Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Nooit eerder waren er zoveel bosbranden in Europa

Branden breiden zich uit naar steeds meer landen
Joop

Waarom de monarchie niet meteen afgeschaft?

  •  
13-10-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
864 keer bekeken
  •  
prinsesamalia

© Foto: RVD - Martijn Beekman

Iedereen zou op zijn achterste benen staan als je voorstelde het Kamerlidmaatschap erfelijk te maken
De kern van de monarchie is de erfelijkheid van het koningschap. Je kunt alleen staatshoofd worden door in het juiste wiegje het levenslicht te aanschouwen. Dat lijkt absurd en dat is het ook. Iedereen zou op zijn achterste benen staan als je voorstelde het Kamerlidmaatschap erfelijk te maken, of de spitspositie in het Nederlands elftal. Maar als het gaat om de troonopvolging is het blijkbaar acceptabel. In elk geval staatsrechtelijk.
Over die erfelijkheidskwestie doet premier Mark Rutte behoorlijk mistig in antwoord op Kamervragen. De premier schrijft dat de erfopvolger ook moet kunnen trouwen met een persoon van hetzelfde geslacht. Met andere woorden: als prinses Amalia met een vrouw trouwt, hoeft dat de toestemmingswet voor een huwelijk niet in de weg te staan. De erfopvolger kan dan gewoon de troon bestijgen.
Maar hoe het dan verder moet met de erfopvolging vertelt de premier er helaas niet bij. ‘Het is niet dienstig om nu vooruit te lopen op een dergelijke weging in het kader van de toestemmingswet,’ schrijft hij in de in politiek Den Haag gebruikelijke cryptotaal. Regering en Staten-Generaal kunnen zo nodig op dat moment stilstaan ‘bij de afstammingsrechtelijke positie van kinderen geboren uit het desbetreffende huwelijk in relatie tot het dan geldende afstammingsrecht’. Dat is een hele mond vol, maar het betekent zoiets als: zien we dan wel.
Een nogal teleurstellende verklaring van de premier. Amalia (of wie er ook na haar komt) mag dus met een persoon van hetzelfde geslacht trouwen. Nogal wiedes, want het homohuwelijk is al twintig jaar in de Nederlandse wet geregeld. Waarom een uitzondering maken voor een lid van het Koninklijk Huis? Toch wringt het hier, want een huwelijk waaruit per definitie geen kinderen geboren kunnen worden (althans niet op de natuurlijke manier) is moeilijk te rijmen met het principe van de erfopvolging.
Volgens mij had Rutte een veel duidelijker antwoord kunnen geven. Hij had kunnen schrijven dat de monarchie met onmiddellijke ingang wordt afgeschaft. Het uitgangspunt waarop ze is gebaseerd staat immers haaks op de democratie. De koning(in) zou plaats kunnen maken voor een gekozen president (m/v).
Dat zou niet alleen een einde maken aan het uit de Middeleeuwen stammende begrip ‘erfelijkheid’, het zou ook nog vele malen goedkoper zijn. Rutte en zijn opvolgers zouden zich niet meer elk jaar tijdens de behandeling van de begroting Koninklijk Huis in allerlei ongeloofwaardige bochten hoeven te wringen om kritische vragen over de kosten van de monarchie te ontlopen. Een president kost ook wel enig geld, maar toch lang niet zoveel als een vorstenhuis, waarbij je ook de echtgenoot (of echtgenote), het afgetreden staatshoofd en de troonopvolger een riante uitkering moet verschaffen. En waarbij je dient op te draaien voor de uitgaven voor paleizen, landgoederen, de inrichting van de woonvetrekken en noem maar op.
Ja, een president zou alleen maar voordelen hebben, en geen enkel nadeel. Behalve dan voor de Oranjes, maar die redden zich wel, zeker financieel. Voor de roddelbladen zou het verdwijnen van de monarchie overigens ook niet zo prettig zijn. Maar wie heeft daar nou medelijden mee?

