Joop

Waarom de term 'identiteitsjournalistiek' terecht tot verontwaardiging leidt

  •  
03-06-2018
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
newspapers-444447_1920
Voor wie zich afvraagt waarom diversiteitsbeleid in Nederland toch zo moeilijk van de grond komt, is de column van Tom-Jan Meeus bijzonder leerzaam
In een uitstekend artikel reageert Volkskrant-journaliste Nadia Ezzeroili op de column van collega-journalist Tom-Jan Meeus, anderhalf week geleden in NRC. De door Tom-Jan gelanceerde term ‘identiteitsjournalistiek’ leidde de afgelopen week terecht tot afwijzende reacties. Ook Harriet Duurvoort schreef er jongstleden donderdag een prima column in de Volkskrant over.
Het aloude cliché dat kleurenblind zijn een pré is De NRC-journalist vervalt in het aloude cliché dat het om kwaliteit gaat en niet om kleur. Mogelijk is ook hij van mening dat je kleurenblind moet zijn om voldoende journalistieke afstand te bewaren. In lijn met deze visie ken ik het voorbeeld van een moslima die bij haar sollicitatie voor een functie op een van de mediaredacties letterlijk kreeg te horen dat ze niet objectief kan zijn ‘omdat’ ze een hoofddoek draagt. Cynisch gezegd kan deze redenering dus betekenen dat journalist Tom-Jan Meeus wél objectief is ‘omdat’ hij geen hoofddoek draagt.
In weerwil van wat vaak wordt gedacht, is kleurenblindheid in de journalistiek helemaal geen pré. Je kan nog steeds prima journalistieke afstand bewaren als je juist wél scherp aanvoelt dat er verschillende kleuren, verschillende perspectieven zijn van waaruit je nieuws en maatschappelijke ontwikkelingen kan bezien. Ik wil het daarom graag omdraaien: als je niet inziet dat er meerdere perspectieven op maatschappelijke ontwikkelingen zijn, is het lastig om een goed journalist te kunnen zijn.
Biculturele journalisten krijgen geregeld onvoldoende ruimte Voor biculturele journalisten gelden dezelfde hoge journalistieke standaarden als voor witte journalisten. Maar biculturele journalisten hebben ook het vermogen om vanuit een ‘ander’ perspectief naar het nieuws te kijken, een perspectief dat Tom-Jan Meeus niet heeft. Veel mediaredacties maken daar alleen nog weinig gebruik van: ze geven journalisten met een migratieachtergrond geregeld onvoldoende ruimte om vanuit een ander dan wit-Nederlands perspectief redactionele bijdragen te leveren.
Sterker nog: vaak worden biculturele journalisten door een witte eindredactie (onbewust) aangestuurd om vanuit het perspectief van diezelfde witte eindredactie onderwerpen te benaderen. De consequentie daarvan is dat diversiteit op de werkvloer soms weinig meerwaarde heeft, omdat je biculturele journalisten vraagt om het perspectief van journalisten als Tom-Jan Meeus leidend te laten zijn.
Volgens het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is de Nederlandse samenleving inmiddels ‘opgebouwd’ uit burgers uit maar liefst 233 herkomstlanden. In het goed uitoefenen van je journalistieke beroep, zou het serieus nemen van de verschillende perspectieven binnen onze gemixte samenleving dus een randvoorwaarde moeten zijn.
Hoe benut je een gevarieerde redactie? Biculturele journalisten schrijven vaker niet dan wel over of vanuit de ‘eigen gemeenschap’. Op andere momenten hanteren ze in hun journalistieke werk echter wél een veel persoonlijker perspectief. Zoals op de dag waarop Tom-Jan Meeus de term ‘identiteitsjournalistiek’ lanceerde. In dezelfde editie schreef Tom’s NRC-collega Lamyae Aharouay een bijzonder krachtige column over het manifest van ‘Vrij Links’. Het is dit type column dat niet autonoom door Tom-Jan Meeus geschreven had kunnen worden, eenvoudigweg omdat de journalist niet persoonlijk door dat manifest wordt geraakt. Vanuit zijn persoonlijke perspectief ziet Tom-Jan mogelijk niet welke onware stellingen er in dit manifest staan over ‘dé moslim’.
De vraag die hier vervolgens opdoemt is: kan een column als die van Lamyae Aharouay dan niet door een autochtoon-Nederlandse journalist worden geschreven? Het antwoord: ja dat kan wel! Maar daartoe moet je wel worden ‘gevoed’ door een netwerk van mensen of collega-journalisten met een biculturele achtergrond.
Nadia Ezzeroili schrijft in de Volkskrant over: “Een nieuwsmedium bedient zijn publiek beter als de berichtgeving niet alleen gevarieerd is, maar onderwerpen ook met zo veel mogelijk perspectieven zijn besproken tijdens redactievergaderingen. De kans dat een onderwerp vanuit diverse perspectieven en netwerken wordt benaderd, is logischerwijs groter met een diverse redactie – ongeacht wie het stuk uiteindelijk schrijft.”
De giftige term ‘identiteitsjournalistiek’ Terug naar de term ‘identiteitsjournalistiek’. Terecht schrijft Nadia Ezzeroili daar vandaag over: “Een giftige term als ‘identiteitsjournalistiek’ als afgeleide van ‘identiteitspolitiek’ suggereert een loyaliteitsconflict. Politieke partijen die alleen het belang dienen van een bepaalde groep doen dat omdat ze in de eerste plaats loyaal zijn aan hun eigen groep. Zo legt deze gevaarlijke analogie van Meeus weliswaar niet bewust, maar wel achteloos een verdenking op allochtone journalisten: dat ze niet de waarheidsvinding dienen, maar de belangen volgen van hun herkomstgroep – en dus niet neutraal verslag kunnen doen.”
“Je zou”, zo vervolgt Nadia terecht, “kunnen zeggen dat zulke redeneringen het spiegelbeeld zijn van de naargeestige tak van de antiracismebeweging – een groep die altijd klaarstaat om journalisten met een migratieachtergrond vanaf de zijlijn juist een gebrek aan loyaliteit aan de herkomstgroep in de schoenen te schuiven. Want in hun perceptie zijn allochtone journalisten die geen verslag doen van de multiculturele samenleving zoals zij dat willen, ofwel ‘verkaast’ of onderdeel van een groot mediacomplot waarbij ze als pionnetjes door hun witte bazen worden ingezet.”
Overigens maakte de Ombudsman van de Volkskrant het vorige week allemaal nog een beetje erger. Hij schreef “dat je zelfs kunt betogen dat leden van een groep de minst geschikten zijn om verslag te doen van hun eigen wereld – tegenover hun kennis dreigt gebrek aan verwondering en nieuwsgierigheid van de buitenstaander”.
Zo worden biculturele journalisten met één pennenstreek door de Ombudsman van de Volkskrant afgeslacht. Als we deze bijzondere redenering van de Volkskrant-Ombudsman zouden volgen, kunnen voortaan alleen nog niet-etnische Nederlanders ‘met verwondering en nieuwsgierigheid’ over de Nederlandse samenleving schrijven. Maar ik denk niet dat de Volkskrant-Ombudsman dát bedoelt.
Méér dan alleen een journalistiek en maatschappelijk belang In een samenleving die met de dag etnisch-cultureel en religieus gevarieerder wordt, is representativiteit in de media méér dan alleen een journalistiek en maatschappelijk belang. Representativiteit in de media is ook een commercieel belang. In het deze week afgeronde mediaonderzoek van Motivaction Research en mijn bureau TransCity, zien we dat het bereik van de grote Nederlandse mediaplatforms opnieuw verder is afgenomen onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders; het bereik van buitenlandse online media neemt daarentegen toe. Nu al verliezen veel Nederlandse media reclame-inkomsten aan buitenlandse mediabedrijven als Facebook en Google.
newspapers-444453_1920
Nederland zal de komende decennia toegroeien naar een samenleving waarin mogelijk de helft van de inwoners geheel of gedeeltelijk buitenlandse wortels heeft, van welke generatie en welke achtergrond ook. Weten de landelijke mediaplatforms deze diverse doelgroepen niet aan zich te binden, dan ligt een nog veel sterkere afname van de reclame-inkomsten in het verschiet.
Journalistiek vanuit een gevarieerder perspectief Om het verlies van lezers, kijkers en luisteraars aan buitenlandse media te voorkomen, en in lijn daarmee het verdere verlies van reclame-inkomsten, moeten onze redacties vanuit een gevarieerder perspectief journalistiek bedrijven. Zodat ze ook de denigrerende toon afleren die we in de onderaan deze pagina geplaatste headlines zien.
Hoewel je als journalist alle vrijheid moet hebben om over een land als Qatar uiterst kritisch te berichten, getuigt het in de serieuze journalistiek – anders dan in comedy – eenvoudigweg wegzetten van dat (hoog ontwikkelde) land als ‘ de zandbak ’ en ‘de woestijn’ niet alleen van een minachting voor het betrokken land, maar evenzeer voor je gevarieerde lezerspubliek. Met divers samengestelde redacties zou deze breed tentoongespreide minachting waarschijnlijk niet op de goedkeuring van de betrokken eindredacties hebben kunnen rekenen.
In een vooruitziende blik gaf de Belgische auteur David van Reybrouck eind 2015 in Buitenhof al commentaar op onderstaande headlines: ”De mentale dekolonisatie van Nederland heeft nog niet plaatsgevonden.” Helaas geldt die constatering ook voor de ‘belerende’ column van Tom-Jan Meeus.
Cc-foto: Pixabay   Andrys

