Joop

Waarom een nationalistische herdenking op 4 mei juist het probleem is

  •  
03-05-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
283 keer bekeken
  •  
herdenking
Het voornemen van Christa Noëlla om niet te herdenken is een echo van een oudere herdenkingstraditie
Ondanks dat mijn grootouders betrokken waren bij ondergronds activisme tegen de Duitse bezetter hadden ze maar weinig op met de steeds nationalistischer wordende dodenherdenking op de Dam. De oproep van Christa Noëlla is wat dat betreft meer in lijn met het wereldbeeld van mijn grootouders dan met degene die nu moraliserend en belerend op de bres springen voor de nationalistische invulling van 4 mei.
Mijn grootmoeder heeft zich als medewerker van de PTT tijdens de Duitse bezetting onder andere verdienstelijk gemaakt door post van de bezetter te verbranden. Het was niet iets waar ze lang over na hoefde te denken, tijdens een nachtdienst stookte ze de kachel op. Als communistische activist raakte ze naast dit soort ad hoc acties ook betrokken bij meer georganiseerde vormen van verzet. Dat is niet verwonderlijk: het was een voortzetting van haar activisme vóór de bezetting.
Zo werkte ze mee aan het maken en verspreiden van illegale kranten. De meeste Nederlanders bleven aan de zijlijn toekijken. En misschien hadden ze gelijk, afwachten was immers veiliger. Activisme tegen de bezetting betekende niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook dat je een grote kans liep je kameraden en vrienden plotseling te verliezen. Zo werd mijn grootmoeders toenmalige vriend (niet mijn grootvader) gedeporteerd naar Sachsenhausen.
Pogingen om dit en groter verlies te herdenken werden na de oorlog door de uiterst conservatieve autoriteiten niet gewaardeerd. Mijn grootmoeder kreeg het letterlijk aan de stok met de politie. Toen ze mij dit later vertelde kon ik dat niet begrijpen. Waarom zouden agenten met getrokken sabel op een oorlogsherdenking inhakken? Nederland was toch juist voor het herdenken van de oorlog? Maar terugkijken is het niet vreemd dat haar herdenking de kop in werd gedrukt en men de oorlog liever wilde vergeten.
De meest strijdbare delen van het verzet vochten immers niet voor Nederland en Oranje, maar tegen nationalisme, kolonialisme en fascisme. Na de oorlog zette dat verzet zich in één moeite voort in de vorm van verzet tegen de Nederlandse aanval op het onafhankelijk wordende Indonesië. Na het van overheidswegen bestrijden van de ‘rode’ herdenking volgde later de vorming van een nationalistische herdenkingstraditie, met een prominente rol voor de Oranjes.
Dat laatste was vooral tegen het zere been van mijn grootvader. Hij was minder actief tijdens de bezetting. Hij staakte aan het begin van de oorlog samen met Delftse medestudenten tegen de vervolging van Joodse docenten. Tijdens die staking werden zijn Indonesische medestudenten vrienden voor het leven. Na de staking hield mijn grootvader zich schuil in de Achterhoek om tewerkstelling te ontwijken. Ook voor hem was de nationalistische herdenking op de Dam en de viering op 5 mei verdacht. Ik herinner mij zijn diepe minachting voor het defilé op 5 mei omdat Nazi-sympathisant Prins Bernhard daar aan meedeed.
Mijn grootouders hadden weinig op met de nationale dodenherdenking. Herdenken gebeurde wel: de Februaristaking, Ravensbruck en andere kampen, maar ook Hiroshima en verschillende fusilladeplaatsen. Ook in ander activisme klonk de herinnering aan de oorlog door: ondersteuning van antikoloniale strijd, verzet tegen racisme en de opvang van vluchtelingen. Dit waren vaak internationale bewegingen, de vrouwenbeweging en de vredesbewegingen zochten elkaar internationaal op.
Dit internationalisme en grensoverschrijdende solidariteit werd gezien als wapen tegen nieuw geweld, nationalisme werd gezien als het probleem. Ik denk niet dat ik mijn grootmoeder ooit het denigrerende woord ‘moffen’ heb horen gebruiken. Het ging immers niet om ‘de Duitsers’, maar het nazistische fascisme en antisemitisme.
De herdenking op 4 mei was voor de vrienden en kameraden van mijn grootouders gekoppeld aan concrete plaatsen. Ze herdachten daar waar hun vrienden en kameraden gefusilleerd, opgepakt of gedeporteerd waren. De nationale herdenking op de Dam is zo bezien meer bedoeld voor kortom degene die de oorlog op een nationalistische manier willen herdenken.
Dat is iets heel anders dan de dodenherdenking zien als een waarschuwing tegen oorlog, fascisme en racisme in het algemeen. De oproep van Noëlla is zo bezien een echo van een oudere herdenkingstraditie die de oorlog wil herdenken om het nationalisme en fascisme dat eraan vooraf ging te bestrijden.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (100)

Minoes2
Minoes25 mei 2016 - 4:01

Zij hebben gevochten voor onze vrijheid door de onderdrukker te bevechten en ons daarvan los te maken, en zijn daarvoor gestorven. De grootste groep zijn gewoon burgers die vermoord zijn op een, en dat is zacht uitgedrukt, onmenselijke manier. Zij allen konden niet anders! De Joden waren het gootste slachtoffer evenals de Sinti, de onrendabelen( waar doet dat ons aan denken) de Communisten, zij werden immers tot aanleiding, zondebok van expansiedrift gemaakt. Maar wat doen wij met de vrijheid. Hoe belangrijk is die werkelijk voor ons. Maken we het belang van onze vrijheid nu ook het belang van leven en vrijheid voor de ander?. Dat laatste daar gaat het om. Je kunt niet roepen nooit meer oorlog terwijl je intussen alle voorwaarden ervoor schept, terwijl je intussen aan het vechten bent overal ter wereld en, en dat is het ergste, een hand hebt gehad in de aanvang daarvan en het zoeken naar nieuwe zondebokken. Dat is het dubbele als je zegt nooit meer oorlog, als je het belang van vrijheid erkent en geen nieuwe slachtoffers meer wil. Meen je dat dan? Dat dubbele van die waarde die wij eraan geven en die we benoemen zoals wij die benoemen, noemen we hypocrisie. Slachtoffers kun je altijd herdenken zoals je alle doden herdenkt. Maar kom niet af met hoe belangrijk je vrijheid vindt en nooit meer oorlog, als je tegelijkertijd een hand hebt gehad in de huidige oorlogen, bommenwerpers ergens op afstuurt, nieuwe slachtoffers maakt overal ter wereld en doorgaat met oorlogsretoriek, een nieuwe koude oorlog aan het optuigen bent, landen steunt die onderdrukken, allerlei mensen met machtsmiddelen tot ondercast maakt, uitbuit en hun vrijheid beperkt. Vrijheid is zoveel meer. Die mensen zijn niet gestorven voor vrijblijvendheid. Zij zijn niet gestorven voor mensen die nieuwe oorlogen starten met leugens en bedrog, met nieuwe zondebokken, oorlogen uit puur eigenbelang,.

