Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Waarom ik me zo druk maak over blank en wit

  •  
26-01-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
34441368404_5063afc9c7_k

© cc-foto: Cindy Snider

Zet de lieve vrede bij het afval. Ga er tegenin. Laat je niet wegzetten.
Heel wat mensen vragen zich af waarom ik me zo druk maak over de strijd die nu gevoerd wordt om “blank” te vervangen door “wit” waar het om huidskleur gaat. Zijn er geen belangrijker onderwerpen? Wat maakt het nou uit, zo’n woordje. En hij kan beter naar zijn eigen witte privilege kijken.
Een beetje uitleg is misschien wel nuttig.
Wij zien de laatste twintig jaar dat veel Nederlanders maatschappelijke problemen een kleur geven. Of ze definiëren die als genetisch bepaald. Zo wordt op sommige websites misdaad steevast en met genoegen in verband gebracht met ‘lichtgetintiërs”. Tegelijk lees je dat de verhoudingen in dit land bepaald worden door witte suprematie en wit privilege. De blanken hebben dit zelf niet eens in de gaten. Dit is witte onschuld. We zien in de discussies die daaruit voortvloeien hoe mensen sterk worden gedefinieerd op hun kleur en hun genetische achtergrond. Opleiding en ervaring doen er niet toe. Of in ieder geval veel minder. Daarom kost het mensen met de verkeerde achternaam, zoals dat dan heet, ook zoveel moeite om een baan te krijgen. Deze vorm van reduceren is een belangrijke oorzaak van discriminatie.
Het is daarom van het grootste belang om heel alert te worden zodra je ziet dat anderen proberen jou te definiëren op grond van je huidskleur of .je afstamming. Accepteer het niet als ze (bijvoeglijke naam)woorden op je plakken waar je zelf niet van gediend bent. De geschiedenis leert dat zulke mensen zelden het goede met je voor hebben. Toegeven en inschikken maakt het alleen maar erger zoals bijvoorbeeld de joden nog geen eeuw geleden hebben ervaren. Over de Armeniërs valt een min of meer vergelijkbaar verhaal te vertellen. En ook over Zuid-Afrika waar zulk denken uiteindelijk in de wet verankerd werd. Daardoor werd de informele apartheid geformaliseerd. De situatie  liet zich dan ook terecht omschrijven met white privilege en geïnstitutionaliseerd racisme. Daar wel. In die tijd. Toen.
De geschiedenis leert ook dat zulke processen moeilijk te stoppen zijn als ze eenmaal op gang komen. Je kunt de boel beter in de kiem smoren. Voor je het weet, is het te laat. Zoals ze in het Engels zeggen: better safe than sorry.
Het prettige is wel dat al die kleurendenkers en al die racialiseerders wat feiten betreft geen poot hebben om op te staan. Ze lullen maar een eind weg. Ze denken dat je met een paar anekdotes bewijs in handen hebt. Toch krijgen ze met die flauwekul gehoor. Zo beweert Anousha Nzume dat blank eigenlijk een koloniaal woord is dat werd ingevoerd om de genetische superioriteitsgevoelens van de slavenhouders te schragen. Dat is een vermoeden. Daarvoor bestaat geen enkel bewijs. Maar die bewering plaatst tegelijkertijd blanken in een kwaad daglicht. Zij mogen geen blanken meer genoemd worden maar dat zijn witten. Dan is die te positieve connotatie weg. Heel vreemd want in het Engels heeft white diezelfde volgens een Marcel Gelauff te positieve connotaties en toch maakt niemand zich  druk om het gebruik van dat woord. Zo falen ook de argumenten van de moslimbashers en de Arabierenhaters.
Het probleem is alleen dat de feiten het vooroordeel zelden in de weg staan. Je hebt weinig aan bovenstaande constateringen.
Niettemin blijft aanwijzen en ontmaskeren geboden. Wie in jou allereerst je huidskleur of je genenpatroon ziet, is een potentieel gevaar. Een belangrijke indicator is het als zulke lui proberen op jou en mensen die op je lijken een woord te plakken dat niet jij maar zij gekozen hebben. Op zoek naar voorbeelden: kijk eens naar het lot van de Afro-Amerikanen door de eeuwen heen en het n-woord.
Laat je zulke  onzin niet aanleunen. Ook niet als je tegenstanders beweren dat hun analyse niet biologisch is maar cultureel of godsdienstig. Zet de lieve vrede bij het afval. Ga er tegenin. Laat je niet wegzetten.
De strijd tegen racisme en discriminatie is te belangrijk om aan zulke dwaallichten over te laten.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (258)

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld31 jan. 2018 - 15:55

Volgens Derk Wielinga vindt racisme haar wortel in biologische/evolutionaire menselijke kenmerken als groepsvorming en territoriumdrift. Dat betekent dan ook dat de neiging om op deze manier onderscheid te maken latent bij alle mensen aanwezig is en op verschillende manieren manifest kan worden, waaronder het taalgebruik. Zo gezien zullen fenomenen als racisme en discriminatie dan ook nooit meer of minder worden, maar kun je alleen proberen de gevolgen daarvan terug te dringen in gevallen waar dat maatschappelijk gezien ongewenst is, bijvoorbeeld door niet toe te staan dat het zijn neerslag krijgt in de wet- een regelgeving, toegang tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke instituties, of te bestrijden waar dat het tot uiting komt in gebruiken en taalgebruik. Een van de problemen daarbij is dat de meeste mensen zich niet werkelijk bewust zijn van de manier waarop hun aangeboren eigenschappen zich vertalen in hun gedrag. Meestal komt dit pas naar voren als het feit, dat het bij die eigenschappen niet om een consistent geheel gaat, problemen oplevert (meestal als gevolg van de eisen die de cultuur waarin ze leven stelt) en iemand niet weet om te gaan met de innerlijke conflicten die dat oplevert . Ze bezoeken dat niet zelden een psycholoog om daarin helderheid te verschaffen. De vraag waar het hier om gaat is of het zinvol is deze latente (racistische, discriminatoire) gevoelens manifest te maken of niet en welke gevolgen dat oproept. Niet geheel onverwacht blijkt er een enorme groep te bestaan die bij hoog en laag ontkent die gevoelens te hebben en niet zelden is dat ook het geval onder degenen die racisme en discriminatie met de mond bestrijden en er niet zelden van overtuigd zijn dat ze daarmee een aflaat verdient hebben. Waaronder de schrijver van dit stukje en Derk Wielinga zelf. De eerste wil ik daarmee verder niet lastig vallen, want dat heb ik al genoeg gedaan. Wielinga geeft daarvan een mooie demonstratie op 30 januari 2018 at 12:41, waar hij met opzet het woord "blank" gebruikt waar dat niet nodig is, nota bene in een stukje waarin hij zich uitspreekt tegen polarisering. De anti-racisten hebben nog een lange weg te gaan.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin31 jan. 2018 - 1:27

Ik heb de betreffende uitzending bekeken en probeer het geheel chronologisch te volgen. Blank heeft een positieve connotatie, blank is schoon wat automatisch zou moeten betekenen dat zwart vies is, ik denk niet dat je die tegenstelling moet maken, ik voel me beslist niet vies hoewel ik bruin ben, dat praat niemand mij aan. Voor Nzume heeft blank een negatieve en koloniale connotatie, een associatie: blank=gebrek aan kleur=het onschuldige, het reine, het pure, zo hadden die blanken het in de gouden eeuw al bedacht, die Hollanders toch. Bosma zegt dat hij een witte man is ondanks dat hij duizenden jaren blank heet, ik ken maar een witte man, hij heet Paul (Dijkhoff grapje), onze Han zoekt het bij de Franken in het jaar 500 en hangt samen met blinken, de umlaut, ik ben het eens dat het afleidt van de discussie waar het over zou moeten gaan, al kan je je afvragen of een discussie op gang zou komen ook al was er geen strijd om blank of wit, dat is van veel meer factoren afhankelijk dan een woordenstrijd m.i. Dat mensen van een kleur volgens Nzume minder kans op een baan of stage hebben is ontegenzeggelijk zo, ook daar zijn veel factoren in het geding, daar gaat zo’n woordenstrijd niet bij helpen, dat de aannames uit de gouden eeuw hieraan ten grondslag liggen vind ik te gemakzuchtig, je zou eerder tot een dialoog moeten komen wat we van elkaar mogen verwachten en zien daaruit tot een vergelijk te komen. Nzume doet haar best de benaming wit te rechtvaardigen door erop te wijzen dat wit al in 1598 werd gebruikt om een huiskleur te beschrijven in de kunst, Multatuli had daar ook geen problemen mee, volgens Han gaat blank vanaf de middeleeuwen overheersen in het taalgebruik tot de huidige dag, de essentie is echter dat het als beledigend wordt ervaren, ik kan me daar een voorstelling van maken en hoor je daar inderdaad rekening mee te houden, nu wordt wit door Nzume gebruikt als wraakactie, volgens mij lijkt ze ervan te genieten en dat vind ik verschrikkelijk fout, wat u niet wilt dat u geschiedt, doe het ook een ander niet, in verschillende opzichten vind ik Nzume het spiegelbeeld van Annabel Nanninga

15 Reacties
Derk Wielinga
Derk Wielinga31 jan. 2018 - 8:26

Helemaal met u eens, mooi verwoord. Voordat duidelijke signalen dat 'wit' als wraakactie wordt gebruikt naar voren kwamen vond ik het een sympathieke initiatief. Het is nu een splijtzwam geworden, getuige de bijdragen over en weer. " je zou eerder tot een dialoog moeten komen wat we van elkaar mogen verwachten en zien daaruit tot een vergelijk te komen " is de kern van wat er zou moeten gebeuren, en geen geforceerde dialoog over twee woordjes.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin31 jan. 2018 - 10:58

reactie op Derk Wielinga – 31 januari 2018 at 09:26 Waarvoor dank.

johannn2
johannn231 jan. 2018 - 17:42

Raymond, Goede weergave van jou. Toch een paar kanttekeningen. Nzume nóemt maar twee voorbeelden, wat niet betekent dat ze bepérkt is tot twee voorbeelden. Dat wordt ondersteund door het verhaal van Han. Han stelt, dat beide woorden naast elkaar gebruikt werden sinds de middeleeuwen, maar dat blank op een gegeven moment is gaan overheersen. Het gebruik van 'wit' is uit de mode geraakt, zoals hij stelt. Er is dus ook volgens hem geen historische basis om 'wit' uit te sluiten als zijnde niet kloppend met de Nederlandse taal. Han stelt als reden tegen het gebruik ervan, dat ondanks dat het dus correct taalgebruik is, het door mensen als beledigend wordt ervaren. Dat is confronterend en niet goed voor een dialoog, stelt hij. Maar de actievoerders zóeken juist de confrontatie, omdat er zonder dat helemaal geen dialoog zou zíjn ! Er is al decennia lang heel beleefd en redelijk geprobeerd door hun ouders en grootouders om de alledaagse discriminatie die zij ondervinden aan de orde te stellen; vrijwel zonder effect, vrijwel zonder zelfs maar ópgemerkt te worden. M.i. is het gebruik van de Nederlandse benaming ‘wit’ door de huidige generatie een geniale vondst. Nu zien ook wíj ons op onze huidskleur aangekeken, ermee geconfronteerd, gediscrimineerd zo je wilt en zoals sommigen het ook inderdaad noemen. Nu weten ook wij een beetje hoe dat is. En, oh, wat komen we daar tegen in opstand en prachtig, wat een vrágen roept het op! Heel veel góede vragen. de rollen zijn omgekeerd, een beetje. Jij stelt: " nu wordt wit door Nzume gebruikt als wraakactie, volgens mij lijkt ze ervan te genieten en dat vind ik verschrikkelijk fout, wat u niet wilt dat u geschiedt, doe het ook een ander niet, in verschillende opzichten vind ik Nzume het spiegelbeeld van Annabel Nanninga " Even een tegengeluid tegen jouw karaktermoord op Nzume: Geweldig, deze eloquente steen in de vijver van de Hollandse zelfgenoegzaamheid wat etniciteit en huidskleur betreft. Nzume rocks! – Abdelkader Benali Een boek om te hebben en een stem om stil van te worden. – Simone van Saarloos  ‘Hallo witte mensen’ is een poging tot dialoog die de lezer niet naast zich neer kan leggen. – Arnon Grunberg .

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin1 feb. 2018 - 10:30

“Maar de actievoerders zóeken juist de confrontatie, omdat er zonder dat helemaal geen dialoog zou zíjn !” Ik weet niet waar je een dialoog ziet als gevolg van de confrontatie, ik zie eerder het tegendeel. “Er is al decennia lang heel beleefd en redelijk geprobeerd door hun ouders en grootouders om de alledaagse discriminatie die zij ondervinden aan de orde te stellen; vrijwel zonder effect, vrijwel zonder zelfs maar ópgemerkt te worden.” Ik ben sinds 1966 in dit land en meen als allochtoon een redelijk beeld te hebben van de ontwikkelingen in dit land op dat gebied, ik weet niet goed wat je bedoelt met alledaags racisme ondervonden door hun ouders en grootouders, kan je daar concreter over zijn, over welke discriminatie ging het, werk, omgangsvormen, werd er geklaagd bij instanties, de politiek, Nederland was voor mij vooral we leven er op los dus kan het zijn dat ik wat gemist heb. “M.i. is het gebruik van de Nederlandse benaming ‘wit’ door de huidige generatie een geniale vondst.” Als het net zo opgevat wordt als het n woord kom je volgens mij niet ver, volgens mij krijg je eerder actie en reactie, verder weg van de dialoog, ik geef toe dat je tact zult moeten hebben om je doel te bereiken. “Nu zien ook wíj ons op onze huidskleur aangekeken, ermee geconfronteerd, gediscrimineerd zo je wilt en zoals sommigen het ook inderdaad noemen.” Niet namens mij, niemand moet op de huidskleur door welke actiegroep dan ook worden aangekeken, dat het gebeurt staat vast maar als je dat volgens dezelfde methoden als onfrisse bewegingen doet haak ik af, je bent dan geen haar beter, is dat wat je bedoelt? “En, oh, wat komen we daar tegen in opstand en prachtig, wat een vrágen roept het op! Heel veel góede vragen. de rollen zijn omgekeerd, een beetje.” Oog om oog, tand om tand vind ik zeer primitief, komt voor mij neer op wraak, of dat goede vragen zal oproepen valt nog te bezien. Als ik ervan uit mag gaan dat je bij de ander gehoor wilt vinden zal je zaken concreet moeten maken, en wel zo dat daar niet onderuit gekomen kan worden, zoiets als Radar heeft gedaan, dat vergt wel de nodige organisatie en doordachte strategie, dat ontbreekt er m.i. (nog) aan, ze pretenderen namens gekleurde mensen te spreken, misschien dat ze hier en daar wat mensen aanspreken maar die pretentie wordt naar mijn weten nergens waar gemaakt, misschien dat de gemeenteraadverkiezingen dat concreter kan maken maar white supremacy aint gonna cut it, zwarte Piet is racisme idem, kolonialisme dito, zorg ervoor dat jouw klacht invoelbaar wordt voor de ander, met gemakzuchtige gekopieerde amerikaanse denkbeelden wordt dat hier lastiger denk ik. “Even een tegengeluid tegen jouw karaktermoord op Nzume:” Al krijgt ze een Nobel prijs, wat ik van haar heb gezien en haar heb horen zeggen geeft bij mij een beeld van een tactloze tante die gehaaid weet te shoppen met terugwerkende redeneringen, dat met een vanzelfsprekendheid dat zou kunnen doen vergeten dat het om een mening gaat, typisch amsterdamse bluf en brutaliteit waar ook Nanninga zo mee behept is.

johannn2
johannn21 feb. 2018 - 13:18

Raymond, Het grootste deel van je reactie heb ik in feite al beantwoord hierboven, met alle respect hoor. Het zou een herhaling van zetten worden, zeg maar. Nog éen punt dat er voor mij uitspringt in jouw reactie: Jij stelt: " Ik ben sinds 1966 in dit land en meen als allochtoon een redelijk beeld te hebben van de ontwikkelingen in dit land op dat gebied, ik weet niet goed wat je bedoelt met alledaags racisme ondervonden door hun ouders en grootouders, kan je daar concreter over zijn, over welke discriminatie ging het, werk, omgangsvormen, werd er geklaagd bij instanties, de politiek, Nederland was voor mij vooral we leven er op los dus kan het zijn dat ik wat gemist heb " En kíjk, dáar betoog ik nu juist, dat je het hén moet vragen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. .

johannn2
johannn21 feb. 2018 - 13:20

aanvulling: Dat is nou juist de kern van de zaak en van de onenigheid, en van het conflict zelf. .

johannn2
johannn21 feb. 2018 - 13:24

nog een aanvulling: Raymond, Jij en ik zouden Nzumes boek eens moeten gaan lezen, lijkt me. .

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin1 feb. 2018 - 23:59

“Het grootste deel van je reactie heb ik in feite al beantwoord hierboven, met alle respect hoor. Het zou een herhaling van zetten worden, zeg maar.” Voor mij heb je wat standpunten en mechanismen benoemd, als ik daarop inga en je daarop bevraag zeg je me dat je ze in feite (n.b.) al hebt beantwoord, doet mij vermoeden dat je niet verder komt dan meevibreren op actiepunten van die beweging. [Jij stelt: ” Ik ben sinds 1966 in dit land en meen als allochtoon een redelijk beeld te hebben van de ontwikkelingen in dit land op dat gebied, ik weet niet goed wat je bedoelt met alledaags racisme ondervonden door hun ouders en grootouders, kan je daar concreter over zijn, over welke discriminatie ging het, werk, omgangsvormen, werd er geklaagd bij instanties, de politiek, Nederland was voor mij vooral we leven er op los dus kan het zijn dat ik wat gemist heb ” En kíjk, dáar betoog ik nu juist, dat je het hén moet vragen.] Heb jij het ze gevraagd dan dat je durft te stellen dat ze vergeefs aandacht hebben gevraagd voor de problemen die ze ondervonden op grond van hun afkomst, ik heb proberen te achterhalen wat je daarmee precies bedoelde, geen begin van een antwoord, wat ik zeker weet is dat Holland over z’n nek ging van de rassenstrijd in de VS en ten gunste van de onderdrukten, mogelijk dat de oorlog iets daarmee te maken heeft, die tijd is wat mij betreft de gouden eeuw van Nederland dat allang niet meer bestaat, ik heb de kentering meegemaakt, er liggen veel factoren daaraan ten grondslag, daarbij had en heb je allochtonen in vele soorten, maten en achtergrond, al dan niet met bagage, geschoold, ongeschoold, ambitie, enfin bedenk zelf maar wat, de doelgroep die Nzume en co voor ogen heeft wordt m.n. door millenials en iets ouder gevormd, wat voor achtergronden ze hebben weet ik niet, allochtonen die gesetteld zijn zie ik zich niet zo gauw laten bevangen door die amerikaanse ideeen, kortom het is volgens mij niet zo eenvoudig als jij het voorstelt, dat betekent echter niet dat ik blind ben voor de vooroordelen van b.v. blanke millenials en onderontwikkelde trash, ook zwarte, het zijn niet allemaal schattige engeltjes hoor, ik kan ze wel verscheuren bij wijze van spreken, soms doe ik het als de omstandigheden dat toelaten, soms heb ik spijt dat ik ze niet heb laten voelen dat ik ze met recht kan minachten, komt neer op zeggen wat ik zie, mijn wapen tegen vooroordelen. Dat is echter voor mij geen reden om die vrije associatie van Nzume voor zoete koek te slikken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 feb. 2018 - 0:03

“Dat is nou juist de kern van de zaak en van de onenigheid, en van het conflict zelf.” Je zal toch onderscheid moeten maken tussen amerkaanse theorietjes en hoe we tot wederzijds respect kunnen komen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 feb. 2018 - 0:06

"nog een aanvulling: Raymond, Jij en ik zouden Nzumes boek eens moeten gaan lezen, lijkt me.” Van mij mag je, ik heb ook niets van Nanninga gelezen, trekt me helemaal niet aan.

johannn2
johannn22 feb. 2018 - 11:57

Raymond Bhagwandin  2 februari 2018 at 01:03 Jij stelt: “ Je zal toch onderscheid moeten maken tussen amerkaanse theorietjes en hoe we tot wederzijds respect kunnen komen.” Wiki: “White privilege (or white skin privilege) [NB: niet te verwarren met 'White supremacy” !] is a term for societal privileges that benefit people identified as white in some countries, beyond what is commonly experienced by non-white people under the same social, political, or economic circumstances. “ “ According to Peggy McIntosh, whites in Western societies enjoy advantages that non-whites do not experience, as “an invisible package of unearned assets”.[1] White privilege denotes both obvious and less obvious passive advantages that white people may not recognize they have, which distinguishes it from overt bias or prejudice. “ Is dus, kortom, veel algemener toepasbaar dan alleen in Amerika. Ook op de Nederlandse situatie. Het afdoen met “Amerikaanse theorietjes” is jouw vooroordeel. Je geeft het niet eens een kans. Dat is volstrekt in strijd met de door jou beleden dialoog. W.b. tot wederzijds respect komen: dat komen we niet door andermans opvattingen en persoon te verketteren, zoals jij helaas doet. Maar de actievoerders zóeken juist de confrontatie, omdat er zonder dat helemaal geen dialoog zou zíjn ! Er is al decennia lang heel beleefd en redelijk geprobeerd door hun ouders en grootouders om de alledaagse discriminatie die zij ondervinden aan de orde te stellen; vrijwel zonder effect, vrijwel zonder zelfs maar ópgemerkt te worden. Als het dialoogmodel zo jammerlijk faalt, dan is het confrontatiemodel, overigens een model met een respectabele staat van dienst, het noodzakelijk alternatief. Ben je ook tegen demonstraties, stakingen, en de doorlopende confrontaties die tekenend zijn voor democratische – ook parlementaire – politiek en dergelijke, Raymond? M.i. is het gebruik van de Nederlandse benaming ‘wit’ door de huidige generatie een geniale vondst. Geen dialoog?, dan een confrontatie. En nu heeft heel Nederland het erover, én tot in het buitenland. Nu zien ook wíj ons op onze huidskleur aangekeken, ermee geconfronteerd, gediscrimineerd zo je wilt en zoals sommigen het ook inderdaad noemen. Nu weten ook wij een beetje hoe dat is. En, oh, wat komen we daar tegen in opstand en prachtig, wat een vrágen roept het op! Heel veel góede vragen. de rollen zijn omgekeerd, een beetje. Raymond Bhagwandin  2 februari 2018 at 01:06 Ik stelde: “Jij en ik zouden Nzumes boek eens moeten gaan lezen, lijkt me.” Jij reageert: “ Van mij mag je, ik heb ook niets van Nanninga gelezen, trekt me helemaal niet aan.” Alweer dus: je hecht aan je vooroordelen en weigert je erin te verdiepen. Als je werkelijk de dialoog wilt, zul je die met hén moeten voeren. Ik ben ook niet meer dan een betrokken waarnemer. .

johannn2
johannn22 feb. 2018 - 12:08

Raymond Bhagwandin  2 februari 2018 at 00:59 “ Heb jij het ze gevraagd dan dat je durft te stellen dat ze vergeefs aandacht hebben gevraagd voor de problemen die ze ondervonden op grond van hun afkomst, ik heb proberen te achterhalen wat je daarmee precies bedoelde, geen begin van een antwoord, “ Een linkje. Al meer dan zeventig jaar vragen zwarte mensen de aandacht voor onderhuids en structureel racisme. M.n. tijdens de S. Klaastijd manifesteert dat zich nadrukkelijk. Een klein stukje uit het artikel: http://www.joop.nl/opinies/niet-alleen-de-oranjeselectie-heeft-last-van-zwarte-piet   “Velen zagen wel bijvoorbeeld het fragment uit Sesamstraat uit 1987 waarin Gerda Havertong haar kritiek op Zwarte Piet uitlegt aan Pino: “Het is elk jaar weer het zelfde liedje: Sinterklaas is nog niet eens in het land of zwarte mensen, grote mensen en kinderen, worden voor Zwarte Piet uitgescholden … Voor veel zwarte mensen, grote mensen en kinderen, is het helemaal geen feest”. ” Vorig jaar [2013] zijn honderden leden van het EenVandaag Opiniepanel met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond geënquêteerd over hoe zij het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet ervaren, nu als volwassene en destijds als kind. Bij dit onderzoek rapporteerde EenVandaag dat ‘veel mensen’ vertelden dat zij vaak werden gediscrimineerd en gepest. Hieronder een paar uitspraken uit dit onderzoek:  – ‘Als kind wilde ik van de wereld verdwijnen rond de sinterklaasperiode. Het liefst ging ik niet naar school, omdat ik gepest werd door kinderen in mijn klas. Dit heb ik zeker tot aan het eind van de middelbare school ervaren.’  – ‘Ik ben geregeld gepest en uitgescholden voor Zwarte Piet, die of ‘te vroeg in ’t land was’ of ‘de boot had gemist’. Die nare opmerkingen werden door zowel kinderen als volwassenen gemaakt.’  – ‘Onbewust genoot ik van de cadeautjes die ik kreeg, totdat wij gepest werden met dit fenomeen. Zo erg, dat ik mijn huidskleur weg wou schrobben.’  – ‘Erg kwetsend. Altijd maar als een boer met kiespijn moeten lachen als andere kinderen grapjes maken dat je op Zwarte Piet lijkt. Je werd nooit begrepen als je er iets van zei.’ ” [einde citaten]

johannn2
johannn22 feb. 2018 - 12:17

Raymond Bhagwandin  1 februari 2018 at 11:30 Ik: “En, oh, wat komen we daar tegen in opstand en prachtig, wat een vrágen roept het op! Heel veel góede vragen. de rollen zijn omgekeerd, een beetje.” Jij: "Oog om oog, tand om tand vind ik zeer primitief, komt voor mij neer op wraak, of dat goede vragen zal oproepen valt nog te bezien." Geen wráak, joh. Maar eindelijk is iedereen bezig met dit onderwerp. Dat voor zwarte mensen dagelijkse realiteit is. Confrontatie, met de hoop en het vertrouwen dat zij (en ik) blijkbaar hebben in onze medemensen, dat we er wel uitkomen. Die sonbcfrontatie heeft al tot veel discussie geleid, zoals bijvoorbeeld hier op joop.nl En dat is toch, wat jij wilt? Althans dat geloof ik maar. Want jouw bijdragen staan vol met vooroordelen en het weigeren om die in heroverweging te nemen – zie bijvoorbeeld onze discussie over Nzume en hoe haar en haar werk te zien. Raymond, ik stop hier met reageren. Er zitten ook voor mij maar 24 uur in een dag. Tot de volgende keer. .