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (61)

Kuifje3
Kuifje314 okt. 2021 - 13:23

En als de Belgen ons nou binnenvallen? Wie moet dan de troepen leiden?

1 Reactie
Gaz Typari
Gaz Typari15 okt. 2021 - 9:52

Mark Rutte.

Gerry Jöris
Gerry Jöris14 okt. 2021 - 9:12

Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Vive les Pays-Bas, Vive la Republique.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2021 - 6:14

Een president zou in ieder geval beter democratisch te controleren zijn, ook op malversaties en werkelijke benodigdheden, oneigenlijk gebruik van middelen etc... Hier bepaalt blijkbaar de minster president ( in dit geval Rutte) wat er allemaal naar het koningshuis aan financieel middelen wordt toegeschoven en/of dat verantwoord moet worden. Er staat in de praktijk geen enkele verantwoordelijkheid noch verantwoording tegenover. Het is een achterhaald instituut waarvan de inhaligheid geen grenzen kent, neo-liberale politiek en gedrag pur sang.

OlavM
OlavM13 okt. 2021 - 23:43

Waarom de monarchie niet meteen afgeschaft? Dat zoiets voorlopig onmogelijk is, is duidelijk. -De meerderheid van de bevolking zwijmelt nog steeds over het koningshuis, of vaker misschien nog "de koninklijke familie". Bouquet-reeks optima forma. -Een effectieve lobby bestaat voor (behoud van) de monarchie, waarin grote kapitaalsgroepen, een politieke en bestuurlijke elite, en andere belanghebbenden participeren op grond van eigen daarbij gemoeide belangen. Hierbij worden vermeende voordelen van het koningschap voor het land voorgespiegeld. -Het deel van de bevolking dat op basis van democratische en rationele argumentatie een niet-erfelijk, algemeen en periodiek verkiesbaar, en indien nodig afzetbaar staatshoofd voorstaat, heeft nog steeds niet de meerderheid hiervan weten te overtuigen. De Oranje-mythe is hardnekkig. -De procedure om de Grondwet te wijzigen in de zin dat het staatshoofd een algemeen gekozen, tijdelijk in functie zijnde president is, is buitengewoon moeilijk te voltooien, wegens de eisen die aan zo'n wijziging worden gesteld. (Zoals een 2/3 meerderheid in beide Kamers van de Staten-Generaal).

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2021 - 6:24

Olav/M Al zou het afnemen, zodra Amalia, enigszins verplicht aan haar stand, weer een kleine spruit ter wereld brengen die met de nodige middelen gepromoot wordt, alles wordt 'uit de kast' gehaald, gaat het weer van o...ah.... en is het pleit weer beslecht, dan smelten de harten weer als sneeuw voor de zon. Manipulatie alom en men trapt erin met grote voeten. De journalistiek doet hier aardig aan mee. Zij weten dit aardig uit te venten. Ze komen ook altijd precies op tijd, in meer dan een betekenis van het woord.

Nemo2
Nemo213 okt. 2021 - 23:15

Ik hoop eigenlijk dat die drie meiden op een dag zeggen dat ze geen van allen zin hebben in die poppenkast van de monarchie, die Alexia schijnt al eens gezegd te hebben dat ze daar niet veel voor zou voelen. Dan zou je de poppen aan het dansen hebben. Formeel kun je natuurlijk volgens de regels verder in de familie gaan zoeken, maar ik denk dat het koningshuis daar niet populairder van zou worden. Ik vermoed dat veel mensen nog nooit gehoord hebben van Graaf Claus-Casimir of Gravin Leonore. Mij waren die namen in ieder geval totaal onbekend. En stel je voor dat Prins Brilnard koning zou worden. Nou is de kans daarop erg klein, want hij staat ergens helemaal achteraan in de rij, maar theoretisch zou het mogelijk zijn, je moet er toch niet aan denken....