2 Reacties
panterarosso65
panterarosso655 mei 2016 - 10:33

is vrijheid ook oogkleppen op hebben? vrijheid en vrede komt altijd met een prijs soms is die prijs oorlog, soms betekend het niet reageren als mede europeanen op straat worden afgeslacht door religieuze gekken soms betekend vrede en vrijheid dat je ergens heen gaat waar mensen onbeschrijfelijk walgelijke dingen en die mensen met geweld stopt vrijheid en vrede betekend niet dat je niet hoeft te vechten

Minoes2
Minoes25 mei 2016 - 19:27

panternosso65 Dat is niet wat ik gezegd heb!

panterarosso65
panterarosso654 mei 2016 - 22:14

als moslimhaat het punt is dan moet je dus eigenlijk ramadan suiker en offerfeest ook boycotten immers niemand haat (andere versie) moslims meer dan moslims, niemand vermoord meer moslims dan andere moslims

Van der Wal
Van der Wal4 mei 2016 - 17:18

Hééé, erfzonde. Overigens las ik bij Van der Horst dat het tegenwoordig alleen nog maar beschaafd is om vluchtelingen op te vangen, en verder niets. Dus vooral geen verzet plegen, of de Slag bij Stalingrad winnen, of in Normandie een invasie plegen. Maar Fatah-Black is juist wel van de actie, misschien zelfs wel van de gewapende strijd. Dat is in ieder geval winst. Valt er ten minste nig iemand te herdenken.

johanversomeren
johanversomeren4 mei 2016 - 16:34

pfffffffff mensen die onenigheid hebben op internet over de dodenherdenking. Het is heel simpel. Ik zelf herdenk de slachtoffers van WWII en ga daarvoor niet naar een monument. Als iemand iets anders wil herdenken tijdens die twee minuten dan moet hij/zij dat gewoon doen en als iemand niet wil herdenken ook prima. En of iemand herdenkt bij een monument of gewoon ergens anders ook prima. Laat mensen toch zelf doen wat ze willen. En ja ook de vrijheid om de dodenherdenking te bekritiseren hoort daar bij. En als je daar last van hebt door wat er op internet of in de krant staat: je hoeft het niet lezen. Ik lees ook dat de dodenherdenking door al die kritiek wordt verstoord. Dat snap ik niet. Hoe doen ze dat dan? Staan ze tijdens de herdenking bij de monumenten de kritiek te spuien door een microfoon? Of mag iemand geen kritiek via de media laten horen?

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder4 mei 2016 - 16:21

Dat iemand de 4 mei herdenking wil boycotten uit onvrede met misvattingen in de huidige maatschappij is mij niet duidelijk. Een boycot van de 5 mei viering dat we (zogenaamd) bevrijd zijn zou dan meer op zijn plaats zijn. Daar zou je dan veel meer argumenten voor kunnen verzinnen die veel logischer zijn.

insignia
insignia4 mei 2016 - 15:21

Waarom "nationalistische" herdenking ipv Nationale? Op de Dam kan je herdenken, zelf zit ik gewoon voor de buis naar de herdenking op de Waalsdorper vlakte te kijken. Maar iedereen herdenkt toch op eigen wijze. Ja je kunt alles ter discussie stellen en dat zal wel goed zijn maar als je voor die ene keer deze landelijke eerbied niet kunt opbrengen, wellicht woon je in het verkeerde land maar zeker moet je je even koest houden.

Vedor
Vedor4 mei 2016 - 15:02

Het is voor mij heel gemakkelijk. Ik herdenk vanavond een ieder die zijn of haar leven heeft gegeven, voor de bevrijding van Nederland. Dit heeft voor mij niets met nationalisme te doen. Het zijn alle bevrijders, die ik herdenk.

1 Reactie
Vedor
Vedor4 mei 2016 - 15:07

Natuurlijk herdenk ik ook alle burgerslachtoffer en de Joden. (sorry, vergeten erbij te vermelden)

Patrick Faas
Patrick Faas4 mei 2016 - 13:14

“De nationale herdenking op de Dam is zo bezien meer bedoeld voor kortom degene die de oorlog op een nationalistische manier willen herdenken.” Soms herdenk ik in Zuid of West, soms op de Dam. Mijn grootouders woonden aan het Rokin en kan hun huis vanaf de Dam zien, evenals de Papagaai in de Klaverstraat, waar mijn opa zich kon verstoppen toen de Duitsers hem zochten. In de Papagaai was Willem Nolet pastoor, een bekend kerkhistoricus. Al voor de oorlog had Nolet in geschrifte geageerd tegen fascisme en nazisme. Stond een keer bij de bakker in Zuid toen een oude bekende aan de bakkersvrouw begon te vertellen dat mijn opa haar had helpen onderduiken, samen met pastoor Nolet. Grappig dat ik dat bij de bakker voor het eerst vernam en van mijn familie nooit gehoord had. Bijzonder dankbaar was ze Nolet en mijn grootouders, vertelde ze, omdat dezen haar behoed hadden voor bekering. Na de oorlog wilde ze katholiek worden, aangezien ze bij katholieken ondergedoken had gezeten en veel troost had gevonden in al dat bidden. Maar Nolet en mijn grootouders hebben die bekering uit haar hoofd gepraat en joods is ze altijd gebleven. Voor mij is de Dam een plaats met veel persoonlijke familiegeschiedenis. Kan me voorstellen dat communisten bezwaar maken tegen de aanwezigheid van koningshuis en leger daar, maar zelf voel ik dat niet zo. Ze komen ons toch steunen in onze strijd tegen fascisme en nazisme? Ik ga de herdenking niet boycotten omdat Oranje erbij wil zijn. Die herdenking blijft van ons, de antifascisten. Maar hoewel de herdenking op de Dam best indrukwekkend is, vooral als zo’n massa mensen twee minuten stil is, vind ik het daar ook een beetje eenzaam. In Zuid kom ik meer bekenden tegen en vooral een belangrijk deel van de Joodse gemeenschap, nog steeds verknocht aan het toenmalig verzet. Slachtoffers en verzet zelf weten nog precies wie wat gedaan heeft tijdens de oorlog. Minder nationalisme in Zuid, meer geroddel en daardoor minder eenheid, maar de herdenking is daar wel echter dan op de Dam. Maar vandaag ga ik herdenken met eigen woonbuurt in West. Woon naast een verzetscafé nota bene met een grote poster in het raam: OPEN JOODSE HUIZEN VAN VERZET. Vanmiddag werden daar herinneringen aan de oorlog opgehaald. In West zijn we ons zeer bewust van het “nooit weer.” Ook moslims doen mee en lopen samen met joden in gezamenlijke strijd tegen racisme.

BingoGrubb
BingoGrubb4 mei 2016 - 12:33

mijn oma vind het ander belachelijk en dat is ook een overlever

MarcoG
MarcoG4 mei 2016 - 11:49

Misschien heb ik het verkeerd maar is 4 mei in de huidige opzet niet het moment waarop we Nederlandse slachtoffers van "conflict" situaties herdenken, en buitenlandse bondgenoten die op Nederlandse bodem zijn gesneuveld. Als je daar niet aan mee wil doen is het je goed recht, en doe je het niet. Als je er wel aan mee wil doen maar je vind de huidige opzet niet meer geschikt kan je die proberen te veranderen door aan te kaarten waar het aan ontbreekt. Dat laatste is wat Noella volgens mij wilde en goed van haar dat ze dat deed. Het probleem echter is dat ze aankwam met een hoop kul argumenten en onwaarheden/halve waarheden. Dat is waar ze voornamelijk om werd bekritiseerd. Dat sommige te ver gingen in de kritiek is helaas een bijprodukt van het internet tijdperk.