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 feb. 2018 - 17:26

“Het afdoen met “Amerikaanse theorietjes” is jouw vooroordeel. Je geeft het niet eens een kans. Dat is volstrekt in strijd met de door jou beleden dialoog.” Het gaat niet alleen om mij, of het een kans krijgt en wat de uitkomst zal zijn valt te bezien, kan variëren van we geven ons onvoorwaardelijk over tot een hollandse afdeling van de KKK. “W.b. tot wederzijds respect komen: dat komen we niet door andermans opvattingen en persoon te verketteren, zoals jij helaas doet.” Ik zeg juist dat je met die methoden niet tot wederzijds respect komt zoals in de praktijk blijkt. Een groot deel van jouw reactie laat inderdaad een herhaling van zetten zien, daar vreesde je voor en moet ik je gelijk in geven. “Geen wráak, joh. Maar eindelijk is iedereen bezig met dit onderwerp.” Of dat op de goeie manier gebeurt vind ik de vraag. “Dat voor zwarte mensen dagelijkse realiteit is.” Ik hoop dat je mijn ervaringsdeskundigheid en oprechtheid dienaangaande wilt accepteren. “Raymond, ik stop hier met reageren. Er zitten ook voor mij maar 24 uur in een dag. Tot de volgende keer.” Ondanks dat we het voor geen meter eens zijn wil ik je bedanken voor jouw tijd en moeite je standpunt te verdedigen.

johannn2
johannn23 feb. 2018 - 0:13

Raymond, Insgelijks. We doen allebei tenminste ons best. Tot de volgende keer. .

johannn2
johannn230 jan. 2018 - 16:08

HanvanderHorst 30 januari 2018 at 11:18 Han, Blij met je lijstje, Han. Ik ben helaas vaak wat kort van memorie. Ik herinner me, dat je je hebt bezig gehouden met slavernij in onze koloniën. Belangrijke initiatieven die gememoreerd mogen worden. Ik doe je tekort. Mijn excuses daarvoor. Om het maar zo eens te zeggen: we staan veel minder tegenóver elkaar dan het vaak lijkt en dan we beseffen; in tegendeel. Slavernijmuseum, onderwijs, arbeidsmarkt, verkiezingen: het zijn allemaal belangrijke grote thema's die je noemt, waar jij je mee bezig houdt. Heel belangrijk voor het opbouwen van een structurele maatschappelijke grondslag voor de georganiseerde bestrijding van discriminatie, en voor het vestigen van de aandacht op de mooie en minder mooie kanten van ons verleden, m.n. het koloniale. Ze richten zich op algemene, erkende misstanden, op te korten in ons bestel, onze georganiseerde maatschappij en ons collectief geheugen. Mijn respect. Maar ze moeten eerst wel manifest zijn voor jou en de jouwen, door jou erkend worden om mee te tellen. Niet onbegrijpelijk natuurlijk, maar ondertussen leven donkere mensen zelf het dagelijks leven dat discriminatie aan den lijve ondervindt. Dat ondervinden jij en ik niet, Han. En voordat het op het niveau van jóuw activiteiten – zie boven – is aangekomen, moet er héel wat gebeuren. Ondertussen gebeurt er dus niets aan die 'kleine', maar juist o zo essentiële alledaagse discriminatie. Die onderhuidse, waar degene die discrimineert zich vaak nauwelijks van bewust is, maar die bij de gediscrimineerde heel bewust aankomt. ( “Wie slaat, vergeet. Wie geslagen wordt, onthoudt”). Discriminatie is voor een groot deel het gewone dagelijkse, individuele en incidentele, maar daarin wel wijdverspreid aanwezige. Ook op organisatorisch niveau. Maar voordat dát aangetoond is op een wijze, waardoor het uiteindelijk erkenbaar wordt voor jou, binnenkomt bij jou op jouw bovenstaand activiteitenniveau, het georganiseerde en gevestigde middenveld – en bij mij c.s. – , kan er heel wat en heel lang onrecht en leed geschieden. Zie jij die enorme kloof tussen jouw belevingswereld en de hunne niet, Han? Tussen wat voor jou erkenbaar is en hun dagelijkse praktijk, die om erkenning schreeuwt? De huidige donkere activisten, m.i. een zwarte bewustzijnsbeweging, is een beweging 'van onderop'. Van individuen met dezelfde achtergrond en ervaringswereld, die elkaar daarin uiteraard al lang gevonden hebben, en pas sinds een relatief korte tijd tot actie zijn overgegaan. Zij zijn niet langer uit op jouw en mijn goedkeuring en die van het gevestigde maatschappelijke middenveld, zoals hun ouders en grootouders. Daar kunnen ze niet nog eens dertig jaar op wachten, Han. Niet ónze perceptie maar hún perceptie. Terecht uiteraard. Zij hebben het initiatief zelf in handen genomen, direct gericht op het publiek. Zij eisen erkenning, nú, van hun ervaringswereld. En zij streven naar bewustwording op het niveau van het dagelijks leven. Zij confronteren dus; actie. Dat doen zij uiteraard daar waar het raakt en eventueel pijn doet. Zeg maar het niveau waar jij geen naam voor hebt, dat jij niet kunt plaatsen, dat niet past in jouw bovenstaande georganiseerde wereld, dat jij niet erkent. Het niveau dat jij aanduidt met “zeuren”. .

2 Reacties
johannn2
johannn230 jan. 2018 - 16:29

aanvulling Met hun beweging hebben zij de leiding genomen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. We zouden op zijn minst die deskundigheid moeten erkennen. .

johannn2
johannn231 jan. 2018 - 17:47

Wat kan stilte soms toch oorverdovend zijn. .

Buzzer
Buzzer30 jan. 2018 - 12:19

@Johann 25 januari 2018 at 14:04 "Ik maak me er eigenlijk niet druk om." Voor iemand die zich er niet druk over maakt besteedt u wel ongelooflijk veel woorden aan het artikel van Han. Het is de hoeveelheid woorden die bepalend is of u deze discussie wint, maar de kracht van de argumenten. En dat vind ik niet terug tussen uw woordenvloed. Ik ben blank omdat ik dat vind, niemand heeft het recht om voor mij te bepalen hoe ik me moet noemen. . No passaran!

2 Reacties
Buzzer
Buzzer30 jan. 2018 - 12:21

Correctie: Het is de hoeveelheid woorden die bepalend is of u deze discussie wint moet zijn: Het is niet de hoeveelheid woorden die bepalend is of u deze discussie wint,

johannn2
johannn230 jan. 2018 - 16:21

Buzzer, Ruk een zin uit zijn verband en je hebt de vrijheid, moet je gedacht hebben. Sterkte. .

johannn2
johannn229 jan. 2018 - 22:40

Han, jij ontkent het bestaande structurele racisme in onze maatschappij niet. De acties van wat ik – en jij niet – de zwarte bewustzijnsbeweging in Nederland noem, die dat aan de orde tracht te stellen, worden door jou althans in de keuze van hun acties mordicus bestreden. Het is duidelijk, dat hun methoden je niet aanstaan. Tot nu toe konden ze niets goed doen in jouw ogen, je bent alleen maar negatief. Maar hoe het dan wel moet...? Ik moet jou nog 'betrappen' op je eerste constructieve reactie op hen, een opbouwende kritiek. Zelfs op zoiets goed onderbouwds als het verschijnsel van de jaarlijks met S..Klaas samengaande hausse aan discriminatie van zwarte mensen (voor de goede orde: zo noemen ze zich zelf) heb je nooit ook maar willen reageren, ondanks vele verzoeken daartoe. Zij stellen de structurele, ook de voor degene die discrimineert vaak nauwelijks bewuste onderhuidse, discriminatie aan de orde. Het lijkt althans mij nauwelijks een punt van discussie, dat juist degenen die discriminatie ondervínden zich daar scherp bewust van zijn, daardoor een speciale ervaringsdeskundigheid hebben ontwikkeld, tegen wil en dank. Dat zij daardoor duidelijk in de positie zijn om daarin het initiatief te nemen, ligt m.i. dus voor de hand. NB: dat uitgangspunt schept geen onderdanigheid. Beste Han, waar blijf je? Denk mee i.p.v. tegen. .

9 Reacties
johannn2
johannn229 jan. 2018 - 23:14

Han, Welk alternatief is er voor hen, voor dit zwarte activisme tegen rassendiscriminatie? Je ontneemt hen dit, als het aan jou ligt. Maar welk alternatief bied jij hen, Han? Alles bij het oude laten? Voor jou en mij, niet gediscrimineerden, een goedkope 'oplossing', maar voor degenen voor wie discriminatie de ervaren praktijk is, géen optie. En dus zou het voor ons geen optie mogen zijn. Jij die hen zo fel bestrijdt, wat heb jij hen dan te bieden? Jij zegt, dat je voor een inhoudelijke discussie bent. Kom dan eens met de inhoud. .

Hanvander Horst
Hanvander Horst30 jan. 2018 - 10:18

Strijden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs bijvoorbeeld. Je niet laten afleiden door gezeur over de betekenis en achtergrond van woorden. Vechten voor een slavernijmuseum, het organiseren van een soort vierde mei over kolonialisme en slavernij of over alleen slavernij. Niet vertellen dat de blanken privileges hebben maar nauwkeurig vaststellen wie er ontrecht zijn en voor die ontrechten recht eisen en vragen om solidariteit. Weet je wel: hun strijd onze strijd et cetera. Enzovoorts. Op grond daarvan kandidaat kamerleden of gemeenteraadsleden een vragenlijst sturen en vragen om antwoord. Als de antwoorden onvoldoende zijn, niet terugkomen, of verkeerd, ze dan op een lijst plaatsen: eventueel wel op stemmen en nooit op stemmen.

Derk Wielinga
Derk Wielinga30 jan. 2018 - 11:41

Johann U schrijft: ".... zwarte mensen (voor de goede orde: zo noemen ze zich zelf) ..." Is dat zo? Ik meen dat Appie op dit forum aangaf dat hij liever niet zo genoemd wil worden. Het viel me laatst op dat ook Mevr Nzuma aan zich zelf refereerde als 'een gekleurd persoon', ipv 'zwart'. Ze is ook duidelijk niet zwart. Mevr Wekker al evenmin. Refereert zij aan zichzelf als zwart? Ik hoor in NL eigenlijk weinig gekleurde mensen over 'zwarten' praten. Misschien kunt u mij voorbeelden geven uit de media waarin dat wel gebeurt (youtube linkjes of zo). U beweert immers dat ze 'zichzelf zo noemen'. Waarom niet ijveren voor het minder gebruiken van de aanduiding 'zwart' (ten gunste van 'donker gekleurd, licht gekleurd' etc.) ipv voor het invoeren van de aanduiding 'wit'? Het ijveren voor wit is nu al geassocieerd met rancune element: ' nou weten zij ook eens hoe het voelt ' . Begrijpelijk misschien. Maar bijzonder onzalig en destructief tegelijkertijd. Wat positieve bijdragen aan anti-racisme betreft zou ik eea willen toevoegen aan wat HvdH al antwoordde. Mijn bijdrage is minder op symptoombestrijding gericht, maar richt zich meer op de kiemen. (begrijp me niet verkeerd, ik ben het met HvdH eens, een symptoom als discriminatie op de arbeidsmarkt moet gewoon bestreden worden) . Ik zou op scholen en in musea ook graag uitgelegd zien dat racisme voortkomt uit een menselijke neiging. Namelijk, een drang tot groepsvorming (bescherming, zekerheid, etc). We hebben wel meer biologische neigingen die we op de een of andere manier proberen te onderdrukken. Dat is nu eenmaal een onderdeel van cultuur. Groepsvorming en vijandsbeelden zijn makkelijk omdat je je eigen falen kan projecteren op anderen, die dan lekker snel te definieren en zichtbaar zijn. Ik zou ook uitleggen hoe we als mens geneigd zijn tot generaliseren (en dat is handig gebleken, evolutionair gezien). Ik zou uitleggen dat generaliseren handig kan zijn, maar ook heel gevaarlijk, oneerlijk, en uiteindelijk tot een racistische rotmaatschappij kan leiden). Ik zou uitleggen dat slavernij is geen uniek blanke aangelegenheid is. Het kwam en komt overal voor, zo nu en dan. Racisme komt voor in alle ethnische groepen. Dat slavernij in de afgelopen honderden jaren voornamelijk een blanke aangelegenheid was moet ook duidelijk zijn natuurlijk, in zo'n museum, maar ik denk dat zodoende de angel uit eerder uit racisme gehaald kan worden dan met discussies over woorden. Ik zou ook uitleggen dat biologisch ingebouwde neigingen niet hoeven te betekenen dat je er niks aan kan doen. Zo'n biologisch ingebouwde neiging kan je cultiveren (Zuid Afrika, de VS van een paar honderd jaar geleden, en nu nog engiszins) maar ook het tegenovergestelde, decultiveren (?), of sublimeren (ik weet niet precies een goede term). Er zijn zo veel biologische neigingen waar we op een positieve manier mee hebben leren omgaan. Dat is een belangrijk onderdeel van cultuur. Affijn, het voordeel van de benadering denk ik is voornamelijk dat het recht doet aan de werkelijkheid. Ik ken gekleurde mensen die op zn minst net zo racistisch zijn (naar afrikanen bijvoorbeeld) dan blanke mensen die ik ken. Een belangrijker voordeel is denk ik dat het oplossingsgericht is. (het zit voor een gedeelte in ons menszijn, en we moeten er zo constructief mogelijk mee om zien te gaan.) En als laatste voordeel heeft het denk ik in zich dat het niet polariseert, maar juist depolariseert. Blanken weliswaar de grootste rol hebben gespeeld in het slavernij-verleden, maar dat het in een ander tijdsgewricht, met iets andere omstandigheden, net zo goed een andere ethnische groep had kunnen zijn. We zijn allemaal mens en allemaal in staat tot gruwelijke dingen, ook mooie. Ik probeer mee te denken, ipv tegen. Het klinkt allemaal soft misschien, maar in een slavernijmuseum zou ik zulke elementen toch heel graag belicht zien, of op zijn minst geponeerd als mogelijke oorzaak van racisme.

johannn2
johannn230 jan. 2018 - 16:24

Derk, Je maakt er wat mij betreft een te groot punt van. Je mag me van slordigheid betichten in deze. Ik weet dat 'zwart' in ieder geval wel gebruikt wordt, maar niet hoe algemeen het is. Mijn opmerking suggereerde anders. .

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld30 jan. 2018 - 16:54

Derk Wielinga schrijft: "Ik zou uitleggen dat slavernij is geen uniek blanke aangelegenheid is." Hij had ook kunnen schrijven dat slavernij geen uniek westerse aangelegenheid is en dus blijkbaar niet gebonden is aan huidskleur of cultuur. Dan had hij hetzelfde tot uitdrukking gebracht met minder woorden en een discussie over woorden vermeden. Het is tijd dat hij ook eens afstand neemt van die vorm van kleinzielig gedrag.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld30 jan. 2018 - 17:11

Twee citaten van dezelfde schrijver: "Waarom ik me zo druk maak over blank en wit." "Je niet laten afleiden door gezeur over de betekenis en achtergrond van woorden." Dubbeldenk (ook wel: dubbeldunk; Engels: doublethink) is een activiteit van gewone mensen waarbij zij gelijktijdig twee elkaar uitsluitende gedachten als correct en legitiem volgens eigen moraal accepteren - wikipedia

Derk Wielinga
Derk Wielinga31 jan. 2018 - 14:56

Beste Vermoorde Onschuld, In reactie op uw citaat (hieronder): Wat mij betreft is 'westers privilege' oid dan ook veel accurater dan 'wit privilege''. Maar er zijn nogal wat contribuanten aan dit forum die het prettiger vinden om 'privilege' en 'schuld' en ook racisme te koppelen aan een enkele huidskleur,nl de witte/blanke. Laten we ophouden met dat kinderachtige gedoe en op een minder racistische manier tegen racisme vechten. Citaat VermoordeOnschuld: " Hij had ook kunnen schrijven dat slavernij geen uniek westerse aangelegenheid is en dus blijkbaar niet gebonden is aan huidskleur of cultuur. Dan had hij hetzelfde tot uitdrukking gebracht met minder woorden en een discussie over woorden vermeden."

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld31 jan. 2018 - 22:57

"Wat mij betreft is ‘westers privilege’ oid dan ook veel accurater dan ‘wit privilege”." Nee, want je betoogt zelf dat het helemaal geen ‘westers privilege’ is. Bovendien gaat het in het westen wel degelijk om een "wit privilege", omdat het privilege ontegenzeggelijk samenhangt met de in het westen dominante huidskleur. Daarbij gaat het helemaal niet om schuld, maar om een automatisch gevolg van de sociale en psychologische oorzaken die je zelf aanwijst. Dit "hullie doen het ook"- argument is niets anders dan een drogreden om een situatie die je blijkbaar enerzijds veroordeelt, anderzijds te legitimeren voor zover die betrekking heeft op jezelf en op de sociale groep waarmee je je identificeert. Daarmee ben je een typisch voorbeeld van de groep die racisme en discriminatie met de mond bestrijdt en en er van overtuigd is dat ze daarmee een aflaat verdient heeft.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld31 jan. 2018 - 22:59

met een D.

Roy Batty
Roy Batty28 jan. 2018 - 23:31

Blank moet dus vervangen worden door wit? Het bepaalt in twee woorden wel gelijk de tegenstellingen. Er is namelijk geen groter contrast dan tussen wit/zwart. Is dat de gewenste bedoeling? Als men die kant op wenst te gaan .....heeft zwart in het algemeen dan toch niet heel wat meer negatieve associaties dan wit? En maakt dat wit daardoor uiteindelijk dan niet superieur tov zwart? Of is het straks de bedoeling dat zwart niet meer genoemd mag worden zoals de situatie met een zoekgeraakte hond die de naam Negro droeg, Spaans voor zwart, simpel gezegd omdat de hond zwart was? Iets waar sommige mensen kennelijk toch, gezien de reacties, problemen mee hadden en daar 'racisme' in dachten te herkennen? Hebben de bedenkers van blank=wit daar zelf eerst wel eens goed over nagedacht in deze non discussie die niets dan nog meer tegenstellingen gaat opleveren? Zo maar even wat vraagjes.

2 Reacties
Zandb
Zandb29 jan. 2018 - 7:58

Roy Er zijn inderdaad mensen (hoeveel?) die dat vinden; "Blank moet dus vervangen worden door wit". En die gebruiken daarvoor argumenten. Het is duidelijk dat u die argumenten niet overtuigend vindt, als u ze tenminste allemaal al zou kennen en op hun waarde kan schatten. Ik vraag me af, of het argument dat u noemt, die mensen die "dat" vinden, dan wel zal overtuigen.

johannn2
johannn229 jan. 2018 - 23:38

Roy, Dat 'wit' is een geniale vondst. Nu zien wíj ons ook op onze huidskleur aangekeken, ermee geconfronteerd, gediscrimineerd zo je wilt. Nu weten wij ook een beetje hoe dat is. En, oh, wat komen we daar tegen in opstand en prachtig, wat een vrágen roept het op! .

hugo bergveen
hugo bergveen28 jan. 2018 - 17:34

Witten zijn niet wit: ze zijn rose, of (na de vakantie) lichtbruin tot (na de zonnebank) oranje. Ik kan het wel met Han eens zijn: de strijd tegen racisme en discriminatie is te belangrijk om in een ruzie over kleuren te laten verzanden.

2 Reacties
Zandb
Zandb29 jan. 2018 - 7:59

Hugo Ik maak geen ruzie.

johannn2
johannn229 jan. 2018 - 23:27

hugo, Het gaat helemaal niet om wit of zwart, of voor mijn part een ruitje. Het gaat om reëel bestaande structurele maatschappelijke discriminatie. Het 'wit' van de zwarte activistische beweging is een poging om het probleem krachtig, indringend en nú aan de orde te stellen. En dat is hen volledig gelukt. Ze hebben veel medestanders gevonden, en waarschijnlijk nog veel meer tegenstanders. En het is het maatschappelijke debat, podium geworden dat zij hebben gezocht, zóeken, omdat het voor henzelf altijd al een dagelijkse, actuele dringende kwestie is geweest. Nu is het dat dan eindelijk voor ons allemaal. Terecht. .

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 16:27

Het is iedereen die ("echt") links is natuurlijk duidelijk dat deze discussie op zijn best van secondair belang is en waarschijnlijk slechts afleid van het werkelijke probleem: racisme en discriminatie weerspiegelen zich op de eerste plaats in de maatschappelijke en economische achterstand van minderheidsgroepen. Het is niet zo dat de tegenstanders van zwarte piet en het gebruik van het woord "blank" ongelijk hebben, maar als ze hun gelijk zouden halen, dan zal het een pyrrusoverwinning zijn. Volgens Han zijn de PVV, Forum voor Democratie, Denk en Bij1 loten aan dezelfde populistische stam en zijn het succes van Baudet, maar ook dat van Kuzu of van Sylvana Simons symptomen van de verrechtsing in de maatschappij. Dat roept de vraag op of er ook linkse populisten bestaan en zo ja, of die dan ook een symptoom zijn van de verrechtsing. Maar je kunt natuurlijk volhouden dat mensen die maatschappelijke problemen ten onrechte simplificeren en campagne voeren rond 1 enkel -secondair- item, tot de populisten gerekend moeten worden. De argumentatie van Han kun je dan als volgt samenvatten: De reden dat ik me zo druk maak over blank en wit (en zwarte piet) is, omdat je je daar niet zo druk over zou moeten maken, want dat is (links of rechts) populisme. Zoiets schrijf je natuurlijk niet op, want de doublethink ligt er net iets te dik bovenop. De redenering luidt dus dat er goede -historische en etymologische- argumenten zijn om vast te houden aan het woord blank en zwarte piet. Als je er dan druk over maakt, dan gaat het niet om populisme, want je hebt tenslotte met de regelmaat van de klok betoogt dat je tegen populisme bent. Kenmerkend voor deze gang van zaken is, dat het argument voor de aldus ingenomen positie steeds belangrijker wordt. Ik stel nog eens met nadruk: er zijn gewoon er goede -historische en etymologische- argumenten om vast te houden aan het woord blank en aan zwarte piet. En dat nog eens, en nog eens, en nog eens, tot ik het bijna nergens anders meer over heb. Het is waar, Baudet vindt dat ook en hij gebruikt dezelfde argumenten, maar hij is een populist en ik ben dat niet. Ik begrijp de wanhoop van Han heel goed en wie zou niet overspannen raken van zo'n situatie, maar als je dan de mensen die een andere mening hebben, namelijk dat die historische en etymologische argumenten geen hout snijden of uiteindelijk helemaal geen rol spelen, voor rotte vis gaat uitmaken, dan getuigt dat niet van zelfinzicht en ga je toch echt een stapje te ver.

