Joop

Waarom muskusratten doden als het niet hoeft?

  •  
15-08-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
229 keer bekeken
  •  
muskusrat

© Afbeelding: public domain

'Welhaast triomfantelijk wordt een rijtje aan cijfers opgesomd om de lezer ervan te overtuigen dat het doden van deze dieren noodzakelijk zou zijn'
Door Dana van der Kraan en Cynthia Pallandt
De afgelopen periode zijn diverse krantenartikelen in den lande verschenen die ingingen op de landelijke ‘problematiek’ rondom muskusratten. Wellicht heeft u hier iets van meegekregen. Op 30 juli jongstleden verscheen in de Telegraaf een artikel ‘Allemaal opratten!’ waarin een bestrijder en een woordvoerder van een waterschap uitlegden waarom het doden van muskusratten noodzakelijk zou zijn.
Van alle eenzijdige artikelen tot dan toe verschenen, spant dit artikel de absolute kroon. Wij werden dus getriggerd om te reageren, in het bijzonder omdat wij ons voelen aangesproken als ‘weekhartige dierenvrienden’ waar mensen zoals wij in dat artikel mee worden aangeduid. Mensen zoals wij ‘zouden het zielig en onnodig vinden om deze dieren te bestrijden nu de populatie drastisch is afgenomen’, aldus het artikel. Het artikel lijkt te suggereren dat mensen zoals wij vooral reageren vanuit emotie en niet op basis van goed onderbouwde argumenten.
Wat wij van het artikel vinden?
SMA-KE-LOOS
Wij vinden het onbegrijpelijk en stuitend dat in het artikel het doden van muskusratten als ‘prachtig werk’ wordt bestempeld. Welhaast triomfantelijk wordt een rijtje aan cijfers opgesomd om de lezer ervan te overtuigen dat het doden van deze dieren noodzakelijk zou zijn. Hierdoor wordt slim ingespeeld op een angst die bij veel mensen leeft, namelijk het instorten van dijken en het overstromen van ons land.
Wat in het artikel echter niet wordt vermeld, is dat het waterschap waar deze bestrijder zijn werk doet, geen cijfers beschikbaar heeft van de daadwerkelijke schade die door muskusratten is ontstaan. En dat het bestrijden van muskusratten in Nederland jaarlijks €33.000.000 (juist, zes nullen) aan kosten met zich meebrengt, dat via belastingen bij de burger wordt geïncasseerd. En dat met geavanceerde technieken – die nota bene worden genoemd in het artikel – ook de mogelijkheden zouden kunnen worden onderzocht van dijkversteviging op de plekken waar deze dieren wonen. En laat dat nou net prima uitkomen, we zijn in Nederland toch de komende jaren bezig met het verstevigen van onze dijken in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Wij vragen ons af waarom tegenargumenten in het geheel niet worden belicht in het artikel, maar ook niet in andere artikelen die tot nu toe zijn verschenen. Het geeft ons in ieder geval een uiterst onbehaaglijk gevoel. Als er een mogelijk alternatief bestaat voor het doden van deze dieren, waarom zouden we dat alternatief dan laten liggen en klakkeloos doorgaan met doden? Wij durven bijna niet hardop te schrijven dat het antwoord op deze vraag mogelijk zou kunnen zijn: omdat het nu eenmaal ‘prachtig werk’ is dat sommige mensen gewoonweg niet willen missen.
Aan het slot van het artikel staat vermeld dat de bestrijder hartelijk lacht om de listen van de dieren, waardoor ze ontkomen aan de bestrijder en daarmee ook aan de dood. Hartstikke lollig natuurlijk. Wij staan in ieder geval met een hoop andere ‘weekhartige dierenvrienden’ aan de zijlijn te juichen en moedigen alle muskusratten aan om vooral door te gaan met het foppen van de bestrijders.
Dana van der Kraan is juriste en Algemeen bestuurslid van Waterschap Rivierenland, Cynthia Pallandt is Algemeen bestuurslid bij Brabantse Delta.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

Gandalf2
Gandalf224 sep. 2019 - 17:34

Kijk eens op youtube naar Minkman, prachtig om te zien hoe deze man op muskusratten jaagt.

dickser
dickser18 aug. 2019 - 8:42

12-01-1995, ik was onderweg naar huis van een klus uit het buitenland en belde onderweg bij een pompstation ( er waren toen nog geen mobieltjes) naar huis Mijn vrouw deelde mij mede dat ik moest opschieten, de Bommelerwaard zou worden geëvacueerd vanwege het hoge water en het zeer grote gevaar voor dijkdoorbraken. Omdat wij in het centrum van Zaltbommel woonde en hooguit 1 meter water in huis zouden krijgen hebben wij de nacht in ons eigen huis doorgebracht, om de mensen waar het water 4 tot 5 meter hoog zou zijn gekomen voorrang te geven. De volgende ochtend de auto ingepakt, beetje kleren, hond op de achterbank en konijnenhok in de kofferbak de Waal overgestoken naar mijn schoonouders. Daar aangekomen kwam al vrij snel het bericht dat we daar de volgende dag weer zouden moeten vertrekken, en op dat moment was de grootste naoorlogse vluchtelingenstroom van Nederland en misschien wel van heel Europa op gang gekomen. 250.000 mensen van huis en haard verdreven door te weinig dijkonderhoud, maar vooral vanwege het ondermijnende graafgedrag van muskusratten. Er is sindsdien voor vele miljarden aan dijkverbetering uitgegeven om ons hier weer enigszins veilig te laten wonen, en er is extra op ingezet om het gevaar wat de muskusratten brengen te verminderen. Wat vooral opvalt bij het het bericht is dat de waterschappen nu dus dreigen te worden gegijzeld door mensen die geen feeling hebben bij het beheer en de veiligheid van zeer veel mensen in gevaar willen brengen omdat ze het zielig vinden voor een exoot die hier echt niet thuis hoort

Vim Schuurmans
Vim Schuurmans17 aug. 2019 - 14:12

Geef ze gewoon de pil en reken daar 100 euro per stuk voor...wel een paarlaten leven voor het nostalgische landschap. Paar opgezette exemplaren hier en daar. Door een brandend hoepeltje laten springen. Excursie in het Japans.Beaverworld. Souvenirs. Geschatte opbrengst: 100 tot150 miljoen per jaar.