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

René Romer
René Romer4 jun. 2018 - 17:42

Reactie van de auteur van dit artikel. Hierbij een antwoord op een aantal van de vele reacties onderaan dit artikel. Ik heb geprobeerd mijn visie zo genuanceerd mogelijk te verwoorden. Maar soms zijn scherpe woorden nodig om een punt te kunnen maken. Zo valt aan gebruik van het begrip ‘wit’ bijna niet meer te ontkomen om scherp te kunnen duiden wat je precies bedoelt. Alleen het woord 'Nederlanders' voldoet uiteraard niet meer. Het alternatief ‘autochtone Nederlanders' is bijna niet meer te gebruiken, omdat hieronder inmiddels ook een snel groeiend aantal (nieuwe generatie) biculturele Nederlanders valt. Ook het begrip ‘etnische Nederlanders’ wordt veelal niet op prijs gesteld, heb ik inmiddels gezien. ‘Authentieke Nederlanders’ is misschien nog een alternatief. Hoe dan ook, met ‘wit’ (sommigen zien liever ‘blank’) versus ‘zwart’ (of alternatieven als 'bicultureel') ben je mijns inziens het duidelijkst. Verder wil ik graag benadrukken dat ik Tom-Jan Meeus een meer dan uitstekend journalist vind. Mogelijk ben ik dus hier en daar iets te scherp geweest. Maar wat blijft: de introductie van de term ‘identiteitsjournalistiek’ vind ik verkeerd en zelfs gevaarlijk. Ik heb dat hierboven voldoende uitgelegd. Ik hoop dat Tom-Jan die term in de toekomst achterwege laat. Uiteraard vind ook ik journalistieke kwaliteit boven alles verheven. Maar waar ik me tegen verzet is dat de discussie over ‘meer kleur op de redactie’ wordt afgedaan met de dooddoener dat het ‘om kwaliteit gaat’. Het gaat om kwaliteit én diversiteit. Naar mijn overtuiging kan ‘kwaliteit’ vandaag de dag veelal niet meer zónder een gevarieerde redactievloer. Dat laatste heb ik aan het eind van het artikel willen illustreren met een serie krantenknipsels, maar deze konden blijkbaar niet worden afgebeeld. Vandaar hieronder alsnog een korte uiteenzetting. Jongstleden januari werd op de sportpagina’s van Volkskrant, AD, Telegraaf, AT5 en andere media breeduit gemeten dat Wesley Sneijder had getekend bij een voetbalclub in Qatar. Alleen werd het land Qatar in vrijwel geen enkele headline genoemd. In plaats daarvan schreven de hiervoor genoemde media unaniem over ‘de zandbak’, waarbij het AD het begrip ‘de zandbak’ nog afwisselde met ‘de woestijn’. Ik maak uit de reacties op dat de meeste lezers het met me eens zijn dat gebruik van het woord ‘de zandbak’ getuigt van enige minachting voor het betrokken land en voor het gevarieerde lezerspubliek (waaronder mogelijk veel lezers met wortels in landen met een groot woestijnlandschap). Sportjournalistiek is geen comedy, lijkt me. Juist sportjournalisten klagen geregeld dat ze als journalist onvoldoende serieus worden genomen. We zouden cynisch kunnen zeggen: we begrijpen nu waarom. De kans is groot dat woorden als 'de zandbak' en 'de woestijn' niet waren gebruikt bij een gevarieerder samengestelde redactie. Dat is dus óók kwaliteit. René Romer

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 18:20

Bedankt voor je reactie. Een ding nog; Ik vind persoonlijk dat je niet zo denigrerend over ' de zandbak' moet praten. Met een zandbak is helemaal niets mis.

Vliet2
Vliet24 jun. 2018 - 18:23

Afgezien van de vraag of sportjournalistiek serieuze journalistiek is, vind ik woestijn of zandbak niet minachtend in verband met voetbal, een voetballer die naar Qatar gaat, voetbalt niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in de woestijn. Een Europese voetballer die wil presteren blijft in Europa, daarbuiten gaat hij cashen. Verder vind ik woestijn en zandbak niet anders dan Nederland de polder of moerasdelta noemen, ik zie daar geen problemen. En ten slotte denk ik niet dat een 'gevarieerdere' redactie het anders zou doe. Daarvoor heb je een redactie nodig die zich bij elk woord angstig afvraagt of iemand zich gekwetst zou kunnen voelen. Dat lijkt me geen gezond uitgangspunt voor journalistiek.

Davy ????
Davy ????5 jun. 2018 - 7:20

@ René Romer "Zo valt aan gebruik van het begrip ‘wit’ bijna niet meer te ontkomen om scherp te kunnen duiden wat je precies bedoelt. Alleen het woord ‘Nederlanders’ voldoet uiteraard niet meer. Het alternatief ‘autochtone Nederlanders’ is bijna niet meer te gebruiken, omdat hieronder inmiddels ook een snel groeiend aantal (nieuwe generatie) biculturele Nederlanders valt. Ook het begrip ‘etnische Nederlanders’ wordt veelal niet op prijs gesteld, heb ik inmiddels gezien. ‘Authentieke Nederlanders’ is misschien nog een alternatief." Waarom nieuwe hokjes verzinnen? Waarom het spel indentiteitspolitiek blijven spelen, geen indentiteitspolitiek spelen is ook een optie, gewoon mensen behandelen als individu. Veel mensen houden niet van indentiteitspolitiek dat juist is waar ze tegen zijn.