18 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 20:14

Wat je daar samenvat heeft niets met mijn argumentatie te maken. Ik maak me druk om de rechtse intolerante, völkische en op kleur gefixeerde ideologische tendenzen in de maatschappij waarvan jij zo'n treurig voorbeeld bent.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 20:23

Ach, en laat ik nog eens wat opgraven van een jaar of drie geleden https://joop.bnnvara.nl/opinies/achter-het-antiracisme-van-wit-privilege-denken-schuilt-rechtse-rassenleer

Derk Wielinga
Derk Wielinga28 jan. 2018 - 20:55

We zijn het dus eens dat het een pyrrus-overwinning zal zijn, mocht 'wit' het winnen van 'blank'. Waar we het niet helemaal mee zijn met elkaar is dat het volgens u 'afleid-t' van het werkelijke probleem. Ik ben bang dat het niet slechts afleidt, maar dat het racisme aanwakkert. De geest is al uit de fles, de splijtzwam is er, ik zal elke keer als ik 'witte' hoor me afvragen of het pesterig, racistisch, bedoeld is of niet. Ik kan me het ongeduld van gekleurde mensen goed voorstellen, en er moeten inderdaad stappen gemaakt worden, maar laten we dat doen op specifieke punten. Anoniem soliciteren bijvoorbeeld. In een tijd waarin we onze energie zouden moeten besteden aan enorm grote milieuproblemen hebben wij het over een woord 'wit'? Racisme moet verdwijnen maar dat gaat JUIST niet lukken door te drammen over woorden. Of je dat populistisch, links of rechts, noemt of niet, of dat Han 'toch echt een stapje te ver' ging, dat is toch ook allemaal definitie-gezever en gepeuter in de marge? Twijfelt er op dit forum nu echt iemand aan de bedoelingen van Han? Of aan die van Femke Halsema?

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 22:34

Han is zo gefixeerd op de rechtse populistische en op kleur gefixeerde ideologische tendensen in de maatschappij, dat zijn eigen tolerantie daar blijkbaar ernstig onder te lijden heeft. Wat ik schrijf is relatief simpel en heel erg duidelijk en ik zie dus ook geen kans om het nog eenvoudiger samen te vatten. Ik kan Han slechts de raad geven om het nog eens goed te lezen, want uiteindelijk zou hij dan tot de ontdekking moeten komen dat hij de plank behoorlijk mis slaat en misschien is dat dan een goede reden om eens eventjes wat te ontspannen en een korte -of wat langere- vakantie in te lassen.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 23:23

Derk Wielinga moet de betekenis van het begrip "pyrrusoverwinning" maar eens opzoeken. "Twijfelt er op dit forum nu echt iemand aan de bedoelingen van Han?" Nee, maar hij moet nu eindelijk eens ophouden met dat gedram over zwarte piet en blank of wit. En als je DAT begrepen hebt, dan heb je mij ook begrepen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2018 - 8:55

Vermoorde onschuld, wat je schrijft is inderdaad verdomde duidelijk. Behalve misschien voor jezelf.

Don2
Don229 jan. 2018 - 10:53

'racisme en discriminatie weerspiegelen zich op de eerste plaats in de maatschappelijke en economische achterstand van minderheidsgroepen' Discriminatie speelt daar vast een rol in, maar er zijn meer redenen voor die achterstand, met waarschijnlijk als belangrijkste een lager opleidingsniveau en onbekendheid bij sommigen met 'hoe het hoort' (vergelijkbaar met Nederlanders die in het buitenland zakendoen soms niet weten hoe ze met de ander moeten omgaan: Duitsers niet tutoyeren, Italianen niet op een broodje kaas trakteren, bij Chinezen niet onmiddellijk over zaken beginnen etc.) De achterstand inlopen gaat alleen via goed onderwijs en het doordringen van iedereen van het belang daarvan. Bij concrete gevallen discriminatie kan naar oplossingen worden gezocht, zoals anoniem solliciteren. De huidige antiracisme lijkt daar niet echt in geïnteresseerd, die lijkt eerder narcistisch bezig het eigen vermeende gelijk door te drammen.

Derk Wielinga
Derk Wielinga29 jan. 2018 - 13:22

Vermoorde Onschuld, We zijn het denk ik over de basis dingen wel eens inderdaad, maar de communicatie gaat vaak nogal stroef merk ik, jammer hoor. Ik heb de betekenis van pyrrusoverwinning maar eens opgezocht, omdat het 'moet' van u, haha. En raad eens, het betekent precies wat ik al dacht (bron wikipedia): ' Een pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een "valse" overwinning.' Dit komt overeen met mijn verwachting dat het een nederlaag zal zijn voor het anti-racisme als 'witten' het zal winnen van 'blanken', ook al lijkt het op papier een 'overwinning' voor de beweging die dit nastreeft. Een schijnbarestap vooruit is eigenlijk een stap achteruit. De inspanning die geleverd wordt heeft een averechts effect. Er zal haat en nijd gezaaid zijn, ipv dat er begrip over en weer gekweekt is. Kunt u leggen waarom ik de definitie van pyrrusoverwinning moest opzoeken? Mis ik nog iets in mijn begrip van deze term?

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld29 jan. 2018 - 15:00

Han van der Horst - OK, jij je zin: Jij bent voorstander van het handhaven van zwarte piet en het gebruik van het woord "blank" net als Baudet en dus links en ik zie daar de noodzaak niet van in en dus ben ik rechts. Jij schrijft je zoveelste stukje over dit onderwerp met als kop "Waarom ik me zo druk maak over blank en wit" en ik stel de vraag of je je aandacht niet beter ergens anders op kunt richten als je tegen discriminatie bent en dus ben ik een treurig voorbeeld van "völkische, op kleur gefixeerde ideologische tendenzen in de maatschappij." en jij een voorbeeld van tolerantie.

johannn2
johannn229 jan. 2018 - 17:59

HanvanderHorst  28 januari 2018 at 21:14 Jij stelt: “ Ik maak me druk om de rechtse intolerante, völkische en op kleur gefixeerde ideologische tendenzen in de maatschappij “ Dat is inmiddels zonder meer duidelijk, Han. Enkele voorbeelden: – Je voorstelling als zouden tradities onveranderlijk moeten zijn, en je fanatieke verdediging ervan. Te denken valt hierbij aan je dogmatische Piet moet zwart zijn; – je gelijk stekken van traditie met cultuur. Uitspraken in die zin gedaan in Z. Piet discussie; – je idee dat de taal zuiver moet worden gehouden van 'vreemde smetten'. Te denken valt aan jouw als door een wesp gestoken reacties op het vervangen van blank door wit, met onder vele andere dit topic. In jouw' tolerantie' moet zelfs de Holocaust eraan geloven. – jouw munten en verdedigen van de term “blanke zelfhaat”, geheel in de zeer rechts-reactionaire traditie van Cliteur en Baudet; - Het is duidelijk waar jij druk mee bent, Han. .

johannn2
johannn229 jan. 2018 - 18:03

correctie: 'stekken' moet zijn 'stellen' .

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld29 jan. 2018 - 18:14

Derk Wielinga - Je schreef: "Waar we het niet helemaal mee zijn met elkaar is" Ik veronderstel dat je bedoelt dat we het op dat punt niet helemaal EENS zouden zijn met elkaar. Ik ben er geen voorstander van om het Nederlands van anderen te corrigeren, tenzij dat leidt tot onduidelijkheden of een verkeerd begrip van de tekst. Ik corrigeer mijn eigen fouten ook bijna nooit achteraf, omdat ik van mening ben dat het formaat dit soort slippertjes nu eenmaal met zich meebrengt. Terug naar het onderwerp: Ik constateer aan de hand van jouw weergave/uitleg van het begrip "pyrrusoverwinning", dat we het dus WEL eens zijn met elkaar. Als de communicatie tussen ons stroef gaat, dan ligt dat dus blijkbaar niet aan mij. Ik hoop dat deze uitleg volstaat?

Derk Wielinga
Derk Wielinga30 jan. 2018 - 10:13

Beste Vermoorde Onschuld, Mijn 't'-correctie is u niet ontgaan. Het was kleinzielig gedrag van mij om u er op te wijzen. Mijn excuses.Ik denk dat ik u er op wees omdat ik me ergerde aan uw weliswaar beleefde, maar in mijn ogen toch onredelijke en unfaire kritiek op HvdH. U begrijpt niet dat Han u niet begrijpt. Ik begrijp niet dat u Han niet begrijpt. Daar zullen we het voorlopig op moeten houden ben ik bang. Het lijkt wel alsof 'de intrigant' uit een van de Asterix albums aan het werk is. De irritatie over en weer over loopt hoog op. Nu ja, ik ben blij dat er de laatste dagen weer wat artikelen verschijnen over racisme die eens niet over het b-woord en het w-woord gaan: NOS en uitzendbureaus. Daar kan ik meer mee dan met gestechel over woorden. Nu blijft bij mij wel de vraag hangen waar uw opmerking vandaan komt en waar hij op doelt. We zijn het nu toch eens dat bij succes van blank->wit in ons taalgebruik er per saldo juist meer racisme kan zijn ontstaan? Ook al zou het op een overwinning voor de anti-racisten lijken.

Hanvander Horst
Hanvander Horst30 jan. 2018 - 10:20

Johann, je bent een leugenaar. Je verdraait mijn standpunten en je weet dat je dat doet.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld30 jan. 2018 - 16:44

Derk Wielinga - Ik kan me vergissen, maar volgens mij betekent jouw uitleg over de oorzaken van het racisme niet dat er op deze wijze méér racisme ontstaat, maar dat latent racisme zo manifest wordt. Als het de bedoeling is van deze actievoerders om dat te bereiken, dan kun je wel degelijk spreken van een enorm succes. De vraag is alleen of je er iets mee opschiet. Mijn kritiek op HvH is allesbehalve onredelijke en unfair, want door de anti-racisten als fascisten weg te zetten en de aanhangers van de BDS-beweging als antisemieten, maakt hij zich -gewild of ongewild- tot bondgenoot van Baudet en Netanyahu. Als hij het niet eens is met de door hun gekozen actiemiddelen of strategie -en dat is zijn goed recht-, dan kan hij dat ook doen in andere, zakelijke, bewoordingen.

johannn2
johannn230 jan. 2018 - 17:02

Han, Je bedoelt zoiets als de karaktermoord die jij op mij pleegt? Maar terzake: Jij valt over mijn laatste punt, begrijp ik: " – jouw munten en verdedigen van de term “blanke zelfhaat”, geheel in de zeer rechts-reactionaire traditie van Cliteur en Baudet; " Wel, ter memorie: onze discussie daarover: Jouw artikel: Blanke zelfhaat Zo worden mensen gereduceerd tot hun etnische achtergrond BRON: joop.nl DOOR: Han van der ahorst 1-12-17 https://joop.bnnvara.nl/opinies/blanke-zelfhaat#comment-2125609 Mijn reactie: johannn  1 december 2017 at 21:31 Han, Wat doe je, Han? Ga je deze blanken, die zich volgend opstellen in de strijd tegen discriminatie, en die je nu van blanke zelfhaat beschuldigt, in het rijtje indelen naast  – Cliteur – occidentofobie (, de haat van de westerse intelligentsia tegen de verworvenheden van hun eigen erfgoed – HvdH)  – en Baudet – oikofobie ( de afkeer die bij blanke smaakmakers zou bestaan ten opzichte van de cultuur uit hun geboorteland – HvdH )? Daar heeft Han van der Horst een artikel over geschreven. Zie link hieronder. Hoe ga je hún “fobie” noemen? Dan wordt de derde:  – Han van der Horst – ***fobie ( de afkeer van het eigen ras – HvdH) Daar ben je nu mee bezig. Wil je dat wel? ___ Ik wacht nog steeds op een adequáat antwoord, Han. Het antwoord dat je gaf was geen antwoord. .

Derk Wielinga
Derk Wielinga31 jan. 2018 - 9:02

vermoorde onschuld, Nu snap ik onze verwarring een beetje. Ik ben van mening dat racisme inderdaad ontstaat en niet alleen manifest wordt, door deze onzalige blank-wit discussie. Maar dit even terzijde. Mijn gebruik van Pyrrusoverwinning was en is gewoon correct, en uw pedante 'moet definitie maar eens opzoeken' vind ik dan weer ietwat kleinzielig. Evenals uw beschrijv vermoorde onschuld, Nu snap ik onze verwarring een beetje. Ik ben van mening dat racisme inderdaad ontstaat en niet alleen manifest wordt, door deze onzalige blank-wit discussie. Maar dit even terzijde. Mijn gebruik van Pyrrusoverwinning was en is gewoon correct, en uw 'moet definitie maar eens opzoeken' opmerking komt mij dan weer ietwat kleinzielig en pedant over. Nog een opmerking van u, hierboven: 'Het is tijd dat hij ook eens afstand neemt van die vorm van kleinzielig gedrag. ' Die opmerking getuigt niet bepaald van grootmoedigheid van u, vlak nadat ik mijn excuses had aangeboden voor mijn kleinzielige opmerking. Of vindt u wel? Dit bedoelde ik met stroeve communicatie. Bent u echt van mening dat het niet aan u ligt? :)

johannn2
johannn26 feb. 2018 - 18:15

Han, En wéer blijf je me het antwoord schuldig, Han. Ik zal het een volgende keer nog weleens proberen. Misschien dan, Han? .

Alicia2
Alicia228 jan. 2018 - 15:07

Het woord Blank komt uit het Latijn. In Frankrijk is dat Blanc. In Portugal is dat Branco. In Spaans is dat Blanco. In Italiaans is dat Bianco. Verder zijn de mensen die in deze landen wonen, niet Wit maar wel Blank. De enige mensen die ik ken die naast Blank ook nog spierwit, zijn Ieren. Het Engelse woord Blank = niet wit. White is het Engelse woord voor het Nederlandse woord Blank. In Afrika worden gemengde mensen Coloureds genoemd terwijl dit woord in o.a. GB en de VS weer taboe is. In Suriname worden zwarten gewoon negers genoemd, wat weer niet mag in Nederland. In Brazilië worden kleurlingen Mulato's genoemd en in Angola Gabrita (geit) In Zimbabwe worden blanken Murungu's genoemd en de Ndebele stam noemt de Shona stam, Shona dogs. Dus waar praten we over? Ik ben een bakra Surinaamse.

4 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 23:16

o primeiro censo demográfico do Brasil foi feito em 1872 e perguntava aos brasileiros em qual dos quatro grupos eles se enquadravam: preto, pardo, caboclo ou branco. Ao longo de mais de 140 anos, foram feitas algumas mudanças na nomenclatura, mas ainda não há consenso sobre a forma de classificar a população. (...) Segundo Petruccelli, cada pessoa tem liberdade para dizer a sua classificação. Ele explica que pretos normalmente são as pessoas que se enxergam com a cor mais escura. Mas em relação aos pardos não há consenso. "Normalmente são as pessoas que se classificam como ‘morenas’ ou ‘mulatas’, mas isso depende na região", afirma. O pesquisador diz ainda que nas regiões Sul e Sudeste, a população que se declara parda normalmente é de origem africana. Porém, no Norte, muitos pardos são, na verdade, descendentes de indígenas. Ele ainda conta uma história curiosa sobre a situação no Distrito Federal. "A população local, por mais branca que seja a sua pele, se classifica como parda porque vê os brancos como os funcionários públicos que vieram de fora". E o afrodescendente? - De acordo com o diretor da Unegro, o termo afrodescendente - ou afrobrasileiro - está em desuso. "Acredito que hoje seja muito mais adequado chamar alguém de negro do que de afrodescendente. Essa é muito mais uma nomenclatura política, de ação dos movimentos sociais na luta contra discriminação do que para designar a cor", explica. - https://tinyurl.com/ycybqjpp In Brazilië ligt de situatie dus een stuk gecompliceerder, a) omdat er ook nog indianen voorkomen en nakomelingen uit gemengde huwelijken met indianen en b) omdat de benoeming van al die variaties streekgebonden is. Met als typische bijzonderheid dat in het "Distrito Federal" (de provincie waarin de hoofdstad Brasilia ligt) zelfs de mensen met de allerlichtste huidskleur "kleurling" genoemd willen worden, omdat ze niet gezien willen worden als één van die import-ambtenaren uit de hoofdstad. Overigens heb ik nooit gemerkt dat de Brazilianen er veel ophef over maken. Zo heb ik ooit een oude mannetje leren kennen die iedereen aansprak als "negro velho" (ouwe nikker), zonder dat als belediging werd opgevat. Hij droeg als gevolg wel zelf de passende bijnaam "negro velho", alhoewel hij in de verste verte niet op zwarte piet leek.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2018 - 9:28

Het zal je misschien zijn opgevallen dat antiracistische activisten in Brazilie juist het woord negro gebruiken om de Afro-Brazilianen mee aan te duiden. In het stuk gaat het over de Unegro. Dat is de Unie van negros en negras voor de gelijkheid. Ik denk wel eens dat we het Nederlandse woord neger ontleend hebben aan het Portugees in de tijd van Johan Maurits maar dat kan ik voor geen meter bewijzen. Het is een vermoeden. Dit is de facebookpagina. Ik zal eens een bekende anecdote vertellen uit de tijd van die eerste volkstelling waar je het over hebt. Een Engelsman bezocht Brazilie en liet zich rondleiden in een of ander stadje. Daar kwam hij een parade tegen van de plaatselijke burgerwacht. De huidskleur van de kolonel viel hem op. "Kan bij jullie een neger offivier worden in de burgerwacht?" vroeg hij want het zou nog anderhalve eeuw duren voor mw. Nzume haar bestseller schreef. "Wat bedoelt U?", vroeg zijn gesprekspartner verbaasd. De Engelsman wees naar de kolonel die trots voor zijn schutters marcheerde. "O", zei de Braziliaan. "De kolonel! Nu begrijp ik het. Ja, vroeger was de kolonel inderdaad zwart. Maar nu niet meer. Hij heeft het ver gebracht". In Brazilië werd en wordt maatschappelijk succes nog vaak geassocieerd met een lichte huidskleur behalve in de sport en de muziekwereld. Men zal dus in de succesvolle zakenman eerder het Europese element herkennen en in de dagloner het zwarte of indiaanse. Dat maakt de strijd van Unegro extra moeilijk. Op de blogspot http://unegroriodejaneiro.blogspot.nl/ vind je stukken waarin de gevolgen worden uitgelegd. Zo blijken de negros veel minder te verdienen dan de blanken. Dat is uitgerekend. Misschien een goed idee voor de beweging in Nederland voor een nieuwe focus. O ja, Reinaldo, de koning van de pagode, is ook lid. Dat onderstreept hij als hij zichzelf beschrijft. https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lxlA0edJJKI

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2018 - 9:40

Nu vergeet ik de url van de facebook van de Unegro https://www.facebook.com/unegrobr/ Het lijkt trouwens dat er een soort band is met de PCdoB, de Communistische Partij van Brazilië, in oorsprong een stalinistische groepering, die nu wel een beetje vergelijkbaar is met de SP, krijg ik de indruk. Als je Portugees kent lees dit https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_negro_no_Brasil. Dit is Engels: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Movement_of_Brazil

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld29 jan. 2018 - 15:29

"Het zal je misschien zijn opgevallen" Nee, eerlijk gezegd niet. Alleen wist ik toevallig dat de meeste kleurlingen in het N-O worden aangeduid als "pardo's", maar het is zelden onderwerp van gesprek en dus heb ik het even opgezocht op het internet. Het enige voorbeeld dat ik me nu uit de praktijk herinner is, dat de media -en de GLOBO in het bijzonder- wordt verweten hun presentatoren (bijna) allemaal wit zijn en dat de novelas zich bijna allemaal afspelen in de rijke witte bovenklasse, terwijl alle bedienden kleurlingen zijn.

JohnVKR
JohnVKR28 jan. 2018 - 12:19

Ik begrijp oprecht niet waar Han zich zo druk om maakt. Natuurlijk kan je beargumenteren dat het woord 'blank' meerdere betekenissen heeft, maar geldt dat niet voor vrijwel elk woord? En als ik kijk wat het woord 'blank' in het Engels betekent, dan word ik daar ook niet vrolijk van: Blank = Expressionless, Empty, Vacant, Deadpan, Wooden, Stony, Impassive, Inanimate, Poker-faced, Vacuous, Glazed, Fixed, Lifeless, Uninterested, Emotionless, Unresponsive, Inscrutable en meer. Kortom: als we onszelf vanuit de Engelse betekenis 'blank ' zouden noemen, dan zijn Han en ik dus eigen 'identiteitsloos'. We zijn eigenlijk helemaal niks!!! We zijn geen mens maar robot. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar nu zo blij van word. Ook in het Nederlands zien we dat een van de betekenissen van het woord 'blank' is: zonder kleur/kleurloos - dus opnieuw 'identiteitsloos'. En zo zie ik mezelf toch echt niet Han !! In het Nederlands is één van de betekenissen van 'blank' - ik herhaal één van de betekenissen: rein, onbevlekt. Ook zien we dat dit woord in het 'Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal' uit 1864 als volgt werd omschreven: "de blanken (in tegenoverstelling van de negers)." Gegeven het feit dat 'de negers' in 1864 geen positieve associaties opriepen, alsmede het gegeven dat het woord 'blank' door het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime werd omarmd - 'slegs vir blankes' - voel ik me toch echt niet prettig bij dit woord. Als witte Nederlander heb ik in ieder geval een kleur, een identiteit. Als blanke Nederlander ben ik kleurloos, terwijl ik vanuit een andere betekenis het tegenovergestelde ben van de 'minderwaardige neger'. Han, ik denk echt dat de keus voor 'wit' door de NOS een zeer te rechtvaardigen keus is.

11 Reacties
punt2
punt228 jan. 2018 - 14:56

Quote : " Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime werd omarmd – ‘slegs vir blankes’ – voel ik me toch echt niet prettig bij dit woord. Bordjes met "White Only" sla je even over ? anders ook zo''n gevoel bij White/ Wit? Dat noemt men selectief winkelen, alleen dat eruit halen wat jou uitkomt en de rest verzwijgen. Of moeten we gaan tellen op hoeveel bordjes Blank stond in vergelijking met White

JohnVKR
JohnVKR28 jan. 2018 - 16:37

@Rob Roy. Natuurlijk ben ik selectief aan het winkelen. We zijn allemaal selectief aan het winkelen. Han is selectief aan het winkelen. Jij bent selectief aan het winkelen. Alicia hierboven is selectief aan het winkelen. Maar dat betekent niet dat het ene woord in de ene taal niet een andere gevoelswaarde kan hebben dan in de andere. Zo is Apartheid een Nederlands woord en het daaraan gerelateerde 'slegs vir blankes' een Nederlandse zin. Han brengt zijn stuk alsnog hij de enige is die het gelijk aan zijn kant heeft. Dat is niet zo. Want tegenover het verhaal van Han kunnen we zoveel andere verhalen plaatsen. Maar waar het wel omgaat: er is een groep mensen in ons land die zich zeer ongemakkelijk voelt bij gebruik van het woord 'blank'. Han is van mening dat we met deze mensen geen rekening hoeven te houden. Ik ben van mening dat we daar wel rekening mee mogen houden. Han lijkt vervolgens te suggereren dat hij zich dan gekwetst voelt. Dat laatste vind ik zeer vergezocht. Je mag best van mening zijn dat 'blank' niet de betekenis heeft die sommigen er aan geven. Maar dat je je opeens gekwetst zou moeten voelen omdat je opeens 'wit' wordt genoemd in plaats van 'blank' valt naar mijn vaste overtuiging niet te onderbouwen. Dat is net zoiets als: 'ze willen ons kinderfeest afpakken' terwijl helemaal niemand ons kinderfeest wil afpakken. Of kan jij wel een hele goede reden verzinnen waarom ik me gekwetst zou moeten voelen omdat ik 'wit' wordt genoemd? Laat iemand mij s.v.p. uitleggen wat er kwetsend, beledigend is, aan het woord 'wit'? Want ik weet het echt niet!

JohnVKR
JohnVKR28 jan. 2018 - 16:39

Correctie: Han brengt zijn stuk ALSOF hij de enige is die het gelijk aan zijn kant heeft. Dat is niet zo. Want tegenover het verhaal van Han kunnen we zoveel andere verhalen plaatsen.

NicoSchouten
NicoSchouten28 jan. 2018 - 18:50

Is het je nog steeds niet opgevallen dat 'blanken' helemaal geen witte huidskleur hebben? En dat met witheid juist gekoketteerd werd door de 'hoge' standen en later ook de kolonialen? Dat kan je nog op schilderijen zien die boeren beslist niet wit afschilderen. Witheid betekende dat je geen ruw werk hoefde te doen of in slechte omstandigheden hoefde te werken. Het is van oorsprong een elitair begrip voor zover er mensen mee werden bedoeld. Dit geldt ook enigszins voor blank, maar minder daar het in veel toepassingen licht van kleur betekent. Dat dit woord is ingeburgerd in Nederland in plaats van wit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de adel hier al vroeg overvleugeld werd door de opkomst van andere standen voor wie witheid niet zo relevant was. Zij het later weer wel voor machtige kooplui en hun omgeving. Een woordenboek signaleert alleen maar in welke betekenissen in een gegeven tijd woorden zijn gebruikt. Het is niet normatief. Ik vind zelf blank ook niet ideaal, maar niet vanwege archaïsche associaties; daarentegen wel dichter bij de werkelijkheid dan wit. En juist het idiote zwart-wit-schema moet doorbroken worden, daar het de veelheid van werkelijke kleuren miskent.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 22:12

JohnVKR. Tegenover mijn verhaal zoveel andere verhalen stellen? De sprookjes van Grimm zeker.