Juistem2
Juistem213 okt. 2021 - 21:11

Ik weet niet of het waar is maar ik las dat onze koninklijke familie weigert om een dna test te doen waaruit zou kunnen blijken dat ze geen recht op de troon hebben. Dat zou het wel makkelijker maken die middeleeuwse poppenkast op te doeken tot iets wat meer bij deze tijd past.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 okt. 2021 - 19:32

De vraag stellen is hem beantwoorden. Ik zie een einde komen aan de monarchie als de familie er zelf mee op wil houden. Of als hun populariteit zo gezakt is dat er nauwelijks meer sprake is van draagvlak. Tot zo lang blijft de monarchie bestaan want stabiliteit is ook belangrijk en het volk weet dat instinctief. De republikeinen hebben uiteraard volkomen gelijk dat een erfelijk staatshoofd tegen de principes ingaat van een democratie. Maar hun standpunt wordt telkens in democratische verkiezingen afgewezen. We doen het er gewoon mee. Ik wijs de voorstanders van de republiek, met als grote voorbeeld ons buurland Duitsland, op het feit dat de gekozen rijkspresident en ijzervreter Paul van Hindenburg in 1933 Hitler benoemde tot rijkskanselier. Iedereen weet hoe dat is afgelopen.

3 Reacties
OlavM
OlavM13 okt. 2021 - 23:53

@ FransAkkermans1947: [.....het feit dat de gekozen rijkspresident en ijzervreter Paul van Hindenburg in 1933 Hitler benoemde tot rijkskanselier.] Natuurlijk een valse vergelijking. Hindenburg was aartsconservatief, hoogbejaard en volgens sommige bronnen zelfs dementerend. In elk geval dacht hij Hitler voor zijn eigen karretje te kunnen spannen, wat, zoals we weten, een fatale misrekening was. Een president in Nederland zal voornamelijk ceremoniële taken hebben, en wellicht ook nog informateur zijn bij het tot stand doen komen van coalitiekabinetten na algemene verkiezingen, maar zal, evenmin als de koning nu, de macht hebben een regeringsleider aan te stellen.

OlavM
OlavM13 okt. 2021 - 23:55

En het huidige Duitsland is tegenwoordig inderdaad "een groot voorbeeld" waar het om de aard en functie van het presidentschap gaat.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194714 okt. 2021 - 11:27

@OlavM U heeft gelijk. Slechte vergelijking, ik heb niets tegen een republiek maar nu niet in Nederland. Maar dat Duitsland nu wel een republiek is komt door het falen van Keizer Wilhelm. Ik zie Belgie nog eerder de monarchie afschaffen.

Joop den Uil
Joop den Uil13 okt. 2021 - 16:48

Kunnen we de Raad van Europa niet eens vragen om een rapport over het KH ? kosten/baten etc zonder de emoties van sommige Hagenaars. Met het gevaar dat ze adviseren om er nog meer geld in pompen ... Overigens ... er is wat met sex met die oranjes in de afgelopen 600 jaar.

adriek
adriek13 okt. 2021 - 15:18

Ik snap de voordelen van de afschaffing van het koningshuis, maar ik zie geen enkel voordeel van een president. De ministerpresident heeft geen 'baas' nodig en een president met een ceremoniele rol kun je net zo goed weg laten.

1 Reactie
JasDon
JasDon13 okt. 2021 - 17:04

Een president die direct wordt verkozen kan juist binnen bepaalde processen, zoals bij kabinetvorming juist het gewenste duwtje geven en daar ook echt een democratisch mandaat voor hebben.

Thuru
Thuru13 okt. 2021 - 14:02

Er is niet voldoende steun om monarchie af te schaffen. Er is overigens ook geen voordeel om een president te hebben, dan maar beter monarchie wat wel internationaal voordeel kan geven onder andere qua handel.

3 Reacties
Tom Lucassen
Tom Lucassen13 okt. 2021 - 15:48

Steeds meer, was dat in de jaren nog onder de 10%, nu gaat die al naar 40-50% voor afschaffing. Het is ook een idiote poppenkast. Sneu ook.

