Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Waarom is de EU zo bang voor democratie?

  •  
06-04-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
'Zelfs het EP, dat ons als enige Europese politieke orgaan rechtstreeks vertegenwoordigt, tast in het duister over de inhoud van het vrijhandelsverdrag'
De Amerikaanse president Barack Obama was vorige week niet enkel in Den Haag, hij bezocht ook Brussel. Dat deed hij niet alleen om de gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog te eren. Hij nam er deel aan een topoverleg tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Daar had hij alle redenen toe: de VS en Europa werken sinds juni vorig jaar aan een alomvattend vrijhandelsverdrag, het zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Door de Europese Commissie wordt het optimistisch omschreven als het grootste vrijhandelsakkoord in de geschiedenis van Europa. Ook zou het iedere burger een goede 500 euro per jaar opleveren. Misschien. In 2020 ten vroegste.
Vreemd genoeg besteedden de Nederlandstalige media tot nu toe weinig aandacht aan de TTIP. Misschien omdat een vrijhandelsverdrag te moeilijk of abstract lijkt. Misschien omdat Europa nu eenmaal niet verkoopt. Of misschien wel omdat Europa niets loslaat over de TTIP onderhandelingen.
Desinteresse Maar juist de manier waarop de Europese Commissie onderhandelt over de TTIP spreekt boekdelen. Het toont dat Europa een probleem heeft: haar democratie faalt. Dat falen gaat niet alleen terug op de desinteresse van de bevolking voor alles wat met Europa te maken heeft. Het is veeleer omgekeerd: Europa trekt zich niets aan van haar burgers. Europa interesseert zich niet voor democratie. Meer zelfs. Ze is er bang voor.
Dat moet veranderen. Wil Europa als politiek instituut geloofwaardig worden, en wil Europa in mei niet voor de zoveelste keer geconfronteerd worden met een opmars van populistische partijen die haar het liefst vandaag nog de nek om zouden draaien, dan moet ze zichzelf als democratie serieus nemen en haar burgers betrekken bij haar politiek en bij haar economische beleid. Europa moet openlijk communiceren. Ook en vooral over de TTIP.
Achter gesloten deuren Dat is niet wat Europa nu doet. De TTIP onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren, door een klein onderhandelingsteam samengesteld door de Europese Commissie. Dat team brengt weliswaar geregeld verslag uit aan de Europese Commissie, ze beantwoordt zo nu en dan zelfs vragen in het Europees parlement, maar die vragen worden vaag en onrechtstreeks beantwoord. Geen enkele lidstaat heeft inzage in de documenten en voorstellen waaraan gewerkt wordt.
Waarom die geheimhouding? Op de website van de Europese Commissie worden de onderhandeling vergeleken me een kaartspel: je tegenspeler mag je kaarten niet zien. Die tegenspeler, dat zou dan de Verenigde Staten zijn. Dat wij, de burgers van Europa, ook niets weten, dat is slechts collateral damage .
Afluisteren Dat alles klinkt na de recente afluisterschandalen van de NSA ronduit ridicuul. De Verenigde Staten hebben via afluisteren immers al lang weet van de documenten en voorstellen die de Europese Commissie in het ‘grootste geheim’ uitwerkt. Daarover was de afgelopen maanden vooral in Duitsland veel ophef. Dat ging zelfs zo ver dat bondskanselier Angela Merkel dreigde de onderhandelingen over de TTIP op te schorten. Nee hoor, Obama was echt niet zomaar in Brussel. Hij moest er enkele plooien glad strijken.
Maar laten we ons dan de vraag stellen: voor wie worden de TTIP onderhandelingen eigenlijk nog verborgen gehouden? Juist, voor de burgers van Europa. Wij tasten in het duister. Zelfs het Europees Parlement, dat ons als enige Europese politieke orgaan rechtstreeks vertegenwoordigt, tast in het duister. Maar van het Europese parlement dat wij in mei kunnen kiezen wordt wel verwacht dat ze het TTIP zullen goedkeuren. Dit heeft zelfs niet meer de schijn van democratie. Dit is een technocratie met als doel het installeren van een neoliberale vrijhandelszone.
Geruchten Ondertussen gonst het van de geruchten over de inhoud van de TTIP. De VS zou moeten inbinden op gebied van financiële regulering. Europa zou de invoer van genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s) in de landbouw en van hormonen in de bio-industrie moeten toestaan. Maar we weten het gewoon niet. Want ons wordt niets gezegd. Het zijn geruchten. Dat is onverdraagbaar en onacceptabel in een democratie.
Nu het duidelijk is dat de NSA toch al een goed deel van de informatie heeft die Europa graag geheim wilde houden, heeft Europa een unieke kans: ze zou de plannen gewoon open op tafel kunnen gooien, haar burgers kunnen informeren en actief kunnen betrekken bij de economische toekomst van Europa.
Radicaal Dat klinkt wellicht radicaal. Dat is het ook. Maar met wikileaks, big data en de NSA in het geheugen staan we vandaag voor een radicale keuze: ofwel kiezen voor een pseudo-democratie die zich verder vervolmaakt in geheimhouding en datamining en zo haar burgers in toom tracht te houden, ofwel kiezen voor een werkelijke democratie die radicale openheid nastreeft en haar burgers inzage geeft in de politieke en economische processen. Die keuze moet een democratie na wikileaks, Chelsea Manning en Edward Snowden maken.
Als burgers van Europa hebben wij het recht om te eisen dat de Europese Commissie openheid en democratie nastreeft. Wij zullen immers de gevolgen dragen van de TTIP. Als Europa bang is dat er een stroom van protest volgt, dan is Europa dus gewoon bang voor democratie. Want dat zou betekenen dat er geen democratische grond is voor het economische beleid van onze Europese leiders. Geheimhouding is in ieder geval geen oplossing. Europa moet de dialoog aangaan met haar burgers en zo nodig koers wijzigen.

