Joop

Waarom links niet de colleges in moet

  •  
12-05-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
ANP-syriza_300
In verschillende gemeenten zijn linkse partijen onderdeel van de college-onderhandelingen. Er zijn goede historische redenen waarom links niet ‘aan de knoppen moet gaan zitten’. Dit wordt versterkt door de vergaande decentralisering. Links kan beter het verzet op straat bouwen tegen Rutte III.
‘Politieke macht ligt in het parlement.’ Dat is het belangrijkste idee binnen de liberale democratie die door Fukuyama begin jaren negentig werd aangemerkt als ‘eindpunt van de geschiedenis’. Veel linkse partijen zien regeringsverantwoordelijkheid daarom als belangrijkste middel om verandering door te kunnen voeren. Dit is een gevaarlijke illusie.
Binnen het kapitalisme stuit elke regering die principieel links beleid wil doorvoeren op grote weerstand vanuit het bedrijfsleven. De Chileense socialist Allende moest het in 1973 met de dood bekopen, terwijl linkse regeringen zoals die van den Uyl of de Franse president Mitterand bakzeil haalden onder de chantage van het kapitaal. Dit zagen we de afgelopen jaren ook terug met Syriza in Griekenland.
Op een golf van arbeidersverzet en meer dan dertig algemene stakingen werd de radicaal-linkse partij vier jaar geleden de grootste met de verkiezingen. Vanaf het begin werd de door Syriza geleidde regering onder grote druk gezet door de ECB, Merkel en Dijsselbloem. De partij hoopte de EU te overtuigen dat bezuinigingen averechts werkten, maar het omgekeerde gebeurde. De partij voert nu hard bezuinigingsbeleid door en werkt op militair niveau samen met apartheidsstaat Israël.
Het voorbeeld van Syriza is belangrijk. Niet omdat we hier politieke partijen hebben met duizenden leden geworteld in links-radicale traditie, maar omdat het een indicatie geeft van welke krachten er loskomen als linkse partijen fundamentele verbeteringen voor werkende mensen willen doorvoeren. Socialisten zouden zich niet moeten opstellen als de beste manager van het kapitalisme, maar alles moeten doen om het einde te bespoedigen van een systeem dat winst boven mens en leefomgeving plaatst.
Medeplichtig aan afbraak Wat voor de landelijke politiek opgaat, geldt al helemaal voor gemeentepolitiek. Zo bestuurde de SP de afgelopen vier jaar met de neoliberale partijen D66 en VVD. Door onder andere akkoord te gaan met de afschaffing van de erfpacht gaf de partij een deel van de zeggenschap over de huizenmarkt op en ontnam zij de stad een jaarlijkse inkomensbron.
Dit was vier jaar geleden. De verhoudingen in een aantal grote steden liggen nu anders: in steden zoals Utrecht, Nijmegen en Amsterdam is een college zonder de VVD mogelijk. Maar dat maakt bestuursverantwoordelijk nog geen goed idee. D66 is niet minder neoliberaal en links heeft op lokaal niveau helemaal niet de middelen om een alternatief te vormen voor het hard-rechtse Rutte III.
De eerste grote stad waar het college al rond is, biedt weinig reden voor optimisme. Eind april werd er in Nijmegen een links-liberaal college aangekondigd met SP, GroenLinks en D66. GroenLinks-informateur Scholten stelde als voorwaarde voor collegedeelname de volgende vraag: ‘Bent u bereid te bezuinigen op het budget van sociale zaken zoals (jeugd)zorg, armoedebeleid, bijstand, huishoudelijke hulp en het werklozenbeleid om de oplopende tekorten te stoppen?’
Decentralisering Dit is het resultaat van een jarenlang proces van decentralisering dat door de PvdA en VVD werd versneld. Onder Rutte II ging een overheveling van verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, AWBZ en bijstand naar een gemeentelijk niveau samen met een bezuiniging van vijf miljard euro. Deze bezuiniging werd verdedigd door te stellen dat ‘voorzieningen zo dichterbij de burger komen te liggen’. In werkelijkheid betekende de decentralisering een verdere herverdeling van arm naar rijk.
Vanwege deze bezuinigingsmaatregel moeten gemeenten nu meer doen met minder. Zo bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur dat in september 2017 bij de helft van de gemeenten het geld voor de jeugdzorg al op was en bij driekwart ondertussen wachtlijsten waren ontstaan. Gemeentes hadden vorig jaar 270 miljoen euro tekort voor het uitbetalen van bijstandsgelden.
De decentralisering zorgt hiermee voor rechtsongelijkheid. Toegang tot sociale voorzieningen wordt hiermee afhankelijk gemaakt van de samenstelling van de gemeente. Gemeenten met relatief veel hulpbehoevenden, worden daardoor gedwongen het meeste te bezuinigen en hebben de slechtste voorzieningen. Gemeenten zelf hebben maar beperkt ruimte om zelf inkomsten te genereren.
Linkse colleges worden op deze manier verantwoordelijk gemaakt voor het doorvoeren van landelijk afbraakbeleid. Rutte III en extreem-rechts zullen niet op hun handen gaan zitten terwijl Rutger Groot Wassink in Amsterdam links beleid probeert door te voeren. Dat zagen we de afgelopen weken al met de hetze tegen de ongedocumenteerde vluchtelingen van Wij Zijn Hier die plaatsvond terwijl partijen onderhandelden over een links liberaal college.
ANP-56536154
Wat wel? De voorgestelde 24-uursopvang voor Wij Zijn Hier in Amsterdam laat ook precies zien waarom links juist de bewegingen moet opbouwen. De activistische vluchtelingen zijn een fractie van het totaal aantal vluchtelingen dat in Nederland tussen wal en schip valt. Elke vorm van opvang die lokaal afgedwongen wordt, moet juist gebruikt worden om een landelijke beweging op te bouwen die opkomt voor de mensenrechten van vluchtelingen.
Het neoliberale tij kan alleen gekeerd worden door van onderaf het verzet hiertegen te bouwen niet door van bovenaf de scherpe kantjes hiervan af proberen te vijlen. Als antwoord op de decentralisering moet links niet pleiten voor meer bevoegdheid voor gemeenten om lokaal belasting te heffen, zoals bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar juist een beweging bouwen die de dividendbelasting opnieuw invoert, en de vennootschaps- en vermogensbelasting weer verhoogd in plaats van verlaagd.
In 1968 werd de opstand in Frankrijk – net zoals in veel andere landen – door een combinatie van staatsrepressie en falende leiding door de Communistische Partij en de vakbonden in de kiem gesmoord. Nu, vijftig jaar later, is met de diepe economische crisis van het kapitalisme, de heropkomst van extreem-rechts en een naderende klimaatcatastrofe de urgentie van de strijd voor een echt links alternatief niet zo groot geweest.
De demonstratie tegen Rutte III op 31 mei in Rotterdam in het kader van het FNV Offensief is daarom een belangrijk moment op de weg naar een hete herfst.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (139)

Hiltermann
Hiltermann15 mei 2018 - 8:37

Wat een strijd over rechts en links terwijl het daar helemaal niet over gaat. Kijk naar de schertsvertoning over al dan niet bestaande memo's en al dan niet gelezen memo's. De coalitie heeft inclusief CU voluit staan liegen maar komt er zonder kleerscheuren vanaf. De reden: Door het verlammende regeerakkoord zijn er geen kamer leden bij de coalitie partijen bereid mee te stemmen met de oppositie. Die kamer leden zijn er ongetwijfeld, ze kunnen niet tegen de coalitie stemmen omdat tegen stemmen politieke zelfmoord is. De wurgende fractiediscipline verplicht hen tegen de motie van afkeuring te stemmen. " Zonder last of ruggespraak " is een loze kreet geworden. Vanaf de Balkenende kabinetten is het bergafwaarts gegaan met de democratie door regeerakkoorden als onaantastbaar te beschouwen. Een kabinetscrisis moet te allen tijde voorkomen worden. Geen enkel kwestie schijnt nog een kabinetscrisis waard te zijn. Nederland een democratie? Alleen in theorie.

Kim Hilman
Kim Hilman14 mei 2018 - 15:38

en; de meerderheid kiest consequent niet voor wat E vd Berg hier beoogd. dus is dit een anti-democratisch pleidooi voor het instorten van de status quo, waarna macht gegrepen kan worden. en omdat die macht behouden moet blijven is vd Berg vast de weg naar de goelag vast a/h bestraten. Dat is, lijkt me, de ware betekenis van de functieomschrijving 'coördinator Internationale Socialisten'. waarom krijgen anti-democraten hier een podium?

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 16:57

Ik dacht juist dat je binnen een democratie altijd (wisselende) meerderheden en minderheden hebt, waarbij de macht ook in handen kan komen van de oppositie, die nu de minderheid vormt. Zo gezien zijn juist degenen die uitgaan van een soort dictatuur van de meerderheid de anti-democraten. Hoe lullig ook, maar binnen een democratie hebben ook de fascisten en de communisten recht op een stem. We leven zelfs in een tijd waarin de stem van de fascisten veel luider wordt gehoord dan die van de andere kant van het politieke spectrum, Iets waar jij getuige jouw reactie niet ongelukkig mee zult zijn, alhoewel je dat natuurlijk zal tegenspreken, want je begrijpt niet eens dat jouw eigen opvattingen anti-democratisch zijn. Ben je ook een aanhanger van Baudet misschien?

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 17:28

Meer dan dat, bij mij gaat de democratie juist boven alles, ongeacht of nu links of rechts aan de macht komt. Maar onderdeel van die democratie, vormt het recht om je medewerking te weigeren, te staken. Dat is een buitengewoon werkzaam en sterk middel. Het lijkt er sterk op dat velen hier de burger dat democratische recht willen ontzeggen. In mijn visie is dat zoiets als het "second amendment", als middel tegen een tirannieke overheid, maar dan zonder wapens. Die tirannieke overheid kan ook de dictatuur van de meerderheid zijn.

Andreas Cappen
Andreas Cappen15 mei 2018 - 6:11

@ Van der Meueln Zou het ook eens een keer mogelijk zijn te reageren zonder ad-hominem?

HM van der Meulen
HM van der Meulen15 mei 2018 - 15:29

Bedoel je nu dat ik iemand die een anti-democratisch pleidooi houdt er niet op mag wijzen dat hij een anti-democratisch pleidooi houdt? Of was de suggestie dat hij wel eens een aanhanger van Baudet zou kunnen zijn teveel van het goede?

HM van der Meulen
HM van der Meulen15 mei 2018 - 15:39

Ik heb het even nagekeken: dat schijnt inderdaad nogal lastig te zijn. Probeer het eens.

Andreas Cappen
Andreas Cappen15 mei 2018 - 16:36

@ Van der Meulen Ik heb het even nagekeken: dat schijnt inderdaad nogal lastig te zijn. >> Maar het gaat je wel lukken hoor; houd het gewoon in de toekomst inhoudelijk.

Kim Hilman
Kim Hilman14 mei 2018 - 13:58

ik lees een aaneenschakeling van onwaarheden om r n paar te noemen -de parijs-opstand v 68 werd de wind uit de zeilen genomen doordat De Gaulle meteen verkiezingen uitschreef (en won) -er is geen kapitalistische crisis, er is een financiële crisis geweest. maar vooral lees ik een pleidooi voor t ontlopen v verantwoordelijkheid gecombineerd met ononderbouwde verwachtingen vol ressentiment en vulgair marxisme. Er was een linkse partij die wel verantwoordelijkheid nam, de linkse kiezer heeft de pvda als een verwende kleuter de rug toegekeerd. Alles wat de kiezer niet bevalt aan de huidige politiek is daar het gevolg van.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 16:42

Ik meen me te herinneren, dat het de PvdA was die meende de "ideologische veren" te moeten afschudden, dus misschien beviel dat een hoop kiezers uiteindelijk toch wel niet zo goed. Nu kun je dat wel "vulgair marxisme" noemen, maar de PvdA dankte haar bestaansrecht nu juist aan die "ideologische veren" en zonder die veren zie ik het verschil met D66 niet zo goed. Staat een financiële crisis los van de werking van het economische systeem? Dat moet je me toch eens uitleggen

JasDon
JasDon14 mei 2018 - 7:40

"In 1968 werd de opstand in Frankrijk – net zoals in veel andere landen – door een combinatie van staatsrepressie en falende leiding door de Communistische Partij en de vakbonden in de kiem gesmoord." En bij de volgende verkiezingen won de partij van de Gaulle 353 van de 486 zetels in het parlement. Het selectief winkelen in de geschiedenis vind ik pijnlijk omdat het een realiteit ontwijkt die evident is: er is geen meerderheid voor het links wat Ewout voorstaat. Daarnaast snap ik niet waarom Israël er in dit stuk moet worden bijgehaald.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 17:32

"er is geen meerderheid voor het links wat Ewout voorstaat." Betekent dat dan dat je je mond moet houden en meewerken?