Peterrr3
Peterrr35 jun. 2018 - 7:31

René, fijn dat je als auteur reageert. Dat siert je. De meeste columnisten doen dat niet. Ik viel over het woordje wit. Je geeft aan dat daar bijna niet meer aan te ontkomen is. Ik zou niet weten wat de meerwaarde van dat woord is. Mij is altijd geleerd dat het woord zwart voor iemand met een donkere huid ongepast is. Andersom wit dus ook. Bovendien klopt die vergelijking niet, niemand is wit of zwart. Ik verdien zelf ook met geld met verhalen schrijven. Geloof me, je kan ook prima je punt scoren zonder de termen wit en zwart te gebruiken. Dat het door een select groepje nu wel gebruikt wordt - vooral het woordje wit is ineens heel populair aan de linkerkant, rechts hoor je het nooit gebruiken - vind ik vooral een zwaktebod. En nogmaals als je ergens bijna niet aan kan ontkomen, dan kun je er wel aan ontkomen. Dus waarom zou je het dan niet doen, behalve als je er niet aan WIL ontkomen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 jun. 2018 - 22:44

@Peterrr Waarom zou je eraan willen ontkomen? Wat is er so storend, vooral als de boom wordt opgezet over ' wit' maar niet over 'zwart'? ja jij zegt dat je ' zwart' ook niet kies vind, maar dit woordgebruik gaat niet alleen over Peterrrr?

Karingin
Karingin5 jun. 2018 - 23:49

Peterrr: Ik ben het deels met je eens. Hoewel ik een hekel heb aan de term "wit" waar die voorheen "blank" was, merk ik dat ik er soms omheen schrijf. Dat is zelfcensuur ja, verschrikkelijk. Maar een schrijver dient ook gevoelig te zijn voor taalverandering. Het is echt geen select groepje meer dat zich die term eigen heeft gemaakt. Het is mainstream geworden. Dat kunnen jij en ik niet prettig vinden, maar ik ben bang dat we er aan zullen moeten wennen. En zeg nou zelf, is het heel erg aanstootgevend? Het is een amerikanisme, nou daar hebben we er nogal wat van in onze taal. Bovendien zullen veel donkere mensen zich wel degelijk zwart noemen, al zijn ze dat technisch gesproken niet. Taal beweegt, en maar al te vaak niet in een richting die ons aanstaat. Doe je nix aan. Get over it.

Nick the Stripper
Nick the Stripper4 jun. 2018 - 16:36

[ Nadia Ezzeroili schrijft in de Volkskrant over: “Een nieuwsmedium bedient zijn publiek beter als de berichtgeving niet alleen gevarieerd is, maar onderwerpen ook met zo veel mogelijk perspectieven zijn besproken tijdens redactievergaderingen. De kans dat een onderwerp vanuit diverse perspectieven en netwerken wordt benaderd, is logischerwijs groter met een diverse redactie – ongeacht wie het stuk uiteindelijk schrijft.” ] Ik vind dat maar een gevaarlijke benadering van wat journalistiek zou moeten zijn: een perspectief. Een invalshoek. Misschien zelfs: een mening? Van de klassieke W's - (Wie deed Wat Wanneer en Waar, op Welke Wijze en Waarom?) is eigenlijk alleen het waarom gevoelig voor interpretatie. Heel belangrijk hoor, het Waarom. Maar toch. Voor de rest is het gewoon uitzoeken, verifiëren, dubbelchecken, wederhoor plegen, etcetera. De perspectieven en invalshoeken komen later, na het verzamelen van de W-feiten, en zijn meer iets voor de commentatoren, de columnisten, de hoofdredactie. Journalistiek die perspectief boven feiten stelt is geen journalistiek, maar op zijn minst activisme en op zijn ergst propaganda.

5 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens4 jun. 2018 - 18:58

@Nick the Stripper Meen je dat nou Nick? Wie wat waar wanneer en hoe, dat kan mijn kleine broertje ook (als hij een beetje slim is). 'Waarom' is inderdaad de belangrijkste vraag. En de moeilijkste. Hele apparaten van politie, justitie, journalisten, ambtenaren, politici, etc. houden zich op allerlei terreinen met die vraag bezig. Wat beweegt (=waarom) Rutte, Trump, Kim, Holleeder, de zus van Holleeder, de ZP-activisten, Hiddema, de school-shooters in de VS, en ga zo maar door? Waarom al dat activisme en die propaganda?

Eric Minnens
Eric Minnens4 jun. 2018 - 19:12

Ter aanvulling. Met name als culturele of minderheidsaspecten aan de orde komen, kunnen verschillende perspectieven bij de waarom-vraag dus verrijkend zijn. Neem alleen het voorbeeld van de ZP-discussie.

Eric Minnens
Eric Minnens4 jun. 2018 - 19:18

Of neem bijna alle discussies hier op Joop.

Nick the Stripper
Nick the Stripper5 jun. 2018 - 0:54

Eric Minnens 4 juni 2018 at 20:58 [ Meen je dat nou Nick? Wie wat waar wanneer en hoe, dat kan mijn kleine broertje ook (als hij een beetje slim is). ] Dan is uw broertje een geboren journalist. Het is de kern van de journalistiek: facts first.

W-74
W-745 jun. 2018 - 6:59

Nick Zeer eens met je woorden!

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 jun. 2018 - 12:59

Een column is een apart literair genre en geen journalistiek. Daar gelden heel andere regels voor.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 16:54

Volgens mij reageren ze dan ook op zijn mening over journalistiek en niet vanuit journalistiek oogpunt. Althans dat denk ik.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 17:16

Alhoewel het ook nog een open overweging kan zijn. Het gaat hem meer over journalistiek, de taak van iedere journalist, zonder uitzonderingen, waaraan het gelieerd wordt volgens mij.

Eric Minnens
Eric Minnens4 jun. 2018 - 12:11

Uitstekende analyses, van Romer zowel als van Ezzeroili. Het gaat in de journalistiek om waarheidsvinding. Als het daarbij gaat om een onderwerp dat raakt aan andere culturen of minderheden, dan is het handig in je redactie vogels van diverse pluimage te hebben. Om de zaak vanuit meer perspectieven te kunnen belichten. Zoals het handig is om bij een vrouwenonderwerp tenminste een vrouw te betrekken. Niet dat zij dat stuk dan ook moet schrijven, maar haar inbreng kan zinvol zijn. Dit heeft allemaal niets te maken met 'identiteitsjournalistiek'. Dus niets met het verdedigen van belangen. Wel met het bieden van een ruimer perspectief. Het is treurig dat journalisten uit minderheidsgroepen aan zelfcensuur doen, of zelfs een ander vak kiezen omdat ze enerzijds de (rechtse) kritiek vrezen van identiteitsjournalistiek, en anderzijds de (linkse) kritiek van 'verkaasde journalistiek' of 'nestbevuilers'. Ezzeroili geeft aan dat er wetenschappelijk bewijs bestaat dat in groepen met een grote diversiteit meer informatie wordt gedeeld, grondiger vooronderzoek wordt gedaan en harder wordt gewerkt. Wat wil je nog meer?

kassakijker73
kassakijker734 jun. 2018 - 10:45

Een goede journalist laat anderen aan het woord die over een onderwerp een interessante of mening hebben op basis van hun expertise of achtergrond. Die journalist laat zich hierbij niet leiden door zijn eigen voorkeur. De culturele achtergrond van een journalist is niet belangrijk als die zijn werk goed doet. Als je echt gaat inzetten op identiteitspolitiek, betekent het dan 233 journalisten (voor elke bevolkingsgroep 1) voor elke redactie? En dan nog opgesplitst naar religie (christelijke Ghanezen, islamitische Ghanezen, boedhistische Ghanezen) en seksuele voorkeur? Want iedereen heeft per slot van rekening een achtergrond die voor een ander perspectief zorgt.

