Joop

Waarom het islamdebat in Nederland nooit echt verder komt

  •  
10-04-2019
  •  
leestijd 13 minuten
  •  
275 keer bekeken
  •  
DSC00056

© Cc-foto: Marinero

Sinds het voorjaar van 1989, na de Rushdie affaire, wordt er in Nederland gedebatteerd over ‘de islam in Nederland’ en over ‘moslims in Nederland’. Het verloop van de Rushdie-affaire vertoonde een patroon dat zich later steeds weer zou herhalen.
In de jaren ’70 en ‘80 nam het aantal moslims in Nederland toe en kreeg de institutionalisering van de islam in Nederland steeds meer vorm. Er kwamen gebedshuizen en moskeeën, islamitische verenigingen, islamitische basisscholen en de eerste moslimomroep. Toch werd er amper over de islam in Nederland of Nederlandse moslims gesproken. Artikelen over de islam gingen vooral over het buitenland en  Mehmet Pamuk, een typetje van Kees van Kooten , was in die jaren waarschijnlijk de bekendste ‘Nederlandse moslim’.
Natuurlijk, de extreemrechtse Centrum Partij en de Centrum Democraten, vroegen enige aandacht voor de islam en de SP publiceerde  de brochure Gastarbeid en Kapitaal  (1983), maar van een debat over de islam of moslims in Nederland was amper sprake.
Dit debat bleef tot 1988 beperkt tot enkele kleine relletjes, zoals rond de Engelse film De dood van een prinses waarin een overspelige Saoedische prinses werd geëxecuteerd. Premier Van Agt (CDA) en de VVD-ministers Wiegel en Smit-Kroes oefenden druk uit op de NOS om de film niet op het scherm te brengen, nadat Saudi-Arabië had gedreigd met represailles. De film werd toch, zonder gevolgen, op de Nederlandse tv vertoond.
In de zomer van 1986 ontstond er verder ophef in Zwolle nadat het gemeentebestuur had besloten de plaatselijke afdeling van het COC te huisvesten in een gebouw dat ook al werd gebruikt als gebedsruimte en in 1987 was er gedoe over een fragment uit de Duitse Tagesshow waarin de Nederlander Rudi Carrell een filmmontage liet zien die de suggestie wekte dat de Iraanse ayatollah Khomeini werd bekogeld met damesondergoed. Carrell moest hierna na Iraanse druk publiekelijk zijn excuses aanbieden aan het Iraanse volk wegens ‘belediging van de Iraanse revolutie en de wereld-islam’. Toen de VARA-programma Achter het Nieuws het Khomeini-fragment met het damesondergoed ook wilde tonen, werd hier op het allerlaatste moment van afgezien onder druk van minister Hans van den Broek van Buitenlandse Zaken die vreesde voor eventuele gevolgen voor Nederlanders in Iran.
Vijfde colonne Wat in die jaren wel al werd geïntroduceerd was het beschrijven van Nederlandse moslims als een ‘vijfde colonne’. Deze primeur was waarschijnlijk voor schrijfster Andreas Burnier, het pseudoniem van de Nijmeegse hoogleraar criminologie Catharine Dessaur. Zij verklaarde in een interview met Ischa Meijer in de Volkskrant (26 november 1983) onder andere:
"Het grote probleem voor vrouwen is niet zozeer de man, het kapitalisme of het communisme, maar momenteel vooral de islam, die op een ongelooflijke manier aan het oprukken is in de wereld, en waarvan wij inmiddels ook een vijfde colonne in huis hebben. (..) Zolang de Islam heel expliciet en open voor het seksefascisme is, moet hij bestreden worden, en helemaal niet genuanceerd getolereerd."
Rushdie-affaire Het veranderde in het voorjaar van 1989. Op 14 februari van dat jaar vaardigde ayatollah Khomeini, politiek en geestelijk leider van Iran, een fatwa uit tegen de Britse schrijver Salman Rushdie naar aanleiding van zijn roman The Satanic Verses (1988). Hierin kreeg de profeet Mohammed de naam ‘Mahound’, een scheldnaam, en werd onder andere een erotisch beeld geschetst van Mekka, waar vrouwen met de namen van de vrouwen van de profeet in een bordeel werkzaam zouden zijn.
Aanvankelijk was er in 1988 niet veel commotie over het boek, ook niet in Iran. Khomeini was in 1989  waarschijnlijk aangezet tot de fatwa  door de Brits-Pakistaanse activist Kalim Siddiqui, oprichter van The Muslim Parliament of Great-Britain, die naar eigen zeggen aan een Iraanse minister had gevraagd om de schrijver van De Duivelsverzen zo hard mogelijk aan te pakken.
Khomeini liet hierop op 14 februari op radio Teheran  weten :
"In de naam van God de Almachtige. Er is slechts één God tot wie we zullen terugkeren. Ik wil hierbij alle onverschrokken moslims in de wereld meedelen dat de auteur van het boek getiteld The Satanic Verses, dat samengesteld, gedrukt en gepubliceerd is om de islam, de koran en de profeet te bestrijden, alsmede de uitgevers die de inhoud ervan kenden, ter dood veroordeeld zijn. Ik doe een beroep op alle geloofsijverige moslims om hen snel terecht te stellen, waar ze ook aangetrof- fen worden, zodat niemand de islamitische heilige zaken meer durft te beledigen. Wie op deze weg gedood wordt, zal als martelaar beschouwd worden, zo God wil."
Op de fatwa van Khomeini volgden internationaal demonstraties van groepen moslims, die de oproep van Khomeini steunden. Er vielen tientallen doden, waaronder de Japanse vertaler van het boek.