Jaco38
Jaco3813 okt. 2021 - 17:05

Tom, eens, waarbij wel een paar opmerkingen: - afname steun laatste enquête 2020 is wss ook beïnvloed door een aantal incidenten, vraag is of deze trend zich doorzet. April 2020 was 74% nog voorstander, eind 2020 was dit 60%; - volgens sommige onderzoekers zijn er aanwijzingen dat jongeren vaker milder over het koningshuis gaan denken naarmate ze ouder worden. - inconsistentie, afname steun koningshuis zet zich niet door in een positieve waardering van een presidentieel stelsel, die waardering is onveranderd laag, zo rond de 15%. Een deel burgers dat een slechte waardering voor het koningshuis geeft lijkt niet zozeer principieel tegenstander maar vindt WA geen goede koning

JasDon
JasDon13 okt. 2021 - 17:06

"Er is overigens ook geen voordeel om een president te hebben" Om vervolgens geen argumentatie te leveren, het hebben van een gekozen president kan zeker voordelen hebben. Zoals het mandaat te hebben om binnen zijn macht in te grijpen. En ook een gekozen president kan de wereld rond om handel te stimuleren.

Guido3
Guido313 okt. 2021 - 13:18

Ik denk niet dat mensen tegen een monarchie zijn, maar tegen de privileges die het koningshuis krijgt. Dat kun je prima beperken, al is daar een wijziging nodig in de grondwet.

2 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie13 okt. 2021 - 16:09

Ik ben behoorlijk tegen de monarchie. Het is een archaïsch achterhaald instituut dat niet meer zou mogen bestaan.

Jaco38
Jaco3813 okt. 2021 - 17:16

Guido, idd, dwz de argumenten van mensen die tegen het koningshuis zijn lopen uiteen van zuiver principiëel / staatsrechtelijk (ongeacht tegen) en bezwaren die reparabel zijn door bepaalde privileges aan banden te leggen.

MarcusLucas
MarcusLucas13 okt. 2021 - 13:03

Ik ben voorstander van de monarchie in Nederland. Daarbij vind ik dat het koningschap ceremonieel moet zijn, de ministeriële verantwoordelijkheid geldt, en er niet automatisch elk jaar meer geld naartoe moet gaan. Een gekozen president heeft voor mij nadelen. Kost uiteraard ook geld. En die functie zou dan binnen de kortste keren gepolitiseerd worden. Krijgen we dan als president Gerdi Verbeet of Johan Remkes of zo iemand? Mwah. Allerlei voordelen die de monarchie biedt verliezen we dan. Of het nou bij handelsmissies is, samenbindend boven de partijen staand, continuïteit, enz. Overigens zien we dat in landen die geen monarchie hebben zich alsnog dynastieën vormen, waarbij meerdere generaties in een familie macht vergaren en doorgeven. De Kennedy's zijn bekend, maar zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het is wellicht ook menselijk.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 okt. 2021 - 12:55

"Volgens mij had Rutte een veel duidelijker antwoord kunnen geven. Hij had kunnen schrijven dat de monarchie met onmiddellijke ingang wordt afgeschaft." Nee, dat had hij niet kunnen schrijven. Nederland is een constitutionele monarchie, het erfelijke koningschap is vastgelegd in de grondwet, specifiek in de artikelen 24 tot en met 31. Dat verander je niet zomaar even. "Toch wringt het hier, want een huwelijk waaruit per definitie geen kinderen geboren kunnen worden (althans niet op de natuurlijke manier) is moeilijk te rijmen met het principe van de erfopvolging." Nee hoor, het zou alleen betekenen dat na Amalia niet haar kind (want die heeft ze dan niet in dat scenario) maar de eerstvolgende in de lijn koning(in) wordt, dat zal haar jongere zus zijn. Mocht die ook geen kinderen krijgen, het nog jongere zusje, als die ook geen kinderen krijgt prins Constantijn, etc. Er komt natuurlijk op een gegeven moment een einde aan de lijst, maar dat is inherent aan monarchieën. Overigens is ook over die situatie nagedacht door onze schrandere wetgevers: als er geen erfopvolger meer is, komen de eerste en tweede kamer in verenigde vergadering bijeen om met een tweederde meerderheid een nieuwe koning aan te wijzen (artikel 30). Ik nomineer Gordon!