Meer over:

opinie, wereld

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (23)

neutralist
neutralist6 apr. 2014 - 12:06

Je hebt gelijk maar je hoop is ijdel. Daarom stem ik tegen op 22 mei.

Rootman
Rootman6 apr. 2014 - 12:06

Europese belangen zijn geen Amerikaanse belangen zijn geen Russische belangen. Zelfs binnen de EU lijken de belangen meer en meer te divergeren, kijk maar naar de kiesresultaten in Hongarije. Met dit TTIP verdrag komen we economisch bijna congruent uit met NATO. We worden dan nog meer onderdeel van de zogenaamde ´internationale gemeenschap´: vazalstaatjes van de EU, vazal van de VS. (in werkelijkheid veel minder dan de helft van de wereldbevolking). Neoliberalisme on steroids, en een race to the bottom. Met bijbehorende politiestaat, en lobbycratie. Verdragen, eenmaal gesloten, zijn zeer lastig terug te draaien. Dat kan zomaar op zware sancties leiden of zelfs een (gekleurde) revolutie! En dit verdrag in het bijzonder is uiterst kwalijk!

Kuukske
Kuukske6 apr. 2014 - 12:06

Hoe kun je nou onderhandelen met een fascistisch land? Past het afluisteren van burgers, bedrijven, politici, kortom iedereen, waarschijnlijk ook Oblama zelf, binnen een democratische rechtstaat? Nou dan, genoeg gezegd.

JoopSchouten2014
JoopSchouten20146 apr. 2014 - 12:06

'Ondertussen laat 'men' ons geloven dat de nationale politiek nog altijd het verschil tussen leven of dood kan uitmaken, terwijl dit al vele jaren niet meer zo is.' EEn aanvulling.: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/01/15/macht-en-schaal-het-belang-van-europa

Sarah45
Sarah456 apr. 2014 - 12:06

Tja, het antwoord erop is niet anders dan de antwoorden die je in Nederland vindt. Niet of nauwelijks referenda, geen gekozen burgemeester, Tweede Kamer dat het niet zo opheeft met burgerinitiatieven en zo kan je nog wel even doorgaan. Bij de EC weten ze hoe ingewikkeld het is om er willekeurig welk voorstel doorheen te jassen. Daarnaast hebben er evenveel lidstaten voordeel bij het verdrag dat je noemt als dat er lidstaten zijn die er nadeel van zullen ondervinden. Het niveau van democratie dat je ambieert zal je in Brussel niet gaan vinden. Daarvoor doen er teveel grote en conservatieve landen mee met dit spelletje. Verder zijn de burgers niet echt geinteresseerd in deze materie en zijn er nog een hele hoop andere verdragen met hetzelfde oogmerk (verdeel en heers). De kans is dus groot dat er niets veranderd en dat het democratisch gehalte - net als in Nederland - verder zal afnemen.

