Joop

Waarom jeugdzorg zo’n schrijnende bende is

  •    •  
01-12-2018
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
72 keer bekeken
  •  
talk-of-a-psychologist

© cc-foto: publicdomainpictures

De zorg kon een op winst belust bedrijf worden waarbij investeerders hun gang kunnen gaan
Afgelopen weekend publiceerde  NRC een onderzoek naar de Gelderse zorginstelling C&S die een aantal maanden geleden door de inspectie werd gesloten. De resultaten van het onderzoek waarbij met volwassen cliënten en ouders van jonge cliënten van de instelling werd gesproken, zijn zeer schokkend. Naar aanleiding van deze gesprekken en inzicht in het logboek aangevuld met ervaringen van oud-werknemers concludeert NRC dat er sprake was van verwaarlozing en mishandeling. Wat er bij C&S gebeurde, had nooit mogen gebeuren. En geeft belangrijk inzicht in hoe de jeugdzorg een schrijnende bende is.
Bij de zorginstelling C&S woonden volwassenen met psychiatrische problematiek in beschimmelde caravans en kregen weinig te eten. Op sommige momenten stond er alleen een stagiaire op een groep van 18 personen waar volwassenen en kinderen met uiteenlopende problematieken samenwoonden, tegen de wet in. Kinderen werden opgesloten, niet gewassen en aan hun lot overgelaten waardoor zij gewond raakten en een kind zelfs bijna verdronk in een kanaal. Volwassen cliënten die gefrustreerd raakten van de drukke kinderen pakten hen ook (fysiek) aan. Ook werden volwassen cliënten onder bedreiging gedwongen om te tekenen voor zorg die zij niet ontvingen, zodat er door de eigenaresse iedere maand duizenden euro’s aan zorggeld werd ontvangen, zonder dit daadwerkelijk aan zorg uit te geven.
Mishandeling van kinderen Je kan ervan uitgaan dat kinderen die in een instelling of woongroep wonen een vorm van hechtingsproblematiek hebben. Een gezonde hechting: het voelen van vertrouwen en veiligheid in de thuissituatie is de basis van ontwikkeling op alle vlakken. Zowel op fysiek/motorisch niveau, op sociaal niveau, cognitief als op moreel niveau. Als hechting verstoord wordt kunnen dus op al deze vlakken problemen optreden. Sommige van deze kinderen ervaren geen enkele veiligheid meer in het contact met anderen en verwachten verlaten te worden. Omdat ze dit verwachten zullen ze verstoord gedrag vertonen naar hun naasten. Het is daarom heel belangrijk om het gebrek aan veilige hechting op te vangen met structuur, voorspelbaarheid en onvoorwaardelijke steun. En een omgeving te bieden die hier op is ingericht.
Deze kinderen (opnieuw) blootstellen aan onveiligheid, verwaarlozing en aan hun lot overlaten is onvergeeflijk. Ik ben ook jeugdzorgwerker in een wooninstelling in Gelderland. Ik doe samen met mijn collega’s elke dag mijn best om zeer kwetsbare kinderen, dezelfde doelgroep als bij C&S, een fijne dag te geven. En ik ben woedend en gebroken over wat cliënten bij C&S moesten meemaken. Maar vooral over de staat van de zorg over het algemeen.
Ik kan alleen maar hopen dat alle cliënten nú wel een veilige en goede plek vinden om te wonen en bovendien te herstellen van wat ze bij C&S meemaakten. Maar het toont aan waarom zorg niet afhankelijk zou moeten zijn van geld. In iedere jeugdzorginstelling wordt geknokt om de juiste zorg te kunnen bieden. Er zijn personeelstekorten en te lange wachtlijsten. Bezuinigingen in de ggz, de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten, extra druk op de GGD, jeugdbescherming en gebrekkige inspectie-methoden zorgen ervoor dat we steeds meer verhalen horen zoals de misstanden bij C&S. Bovendien hebben private zorg-ondernemers de vrije hand.
Extreme winsten voor zorgondernemers De zorg kon een op winst belust bedrijf worden waarbij investeerders hun gang kunnen gaan en enorme winsten worden gemaakt. Dit zie je op elk niveau van zorg terug. Ziekenhuizen vallen om, worden failliet verklaard terwijl management en investeerders jarenlang winsten opstrijken. As in het geval van de zorg (van geestelijk tot ziekenhuizen) wordt gekeken naar waarop verdiend kan worden is dat dus automatisch de cliënt/patiënt en het personeel. Dat heeft rechtstreekse invloed op de kwaliteit van de zorg en daarmee de kwaliteit van leven van mensen.
Onafhankelijk onderzoeksbureau Follow the Money publiceerde afgelopen week nog een artikel over ondernemers in de zorg. Zij concludeerden dat ‘zorgbedrijven met extreme winsten vrij moeiteloos’ kunnen toetreden tot de lijst van zorgaanbieders ‘Dubieuze zorgverleners worden niet preventief geweerd, maar krijgen gaandeweg de samenwerking a pas te maken met controles’ schrijven zij.
Dit zal niet opgelost worden door enkel private zorgondernemers niet meer toe te staan. Ook de staat bezuinigt op zorg. Bovenbeschreven situaties zijn óók rechtstreekse gevolgen van enorme bezuinigingen van de kabinetten Rutte op de GGZ en jeugdzorg wat zorgt voor extra druk op kwaliteit van de zorg. Maar ook op preventie en controle bij instituten als de GGD en jeugdbescherming.