Peter De Waal2
Peter De Waal216 aug. 2019 - 20:42

https://www.wur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId=publication-way-333837333933

hartpine
hartpine16 aug. 2019 - 20:35

. Mensen zoals wij ‘zouden het zielig en onnodig vinden om deze dieren te bestrijden nu de populatie drastisch is afgenomen’ De populatie is ontstaan uit enkele ontsnapte dieren, en is daarna drastisch toegenomen. Nu wordt de populatie onder controle gehouden. Zouden we daar mee stoppen dan zouden we weer terug bij af zijn.

Peter De Waal2
Peter De Waal216 aug. 2019 - 20:12

Bij deze de links naar de proef: https://www.uvw.nl/veldproef-muskusratten-bestrijd-het-hele-jaar-door/

2 Reacties
Vim Schuurmans
Vim Schuurmans17 aug. 2019 - 13:47

Waarom zorg je niet dat ze dmv anticonceptie niet geboren worden, dan hoef je ze niet dood te maken ?

Peter De Waal2
Peter De Waal219 aug. 2019 - 1:22

Beste Vim, Dat zou een ondoenlijke klus zijn. Want je moet dan van elk span (koppel) minstens 1 dier te pakken zien te krijgen en dat is met hun voortplantingsdrift niet bij te houden. Dan moet je bovendien de beestjes levend vangen en dat is een hele klus, waarvoor we veel meer mensen nodig zouden hebben. Bovendien: je krijgt ze echt nooit allemaal. De muskusrat is een bijzonder intelligent dier, die ons bestrijders regelmatig te slim af was. Er hoeven maar enkele spannetjes te ontsnappen en het gedonder begint weer van vooraf aan. Met een soort injectiepatronen op ze schieten is ook geen optie; daarvoor laten ze zich te weinig zien. Eenmaal een bedreiging gespot kunnen ze minutenlang onder water blijven en honderden meters weg zwemmen.Komt bij, dat ze niet zo groot zijn en watervlug; raak schieten is dan meer dan een uitdaging. Het water volgooien met chemische sterilisatiemiddelen, waardoor je direct ook de andere fauna onvruchtbaar maakt is ook niet heilzaam. Een aspect van anticonceptiemiddelen is dat via de urine van de dieren komt dat weer in het oppervlaktewater terecht met onbekende mogelijke gevolgen voor andere dieren (ik denk dan aan kleinere dieren als vissen, slakken, kreeftjes en waterinsecten) en planten. Een ander methode zou kunnen zijn om levend gevangen dieren te infecteren met een virus en weer uit te zetten in de hoop op besmetting, vergelijkbaar met wat men bij konijnen in Australië heeft gedaan met het mixematose-virus. Maar dat is echt zielig; de dieren zouden blind worden en een langzame, pijnlijke dood sterven. Ik heb ooit in militaire dienst uit medelijden een konijn met dat virus uit zijn lijden verlost; het was gewoon gruwelijk. En tenslotte zou het uitzetten van een predator zoals de Amerikaanse marter uit de oorspronkelijke biotoop van de muskusrat (Noord-Amerika) een optie geweest zijn, als dat niet van die veelvraten waren, die zonder onderscheid ook eenden, ganzen, weidevogels, etc. opvreten. Er is destijds - toen duidelijk werd dat muskusratten een serieuze bedreiging vormden - over allerlei methoden nagedacht, maar de huidige bestrijding bleek A. het meest efficiënt (waterschappen en daarvoor de provincies beschikken niet over veel budget), B. doeltreffend ( door het aantal vangsten en het geslacht + geschatte leeftijd van een vangst te registreren kun je iets zeggen over hoe een populatie in een gebied zich ontwikkelt) en tenslotte C. met de minste onbedoelde nevenschade aan de oorspronkelijke flora en fauna. Echt, ik wou dat het allemaal zachtaardiger kon, maar dat is niet eenvoudig. Ik heb ook wel eens gedacht: kunnen we niet alle dijken, kades en taluds zo beschoeien, dat het muskusratten er domweg niet in kunnen graven. Maar dan zouden andere dieren, die geen grote bouwen (nesten) graven, zoals muizen en kleinere ratten, hermelijnen, er ook gene gebruik meer van kunnen maken en zou er veel voor ons land unieke flora verdwijnen. Als bestrijders schiepen wij er eer in, om zo vroeg mogelijk in het seizoen zoveel mogelijk dieren weg te vangen, zodat we hun eventuele nageslacht dat lot konden besparen. We speurden ons dan wekenlang een breuk. Dat was onze manier om zoveel mogelijk leed te voorkomen. Een ander manier ken ik tot op heden nog niet. Maar als je ideeën hebt, die zijn altijd welkom. Zeker bij de waterschappen en de bestrijders. Want niemand doet dit werk voor de sport en het vermaak. HG, Peter

