Joop

Waarom antiracisten veganisten moeten zijn

  •  
10-08-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
134 keer bekeken
  •  
goldenretriever

© cc-foto: Agata Nyga

Opkomen voor rechtvaardigheid zou zich niet moeten beperken tot een selecte groep.
Met stijgende verbazing zie ik hoe meerdere antiracisme-activisten het leed van dieren uit de bio-industrie miskennen. Zo stelt Fati Benkaddour dat “het constant maar aansnijden van ‘Islamitische wandaden’ in de vleesindustrie Moslim- of Jodenhaat als motief heeft.” Akwasi deed er vervolgens een schepje bovenop door in zijn Parool-interview te stellen dat Golden retrievers in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd zijn dan mensen van kleur. Dit soort uitspraken tonen ons de kwalijke oogkleppen die strijders voor rechtvaardigheid kunnen hebben. Ze erkennen de ene onrechtvaardigheid (racisme) wel, maar miskennen de andere door dierenactivisten te reduceren tot racisten en hobbyisten. Het roept bij mij de vraag op: als je echt oog hebt voor de ernst van de ene onrechtvaardigheid, dan moet je toch begrijpen dat je de andere onrechtvaardigheid niet moet bagatelliseren?
De onrechtvaardigheid niet gebagatelliseerd Die andere onrechtvaardigheid is immers ontegenzeggelijk groot. Dieren worden op grote schaal opgesloten, verminkt , een martelend dieet opgedrongen, geforceerd geïnsemineerd, van hun familie gescheiden en vergast. Alleen al in Nederland worden er per dag naar schatting zo’n 1,7 miljoen dieren gedood. Het is een getal zo groot dat ik mij nauwelijks kan voorstellen dat het zo is. En toch is dit de bizarre werkelijkheid. Een ieder die hiervan op de hoogte is ziet in dat dit te wreed voor woorden is. Wat mij betreft is de manier waarop we met dieren omgaan dan ook ronduit misdadig.
Waarom dan toch de bagatellisering? Waarom dan toch de bagatellisering? Het opiniestuk van Benkaddour gaat ervan uit dat wie tegen de onverdoofde slacht is vooral gedreven wordt door Moslim- of Jodenhaat. Die opvatting komt niet uit het niets. De PVV gebruikt het offerfeest ontegenzeggelijk om lekker moslims te kunnen bashen. Alleen bij Dion Graus kan een bredere sympathie voor dieren worden geconstateerd. Om van hieruit te concluderen dat Moslim- of Jodenhaat een voorname motivator voor tegenstanders van het offerfeest is, is verwerpelijk. Er zijn genoeg dierenactivisten die er geen dubbele standaarden op na houden en kritiek hebben op zowel onverdoofde slacht als de bio-industrie. Sandra van de Werd reageerde daarom terecht geagiteerd op het stuk van Benkaddour: “ Ik ben er klaar mee om als racist weggezet te worden omdat ik opkom voor dieren.”
Rapper Akwasi deed er deze week nog een schepje bovenop. Hij reduceert de strijd tegen de misdadige behandeling van dieren door de Partij voor de Dieren tot de vertegenwoordiging van golden retrievers. Nu weet ik dat Akwasi vaker provocerende uitspraken doet en dat het verstandig is om dommigheid langs je heen te laten gaan , maar dit soort waanzin kan ik niet onweersproken laten. Het toont namelijk een belangrijk en vaker voorkomend euvel in bewegingen die strijden voor rechtvaardigheid: de oogkleppen door een focus op slechts een enkele soort onrechtvaardigheid.
Carol J. Adams boek The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory laat het probleem goed zien. In dit boek vergelijkt Adams de onderdrukking van vrouwen met die van dieren. Hierbij laat ze op overtuigende wijze zien dat de onderdrukkende denkwijzen verbanden hebben. Wie in staat is een dier tot een ding te reduceren, is dat volgens haar ook bij een vrouw. Een idee waar veel bewijs voor is. Adams verbaast zich er dan ook terecht over dat velen de ene onrechtvaardigheid wel erkennen en de andere onrechtvaardigheid bagatelliseren.
Het inzicht van Adams dat onderdrukkende denkwijzen verbanden hebben en in welke vorm ook verwerpelijk zijn, gaat natuurlijk evengoed op voor het reduceren van iemand van kleur tot minderwaardig wezen. Filosofe Eva Meijer trekt hieruit de enige juiste conclusie : “Als je antiracist en feminist bent, zou je automatisch ook veganist moeten zijn. De processen van uitsluiting van vrouwen en niet witte-mensen berusten namelijk op dezelfde onderliggende structuren als die van dieren.” Opkomen voor rechtvaardigheid zou zich dus niet moeten beperken tot een selecte groep, omdat je dan voor andere onrechtvaardigheden de ogen sluit.
Onderdrukking van dier, vrouw en mensen van kleur zijn allemaal onwenselijk. Dit is waarom ik opkom voor vrouw , dier en mensen van kleur. Medestanders van Benkaddour en Akwasi zouden er goed aan doen hetzelfde te doen. Antiracisme-activisten, feministen en dierenrechtenactivisten strijden allemaal tegen onrecht, laten we die strijd dus samen en zonder oogkleppen voeren.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (113)