Alexander Postma
Alexander Postma4 mei 2016 - 11:20

Geen zin in eindeloze discussies over de 4 mei herdenking, wat men er ook van vindt.. Ik ga gewoon herdenken, doe ik al jaren, is ook helemaal iets mis mee. We kunnen alles wel in twijfel gaan trekken. Heb je er geen zin in, prima! Maar laat een ander met rust, die wel wil herdenken. Er zijn nog 364 dagen om je statement te maken, maar dat schijnt ook al te veel moeite te zijn tegenwoordig..

schleborsjki
schleborsjki4 mei 2016 - 10:01

Ik ga twee minuten herrie maken, denk ik.

4 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos4 mei 2016 - 12:28

Lijkt me een goed plan, flink hard "HeideMarie" zingen. Misschien kun je er ook nog wat bij marcheren?

il viaggiatore
il viaggiatore4 mei 2016 - 12:35

Dat recht heeft U, al zou ik het op prijs stellen als U daarmee geen herdenkingsbijeenkomst lastig valt.

slopsma
slopsma5 mei 2016 - 3:05

Als u zich wilt gedragen als een idioot mag dat in een vrij land!

Peter Smit2
Peter Smit26 mei 2016 - 13:46

Dat doen idioten soms om onverklaarbare redenen, inderdaad

Alessandro2
Alessandro24 mei 2016 - 9:23

Ik denk dat iedereen wel een reden heeft om op 4 mei te herdenken of dit om een of andere reden niet te doen. In een vrij land behoef je dit ook niet te verantwoorden. 4 mei is daarom bij voorkeur geen datum om maar weer eens een statement te doen of te gaan lopen kissebissen wie er de juiste gedachte bij een dodenherdenking heeft. Mensen simpel in hun waarde te laten schijnt nogal een probleem geworden te zijn in deze tijd.

NicoSchouten
NicoSchouten4 mei 2016 - 9:16

De CPN heeft zich altijd ingezet voor de nationale herdenking op de 4e mei, ondanks de dingen die de schrijver noemt. Want de overtuiging was dat je beter kon strijden voor betere vormen van herdenking dan die af te schaffen of te negeren en zo over te laten aan reactionairen. De benadering van de critici is er typisch één van alles of niets wat betreft de eigen overtuiging hoe het moet. Zo kom je in de politiek niet verder dan getuigenissen af te leveren.

msj_meijerink
msj_meijerink4 mei 2016 - 9:05

Organiseer dan je eigen feestje, zonder anderen daarmee lastig te vallen. Maar rakel niet oude, vermeende vetes op, probeer die juist te slechten. Door nu met het vingertje te wijzen naar 'goed en fout', frustreer je hooguit je zelf.

4 Reacties
richarrd
richarrd4 mei 2016 - 10:04

Mensen die voor hun mening uit komen zijn wat u betreft mensen die anderen lastig vallen dus.

richarrd
richarrd4 mei 2016 - 10:05

...als dat zo is dan zou ik niet weten wat u hier dan doet om uw mening te uiten, want uw mening kan door anderen ook als lastig ervaren worden.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete4 mei 2016 - 12:02

@ Go Udvis Er is een groot verschil tussen je mening uiten; mag en kan in NL op vele manieren het hele jaar door 24/7, en een dodenherdenking verstoren. Een dodenherdenking verstoren getuigd van agressie, intolerantie en een enorm gebrek aan basis sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen samenleven.

richarrd
richarrd4 mei 2016 - 14:25

Phoenix van Milete Ik ben bang dat Christa Noelle u met uw ideeen verstoord, dát is het probleem, want van het verstoren van een dodenherdenking is hier helemaal geen sprake. Je mening uiten op Twitter is nog heel wat anders dan het verstoren van een dodenherdenking.

Georg Groenegaard
Georg Groenegaard4 mei 2016 - 9:03

Tegenwoordig komt Sinterklaas al met september de media en de winkels in. Met oktober komt de kerst en met januari pasen. En eind maart beginnen tegenwoordig de media al met de dodenherdenking. En de laatste weken gaat het bijna nergens anders meer over. Maar het helpt niets. . Met 4 mei herdenken we dat 100.000 Nederlandse joden en 100.000 andersdenkende Nederlanders omkwamen. Tóén moest de Torah worden verscheurd, de synagogen afgebroken, de keppeltjes verboden en moesten er vooral minder, minder, minder joden zijn in dit land. De joden waren de schuld van alles en waren uit op de heerschappij. . Nú moet de koran worden verscheurd, de moskeeën afgebroken, de hoofddoekjes verboden en willen we vooral minder, minder, minder marokkanen in dit land. De islam is de schuld van alles en is uit op de heerschappij. . Maar in dit "vrije" land mag "Mein Kampf" niet gelezen worden, zodat we niet meer weten hoe toen werd "bewezen" dat de joden nou eenmaal slecht zijn. Net zoals Wilders nu zijn fascistische opruiïng voor de rechter wil "bewijzen" met het argument dat de marokkanen nou eenmaal slecht zijn. Mogen we "Mein Kampf" soms niet lezen omdat anders gruwelijk duidelijk wordt dat Wilders en Hitler uit hetzelfde haatvaatje tappen? . Een maand lang horen we hoe barbaars discriminatie is en waartoe het leidt, Tevergeefs. De fascisten rukken alleen maar verder op en stijgen in de peilingen bij elk uitvergroot schandaal over vluchtelingen. Hún ellende moet vooral niet óns paradijs verstoren. . We hebben de Grote Dictator verslagen - maar daar kwam een andere Grote Dictator voor in de plaats: Het Geld. En natuurlijk een hele trits kleine dictatorretjes zoals koning, god, vvd, pvda en wilders.

6 Reacties
Saskia de Bruijn
Saskia de Bruijn4 mei 2016 - 10:56

Hear, hear.

PocoPoco
PocoPoco4 mei 2016 - 11:22

Volgens mij mag je "Mein Kampf" gewoon lezen, het mag niet verkocht worden, dat is een heel ander iets. En de vergelijking van Joden met de Moslims is nog steeds een slechte.

starter
starter4 mei 2016 - 12:14

Het op één lijn zetten van de vernietiging van 100.000 Nederlandse Joden met de "vermeende" positie van Nederlandse moslims is buitengewoon smakeloos. Het is daarnaast ook nog eens apert onjuist.

ronald8
ronald84 mei 2016 - 15:02

Ik zou eerder zeggen dat moslimextremisme te vergelijken is met de fascisten.

Vedor
Vedor4 mei 2016 - 15:13

Georg, Dat u dit heeft geschreven is mijn ogen een gotspe. Dat u dit MAG schrijven, is voor mij een nieuwe reden, waarom de dodenherdenking, nooit mag worden afgeschaft.

slopsma
slopsma4 mei 2016 - 17:30

Nú moet de koran worden verscheurd, de moskeeën afgebroken, de hoofddoekjes verboden en willen we vooral minder, minder, minder marokkanen in dit land. De islam is de schuld van alles en is uit op de heerschappij. Verdomd, ik kan me bijna in dit stukje vinden. Behalve dat islam de schuld is van alles, voor de rest zou ik er voor tekenen!