JohnVKR
JohnVKR29 jan. 2018 - 7:55

@HanvanderHorst. "Niettemin blijft aanwijzen en ontmaskeren geboden. Wie in jou allereerst je huidskleur of je genenpatroon ziet, is een potentieel gevaar. Een belangrijke indicator is het als zulke lui proberen op jou en mensen die op je lijken een woord te plakken dat niet jij maar zij gekozen hebben." 1 - Het zijn al decennialang witte mensen die in niet-witten allereerst een huidskleur en genenpatroon zien. Mede om die reden hebben witte mensen mogelijk voor het in hun ogen superieur klinkende woord 'blank' gekozen. Mede om die reden voelen sommige zwarte mensen zich daar niet prettig bij. 'Laat je zulke onzin niet aanleunen. Ook niet als je tegenstanders beweren dat hun analyse niet biologisch is maar cultureel of godsdienstig. Zet de lieve vrede bij het afval. Ga er tegenin. Laat je niet wegzetten.' 2 - Het minste van wat je kunt zeggen is dat gebruik van het woord 'blank' cultureel is. Maar los daarvan. Met 'ga er tegenin, laat je niet wegzetten' plaats je bewust 'wit' tegenover 'zwart'. Alsof alle witte mensen hetzelfde denken als jij. Dat is niet zo! Hoewel ik me ervan bewust ben dat 'blank' ook 'wit' kan betekenen, betekent 'blank' zoveel meer. En sinds de wijze waarop het woord blank door het apartheidsregime in Zuid-Afrika werd gebruikt, heb ik me nooit gemakkelijk gevoeld bij dat begrip. Dat is niet iets van de laatste jaren. Dat onprettige gevoel had ik 30 jaar geleden al. Omdat de NSB ooit had gekozen voor het oranje-blanje-bleu van de prinsenvlag, associëren we die vlag nu met nazisme. Dat is jammer, omdat die vlag misschien wel mooier/meer onderscheidend is dat het rood-wit-blauw. Maar jij en ik willen het oranje-blanje-bleu niet meer zien. Eenzelfde gevoel roept het woord 'blank' bij mij op. Niet bij nou maar wel bij mij. Om dan alle witte mensen op te roepen zich tegen gebruik van het woord 'wit' te verzetten, getuigt ook weer niet van al te veel respect voor al die witte mensen die bij het woord 'blank' een andere gevoelswaarde hebben dan jij.

JohnVKR
JohnVKR29 jan. 2018 - 9:40

Correctie: Niet bij JOU maar wel bij mij.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2018 - 9:43

JohnVKR, de geschiedenis leert ons inderdaad, zoals je goed uitlegt, waarom je niet moet accepteren dat anderen jou om je huidskleur gaan definiëren. Ik noem in mijn stuk ook de groeperingen waar ik dat van geleerd heb. Is je dat opgevallen?

punt2
punt229 jan. 2018 - 10:07

@JohnVKR, zoals jij nu iets hebt tegen Blank omdat in Zuid Afrika ook Blank werd gebruikt naast White, vergeet je voor het gemak het racisme in Amerika wat overal de benamingen Black en White gebruikten om onderscheid te maken. Nu is er in Nederland door het gebruik van White de uitdrukking White Supremacy, White Privilege en White innocence al veelvuldig gebruikt door juist hen die Blank willen vervangen door Wit. waardoor het argument "slegs vir blanke" niets met de huidige argumenten om van Blank Wit te maken iets van doen heeft. Natuurlijk ben je vrij om voor jezelf elke benaming te gebruiken die je zelf zou willen, alleen leg het mij niet op. Want ik ga niet mee in de argumentatie van de NOS of van Gloria Wekker en co.

JohnVKR
JohnVKR29 jan. 2018 - 15:36

@Rob Roy. Weer zo'n misverstand. Niemand legt jou op dat je 'wit' in plaats van 'blank' moet gebruiken. Dat moet je helemaal zelf weten. Maar als de NOS ervoor kiest om het woord 'wit' te gebruiken, is dat een te rechtvaardigen keuze.

JohnVKR
JohnVKR29 jan. 2018 - 15:53

@HanvanderHorst. Dit wordt een hele moeilijke discussie die we beter voor een andere keer kunnen laten. Want een van de dilemma's in onze samenleving is nu juist dat er teveel mediamakers en beleidsmakers zijn die zeggen 'kleurenblind te zijn', 'geen verschillen te zien' omdat voor hen 'iedereen gelijk' is. Hoe goed bedoeld deze visie ook is, daar zit 'm nu juist het probleem. Want wanneer je geen verschillen ziet, bekijk je alles door je eigen witte bril, en loop je tegen het dilemma aan dat teveel mensen zich niet in de uitingen van onze samenleving herkennen - omdat er met hun visie, met de wijze waarom zij 'kijken naar' geen rekening wordt gehouden. Hoe vervelend ook: er zijn verschillen en daar moeten we rekening mee houden. En om daar rekening mee te kunnen houden, rest ons geen andere mogelijkheid dan te benoemen, zodat we ons ervan bewust worden dat we ook rekening moeten houden met de perspectieven van niet-wit mensen. Dat betekent niet dat iedereen met dezelfde huidskleur hetzelfde vindt, maar het is wel de enige manier om ons continu bewust te doen zijn van het feit dat mensen met verschillende achtergronden op verschillende manieren naar de dingen kijken.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis28 jan. 2018 - 11:34

Yo Han, my whitey. Hoe kan het toch zo zijn dat we het rode , zwarte en het gele ras hebben, maar niet het witte ? Dat is toch niet logisch ?

8 Reacties
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis28 jan. 2018 - 13:21

En daar komt bij dat blank een proto germaans woord is voor wit. https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/blankaz Er is ook een relatie met het woord blinken (blonken, bleken etc). De blinkende witte sneeuw van de berg Kaukasus. Plinius de oudere, U heeft hem misschien nog gekend, schreef daarover : „De Skythen noemen de berg de Kaukasus Croucasis, wat wit van sneeuw betekent.” De stam *xrohu komt volgens linguïsten van een oud Perzisch woord voor sneeuw of ijs., kas- betekent glinsteren. De Kaukasus is dus een berg die wit glinstert van sneeuw Waarom het beestje niet gewoon bij zijn naam noemen ?

Mr Ed
Mr Ed28 jan. 2018 - 13:25

De laatste keer dat ik mensen serieus over het rode en gele ras hoorde praten was toch ergens midden jaren '70. Ook in engelstalige landen wordt dit al lang niet meer gebruikt.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis28 jan. 2018 - 14:29

En van boven de rivieren Was daar de Sallische Frank Zijn huid was blinkend blank En sneeuwwit was de bloem Die hij eeuwen later plukte Haar naam was Blancefloer Een mooie blanke maagd Wit puur en ongerept In tegenstelling tot het zwarte Dat negatieve en dat slechte Dat geblakerd was in de hel Dit lijkt een woordenspel Maar het benadrukt de suprematie van blank De bleekhuid die spreekt met dubbele tong Want blank beteken iets meer dan wit De conclusie is dat het woord blank als feitelijke aanduiding voor de huidskleur op betrekkingsniveau een superieure betekenis heeft ten opzichte van alle andere huidskleuren en dus beter geschrapt kan worden. Je kunt de term blank niet tegenover zwart, rood en geel zetten. Dat is denigrerend voor alle anderen behalve jijzelf als witte mens, die zichzelf blank noemt. De stiekeme superioriteit die in dat woord verborgen ligt vind ik problematisch.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 14:54

Kijk, Pieter Jacobus, het begint allemaal klein. Zo´n beetje op jouw manier.

MikeJ2
MikeJ228 jan. 2018 - 15:29

Mensenrassen zijn een verzinsel van racisten. U wilt toch niet beweren dat u daar toe hoort?

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jan. 2018 - 17:05

Tja er moet ook iets te profileren zijn toch? Om te kunnen profileren op kleur, moet je dus eerst van blank wit maken. Ik zeg; an m/n hoela! Ik heb mijn blanke buik er helemaal vol van! Genoeg is genoeg! Ik ben er trots op te zijn wie ik ben en ik ben toevallig blank. Dat is niet mijn verdienste, ik ben geheel toevallig zo geboren, heb daar totaal geen invloed op gehad. Ben jij trots op wie je bent? Ja ? Goed zo.! Houden zo. Kleur maakt geen verschil. Doe er dan niet alles aan om kleur wel verschil te laten maken. De ene keer mag het niet de andere keer moet het. Ik kan hier geen enkele logica meer in ontdekken.

Hanvander Horst
Hanvander Horst30 jan. 2018 - 10:22

Taal is niet logisch. Anders zouden mensen met een Afrikaanse achtergrond zich net als vroeger zonder problemen neger noemen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jan. 2018 - 17:16

De denkwijze dus ook niet! Tenminste niet als je zegt tegen racisme te zijn en tegen profileren,.

Katwezel
Katwezel28 jan. 2018 - 8:15

Ik prefereer de term 'pigmentelijk gehandicapt'.

6 Reacties
marcelhermus
marcelhermus28 jan. 2018 - 11:30

Precies, ik heb er altijd enorm veel last van als de zon weer fel brand. Ik moet toch altijd eerder als de anderen de schaduw opzoeken of factor 50 erop smeren. Dus dit lijkt me een betere term.

OlavM
OlavM28 jan. 2018 - 12:29

@ Katwezel: Kunnen we het dan niet beter over "pigmentelijk beperkt' hebben? :)

JohnVKR
JohnVKR28 jan. 2018 - 13:09

We kunnen ons ook Kaukasisch noemen. In de VS gebruiken ze het woord Caucasian nog steeds voor mensen van het Europese ras. Bijkomend voordeel is dat de Duitse filosoof Christoph Meiners, die de term ooit introduceerde, daar ook inwoners van Noord-Afrika (zoals Marokkanen) en West-Azië zoals Turken) mee bedoelde. Dat brengt een deel van de in Nederland woonachtige bevolking dus weer wat dichterbij elkaar.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jan. 2018 - 17:07

Mooi blank is niet lelijk, mooi zwart is niet lelijk. Mooi is niet lelijk! Zijn we allemaal gelijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jan. 2018 - 17:28

Terwijl verstandige Amerikanen juist van het obsolete label "caucasian" af willen ten gunste van "European American" lijkt mij kaukasisch voor blank in Nederland een merkwaardige en hoogst onhandige ruil. http://www.sjsu.edu/people/carol.mukhopadhyay/papers/Getting-Rid-of-the-Word-Caucasian.pdf

JohnVKR
JohnVKR29 jan. 2018 - 9:43

@DanielleDefoe. Ik bedoelde het cynisch, maar dat kwam blijkbaar niet zo over.

henk-alexander
henk-alexander27 jan. 2018 - 23:34

Obama nam een 'black identity' aan en identificeerde zich met de 'black culture'. Welke dilemma's hij hierbij tegenkwam is mij niet bekend – hij had ook de kleur van zijn moeder kunnen claimen. Er moet geen sociale druk om als 'blank' of 'wit' te worden geïdentificeerd; keuze ligt altijd bij het individu. Een dichotome classificatie die mensen in zwarte en witte opdeelt, dus op basis van huidskleur, is delicaat. Eigenlijk bizar omdat de werkelijkheid niet zo in elkaar zit. Want binnen deze kleurcategorieën zijn deelidentiteiten en subculturen te onderscheiden die elkaar overlappen en uitsluiten. Binnen 'zwart' en 'wit' is diversiteit alom - hoe paradoxaal dat ook lijkt. Zo zijn er mensen die 'raciaal' en cultureel gemengd zijn. Dat vraagt dan ook een restcategorie om iedereen aan zijn/haar trekken te laten komen. Deze categorie, waarvoor de benaming 'bastaard' voor de hand ligt, zal immers de toekomstige wereldpopulatie vormen. De mensen zullen dan met de nodige ironie op de zwart-wit discussies van weleer terugkijken.

3 Reacties
NicoSchouten
NicoSchouten28 jan. 2018 - 12:25

Deze mensen met ouders van verschillende huidskleur kunnen een grote rol spelen om het hele onzinnige zwart-wit-schema naar de ideologische rommelzolder van de geschiedenis te verwijzen. Helaas liet Obama die kans lopen.

henk-alexander
henk-alexander28 jan. 2018 - 17:57

Inderdaad, Obama heeft verzuimd om zich als zodanig te profileren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jan. 2018 - 12:04

Wat mij betreft kan Obama gewoon blank zijn maar in Amerika kan hij dat naar ik vrees niet. Rachel Anne Dolezal mocht ook niet meedoen met de "African Americans". Zij was een gerespecteerde activiste en docent tot haar ouders bekend maakten dat ze "white" was. Zij werd beschuldigd van cultural appropriaton. Plotseling was "white" niet langer een "state of mind" maar weer een huidskleur.

Derk Wielinga
Derk Wielinga27 jan. 2018 - 23:23

Johann schrijft hieronder ergens: " Misschien een ideetje om een keer overnieuw te beginnen en over te schakelen op “wit”? Een frisse start? En de relaties een nieuwe kans te geven? " Die " frisse start " is nu al niet meer fris wat mij betreft. Sinds ik Rizza Tisserand in een radio 1 interview heb horen praten over " wit". " .als ik de gemiddelde witte nederlander een beetje ken is er geen manier om ze sneller over de kling te jagen dan te zeggen dat het allemaal hun schuld is." Vanenburg vervolgt door te zeggen dat " nou het kan nog veel sneller kan door simpelweg te stellen dat mensen niet blank zijn maar wit" . Even later vervolgt Tisserand ' ik vind het ook wel leuk om mensen een beetje te pesten." (door ' wit' te gebruiken ipv ' blank' ) vanaf 1:40 (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/pascal-vanenburg-over-witte-nederlander) . Tisserand bedoelde ' op de kast jagen' ipv ' over de kling jagen' natuurlijk, maar dat maakt het er niet frisser op. Iedereen die op welke grond dan ook, maar met eerbare motieven (tegen racisme) bezwaar maakt wordt veel te snel weggezet als niet loyaal aan de zaak. (HvdH, Femke Halsema, e.a.) Als je wat afstand neemt, van de discussie komt het allemaal bijzonder potsierlijk over eigenlijk, het gedram over een woord. De hele beweging voor 'wit' doet me vaak denken aan de de ' People;s liberation front' uit Life of Brian. Veel woorden over daden en nog meer woorden over welke woorden dan het best gebruikt kon worden, maar tegelijkertijd bitter weinig daden. Haha, die film kent u hoop ik. Ik heb een grote hekel aan racisme. Ik kan me zelfs ook voorstellen dat er een drang naar een soort genoegdoening is in de trant van ' laat hen (de blanken) ook maar eens de minachting voelen die gekleurde mensen vaak (dagelijks?) moeten voelen. Maar kunt u zich ook voorstellen dat dit aspect van 'wit' ipv 'blank' een averechts effect heeft en zal hebben? Racisme moet je in de kiem bestrijden, en woorden zijn niet de kiem. Was het maar zo makkelijk.

5 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 14:46

"Racisme moet je in de kiem bestrijden, en woorden zijn niet de kiem." Vertel eens wat dan wel de kiem is en hoe je die wilt bestrijden. ( Ik twijfel of die uitdrukking hier op de juiste wijze wordt gebruikt, aangezien "in de kiem bestrijden" naar mijn mening betekent "daar waar het de kop opsteekt", maar het is niet mijn bedoeling een discussie over het gebruik van de Nederlandse taal te beginnen)

Derk Wielinga
Derk Wielinga28 jan. 2018 - 16:45

Er zijn meerdere kiemen denk ik (het is voor mij moelijk te zeggen wat kiemen zijn, maar ik weet wel dat 'blank' geen kiem is). Ik sla er een slag naar. Een belangrijke kiem is denk ik een biologisch ingebouwde drang naar groepsvorming, waardoor je je eigen groep kunt bestendigen en de schuld voor eigen falen eventueel kunt projecteren op een andere groep. Uiterlijke kenmerken zijn een voor de hand liggende makkelijke manier om groepen te definieren en te onderscheiden en huidskleur ligt dan al snel voor de hand. Als die verschillen niet 'voorhanden' zijn, dan wordt er vaak snel naar kleding of taal gegrepen, wat dan al snel een 'cultuur' wordt. En dan zal vervolgens ook opvoeding (cultuur dus eigenlijk) vaak een rol spelen bij het vormen van racisme. Deze kiemen bestrijden kan door een beroep te doen op een andere biologische drang die we als mensen hebben. Inlevingsvermogen. Sympathie voor anderen zonder dat we ze kennen. Mogelijkheid tot leren. Ik geloof in voorlichting over slavernijverleden en kolonialisme. In de jaren zeventig hoorde ik op de lagere school over slavernij en Nederlandse betrokkenheid en hoe in de VS extreem racisme nog veel langer kon gedijen dan in Europa. De beste manier om racisme tegen te gaan is te ontdekken dat persoonlijkheid of intellect niet aan ras gebonden zijn. En dit ontdek je door mensen uit andere groepen te leren kennen, 'muren' en 'glazen plafonds' te doorbreken, racisme aan te pakken bij sollicitatie procedures bijvoorbeeld. Noem het 'Institutioneel racisme' voor mijn part maar ik zou het liever genoemd zien onder een wat minder vage term. Waarom niet gewoon de term 'racisme' die we allemaal kennen? Waarom niet het racisme in de instituties zo duidelijk mogelijk benoemen? (zie Grietjes bijdrage elders over het vage taalgebruik in deze discussie). Als we nu eens onze energie hadden besteed aan racisme bij sollicitaties ipv het woordje 'wit'? Zoals gezegd vond ik de blank->wit actie eerst wel sympathiek, maar nu zie ik dat het veel meer kwaad doet dan goed, vooral vanwege de drammerige en pesterige en belerende toon. Ik heb Anousha Nzuma heel irritant Georgina Verbaan horen corrigeren nadat ze 'blank' gebruikte. Ik heb Rizza en Pascal lacherig horen praten over het 'pesterige' aspect wat dit woord nu al in zich draagt en waar het nog lang onder zal lijden, (en alle mensen, donker en licht zullen er ook onder lijden, direct of indirect). Het hele project wit->blank is wat mij betreft jammerlijk mislukt en heeft veel schade berokkend. Ook al zal 'blank' vervangen worden door 'wit', het zal een pyrrusoverwinning zijn en een maatschappelijke splijtzwam blijken. 'Wit' is zeer ongelukkig gekozen. Veel effectiever ware het geweest als we ons gericht hadden op het hele spectrum, van heel licht getint tot heel donker getint, oid. Maar niet het 'zwart/wit'.

Derk Wielinga
Derk Wielinga28 jan. 2018 - 19:41

Een kleine aanvulling. Ik denk dat het woord 'blank' zeker kan bijdragen tot frustratie wanneer het als beledigend en racistisch ervaren wordt. Maar daarmee is het nog geen 'kiem' denk ik en het wegnemen van dit woord zal niet tot minder racisme leiden. Verder: ' in de kiem ' gaat meestal samen met 'smoren'. Ik twijfel nu of 'in de kiem bestrijden' ook ' mag', volgens de stijlgids bijvoorbeeld . Ik gebruik 'in de kiem' in de zin van 'voor dat het groot/groter wordt'. De betekenis van 'daar waar het de kop opsteekt' ken ik niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Het is niet zo heel anders als je bedenkt dat racisme aanstekelijk werkt en zich snel kan verspreiden als het genormaliseerd wordt.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 23:57

Derk Wielinga - Bedankt voor dit uitgebreide antwoord en ik denk dat we het eigenlijk wel eens zijn. Met de aantekening dat discriminatie ook op velerlei wijze in de taal tot uitdrukking kan komen, niet alleen door het gebruik van bepaalde woorden. Zo besloot zo'n PVV-dame eens een betoog over gedeeld Nederlanderschap in den vreemde af met de veelbetekenende constatering: "Ons kent ons, tenslotte." Waarop ik haar gelijk liet weten: "Daar hoor ik alleen niet bij", waarmee ik een ontluikende vriendschap direct in de kiem smoorde. Nou hoop in toch echt dat niet ergens een T ben vergeten, of teveel heb geplaatst.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld29 jan. 2018 - 18:36

Fuck zeg.... Nou hoop IK toch echt dat IK niet ergens een T ben vergeten, of teveel heb geplaatst. Geen mens is perfect, moet je maar denken.

Rara5
Rara527 jan. 2018 - 22:32

Grappig, door een discussie aan te gaan waarom blank niet vervangen moet worden door wit, voert deze discussie de boventoon en niet de echte discussie. Is niemand bij gebaad. Zo zijn er ook genoeg bedrijven die willen veranderen vanwege blockchain etc, maar steeds opnieuw de discussie moeten voeren met bepaalde werknemers waarom ze het niet blijven doen zoals ze al die jaren deden. Die bedrijven komen ook nooit tot de kern. Ik noem kodak

OlavM
OlavM27 jan. 2018 - 22:15

Goed gezegd, Vermoorde Onschuld! [Op zoek naar voorbeelden: kijk eens naar het lot van de Afro-Amerikanen door de eeuwen heen en het n-woord.] Dit is (eindelijk!) een erkenning van Han van der Horst dat de betekenis en lading van woorden kan veranderen. Hij heeft het hier over het "n-woord" en niet over "negers". Dit laatste woord heeft hij -zeker weten- zelf vroeger gebruikt, net als ik zelf. We hebben inmiddels ontdekt dat de term "negro" of "neger" (vroeger ook nog door b.v. James Baldwin en Martin Luther King jr. gebruikt) tegenwoordig door zwarten beargumenteerd als denigrerend wordt ervaren, en we gebruiken die dus niet meer. Waarvoor Han van der Horst m.i. een blinde vlek heeft: het is niet hetzelfde als een dominante groep en cultuur een onderliggende (minderheids)groep mensen met bepaalde termen benoemt waaruit discriminatie en eventueel zelfs minachting blijkt ("negers", "zwartjes", "smousen", e.d.), of als een in een dominante cultuur gediscrimineerde groep de overheersende groep beargumenteerd met een bepaalde term benoemt ("witten"), uit welke verder geen minachting of discriminatie blijkt, maar een als meer adequaat ervaren benoeming. Het is dus kortzichtig om dit laatste op één lijn te stellen met onderdrukkers en vervolgers van joden en zwarten in de VS en Zuid-Afrika. Deze sociaal-culturele tegenstelling is globaal en slaat zeker niet terug op alle individuen, waarmee ik bedoel dat er natuurlijk ook zwarten zijn met hoge of machtige posities, en witten met juist onderliggende posities. Racisme wordt dan ook niet nagestreefd met deze terminologie, maar aanduiding van een belangrijk sociaal-cultureel aspect in de huidige samenleving.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 9:33

Je kunt kort lullen en je kunt lang lullen maar je meet gewoon met twee maten. "Wit" voor huidskleur wordt door blanken niet gepruimd en dat heb je maar te respecteren. En het aantal blanken doet er niet toe.

NicoSchouten
NicoSchouten28 jan. 2018 - 10:34

Er verschijnen nog steeds sexadvertenties waarin het woord negerin voorkomt, soms zelfs neger. Populair is verder de 'brabantneger'. Dus zo negatief is het allemaal niet. En je zou toch maar eens moeten nagaan in de geschiedenis waarom een woord een negatieve lading kan krijgen voor een heleboel mensen (zelden voor allen). Niet vanwege de klanken van het woord. En omdat het niet om de kern van de betekenis gaat lost de verandering van het gebruik van woorden een mogelijk probleem in het geheel niet op. Het creëert eerder een extra probleem. Ik vermoed dat de Duitse revolutionair uit de 19e eeuw, Friedrich Engels, al dit gezever over wit zus en wit zo, dat de aandacht afleidt van klassentegenstellingen binnen mensen met een verschillende huidskleur, een typisch kleinburgerlijke ideologie zou noemen.

OlavM
OlavM28 jan. 2018 - 11:48

@ Han van der Horst: ]“Wit” voor huidskleur wordt door blanken niet gepruimd en dat heb je maar te respecteren. En het aantal blanken doet er niet toe.] Goh, je spreekt namens dé "blanken"? Wacht nog maar een paar jaar. Dan is het algemeen spraakgebruik geworden het over zwarten/niet-witten en witten te hebben. Natuurlijk kan je door blijven gaan als een soort Don Quijote. Dat is dan je eigen keuze.

OlavM
OlavM28 jan. 2018 - 11:53

@ Nico Schouten: Je bedoelt de "braboneger". Dat is een zelf gekozen geuzennaam.Dat moet de desbetreffende artiest natuurlijk helemaal zelf weten. En sinds wanneer zijn seksadvertenties maatgevend voor het Nederlandse idioom? :) Bij mijn weten heeft Friedrich Engels het helemaal nooit over "wit zus en wit zo" gehad, maar goed, wijs de vindplaats maar aan.