OlavM
OlavM13 mei 2018 - 18:27

Ewout van den Berg schetst het aloude dilemma, zo niet de spagaat, van links: oppositie van onderop en buitenparlementaire acties voeren, of toch (ook) meeregeren om er het beste van te maken? Het lijkt me sterk afhankelijk te zijn van de actuele politieke verhoudingen binnen een bepaald land. In Nederland bestaat, mede vanwege zijn traditie van "polderen", in elk geval een groot verschil tussen het landelijke en lokale bestuur. Voor een echt linkse partij zou het verraad aan haar beginselen zijn om mee te doen aan de neoliberale afbraakkabinetten. Maar op het lokale vlak spelen de ideologisch-politieke tegenstellingen minder scherp, en is er veel meer pragmatisme. Dus komt het me voor dat hier meer mogelijkheden voor linkse partijen bestaan om via deelname aan het bestuur toch nog goede dingen voor de laagste inkomens uit het vuur te slepen, of op z'n minst verslechteringen af te zwakken. Het is geen eenvoudige zaak, en het hangt telkens van de specifieke lokale omstandigheden af of reële mogelijkheden hiertoe bestaan. En altijd zullen linkse partijen de acties van onderop als essentieel moeten blijven beschouwen en overeenkomstig handelen.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman14 mei 2018 - 7:37

@Olav [Het is geen eenvoudige zaak, en het hangt telkens van de specifieke lokale omstandigheden af of reële mogelijkheden hiertoe bestaan.] Dat denk ik ook. Maar het gaat denk ik vooral om de focus van de linkse partijen: zijn ze gericht op meebesturen of zijn ze gericht op het organiseren en in beweging brengen van de bevolking (vakbonden, buurtcomite’s, actiegroepen). Als dat eerste het geval is dan zal links vermoedelijk heel snel het onderspit delven in een lokale coalitie. Als het tweede het geval is dan kunnen de linkse partijen mogelijk wat voor elkaar boksen. Dan kunnen ze de lokale positie ook gebruiken om tegenmacht tegen Den Haag op te bouwen. Een belangrijk punt is denk ik dat links altijd eerlijk blijft: naast de positieve resultaten die in lokaal bestuur geboekt worden moet links ook openlijk aangeven welke verslechteringen doorgevoerd worden. Maar al te vaak zien we dat linkse partijen in colleges rechtse maatregelen verdoezelen. En dat werkt niet: je moet eerlijk aangeven welke concessies je als links in een bestuur hebt moeten maken. De basis van jouw partij kan dan proberen verzet op te bouwen tegen de slechte maatregelen. Zo kun je er voor zorgen dat deelname aan een college niet tot verzwakking van verzet leidt.

OlavM
OlavM16 mei 2018 - 22:10

@ Mark Huysman: In jouw betoog kan ik me geheel vinden. [Maar al te vaak zien we dat linkse partijen in colleges rechtse maatregelen verdoezelen. En dat werkt niet: je moet eerlijk aangeven welke concessies je als links in een bestuur hebt moeten maken.] Zeker. Dit is een gevaarlijke valkuil.

JanVG2
JanVG213 mei 2018 - 15:32

Kortom, als "Links" niet 51% van de stemmen krijgt, moeten ze als "beste stuurlui" aan de wal blijven en beetje emmeren maar vooral NIET de handen uit de mouwen steken en iets voor arbeiders of laaggeschoolden of sociaal zwakkeren betekenen. Eerst de totale Verelendung zodat we vervolgens de macht kunnen grijpen!! Mensenlevens tellen niet, alleen idealen ... We hebben een paar landen gezien die variaties op dat scenario hebben "uitgespeeld". Het eindresultaat was voor de zwakkeren NIET goed en voor de "linksen" ook niet ...

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 18:02

JanVG - Zie ik het nu verkeerd of wordt -volgens jou- die "totale Verelendung" door rechts, cq het kapitalisme, veroorzaakt of niet? Waarom zou links zich dan door jou laten chanteren om een systeem in stand te houden dat hiervoor verantwoordelijk is? Begrijp je zelf niet hoe absurd dat is? Alsof je slavendrijver zou moeten worden, omdat je slaven ook als mensen ziet en niet als dieren.

JanVG2
JanVG213 mei 2018 - 21:00

Of die Verelendung komt of niet weet ik niet. De auteur hierboven lijkt er duidelijk vanuit te gaan ... Dat is de context waarin ik reageer. In het echte leven moet je met mensen samen werken, wat ook altijd betekent compromissen sluiten - of dat nu thuis, op het werk of bij een vereniging is. In een diverse samenleving zul je ALTIJD moeten accepteren dat je niet altijd je zin rijgt, maar dat je in overleg en compromis het zo goed mogelijk doet voor alle mensen in die samenleving. Dat is duidelijk niet wat de auteur voor ogen staat. Hij stelt duidelijk dat "zijn cluppie" geheel alleen gelijk moet krijgen en andere ideeën worden niet geaccepteerd. Nogal autoritair .. en vaak leidend tot dictatuur - zie de zogenaamde communistische landen uit de geschiedenis van de laatste 100 jaar. Ze zijn allemaal - zonder uitzondering - dictatoriaal geworden, waarbij de idealen (en het eigen belang van leiding) boven het wel en wee van de gewone man werden geplaatst. Ook bij hem lijkt meer om het eigen gelijk te gaan dan om welke verbetering dan ook in het leven van de zwakkeren in deze maatschappij. Voor de auteur en HM zijn er drie soorten mensen in de wereld, de rechtse slavendrijvers, de slaven en de linkse elite. Diversiteit bestaat niet. Ook voor de linkse elite is "het volk', de slaven, niet een zelf denkende groep of zoiets, enkel een massa die door de door god verkoren elite tot het beloofde land moeten voeren.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 23:32

"In het echte leven moet je met mensen samen werken" Lul toch niet, je wilt me alleen maar voor jouw karretje spannen. Ik denk er niet aan om voor de armen op te komen, dat doe je zelf maar, -samen met de VVD, het CDA en D66. Ik ga gewoon lekker groen in mijn volkstuintje werken, in het zalige besef dat onze democratische samenleving bij rechts in goede handen is en iedereen zal genieten van de welvaart die ze zo ten deel valt.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 14:04

Nelson Mandela is geen president geworden door deel te nemen aan een apartheidsregering en Ghandi heeft de onafhankelijkheid van India niet bewerkstelligd door zitting te nemen in het Engelse koloniale bestuur. Een duurzame vorm van economie schep je niet door het kapitalisme een menselijk gezicht te geven, want daarmee verleng je slechts de levensduur van organisatievorm die dringend aan vervanging toe is.

16 Reacties
Johan eldert
Johan eldert13 mei 2018 - 16:45

er is een heel verschil tussen meewerken in een democratisch land of je verzetten tegen een dictatuur

Vliet2
Vliet213 mei 2018 - 18:18

Mandela werd president van een kapitalistisch land en Ghandi was geen communist. En wat is jouw alternatief voor de, buitengewoon succesvolle, combinatie van een vrije markt en een toezichthoudende, sturende overheid?

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 19:52

@Hm vd Meulen Ja en dus? Mooie boel Van de Meulen vanaf je babyboomerstrand met je mooie uitkering een beetje goedkoop predikken dat honderdduizendenden, dat milioenen Nederlanders maar beter zich kunnen in wentelen in armoede zodat jij je morele gelijk haalt? Vroeger keken we neer op salonsocialisten. Nu is er een nog een erger slag: de babyboomerprofiteursocialist.

gimli55
gimli5513 mei 2018 - 20:26

@ Vliet, De markt is niet vrij en de regering houdt geen toezicht. Die heeft daar juist ontzettend op bezuinigd. De regering houdt ook banken op de been die too big to fail zijn, waardoor de winsten in het verleden geprivatiseerd zijn en de verliezen gesocialiseerd zijn. Daarnaarst worden de aandeelhouders gesponsord met €1,4 miljard per jaar. Daar kan je een groot gedeelte van de energie transitie mee bekostigen. Het succes van dit kabinet is voor de happy few, de gehandicapten zijn het er niet zo mee eens. Zo zijn er nog wel wat groeperingen die de pineut zijn. Succes is erg relatief dus.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 mei 2018 - 20:40

Het is overdreven om te stellen dat Ghandi de onafhankelijkheid van India heeft bewerkstelligd. De Britten waren al tot het inzicht gekomen dat ze geen wereldrijk meer konden besturen, verzwakte als ze waren aan het eind van WOII. Hij heeft er aan bijgedragen en hij heeft ook samengewerkt met het koloniale bestuur als dat zo uitkwam. En hij heeft ook een dubieuze, negatieve rol gespeeld in het conflict tussen moslims en hindoes wat leidde tot de opsplitsing.

Vliet2
Vliet213 mei 2018 - 21:02

Gimli, Alle Nederlanders nu hebben het in vrijwel alle opzichten beter dan de Nederlanders van 100 jaar geleden, dankzij het systeem dat we in het westen kennen. Dat wil niet zeggen dat her regeringsbeleid ideaal is. Ik zou ook liever zien dat de overheid beter toezicht hield en minder in marktwerking op alle terreinen geloofde. Maar uiteindelijk gaat het om zoeken naar evenwicht tussen markt en overheidssturing, tussen belastingdruk en wat we willen dat de overheid doet. De slinger is momenteel te veel ten gunste van de grote bedrijven doorgeslagen, maar dat kan in principe gecorrigeerd worden. De vraag is of er momenteel wel partijen zijn die goede ideeën op dat gebied hebben. Alternatieven voor ons systeem zou ik niet weten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 21:14

Brenda T. - Je moet me toch eens laten zien waar ik predik dat "honderdduizendenden, milioenen Nederlanders" zich maar beter kunnen in wentelen in armoede. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat ze zich niet langer moeten laten inpakken door de drogredenen van rechtse figuren zoals jij. Die schijnbare welstand is voornamelijk opgebouwd op de grootste schuldenlast van heel Europa en er is maar heel weinig voor nodig om van de Nederlanders de nieuwe Grieken van Europa te maken, want de rek is er al lang uit. En Dijsselbloem zal jullie echt niet te hulp komen. Vliet - Alle aandelen omzetten in leningen met een vast rentepercentage, dan kunnen de werknemers zelf toezicht houden, want de overheid doet dat nauwelijks, maar behartigt vooral de belangen van de aandeelhouders. Zou jij een lening afsluiten met een rentepercentage van 10% of meer?

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 23:48

FransAkkermans herschrijft de geschiedenis in dienst van Big Brother.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.14 mei 2018 - 3:30

@HM van der Meulen "Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat ze zich niet langer moeten laten inpakken door de drogredenen van rechtse figuren zoals jij" Juist ja, iedereen die het niet volledig met jou of de schrijver van het artikel eens is moet wel een rechts figuur zijn. Over drogredenen gesproken. "Die schijnbare welstand is voornamelijk opgebouwd op de grootste schuldenlast van heel Europa en er is maar heel weinig voor nodig om van de Nederlanders de nieuwe Grieken van Europa te maken, want de rek is er al lang uit." En wat heeft dit te maken met de vraag of je moet meebesturen of langs de kant blijven staan? Sterker nog als de situatie zo kritiek is als jij stelt waarom blijf je dan langs de kant om toe te kijken en je morele gelijk te halen over de rug van miljoenen hardwerkende gewone Nederlanders?

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 15:29

Lieve meid, ik heb net een anderhalf uur lange presentatie audiovisuele presentatie in elkaar geschroefd in het Portugees, met uitzonderlijk praktische voorstellen inzake de versterking van de lokale economie, nota bene naar aanleiding van een verzoek -via een omweg- van de plaatselijke overheid, die met de handen in het haar zit. Via een omweg, want ze zitten hier natuurlijk niet te wachten op een buitenlander die ze wel even zal vertellen hoe het wel moet. Aangezien ik een collage heb gemaakt van allerlei lokale initiatieven in het land zelf, valt dat gelukkig helemaal niet op. Ik heb hier ook al eens 3 jaar lang oorlog gevoerd tegen de lokale corruptie, die het plaatselijk OM, de rechter en de burgemeester de kop hebben gekost (figuurlijk dan) en dat doe je niet zonder grote persoonlijke risico's te lopen, geloof me. In Nederland heb ik ook nooit stilgezeten en als je mij me gang laat gaan, dan zet in 2 tot 3 jaar tijd een hele stad op stelten, want mijn ideeën zijn er altijd op gericht om de zaak uit de hand te doen lopen, om de overheid tot actie te DWINGEN. Ze zijn dan ook dolblij dat ze van me af zijn.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.14 mei 2018 - 17:12

@HM van der Meulen Zo gaat dat bij een bepaald slag mannen. Als ze door hun argumenten heen zijn dan krijg je de "Lieve meid" preek. Gevolgd door grote verhalen over hoe belangrijk ze zijn en dat iedereen naar ze luistert. Helaas Van der Meulen, opscheppen over hoe belangrijk je bent zet je argumenten geen kracht bij en een gebrek aan argumenten maakt het al helemaal niet goed.

