Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Waarom een Kleurrijke Top 100-lijst noodzakelijk is, nu meer dan ooit

  •  
04-10-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
15740697246_53dbba3c01_z
De Kleurrijke Top 100 is hét antwoord op cynisme
De Top 100 als equivalent voor alle andere (top 100) lijsten in Nederland? Vaak krijgen we nog vragen als: waarom is deze Kleurrijke Top nodig anno 2016? Is het niet achterhaald om een aparte Top 100 te maken, waarbij de nadruk ligt op culturele diversiteit en de inzichtelijkheid van rolmodellen? Waarom een aparte lijst voor ‘allochtonen’? En is dat geen vorm van ‘racisme’, omdat we ons focussen op Nederlanders met een culturele achtergrond?
Mensen die dat vragen, hebben onze filosofie niet goed begrepen en dan leggen wij nog een keer uit waar De Kleurrijke Top 100 precies goed voor is. DIVERSITEIT. En wel in de breedste zin van het woord. Wat ons betreft is diversiteit het woord van het jaar, omdat we het afgelopen jaar erg ons best hebben gedaan als samenleving om langs elkaar heen te leven, bang voor elkaar te zijn, elkaar te haten en te veroordelen. Of dit nu rechts versus links is of gelovig versus niet-gelovig, of binnen de eigen gemeenschappen kritiek incasseren omdat jouw keuze niet de keuze is van de rest van het collectief.
Onze samenleving staat in brand en bestaat uit parallelle samenlevingen. Ooit begonnen met kleine haardvuurtjes door politici als Hans Janmaat en Pim Fortuyn, om aangewakkerd te worden door Geert Wilders en opiniemakers die vrijheid van meningsuiting misbruiken om rechtse en racistische geluiden mainstream te maken. Dat laatste lukt aardig en baart ons zorgen.
Dus ja, maken wij De Kleurrijke Top 100 als verbindende factor en ja, wij laten Nederlanders zien die al dan niet met een culturele achtergrond, het verschil maken. Die geloven in de kracht van diversiteit en verbinding. Rolmodellen. Helden.
Geen focus op inkomen of positie in het bedrijf; deze Top 100 gaat niet over ego of geld, deze lijst gaat over het principe van gelijkheid en broederschap. Termen die we in 2016 lijken te vergeten omdat iedereen bezig is om van zich af te bijten en het gevecht aangaat met de maatschappelijke, politieke en beeldbepalende ontwikkelingen. Terwijl de essentie van onze democratie gestoeld moet zijn op gelijkheid van mensen, zijn we vooral bezig met het bashen van Sylvana Simons, profileren we op huidskleur, worden mensen nog steeds minder vaak aangenomen omdat ze Fatima of Mohamed heten. Of gebruiken we vluchtelingen als smoes om racisme te legitimeren en moeten de grenzen dicht. Premier Rutte die zich schaamt voor hooligans, maar bij vloggers een mooie oud-Hollandsche klassieker als ‘pleur op’ roept. Minister Schippers die verbindend te werk gaat met het statement ‘onze cultuur is een stuk beter dan alle andere’. Of kiest de hoofdredacteur van de Volkskrant bij gebrek aan betere foto’s, voor een bebaarde moslim op de voorpagina over een veiligheidsactie bij Schiphol, om het beeld dat heersend is te bevestigen, om vervolgens geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuze. Om daarna de rechtszaak te verliezen die de moslim in kwestie had aangespannen. Framing is anno nu aan de orde van de dag.
De tijden veranderen. Er staat een kritische en mondige generatie op die het zat is om te blijven incasseren. Dat (extreem) rechts en andere excessen steeds vaker een groot platform krijgen en dat die boodschap steeds meer impact lijkt te krijgen. Dit mag niet gebeuren. Daarom begrijpen wij Nasrdin Dchar en zijn team van Ieder1 en daarom blijven wij deze Kleurrijke Top 100 maken – die al zes jaar voor iedereen is. Ongeacht kleur, seksuele voorkeur of religie. Voor ons is iedereen gelijk en is niemands cultuur superieur. Wij zijn blij dat er een grote zwijgende meerderheid is die steeds vaker van zich laat horen en die zich laat zien. De hoogste tijd wat ons betreft.
Er zijn tal van organisaties die zich al jaren bezig houden met diversiteit en inclusie. En mensen die zich al jaren inzetten voor meer kleur en gelijkheid op redacties en in het bedrijfsleven en die de scheve verhoudingen op maatschappelijk vlak aankaarten sinds jaar en dag. Die mensen zijn geen BN’ers en krijgen misschien geen duizenden mensen op de been, maar staan voor hetzelfde principe. We moeten ons als samenleving verenigen. Of we nu meelopen met een demonstratie, de politiek ingaan, opiniërend zaken aan de kaak stellen of onze houding tegenover de multiculturele samenleving en inherent hieraan onze kijkbril aanpassen; het wordt tijd voor de grote verandering. Dit is waar De Kleurrijke Top 100 voor staat. DIVERSITEIT. Want diversiteit is de REALITEIT en daar kunnen wij, mogen wij, als samenleving, van MP tot aan scholier, onze ogen niet voor sluiten.
Dus nee, deze top 100 is geen ‘allochtonenlijst’. Het is “de belangrijkste Top 100 in Nederland” , om Hedy d’Ancona te citeren. Of zoals de nummer 1 van dit jaar mooi zegt:
"Waar ik voor sta, is in mijn ogen vanzelfsprekend en verdient geen prijs, maar zou gewoon gemeengoed moeten zijn. Maar het is misschien veelzeggend en tegelijkertijd verontrustend dat dit in deze tijd anders is en als opvallend wordt gezien. Ik zie vandaag de dag teveel mensen die geen enkel blad voor de mond nemen en daarnaast een grote groep die juist helemaal niets meer durft te zeggen. Dat is in dubbel opzicht een verkeerde ontwikkeling. Racisme is aan de orde van de dag, in de publieke discussie wordt vaak met twee maten gemeten, er is sprake van toenemende ongelijkheid, van vijandigheid tegen mensen die hulp en steun nodig hebben. Daar wijs ik op. Dat is heel normaal, vind ik zelf. Dat is gewoon je burgermansplicht."
Daarom zien wij het ook als onze plicht om deze Kleurrijke Top 100 te blijven maken. Als antwoord op het cynisme en als hét antwoord op alle lijsten. Niet alleen omdat het kan, maar omdat het moet.
Raja Felgata en Khalid Ouaziz Hoofdredactie De Kleurrijke Top 100 Lancering van de 6e editie is op vrijdag 28 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