Pater
Pater13 aug. 2020 - 10:50

De bio-industrie gaat met dieren om op een manier die mensonwaardig is. Daar zijn we het over eens. Niet over de vergelijking van dieren met mensen. Ik koop vrijwel alleen biologisch vlees, ik heb geen moreel bezwaar tegen het doden van dieren t.b.v. consumptie. Een vergelijking met de holocaust vind ik beledigend en net zo goed mensonwaardig.

herman46
herman4612 aug. 2020 - 23:20

Het dierenactivisme is een emancipatiebeweging zoals de strijd voor vrouwenrechten, beëindiging van de slavernij, gelijke rechten voor LHBTI. Betekent dat er mensen opstaan die zich verzetten tegen maatschappelijke structuren, al dan niet steunend op religieuze en/of levensbeschouwelijke opvattingen. Er is geen morele rechtvaardiging voor het onthouden van rechten aan vrouwen, zwarten, mensen met een andere seksuele geaardheid dan hetero. Natuurlijk horen dieren ook tot de achtergestelden, de ontrechten. Wanneer overtuigingskracht door middel van argumenten niet voldoet zullen de activisten hun toevlucht (moeten) nemen tot daden van verzet. Dat kan ludiek zijn maar ook grimmiger van aard. Mij dunkt de strijd voor een meer respectvolle behandeling van dieren is hoognodig. In een een land als NL waar per dag 1.7 miljoen op weinig zachtzinnige wijze de dood in worden gejaagd is het volkomen begrijpelijk en terecht dat het verzet daartegen groeit, zowel in aantal als ook in heftigheid. Zoals in de recente geschiedenis de weerzin tegen de Holocaust steeds massiever werd zal ook het brute geweld tegen dieren steeds meer mensen inspireren tot verzet. Ja, ik gebruik de term 'Holocaust' hier zeer bewust. Immers de overeenkomsten zijn zo evident dat die aanduiding alleszins gerechtvaardigd is. De massaliteit, de transporten, de 'huisvesting', de totale minachting voor het wezen, de wreedheid van het doden, het komt allemaal terug in de wijze waarop de industriële veehouderij zich manifesteert. In kwantitatieve zin overstijgt het aantal slachtoffers in de vee-industrie dat in de Nazikampen zelfs vele, vele malen. Slechts het doel verschilt. Geen uitroeiing is het streven, maar schaamteloze bevrediging van de 'lekkere trek' en het behalen van economisch voordeel voor de uitvoerders. Natuurlijk moet een dierenactivist vegetariër - liefst veganist - zijn. De strijd tegen de onderdrukking van de stemlozen kan alleen effectief zijn wanneer de strijders de intrinsieke waarde van het dier optimaal als uitgangspunt nemen. En dat kan natuurlijk niet wanneer men zelf niet totaal afziet van consumptie van dierlijke producten.

1 Reactie
Pater
Pater13 aug. 2020 - 10:50

De bio-industrie gaat met dieren om op een manier die mensonwaardig is. Daar zijn we het over eens. Niet over de vergelijking van dieren met mensen. Ik koop vrijwel alleen biologisch vlees, ik heb geen moreel bezwaar tegen het doden van dieren t.b.v. consumptie. Een vergeling met de holocaust vind ik beledigend en net zo goed mensonwaardig.

