Joop

Waarom mijn generatie zo getrokken wordt tot het Israël-Palestina conflict

  •  
08-06-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
288 keer bekeken
  •  
51195035511_a12ec9bdd5_k

© cc-foto: Matt Hrkac

Een groeiend bewustzijn onder de jonge gemeenschap biedt misschien wel de meest duurzame uitweg voor vrede tussen de Israëliërs en Palestijnen
Terwijl ik mijn eerste ochtendmok koffie van ons filterapparaat op de bovenverdieping kom halen, hoor ik mijn huisgenoot roepen vanuit zijn kamer: “Pim, heb je dit al gezien?”. Mijn huisgenoot bekijkt de livestream van Al Jazeera vanuit Gaza, waar enkele tientallen seconden geleden is aangekondigd dat het al-Jalaa gebouw gebombardeerd zal worden door het Israëlische leger. Niet veel later kleurt de livestream verraderlijk zwart en zakt het poreuze metselwerk, dat voorheen fungeerde als kantoor voor onder andere Al Jazeera en The Associated Press, alleen en mistroostig ineen.
De woorden van mijn huisgenoot zijn slechts enkele van velen die gerept werden over de situatie in Israël en Palestina in de dagen rondom het bombardement in mijn kringen. Meer dan eens lijkt het besef van het leed en lijden wat plaatsvindt in Israël en Palestina binnen te dringen bij mijn generatie (zo ergens tussen de Millenials en Gen-Z in). Nog een aantal dagen voor mijn huisgenoot mij in zijn kamer roept, bespreken we de nieuwe ontwikkelingen in Israël en Palestina tijdens het huiseten, een collega op mijn bijbaantje kaart het kort aan, mijn zus stuurt mij een berichtje om het er over te hebben en de lijst van academici die zich solidair uitspreken met de Palestijnen wordt gretig gedeeld in alle Universiteits-whatsappgroepen waar ik mij in bevind (wat misschien ook wel onontkoombaar is op de Master Midden-Oosten Studies).
Toen ik in 2017 voor drie maanden naar de Westelijke Jordaanoever vertrok om als vrijwilliger te werken in de stad Nablus leken weinig generatiegenoten, waaronder ik zelf, zich dermate bewust van de eindeloze onrust die zich sinds jaar en dag in de regio nestelt. Na de (proportioneel grote) uitspattingen aan het begin van deze meimaand, lijkt de opvatting om geen opvatting meer te hebben omtrent wat zich afspeelt in Israël en Palestina niet meer van deze tijd, ook onder de grootste groep twintigers. Het stond op de voorpagina van NRC op 1 juni, Goedemorgen Nederland hield zich ermee bezig en hoofdredacteur Esther Voet, van het Nieuw Israëlitisch Weekblad liet zich er over uit via verschillende kanalen; de stroom van activistische jongeren die zich bekommeren om hetgeen wat zich afspeelt in Israël en Palestina neemt exponentieel toe, door gebruik van sociale media.
Opkomend internet-activisme of nieuwe fase van conflict Of ik dit aanschouw als een slechte ontwikkeling? Integendeel, het “importeren van het conflict” naar Nederlandse kringen brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. Een groeiend bewustzijn onder de jonge gemeenschap biedt misschien wel de meest duurzame uitweg voor vrede tussen de Israëliërs en Palestijnen. Daar schrijven grote internationale media outlets al jaren over, zelfs voordat het conflict het sociale media domein in werd getrokken. Ja, dergelijke jongerenbewegingen zijn niet altijd volledig op de hoogte van de oorspronkelijke context en ja excessen zullen plaatsvinden die het conflict alleen maar verder polariseren, zo bleek al uit de protesten in Rotterdam. Maar een zekere onwetendheid van de oorspronkelijke context van het conflict betekent ook dat vroeg ontstane wrok en haat welke gegenereerd werd onder oudere generaties vergeten kan worden.
In de afgelopen weken zijn er ruimschoots paralellen getrokken tussen jonge Palestina-activisten (en in mindere mate Israël-activisten) en deelnemers in protestbewegingen die in opmars kwamen eerder dit jaar door sociale media, zoals de Black Lives Matter beweging. De gewichtige rol die sociale media spelen in het mobiliseren en verenigen van minderheden in conflictsituaties valt niet weg te wuiven en wil ik ook niet ontkennen.
De hamvraag is echter of het Israël-Palestina conflict op zichzelf een nieuwe fase in gaat, of dat we in zijn algemeenheid een nieuwe fase van conflicten in zijn gegaan, waarbij sociale media voortaan bijdragen aan de massale verspreiding van ongehoorde geluiden onder jongeren. Hoewel het laatstgenoemde tot op zekere hoogte ook van toepassing is op de meest recente oplevingen in Israël en Palestina, stel ik dat het van bepalend belang is om ook de aanwezige rol van het nieuwe jong-activisme omtrent het Israel-Palestina conflict specifiek te erkennen.
Het Israël-Palestina conflict lijkt dan misschien eeuwen oud, de twee generaties voor ons, de Babyboomers en Gen-Z, werden pas twintigers tijdens of kort na de Zesdaagse Oorlog van 1967 en maakten de nasleep mee van de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948, waarbij veel informatie die destijds verspreid werd later niet bleek te kloppen (na het vrijkomen van geclassificeerde documenten 30 jaar later). Een frisse kijk op het Israël-Palestina conflict, van een toekomstig premier van Nederland tot aan de president van de Verenigde Staten, afkomstig van onze generatie, is broodnodig. Een nieuwe internationale generatie jongeren biedt de nuchtere en neutrale blik die essentieel is voor toekomstig dialoog. Dus, hoor, waardeer en gebruik haar.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (65)