Peter De Waal2
Peter De Waal216 aug. 2019 - 20:05

Wie ook maar een heel klein beetje verstand heeft van populatiedynamica - iets waar de beide dames blijkbaar geen enkele notie van hebben - weet dat als je muskusratten niet actief bestrijdt, ze een plaag vormen. Anders dan in de landen waar zij oorspronkelijk vandaan komen (muskusratten zijn een exotische diersoort, ooit voor hun pels naar Europa gebracht vanuit de Nieuwe Wereld), heeft de muskusrat hier geen natuurlijke vijand. In Canada en Alaska worden je onder andere bejaagd door de Amerikaanse marter, die dusdanig effectief is, dat de explosieve voortplanting van deze dieren binnen de perken blijft. Daar komt bij, dat muskusratten bepaald niet alleen dijken aantasten maar ook tal van oevers, kades en taluds (bijvoorbeeld van (spoor)wegen, viaducten, etc.) en dusdanig bedreven gravers zijn, dat als zij ongehinderd hun gang kunnen gaan, ons land voor honderden miljoenen aan schadekosten kunnen stellen.Er wil nog wel eens een boer of loonwerker in een 'bouw' van de muskusrat rijden en net wel/niet aan een verdrinkingsdood ontsnappen. Natuurlijk, het is een schitterend dier en ook heel aaibaar. Als muskusrattenbestrijder beleefde ik er geen enkel plezier aan om ze te moeten bestrijden. Doden is overigens een actieve wijze van bestrijden die zelden of nooit wordt toegepast. Mijn collega's en ik deden alles zo zorgvuldig mogelijk, om lijden zo beperkt mogelijk te houden. En ik spreek voor mijn oud-collega's, als ik zeg, dat daar domweg geen sadisten tussen zitten, die zo graag hun knieën en rug kapot lopen (want het is zwaar werk in weer en wind en dat tegen een lage salariëring), omdat ze zo graag muskusratten 'doden.' (De dames gebruiken nog nèt niet het woord 'moorden.') Alleen de suggestie al duidt op een beschamende onwetendheid, waar ik verder geen woord meer aan vuil wil maken. Ik zou beide dames willen aanraden eens een paar weken met een ervaren bestrijder mee te lopen en dan nog eens een oordeel te vellen. Waarom bestrijden? Schade en populatiedynamica. De muskusrat plant zich razendsnel voort. Een span kan c.a 8 jongen krijgen die na 1 maand ook al vruchtbaar zijn en die cyclus kan zich - zeker met zachte winters - zo 6 keer herhalen. Zonder bestrijding neemt dat exponentieel toe. De waterschappen hebben een jarenlange proef gedaan met niet-bestrijden, met een enorme plaag en een loopgravenlandschap als gevolg. De genoemde 33 miljoen is met name gaan zitten in het ongedaan maken van dat onzalige experiment. De dames vragen hun regionale coördinator maar naar die proef (met medewerking van ecologen van de LU Wageningen) om met eigen ogen de feiten te zien. Feit is, dat in de natuur een equilibrium bestaat wanneer prooidieren (muskusratten, eigenlijk verwant met de woelmuis en dus geen rat, maar vooruit) en roofdieren. Als de rovers wegvallen, explodeert de bevolking, omdat er geen directe relatie bestaat tussen voortplanting en bejaging. De enige beperkende factor is voedsel en daar stikt het in ons land van. En omdat we een kwetsbare infrastructuur in ons land hebben, zijn muskusratten hier een probleem en bijvoorbeeld in hoger gelegen delen van Duitsland niet. We zouden in theorie een andere exoot als predator kunnen inzetten, maar dat tast ook inheemse soorten aan. Rest de mogelijkheid van menselijke bestrijding. Niet omdat het kan en zo leuk is, maar omdat het noodzakelijk is. Dames, kom alstublieft uit die luie stoel en praat met mensen die er echt verstand van hebben. En die weten dat de natuur eigenlijk snoeihard is (ooit een buizerd een konijn zien 'slaan'?). Natuur is eten of gegeten worden, daar is niets aaibaars of lieflijks aan. Dat geldt ipso facto ook voor de mensen die dit ondankbare werk doen en die door u als dierenbeulen worden weggezet. Dat is onterecht en berust op een volstrekt verkeerd beeld van wat de natuur eigenlijk is en welke rol mens en dier daarin te vervullen hebben. Joop, graag nuance en interview in vredesnaam een paar ecologen hierover. Want een mening is slechts zoveel waard in de mate dat zij gefundeerd is op feiten. Anders geldt: "opinions are like assholes, everybody has one." Modieuze dierenliefde is eigenlijk verkapte mensenhaat. Zie? Zo kan ik het ook.

msj_meijerink
msj_meijerink16 aug. 2019 - 18:50

Het zijn en blijven zg. exoten, die waterkeringen ondermijnen en dienen dientengevolge te worden uitgeroeid. Hoe lief en aardig aaibaar ze ook ogen, van ons land voor hen geen mededogen. Net als de vogelkers, kroosvaren, grote waternavel, Amerikaanse eekhoorn en Amerikaanse rivierkreeft ruïneren ze door het ontbreken van natuurlijke vijanden de bestaande ecologische systemen. Hier helpt maar een methode: Völlig ausradieren!