Eerste reacties Nederlandse moslims De impact van de affaire was groot. Het was bijzonder dat een radicale prediker, tevens staatshoofd, zich bemoeide met de vrijheid van meningsuiting in een ander land dan zijn eigen land. Na demonstraties in het buitenland tegen het boek benaderden Nederlandse media voornamelijk islamkenners, meestal de hoogleraar Van Koningsveld, maar gingen ook – voor het eerst in deze mate – op zoek naar Nederlandse moslims. Ze kwamen dan vaak terecht bij Abdulwahid van Bommel van het Moslim Informatie Centrum (MIC) in Den Haag, omdat ook veel voormannen van Turkse en Marokkaanse islamitische organisaties destijds naar hem verwezen.
De Rushdie-affaire vormde de aanleiding voor de oprichting van een van de eerste islamitische koepelorganisaties: het Islamitisch Landelijk Comité (ILC), met Van Bommel als woordvoerder. Van Bommel vertelde in een interview dat Roemer van Oordt en ik in het kader van ons boek Zuilen in de Polder met hem hadden:
"Ik had onder andere een interview met Maartje van Weegen in het NOS-journaal en met Henk Müller [Volkskrant]. Ik heb toen gezegd dat we het jammer vonden dat het boek was geschreven, maar dat we het niet wilden verbieden. Ook zei ik dat ik niet wil wonen in een land waar men zou vinden dat een schrijver dood moet. Ik werd daarna op het matje geroepen. Vooral de Marokkaanse gemeenschap en de Milli Görüş waren tegen het boek en waren voor verbranding. Andere stromingen waren flexibeler."
Ook de voornamelijk uit Suriname afkomstige moslims van de World Islamic Mission (WIM) waren tegen verspreiding van het boek. Zij schakelden advocaat M. Moszkowicz senior in, die direct liet weten wel mogelijkheden te zien om het boek van Rushdie te verbieden. Woordvoerder van de WIM, Walidin, liet in het NRC van 17 februari weten dat Khomeini voor zijn achterban geen autoriteit was en dat Rushdie mocht blijven leven, maar dat ze alles op alles zouden zetten om verspreiding van het boek te verhinderen.  Op 1 maart schreef De Telegraaf dat Nederlandse moslims zich zorgen maakten over de komst van een ‘militante geestelijke’, de Pakistaanse Shah Siddiki Noorani, die op verzoek van enkele Surinaamse moslims lezingen over Rushdie zou komen geven.
Ook lokale koepelorganisaties lieten van zich horen. Het Rotterdamse SPIOR, waarbij ook toen al islamitische organisaties van verschillende etnische groepen waren aangesloten, nam in het Vrije Volk van 21 februari afstand van Khomeini, die “veel te ver” was gegaan. “Alleen God kan leven geven en nemen en niet een of andere geestelijke”, verklaarde voorzitter Unal.
Uiteindelijk besloten de islamitische organisaties te proberen om te voorkomen dat het boek in Nederland zou worden verspreid. Ze wilden doen wat binnen de wet mogelijk was, maar ook de gemoederen sussen.
In een brief aan premier Lubbers werd de regering gevraagd op te treden. Na de ministerraad van vrijdag 17 februari verklaarde premier Lubbers dat het kabinet de minister van Justitie had gevraagd een onderzoek te laten doen, om vast te stellen of strafvervolging mogelijk is. Het ging  volgens de minister van Justitie , Korthals Altes, om een analyse of er iets tegen het boek kan worden ondernomen op grond van de strafbaarheid van ‘smalende godslastering’, zoals omschreven in artikel 147 van het wetboek van strafrecht.
Een aantal ambtenaren van het ministerie kwam al snel tot de conclusie dat het boek niet verboden kon worden en dat strafvervolging van de schrijver ook geen haalbare kaart was na het ‘ezel-proces’ van auteur Gerard Reve, die in 1966 niet werd vervolgd nadat hij God had vergeleken met een ezel.
Hoofdredacteur Martin van Amerongen van De Groene Amsterdammer stelde in februari 1989 in de Volkskrant vast dat de Nederlandse moslims rustig reageerden. Hij schreef :
"De reacties uit de Nederlandse moslimgemeenschap zijn veel gematigder dan elders. Er wordt hier niet met messen, noch met krissen gezwaaid."
Op 4 maart schreef bekeerling Jan Beerenhout een ingezonden brief in de Volkskrant waarin hij liet weten zich verbaasd te voelen waarom zo veel andere moslims zich beschadigd voelen door het boek van Rushdie. Beerenhout: “Ik lig er niet wakker van.”
Demonstraties en ‘afstand nemen’ De stemming sloeg om toen op 3 en 4 maart een paar honderd, voornamelijk Pakistaanse moslims, deelnamen aan demonstraties in Den Haag en Rotterdam, waarbij een pop werd verbrand en spandoeken met de leus ‘Dood aan Rushdie’ zichtbaar waren.
Een dag later namen verschillende moslimorganisaties afstand van deze demonstranten. Van Bommel noemt als voorzitter van het Islamitisch Landelijk Comité de oproep tot moord van de demonstranten ‘krankzinnig’. Ook het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN) veroordeelde de demonstratie. Mohammed Rabbae, destijds directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), liet op 7 maart aan het NRC weten de demonstranten uit te nodigen voor een gesprek. Binnen de kaders van de Nederlandse wet protesteren was  volgens Rabbae  prima, daartoe behoorde ook een verbod van het boek, maar dit soort demonstraties zouden volgens hem averechts werken en alleen maar xenofobie aanwakkeren.