Minoes2
Minoes29 okt. 2016 - 5:57

Misschien een gekke vraag; Maar is dit geen etnisch profileren pur sang?

Ballonnen Doorprikker
Ballonnen Doorprikker6 okt. 2016 - 20:50

Dat er tegengas wordt gegeven tegen racistische geluiden is een goede zaak en als deze lijst daarbij kan helpen, stel ze dan op. Of het lukt om de parallelle samenlevingen de nek om te draaien en te komen tot één samenleving? De filosoof Peter Sloterdijk beschrijft in zijn boek Sferen. Band II - Schuim het geloof in die eenheidsamenleving als volgt: “Ze presenteren zichzelf als betoverde ruimten die profiteren van imaginaire immuniteit en magisch gekleurde wezens- en keuzegemeenschap” een geloof in sprookje dus. Volgens Sloterdijk moet, wie serieus over een samenleving wil spreken: “zich buiten het terrein van de wij-beneveling begeven. Pas als men daarin geslaagd is, zal men inzien dat ‘samenlevingen’ of volken zelf veel vlottender, tweeslachtiger, poreuzer en promiscuer zijn dan hun homogene namen suggereren,” Bestaat niet iedere samenleving uit ‘parallelle samenlevingen’? Is niet ieder gezin, bedrijf, vereniging, vriendenclub een samenleving op zichzelf? Samenlevingen met eigen kenmerken, woorden en gebruiken die parallel naast en met elkaar functioneren, of 'microsferen’ zoals Sloterdijk ze noemt. Een sameneleving is: “een aggregaat van microsferen … van verschillend formaat, die net als afzonderlijke bellen in een schuimberg aan elkaar grenzen en in lagen op of onder elkaar liggen, zonder dat ze echt voor elkaar bereikbaar of effectief van elkaar gescheiden zijn.” De samenleving als schuim, een mooie metafoor omdat schuim niet kan branden. Sterker, het wordt door de brandweer gebruikt om branden te blussen. Zou het bestaan van juist die parallelle samenlevingen, microsferen of schuimbellen en -belletjes er niet voor zorgen dat een samenleving leefbaar blijft? Zou een mens niet juist verdwalen of verwezen zonder die ‘microsferen’? Verdwalen in samenlevingen die zich zien als een grote eenheid of eenheidsworst? Beste Raja Felgata en Khalid Ouaziz, zouden we niet juist die ‘parallelle samenlevingen moeten koesteren? Is het echte probleem niet juist het denken in eenheid, het geloof in die “magisch gekleurde wezens- en keuzegemeenschap” ? Ligt dat niet juist aan de basis van het ‘racistisch’ denken? Moeten we de schuimbellen niet koesteren om een brand te voorkomen?