adriek
adriek16 aug. 2019 - 17:55

"Het artikel lijkt te suggereren dat mensen zoals wij vooral reageren vanuit emotie en niet op basis van goed onderbouwde argumenten." Achtereenvolgens komen de goed onderbouwde argumenten: "Bestrijding kost 33 miljoen." 33.000.000 klinkt als een boel geld, maar in een land met 11.000.000.000 (elf miljard, negen nullen, dus driehonderd keer zo veel als die 33 miljoen) zouden kosten niet het eerste en dus blijkbaar belangrijkste argument moeten zijn. "...geavanceerde technieken... kunnen worden onderzocht..." Ik heb de Telegraaf niet gelezen, maar blijkbaar worden deze technieken onderzocht, of moeten onderzocht worden. Het lijkt niet handig om een niet bewezen techniek grootschalig uit te rollen. "Als er een mogelijk alternatief bestaat voor het doden van deze dieren..." Een bronvermelding waarin deze alternatieven getest worden zou hier wel op zijn plaats zijn. "... omdat het nu eenmaal prachtig werk is..." We - nederlanders - bestrijden al honderden jaren (muskus)ratten vooral in het kader van de geschiedenis is het wat eigenaardig dat dat blijkbaar een soort plezierjacht is. Traditioneel 'jagen' we namelijk slechts om twee redenen: om de gejaagde prooi op te eten (hazen, fazanten, herten, zwijnen en nog veel meer), of om schade te voorkomen (een deel van voornoemde dieren, maar ook muizen, ratten, wolven, vossen). Ik hoop dat het van der Kraan als bestuurslid van Rivierenland lukt om de 'plezierjacht' en 'plezierbestrijding' in de regio een aantal jaren stil te leggen, maar wel op voorwaarde dat er een eerlijke en open wetenschappelijk verantwoorde rapportage over de gevolgen gepubliceerd wordt die de emotionele discussies voor eens en voor altijd overbodig maakt. Als ze gelijk heeft kunnen we de muskusrat en al zijn kornuiten in de toekomst met rust laten en veel geld besparen. Die rattenvangers kunnen als boswachter of in een aanverwant beroep ook ander 'prachtig werk' in de natuur doen.

Jorah
Jorah16 aug. 2019 - 14:01

Mw. van der Kraan kan dit als bestuurslid prima regelen binnen het waterschap waar zij actief is. Ter leerling ende vermaeck voor andere waterschappen. Ben benieuwd of ze dan herkozen wordt over 4 jaar.

JasDon
JasDon16 aug. 2019 - 13:39

Sorry, maar dit stuk leest nogal vreemd. Dat kwam bij mij in eerste instantie door de omschrijving van de rollen van schrijvers. Was dit een mening van de waterschappen of een persoonlijke mening van beide personen? Pas na onderzoek kwam ik er achter dat beide lid zijn van de Partij van de Dieren en, ik neem aan, van daar uit zijn gekozen als bestuursleden voor de waterschappen. Dat lijkt mij een relevanter verenigbaar feit dan de omschrijving die nu wordt geboden. Daardoor leest het voor mij nu ook veel duidelijker dat de mening van de politici van de PvdD haaks staat op de professionele mening van de mensen in het veld.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194716 aug. 2019 - 12:09

Mw. van der Kraan is democratisch in het algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Ze is juriste en was door de PvdD kandidaat gesteld, niet zozeer om haar deskundigheid met dijkbeheer. "Ik sta te trappelen om mijn steentje aan een schonere en diervriendelijkere wereld bij te dragen. Zo wil ik me binnen het waterschap keihard gaan inzetten voor een stevigere aanpak van de grootste vervuiler en gebruiker van oppervlaktewater: de landbouwsector." Dat er voortdurend onderzoek moet worden gedaan naar alternatieven voor de huidige bestrijding van muskusratten spreekt voor zich.

Tom Meijer
Tom Meijer16 aug. 2019 - 10:59

Wat verwacht je nou van de telegraaf? Dit toch precies? Zolang er sneue mensen zijn die dergelijk 'nieuws' kunnen waarderen is er een markt voor dit vod.

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind16 aug. 2019 - 9:12

Beste Dana van der Kraan is juriste en Algemeen bestuurslid van Waterschap Rivierenland, en Cynthia Pallandt is Algemeen bestuurslid bij Brabantse Delta. Jullie zijn geen rattevangers Jullie horen dus niet thuis in een waterschaps bestuur. Want het waterschap beheert infrastructuur, die ratten kapot maken. Daarom moeten ratten zo veel mogelijk daar vandaan gehouden worden. Maar dat kunnen jullie ook niet bewerkstelligen, dus moeten ze dood. Ook in tuinen en huizen knagen en graven ratten onze spullen kapot, ook daar zullen ze verdelgt moeten worden. Want ook hier zijn jullie geen rattevangers.

3 Reacties
Elias Unique
Elias Unique16 aug. 2019 - 10:52

Zelfs muskusratten behoren niet tot de ratten.

Tom Meijer
Tom Meijer16 aug. 2019 - 10:57

"Jullie horen dus niet thuis in een waterschaps bestuur." Ik snap wat je verder te zeggen hebt maar toch, leg dit eens uit.

wegmetons
wegmetons16 aug. 2019 - 17:21

@Thom, iemand die een bepaald soort dieren belangrijker vind als andere dieren én de mensheid heeft inderdaad weinig te zoeken in het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor o.a. dat wij droge voeten houden en met ons alles wat er leeft in het gebied. Door de invasieve excoot Muskusrat in leven te houden neem je dus het risico dat er dijken doorbreken en naast mensen ook alle andere niet vliegende wezens in dat gebied verdrinken. Gevalletje keuzes maken zullen we maar zeggen.

vdbemt
vdbemt16 aug. 2019 - 8:34

Smakeloos. De Telegraaf? Is me nou nooit opgevallen. Die brengt toch altijd betrouwbaar, zeer feitelijk nieuws?