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 20:41

Als jullie bij de moderatie even de moeite nemen om dat na te lezen, dan zul je zien dat Brenda T. Van der Velden-G. de hele tijd niets anders doet, dan in strijd met de spelregels die op dit blog gelden, mij persoonlijk aanvallen. Maar als ik een keertje terugsla, dan wordt mijn reactie prompt niet geplaatst. Je zou bijna denken dat die idioten in die VPRO-reportage het gelijk aan hun kant hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 mei 2018 - 7:04

HM van der Meulen Zullen we maar denken dat 'de moderatie' ook niet ideeënvrij is, overkomt mij ook en niet een keer!. Was de eerste de beste keer dat ik hier kom al raak, begreep dat ook niet. Toen wel geschrokken, nu niet meer.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 mei 2018 - 7:05

kwam....

Andreas Cappen
Andreas Cappen15 mei 2018 - 7:34

mij persoonlijk aanvallen. >> Gossie. Zullen we de tissues erbij pakken? Het zou je sieren als je zelf eens zou ophouden met de voortdurende stroom ad-hominems, dan loop je het risico dat mensen je daarmee confronteren.

gimli55
gimli5515 mei 2018 - 12:15

@Vliet 100 jaar geleden bestond de auto en het vliegtuig amper. Vergelijk alles eens met 20 jaar geleden en dan is de uitslag een stuk minder florrisant voor de huidige tijd. We staan aan de vooravond van een grote transitie. Zowel op milieu, econmisch en politiek gebied zal er iets moeten veranderen en eigenlijk verbeteren. Circulair, niet gericht op toename van schulden enigszins opgelost door stijging inflatie, verdeling van rijkdom voor iedereen. Afschaffen van het neoliberale systeem, delen en de milieu effecten van onze productie processen mee laten tellen in de kosten. We zijn terug aan het gaan naar het feodale systeem van de macht naar rijk en grote mond, in de vorm van macht en wapens. Kijk naar de Scandinavische landen, hoe pakken ze daar de problemen aan met betrekking tot milieu, spaarzaamheid met gasinkomsten, inspraak energie transitie. Kopieer de USA en je krijgt nog meer van hetzelfde, waarbij de zwakkeren de pineut zijn, of het nu mensen of milieu zijn

Karingin
Karingin13 mei 2018 - 11:49

Op landelijk niveau zou een linkse partij zeker nooit met de VVD moeten willen regeren. Ook niet met het huidige CDA trouwens, dat is onder Buma net zo visieloos. Maar lokaal denk ik dat je het aan de afdelingen daar moet overlaten. In Amsterdam ging het toch best goed de afgelopen periode, even afgezien van dat erfpachtverhaal misschien (ik heb me daar niet in verdiept want niet interessant voor mij). Maar de VVD zit hier dan ook aardig in de linkerhoek, voor die partij dan. Bekijk het per gemeente zou ik zeggen. Als een SPer en VVDer op voor hun belangrijke punten door een deur kunnen, waarom niet?

Johan eldert
Johan eldert13 mei 2018 - 9:22

aantoonbare onzin wat ewout hier uitkraamt. Vb: bed, bad, brood. Rechtse kabinet rutte wilde onder geen beding dat uitgeprocedeerde asielzoekers nog langer werken opgevangen. menig college met linkse partijen erin trok zich er niets van aan en deden het alsnog. Dit leidde tot een confrontatie met het kabinet, die het kabinet verloor. De regeling wordt herzien en de opvang gedoogd. juist omdat colleges belangrijker worden omdat 070 decentraliseert moet !! Links in de colleges gaan zitten om zo het rechtse beleid vanuit den haag te pareren en een eigen beleid te voeren. dat zie je ook in de GL gemeentes zoals nijmegen waar ze al jaren ver vooruit lopen op verduurzaming. de stad is een internationaal voorbeeld, waar de kabinetten rutte structureel de verduurzaming frustreren. kortom linkse colleges maken het verschil als den haag het laat afweten

Tineke de Goede
Tineke de Goede13 mei 2018 - 9:05

Dit is ook een visie op democratie : de macht loopt niet via het parlement maar via de straat. Gevolg : de best georganiseerde knokploeg stuurt de overheid aan.

2 Reacties
Herr Vorragend
Herr Vorragend13 mei 2018 - 12:40

@Tineke Exact. Behalve Ewout en wat andere extreme zeloten weten we wat het betekent als de anti-parlementaire internationale en nationale socialisten vanaf de zijlijn gaan schreeuwen. Zo waren de bolsjewieken en de SA de best georganiseerde knokploegen met alle gevolgen van dien.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 21:17

"Gevolg : de best georganiseerde knokploeg stuurt de overheid aan." Alleen als het om het behoud van zwarte piet gaat.

punt2
punt213 mei 2018 - 7:42

Ewout van den Berg maakt het standpunt van de Internationale Socialisten zeer duidelijk. Links mag niet meeregeren want alleen dan kan je langs de zijlijn commentaar leveren zonder oplossingen. Links mag niet meeregeren want stel je voor dat zij beslissingen moeten nemen in het algemeen belang. Het is makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat alles anders moet en vooral beter kan. Zonder ook maar even de realiteit onder ogen te moeten zien. Voorbeeld zijn de illegale migranten die weigeren om mee te werken om terug te gaan naar eigen land en daarom tegen de wet in huizen te kraken. Om af te dwingen dat ze geholpen moeten worden! Vanaf de zijlijn roepen dat het anders moet, maar weigeren om eraan mee te werken. Dat lijkt zo ontzettend op de protesten tijdens de G20, tegen "rijkdom" van anderen zijn door het te vernietigen onder het mom : "wij laten wel zien hoe het moet...." Roepen vanaf de zijlijn zonder je handen vuil te maken ....... met als enige reden dat je altijd kan zeggen: "dat je het er niet mee eens bent!!, dat het anders moet!!! " maar dat het alleen bij loze kreten blijft.

3 Reacties
Sonic2
Sonic213 mei 2018 - 10:05

De komische paradox is dat links moet mee doen. Doen ze dat niet dan zijn ze onverantwoordelijk. Als de SP echter bij het motorblok waren aangesloten hadden ze hun beginselen verloochent. Links heeft wat mij betreft 1 grote fout gemaakt. Klaver had veel duidelijker moeten zeggen dat er voor hem 2 opties waren. Of de meerderheidsvariant met CDA, D66 of VVD. Of de minderheidsvariant. Dat had de PvdA ook moeten doen, maar dan pas veel later in de formatie. Op dit moment moet links gewoon keihard oppositie voeren. Rutte 3 moet in Maart 2019 afhankelijk worden gemaakt van links. Daar komt het op neer. Daarna moet de hand worden uitgestoken.

OlavM
OlavM13 mei 2018 - 18:09

@ Sonic: De volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer worden, zonder kabinetscrisis, pas op 17 maart 2021 gehouden. je zult dus doelen op de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en daarmee indirect voor de Eerste Kamer. Maar als de huidige coalitie daarin haar meerderheid verliest, zal ze nog wel voldoende "gedogers" kunnen vinden; dat kunstje is al eerder uitgehaald. Dat het kabinet op deze manier "afhankelijk van links" zou worden, lijkt me een illusie.

Sonic2
Sonic214 mei 2018 - 10:49

@ Olav M Ik doel uiteraard op de PS verkiezingen in 2019. Ik denk dat je er van uit kan gaan dat de coalitie haar meerderheid gaat verliezen. Reken er maar niet op dat D66 zal toelaten dat dit kabinet gedoogd zal worden door de PVV of FvD. Het zal voor CDA en VVD ook niet zo handig zijn om kiezer de indruk te geven dat FvD en PVV dit land kunnen besturen. Niet in hun belang. Het zou inderdaad bij een marginaal verlies er toe kunnen leiden dat 50 Plus, OSF het kabinet aan een meerderheid zouden helpen. Dat is inderdaad een mogelijkheid. Het lijkt me het meest waarschijnlijk dat vanaf de zomer van 2019 PvdA of Groenlinks het kabinet aan een meerderheid gaat helpen. VVD, CDA kunnen aan rechts laten zien hoe goed ze links beleid kunnen dwarsbomen. D66 kan GL of PvdA mede verantwoordelijk maken en remmen in hun opmars in de peilingen. Het worden de meest interessante 1e kamer verkiezingen in decennia.

Appie Fries
Appie Fries13 mei 2018 - 5:37

Dus links is alleen maar goed om langs de zijlijn te gillen dat alles wat o.a. de VVD oppert slecht is.... Wat mij opvalt is dat er heel veel sociale problemen minder zijn in gemeentes waar links geen rol speelt. Waarschijnlijk dat dit dan weer te maken heeft met dat die gemeenteraden niet meteen gaan lopen klagen, maar oplossingen zoeken en vaak ook vinden. Wat vooral het nieuwe links niet begrijpt dat blijven klagen over kapitalisme zoals 100 jaar geleden eigenlijk helemaal niet progressief zijn en dat zij als voorvechter van de arbeider eigenlijk de groep waarvoor zij bestaansrecht heeft uit het oog verloren is. De arbeider voelt zich alles behalve vertegenwoordigd door de linkse elite, want deze elite wil ze alles afpakken waardoor zij bevoorbeeld naar hun werk kunnen en ook in het prive leven wil links ze alles afpakken wat het leven dragelijk maakt. (BBQ-tje, biertje en ga zo maar door) Links brengt geen oplossingen, ziet alleen maar problemen. Het echte linkse alternatief ziet er als volgt uit: Alles wat vermogen heeft het land uitjagen en over rechts en het kapitalisme gaan klagen dat er geen geld meer is.

2 Reacties
Sonic2
Sonic213 mei 2018 - 10:45

Ten eerste. CDA en VVD hebben meerdere premiers gehad door zich tegen de PvdA af te zetten. Van Agt was daar goed voorbeeld van. Balkenende een heel goed voorbeeld van in 2006. Dat was alleen maar gericht tegen Bos. Rutte in 2012 is helemaal een goed voorbeeld. En ook Lubbers eigenlijk in 1986. Dat was wel gericht op zijn "karwei" afmaken. Maar VVD stemmers stapte ook massaal over het CDA. Bovendien is politiek keuzes maken. Waar zou u voor kiezen als u politicus was? Lagere lasten op arbeid of op vermogen? Eerlijk zijn nu he. En niet dat sprookjes verhaal over minder bureaucratie, minder subsidies. Overigens hoef je geen medeleven te hebben met alles wat vermogen heeft in Nederland. Of je moet de afgelopen maanden onder een steen geleefd hebben. Verder zal jij jezelf natuurlijk nooit een nationalist noemen maar je beschrijft een soort PVV links. Er zijn heel veel soorten links. Alsof je alleen links mag zijn als je door een soort "arbeider" keuring heen gaat. We hebben in Nederland eigenlijk christelijk links, groen links, hipster links, 50 plus links. Je hebt ook tegenwoordig islam links en dieren wel zijn links. Je hebt ook pre 1968 links. En het D66 links Allemaal soorten van links ontstaan, ondanks dat rechtse wijsneuzen hier bepalen dat rechts de overhand heeft. En dan is opeens zelfs D66 echt rechts. En kennelijk 50 Plus ook. Dat is creatief naar je eigenlijk gelijk toe redeneren.

JanBakker2
JanBakker213 mei 2018 - 13:29

Sonic Een juiste weergave waarom links nooit een meerderheid heeft gehad. Tja u bent taat wanneer het u uitkomt een kabinet van links met SGP links te noemen.

Sonic2
Sonic212 mei 2018 - 23:08

Ik zie vooral veel kansen. Ik denk dat 1 ding heel belangrijk is om te doen. Nooit meer met "rechts" gaan regeren als je dat vanuit de junior partner moet doen. Dan altijd maar gedogen. En altijd met meerdere partijen. Dus PvdA, GL en SP samen. Of PvdA en GL. De druk moet tijdens het oppositie voeren verlegd worden naar D66, VVD en de linker kant van het CDA. Vooral D66. Negeer zoveel mogelijk FvD en PVV. Wilders is over zijn top heen. Baudet kan niet debatteren en is vooral erg populair bij wat internet kritieklozen. FvD is echt de D66 op rechts. Ze voorzien in een niche. Meer is het niet. Ik denk dat links wel wat kritischer moet zijn over immigratie en EU, maar de nadruk moet liggen op zekerheden. De verzorgingsstaat. Ik ben het absoluut oneens met de auteur dat je ook buiten regeren invloed kan uitoefenen. Als je in Den Haag invloed wilt hebben moet je regeren of gedogen. Invloed van buitenaf blijft altijd beperkt tot retoriek. Je ziet dat rechtse partijen met de PVV of LPF hun retoriek veranderen, maar er weinig aan beleid veranderd. Wat dat betreft was het communisme vroeger in het Oosten een zegen voor links. CDA en VVD konden niet al te veel ingrijpen in linkse idealen, want mogelijk zou dat een radicalisering tot communisme tot gevolg hebben. Dus deden ze dat niet. Dat ontbreekt er nu aan. Na Maart volgend jaar liggen alle opties open. De midden coalitie houdt haar meerderheid waarschijnlijk niet. VVD en CDA zullen FvD niet snel laten mee regeren. Ik snap de negativiteit niet zo hier over links.