OlavM
OlavM28 jan. 2018 - 11:58

Correctie: Je "vermoedt..... een typisch kleinburgerlijke ideologie zou noemen." Ook dit is een slag in de lucht. Overigens ben ik niet zo onder de indruk van de term "kleinburgerlijke ideologie", hoor. Een door en door versleten term in de linkse beweging om opponenten verdacht te maken.

NicoSchouten
NicoSchouten28 jan. 2018 - 12:22

Ik zie dat in mijn tekst over Friedrich Engels het woord verschillend is gebruikt waar ik dezelfde bedoelde. Met verschillend bedoelde ik dat ook onder licht tot donkerbruine mensen klassentegenstellingen bestaan. Die zag je vroeger al met slavernij in Azië en Afrika.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 14:58

Nogmaals: je kunt kort lullen en je kunt lang lullen, je meet met twee maten. Je kunt er van alles bij halen. Je meet met twee maten.

Yoda2
Yoda227 jan. 2018 - 20:51

@Johannn Ik weet niet hoe lang je al op deze aardkloot rondloopt Johan? Maar ik lang genoeg om nog te weten dat alle luxe die vrijwel iedereen nu vanzelfsprekend vindt, nog niet zo heel lang geleden was voorbehouden aan een heel klein percentage van de bevolking. Voor de overgrote meerderheid was het een kwestie van overleven, niet van (genieten van het) leven. Dat jij ervoor kiest om nu alle blanken op één hoop te gooien en die hoop collectief een schuld te laten erven is historisch gezien gewoon onjuist. Met de erfzonde uit de bijbel had ik vroeger al niet veel en ik laat me zeker geen nieuwe variant aanpraten.

4 Reacties
Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 7:04

Yoda U bent door onfeilbare mensen opgevoed tot een onfeilbaar mens?

Yoda2
Yoda228 jan. 2018 - 14:21

Eerst zelf even googelen wat de erfzonde precies inhoudt, beste! Bij mij wordt iemand (blank of gekleurd) geboren zonder zonde!

Zandb
Zandb29 jan. 2018 - 8:12

Yoda Hier wordt een mens toch zo moe van. Begrijpt u nu werkelijk niet, dat door de 'zondeval' - wat niet meer dan een verhaal dat iets duidelijk wil maken - de mensen zich losgemaakt hebben van hun instinct en dat ze daardoor per definitie niet meer 'volmaakt' of zoals ik zeg 'onfeilbaar' zijn? (Lees anders 'Eric of het klein insectenboek' van Bomans er maar op na!) Ik houd het nog netjes; ik ga er nog vanuit dat pasgeboren baby's nog instinctmatig handelen en dus niet goed of fout kunnen kiezen. En dat ze, door verkeerd opgevoede mensen, opgevoed worden tot verkeerd mens.

Don2
Don230 jan. 2018 - 18:20

Zandb Yoda heeft het over de erfzonde, het idee dat we allemaal zondig zijn door de zondeval. Vandaar dat Maria onbevlekt geboren moest worden, want de moeder gods kan natuurlijk niet zondig zijn.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 18:16

De eerste vraag is, of mensen die onderdeel uitmaken van een minderheid daar -ook in Nederland- nadelen van ondervinden. Het is vrij eenvoudig statistisch aantoonbaar dat dit inderdaad het geval is. De volgende vraag is of een minderheidsgroep het recht heeft om zich te organiseren in de vorm van een politieke partij. Wettelijk gezien bestaat daartoe geen enkele hindernis. Vervolgens rijst dan de vraag of een minderheidsgroep zich mag definiëren als dragers van een (andere) huidskleur en het gegeven dat men daarvan nadelen ondervindt? Of is dat ongewenst of zelfs verboden, omdat het gaat om racisme en racisme in Nederland niet bestaat en/of zelfs verboden is? Zijn mensen met een andere huidskleur de nieuwe fascisten, wanneer ze zich op deze wijze tegen het -deels latente, deels manifeste- racisme in de maatschappij organiseren? Han bestrijdt dat het latente Nederlands racisme onder andere tot uiting komt in een volksfeest en ons taalgebruik en meent dat te kunnen onderbouwen met etymologische en historische argumenten. Daarbij gaat hij geheel voorbij aan het argument dat de "prinsenvlag" ooit ook een onverdacht symbool was en je naar hartenlust "waar de blanke top der duinen" kon zingen, zonder enige bijgedachte. Ook dat is verleden tijd. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en alhoewel ik het niet met hem eens ben, kan ik hem daar geen verwijt van maken. Maar als hij omgekeerd de mensen die het niet met hem eens zijn uitmaakt voor de nieuwe nationaalsocialisten, of -zoals bij een vorige gelegenheid- antisemieten, dan keert dat "argument" zich tegen hem. Het is mogelijk dat Han vindt dat ze een stapje te ver gaan, met hij richt dat soort verwijten niet aan voorstanders van racisme en volkenmoord, maar aan de tegenstanders. Het is niet zo dat ik Han -omgekeerd- wil verwijten dat hij een bondgenoot is van de racisten en de onderdrukkers, omdat ik weet dat dat niet zijn bedoeling is. Maar het is wel de hoogste tijd dat hij zich eens gaat afvragen waar hij nu eigenlijk mee bezig is.

9 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 20:55

Auslander: “Dit soort (wit) antiracisme die het racisme wilt wel bestrijden zonder het bespreekbaar maken of aankaarten van eigen positie binnen (institutioneel) racisme, het witte privilege, brengen nog meer schade aan antiracisme dan racisten zelf.”

Yoda2
Yoda227 jan. 2018 - 20:59

"hij richt dat soort verwijten niet aan voorstanders van racisme en volkenmoord, maar aan de tegenstanders." Meent u dat nou serieus? En wie is er overigens in Nederland voorstander van racisme en volkenmoord?

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 21:08

Natuurlijk mogen mensen met welke huidskleur dan ook zich organiseren en voor hun belangen opkomen als zij dat willen. Hoe ik dat kwalificeer heeft dan met toon, stijl en betoogtrant te maken. Daar spreek ik me dan over uit. Ik denk dat het een erg slecht idee is om in te proberen te grijpen in woordbetekenissen. Daar schiet je weinig mee op.

Rara5
Rara527 jan. 2018 - 22:23

"Ik denk dat het een erg slecht idee is om in te proberen te grijpen in woordbetekenissen. Daar schiet je weinig mee op" Het is juist goed dat bijvoorbeeld het woord " allochtoon" ook feitelijk is vervangen. Ik heb nog nooit gehoord dat dat achteraf een slechte keus was.

Piet de Geus
Piet de Geus28 jan. 2018 - 1:01

"Vervolgens rijst dan de vraag of een minderheidsgroep zich mag definiëren als dragers van een (andere) huidskleur" Sterker nog: ze mogen ook zelf bepalen hoe ze die huidskleur noemen. Maar hoe een ander zijn eigen huidskleur noemt, daar gaan ze uiteraard niet over. Menen ze dat wel, dan verdienen ze een tik op de neus.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 3:13

"Hoe ik dat kwalificeer heeft dan met toon, stijl en betoogtrant te maken." Het is je misschien nog niet opgevallen Han van der Horst, maar ik had het óók over toon, stijl en betoogtrant, maar dan die van jou. Je moet eens ophouden over die splinter in het oog van anderen, want die balk begint afzichtelijke proporties aan te nemen.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld28 jan. 2018 - 3:25

Yoda -Voorstanders misschien weinig, bondgenoten genoeg.

Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 7:13

U zegt "Vervolgens rijst dan de vraag of een minderheidsgroep zich mag definiëren als dragers van een (andere) huidskleur en het gegeven dat men daarvan nadelen ondervindt?" Dat is een idiote vraag, die u doet rijzen; in onze democratie is geen plaats voor een racistische partij of breder, een discriminerende partij. Dat zien we wel aan de PVV.

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2018 - 10:22

Ik weet, Vermoorde Onschuld, dat je een hekel hebt aan argumenten, maar ik kan er niets aan doen, ze komen bij mij vanzelf.

Alexander4
Alexander427 jan. 2018 - 18:09

Ik kan het nauwelijks minder met je eens zijn. Het is schandalig hoe we onder invloed van gekleurde mensen onze eigen naam laten afpakken. Want zo voelt het...

1 Reactie
Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 7:18

Alexander Waarom zou iets "dat zo voelt" ook inderdaad dat zijn wat er in werkelijkheid plaatsvindt? En is het in feite niet erg discriminerend om te zeggen dat "gekleurde mensen" (u bent nota bene niet "gekleurd", want u bent 'blank"?) iets van u afpakken? Is dat dan niet op zijn minst even onzinnig als discriminerend, dan dat "gekleurde mensen" u met alle 'witte mensen samen' op één hoop zouden gooien?

Rechtse   Bal
Rechtse Bal27 jan. 2018 - 17:47

het hele palet moet dus op de schop. Jammer dat de Bijbel , als ultieme scheidrechter er geen mening over heeft ... maar geen mening is ook een mening dus kan ik de niet-mening van de Bijbel wel begrijpen, dat het eigenlijk geen zak uitmaakt). Enfin: na diepgaand kleuren onderzoek zijn we eruit: geel = creme zwart = eboniet rood = bordeaux bruin = getint wit = spierwit blank = ivoor dan hebben we t wel gehad... en voor als de UFO's geland zijn: blauw = koraal groen = koraal goud = koraal en tenslotte de ultieme kleur: Han = regenboog

1 Reactie
Yoda2
Yoda227 jan. 2018 - 21:00

:)

ImmerDa
ImmerDa27 jan. 2018 - 15:56

Overigens is het net zo dom om de strijd tegen fascisme aan anti-fascisten over te laten als het is om de strijd voor vrijheid aan de PVV over te laten.

2 Reacties
Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 7:24

Immer Ik laat die strijd dan ook niet aan hen over aan.... Ik heb er meer zorg om, dat de PVV als bepaalde antifascisten de strijd tegen de vrijheid - vaak nog als enigen en ten onrechte - claimen.

ImmerDa
ImmerDa28 jan. 2018 - 10:02

@Zandb 28 januari 2018 at 08:24 Precies, er zijn hele ideologieën, en zelfs een wereldwijde soldatensekte, die de strijd tegen vrijheid net zo hevig voeren.

bob b.
bob b.27 jan. 2018 - 15:53

Ik zie dit en andere zaken die hier mee te maken hebben zoals de zwarte piet discussie als een wat onbeholpen manier om de aandacht op iets anders te richten. Waarbij kleur gebruikt wordt om de vanzelfsprekendheid van onze westerse opvattingen ter discussie te stellen. Taal en cultuur zijn de voertuigen die onderhanden worden genomen omdat ze impliciet gaan over onze normen en waarden. Hoe we tegen anderen dan onszelf aankijken. Dat dat lastig is zie in de Babylonische spraakverwarring die er het gevolg van is. Bovendien voelen sommigen er zich ongemakkelijk bij omdat ze denken dat ze er persoonlijk op aangesproken worden. Toch is het goed dat het gebeurt. Niet om mensen te labelen en vast te pinnen op hun huidskleur maar om de anderen de ruimte te geven hun visie op onze ingesleten gewoontes te delen. Dat dat niet altijd even handig gebeurt, is jammer, maar blijkbaar gaat dat zo. Het gaat tenslotte voor een deel over gevoelens en probeer die maar eens hard en expliciet te maken als taal je enige hulpmiddel is. Ik zie dit als onderdeel van een veel breder proces, het gaat over de emancipatie van bepaalde groepen in onze samenleving. Het gaat om gehoord willen worden. Het doel is volwaardig mee te willen doen in een samenleving waarin zij een minderheid vormen en op bepaalde punten het gevoel hebben achtergesteld te worden. Dus eisen ze de aandacht op. Want we zien het niet alleen bij zaken die over kleur gaan, het gaat ook over geslacht (de genderdiscussie, de rol van mannen en vrouwen), geaardheid, zelfs het populisme is een loot aan die boom. Het heeft allemaal te maken met identiteitskwesties. Dat is geen absurde modegril die uit de VS is komen overwaaien, het is hier en nu aan de orde. De zwarte piet discussie is een zuiver Nederlandse aangelegenheid en past wonderwel in dit rijtje. Misschien is het wel de belangrijkste stap in het emancipatieproces van de moderne burger. Vroeger was hij onderdeel van een groep of een zuil. Individualisering maakte hem tot een zelfstandig persoon. In deze stap van het proces claimt hij zijn identiteit. Als burger. Hij wil genomen worden voor wat hij is. Hij wil zijn plek veiligstellen.

10 Reacties
marcelhermus
marcelhermus27 jan. 2018 - 18:04

De grootste fout die je maakt is dat je zegt dat de burger zijn identiteit claimt. Ik zie gewoon weer een nieuwe verzuiling waarin je schijnbaar tot je gender, seksualiteit of huidskleur gedefinieerd kunt worden. Als Georginia Verbaan op haar kop kan krijgen omdat ze per ongeluk blank in plaats van wit zegt spreek ik niet over individualiteit.

NicoSchouten
NicoSchouten27 jan. 2018 - 18:09

Het identiteitsdenken is juist een vorm van groepsdenken.

Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 8:07

cubert Wanneer je als burger je identiteit claimt kun je er op rekenen dat er mensen zijn die je dat niet in dank afnemen. Ik vind dat Bob keurig omschrijft wat bepaalde mensen voor ogen staat wanneer ze hun identiteit als burger claimen. Ik word door mensen ingedeeld en ik deel me zelf in; maar ik wil op MIJN daden beoordeeld worden. Er zijn natuurlijk mensen uit de groep waartoe men mij rekent of waar ik me zelf toereken, die zich uitstekend of slecht gedragen; daar heb ik NIETS mee te maken. En in feite geldt dat voor iedereen. Dat overal in het spectrum mensen daar anders over denken, dat is ook een feit. Maar......dat mensen daar anders over denken, dat mag er nu juist niet in ontaarden dat je daarmee de identiteit van de individu ontkent. Juist mensen die hun identiteit menen te mogen ontlenen AAN 'de groep' - en dan bedoel ik ook werkelijk elke groep - juist die mensen staan werkelijke emancipatie niet in de weg Nico Identiteit denken in de zin die Bob er aan geeft en die ik onderschrijf is natuurlijk een vorm van groepsdenken; we zijn per slot van rekening mensen. Maar wel een heel ander soort groepsdenken; in dit geval ontleent iemand zijn identiteit nu juist niet AAN de groep, waartoe hij behoort of waartoe men hem heet te horen. Heel scherp geformuleerd; aan een huidskleur (bijvoorbeeld) 'mag' niemand een identiteit ont-of verlenen.

Auslander
Auslander28 jan. 2018 - 11:17

@ Bob “Ik zie dit en andere zaken … als een wat onbeholpen manier om de aandacht op iets anders te richten. Waarbij kleur gebruikt wordt om de vanzelfsprekendheid van onze westerse opvattingen ter discussie te stellen.” “Het doel is volwaardig mee te willen doen in een samenleving waarin zij een minderheid vormen en op bepaalde punten het gevoel hebben achtergesteld te worden.” “Hij wil zijn plek veiligstellen.” De essentie van de discussie! Om “gehoord willen worden” of “identiteitskwesties” zijn zaken die met eigen initiatieven plaatsvinden zonder anderen hoeven aan te spreken.

marcelhermus
marcelhermus28 jan. 2018 - 11:29

Maar het sterke groepsdenken ontkent juist de mogelijkheid om je eigen identiteit te claimen. Met het gebruik van wit bijvoorbeeld moet iedere blanke mens zich maar schuldig voelen over de slavenhandel. Dat ik daar helemaal niks mee heb of enige invloed op heb maakt niks uit. Ik ben blank dus als een donker iemand tegen mij praat heb ik maar mijn mond te houden. Hetzelfde gaat de andere kant op. Stel ik ben homo, maar ik heb niks met die subcultuur die daar vaak bij hoort. Dan wordt ik zowel door de buitenwacht als die subcultuur vreemd aangekeken. Als jij een bepaalde band voelt door middel van huidskleur of wat dan ook dan is daar niks mis mee. Alleen in deze kwesties ben je schijnbaar al een slecht mens als je je als donker iemand niet tegen bijvoorbeeld zwarte piet uitspreekt. Want je moet als groep wel elkaar helpen. Ik ben volgens mij een aardig en zeer zeker een meegaand persoon, echter ben ik allergisch voor groepsdruk. Zodra de groep mij gaat dicteren wat en hoe ik iets moet zeggen kunnen ze de boom in. In dit geval kunnen ze de boom in, omdat het helemaal niks met individuele vrije keuzes te maken heeft, hoe mooi je je zinnen ook gaat formuleren.

bob b.
bob b.28 jan. 2018 - 13:11

Ik denk dat de individualisering een manier was om ons los te maken van het oude. We hebben god losgelaten, ons bevrijd van het juk van te nauwe sociale verbanden etc. En blijkbaar is dat niet zo goed bevallen. Of misschien is het een logische reactie op het voorgaande. Dat verklaart de neiging om gelijkgestemden op te zoeken. Zoals dat ook gebeurt onder de aanhang van populisten. Ik zie daarin precies hetzelfde streven. Cubert, ik snap dat je allergisch bent voor groepsdruk. Of misschien welke druk dan ook. Toch moet je dit niet zo persoonlijk zien. Er is altijd groepsdruk, maar het slurpt je nooit helemaal op. Iedereen moet voor zichzelf bepalen waar hij de grens trekt. Ik volg de discussie over wit en blank, niet omdat Wit- of Blankzeggers gelijk hebben. In beide standpunten zit wat. Ik voel me niet gedwongen een kant te kiezen. Waarom zou ik? Door dat te doen verklaar ik het andere kamp automatisch tot vijandig en dat wil helemaal niet. Net zo min als in de ZP discussie. Daarom is er ook geen reden om je als blanke aangevallen te voelen. En ik denk dat het ook niet zo bedoeld is.

Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 13:44

Cubert Dit is echt nonsens: "Met het gebruik van wit bijvoorbeeld moet iedere blanke mens zich maar schuldig voelen over de slavenhandel." Want waarom zou "met het gebruik van blank bijvoorbeeld niet iedere witte mens zich schuldig hoeven voelen over de slavenhandel" dan?

marcelhermus
marcelhermus28 jan. 2018 - 15:14

@zand ik leg het nog een keer uit. Vrijwel de enige keren dat ik tot nu toe in Nederland het gebruik van wit hoor heeft dat een negatieve connotatie.Alle opinieartikelen op joop over wit gaan over iets negatiefs. Wit zal in de Nederlandse taal voor mij nooit iets anders worden als een negatieve benoeming van een groot deel van de bevolking. En deze benoeming wordt door andere mensen die hier schijnbaar in meegaan erdoor gedrukt. Verder is het natuurlijk van de zotten dat we überhaupt woorden moeten veranderen waar de groep zelf geen moeite mee had. En dat er heel veel mensen zijn die zeggen ok verander het maar want jullie zijn afstammelingen van slaven en mogen daarom dus dingen bepalen. Er was een logische verklaring om geen neger meer te gebruiken. Om blank door wit te vervangen heeft alleen maar te maken met giftige identiteitspolitiek en helemaal niks met logica.

Zandb
Zandb29 jan. 2018 - 8:21

Okay cubert, dat is dan wat u tegenkomt: "Vrijwel de enige keren dat ik tot nu toe in Nederland het gebruik van wit hoor heeft dat een negatieve connotatie. Alle opinieartikelen op joop over wit gaan over iets negatiefs. Dat is uw uitgangspunt. Volgens mij klopt dus dat uitgangspunt niet. Ook een uitgangspunt is, dat we MOETEN veranderen. Als dat zo was, dan zou er sprake zijn van dwang; als ik vind dat u 'moet' veranderen, kan ik dat vinden maar ook niet meer dan dat. dus ook dat uitgangspunt is onjuist. Uw uitgangspunt "Er was een logische verklaring om geen neger meer te gebruiken", klopt volgens mij ook niet. Er is geen "logische verklaring". Men vond dat het beter was om dat woord niet meer te gebruiken. Maar men (ik in ieder geval) gebruikt het woord nog steeds, juist omdat er een logische verklaring voor is. Mijn kritiek op u is dus, dat u vanuit foute uitgangspunten, weliswaar tot een redelijk betoog maar wel 'onzinnig' komt.

marcelhermus
marcelhermus29 jan. 2018 - 10:33

Lol je argument is dat mijn uitgangspunt niet klopt. Vervolgens geef je geen voorbeelden waarom mijn uitgangspunt niet klopt. En daarmee weerleg je mijn argument dat wit een negatieve connotatie heeft? Verder heb ik als voorbeeld gegeven dat Georginia Verbaan op haar vingers werd getikt door mevrouw Nzume die toch echt wel vindt dat we wit moeten gebruiken. Een toonaangevend medium als de NOS dat ineens wit gaat gebruiken in plaats van blank. Alles in mij schreeuwt dat zij vinden dat we moeten veranderen. Waarom zouden ze anders die woorden gaan gebruiken. Oftewel u verkoopt wederom lariekoek. En dan over die logische verklaring, die is misschien nog wel het ergst. Dus u vindt het geen logische verklaring dat we geen neger meer gebruiken voor die groep mensen omdat ze aangeven dat zij er aanstoot aan geven? U probeert alles om te draaien om uw eigen agenda er maar door te drukken, nergens komt u met feitelijkheden waar u aangeeft waarin ik fout zit in mijn betoog.

ImmerDa
ImmerDa27 jan. 2018 - 15:35

"De strijd tegen racisme en discriminatie is te belangrijk om aan zulke dwaallichten over te laten." Dat denk ik wel vaker als ik de artikelen en reacties hier lees, met HvdH als aangename uitzondering.

2 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 18:23

Omdat hij zich keert tegen degenen die racisme en discriminatie in onze samenleving aan de orde stellen?

ImmerDa
ImmerDa27 jan. 2018 - 20:19

@Vermoorde Onschuld 27 januari 2018 at 19:23 Nee, beter opletten. Omdat hij zich keert tegen degenen die het ons moeilijk maken om racisme en discriminatie in onze samenleving aan de orde te stellen.

spagaat
spagaat27 jan. 2018 - 15:27

Nou heb ik eigenlijk niet zulke strong feelings over de termen blank of wit. Ik ben gewend aan de term blank voor mijn huidskleur, dus ben ik geneigd die te blijven gebruiken. Het gaat me meer om het principe, dat er mensen zijn die proberen de werkelijkheid te veranderen door de introductie van nieuwe termen. Terwijl we inmiddels weten dat dat inhoudelijk niets verandert. Jaren geleden werd de termen allochtoon (naast autochtoon) ingevoerd als neutrale term voor buitenlanders (dat niet meer kon toen). Inmiddels is dat afgeschaft omdat het kennelijk een negatieve connotatie heeft gekregen. In plaats daarvan spreken we nu over Nederlanders met een migratieachtergrond. Over 15 jaar of zo zal ook deze term worden afgeschaft vanwege een dan inmiddels verworven negatieve connotatie. Dat is allemaal niet zo moeilijk te voorspellen. Precies hetzelfde is immers gebeurd met de termen neger en zwarte, eerst neutraal en daarna kon het niet meer. (Hoewel zwarte nu een comeback maakt, blijkbaar als gevolg van het Engelse black, maar dit terzijde.) Net zo goed is te voorspellen dat het inruilen van blank voor wit niets uitmaakt. Over een x-aantal jaren moet wit worden vervangen, vanwege de te positieve connotatie. Wat ik je brom. Het is allemaal te voorspellen. Het maakt allemaal geen donder uit. Vandaar dat ik voorstel om er niet aan te beginnen. Wat moet worden aangepakt is het onderliggende racisme, niet de terminologie. Deze hele semantische discussie over de terminologie van blank of wit leidt alleen maar af van het probleem, en lost niets op. Zonde om je tijd aan te verspillen.

3 Reacties
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 18:31

Zolang het onderliggende racisme bestaat, zal de terminologie waarin ze wordt verpakt aan de orde worden gesteld, waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat het onderliggende racisme niet moet worden aangepakt. Als je hiermee de aandacht wilt vestigen op de gedachte, dat de focus in de eerste plaats moet liggen op de -economische- maatschappelijke ongelijkheid, dan ben ik het met je eens.

spagaat
spagaat27 jan. 2018 - 22:24

@Vermoorde Onschuld: Lees mijn verhaal nog eens rustig, zou ik zeggen. Zo ingewikkeld is het nou ook weer niet.

Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 7:38

Spagaat U zegt: "Het gaat me meer om het principe, dat er mensen zijn die proberen de werkelijkheid te veranderen door de introductie van nieuwe termen." Ten eerst is het geen principe dat er mensen bestaan, die..... Ten tweede wordt de werkelijkheid wel degelijk veranderd, door nieuwe termen te introduceren. Het gaat dus om de vraag, welke voordelen het introduceren van nieuwe termen heeft. En dan mag u zich ook afvragen, waarom er zoveel woorden en uitdrukkingen bestaan, die bijvoorbeeld de dood aanduiden. Waarom mens 'spontaan' van vliegende tering naar tering naar tuberculose naar tbc naar tb wijzigen. En dat het er blijkbaar niet toe doet, dat die ziekte daar nooit anders van geworden is. Of denkt u dat er mensen zijn die werkelijk menen dat als de ziekte een andere naam geven, dat we daarmee mensen genezen? U bent vrij om een woord te kiezen dat uw huidskleur aanduidt. Anderen ook. Mensen die hierin dwingend willen voorschrijven, zijn niet goed bij hun hoofd. Mensen die er voor aangesteld worden om te bepalen wat correct Nederlands is en wat niet, hebben nooit zoveel macht, dat u niet mag afwijken van wat zij vanuit hele goed argumenten als 'correct Nederlands' beschouwen. Dat we mensen wit of blank noemen, dat is wat betreft een correct gebruik van de Nederlandse taal, beide uitstekend.