Lopez
Lopez10 jun. 2021 - 17:37

@Cageman Hoofdzaak is, zoals ik schreef, dat er nu een einde wordt gemaakt aan de Israëlische bezetting van de Westoever en Oost-Jeruzalem en de belegering van Gaza. En dan bedoel ik niet over vijf jaar, maar dit jaar. Er is niets, werkelijk helemaal niets dat na 54 jaar bezetting een verlenging met ook maar een dag kan rechtvaardigen. Of hebben Palestijnen soms minder recht op vrijheid dan Israëli’s? Zijn zij, zoals ik dat eerder noemde, children of a lesser god? Ja, ik ken de geschiedenis van de Joden in het Midden-Oosten. Ja, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar nee, er zijn geen 850 duizend Joden verdreven. Er zijn over een periode van dertig jaar zo’n driekwart miljoen Joden uit landen in de MENA-regio vertrokken. Een deel van hen is verjaagd, als vergeldingsmaatregel voor de Nakba en/of in het verlengde van het door de koloniale Europese machten in Noord-Afrika aangewakkerde antisemitisme. Bar en boos. Maar op meerdere plaatsen was al voor 1948 een vrijwillige migratie naar Palestina op gang gekomen, bijvoorbeeld van religieuze Joden uit Jemen. Anderen trokken naar Palestina om er te vechten - het ‘Franse Commando’ van de Palmach bijvoorbeeld bestond uit Marokkanen en Tunesiërs die in Frankrijk en Palestina waren getraind. In de daaropvolgende dertig jaar zijn uit meerdere landen Joden vertrokken op veel algemenere migratiegolven, bijvoorbeeld na de onafhankelijkheid van Algerije en na de nationalisaties van Nasser, die een groot deel van de uit Europese immigranten (Joden én niet-Joden) bestaande middenstand troffen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat daarbij geen onrecht in het geding was of in bepaalde gevallen geen specifieke bevolkingsgroepen werden getroffen. Een belangrijke, vaak genegeerde, factor voor het vertrek van Joden uit de MENA-regio in 1948 waren de wervingsacties van het Joods Agentschap, dat overal Joden letterlijk kwam ophalen. Alle Joden ter wereld dienden volgens lieden als Ben-Gurion immers naar Palestina/Israël te komen (en deze lieden waren verbijsterd en pislink dat veel Joden daar niets voor voelden). In de loop van de afgelopen decennia heb ik op veel plaatsen in de regio van direct betrokkenen gehoord hoe daar plotseling afgevaardigden van het Agentschap verschenen om ‘de Joden op te halen’. In de Ameln-vallei in Marokko heb ik een aantal dorpen bezocht waarvan ik wist dat er tot 1948-1949 Joodse gemeenschappen woonden. Ik heb uitvoerig gesproken met oude mensen uit de dorpen, die vertelden dat er destijds ineens afgevaardigden van het Joods Agentschap in de dorpen verschenen die de Joden bewogen naar Israël te vertrekken. Daar wachtte hen een geweldige toekomst, werd hen voorgehouden, en het vervoer was geregeld: het schip lag in de haven van Casablanca te wachten. De huizen van de Joden stonden er nog altijd keurig bij: ze waren onderhouden, en de bewoners zouden er zo in kunnen trekken. ‘Misschien komen ze nog terug’, was het verhaal, ‘ze zijn welkom’. In Cairo, Alexandrië en Sa’adah (Jemen) hoorde ik dezelfde verhalen, in dit geval van Joden die hadden besloten geen gehoor te geven aan de lokroep van Israël. Wat mij altijd heeft verbaasd is dat er, zover ik weet, nooit een degelijke wetenschappelijke studie is verschenen over de - al dan niet gedwongen - Joodse emigratie uit de MENA-regio. Dat maakt het thema nog altijd een onderwerp voor het betere gooi- en smijtwerk voor mensen die er in wezen helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Dat is nog eens tragisch, nietwaar? Ik hoop dat de generatie van Pim Bakx die leemte zal opvullen. Vertel eens, wat weet u precies van het onderwerp? Bent u in Cairo, Sa’adah, de Ameln-vallei of andere plaatsen in de regio geweest om uit te vinden wat er werkelijk is gebeurd? Ik heb niet de indruk. Ik zie u steeds weer in vaak warrige betogen zonder enige context feitjes opstapelen die de lezer de indruk moeten geven dat moslims en islamitische landen niet pluis zijn voor Joden, en die opstapeling, zoals nu, koppelen aan ‘een beklemmend beeld voor de israeli wat er gebeurd als de staat israel zou verdwijnen’. Niet dat iemand het over het ‘verdwijnen van de staat Israël’ had, maar dit moet blijkbaar het antwoord voorstellen op mijn opmerking dat er een eind moet komen aan de bezetting. Ik heb jaren in de Arabische wereld doorgebracht. Natuurlijk is me bij allerlei gelegenheden gevraagd iets over mijzelf te vertellen. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik Joods ben. Er is nooit negatief op gereageerd, er is nooit een deur voor me dichtgegaan of me iets in de weg gelegd, integendeel: de meeste mensen waren oprecht geïnteresseerd en de gastvrijheid die me bij allerlei gelegenheden ten deel viel was overweldigend. Zoals overal ter wereld word je in de Arabische landen primair beoordeeld op hoe je je gedraagt. Wat uiteraard niet wegneemt dat er ook daar idioten en onmensen leven, zoals overal. En wat ook niet wegneemt dat in meerdere landen in de regio minderheden minder rechten hebben dan de meerderheid. Maar is dat in Israël anders? Helaas niet. We hebben de recente rapporten van B’Tselem, Human Richts Watch, Yesh Din, Al-Haq enz. niet nodig om te weten dat Israël is gebouwd op racisme en in Tel Aviv een apartheidsregime huist. Voor het geval u ze gemist heeft, hier twee artikelen van de afgelopen dagen over dit thema, van twee Israëlische ex-diplomaten en de bekende Israëlische advocaat Michael Sfard: https://www.groundup.org.za/article/israeli-ambassadors-compare-israel-south-africa/ https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/03/israeli-apartheid-israel-jewish-supremacy-occupied-territories En, nogmaals helaas, het is nooit anders geweest. De volstrekte verachting voor ‘Arabieren’ die Ben-Gurion c.s. kenmerkte is stuitend. Zeker, de Joden uit het Midden-Oosten (Mizrahim) moesten ook naar Israël komen, maar ook zij waren in de ogen van Ben-Gurion c.s. primitieve inboorlingen die op alle vlakken onderdeden voor het Europees-joodse establishment (Ashkenazim). Ze werden dienovereenkomstig behandeld. Om bevlekking van het juist gestichte Israël door deze wilden te voorkomen, werden vanaf 1948 vele duizenden baby’s van Joden uit de MENA-regio direct na de geboorte in ziekenhuizen ‘gekidnapt’ en bij Ashkenazische echtparen ondergebracht. De ouders kregen in het ziekenhuis te horen dat hun kind was gestorven. Dit schandaal verkeert nog altijd grotendeels in de doofpot, en het is aan de vasthoudendheid van journalisten als Edo Konrad te danken dat het niet definitief in de vergetelheid is geraakt. Dit lot trof vooral veel Jemenitische Joden, vandaar dat het bekendstaat als het ‘Jemenitische baby’s’-schandaal. En tenslotte nogmaals helaas: dat Hamas terreur gebruikt is zeker, maar hoeveel verschil ziet u met het opereren van het Israëlische leger en de Israëlische ‘veiligheids’diensten tegen burgers, zelfs tegen kinderen, met name in bezet gebied? De vele politieke gevangenen (onder wie Palestijnse parlementsleden en journalisten) die zonder proces vastzitten, het wijdverbreide martelen van ‘verdachten’, de nachtelijke razzia’s, enz. enz. - is dat geen terreur? Berust de bezetting (iedere bezetting) als zodanig niet op bikkelharde terreur? Ik vond de kwalificatie van Miko Peled van het Israëlische leger als ‘de best opgeleide, georganiseerde en bewapende terreurorganisatie ter wereld’ treffend. Gisteravond nog doodden Israëlische troepen drie Palestijnen, onder wie twee veiligheidsbeambten, in Jenin, dat nota bene in Area A ligt, het enige stukje Palestina waar de PA de scepter zwaait en waar Israël dus helemaal niets te zoeken heeft. Terreur, iemand?