Pater
Pater12 aug. 2020 - 19:25

Wat een flauwekul. Je kunt hoogstens zeggen dat de kans, dat dierenmishandelaars zich ook aan mensen vergrijpen groter is dan gemiddeld.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker12 aug. 2020 - 12:59

Beste meneer Schleicher, Ik begrijp dat u voor rechtvaardigheid pleit en als ik u goed begrijp dan houdt rechtvaardigheid in dat iedereen (mens en dier) zich kan ontwikkelen naar zijn potentie. Nu is de mens van nature een omnivoor. Dat is te zien aan ons gebit. Dat kent maalkiezen om planten te eten maar ook hoektanden om vlees te eten. ook ons darmenstelsel is hybride: te kort voor een herbivoor, maar ook niet goede geschikt om rauw vlees te eten. Als een mens van nature een herbivoor is, hoort bij dat ontwikkelen naar zijn potentie dan niet ook de mogelijkheid om vlees te eten? https://ballonnendoorprikker.nl/2020/08/12/la-guerre-du-feu/

5 Reacties
herman46
herman4612 aug. 2020 - 23:25

De mogelijkheid om vlees en andere dierlijke producten te consumeren moet niet worden verward met de noodzaak dat te doen. Het groeiend aantal vegetariërs/veganisten bewijst dat een volledig plantaardig dieet zeer geschikt is voor de mens. Waarom zou je dan nog mee blijven werken aan een systeem dat zo veel leed, verdriet en schade met zich mee brengt?

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker13 aug. 2020 - 9:31

Beste Famke, Je kunt ook vlees eten zonder aan dat systeem dat zoveel leed, verdriet en schade met zich meebrengt deel te nemen. Vlees eten is daarmee niet gelijk aan het in stand houden van dat systeem. En ja, ook dan moeten er dieren sterven om vlees te kunnen eten. En ook gegeten worden (prooi zijn) is een mogelijkheid die hoort bij een rechtvaardig leven van dieren.

Pater
Pater14 aug. 2020 - 22:19

@Famke Volgens mij hebben veganisten wel degelijk vititaminetekorten zoals een tekort aan B12. Waarom zouden we ons niet wijden aan een bestrijding van de dierenmishandeljng ? Niet voor het eerst ben je erg gelovig bezig.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 aug. 2020 - 17:10

@Pater de meeste veganisten (en veel vegetariers) zullen supplementen slikken. B12 hoeft niet uit dierlijke producten te worden gewonnen.

Pater
Pater17 aug. 2020 - 10:44

@Danielle Zeker, en dat is me bekend. Maar Famke heeft het niet over supplementen, die beweert dat een volledig plantaardig dieet sowieso zeer geschikt is voor de mens. Dat klopt niet en daar ging ik op in.

Bouwman2
Bouwman212 aug. 2020 - 11:58

Het lijkt me een ongerijmde stelling. Waarom zou je niet tegen racisme zijn en tegelijkertijd verzot zijn op een biefstukje of een stukje parelhoen? Stel je voor, je zit bij Corona en je bestelt iets van de kaart, en dan komt er een filosoof langs je tafeltje gelopen en die sist racist in je oor. Meer niet. Wat doe je dan? a. Je laat je gerechtje niet bederven en kauwt rustig door. b. Je roept terug: asceet c. Je denkt : leuk Simeon de Pilaarheilige? en zeg je: Mevrouw, pardon, een couvert voor meneer hier. . c. Je vraagt de mevrouw de filosoof een overdrukje van de column van Max Pam van heden morgen aan te reiken.

2 Reacties
herman46
herman4612 aug. 2020 - 23:31

De antiracist hoort iemand te zijn die de ander in zijn/haar anderszijn respecteert en streeft naar een gelijke behandeling in de trant van 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. En als dat voor mensen onderling geldt hoort ook te gelden voor onze medeschepselen die we gemakshalve onder de verzamelnaam 'dieren' hebben geschaard. Wetende dat dat wij menselijke dieren minimaal verschillen van alle alle andere gewervelde dieren in intelligentie, emoties, taal, kundigheid, trouw................