Nergens terecht kunnen Dat zorgbehoevenden bij C&S in een beschimmelde caravan woonden of van zorg werden onthouden, verwaarloosd werden en werden uitgebuit kon gebeuren zoals zij letterlijk zelf zeggen: omdat er geen enkele andere plek voor hun was om heen te gaan. Instellingen zitten overvol en nemen ‘zwaardere problematieken’ soms niet eens aan omdat ze het niet aankunnen. De Zeeuwse GGZ-directeur Paul de Schipper zei afgelopen jaar dat de GGZ-capaciteit op te grote schaal is afgenomen door bezuinigingen en verkeerde politieke keuzes.
Hierdoor accepteren cliënten zorg die eigenlijk onacceptabel is op andere (louche) plekken. Afgelopen jaar was er veel ophef over een toename van ‘verwarde personen’ op straat. Ook een probleem door de onbereikbaarheid en onvolledigheid van goede zorg. De situatie bij C&S is de andere kant van het verhaal.
Dat cliënten worden afgewezen zal alleen maar verergeren door plannen zoals door Menzis en gesteund door staatssecretaris Blokhuis om met bonussen snel of positief afgeronde (depressie)behandelingen te belonen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie noemt zulke maatregelen ‘zeer gevaarlijk’. Volgens hem horen marktwerking en de commercie niet thuis binnen de GGZ.
Een ander gevolg van alle bezuinigingen is werkloosheid van vele zorgwerkers enerzijds. Sinds bijvoorbeeld sluiten van afdelingen en overheveling van de jeugdzorg zijn veel banen verloren gegaan. Als gevolg daarvan zien we nu personeelstekorten op andere plekken waar de zorg is toegenomen, bijvoorbeeld van psychiaters en in gesloten instellingen. Dit zorgt er én voor dat personeel slechte omstandigheden accepteert uit angst hun baan te verliezen. En dat personeel te maken met slechte omstandigheden maar is bang hun cliënten in de steek te laten en aan nog slechtere zorg over te laten, en zich dus gedwongen voelen om daaraan mee te werken en de gaten zo goed mogelijk te vullen.
Decentralisatie jeugdzorg is een ramp De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten was bijvoorbeeld niets anders dan een bezuinigingsmaatregel door kabinet Rutte. Er werd ruim 15 procent bezuinigd op jeugdzorg terwijl de vraag voor zorg juist enorm toenam de afgelopen jaren. Gemeenten hebben grote geldtekorten en halen dat geld uit andere potjes rondom onderwijs of zorg. NRC schreef op 18 oktober jl.: ‘Jeugdzorg kampt met problemen. Nog altijd. Kinderen en huisartsen merken het aan lange wachtlijsten, gemeenten merken het aan tekorten op de begroting. Tussen eind juni en half september hebben liefst 88 gemeenten verzocht om een bijdrage uit een nieuw fonds ter compensatie van zorgtekorten.’ Deze problemen zullen alleen maar verder oplopen. Instellingen krijgen nu een zak geld en moeten het daar mee doen. Als ze dat niet redden moet de zorg door een andere instelling worden overgenomen. Zo zullen wachtlijsten alleen maar toenemen. En met toenemende wachtlijsten en uitstellen van behandelen, zullen problemen alleen maar toenemen en verergeren. En komen zorgbehoevenden sneller bij winstmakende zorgondernemers terecht.
Dit geldtekort van gemeenten zorgt ook voor problemen in zeer belangrijke controlerende taken die zowel de GGD, wijkcoaches als jeugdbescherming hebben. Ik spreek jeugdbeschermers die een enorme lading aan dossiers (cliënten) hebben, ze kunnen maar minimale zorg bieden. Zij zullen in het geval van hun cliënten bij C&S blij zijn geweest in ieder geval een plek te hebben gevonden. Extra werk rondom bezoekjes zijn wel verplicht maar worden soms maar minimaal uitgevoerd. Men heeft nauwelijks tijd.
Wij merken de gevolgen als jeugdzorgwerkers iedere dag. Op kleinere schaal. Niet-zorg professionals binnen de gemeenten die beschikkingen voor jeugdzorg moeten geven- of controle moeten houden op afspraken zijn totaal overbelast en daardoor onbereikbaar of onzorgvuldig, nog los van de vaak gebrekkige kennis. Dit resulteert bij ons alleen al in kinderen die niet naar school kunnen omdat de beschikkingen voor vervoer zijn vergeten tot zorgen binnen thuissituaties waarvoor geen tijd is. Wij zijn vervolgens een groot deel van onze tijd kwijt om aan gemeenten te trekken en achter de basiszaken aan te zitten.
De ruim 1500 jeugdzorgwerkers die in september demonstreerden tegen de werkdruk kregen te horen dat ‘geld het probleem niet is’ van de minister. Maar niets is minder waar. Zij gaven wat dat betreft het goede voorbeeld voor het enige dat nu mogelijk is: druk opvoeren voor betere zorg. Wat dat betreft was de oproep om als sociale sector sámen de straat op te gaan geen overbodige luxe: ziekenhuispersoneel, leerkrachten en anderen zorgmedewerkers maken precies hetzelfde mee. We hebben geen makkelijke sector om in actie te voeren, laat staan te staken. Maar we moeten in ieder geval beginnen ons verder te organiseren, aan te sluiten bij vakbonden en gaan nadenken over wat mogelijk is. Want als de jeugdzorg en de GGZ een schrijnende bende zijn, gaan er mensen kapot.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