Wij versus zij Gerrit Komrij schreef die dagen in een column in NRC Handelsblad:
"Als één ding duidelijk wordt, nu duizenden mohammedanen schreeuwend en tierend de straat op gaan, dan is het wel het volkomen echec van het multiraciaal, multicultureel beleid dat door de politiek altijd zo werd aangeprezen. (…) De moslimgemeenschap trekt en masse door de straten, met woeste kreten als ‘Rushdie dood, Allah groot’ (…) en in het hart van onze steden woeden, onder politiebegeleiding, krachten die tarten wat ons heilig is of althans behoorde te zijn.’ (..) ’We hebben ze als stakkers verwend, en we krijgen ze als wolven terug."
Journalist Bart Top schreef hierover later in  Moslims en Media-effecten:
"Het is wellicht voor het eerst dat in een Nederlands kwaliteitsmedium zo heftig het perspectief van ‘wij-Nederlanders’ tegenover dat van ‘zij-moslims’ neergezet wordt."
Komrij was niet de enige. Twee weken later waarschuwde staatrechtsgeleerde Couwenberg in NRC-Handelsblad voor een ‘vijfde colonne’:
"In de Rushdie-affaire hebben orthodoxe moslims in westerse landen zich in alle openheid ontpopt als een vijfde colonne van de grote leider van het islamitische extremisme, Khomeini. Zoals we ons, zij het erg laat, te weer hebben gesteld tegen fascistische krachten en daarna tegen communistische expansiedrang, zo is er nu alle reden het islamitisch fundamentalisme duidelijk de wacht aan te zeggen en onvervaard op te komen voor fundamentele westerse verworvenheden, die in de loop der historie hun waarde hebben bewezen."
Het Parool signaleerde op 18 maart 1989 dat er een taboe was gesneuveld:
"De jarenlange pogingen tot het kweken van goodwill door een minderhedenlobby lijken door twee betogingen door furieuze islamieten flinke schade te hebben opgelopen. Rabiaat-rechts had die aanleiding niet nodig, in de welzijnslobby is men ontsteld over de reacties in de linksige pers. Want in de Volkskrant en NRC Handelsblad kregen moslims die het hier niet bevalt de raad om dan maar op te hoepelen. Niet in redactionele commentaren, weliswaar, maar het stond er toch maar. Het kan verkeren… De Rushdie-affaire heeft in Nederland heel wat losgemaakt. Opeens wordt er hardop gekankerd op ‘de islamieten’ en niet alleen in extreem-rechtse kring. Een taboe op kwaadspreken lijkt gesneuveld."
Ilhan Akel, destijds voorlichter van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) concludeerde in maart 1989 in een interview in De Waarheid:
"Het is toch frappant dat de brief die de islamitische organisaties aan Lubbers hadden gestuurd – waarin zij de oproep tot moord veroordeelden, evenals de boekverbranding – noch vóór de demonstratie, noch erna een rol in de berichtgeving heeft gespeeld. De media waren alleen geïnteresseerd in extremisten, zonder zich de vraag te stellen wat hun plaats is binnen de islamitische gemeenschap. (..)  Als je een willekeurige voorbijganger een extreem standpunt hoort verkondigen, dan zeg je toch ook niet dat dat dé mening van het Nederlandse volk is. In de delicate situatie die rond het boek van Rushdie was ontstaan, werd een beeld opgeroepen als zou de islam met het zwaard aan de grens klaar staan om het Nederlandse cultuurgoed te vernietigen."
Vertegenwoordigers moslimorganisaties op het matje geroepen Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde na de demonstraties in gesprek met moslimorganisaties, maar wist niet met welke, zo liet een woordvoerder op 8 maart aan het NRC weten. “De structuur van de moslimorganisaties is niet duidelijk”. Het ministerie had tot dan toe vooral contact met niet-religieuze organisaties en het NCB. De grote landelijke moskeeverenigingen hadden meer contact met de overheid in het land van herkomst dan met de Nederlandse overheid.
Uiteindelijk werd er toch een lijstje opgesteld en volgde er een gesprek. Minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk (CDA) liet de moslimorganisaties weten dat kreten als “Rushdie moet dood” en popverbrandingen in Nederland echt niet konden. Later zou  Van Dijk verklaren :
"Die demonstraties waren een “eye-opener”. We kregen in de gaten dat dit muisje een staartje zou kunnen hebben, namelijk toenemende spanningen in Nederland. Dat leidde er bij mij toe: ‘Ik kan proberen de leiders van de moslims bij elkaar te halen en erover te praten’. Niet in beschuldigende zin, maar uitleggen hoe Nederland op grond van de Grondwet omgaat met deze zaken."
Van Bommel vertelde in het gesprek dat Roemer van Oordt en ik met hem hadden:
"Er werd een comité voorgesteld voor een gesprek met het ministerie. Op het ministerie kregen we direct informeel te horen dat sinds het ezelproces met Van het Reve alles mogelijk was. Na een week kregen we het antwoord dat het niet mogelijk was het boek te verbieden."