Charlie Hebdon't
Charlie Hebdon't5 okt. 2016 - 19:10

"Onze samenleving staat in brand en bestaat uit parallelle samenlevingen. Ooit begonnen met kleine haardvuurtjes door politici als Hans Janmaat en Pim Fortuyn, om aangewakkerd te worden door Geert Wilders en opiniemakers die vrijheid van meningsuiting misbruiken om rechtse en racistische geluiden mainstream te maken. Dat laatste lukt aardig en baart ons zorgen." Die politici zijn geen brandjes begonnen maar hebben juist de brandhaarden gesignaleerd die er al waren in de al bestaande parallelle samenlevingen, die zgn. Shariadriehoeken in de Randstedelijke Schilderswijken. U doet net alsof deze politici tweespalt zaaien maar zij signaleren enkel de problemen. U vergeet trouwens Jan Marijnissen in uw lijstje, wiens partij de SP juist in de volkswijken met pamfletten langs de deur gingen waarin gepleit werd voor oprotpremies voor "onaangepaste gastarbeiders" onder het motto, aanpassen of opkrassen. "Dus ja, maken wij De Kleurrijke Top 100 als verbindende factor en ja, wij laten Nederlanders zien die al dan niet met een culturele achtergrond, het verschil maken. Die geloven in de kracht van diversiteit en verbinding. Rolmodellen. Helden." Zucht, iedereen heeft een culturele achtergrond. "Mensen die dat vragen, hebben onze filosofie niet goed begrepen en dan leggen wij nog een keer uit waar De Kleurrijke Top 100 precies goed voor is. DIVERSITEIT." Wat is er divers aan een lijstje die bewust autochtonen uitsluit? Een nieuwe apartheid als antwoord op...op wat eigenlijk, een gebrek aan integratie of zo? Lijkt me juist minder divers dan gewoon lijstjes maken waarin alle Nederlanders voor zouden mogen kunnen komen, maar ja dat is mijn mening. Als je huidskleur een selectiecriterium wordt om uitgekozen te worden voor bepaalde lijstjes, dan haak ik af.

Eva456
Eva4565 okt. 2016 - 18:14

Van mij mag iedereen zijn eigen top 100 maken. Geen probleem. Maar deze top-100 komt een beetje over als een B-lijst. Maar als je niet wilt dat er onderscheid gemaakt wordt op kleur, waarom ga je dan zelf wel onderscheid maken op kleur?

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus6 okt. 2016 - 0:14

"deze top-100 komt een beetje over als een B-lijst" Dat krijg je als iedereen een eigen lijst maakt: het worden toch een beetje de Paralympics.