1 Reactie
OlavM
OlavM13 mei 2018 - 17:59

@ Sonic: [Na Maart volgend jaar liggen alle opties open. De midden coalitie houdt haar meerderheid waarschijnlijk niet.] Hoezo? De volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer worden, zonder kabinetscrisis, pas op 17 maart 2021 gehouden.

Henri Zwols
Henri Zwols12 mei 2018 - 21:28

”Er zijn goede historische redenen waarom links niet ‘aan de knoppen moet gaan zitten’." Helemaal mee eens maar waarschijnlijk niet om de zelfde reden als de auteur. Maar de conclusie kan ik wel waarderen: doe maar een stap opzij. Laat het regeren maar aan VVD en CDA over.

henk543
henk54312 mei 2018 - 19:36

De SP staat al jaren aan de zijlijn. Dat geldt voor de landelijke politiek maar ook veel op lokaal niveau. De partij schiet daar niets mee op. Je moet juist wel deel uitmaken van colleges.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 1:29

Ewout stelt terecht dat socialisten zich niet zouden moeten opstellen als de beste manager van het kapitalisme, maar blijkbaar begrijp jij dat niet. Waarschijnlijk weet je niet eens precies wat het woord "kapitalisme" inhoudt, dus hoe zou je het kunnen begrijpen?

RosaLange
RosaLange13 mei 2018 - 10:14

"maar blijkbaar begrijp jij dat niet" Mensen die een bepaald geloof aanhangen worden zelden begrepen door mensen die dat geloof niet aanhangen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 3:58

Ik moet eerlijk toegeven dat ik het geloof in het neo-liberalisme niet begrijp. Vindt je dat een tekortkoming?

Peterrr3
Peterrr312 mei 2018 - 18:28

Ik sta wel achter de gedachte van deze schrijver. Denk wel dat links moet proberen om landelijk de lijnen uit te zetten. Maar bedanken voor het VVD-beleid op gemeentelijk niveau vind ik wel een zinvol idee. Al werkt dat natuurlijk alleen als er ook echt oppositie wordt gevoerd. Anders heeft VVD/bedrijfsleven echt alle touwtjes in handen...

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 1:14

"Anders heeft VVD/bedrijfsleven echt alle touwtjes in handen…" Je loopt achter de feiten aan: dat is al zo.

msj_meijerink
msj_meijerink12 mei 2018 - 18:15

Zeg Ewout, waarom geen expliciete roep om een echte revolutie, durf je niet?

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 1:05

Het probleem van een revolutie is, dat veel mensen ná die revolutie gewoon doorgaan om zich op dezelfde manier te gedragen als vóór die revolutie, gewoon omdat ze niet beter weten. Ik veronderstel dat Ewout -net als ik- ook geen voorstander is van heropvoedingskampen. Aangezien dit economische stelsel alleen kan bestaan op voorwaarde van groei, loopt het vanzelf vast. De ellende is dan niet te overzien, maar wie niet horen wil moet voelen, daar is nu eenmaal geen ontkomen aan.

JanBakker2
JanBakker213 mei 2018 - 13:45

HM meeste socialistische staten liepen economisch veel eerder vast dan kapitalistische staten waarschijnlijk zien met mij meerdere burgers dat en kiezen niet voor links. Meestal ontneemt een socialistische staat de zoals jij dat erlders noemt de vindingrijkheid van burgers. Hooguit bevorderd het de vindingrijkheid om te overleven in een economisch vastgelopen heilstaat.

msj_meijerink
msj_meijerink13 mei 2018 - 15:43

@Andreas. Dat is inderdaad waar. De babyboomers vonden dat geen pensioenpremie hoefde worden afgedragen, want HUN pensioen zat geramd. En wij zitten dus nu erdoor op de blaren.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 17:10

Ik begrijp wat je bedoelt en dat is één van de symptomen van een centraal gestuurde planeconomie. Een van mijn vrienden die oorspronkelijk uit de DDR komt, kan daar smakelijk over vertellen. Nu is het wel zo dat niet overal op de wereld de kapitalistische economie even goed functioneert en waar we nu wonen moeten we het ook doen zonder veel dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn. Een van de redenen dat die DDR-jongen en ik het zo goed met elkaar kunnen vinden is, dat we allebei getraind zijn in de vormen van improvisatie, die mensen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van de zwarte markt, zich eigen moeten maken. Omgekeerd zul je zien dat vele medelanders die uit een andere cultuur afkomstig zijn, andere oplossingen kiezen om te overleven in Nederland, dan de doorsnee Nederlander. Over wat er gebeurt als de economische basis van een land volledig instort, gaat het volgende filmpje - https://tinyurl.com/yc3qc3e9

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 mei 2018 - 17:20

"Het neoliberale tij kan alleen gekeerd worden door van onderaf het verzet hiertegen te bouwen niet door van bovenaf de scherpe kantjes hiervan af proberen te vijlen." Heel juist, maar hoe deed men dat vroeger? De woningnood werd aangepakt door het kraken. Het drugbeleid werd onder druk gezet onder de leus: "waar gerookt wordt, wordt gedeald". En mensen die gezocht werden kregen onderdak en eten. Liep je het risico daardoor met de justitie in aanraking te komen? Natuurlijk, maar was niet iets dat sommige idealisten toevallig overkwam, dat was onderdeel van de strategie. Zelf had ik tijdens de militaire dienst al enige tijd doorgebracht in het "Oranje Hotel" in Scheveningen (waar ik oa Rob Stolk leerde kennen en voor het eerst hasj rookte), dus ik was mentaal al behoorlijk goed voorbereid en tekende in voor alles waar je tot 4 maanden gevangenisstraf voor kon verwachten, bij een organisatie die dit als werkwijze had. Dus ik kan een zekere minachting voor de "facebook-generatie" moeilijk onderdrukken: al die meningen en die "like-jes" gaan de wereld echt niet veranderen; daar is meer voor nodig.

18 Reacties
Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 2:40

@HM van der Meulen "al die meningen en die “like-jes” gaan de wereld echt niet veranderen; daar is meer voor nodig" Wat dacht je van bestuursverantwoordelijkheid nemen en het beleid bepalen?

punt2
punt213 mei 2018 - 7:32

HM van der Meulen : Quote "Zelf had ik tijdens de militaire dienst al enige tijd doorgebracht in het “Oranje Hotel” in Scheveningen" Je hebt in de gevangenis in Scheveningen gezeten !!!, het Oranje Hotel was alleen voor echte helden! Hoe durf je dezelfde naam te gebruiken?

Peterrr3
Peterrr313 mei 2018 - 8:53

@HM, "Dus ik kan een zekere minachting voor de “facebook-generatie” moeilijk onderdrukken: al die meningen en die “like-jes” gaan de wereld echt niet veranderen; daar is meer voor nodig." Jouw generatie heeft inderdaad veel bereikt... al 30 jaar vrijwel onafgebroken VVD-beleid. Dat hebben jullie vanuit de bajes goed in gang gezet. En dan nu lopen klagen dat de huidige generatie de wereld niet meer gaat veranderen...

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 13:10

Peterrr - Je bedoelt dat ze al 30 jaar bezig zijn om af te breken wat toen in gang werd gezet. Ik weet ook nog goed hoe dat verliep. Dat begon met paars 1 Nota bene ijn vader zaliger maakte mij er -toen al, in 1991- op attent, dat er door de banken steeds meer "digitaal geld" in oploop werd gebracht, zomaar, uit het niets. Ik wist dat wel, maar het zei me niets. Maar hij, als ingenieur, had hij een wat betere, wiskundige, kijk op dat soort dingen. D66 was de verkiezingen ingegaan met prachtige verhalen over de liberalisering van cannabis; Gerrit Jan Wolffensperger had het over de "koninklijke weg". Iedereen wist dat het nodig was, omdat de jongens met het grote geld bezig waren de zaak over te nemen. En in Amsterdam was "Positronics" bezig om zelfvoorziening onder ieders bereik te brengen. Toen het CDA buitenspel gezet was dacht iedereen dat we nu dus spijkers met koppen konden gaan slaan, maar het omgekeerde was het geval. Onder regie van Fred Teeven, die toen bij de douane werkte, werden immense hoeveelheden Colombiaanse wiet en 20.000 kilo coke op de markt gebracht, zogenaamd om de grote jongens te pakken. Inderdaad kregen sommige coffeeshops een mannetje van de DEA aan de deur met het verleidelijke voorstel om 600 kilo van dat spul in Hamburg of Antwerpen op te gaan halen. Alleen was de kwaliteit zo slecht dat het op de markt maar 1000 gulden voor de kilo koste en dan nog kon je het aan de straatstenen niet kwijt, dus daar trapte bijna niemand in. IRT-wiet noemden we dat later. Tegelijk kwam D66 onder aanvoering van Winnie Sorgdrager met de 5-grams-regel, het vergunningenstelsel om die meer dan 1000 coffeeshops terug te dringen en allerlei beperkingen op de thuisteelt. Met als gevolg dat alle kleine "thuistelertjes" gepakt werden of uit de markt werden gedrukt. Met andere woorden: het Nederlandse drugbeleid was het eerste slachtoffer van de Europese eenwording, de "dienstverleningseconomie" werd ingevoerd en de PvdA schudde haar ideologische veren af. "Dit komt nooit meer goed", liet ik iedereen weten en kocht voor een habbekrats een stukje land in een ver land in de verwachting dat dit goede voorbeeld wel navolging zou krijgen. Maar iedereen stond er bij en keek er naar; blijkbaar begreep niemand precies wat er gebeurde. Herken je dat Peterrrr? Blijkbaar begreep niemand precies wat er gebeurde!!! Behalve een enkele roepende in de woestiijn.

Andreas Cappen
Andreas Cappen13 mei 2018 - 13:28

@ Van der Meulen De babyboom generatie is werkelijk de laatste generatie die een grote mond moet opzetten over de generatie van nu. Zij hebben gezorgd (en zorgen er nog steeds voor) voor de huidige politieke en economsiche situatie waar ze zichzelf niet vergeten hebben en profiteren van werkelijk alle regelingen. Sommigen zijn zelfs naar een ver buitenland gegaan (natuurlijk met behoud van AOW) en kakelen vanaf de zijlijn nog mee hoe 'links' ze wel niet zijn. .

Peterrr3
Peterrr313 mei 2018 - 16:21

@ HM "Herken je dat Peterrrr? " Nee, daar herken ik niets van. Denk dat een groot deel van mijn generatie wat minder ervaring met drugs en wiet heeft dan jouw generatie. Ik geloof ook niet dat wel/niet legaliseren hiervan een hoofdzaak moest zijn. Maar voor zo te lezen erg belangrijk.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 17:17

Andreas Cappen - Dat jij stinkend jaloers bent op iemand die er in slaagt om op zijn AOW te overleven op een manier waar jij alleen maar van kunt dromen, is me al vaker opgevallen. Ik heb daar natuurlijk alle begrip voor. :)

Andreas Cappen
Andreas Cappen13 mei 2018 - 18:43

@ Van der Meulen Dat jij stinkend jaloers bent op iemand die er in slaagt om op zijn AOW te overleven op een manier waar jij alleen maar van kunt dromen, is me al vaker opgevallen. >> Integendeel. Het is je van harte gegund.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 20:28

Aha, Peterrr heeft zelfs de jaren '90 niet eens bewust meegemaakt, maar hij weet wel precies waar mijn generatie voor verantwoordelijk was. Nou, die heeft zich aan oor laten aannaaien door een combinatie van de VVD, D66 en de PvdA, nadat ze dachten Lubbers en het CDA verlost te zijn. Kiezersbedrog maakt deel uit van het DNA van D66 en de PvdA, dat is niets nieuws. Als ik aan de hand van een voorbeeldje probeer duidelijk te maken hoever dat ging, dan betekent dat niet dat dat het belangrijkste was. De gevolgen van die "dienstverleningseconomie" en de geboorte van het neo-liberalisme hebben duidelijk gevolgen gehad die ernstiger waren. Herinner je je de economische crisis van 2008 nog wel? Die vond daar haar oorsprong en er waren er maar weinigen die dat toen al door hadden. Zoals ook nu maar weinigen begrijpen wat ze te wachten staat in de komende 10 jaar - https://tinyurl.com/p8jtty2

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 20:32

Sommige mensen hebben van huichelen en liegen een gewoonte gemaakt.

Andreas Cappen
Andreas Cappen14 mei 2018 - 5:40

@ Van der Meulen Sommige mensen hebben van huichelen en liegen een gewoonte gemaakt. >> Tja, wie de schoen past.... Ik wil alleen maar zeggen dat je makkelijk praten hebt om vanaf een ver buitenland je morele gelijk te halen ten koste van anderen.