Tijdens de gesprekken kregen de islamitische organisaties volgens de auteurs van het boek Nederland en zijn Islam (1996) drie boodschappen: ‘U houdt zich aan de wet’, ‘u heeft alle ruimte om binnen de wet van uw mening blijk te geven’ en ‘wanneer anderen u belemmeren in uw recht dan vindt u de schutspatroon aan uw zijde.’
Afloop De ondergedoken Rushdie maakte in eerste instantie excuses. Vlak na de fatwa, op 18 februari 1989 liet hij weten dat hij de gevoeligheden had onderschat. “Deze ervaring herinnert ons eraan dat we in een wereld met verschillende geloofsovertuigingen leven, en ons bewust moeten zijn van de gevoeligheden van anderen”,  aldus de schrijver. In een column in The New York Times van 28 december schreef hij: “Ik kan nu zeggen dat ik moslim ben”. Hij veroordeelde zijn eigen boek, wees vertalingen af en liet weten tegen een paperback uitgave. Zes jaar later, in 1995,  stelde hij , in een interview, dat hij toch geen spijt had van het boek: “In 1989 had ik mijn kracht verloren en was ik volkomen verslagen. Veel van mijn vrienden zeiden toen dat dat (excuses aanbieden, red.) het stomste was dat ik ooit in mijn leven had gedaan.”
Nederlandse moslimorganisaties deden eind 1989 nogmaals een beroep op Khomeini om zijn doodvonnis in te trekken. In Trouw van 29 december lieten ze opnieuw weten afstand te nemen van de fatwa van Khomeini. Het handhaven van de fatwa zou Europese moslims volgens de moslimorganisaties veel schade berokkenen.
In februari 1994, vijf jaar nadat de Iraanse ayatollah Khomeini zijn doodvonnis over Rushdie had uitgesproken, verklaarden de twee islamitische raden die Nederland op dat moment had dat de kwestie-Rushdie ‘een afgedane zaak’ was voor de moslims in Nederland. Abdus Sattar van de Nederlandse Moslim Raad (NMR) zei tegen Het Parool dat Nederlandse moslims wel wat anders aan hun hoofd hadden. “Bijna niemand heeft Rushdie’s boek De Duivelsverzen gelezen en afgezien van een doodenkele verdwaasde figuur neemt niemand Khomeini’s fatwa serieus.” Zij verklaarden zich enorm gestoord te hebben aan het feit dat de media de kwestie hadden ‘uitvergroot’ en kennelijk alle Nederlandse moslims tot Khomeini’s gehoor rekenden, terwijl de moslims die de ayatollah volgen maar een hele kleine minderheid vormden. Emin Ates van de Islamitische Raad Nederland (IRN) liet weten weinig woorden meer vuil te willen maken aan de zaak-Rushdie. “De moslims in Nederland ergeren zich eraan dat zij steeds weer moeten reageren op deze affaire. Maar de kwestie is voor ons een gesloten boek”, zei hij tegen het Parool.
Abdulwahid van Bommel zou later nog goede contacten onderhouden met het Rushdie Comité. Van Bommel vertelde ons:
"We hadden leuk en prettig contact met het Rushdie-comité met Stephan Sanders en Adriaan van Dis. Ik was wel een fan van Adriaan van Dis vanwege zijn boekenprogramma’s. We zijn diverse keren bij elkaar geweest. Aan het eind van de jaren ’90 ook nog een keer met Rushdie zelf."
In 1998 besliste de toenmalige Iraanse president, Mohammad Khatami dat de fatwa tegen Rushdie niet zou worden uitgevoerd, maar ayatollah Ali Khameini, de opvolger van Khomeini, liet zeven jaar later weten dat Rushdie een afvallige was die zonder pardon kon worden gedood. Drie jaar geleden zouden Iraanse staatsmedia  opnieuw een prijs op het hoofd van Rushdie  hebben gezet.
Patroon Het verloop van de Rushdie-affaire vertoonde een patroon dat zich later geregeld zou herhalen. Dit patroon ziet er ongeveer als volgt uit: naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis in Nederland of het buitenland, vaak een (gewelddadige) uiting van intolerantie van een radicale groep, worden alle moslims in Nederland door media en politiek als één groep aangesproken. Er verschijnen artikelen waarin ‘de moslims’ of ‘de islam’ als een bedreiging van het Westen worden beschouwd, er zijn islamitische organisaties die afstand nemen en er ontstaan (tijdelijke) nieuwe institutionele initiatieven van Nederlandse moslims.
Over het algemeen geldt dan, zoals ook onlangs ook weer  uit onderzoek van Tayfun Balcik bleek, dat moslims in de berichtgeving zelf weinig aan het woord komen: er wordt vooral over hen gesproken. Wel zijn er steeds weer organisaties of personen die zonder enige grondslag en soms ook tegen hun zin worden opgevoerd als ‘de vertegenwoordiger(s)’ of de spreekbuizen van ‘de Nederlandse moslims’ of ‘de islam’. Dat is net zo bizar wanneer bijvoorbeeld een willekeurige dominee uit Urk of een priester uit Valkenburg zou optreden als de vertegenwoordiger van geheel christelijk Nederland.
Het netto resultaat is steeds weer dat verschillende kanten het beeld van ‘de Nederlandse samenleving’ versus ‘de moslims’ wordt versterkt en dat polarisatie verder wordt gevoed. Dat is, kort samengevat, het verloop van 30 jaar Nederlands ‘islamdebat’.
Dit artikel verscheen eerder op Republiek Allochtonië en is voor een deel gebaseerd op een passage uit het boek Zuilen in de Polder? van Ewoud Butter en Roemer van Oordt.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Grietje Genot
Grietje Genot12 apr. 2019 - 18:38