Patrick Faas
Patrick Faas5 okt. 2016 - 18:04

@Ronald8 "Gekleurde mensen hebben op grond van hun kleur geen onderscheidende prestatieverschillen." Misschien hebben donker gekleurde mensen wel een handicap op de arbeidsmarkt, genaamd discriminatie. Dit beperkt zich echter niet tot huidkleurkwesties, maar betreft ook zichtbaar geloof, hoorbaar accent, ouderdom en seksuele oriëntatie bijvoorbeeld. De termen “autochtoon” en “allochtoon” zijn racistisch, want ze slaan, volgens de door het CBS bedachte definitie, niet op mensen zelf of op hun eigen geboorte, maar op die van hun ouders. De gemeente Amsterdam gebruikt de termen daarom niet, maar we hebben er tenminste een definitie van. Bij onderscheid tussen "wit" en "niet-wit" is dat niet het geval. Volgens Amerikaanse testen aangaande "white privilege" is ieder zwart die een minderheid vormt in een bepaalde omgeving, dus ook de blanke die met zwarten optrekt en vrijwel iedere homo, dus dat heeft niet meer met huidskleur te maken. Hier op Joop.nl noemen sommigen Arabieren "zwart" of "niet wit" maar Joden (een angstaanjagend bedreigde minderheid) worden schijnbaar wel weer tot de witten gerekend. Heeft dus ook niet met genetica te maken, laat staan met huidskleur, maar met kansrijkheid ofzo. Mensen die de term "wit" gebruiken, al of niet als scheldwoord, zouden eens moeten uitleggen wat ze daarmee precies bedoelen. Maar Felagata heeft het gelukkig niet over "wit" en "niet wit." Ze gebruikt de termen "autochtoon" en "allochtoon.” Nog steeds te racistisch voor Amsterdam, maar beter dan “wit” en “niet-wit.”

1 Reactie
ronald8
ronald810 okt. 2016 - 9:08

Wanneer mensen op achterstand staan, dan zou dat uitsluitend op basis van prestatie moeten zijn. Hieronder vallen ook culturele verschillen, die zoals het beheersen van de taal en de omgangsvormen in bepaalde werkomgevingen vereist zijn. Helaas wordt toch nog gediscrimineerd. Overigens discrimineren alle mensen elkaar evenveel. In een omgeving met 13% gekleurde mensen en 87% witte mensen betekent dit dat gekleurde mensen (ja bij evenveel discriminatie onder gekleurde en witte mensen!) 7x zoveel worden gediscrimineerd! Dit komt door het aantal contactmomenten. Mensen moeten niet denken dat discriminatie een wit fenomeen is. Ik ga er van uit dat de kleurrijke lijstjes goed bedoeld zijn en dat kinderen (van welke afkomst en/of kleur) goed op weg moeten in onze samenleving met het basis idee dat talent gelijkelijk verdeeld is en dat je alles kunt worden wat ieder ander ook ooit heeft geambieerd en bereikt. Mijn post hieronder gaat over dat we van de scheidslijn op grond van kleur af moeten.

Machielse932
Machielse9325 okt. 2016 - 16:11

Moet je na gaan als je een blanke top 100 zou maken. Maar goed verder interesseert het me niet echt. Doe wat je verblijd zou ik zeggen.

ronald8
ronald85 okt. 2016 - 15:39

Ach we hebben ook de Paralympics, maar dan denk je zeker dat het denigrerend is bedoeld.. Dat is het niet! Wel is het belachelijk om het onderscheid in kleur als bepalende scheidslijn te onderstrepen met een lijstje zoals een kleurrijke top 100. In tegenstelling tot de prestatieverschillen (vanwege de handicap) die rechtvaardigen een onderscheidende wedstrijd zoals de Paralympics; zo hebben althans volgens de NIET RACISTEN (waar ik me onder schaar), gekleurde mensen op grond van hun kleur geen onderscheidende prestatieverschillen. Voorts zou ik wensen dat het toevallige pigmentverschil van de mens geen aanleiding is om mensen in groepen in te delen. Deze lijst onderstreept de scheidslijn van kleur als groep en is daarmee contraproductief en racistisch van zichzelf.

NicoSchouten
NicoSchouten5 okt. 2016 - 14:19

Ik heb geen bezwaar tegen dit soort lijstjes, als het maar lichtvoetig wordt gebracht. Maar bedenk wel dat blanken ook een kleur hebben. Ze zijn niet wit zoals een primitief modieus anglicisme wil doen geloven. Ze zijn licht beige-achtig getint met allerlei variaties van rood en bruin die daar doorheen schemeren. Bedenk ook dat het begrip allochtoon niet eenduidig is.

StevigeMening
StevigeMening5 okt. 2016 - 14:08

Ik luister juist naar de gewone top 100 omdat daar iedereen in staat. Zonder te kijken naar achtergrond. Alleen op basis van muziek. Zo is het al jaren, en zo hoort het ook te zijn vind ik.