Peterrr3
Peterrr314 mei 2018 - 9:28

Van der Meulen, heeft die wiet soms ook je rekenvermogen aangetast? Leg me anders eens uit waar jouw conclusie vandaan komt dat ik de jaren'90 niet bewust meegemaakt heb? En stel dat ik zo jong zou zijn dat ik de crisis van 2008 niet eens zou herinneren, dan mag je als oude rot die de hele dag de tijd heeft om hier te kunnen reageren wel wat meer waardering hebben voor mijn betrokkenheid. Je loopt tegen veel mensen aan te schoppen, waar komt die onvrede vandaan? De teleurstelling dat jouw generatie er niet in geslaagd is om er wat van te maken? Ja, zelf heb je het vast wel goed voor elkaar. Maar waar is dan die linkse ideale maatschappij waar je je in de jaren 60 hard voor gemaakt heb? Ik lees in de reactie van Andreas Cappen dat jij in het buitenland vertoefd. Heb je dan eigenlijk wel een idee hoe het er tegenwoordig aan toegaat in Nederland?

omaoeverloos
omaoeverloos14 mei 2018 - 10:13

" kocht voor een habbekrats een stukje land in een ver land in de verwachting dat dit goede voorbeeld wel navolging zou krijgen." De "ware" socialist. Troggelt een arme sloeber een stuk land af zonder daar een knappe prijs voor te betalen. Ik ken dat soort figuren, ze zitten overall in de 3e wereld. Profiteren van de armoede van de plaatselijk bevolking, die het vuur uit de sloffen mag rennen voor een aalmoes.

Andreas Cappen
Andreas Cappen14 mei 2018 - 11:56

Ik ken dat soort figuren, ze zitten overall in de 3e wereld. Profiteren van de armoede van de plaatselijk bevolking, die het vuur uit de sloffen mag rennen voor een aalmoes. >> En het wordt vooral genant als ze de wannabe socialist beginnen uit te hangen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 16:17

Peterrr schrijft dat een groot deel van mijn generatie wat minder ervaring met drugs en wiet heeft dan zijn generatie en dat hij mijn beschrijving van de gebeurtenissen in de jaren '90 niet herkent. Dan ligt de conclusie natuurlijk voor de hand. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat hij mijn beschrijving gewoon niet wil herkennen of ziende blind is. In dat geval is de uitwisseling van gedachten natuurlijk niet echt mogelijk, maar dat ligt dan niet aan mij. In de tijd van "mijn generatie" had links wel meer invloed, maar was meestal niet in de meerderheid en op de rest van dat gelul laat ik dus maar voor wat het is De mensen die bij ons werken zijn de enigen met een vijf-daagse werkweek, ze bepalen zelf hun arbeidsritme, wat ze gaan doen en wanneer ze een vrije dag opnemen; daar houdt ik zelfs geen toezicht op. Ze worden niet uitgebuit, mijn consumptieniveau ligt niet hoger dan dat van hen en we onderhouden een min of meer vriendschappelijke relatie; het is voor hen ook wennen. Blijkbaar hebben jullie zelf niet in de gaten hoe buitengewoon onfatsoenlijk de veronderstellingen zijn die jullie hier opperen en ze dragen met zekerheid niet bij tot enig respect van mijn kant.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.14 mei 2018 - 17:19

@HM van der Meulen "Blijkbaar hebben jullie zelf niet in de gaten hoe buitengewoon onfatsoenlijk de veronderstellingen zijn die jullie hier opperen en ze dragen met zekerheid niet bij tot enig respect van mijn kant." Klinkt redelijk Van de Meulen maar als fatsoen en omgangsvormen zo belangrijk voor je zijn waarom spreek je mij eerder in dit topic dan aan met "lieve meid"? Beetje neerbuigend vind je zelf ook niet? Is toch een beetje de Nederlandse variant van het akelige nassissen op straat.

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 17:49

Ach, sorry dat ik je gekwetst heb. Ik wist niet dat je dat zo zwaar zou opnemen, maar ik begrijp dat daar wel redenen voor kunnen zijn.

Peterrr3
Peterrr314 mei 2018 - 18:18

Van der Meulen, misschien is dat je probleem. Je roeptoetert maar wat en vult hier van alles voor iedereen in, zonder dat je vragen stelt of laat merken geïnteresseerd te zijn in de mening van anderen. Net als 'wijlen' @Zandb zie ik bij jou een bepaalde dwang om op anderen te moeten reageren, zonder dat de reactie ook maar iets toevoegt aan de discussie.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)12 mei 2018 - 16:51

" Socialisten zouden zich niet moeten opstellen als de beste manager van het kapitalisme, maar alles moeten doen om het einde te bespoedigen van een systeem dat winst boven mens en leefomgeving plaatst." Heel onverstandig. Zonder kapitalisme is er geen socialisme. Kapitalisme creëert de rijkdom die socialisten willen verdelen.

10 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 1:11

Welvaart wordt gecreëerd door arbeid en vindingrijkheid. Kapitalisme creëert behalve het steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk helemaal niets.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)13 mei 2018 - 8:20

Kapitalisme heeft meer mensen uit de armoede gehaald dan welk ander systeem dan ook. Feit. Kapitalisme creëert innovatie, en nodigt uit om te werken en zelf iets van je leven te maken. En dat helpt mensen uit de armoede.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 13:18

De technische vooruitgang heeft meer welstand ten gevolge gehad dan al het andere. Het kapitalisme heeft er voor gezorgd dat 80% daarvan hier terecht komt en de rest -80% van de wereldbevolking- het met de armzalige 20% die overblijft moet doen. Of dacht je soms dat we alleen hier kapitalisme hebben en daar niet?

JanBakker2
JanBakker213 mei 2018 - 13:37

Vindingrijkheid vraagt kapitaal omhet te kunnen uitvoeren. Heeft China heeft dat optijd ingezien en is naast een communistische staat een kapitalistische staat geworden Socialistische landen met kapitaal weten er soms binnen de kortstmogelijk tijd een chaos van te maken. Zie Venezuela

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)13 mei 2018 - 15:20

"De technische vooruitgang heeft meer welstand ten gevolge gehad dan al het andere." Technologische vooruitgang komt door kapitalisme. Kapitalisme zorgt voor innovatie. Kijk naar Duitsland toen de muur er nog stond. Kapitalisme maakt de Mercedes Benz en Communisme de Trabant. Inkomstenongelijkheid was er al voor kapitalisme, dat is er altijd al geweest en groeit ook altijd. Walter Scheidel, historicus aan de Stanford Universiteit heeft gekeken naar wereldwijde inkomstenongelijkheid door de geschiedenis van de mensheid heen en kwam tot de conclusie dat er slechts 4 dingen zijn die deze ongelijkheid kunnen terugdringen. Oorlog, hongersnood, ziekte en revolutie. Met andere woorden, inkomstenongelijkheid wordt alleen teruggedrongen door catastrofe en geweld. Normaal geef ik liever een kort artikel als bronvermelding maar als je dit onderwerp interessant vind, kijk dan naar het boek dat Scheidel over dit onderwerp geschreven heeft. 'The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century'

Johan eldert
Johan eldert13 mei 2018 - 16:53

kapitalisme en socialisme zijn geen opponerende krachten. Kapitalisme gaat over bezit waarbij privaat bezit is toegestaan en de overheid daar zich zo weinig mogelijk mee bemoeit. socialisme gaat over verdeling van rijkdom [sterkste schouders, zwaarste lasten] de opponerend kracht van kapitalisme is communisme die stelt dat al t bezit in principe aan de overheid toevalt. kapitalisme creert dus geen rijkdom maar bepaalt wie die rijkdom in bezit kan hebben [privaat dus] socialisme zorgt ervoor dat er een rechtvaardige verdeling van rijkdom kan zijn. thatcher uitspraak was dus een valse tegenstelling en inmiddels achterhaald frame. want de 1% rijken geven het geld uit dat door de 99% wordt verdiend. het omgekeerde dus van thatcher uitspraak.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 17:48

Al te gemakkelijk vergeten dat de niet de VS en GB, maar de Russen Hitler hebben verslagen en dat ten koste van enorme offers. Na de tweede oorlog hadden ze een enorme achterstand. Verder heb ik nooit beweerd dat het economische model van de USSR en de DDR superieur zou zijn aan dat van het Europa en de VS en zelfs niet aan dat van de landen van de derde wereld. Dat soort ideologisch gekleurd simplisme is eigen aan populisten. De conclusie dat slechts oorlog, hongersnood, ziekte en revolutie ongelijkheid kunnen terugdringen zou je kunnen trekken als je oorzaak en gevolg omdraait. Het lijkt me verstandiger om de ongelijkheid terug te dringen om oorlog, hongersnood, ziekte en revolutie te voorkomen, maar ik weet dat elke gedachte aan fatsoenlijk bestuur sociaal-darwinisten vreemd is.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)13 mei 2018 - 18:51

"Al te gemakkelijk vergeten dat de niet de VS en GB, maar de Russen Hitler hebben verslagen en dat ten koste van enorme offers. Na de tweede oorlog hadden ze een enorme achterstand." Ja, de Russen gooide 2 miljoen soldaten de strijd in met 1 miljoen verouderde geweren. Als ongewapende kon je het geweer van je gevallen kameraad oprapen en doorvechten. Wie wegrende werd door de Russen zelf neergemaaid. Communisme heeft nul respect voor menselijk leven. Dat zie je ook aan hoeveel mensen er door communisme zijn gestorven de vorige eeuw. De voorsprong die West-Duitsland had was niet zo groot, na de oorlog lagen zowel oost als west volledig in puin. We kunnen dat argument van Oost en West overigens ook leggen op de hedendaagse situatie. Zuid-Korea heeft LG, Samsung, Kia en Hyunday. Noord-Korea heeft...ik kan niets positiefs bedenken. En dat ondanks dat Noord-Korea meerdere biljoenen aan verschillende waardevolle mineralen in de bodem heeft. En mensen die zeggen dat kapitalisme geen innovatie creëert maar alleen verschil in rijkdom weten niet waar ze het over hebben. Hoe vaak gaat de overheid efficiënt om met je geld, en hoe vaak zorgt de overheid voor innovatie? Kapitalisme nodigt uit tot verbetering, er is concurrentie. Als de restaurants in de buurt smerige troep verkopen, en ik denk dat ik het beter kan. Kan ik een restaurant met betere kwaliteit openen, komt iedereen naar mij. De bestaande restaurants moeten dan zelf beter worden of hun deuren sluiten, en dan kan ik hun personeel overnemen. Zo werkt dat met alle producten en diensten in een kapitalistische maatschappij. En een ondernemer in een kapitalistische onderneming kan zich niet veroorlovende klanten een oor aan te naaien of egoïstisch te zijn, want dan lopen de klanten weg naar een concurrent die ze wel fatsoenlijk behandeld. Bij de overheid is dat anders, de overheid heeft geen concurrentie. De overheid hoeft je niet vriendelijk te behandelen want je kan nergens naar toe. De overheid kan je maanden laten wachten op die vergunning, je kunt van 9:00 tot 17:00 aan de telefoon hangen tot je een persoon te spreken krijgt. Ze komen er mee weg, want je kunt niet naar een andere overheid overstappen. Een poos geleden werd ik gebeld door mijn provider, ze vroegen toestemming om mijn abbo over te zetten van 3G naar 4G en me 100 extra belminuten te geven zonder de kosten te verhogen. Ik was een loyale klant en mijn contract liep bijna af. Ja graag, waarom niet? De overheid gaat mijn belasting niet verlagen omdat ik een loyale klant ben. De overheid hoeft ook geen verbeteringen door te voeren, want de overheid kan niets fout doen. Als een privaat bedrijf verlies lijd zal het moeten verbeteren of houd het op te bestaan, als een overheidsinstantie in de rode cijfers komt krijgen ze volgend jaar gewoon meer budget. Als de overheid vandaag de KLM overneemt bestellen ze morgen 50 Fyra-vliegtuigen.

Henri Zwols
Henri Zwols13 mei 2018 - 20:14

"Al te gemakkelijk vergeten dat de niet de VS en GB, maar de Russen Hitler hebben verslagen en dat ten koste van enorme offers." En de Engelsen en Amerikanen konden bij hun aankomst in Normandië gewoon doorlopen naar Duitsland want alle Duitse soldaten zaten aan het oostfront. Eh nee. Duitsland heeft de oorlog gewonnen omdat het een tweefronten strijd voerde. Hitler moest zijn legers verdelen over oost en west. De VS (en Canada) en GB hebben net zo goed Hitler verslagen als de Russen. Dat van die enorme offers klopt wel: Stalin was niet zo zuinig op (soldaten)levens.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 20:49

Big guy Bane (4u) heeft het blijkbaar over een dictatuur, waarin de overheid niet door de bevolking ter verantwoording geroepen kan worden. Dat is natuurlijk begrijpelijk in een land waar het parlement haar taak niet meer naar behoren waarneemt, maar desondanks zie ik meer in een versterking van de democratie, dan in de dictatuur van het kapitaal, al delen ze dan soms cadeautjes uit bij wijze van klantenbinding.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)12 mei 2018 - 16:43

"Het voorbeeld van Syriza is belangrijk. Niet omdat we hier politieke partijen hebben met duizenden leden geworteld in links-radicale traditie, maar omdat het een indicatie geeft van welke krachten er loskomen als linkse partijen fundamentele verbeteringen voor werkende mensen willen doorvoeren" Helaas lijkt het erop dat linke partijen helemaal geen fundamentele verbeteringen voor werkende mensen willen doorvoeren. En het idee dat we in Nederland duizenden mensen hebben die zijn geworteld in een radicale traditie (wat voor soort radicaal dan ook) vind ik overigens best wel zorgwekkend.