2 Reacties
OlavM
OlavM14 okt. 2021 - 0:20

@ Kees van Bemmelen: Amalia kan natuurlijk wel degelijk een kind krijgen, ook als ze een lesbische relatie heeft of gehuwd is met een vrouw. Bij de troonopvolging gaat het om "wettige" nakomelingen van de koning. Een "wettig" kind is een kind dat staande huwelijk is geboren. Dat staat dan in een familierechtelijke betrekking tot zijn ouders. Geen probleem dus.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen14 okt. 2021 - 10:05

Olav, Kennelijk had ik een verouderde opvatting van 'wettig kind' voor ogen, zie ook de discussie hier beneden.

develhunt
develhunt13 okt. 2021 - 11:14

Twee lesbiennes als koninklijk paar, met een anonieme sperma donor die voor het nageslacht gaat zorgen, waarom niet? Beter is het om de poppenkast die heel veel geld kost een keer af te tuigen, een hele dure poppenkast, het is mooi geweest, na honderden jaren van schandalen en het schaamteloos leegplunderen van de schatkist volgt er ontslag op staande voet. Stank voor dank, dat dan wel weer, het doet even pijn, maar de vrijheid die de Oranjes tegemoet gaan zien, gaat voor hen ook als een bevrijding voelen, dat leven in een gouden stulp is niet meer van deze tijd.

7 Reacties
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 okt. 2021 - 13:25

Develhunt, "Twee lesbiennes als koninklijk paar, met een anonieme sperma donor die voor het nageslacht gaat zorgen, waarom niet?" Dat kan zeker, maar het aldus verwekte nageslacht is denk ik wel uitgesloten van de erfopvolging: de grondwet heeft het over 'wettige kinderen', dwz binnen het huwelijk geboren. Nou is er geloof ik in de jaren 90 wel iets veranderd in de wetgeving hieromtrent, dus helemaal zeker ben ik niet.

Jozias2
Jozias213 okt. 2021 - 19:04

@kees Waarom zou het kind onwettig zijn als Amalia de biologische moeder is?

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 okt. 2021 - 21:09

Jozias, Even aangenomen dus dat die wetswijziging uit de jaren '90 waarover ik het had hier niets aan heeft veranderd: omdat daarvoor beide biologische ouders getrouwd moeten zijn. Als Amalia getrouwd zou zijn met een vrouw en dus donorzaad nodig heeft van een kerel, dan is de biologische vader dus per definitie niet getrouwd met haar. Immers, het homohuwelijk mag dan in Nederland toegestaan zijn, polygamie is nog steeds verboden. Dan is het kind een 'bastaard'. Het zijn nogal ouderwetse noties vrees ik. Maar het koningshuis is natuurlijk ook een ouderwets instituut.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 okt. 2021 - 23:29

Het biologisch moederschap is een restje "natuurrecht". De echtgenote die op het moment van geboorte met de biologische moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, is sinds 2014 juridisch moeder. Met echtgenoten gaat dat niet anders.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 okt. 2021 - 23:30

Die worden zo vader. Biologisch vaderschap is daarbij geen vereiste.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen14 okt. 2021 - 10:02

Danielle, Dus het kind zou in die omstandigheden wel wettig zijn? Dan heb ik niets gezegd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2021 - 11:53

[Dus het kind zou in die omstandigheden wel wettig zijn? ] Dat denk ik wel.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen13 okt. 2021 - 11:06

Ok, Amalia for president dan maar.

Grooteman2
Grooteman213 okt. 2021 - 11:00

.Ja hoor, een president ontvangt zijn buitenlandse gasten wel bij hem thuis? Natuurlijk heeft die ook een paleis of iets dergelijks met pracht en praal en een rits personeel. Plus de kosten om hem te kiezen en dan ben je bijna net zoveel kwijt als nu.Je zal wel iets besparen maar dat verlies je driedubbel terug met het verlies aan prestige in het buitenland. Stel je een handelsdelegatie naar bijvoorbeeld Azie voor met een president (laten we zeggen Rutte) of 1 met een koning en koningin. No brainer.

