Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Waarom het verzet van de PVV niet het onze is

  •  
11-08-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
177 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
'De PVV benoemt problemen, maar biedt in plaats van een analyse en oplossing een stel totaal irrelevante zondebokken'
Ruim 80.000 mensen tekenden ‘verzet aan’ via de petitie van de PVV. Verzet tegen dit kabinet en de koers die het vaart. Tot verbazing en frustratie van de in de marge rommelende middenpartijen oogste deze petitie grote hoon van SP’ers, terwijl ze zo hun best doen om SP en PVV op één hoop te gooien. Maar waarom stuit de verzetspetitie tegen Rutte II socialisten zo tegen de borst?
Op het eerste gezicht lijkt het namelijk een manifest waar beide partijen het over eens kunnen zijn. “Dit kabinet is bezig met de systematische plundering van onze samenleving. De belastingen omhoog, de BTW die explodeert, hypotheekrente aangepakt, de huren door het dak, verzorgingshuizen dicht.” had uit de mond van Emile Roemer gegrepen kunnen zijn, en ook het vervolg “Er dreigt een ramp op de huizenmarkt. Onze pensioenen staan op het spel. Onze ouderen getroffen. Iedere maand komen er 20.000 werklozen bij. We moeten allemaal de prijs betalen voor het heilloze EU-avontuur. Nederland wordt kapot bezuinigd.” misstaat niet als socialistische pamflettekst. De problemen die de PVV omschrijft zijn dezelfde problemen die de SP al benoemde toen Wilders nog een VVD-kamerlid was. Zie je wel, roepen de ‘progressieven’, één conservatieve pot nat.
Geen oplossingen De essentie zit hem in wat volgt: “Ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, geld voor Brussel en Zuid-Europa, windmolens, multikul en kunstsubsidies.” Wilders draagt geen oplossingen aan voor de problemen die hij zojuist heeft benoemd, laat staan dat hij ook maar nadenkt over een achterliggende oorzaak die al deze problemen voortbrengt. De oorzaak voor het instorten van de huizenmarkt en oplopen van de werkeloosheid wordt niet in het sociaal-economisch systeem gezocht, zelfs niet in het concrete financiële beleid. In plaats daarvan schijnt ons land in crisis te verkeren dankzij: ontwikkelingshulp, duurzame energie en de kunstsector. Hoe investeren in energie-innovatie leidt tot minder banen in plaats van meer blijft onduidelijk, en wat de kunstsector te maken heeft met de huizenmarkt blijft de heer Wilders ook het antwoord op schuldig. De PVV benoemt problemen, maar biedt in plaats van een analyse en oplossing een stel totaal irrelevante zondebokken.
Populisme Socialisten bestrijden problemen niet met zondebokken, maar met een gedegen sociaal-economische analyse, en alternatieven op de korte en lange termijn. De directe aanleiding voor de crisis is de uit de handen gelopen ongereguleerde vrije markt, het achterliggende probleem is het sociaal-economisch systeem als zodanig. Op de korte termijn is de economie er enkel weer bovenop te helpen door te investeren in plaats van te bezuinigen en de financiële markten aan banden te leggen, als langetermijndoel is een radicale hervorming van het economische systeem onvermijdelijk. De precieze stappen voor de korte termijn staan uitgebreid vermeldt in het verkiezingsprogramma, de structurele visie is terug te vinden in het beginselprogramma, met als concrete handvatten het binnenkort te verschijnen stuk ‘Democratisering van de economie’. De analyse van de SP zal nooit te verenigen zijn met het populisme van de PVV, hoe graag de middenpartijen dat ook zouden zien.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (109)

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 aug. 2013 - 12:25

Tjonge...de PVV...die bestaat ook nog...

Nico de Mus
Nico de Mus11 aug. 2013 - 12:25

@De PVV wil Nederland niet kapot bezuinigen, maar kiest voor snijden in de overheid en lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dat moet de economie weer aanjagen.@ Bovenstaande staat letterlijk in hun verkiezingsprogramma. Dus veel minder naar Griekenland,(volgend jaar alweer 240 miljard) ontwikkelingshulp en andere (kunst) subsidies Dit geld gebruiken voor lastenverlichting.

Klapschaats2
Klapschaats211 aug. 2013 - 12:25

Gelukkig bestaat de wereld in dit artikel hoofdzakelijk uit PVV-ers en Socialisten. Nederland zakt ondertussen in elke internationale vergelijking van een betere naar een mindere plaats, en dankzij dit kabinet is de binnenlandse vraag met dubbele cijfers gedaald. Beide voormannen in dit kabinet roepen op tot extra bestedingen door burgers. Waarvan dat dan moet plaatsvinden, zeggen ze er niet bij. Wereldvreemd is wel een typering die me te binnen schiet. Elke beleidswijziging die een hervorming wordt genoemd, blijkt een bezuiniging te zijn waarbij het ambtenarenapparaat tot plm 2017 zwaar ontzien blijft dankzij de steun van een ex vakbond voorvrouw die het graag in de lokale grotere politiek wil gaan maken . Ook zij vond - evenals de voormannen in het kabinet - de eigen navel belangrijker, dan de belangen van de werknemers die netjes hun contributie aan de vakbond betalen. Is het in deze situatie vreemd dat er 80.000 zijn (waar ik trouwens er niet een van ben) die in verzet komen? De vorm mag u niet aanstaan, de oplossingen mogelijk ook niet, maar laten we dan ten minste vaststellen dat 9ook) politiek linksig NL het te druk heeft en had met de eigen navel om voor de kiezers op te komen. Links NL heeft verkiezingen zien aankomen en geen alternatief programma verzonnen met de bijbehorende politieke samenwerking. Toen al was de eigen navel het centrum van het universum. Dan is het in augustus 2013 erg stoer en verheven nu af te geven op mensen die radeloos zijn in de huidige economische situatie en hun handtekening zetten. Dat is niet alleen een miskenning van de uiting van het leed dat er achter die handtekening schuil gaat, maar ook van de verantwoordelijkheid die Links NL heeft laten sloffen.

jandag
jandag11 aug. 2013 - 12:25

De regels en wetten nu eens oprekken ten gunste van de bevolking, in plaats van het grote geld, misschien een oplossing. Ondertussen gaan we lekker genieten van de crisis. straks is het voorbij en dan kan het niet meer.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen11 aug. 2013 - 12:25

[Ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, geld voor Brussel en Zuid-Europa, windmolens, multikul en kunstsubsidies.] Tja, dan had de PVV maar met de SP moeten overleggen. Dan had er in plaats van deze zin de volgende gestaan; "Ondertussen kiest dit kabinet voor geld voor Brussel en Zuid-Europa, het redden van banken en neo-liberalisme en het subsidieren van graaiers. Dan had de SP geapplaudiseerd, hadden we dit stukje van Chris Verweij moeten missen en waren de Nederlandse politieke flanken net zo populistisch als nu, maar dan wel voor even verenigd.

rbakels
rbakels11 aug. 2013 - 12:25

Ontzettend flauw de PVV benoemt wel problemen. Dat kan iedereen. maar oplossingen ho maar.

nausikaa
nausikaa11 aug. 2013 - 12:25

Die kunstsubsidies, daar gaat dit mooie land aan kapot. Kappen daarmee, zal je zien wat iedereen opknapt.

RaymondenJoop
RaymondenJoop11 aug. 2013 - 12:25

De PVV speelt handig in op de onvrede onder de mensen. Met een andere ideologische achtergrond doet de SP dat ook. Veel kwalijker is dat de rest v/d gevestigde politieke orde er ondanks hun nagenoeg onbegrensde mogelijkheden er absoluut niet in slaagt hierop -ook al is het maar een beetje- te anticiperen. Zie hier het failliet van de totaal wereldvreemde politiek die het momenteel voor het zeggen heeft.

MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Voor Edwin, Pfff, ik begin me bijna een stalker te voelen :P Je hebt al veel over je heen gekregen, maar onderstaande is een artikel uit Trouw vandaag dat ik graag met je wil delen: Schulz: Het is allemaal de schuld van het neoliberalisme Willen we lessen trekken uit deze crisis, dan moet het roer radicaal om, weg van het neoliberalisme, schrijft de sociaaldemocratische voorzitter van het Europees parlement Martin Schulz. . De man die wordt genoemd als opvolger van Jose Manuel Barroso constateert dat de "onzichtbare hand van de markt niet werkt en stevige regelgeving nodig heeft. Ten tweede moet de politiek het primaat krijgen over de markt en arbeid over kapitaal. Ten derde, en dat is het allerbelangrijkste, moeten de economie en de politiek terugkeren naar de waarden van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, fatsoen en respect." Schulz constateert dat het neoliberalisme de laatste drie decennia de agenda heeft bepaald, en dat heeft haar sporen nagelaten. "Deregulering, privatisering en belastingverlagingen werden het dogma. Vermogen verspreidde zich vrijelijk over de hele wereld dankzij nieuwe technologieën en het ontbreken van wettelijke beperkingen. Met een muisklik verplaatsten miljarden dollars en euro's zich binnen enkele seconden van continent naar continent, zelfs als dat sluitingen van fabrieken betekende of de instorting van de overheidsfinanciën in een bepaald land." De hebzucht en 'irrationele uitbundigheid' van de financiële markten culmineerde volgens Schulz in het casinokapitalisme met de ongecontroleerde derivatenhandel. "De verdeling van de welvaart is ondertussen verschoven in de richting van de rijken en weg van de armen, terwijl de koopkracht van de middenklasse is gekrompen zodat veel mensen zich in de schulden moesten steken." Wat die middenklasse aangaat, geven cijfers Schulz gelijk. De Nederlandsche Bank becijferde vorige maand nog dat de koopkracht van de gemiddelde Nederlander de afgelopen vijftien jaar nauwelijks is gestegen terwijl de economie in die periode wel groeide. Het aandeel van het inkomen van huishoudens was in 1992 nog 54 procent, nu is dat nog maar 45 procent. Het bedrijfsleven zag het aandeel juist groeien. Hebben we echt onze lessen geleerd, vraagt Schulz zich op zijn LinkedIn-pagina af. "Ik heb mijn twijfels". Er zijn strengere regels gekomen, noodhulp aan landen en banken en de bescherming van de gewone rekeninghouder is verbeterd, maar de weg naar sociale rechtvaardigheid is nog lange, denkt Schulz. Hij pleit voor een "radicaal progressievere herverdeling van de rijkdom die de economische en educatieve mogelijkheden voor mensen verbreden". Schulz denkt daarbij aan de periode na de Tweede Oorlog, toen de inkomens stegen, de consumptie aantrok en de economie groeide. "Eerlijkere herverdeling van de welvaart nu zou de particuliere vraag stimuleren en de weg vrijmaken voor groei op lange termijn. Tegelijkertijd moeten de financiële instellingen de reële economie dienen door de productie van goederen en diensten te financieren in plaats van zichzelf te dienen." De weg van eenzijdige bezuinigingen die de huidige Europese Commissie is ingeslagen, is dan ook niet de oplossing die Schulz voor ogen heeft. Hij ziet meer in ambitieuze investeringen in innovatie, educatie, research en development en infrastructuur. "Een nieuwe politieke koers moet solidariteit tussen naties, volkeren en individuen bevorderen. Het moet sociale rechtvaardigheid, rechten van werknemers, gelijke beloning voor gelijk werk en gendergelijkheid, maar ook sociale samenhang en ecologische duurzaamheid bevorderen. Mensen moeten worden gezien als sociale wezens, als individuen die een gemeenschappelijk doel delen en niet als een kostenpost bij bedrijven."

arieroos
arieroos11 aug. 2013 - 12:25

[Laat ik even wat oplossingen opmijmeren voor 2 speerpunten waar de PVV de vinger op de zere plek legt en alleen daardoor al veel verder is en op het spoor naar de oplossing zit in tegenstelling tot de overige en met name de verschillige partijen.] Maar wat hebben die speerpunten in vredesnaam met de genoemde problemen te maken ? De problemen zijn eigenlijk allemaal economisch. Wilders' petitie gaat hierover: "Er dreigt een ramp op de huizenmarkt. Onze pensioenen staan op het spel. Onze ouderen getroffen. Iedere maand komen er 20.000 werklozen bij. We moeten allemaal de prijs betalen voor het heilloze EU-avontuur. Nederland wordt kapot bezuinigd." Als jij me kan uitleggen wat de Islam met deze problemen te maken heeft, dan geef ik je gelijk. Anders moet je gewoon toegeven, dat 1 speerpunt van Wilders niets meer is dan een rookgordijn. Het huidige bezuinigingsbeleid is juist het resultaat van een Nederland, dat "bij de grote jongens aan tafel schoof". Rutte was een van de belangrijkste voorvechters van het 3 % beleid. De machtspositie die onze AAA status ons gaf, is door Rutte gebruikt om Brussel de macht over onze begroting te geven. Het tweede speerpunt slaat dus de bal volledig mis.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai11 aug. 2013 - 12:25

Raar 80000 mensen vinden dit een waardeloze regering. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de response zo hoog is. Daar is de VVD/PVDA zelf schuldig aan. Het enige dat tot nu toe gelukt is is lastenverzwaring de bezuinigingen op de overheidsuitgaven zijn allemaal mislukt of moeten nog van de grond komen. Vind het daarom raar dat de SP de evenknie aan de andere kant van het spectrum van de PVV nu ineens zich wil profileren als heel veel anders. Sorry dat zijn ze niet.

Irmaatje
Irmaatje11 aug. 2013 - 12:25

Hahaha, veel van de reacties hier bewijzen het gelijk van Chris. Men gooit nog steeds liever de SP en de PVV op een hoop en wil niet inzien dat standpunten op basis van analyses en onderzoek per definitie anders zijn dan roeptoeteren. Uit de reacties blijkt trouwens ook dat bedroevend veel reaguurders hier reageren vanuit onderbuik en helaas zonder verdieping en/of kennis (SP=uitkering=handophouden=MAO=communisme=tegen rijkdom=oplossingsloos=anti EU, etc. etc.)

steppewolf
steppewolf11 aug. 2013 - 12:25

Goed gezegd Chris. Maar wanneer organiseert de SP nu eindelijk eens een landelijke giga demonstratie in Den Haag. We willen niet naar de Wilders demonstratie maar willen nu eindelijk wel eens oprukken naar het Binnenhof. Sluit je desnoods aan bij de publieke omroep demonstratie in Oktober, maar organiseer nu eindelijk eens wat. Ik geloof dat langzamerhand half Nederland bereid is tot een miljoenenprotest, maar degenen die in staat zijn om het te organiseren laten het tot nu toe afweten.

EFarmer
EFarmer11 aug. 2013 - 12:25

Hoe komt het toch dat de SP en PVV zo groot zijn geworden. Deze kiezers hebben destijds toch niet allemaal bij de waan van de dag gestemd? Maar ook in de peilingen blijven deze partijen hoog scoren. Of zijn het dan allemaal nitwits en laaggeschoolden? Of is er iets anders aan de hand? Maken deze mensen zich misschien zorgen over de toekomst van ons land? Misschien over de positie van de laaggeschoolden of de toename van de islamisering? Wat is dat toch.......zou er dan niets aan de hand zijn op dit gebied? Nederlandse bouwvakkers die thuis zitten omdat hun werk wordt gedaan door Oost-Europeanen. Gezinnen die elke maand elke euro moeten omdraaien en dan tegelijk zien dat miljoenen euro's over de grens verdwijnen in, in hun ogen, bodemloze putten. Wat is dat toch.......gezinnen die zuinig moeten doen om de maand door te komen terwijl groepen buitenlandse criminelen zich verrijken en er mee wegkomen. Tja, ik weet het niet..........of misschien ook wel. Wie had ook al weer gezegd dat de multiculturele samenleving onze spankracht te boven was gegaan? Oh ja, burgemeester Van der Laan.

msj_meijerink
msj_meijerink11 aug. 2013 - 12:25

Voor deze pregnante vaststelling moet je hebben doorgeleerd? Opoe Meijerink wist dit al jaren geleden: 'Krek zo. Van schreeuwers mot-ie niet bang wurden', was haar devies, als ze weer eens Jan M/Emiel R of Geert W op de buis hoorde oreren.

Michiel Online
Michiel Online11 aug. 2013 - 12:25

sp, pvv, pvda, vvd, cda IN PRINCIPE allemaal 1 pot nat omdat ze uberhaupt met een politieke man in zee gaan die het goeie voorbeeld niet kan geven, xenofoob is en nog veel meer dingen. ethisch onverantwoord dat je zo politiek durft te bedrijven met zo'n man.

marietjejansen
marietjejansen11 aug. 2013 - 12:25

Ijzersterk artikel.