Kees Apollo
Kees Apollo4 mei 2016 - 8:29

Het kan voor veel nationalisten en onwetenden geen kwaad de uitzending van ''andere tijden'' over herdenking kort na WO2 nog eens te bekijken. http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Pantserwagens-tegen-kransen-Hannie-Schaft-herdenking-onder-vuur.html - Geeft een aardig beeld hoe Nederlandse machthebbers en sympathiserende helden destijds, zelf net bevrijd en intussen gedwongen te stoppen met oorlogsmisdaden in Indonesie, dachten hoe dat herdenken vooral niet kon. Het zijn nog steeds dezelfde types die vanavond weer vooraan staan. Wel herdenken, niks geleerd.

CJJelle
CJJelle4 mei 2016 - 8:10

Prima, herdenk niet, maar val mij, iemand die het wel wil herdenken, hier niet mee lastig. Jouw mening. jouw vrijheid. Maar noem iets niet hypocriet omdat je er allemaal randzaken bij haalt die mij niet interesseren. Ik ga in 2 minuten denken wat voor mij vrijheid is en hoe ik daar voor wil vechten.

3 Reacties
richarrd
richarrd4 mei 2016 - 9:51

Ja, mensen die voor hun vrijheid opkomen of hun mening uiten zijn wat u betreft allemaal lastpakken, dat is duidelijk. Iemand mag wat u betreft iets niet hypocriet noemen, want anders dan krijgen ze problemen met u zeker? U mag uw eigen mening hebben, maar wat u doet is anderen dicteren en opleggen wat ze wel of niet mogen zeggen, en dat is een hele kwalijke zaak.

CJJelle
CJJelle4 mei 2016 - 14:00

Ja klopt, zoals ik al zei in mijn comment hierboven: Ik kom naar je huis. Bel je 60 keer per dag op en als ik je tegen kom op straat nou dan heb je me toch een probleem met mij...... Goed geprobeerd, gewoon lekker in dat vissenkommetje blijven dat door de bolling alles uitvergroot, ok? Ik wordt gedicteerd, er zijn mensen die de dodenherdenking fileren met persoonlijke problemen die ze op iedereen betrekken. Dat jij dodenherdenking niet belangrijk vindt is prima en zoals ik WEL zei in mijn comment; doe zoals je het wilt, maar probeer dit niet stuk te maken door eigen persoonlijke problemen en laat mij het herdenken zoals ik dat belangrijk vind. C'est tout. Nogal een kwalijke zaak.

richarrd
richarrd5 mei 2016 - 7:46

CJJelle U bent degene die begint met de beschuldiging dat anderen u lastig vallen met hun mening. U stelt het uiten van iemands mening gelijk aan het stuk maken van dingen, en daarom bent u een gevaarlijk iemand. Overal ter wereld zijn dictators met niets anders bezig dan het uiten van iemands mening gelijk stellen aan een misdaad, en u bent precies hetzelfde.

rbakels
rbakels4 mei 2016 - 7:57

4 mei is een herdenking van de vreselijke gevolgen van nationalisme, en geen evenement dat zelf nationalistisch genoemd moet worden. In Nederland is het vijf voor twaalf. Vermoedelijk behaalt Wilders bij de volgende verkiezingen een monsterzege, en dan zijn de rapen gaar. Nationalisme is bedrieglijk. er lijkt niets op tegen om trots te zijn op je eigen land. De ervaring leert echter dat zo'n mentaliteit makkelijk ontaardt in minachting voor buitenlanders. En tot het zoeken van een isolement. In dit licht is het verbijsterend dat zelfs de VARA almaar weer de vreselijke Baudet uitnodigt. Natuurlijk, een tegenmening verlevendigt het debat. Maar ze nodigen toch ook geen nazi's en jodenhaters uit?

3 Reacties
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete4 mei 2016 - 9:40

Nee, het is een herdenking van de oorlogsslachtoffers (wmbt alle oorlogsslachtoffers). Voor de rest is het onbegrijpelijk dat mensen die zeggen tegen nationalisme en fascisme strijden iemand als Baudet de mond willen snoeren en hem op 1 lijn zet met nazi's en Jodenhaters. De redenatie die je gebruikt om nationalisme altijd als een gevaar te zien kan je ook toe passen op socialisme: ontaard immers heel vaak in totalitarisme. Of tegen de opkomst vd politieke religieuze bewegingen; kijk maar in de historie naar wat voor ellende dat heeft gebracht. Echter in al deze zaken zitten ook goede aspecten dus zoals het met zoveel zaken is in het leven; met mate.

Paul250371
Paul2503714 mei 2016 - 11:43

@ Phoenix van Milete "Voor de rest is het onbegrijpelijk dat mensen die zeggen tegen nationalisme en fascisme strijden iemand als Baudet de mond willen snoeren en hem op 1 lijn zet met nazi’s en Jodenhaters." Voor jou wellicht. Niet dat ik iemand de mond wil snoeren maar als Bidet begint dat niet de populisten en de nationalisten de oorlog zijn begonnen maar de internationale en pro europa partijen dan houdt alles op en dan hoeft deze dwaas niet meer serieus genomen worden. Bidet heeft zijn historisch besef (samen met die andere dwaas Bosma) waarschijnlijk direct uit de Telegraaf gedrukt in oorlogstijd.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete4 mei 2016 - 14:09

@ Paul250371 Baudet heeft toch echt wel een punt te pakken: De ondemocratische manier waarop de EU bezig is met geo politiek zonder rekening te houden met het algemeen belang van de Europese bevolking plaveien ze de weg voor diepe conflicten. Zie ook het olie domme voorstel nu om landen te gaan beboeten die vluchtelingen weigeren; het is blind totalitair gedrag. Bovendien wat heeft kritiek op de EU te maken met nazi's en jodenhaters? PS Ik lees geen telegraaf wel NRC, Trouw, Joop en FD.

peterh2
peterh24 mei 2016 - 7:23

Hoe meer ik erover nadenk, het zou beter zijn om het verzet te richten op 5 mei en Dodenherdenking met rust te laten. Op 5 mei vieren we het feit dat honderdduizenden hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, vrijheid die we onbezonnen weer weggegeven hebben aan Brussel. Daar zou de boosheid zich op moeten richten, maak van 5 mei de dag van woede tegenover Brussel. Onze dag van de opstand!

voxpopuli2
voxpopuli24 mei 2016 - 7:09

De achtergrond van de columnist natrekken levert interessante informatie op. Vooral marxisme , internationale socialisten zeg maar de FARC way of Life . vanuit die redenatie is onze herdenking natuurlijk fout ... Maar helaas voor hem , het is onze herdenking, buitenstaanders hoeven niet te herdenken. Daarom is Nederland vrij , ook voor hem

1 Reactie
Nailles
Nailles4 mei 2016 - 7:53

"Daarom is Nederland vrij , ook voor hem" Je bedoelt òndanks hem en de zijnen als je weet hebt van wat dergelijke revolutionaire socialisten, trotskistisch in geval van de Intenationale Socialisten, m.b.t. de liberale pluriforme westerse idealiseren. De rode terreur die een groot deel van Europa en de rest van de wereld nog lang heeft moeten ondergaan na de bruine terreur voordat de er daar levende burgers ook hun vrijheid mochten genieten èn ook de slachtoffers van die rode terreur mochten herdenken.