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman12 jun. 2021 - 16:42

Terreur? Ik zag zojuist het filmpje dat The Rights Forum bij z'n nieuwsbrief aangaf, en dat gaf de grofste terreur tegen meerdere mensen te zien. De slachtoffers allemaal Palestijnen op een hoop gegooid. Het zou goed zijn als elke generatie zich tegen deze barbarij verzette. Enfin, laten ze eerst Netanyahu maar uitleveren aan het Strafhof dan volgt de rest van die misdadigers wel. Krijg je toch nog gezelschap, Mladic. O ja, de beelden komen uit Haaretz.

Sachs
Sachs10 jun. 2021 - 13:42

@ Bouwman [Verandering zal moeten komen via de inwoners van de (officieel) joodse Staat.] U suggereert dat de Palestijnen hun rechten moeten opschorten tot hun bezetter bij zijn positieven komt. Die situatie duurt nu 73 jaar, en verslechtert. Uw medicijn gaat nog jaren, mogelijk decennia, nieuw onrecht opleveren, en is daarom geen optie. Wat moet, en nu gaat, gebeuren is dat de druk op Israël toeneemt om de Palestijnen gelijke rechten toe te staan. Dat zal uiteindelijk de doorslag geven. Verder het verzoek om de misdaden van Israël niet te vereenzelvigen met Joden. Er is niets Joods aan die misdaden.

Bouwman2
Bouwman210 jun. 2021 - 11:31

Congressen kopen geen straaljagers. Groeiend bewustzijn sluit geen vrede, hooguit bevordert het in het beste geval de verdraagzaamheid of in het slechte geval de polarisatie. Verandering zal moeten komen via de inwoners van de (officieel) joodse Staat. Daar is nu geen kijk op, Israël wordt eerder nationalistischer dan internationaler. Dat is deels begrijpelijk, het andere deel steeds onbegrijpelijker. Kortom, zolang de nuance niet vordert en slechts ongenuanceerdheid blijft, zal het geschetste probleem blijven bestaan.

THM@S
THM@S9 jun. 2021 - 16:48

Het antwoord op vraag van de auteur is even gemakkelijk te bean twoorden als dat het antwoord controversieel is. Palestina staat vooral symbool als moslimstaat en moslims worden door het linkse westen met hand en tand verdedigd (vraag mij niet waarom) Dit is een deel van het antwoord. Moslims met een niet westerse afkomst zijn bovenal solidair met hun ''moslimsbroeders'' Deze solidariteit gaat boven de solidariteit met het woonland. vervolgens moet de als eerste genoemde groep ook met deze groep solidair zijn vanwege de benoemde reden. Als laatste de white guilt. Jonge linkse liberalen stromen over van deze witte schuld, zo schuldig dat tegen iedere vorm van onderdrukking, of nou ja, iedere vorm van onderdrukking waar we gemakkelijk een populaire mening over kunnen hebben, gedemonstreerd moet worden.

2 Reacties
JaapBo
JaapBo9 jun. 2021 - 18:30

@THM: bizar, volgens jou is de reden om tegen onderdrukking te zijn dat je van moslims houdt of white guilt. Ooit van rechtvaardigheidsgevoel gehoord? Ooit van gelijkwaardigheid gehoord? Dat zijn nou principes!

Lopez
Lopez9 jun. 2021 - 22:08

@THM@S [Palestina staat vooral symbool als moslimstaat en moslims worden door het linkse westen met hand en tand verdedigd (vraag mij niet waarom)] Mensenkinderen, zoveel onzin in zo weinig woorden. Ik sluit mij aan bij de woorden van JaapBo hierboven.

JaapBo
JaapBo9 jun. 2021 - 14:13

Goed artikel! Dialoog met Israël is echter moeilijk omdat zij gelijkwaardigheid voor Palestijnen afwijst. Daarom is druk noodzakelijk: BDS!

Sam V
Sam V9 jun. 2021 - 11:58

Elke generatie denkt weer bijzonder te zijn. Wat naïef, zeker voor een generatie die met de smartphone in de hand denkt de wereld te verbeteren. Maar inhoudelijk klopt het ook niet. In mijn jeugd liepen veel jongeren met een Arafat sjaal. Ook in de provincie. Het werd een modeverschijnsel, maar vaak wisten ze wel waar het vandaan kwam. Nu hoor ik de generatie waar deze schrijver toe behoort, in de provincie niet of amper over dit conflict. De activistische Amsterdamse universitaire bubbel is maar een zeer beperkt deel van zijn generatie. De generatie die in armoede opgroeit in achterstandwijken is al groter. Zou het echt een generatie zijn met een nuchtere en neutrale blik?

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen9 jun. 2021 - 9:54

Het hangt er denk ik maar van af in welke bubbel je leeft. In "mijn" bubbels is er maar bar weinig interesse voor dit conflict, maar veel meer voor klimaat, stikstof, biodiversiteit en cybersecurity.

2 Reacties
ton14024
ton140249 jun. 2021 - 13:46

cybersecurity, that figures.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen10 jun. 2021 - 13:29

cybersecurity, that makes money.

Division Bell
Division Bell9 jun. 2021 - 7:45

"Een frisse kijk op het Israël-Palestina conflict, van een toekomstig premier van Nederland tot aan de president van de Verenigde Staten" ;Laten we ook vooral de leiders van de Palestijnen zelf en de Israëlische buurlanden niet vergeten, alsmede vooraanstaande religieuze kopstukken van beide kanten die dit conflict voortdurend voeden. Ook al ontdooit de relatie tussen Israël en enkele buurlanden heel langzaam zal het nog wel een paar generaties duren voordat de Joden en de Arabieren echt vreedzaam naast elkaar zullen leven. Het beste zou zijn als de ontkerkelijking ook daar een keer voet aan de grond zal krijgen, dan pas is er echt een groot obstakel uit de weg geruimd.

4 Reacties
Mokker
Mokker9 jun. 2021 - 9:26

Het is voor moslimlanden veel te aantrekkelijk om de Grote en Kleine Satan te blijven gebruiken om aandacht van binnenlandse problemen af te leiden. De Koran is niet aardig voor joden, bij de fanatieke gelovigen wordt jodenhaat met de paplepel ingegoten en dat ga je helaas niet in een paar generaties wegkrijgen.

Nico de Mus
Nico de Mus9 jun. 2021 - 13:37

@Mokker 9 juni 2021 at 11:26 !! bij de fanatieke gelovigen wordt jodenhaat met de paplepel ingegoten en dat ga je helaas niet in een paar generaties wegkrijgen.!! Waarschijnlijk nooit, Alle geloven beinvloeden het hele leven, dat het christelijk geloof op zijn retour is ,zegt niks ,Dit kan over een bep. tijd weer 1 van de bloedigste geloven zijn...