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens4 jun. 2018 - 15:07

@nsreiziger "Als je echt gaat inzetten op identiteitspolitiek" Nou ja, je bedoelt natuurlijk identiteitsjournalistiek. Maar dan nog heb je het verkeerd begrepen. Zowel Romer als Ezzeroili willen juist géén identiteitsjournalistiek. Géén journalistiek die de belangen van een groep verdedigt. Zij pleiten voor meer diversiteit in redacties, met het doel een breder perspectief. En met wat je zegt over die 233 journalisten ridiculiseer je hun standpunt wel heel gemakzuchtig, waaruit blijkt dat je hun artikelen inderdaad niet goed gelezen hebt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 10:27

Ik weet niet maar de heer Romer verloochent hier zichzelf, ik vind dit zo tegenstrijdig. Hij acht zichzelf nl. wel capabel. Hij is een blanke Nederlander en kan zoals hij aangeeft blijkbaar heel goed de verschillende perspectieven en invalshoeken binnen een maatschappij herkennen en erkennen. Daarvan getuigt hij hier ter plekke, of wil hij hiervan ter plekke getuigen in zijn reactie op het stuk van Meeus. Dat is toch precies wat Meeus zegt!

HelemaalGelijk
HelemaalGelijk4 jun. 2018 - 9:40

Het is maar de vraag of Nederlandse kranten zich wel zo moeten richten op de allochtone Nederlanders. Zoals het artikel al stelt, de concurrentie van buitenlandse media neemt dankzij Internet snel toe. En tja, je kunt als Telegraaf niet hopen om bijv. Turkse lezers vast te houden als zij Turkse kranten via Internet kunnen lezen. Kijk maar eens rond op campings in Frankrijk of Spanje: vaak verkoopt de campingwinkel de Telegraaf. Het is dan juist commercieel handig om je te richten op de groep lezers die een dergelijke optie niet heeft: de witte Nederlander. Wel zouden witte journalisten met meer respect moeten spreken over gebieden die ze niet of nauwelijks kennen. Qatar als zandbak gaat te ver, zelfs voor sport "journalistiek".

Libertain
Libertain4 jun. 2018 - 6:26

("In een vooruitziende blik gaf de Belgische auteur David van Reybrouck eind 2015 in Buitenhof al commentaar op onderstaande headlines: ”De mentale dekolonisatie van Nederland heeft nog niet plaatsgevonden.”") Het bovenstaande betreft zeker geen vooruitzien doch wel een zeer heldere analyse van de bestaanskern van onze Nederlandse samenleving die alle kenmerken nog van de gouden tijdperk van de kolonisatie met zich meedraagt tot in de kleinste uithoekjes van de sociale- en machtstructuren, waarbij de standbeelden van deze exclusieve tijdperk vaak om de hoek van de straat nog te zien zijn en bepalen mede ook het denkveld van onze media.

1 Reactie
W-74
W-744 jun. 2018 - 10:20

Dus? Wat heeft dat te maken met het onzalige idee om een soort 'doelgroepnjournalistiek' te bedrijven omdat je meent dat een Marokkaanse Nederlander beter over de Marokkaanse protesten kan schrijven en daar automatisch meer van afweet dan een blanke die wellicht al drie jaar in Rabat correspondent is? Wat is dat voor overcompenserende gekkigheid?

Piet de Geus
Piet de Geus4 jun. 2018 - 0:06

"Het is dit type column dat niet autonoom door Tom-Jan Meeus geschreven had kunnen worden" Alleen is een column of een opiniestuk geen journalistiek product. Wie dat verschil niet kent, kan zich beter beperken tot marketing.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 9:23

Het is in ieder geval een prima staaltje marketing en branding.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 9:26

Daarbij gezegd; Om mensen van kleur ook vatbaar zijn voor reclames. Ik zou zeggen; ben blij dat dat je bespaard blijft.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 9:37

Zodat mensen van kleur ook vatbaar 'kunnen zijn' voor reclames omdat zij zich erin kunnen herkennen. Dat is wat ik wilde zeggen.i.p.v. Om mensen van kleur ook vatbaar (te maken) voor reclames, wat buiten een foute zin, ook geen adequate uitleg geweest zou zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 16:56

Als je aan het klungelen bent, blijf je aan het klungelen. Dus omdat=opdat.

Karingin
Karingin3 jun. 2018 - 22:38

Wat gaan veel mensen hier weer voorbij aan waar het echt om gaat zeg, zo jammer. Een journalist is een journalist, ongeacht afkomst. Die mag partijdig zijn, sterker nog, ik verwacht niet anders. Maar als we de redenering van Meeus doortrekken, dan moet hij vanaf nu zijn smoel houden over alles wat Nederlands en politiek is. Dat slaat nergens op.

Edwin8
Edwin83 jun. 2018 - 22:24

Overigens, wordt de "journalistiek" er echt beter op als we alleen maar naar culturele achtergrond kijken? Is het niet veel belangrijker om diversiteit door te trekken naar eventueel politieke standpunten? In 2016 was iedereen stom verbaasd dat Trump president werd. Vele talkshows, reisprogramma`s van BN-er`s en opinie`s hadden schijnbaar 60 miljoen stemmers over het hoofd gezien. Ik heb niet het idee dat er wat is veranderd.

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 jun. 2018 - 21:03

De alibiman doet weer alsof er "objectieve journalisten" zouden bestaan, Dat is pure volksverlakkerij, waarmee hij zijn eigen beroepsgroep kroont met een onverdiende lauwerkrans

1 Reactie
W-74
W-744 jun. 2018 - 5:52

Waarom dan? Leg eens uit.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker3 jun. 2018 - 19:06

Beste heer Romer, U bent eigenaar van TransCity. Selecteert u, als u een nieuw personeelslid nodig heeft, ook op kleur boven kwaliteit? Ik stel u die vraag omdat u schrijft: "De NRC-journalist vervalt in het aloude cliché dat het om kwaliteit gaat en niet om kleur." Meent u dat werkelijk?

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen3 jun. 2018 - 21:06

Ja natuurlijk meent hij dat, want gaat om een vals dilemma.

W-74
W-744 jun. 2018 - 5:53

Een vals dilemma dat nb door dhr Romer zelf in de discussie is gebracht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 6:47

HM van der Meulen Meeus zegt m.i. feitelijk dat bij voldoende journalistieke kwaliteit en dus objectiviteit kleur (afkomst) van de journalist geen enkele rol zou moeten/mogen spelen. Wat is daar mis mee?

Rotzmens
Rotzmens3 jun. 2018 - 18:51

Geheel in lijn met de enge identiteitspolitiek: Komt er ook een definitie van wanneer je biculturele journalist bent? Moet je niet wit zijn (een soort racistische meetlat), maar als je een kwart aziatisch bent, mag dat dan ook nog? Als je grootvader uit Suriname komt en je hebt dus een kwart kleurtje, maar je familie woont al 60 jaar in Nederland, ben je dan bicultureel? Moet je buiten Nederland geboren zijn en wat nou als je toevallig tijdens een vakantie van je ouders in Curacao bent geboren? Als je vader uit Frankrijk komt en je moeder uit Nederland, ben je dan ook bicultureel of geldt dan weer de hoofdregel dat je een kleurtje moet hebben? Moet je van cous cous houden of ben je dan gediskwalificeerd als je dat niet lekker vind? Moeilijk allemaal dus ik stel voor dat René Romer in een (betaalde en gesubsidieerde) ''bicultureel commissie'' gaat zitten, compleet met DNA testen, smaakproeven en stamboomonderzoeken waar alle kandidaat journalisten zich eerst moeten melden voordat zij een baan kunnen krijgen.