Pater
Pater13 aug. 2020 - 18:46

@Femke Als je had gezegd dat ons dna-verschil met primaten klein is had je gelijk. Stellen dat onze intelligentie , taal, kundigheid minimaal verschillen met de andere gewervelde dieren is lulkoek. Of het nou zo'n gelukkige ontwikkeling was is een tweede, maar homo homo sapiens is superieur.

Erwinproper
Erwinproper12 aug. 2020 - 9:32

Ik denk dat Akwasi bedoelde dat er eigenlijk geen politieke partij in Nederland is die de belangen van gekleurde mensen goed behartigd, maar de belangen van dieren (golden retrievers) worden juist wel goed behartigd. Hiermee bedoelt hij niet te zeggen dat dieren te goed worden beschermt, maar dat de belangen van gekleurde mensen beter zouden mogen worden behartigd. Als je het gewoon leest zonder direct klaar te staan met een wijzend vingertje, dan is daar toch niks mis mee? Het is een vaststelling/mening van Akwasi en dat staat hem vrij, ook als hij daarbij een stukje vlees wil eten, want de wereld is groter dan alleen het verwende westen, grote delen van de wereldbevolking eten sinds kort ook vlees, gaan we deze mensen dat nu verbieden? Omdat ze dan racistisch zijn? Terwijl zij honger hebben geleden? En wat doen jullie dan met al die mensen die nog steeds honger lijden, extra kroppen sla sturen, en ze vooral niet vertellen over het bestaan van dierlijk eiwit? Zodat ze dan later helemaal in het ideaalbeeld van de moderne maatschappij passen? Zet je gewoon in voor jouw idealen, wat jij belangrijk vind, loop je collectes voor de hartstichting ga jezelf dan niet afvragen of je je niet ook verplicht moet voelen om je in te zetten voor bijvoorbeeld zwerfkatten of zeldzame moerasplanten.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg12 aug. 2020 - 8:05

www.dewoestegrond.nl

BlackUhuru
BlackUhuru11 aug. 2020 - 17:50

Heerlijk die dogmatische scherpslijperij van de jeugd. Als alles nog zo duidelijk en zwart wit lijkt dat je met logische als-dan constructies je wereldbeeld kunt bepalen. Ik vind daarom in lijn met dit artikel dat iedereen die niet meer in staat is deze heldere redeneringen rigoreus op zijn eigen leven toe te.passen, zeg maar iedereen boven de 35, wegens fout en gecorrumpeerd gedachtengoed uit de maatschappij verwijderd moet worden.

Verver
Verver11 aug. 2020 - 15:04

Mmmm dan laat de corona zijn gang gaan. De Oostvaardersplassen zijn overvol en daar laten/lieten we de dieren gewoon creperen. De aarde is ook overvol met mensen.... Als je voor een natuurlijk verloop bent, dan ben je voor een natuurlijk verloop...toch?

JaapBo
JaapBo11 aug. 2020 - 12:40

Moet ik dan racist worden om vlees te mogen eten of melk te mogen drinken?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland11 aug. 2020 - 12:14

Ik neem aan dat als de postbodes gaan staken dat die ook veganist moeten worden?

Dutchie3
Dutchie311 aug. 2020 - 12:13

Mooi en helder omschreven stuk. Jammer van de reacties van mensen die het niet snappen en vervolgens gekke dingen roepen. Ik kan iedereen die het niet begrijpt aanraden zich eerst eens te verdiepen in het onderwerp veganisme en speciesisme alvorens zo een reactie te plaatsen.

4 Reacties
JasDon
JasDon11 aug. 2020 - 13:59

" Jammer van de reacties van mensen die het niet snappen en vervolgens gekke dingen roepen." Interessant dat je niet eerst even uitleg waarom mensen het niet snappen, blijkbaar kunnen alleen veganisten dat.

Jan Man
Jan Man11 aug. 2020 - 17:49

@Jasdon Nou het is toch wel een beetje apart dat Akwasi zich druk maakt over de pijn die zwarte mensen voelen vanwege racisme en over het slavernijverleden, maar dat het hem weinig kan schelen dat kip- en varkensslaven gruwelijk moeten lijden, soms massaal levend verbranden of levend worden gekookt in het slachthuis. Zodat ze zo goedkoop mogelijk verkocht kunnen worden. Sterker nog, hij maakt de mensen die dit onrecht proberen te stoppen belachelijk. Hij zou een stuk geloofwaardiger zijn als hij ook zou pleiten voor een betere omgang met dieren.