Meta  Foor
Meta Foor2 dec. 2018 - 12:26

- niet alleen jeugdzorg is chaos, ook ouderenzorg is knudde , maar die groepen demonstreren niet en krijgen automatisch het etiket van 50plus randfiguren opgeplakt. Voorstel: op die Zuid-as amsterdam staan straks genoeg gebouwen leeg; maak daar een mooi onderkomen voor deze groepen van ! Dan doet amsterdam ook eens iets sociaals.

webmaatje
webmaatje2 dec. 2018 - 9:34

Een van de grootste fouten uit het verleden is wel het weghalen van de schoolarts. Die had een signaalfunctie kunnen hebben voor o.a kindermishandeling. Waarom heeft niet elke gemeente een kinderpsycholoog in vaste dienst?

Zapata
Zapata1 dec. 2018 - 22:22

Het begint het niveau van walgelijk te worden. Een samenleving die zwakke , zieke, beperkte mensen als winstmodel ziet. Een samenleving die niets anders meer kan als alle menselijke waarden terugbrengen naar de winst en verlies rekening. Onze hele kinderopvang is zo ingericht dat buitenlandse inversteerders de winst opstrijken terwijl mensen hier zichzelf er blauw voor moeten betalen. Walgelijk. Maar laat ik er maar niet teveel over zeggen, dan maken de vermolmde derde weg sociaal democraten me weer uit voor rechts extremist. immers ze zullen nooit toegeven welke kapitale fouten ze hebben begaan de afgelopen 30 jaar.