De Satanic Verses moet ik nog ergens hebben rondslingeren. Zou ik die nu zonder ontploffingsgevaar kunnen lezen? Ik herinner me als de dag van gisteren het 'jodendom' debat dat aan het eind van de negentiende eeuw woedde. Zo meldde ene R. Wagner - vervaardiger van oeverloos suffe muziek voor miljoenen - dat de Jood geen band had met de bodem waarop-ie leefde en daarom een 'parasiet' was en dus een gevaar voor de samenleving. Tot zover dat debatje. De gevolgen zijn bekend. Het laatste 'chistendom-debatje' dat ik ken, werd geëntameerd door Julianus de Afvallige, en stierf na een turbulent bestaan met hem een vroege dood. Sedertdien hebben de nodige christen elkander de koppen ingeslagen, en hier en daar kwam het tot reformaties en heroriënteringen, maar fundamenteel gedebatteerd: ho maar. Wat valt er ook te zeggen? Het is metafysica vóór en nà. De hardnekkige roddel dat d'r in de jaren zestig met de christenen gemat is, is te onnozel om d'r woorden aan vuil te maken. Maar ze in de gaten, die scherpslijpers, of ze nu van de islam zijn of van het baudettisme.

2 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot12 apr. 2019 - 18:39

Maar hou ze in de gaten, die scherpslijpers..

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 apr. 2019 - 10:06

Bij mij ook. Lezen kan & kon zonder gevaar, de scherpslijpers hadden het op vertalers en uitgevers gemunt. William Nygaard overleefde het maar net. Een japanse vertaler niet. www.anderetijden.nl/aflevering/445/Rushdie-affaire-in-Nederland

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek12 apr. 2019 - 8:51

"Waarom het islamdebat in Nederland nooit echt verder komt" Dat is omdat een ieder die zich net zo kritisch opstelt richting de islam als destijds richting de kerk onmiddellijk een bepaald label omgehangen krijgt. De debaters die daar maling aan hadden zijn inmiddels niet meer onder ons, of uitgeschakeld middels sanitaire cordons, rechtszaken en 24/7 beveiliging. Vroeger hadden we nog het voortreffelijke programma Het Zwarte Schaap, kijk vooral de aflevering met Theo van Gogh eens terug (te vinden op youtube). En als je in dit stuk dan leest wat een Dessaur, Komrij of Couwenberg jaren eerder al aan de kaak stelden, dan hebben we dit over onszelf afgeroepen door geheel volgens de huidige politiek-correcte traditie dit debat niet aan te willen gaan.

Ivan61
Ivan6111 apr. 2019 - 16:06

Hoezo moeilijk? Jij kan prima debat met moslims voeren. Dat ligt aan incasseringsvermogens van debatpartners en wederzijds respect. Wat mij persoonlijk steeds verbaast gebrek aan algemene kennis van Islam. Indonesie is grootste islamitische land ter wereld en Nederlandse kolonie geweest. Dan zou je verwachten dat voormalige heersers enige kennis en ervaring

3 Reacties
Ivan61
Ivan6111 apr. 2019 - 16:11

Vervolg: hebben.

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek12 apr. 2019 - 10:28

"Jij kan prima debat met moslims voeren. Dat ligt aan incasseringsvermogens van debatpartners en wederzijds respect." Wat een onzin toch altijd met dat "respect". Dat is iets van de straatcultuur van gangsters. Minachten moeten we iedereen die de universele rechten van de mens niet respecteert (respect!), dus minachten, beschimpen en ridiculiseren, tot in de diepste haarvaten, steeds maar weer. We hoeven geen kennis te hebben van de islam, geloof/religie is een privékwaal waar anderen niet mee lastiggevallen hoeven te worden en waar de aanhangers/volgelingen ervan anderen ook niet lastig moeten vallen met hun privékwaal. Juist niet!