Nick Ros
Nick Ros4 mei 2016 - 7:01

Een belangrijke factor hierbij is ook wat is zichtbaar. Verschil in beleving tussen praktijk en theorie. Ofwel wat merk je ter plekke. ● In mijn geboorte plaats liggen zes US-vliegers op het kerkhof en staat voor het gemeentehuis een monument, waar de Burgemeester en nog enkelen een praatje houden en een krans leggen. Een pragmatisch- en plichtmatig-gebeuren. De herdenking op de dam = ook gewoon TV kijken en beleven op afstand. ● In mijn woonplaats is een kerkhof met 703 gesneuvelde soldaten, zichtbaar, midden in het dorp, nabij de woonwijken. Daar hebben alle inwoners, ook de scholieren via een project, vaker over heen gelopen en gekeken naar o.a. de leeftijd van de gesneuvelden. Dat ga je het toch veel meer persoonlijk beleven. Op 4 mei vindt er eerst een dankdienst plaats in de grote kerk. Daarna gaat een zeer grote groep (stoet) personen, jong en oud, van deze kerk naar deze begraafplaats met 703 gesneuvelde soldaten. Deze begraafplaats is van ons dorp (40K) en behoord gewoon bij ons dorp. Gewoon een zichtbare beleving.

richarrd
richarrd4 mei 2016 - 7:00

Ik denk dat we ook meer hebben aan mensen die om de levende mensen geven dan mensen die om de dode mensen geven, want uiteindelijk zou het daar toch om moeten gaan? De levende mensen zouden belangrijker moeten zijn in ieder geval. Met racisme en nationalisme respecteer je de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet. Als je racistische of nationalistische ideeen hebt dan heeft één of twee minuten stil zijn op 4 mei geen enkele betekenis.

1 Reactie
Lampoil
Lampoil4 mei 2016 - 13:14

Beste Goudvis, Ik heb nu een aantal reacties van u gelezen en volgens mij heeft u geen idee waar 4 mei voor staat. Het is heel simpel: Op 4 mei herdenken we in Nederland onze oorlogsslachtoffers Op 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Dus eigenlijk had u moeten zeggen: "Als je racistische of nationalistische ideeën hebt dan heeft het vieren van 5 mei geen enkele betekenis." Mocht u vinden dat wij niet vrij zijn dan hoeft u alleen 5 mei niet te vieren en kunt u dat boycotten. Natuurlijk kun je vinden dat we onze oorlogsslachtoffers niet hoeven te herdenken. Het getuigt echter wel van respect om andere mensen wél de 2 minuten stilte te gunnen.

jellevwal
jellevwal4 mei 2016 - 6:54

Overwinnaars schrijven geschiedenis, iedereen weet het, niemand realiseert zich wat het betekent. Na WWI ging de overwinnaarswaarheid daarvan op de schop, het VS volk kreeg door waarvoor hun zonen in de dood waren gejaagd, imperialisme, Versailles werd nooit geratificeerd in de VS, er kwamen neutraliteitswetten. De overwinnaars waarheid van WWII ging ook op de schop, maar nooit bij het grote publiek. En zo werd de laatste zin hierboven al weer zo geschreven als dat al een 70 jaar gaat.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mei 2016 - 6:43

Erg mooi verhaal. Geen speld tussen te krijgen.

Sardar2
Sardar24 mei 2016 - 6:29

Ik vind de dodenherdenking naast lieden zoals Wilders een enorme middelvinger naar oorlogsdoden en naar iedereen in dit land. Ooit betekende burger-nationalisme een strijd tegen bezetting van nazisme. Nu ziet hetzelfde nationalisme de gewone niet blanke burgers als bezetter en bovendien draagt hetzelfde waarden als fascisme tegen minderheden en tegen niet aan natie gebonden gelovigen. Niemand heeft gevochten om de vrijheden voor xenofoben en religiefoben (islamofoben) te weeg brengen, politiek gezien vochten ze mee met fascisten. Een nationale herdenking is natuurlijk nog niet een nationalistische herdenking. Maar een nationale herdenking die niet duidelijk afstand neemt van neofascisten, xenofoben en islamofoben, is op zijn minste een manipulatie van hedendaagse politieke verhoudingen. Een nationalistische herdenking in een tijdperk dat nationalisme even ongewenst is als nazisme zelf, is al bij voorbaat een herdenking van doden van verkeerde kant! En wie dit niet begrijpt is een geradicaliseerde nationalist.

5 Reacties
truusbeek2
truusbeek24 mei 2016 - 7:53

dat u het verschil niet weet tussen een nationale herdenking en een nationalistisch herdenking neem ik u niet kwalijk maar trap niet meer in de valkuil van AFA. Zou zeggen bezoek eens de Canadese begraafplaats op de Holterberg dan weet u waarvoor wij hier in Nederland 4 mei en 5 mei als NATIONALE dagen hebben! Een bezoek op de Holterberg maakt een weldenkend mens heel stil.

Sardar2
Sardar24 mei 2016 - 9:16

@ truusbeek, 4 mei 2016 at 09:53 Lees mijn tekst goed. Ik keur geen nationale herdenking af, mits geen xenofoben en neofascisten er deelnemen. Een nationalistische herdenking betekent geen herdenking van oorlogsdoden aan goede kant! [Zou zeggen bezoek eens de Canadese begraafplaats op de Holterberg…] Ik zie het bijna elk week! Maar om het te begrijpen hoeft men niks bezoeken eigenlijk.

Alexander Postma
Alexander Postma4 mei 2016 - 11:22

Dan ga je toch lekker iets anders doen? Wat houdt je tegen eigenlijk?

Sardar2
Sardar24 mei 2016 - 12:39

@ Alexander Postma 4 mei 2016 at 13:22 Dat doe ik ook: politiek pesten!

jellevwal
jellevwal4 mei 2016 - 17:37

Bij alle oorlogsbegraafplaatsen vraag ik me af of aan de waanzin van oorlog ooit een eind komen. In N Frankrijk zijn de WWI begraafplaatsen. Gezien de alsmaar voortgaande VS oorlogen ben ik daar niet optimistisch over.

richarrd
richarrd4 mei 2016 - 6:29

Christa Noella wil een punt maken tegen racisme door bekend te maken dat ze dit jaar geen doden wil herdenken. Dan worden de racisten boos, en gaan haar intimideren en bedreigen omdat ze tegen hén actie voert, om de doden van de Tweede Wereldoorlog geven ze geen zier, en om vrijheid ook niet. Je moet geen statement maken tegen racisme in Nederland, want dan krijg je problemen met de racisten, die daadwerkelijk alles, zoals bijvoorbeeld de dodenherdenking, gebruiken om hun racistische denkbeelden en ideeen te rechtvaardigen.