Joop den Uil
Joop den Uil27 jan. 2018 - 15:20

klinkt gelijk een stuk beter en poetischer ! : Waar de witte top der duinen Schittert in de zonnegloed En de Noordzee vriendelijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet Juich ik aan het vlakke strand: (bis) 'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

3 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens27 jan. 2018 - 17:41

Totdat 'de donkere top der duinen' wordt geclaimd. :)

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 18:39

Een anti-racistische uitvoering van het strijdlied van de NSB?

Zandb
Zandb28 jan. 2018 - 7:41

Joop Wat een domme demagogie! Vreselijk. De blanke top der duinen heeft niets, maar dan ook niets met ons blank zijn te maken. En was dat wel zo, dan zou dit lied als geschreven door Horst Wessel behandeld en uiteraard verboden moeten worden.

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 14:30

Alweer Hvd Horst bewijst dat zijn antiracisme sterk leunt op zijn eigen raciale positie, de witte privilege dus: strijden tegen racisme tot hier (tot mijn privileges), verder dan mijn witte positie zal het grensoverschrijdend, extreem en zelf racistisch zijn. Maar wat zijn die grenzen dat hij zo belangrijk acht om die met hand en tand ongeschonden wilt behouden? Hvd Horst, en met hem nog meer witte meelopers die het bestaan van racisme en van actieve discriminatie tegen (delen van) migranten en gekleurde burgers niet ontkennen, zien de bestaande maatregelen en wetten (instituties die het witte racisme mede in stand houden) voldoende toegerust om elke vorm van discriminatie en dus ook de racistische discriminatie te bestrijden. Met andere woorden het systeem zit de gelijke rechten onder divers samengestelde bevolking niet dwars. Dat is ook degelijk waar. Maar als Hvd Horst niet kan uitleggen waarom het racisme en discriminatie toch nog springlevend is (wat de niet-wit antiracisme degelijk aankaart), is zijn antiracisme en die van zijn meelopers een hol gebaar. Deze houding zegt eigenlijk wat de liberale premier openlijk aangeeft: leer ermee te leven. Maar de migranten, hun intellectuelen en actievoerders voorop, leren ertegen te strijden, wat tot nu toe minder het geval was. Dit soort (wit) antiracisme die het racisme wilt wel bestrijden zonder het bespreekbaar maken of aankaarten van eigen positie binnen (institutioneel) racisme, het witte privilege, brengen nog meer schade aan antiracisme dan racisten zelf. Door het ontkennen/behouden van het witte privilege verklaren ze de witte positie uniek en ontastbaar. Met allerlei feiten uit “eigen verleden” die het eigen racisme en privileges tot stand gebracht hebben, de noodzaak om de zwartheid van zwarte piet te vervangen te ontkennen, is van hetzelfde soort behoudende pogingen om de zich verheerlijkende “blankheid” als raciale identificatie te willen redden van erosie en verdwijning. Dat is hetzelfde witte verleden die racisten zoals Wilders en Baudet graag willen laten herleven, omdat ze hun pure raciale wortels daarin herkennen. Als het aan wit privilege komt zien hoe miniem het verschil kan zijn tussen racisme en feitelijke racisme ontkenners!

14 Reacties
Ring2
Ring227 jan. 2018 - 17:23

Je aanval tegen ‘witten’, maakt dat ik, die mezelf als blanke zie, niet aangesproken voel. Helemaal nu witten volgens jou ZP steunen - ik ben anti ZP. Ook anti Wilders en Baudet trouwens. Ik heb de ondruk dat je het helaas nogal zwart-wit ziet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 17:28

Dit betoog geeft heel goed de objectief reactionaire positie van Ausländer weer. Wat stelt hij vast. Niet alleen ik maar ook bijvoorbeeld een blanke schoonmaakster heeft meer gemeen met de raad van bestuur van Shell dan met een onderdrukte persoon van kleur om dat gruwelijke anglicisme ook maar eens te gebruiken. Zo wordt de uitbuiting door Shell en andere bedrijven verdoezeld. In dit verband is het interessant te kijken waar het white privilege denken vandaan komt, niet uit de ghetto´s maar uit de middenklassewijken waar de afro-amerikaanse midden- en bovenklasse heen verhuisd was na de succesvolle strijd van de burgerrechtenbeweging. ´t Is een conservatieve bovenklasse-ideologie.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 20:53

Auslander stelt helemaal niet dat Han, of bijvoorbeeld een blanke schoonmaakster meer gemeen met de raad van bestuur van Shell, dan met een onderdrukte persoon van kleur, dat is een stroman, een moedwillig verkeerde weergave van het standpunt van de ander, om je eigen verhaal te rechtvaardigen. Auslander stelt slechts een een witte schoonmaakster meer kans op de arbeidsmarkt maakt dan een schoonmaakster met een andere huidskleur. En zitten er in de Raad van Bestuur van Shell wel mensen met een andere huidskleur? In de ghetto's hebben ze geen sociologie gestudeerd en dus hebben ze daar een andere taalgebruik om hun ervaringen onder woorden te brengen. Het feit dat er tegenwoordig wel de zwarte bevolking tegenwoordig wel haar intellectuele bovenlaag kent, maakt van de manier waarop ze hun ervaringen articuleren nog geen "conservatieve bovenklasse-ideologie". Auslander heeft volkomen gelijk, als hij stelt: "Dit soort (wit) antiracisme die het racisme wilt wel bestrijden zonder het bespreekbaar maken of aankaarten van eigen positie binnen (institutioneel) racisme, het witte privilege, brengen nog meer schade aan antiracisme dan racisten zelf." Dat kan Han in zijn zak steken.

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 21:46

@ HanvanderHorst “objectief reactionaire positie” Natuurlijk klopt het dat onder “wit privilege” en “institutioneel racisme”, “een blanke schoonmaakster heeft meer gemeen met de raad van bestuur van Shell dan met…” anders gekleurden. Alleen een oudere reactionair dan racisme ziet enige nut in het voortbestaan van rassensentiment tijdens klassenstrijd. Jij ziet en snapt het populisme van nationalisme, socialisme en zelf fascisme niet waarin niet de sociale stelsel maar de menselijke kleur bepalend zijn. Of wil je het gewoon niet toegeven. Het voortbestaan van racisme in allebei bevestigende (wit privilege) en ontkennende (institutionele) vormen de gemene belangen in de klassenmaatschappij verdeelt, niet alleen tussen kleuren maar ook in populistische voor en tegenstand in algemene politiek. Ga maar even de basisbeginselen van socialisme lezen waarin voorgesteld is om de reactionaire overblijfselen van pre-kapitalisme op te lossen mag men en vaak moet zelfs kapitalisme een handje helpen. Kapitalisme en socialisme zijn niet gebat bij het voortleven van racisme. Racisme is geen probleem van links of rechts maar van alle mensen, zelfs “de raad van bestuur van Shell” heeft er probleem mee, precies zoals die baat heeft bij de “wit privilege”!

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 21:55

@ Ring “je het helaas nogal zwart-wit ziet” Waar? Ik zie enkel de wit en anders gekleurden. Bovendien de wit is geen menselijk kleur maar een sociaal constructie voor rassentheorieën; een westers issue gebaseerd op kolonialisme en slavernij en een benoeming voor populaties die nog steeds met de waan van zelfverheerlijking leven!

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 22:15

@ Vermoorde Onschuld Het is niet alleen een stroman van Han maar in het algemeen van nationalistisch links om het antiracisme het zwijgen op te leggen. Zij zien de antiracisme niet als bondgenoot maar als concurrent, wat eigenlijk niet het geval is. Het is altijd de onderklasse die als eerste de nadelen van racisme ondervindt (populisme) en als laatste profiteert van “wit privilege” (arbeidsconcurrentie).

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 22:19

Maak maar eens een leeslijst Ausländer, dan zullen we eens zien of ik die teksten ken en dan zal ik daar mijn licht over laten schijnen. Wat de zwarte bourgeoisie in de Verenigde Staten betreft, die gebruiken dwaalleren zoals over white privilege om hun eigen klassenbelangen veilig te stellen. Dat zijn niet die van het volk maar van de bourgeoisie en jij bent hun bondgenoot.

Yoda2
Yoda227 jan. 2018 - 22:22

@Vermoorde Onschuld "Auslander stelt slechts een een witte schoonmaakster meer kans op de arbeidsmarkt maakt dan een schoonmaakster met een andere huidskleur." Ik weet uit eerste hand, dat deze stelling (vaak) niet klopt en vraag me af hoeveel schoonmakers u eigenlijk kent. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben blanken nogal eens, juist niet de voorkeur.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jan. 2018 - 9:26

Auslander, niet ik ben het die de menselijke kleur bepalend wil maken maar jij bent dat hier, heb je dat nu nog niet door?

Auslander
Auslander28 jan. 2018 - 11:21

Correctie: Het moet zijn “van nationalisme, racisme en zelf fascisme” Mijn excuses hiervoor.

Auslander
Auslander28 jan. 2018 - 11:42

@ HanvanderHorst In strijd tegen racisme zal ik niet alleen de “zwarte bourgeoisie” maar ook de “witte bourgeoisie” en zelfs latente racisten als bondgenoot kiezen. Dat is vaak nodig om zo snel mogelijk van het racisme af te komen en de aandacht naar opbouwende strijd vestigen. Want racisme en antiracisme zijn geen opbouwende issues. Jij wilt graag het behoud van alles zoals het was en eis je oplaaien van antiracisme zonder een perspectief om racisme aan de baan te leggen. Jij bent juist diegene die je rug keert tegen onderklasse met je behoudende neigingen. Jij doet hetzelfde als “zwarte bourgeoisie”, maar dan in andere kant van kanaal! Ik zou graag van je willen horen wat je eigen alternatief is om het antiracisme tegemoet te komen en het racisme marginaliseren. Aan losse kritiek heeft onderklasse geen boodschap, overigens de middenklasse ook niet.

Auslander
Auslander28 jan. 2018 - 11:56

@ Minoes&tuin Voor wie de diversiteit de ruggengraat van sociaalpolitieke betrekkingen vormt, is het belang van menselijke kleur even belangrijk als hun meningen, niet om hen ongelijk te behandelen maar om hun rechten te benadrukken. Dat is hard nodig zolang het racisme nog bestaat en kan aanleiding geven voor kleurendiscriminatie, zoals nu gaande is in NL. Jij ziet in de bevestiging van diversiteit het racisme, ik zie in het ontkennen van diversiteit de raciale sentiment. Helaas er bestaat geen middenweg!

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2018 - 9:48

auslander, dit doet me sterk denken aan de strijd die de KPD en de nazis voerden tegen de sociaaldemocratische regering van Braun in Pruisen omdat dit volgens de KPD de revolutie dichterbij zou brengen en het objectief in het belang van de arbeidersklasse was om die strijd te voeren. Wij hebben gezien hoe het afliep.

Auslander
Auslander29 jan. 2018 - 11:52

@ HanvanderHorst “dit doet me sterk denken aan de strijd die de KPD en de nazis voerden tegen de sociaaldemocratische regering van Braun in Pruisen…” In een sociaal-culturele strijd (tegen racisme) laat je zien hoe je gevangen zit in je ideologisch en politieke wereldje. Je kijkt tegen de witte racisme door je witte bril maar ook door je sociaaldemocratische ideologische politiek aan. a. er zitten geen racisten aan de macht in NL, b. het antiracisme strijdt niet tegen een politiek, en helemaal niet tegen een politieke macht, c. het antiracisme is een sociaal-culturele burgerbeweging. d. het antiracisme is meer te vergelijken met joodse verzet tegen fascisme en nationalisten. Om het fascisme overleven hadden joden buiten fascisten om, steun van iedereen nodig. Jammer dat er velen waren die vanwege hun latente of verborgen racisme en vanwege hun ideologische en politieke belangen de joden in de steek lieten. Neem een voorbeeld aan geschiedenis en doe niet hetzelfde! Racisme en antiracisme zijn geen partijpolitieke issues maar een algemene menselijke gelegenheid. Laat zien waar jij staat. Ik wacht noch op je antwoord op: “Ik zou graag van je willen horen wat je eigen alternatief is om het antiracisme tegemoet te komen en het racisme marginaliseren.”

Bobby de Bouwer
Bobby de Bouwer27 jan. 2018 - 14:29

Heel goed Han dat jij als opiniemaker er tegenin gaat. Als nieuwsconsument kan ik niet veel anders dat te posten, en uitzendingen van Jinek en Buitenhof en Nieuwsuur die over deze onzin gaan uit te zetten. Ik zet dan Netflix op.

1 Reactie
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 21:00

Dat verklaart een hoop.

punt2
punt227 jan. 2018 - 14:11

Het is begonnen met de Witte suprematie, de Witte onschuld, en het Witte privilege als benaming door een zeer kleine minderheid. Omdat te weinig mensen zich aangesproken willen voelen moeten er dus meer "Witte" mensen zijn, dat kan alleen door iedereen die Blank is te omschrijven als Wit. Alleen dan kan er in de ogen van die hele kleine groep mensen een totaal gevoel van schuld worden overgebracht op die dan enorme grote groep "Witten" Ik heb geen schuld aan de slavernij, aan het privilege en aan de onderdrukking, niet actief en niet passief, op geen enkele wijze is mijn familie in verband te brengen met slavernij of onderdrukking. Wel heeft mijn familie zelf onderdrukking en vervolging ondervonden tot aan de Shoah aan toe. Maar ik ben wel Blank. Of is er een onderscheid te maken tussen Blanken die Blank zijn en Blanken die Wit zijn? Misschien is net beter om de hele kleine groep van tegenstanders van de Witte supremacy, de Witte onderdrukking,en Wit privilege het woordje Wit te laten vervangen door Blank? Gaat veel sneller volgens mij. Dan noem ik mijzelf onschuldig Blank.

Andreas J
Andreas J27 jan. 2018 - 13:56

Mensen die zo gefixeerd zijn op de kleur zijn gewoon racisitisch. Of je nu de term blank wilt omzetten naar wit of mensen zwart noemt, maakt niet uit. Ze zouden wat meer op mensen moeten letten en niet op kleur.

Uilenspiegel
Uilenspiegel27 jan. 2018 - 13:48

Ik blijf mij druk maken over de "bruine horde". Zwart, blank of wit, rood, geel prima, maar bruin? Je mag het ook fascisme noemen.

Edwin8
Edwin827 jan. 2018 - 13:39

Anousha Nzume speelde ook vals. Want volgens Marcel Gerlauf was de tegenstelling Blank - Zwart niet correct. Het zou dus beter zijn om de tegenstelling Wit - Zwart te gebruiken. Nu kan ik die gedachtegang begrijpen al vind ik hem nogal beperkt. Echter sprak Anousha Nzume over mensen van kleur. Dus de nieuwe tegenstelling werd Wit - Mensen van kleur. Oftewel, ze probeerde de tegenstelling heel duidelijk te omlijnen. Daarnaast heeft het woordje wit natuurlijk ook wel positieve contonatie. Want hoewel witwassen wellicht niet heel erg positief klinkt, toch geld wit wassen betekent dat illegaal geld legaal wordt gemaakt. Dus het woordje wit is in deze context toch echt bedoeld als aanduiding dat wit het enige goede is. Dus laat ze daar ook nog maar eens overna denken..

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart27 jan. 2018 - 13:28

De strijd tegen de dwaallichten ligt me na aan het hart. In dier voege wil ik het bijvoeglijke naamwoordje 'blank' wel een tijdje als geuzenaam voeren. Wellicht moeten we nog een ander sjibbolet bedenken? (Ik ben bereid ver te gaan, maar trek de grens bij het Afrikaans; - da's te wrang) Terzijde: Uit de 'vele' (per saldo positieve) recensies van het boek van mevrouw Wekker die mij onder ogen zijn gekomen, is mij niet duidelijk geworden waarin het gelijk van onze Gloria nu eigenlijk schuilt. Blijkbaar is dat niet in enkele zinnen aan te duiden: je moet het hele boek gelezen hebben om een en ander 'aan te kunnen voelen'. Dit is, m.i., exemplarisch voor de mystiek, het geloof en het antirationalisme. En daar hebben we onze buikjes nu toch wel vol van? Kille en klip en klare hypothesen willen we. Weg met het obscurantisme! (Triviale, op gevoel gebaseerde inzichten - bijvoorbeeld dat het verleden invloed heeft op het heden, in casu dat de koloniale tijd doorwerkt in de hedendaagse gezagsverhoudingen - zijn zonder feitelijke precisering betrekkelijk waardeloos. We twijfelen er niet aan dat 2000 jaar christendom sporen heeft getrokken, daar kunnen we ampel voorbeelden van geven, en ook dat de overheersing van de nazi's nog immer doorwerkt, is evident. Vierhonderd jaar kolonialisme moet makkelijk traceerbaar zijn, zou je denken. Maar overtuigende voorbeelden blijven uit. En daarmee wordt heel dat begrippenapparaat een wassen neus. Nee, wat dat aangaat deed Multatuli 't stukken beter.)

1 Reactie
Yoda2
Yoda227 jan. 2018 - 21:12

Mooi gesproken, Grietje!

kalmpjes
kalmpjes27 jan. 2018 - 11:45

Wit in deze context is een racistische sneer. Mijn ervaring is dat het op exact dezelfde manier wordt gebruikt als het woord neger.

johannn2
johannn227 jan. 2018 - 11:31

Han, Blank dus, geen wit, Han? Denk je, dat je de geschiedenis van het algemene superioriteitsgevoel van ‘blanken’ t.o.v. de zwarten kunt ontkennen, Han? Zelfs abolitionisten als Schenkman beschouwden de zwarten als mensen, die alleen zouden kunnen leven onder curatele van wijze, begripvolle, goed bedoelende ‘blanken’. Zelfs zíj. Het algemene, niet kwaad bedoelde racisme van die tijd. Bovendien, het racisme van die tijd werd ondersteund door hun interpretatie van passages uit de bijbel, waarin zij in de zwarten de ‘kinderen van Cham’ ‘herkenden’, die vervloekt waren voor Chams gedrag. En dat schiep mooi de ruimte om onze gang te kunnen gaan met hen. Hoezo, Han, zouden ‘blanken’, ook nog de bezitters van het enige ware geloof, die zich al eeuwen superieur voelden aan de zwarten – en aan alle andere rassen trouwens, altijd ondersteund door hun geloofsinterpretatie – , hoezo zou voor hen de term ‘blanke’ dan niét het superieure ras aanduiden?? Laat dat überhaupt allemachtig nog een ándere mogelijkheid toe dan, Han?! De afgelopen twee eeuwen staan stijf van de rassentheorieën die allemaal zonder meer gebaséerd zijn op, úitgaan van de superioriteit van de blanke tegenover alles. Já dus: het woord ‘Blank’ is belast met een éeuwen lang verleden van extreme superioriteitsgevoelens! Toch zeker voor een historicus lijkt me dat niet te ontkennen. Dat had en onvermijdelijk héeft zijn weerslag op ons 'blanken' én op de anders gekleurden, de andere 'rassen', die onze superioriteit 'mochten' ondergaan. Dat wis je niet uit per decreet. Misschien een ideetje om een keer overnieuw te beginnen en over te schakelen op “wit”? Een frisse start? En de relaties een nieuwe kans te geven? Een hoopvolle idealistische poging om racisme de wereld uit te helpen, althans een aanzet daartoe. Zonder hoop en idealisme kom je immers nergens. Maar inderdaad, je kunt er natuurlijk mordicus op staan, dat alles onwrikbaar bij het oude moet blijven, omdat het nou eenmaal zo is. .

7 Reacties
johannn2
johannn227 jan. 2018 - 11:40

In deze tijd van toenemend racisme overal in de wereld, het opnieuw sterk opkomen van brede bewegingen met de oude rassentheorieën en het bijbehorende streven, zelfs van politieke partijen met zo'n program, en hier en daar zelfs regeringen die dat nastreven, lijkt me elke poging om het racisme aan te pakken meer dan welkom: broodnodig. Ik ga voor wit. .

johannn2
johannn227 jan. 2018 - 11:48

AANVULLING "Wit" is een poging tot gelijkschakeling. Alle andere 'rassen' hebben immers een kleur in de taal, behalve het onze. Wij zijn immers blank? Maak er wit van,dan zijn we althans daarin tenminste weer gelijken. .

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 13:31

Je hebt wel behoorlijk de pest aan de blanken gekregen. Hoe voelt dat nou als je voor de spiegel staat?

Buzzer
Buzzer27 jan. 2018 - 14:02

" Ik ga voor wit." Succes er mee, ik blijf blank ook ga ik donker gekleurde mensen geen neger noemen.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 14:14

"“Wit” is een poging tot gelijkschakeling. " Wit zaait alleen maar verdeeldheid. Het is een poging om het geheel te reduceren tot een letterlijke zwart/wit discussie. Dit polariseert alleen maar. "In deze tijd van toenemend racisme overal in de wereld, het opnieuw sterk opkomen van brede bewegingen met de oude rassentheorieën en het bijbehorende streven, zelfs van politieke partijen met zo’n program, en hier en daar zelfs regeringen die dat nastreven, lijkt me elke poging om het racisme aan te pakken meer dan welkom: broodnodig." Kan ik het wel mee eens zijn, maar door een groot deel van de blanke bevolking op te naaien door ze heel geforceerd 'wit' te noemen help je helemaal niemand.

NicoSchouten
NicoSchouten27 jan. 2018 - 16:35

Het superioriteitsgevoel toedichten aan alle blanken is een onhoudbare generalisatie; zelfs als je alleen naar schriftelijke bronnen kijkt. Maar voor zover het bestond gold dit evenzeer voor koloniserende landen met een andere taal, Engels bijvoorbeeld. Dus dit kan geen reden zijn blank voor wit in te ruilen. Voorts is het superioriteitsgevoel niet per se gebonden aan de huidskleur, dus aan een biologische verklaring. De technische en economische voorsprong ligt meer voor de hand. Dat kon leiden tot het idee van een 'ethisch kolonialisme' . Daartegen kwam van radicale socialisten verzet. Dat is een punt van discussie geweest op congressen van de Tweede Internationale (van de arbeidersbeweging); bijvoorbeeld in 1904 in Amsterdam. In de Derde Internationale werd het kolonialisme categorisch afgewezen. Het superioriteitsgevoel van de bezittende klassen of de 'hogere standen' was tevens gericht tegen bezitlozen met dezelfde huidskleur. Die konden zelfs biologisch inferieur worden genoemd. Dat is een strijdpunt geweest in het onderwijs: had het wel zin te zorgen voor toegang van kinderen van arbeiders en kleine zelfstandigen tot hoger onderwijs. Hetzelfde speelde met betrekking tot vrouwen. Racisme aanpakken prima, maar niet door ideologische kletspraat en tendentieus gegoochel met woorden. Overigens gaat het in de huidige tijd voornamelijk over vreemdenhaat en xenofobie. Dit met racisme verwarren getuigt van een slordige denktrant.

Buzzer
Buzzer27 jan. 2018 - 18:14

Fijn, nu we allemaal witten zijn is de collectieve schuld uit het verleden eindelijk weggewassen. Nu stoppen met die kul.

Edel2
Edel227 jan. 2018 - 11:09

Een aantal jaar geleden heb ik afgeleerd het woord neger te gebruiken (ik zag er geen kwaad in, i.t.t. nikker), omdat het bleek dat mijn donkere medemens het kennelijk niet op prijs stelde. Geen probleem, maakte mij niet uit, hoewel “zwart” zeggen over een licht bruine Surinaamse mij enigszins vreemd voorkwam. Maar goed, het woord heb ik nooit meer gebruikt. Maar mag ik wel zeggen dat ik me een beetje erger aan het feit dat ik nu “wit” genoemd moet worden. Dit stel ik helemaal niet op prijs.

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens27 jan. 2018 - 18:05

Noemen we jou, Edel, toch blank!? En johann wit, want die vindt dat juist weer prettig. Mij maakt het niet uit. De lol, of het subtiele, van het Nederlands is dat het allebei kan! Twee synoniemen. Kom daar maar eens om in het Engels, Frans of Duits.