7 Reacties
Sonic2
Sonic212 mei 2018 - 23:14

Wat hebben VVD, CDA, D66 en PVV nu eigenlijk gedaan voor de werkende mens? Wat heeft FvD nu echt gedaan? Behalve populistische open deuren in trappen. Al 16 jaar levert ook rechts nauwelijks. Ze hebben links nog niet echt overbodig weten te maken. Overigens hebben nationalisten altijd wat te klagen en te zeiken. Als links zijn poot stijf houdt en principieel is zijn het weg lopers. Als ze toch constructief zijn verloochenen ze zichzelf. Al zal links alles goed doen in een volgende coalitie. De nationalisten vinden toch wel wat. Van de zijkant weten ze namelijk alles beter.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mei 2018 - 7:30

[Helaas lijkt het erop dat linke partijen helemaal geen fundamentele verbeteringen voor werkende mensen willen doorvoeren.] Als je het over de PvdA hebt, dan heb je gelijk. Die heeft toen ze samen met de VVD in de regering zat fundamentele verslechteringen doorgevoerd. De SP is denk ik een ander verhaal. Die wil wel degelijk verbeteringen doorvoeren. Maar de vraag die de auteur opwerpt is: lukt dat door in lokale colleges samen met rechts plaats te gaan nemen. Ik denk van niet, precies om de redenen die de auteur noemt: 1) er is buitengewoon weinig beleidsruimte voor gemeentes, 2) de andere partijen zijn er niet op uit om tegen de landelijke rechtse lijn in te gaan, kijk naar Nijmegen. Als je dan als linkse partij mee gaat doen dan wordt je medeverantwoordelijk voor rechts beleid (zie Amsterdam erfpachtkwestie). Daar wordt links zwakker van en extreem-rechts sterker.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)13 mei 2018 - 8:26

"Wat hebben VVD, CDA, D66 en PVV nu eigenlijk gedaan voor de werkende mens? Wat heeft FvD nu echt gedaan? Behalve populistische open deuren in trappen. Al 16 jaar levert ook rechts nauwelijks. " Ten eerste, leuk dat je een keertje niet krampachtig om de VVD heen praat. Ten tweede, waarom betrek je er eigenlijk altijd het Forum bij? Die hebben nog amper de kans gehad om iets te doen in hun korte bestaan. En wat hebben PvdA, SP en GroenLinks nu allemaal bereikt in dezelfde tijd? In Nederland veranderd er bijna niets. Oh wacht, we moeten nu 5 cent afrekenen voor die plastic tasjes, hoera!

Sonic2
Sonic213 mei 2018 - 10:21

@ Big Guy Bane Uw reactie laat mooi zien hoe bevooroordeeld jij en meer rechtse scribenten hier zijn. Jesse Klaver wordt door rechts en masse afgeschreven op basis dat 1 formatie poging niet lukte. De schuld lag bij Klaver terwijl de rol van de overige drie niet ter zake komt. Rechts wilt niet dat Klaver slaagt. Dat is het. Overigens is er op Baudet al genoeg aan te merken. Links krijgt hier er vol van langs. Waarom stelde Baudet in 2017 niet meerdere opties voor. Baudet murmelde wat over een kennis kabinet, maar hij had ook kunnen aansluiten bij een het motorblok met eventueel een groen of christelijk sociaal blok. Of in ieder geval een VVD-CDA- D66-SP en FvD kabinet. Het in ieder geval proberen. Baudet heeft bewust dat risico niet genomen, omdat hij bang is dat hij zijn achterban gaat afschrikken. De PvdA heeft meerdere investeringen pakketten in Balkenende 4 op touw gezet. In Rutte 2 is er genivelleerd. Is er geïnvesteerd in onderwijs en duurzame energie. De zorg is gedecentraliseerd. De langstudeerboete is weg. Er is ook heel erg veel verkeerd gegaan. Het is in ieder geval meer als het complete niets wat leugenachtige partijen als PVV en FvD hebben gepresteerd. Wilders liet ons land in 2012 in een puinhoop achter. Nooit hebben dit soort schreeuwpartijen wat gepresteerd. Ga een eeuw terug in de tijd en kijk wat de sociaal democraten allemaal hebben opgebouwd. Misschien moeten FvD'ers en PVV'ers eerst even wat dimmen. Hun enorme grote mond wat meer houden. Een beetje respect op brengen dat andere partijen WEL leveren. Daar een beetje nederigheid voor tonen en een keer erkennen dat het moeilijk gaat worden om dat te overtreffen. En vooral dat ze niet helemaal zeker weten of ze daar de juiste mensen voor hebben. Laten Wilders en Baudet dat eens erkennen. Dat het land besturen lastig is. Dat uit de EU gaan en uit verdragen gaan moeilijk is. Dat en rechts en sociaal zijn enorm duur is. Dat je illegalen sowieso moeilijk kan uitzetten. Niet elke keer die leugens en sprookjes vertellen. Niet elke keer de schuld bij anderen leggen. Niet elke keer de mensen aanvallen die wel rationeel nadenken en zien dat Wilders en Baudet een flop worden. Ik blijf het overigens opmerkelijk vinden dat mensen hier altijd schreeuwen dat links helemaal niets is, maar als ze hun eigen gebrekkige prestaties moeten compenseren komt er altijd een vergelijking. Links deugt kennelijk niet, maar wordt er altijd bijgesleept om het eigen complete gebrek aan prestaties te vergoelijken. Kom eens naar elk debat toe. Laat je plannen eens doorberekenen. Maak eens een verkiezingsprogramma dat langer is als 1 pagina. En stop vooral om Wilders en Baudet als verlossers te zien. Dat doe jij dan misschien niet, maar een heleboel hier wel. Pas als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan dan pas is er misschien wat ruimte voor gepaste kritiek op links. Wilders en Baudet achten zich beter als iedereen en presteren maar niet.

JanBakker2
JanBakker213 mei 2018 - 13:51

De voorgaande Griekse regeringen voor Syriza hebben juist de inkomens van werkenden en gepensioeneerden verbeterd alleen daar stonden geen inkomsten tegen over dus werden de schulden alleen maar groter. Je kunt er dan opwachten dat de boel instort als je dan weigert maatregelen te nemen dan voer je een dom beleid.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)13 mei 2018 - 15:51

"Uw reactie laat mooi zien hoe bevooroordeeld jij en meer rechtse scribenten hier zijn. Jesse Klaver wordt door rechts en masse afgeschreven op basis dat 1 formatie poging niet lukte. " Zegt de gene die hier constant strooit met woorden als racist en extreem-rechts. Ikzelf schrijf Klaver niet af omdat de formatie niet lukte (kan gebeuren), ik schrijf hem af omdat het beleid van zijn partij me onwenselijk en zeer moeilijk uitvoerbaar lijkt, en ook vermoed ik dat veel van het beleid, indien ingevoerd, niet tot de gewenste resultaten zal leiden. Jesse Klaver persoonlijk zie ik niet zitten omdat ik hem te populistisch vind, die bijeenkomsten van GL zijn me toch iets te veel de Jesse Klaver show. Als ik hem hoor spreken dan komt het op mij te veel over als iemand die zo ontzettend graag op Trudeau en Obama wil lijken, maar dat het niet lukt. Dat beeld van die pyama komt dan ook terug. Een goedbedoelde jongen met een fris koppie die te naïef is om een land te besturen. Toen hij op kwam stormen in de Nederlandse politiek dacht ik dat het een ontzettend grote speler kon worden, maar ik denk nu dat hij te hol is, en te veel op zijn imago leunt. In veel opzichten is het een optimistische tegenhanger van Wilders. Hij is natuurlijk wel wat gehaaider dan hij overkomt, anders had hij GL nooit zo groot kunnen maken, en ik begrijp daarom dat links aan hem vasthoud. Maar die groei komt echt door populisme en het aanslaan bij zijn doelgroep. Dat doet hij echt heel goed, maar laat hem alsjeblieft niet het land besturen.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)13 mei 2018 - 16:02

"Overigens is er op Baudet al genoeg aan te merken. Links krijgt hier er vol van langs. Waarom stelde Baudet in 2017 niet meerdere opties voor. Baudet murmelde wat over een kennis kabinet, maar hij had ook kunnen aansluiten bij een het motorblok met eventueel een groen of christelijk sociaal blok. Of in ieder geval een VVD-CDA- D66-SP en FvD kabinet. Het in ieder geval proberen. Baudet heeft bewust dat risico niet genomen, omdat hij bang is dat hij zijn achterban gaat afschrikken. " Daar was het forum nog niet klaar voor in 2017. Het is een jonge, groeiende partij die in deze fase beter zich vanuit de oppositie in de kijker kan spelen. Met 2 zetels is FvD de kleinste partij in de kamer, dan kan je wel krampachtig aan proberen te haken en mee te doen met de grote jongens, maar veel invloed zal je met je twee zetels niet hebben, en als alles fout gaat sta je er toch bij als verantwoordelijke. Voor een partij die net komt kijken kan dat moordend zijn. Overigens is het in dat kader misschien ook wel verstandig van GroenLinks om niet mee te doen. Ik weet dat je geen fan bent van Baudet maar het is duidelijk dat het forum bij de volgende verkiezingen flink zal groeien. Met meer verkozen mensen en een luidere stem aan de onderhandelingstafel kunnen ze aansluiten bij de coalitieonderhandelingen. En dan zullen we zien of het Forum meer is dan gebakken lucht, of niet.

DenFlexwerker
DenFlexwerker12 mei 2018 - 15:42

"Het neoliberale tij kan alleen gekeerd worden door van onderaf het verzet hiertegen te bouwen niet door van bovenaf de scherpe kantjes hiervan af proberen te vijlen". De schrijver blijkt al geen idee te hebben hoe dat verzet moet worden opgebouwd en, belangrijk woord komt nu, draagvlak moet krijgen. Ten eerste is men in Nederland al niet voor neo-liberalisme. Er zijn nauwelijks aanhangers van een volledig vrije markt. De meeste mensen zijn voor een markteconomie, mits de geleid is. Daarin hebben ze gelijk. Kapitalisme heeft welvaart gebracht en de alternatieven zijn geflopt. Ja, marktwerking werkt vooral goed onder bepaalde omstandigheden en je moet de uitwassen bestrijden. Dus je moet de markt aan de ketting leggen, daarom een geleide markteconomie. Maar er zijn geen werkende alternatieven. Mensen willen dus ook geen idealistische proeftuintjes maar precies de scherpe randen en flink af. Precies wat voor de schrijver vloeken is. Inderdaad moet links niet zo makkelijk bij de VVD aanschuiven. Echter wil de schrijver kennelijk terug naar "stem tegen, stem...". Er is een reden dat de SP er van af stapte. Weer een vierkant wiel dat de schrijver opnieuw wil gaan uitvinden. Mensen steunen nu eenmaal mensen die wel zaken voor elkaar krijgen en niet langs de kant blijven schreeuwen. Geef ze eens ongelijk. Het mooiste blijft de schrijver zijn succesverhaal: hoe uitgeprocedeerde asielzoekers die sociale huurwoningen kraken. De schrijver noemt hen, romantisch, vluchtelingen maar ze zijn uitgeprocedeerd en hadden, als echte vluchteling, wel een status gekregen: de term gelukszoeker is dus eerder op zijn plaats. Verder zijn het geen kantoorpanden maar lopen nu een hoop arme Nederlanders een woning mis. Nederland kan nu eenmaal niet half Afrika voorzien van woningen en uitkeringen. Mensen weten dit dus hier ga je weer geen draagvlak mee krijgen. De schrijver zou eens wat minder tussen zijn Internationale Socialisten moeten gaan zitten en eens een bedrijfskantine met laaggeschoolde arbeiders moeten bezoeken. De kans dat hij, onbedoeld, veel van deze mensen naar Rutte krijgt (Als jouw ideeën het alternatief zijn, doe mij Rutte dan maar), zou hem de ogen open moeten doen. Met dit soort vrienden heeft links geen vijanden nodig. Dan blijft het bij altijd verzet maar nooit werkelijk wat voor elkaar krijgen. Heel romantisch maar dan hebben we het wel gehad.