José
José6 apr. 2014 - 12:06

Uit De Groene van 20 november 2013: "De onderhandelingen over het vrijhandelsverdag zijn de opstartfase nog niet voorbij, maar 51.000 Amerikaanse firma's zijn alvast druk bezig kantoortjes in te richten in Europese lidstaten, zo toont een kaart van Public Citizen's Global Trade Watch aan. Andersom openen 24.000 Europese bedrijven vestigingen in de VS. Waarom? Dat maakt het straks, als het vrijhandelsverdag is aangenomen, gemakkelijker om over en weer claims in te dienen. Die omzeilen de reguliere rechtspraak en herschrijven en passant democratisch gelegitimeerd overheidsbeleid." "Nederland is het land van waaruit multinationals de meeste claims tegen overheden indienen. Nederland sloot de afgelopen decennia het ene na het andere handelsverdrag en is er trots op dat zoveel bedrijven hier een kantoor openen. Brievenbusfirma's, inderdaad. Niet alleen vanwege de belastingen, maar ook omdat het zo makkelijk claimt, vanuit hier." (...) "Ondanks de toetreding van Oost-Europese lidstaten tot de EU zijn veel investeringsverdragen mét beschermingsclausule tussen West- en Oost-Europese landen intact gehouden. De Europese Commissie en oost-Europese landen willen ervan af. Maar Nederland weigert ze op te zeggen." Dan lijkt het erop dat dit slechts het begin van een trend is: http://www.ftm.nl/exclusive/europa-betaalt-rekening-van-eigen-verdragsbeleid/

BioMike
BioMike6 apr. 2014 - 12:06

De EU bang voor democratie... tsja... dat zagen we al toen de "Europese grondwet" door het Europese volk naar de prullenmand verwezen werd. De kiezer werd voor gek verklaard en het vodje werd (onder een andere naam) alsnog aangenomen.

itsme3
itsme36 apr. 2014 - 12:06

Als je wilt dat onderhandelingen mislukken moet je ze in het openbaar gaan voeren. Succes gegarandeerd. Als je wilt dat ze slagen zullen ze toch (voor een deel) achter gesloten deuren moeten plaatsvinden.

WendyB2
WendyB26 apr. 2014 - 12:06

Als neo-liberalen het hebben over 'vrije markt' dan wordt altijd de betalende marktpartij (de burger of overheid) monddood gemaakt. Vrijhandelsverdragen zijn niets anders dan lange lijsten van handelsverboden voor de betalende consumenten overheden. Neo-liberalisme is tegen marktwerking. Of zoals Schippers enige tijd geleden al opmerkte over het zorgstelsel: "Keuzevrijheid van (zorg-)consumenten is niet meer van deze tijd".

JoopSchouten2014
JoopSchouten20146 apr. 2014 - 12:06

Democratie blijft evalueren en kent vele verschijningsvormen (...). Wat van belang is te kijken naar het verband van de grote (kapitaalkrachtige private bedrijven waaronder geldschieters op de internationale markten, multinationals en privé personen met een absurd veel kapitaal. Als er geen armoede heerst, voornemens transparant en duidelijk zijn, de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld, machtsmisbruik voorkomen wordt, de infrastructuur op orde is, persoonlijke vrijheid wordt gegarandeerd, een groene economie voorrang krijgt, wetenschap de managers aansturen en geld haar machtsfunctie verliest zal onderling gekrakeel veranderen in overleg en oorlog geen kans maken (...). Als ik DIT Europa bekijk zie ik daar weinig van terecht komen. Het Vrijhandelsverdrag met de VS wordt achteraf uitgelegd en verdedigd door lobbyisten. Loonslavernij wordt niet aangepakt. Europa is neoliberaal veramerikaniseerd. Er worden 'nieuwe grenzen' voorzien. Ik las hier namelijk net iets over op de Trouw-site. Het betreft een onderzoek van de Nationale inlichtingenraad van de Amerikaanse regering.: '... die schetst in zijn periodieke rapport over internationale trends als mogelijk scenario voor de nabije toekomst een 'wereld zonder staten'. In dit scenario verdwijnen de natiestaten niet, maar opereren zij samen met andere spelers, zoals de grote steden, multinationals, academische denktanks, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.' Bron.: http://www.trouw.nl/tr/nl/6869/Hans-Goslinga/article/detail/3629315/2014/04/06/De-onderkoning-helpt-zichzelf-om-zeep.dhtml Onder het huidige monetair stelsel wordt wereldwijd Geldmacht in stand gehouden. De kapitalisten hebben niets te vrezen. Hun slippendragers ook niet. 'Onrendabelen' wel. PS, 'Machthebbers' zijn intrinsiek ondemocratisch.