Lopez
Lopez10 jun. 2021 - 6:37

@Division Bell [Ook al ontdooit de relatie tussen Israël en enkele buurlanden heel langzaam zal het nog wel een paar generaties duren voordat de Joden en de Arabieren echt vreedzaam naast elkaar zullen leven.] Hoofdzaak is dat er nu een einde wordt gemaakt aan de Israëlische bezetting van de Westoever en Oost-Jeruzalem en de belegering van Gaza. Daar draait de kwestie om. Of hebben Palestijnen naar uw mening minder recht op vrijheid dan Israëli’s? @Mokker [De Koran is niet aardig voor joden, bij de fanatieke gelovigen wordt jodenhaat met de paplepel ingegoten en dat ga je helaas niet in een paar generaties wegkrijgen.] Bent u Joods? Heeft u in het Midden-Oosten of elders in de islamitische wereld ooit problemen met moslims gehad vanwege uw Joods-zijn?

Cageman2
Cageman210 jun. 2021 - 10:36

@lopez Als joden onderdanig zijn of als deel van de palestijnse zaak zijn moslims wel tolerant. Maar oh wee als de dhimmi hogere tonen begint te fluiten. De joodse exodus van 850.000 mensen uit moslimlanden met achterlaten veel bezit was niet omdat de moslims zo gastvrij zijn naar joden. De historische pogroms ook geen teken van gastvrijheid. Kijk anders ook eens hoe het met minderheden algemeen is gesteld in moslimlanden. Veelal 2de rangs burgers. Een beklemmend beeld voor de israeli wat er gebeurd als de staat israel zou verdwijnen. Zeker omdat hun palestijnse buren een terreurgroep in meerderheid hebben verkozen. Of kijk anders hoe de jordanen zich gedroegen bij annexatie joods kwartier in jerusalem. Kom op Lopez, je weet van deze geschiedenis dus waarom mooier voorstellen dan het is

tempest
tempest9 jun. 2021 - 7:28

Ik vermoed dat het niet heel anders dan vorige generaties zal blijken. Op een bepaalde leeftijd begin je de gigantische tragedies in de wereld te ontdekken en ga je er tegenaan om die te veranderen. Helemaal niets mis mee, heel mooi vind ik dat zelfs! Maar de babyboomers hebben inderdaad de zesdaagse oorlog in deze fase van hun leven meegemaakt en de millennials hebben de onderhandelingen met Clinton, Arafat en Rabin nog bewust meegemaakt. De conclusie voor velen: men wil geen vrede.

RaymondenJoop
RaymondenJoop9 jun. 2021 - 6:55

Nu valt er genoeg af te dingen op de MSM, maar om Social Media nu af te schilderen als dé oorzaak voor meer bewustwording in dit conflict, gaat wat ver. Het is meer het verschil tussen ouderwetse lineaire nieuwsvoorziening en moderne. Dat laatste spreekt jongeren meer aan. Dat Social Media af en toe zeer gekleurde nieuwsberichten verspreiden moet niet worden vergeten, de ontwikkeling is niet positief. Afgezien ook van gewenste objectieve berichtgeving, daar lijkt niemand zich meer om te bekommeren.

Klein zonnetje
Klein zonnetje9 jun. 2021 - 6:43

Ik ben eigenlijk vooral benieuwd waarom het juist dit conflict is dat deze generatie dan zo aanspreekt. Je weet zelf heel goed dat er in de regio veel bloederige conflicten zijn waarbij ook duizenden mensen uit hun huizen gedreven worden (Jemen, Libië, Syrië, Irak, Afghanistan). Waarom altijd zo die focus op de Palestijnen? Op de wereldschaal van ellende is het klein bier.

28 Reacties
ZonderNaam2
ZonderNaam29 jun. 2021 - 7:33

Het ergste is misschien nog wel dat China nu al jaren gewoon letterlijk genocide aan het plegen is op haar moslimminderheid, concentratiekampen en al, maar dat nog de aandacht nauwelijks weet te trekken omdat alle focus altijd op Israël ligt.

tempest
tempest9 jun. 2021 - 7:35

Daar heeft media ook veel mee te maken en het feit dat beide kampen (in ieder geval media-technisch) flink worden ondersteund door goedgeorganiseerde en rijke externe partijen. Het verhaal is goed te draaien naar goed vs slecht en de schaal is beperkt waardoor het niet te gevaarlijk is voor andere landen om zich ermee bemoeien. Ruzie zoeken met VS, Rusland, China of de EU is veel gevaarlijker.

Mini2
Mini29 jun. 2021 - 7:45

'Waarom altijd zo die focus op de Palestijnen? Op de wereldschaal van ellende is het klein bier.' De vraag stellen is 'm beantwoorden. Iedereen weet het maar niemand durft het te zeggen.

Exkraker
Exkraker9 jun. 2021 - 7:49

Mee eens. Zoek eens op hoeveel doden er zijn gevallen tijdens de burgeroorlog in Soedan.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 9:08

@ZonderNaam [Het ergste is misschien nog wel dat China nu al jaren gewoon letterlijk genocide aan het plegen is op haar moslimminderheid, concentratiekampen en al, maar dat nog de aandacht nauwelijks weet te trekken omdat alle focus altijd op Israël ligt.] Schrijf er een stuk over! Als het enige kwaliteit heeft wordt het hier vast geplaatst. @Mini [De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Iedereen weet het maar niemand durft het te zeggen.] Nou, kom op, geef het antwoord maar. Of durf je dat niet? [Zoek eens op hoeveel doden er zijn gevallen tijdens de burgeroorlog in Soedan.] Tijd voor een stuk over Soedan, Exkraker! Het is toch niet zo dat je Soedan enkel noemt om de aandacht van Palestina af te leiden?

Klein zonnetje
Klein zonnetje9 jun. 2021 - 9:22

@Mark, het gaat er mij over waarom dit voor zijn generatie nou het grote drama/onrecht van deze tijd is? Voor alle andere conflicten gaat (bijna) niemand de straat op. Waarom mobiliseert social media wel voor de Palestijnen, maar niet voor alle andere groepen die het nog veel slechter hebben. Daar moeten mensen toch een idee over hebben. Waarom ze wel voor het ene en niet voor het andere de straat op gaan (?)

Frans Kwakman
Frans Kwakman9 jun. 2021 - 9:39

Mark, ook ik ben zeer geinteresseerd in het antwoord van mini. Maar zowel jij als ik weten het, een eerlijk antwoord zal er niet komen.

Paul250371
Paul2503719 jun. 2021 - 9:48

Mini hahahah. Het gaat niet om land. Hahahah. Briljant.

Paul250371
Paul2503719 jun. 2021 - 9:50

Mijn reactie moet naar onderen.

Klein zonnetje
Klein zonnetje9 jun. 2021 - 10:02

@Mark @Paul @Frans Enkele gewaagde uitspraken van @Mini zouden kunnen zijn... antisemitisme (?) het enige blank / niet-blank conflict in de wereld (?) (dat sluit wel aan bij BLM) Kan me niet voorstellen dat het religie of land is, er zijn zoveel andere grotere conflicten in de wereld over deze zaken die veel minder aandacht krijgen.