RaymondenJoop
RaymondenJoop27 jan. 2018 - 10:44

Het is een idiote discussie. Oplossingen worden gezocht door iets te ontkennen. Of iemand nu een randgroepjongere, allochtoon of iemand met een etnische afkomst genoemd wordt. Het blijft negatief. Blijkbaar omdat de aanleiding negatief blijft. Zorg dat je als zwarte trots bent op wat je doet, waar je vandaan komt en hoe je eruit ziet. Als je een omwisseling van blank en wit al voor elkaar krijgt, zal witte voortaan ook als positief ervaren worden.Hoe graag ook je van het woord blank af wilt

2 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop27 jan. 2018 - 10:48

Nog in aanvulling hierop: de NOS heeft zich met haar stap (blank te vervangen door wit) weer een beetje verder weten te vervreemden van de maatschappij. Blijkbaar heeft men daar niet door hoe men draagvlak moet vergroten voor een publieke omroep. Zo bereik je zeker niet wat je voor ogen hebt.

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 14:52

@ RaymondenJoop “Als je een omwisseling van blank en wit al voor elkaar krijgt, zal witte voortaan ook als positief ervaren worden. Hoe graag ook je van het woord blank af wilt” Dat zegt hoe je witte waarnemingskaders jezelf aanspreken. Maar het is geen wedstrijdje. Zover het de migranten en anders gekleurden betreft gaat het over het samenleven met mensen die bereid zijn het verleden graag corrigeren om de vandaag leefbaar te houden. Een volk die deze kan doen is allesbehalve racist.

ImmerDa
ImmerDa27 jan. 2018 - 10:41

Toch maar buttons laten maken met de generaliserende termen waarmee je aangeduid wenst te worden? Of opnemen op visitekaartjes of facebookprofielen?

NicoSchouten
NicoSchouten27 jan. 2018 - 10:18

Woorden doen er toe. Daarom is het zo dwaas de veelheid van huidskleuren bij mensen te willen vangen in het zwart-wit-schema. Waarbij notabene wit en zwart niet eens bestaande huidskleuren zijn. In de VS kan je al zien dat het vasthouden aan dit primitieve schema een deel van het probleem is. Kleurverschillen waren niet de oorzaak van overheersing en uitbuiting tussen volkeren. De oorzaken lagen in de machtsverhoudingen en die hadden altijd tevens betrekking op ongelijkheden binnen een volk met dezelfde huidskleur. Het geklets over wit zus en wit zo verdoezelt deze ongelijkheden. Het verdoezelt ook het feit dat in de koloniale landen verzet heeft bestaan tegen koloniale uitbuiting en slavernij. Oftewel de opvattingen hierover waren niet gedetermineerd door de huidskleur, en evenmin door de cultuur.

Ring2
Ring227 jan. 2018 - 10:16

Ik heb problemen met de huidige zwart-wit discussie. In de USA en in GB beschouwen ze iemand die zelfs al een druppeltje ‘zwart’ bloed heeft als zwart. Bijvoorbeeld Meghan Markle. Wit is blijkbaar enkel 100% wit. Als ik het huidige Nederlandse straatbeeld bekijk, dan zijn er veel mensen getint. Hoe duiden de zwart-wit denkers mensen met roots in Marokko, Turkije, Egypte, Indonesië, Antillen, Suriname, China? Worden die allemaal in een klap gebombardeerd tot ‘niet-wit’, of zelfs ‘zwart’?

simpson_jr
simpson_jr27 jan. 2018 - 9:55

Han, ik snap best dat het verkeerd gebruikt Kan worden, is het niet veel belangrijker hoe het gebruikt wordt? Bij de zin "jullie blanken/witten ook altijd..." zijn beide keuzes niet zo best. Met de zin "Wat vindt jij als blanke /witte hier of daar nu van?" heb ik echter weinig moeite. En ja, vroeger spraken we louter over blanken, maar is verandering niet een van de weinige constanten?

Anoniempje5
Anoniempje527 jan. 2018 - 9:44

@Han; Verzoekje om ook even een ander onderwerp te zien dan deze. Een stukje over het pronkstuk van Nederland? We weten denk ik te weinig over de winnaar en lijkt me helemaal uw ding om eens te vertellen of we daar inderdaad zo trots op zouden moeten zijn of juist niet. Maar klonk al een revolutie van het volk tegen hun overheersers dus wel actueel zijdelingse connectie met dit onderwerp. Ik heb het programma volledig gemist trouwens. Het is ook een compleet andere winnaar als ik zou verwachten. Het is niet het lavendelzakje van Baudet of de Daimler van Fortuyn geworden o.i.d.

Gerry Damen
Gerry Damen27 jan. 2018 - 9:23

Han, maak je niet meer druk. Het woord wit gaat het winnen en dan gaat het dezelfde kant op als de woorden gastarbeider en allochtoon. Het krijgt de betekenis die de meerderheid eraan wenst te geven. Positief in dit geval dus. Dat moment zul je zien aankomen op het moment dat je stukken gaat lezen van diezelfde mensen die vonden dat het wit moest worden dat wit toch wel een erg positief woord is. Met diezelfde voorbeelden die jij geeft. En dat er dus een nieuw woord voor witten moet komen. Een neutraal woord (om negatief te gaan gebruiken). En intussen verandert er verder niks en heeft Aisha nog steeds minder kans op de baan dan Teun. Maar daar gaat het niet om bij de mensen die een woord door andermans strot willen duwen. Die willen geen verandering, die willen schuldigen.

1 Reactie
Yoda2
Yoda227 jan. 2018 - 18:55

"Maar daar gaat het niet om bij de mensen die een woord door andermans strot willen duwen. Die willen geen verandering, die willen schuldigen." Hear, hear!

MichelD
MichelD27 jan. 2018 - 9:06

ik wil als blanke man niet wit genoemd worden. De kleur van mijn huid is niet wit, maar blank. Er zullen altijd wel mensen zijn die mij vanwege mijn huidskleur in een hokje willen plaatsen. Maar dat zullen nooit mijn vrienden worden. Ik ben het daarom in deze volledig met Han eens. Goed dat dit eens een keer zo duidelijk is verwoord.

Orange Floyd
Orange Floyd27 jan. 2018 - 8:37

Als je de behoefte voelt om mij wit te noemen, ga je goddelijke (o, nee, dat kan niet want religie is een sprookje) gang. Iedereen mag alles tegen mij zeggen, maakt mij allemaal niks uit, maar onder één voorwaarde, ook ik mag dan zeggen wat ik wil. Dus, zeg je iets dat mij niet aanstaat dan moet je rekening houden met een antwoord dat jij wellicht niet zo plezierig vindt. Mijn milde reactie op iemand die mij wit noemt is doorgaans: sukkel.

Uilenspiegel
Uilenspiegel27 jan. 2018 - 8:22

Robert Long - Homo Sapiens Zij is een vrouw en zij is een vrouw Ze wonen samen op een flat in Rotterdam, wat zou dat nou De een heet Lies, de ander Jet Een stel dat zich uitstekend redt Goed katholiek en keurig net Op vrijdag zelfs een viskroket Ze slapen in hetzelfde bed En af en toe dan doen ze het Hij is een man en hij is een man Ze zijn al jaren bij mekaar wat is daar voor bijzonders aan Het is nou toch wel zonneklaar Als zij dat willen doen ze waar Al was er dan geen ambtenaar Die sprak "nu bent u dus een paar" Elk diertje z'n plezier nietwaar Dat is voor niemand een bezwaar Behalve in de ogen van zo'n klootzak als een Gijssen Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome, zure smoel Omdat 'ie zelf niet neuken mag meent 'ie vol afgrijzen Z'n medemens die anders is terecht te moeten wijzen Met God tezamen op een stoel Dat geeft een lekker machtsgevoel Hij vindt 't vast ontzettend fijn Om roomser dan de Paus te zijn Dus kijkt 'ie op 't mensdom neer Als plaatsvervangend lieveheer Alleen dat "lieve" klopt allang niet meer Hij is een vrouw en zij is een man Dat is nog niet zo lang zo omdat dat de laatste tijd pas kan Ze stichtten samen een gezin Dat was wel moeilijk in 't begin Maar zij nam hem tot gemalin En hij is nu haar hartsvriendin Dus hielden ze de moed erin En kreeg hun leven nieuwe zin Dat geldt natuurlijk niet voor zo'n fanaat als die Simonis Die predikt dat God liefde is, en vrede en geluk Die man die denkt beslist dat hij nog beter dan God's zoon is Omdat 'ie alles wat voor zijn begrippen ongewoon is Bestempeld als onzedelijk Dat vindt 'ie zelf wel redelijk Wie anders is heeft weinig kans Hij wurgt ze met z'n rozenkrans En trapt ze stevig maar devoot Uit zijn humane vikingboot Degelijk en grondig in de goot Maar ik ben een mens en jij bent een mens Ook onder de verzamelnaam bekend als homo sapiens De een wil dit, de ander dat Hire vind je wat, daar laat je wat Maar als een mens z'n ware aard Z'n leven lang verbergen moet Is de kerk geen stuiver waard Al zeggen priesters "God is goed" Want als je God als goed beschouwt Vindt 'ie 't beslist niet fout Wanneer je van een ander houdt Elk geloof claimt dat 't weet Wat hun God eigenlijk bedoelt Laat ze maar lullen Laat ze maar lullen Laat ze maar lullen en doe wat je voelt Want ze weten dat hun macht Alleen op dreigementen stoelt Dus laat ze maar lullen Laat ze maar lullen Laat ze maar lullen Laat ze maar lullen Lullen, lullen, lu-lu-lu-lu-lullen Lululululululululullen

Rene3
Rene327 jan. 2018 - 8:19

het is toch zeer bizar dat hier niet een groep zelf bepaald hoe ze genoemd wil worden; "we willen geen negers genoemd worden", maar dat er bepaald wordt hoe een andere groep genoemd wordt; "vanaf nu zijn noemen wij jullie wit".

Muxje3
Muxje327 jan. 2018 - 8:02

Ik ben blij om dit stukje hier te lezen. De vraag of 'blank' of 'wit' beter zou zijn, taalkundig, biologisch of vanuit historisch oogpunt gezien, interesseert me niet zo. Want Han heeft gelijk: het promoten van het woord 'wit' is met hele andere motieven gestart; de uitleg over taal en geschiedenis zijn daar achteraf als rechtvaardiging bijgehaald. Is dat erg? Ach... ik denk dat blanken er uiteindelijk niet zo'n last van hebben dat ze nu wit genoemd worden. Maar waar ik mij wel een beetje zorgen over maak is de snelheid waarmee deze nieuwe aanduiding opgang heeft gemaakt. En waar ik mij kwaad over maak is het gemak waarmee organisaties als de NPO die aanduiding omarmd hebben; bij de NPO is het nu verplicht om 'wit' te zeggen. Blijkbaar laat men de oren hangen naar een klein groepje zelfbenoemde taalwakers; als zij iets vinden van de woordkeuze van ons blanke, sorry witte mannen, dan moeten we blijkbaar allemaal netjes stil rechtzitten en aandachtig naar hun argumenten luisteren. Zal wel met white guilt te maken hebben.

Anoniempje5
Anoniempje527 jan. 2018 - 7:59

"witte suprematie, wit privilege, witte onschuld" Zou dat dan niet Blanke suprematie, Blank privilege en Blanke onschuld moeten zijn? Ik hou van logica en continuïteit. En ben je echt bang dat wij witte blanken door dit puntje hetzelfde lot te wachten zou kunnen staan als de Joden, Armeniërs, Zuid-Afrikanen en de Afro-Amerikanen? Dat waren minderheden en/of onderdrukten door de meerderheid (altijd wij blanken?). Wij zijn nu nog steeds die meerderheid met geen enkele kans dat we opeens door Wit te gebruiken opeens het onderspit gaan delfden. Jezelf door dit vergelijken met het leed wat die gemeenschappen is aangedaan vindt ik daarom ook wat ongepast. Wat blanken kennen dat niet, wij zijn nooit (in de enigszins recente geschiedenis tenminste) onderdrukt (behalve door andere Blanken).

2 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)27 jan. 2018 - 14:21

"En ben je echt bang dat wij witte blanken door dit puntje hetzelfde lot te wachten zou kunnen staan als de Joden, Armeniërs, Zuid-Afrikanen en de Afro-Amerikanen? Dat waren minderheden en/of onderdrukten door de meerderheid (altijd wij blanken?)." Zijn de Turken, die de Armeniërs onderdrukte in deze context ineens 'wit'? " Wij zijn nu nog steeds die meerderheid met geen enkele kans dat we opeens door Wit te gebruiken opeens het onderspit gaan delfden" Een meerderheid kan ook door een minderheid worden onderdrukt, zie de zwarte bevolking van Zuid-Afrika in het recente verleden, of de meerderheid van de Europese bevolking in de middeleeuwen, die moesten zwoegen voor de adel. En ook blanke mensen kunnen worden onderdrukt, kijk maar naar de blanke bevolking in Zuid-Afrika of Zimbabwe van vandaag.

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 15:03

@ Anoniempje ““witte suprematie, wit privilege, witte onschuld”

Zou dat dan niet Blanke suprematie, Blank privilege en Blanke onschuld moeten zijn? Ik hou van logica en continuïteit.” Het gaat hem niet om onderdrukking maar om de kans om als “wit” medeverantwoordelijk gesteld worden voor het verleden van de witten. De “blank” schets een scheidslijn tussen de “blanke” (Hollandse) witten met andere witten. Ons racisme is immers geen wit racisme maar die van blanke! Dus wij dragen geen last zoals de witten!

Zandb
Zandb27 jan. 2018 - 7:51

Dan spreken we het in het vervolg toch over een 'blank privilege' en de 'blanke onschuld'.

2 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart27 jan. 2018 - 15:19

Je moet doen wat je niet laten kunt, o, helper whitey. Belangrijker is natuurlijk de erfzonde, o, zondebokken-zoeker. Daar zijn wij vrouwen trots op: Eva die God onttroonde en Hem tot onderdeel van de geschiedenis maakte. Vrouwe-onschuld, wat dacht-ie wat?

Klaas Punt
Klaas Punt27 jan. 2018 - 16:28

Geen enkel probleem wat mij betreft, zandman. het zijn zaken die mij totaal niet aangaan.

Anoniempje5
Anoniempje527 jan. 2018 - 7:42

Laat ik maar beginnen dat ik overtuigd ben dat u geen racist of Whitey Helper bent. Dat ik het niet eens met u ben op dit punt of ZP betekend niet automatisch dat ik u een racist noem. Ik kan wat gemist hebben maar hier op Joop heb ik dat niemand zien doen. Als dat wel op GS, troller of fakeboek gebeurd moet u niet dat doortrekken naar hier. En omdat ik het niet eens ben met u op deze 2 punten betekend ook niet dat ik daarom een "rassendenker, kleurendenker of een racialiseerder" zou zijn. Het grote verschil m.i. is dat Neger, het N-woord, Eskimo, zigeuner e.d. namen zijn die opgelegd zijn door hun onderdrukkers wat voornamelijk wij Blanken op ons collectieve geweten hebben. Dat je niet door je eigen onderdrukkers benaamd wil worden kan ik me goed voorstellen. Wit daar in tegen is een 'kleur' en geen verzonnen naam. We hebben het in het verleden ook zelf gebruikt maar "blank is gaan overheersen" (goh je zou het niet verwachten van Blanken ;-) ). Blank vervangen door Wit wordt ook niet voorgesteld door onze onderdrukkers maar degene die wel een geschiedenis hebben onderdrukt te zijn geweest door Blanken en een hele kleine minderheid. Wij Blanken mogen ons door onze rol als de onderdrukkers in het verleden op dit punt wel wat nederigheid, gepaste schaamte en begrip voor een minderheid opbrengen. Ik zal een stukje van m'n anonimiteit opgeven door te bekennen dat ik ook wit en/of blank ben. Wit kan ik met geen mogelijkheid als belediging zien, het is gewoon een kleur of ander woord voor Blank en de meest logische tegenhanger aangezien we ook al een tijd zwart gebruiken. Het verhaal van positieve en negatieve lading die er wel of niet achter zit vindt ik op zich ook een non-discussie waar we nooit overeenstemming met z'n allen zullen bereiken. Maar er wordt Wit voorgesteld en niet iets als Kaaskop of Bleekscheet wat je wel als beledigend zou kunnen zien. Wit en Zwart zijn allebei 'kleuren' en dat vindt ik juist ons gelijk aan elkaar stellen ipv andersom. Blank en Zwart is toch wel wat scheef m.i. Dat de NOS besluit Wit te gebruiken ipv Blank is geen aanval of een poging ons op te leggen blank veder zelf te gebruiken. Het is hun keuze. Veder is een eventuele hetze tegen Blank me ontgaan. Dit is geen strijd waard. Als ze komen met een eis dat Blanke Vla, Blake lak e.d. allemaal niet meer zou mogen dan zou ik het wel zwaar overdreven vinden en het niet meer eens zijn.

3 Reacties
punt2
punt227 jan. 2018 - 14:01

In dat geval zou ik voorstellen om de eerste de beste Antilliaanse man aan te spreken met Zwarte Man, kijken wat zijn reactie is.

bob b.
bob b.27 jan. 2018 - 15:07

'Wit kan ik met geen mogelijkheid als belediging zien, het is gewoon een kleur of ander woord voor Blank en de meest logische tegenhanger aangezien we ook al een tijd zwart gebruiken.' 'Dat de NOS besluit Wit te gebruiken ipv Blank is geen aanval of een poging ons op te leggen blank veder zelf te gebruiken. Het is hun keuze.' 'Blank vervangen door Wit wordt ook niet voorgesteld door onze onderdrukkers maar degene die wel een geschiedenis hebben onderdrukt te zijn geweest door Blanken en een hele kleine minderheid. Wij Blanken mogen ons door onze rol als de onderdrukkers in het verleden op dit punt wel wat nederigheid, gepaste schaamte en begrip voor een minderheid opbrengen.' Helemaal met je eens. Dit is de essentie.

NueNick
NueNick27 jan. 2018 - 20:33

Anoniempje. Wie is toch die 'wij' waar je steeds naar refereert? Beperk je tot je eigen minderwaardigheidscomplex. Dat lijkt mij het recht van elk individu.

Friskvind
Friskvind27 jan. 2018 - 7:41

Wit en zwart vind ik te zwart-wit. Ik ben meer voor beige en bruin.

Donutz
Donutz27 jan. 2018 - 7:37

'Wit' is een anglicisme, dus doe mij maar blank. In vele gevallen als er weer eens in kleur hokjes wordt gedacht kom ik de term 'wit' tegen. en ik associeer het met extremistische of drammerige figuren. Ik blijf dan uit de buurt. Als blank moet vallen gebruik dan een spectrum van licht tot donker gekleurd. Beter nog, let niet op huidskleur, dat is iets voor het enge volk dat een ander afrekent op iets basaals als pigment, geslacht, geloof, geaardheid etc. Moet een fatsoenlijk mens niet willen.

Vega !
Vega !27 jan. 2018 - 7:15

de Fransen hebben het eenvoudig opgelost; die noemen wit gewoon ''blanc''. Waarom in Nederland dit ook niet doen ? het woord wit geheel verbannen en omwisselen voor blanc. Of klinkt dat weer te chique?

1 Reactie
NueNick
NueNick27 jan. 2018 - 10:34

Dus de K veranderen in een C. Ja dat zal qua uitspraak veel impact hebben. Ik ben blank. Niet wit, niet blanc. De NPO mag zich dan in allerlei bochten wringen om maar te deugen, op straat haalt men de vermoeid de schouders op voor deze waan van de dag. Ik ken niemand die is overgestapt op de aanduiding wit. Ik zie door mijn werk zo'n 900 man per dag, soms meer. Ik merk dat veel mensen het zat zijn, welke huidskleur ze ook hebben. Het gezeur over Zwarte Piet, de recente beeldenstorm, de hetze tegen de middelbare Nederlandse man, de aantijgingen tegen het in en in racistische Nederland enz enz.. het enige wat wordt bewerkstelligd is een gepolariseerde samenleving waar politieke populisten van smullen en dankbaar gebruik van maken. Ik doe er niet aan mee. Blank, zwart, olijf, geel, rood en alle schakeringen daartussen, het zal wel. Ik heb geen moeite met huidskleur. Anderen duidelijk wel. En dat noemt zich anti racistisch. Me dunkt.

Ver Bazing
Ver Bazing27 jan. 2018 - 3:22

Citaat: [De strijd tegen racisme en discriminatie is te belangrijk om aan zulke dwaallichten over te laten] Dat de strijd tegen racisme en discriminatie belangrijk is, is ook voor mij NU een belangrijk politiek-maatschappelijk uitgangspunt. Maar daarmee houdt mijn ondersteuning van de strijd van Vd Horst ook wel op. Ik weet niet wie ooit heeft gesteld dat de geschiedenis geschreven wordt door de overwinnaar. In dat licht zijn kolonialisme en slavernij in eerste instantie ook bepaald door de beoordeling van die periode door de overwinnaars: de kolonialisten en slavenhouders. Onder de woordenstrijd blank of wit schuilt m.i.een strijd om de erkenning van de ook nu nog allesoordringende invloed van die periode op de huidige welvaart en de cultuur van de koloniale mogendheden van destijds in de vorm van een (late) TEGENBEWEGING. De tijd was er ahw rijp voor: over de hele linie en bijna wereldwijd komen identiteitsvraagstukken op de agenda. En omdat wij nu eenmaal dieren zijn uitgerust met taalvaardigheid is taal HET instrument om zo'n tegenbeweging vorm te geven. Het gebruik van blank of wit blijkt nu daarvan een belangrijk aspect te zijn. Ik stel dat in alle objectiviteit vast: deze column van Vd Horst is al de derde over hetzelfde thema Wie desondanks niet inziet dat woorden er toe doen en mensen die het niet met zijn woordgebruik eens zijn 'dwaallichten' noemt bijt zich vast in zijn eigen in woorden uitgedrukte beoordeling van een zeer belangrijke fase in de Nederlandse geschiedenis. Dat mag, maar een dwingende beargumentering van de keuze voor het woord blank in de discussie ontbreekt m.i.. Maar ja, ik ben als Indo zelf een 'product' van 'ons' kolonialisme en heb misschien toch de verkeerde 'Kantiaanse' (lees: subjectieve) bril op. Mijn hoofdconclusie: woorden doen er toe en deze zijn historisch gekaderd EN worden persoonlijk opgevat (gepercipieerd)! .

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 8:13

Woorden doen er inderdaad toe en ze worden vaak gebruikt om te discrimineren of om zaken te verhullen. Zie bijvoorbeeld politionele acties. Tegelijkertijd is het niet juist om te stellen dat nu pas een tegenbeweging opkomt. Die is veel ouder en het is allemaal niet zo zwart wit. Kijk bijvoorbeeld naar de activiteiten van Ernst Douwes Dekker https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Douwes_Dekker. In de jaren dertig zag professor Gerretson, de door de Shell betaalde professor in de indologie, zich al gedwongen om een brochure te schrijven ter verdediging van Jan Pieterszoon Coen. Hier is het beroemde stuk van Slauerhoff tegen Coen http://www.dbnl.org/tekst/slau001janp01_01/ Burgemeesters verboden dit en ontmaskerden zo zichzelf. Je zult het hopelijk met me eens zijn dat het geen goed idee om mensen met een bepaalde huidskleur van een erfzonde te voorzien of ze op grond daarvan bepaalde karaktereigenschappen toe te dichten of ze op een hoop te gooien. Gerwoon in het algemeen. Altijd. Dat daar stukken van komen. Vraag je ook af of het wel zo slim is om blanke sappelaars uit te leggen dat zij een privilege hebben dat zij delen met alle andere blanken, ook hun uitbuiters. Dat zij bij elkaar horen. Dat er een blank belang bestaat. Je hebt kans dat ze je gaan geloven namelijk.

Derk Wielinga
Derk Wielinga27 jan. 2018 - 9:33

Ik ben het met u eens dat woorden ertoe doen, woorden kunnen heel veel pijn doen. Maar dat kunnen ze eigenlijk alleen vanwege de intentie er achter gemeen is of als de ontvanger ze als gemeen ervaart. Het zou mij absoluut niks uitmaken als blank door wit werd vervangen als dit racisme zou doen verminderen. Echter, ik denk dat het tegenovergestelde het geval is. De term 'wit' is naar mijn mening heel ongelukkig gekozen, het onderscheidt zich amper van 'blank'. Aanvankelijk althans. Dat is op zich een vrij neutrale taalkwestie, maar door het gekissebis van de afgelopen jaren is 'wit' zich gaan onderscheiden als term waarmee je blanke/witte mensen kunt irriteren. Ook al zou het in potentie een verbetering hebben kunnen zijn tov 'blank', het hele woord ivm etnische groepen is nu gecontamineerd. Luistert u bijv naar Riza vanaf 1:40 (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/pascal-vanenburg-over-witte-nederlander) . Een heel nodige strijd tegen racisme wordt nu gevoerd rond het ongelukkig gekozen woord 'wit' . Ook al heeft iedereen het over vijf jaar over 'witten' ipv 'blanken', het zal een Pyrrus overwinning blijken, want het racisme zal er door toegenomen zijn. Zoals ik Han's stuk lees, waarschuwt hij hier voor. Ik ben het helemaal met hem eens. Bovendien, het aanduiden van huidskleuren met 'licht' en 'donker' doen veel meer recht aan de werkelijkheid (niemand is zwart of wit, dat is met metingen aan te tonen) en ze zijn veel minder polariserend.