Ivan61
Ivan6112 apr. 2019 - 14:03

Zlazoj Slivek Wat is mis met straatcultuur?

robheus2
robheus211 apr. 2019 - 12:11

Waar het aan ontbreekt is de analyse dat sinds de VS haar goud gedekte dollar na de Vietnam oorlog overging op een dekking van de dollar door olie, waarbij de Saudische oliesjeiks een belangrijke rol vervulden om de dollar haar waarde te behouden en wel door de afspraak dat Saudi arabië haar olie verkoopt in dollars en de VS de saudi's militair beschermd. Sedert die tijd worden dus ook door saudi arabië gesteunde terreur groepen gesteund, die ondermeer in Afghanistan de proxy-oorlog tegen de Sovjetunie begon (ruim 6 maanden voordat de Sovietunie militaire hulp bracht steunde de VS en saudi arabië al de mujahedien met wapens) en nadien is dat in vele landen herhaald, zoals ook Libië en Syrië. Dus het verschijnsel islam-terrorisme vindt daarin haar oorsprong. Van alles islamitische landen heeft saudi barbarië de meest extremistische en stricte vorm vd islam, nl. het wahabisme, die zij dankzij haar olierijkdom over de hele wereld versprreid. De VS (en de europese vazalstaten) volgen sindsdien de buitenlandse politiek van de VS kritiekloos, onder het voorwendsel van het "beschermen van mensenrechten en democratie", maar in werkelijkheid slechts het verdedigen van de petro-dollar. Althans, het is geenszinds toeval dat alle landen waar de VS in ingrijpt (Iran, Irak, Libië, Syrië, Venezuela) en/of sancties oplegt allen landen zijn die de petro-dollar hebben gedropt, en dus als vijanden worden beschouwd. In Iran kwamen de ayatollah's aan de macht in respons op de door de VS aan de macht gebrachte sjah die via een coup aan de macht werd gebracht om een regering af te zetten die de olieproductie wou nationaliseren. Maar de despotische golfstaten, die in werkelijkheid veel dictatorialer zijn, worden niet gesanctioneerd (vanwege de "handelsbelangen" - lees: petro-dollar) maar krijgen zelfs wapens geleverd waarmee ze in Jemen massaal misdaden tegen de menselijkheid plegen en de bevolking laten doodhongeren. Ook staan de westerse landen om diezelfde reden vijandig tegen Rusland en China (die steeds meer afstappen van de dollar en steeds meer handel bedrijven in eigen valuta) en leggen ze sancties op tegen Rusland, handelsoorlog tegen China, en opvoeren van de militaire dreiging, etc. De huidige coup poging in Venezuela tegen Maduro (door een zelfbenoemd president te erkennen, sancties op te leggen en sabotage vd energievoorziening te steunen) heeft uiteraard ook te maken met het feit dat Venezuela olie verkoopt aan India en China zonder de dollar te gebruiken. Dus de geo-politiek is wat dat betreft zeer helder. Zonder petro-dollar zou de amerikaanse wereldhegemonie snel gedaan zijn, en zou de VS niet haar militaire overgewicht kunnen behouden. Trump kiest nu voor een defensie doctrine waarin alleen de VS, Israel en Saudi arabië nog over kernwapens mogen beschikken (het despotische en mensenrechten schendende saudi barbarië kreeg onlangs nucleaire technologie geleverd en mogen kernwapens ontwikkelen, doodeng!). En wat horen we GroenLinks nu roepen? Boycott van Saudi arabië? Stoppen van de oorlog in Jemen en stoppen van wapenverkoop aan Saudi barbarië? Nee. GroenLinks probeert de bevolking nu bang te maken voor Chinese technologie en wil voorkomen dat Chinese bedrijven 5G in Nederland uitrollen, onder het valse voorwendsel (alweer!) van 'mensenrechten en democratie' ..... Hoe voorspelbaar! Zou GroenLinks zich niet eerst af moeten vragen of we ueberhaupt wel 5G zouden moeten willen, nog los van de vraag welke technologie giganten dat zouden moeten leveren?

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2019 - 6:00

Sorry voor het compleet ontbreken van komma's in bepaalde zinnen!

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2019 - 6:08

Anderzijds blijkt dat de meeste aanslagen geen op IS in Europa gepleegd , moet zijn Anderzijds blijkt dat de meeste aanslagen in Europa gepleegd

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2019 - 5:57

Gaat het niet veel meer om het ontstaan van IS en de weinige kijk die we hebben op nieuwkomers hieromtrent uit fundamentalistische Islamitische landen die je niet anders kunt benoemen dan moslims. Niemand van de moslimgemeenschap hier behoeft zich daarbij betrokken te voelen lijkt mij als je het met name daarover hebt.Ik denk dat dat vaak met elkaar verward wordt. Een IS aanhanger is een moslim, daar kun je genoeglijk van uitgaan. Dat wil niet zeggen dat iedere moslim een IS aanhanger is. Echter is het wel belangrijk gebleken dat uit landen waar IS actief is en mensen hier naartoe komen goed te screenen. Ik zou niet weten hoe je dat anders moet omschrijven, Anderzijds blijkt dat de meeste aanslagen geen op IS in Europa gepleegd zijn door mensen die reeds lang in Europa zijn, allerlei problemen hebben en hadden en zich bekeerd hebben tot IS. Van mij behoeven andere moslims geen verantwoordelijkheid op zich te nemen voor degenen die in naam van IS geweld plegen. Echter denk ik dat je er niet geheel aan ontkomt je te begeven op het pad van benoemen van hetgeen er gebeurt hier de godsdienst bij te halen die tevens als politieke ideologie gebruikt wordt zoals IS en de aanhangers daarvan als politieke stroming die samengaat met de godsdienst waartoe zij behoort. Dat doen we bij de SGP ook! het is niet helemaal zo simpel als het hier voorgesteld wordt Dat is een beetje mijn probleem met dit schrijven. IS bestaat en is een gevaar zoals is gebleken, doen alsof dat niet zo is, is eveneens je kop in het zand steken.