2 Reacties
richarrd
richarrd4 mei 2016 - 10:01

Erik Mulder U bent hier de extremist door Christa Noelle een eng, en erg fout mens te noemen die onzin en bekrompen extremistische vooringenomenheid spuit. Er zijn heel veel mensen in Nederland die racisme goedkeuren omdat ze vinden dat de mensen het er zelf naar hebben gemaakt, het is in Nederland duidelijk de trend, en toch gaan al diezelfde mensen gewoon doden herdenken op 4 mei. Het is duidelijk dat u ook geen afstand neemt van alle doodsbedreigingen en intimidatie's die geuit zijn richting Christa Noelle, alleen omdat zij gezegd heeft dat ze niet mee gaat doen met het herdenken van de doden op 4 mei. U zou zich meer zorgen moeten maken over de intimidatie's en bedreigingen richting Christa Noelle in plaats van u zorgen te maken over de uitingen van Christa Noelle. Dat u dat als centrum-links iemand niet doet is heel erg.

Dunya2
Dunya24 mei 2016 - 10:29

Grappig dat mensen voordat ze rechts-extreme ideeën naar voren brengen, zeggen dat ze geen sympatisant van de pvv zijn of centrum-links. De grenzen moeten totaal gesloten worden, geen enkele economische vluchteling uit Syrie mag naar Europa komen. Er is in Syrie niet overal oorlog. Overigens ben ik geen racist, ik ben absoluut geen pvv-er (buitenlanders eruit en graag hogere uitkering voor mij (ik ben links)).

Verlichte Liesbeth
Verlichte Liesbeth4 mei 2016 - 6:20

Zomaar een vraag: welke groep heeft een hekel aan homo's, joden en vrouwen en is vaak ook onvriendelijk tegen andere islamieten? Als je onrecht wilt bestrijden, doe het dan goed!

2 Reacties
Ben Joop
Ben Joop4 mei 2016 - 10:58

PVV aanhangers! Dat is de meest homofobe stroming in Nederland, gevolgt door CDA'ers. http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-kiezer-negatiefst-over-homo-s~a2892977/

Paul250371
Paul2503714 mei 2016 - 11:51

Mannen

peterh2
peterh24 mei 2016 - 6:03

In ieder geval hebben we nu na de jaarlijkse Zwarte Pieten discussie en het steeds terugkerende vuurwerk meldpunten ook de terugkerende 4-mei dilemma's. Wat dit duidelijk bloot legt is dat jonge generaties en allochtonen steeds duidelijker voor hun neming en belangen opkomen, zich steeds nadrukkelijker profileren en de confrontatie zoeken. Hoewel dat misschien voor veel mensen even wennen is vind ik dat wel een goede ontwikkeling: juist als het hard botst getuigd daar van gelijkwaardigheid, geen groepen meer die stilletjes volgzaam zijn. De wereld veranderd, wellicht dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van de suprematie van de neoliberale blanke babyboomer...

3 Reacties
Peter Smit2
Peter Smit24 mei 2016 - 7:06

Een herdenking van oorlogsslachtoffers neoliberaal noemen, je moet het maar durven

JoostHelder
JoostHelder4 mei 2016 - 7:34

"Wat dit duidelijk bloot legt is dat jonge generaties en allochtonen steeds duidelijker voor hun neming en belangen opkomen" Nee, dat doet het niet. Die Crista Noella is ook van de anti zwarte pieten en onderdeel van een heel klein groepje (minder dan 100) AFA'ers dat graag provoceert. Prima, maar om te denken dat zij staan voor de jonge generaties is onzin.

jellevwal
jellevwal4 mei 2016 - 7:48

Welk dilemma ? Het probleem is dat de herdenking wordt opgeëist voor politieke belangen. Een Gelderse gemeente die ook Duitse doden wilde herdenken werd getrakteerd op een kort geding, en een reclame vliegtuig tijdens de herdenking met de tekst 'Vorden fout'. Het is mogelijk dat ik me in de naam van de gemeente vergis.

richarrd
richarrd4 mei 2016 - 6:03

Het is wel echt waar, als je terecht een statement wilt maken door niet aan de dodenherdenking mee te doen, krijg je meteen de nationalisten op je dak. Je krijgt in ieder geval te maken met mensen die door middel van intimidatie mensen willen dwingen aan de dodenherdenking mee te doen. Wat heeft dat met vrijheid te maken? Dat er zoveel mensen zijn die 4 mei gebruiken om anderen te onderwerpen, te intimideren en te onderdrukken, is echt triest. In plaats van anderen te dwingen de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, zouden ze zelf niet meer met 4 mei mee moeten doen, omdat mensen die anderen willen onderwerpen en anderen hun vrijheid wil afnemen, niets met een herdenking van de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Ik zou zou de mensen die anderen intimideren en manipuleren in de naam van 4 mei willen oproepen om alsjeblieft niet naar de dodenherdenking te komen of er op wat voor manier aan mee te doen, omdat de dodenherdenking nooit gebruikt zou moeten worden door nationalistisch ingestelde mensen. Want dat is me toch van een brutaalheid, dat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Deze mensen verpesten gewoon de sfeer.

JoostHelder
JoostHelder4 mei 2016 - 6:02

"De meeste Nederlanders bleven aan de zijlijn toekijken. En misschien hadden ze gelijk, afwachten was immers veiliger." "De meest strijdbare delen van het verzet vochten immers niet voor Nederland en Oranje" Wat een rare steken onder water richting Nederland en 'de Nederlander'. Waar komt die afkeer vandaan? "Ze herdachten daar waar hun vrienden en kameraden gefusilleerd, opgepakt of gedeporteerd waren. De nationale herdenking op de Dam is zo bezien meer bedoeld voor kortom degene die de oorlog op een nationalistische manier willen herdenken." 'Zo bezien'? Wat is het verband? Dat mensen vanwege persoonlijke ervaringen iets op een specifieke plek herdenken zegt toch niets over diegenen die ergens anders iets herdenken? Het verband ontbreekt en wordt ook op geen enkele manier toegelicht.

Nick the Stripper
Nick the Stripper4 mei 2016 - 5:37

mulligan 3 mei 2016 at 23:54 [Echter, u kunt geen enkel land noemen dat fascistisch is of was en niet nationalistisch] Ik durf zomaar te beweren dat Islamitische Staat fascistisch is. Fascisme gebaseerd op religieus totalitarisme, niet op nationalisme.

1 Reactie
Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan4 mei 2016 - 9:27

Het Kalifaat is niet zozeer fascistisch alswel zeer zuiver islamitisch. Islam is - de ontstaans- en vroege vormingsgeschiedenis indachtig - in de grond een staatkundige godsdienst. De wereld is verdeeld in het huis van islam en het huis van de ongelovigen (huis van oorlog). Het (door God verzekerde) doel is om de oemma te verenigen en onder te brengen in het Kalifaat onder de van God gegeven sharia wetgeving: alle mensen moeten de wet van God gehoorzamen. het uiteindelijke doel is bereikt en het huis van vrede gegarandeerd als alle niet moslims of zijn bekeerd tot islam of gedood. Mensen van het boek (Joden en Christenen) mogen als rechteloze (ook het recht op leven is niet gewaarborgd) burgers worden getolereerd zolang die strijd nog duurt.