2 Reacties
DeRedeMist
DeRedeMist12 mei 2018 - 22:47

[Ten eerste is men in Nederland al niet voor neo-liberalisme.] Sterker nog er zijn in Nederland, en in heel Europa geen neo-liberalisten, het is het virtuele vijandsbeeld van de SP, maar het bestaat niet.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mei 2018 - 7:42

[Ten eerste is men in Nederland al niet voor neo-liberalisme. Er zijn nauwelijks aanhangers van een volledig vrije markt.] Flauwekul. Bijna alle partijen (SP en PvdD uitgezonderd) hebben neoliberale maatregelen gesteund. [De meeste mensen zijn voor een markteconomie, mits de geleid is.] De meeste mensen zijn voor de sociale verworvenheden. De meeste partijen hebben zich ingezet om die sociale verworvenheden af te breken. Vandaar dat bijvoorbeeld de PvdA bij de laatste verkiezingen zo enorm op haar donder kreeg. [Kapitalisme heeft welvaart gebracht en de alternatieven zijn geflopt.] Kapitalisme heeft inderdaad welvaart gebracht maar doet dat nu steeds minder. Bovendien is het niet het kapitalisme dat er voor gezorgd heeft dat die welvaart ook enigszins bij de werkenden terecht is gekomen, maar dat is de socialistische arbeidersbeweging geweest.

dirk van de berg
dirk van de berg12 mei 2018 - 15:39

Stuiptrekkingen van links, zo zie ik dit verhaal. Geen beleid willen voeren, geen verantwoording willen nemen, maar wel en passant illegalen, die het land uit zouden moeten, een opvang willen bieden. Kansloos verhaal, zoals het hele socialistische verhaal kansloos is, waarmee ik niet wil zeggen dat het kapitalisme zaligmakend is.

bijzettafel
bijzettafel12 mei 2018 - 15:11

De internationaal-socialistische bijdragen vergen steeds vaker een wel heel erg groot inlevingsvermogen om de gedachtegang van de schrijver (m/v) te volgen. Begrijp ik nu goed dat linkse partijen niet mee mogen doen in het lokaal bestuur omdat zij dan vuile handen maken? Ze moeten dan de uitvoering van wetgeving in de plaatselijke politiek overlaten aan “rechts” en ondertussen zich gaan bezighouden met actievoeren om het actievoeren, en dan bij voorkeur met afgewezen asielzoekers (oorlogsmisdadigers? profiteurs? criminelen?) en andere onaantrekkelijke actiepartners als salafisten, hamasstrijders en antisemieten? Je zult maar afhankelijk zijn van het door de gemeente te organiseren sociale vangnet. Als de internationaal-socialisten zo begaan zijn met de gewone man en de rol van links in een democratie, waarom doen ze dan niet mee aan verkiezingen? Van de internationaal-socialistische “actie” heb ik ook nooit iets gemerkt, behalve vernielingen van andermans bezittingen en openlijk antisemitisme. Graag laat ik mij voorlichten over positieve resultaten van acties, mochten deze bestaan.

1 Reactie
michellekepen
michellekepen13 mei 2018 - 10:24

@bijzettafel: "Als de internationaal-socialisten zo begaan zijn met de gewone man en de rol van links in een democratie, waarom doen ze dan niet mee aan verkiezingen?" - via 'infiltratie' bij Bij1 deed IS in ieder geval een (gecamoufleerde) poging om lokaal me te doen. @bijzettafel: "Van de internationaal-socialistische “actie” heb ik ook nooit iets gemerkt, behalve vernielingen van andermans bezittingen en openlijk antisemitisme." - ik merk van de IS eigenlijk vooral hier iets. Kom ze veelvuldig tegen, als een soort 'huis'auteurs IS en de situatie in DK levert een mooie illustratie van strategie op: "Veel mensen voelen dat er iets mis is met de parlementaire koers, wij proberen die mensen aan te spreken. Ze moeten het parlement meer gaan gebruiken als platform om radicale ideeën te verspreiden, en af van het idee dat ze met hun parlementszetels radicale veranderingen kunnen doorvoeren" (http://socialisme.nu/blog/nieuws/30288/denemarken-waar-links-regeert-met-rechts-beleid/)

Astuiver
Astuiver12 mei 2018 - 15:08

Met aan de kant staan schreeuwen en preken tot een revolutie zul je nooit iets van je eigen ideeën realiseren. De beide uiterste flanken van het politieke spectrum hebben nog nooit iets opgelost, maar eerder problemen veroorzaakt.

1 Reactie
RosaLange
RosaLange13 mei 2018 - 11:21

"Met aan de kant staan schreeuwen en preken tot een revolutie zul je nooit iets van je eigen ideeën realiseren." Dat vind ik dan weer goed nieuws. Dus lekker laten schreeuwen.

Wappie Kappie
Wappie Kappie12 mei 2018 - 14:19

Na mijn studie begon ik op een innovatie-afdeling. Ik was jong en hip en kreeg alle ruimte om aan vernieuwende ICT te doen. Na een jaar of 5 kwam ik bij een beheer- en onderhoudafdeling. (omdat mijn baas me wat wilde leren) Die moesten de innovatieve breinscheten van mijn voormalige afdeling voor de klant bruikbaar maken. Daarnaast moest het betrouwbaar functioneren en moest het betaalbaar en onderhoudbaar zijn. Dat bleek veel lastiger te zijn dan een innovatief idee om te zetten in een demo-applicatie. Voor mijn gevoel is links voor een groot deel zoals mijn vroegere innovatieafdeling. Jong, hip, flitsend, vernieuwend, progressief, etc. etc. Maar betaalbaarheid, onderhoudbaarheid en toekomstbestendigheid... 'Daarom moeten we maar niet aan de knoppen gaan zitten.' Ik denk dat links juist veel zou leren door wat meer aan de knoppen te gaan zitten. Wellicht dat het linkse ideaal door de praktijkervaring wat meer van concept naar product kan groeien. Humaan en sociaal moet toch tot een uitvoerbaar initiatief te maken zijn?

Arne Johannson
Arne Johannson12 mei 2018 - 13:28

Het revolutionaire socialisme wat niets anders dan alleenheerschappij verdraagt en tot die tijd strijd met alle nodige en op basis van haar (on)macht ter beschikking staande middelen activistisch "van onder op". Dat is radicaal versus links wat de democratie en daarmee de pluriforme vertegenwoordiging heeft aanvaard en zich eigen gemaakt en daarom ook met gedeelde macht "aan de knoppen" zit maar daarmee ook accepteert dat onder haar medeverantwoordelijkheid niet alles is zoals ze graag zou zien. Om daarop invloed te hebben is dan ook aan de kiezers. Maar zo kennen we de Internationale Socialisten die anderen bestuursmacht niet toestaan en deze daarom per definitie niet willen delen maar dus ook de macht van de zich democratisch verkiezende burger niet tolereert

Smit3
Smit312 mei 2018 - 13:22

He ja, daar wordt links weer groot van, we doen gewoon lekker niet mee met democratie

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.12 mei 2018 - 12:59

Doel van politiek is om invloed te hebben op het beleid, om iets voor je kiezers en voor de samenleving te betekenen. Weglopen van de kans om mee te doen is duidelijk maken dat je dat niet wil, durft of kan. Ewout is van de school van 'linksen' die hun imago en hun morele superioriteit kennelijk belangrijker vinden dan de samenleving en hun kiezers. Maar ja, als je iedere kans om invloed te hebben laat liggen an je daarna natuurlijk wel met 'schone handen' de schande blijven preken over rechts en het neoliberalisme. Wat mij betreft is daar helemaal niet 'links' aan. Symboolpolitiek is het en nog veel erger, het is het in de steek laten van de onderkant van de samenleving.

14 Reacties
gimli55
gimli5512 mei 2018 - 13:26

Het is het bekende mantra van rechts, verantwoordelijkheid dragen. Helaas geldt dat niet voor de beleidsmakers, die schuiven de gevolgen van die verantwoordelijkheid af op de zwakkeren. Ik hoor nooit inhoudelijke argumenten die dat veroordelen. Zo lang een andere groep dan de gemiddelde neoliberale burger de pineut is, zal het ze aan hun r**t roetsen. Het neoliberale systeem wordt gebracht als een niet te ontkomen natuurramp, terwijl het gewoon politieke keuzes zijn. In het huidige systeem was de AOW of WW nooit ingevoerd, natuurlijk veel te duur. Als alleen poen belangrijk is, is er geen visie. Geen visie, geen vooruitgang. Alleen afbraak van wat vorige generaties is opgebouwd. Verantwoordelijkheid dragen is geen doel, maar een middel om de leefbaarheid van alle Nederlanders te verbeteren. Nu heeft een steeds kleinere groep daar voordeel van.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 mei 2018 - 15:42

Rechts laat de onderkant van de samenleving in de steek en roept links op om daar iets aan te doen, want anders dragen zij de schuld aan het wanbeleid van rechts. In mijn woordenboek heet dat "schizofrenie".

Karingin
Karingin12 mei 2018 - 17:04

Je kan wel blijven doen alsof je vanuit de oppositie niets kan bereiken, maar je weet net zo goed als iedereen dat dat gelul is. Of anders ben je blind voor alle onderwerpen die PvdD en helaas ook de PVV op de agenda hebben weten te krijgen. Je gaat ook nog eens voorbij aan het feit dat juist in de politiek sommige principes heilig (zouden moeten) zijn. Behalve als je VVDer bent natuurlijk, die heeft geen principes.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 2:19

@gimli55 "Het is het bekende mantra van rechts, verantwoordelijkheid dragen". Beter lezen gimli55, het gaat hier niet over rechts maar over links en het gaat niet over verantwoordelijkheid dragen maar over invloed hebben en iets voor de samenleving en je kiezers gedaan krijgen. Lekker soppen in je morele gelijk levert geen enkele euro extra op voor de minima. Inderaad zoals je zegt gaat het om politieke keuzes en dan ben je wel heel onnozel als je denkt dat de samenleving er beter van wordt als je die overlaat aan de partijen die een ander wereldbeeld hebben dan de overtuiging waar je zelf voor staat.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 2:24

@HM van der Meulen "Rechts laat de onderkant van de samenleving in de steek en roept links op om daar iets aan te doen, want anders dragen zij de schuld aan het wanbeleid van rechts." Want? Ik zou zeggen "Links laat de samenleving in de steek en noemt iedereen rechts die oproept om daar iets aan te doen". Nalaten te handelen is hetzelfde als handelen Van der Meulen. Wel je kiezers om zetels vragen maar vervolgens willens en wetens niet mee willen doen aan het besturen is niet hetzelfde als wanbeleid voeren maar het zit er niet ver vanaf.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 2:30

@Karingin "Je kan wel blijven doen alsof je vanuit de oppositie niets kan bereiken, maar je weet net zo goed als iedereen dat dat gelul is." Aha, jaja .... dus daarom mopperen we hier met zijn allen op de rechtse kabinetten omdat die zich zo enorm hebben laten beinvloeden door de oppositie. Dream on Karingin, niemand pleit er hier voor dat je kost wat kost je ziel aan de duivel moet verkopen maar op voorhand je kiezers in de steek laten door te weigeren om iets met hun stemmen te doen is een enorm teken van zwakte, van arrogantie of van angst.

gimli55
gimli5513 mei 2018 - 8:06

@ Brenda T. Van der Meulen, Waarom moeten wij slecht beleid van rechts minimaal bijstellen en daar dan verantwoordelijkheid voor dragen. Als rechts geen slecht beleid zou maken, is dat niet nodig. Links wijst neoliberaal rechts dat het slecht beleid is, dan kan rechts dat zelf wijzigen. Je draait de wereld om, en dan trol je links de verantwoordelijkheid in zonder inhoudelijke argumenten. Iedereen weet dat dit asociale beleid voor een groot deel wordt gesteund door "linkse" partijen. Asociaal beleid us asociaal beleid, dat heeft niets met links of rechts te maken, alleen voert rechtse partijen het wel uit en dat is en blijft asociaal. Of de SP nu wel of geen verantwoordelijkheid wil dragen, veranderd niets aan het feit dat het asociaal is.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 10:18

@gimli55 1. "Waarom moeten wij slecht beleid van rechts minimaal bijstellen en daar dan verantwoordelijkheid voor dragen." Waarom altijd die calimero houding dat dit het maximaal haalbare is? 2. "Als rechts geen slecht beleid zou maken, is dat niet nodig. Links wijst neoliberaal rechts dat het slecht beleid is, dan kan rechts dat zelf wijzigen." Waarom zou rechts dat doen als ze de meerderheid hebben? Misschien uit fatsoen of redelijkheid maar waarom zouden ze hun eigen kiezers in de steek laten om een handreiking te doen aan partijen die weglopen voor bestuursverantwoordelijkheid en die zelf hun kiezers in de kou laten staan? Het hele idee van politiek is nou juist om er voor te zorgen dat je zelf aan de knoppen zit, om er zelf voor te zorgen dat er goed beleid komt. Als je dat ontkent dan heb je echt niet goed begrepen wat democratie is. 3. "Asociaal beleid us asociaal beleid, dat heeft niets met links of rechts te maken, alleen voert rechtse partijen het wel uit en dat is en blijft asociaal." Want beleid komt uit de lucht vallen? Uiteindelijk zijn het de bestuurders en de meerderheden in de diverse democratische gremia die het beleid bepalen. En hoewel ik een groot voorstander ben van het stoppen met dat onnozele links-rechts gepolariseer kan ik niet anders concluderen dan dat de meer rechtse partijen er in de praktijk helaas handiger in zijn om zaken voor hun achterban gedaan te krijgen dan onze linkse partijen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker13 mei 2018 - 11:27

@Gimli55 "Asociaal beleid dus" Beleid om de verzorgingsstaat op lange termijn betaalbaar te houden is niet asociaal maar verstandig. Berekeningen van het CBP tonen aan dat de AOW zonder ingrijpen onbetaalbaar zou zijn geworden en de zorgkosten de pan uit zouden rijzen. Daar mag je het niet mee eens zijn en je mag andere keuzes willen maken, maar stop eens met dat ventileren van het eigen morele gelijk en het moreel veroordelen van mensen die het niet met je eens zijn.