Bert de Vries
Bert de Vries1 dec. 2018 - 16:58

In tal van samenlevingen zijn de afgelopen decennia delen van de infrastructuur verkocht aan het bedrijfsleven. In alle gevallen is verpaupering het gevolg. Immers, die infrastructuur wordt een verdienmodel, en aldus ontdaan van de primaire functie, namelijk het dienen van de samenleving. Op dit proces zijn geen uitzonderingen. In ons land zijn CDA, PvdA, VVD en D66 verantwoordelijk voor deze gang van zaken. Rampzalig is, dat deze partijen genoemde uitverkoop van volksbezit nog steeds propageren of verdedigen. Dat betekent dat het einde nog lang niet in zicht is.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren1 dec. 2018 - 15:33

10tallen nieuwe zorg-ondernemingen bieden goede gezondheidszorg voor een redelijke prijs, C&S in Gelderland is gelukkig een uitzondering die eerder had moeten worden aangepakt door Nederlandse zorgverzekeraars. Wie klaagt over de gezondheidszorg kan ook zelf meehelpen als vrijwilliger in een verpleeghuis of maatschappelijke organisatie. Leden van de gemeenteraad moeten veel beter kijken naar de thuiszorg in hun stad of dorp of wijk.

4 Reacties
gimli55
gimli551 dec. 2018 - 22:16

Even terug, Zorg is een vak en de veronderstelling dat het door vrijwilligers gegeven kan worden, is precies waarom de zorg is zoals ze is. De marktwerking heeft zelfs de verleners vervangen door vrijwillgers of verslechterd. Dat geldt ook voor het onderwijs, iedereen kan toch lesgeven. Voor de veiligheid, trek maar steeds meer BOA's uit de kast. In de zorg, gooi nog maar een paar afdelingen dicht die cruciaal zijn. Militairen die hun eigen uitrusting moeten kopen en psng pang roepen. Vrijwilligers in het OV, steeds meer machinisten zonder ervaring. Als kosten en geld altijd de leidende factor is, sloop je dat waarvoor het bedoeld is. Dat geldt voor alle maatschappelijke belangrijke zaken als zorg, veiligheid, onderwijs, vervoer. Privatiseer de winsten en socialiseer de kosten. Dan ligt de ellende altijd bij de zwakkeren en laat die groep steeds groter worden. Met de gele hesjes wordt het nog heter de komende tijd. De gewone man begint het zat te worden, het is niet politiek geleid. Daarom is de gevestigde orde er als de kippen bij, om het de kop in te drukken. Zie Frankrijk en Brussel, dat is het begin.

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 dec. 2018 - 23:11

@Frans_Cobben_Halsteren, 1 december 2018 at 16:33, "Wie klaagt over de gezondheidszorg kan ook zelf meehelpen als vrijwilliger in een verpleeghuis of maatschappelijke organisatie." Waarom moet de één in de gezondheidszorg (in een neoliberale economie, gebaseerd op maximaal egoïsme) maximaal verdienen (eventueel i.c.m. de "uitkering" van maximale winst) en de ander minimaal of niks? Merkwaardige wijze van "sociaal" en economie is dat. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Bert de Vries
Bert de Vries2 dec. 2018 - 15:37

Gimli55, je geeft een uitstekende illustratie van de verpaupering van de samenleving waarvan de infrastructuur is verworden tot een verdienmodel. Daarin is ook het door rechtse dwaallichten zo geroemde vrijwilligerswerk niets meer dan een middel geworden om te besparen op loonkosten. Met alle rampzalige gevolen van dien: leg de verantwoordelijkheid voor iets bij een ongedefinieerde grootheid en je hebt schone handen. Waardoor de verplichting vervalt om de gemaakte fouten te verbeteren.

gimli55
gimli552 dec. 2018 - 18:17

@Bert de Vries Bedankt voor het compliment.

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 dec. 2018 - 15:12

Je moet het niveau van een samenleving beoordelen naar de manieren waarop zij met haar kwetsbaarste leden (kinderen, zieken, ouden van dagen) omgaat - wanneer wij dit doen met het Nederland van tegenwoordig doen, dan moeten wij vaststellen dat wij helemaal geen samenleving meer vormen - zo laag is dat niveau geworden. De schuldvraag bij deze tragedie is zeer wel te beantwoorden. We zijn al heel lang opgezadeld met politieke leiders van een totaal antisociaal karakter; die konden komen waar ze zijn omdat er helaas ook bijzonder veel kiezers zijn die lak hebben aan sociale samenhang, en goede zorg, onderwijs, en huisvesting voor iedereen. De sociaaldemocraten van weleer hebben zich succesvol verprostitueerd aan de neoliberale slagers; de zich christelijk noemende partijen deden en doen niet anders. Daarom is het zoals het is.