EFarmer
EFarmer11 aug. 2013 - 12:25

De heer Chris Verweij strooit in de derde alinea van zijn betoog wel erg veel zand in de ogen van menig argeloze lezer. Hij stelt dat de PVV wel problemen benoemt maar niet met een analyse en oplossingen komt. Jarenlang waren er volgens u in ons land geen problemen met onze multiculturele samenleving. Totdat PVV wel erg groot begon te worden. Toen pas werden de ogen geopend. Maar dit terzijde. De heer Verweij stelt namelijk, en dit is wel erg naïef en ondoordacht, dat de huidige, met name economische problemen, volgens de PVV, o.a komt door de ontwikkelingshulp, duurzame energie en kunstsector. Dat is natuurlijk flauwekul en ook niet wat de PVV stelt. Door de economische problemen is ons land in financiële problemen geraakt en moet er dus flink bezuinigd worden. En, dat wordt opgelost door de burger flink te belasten. En wie heeft daar het meeste last van, juist de burgers met een uitkering of een laag salaris. Want talloze gezinnen moeten elke maand elke euro omdraaien, de voedselbanken schieten als paddenstoelen uit de grond. In de gezondheidzorg wordt, vooral ten koste van de laaggeschoolden in ons land met een bescheiden inkomen, de eigen bijdrage flink verhoogd. Maar wel ruim 4 miljard aan ontwikkelingshulp blijven uitgeven, doorgaan met gesubsidieerde windmolens plaatsen, terwijl het rendement, helaas, veel te gering is. Dat is de essentie waar de PVV tegen ageert. Het is dan ook verbazingwekkend dat zelfs de VVD nu een groot voorstander is van al die windmolens, maar dat terzijde.

longlivemokum
longlivemokum11 aug. 2013 - 12:25

80.000 Nederlanders hebben blijkbaar getekend tot nu toe maar 16.720.000 Nederlanders toch niet en zo is het dan. Much ado about nothing van onze populist des vaderlands wat mij betreft.

Woeki Hypo
Woeki Hypo11 aug. 2013 - 12:25

Waarom het verzet van de PVV niet het onze is. “De analyse van de SP zal nooit te verenigen zijn met het populisme van de PVV, hoe graag de middenpartijen dat ook zouden zien”. Waarom benoemt de schrijver de “middenpartijen”, die rechtse partijen zijn geworden door de verrechtsing en de acceptatie van het neoliberalisme en de neoliberale economie, als middenpartijen? Dit is precies wat deze “middenpartijen” zelf en opiniemakers en reaconsensoren als Erwin Lamme en Roald Pool willen. Als we van de neoliberale economie als extreme rechtse radicaliteit af willen, dan zal op de één of ander manier het echte midden en links verenigd moeten worden. Anders krijgen we situaties, die we in het buitenland ook kunnen zien. Kan de SP hierbij een voortrekkersrol vervullen of moet er een nieuwe partij opgericht worden, die dit verenigen gaat proberen? En een echte midden politiek als doel heeft. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

neutralist
neutralist11 aug. 2013 - 12:25

De SP bedient zich regelmatig van vergelijkebare populistische praat maar nu inderdaad even niet. Toch oppassen met naar een ander te wijzen. Roemer beheerst het populisme ook uitstekend door complexe zaken versimpelen.

mees.
mees.11 aug. 2013 - 12:25

Wilders is altijd tegen beperking van de hypotheekrenteaftrek geweest,toen hij nog bij de VVD zat en ook daarna. Heeft met de VVD samen waar hij toen in zat gezorgd dat we ons allen diep in de schulden staken. Wilders is mede verantwoordelijk voor de huizenbel die ontstaan is in Nederland en die Nederland zo'n vreemde eend in de bijt maakt in Europa. Dat Nederland het wat economische groei betreft minder doet dan andere europese landen heeft alles met die huizenmarkt te maken. Alles wat Wilders nu zegt is zand in de ogen strooien en net doen alsof hij er zelf niets mee te maken heeft gehad. 'Suggereren dat kabinet crisis kan verdrijven is miskenning van problematiek' http://s.vk.nl/3492923?utm_source=twitter&utm Moody's: hoge schuldenlast blijft drukken op eurozone http://s.vk.nl/3493078?utm_source=twitter&utm

toshiba
toshiba11 aug. 2013 - 12:25

ps: rapport CPB 2012 is hier te lezen http://nieuwsuur.nl/documenten/cpbpblboekkeuzeskaart20132017_1.pdf

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai11 aug. 2013 - 12:25

Wat ik heb begrepen geachte Daan Ouwens, zijn het er nu ruim 100.000 maar dat terzijde, De uiterlijke communicatie naar de kiezers toe is anders. Waar de PVV wel heel grote stappen met weinig onderbouwing heeft is de SP eigenlijk maar iets meer onderbouwing zij het wel erg simplistisch. Voor de rest zijn eigenlijk de voormannen het grootste verschil. Maar als je de twee partijprogramma's naast elkaar ziet en je de vermaarde hoofddoeken paragraaf van de PVV even weglaat zijn de programma's wel opvallend gelijk. En hoe vervelend zowel de SP als de PVV dat vinden het is gewoon de som waar de politiek die aan de uiterste van het spectrum voorstaat op uit komt.

Lucyfer
Lucyfer11 aug. 2013 - 12:25

Gelukkig maar! Ik verbaas me wel over het percentage PVV kiezers dat de petitie tekende! Wat betekent dat

1 Reactie
Nico de Mus
Nico de Mus11 aug. 2013 - 12:25

Hoeveel zouden er getekend hebben als de petitie van de sp afkomstig was?

Denker2
Denker211 aug. 2013 - 12:25

( De essentie zit hem in wat volgt: "Ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, geld voor Brussel en Zuid-Europa, windmolens, multikul en kunstsubsidies." Wilders draagt geen oplossingen aan voor de problemen die hij zojuist heeft benoemd,).. Nou..lekker achterbaks weer ..namelijk .. Elke keer als Wilders aangesproken wordt met wat het probleem is en het wordt benoemd verwijt men HEM ..dat ..HIJ.. met geen oplossing aankomt. Ondertussen weet men net zo goed dat ook zij geen oplossing hebben maar in de pers MOET weer gezegd worden WILDERS heeft GEEN oplossing Hoe Hypocriet kan men zijn als regering.... ( als mede verantwoordelijke) over het falend beleid en ellende waar ons land in zit waar men OOK verantwoordelijk voor is ..Hoe kan men de onoplosbaarheid van het probleem nou bij Wilders neerleggen ? Zij weten het zelf ook niet .. En waar Wilders dan mee aankomt zetten ( als oplossing) prakkiseert men niet over. Te extreem..en kan totaal niet aan de orde zijn .. Tjonge ..tjonge tjonge wat een stelletje schijtlaarzen en hypocrieten. Wilders geeft namelijk wel een oplossing ..UIT EUROPA ..!! UIT EUROPA...UIT EUROPA .. weg met die achterlijke Euro ..Ik kan het niet vaak genoeg zeggen en Wilders blijkbaar ook niet ..maar DAT IS DE OPLOSSING ..Kost ons een slordige 60 miljard maar dan zijn we van die zooi af . Dit weekend is weer bekend geworden dat Griekenland WEER EXTRA FINANCIËLE STEUN NODIG HEEFT. Er is geld zat ..maar de US wil Europa kapot maken dus steun vanuit die hoek (US Dollars) kunnen we wel vergeten . We moeten terug op eigen benen terug naar een EIGEN munt..( het hoeft niet eens gulden heten) als we maar losgekoppeld worden van de Dollar en van de EURO. Maar het systeem is net zo verrot als het geloof ...één grote leugen vanaf het begin. En ze willen van Wilders de zondebok meken en beschuldigen van populisme ..? omdat hij geen oplossing weet ?? Flikker toch effe gauw op... Wat een achterlijk volk zijn we toch ..Nederlanders.. We verkopen alles ..( denk aan KPN) met onze V.O.C mentaliteit. Als het maar geld opbrengt zodat we het kunnen opsturen naar de slavenhandelaar wat de bank nu is geworden. Waar iedereen voor moet bloeden .. U komt er vanzelf achter WAKKERE NEDERLANDERS ..maar het is... NU ...al te laat. Een realiteit wat u niet kan of wilt zien .. Zolang de kogels niet door onze eigen straten vliegen is er niks aan de hand toch ?? Ik zeg niet gauw dat mensen dom zijn ...ik zeg eerder onwetend.. Maar jullie weten het allemaal en Wilders heeft gelijk .. Dus ...dom volk ...U krijgt de leiders die U verdient.. Ik heb niet gestemd op de VVD of PVDA of D66 of SP ik stemde op de S.O.P.N Met nog 12831 mensen WAKKERE MENSEN ..BEWUSTE MENSEN die nu bewust meemaken hoe Europa en dus ook Nederland in de afgrond dondert. De rest van de wereld is al aan het vallen en U wilt het niet zien Nederlanders ...het is een ver van mijn bed show ..!! No way ...NO WAY.. Bereid U voor op die HELE diepe put.. Mochten we op de bodem belanden zal het een gigantische klap geven waar misschien wel 90 % van alle Nederlanders aan zullen sterven .. We zullen het zien ..