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2021 - 12:05

[Plus de kosten om hem te kiezen en dan ben je bijna net zoveel kwijt als nu.] De Bondspresident van Duitsland wordt gekozen door de Bondsdag dus geen extra kosten. Daarnaast verdient ie geloof ik een paar ton per jaar. Nogal een verschil met wat de koninklijke familie ons jaarlijks kost. [Je zal wel iets besparen maar dat verlies je driedubbel terug met het verlies aan prestige in het buitenland.] Ik heb niet het idee dat Duitsland internationaal zoveel minder prestige kent dan Nederland omdat het land geen monarchie is. Oftewel: onzinargumenten.

JoepJos
JoepJos13 okt. 2021 - 12:05

Ik zie uw stellingen zeer graag onderbouwt met relevante cijfers. Ten tweede, naast een constitutionele monarchie zijn er nog veel andere mogelijke regeringsvormen. Ten derde, hoe doen andere landen zonder constitutionele monarchie het eigenlijk zo op handelsdelegatie?

Mr Ed
Mr Ed13 okt. 2021 - 12:34

"Ik heb niet het idee dat Duitsland internationaal zoveel minder prestige kent dan Nederland omdat het land geen monarchie is." Duitsland is ons buurland, hoeveel mensen in Nederland weten wie de Duitse president is? Ik denk dat de bekendheid van onze koning in Duitsland 10 keer zo groot is.

Nemo2
Nemo213 okt. 2021 - 13:50

@Abel: dat onze koning in Duitsland bekender is dan de Duitse president in Nederland, heeft weinig te maken met het internationale prestige van deze landen. De bekendheid van WA in Duitsland is meer het soort bekendheid van een bekende showfiguur of popster. Het is juist het voordeel van een president van het Duitse type, dat hij niet zo glamoureus is, daardoor kun je hem serieuzer nemen. Nou ben ik zeker geen bewonderaar van Steinmeier, maar hij heeft bij mij toch heel wat meer prestige dan die Oranje playboy.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 okt. 2021 - 23:32

Vorstenhuizen zijn in de regel nogal duur. Het Nederlandse is daarop geen uitzondering.

Jozias2
Jozias213 okt. 2021 - 10:53

Waarom zou het qua troonopvolging een probleem zijn? Amalia kan toch gewoon moeder worden met een donor. Mits zij maar de biologische moeder is is er feitelijk geen verschil met de situatie dat ze met een man zou trouwen en kinderen zou krijgen. Elke troonopvolger stamt maar voor 50% rechtstreeks af en dat is bij een donor net zo. Zitten overigens ook nog wel wat nadelen aan een gekozen staatshoofd maar die passen niet in het frame. En het onderscheid met een Kamerlid is duidelijk. Die heeft echte macht een koning heeft een ceremoniële taak.

1 Reactie
Gaz Typari
Gaz Typari15 okt. 2021 - 9:51

Ze kan een kind adopteren. Erven is erven.

korheiden2
korheiden213 okt. 2021 - 10:46

Mee eens. De monarchie is iets uit lang vervlogen tijden. Vroeger op de christelijke school leerden we nog over het 'drievoudig snoer' God-vaderland-Oranje, dat niet eenvoudig verbroken wordt. Mensen konden met de tranen in hun ogen naar de franje van Oranje kijken. Nogal wat fans bezaten (en bezitten) de nodige prullaria. Een president kost ook geld, onze koning verbindt, hij verdient geld voor ons land, het zijn allemaal flauwekulargumenten die door Gerard Aalders in zijn 'Zwartboek Oranje' met feiten worden onderuit gehaald. Afschaffen, dat is het beste.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje314 okt. 2021 - 14:14