Lopez
Lopez9 jun. 2021 - 10:02

@KleinZonnetje [Waarom altijd zo die focus op de Palestijnen? Op de wereldschaal van ellende is het klein bier.] Als u vindt dat er groter bier bestaat dan de al 74 jaar etterende kwestie-Palestina kunt u daar natuurlijk zelf over schrijven of actie voor voeren. @ZonderNaam Overdrijven is ook een vak. Maar als u vindt dat er meer aandacht voor de Oeigoeren moet komen, wat let u om er zelf over te schrijven? Aan de bak, zou ik zeggen. Misschien dat het Uyghur Tribunal dat de afgelopen vier dagen heeft plaatsgevonden u kan inspireren. https://uyghurtribunal.com @Exkraker Ik sluit me aan bij het wijze advies van Mark Huysman: ‘Tijd voor een stuk over Soedan, Exkraker! Het is toch niet zo dat je Soedan enkel noemt om de aandacht van Palestina af te leiden?’

Tony Soprano
Tony Soprano9 jun. 2021 - 10:56

Mee eens. Moslims in de Westerse wereld komen niet of nauwelijks op voor bijvoorbeeld Koerden, Oigoeren of Yezidi's. Maar zodra het de Palestijnen aangaat (er is trouwens geen enkel moslimland die de Palestijnen wil opvangen) zijn de protesten niet van de lucht. Hier is maar één simpele verklaring voor: jodenhaat. Niks meer, niks minder.

Mini2
Mini29 jun. 2021 - 11:08

@Paul Natuurlijk gaat het niet om land, het gaat om de aanwezigheid van Joden bij Islamitische heiligdommen en de aanwezigheid van Moslims bij Islamitische heiligdommen. @Mark 'Nou, kom op, geef het antwoord maar. Of durf je dat niet?' Jawel hoor, het gaat er om dat er Joden bij betrokken zijn. Dat is het enige waarom dit conflict de aandacht trekt van 'de Islamitische wereld'.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 11:44

@Kz De joods-Israëlische historicus Ilan Pappé legt uit waarom Palestina nog steeds ‘the issue’ is: https://www.youtube.com/watch?v=FU5C93PqGyY Overigens is de onderdrukking van de Palestijnen niet de enige kwestie waarvoor miljoenen jongeren de straat opgaan. Vorig jaar nog waren er overal massale demonstraties tegen het politiegeweld en institutioneel racisme in de VS (en andere landen).

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 11:53

Ah, het gaat om jodenhaat. Vandaar dat juist zoveel joden actief stelling nemen tegen de misdaden van Israël.

Frans Kwakman
Frans Kwakman9 jun. 2021 - 12:17

Waarom altijd focus op de Palestijnen? Nou wat mij betreft, mij geboren tijdens de bezetting van Nederland is het zo gekomen dat ik ernstig geraakt werd door de moordpartij in de palestijnse kampen in Beiroet waar Sharon met z'n troepen heen getrokken waren. De Palestijnse beschermers werden onder internationale garanties afgevoerd en de vrouwen en kinderen vermoord. Dit opende mijn ogen, en sindsdien heb ik mij meer verdiept in deze situatie waarin een kompleet volk gemageld wordt in de klauwen van de opeenvolgende presidenten van Israel. De bezetting van de WestBank is tot op heden niet opgeheven, de vierde of vijfde moordpartij in Gaza is net geweest, het regime waaronder de Palestijnen in hun eigen land moeten leven heeft hen op z'n meest derde rangs burgers gemaakt. Voor mij is die situatie geen klein bier. Ik geef toe dat andere wantoestanden ook aandacht vereisen, de volkenmoord in Jemen bijv. maar hoewel ik mij voorgenomen heb ooit de Hadramout te bezoeken zal dat wel niet meer lukken. En Afganistan, ook nu zijn er nog mensen die de vezetting van dat land verdedigen. Ik hoop dat de nieuwe regering in Tel Aviv een verbetering zal zijn. Voor Afganistan denk ik dat het vertrek van de buitenlanders zeker een verbetering is. O, ja, ik ben dus niet van deze generatie. Ik begrijp dat de generatie welke uw aandacht heeft veel meer bekend is met extreem geweld in computerspelletjes. Alleen de doden die in de door u genoemde conflicten zijn echt, helemaal echt. Zou Netanyahu nu z'n computertje opstarten?

Ithnairam
Ithnairam9 jun. 2021 - 12:23

Het zal er mee te maken hebben dat de vijand (i.e. Israël) voor velen aansprekend is. Voor moslims is voelt het goed om voor "de Palestijnse broeders en zusters" te zijn, lekker tegen de joden. Een demonstratie voor de broeders in Jemen zie je niet in NL. Vijandbeeld ligt daar ook een stuk moeilijker.

Sachs
Sachs9 jun. 2021 - 12:45

@ Zonnetje Er is inderdaad van alles mis in de wereld. Hopelijk zet u zich in om dat te bestrijden. De etnische zuivering en kolonisering van Palestina geldt als het langst bestaande 'conflict' en 'vluchtelingenprobleem' ter wereld, en heeft al vele decennia impact op onze samenleving. Anders dan bij de andere conflicten is Nederland bovendien deel van het probleem, door zijn nadrukkelijke steun aan de Israëlische bezetter. Voor u kennelijk klein bier, voor anderen verre van dat. Die zien uw verwijzingen vooral als poging om de aandacht af te leiden. Die vragen zich af of u personen die zich inzetten voor bijvoorbeeld Myanmar ook de les leest over al die andere conflicten. Ik denk zomaar van niet, maar corrigeer me vooral als ik het mis heb. @ ZonderNaam Wonderlijk dat u dat kennelijk allemaal gemist heeft, maar er is een zee aan informatie en actie over de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren geweest. Sterker, slechts 2-3 weken geleden vaardigden Nederland en Europa sancties uit tegen China, bovenop de sancties die al bestonden. In het geval van Israël is dat na 74 jaar nog steeds niet gebeurd. Dezelfde Tweede Kamer die instemde met sancties tegen China, stemde die tegen Israël op 20 mei weg – met een hoofdrol voor het CDA. Die eenzijdig door het Westen beschermde Israëlische straffeloosheid is mede de aanleiding zijn tot het gestaag groeiende protest.

Klein zonnetje
Klein zonnetje9 jun. 2021 - 12:50

@Mark "Vorig jaar nog waren er overal massale demonstraties tegen het politiegeweld en institutioneel racisme in de VS" En dat vind ik ook "klein bier" vergeleken met de grote conflicten / problemen in dit wereld. En ik wil niet zeggen dat het niet erg is, alleen er gebeuren veel veel ergere dingen in de wereld. Dus wederom mijn vraag waarom gaan de Nederlandse jongeren de straat op voor BLM en Palestijnen. En niet voor Jemen, Somalië of de Oeigoeren? Is het dan toch de media aandacht voor deze twee issues? zijn deze issues hipper dan de grotere problemen. Ik vind dat gewoon wel terechte vragen.