Toekijker
Toekijker3 jun. 2018 - 18:42

Als ik alle aannames uit dit verhaal moet gaan fileren moet Joop extra serverruimte bijhuren - en dat wil ik bnnvara niet aandoen. Laat ik daarom volstaan met de opmerking dat de auteur eigenaar is van een reclamebureau dat is gespecialiseerd in multiculticampagnes.

5 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen3 jun. 2018 - 21:08

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, luidt het spreekwoord, en dat geldt natuurlijk ook voor journalisten.

GerritHoltland
GerritHoltland4 jun. 2018 - 5:12

"Laat ik daarom volstaan met de opmerking dat de auteur eigenaar is van een reclamebureau dat is gespecialiseerd in multiculticampagnes. " U suggereert dat het belang vanm de auteur zijn perspectief bepaalt. Betekent dat ook dat u voorstander bent van een zo divers mogelijke redacties, zodat de verschillende perpectieven zo goed als mogelijk aan bod komen?

Anneweer
Anneweer4 jun. 2018 - 7:11

Dit dus. De heer Romer doet een 'wij van WC-eend'-je.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 7:51

HM van der Muelenm Zou dat dan ook niet opgaan voor degene die bovenstaand stuk ter wereld heeft gebracht? Zomaar een vraagde. Ik wacht op antwoord! HM van der Meulen Dat is nu juist wat Meeus niet wil! Wat hij zegt is dat een journalist zich daarin juist moet onderscheiden zo ook degene die de journalist in dienst neemt! Wat is daar mis mee?

W-74
W-744 jun. 2018 - 10:07

Gerrit Meeus en ik ook zijn zeer zeker voorstander van divers samengestelde redacties. Vele nationaliteiten verenigd onder één redactioneel beleid en met een collectief uitgedragen visie dat is. Divers samengestelde redacties moeten niet tot het automatisme leiden van de 3e generatie Neder-Turk op het onderwerp Turkije zetten. Redactionele neutraliteit moet maximaal gewaarborgd blijven en nagestreefd worden. Journalistiek moet het niveautje van belangengroepringen en minderheden overstijgen; het gevaar van activisme journalistiek en gekleurd nieuws of erger nog fake-news, ligt op de loer. Distantie tot het onderwerp is de enige oplossing voor dat gevaar.

W-74
W-743 jun. 2018 - 18:32

Heeft de schrijver wellicht een idee over het kwaliteitsverschil tussen een biografie over Stalin uit de pen van een communist en eentje uit de pen van een neutrale historicus? De logica van de schrijver volgend zou die van de communist dus te prefereren zijn.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen3 jun. 2018 - 21:11

In ieder geval wel te prefereren boven een biografie geschreven door een journalist van de Telegraaf.

Karingin
Karingin3 jun. 2018 - 22:25

En waar vind je een neutrale historicus?

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 6:43

Een journalist moet altijd neutraal zijn, een artikel altijd vanuit neutraliteit beoordelen. Dat dat niet altijd gebeurt is waar, maar juist professionaliteit moet de waarborg daartoe zijn.

Satya
Satya3 jun. 2018 - 18:07

Natuurlijk kan een blanke niet vanuit mijn perspectief schrijven, ik ook niet vanuit blank perspectief. Ik denk wel dat realisten een goede analyse kunnen maken van andere culturen. De geestelijke dekolonisatie van Nederland, begin eerst maar met de dekolonisatie van Afrika. Nog altijd zijn wij niet vrij en de baas op ons eigen continent. Volgens mij snappen blanken dit perspectief niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 jun. 2018 - 18:00

De column van Nadia is een verademing tegenover het gezwam van Tom Jan (en opzichzelfstaand ook een juweeltje). De aangehaalde ombudsman maakt er helemaal een potje van.

NicoSchouten
NicoSchouten3 jun. 2018 - 17:47

De inperking van huidskleuren in (het niet eens bestaande) wit en zwart typeert het schematisme, dat de etnische, culturele, religieuze en politieke diversiteit negeert. In mijn indruk van de tekst van Meeus zie ik geen bezwaar tegen een gevarieerde redactie maar tegen de koppeling aan vakbekwaamheid. Belangrijker is de vraag wat de visie is op de samenleving; want die bepaalt de sociaal-politieke 'kleur' van de redactie. Daarop gaat Römer niet in, terwijl vermoedelijk daar een verschil is. Verder kan persoonlijke betrokkenheid en sociale achtergrond een voordeel zijn in de journalistiek, maar het kan ook een nadeel zijn. Dat is iets wat je alleen op concreet niveau van een persoon of diens artikelen kan beoordelen, niet op groepsniveau. En ongetwijfeld zullen daarin ook meningsverschillen optreden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 jun. 2018 - 17:30

Het spijt me, maar ik vind dat er helemaal niets mis is met de column van Meeus. Niet zoals hij het brengt. Ik begrijp de enorme opwinding hierover echt niet en niet in verhouding staan toto zijn column. Ik weet niet of ik eruit kan citeren dus voor wie hem lezen kan hier de column. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/24/pijnlijk-misverstand-identiteitsjournalistiek-a1604055

3 Reacties
GerritHoltland
GerritHoltland4 jun. 2018 - 5:37

Het spijt maar ik begrijp niet waar de ophef van Meeus zelf vandaan komt. Meeus reageert op de uitspraak van Harm Taselaar van RTL die zegt dat je met een diverse redactie de wereld beter kunt begrijpen. Die uitspraak lijkt mij een waarheid als een koe en ik begriijp niet waarom mensen als Meeus (die ik overigens een prima journalist vind) dat niet begrijpen. Uiteraard wordt die uitspraak een stuk pijnlijker als we de feiten er bij nemen en zien dat de redacties de diversiteit in onze samenleving onvoldoende weerspiegelen. Dat is een lastig feit voor de oververtegenwoordigde witte mannen. Helaas lijkt Meeus zich dit feit haast persoonlijk aan te trekken. Hij betoogt dat hij zichzelf toch ook maar mooi heeft opgewerkt van boerenzoon uit Brabant tot parlementair journalist. En wel via het principe van 'kwaliteit is bepalend, en niet afkomst'. Dat is op zich al grappig; blijkbaar ervaart Meeuw zelf ook dat er zoiets bestaat als 'afkomst'. Hij beseft alleen niet dat in de huidige situatie de meeste mensen van 'lage afkomst' mensen zijn met een migratie achtergrond die, net als hij, graag op basis van hun kwaliteiten willen worden aangenomen. Helaas krijgen ze daarvoor niet altijd de kans; net als boerenzonen (m.n. in het verleden) niet altijd de kans de kans krijgen/kregen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 9:17

GerritHoltland Je verdraait zijn woorden als je zegt; "Helaas lijkt Meeus zich dit feit haast persoonlijk aan te trekken. Hij betoogt dat hij zichzelf toch ook maar mooi heeft opgewerkt van boerenzoon uit Brabant tot parlementair journalist. En wel via het principe van ‘kwaliteit is bepalend, en niet afkomst’." Hij zegt het volgende; Als ik van het platteland afkomstig ben zou ik dus alleen maar objectief en met verstand van zaken kunnen berichten over het platteland. Dat is wat hij zegt. Dat is fundamenteel iets anders als hetgeen jij hier zegt. Het heeft niets te maken met opwerken tot...

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 jun. 2018 - 9:38

anders dan...