Ch0k3r
Ch0k3r16 aug. 2019 - 7:52

"ook de mogelijkheden zouden kunnen worden onderzocht van dijkversteviging op de plekken waar deze dieren wonen. " Dat is dus overal. Je vindt ze werkelijk overal. Wil je dijkverstevigingen aanleggen, dan moet je dus constant overal checken of er wat extra van die krengen bij zijn gekomen. Om vervolgens land op te kopen (en dat duurt lang) om een extra dijk te plaatsen. Of eerst die weg weg die over de dijk loopt, want die heeft potentieel ook instortingsgevaar. Alsof dijken het enige probleem zijn...

Eric Minnens
Eric Minnens16 aug. 2019 - 7:26

Ik acht het muskushert een veel groter gevaar voor Nederland. Om maar te zwijgen van de muskuseend. Het grootste gevaar komt echter van de muskusos. En die worden in dat Telegraafartikel niet eens genoemd. Waarom deze dieren mussen kussen? Dat gaat gewoon van de mussen uit. Zij komen op de geur af.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2019 - 6:55

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe16 aug. 2019 - 12:19

Er zijn dacht ik wel Duitse data over de effectiviteit of eerder het gebrek daarvan van muskusrattenjacht. Geen tijd om het op te zoeken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 aug. 2019 - 14:09

Dat artikel had ik ook nog ergens staan. In "Vroege vogels" is het onderwerp van de bestrijding ook aan de orde geweest enige jaren geleden. Bij een territoriumdier zoals de muskusrat mag je verwachten dat ieder vrijkomend territorium onmiddellijk opnieuw wordt bezet, desnoods door vluchtelingen uit Duitsland.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2019 - 12:25

Van Bos et.al, die door de auteurs worden aangehaald zijn er ook recentere artikelen. Geen tijd om ze door te nemen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2019 - 12:33

PS mocht u nog tijd en inclinatie hebben: https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-019-1279-1

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 aug. 2019 - 6:47

En hoe zit het dan met gewone ratten, zwarte/bruine ratten of gaan we hier discrimineren, Hier steeds meer rattenplagen omdat de gemeenten gestopt zijn met bestrijding. Als particulier kunnen veel mensen dat bedrag voor bestrijding door een bedrijf niet ophoesten. Moeten we dan maar afwachten tot ziektes zich verspreiden,je je huis uit wordt gejaagd? Muggen zij ook dieren! Ben maar niet bang dat ze uitgeroeid worden, daarvoor vermenigvuldigen ze zich te snel. Geboortebeperking kan ik ze niet bijbrengen. Misschien kunnen we ze bij u onderbrengen! Begin een opvang zou ik zeggen.

6 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe16 aug. 2019 - 12:38

Muskusratten zijn geen ratten. Bestrijding is vaak onnodig wreed en hoogst waarschijnlijk zinloos. Hun aantal wordt ingeperkt door de beschikbaarheid van territoria en de hoge kindersterfte. Voorzover het u interesseert: https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/muskusrat

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 aug. 2019 - 6:34

DanielleDefoe Dat is ook niet de overeenkomst die ik beoogde, dat was meer 'ratten zijn ook dieren' etc en dan? Mensen hebben ook 'tamme ratjes' in huis.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 aug. 2019 - 6:37

Aanvulling; Inclusief het verbieden van gifkorrels over een jaar. Ik weet dat hier sceptisch en lacherig ( Youp van het Hek) op gereageerd wordt, maar in onze woonplaatsen hebben we hier kort geleden wel degelijk mee te maken gehad.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2019 - 9:05

Ik ga mijn karma niet verpesten door muizen om te brengen. De weinige insluipers, bosmuizen en een enkele spitsmuis, worden in een niet-lethale val gevangen en een kilometer verderop losgelaten. Ratten heb ik hier nooit gezien.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 aug. 2019 - 9:52

DanielleDefoe Dat is nl. het probleem. Wij deden dat ook altijd met muizen maar hadden het idee dat ze de weg terug wel vonden. Maar dat terzijde. Wij hebben hier vorig jaar een werkelijke rattenplaag gehad. Kunnen ze nu wel doen alsof dat fake-nieuws is en/of overdreven maar voor veel mensen is dat het niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 aug. 2019 - 18:36

Minoes&tuin 18 augustus 2019 at 11:52 Een kilometer is voor muizen officieel niet voldoende. Maar om midden in de nacht na het oversteken van een provinciale weg nog extra wandelingen te gaan maken in een donker bos is ook zo wat.

Vim Schuurmans
Vim Schuurmans16 aug. 2019 - 6:36

Het is gewoon handel dus dat staat een eventuele oplossing vaak in de weg. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/new-york-maakt-ratten-onvruchtbaar-met-pil-verstopt-in-vette-room~b1283ddb/. Bij konijnen zie je dat ook. Geurpalen.Een rattenvanger heeft ratten nodig.

wegmetons
wegmetons16 aug. 2019 - 4:42

Dat muskusratten gaten graven is bekend, dat je ze daarom niet in een dijk wil lijkt me evident. Ik hoop dat ze niet in dijkloze gebieden worden gedood maar preventie in een gebied met dijken lijkt me logisch. Je kan er mee stoppen maar wat nu als er wél een keer een dijk instort doordat hij ondermijnt is door muskus ratten? We rekenen bij onze dijken dat er een kans van 1 keer in de 10.000 jaar maximaal mag zijn dat hij overstroomt. Dan lijkt het me niet heel handig om die beesten daar is even lekker te laten graven...