Karingin
Karingin13 mei 2018 - 11:27

Brenda: Je moet wel blind zijn als je nu nog niet doorhebt dat regeren met de VVD wel degelijk je ziel aan de duivel verkopen is. Niet voor nix dat de PvdA nu wanhopig ageert tegen beleid dat ze zelf mede heeft uitgevoerd.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.13 mei 2018 - 11:59

@Karingin "Je moet wel blind zijn als je nu nog niet doorhebt dat regeren met de VVD wel degelijk je ziel aan de duivel verkopen is" Dus uit angst dan maar bij voorbaat aan de kant gaan staan en je kiezers in de steek laten? Blijkbaar is het enige wat jij je kunt voorstellen bij bestuursdeelname tekenen bij het VVD kruisje zonder verdere invloed. Ja, als het beperkte wereldbeeld van onze linkse politici is dan verdienen we inderdaad misschien niet beter. Op die manier zal de VVD nog lang in het zadel blijven en kunnen we hier ons morele gelijk weer halen maar daar wordt de inkomensverdeling in Nederland geen cent rechtvaardiger van.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 mei 2018 - 23:44

"daar wordt de inkomensverdeling in Nederland geen cent rechtvaardiger van." Dat is dan blijkbaar wat de rechtse meerderheid van de Nederlandse bevolking graag wil. Of wil de rechtse meerderheid van de bevolking ons nu ook nog dwingen om daar tegen in opstand te komen, om hun afbraakpolitiek legitimiteit te verschaffen met het verhaaltje dat het om een compromis gaat? Zonder mij, ik staak. Dat is ook legitiem.

Brenda T. Van der Velden-G.
Brenda T. Van der Velden-G.14 mei 2018 - 6:53

@HM van der Meulen "Of wil de rechtse meerderheid van de bevolking ons nu ook nog dwingen om daar tegen in opstand te komen, om hun afbraakpolitiek legitimiteit te verschaffen met het verhaaltje dat het om een compromis gaat?" Geen idee Van der Meulen, wat me wel van je tegenvalt is dat je hier met veel bombarie anderen de maat neemt over hun vermeende gebrek aan linkse inborst maar dat iedere discussie met jou eindigt in bewoordingen als: "Zonder mij, ik staak" en eerder in dit topic "Ik denk er niet aan om voor de armen op te komen, dat doe je zelf maar" Waar ik vandaan kom noemen we dat babyboomersocialisme. Dat is zoiets als links lullen, rechts vullen voor gevorderden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mei 2018 - 17:52

Het is verbazingwekkend rechts het niet zonder links schijn te kunnen. Hebben jullie zelf geen ideeën inzake de distributie van goederen en diensten, of moeten we dat maar gewoon aan de markt overlaten?

JanBakker2
JanBakker212 mei 2018 - 12:56

Decentralisatie is juist een stokpaardje van links om plaatselijk, waar door kiezers mogelijk gemaakt, een links beleid te voeren.

1 Reactie
Karingin
Karingin12 mei 2018 - 17:05

Er is ook nix mis met decentraal beleid, als dat goed wordt uitgevoerd. Het over de schutting gooien van een aantal belangrijke zorgtaken met een kwart minder budget is daar geen goed voorbeeld van.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 mei 2018 - 12:54

Eindelijk eens een stukje op dit linkse blog over een van de onderwerpen waar het over dient te gaan. Centrale stelling: "Socialisten zouden zich niet moeten opstellen als de beste manager van het kapitalisme, maar alles moeten doen om het einde te bespoedigen van een systeem dat winst boven mens en leefomgeving plaatst." Nu doen echte socialisten dat natuurlijk ook niet als ze ook maar even goed nadenken; het zijn integendeel de sociaal-democraten die dat doen. Maar afgezien daarvan ben ik het met deze stelling natuurlijk 100% eens. Maar vervolgens wordt onder het kopje "Wat wel?" het voorstel gepresenteerd om niet te pleiten voor meer bevoegdheid voor gemeenten om lokaal belasting te heffen, maar juist een beweging bouwen die de dividendbelasting opnieuw invoert, en de vennootschaps- en vermogensbelasting weer verhoogd in plaats van verlaagd. Belasting heffen is ook een manier om een kapitalistische economie te managen mijnheer van den Berg. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het niet eens ben met de voorgestelde weg, maar hier wordt geen doel geformuleerd. In dat opzicht schiet dit stukje net als bijna al het andere dat tegenwoordig uit de linkse hoek komt, schromelijk tekort. Ik zou voorstellen dat U eens te rade gaat bij Varoufakis, die juist uit Syriza is gestapt. Want het antwoord wordt natuurlijk niet gegeven door dat deel van links dat zich laat compromitteren, maar juist door degenen die weigeren zich te laten compromitteren.

Phil2
Phil212 mei 2018 - 12:14

Nonsens. Met "tegen zijn" is Links al veel te lang bezig geweest. Er is meer dan ooit behoefte aan en mogelijkheid tot toekomstgericht, samenhangend ander beleid. Wat mij betreft vooral op gebied van wederom zelf ter hand nemen vs de laissez faire en vaak anarchie van de marktwerking, opkomen voor het collectief belang vs dat van de aandeelhouder, terugdringen van het machtswoord van de farmaceutische industrie maar ook bijv. van de new media ondernemingen, een veiligheidspolitiek los van de VS, energietransitie... Teveel om op te noemen.

5 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen12 mei 2018 - 13:01

Heel juist Phil, wij kunnen met elkaar praten. Ik hoop dat je te zijner tijd eens wat uitgebreider het woord neemt als het over een van deze onderwerpen gaat, om met praktische voorstellen te komen hoe we dat kunnen aanpakken.

gimli55
gimli5512 mei 2018 - 15:30

Waarom zou je 30.000 gehandicapten onder het minimum loon willen betalen, zeker als het 0 banen oplevert. Waarom zou je voor het afschaffen van de dividendbelasting zijn, als je met die €1,4 miljard per jaar een groot deel van de energie transitie kunt betalen. Waarom zou je voor de ophoging van de pensioen leeftijd zijn, als nu blijkt dat het ziekteverzuim verdubbeld is in Rutte1 van de 60+ ers. Waarom zou je voor het afbreken van de woningbouw zijn, nu blijkt dat de huurstijgingen de pan uitreizen. Waarom zou je voor de reorganisatie van de politie, en belasting dienst zijn, nu blijkt dat de helft van de aangiftes bij de poltie in een diepe lade blijven liggen, om over de belasting puinhoop maar te zwijgen. Bezuinigen op zorg, terwijl er nu weer 10.000 mensen gezocht moeten worden. Ik zal maar zwijgen over het onderwijs en de fraude gevallen bij de ROC's of bij de woningcooperaties. Ik zie geen enkele practische oplossingen, alleen heel veel geleuter en gepraat. Rutte is er zelfs trots op geen visie te hebben, het enige wat telt is het verlies socialiseren en de winsten maximaliseren en privatiseren.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker13 mei 2018 - 11:15

@Gimli "Waarom zou je 30.000 gehandicapten onder het minimum loon willen betalen, zeker als het 0 banen oplevert.' Als jij voor hulp in de huishouding de keuze uit 2 personen hebt aan wie je allebei het minimumloon moet betalen een arbeidsgehandicapte en iemand zonder beperking. Wie kies je dan? "Waarom zou je voor de ophoging van de pensioen leeftijd zijn' Omdat alle berekeningen aantonen dat AOW en pensioen anders onbetaalbaar worden door de fors gestegen levensverwachting. Dat is op te vangen door mensen die daar fysiek en geestelijk toe in staat zijn wat langer te laten werken. "Waarom zou je voor het afbreken van de woningbouw zijn" Er is niemand voor het afbreken van de woningbouw. Je kunt je hoogstens afvragen of er genoeg wordt bijgebouwd. "Bezuinigen op zorg" Er wordt elk jaar meer uitgegeven aan zorg. De bezuinigingen waar jij op doelt vlakken de groei een klein beetje af zodat het betaalbaar blijft.

gimli55
gimli5513 mei 2018 - 12:41

@ Mesmaekers. Met maakt geen snars uit wat de reden is, het gaat om het resultaat. Door de vermarkting van de woningbouw is er geen betaalbare woning te vinden in het westen. Dat los je niet op door meer te bouwen. Constant worden kromme en niet relevante redeningen geponeerd, die op zich kloppen, maar niets met het probleem te maken hebben. Er wordt asociaal en slecht beleid gemaakt en dat is rechts aan te rekenen. Aan de zorg wordt meer geld uitgegeven, dat klopt, maar dat komt omdat het zorgstelsel geen markt is, waarbij de zorgverleners betaald worden naar gedane behandelingen. Het systeem is fout en dat is op steeds meer punten aantoonbaar. Alleen baten en kosten zijn belangrijk, waarbij de baten gemaximaliseerd worden en de kosten geminimaliseerd. Dat is een visie die rampzalig is voor het milieu, de zwakkeren en de ouderen. Als je je hoofd diep in het zand steekt, zie je niet dat alles in mekaar dondert in niet afzienbare tijd. De opwarming en de bijbehorende rampen zorgen daarvoor. Er is een visie nodig voor een verbetering van de toekomst en dan red je het niet met het neoliberale beleid.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker13 mei 2018 - 17:28

@GimLi "Het maakt geen snars uit wat de reden is, het gaat om het resultaat.Aan de zorg wordt meer geld uitgegeven, dat klopt, maar dat komt omdat het zorgstelsel geen markt is" Je slaat wartaal uit. Prima als je vindt dat de beperkte marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid. Maar ook als de zorg weer helemaal in staatshanden is (inclusief de ellenlange wachtlijsten weet je nog) dan blijven de kosten stijgen door de vergrijzing. Dat is het probleem en daar zijn alle economen het over eens. Je verkondigt SP meningen (inclusief de verzonnen term "neoliberaal") maar geen feiten.

DeRedeMist
DeRedeMist12 mei 2018 - 11:43

[ terwijl linkse regeringen zoals die van den Uyl of de Franse president Mitterand bakzeil haalden onder de chantage van het kapitaal] Typische grote woorden van inhoudsloos extreem links. Het gaat er volledig aan voorbij dat het historisch volstrekt aantoonbaar is dat coalities met linkse deelneming zowel economisch als sociaal betere resultaten behalen dan andere coalities. Maar ja, laten we ons vooral verzetten door vanuit de kantlijn te schreeuwen, dan kunnen we vervolgens veel beter klagen over dat "ze" het verzieken in plaats van "we" en de werkelijkheid doet er niet toe, net zoals de levensstandaard van onze achterban er niet toe doet.

3 Reacties
madbako
madbako12 mei 2018 - 15:16

@DeRedeMist 12 mei 2018 at 13:43 Typische grote woorden van inhoudsloos extreem links. Het gaat er volledig aan voorbij dat het historisch volstrekt aantoonbaar is dat coalities met linkse deelneming zowel economisch als sociaal betere resultaten behalen dan andere coalities. Inderdaad, men gaat er gewoon aan voorbij dat vele verworvenheden tot stand zijn gekomen, en mede tot stand zijn gekomen met en door links.

DeRedeMist
DeRedeMist12 mei 2018 - 22:52

Zo is dat, maar ze weten het best, het wordt doelbewust genegeerd om maar meer mensen in armoede te storten en daarmee de achterban te vergroten, een echt SP geluid. Waarbij ik overigens niet weet of deze Internationale socialist daadwerkelijk SP-er is, maar het lijkt er op...

OlavM
OlavM13 mei 2018 - 17:30

@ DeRedeMist: [Waarbij ik overigens niet weet of deze Internationale socialist daadwerkelijk SP-er is, maar het lijkt er op…] Dan heb je weinig inzicht in het palet van "links" in Nederland. De SP is tegenwoordig een sociaal-democratische partij als vroeger de PvdA, en de Internationale Socialisten zijn veel linkser, zoals ook het onderhavige artikel heel duidelijk maakt, zou ik zeggen.