Vliet2
Vliet23 jun. 2018 - 16:08

'Zo worden biculturele journalisten met één pennenstreek door de Ombudsman van de Volkskrant afgeslacht. Als we deze bijzondere redenering van de Volkskrant-Ombudsman zouden volgen, kunnen voortaan alleen nog niet-etnische Nederlanders ‘met verwondering en nieuwsgierigheid’ over de Nederlandse samenleving schrijven. Maar ik denk niet dat de Volkskrant-Ombudsman dát bedoelt.' Wonderlijke zin, Romer zegt hiermee dat hij niet-etnische Nederlanders geen echte Nederlanders vindt.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen3 jun. 2018 - 17:16

'biculturele' staat er. Bi = 2. Die tweede cultuur geeft de mogelijkheid je te verbazen over de eerste cultuur, dat is wat hij bedoelt en opschrijft. met 1 cultuur kun je dat niet. Niks met echte of onechte NLer te maken, dat zit vooral in jouw analyse-gereedschapskist.

W-74
W-743 jun. 2018 - 18:36

Waarom zou een monoculturele zich niet kunnen verwonderen over zijn eigen cultuur? Wat is dat nou voor onzin? En waarom zou de verwondering van de biculturele per definitie beter of raker zijn? Dat klinkt mij allemaal wat racistisch of op zijn minst zwaar bevooroordeeld in de oren, Stok.

Vliet2
Vliet23 jun. 2018 - 20:31

Stok, Voor de geciteerde zin staat nog: Hij schreef “dat je zelfs kunt betogen dat leden van een groep de minst geschikten zijn om verslag te doen van hun eigen wereld – tegenover hun kennis dreigt gebrek aan verwondering en nieuwsgierigheid van de buitenstaander”. In zijn omdraaiing beweert hij dat alle Nederlanders dus niet met verwondering naar Nederland kunnen kijken. Als hij een uitzondering maakt voor 'biculturelen' valt zijn vergelijking in het water. En verder is het nonsens om te doen alsof blanke Ndderlanders een monoliet cultureel blok vormen, alsof een Groningse boer dezelfde opvattingen en kijk heeft als een natuurkundige in Amsterdam.

stokkickhuysen
stokkickhuysen4 jun. 2018 - 19:24

Niks racistisch of bevooroordeeld aan. Iemand die meerdere smaken kent, kan beter het contrast zien, de verschillen tussen de smaken. Als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond ga je zaken die je doodnormaal in Nederland vond vaak toch iets anders bekijken, of op zijn minst weet je dat er ook andere manieren zijn om naar bepaalde zaken te kijken. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ervaring is altijd nuttig, ook in dit soort zaken.

Vliet2
Vliet23 jun. 2018 - 15:59

Typisch geval van hokjesdenken. Mensen moeten per se in een groep gestopt worden en die groep wordt verondersteld een door iedereen in die groep gedeeld en uniek perspectief te hebben. Dat wordt nog wat met mensen afkomstig uit 280 landen en dan te bedenken dat het marokkaans-Arabische perspectief dan wel weer anders moet zijn dan het Marokkaans-Berberse perspectief, etc. Je zou toch denken dat journalisten passen bij het perspectief van hun werkgever, sociaal-democratisch voor de Volkskrant etc. Is het nu zo moeilijk om mensen als individu te beschouwen? En voor de rest, dit soort zinnen: 'Hoewel je als journalist alle vrijheid moet hebben om over een land als Qatar uiterst kritisch te berichten, getuigt het in de serieuze journalistiek – anders dan in comedy – eenvoudigweg wegzetten van dat (hoog ontwikkelde) land als ‘de zandbak’ en ‘de woestijn’ niet alleen van een minachting voor het betrokken land, maar evenzeer voor je gevarieerde lezerspubliek' Die slaan nergens op, welke serieuze journalist zegt dat? Lijkt me een stropop.

W-74
W-743 jun. 2018 - 15:51

Schrijver lijkt de gevoerde discussie niet echt goed te begrijpen en pleit voor defacto een clientelistische benadering van journalistiek. Schrijver legt Meeus woorden in de mond en reageert daar vervolgens op. Een stropop die begint bij: “Mogelijk is ook hij van mening dat je kleurenblind moet zijn om voldoende journalistieke afstand te bewaren. ” (let op het woordje ‘mogelijk’) en gaat daat vervolgens twee alinea’s over door. Vervolgens haalt de schrijver opinierende stukken en feitenjournalistiek op consequente wijze door elkaar en lijkt niet te beseffen dat voor een opnie betrokkenheid juist een pre is en voor feitenjournalistiek distantie tot het onderwerp een pre is. Dat is wat Meeus betoogde. Dat is ook de reden waarom correspondenten na een X-aantal jaren worden overgeplaatst naar een ander land. Schrijver meent dat mensen met betrokkenheid tot het onderwerp juist een extra invalshoek kunnen bieden op de feiten. Natuurlijk is dat zo, ontegenzeggelijk. Maar dat hoort dan wel thuis op de opiniepagina. Maar als je denkt dat een Moslim wellicht ‘beter’ of verrassender over bv Gaza schrijft of dat wellicht een Jood dat ‘beter’ doet ben je eigenlijk op de slippery slope van racisme belandt. Journalistiek is meer dan activismejournalistiek, meer dan opinies vermomt als feiten en zeker meer dan het perse willen behagen van bepaalde opinies en ideeen in de maatschappij. Schrijver’s pleidooi lijkt wat op de processie van Echternach: een stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts terug de verzuiling in, waar iedere groep (ering) zijn eigen krant, omroep, internetsite, kortom zijn eigen waarheid heeft. Dat heet dan progressie. Meer kleur, meer diversiteit op de werkvloer prima. Natuurlijk. Maar wel onder één en dezelfde journalistieke normen, ethiek en arbeidsmoraal.

10 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen3 jun. 2018 - 17:46

Het is Meeus die de aankondiging 'we hebben meer kleur nodig op redacties' uitlegt als 'je hebt een moslim nodig om over moslims' te schrijven. En vervolgens gaat hij dat bestrijden. Tja. Vroeger zeiden ze: 'we hebben meer boerenzonen nodig op redacties in plaats van alleen maar stadse bovenklasse'. En die hoefden echt niet allemaal over mestpolitiek te schrijven.

W-74
W-743 jun. 2018 - 18:20

Stok “Het is Meeus die de aankondiging ‘we hebben meer kleur nodig op redacties’ uitlegt als ‘je hebt een moslim nodig om over moslims’ te schrijven. ” Dat is pertinent niet waar. Meeus reageert op de letterlijke woorden van Harm Taselaar van RTL (“Met een diverse redactie kun je de wereld beter begrijpen, stelt hij (=Taselaar). „Wij zijn geen blanke samenleving meer. Dus kun je niet meer alleen met blanke, westerse ogen naar die samenleving kijken.”) en op de letterlijke woorden van Joost Oranje van Nieuwsuur (“Onderwerpen als Iran, Syrië, of conservatieve imams die in Nederland rondgaan om jongeren te bekeren – bepaalde dingen kun je gewoon beter duiden als je een diverse redactie hebt.”) in een artikel in het NRC (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/21/kranten-en-tv-redacties-iets-minder-wit-a1603685) Tja...indeed! Bij Meeus dus geen stropop. Bij nieuwsuur moeten de boerenjongens wel degelijk over de mestproblematiek schrijven. Nu jij weer.