ChristopherH
ChristopherH5 okt. 2016 - 12:53

'diversiteit' heeft Nederland arm gemaakt. Ik wil een monocultuur. Blanke mensen met ongeveer dezelfde normen en waarden

van der laak
van der laak5 okt. 2016 - 11:08

Onze samenleving staat in brand en bestaat uit parallelle samenlevingen. Ooit begonnen met kleine haardvuurtjes door politici als Hans Janmaat en Pim Fortuyn, om aangewakkerd te worden door Geert Wilders en opiniemakers die vrijheid van meningsuiting misbruiken Weer iemand die oorzaak en gevolg door elkaar haalt. Schijnt een links trekje te wezen!

Zephyr2
Zephyr25 okt. 2016 - 9:58

Onze samenleving staat in brand en bestaat uit parallelle samenlevingen. Ooit begonnen met kleine haardvuurtjes door politici als Hans Janmaat en Pim Fortuyn, om aangewakkerd te worden door Geert Wilders en opiniemakers die vrijheid van meningsuiting misbruiken om rechtse en racistische geluiden mainstream te maken. Dat laatste lukt aardig en baart ons zorgen. Toe maar. Het is dus allemaal de schuld van rechts. Parallele samenleving door mislukking van integratie. Allemaal de schuld van rechts. Turkse 2e en 3e generatie die zich nog steeds meer Turk dan Nederlander voelen. Allemaal schuld van rechts. Moslim jongeren die door ronselaars uit midden oosten naar Syrië gelokt worden. Allemaal door rechts. Beste mevrouw als u zulke achterhaalde statements blijft maken zorgt u alleen maar voor verdere escalatie.

3 Reacties
Ben Joop
Ben Joop5 okt. 2016 - 11:42

Ja, de meeste ellende is inderdaad veroorzaakt door rechts. Al is het maar door haar steun voor de illegale oorlogen van de amerikanen die de huidige ellende op het gebied van terrorisme veroorzaakt hebben en haar steun voor de oorlogsmisdaden van de israelische schurkenstaat. Overigens is het ook rechts geweest die verantwoordelijk is voor de invoer van gast-arbeiders.

Joop Zuremelk
Joop Zuremelk5 okt. 2016 - 16:59

"Overigens is het ook rechts geweest die verantwoordelijk is voor de invoer van gast-arbeiders." En links was verantwoordelijk voor de gezinshereniging en het laten blijven van deze gast-arbeiders. On topic: De vrijheid van meningsuiting is absoluut en wordt niet misbruikt als mensen die uw wereldbeeld niet aanhangen er gebruik van maken. Dat is een typisch eng-linkse gedachtegang en laat tevens doorschemeren wat links met de vrijheid van meningsuiting van sommigen zou willen doen als ze de kans zouden krijgen.

van der laak
van der laak6 okt. 2016 - 6:48

Overigens is het ook rechts geweest die verantwoordelijk is voor de invoer van gast-arbeiders. Klopt, en links heeft er voor gezorgd dat ze mochten blijven, wat helemaal niet de bedoeling was, en het begin is van alle ellende!

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 okt. 2016 - 9:40

[...zijn we vooral bezig met het bashen van Sylvana Simons...] Je bedoelt dat "we" van iemand die uitsluitend de politiek ingaat om racisme aan de kaak te stellen, en om een inclusieve samenleving te creeëren iets vragen dat in lijn is met die ambitie. Namelijk om niet de ene misdaad tegen de menselijkheid, slavernij, zwaar aan de kaak te stellen, en de andere, een genocide, af te doen met "daar hebben wij geen mening over", uitsluitend omdat de dadergroep bevriend is. Dat is namlijk puur racisme.