Ch0k3r
Ch0k3r11 aug. 2020 - 20:29

@Elisa "speciesisme" Hoe leidt speciesisme tot veganisme?

herman46
herman4612 aug. 2020 - 23:37

Het zijn primaire reacties van mensen die zich bedreigd voelen. Natuurlijk voelen ook zij de ongerijmdheid van onze omgang met dieren die zich uit in het carnisme. Ik zelf heb ook meer dan 60 jaar enthousiast vlees en andere dierlijke producten tot mij genomen voor dat ik mij realiseerde dat ik - wilde ik mijzelf 's ochtends bij het scheren nog recht in de ogen kunnen zien - moest stoppen mee te werken aan een systeem dat zo veel leed, angst, pijn en onrecht veroorzaakt.

Mostafa
Mostafa11 aug. 2020 - 10:03

Beste filosoof, doe niet zo moeilijk als het makkelijk is. Voor dierenbescherming hebben wij in het Parlement dieren vertegenwoordig en voor discriminatie van mensen hebben wij de Grondwet, OM en rechters. Klaar. Een vraagje beste filosoof: horen de muggen, muizen, ratten, spinnen....hakketakken... .ect...ook bij uw strijd tegen ''dierenonderdrukking'' ??! Een ding is zeker: Dierenbescherming moet niet 1 keer per jaar en precies op de offerfeest van de moslims...nee, moet de hele jaar en dat doe ik zelf: ik heb in Marooko ooit gewerkt bij UMPA ( Union Marocaine pour la Protection des Animaux) in Casablanca en die bestaat nog. Ik heb altijd een kat of hond thuis en ik ben gek op dieren.

Linkse activist
Linkse activist11 aug. 2020 - 9:57

"Onderdrukking van dier, vrouw en mensen van kleur zijn allemaal onwenselijk. Dit is waarom ik opkom voor vrouw, dier en mensen van kleur." Waar sta ik dan als blanke man? Ik word ook met regelmaat onderdrukt, gekwetst, beroofd, vernedert, in elkaar geslagen. Daders zijn veelal mensen van kleur. Hoe onwenselijk is dat Floris?

6 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 11:22

In wat voor kringen beweeg jij je?

Mostafa
Mostafa11 aug. 2020 - 12:32

Linkse, Een klacht indienen dus, dat moest moet u altijd doen...probeer het..

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 13:41

Ik bedoel: een Amerikaanse kennis van ons die aan de crack verslaafd was geraakt werd met een knuppel doodgeslagen op een afgelegen plek, direct bij hem voor de deur (ja, dat kan) en hier wonen bijna geen blanken, dus ik veronderstel...

Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 13:46

Ik ben een witte man, een witte 'cis' hetero man, je kent het wel. Eigenlijk 'het kwaad', volgens de intersectie ideologie. Aart = satan. hahaha. Ik ben wit en ik val niet eens op mannen. Een schande. Wat een fascist, die Aart. Ik word onderdrukt en men probeert over mijn rug zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar ik voel mij onderdrukt door het kapitalisme en de staat. Daarom richt ik daar mijn pijlen op. Bescherm jezelf tegen staat en kapitaal en hun expansiezucht. Ik ben nog nooit in elkaar geslagen door 'mensen van kleur'. Ik heb nog nooit last gehad met donkere mensen, of met Marokkanen, of met welk 'ras' dan ook. Nooit was er een probleem. Ook binnen linkse kringen niet.

Linkse activist
Linkse activist12 aug. 2020 - 14:06

@aap @geluid: U woont waarschijnlijk niet in Amsterdam Geuzenveld, anders had u uw opmerking wel achterwege gelaten.

Aart van de aap
Aart van de aap13 aug. 2020 - 11:22

Je wordt niet meer door zwarte, dan door witte in elkaar gebeukt. Als je in een witte achterstandswijk woont, ben je ook gewoon de lul. Maak alles nou niet steeds raciaal.