JaapBo
JaapBo10 apr. 2019 - 19:05

Goed stuk! De analogie tussen antisemitisme en islamofobie is duidelijk: - alle Joden (of NLse Joden) verantwoordelijk houden voor de daden van Israël is antisemitisme - alle moslims (of NLse moslims) verantwoordelijk houden voor jihadisme of islamitisch extremisme is islamofobie

Auslander
Auslander10 apr. 2019 - 19:00

Het mankement van deze betoog is dat het op een nauwe perspectief van islam en Nederland plaats vindt. Moslims zijn volgens de Nederlandse officiële profileringen als eerste migranten en in tweede plaats zijn ze zogenaamd niet westers (niet wit), als derde de moslims behoren tot een scala van islamitische stromingen en etnische culturen. In het laatste plaats zijn ze (onofficieel) links/rechts/liberaal etc. Zonder deze in acht nemen mist elke benadering een feitelijke grond. Dus het laatste wat moslims bevragen mag worden is hun religie. Los het heersende racisme, verwijder het werkwijze die profilering als basis gebruikt, geef de migranten de gelijkheid en gelijk behandeling als de rest, laat hen als rechts, liberaal, links, arbeider, werkgever, als burger fungeren, in democratie en niet onder racisme. Als jij zover bent kunnen we samen het hebben over het geloof van moslim. Tot die tijd moet niemand zitten wachten op een islamdebat.

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 apr. 2019 - 7:48

"geef de migranten de gelijkheid en gelijk behandeling als de rest," Dit is nu toch al het geval, lees onze grondwet er nog maar eens op na. Overigens een vreemde redenering dat je moslims pas zou mogen aanspreken op ontwikkelingen in hun geloof nadat alle zeer marginale vormen van achterstelling in ons kikkerlandje uit de wereld zijn.

Auslander
Auslander11 apr. 2019 - 11:15

@ Gadfly De grondwet en institutionele handhaving daarvan zijn zoals de beloftes van politici en hun praktijken. De eerste zijn mooi en de tweede (vaak) gebakken lucht. Wat heb ik aan een grondwet die vanwege mijn anders-zijn mijn rechten in praktijk niet waarborgt? Kijk, je eigen visie verklapt hoe het waarborgen van “de gelijkheid en gelijk behandeling” marginaal wordt, terwijl in vergelijking met deze (geweigerde) grondrechten het bevragen van het geloof van moslims wel marginaal is.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 apr. 2019 - 17:42

"Er verschijnen artikelen waarin ‘de moslims’ of ‘de islam’ als een bedreiging van het Westen worden beschouwd" Heeft hier concrete voorbeelden van in het laatste decennium? In vrijwel alle artikelen in de MSM die ik mij nog kan heugen, wordt een heldere nuancering aangebracht en gesproken over de gevaren van de fundamentalistische islam en haar radicale volgelingen.

Frits Jansen
Frits Jansen10 apr. 2019 - 16:00

Populistische politici willen kiezers bang maken - om zich vervolgens als redder op te werpen, in de hoop dat de dankbare kiezer be beloont met stemmen. Bang maken met iets onbekends : islam of milieubeleid maakt dam weinig meer uit.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2019 - 6:02

Ik dacht dat de opkomst van IS en de aanslagen gepleegd mensen ook bang maken. Of het terecht is laat ik aan anderen over. Dat dit uitgebuit wordt door politieke partijen is iets anders.

Paul-Michel Foucault
Paul-Michel Foucault10 apr. 2019 - 14:26

Hadden we maar wat beter naar Dessaur, Komrij en Couwenberg geluisterd.

1 Reactie
Tamer Aslantas
Tamer Aslantas12 apr. 2019 - 5:58

En dan? Wat zou het resultaat dan zijn volgens u?

Jerry Bidet
Jerry Bidet10 apr. 2019 - 11:01

Mijn inziens het debat vooral lastig te voeren omdat er in een discussie ruimte moet zijn voor kritiek, aan weerszijden. Nu is kritiek op de islam voor een moslim not done. Te vergelijken met kritiek op het Christendom in de middeleeuwen. Op deze wijze kan men nooit constructief met elkander in debat en wordt er geen voortgang geboekt.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 14:31