5 Reacties
lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

Jeutje zeg - opgelucht?

JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

Ik hoef niet uit Europa. Wel uit DIT Europa. Europa zal altijd bestaan en daar zijn gezamenlijk goed afspraken mee te maken zolang er geen dwang achter zit en lasten eerlijk worden gedeeld. Wilders is een bruut.

MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Uit Europa stappen is de oplossing niet. Zoals Joop schrijft, wel weg met 'dit ' Europa. Uit een Europa dat een Neo Liberaal beleid voor staat. Hopelijk dat de Sociaal Democratische voorzitter van het Europese Parlement Martin Schultz, de mogelijke opvolger van Jose Manuel Barroso, Europa die richting op kan krijgen. Maar ik blijf achterdochtig, welke arm is langer, sterker, die van de lobbyist of de Europese Parlementsvoorzitter? Is dit de eerste (valse) belofte voor de verkiezingen van mei 2014, of is er daadwerkelijk licht aan het einde van de tunnel?

hphilippens
hphilippens11 aug. 2013 - 12:25

Wat een gezwets.

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar11 aug. 2013 - 12:25

Dus.. de EU is fout *en* de amerikanen komen? Angst en boosheid stralen van deze reactie af, en die emoties zijn de reden voor stagnatie en de algehele falerij van de politiek. Angst om keuzes te maken, boos op mensen die wel keuzes maken. Zie daar, de terreur van de kleine CDA/VVD man, die in een steeds sneller ontwikkelende wereld door de bomen het bos niet meer ziet..

joke1975
joke197511 aug. 2013 - 12:25

Inderdaad. Oorzaak en gevolg raken bij de PVV kant nog wal. Er worden, terecht, problemen benoemd. Problemen die er ook echt zijn. Maar naar de oorzaken van de problemen wordt niet gekeken. Waardoor ze ook nooit tot een oplossing kunnen komen.

2 Reacties
MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Dat is ook de insteek niet van de PVV, de PVV gebruikt ze om zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden voor één en hetzelfde one-issue standpunt; de zogenaamde verovering van de Islam op het vrije Westen. Als Geert Wilders het daadwerkelijk goed voor zou hebben met de mensen die worden onderdrukt door bijvoorbeeld de Taliban, laat hij dan zijn pijlen richten op de Islam in het Midden Oosten. Nu de Amerikanen langzaam aan weer verdwijnen uit het straatbeeld grijpt de Taliban weer zijn kansen om de bevolking aan zich te onderwerpen. Dan zou heel veel, zo niet alle, energie om ze terug te dringen voor niets zijn geweest. Er is een bijna Total War aan de gang tussen de Soennieten en de Shiieten. Het gaat allang niet meer om het Vrije Westen als doel deze te bekeren. Als dit al een doel op zich is geweest. Daar is nooit bewijs voor gevonden. Het terrorisme richting het Westen is voornamelijk gestoeld op wraak vanwege de machtspositie en de daaruit voortvloeiende bemoeienissen die het gehad heeft. Ten tweede zou hij kunnen kiezen voor constructief inhoudelijke oplossingen om de sociale standpunten ook daadwerkelijk te manifesteren mocht de PVV in een kabinet zitten. Maar dat zal nooit meer gebeuren, vandaar ook dat hij zijn pijlen richt op Europa door met verschillende rechts extreme partijen een samenwerking aan te gaan. De binnenlandse politiek is voor hem een gepasseerd station, althans voor wat zijn eigen agenda betreft, en dat is niet zijn electoraat.

lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

Sorry Joke - stukje terug reageerde ik op je, maar dat was dus niet van jouw hand.... ik was iets te haastig. ;-)

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

--- Dit bericht is verwijderd —

9 Reacties
joke1975
joke197511 aug. 2013 - 12:25

-------------------------Ook de analyse van zowel de SP als de PVV deugt van geen kant. Gisteren legde financieel specialist Martin Visser nog eens uit dat het kabinet er wel degelijk goed aan doet door te bezuinigen aangezien de schuld de afgelopen 5 jaar is gestegen van 45% naar 75% van het BBP. Dit kan niet door blijven gaan, ook gezien de Europese afspraken.------------ Zie je nu zelf niet in dat je jezelf hier tegenspreekt? De afgelopen zijn ze constant aan het bezuinigen geweest en toch stijgt de schuld. Daarmee toon je dus zelf aan dat het niet werkt. De werkloosheid loopt op en daarmee stijgen de kosten. Je zult die werkloosheid omlaag moeten krijgen. Anders is het echt dweilen met de kraan open. -------------------Het kabinet doet bijna alles goed. Er zijn echter wat kleine tekortkomingen, zoals het niet dwingen van de banken om orde op zaken te brengen door te saneren en het eigen vermogen te vesterken zodat banken weer meer kunnen uitlenen aan het bedrijfsleven.---------- Juist het feit dat ze dat dus niet aanpakken is een hele grote fout. Ze gaan niet naar de wortel van de problemen met proberen om pleisters te plakken. Ook dat is dweilen met de kraan open. En dan is het wel heel laf om de SP als populistisch neer te zetten. Wist je dat vrij veel economen, toch mensen die er kijk op zouden hebben, het met de SP eens zijn? Steeds meer zelfs. De SP heeft heel veel van de problemen die nu spelen jaren geleden al aangekaart. Recht tegen de stroom in. Dat is niet populistisch. Dan ga je namelijk mee met de waan van de dag. Dan praat je de man op de straat na. Dat doet de SP niet. Dat kun jij wel denken maar daaruit blijkt gewoon dat je nooit goed naar het verhaal van de SP geluisterd hebt.

ElChe
ElChe11 aug. 2013 - 12:25

"Het kabinet doet bijna alles goed." Haha, je reacties worden met de dag clownesker.

Nico de Mus
Nico de Mus11 aug. 2013 - 12:25

Grieken land heeft al bijna 240 miljard gekregen (gekregen want dat komt nooit meer terug.) En dat is nog niet genoeg volgens Der Spiegel Hoelang wordt dit volgehouden voordat de economische bom barst?

MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Wat een dooddoeners Edwin. Heb je geen inhoudelijke argumenten? Ik stel je voor om de site van de SP te bestuderen en kom terug met een inhoudelijke analyse waarom de onderbouwde standpunten van de SP niet zouden voldoen tegenover die van het huidige beleid dat wordt gestuurd vanuit Europa.

RobGeurtsen
RobGeurtsen11 aug. 2013 - 12:25

ha ha Erwin je hebt gevoel voor humor. Een partij verwijten dat die op de emotie of de overtuigingen van potentiële kiezers inspeelt. Denkt u werkelijk dat u pro D'66 bent en daar regelmatig op stemt/de omdat die iets verkondigen dat u intuïtief tegen de haren instrijkt? Het oordeel dat het huidige kabinet bijna alles goed doet, voorziet u niet van argumenten, anders dan uw overtuiging, uw heilige geloof. Het vermogen tot intelligente zelfreflectie is wel handig als men een andere partij iets verwijt. Hieronder een handvat voor zelfhulp bij zelfreflectie: Exploreer de vraag of D'66 in haar politieke keuze poogt structureel de aanbodzijde in de vrije markt te versterken of krijgt het de ruimte te geven aan en versterking van de individuele burger als zwakkere partij aan de vraagzijde van de vrije markt evenveel of meer aandacht?

JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

Je schrijft weer een oud oogklepenriedeltje zonder voorbeelden. Daar en tegen vind je in het partijprogramma van de SP afwijzingen met argumenten inclusief oplossingen. Nu jij nog.

Zjenny
Zjenny11 aug. 2013 - 12:25

Lees dit stuk nog eens en herschrijf dan je hilarische reactie.