Mark Gh
Mark Gh4 mei 2016 - 5:22

Wat een onzin weer. We herdenken vanavond "allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties." Door daar een politiek statement van te willen maken misken je het offer dat deze mensen hebben gegeven en gebruik je hun dood voor jouw persoonlijke doelen.

slopsma
slopsma4 mei 2016 - 3:12

Geloof maar weinig van dit stuk, sorry. Inhakken met getrokken sabel op mensen die herdenken? En het verzet was gericht tegen kolonialisme? Soldaat van oranje (Erik Hazelhoff Roelfzema) wist na de oorlog niet hoe gauw hij naar indonesie moest gaan, om daar te vechten voor Nederland. Hij was zeker de enige niet. Het verzet wat niet vocht voor Nederland? Onzin! Misschien een paar communisten die vochten voor Rusland dan zeker? En dan de visie van de grootouders als algemene waarheid verkondigen is natuurlijk ook onzin.

Piet de Geus
Piet de Geus3 mei 2016 - 23:18

Dit klinkt wel erg als indoctrinatie door communisten die het verzet claimden, hoewel ze daar zelf doorgaans pas aan meededen toen de Duitsers het Molotov–Ribbentrop Pact verbraken en ze toestemming van de partij kregen. En die waren nadat WOII overging in de Koude Oorlog inderdaad niet al te welkom bij herdenkingen. Met een vrije keus had dat niks te maken, al is het voor het ego beter om het zo te presenteren. En al vormden de BS onder Bernhard vooral het naoorlogs verzet (inderdaad uit angst voor het communisme), het is werkelijk kolder om het voor te stellen dat 'de meest strijdbare delen van het verzet' niet voor Nederland en Oranje vochten: dat is weer die valse claim waarmee de communisten zich het verzet probeerden toe te eigenen om daarmee zieltjes te winnen. De talloze gereformeerden die aan het verzet deelnamen waren bijvoorbeeld wel degelijk Oranjeklanten.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman4 mei 2016 - 7:57

Ja, de CPN-leiding had een weifelende houding bij aanvang van de oorlog vanwege het Mol-Rib pact. Neemt niet weg dat de partij al voor de oorlog voorbereidingen op illegaliteit had getroffen en vrij snel -vooral onder druk van de communistische basis- tot actie overging. Het was veruit de grootste verzetsorganisatie. En ook de club die een centrale rol speelde bij de februaristaking -4 maanden voordat de Duitsers het pact verbraken. Zo’n 2000 Nederlandse communisten zijn in de oorlog om het leven gekomen. De organisatie die overigens als eerste verzet ging plegen was de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij van Henk Sneevliet.

Piet de Geus
Piet de Geus4 mei 2016 - 8:56

"Het was veruit de grootste verzetsorganisatie." Het grootste deel van het verzet hielp mensen onderduiken. En bij veel communisten viel nu eenmaal weinig onder te duiken. Dat ging een stuk beter bij religieuzen op het platteland.

OlavM
OlavM3 mei 2016 - 23:07

[Dat is iets heel anders dan de dodenherdenking zien als een waarschuwing tegen oorlog, fascisme en racisme in het algemeen. De oproep van Noëlla is zo bezien een echo van een oudere herdenkingstraditie die de oorlog wil herdenken om het nationalisme en fascisme dat eraan vooraf ging te bestrijden.] Zo denk ik er precies ook over. Ik begrijp Christa Noëlla's redengeving goed, maar ben het desondanks niet eens met haar conclusie, die ik niet goed vind: niet herdenken. Overigens moet worden gezegd dat ze anderen daartoe niet opriep, maar alleen haar eigen standpunt weergaf. (Vele reaguurders hebben dit niet goed begrepen). De dodenherdenking heeft voor mij ook altijd betekend (en zou dat m.i. ook voor anderen moeten doen): trek hieruit je conclusies voor het heden, en daarnaast over ons eigen kolonialistische verleden. Dus ja, Christa heeft er gelijk in, dat ook de andere vormen van fascisme en onderdrukking de gerechtvaardigde aandacht moeten krijgen. Maar dat kan nu juist m.i. ook aan de hand van de dodenherdenking. We moeten inderdaad de lijn doortrekken naar de huidige verrechtsing en opkomende moslimhaat.

OlavM
OlavM3 mei 2016 - 22:58

[De meest strijdbare delen van het verzet vochten immers niet voor Nederland en Oranje, maar tegen nationalisme, kolonialisme en fascisme]. En zo luidt niets dan de pure waarheid!

Aldus Mei
Aldus Mei3 mei 2016 - 21:55

Nationaal is niet het zelfde als nationalistisch

2 Reacties
cockpol
cockpol4 mei 2016 - 4:13

"De meest strijdbare delen van het verzet vochten immers niet voor Nederland en Oranje, maar tegen nationalisme, kolonialisme en fascisme." (Sawan Kafah Blank) Er was een tijd dat er zoiets was als bevrijdend volksnationalisme, en het bestaat nog, bv. De koerden, indianen die hun eigenheid en grondstoffen willen beschermen, de nationalisten in Ulster, die een einde gemaakt hebben aan discriminatie, Cuba die zich losvocht van het Amerikaanse imperialisme, en nog zovele voorbeelden meer. Nationalisme kan een bevrijdende werking hebben, en moet niet noodzakelijk als iets reactionairs beschouwd worden. Nationalisme moet niet altijd als een probleem gezien worden. In dit stuk wordt het nationalisme in een zin genoemd met kolonialisme en Fascismlme. Dat is mijn inziens een zeer ongenuanceert oordeel.

richarrd
richarrd4 mei 2016 - 6:08

Nationaal wordt nationalisme, wanneer nationale denkbeelden door middel van intimidatie aan anderen wordt opgedrongen.

Sophiez
Sophiez3 mei 2016 - 21:55

Mooi en persoonlijk verhaal. Ik denk alleen dat je nationalisme veel te eng ziet. Een taal en een cultuur zijn sociaal bindende elementen, het geeft identiteit en houvast. Het is net zoiets als religie en zoals je in elke religie fundamentalisten hebt, heb je ook extreme nationalisten. Echter zo leert de geschiedenis veel mensen die een religie aanhangen of in een bepaald land wonen en er in zekere mate trots op zijn op hun stukje identiteit zijn totaal ongevaarlijk.

2 Reacties
richarrd
richarrd4 mei 2016 - 6:32

Bindende elementen die je door middel van intimidatie en bedreiging opgedrongen worden.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mei 2016 - 6:52

Ik denk niet dat het Karwan Fatah-Black om het nationalisme van identiteit en houvast gaat. Maar om het nationalisme dat tot oorlog en ellende leidt. Het nationalisme dat na WO2 opgeklopt werd om een koloniale oorlog te kunnen voeren. Het nationalisme met de door-en-door foute Oranjes als overkoepelend symbool. Het nationalisme dat eenheid met de eigen heersende klasse afdwingt terwijl solidariteit met andere volkeren geboden is.

Achterberghen2
Achterberghen23 mei 2016 - 21:55

Communistische activiste? Van de regen in drup?

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman4 mei 2016 - 6:45

Tja, er waren nu eenmaal weinig verzetsmensen van andere partijen. Die waren te druk met wegkijken.