Mini2
Mini29 jun. 2021 - 13:16

@Lopez Jij bent toch niet meer serieus te nemen nadat je zogenaamd (als journalist) niet wist dat Al-Jazeera het verlengstuk is van het regime in Qatar? Maar dat je niet in de hand bijt die je voert, snap ik dan ook nog wel.

ton14024
ton140249 jun. 2021 - 13:36

´´(er is trouwens geen enkel moslimland die de Palestijnen wil opvangen)´´ Ja, maak dat tot het probleem, terwijl wij de Jodenhaters zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 13:52

@Kz Misschien heb je iets aan de link naar de lezing van Ilan Pappé die ik hierboven heb geplaatst. Anders misschien aan het antwoord dat Sachs hierboven geeft. Nederland is duidelijk partij in de kwestie en helpt Israël met zijn illegale praktijken tegen de Palestijnse bevolking. Al decennialang worden er resoluties aangenomen in de VN tegen de bezetting en het kolonialisme. En nog nooit zijn er sancties afgekondigd. Dit in tegenstelling tot veel andere kwesties. Verder ben ik ondertussen wel benieuwd naar waar jij precies de straat voor opgaat of je anderszins voor inzet. Jij noemt de onderdrukking van de Palestijnen ‘klein bier’ en hetzelfde vind je van het institutioneel racisme en de politieterreur tegen zwarten in de VS en andere landen. Ik neem aan dat je je opmerkingen niet maakt om mensen die zich inzetten tegen onderdrukking verdacht te maken. Of misschien toch wel?

Klein zonnetje
Klein zonnetje9 jun. 2021 - 14:20

@Mark, ik ga nergens voor de straat op. En iedereen moet de straat op gaan voor wat hij of zij belangrijk vind. Daar heb ik geen problemen mee. Ik zou gewoon graag willen weten waarom mensen voor iets de straat op gaan. Waarom is deze generatie nou juist zo betrokken bij de Palestijnen. Daar ging dit artikel over.

ZonderNaam2
ZonderNaam29 jun. 2021 - 16:05

Aan alle reacties die tot mij gericht waren; Ik denk dat mijn reacties hier wel duidelijk maken dat ik geen schrijver ben, dus zelf columns gaan schrijven over zaken die mij verontrusten zit er niet in. Maar ik maak mij wel ernstige zorgen om China en de drone-beelden en schaarse verhalen van overledenen van de concentratiekampen daar doen mij alleen maar aan WO2 denken. Ik snap gewoon de mentaliteit niet van mensen die wel vol overtuiging Israëlische producten boycotten, en vervolgens allerlei (onder veelal erbarmelijke omstandigheden vervaardigd) troep via Aliexpress uit China gaan bestellen. En daarmee zeg ik niet dat het leed van de Palestijnen wel mee valt, maar mensen die vol overtuiging op 4 of 5 mei 'Dit nooit meer' schreeuwen moeten zich echt intensiever op China gaan richten. Er is echt meer aan de hand dan alleen het Israël/Palestina conflict, en op veel grotere schaal. En niet alleen wat daar in China zelf gebeurt, ook de toenemende Chinese activiteiten in Afrika mogen wel eens wat beter onder de loep genomen worden (zeker de mijnbouw). En dat is samengevat echt mijn enige punt. Als dit ook met deze uitleg op bezwaar van de lokale inquisitie stuit, dan zij dat helaas maar zo.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 19:36

@ZonderNaam Prima dat je vindt dat er meer actie moet komen rond China. Maar een beetje goedkoop om dat specifiek te eisen van mensen die zich uitspreken of actie ondernemen tegen de illegale bezetting en kolonisering van Palestina. Ik herinner me zelfde soort reacties toen ik in de jaren 80 actief was tegen apartheid in Zuid-Afrika. ‘En wat doe je voor de Polen?’ Die reacties kwamen over het algemeen van mensen die het eigenlijk niet zo fijn vonden dat de anti-apartheidsbeweging aan effectiviteit won. Zoals Sachs al stelt bestaan er sancties tegen China, net als tegen een heel stel andere landen. Het probleem met Israël is dat wel telkens verklaringen en resoluties worden aangenomen in de VN maar dat dat geen enkele consequentie heeft. Nederland, net als de rest van de Westerse wereld, blijft Israël steunen. Rutte durft zelfs te spreken van Israëls ‘recht op zelfverdediging’ terwijl dat land de agressor is. Dat is wat veel mensen woedend maakt. De dubbele standaard en de huichelarij. We zijn voor mensenrechten en internationaal recht behalve als het om de Palestijnen gaat. Die mogen wat onze politici betreft een eeuwig bestaan als tweederangs wezens zonder rechten ergens in de marge van het MO leiden. Overigens is het een beetje flauw om over de ‘locale inquisitie’ te spreken. Het zijn juist de mensen die zich over het onrecht in Palestina uitspreken die zich keer op keer moeten verantwoorden. Waarom niet China? Waarom niet Soedan? Waarom niet Darfur? En als het even kan worden ze ook nog van antisemitisme beschuldigd (zonder dat daar ooit bewijs voor geleverd wordt uiteraard).

Lopez
Lopez9 jun. 2021 - 20:38

@Mini [Jij bent toch niet meer serieus te nemen nadat je zogenaamd (als journalist) niet wist dat Al-Jazeera het verlengstuk is van het regime in Qatar?] Ach gut, gaan we op die toer, zijn de argumenten op? [Maar dat je niet in de hand bijt die je voert, snap ik dan ook nog wel.] En welke hand voert mij dan?

ZonderNaam2
ZonderNaam210 jun. 2021 - 8:10

@ Mark Mijn associatie met de inquisitie komt door die agressieve reacties elke keer waarbij je van alles in de mond gelegd wordt en men vervolgens daartegen gaat ageren. Zoals ook deze reactie van jou. Waar eis ik nu dat mensen verantwoording of iets dergelijks zouden moeten afleggen? Maar we reageren hier onder een column waarbij gesteld wordt dat het Israël/Palestina conflict HET conflict van de jeugdige generatie is. Vervolgens wordt er een reactie geplaatst door Klein Zonnetje dat er grotere brandhaarden in de wereld zijn, en daar sluit ik mij bij aan. Heb daar verder ook eigenlijk al alles over gezegd, behalve dat de sancties tegen China niet zoveel voorstellen en een sanctie tegen een klein land als Israël sowieso van een heel andere orde zijn als tegen een supermacht als China. Dat kan je misschien op een moreel niveau naast elkaar leggen, maar niet als middel om verandering af te dwingen. De economische en politieke afhankelijkheid van China neemt alleen maar toe, vandaar dat ze ook nog steeds doorgaan met hun genocide praktijken. Het enige dat zou helpen is een massale consumentenboycot van Chinese producten.

LaBou
LaBou 10 jun. 2021 - 9:57

"Ik ga nergens voor de straat op. En iedereen moet de straat op gaan voor wat hij of zij belangrijk vind. Daar heb ik geen problemen mee." Dan vraag ik me toch af waarom kz zo hardnekkig blijft doorvragen.