Rode druppel
Rode druppel11 aug. 2013 - 12:25

Erwin proficiat. Nog nooit zo een intelligent stukje gelezen. Maar klopt het wel wat u schrijft ? Banken dwingen tot saneren en eigen vermogen versterken. Dat gebeurt toch al. Ooit gehoord van Basel 3. Maar dat heeft tijd nodig of kunt u de banken miljarden leveren. Bovendien werkt het kabinetsbeleid averechts. Mensen steeds zwaarder belasten betekent minder verkopen in winkels. Minder afzet voor bedrijven. En dus minder werkgelegenheid. Ontslagen mensen hebben weer minder te besteden enz enz. Als mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen zitten de banken met slechte leningen, waarop ze weer moeten afschrijven, zodoende wordt de spiraal naar beneden steeds sterker. Zullen we nog maar zwijgen over de huizenprijzen. Ja dit kabinet is fantastisch. Weet je waarom ze bezuinigen ? Het moet van Brussel . De 3% norm om de Euro proberen stabiel te houden. Dus dat muntje zorgt nu voor hele grote ellende in Nederland. PS, wie heeft hier zo voor gestreden die 3% norm ? Was dat niet die geschiedenisleraar, die het in uw optiek goed doet .

RvDugt
RvDugt11 aug. 2013 - 12:25

Misschien zou je eens moeten inzien dat de maatregelen van het kabinet overwegend lasten verzwaringen zijn en geen bezuinigen.

lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

Lucy, er hebben anderhalf miljoen mensen gekozen voor de PVV in 2010. Gezien de zetelwinst in de peilingen denk ik dat ze ook meer leden hebben inmiddels. 80.000 mensen ondertekenden de petitie tot nu toe. Reken maar uit...

2 Reacties
AnneH2
AnneH211 aug. 2013 - 12:25

Het is vast al vaker gezegd, maar de pvv is een zich partij noemende beweging met maar één lid, namelijk wilders zelf.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen11 aug. 2013 - 12:25

De PVV heeft exact hetzelfde aantal leden als bij oprichting, nul. Het is een stichting, bij opheffing (en op een dag een tijd na het vertrek van wilders gebeurt dat), gaat het batig saldo van de stichting naar het sitchtingsbestuur, ergo wilders. Dan weet je weer even waarom het geen partij is waar je lid van kunt worden als je dat zou willen.

HenkSneevliet
HenkSneevliet11 aug. 2013 - 12:25

Op 21 september is er een alternatieve demonstratie waar een progressief geluid tegen de bezuinigingen zal klinken. https://www.facebook.com/events/273330759476096/

1 Reactie
MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Ben van de partij :-)!!

MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Door een grove belediging/provocatie te tweeten over de Profeet Mohammed wil je op 21 sept. echt niet in Den Haag demonstreren!! Niet vanwege de demonstratie zelf, niet om ook maar iemand de mond te snoeren, zelfs Geert Wilders niet, maar omdat deze organisator middels deze provocatie een eventuele wrakingsactie riskeert, en het niet geheel uitgesloten is dat demonstranten daar slachtoffer van kunnen worden. Het lefgozertje laat zich wel beveiligen. Laat je alsjeblieft niet gebruiken voor de dubbele agenda van Geert Wilders!!!

3 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus11 aug. 2013 - 12:25

@Het lefgozertje laat zich wel beveiligen. Laat je alsjeblieft niet gebruiken voor de dubbele agenda van Geert Wilders!!! @ Zal wel moeten als je de profeet bekritiseerd. Andere geloven kun je zonder gevaar voor Eigen leven bekritiseren, raar he.

TheRealHandyman
TheRealHandyman11 aug. 2013 - 12:25

Na zo'n wrakingsaktie heeft hij dan wel zijn gelijk getoond.

EricDonkaew
EricDonkaew11 aug. 2013 - 12:25

Ik neem aan dat je bedoelt: wraakactie i.p.v. wrakingsactie.

BasVV
BasVV11 aug. 2013 - 12:25

De schrijver begrijpt het niet zo goed. Wilders geeft wel degelijk structurele oplossingen maar die worden weggewuifd door Europese afspraken. Dan rijst de vraag. Als je dan toch moet bezuinigen waarom dan vooral op de nederlandse economie en de bevolking. Het is onder die omstandigheden kiezen of delen. Blijkbaar vind het kabinet onze ouderen minder belangrijk dan ontwikkelingshulp. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker uit te leggen als steeds meer blijkt dat die hele ontwikkelingshulp weinig verschil maakt. Of toch niet. Het houd ons internationale prestige hoog. Zal ik de volgende keer zeggen tegen de buurvrouw.

1 Reactie
MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Kijk met een relatieve view naar de wereld om je heen Er is echt wel geld voor ontwikkelingswerk, voor mensen die het zoveel minder hebben dan menig oudere binnen onze samenleving. Waarmee ik geenszins wil zeggen dat ze de arme ouderen hier aan hun lot moeten overlaten. Wel ben ik van mening dat het ontwikkelingsgeld ook juist moet worden besteedt!! Daar moet heel veel aandacht voor zijn en blijven!!

Timotheus2
Timotheus211 aug. 2013 - 12:25

"...misstaat niet als socialistische pamflettekst" Sorry, maar ik vind die tekst erg nationalistisch aandoen. Niet zozeer socialistisch. PVV + SP, heb je dan het nationaal-socialisme terug? m/

1 Reactie
Sonia2
Sonia211 aug. 2013 - 12:25

Daar heeft de SP de PVV niet voor nodig. Op 1 juni 2008 sprak Jan Marijnissen zich uit over zijn "Heimat" in het programma Buitenhof. “Dat mooie Duitse woord”, “het Heimat-gevoel”, dat is belangrijk, stelde Marijnissen toen het over globalisering ging. “Nederland heeft te besmuikt gedaan over nationalisme.” Ook bezigde Marijnissen meerdere keren de term “onze beschaving”. Volgens Marijnissen is globalisering “dat de wereld kleiner wordt.” Duidelijk werd dat de SP eerst tegen globalisering was, maar nu ook de voordelen ziet (net als de standpunten w.b. NAVO en monarchie). Marijnissen noemde qua voordelen een hele reeks VVD-standpunten op en prees het protectionisme van de VS, en vond dat we dat in Nederland ook maar zo moesten gaan doen.

ElChe
ElChe11 aug. 2013 - 12:25

Het enige wat dit kabinet doet is de neergaande spiraal stimuleren.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

Mee eens. Als je EenVandaag gisteren gezien hebt, weet je dat Bas Jacobs het ook eens is hierover.

rabotnikeh
rabotnikeh11 aug. 2013 - 12:25

Waar beide partijen het dus over eens kunnen zijn: “systematische plundering…”, “…explodeert”, “…door het dak, “…ramp”, “…op het spel”… Altijd maar weer die opzweeptaal en dan samen met de PVV roepen dat je de enige bent die de problemen durft te benoemen. Hilarisch en treurig tegelijkertijd. En dan met een verkiezingsprogramma komen waarmee je de werkloosheid vergroot! (CPB) En dan geen antwoord geven op de vraag hoe je het oplopen van het begrotingstekort gaat verantwoorden aan onze Europese partners. Oh nee, wacht! “Over my dead body”. Dat was hoe de heer Roemer er over dacht. Verstandig beleid hoor, voor een land dat bijna de helft van haar brood verdient aan export binnen de EU. Misschien zou het toch een idee zijn om, zoals Bolkestein eerder zei, de populistische partijen vooral verantwoordelijkheid te geven. Een kabinet van SP en PVV. Dat worden dure jaren voor ons land, maar dan begrijpen ook alle zeventien mijoen mensen voor altijd het verschil tussen serieuze verantwoordelijke partijen en populistische. Kunnen daarna verstandige partijen het land weer opbouwen.

5 Reacties
Rode druppel
Rode druppel11 aug. 2013 - 12:25

Zou u niet eens vraagtekens zetten bij de uitkomsten van het CPB. De rekenmodellen zullen wel kloppen. De aannames zijn zeer discutabel. Het CPB zit er niet voor niets zo vaak helemaal naast. En die werkgelegenheid van de VVD in 2040 is gewoon hilarisch te noemen. Ik neem het CPB helemaal niet meer serieus. Ben er voorstander van om de verkiezingsprogramma s niet meer voor te leggen aan dit bureau.

MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

De reazelfinterpretabel Reacties formuleren vanuit de interpretatie om het eigen gelijk

JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

Hoe vertaal je 'duur onder de huidige 'omstandigheden'? Wil jij het huidige belastingssysteem handhaven en geloof jij in het huidige 'economisch model'? Ook jij weet toch dat woekerrentes met fictief en 'ongedekt' kapitaal de politiek bepaalt. Echte veranderingen beginnen met resolute afwijzing van aannames die feitelijk niet deugen.

Mursili2
Mursili211 aug. 2013 - 12:25

Beetje erg populistisch geargumenteerd. Dat geeft te denken....