Jan Man
Jan Man11 aug. 2020 - 9:45

Goed stuk. Het schijnt zo te zijn dat mensen empathie maar op weining dingen tegelijk kunnen richten. Akwasi en Benkaddour volgen heel erg hun gevoel, ze voelen boosheid over wat zwarte mensen en moslims wordt misdaan. Andere mensen worden weer heel erg geraakt door de moord op Bas van Wijk, de boeren vinden dat vooral de boeren onrecht wordt aangedaan, 50 plussers enz. Die mensen hebben in principe allemaal een punt, maar het lukt ze niet altijd het grotere plaatje te zien en zijn daarom niet altijd even consequent. Vrijwel iedereen kan rationeel begrijpen dat de bio-industrie verwerpelijk is, maar het is meestal te abstract voor ze om het ook echt te kunnen voelen, en hun empathie gaat vaak al naar zaken waar ze zich meer mee kunnen identificeren. Waar Floris, Eva Meijer en ook de PvdD voor pleiten is solidariteit, waarbij iedereen er toe doet.

3 Reacties
Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 14:49

Mensen redeneren ook vanuit een rationeel eigenbelang. Het heeft niet eens veel te maken met 'empathie' Vrouwen worden feminist, omdat zoiets hun leven zou verbeteren. Akwasi is tegen zwarte piet, omdat hij denkt dat dit zijn leven zal verbeteren en/of dat van zijn kinderen etc. We strijden voor onszelf. Ik weet dat het taboe is, maar zo werkt het wel. We gaan uit van een bewust egoisme. Ik ben voor de PVDD, in grote lijnen, omdat ik denk dat hun ecologische visie mijn leven zal verbeteren.

Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 17:55

@ Jan Man, PvdD past niet in zelfde rijtje met Floris en Eva volgens mij. Mevrouw Thieme en haar aanhang zijn zeer succesvol juist omdat zij hun doelstellingen helder houden en proberen niet om andere bij te trekken. Dat is altijd kracht deze partij geweest. Floris legt eigen wereldbeeld andere op. Dat is teken van zwakte.

Aart van de aap
Aart van de aap12 aug. 2020 - 9:37

Ja, dat vind ik ook wel sterk aan Thiemen geweest. Ze heeft een paar stellingen en dat is het dan. Wat dat betreft was ze meer een activist. Ze had niet zoveel te maken met Den Haag. Ze leggen ook geen dingen op. Iets wat deze man dan weer wel doet, deze Floris. Dat belerende toontje, daar worden mensen misselijk van. Dat heeft de PVDD veel minder.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2020 - 9:33

“Als je antiracist en feminist bent, zou je automatisch ook veganist moeten zijn. Dit slaat werkelijk nergens op. Het begint aardig op sektarisme te lijken en dat van een filosoof. Ik weet niet wat veganisme met je hersens doet en of dat iets doet met je brein maar ik begin het me eerlijk gezegd af te vragen. Dit is hoe extremisme werkt. Men weet veganisme aan alles te koppelen, overal bij welk onderwerp ook komt het om de hoek kijken als de ultieme oplossing voor elk probleem. Mag ik zeggen dat het voor mij enigszins stuitend begint te worden?

Mokeshame
Mokeshame11 aug. 2020 - 9:30

Daarom wint rechts steeds meer aanhang in de samenleving. Zijn doelen zijn veel duidelijker. Links is verscheurd tussen dierenwelzijn, wetenschap, en socialisme(tolerantie). Daar valt amper een koers in te bepalen. Ik persoonlijk voel alleen iets voor links socialisme.Voor dierenwelzijn ben ik ook wel alleen vind ik dat de overheid hier een leidende rol in moet spelen, niet de burger. Dat wil zeggen als vegetarische producten goedkoper worden ik bereid ben om daaraan bij te dragen, anders blijf ik gewoon vlees eten met alle gevolgen van dien. Ik ben het er mee eens dat het bevorderen van dierenwelzijn rechtvaardig is, maar dan moet het wel echt bevorderen zijn en geen tijdelijk iets. Het moet ook niet de voedselindustrie niet bellenmeren omdat dit een wezelijk onderdeel is van de samenleving. Links en voedsel zijn vooral bij het communisme een dodelijke combinatie geweest, waaruit de grootste moordpartijen in de geschiedenis voortkwamen. Voedsel kan de samenleving heel kwetsbaar maken. Daarbij worden dieren al eeuwen zo behandeld op grote schaal simpelweg, omdat dit nodig was en er geen andere alternatieven waren. Waardoor het zelfcontrast heel groot is voordat we vlees gingen eten en toen we ermee ophielden. Je krijgt er een soort cognieve dissionantie van "hoe kijk je dan naar mensen die het nog steeds eten, als monster? hoe jezelf vroeger was?" Ik ben het meer eens dat we wel die kant op moeten, maar ook toen we toch nog vlees aten wel gaan relativeren. Het idee van links wat binnen de stromingen van wetenschappelijk en het dierenwelzijn binnenkomt, dat we ons oude zelf compleet moeten negeren en verachten, vind ik een inbreuk op ons individualisme. In die zin snap ik de opkomst van rechts ook wel. Daar liggen tegenwoordig de krachten om meer ruimte te geven aan de behoeften van het individu. Echter waar het individu tevoorschijn komt bij rechts daar worden de individuen die tot zwakkere groepen behoren onderdrukt. Rechts individualisme past zich nooit aan namelijk. Aanpassing is een links construct, dat moet je crieeren en je eigen individuele behoeften ondergeschikt aan maken.