Ring2
Ring227 jan. 2018 - 10:01

Ik vind dat zwart en wit bij mensen kleuren zijn die feitelijk niet bestaan. De meesten ‘zwarten’ (negatief woord voor mijn gevoel) vind ik niet zwart. Als het dan echt moet, dan voor mensen uit bijvoorbeeld Somalië. Liever gebruik ik zelf, als de kleur er tenminste toe doet, getint of gekleurd. Maar in de discussie is de keuze klaarblijkelijk: ofwel blank en zwart, of wit en/versus zwart. Jij als Indo, onder welke kleurengroep schaar jij je? Welk woord voel jij je het prettigst bij?

Ver Bazing
Ver Bazing27 jan. 2018 - 16:08

Citaat: [Je zult het hopelijk met me eens zijn dat het geen goed idee om mensen met een bepaalde huidskleur van een erfzonde te voorzien of ze op grond daarvan bepaalde karaktereigenschappen toe te dichten of ze op een hoop te gooien]. Natuurlijk ben ik dat in grote lijnen (m.n. waar je de termen erfzonde en bepaalde karaktereigenschappen verbonden aan 'blank' aan de orde stelt) met je eens, maar ik denk dat we nog steeds langs elkaar heen praten. Uiteraard zijn er eerder in het verleden protesten geweest tegen (uitwassen van) het koloniale verleden, maar de bronnen die jij noemt zijn niet of nauwelijks bekend bij de huidige voorstanders van 'wit' (N.B. ik reken mijzelf ook tot de niet goed historisch geinformeerden). Maar wat ik overeind hou -zie mijn hoofdconclusie- is dat in onze tijd een nieuwe generatie die de harde feiten van de verborgen schuldvraag aan den lijve zegt te ondervinden recht heeft om dat op hun eigen wijze te duiden. En dat gebeurt met taal. Blank/wit, zwart zijn in hun discours metaforen voor die verborgen schuldvraag die in hun ogen nog steeds doorwerkt in tal van aspecten in het heden. Zij mogen van mij het discours bepalen, omdat ik de huidige tijjd geschikt acht om voorgoed van de 'demonen uit het verleden' af te komen. Jij als historicus vindt dat maar quatsch want historisch ongegrond. Ik benadruk het recht van de 'wit-aanhangers' -al is voor mijzelf elke kleuraanduiding kunstmatig- om deze taalkundige tweedeling te gebruiken als hulpmiddel om oude wonden open te rijten en daarna naar heling te zoeken. Jij ziet dat laatste -zo lees ik in je column en commentaar op mijn reactie- niet gebeuren. Misschien is dat 'verbinden' wel bij uitstek een taak voor jou als vaste columnist van Joop, maar als jouw tijdgenoot kan ik alleen aan de zijlijn proberen het discours in goed vaarwater te geleiden. Maar ik blijf de indruk houden dat jij vasthoudt aan je 'historiisch gelijk' en ik het recht van deze generatie die zichzelf als 'zwart' aandient om van daaruit voor erkenning van hun gekwetstheid te vechten -als buitenstaander- wil honoreren. Twee opmerkingen achteraf; - In het slavernijdiscours mag de rol van de zwarte koningen uit o.m. het huidige Ghana NIET onbelicht blijven; - Ikzelf zou mijzelf als Indo noch als wit/blank aanduiden, noch als zwart,.maar als 'gemengdbloedig', maar zeker niet als 'blauwe' zoals ik nog eind jaren vijftig als repatriant in Nederland te horen kreeg. Maar qua huids-en haarkleur ben ik een witte met blauwe ogen en wordt ik in Indonesie niet echt tot mijn genoegen als 'bule' (blanke, albino) aangesproken.

Ver Bazing
Ver Bazing27 jan. 2018 - 16:22

@ Derk Wielinga en @Ring Ik denk dat ik jullie beiden met mijn reactie op die van Han vd Horst voldoende beantwoord heb. Maar toch nog even de puntjes op de i. Kleuren als blank, wit, zwart, geel, rood zijn inderdaad kunstmatige aanduidingen van een bepaald type homo sapiens, maar de discussie blank/wit gaat over meer dan kleur alleen. Het gaat over wat bepaalde kleuraanduidingen aan gevoeld historisch onrecht verhult. Ik als 'wiite' Indo (letterlijk) zie mijzelf niet als directe belanghebbende in het hoogopgelaaide discours, maar meer als 'meedenker' (zie mijn tweede kanttekening achteraf in mijn commentaar aan Han vd Horst)

Derk Wielinga
Derk Wielinga27 jan. 2018 - 20:43

Beste Ver Bazing, HvdH, Bedankt voor de beleefde toon in uw discours, zo kan het ook dus. Ver Bazing, zo'n jaar geleden was ik het nog met u eens. Als erkenning van hedendaags racisme en nog veel erger racisme uit het verleden was ik geneigd om mee te gaan onder het motto 'als het helpt om racisme te bestrijden, waarom niet?' (ook al snapte ik toen al niet hoe blank->wit zou helpen). Maar het gebruik van 'wit' om blanke mensen te jennen, te stangen (zoals in genoemde radio uitzending) viel mij op en deed me mijn mening veranderen. Ik ben nu sterk van mening dat deze strijd een averechts effect zal hebben. Het is toch een soort van symboolpolitiek die kwaad bloed zet bij de ene groep, en tegelijkertijd geen enkele werkelijke verbetering in kansen op banen voor minderheden teweeg brengt.

Ver Bazing
Ver Bazing27 jan. 2018 - 23:46

@ Derk Wielinga 27/01, 21.43 Ik ben geen koffiedikkijker, maar hoewel ik een heel rationele opleding heb genoten, ben ik altijd -ook nu nog op mijn 75e- een intuitief kind gebleven. Diep in mijn hart 'weet' ik dat onze tijd -dit nieuwe tijdperk van globalisering, internet/social media, intelligente robots, gekloonde apen en 'chipmensen' niet zonder strijd op allerlei fronten kan verlopen. Voor mijzelf zie ik ook de identiteitsstrijd rond blank/wit/zwart als een noodzakelijke overgangsperiode, een tijd van 'purificatie' van het verleden en het heden, van het verlies van tal van zekerheden en van het innerlijk aanvaarden daarvan. Hoe anders? De tijd zal ons dat leren! Het enige houvast is ons eigen levenskompas en dat is beslist niet 'zweverig' bedoeld al kan ik mij heel goed voorstellen dat het wel zo voor u moet klinken Het ga u goed!

Eric Minnens
Eric Minnens27 jan. 2018 - 3:10

"Je kunt de boel beter in de kiem smoren." Helemaal eens. Geldt voor elke vervelende boel. Niet alleen voor de boel waar blanken mee worden geconfronteerd, via aanduidingen als 'wit', wit privilege, witte onschuld. Maar ook voor praktijken als etnisch profileren, hetgeen de boel vormt waarmee gekleurden worden geconfronteerd. Dit gebeurt niet alleen op straat, maar ook bij sollicitaties en bij de ingang van bepaalde etablissementen. Ik zie die eerste boel toch vooral als een reactie op de tweede boel. Mensen van kleur zijn het racisme zat. Het is blijkbaar niet gelukt om die ooit ontstane boel in de kiem te smoren. Als deze gekleurde mensen op dezelfde voet doorgaan, verandert er nooit iets. Vandaar dat ze met die eerste boel komen aanzetten. Vandaar dat blanken wit worden, met hun witte privileges en hun witte onschuld. Logisch toch? Wie kaatst kan de bal verwachten. En de boel die daardoor ontstaat, is, met wat pijntjes hier en daar, voor blanken best te harden hoor. De wereld vergaat echt niet, zoals voor de joden in WO2.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 8:21

Zo rond 1920 dachten de joden ook dat het met wat pijntjes hier en daar best te harden was. En het nationaalsocialisme was een beweging waarin ontrechten massaal hun heil zochten. Dat dit middel aanzienlijk erger was dan de kwaal zagen zij niet in. Jij verklaart alle blanken medeschuldig aan iets waar de meesten part noch deel aan hadden. Je zult dit wel doen omdat je een intreder bent en denkt dat dit in dit stadium van de geschiedenis het meest dienstig is om de revolutie tegen de bourgeoisie dichterbij te brengen. Dit zie je verkeerd. Dit loopt falikant af als het zich doorzet. Je hebt je gesolidariseerd met een vorm van populisme die niet wezenlijk verschilt met die van FvD en PVV, waar ze ook denken dat de blanken een gezamenlijk belang hebben. Je brengt de revolutie niet dichter bij je hebt de sleutel gestoken in de doos van Pandora.

DeRedeMist
DeRedeMist27 jan. 2018 - 9:13

[Wie kaatst kan de bal verwachten.] Kortom: Mensen van kleur zijn het racisme zat, en introduceren daarom omgekeerd racisme. Dat zal helpen....

Derk Wielinga
Derk Wielinga27 jan. 2018 - 10:06

Dank voor uw constructieve bijdrage. Als we racisme willen wegkrijgen (of zo veel mogelijk verminderen), dan moeten we ons afvragen waar de kiem ligt, en in hoeverre welke 'boel' een reactie is op een andere 'boel', en of die reacties redelijk zijn. Ik denk ook dat de eerste boel voornamelijk een reactie is op de tweede boel: het gebruik van 'wit' termen wordt gedaan uit frustratie en woede over voortdurend racisme. Helaas zal het veranderen van een woord, met lichte dwang (je wordt verdacht van racisme als je 'blank' blijft gebruiken), eerder tot meer racisme leiden. De echte kiem van racisme is denk ik biologisch: groepsvorming op basis van uiterlijk (en ook cultuur) zit ingebakken in mensen. Het smoren van deze kiem lukt alleen door met elkaar om te gaan en te ervaren dat die huidskleur ook niet meer dan dat is, een uiterlijk kenmerk. Wat maakt nou dat het soms uit de hand loopt (jaren dertig in Duitsland), en soms langzaam beter lijkt te gaan? Volgens mij komt dat door heel eenvoudig blanken en zwarten te laten zien dat ze vooral op elkaar lijken qua drijfveren, zorgen, alles. En niet door te hameren op een woordje 'wit' en het koloniale verleden. Erkenning van het verleden is essentieel, maar laten we geen erfzonde introduceren. Er zijn ook lichtpuntjes: in de VS is Obama tot twee maal toe gekozen, zo'n zestig jaar nadat er nog regelmatig lynchings plaatsvonden in dat land, bijzonder toch!?. Homofobie is sterk verminderd in NL en de VS in de afgelopen honderd jaar.

NicoSchouten
NicoSchouten27 jan. 2018 - 11:23

Kritiek op de ongelijke behandeling is terecht. Maar bij lange na niet alle blanken (vermoedelijk slechts een kleine minderheid) maakt zich hier aan schuldig. Dus dit gedrag wijten aan de huidskleur van de dader is onzinnig; het gaat om diens vooroordelen. Verder verbaast het me steeds weer dat niet gekeken wordt naar het effect van getalsverhoudingen. Namelijk dat minderheden altijd meer last zullen hebben van wangedrag vanuit meerderheden dan andersom. Hier niet naar kijken wijst op een vooroordeel bij mensen die de huidskleur als verklaringsfactor centraal stellen.

Eric Minnens
Eric Minnens27 jan. 2018 - 15:57

@Van der Horst Ik verklaar alle blanken helemaal niet medeschuldig aan iets. Hoogstens verklaar ik alle mensen van kleur slachtoffer van iets. Omdat ik intreder ben? Van wat? Je bedoelt toch niet van Nederland? Waar haal je dat vandaan? Revolutie tegen de bourgeoisie? Ik? Ook een merkwaardig vooroordeel. Ik probeer slechts racisme te bestrijden. Bij jou, bij mezelf, bij iedereen. Ik denk niet dat blanken een gezamenlijk belang hebben, dat is een volstrekt verkeerde interpretatie. Wit en zwart Nederland 'opgeteld', heeft een gemeenschappelijk belang. Volgens mij is het trouwens eerder jij die denkt dat blanken een gezamenlijk belang hebben, namelijk vasthouden aan blank en afwijzen van wit. Dat is een illusie. Niet Ik, maar jij vindt PVV en FvD aan jouw zijde. Zij ook staan op de bres voor blank, ook zij keren zich tegen 'moderne' antiracisten. En de vergelijking met joden is grotesk. Zij vormden een minderheid. Blanken een overgrote meerderheid. Eerder moeten mensen van kleur op hun tellen passen.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 2:39

Het is Han gelukt om bijna alle vrouwen te emanciperen en nu ziet hij voor zich een nieuwe grootse taak weggelegd. Hij zal daarin ook wel slagen, zolang hij zich maar blank mag blijven noemen en zwarte piet zwart blijft, omdat hij iedereen de historische achtergronden heeft uitgelegd.

Paul!
Paul!27 jan. 2018 - 0:42

Als je een dialoog wilt, dan benoem je de ander op een manier die hij/zij prettig vindt. Dat is een vorm van respect. Alleen als je strijd wilt is er een reden daarvan af te wijken. Die strijd kun je verminderen door het n-woord te vermijden, door anders over zwarte piet te denken en dat te uiten. De term "wit" lijkt vooral bedoeld op weer wat olie op het vuur te gooien. En niet om mensen dichter bij elkaar te brengen. Ik begin me soms echt af te vragen of er misschien een groep mensen is die de strijd juist wil aanwakkeren.Meer strijd is bijvoorbeeld interessant voor de media en de journalistiek.Of voor mensen die van die strijd op een andere manier gebruik willen maken, zoals politici en dergelijke. Gelijktijdig heb ik niet de behoefte de term "wit" te bestrijden. Strijd brengt mensen immers niet dichterbij elkaar. Eerder zoek ik de oplossing in de dialoog. Als iemand mij wit noemt, zal ik hem gewoon vragen waarom hij mij gericht aanspreekt op een manier waarvan hij/zij weet dat ik dat niet prettig vind en of hij dat andersom van mij ook verwacht. Vervolgens zal ik hem/haar voorbeelden vragen van benamingen die hij/zij onprettig vind, zodat ik weet waaruit ik kan kiezen. Waarna we het gesprek op een gelijkwaardige manier voort kunnen zetten. Op een manier die de ander als normaal ervaart.

5 Reacties
Buzzer
Buzzer27 jan. 2018 - 10:17

"Ik begin me soms echt af te vragen of er misschien een groep mensen is die de strijd juist wil aanwakkeren." Het doet me denken aan dit artikel: https://www.ad.nl/buitenland/russische-trollen-zetten-amerikanen-tegen-elkaar-op-via-facebook-evenementen~a0faca6f/ Het lijkt wel of er van buiten af invloed uitgeoefend word op deze discussie, die niet verbroederd en racisme aanpakt maar alleen de tegenstellingen vergroot en onrust zaait binnen de maatschappij.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld27 jan. 2018 - 15:13

Han als geheim agent van de Russen, -geweldige complottheorie.

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 15:34

@ Paul! “Als je een dialoog wilt, dan benoem je de ander op een manier die hij/zij prettig vindt.” Als tegenover je een reus ziet die graag een dialoog wilt en zich een “meer” noemt, en je moet de reus een “meer” gaan noemen, dan komt er ook geen dialoog! Dat hebben we tot nu toe gehad. Nu gaan we het beestje met zijn eigen naam noemen: een reus!

CarlBarks
CarlBarks28 jan. 2018 - 18:51

Nou Auslander, succes. Begin jij even een gesprek met neger als aanduiding voor je gesprekspartner. Normaal toch?

Auslander
Auslander28 jan. 2018 - 21:02

@ CarlBarks Geestig! Blank en neger zijn de raciale aanduiding van wit en zwart. Heden gaat het over de wit en anders gekleurden! Dat noem ik toch?

Karingin
Karingin27 jan. 2018 - 0:12

Vermoeiend die woordenstrijd. Ik gebruik gewoon wat ik zelf passend of mooi vind. Blank vind ik prettiger dan wit dus gebruik ik dat. Maar het zal me aan mijn reet roesten dat anderen mij wit noemen. Lood om oud ijzer.

johannn2
johannn227 jan. 2018 - 0:06

Han, Wat je hier produceert gaat alle perken te buiten. In je klaarblijkelijk niets ontziende strijd sleep je nu zelfs de uitgemoorde joden en Armenieërs er bij. Blanken moeten zich volgens jou geen witten laten noemen, want voor ze het weten eindigen ze net als de joden in de Tweede Wereldoorlog. Een wel buitengewoon grof "Godwinnetje"! En ook de uitgemoorde Armeniërs worden door jou nog eens misbruikt voor jouw woeste vendetta tegen ......... een groepje zwarte activisten dat NB strijdt tegen het ook door jou, althans tot nu toe, niet ontkende feit dat zij zelf structureel gediscrimineerd worden. Maar hier draai je dát zelfs om. Niet zij worden gediscrimineerd, maar wij 'blanken' door hen. En wij worden met de dood bedreigd door hén, getuige je genoemde alle perken te buiten gaande vergelijkingen. Je hebt in je razernij nu alle fatsoensgrenzen overboord gegooid, Han. .

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 7:56

Je hebt misschien over het hoofd gezien dat dit stukje eigenlijk helemaal niet over blank of wit gaat maar wat de geschiedenis in het algemeen leert over het lot van groepen die eerst door anderen worden gedefinieerd op grond van huidskleur en - zogenaamde - etnische afkomst. En dat je daarom heel alert moet worden als jou dat overkomt. Want dan gaat het licht verkeerd zoals de joden, de Armeniërs en de Afro-Amerikanen weten. Die dat allemaal hebben geduld en die dachten dat het allemaal wel meeviel als zij rustig bleven, zich aanpasten en het zich allemaal lieten aanleunen omdat die anderen het nu eenmaal zo graag wilden en omdat schelden geen pijn doet en meer van dat soort argumenten. Ik raad dat ten sterkste af want het gaat van kwaad tot erger ook met mensen die zich om welke reden dan ook heel onaantastbaar voelen. Een ander argument is natuurlijk dat dit definiëren van de ander tot etnische en rassenstrijd leidt. De gevolgen daarvan hebben we in Joegoslavie gezien en in 1980 had echt niemand gedacht dat het in de jaren negentig zo enorm uit de hand zou lopen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jan. 2018 - 8:44

Nog iets: dat van die Godwin en zo. Je klinkt net als een PVV-er. Je hebt de toon van de rechtse rant goed te pakken. Je bent een natuurtalent.

Grietje Genot
Grietje Genot27 jan. 2018 - 8:53

Niet om het een of ander, maar het lijkt me zonneklaar - zo evident is het, dat ik er geen woord aan vuil wil maken - dat hier de fatsoensrakker (Johann) alle perken te buiten gaat. De rillingen lopen over de tere ruggengraat. Nou, vooruit, een enkel woordje dan: het is zaterdag en de sjoel en de zaterdagmiddagmarkt kunnen wachten. In zijn blinde razernij gaat Johann voorbij aan het voorbeeld van het n-woord; - uiteraard want dat zet zijn filippica op losse schroeven. Zo, dat moet voldoende zijn.

Eric Minnens
Eric Minnens27 jan. 2018 - 11:02

@johann Scherpe maar terechte reactie. Han probeert het onmogelijke. Hij wil enerzijds antiracist zijn, anderzijds beschermheer spelen van het woordje blank. Omdat hij daarbij een aanval moet doen op begrippen als wit, wit privilege en witte onschuld, slaat hij de wapenen uit de hand van moderne actievoerders tegen racisme. Die wapens zijn juist ontstaan als reactie op het etnisch profileren, de discriminatie en het dagelijks racisme waar gekleurde mensen voortdurend aan blijven blootstaan. Wit, wit privilege en witte onschuld zijn de scherpere bewoordingen die met name antiracisten van kleur wel 'moeten' gebruiken om iets in die witte koppen los te maken. Dat wil er bij Han maar niet in. Waarmee hij het risico loopt aan de verkeerde kant van de streep te belanden: hij keert zich tegen antiracistische actievoerders.

NicoSchouten
NicoSchouten27 jan. 2018 - 11:30

Han uit zijn bezorgdheid over de groeiende neiging de sociale ongelijkheden biologistisch te benaderen. En die benaderingswijze heeft in de extreemste vorm genocide opgeleverd. Dat is thans inderdaad niet aan de orde. Maar duidelijk mag wel zijn dat deze benadering makkelijk kan uitmonden in racisme.

Derk Wielinga
Derk Wielinga27 jan. 2018 - 11:33

Johann, U beschuldigt Dhr vd Horst van een 'woeste vendetta' en 'dat hij alle fatsoensgrenzen overboord gooit', 'niets ontziend'. Pfff, ik vind eerlijk gezegd uw reactie nogal overdreven met uw woordkeuzes. Over fatsoenlijk gesproken. Zeker in vergelijking met Han's bijdragen die namelijk zoals gewoonlijk fatsoenlijk blijven en onderbouwd zijn.

NicoSchouten
NicoSchouten27 jan. 2018 - 11:37

Johannn: Han uit zijn bezorgdheid over de groeiende neiging de sociale ongelijkheden biologistisch te benaderen. En die benaderingswijze heeft in de extreemste vorm genocide opgeleverd. Dat is thans inderdaad niet aan de orde. Maar duidelijk mag wel zijn dat deze benadering makkelijk kan uitmonden in racisme.

Auslander
Auslander27 jan. 2018 - 15:17

“Je hebt de toon van de rechtse rant goed te pakken.” Ik vind het armoedig om mensen doodmond te willen maken. Bovendien je eigen beschuldiging is uiterst Wilderiaans en populistisch. In strijd tegen racisme doet links-rechts er niet toe. Dat is enkel nuttig voor eigen “politiek”. Racisme gaat voorbij de “politiek”, zo ook antiracisme dient te zijn.

CarlBarks
CarlBarks26 jan. 2018 - 22:38

Bizar is het. Ik wil niet wit worden genoemd, daar zou men gewoon naar moeten luisteren. Je kunt niet zomaar anderen benoemen met een term die jouw welgevallig is. Hetzelfde als dat de term neger niet wordt geaccepteerd door de benoemde partij, daar luisteren we ook naar. En alleen een groep extremisten blijft hardnekkig volhouden. Dit is de omgekeerde wereld, stop ermee.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus26 jan. 2018 - 23:11

"Ik wil niet wit worden genoemd, daar zou men gewoon naar moeten luisteren." Of accepteren dat jij in het kader van de wederkerigheid wel even bepaalt hoe je hen als groep aan wenst te duiden. "Hetzelfde als dat de term neger niet wordt geaccepteerd door de benoemde partij" Daar hebben ze dan inderdaad niks meer over te zeggen. Het is kiezen of delen.

Rara5
Rara526 jan. 2018 - 22:30

Het initiatief is gekomen van de donker gekleurde mensen in Nederland. Zie bijvoorbeeld de opinie van Clarice gargard van bijna 2 jaar geleden. https://joop.bnnvara.nl/opinies/waarom-witte-mensen-niet-meer-blank-zijn Er is een groep mensen die moeilijker aan een baan kan komen, harder moeten knokken. Zij vragen ons om het woord blank te vervangen. Zo moeilijk is dat toch niet. Waarom gelijk de oorlog erbij halen. Als ik als wit wordt aangeduid, slaap ik daar geen minuut korter door en anderen zijn daarbij geholpen. Juist door hier als boze burger een punt van te maken, gaat raakt de discussie uit de kern.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 jan. 2018 - 23:07

en krijgen ze die banen nou wel?

Piet de Geus
Piet de Geus26 jan. 2018 - 23:17

"Het initiatief is gekomen van de donker gekleurde mensen in Nederland." En dan ook nog op basis van de one-drop rule, want Anousha Nzume oftewel Anna Steijn die ons met 'witte mensen' aanspreekt is zelf een halve Russin. En dus niks zwarter dan Stephan Sanders, die er veel zindelijker ideeën op nahoudt en niet in de racismeval trapt door zich een slachtofferrol aan te meten.

Rara5
Rara527 jan. 2018 - 9:13

Met dezelfde instelling als "ik ga niets veranderen want zo is de geschiedenis" zullen ze inderdaad niet krijgen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jan. 2018 - 9:37

Dus jij vindt huidskleur wel belangrijk, inclusief de daarbij-horende profilering natuurlijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jan. 2018 - 9:38

Reactie bedoeld voor Rara!

Rara5
Rara527 jan. 2018 - 14:38

Ik vind huidskleur helemaal niet belangrijk. Daarom maakt het mij ook niet uit om wit of blank genoemd te worden. Zeker niet als anderen een verandering op prijs stellen. Voor de mensen die "blank" graag willen behouden: de pvv zal hen tegemoet komen.

marcelhermus
marcelhermus27 jan. 2018 - 18:16

@rara, je bedoelt de PVV die dit soort discussies altijd prima vindt omdat hun achterban hierdoor ziet dat de PVV gelijk heeft. Dus meer mensen die in de PVV hun oplossing zien daar zijn die donkere mensen mee geholpen.