vrijheid van meningsuiting of redactioneel beleid heeft dit in het geheel niets te maken. In plaats van; [Met vrijheid van meningsuiting of censuur heeft dit in het geheel niets te maken.]

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 aug. 2016 - 17:19

[Als ik me bedenk wat uw uitleg van Jahjah zegt...] Zie mijn andere reactie. Mijn uitleg zeg niets over Jahjah, anders dan dat hij zichzelf wolf noemt. Mijn uitleg zegt iets over de cartoon, maar ja dat had je zelf ook kunnen lezen.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 18:45

Wat een ongelooflijke flauwe kul: Die uitleg klopt feitelijk van geen kant: De ergste vijanden van Abou Jahjah kunnen nooit worden verbeeld in een varken. Dat past niet bij Abou Jahjah. Hij heeft vijanden bij de Joden, de Zionisten, de moslims, de christenen, PVV-ers en mensen die sowieso niets van hem moeten hebben. Als deze cartoon niets zegt over Abou Jahjah, dan moest er ook maar geen verwarring kunnen bestaan over het feit, dat hij zich met een dood biggetje verkleedt tot ongevaarlijk gevaarlijk heerschap.

OlavM
OlavM10 aug. 2016 - 22:10

@ Jansen & Jansen: [Prima, maar schrijf dan op; Met vrijheid van meningsuiting of redactioneel beleid heeft dit in het geheel niets te maken. In plaats van; [Met vrijheid van meningsuiting of censuur heeft dit in het geheel niets te maken.] ] Je begrijpt het nog steeds niet. Han van der Horst zegt: het heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting of censuur, maar wél met redactioneel beleid. Dit laatste is iets geheel anders. Geen enkel medium is immers verplicht een aangeboden bijdrage te publiceren, als die niet in het eigen waardenstelsel of beleid past.

Haastig
Haastig11 aug. 2016 - 6:20

Zandb 10 augustus 2016 at 20:45 "Wat een ongelooflijke flauwe kul: Die uitleg klopt feitelijk van geen kant: De ergste vijanden van Abou Jahjah kunnen nooit worden verbeeld in een varken. Dat past niet bij Abou Jahjah. Hij heeft vijanden bij de Joden, de Zionisten, de moslims, de christenen, PVV-ers en mensen die sowieso niets van hem moeten hebben." "Feitelijk" nog wel... Kan je even uitleggen waarom de ergste vijanden van Abou Jahjah nooit verbeeld worden in een varken? Kennelijk is er een beperkt "feitelijke" groep die wel verbeeld kan worden in een varken. Welke groep is dat?

de Haas
de Haas10 aug. 2016 - 13:07

Kom nou van der Horst. Iedere wolf in schaapskleren hult zich in de huid (nooit een wollen jas) van zijn beoogde slachtoffers die hij conform de wolf uit Perrault's sprookje, en de latere Disney-versie met de biggetjes zoals hier, met zoetgevooisde, lispelende, maar valse verhalen de indruk wil geven dat hij hun vertrouwen verdient. Jahjah heeft zichzelf als in de ogen van die "grote boze wolf" omschreven, Joop omschreef hem in navolging van anderen als de "glimlachende wolf zonder schaapskleren", en dan zou een cartoon waarin er een Midas de Wolf gehuld in een van de al deels verschalkte biggetjes als variatie op die in schapen-outfit, met een meesterlijke knipoog naar die al even valse varkensmutsen-dragende Pegida-types fout zijn? Dat zeg je m.b.t. die Jahjah die analoog aan die uit de sprookjes zich zo nu en dan verspreekt o.i.v. zijn werkelijke driften meerdere malen duidelijk sprekende slips of the tongue overkwam maar ook de meest walgelijke cartoons verspreidde? Oppenheimer heeft een politieke cartoon gemaakt zoals die hoort. Gericht en raak met veel opgeworpen stof.

12 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2016 - 14:40

Kijk eens aan, de neef van Broer Konijn! Ik denk niet dat het een meesterlijke knipoog naar de varkensmuts dragende pegida-types is. Hij had ook Knor kunnen nemen maar hij kiest het fluitspelende biggetje en ik denk eerder dat hier een verwijzing te zien is naar de rattenvanger van Hamelen.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 15:59

Hoe u ook uw best doet, Haastig, Jahjah, als boze wolf, vermoordt een slachtoffer om zijn beoogde slachtoffers te vermoorden. Dat beeld is niet alleen onjuist maar ook smakeloos. U mag dan ook aantonen, dat Abou Jahjah zich regelmatig dusdanig vergist, dat de cartoon terecht schetst, dat hij zijn tegenstanders naar het leven staat. U mag aantonen dat Abou Jahah zulke walgelijke cartoons verspreidde, dat deze cartoon terecht schetst dat hij zijn tegenstanders naar het leven staat. En als u daar niet in slaagt, dan bent u de wolf in schaapskleren.