Middenman
Middenman11 aug. 2020 - 8:57

Vroeger hadden we gewoon de kerk en dan wist je dat het met religie te maken had. Door de secularisatie is de kerk klein geworden, maar het elkaar opleggen van principes is helaas niet verdwenen; "je moet". Nu hebben we de linkse kerk en de rechtse kerk en iedereen die niet past bij mijn principes is een ketter. Het wrange is dat de 'gewone' kerk inmiddels gelukkig veranderd is en zal blijven veranderen, maar dat het verkrampte denken in ideologieën, complotten, vijandsbeelden en het elkaar de maat nemen buiten de kerk sterker is dan ooit. Ik ben van nature een positief mens, maar steeds vaker wordt ik toch somber van deze ontwikkeling.

2 Reacties
ton14024
ton1402411 aug. 2020 - 13:31

Jouw verketteren lijkt niet zoveel anders dan racisme.

Middenman
Middenman11 aug. 2020 - 15:10

@Ton - in het zinnetje "en iedereen die niet past bij mijn principes is een ketter" verwijst 'mijn' niet naar mij als schrijver, maar naar de reacties op andersdenkenden vanuit de linkse of rechtse 'kerk'.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa211 aug. 2020 - 8:49

Ik lust graag vlees. Ben ik nu een vrouwenhater? "Wie in staat is een dier tot een ding te reduceren, is dat volgens haar ook bij een vrouw." Als de zin zou zijn omgedraaid, kan ik er beter mee leven. Nu is het werkelijk onzin. Je zou overigens voor vrouw ook man in kunnen vullen, want waarom zou je indien je dieren tot ding reduceerd, dat dan ook exclusief additioneel ook bij vrouwen doen. Gelukkig ben ik geen feminist* dus mag ik n stukje vlees eten van de schrijver. *uiteraard geloof ik wel in gelijke rechten voor alle mensen.

1 Reactie
Mostafa
Mostafa11 aug. 2020 - 12:39

Harba, Omdat volgens mij waren Adam en Eva de eerste mensen, maar volgens haar waren de Apen de eerste mensen....Nou, het wordt permanent touwen trekken dus...Hh

Kit2
Kit211 aug. 2020 - 8:04

Ongeveer 40% van de autochtone witte Nederlanders heeft bruine ogen. Wat meer in Brabant en Limburg, maar over het hele land heeft van de witte inwoners 40% bruine ogen. Nooit, maar dan ook nooit was er een premier in Nederland met bruine ogen. Mooie Barend Biesheuvel en nog een andere hadden groene ogen, maar de rest blauw, blauw, blauw. Rutte, Balkenende, Kok, Lubbers, van Agt, Den Uyl, Marijnen, de Jong, de Quay, Zijlstra en Cals en ga maar terug door de historie. Ik vind het onbegrijpelijk dat de PvdD, de filosofie zich hier niet tegen uitspreken. Zijn zij blind? Wie dierenleed bestrijdt MOET zich ook over dir verschrikkelijk complot uitspreken.

1 Reactie
Mostafa
Mostafa11 aug. 2020 - 13:01

Ik hoorde ooit van een vrolijke Hollandse collega en die zei tegen mij dat tijdens de Hongersnood in Nederland hebben veel Nederlanders hun eigen poezen en katten opgegeten....in Marokko aten zij daar wilde varkens, varkens ? Ja varkens...het mocht van God, zei de imam toen...hhhh..kun je het volgen...?