W-74
W-743 jun. 2018 - 18:43

Het probleem hier is dat neutrale berichtgeving gelijk wordt gesteld met de blanke Nederlandse point of view. Dus wat we neutraal noemen wordt nu de blanke mannenvisie genoemd. Een subjectieve en gekleurde visie wordt daarmee gelijkgesteld met diversiteit. Kortom: een pleidooi voor meer subjectieve berichtgeving en minder feitelijke en neutrale berichtgeving. Slechte zaak. Nogmaals: meer diversiteit op de redacties is prima en ook zeer terecht, maar niet in de manier waarop nieuws wordt gebracht. Daarin moeten dezelfde standaarden van objectiviteit en neutraliteit blijven gelden als voordien.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 jun. 2018 - 20:16

W-74 Zijn er dan boerenjongens bij Nieuwsuur die over de mestproblematiek schrijven?

OlavM
OlavM3 jun. 2018 - 20:27

@ W-74: [Schrijver lijkt de gevoerde discussie niet echt goed te begrijpen en pleit voor defacto een clientelistische benadering van journalistiek.] Hiermee geef je er blijk van het artikel totaal niet te hebben begrepen.

OlavM
OlavM3 jun. 2018 - 20:57

@ W-74: [Het probleem hier is dat neutrale berichtgeving gelijk wordt gesteld met de blanke Nederlandse point of view. Dus wat we neutraal noemen wordt nu de blanke mannenvisie genoemd. Een subjectieve en gekleurde visie wordt daarmee gelijkgesteld met diversiteit. Kortom: een pleidooi voor meer subjectieve berichtgeving en minder feitelijke en neutrale berichtgeving. Slechte zaak.] Wat een Quatsch! Je draait de zaken volledig om, en hebt dit artikel duidelijk niet begrepen. . Nadia Ezzeroli legt in haar artikel in de Volkskrant helder uit dat witte collega's steeds de positie van medewerkers met een migratieachtergrond bepalen en neigen te beperken. Niemand heeft beweerd dat "mensen beter over bepaalde groepen kunnen rapporteren als ze er deel van zijn (geweest)". Dat is dus wel degelijk een stropop van Meeus zelf. Die plakt er zelfs de nogal insinuerende term "identiteitsjournalistiek" op. Ezzeroli legt uit dat diversiteit en uiteenlopende perspectieven een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van journalistieke producten. En dat geldt voor alle onderwerpen. Het gaat haar ook om professionele kwaliteitseisen die het vak aan journalisten stelt, en niets anders. Meer perspectieven dan de traditionele kunnen verrijkend zijn, ongeacht het onderwerp. De schrijver verduidelijkt in dit artikel no het een en ander. Overigens: in de journalistiek spelen waarden en normen ook altijd een rol, welke achtergrond men ook heeft."Neutrale" berichtgeving bestaat helemaal niet, ook niet bij traditionele, witte journalisten. Het is juist misleidend als ze dat wel pretenderen. Belangrijk is, dat journalisten duidelijk maken vanuit welk perspectief ze schrijven. Juist dán kan je een hoge mate van objectiviteit benaderen.

GerritHoltland
GerritHoltland4 jun. 2018 - 5:18

"Maar als je denkt dat een Moslim wellicht ‘beter’ of verrassender over bv Gaza schrijft of dat wellicht een Jood dat ‘beter’ doet ben je eigenlijk op de slippery slope van racisme belandt.". Romer pleit er nu juist voor om Palestijnse en Joodse schijvers samen te laten werken.

W-74
W-744 jun. 2018 - 5:45

Olav Je hebt geen idee he. Het gaat hier niet om Ezeroili en haar opiniestuk. Het gaat hier om Romer en zijn kritiek op de reactie van Meeus. Ezeroli heeft in dit één-tweetje geen rol. En waar Meeus op reageert zijn de standpunten van RTL, Nieuwsuur, AD en NRC, ik heb ze hierboven al geciteerd. Het counternarratief van Romer op Meeus komt neer op een herhaling van wat Oranje van Nieuwsuur zei. Je kunt allemaal nalezen Olav, de linkjes en de citaten zijn bijgevoegd. En je kunt verder kletsen wat je wilt en Ezzeroli ook wat mij betreft, maar als je het stuk van Meeus leest zie je dat hij enkel pleit voor het behoud van neutraliteit in berichtgeving en waarschuwt voor de gedachte dat een Nederlander met een Palestijnse achtergrond beter over Israel-Palestina kwestie kan berichten dan een kaaskop. En dat is een gedachtegang waar heel veel voor te zeggen valt. Persoonlijke betrokkenheid vanuit een religieuze of culturele achtergrond is prima, maar dat hoort dan thuis op de opiniepagina.

W-74
W-744 jun. 2018 - 9:57

Gerrit De veronderstelling dat dan -per definitie- betere journalistiek zou opleveren is bespottelijk. En racistisch...want hij ziet journalisten niet als professionals maar enkel als de producten en representanten van hun respectievelijke culturele of religieuze afkomsten. Het zijn de boerenjongens die weer eens over de mestproblematiek moeten rapporteren want "daar hebben zij verstand van".. Ik heb het allemaal al honderd keer uitgelegd, hierboven en op andere plekken hier in dit draadje..

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 jun. 2018 - 13:20

W-74 ' Zo bekeken was ik, oud-mavo-leerling, mijn hele verslaggeversleven verkeerd ingezet. Ze hadden me het zuiden moeten laten verslaan: het dorpsleven, de armoede, de laagopgeleiden, de grote gezinnen.' Waarom zeg je pertinent niet waar als het gewoon in de column staat? Wat is dat voor een trolligheid?

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 jun. 2018 - 15:38

Meeus verzet zich tegen het aantrekken van journalisten om een andere reden dan hun vakbekwaamheid. Daar kan ik me helemaal in vinden. Romer geeft een voorbeeld van journalisten die minachtend over een land en zijn bevolking schrijven. Divers samengestelde eindredacties zouden waarschijnlijk dat niet laten gebeuren. Maar minachtend schrijven is gewoon slechte journalistiek en dat is niet afhankelijk van de kleur.

1 Reactie
GerritHoltland
GerritHoltland4 jun. 2018 - 5:41

@Frans: "Romer geeft een voorbeeld van journalisten die minachtend over een land en zijn bevolking schrijven. Divers samengestelde eindredacties zouden waarschijnlijk dat niet laten gebeuren. Maar minachtend schrijven is gewoon slechte journalistiek en dat is niet afhankelijk van de kleur." De logische conclusie van deze zinnen is dat slechte journalistiek wordt voorkomen door een diverse redactie. Beter kun je het standpaunt van Romer niet verwoorden.

RosaLange
RosaLange3 jun. 2018 - 14:43

Volgens mij moet je net als alle mensen ook journalisten beoordelen op hun individuele kwaliteiten en opvattingen en niet op hun afkomst. Natuurlijk heb je journalisten met allerlei opvattingen over hoe betrokken ze bij een onderwerp kunnen zijn en hoeveel afstand je moet nemen. Vanuit beide perspectieven kun je goede verhalen schrijven en bijdragen aan de verduidelijking van een situatie. Je hebt schrijvers die zich goed kunnen inleven in de omstandigheden van anderen en je hebt ze die juist van een afstand een goed beeld kunnen schetsen. Dat geldt ook voor journalisten met buiten Nederland geboren (voor)ouders. Om deze laatsten nu aan te nemen om het multiculti-gehalte van je krant te verhogen of toekomstige reclame-inkomsten veilig te stellen, doet volgens mij geen recht aan het talent waarover veel allochtone journalisten en schrijvers wel degelijk beschikken.