Troelstra dacht hetzelfde in 1918. Zelfs onder zijn eigen aanhang was er toen puntje bij paaltje kwam geen echte meerderheid tegen het koningshuis. Ondanks best foute gemalen en gemalin lijkt ons koningshuis niet echt te wankelen.

wittecisnoot
wittecisnoot13 okt. 2021 - 10:46

Presidenten hebben wel enorme nadelen. in de praktijk zijn ze gekozen met een agenda. Voor die agenda hebben ze macht nodig en voeren ze een beleid. Verder krijg je én een gekozen parlement en een gekozen president, twee gekozen kapiteins op een schip. Je kan de koning naar een gebied sturen en hij is neutraal. Hij heeft geen beleid gevoerd waar mensen tegen kunnen zijn. Een koning polariseert niet. Als ik Fransman zou zijn en Macron komt bij mij op bezoek: dan kan die op een voordeur rekenen die voor zijn gezicht gesloten wordt. Waarom hebben we een president nodig? Waarom is een staatshoofd noodzakelijk? Om te regeren niet, dat gaat prima want we hebben een staatshoofd nu dat niet regeert. Het land in crisis toespreken, dat kan de minster president, goed want die gaat ook direct over het beleid. We kunnen het prima bij een minister president houden.

3 Reacties
Mohawk2
Mohawk213 okt. 2021 - 11:44

Jij denkt aan presidentschappen zoals die in de VS en Frankrijk gestalte krijgen, waar de president zowel regeringsleider als staatshoofd is. Kockelmans bedoelt echter presidentschappen zoals in Duitsland en Italië, waar de president enkel staatshoofd is... een louter ceremoniële functie dus, zoals bij ons de koning heeft. Ik zeg doen!

wittecisnoot
wittecisnoot13 okt. 2021 - 13:08

@Mohawk : ook van... Waarom hebben we een minister van Lintjesknipzaken nodig? Geen staatshoofd kan prima werken..

OlavM
OlavM14 okt. 2021 - 0:05

@ wittecisnoot: [Voor die agenda hebben ze macht nodig en voeren ze een beleid. Verder krijg je én een gekozen parlement en een gekozen president, twee gekozen kapiteins op een schip.] Dat is onzin. Het gaat om totaal verschillende instituties en functies. De president is uitsluitend ceremonieel of stimulerend bij het vormen van een nieuwe regeringscoalitie. De premier heeft de leidende politieke bestuursfunctie. Het parlement heeft vooral een controlerende taak ten opzichte van de regering, maar kan ook zelf wetsvoorstellen doen.

Effie2
Effie213 okt. 2021 - 10:37

President Rutte, Wilders, Baudet? En die zouden goedkoper zijn dan ons koningshuis? Ik geloof er niets van. De koning is er niet alleen voor de achterban van de politieke partij met de meeste zetels, en dus de meeste macht, door de waan van het moment. En hij is niet alleen een prettige verschijning, maar ook nog betrouwbaar. …En is daarmee een stabiele factor.

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2021 - 12:10

[En die zouden goedkoper zijn dan ons koningshuis? Ik geloof er niets van.] Geloof is geen goede raadgever. Kijk naar de feiten. In Duitsland wordt de president door het parlement gekozen en verdient een paar ton per jaar. Nogal een verschil met de vele miljoenen die de Oranjes jaarlijks opstrijken.

Mr Ed
Mr Ed13 okt. 2021 - 12:43

"Geloof is geen goede raadgever. Kijk naar de feiten. In Duitsland wordt de president door het parlement gekozen en verdient een paar ton per jaar. Nogal een verschil met de vele miljoenen die de Oranjes jaarlijks opstrijken." De Duitse president verdient inderdaad een paar ton, echter (volgens wikipedia): "De administratie van de bondspresident zit in het Bundespräsidialamt, in de buurt van Schloss Bellevue. Het gebouw uit de jaren 1996-1998 wordt vanwege zijn vorm ook Präsidentenei (ei van de president) genoemd. Hoofd van het Bundespräsidialamt is een staatssecretaris, de Chef des Bundespräsidialamtes. In 2008 kostten president en Bundespräsidialamt de Duitse belastingbetaler een kleine 25 miljoen euro."

Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2021 - 15:55

[In 2008 kostten president en Bundespräsidialamt de Duitse belastingbetaler een kleine 25 miljoen euro.] En dat terwijl de monarchie in Nederland -toch vele malen kleiner dan Duitsland- de belastingbetaler jaarlijks zo’n 350 miljoen kost: https://archief.republiek.org/oranjes-kosten-samenleving-350-miljoen-euro-per-jaar/

Mr Ed
Mr Ed13 okt. 2021 - 18:06

"En dat terwijl de monarchie in Nederland -toch vele malen kleiner dan Duitsland- de belastingbetaler jaarlijks zo’n 350 miljoen kost:" Volgens een onderzoek door het Republikeins Genootschap en tijdschrift De Republikein, niet echt een onpartijdige bron. Ik heb trouwens niets met het koningshuis, maar ik denk dat een gekozen president in een politiek versnipperd land als Nederland nooit naar tevredenheid zal functioneren. Ik kan me in ieder geval niemand voorstellen die die rol op zich zou kunnen nemen.

Mark Huysman
Mark Huysman14 okt. 2021 - 8:36

[Volgens een onderzoek door het Republikeins Genootschap en tijdschrift De Republikein, niet echt een onpartijdige bron.] Zelfs als het Republikeins Genootschap er een factor 10 naast zou zitten dan is de monarchie hier nog steeds vele malen duurder dan het presidentschap in Duitsland. [Ik heb trouwens niets met het koningshuis, maar ik denk dat een gekozen president in een politiek versnipperd land als Nederland nooit naar tevredenheid zal functioneren.] De Oranjes krijgen ook veel (terechte) kritiek dus of dat veel zou uitmaken weet ik niet. Het fundamentele punt is dat erfopvolging ondemocratisch is. En als leden van het koninklijk huis zich te buiten gaan aan allerlei dubieuze zaken dan is het praktisch onmogelijk om ze tot de orde te roepen (of af te zetten), zie Prins Bernhard sr (en Prins Bernhard jr).

ton14024
ton1402413 okt. 2021 - 10:30

´´Over die erfelijkheidskwestie doet premier Mark Rutte behoorlijk mistig in antwoord op Kamervragen.´´ Mark is dan ook geen Orange. Zij moeten de kip met de gouden eieren in leven houden.

Langbroek2
Langbroek213 okt. 2021 - 10:20

Interesante materie. Stel dat Amalia besluit gender neutraal te worden, komt er dan ook een nieuw woord voor koning en koningin? Hare majesteit kan dan ook niet meer.

4 Reacties
itsme3
itsme313 okt. 2021 - 10:37

De functie die de regerend vorst krijgt is altijd: "Koning". Het maakt hiervoor niet uit wat voor geslacht de persoon heeft. Het is hooguit van belang voor de aanspreektitel, maar ook dan is "Koning" de genderneutrale versie.

van Putten
van Putten13 okt. 2021 - 10:39

Dan wordt het uiteraard Hunne Majesteit zoals gebruikelijk voor non-binaire personen. Verder is dit weer een gemakzuchtig en lui stukje tekst waarin wat gelegenheidsargumenten bij elkaar worden geraapt om het ongenoegen over onze monarchie te ventileren. Er is maar één reden waarom het erfelijk koningschap niet wordt afgeschaft en dat is het gebrek aan draagvlak hiervoor. Er zou een grondwetswijziging voor nodig zijn en hiervoor is geen politieke en maatschappelijke steun.

GHS
GHS13 okt. 2021 - 12:51

Ach en het zou Nederland niet zijn,mals er dan ook niet de kwestie zou ontstaan "wie mag president worden? Een blanke, een zwarte, een homo, een chirsten, een moslim met of zonder doekje, een CDA-er enz. enz. Neen hoor, laat maar rustig zo als het is.

Winterdepressie
Winterdepressie13 okt. 2021 - 16:13

Ehhmm.. Een Koningit'je?