Bakoe
Bakoe11 aug. 2013 - 12:25

Misschien zou je eens kunnen ophouden met het CPB als betrouwbare bron te noemen. Dat instituut zit er jaar na jaar naast met hun voorspellingen maar trekken wel zo een grote broek aan dat ze de werkloosheidscijfers van 2040 kunnen inschatten. Ik raad je aan om de voorspellingen van het CPB uit 2007 en 2008 eens door te nemen. Het is zo verschrikkelijk oldschool om die club nog in je argumentatie aan te voeren. Beter zou het zijn om dan Madam Mikmak van de kermis als deskundige op te voeren. Haar glazen bol is betrouwbaarder.

Sonia2
Sonia211 aug. 2013 - 12:25

Chris Verweij heeft gelijk: de PVV draagt geen oplossingen aan, en de SP wel. Daarom ook is er nog steeds geen enkele SP'er te vinden die de SP-nota Gastarbeid en Kapitaal uit 1983 afkeurt, inclusief Verweij zelf, afgezien van enkele bewoordingen. Nee, ze zijn er nog steeds trots op, hoewel niemand de nota vreemd genoeg meer bij naam durft te noemen. Ook Emile Roemer refereerde aan Gastarbeid en Kapitaal in zijn allereerste persconferentie op 5 maart 2010: “Wilders is iemand die de wind mee heeft omdat hij een aantal problemen die onder mensen leven goed weet te verwoorden. Daar moeten wij open voor staan. Daar moeten wij heel voorzichtig mee omgaan. Die zijn problemen die de SP ook al lang - en eigenlijk vér voor Geert Wilders - benoemd heeft.” Jawel, toen moesten wij nog open staan voor Geert Wilders, die het allemaal zo goed weet te verwoorden. Steek dat maar even in uw zak.

1 Reactie
joke1975
joke197511 aug. 2013 - 12:25

Juist. Er staat dus dat wij die problemen die Wilders benoemt serieus moeten nemen. Die problemen hebben mensen namelijk echt. Dat heeft volgens mij ook nooit iemand ontkent. Mensen raken echt hun baan kwijt door concurrentie met Oost Europese arbeiders. Mensen hebben echt last van criminaliteit in achterstandswijken. Die problemen benoemt Wilders. Het punt is alleen dat hij al die problemen aan één en dezelfde kapstok hangt. Hij legt éénzijdig de schuld bij bepaalde partijen. En daar zit het probleem met de PVV en Wilders. Niet bij het benoemen van de problemen. Maar bij het gebruiken van die problemen voor de eigen doeleinden en agenda. Die problemen moet je zeker niet negeren. Juist dat negeren heeft de deur opengezet voor een partij als de PVV. Als de zittende politiek de geluiden uit het volk hadden opgepikt was het misschien anders geweest. En daarom moet je het dus ook niet verzwijgen.

MarcusLucas
MarcusLucas11 aug. 2013 - 12:25

Ik ben het niet eens met de bewering uit de column dat Wilders niet nadenkt over achterliggende oorzaken van problemen. De PVV is gewiekst. Vaak zie je dat andere politici er in debat met hen niet goed uitkomen. Roemer niet in het minst. De ideologie van de PVV lijkt op de shock doctrine, de Chicago School. Uiterst rechts. Thatcher wordt door Wilders een heldin genoemd. Martin Bosma heeft tegen de Volkskrant eens gezegd dat hun strategie er eentje is van ‘de maximale provocatie’. Het is allemaal uitgedacht. Journalisten en duiders zeggen dat ook: strategisch slim. Als je PVV-kiezers leest of hoort, dan zeggen zij dat ook: ‘heel slim’, ‘heeft gelijk’, enz. Dat de PVV niet uitkomt op dezelfde ‘oplossingen’ voor problemen als socialisten of progressieven, komt niet omdat zij dom zijn of niet nadenken, maar omdat zij een heel andere ideologie aanhangen. Waarom negeert Chris die ideologie in zijn column? Een zwakte van de huidige SP met Roemer aan het roer is volgens mij dat zij niet in staat lijken om die neocon ideologie bloot te leggen. In begrijpelijke taal. Dat is vast niet makkelijk, maar dat lijkt mij de manier om de kaping van de SP-proteststrategie te ontmaskeren. Dus: denken SP’ers eigenlijk wel na over de achterliggende ideologie van de PVV?

1 Reactie
lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

Ik wel en ik krijg het er Spaans benauwd van.

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

alle oplossingen hebben een aantal fases analyse en oplossing zijn de belangrijkste maar benoemen is het begin maar als je niet wil benoemen moet je vooral geen kritiek hebben op het gebrek aan analyse en oplossingen

2 Reacties
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch11 aug. 2013 - 12:25

Hallo zeg. We lullen er al bijna 15 jaar over. Nu nog 15 jaar analyseren, en dan 15 jaar om op te lossen. Wilders is dan 90 en zijn pvv al lang gestorven in benoemen.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch11 aug. 2013 - 12:25

===de achterliggende ideologie van de PVV?=== En welke moge dat dan wel zijn. Ik kom niet verder dan: http://www.youtube.com/watch?v=JqLR14qI_Xw

insignia
insignia11 aug. 2013 - 12:25

Ja ik kan het na laten. Ik weet dat ik Erwin Lamme alleen zou moeten adviseren die plaat voor z'n hoofd te laten verwijderen maar wil hem toch nog even wijzen op het advies uit onverdachte bron, nl dhr Witteveen die al over de Nederlandse economie nadacht toen Erwin nog in de luiers lag. De heer Witteveen vindt ook dat het kabinet moet investeren ipv bezuinigen. En hij is echt geen socialist maar heeft het beste met ons land voor. En heeft een staat van dienst waar Lamme als journalist niet eens over mag schrijven als hij zulke dwaze stukjes blijft schrijven.

1 Reactie
denmol
denmol11 aug. 2013 - 12:25

Ik heb hem ooit eens op de mening van de VVDer Witteveen gewezen maar deze grammofoonplaat blijft hangen op dezelfde groef.

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra11 aug. 2013 - 12:25

== Kun je me die oplossingen noemen? == Dit is trollen. Die oplossingen zijn je al minstens honderd keer verteld. Maar je reageert er nooit op.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch11 aug. 2013 - 12:25

Kan je zelf ook Erwin. Niet vragen naar de bekende weg. http://sp.nl/standpunten/

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
MarjoleinS2
MarjoleinS211 aug. 2013 - 12:25

Er is meer dan alleen een Europa. Er is ook een binnenlandse economie dat niet geregisseerd zou moeten worden door de EU, maar dat wel gebeurd. Die binnenlandse economie staat onder druk door de 3% norm, alsof het leven na 2017 ophoud te bestaan. En ja, de staatsschuld moet ingeperkt worden, en ja daarvoor zijn bezuinigingen c.q hervormingen nodig. Echter, de nadruk op de staatsschuld, die voor Nederland helemaal niet zo hoog is dat we onze binnenlandse economie er voor moeten opofferen, is een excuus voor de Europa om nationale overheden te dwingen het Europese beleid uit te voeren. Er wordt een angstcultuur gekweekt en dat is pure misleiding. En jij Erwin, en waarschijnlijk bedoel je het goed, maar kwaakt dit beleid, zonder er kritisch over na te denken, na. Als Journalist heb je niets aan goede bedoelingen maar, aan objectief onderzoek. Zaken tegen elkaar afwegen, dus ook de belangen die achter dit beleid zitten. Maak zaken inzichtelijk, transparant. Nu leven we voornamelijk van de export, althans dit is wat ze ons willen doen geloven want er wordt wel héél makkelijk voorbij gegaan aan de consumenteneconomie dat naties in wezen ook zijn, maar dit is zo eenzijdig, zodra de landen waar je naar exporteert economisch minder hebben wordt je er in mee getrokken. De export moet worden gestimuleerd middels loonconcurrentie (vandaar het openen van de grenzen), maar waar ligt de uiteindelijke grens aan de concurrentie? Minder loon brengt minder belasting in het laadje van de staat; je komt in een vicieuze cirkel terecht. Het uitsluitend houden aan de 3% norm middels bezuinigingen en lastenverhoging is een gevaarlijk dogma als je daar geen investeringen tegenover zet om banen te creëren. Middels die banen verdienen mensen een loon om weer te investeren in de binnenlandse economie. Vertel me nu maar eens waarom de SP met deze visie er faliekant naast zit? Waarom met deze visie de crisis niet wordt opgelost en dat het strak vasthouden aan de 3% norm dat wel zou doen terwijl je al duidelijk de tekenen ziet dat het een tegengesteld effect sorteert. Waarom Edwin, waarom?

opmerker
opmerker11 aug. 2013 - 12:25

Gisteren was er een interessante analyse van EenVandaag over de stand van de Nederlandse economie. "Financieel specialist Martin Visser deelde de visie van Jacobs over de banken," "maar niet over het bezuinigen: dit moet nou eenmaal om te voorkomen dat de schuld maar blijft stijgen." Beide deskundigen wijzen de banken aan als oorzaak van de economische problemen. Hieruit volgt dat de bezuingingen daar een gevolg van zijn. Het zou natuurlijk beter zijn als we ook met bezuinigingen, zonder armoede val, de bankencatasrofe te boven komen maar dat blijkt niet te lukken. Dus eerst de oorzaak wegnemen. Het belangrijkste wat Jqacobs zei, laat u weg. De banken moeten herkapitaliseren, maar zodanig dat de aandeelhouders dit doen maar niet de belasting betaler. En dat is nu net waar de financiële sector op zit te wachten en waarom de ECB tijd heeft gekocht voor de banken en er geen politieke bemoeienis is. Er wordt van alles verzonnen, om niet al te duidelijk, echt geld uit de reële economie over te hevelen naar de nepgeld speculatie economie.