Rick Hofland
Rick Hofland9 jun. 2021 - 6:02

Gelukkig wordt er tegenwoordig alleen nog maar juist nieuws verspreid...... Het is eerder zo dat de meesten anno 2021 in hun eigen nieuws bubbel leven en volharden in hun standpunten, zeker wat betreft dit conflict waarbij degenen die menen betrokken te zijn met 1 van de partijen volstrekt niet meer voor rede vatbaar blijken en vaak met allerlei fantasie argumenten op de proppen komen om hun gelijk onder het voetlicht te krijgen. Religie en andere claims op stukken aarde vanwege mensen die duizend jaar geleden of langer ergens hun huis hadden staan zijn volstrekte lariekoek. Zeker in een tijd waarin we ons juist meer af moeten vragen waarom de ene persoon of een bepaalde groep recht heeft op een bepaald stuk grond. Wat mij betreft zou er in een wereld zonder grenzen geen Israëlische rechter kunnen uitspreken dat een Joodse kolonist zo maar een Arabische familie het huis uit kan zetten om daar dan zelf te gaan wonen. Een schande dus. Maar aan de andere kant is dat hele Midden-Oosten groot genoeg om iedereen die daar nu woont een plek om te leven te kunnen geven en dat is nou juist iets wat veel Arabieren de Joden niet gunnen. Die laatste zouden in theorie wel hun huidige plek op kunnen geven, maar daar krijgen ze geen enkele andere plek voor in de plaats in het Midden-Oosten, waar ze dan heen moeten maakt de meeste Arabieren niet uit, zo lang ze maar opzouten of met gebogen hoofd een onderdanige plek accepteren in een maatschappij die door Arabieren wordt overheerst en waar hun wetten gelden. Zo lang de Israëliërs zich niet massaal uitspreken tegen het landjepik van de Joodse kolonisten en de Arabieren niet massaal zich bereid tonen om het Joodse volk een veilige leefruimte te bieden in die regio waarin zij volgens hun mores mogen leven gaat dit conflict niet worden opgelost. Dus wat nou eerlijk nieuws tegenwoordig over die regio? Er is zat eerlijk correct nieuws, maar ik denk dat deze schrijven dat helemaal niet wil lezen en ook niet doet, die heeft zijn eigenlijk blinde vlek gecreëerd over dit conflict en staat zelf niet open voor de kern van het probleem daar.

1 Reactie
poeslief
poeslief9 jun. 2021 - 6:49

"Religie en andere claims op stukken aarde..............waarom de ene persoon of een bepaalde groep recht heeft op een bepaald stuk grond." Waar woon jij beste Rick? Ik geloof namelijk geen reet van wat jij betoogt. Jouw redenatie - jouw wereldverbeteraarreligie - volgend kan ik jou van jouw plekje (huis/woning) beroven want waarom zou - uitgerekend - jij wel een legitieme claim kunnen maken om jouw plekje wel te mogen behouden? Anarchie is uw dingetje ofzo; of is het met meerdere maten meten?

P Haan
P Haan9 jun. 2021 - 5:46

Een prettige oproep. Succes!

Ch0k3r
Ch0k3r9 jun. 2021 - 5:38

Dit heeft niks met nieuwe generaties te maken. Want die generaties waar jij het over hebt, die reisden ook af naar Syrië om zich bij IS aan te sluiten. Diezelfde generatie loopt inclusief pijpekrullen en hoed extreem rechts naar anderen te doen. Dit is een religieus conflict in de basis. Zolang we religie met fluwelen handschoenen behandelen, blijft het daar een pleureszooi, ongeacht welke generatie.

8 Reacties
JasDon
JasDon9 jun. 2021 - 6:32

Wat Ch0k3r zegt en stap uit je bubbel, want 'jouw generatie' is niets anders dan de bekende protestbewegingen, aangevuld met jeugd wat opgegroeid is met Islamitische ouders. Hadden we te maken gehad met veel joodse migranten dan had je om precies andere redenen dit stukje kunnen neerpennen. Dit is voornamelijk een religieus conflict waarbij de ene god groter moet lijken dan de andere. Ze kunnen me allemaal wat.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 7:22

[Dit is een religieus conflict in de basis. ] Flauwekul. Ja, er worden religieuze ‘argumenten’ gebruikt om Palestijnen te verdrijven en soms doen Palestijnen in hun verzet tegen verdrijving, bezetting en kolonisatie een beroep op Allah, maar dat is niet de kern van het conflict. Vergelijk het met de kolonisatie van Amerika. De kolonisten daar deden vaak een beroep op de bijbel als ze de inheemse bevolking van hun land verdreven. De inheemse bevolking zag hun gebied als heilige grond dat verdedigd moest worden. Maar in essentie ging het natuurlijk om landjepik door Europeanen. Niet om wie de betere religie had. Daar gaat het in Palestina ook om. De niet-religieuze zionisten zijn net zulke grote voorstanders van de illegale bezetting en kolonisatie als de religieuze zionisten. De grootste uitbreidingen van de illegale Israëlische kolonies op Palestijns land hebben plaatsgevonden tijdens het bewind van de seculiere Arbeiderspartij.

Mini2
Mini29 jun. 2021 - 7:39

@Mark Jij weet heel goed dat het om de aanwezigheid van Joden bij Islamitische heiligdommen gaat, en vice versa. Het. gaat. niet. om. land.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 8:59

[Jij weet heel goed dat het om de aanwezigheid van Joden bij Islamitische heiligdommen gaat, en vice versa.] Jij wilt dat het daarover gaat omdat dat in jouw simpele wereldbeeld past. Maar weet je wat? Palestijnen zijn net mensen. En mensen worden nu eenmaal liever niet van hun land verdreven. En uit hun huizen. Ook vinden ze het over het algemeen niet fijn dat hun overgebleven stukjes land militair bezet worden en gekoloniseerd. Bovendien leven ze liever niet onder een apartheidsregime. [Het. gaat. niet. om. land.] Doe.niet.zo.suf.

Buitenstaander
Buitenstaander9 jun. 2021 - 10:31

@Mark Want Mark H. heeft geen simpel wereldbeeld? Beste Mark, alleen al het feit dat u eea simpel terugvoert op 'land' laat zien dat het M-O voor u nog een duister boek is . Dacht u nou echt dat al die oorlogen na 1948 om land gingen? Dat de Arabische wereld ook maar iets geeft in essentie om Palestijnen, hoe triest ook? Zelfs Jordanie heeft Palestijnen verdreven omdat het 'er teveel werden'. Alleen al het feit dat Arabische landen toenadering zoeken tot Israel heeft veelal te maken met geloof: Hun onderlinge Soenitische - vs Sjiietische geloofsstrijd. de vijand van mijn vijand. Niks Palestijnen, niks land. Het kan ze geen bal schelen. En om de vraag van Mini deels te beantwoorden: Ja ook antisemitisme en de underdog van gewone Palestijnen (die op hun beurt gegijzeld worden door Iran en Qatar) spelen een rol; Wel eens goed gekeken wie het fanatiekst zijn in de demonstraties? En wie er spugen op de Dam op een Israelische (Joodse) vlag?