5 Reacties
Hiltermann
Hiltermann2 dec. 2018 - 2:30

Wel erg fatalistisch Cliff al is de constatering juist. Eens zien of de gele hesjes die overal actief worden de omwenteling kunnen brengen. Dit kabinet moet heel snel verdwijnen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin2 dec. 2018 - 10:37

@ Hiltermann - dank je. Inderdaad: aanvankelijk had ik die beweging van de gele hesjes niet zo goed waargenomen voor dat wat ze is. Ik weet er nog te weinig van, hoewel ik begrepen meen te hebben dat de politieke standpunten van de vertegenwoordigers uiteenlopen, dat bijvoorbeeld ook per land of stad. Maar het zou onverstandig zijn om hierover nu alweer een nieuwe 'culture war' te beginnen (iets waar met name links sterk in is). Er is algemeen en breed verzet nodig, willen we überhaupt nog iets redden van dat wat menselijke gemeenschappen maakt tot dat wat ze zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2018 - 13:25

Cliff Blij van je te horen, dat doet me goed. Is er toch nog iets goeds in de wereld. :) Ik vermoedde al dat je even wat afstand had genomen, heel invoelbaar wat mij betreft. Ik zag het dacht ik ook een beetje aankomen. Ik noemde het 'vakantie'. Was er echter niet helemaal zeker van ( gezien je vorige uitval), vandaar mijn reactie op je laatste bijdrage van 9 november, hoopte maar dat je die niet vervelend vond, wist ook niet waar ik hem anders moest plaatsen. Ik zag je in mijn verbeelding ook met een koptelefoon op je hoofd in een gemakkelijke stoel zitten om naar 'klassieke' muziek te luisteren. Wat het lezen van je verwijzingen (links) betreft: Het lezen van de links kan ik niet helemaal bijhouden, dat aantal en tempo ligt voor mij helaas te hoog. Nog afgezien van de lengte van de artikelen. Ik heb nu eenmaal niet eenzelfde 'flitsende' snelle geest, en idem dito geheugen en talenkennis. Dit alles tot mijn eigen frustratie zo nu en dan. Ze zijn zeker de moeite meer dan waard. Wat je hier schrijft, dat kan ik enkel maar beamen. Daar denk ik precies hetzelfde over.

Cliff Clavin
Cliff Clavin2 dec. 2018 - 16:05

@ Minoes - dank voor je antwoord! Doet goed.

Paul250371
Paul2503713 dec. 2018 - 9:10

Something strange, in society, who you gonna call: Cliff Cavin Fijn weer je commentaar te lezen.

johannn2
johannn21 dec. 2018 - 14:24

De "decentralisatie" door de rijksoverheid, ook nog eens gekoppeld aan een drastische bezuiniging op het totaal te besteden bedrag past in het neoliberale beleid van de Rutte-kabinetten en kan alleen maar gezien worden als het afstoten van de zorg. Het is te vergelijken met de "participatiemaatschappij", ook zo'n 'fraai' eufemisme. Niet alleen de markt, maar de hele maatschappij met voorzieningen is er in toenemende mate alleen nog voor de koopkrachtige vraag. Deze overheid is er nadrukkelijk niet voor alle Nederlanders; dat heeft de VVD zelfs ooit met zoveel woorden gezegd. De maatschappij als markt, de overheid voor het bedrijfsleven en god of wie dan ook voor de rest van ons allen. .

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2018 - 13:37

Johann Je vergeet te zeggen dat de VVD dit enkel met een heleboel hulp van anderen heeft klaargekregen. Vandaar dat ze zich nu ook onaantastbaar voelen, op het arrogante af. Vergeet niet de rol van zich links noemende partijen hierin.

Zapata
Zapata2 dec. 2018 - 15:59

@Minoes En vergeet niet waarom de zichzelf links noemende partijen tegenwoordig links zo haten Ze krijgen na veertig jaar de spiegel voorgehouden en die grimas van moreel verval en materiele hebzucht ziet er niet zo leuk uit.