2 Reacties
JoopSchouten2014
JoopSchouten20146 apr. 2014 - 12:06

Prdn. FF zonder taalfouten.: 'Wat van belang is te kijken naar verbanden tussen de grote kapitaalkrachtige private bedrijven, waaronder geldschieters op de internationale markten, multinationals en personen of families met absurd veel kapitaal.'

JoopSchouten2014
JoopSchouten20146 apr. 2014 - 12:06

Nog even wat evalueren. Ik bedoelde 'evolueren'.

JoopSchouten2014
JoopSchouten20146 apr. 2014 - 12:06

We mogen wel initiatieven indienen.: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works

1 Reactie
lembeck
lembeck6 apr. 2014 - 12:06

Maar er is meer: http://www.tni.org/briefing/transatlantic-corporate-bill-rights en ook: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ en: https://www.youtube.com/watch?v=vnOTyOjV4I4 - aanrader, want is een interviewmet Karel de Gucht. Ik heb niet alles helemaal gelezen en gezien, maar het gaat er wel over. Dankzij de Spanning van de SP kon ik dit lezen.

[verwijderd]
[verwijderd]6 apr. 2014 - 12:06

Ik dacht dat we allang vrije handel met de VS hadden, maar ben nooit zo goed geweest in economie. Als de Europese Commissie de plannen voor de TTIP openbaar gaat maken vraag ik me af wat dat uitmaakt. Voor mij tenminste weinig, want ik zal het toch niet snappen en ik denk velen met mij. Ik ben in principe wel voor zoveel openheid en transparantie over van alles, maar in de praktijk is dat toch nooit haalbaar. Overigens is de EU inderdaad een technocratisch geheel, maar dat is volgens mij onvermijdelijk bij dit soort grote instituties. Persoonlijk heb ik niet het idee dat als ik Van Rompuy of Barroso zie, dat ze het slechtste met mij voor hebben.

2 Reacties
lembeck
lembeck6 apr. 2014 - 12:06

Lees dit dan eens, Brim: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10437f27.htm TTIP lijkt heel erg op het oude MAI Verdrag. Alle macht aan de corporations (multinationals e.d.).

pietdeg2
pietdeg26 apr. 2014 - 12:06

"Ik dacht dat we allang vrije handel met de VS hadden" Gelukkig niet. Zo zijn er nogal wat belemmeringen voor het dier dumpen van genetisch gemanipuleerd voedsel en Amerikaans hormoonvlees. Het is de wens van de Amerikanen om dat soort belemmeringen op te heffen. In hoeverre daar tijdens de onderhandelingen concessies aan gedaan worden is vooralsnog de vraag. "Als de Europese Commissie de plannen voor de TTIP openbaar gaat maken vraag ik me af wat dat uitmaakt." Zodra de onderhandelingen zijn afgerond worden die plannen ook openbaar gemaakt. Anders kan er immers niet over besloten worden. In laatste instantie door de nationale parlementen van alle deelnemende landen. Roeptoeteren dat de EU bang is voor democratie omdat de onderhandelingen niet in het openbaar plaatsvinden is dan ook niet meer dan dom populistisch onderbuikgereutel. Onderhandelingen en diplomatie vinden nooit in het openbaar plaats, net zomin als de gesprekken tijdens een kabinetsformatie. Het enige wat relevant is is dat er voordat een akkoord al dan niet wordt goedgekeurd een open democratisch debat over plaatsvindt. En dat proces wordt in dit geval zelfs twee keer doorlopen: binnen de EU en vervolgens binnen de lidstaten. Bram Ieven past prima in het rijtje eurofoben die geen benul heeft van waar ze over praten. Of die welbewust de onderbuik bespelen door de boel te belazeren, dat kan natuurlijk ook. Hij schrijft dat de EU openlijk moet communiceren over de TTIP (alsof dat straks niet in tweevoud gebeurt) en bestrijdt dat dat het geval is omdat de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Dan ben je kennelijk nog nooit bij wat voor onderhandelingen dan ook betrokken geweest en heb je geen flauw benul van hoe een onderhandelingsproces verloopt. Ook vertegenwoordigers van vakbonden onderhandelen achter gesloten deuren met werkgevers, omdat dat de enige manier is om iets te bereiken, door buiten de schijnwerpers af te tasten welke concessies beide partijen willen doen. En pas nadat er overeenstemming is bereikt vindt de democratische toetsing plaats: als het onderhandelingsresultaat ter stemming wordt voorgelegd aan de wederzijdse achterbannen. Zoals gezegd vindt dat in dit geval van EU-zijde in tweevoud plaats: op EU-niveau en op nationaal niveau. Hoezo bang voor democratie?