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2021 - 12:28

[Dacht u nou echt dat al die oorlogen na 1948 om land gingen?] Natuurlijk. Ook de oorlog van 1948 ging daarom. Zo’n 750.000 Palestijnen werden verdreven om plek te maken voor (vooral Europese) immigranten. En als de zesdaagse oorlog daar niet om ging moet je je toch afvragen waarom Israël het bezette Palestijnse land niet teruggegeven heeft. En waarom dat Palestijnse land illegaal gekoloniseerd en geannexeerd wordt. [Dat de Arabische wereld ook maar iets geeft in essentie om Palestijnen, hoe triest ook?] Natuurlijk geeft de Arabische wereld om de Palestijnen. Vorig jaar nog was er een groot onderzoek in 13 Arabische landen waaruit bleek dat “Israel’s colonization, dispossession, and oppression of the Palestinians” voor velen een belangrijke kwestie is. De Arabische regimes is een ander verhaal. [Wel eens goed gekeken wie het fanatiekst zijn in de demonstraties?] Laats nog op een Palestina-demonstratie geweest. Lastig om te zeggen wie er het ‘fanatiekst’ was. Mijn indruk was dat alle aanwezig fanatiek waren in hun afkeer van bezetting, apartheid, kolonialisme en etnische zuivering. [En wie er spugen op de Dam op een Israelische (Joodse) vlag?] Ik vind spugen op een vlag (zelfs de vlag van de onderdrukker) niet sjiek. Maar door te zeggen dat de Israëlische vlag een joodse vlag is stimuleer je natuurlijk zelf antisemitisme. Zoals Sachs hier altijd schrijft, ‘er is niks joods aan de misdaden van Israël’.

Sachs
Sachs9 jun. 2021 - 23:28

@ Buitenstaander Het is wonderlijk dat u Mark een simpel wereldbeeld toedicht, en daar zelf een bizarre theorie tegenover stelt. [Dacht u nou echt dat al die oorlogen na 1948 om land gingen?] Leuk, een complottheorie. Helaas vertelt u niet hoe het afloopt, maar dat gaat u vast nog doen. De enige oorlog die niet door Israël werd gestart, ging wel degelijk om land, dat staat vast. De oorlog die Israël in 1967 voerde ging ook om land, zoals verleden week ten overvloede bevestigd. De microfoon is voor u wat betreft de overige door Israël gestarte oorlogen. Wat was het doel? [Niks Palestijnen, niks land. Het kan ze geen bal schelen.] Volgens u interesseert het lot van de Palestijnen de Arabische regimes die zich met Israël encanailleren geen barst. In de VN is daar niets van te merken, maar los daarvan: what's the deal? Verandert dit iets aan het feit dat de Palestijnen in de 'Arabische straat' altijd een Big Issue zijn, en dat in het Westen een enorme verschuiving plaatsvindt ten gunste van de Palestijnen? Met name dat laatste doet ertoe. [En wie er spugen op de Dam op een Israelische (Joodse) vlag?] Een 'Joodse' vlag? Laat de Joden het niet horen. De tijd dat Israël zijn misdaden mocht legitimeren omdat ze 'Joods' waren, ligt achter ons. Houd die begrippen uit elkaar, wilt u? Er is niets Joods aan Israëls misdaden, zoals Mark al schreef. Integendeel, ze gaan niet samen. Verder curieus dat u zich opwindt over het bespugen van een Israëlische vlag. Ik heb er niks mee, en het helpt niet, maar ik kan me voorstellen dat mensen dit symbool van bezetting en apartheid verafschuwen en er hun woede op koelen. Zo is het vlaggen van vele foute regimes vergaan. Israël wordt overigens door vriend en vijand al jaren gewaarschuwd voor de situatie waarin het zich desondanks heeft begeven. Bevalt die niet, dan weet het precies wat daaraan te doen is: hef de bezetting op, trek de kolonisten terug, en geef alle inwoners gelijke rechten.

Ch0k3r
Ch0k3r10 jun. 2021 - 7:58

@mark Jawel dat is het wel. Want de reden dat men dat land wil, is theologisch. De reden dat men er verder niks tegen doet, is theologisch. De reden dat de joden na wo2 Israël toegewezen kregen, is theologisch. Christenen geloven namelijk dat als Israel weer in handen is van het volk van God, de Messias zal terugkeren. Dat is ook de reden dat er zo ontzettend veel pro-israel propaganda te vinden is in rechts extremistische clubjes (komt voornamelijk overwaaien vanuit rechts christelijk VS). Joden zijn sws al de lul in de Koran, de tempelberg is in alle sprookjes heilig, het is daar al eeuwen een pleureszooi. Leeuwenhart en Saladin sloegen elkaar hierover destijds ook al de hersenen in. Alles in dit conflict heeft een theologische basis. Landjepik om landjepik is, imho, veel te makkelijk gedacht.

Freddy2
Freddy29 jun. 2021 - 4:20

Het is niet zozeer dat jouw generatie zo getrokken wordt tot het Israel/Palestina conflict. Het is je leeftijd. Vanaf de jaren 60 heeft iedereen die periode meegemaakt en helaas moet ik zeggen, dat waait wel over. Echter hoop ik dat jullie over 20 jaar het tegendeel hebben bewezen. Niet dat je het minder erg gaat vinden, maar je kan je steeds minder druk maken om zaken die je niet in de hand hebt en het enige wat je dan nog denkt te kunnen doen is je ogen toeslaan en in je hart huilen.

Dominique S. van Deventer
Dominique S. van Deventer8 jun. 2021 - 22:19

Het gaat om een in meerdere betekenissen extreem klein aantal mensen, een veel groter aantal wat andersom in deze zaak staat, en een nog groter aantal wat zich er helemaal niet mee bezig houdt. De Palestijnse slachtoffers zijn dat structureel en al van begin af aan, net als zovele nensen in de islamitische wereld inclusief veel moslims zelf, van islamitische heersers zoals in dit geval vooral Hamas.

Robert Follon
Robert Follon8 jun. 2021 - 21:57

Ik zie zelf allesbehalve een 'nuchtere' en 'neutrale' blik. Dit conflict een immense clusterfuck, met over en weer een hoop 'bad actors'. Dat weerhoudt deze 'generatie' er niet van om en bloque achter Hamas te gaan staan.

2 Reacties
Lopez
Lopez9 jun. 2021 - 9:41

@Robert Follon [Dat weerhoudt deze ‘generatie’ er niet van om en bloque achter Hamas te gaan staan.] Waar is die ‘generatie die en bloque achter Hamas staat’? Staat de auteur van dit hoopgevende artikel volgens u ook ‘achter Hamas’?

Mini2
Mini29 jun. 2021 - 11:14

Hey! Daar hebben we Jan weer!