4 Reacties
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij16 aug. 2019 - 16:13

[ dat ze niet in dijkloze gebieden worden gedood ] Zo simpel is het niet altijd. Als er geen dijk is dan is er wel een wegtalud waardoor auto's weg kunnen zakken. Als er geen wegtalud is dan is er wel een weiland waardoor de tractor van de boer de sloot in kan kieperen. En als je alleen jaagt in de dijkgebieden, hoe snel komen ze dan weer terug uit de aanpalende niet-bejaagde gebieden?

wegmetons
wegmetons16 aug. 2019 - 17:24

Daar heeft u een punt, ik vind sowieso dat het belang van droge voeten voor het belang van dieren die dit bedreigen gesteld moet worden. Want de muskusrat kan dan wel zwemmen, alhoewel ik het me afvraag of ze het 100 km aan 1 stuk volhouden, al het andere wat rondloopt in onze polders kan dat vaak niet of op zeker niet zulke afstanden. Het beest heeft niets in West Europa te zoeken, uitroeien is dan ook de beste oplossing voor mens én dier.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij16 aug. 2019 - 18:38

[ Het beest heeft niets in West Europa te zoeken ] Ja, hallo, gaan we dat beestje nog zelf de schuld geven van de stupiditeiten van de mensen om dat beestje hier te importeren? Van de week zijn er weer een zootje import-beesten op een zwarte lijst gezet omdat ze achteraf overlast blijken te veroorzaken. In plaats van dat wij simpelweg verbieden om elke exotische diersoort of plant hier te importeren staan we alles toe en gaan pas reageren als het kalf al verdronken is. [ uitroeien is dan ook de beste oplossing voor mens én dier. ] Én dier? Kom nou. Dat beestje voelt zich hier prima thuis dus voor dat beestje is het een ramp als hij uitgeroeid wordt. En hoe ga je iets uitroeien als de grenzen wagenwijd open blijven staan?

wegmetons
wegmetons16 aug. 2019 - 22:13

@Frans, ik geloof dat we het toch niet zo eens zijn. U ziet dus die dieren hier graag rondlopen/zwemmen? Ik heb liever droge voeten eerlijk gezegd maar ik woon dan ook in Zuid Holland dus voor mij zijn dijken nogal van levensbelang. Ik vind die dingen dan ook belangrijker als wat er dan ook aantasting aan toe kan brengen. Als er dieren moeten sterven om onze dijken sterk te houden dan is dat een offer wat ik bereid ben te brengen.

Me, Myself and I
Me, Myself and I16 aug. 2019 - 3:51

Ik heb uw stukje nu een aantal maal doorgenomen, maar zie nog steeds niet waarom we muskusratten niet hoeven te doden. Een snelle blik op google en ik zie genoeg redenen om ze wel te doden, want de dijken zijn niet het enige probleem. Het is een exoot. (Komt uit Amerika) Ze planten zich enorm snel voort. Ze vreten de boel kaal Ze eten veel kreeftsoorten ook diegene die tot bedreigde diersoorten horen. Ze ondermijnen niet alleen dijken, maar ook andere verhogingen zoals onder treinrails Hun holen zorgen voor valkuilen waar o.a vee zich flink aan kunnen verwonden Door aanwezigheid van de muskusratten in het water wordt de kwaliteit van het water slechter (vooral zuurstof gehalte en PH waarde). Ze hebben bijna geen natuurlijke vijanden hier in Nederland. Natuurlijk is het leuk vinden van het doodmaken van anderen wel vreemd, maar het trots zijn op je werk omdat dit heel belangrijk is is iets anders en misschien dat u die 2 dingen door elkaar heen haalt (kan ik niet over oordelen ik heb het interview niet gezien) Echter er zijn genoeg redenen om deze dieren te weren uit Nederland die niet door het versterken van dijken worden opgelost, dus nogmaals, wat zijn de redenen om het niet te doen?

5 Reacties
vdbemt
vdbemt16 aug. 2019 - 8:38

"Ze planten zich enorm snel voort. Ze vreten de boel kaal. Ze eten veel kreeftsoorten ook diegene die tot bedreigde diersoorten horen. Ze ondermijnen niet alleen dijken, maar ook andere verhogingen zoals onder treinrails. Door hun aanwezigheid in het water wordt de kwaliteit van het water slechter (vooral zuurstof gehalte en PH waarde). Ze hebben bijna geen natuurlijke vijanden hier in Nederland." Het zou zo maar de mens kunnen zijn.