de Haas
de Haas5 okt. 2016 - 9:37

"Waarom een aparte lijst voor ‘allochtonen’? En is dat geen vorm van ‘racisme’"? Ja. Het uitsluiten oftewel onderscheiden (= discrimineren) van juist één huidskleur of etniciteit is racistisch. Maar discrimineren, zelfs als het een negatief of positief discrimineren betreft, en dus niet waardevrij (wat bij discrimineren sowieso wanneer dat het geval is niet kwalijk is) kán niet kwalijk zijn. Maak je dus voor diverse etniciteiten, of Nederlanders met een bepaalde allochtone achtergrond, per etniciteit of allochtone achtergrond aparte lijstjes met rolmodellen dan is daar op zich niets mis mee. Wat wel kwalijk is één lijst met diverse etniciteiten en Nederlanders met diverse allochtone achtergronden waarbij de autochtonen uitgesloten (= gediscrimineerd weggelaten) worden. Die diverse groepen etniciteiten en allochtonen hebben namelijk niets met elkaar gemeen om rolmodellen voor elkaar te vormen die individuele autochtonen niet ook voor ieder individu van welke etniciteit of allochtone achtergrond kunnen vormen. Dus is een lijst met diverse etniciteiten en Nederlanders met diverse allochtone achtergrond met daarin uitgesloten autochtonen als rolmodellen kwalijk racistisch.

1 Reactie
Mark Gh
Mark Gh5 okt. 2016 - 15:32

"Dus is een lijst met diverse etniciteiten en Nederlanders met diverse allochtone achtergrond met daarin uitgesloten autochtonen als rolmodellen kwalijk racistisch." Absoluut waar, maar daar is hier dus geen sprake van.

Contramine
Contramine5 okt. 2016 - 9:25

Prima, wat mij betreft, zo'n Kleurrijke Top 100. Ik moet wel eerlijk toegeven dat mijn positieve houding ook komt, omdat ik helemaal geen enkele kans maak om ook maar op plaats 1729 te komen. Laat mij maar lekker rustig op mijn vlonder zitten. Wat minder ben ik te spreken over het gemak waarmee alle kritiek op welk kleurrijk persoon dan ook wordt afgedaan. Zo kon ik hel wel waarderen dat de Volkskrant bij haar oordeel over die foto van een veiligheidscontrole bleef. Inderdaad is racisme aan de orde van de dag, maar meten-met-twee-maten is dat ook. En aangaande cynisme: met cynisme is niets mis; geen enkele reden dáár cynisch over te doen.

Frank6
Frank65 okt. 2016 - 7:03

Oost Aziaten zijn een probleem groep in diversiteitskringen. Oost Aziaten doen namelijk niet aan zoeken naar slachtofferschap, ze zoeken de oorzaak van eigen falen en crimineel gedrag niet in discriminatie en racisme, ze weten wel wat eigen verantwoordelijkheid is, etc. Die horen er dus niet bij.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik25 okt. 2016 - 6:45

Bij de Grieken telde alleen de winnaar; - Pindarus heeft daar een aardige broodwinning uit weten te maken. Door de christenen, die altijd een scherp oog hadden voor de verliezers, kwamen ook de nummers 2 t/m zoveel in beeld. Dat gedonderjaag met lijstjes is een westers dingetje; - en kwam pas helemaal tot bloei tijdens het late kapitalisme: het leidde zo aardig af van die lijstjes met rijkdommen, malversaties, chicanes, onderdrukking, uitbuiting en ontduiking. (Pas in het informatietijdperk zijn de bongo- en bangalijstjes in zwang gekomen, meen ik) Ik zou zeggen: stop met die flauwekul en doe 's iets divers en iets interessants, dat gehannes met die lijstjes is zo neoliberaal en cultureel repressief als maar kan zijn.

Jaap van Jeauleaux
Jaap van Jeauleaux5 okt. 2016 - 5:14

U bent in de war met de top 600

BasVV
BasVV5 okt. 2016 - 5:09

"Wat ons betreft is diversiteit het woord van het jaar, omdat we het afgelopen jaar erg ons best hebben gedaan als samenleving om langs elkaar heen te leven, bang voor elkaar te zijn, elkaar te haten en te veroordelen." Welnee. Dat lijkt maar zo door die NPO programma's die ook nog eens gesubsidieerd worden. Er hoeft maar iets te gebeuren en ze halen die mensen aan tafel. En je haalt ze natuurlijk alleen aan tafel om iets op te kloppen. Anders is het geen nieuws.Terwijl er weinig aan de hand is. Het dagelijks leven gaat gewoon door. Nederland is wat dat betreft vrij laconiek. Dat geldt ook voor de meeste allochtonen hier. Die doen ook gewoon hun ding.

Frank6
Frank64 okt. 2016 - 22:03

Als wij Witten niet mee mogen doen, dan maken 'wij' toch een lijst "slegs vir blankes" - schijnt goed te zijn in het kader van diversiteit, begrijp ik.