Donostia2
Donostia23 mei 2016 - 21:51

Ik lees dit wel vaker: "De meest strijdbare delen van het verzet vochten immers niet voor Nederland en Oranje, maar tegen nationalisme, kolonialisme en fascisme". Ik weet heel zeker dat mijn familieleden die actief waren in het verzet vochten voor Nederland, niet zozeer voor de Oranjes. Men waagde niet het leven om te strijden tegen nationalisme. Men gaf het leven voor de bevrijding van Nederland. Niet voor abstracties. Ik begin te balen van het constant herschrijven van de geschiedenis. In die tijd was er nog helemaal niets mis met nationalisme.

3 Reacties
OlavM
OlavM3 mei 2016 - 23:54

@ Donostia: Nee hoor. Ik zie geen tegenstrijdigheid tussen vechten voor de bevrijding van Nederland enerzijds en tegen nationalisme anderzijds. Ook al vóór de Tweede Wereldoorlog waren communisten en consequente socialisten tegenstanders van nationalisme, maar zij vochten toch voor de bevrijding van Nederland. Als onderdeel van de wereldwijde strijd.

Donostia2
Donostia24 mei 2016 - 8:59

@OlavM. Dank voor Uw reactie, ik kan nu pas plaatsen waar deze malligheid vandaan komt. Ik had het achteraf kunnen weten, de schrijver, en enkele andere reageerders komen uit de Marxistische school. Het spijt me, communisten en consequente socialisten die nu nog praten over vrijheid die snappen er niet zoveel van. En nog een inzicht: ik snap nu ook de wonderlijke term "natiestaat". Ik heb een aantal jaren niet in Nederland gewoond, toen ik terugkwam hoorde ik mijn linkse vrinden dat woord steeds maar gebruiken. Aanvankelijk verstond ik nazistaat, daar kon toch niemand tegen zijn, dacht ik. Wat ik ervan begreep dat het een heel erg slecht fenomeen is, die natiestaat. Ik kan dat nu beter plaatsen. Ik blijf het een vreemd verschijnsel vinden, de "strijd" tegen de natiestaat. Even buiten onze West Europese rijkeluis bubbel zijn mensen juist heel erg blij met hun land.

OlavM
OlavM5 mei 2016 - 1:31

@ Donostia: Je babbelt er maar wat op los. De term “natiestaat” wordt noch door de schrijver, noch door mij gebruikt, en is zeker geen marxistisch begrip. En wat moeten we met zo’n merkwaardige uitlating: “Aanvankelijk verstond ik nazistaat, daar kon toch niemand tegen zijn…..”? Van jouw reactie valt geen chocola te maken.

Nailles
Nailles3 mei 2016 - 21:47

"Nationalistische" ipv Nationale Herdenking. Steeds bewust geniepig een stapje verder gaan in het bewust proberen te trappen op gevoeligheden van Nederlandse burgers van iedere komaf die de zwaar bevochten vrijheid genieten om zoals iedereen juist individueel te kunnen bepalen wie ze eerstens wensen te gedenken naast anderen die gevallen zijn voor ons aller vrijheden. Dus als je eerstens nabestaanden, dorps-, plaats-, of landgenoten, bepaalde bevolkingsgroepen, gevallenen in koloniën, politieke of geloofsgenoten wilt herdenken uit persoonlijke vrijheid en op de tweede plaats dan de anderen is dat júíst te danken aan die bevochten nationale vrijheid. Mensen als schrijvers hier die dan menen te moeten komen met nationalisme i.v.m. het geheel van de gevallen strijders voor vrijheid in onze en andermans nationale ruimtes, juist tegen dat kwaadaardige nationalisme, laten dan net als bij Christa Noëlla twee verklarende mogelijkheden. Zij zijn òf naïef cq dom òf kwaadaardig bewust gekeerd tegen de bevochten vrijheden voor ieder individu zelf te mogen uitmaken wie ze eerstens wensen te herdenken bij de gevallenen zonder niet ook alle anderen te eren in herdenking die de collectievevtwee-minuten stilte biedt. Deze kwaadaardige geesten willen anderen opleggen wie te herdenken en willen anderen dus vrijheden ontnemen. Want wie dwingt hen immers niet zelf te mogen weten eerstens slachtoffers in de koloniën te mogen herdenken zoals Noëlla prefereert of anderen zoals meneer hier ideologische kameraden? Maar het is hen niet genoeg. Anderen mogen geen vrijheid hebben eerstens of vooral anderen te willen herdenken.

1 Reactie
Donostia2
Donostia24 mei 2016 - 9:05

Dank Nailles. Zeer helder verwoord.

Jhonathan
Jhonathan3 mei 2016 - 21:32

Mooi verhaal Karwan Fatah-Black. Noëlla gaf echter zelf een totaal andere reden voor haar post.

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten4 mei 2016 - 6:46

Ik zie duidelijke overeenkomsten met haar post.

Jhonathan
Jhonathan4 mei 2016 - 8:34

@ SpijkerMaarten 4 mei 2016 at 08:46, "Ik zie duidelijke overeenkomsten met haar post." - Overeenkomsten zijn iets anders dan redenen.

PieterPan3
PieterPan33 mei 2016 - 21:32

Wederom de absolute totale onzin dat nationalisme en fascisme synoniemen zijn. Er zijn 195 landen op de wereld, allemaal meer of minder nationalistisch, maar in geen enkel land zal je fascisme vinden. Bovendien is het woord fascisme zo vaak misbruikt om tegenstanders het zwijgen op te leggen dat het woord betekenisloos is geworden. Men is zo bang geworden voor nationalisme dat men zelfs zo ver is gegaan om een unie aan te gaan die moest leiden tot de vernietiging van de natiestaten. Maar dit zal ook leiden tot een einde van de democratie, want een democratie kan niet bestaan zonder natiestaat, zonder een volk. En de tekenen van het einde van de democratie worden steeds duidelijker in de EU. En de weerstand daartegen wordt ook steeds groter en ik hoop dat er snel een einde aan komt, voordat het in een totale dictatuur leidt of dat er massale onlusten uit gaan breken.

3 Reacties
mulligan
mulligan3 mei 2016 - 21:54

Zeker zult u landen vinden die zeer nationalistisch zijn, maar niet fascistisch te noemen zijn. Echter, u kunt geen enkel land noemen dat fascistisch is of was en niet nationalistisch. Fascisme en nationalisme mogen dan geen synoniemen zijn, maar een verband is zonder meer duidelijk. Los daarvan lees ik in bovenstaand stuk ook nergens dat nationalisme en fascisme gelijkgesteld worden. Probeer eens te lezen wat er wel staat.

PieterPan3
PieterPan34 mei 2016 - 6:46

@mulligan Voor fascisme heb je niet persé een natie nodig. Een groep die zich gebonden voelt met een sterke leider kan bijvoorbeeld ook een religieuze groep zijn, zoals je ziet bij de islam.

mulligan
mulligan4 mei 2016 - 9:10

@PieterPan: Bij 'de' islam zie ik niets. Bij splintergroeperingen binnen cq. aan de rand van de islam zie ik het een en ander. En dan is het maar net de vraag welke definitie u van 'natie' u hanteert en over welke vorm van 'nationalisme' u spreekt. Desalniettemin wordt in het bovenstaande artikel nergens gesuggereerd dat nationalisme en fascisme synoniemen zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]3 mei 2016 - 21:21

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten4 mei 2016 - 6:44

Wiens grootouders? De grootmoeder van de schrijver blijkbaar niet.