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

Vooropgesteld. Er zijn heel wat redenen waarom ik nooit op de PVV zou stemmen. Ik kan er zo 10 opnoemen. Dat zeg ik er altijd even bij, want altijd als de argumentatie ophoudt krijg je die jij-bak over je heen. Ik lees heel vaak dat de PVV wel benoemt, maar geen oplosingen biedt, maar als jij als enige benoemt en de rest doet dat niet eens. Negeert de sentimenten heersend binnen de samenleving volledig. Dan is de PVV per definitie veel dichterbij de oplossing dan alle partijen, want zij hebben al helemaal geen oplossing zij benoemen niet eens. Doen de vingers in de oren en roepen *lalalalala*. Laat ik even wat oplossingen opmijmeren voor 2 speerpunten waar de PVV de vinger op de zere plek legt en alleen daardoor al veel verder is en op het spoor naar de oplossing zit in tegenstelling tot de overige en met name de verschillige partijen. 1. De Islam is niet verenigen met de Westerse "vrije" wereld. Dagelijks voorbeelden te over. Al decennialang. Ver voor Wilders. Oplossingen kunnen zijn: per direct een volledige stop op moslimimmigranten, een crimineel, profiteur, godsdienstachterlijke met dubbele nationaliteit zijn nationaliteit afnemen en als ongewenst vreemdeling verklaren, Islamitisch onderwijs afschaffen (Lessen faciliteren dat gebaseerd zijn op een boek waar 109!!! haatdragende teksten tegen joden en ongelovigen in staat is te absurd voor woorden. Overigens ook de Christelijke sluiten, het onderwijssysteem alsmede Artikel nr. 1 van de Grondwet zijn nodig aan een update toe) volledige screening alle imams, iedereen met teksten op over het randje per direct als ongewenst vreemdeling verklaren, minarettenverbod, enz. 2. We zijn ondemocratisch de EU in gelogen waarin we opdraaien voor de arme landen. We Brussel ons de wetten voor laten schrijven en al vrijwel geen baas meer zijn in eigen huis. Toen het volk zich hier over uitsprak werd dit genegeerd en zijn weer slinks alsnog ingegladjakkerd. Oplossingen kunnen zijn: de geldkraan waar het kan dichtdraaien. Zoals de Denen en Engelsen al omwegen hebben gevonden om bepaalde MOE-landers buiten de deur te houden dat hier ook doen (ik weet Schengen, weg met het brave jongetje spelen), de eigen bijdrage naar een minimum terugschroeven (niet zoals die verschrikkelijk Timmermans een verhoging op per hoofd van de bevolking veruit grootste bijdrage van alle EU-lidstaten beperken presenteren met "die hebben we binnengesleept"), maar vooral je machtspositie, want die heeft Nederland wel degelijk, uitbuiten in je voordeel. Als Nederland uit de euro stapt klapt de euro, maak daar als één van de grote redders dan ook gebruik van. Bij de grote jongens aan tafel schuiven, opkomen voor de Nederlandse belangen, er trachten een samenwerking van te maken en in plek van een USofE. Uitbuiten je chantagemiddel. Weet er nog vele, maar het is al laat. Kortom, oplossingen zat te bedenken. Wat zijn de oplossingen van de zichzelf tot establishment verheven overige partijen dan wel? Geen probleem met de Islam? En meer EU? Nogmaals, de PVV zit er dichterbij dan al die andere partijen. De "oplossing" van de PVDA en VVD kennen we inmiddels..

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst111 aug. 2013 - 12:25

Je moet inderdaad maar niet op de PVV stemmen. Die is veel te gematigd voor jouw doen.

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

Er is inderdaad een belangrijk verschil tussen de PVV en de SP. De PVV is meer nationalistisch-socialistisch, en de SP is meer marxistisch-socialistisch. De twee mislukte ideologieën van de 20ste eeuw dus eigenlijk.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

Is de SP marxistisch-socialistisch? Apart zeg. Ik weet wel dat ze elementen uit Marx' studies halen (en terecht) maar ook andere onerzoeken bestuderen. Je weet wel; onderzoek alles en behoud het goede'. Om de SP te labelen is daarom nogal kortzichtig.

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar11 aug. 2013 - 12:25

Dus.. de PVV bestaat uit Nazional Sozialisten, en de SP is een clubje archaisten? Als u historische termen hanteert, is het correct om te weten waar u het over heeft, alvorens allerlei provocerende labeltjes te plakken.

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

Zolang beiden een grotere overheid voorstaan blijft het vergelijkbaar met het verschil tussen Ingsoc en Neo-Bolshevism.

1 Reactie
WendyB2
WendyB211 aug. 2013 - 12:25

Volgens mij is het juist het huidige kabinet Rutte (en voorganger Balkenende) die de staat eindeloos laten groeien, net als de belastingen om deze almaar uitdijende, alomtegenwoordige controleoverheid te kunnen financieren. Balkenende was de premier van veel ambtenaren, Rutte van massaal belastingverhogen. Dat maakt de SP als linkse oppositiepartij dus juist een liberale vertegenwoordiger van de kleine, bescheiden staat die veel ruimte laat voor eigen initiatief van de burger (eigen initiatief waarmee de SP juist groot geworden is).

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
Rode druppel
Rode druppel11 aug. 2013 - 12:25

Erwin. Ik wordt hier toch zo moe van. Alvorens te oordelen behoort u zich te verdiepen in de standpunten. En dat weigert u te doen.

Zjenny
Zjenny11 aug. 2013 - 12:25

-------Maar tegelijk is de politiek van de SP en de PVV een totale ontkenning van de realiteit.----------- Sprak Lamme voor de zoveelste keer, elke andere visie totaal ontkennend. Je bent een reazoisdatnoueenmaal. dodelijk vermoeiend en o zo saai..net een autist.

JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

'Het verleidelijke en tegelijk vervelende van de SP en de PVV is dat ze gevoelspolitiek bedrijven.' Daar zit onderscheid in en ook de andre partijen doen dit ook maar anders. Of denk je dat die eeuwige grijns op de smoel van Rutte een ander doel heeft? De SP strijdt tegen graaiers, banken, het grootkapitaal en het (neo)liberalisme. De PVV strijdt tegen immigratie, tegen linkse hobby's als kunst en ontwikkelingshulp, en tegen de Europese Unie. Gelukkig zie je nog onderscheid. 'Het lastige voor de gevestigde politiek is dat beide partijen vaak best een punt hebben.' Whuh? Wat bedoel je met 'de gevestigde politiek' ? Is dat je maatlat? 'Immers wordt er wat af gegraaid, het hyperkapitalisme heeft zeker nadelen en de hele wereld kan niet in Nederland wonen dus zijn er goede immigratiewetten nodig.' Immigratiewetten zouden er heel anders uit zien als iedereen ter wereld overeenkomstig loon voor de zelfde arbeid zou krijgen. 'Maar tegelijk is de politiek van de SP en de PVV een totale ontkenning van de realiteit.' Ook hier zit onderscheid in. Beide partijen gaan uit van andere standpunten, argumenten en ideeën. De realiteit is minstens 30 jaar conservatisme en neoliberaal dogmatisch denken en eeuwen roofkapitalisme. Dit is allemaal met wetenschappelijke onderzoeken te bewijzen. 'Zowel het liberale kapitalisme, de Europese Unie als de multiculturele samenleving zijn een feit en zullen niet verdwijnen.' (Roof)kapitalisme is geweldloos te bestrijden, de Europse Unie te veranderen en de multiculturele samenleving een zegen. 'Het is hooguit mogelijk om verbeteringen aan te brengen, en dat is precies wat de professionele middenpartijen steeds trachten te doen.' De oorzaak van de herhaaldelijke crises zijn allemaal te duiden en komen op een aantal hoofdpunten overeen; de gewone 'bezit loze' burgers moeten het ALTIJD ontgelden, 'bezitters' vele malen minder. Zij richten armenhuizen op (die rendabel moeten zijn), politici doen alsof ze luisteren. En als iedereen weer in het gareel loopt eisen ze hun naam op een sokkel om hun 'wijsheid' & 'gulheid' te vereeuwigen. De geschiedenisboeken staan er vol mee. 'Maar de SP en de PVV willen dat het roer volledig omgaat en dat is domweg een illusie' Dat dachten en denken alle machthebbers. Dit systeem draait zichzelf in de soep.: De inkomensongelijkheid groeit al meer dan 30 jaar, de milieuvervuiling stoppen en de rommel opruimen is onbetaalbaar en meer mensen zullen willen vluchten naar 'betere oorden' (voor zover er zoiets zou bestaan). Mix deze cumulerende brei en je krijgt een explosieve brei. '... die slechts dient om het ontevreden deel van de kiezers binnen te hengelen.' Zoals politici zichzelf op de borst slaan voor 'de behaalde resultaten' ? Sukkels op sokkels.