Dana2
Dana216 aug. 2019 - 10:43

De kern van het beleid met betrekking tot muskusratten is het doden ervan en de bestrijder vindt dit pracht werk (overigens houdt hij ook van jagen en vissen alsdus de Telegraaf, dus het past ook wel in het plaatje). Het hele punt in het door ons geschreven opiniestuk is: waarom moeten deze dieren zonodig dood? De muskusrat wordt altijd in het verdomhoekje geplaatst terwijl er echt een hoop argumenten tegen in zijn te brengen. Maar de waterschappen hebben een tunnelvisie waar ze bijna niet van af te brengen zijn. Alternatieven zijn amper onderzocht, de daadwerkelijke schade in dit waterschap is onbekend. Diverse organisaties hebben zich tegen dit beleid gekant, zie hier https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/kanttekeningen-bij-onderzoek-muskusrattenbestrijding Er is geen wet-of regelgeving die ons verplicht om deze dieren te doden, dat hebben we er zelf van gemaakt. De nieuwe strategie die de Unie van Waterschappen hanteert is: bestrijden tot aan de grens de komende 10-15 jaar en daarna zal tot in de lengte van dagen bestreden moeten worden aan de grens om ervoor te zorgen dat deze dieren zich niet opnieuw vestigen vanuit Duitsland. Maw: een never ending story! Terwijl niet alleen muskusratten graven, ook de Amerikaanse rivierkreeft graaft (daar loopt nu momenteel een onderzoek naar door STOWA). En, ja, zelfs honden! Honden zijn het nieuwe grote probleem, daar is recent nog een artikel over verschenen, zie https://nos.nl/l/2285032 Gaan we die ook doden? Met andere woorden, het onderzoeken van alternatieven is wel degelijk belangrijk ipv primitief doodmaken. En juist dat onderzoek wordt niet gedaan. En daar is waar wij ons druk over maken, niet meer dan terecht lijkt me. Dan kunnen we gelijk alle gravende dieren weren en hoeven we ook niet meer te dealen met de afschuwelijke bijvangsten, waar zelfs mensen de dupe van kunnen raken, zie ook https://www.ad.nl/utrecht/kind-8-vindt-muskusratklem-en-stapt-er-met-zijn-voet- in~a33c3970/ Oh enne, er zijn zelfs voorbeelden bekend waar muskusrattenpopulaties met rust worden gelaten, inderdaad eerst groter worden en na verloop van zelf instorten. Misschien moeten we de natuur gewoon zelf zn werk laten doen, en ondertussen kunnen wij ons storten op lange termijn oplossingen in plaats van domweg doodmaken

Eric Minnens
Eric Minnens16 aug. 2019 - 11:40

@vdbemt Juist! De muskusmens! Homo muskusiensis. ????

adriek
adriek16 aug. 2019 - 17:30

"Het zou zo maar de mens kunnen zijn." Het wachten is ook op een buitenaardse intelligentie die de aarde gaat beschermen tegen de ongebreidelde groei van deze schadelijke soort. Of die ze komt oogsten omdat ze volgroeid zijn.

Me, Myself and I
Me, Myself and I17 aug. 2019 - 6:56

@vdbemt, klopt, maar als we dat aankaarten worden we voor gek verklaard.

W2
W216 aug. 2019 - 1:20

"En dat met geavanceerde technieken – die nota bene worden genoemd in het artikel – ook de mogelijkheden zouden kunnen worden onderzocht van dijkversteviging op de plekken waar deze dieren wonen" Als je gaat stoppen met de bestrijding van muskusratten wonen deze muskusratten binnen de kortste keren overal waar water te vinden is... Deze zogenaamde "geavanceerde technieken" zul je dan niet alleen bij bepaalde dijkverzwaringen moeten gaan toepassen maar bij elke bestaande centimeter dijk, kade, wal of oever bij alle waterpartijen klein of groot die er in Nederland te vinden zijn en dat gaat jaarlijks vele en vele Miljarden kosten! Ik wens u allen veel succes met het ophoesten ervan.

MountEverest
MountEverest15 aug. 2019 - 23:10

Muskusratten ondergraven dijken. Punt. Mollen worden bestreden omdat paarden koeien hun poten/benen kunnen breken. Over enkele jaren mogen particulieren geen rattengif meer gebruiken, de gevolgen laten zich raden.

Gerard von Berlichingen
Gerard von Berlichingen15 aug. 2019 - 21:24

De Muskusrat (en de Beverrat) zijn exoten, ooit naar hier gebracht voor de pelskwekerijen en voor de jacht. Het is een enorm schadelijk dier dat hier helemaal naar toe gebracht had moeten worden, maar dat wist men toen blijkbaar nog niet. Afgezien van de schade aan dijken door het graaf en woelgedrag is de Muskusrat naast de bruine rat een verspreider van de ziekte van Weil. Terecht dat het dier in Europa bestreden wordt.

5 Reacties
Dana2
Dana216 aug. 2019 - 10:35

En ook hier weer wordt angst gezaaid, exact wat wij met ons artikel willen aantonen. In principe kan bijna elk zoogdier een infectiebron of reservoir vormen. Ook huisdieren. En bijvoorbeeld runderen, moeten we die dan ook maar massaal slachten? Oh nee wacht, dat doen we al

wegmetons
wegmetons16 aug. 2019 - 22:17

Beste Dana, de ziekte van Weil is een potentieel dodelijke ziekte. Het staat u niet netjes dat u het gevaar hiervan downplayed. Ik vraag me overigens af of u, indien we de beesten niet afmaken, de verantwoording wil dragen als er door het graven van zo'n beest een dijk instort? U heeft het over experimentele technieken, u heeft het over de kosten van bestrijding van muskusratten maar ik ben toch wel benieuwd wat de kosten zijn van deze nieuwe technieken. Heeft u daar ook een antwoord op, is het totaal nog niet duidelijk of past het gewoon niet in uw verhaal om die te vertellen? Als het niet duidelijk is, dan zijn de kosten van de bestrijding niet van toepassing toch?

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 aug. 2019 - 7:12

Dana Die worden gecontroleerd!