@ Jerry Bidet Jij schrijft; Op deze wijze kan men nooit constructief met elkander in debat en wordt er geen voortgang geboekt. Waarom wil jij met moslims in debat over de islam? Wat wil je met dat debat bereiken? Waarom zouden moslims met jou in debat gaat over de islam? Ik ben benieuwd naar je antwoorden omdat ik dit een volstrekt onzinnige stelling vind. Als je iets wil met de islam moet je jezelf bekeren en met je geloofsgenoten in gesprek gaan over de interpretatie van de koran. Als buitenstaander doet je mening er weinig toe. verder heeft de schrijver in zijn artikel laten zien dat er niet 1 islam is die door alle gelovigen op dezelfde manier wordt beleden. Er zijn nogal wat fundamentele verschillen. Dus ziet iedere moslim de islam weer op zijn eigen persoonlijke manier. Verder voer ik ook geen debat met de achterban van extreem rechts over de manier waarop zij hun gedachtegoed inrichten. Ik vind dat onzin. Ik ben geen deskundige op het gebied van het nationalisme en fascisme. Die kennis is bij de PVV en het FvD in ruime mate voorhanden. Dus ik heb de kennis niet en zij hebben het niet nodig. Ik hoef daarover niet in debat. Waarom zou ik hen op weg willen helpen in de argumentatie in discussie over bijvoorbeeld de domme luie zwarte? Ik wil mij wel bemoeien met de impact en de gevolgen van het extreem rechtse gedachtegoed op de samenleving. Dat is iets anders. Want dan krijg ik zelf last van extreem rechts. Overigens op dezelfde manier kijk ik naar de islam. Dus naast de discussie over de islam en extreem zijn er wel meer overtuigingen die niet door buitenstaanders bediscussieerd worden. De socialistische partij gaat ook niet bij de VVD te rade hoe om te gaan met graaiers. Dat bedenken ze helemaal. Dus ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er geen enkele reden is waarom moslims met jou in debat zouden moeten over de islam of waarom jij met hen in debat zou willen. Zolang iedereen zich aan de wetten houdt is dat het kaders waarbinnen iedereen mag geloven in dat wat hij of zij zelf wil. Kortom ik ben erg benieuwd naar jouw antwoord op mijn vragen.

Tamer Aslantas
Tamer Aslantas12 apr. 2019 - 7:13

@Jerry & Daan Wat een lariekoek. Ik weet niet welke van de twee van uw uitspraken het meest onzinnig is. Krietiek op de Islam is not done is een fabeltje. Als u kritisch bent moet u wel goed ingelicht zijn. Bent u dat niet dan moet u luisteren of iets meer gaan verdiepen in de religie met behulp van iemand die de religie heeft bestudeerd. Er zijn mensen die denken te weten wat er in de Koran gezegd wordt door er doorheen te gaan "bladeren" en het nieuws te kijken. Speaker's corner op youtube kunt u discussies zien. Hamza Tzortzis (Griekse revert), Hamza Wyatt (Engelse revert), Mansur, Shamsi, Hashim, Abbas. Deze mensen hebben kennis van wetenschap en Islam en zullen voor wie open en eerlijk is u duidelijk kunnen maken dat Islam een logische en intellectuele keuze is. Niet die idioten van IS of leiders van Arabië en Iran.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2019 - 20:25

@ Tamer Aslantas Jij schrijft: Bent u dat niet dan moet u luisteren of iets meer gaan verdiepen in de religie met behulp van iemand die de religie heeft bestudeerd. Als je mijn tekst goed had gelezen had je begrepen dat ik helemaal geen kritiek wil geven op de islam. Voor mij is het een onzinnige religie zoals iedere andere. De koran is een boek met gedateerde normen en waarden die misschien nog zinnig waren toen het werd geschreven, maar in de huidige tijd meer een rem op de ontwikkeling van de gelovigen dat een leidraad voor verstandig handelen. Maar ik vind wel dat moslims net zoals alle anderen het recht hebben te kiezen waarin ze zelf willen geloven. En zolang dat geloof past binnen de hier geldende wetten en regels ben je wat mij betreft geheel vrij om dat naar eigen inzicht te doen. Aan voorlichting van zogenaamde wijzen over de islam heb ik geen enkele behoefte. Echter @ Jerry Bidet wil die discussie wel. Als ik jou was zou ik mij vooral tot hem richten. Met mij valt geen zinnig gesprek over de islam te voeren. Wel over de grondwet en persoonlijke vrijheid. Maar aan de islam heb ik geen behoefte.

Thijs Schokland
Thijs Schokland10 apr. 2019 - 10:50

De auteur schrijft over het opvoeren van organisaties of personen die dan zouden fungeren als spreekbuis van de islam in Nederland: "Dat is net zo bizar wanneer bijvoorbeeld een willekeurige dominee uit Urk of een priester uit Valkenburg zou optreden als de vertegenwoordiger van geheel christelijk Nederland". Zo bizar is dat toch niet? Zo kan de katholiele kerk kan in Nederland spreken bij monde van kardinaal Van Eijk.

2 Reacties
ton14024
ton1402410 apr. 2019 - 14:07

Als je de betekenis van willekeurig niet begrijpt is het beter niet te reageren.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 14:34

@ Thijs Schokland Jij scrhijft: Zo bizar is dat toch niet? Zo kan de katholiele kerk kan in Nederland spreken bij monde van kardinaal Van Eijk. Dat kan hij niet. Want een goot deel van de katholieken, mogelijk zelf de meerderheid zal het niet met hem eens zijn. En dan is de katholieke kerk veruit het meest centralistische geloof in Nederland vermoedelijk zelfs ter wereld. Dat 1 imam of 1 organisatie namens alle moslims zou spreken is een absurde gedachte.