joke1975
joke197511 aug. 2013 - 12:25

-------------Het lastige voor de gevestigde politiek is dat beide partijen vaak best een punt hebben----------- Inderdaad. Irritant hé?

WendyB2
WendyB211 aug. 2013 - 12:25

"Maar tegelijk is de politiek van de SP en de PVV een totale ontkenning van de realiteit. Zowel het liberale kapitalisme, de Europese Unie als de multiculturele samenleving zijn een feit en zullen niet verdwijnen. Dat klinkt als: Resistance is futile!

insignia
insignia11 aug. 2013 - 12:25

Lamme heeft eindelijk zijn beschermende schild laten zakken en geconcludeerd dat de SP "gevoelspolitiek" voert. Dat ben ik met hem eens, de SP heeft duidelijk gevoel voor de noden van de mensen die zorg bodig hebben, de mensen die buiten hun schuld op een bestaansminimum terecht gekomen zijn en compassie voor al die schrijnende gevallen waar de "professionele partijen", ik denk dat hij daar GL, D66 en VVD mee bedoelt, geen enkele moeite mee hebben in hun bezuinigingsdrang. Mijn stem gaat naar iemand met gevoel in z'n donder en de professionelen mogen van mij zich melden bij Erwin voor een ceremoniele plaatsing van de veer. Zal wel zer doen.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

: )))

lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

Kus op je wang!

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

Het op een hoop gooien van de SP en de PVV door de middenpartijen is niet nodig. Dat doen de kiezers immers al. Dat zien we duidelijk terugkomen in de peilingen. Beide partijen staan op forse winsten. En beide partijen trekken een bepaalde groep kiezers aan. De echte partijleden willen het vanzelfsprekend niet horen. Maar stemmers in 'prachtwijken' zullen nu eenmaal vaker met de onderbuik stemmen op ongeacht een van de twee.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 aug. 2013 - 12:25

SP-ers horen dat best aan, hoor. Geven je nog gelijk ook.

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

Socialisten bieden helemaal geen oplossing en zien Nederland liefst als een arme 'grijze muis' helemaal wegkwijnen in de grote boze wereld. SP ijzersterk in 'nationaal vluchtgedrag' als het er op aankomt in Nederland, dan geeft men niet thuis en daar is halfslachtg standpunt Chris Verweij voorbeeld van.

1 Reactie
msj_meijerink
msj_meijerink11 aug. 2013 - 12:25

Heel juist Wim. Daarom lijkt die club ook zo veel op die van Geert.

Centurion2
Centurion211 aug. 2013 - 12:25

Democratisering van de economie? Daar ben ik benieuwd naar..

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten11 aug. 2013 - 12:25

'Economische vrijheid' komt alleen tot stand als de publieke instituties als private winstneming verdwijnen en alle werkenden en studerenden directe invloed krijgen in de bedrijfsvoering.

EFarmer
EFarmer11 aug. 2013 - 12:25

De PVV benoemt de problemen maar biedt geen oplossing, althans zo kopt het artikel. Maar die problemen zijn toch altijd ontkend? Er waren toch geen noemenswaardige multiculturele problemen in ons land? Misschien een paar vervelende Marokkaanse jongetjes, pubertjes eigenlijk, maar dat was een gevolg van een cultuur verschil. Dat kun je die ventjes eigenlijk niet kwalijk nemen. Dat moeten we als samenleving gewoon oplossen, zo moeilijk is dat toch niet. Oh ja..., die Marokkaanse journaliste Ebru Umar, die is wel erg somber en streng eigenlijk. Ze zou toch geen racist zijn zeker, stel je toch voor, zo meteen blijkt dat ze nog betaald wordt door ene meneer W.

1 Reactie
Nadiana
Nadiana11 aug. 2013 - 12:25

Heeft u onder een steen geleefd? Dat wegkijkriedeltje was in 2003 hartstikke doeltreffend, maar het is inmiddels tien jaar later. De vice-premier van het vorige kabinet - een vice-premier van het CDA, nota bene - heeft zaken gezegd als "Ik snap wel dat mensen bang zijn voor moslims". Zijn partij STOND EROP dat er een boerkaverbod zou komen. Het CDA. De partij van Jan-Peter "Normen en Waarden" Balkenende. Doe dus niet alsof de middenpartijen nog steeds alle problemen rondom minderheden bagatelliseren. De problemen rond de islam zijn keihard benoemd, door allerlei partijen die niet geleid worden door Geert Wilders. Het is nu tijd voor oplossingen, en voorlopig heeft de PVV nog geen enkele realistische oplossing genoemd. De PVV heeft het voortouw genomen in de benoemfase. Laten we eens zien of ze dat ook doen in de oplosfase.

toshiba
toshiba11 aug. 2013 - 12:25

[Socialisten bestrijden problemen niet met zondebokken, maar met een gedegen sociaal-economische analyse, en alternatieven op de korte en lange termijn] Ahum. De doorrekening van het 2012 SP programma laat een andere verhaal zien. De houdbaarheid verbetert op korte termijn wel,[1,6% BBP in 2017] maar verslechtert op de lange termijn[1,1% bbp] Ook daalt de productiviteit in Nederland en nemen de werkgeverslasten sterk toe waardoor de concurrentiepositie van Nederland verslechtert. De SP maakt mooi weer met korte termijn koopkrachtverbeteringen en door opleggen van quota wat initieel een positief werkgelegenheidseffect laat zien, maar de structurele ontwikkeling is negatief. Ook dalen de investeringen die de overheid realiseert, zoals het topsectoren beleid dat wordt afgeschaft. Dat hierdoor de innovatieve kracht van nederland sterk vermindert, blijkt geen probleem te zijn voor SP. SP bezuinigt op: Sociale zekerheid, zorg, onderwijs, openbaar bestuur, veiligheid, defensie, bereikbaarheid en verhoogt lasten bedrijven Dat alles om vooral de koopkracht van de consument te verbeteren.[8,25 mld] Niet bepaald een structurele oplossing om uit de crisis te komen. Initieel krijg je dan wel leuke effecten, maar je krijgt op termijn een onhoudbare begroting. CPB tekent ook aan dat vooral de bezuinigingen op Openbaar bestuur alleen onder zeer strikte condities mogelijk zijn en dat eigenlijk de SP in zijn programma het tot het alleruiterste heeft opgerekt. Met zoveel woorden betekent dat: Het CPB gelooft er geen snars van.

1 Reactie
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra11 aug. 2013 - 12:25

== Met zoveel woorden betekent dat: Het CPB gelooft er geen snars van. == En dat van hetzelfde bureau dat in de afgelopen 20 jaar nog geen enkele goede voorspelling heeft kunnen doen. Hetzelfde CPB dat ons onder Rutte 400.000 extra banen beloofde...

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2013 - 12:25

Weet je jij zegt dat de PVV geen oplossing bied maar doet Ruute en zijn hondjes het wel dan, zoals de pvdarmoe ga toch spelen hoopd dat de pvv de grooste wordt

1 Reactie
noorloosn2
noorloosn211 aug. 2013 - 12:25

Ook u geeft geen oplossing maar roeptoeterd net als Geert W