de Haas
de Haas10 aug. 2016 - 16:14

Natuurlijk is de fluit een knipoog naar de als de boze wolf valse deuntjes spelende bekende rattenvanger van Hamelen. Met die door mij niet genoemde op zichzelf staande toevoeging van Oppenheimer is ook helemaal niets mis. Die m.i. meesterlijke vervanging van de schaapskleren door de varkens/tuniek muts is voor mij evident een verwijzing naar de eveneens valse deuntjes spelende Pegida. De kritiek die ik echter onterecht nog naliet is de onzinnige redenatie die je gebruikt door de in de Disney-cartoonhistorie voorkomende kwalijke elementen (net als in veel eerdere versies van vele sprookjes overigens) die door Oppenheimer in zijn gebruik van deze beeldfiguren helemaal niet gebruikt worden tegen hem gebruikt. Je beschuldigt hem zelfs iets wat hij niet doet bewust te doen. "Alles wat daaraan zou kunnen herinneren is door Oppenheimer weggetekend." Dat is pas echt krom redeneren. Sprookjes en mythes die hergebruikt worden in enige vorm als allegorie zijn nooit meer dan wat degene die ze gebruikt zijn. Als je zo redeneert als jij doet kun je als iemand die in enige context een citaat uit de Koran of de Bijbel gebruikt deze wegzetten vanwege kwalijke zaken die er ook in staan of ooit uit naam ervan begaan zijn door anderen.

Haastig
Haastig10 aug. 2016 - 16:23

Zandb – 10 augustus 2016 at 17:59 "Hoe u ook uw best doet, Haastig" Waar het hart van vol is, loopt de pen van over, zullen we maar zeggen... Typo neem ik aan?

D'Holbach
D'Holbach10 aug. 2016 - 16:48

@factfreegerrit, waort u er niet moe van te roeptoeteren zonder u te verdiepen? Hier een artikel over de antisemitische cartoons: http://www.nu.nl/internet/668292/website-ael-toont-antisemitische-cartoons.html De andere vraag zien we o.a hier beantwoord: https://brabosh.com/2014/11/07/pqpct-yfv/ Er staat nog veel meer bagger van en over die man op het net maar dat zou u zelf ook kunnen vinden als u zou willen maar ja, feiten zijn onwelkome zaken in uw wereld geloof ik...

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 aug. 2016 - 17:16

[U mag dan ook aantonen, dat Abou Jahjah zich regelmatig dusdanig vergist, dat de cartoon terecht schetst, dat hij zijn tegenstanders naar het leven staat.] Waarom zou ik iets aantonen als jij degene bent die met een verwrochten interpretatie komt. Ik beweer niets over Jahjah. Ik beweer iets over wat de cartoon voorstelt. Jahjah die zichzelf zoals bekend als wolf afficheert, en anderen (waarbij ik niets uitspreek over wat ik van die anderen vind) die zoals bekend hem afficheren als een gevaar voor kaffirs. Vervolgens geef ik mijn interpretatie over wat de tekening voorstelt. Als jij een andere interpretatie geeft (wat je goedrecht is, daar zijn het cartoons voor) die ervan uitgaat dat Jahjah het vaak mis heeft, kom dan zelf met een onderbouwing daarvoor, in plaats van dat aan iemand te vragen die daarover helemaal geen mening heeft, laat staan die geuit heeft.

Zandb
Zandb10 aug. 2016 - 19:36

Inderdaad Haastig: Ik bedoel de Haas, voorheen o.m. Ginger Ted! Jansen en Jansen: Ik had het dan ook niet tegen jullie. Ik sprak "De Haas" aan die ik helaas tot Haastig verhaspelde...... 'd Holbach: Ik heb geprobeerd cartoons van Abou Jahjah te vinden. Mij is dat niet gelukt. Inderdaad daag ik De Haas dan ook uit, mij die cartoons van Abou Jahjah te tonen, die deze cartoon van Oppenheimer te rechtvaardigen. Dat heeft overigens niets met "factfree beweren" te maken: Ik beweer namelijk niets! De door u genoemde links tonen mij geen antisemiet en niet iemand die het verdient om afgebeeld te worden als iemand die anderen naar het leven staat.

Coronarias Redig
Coronarias Redig10 aug. 2016 - 20:12

Zeg, Gerrit. Kun je mij iets uitleggen? Hoe komt iemand na de boosheid om DEENSE cartoons erop dit af te reageren op Joodse slachtoffers van de Holocaust? Was het dan niet logischer geweest om de Denen zelf aan te pakken? Of zijn die Denen eigenlijk Joodse slachtoffers/Joden?