Woeki Hypo
Woeki Hypo6 apr. 2014 - 12:06

Waarom is de EU zo bang voor democratie? Reden: Omdat de EU neoliberaal is. Het neoliberalisme is een extreem radicaal liberalisme. Een extreem radicale ideologie dus. Extreem radicale varianten van een ideologie, die deel uitmaakt van een (politieke) dialectiek, hollen altijd de democratie uit. Het betreft hier de dialectiek: liberalisme, socialisme. Vandaar de bekende afkorting: TINA. Het is niet voor niets dat veel mensen niet radicaal, maar gematigd zijn. Dus voor een midden weg zijn of voor midden wegen bij veel politieke keuzen. Dan valt er namelijk wel wat te kiezen. Dan is er geen TINA. Vrijheid en democratie bevinden zich rond het midden. Radicaliteit en dictatuur zijn er voor eenzijdige belangen. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman26 apr. 2014 - 12:06

Maar waarom is de EU dan neo-liberaal? Ik denk dat je meningen met feiten verwart. Het is waar dat men niet ogenblikkelijk de zegeningen van de EU aan den lijve ervaart. Maar dat wil niet zeggen dat de voordelen van de EU niet bestaan. Het is vaak lastig om niet van je eigen mening & situatie uit te gaan, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Al te vaak is de eigen opvatting een gevangenis. Wie dat doet kan wel zeggen dat hij gematigd is en liberaal. Maar als de feiten wijzen op een tamelijk rigide mening lijkt me dat vraagtekens op hun plaats zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]6 apr. 2014 - 12:06

Dit is wat ik van de Grünen kreeg: https://www.youtube.com/watch?v=-jn2ndKuf7w

1 Reactie
lembeck
lembeck6 apr. 2014 - 12:06

Goeie, Marc!!

JoopSchouten2014
JoopSchouten20146 apr. 2014 - 12:06

De Europese 'leiders' wensen geen transparantie want dan komen de leugens uit. Dimitris Pavlopoulos, medewerker sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, deed onderzoek.: Griekenland zou op de goede weg zijn, want het gaat veel beter met de staatsfinanciën door de verlaging van uitkeringen en de verhoging van belastingen. Deze argumenten zijn eigenlijk niets meer dan een samenvatting van het officiële verhaal van de persvoorlichters van de EU en de Griekse regering. Iedere burger met basisverstand van de eurocrisis weet dat zulke argumenten niets te maken hebben met de realiteit. De crisis raakt niet alleen de landen van Zuid-Europa, maar heel Europa. Volgens de trojka (Europese Commissie, IMF en Europese Centrale Bank) en de Griekse regering heeft Griekenland in 2014 een primair overschot van een half miljard euro. Echter, de data van Eurostat laten zien dat Griekenland in de eerste negen maanden van 2013 een primair tekort had van maar liefst 17 miljard euro. Bovendien, en in tegenstelling tot wat de Europese Commissie en de Griekse regering beweren, is de trend van de Griekse economie allesbehalve positief. Het volume-indexcijfer van de detailhandel is gedaald met 8,1 procent in 2013. De volume-index is gedaald met 6,7 procent. De investeringen zijn slechts 12 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het op zes na laagste percentage in de wereld! Naar alle waarschijnlijkheid is in 2013 het Griekse bbp gedaald met 7 procent, ondanks de expliciete voorspelling van de Europese Commissie en het IMF van een klein herstel. De staatsschuld is opgelopen tot 170 procent van het bbp en is veel groter dan voor de crisis! Een nuchtere observatie van de feiten leidt onherroepelijk tot één conclusie: het resultaat van het beleid van bezuinigingen, privatiseringen en liberaliseringen was geen oplossing, maar juist een verdieping van de crisis. Bron.: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3630449/2014/04/08/Het-gaat-helemaal-niet-beter-met-Griekenland.dhtml ... Mensen die nog in DIT Europa geloven worden slecht voorgelicht en zijn zijn naïef.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg26 apr. 2014 - 12:06

"Dimitris Pavlopoulos, medewerker sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, deed onderzoek." Nee, dat deed hij niet. Hij verkocht, niet voor het eerst, een meninkje. En al uit het simpele gegeven dat hij meent beginnend herstel van de economie af te kunnen lezen aan de werkloosheidscijfers kun je afleiden dat dat meninkje van nul en generlei waarde is.