Dana2
Dana217 aug. 2019 - 12:22

Ik bagatelliseer de gevolgen van deze ziekte niet, dan heeft u mijn reactie niet goed begrepen. Ik wil aangeven dat er meer dieren zijn die deze ziekte kunnen verspreiden. En inderdaad, u geeft de kern van mijn betoog weer: er is geen onderzoek naar kosten/kostenvergelijking, dat is het hele punt. Er zijn geen cijfers beschikbaar over de daadwerkelijke schade die door graverij van muskusratten is ontstaan, dus die zijn ook niet af te zetten tegen de kosten die dijkversteviging met zich meebrengt. En daar moet onderzoek naar komen. Daar komt bij dat er meer dieren zijn die graven, waaronder de Amerikaanse Riverkreeft waar momenteel onderzoek naar loopt. Honden zijn gravers. Dijkversteving zou dus een hoop dierenleed kunnen voorkomen en dan hebben we het nog niet eens over de bijvangst die jaarlijks plaatsvindt en waar ook beschermde diersoorten de dupe van zijn. Het is dweilen met de kraan open, terwijl er mogelijk een lange termijn oplossing voor handen is (waar dus onderzoek naar moet plaatsvinden).

wegmetons
wegmetons17 aug. 2019 - 17:49

Honden graven, natuurlijk. Honden lopen ook in grote aantallen in het wild rond en helemaal niet aan de lijn als de baas ze uitlaat... Wat betreft de rivierkreeft, die zou zo snel mogelijk uitgeroeid moeten worden want die vernielt niet alleen dijken maar ook het andere waterleven. Invasieve exoten hebben hier niets te zoeken en zouden zo snel mogelijk uitgeroeid moeten worden!

Rutger Groot
Rutger Groot15 aug. 2019 - 21:22

Prima om je als dierenvriend op te werpen tegen het vermeend onnodig doden van muskusratten - maar leg dan het alternatief uit en onderbouw dat met onafhankelijk onderzoek en feiten. En over de kosten van 33miljoen, die vallen natuurlijk in het niet bij de jaarlijkse 2.3miljard (www.waterschapsspiegel.nl) die de waterschappen besteden aan waterbeheer, zuivering etc. En die vallen ook in het niet bij de tientallen miljoenen die de afgelopen jaren zijn gestoken in de nieuwbouw van waterschap kantoorgebouwen - let wel: per waterschap. Afgezien van de kosten van weer een onduidelijke bestuurslaag. Dierenleed bestrijden, prima - maar als je dan als bestuurder een grote broek aantrekt hervorm dan ook even je eigen volstrekt inefficiënte koninkrijkjes - dan worden zowel dier als mens hier beter van.

4 Reacties
Dana2
Dana216 aug. 2019 - 10:27

Het hele punt in het door ons geschreven opiniestuk is: waarom moeten deze dieren zonodig dood? Dat is een discussie waard maar de waterschappen hebben een tunnelvisie waar ze bijna niet van af te brengen zijn. Alternatieven zijn amper onderzocht, de daadwerkelijke schade in dit waterschap is onbekend. Diverse organisaties hebben zich tegen dit beleid gekant, zie hier https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/kanttekeningen-bij-onderzoek-muskusrattenbestrijding Er is geen wet-of regelgeving die ons verplicht om deze dieren te doden, dat hebben we er zelf van gemaakt. De nieuwe strategie die de Unie van Waterschappen hanteert is: bestrijden tot aan de grens de komende 10-15 jaar en daarna zal tot in de lengte van dagen bestreden moeten worden aan de grens om ervoor te zorgen dat deze dieren zich niet opnieuw vestigen vanuit Duitsland. Maw: een never ending story! Terwijl niet alleen muskusratten graven, ook de Amerikaanse rivierkreeft graaft (daar loopt nu momenteel een onderzoek naar door STOWA). En, ja, zelfs honden! Honden zijn het nieuwe grote probleem, daar is recent nog een artikel over verschenen, zie https://nos.nl/l/2285032. Gaan we die ook doden? Met andere woorden, het onderzoeken van alternatieven is wel degelijk belangrijk ipv primitief doodmaken. En juist dat onderzoek wordt niet gedaan. En daar is waar wij ons druk over maken, niet meer dan terecht lijkt me. Dan kunnen we gelijk alle gravende dieren weren en hoeven we ook niet meer te dealen met de afschuwelijke bijvangsten, waar zelfs mensen de dupe van kunnen raken, zie ook https://www.ad.nl/utrecht/kind-8-vindt-muskusratklem-en-stapt-er-met-zijn-voet- in~a33c3970/

Ch0k3r
Ch0k3r16 aug. 2019 - 12:55

@Dana Dat artikel van de NOS, heb je de laatste alinea ook gelezen? "De muskusratten veroorzaken juist veel minder schade dan voorheen, zegt het waterschap. Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 175 naar 42. "De muskusrattenbestrijders hebben de populatie steeds beter onder controle", zegt de woordvoerder. "Dat de muskusratten minder schade aanrichten komt puur omdat de bestrijders jaar op jaar goed werk verrichten.""

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij16 aug. 2019 - 16:25

[ Alternatieven zijn amper onderzocht ] Wat is mis met dit onderzoek en de conclusies? https://muskusrattenbestrijding.nl/wp-content/uploads/2018/05/Veldproef-muskusratten-samenvatting-tussenrapportage.pdf [ Er is geen wet-of regelgeving die ons verplicht om deze dieren te doden ] De waterschappen beweren het tegenovergestelde. Of leiden zij dat af uit de wettelijke plicht de dijken te beschermen en wordt de muskusrat niet met name genoemd in die wet?

Dana2
Dana217 aug. 2019 - 12:29

@Fransss en Vrij, er zijn meerdere kanttekeningen bij de veldproef te maken, zie deze link en de brief die in de link wordt genoemd https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/kanttekeningen-bij-onderzoek-muskusrattenbestrijding