OlavM
OlavM3 jun. 2018 - 14:03

Wat een uitstekend artikel, helemaal raak! De pretentie van 'kleurenblindheid" heeft het effect dat wel degelijk van een bepaald perspectief wordt geanalyseerd en geschreven, nl. dat van de aloude dominante witte cultuur. Met deze als achtergrond zou zogenaamd zonder "gebrek aan verwondering en nieuwsgierigheid van de buitenstaander" worden gedacht en geschreven. Maar vaak onbewust worden op deze manier, juist vanwege gebrek aan kennis van, inzicht in en "feeling" met etnische subculturen, allerlei vooroordelen en misverstanden gereproduceerd, terwijl een persoon die er werkelijk in thuis is juist veel meer goede inzichten kan verschaffen. Ook in de journalistiek spelen eigen waarden en normen, bewust dan wel onbewust, een belangrijke rol, al is het de bedoeling "waarheid" en "feiten" te onthullen. Het is dus essentieel die eigen waarden en normen, de eigen bepaaldheid, helder te hebben en waar van pas te expliciteren: dán is het mogelijk een waarachtige weergave van feiten en meningen te geven die een bepaalde mate van objectiviteit garandeert. Maar totale neutraliteit bestaat niet. De door de schrijver vermelde uitspraak van David van Reybrouck: ”De mentale dekolonisatie van Nederland heeft nog niet plaatsgevonden”, is nog steeds heel actueel.

1 Reactie
niko2
niko23 jun. 2018 - 17:38

De mentale dekolonisatie van Nederland heeft nog niet plaatsgevonden!! Wat een prachtige zin. Ik ga hem calligraferen en inlijsten....En aan iedereen die hem ziet vertellen dat dit nu het grote probleem van Nederland is. O ja. Ik zet er ook nog een krat bier naast. Wordt gezellig!!

Edwin8
Edwin83 jun. 2018 - 13:56

Ik vind eigenlijk in alle stukken wel iets naar voren komen waar ik me in kan vinden. Neem je een journalist met biculturele achtergrond aan omdat ze dan lekker over hun achtergrond kunnen ratelen? Iets wat Tom Jan Meeus stelt. Dan ben je volgens mij niet echt bezig met diversiteit. Nadia haalt dat ook aan. Het is niet erg, maar ze wil wel graag zien dat mensen als volwaardig worden aangemerkt. Wellicht hebben mensen een specialisatie in financiën ofzo. Om dan zo`n journalist te laten schrijven over cultuur omdat ze toevallig een biculturele achtergrond hebben lijkt mij vrij nutteloos. En daar moet het ook om draaien, zet mensen op de juiste positie. Dat is de klacht die ik uit Nadia`s stuk haal, en die lijkt mij volkomen terecht.

Karingin
Karingin3 jun. 2018 - 13:07

Ik heb de column van Nadia met interesse gelezen. Die van Tom-Jan zit achter een betaalmuur dus ik moest het doen met haar observaties. Maar ik sta helemaal achter wat ze zegt. Deze schrijver verwoordt ook mijn gedachten: " Als we deze bijzondere redenering van de Volkskrant-Ombudsman zouden volgen, kunnen voortaan alleen nog niet-etnische Nederlanders ‘met verwondering en nieuwsgierigheid’ over de Nederlandse samenleving schrijven. " Tja Tom-Jan, dat wordt voortaan alleen nog maar stukjes schrijven over niet-Nederlandse zaken, als Nederlander. Als we het nog ff verder trekken; hou je maar verre van politiek, want daar kun je dus ook niet meer neutraal over schrijven. Je zit er immers al jaren met je reet middenin.

Monica Lewinsky
Monica Lewinsky3 jun. 2018 - 13:04

Zandbak, polder, moeras, het zijn helemaal foute termen. Je moet metaforen kunnen gebruiken zonder meteen de politiek-correcte taalpolitie over je heen te krijgen. Ik erger me wild aan dit soort bemoeizucht en bevoogding. Stom links !

6 Reacties
LaBou
LaBou 3 jun. 2018 - 14:34

Stom links is een metafoor voor: alles wat me niet aan staat is links?

Monica Lewinsky
Monica Lewinsky3 jun. 2018 - 15:01

Het is de regenhanger van dom rechts, Labou. Vul de rest zelf maar in.

Jonathan2
Jonathan23 jun. 2018 - 15:28

Kijk, je frustraties zijn je van harte gegund, maar om constant anderen te beschuldigen van wat jezelf doet, wordt dat niet eens vermoeiend? Je beschuldigde 'links' van demoniseren en verketteren omdat iemand het woord valsspeler gebruikte. Een veel waanzinnige vorm van politiek-correcte taalpolitie heb ik zelden gezien.

LaBou
LaBou 3 jun. 2018 - 16:48

Sorry hoor, Lewinsky. Ik wist niet dat je kwaad zou worden. Het was alleen maar een idee, gebasserd op meerdere reacties van je hier op Joop. Maar misschien wordt je daarin verkeerd begrepen?

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 jun. 2018 - 17:35

Als dit het punt is waar je op wil reageren na het lezen van bovenstaande column dan is er een en ander aan je voorbij gegaan.

Karingin
Karingin3 jun. 2018 - 22:09

Slechts, slinks, het zijn inderdaad termen om leuke taalspelletjes mee te spelen. Foute termen bestaan overigens niet. Je laat je alleen wel kennen dmv door je taalgebruik.

punt2
punt23 jun. 2018 - 12:44

Hoe kan je een stuk als dit schrijven onder het mom van journalistieke neutraliteit om vervolgens te spreken over wit-Nederlands . Hetgeen duidelijk geen neutrale opmerking is.

6 Reacties
Karingin
Karingin3 jun. 2018 - 13:02

Dat is jouw mening. Ik hou ook niet van de term wit omdat ik blank mooier vind, maar ik voel me niet geschoffeerd of zo door het gebruik ervan. Wen er maar aan, het is bij een groot deel van de media gemeengoed geworden. Zo gaat dat met taal, die verandert waar je bij staat.

Davy ????
Davy ????3 jun. 2018 - 13:41

@ Karingin Niet echt een mening, het is duidelijk zichtbaar in de tekst. Het gaat niet om het gebruik van het woord wit of blank, het gaat om het denken in wit / blank. Er wordt hier in dit stuk gedaan of witte / blanke mensen niet divers of multicultureel kunnen zijn, want wit/blank, en dat alle witte/blanke mensen hetzelfde zijn, denken, en doen. Dat noem ik behoorlijk fout en is zoals Rob Roy aangeeft duidelijk niet neutraal.

Jonathan2
Jonathan23 jun. 2018 - 15:37

@Davy. Nee, dat staat er niet, er staat wat de consequenties kunnen zijn als witten onder dezelfde meetlat worden gelegd als zwarten en andere kleuren. Je verandert strekking van het stuk volkomen.

Peterrr3
Peterrr33 jun. 2018 - 15:58

Ik ben gestopt met lezen toen de schrijver repte over witte journalisten. Ik zie de meerwaarde van die term niet in en ga er ook niet aan wennen. Persoonlijk heb ik ook nooit het synoniem zwarte gebruikt voor iemand met een donkere huidskleur. Ook aan die vergelijking kon ik niet wennen. Want niemand is zwart of wit....

NicoSchouten
NicoSchouten3 jun. 2018 - 17:50

Inderdaad, en dit schematisme is schadelijk. Dus geen zaak om er aan te wennen, maar om hardnekkig te blijven bestrijden.

Karingin
Karingin3 jun. 2018 - 22:05

Ja joh, blijf lekker hangen in het taalkundige aspect. Zo schadelijk...tsss...echt dudes, get real.