D'Holbach
D'Holbach10 aug. 2016 - 20:14

@factfreegerrit, uiteraard knt u ze niet vinden, als u echt had gezocht wist u ook wel dat ze weer verwijderd zijn maar dat zijn feiten en daar heeft moeite mee blijkt maar al te vaak. Hier nog even een linkje over de zaak die u ook vast niet heeft gevonden. http://vorige.nrc.nl//binnenland/article1652778.ece/CIDI_doet_aangifte_tegen_AEL_wegens_antisemitisme

de Haas
de Haas10 aug. 2016 - 20:39

@Zandb De basis van de cartoon is de wolf in schaapskleren (en dus geen wollen jas) wat een heel alledaagse allegorie is m.b.t. personen die bij anderen via retorische misleiding vertrouwen probeert te wekken. In het geval van Disney's Midas de wolf, die op die allegorie gebaseerd is en dus net zo valselijk probeert te verleiden, is dat nu dus een van de drie tot een vermomming geprepareerde biggetjes ipv een schaap, maar overkwam in die kinderversie in tegenstelling tot in die van vele van de vaak wreder verhalende allegorieën of sprookjes geen van de drie biggetjes ooit zoiets. Maar daarom is met die oorspronkelijke, dus zo gebruikelijke allegorie van de wolf in schaapskleren, die dus weliswaar wreder verbeeldend is, bij het alledaagse gebruik nog niets mis als je iemand daarmee in verband brengt. Er zijn velen die als wolf in schaapskleren zijn aangewezen of verbeeld. Waarom koos Oppenheimer dan voor de normaal onschuldiger variant van Midas de wolf maar maakte hij hem dan juist net zo als die oorspronkelijke wolf in schaapskleren gehuld in natuurlijk nu een van de biggetjes? Niet omdat er een verschil is tussen schaap of big als als meer of minder zielig middel van vermomming. Het gaat bij deze allegorie ook helemaal niet om dat ene te betreuren dier maar om de rest die gewaarschuwd dient te zijn. Het ligt nogal voor de hand in de context van de tegenstellingen tussen westerlingen en allochtonen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, waarbij Jahjah een exponent is, dit een knipoog naar het spiegelbeeld van hem en de zijnen is in de vorm van Pegida-types met hun varkensmutsen wiens leider(s) zich ook al zo onschuldig voordoet. Maar als je zonodig toch voorbeelden wilt waar Jahjah duidelijk geweld als middel toejuicht m.b.t. wie hij als tegenstanders ziet ook al geeft de allegorische cartoon van de wolf in scha... varkenskleren daar geen aanleiding toe. Dan moet je zijn autobiografie 'Tussen twee werelden' maar eens lezen. Over de politieke moord op Sadat die de weg van de vrede verkoos: "We waren in extase. Ik herinner me dat ik juichend rondsprong en mijn jongere neefje Bassem omhelsde, en dat mijn grootvader breed grijnsde. De verrader Sadat was dood. We konden niet anders dan gelukkig zijn." Zelfmoordterroristen die zichzelf eerst nog temidden van militairen maar later om psychologisch-strategische redenen juist ook bewust temidden van zoveel mogelijk onschuldige burgers opbliezen bezag hij van jongs af aan vol bewondering en dat is zo gebleven tot zijn leven in België: "Offers zijn nodig. Niet iedereen heeft de morele moed en superioriteit om die op te brengen." Alleen zelfmoordaanslagen op kinderen keurt hij af. Over de Twin Tower-aanslagen op onschuldige burgers in de VS had hij het over een "sweet revenge feeling". Voor mij doet het er dan niet meer toe of hij wel of niet dergelijke gevoelens had bij Nice, Brussel, Parijs, etc. en hoef ik al helemaal niet meer een verhaaltje van hem te horen dat hij dat juist allemaal ook heel erg vond.

Zandb
Zandb11 aug. 2016 - 9:10

'd Holbach: Toevallig heb ik wel meegekregen dat het CIDI aangifte deed. Is daar al iets uitgekomen? Want aangifte doen is, als we het dan over feiten hebben, één....... Ik kon de cartoons niet vinden omdat ik niet wist om welke het ging en inderdaad waren ze verwijderd. Maar ik heb ze uiteindelijk wel gevonden en bekeken in relatie tot waar het hier om ging: Mijn conclusie was: "De door u genoemde links tonen mij geen antisemiet en niet iemand die het verdient om afgebeeld te worden als iemand die anderen naar het leven staat." Verder scheld ik u niet uit en frame ik u niet. Misschien moest u dat ook maar niet meer doen. Tot nu toe hebt het er slecht vanaf gebracht, werkelijk aan te tonen dat ik "factfree" beweer. Laten we het zo afkaarten: U toont in een onderhavig geval aan dat ik "zo maar wat beweer" en dan mag u mij in dat onderhavige geval "factfree" noemen.

D'Holbach
D'Holbach11 aug. 2016 - 9:35

Mijn waarde de Haas, nu komt met feiten aan bij Zandbak, u weet toch dat hij daar niet goed tegen kan? Als Gerrit feiten tegenkomt sluit hij zijn ogen en oren, roept lalalala om nog minder te horen en gaat nog verbetener op zijn toetsenbord rammen