Mark Gh
Mark Gh4 okt. 2016 - 21:42

"En is dat geen vorm van ‘racisme’, omdat we ons focussen op Nederlanders met een culturele achtergrond?" Want autochtonen hebben geen culturele achtergrond? Huh?

Bram Emanuel
Bram Emanuel4 okt. 2016 - 21:41

"En is dat geen vorm van ‘racisme’, omdat we ons focussen op Nederlanders met een culturele achtergrond?" Ja, dat is een vorm van racisme. Maar van mij mag u uw lijstjes maken en uzelf op de borst slaan. Maar vergeet dan aub niet om ook oost-aziaten in dat lijstje op te nemen. Die vallen toch ook onder kleurrijk?

Meta Foor
Meta Foor4 okt. 2016 - 20:36

laten we dus de regenboogvlag internationaal symbool maken

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 okt. 2016 - 21:05

Dat is het al. Van de LGBT-ers, en van hun grootste vijanden, de hallelujah-gristenen.

joop12342
joop123424 okt. 2016 - 20:26

Onze samenleving staat in brand en bestaat uit parallelle samenlevingen....... Nou mevrouw, dat is van alle tijden. Socialisten, katholieken, atheïsten, verschillende soorten protestanten, communisten. Dat was een tijdje terug doodnormaal. Toen stond de wereld echt niet in brand. En om nou Janmaat en Pim de schuld van de hedendaagse parallelle samenlevingen te geven: een beetje goedkoop.

Ria4
Ria44 okt. 2016 - 19:45

Als je uitgaat van iedereen is gelijk dan is het toch vreemd dat je toch weer mensen in een hokje gaat duwen? Hoeveel Nederlanders zijn minder racistisch geworden door deze lijst? Of bedoeld u dat alleen Witte Nederlanders racistisch kunnen zijn?

P. Stein
P. Stein4 okt. 2016 - 19:35

Haha, het stukje staat vol met worden als 'diversiteit' en 'verbinding'. Alleen mogen de witte Nederlanders niet mee doen. En 'inclusie', dus zonder je jezelf af in een apart lijstje om de verschillen nog eens goed te benadrukken.

Piet de Geus
Piet de Geus4 okt. 2016 - 19:18

"De Kleurrijke Top 100 als verbindende factor" Het lijkt DENK wel.

X4
X44 okt. 2016 - 19:14

Natuurlijk heeft autochtoon Nederland het weer gedaan. Een lijst over gelijkheid en broederschap. Uit ervaring weet ik dat dat niet is wat veel Fatima's en Mohammeds in gedachten hebben. Zelfs dhr. Aboutaleb die ik best hoog acht zegt in een interview dat zijn dochters niet met een niet-moslim mogen trouwen. M.a.w. niet gelijk, niet goed genoeg. Grote delen van de allochtone gemeenschap kiezen bewust voor hun paralelle leefwereld. Wie kritiel levert is racist of islamofoob. Ik wordt er wel moe van. Mensen hebben een hoofd, een lichaam, handen en voeten. Meer soorten zijn er niet, hoeven we ook geen aparte lijstjes te maken.

1 Reactie
Joop Zuremelk
Joop Zuremelk5 okt. 2016 - 18:17

"Zelfs dhr. Aboutaleb die ik best hoog acht zegt in een interview dat zijn dochters niet met een niet-moslim mogen trouwen." Dat zegt dhr. Aboutaleb niet, dat zegt de koran/islamitische wet, islamitische mannen, daarentegen, mogen wel met alle gezindten trouwen. De voornaamste reden voor deze wetten is het verzekeren van islamitisch nageslacht.

A Friend
A Friend4 okt. 2016 - 19:10

Dat je je hierom zó druk kan maken, dan heb je verder echt niets zinnigs in het leven. Dit zal echt zoden aan de dijk zetten hoor, werkelijk te naïef voor worden gewoon.

1 Reactie
BasVV
BasVV5 okt. 2016 - 5:22

Ik heb het idee dat er een aantal mensen in veelal academische kringen heel veel debatten met elkaar voeren. Ach. Dat zijn debatten. De vraag is of deze mensen nog wel een voet in de werkelijkheid hebben.