JD2
JD211 aug. 2020 - 7:12

Floris Schleicher legt een vergelijkbaar verband als die andere filosoof Floris (van den Berg), die stelt dat een echte vrijdenker niet anders dan een veganist kan zijn. Dat gaat velen te ver, maar de bespiegelingen zijn wel interessant en raakt ook discussies die hier gevoerd worden. De reacties in Arkansas op de tekst “BLM” worden als racistisch bestempeld, maar onverdoofd slachten of kinderbesnijdenis wordt door dezelfden als godsdienstvrijheid beschouwd. Terwijl de reacties in Arkansas geworteld zijn in een diep christelijk geloof. In de bijbel is slavernij de normaalste zaak van de wereld, lees Exodus nog maar eens (en laat u niet misleiden door het woord “dienstmaagd” in de statenbijbel, wat een eufemisme is voor slaaf). Wat mij bij mijn stelling brengt dat een antiracist per definitie een atheïst moet zijn.

1 Reactie
Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 10:37

JD U draait het om; niet de vraag of het mogelijk moet zijn of dieren onder het mom van religie leed aan gedaan mag worden staat ter discussie maar de eenzijdige verontwaardiging van mensen die menen zich luidruchtig te moeten laten horen, wanneer het om marginale dierenmishandeling gaat.

Norsemen
Norsemen11 aug. 2020 - 7:10

"De processen van uitsluiting van vrouwen en niet witte-mensen berusten namelijk op dezelfde onderliggende structuren als die van dieren" Schleicher gaat als filosoof wel heel makkelijk aan de haal met deze stelling van een collega filosoof. Ik kan de link naar Eva Meijers conclusie hierover niet openen maar ik zou zeggen dat de stelling bijvoorbeeld niet rijmt met de filosofie van Kant over dierenrechten of met de filosofie van Schopenhauer over wil tot leven, of Nietzsche's wil tot macht.

I am Legion
I am Legion11 aug. 2020 - 6:39

Dan was Adolf Hitler met zijn vegetarisme in vergelijking met een aantal hier genoemden zo geredeneerd toch zo kwaad nog niet?

1 Reactie
Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 10:18

Legion Geen touw aan vast te knopen.

Ch0k3r
Ch0k3r11 aug. 2020 - 6:29

Op het moment dat we als maatschappij besluiten en masse vrouwen te gaan eten, dan sluit ik mij aan dat hetzelfde onderliggende principe er is. Tot die tijd zie ik dieren als voedsel (behalve de dieren die nuttig zijn om ons voedsel te bewaken) en gereedschap.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman11 aug. 2020 - 6:27

Als je je inzet voor iets, betekent dat dat je *dat* als belangrijkste issue ziet. Wanneer je alles als even belangrijk ziet, leg je jezelf lam. Dat is precies de kritiek van Akwasi op de PvdD (en ik deel die kritiek). Dierenleed als belangrijkste issue zien komt een beetje wrang over wanneer er zoveel menselijk leed bestaat. Dat betekent *niet* dat ik vóór dierenleed zou zijn. Het betekent ook *niet* dat ik daar niets tegen zou willen doen. Wanneer de PvdD zich de vrijheid neemt om dierenleed bovenop de agenda te zetten, dan is het een ongelofelijke gotspe anderen kwalijk te nemen dat ze racisme bovenaan de agenda zetten.

5 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong211 aug. 2020 - 8:03

'Als je je inzet voor iets, betekent dat dat je *dat* als belangrijkste issue ziet. Wanneer je alles als even belangrijk ziet, leg je jezelf lam.' Bij mensenrechten zou dit geen issue moeten zijn, maar dat is het wel.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 aug. 2020 - 8:34

De essentie van het betoogje is - dat lijkt me klip en klaar en helder als ongebonden groentesoep - dat als Akwasi - ik moet bij gelegenheid eens opzoeken wie dat is, wat zijn nering is, zijn expertise etc - en zijn kornuiten het ene (on)recht boven het andere stellen zij de denkwijzen ondersteunen die ze zeggen te bestrijden, nl. dat de ene mens meer waard is dan de andere vanwege... en dan volgt er een kronkelredenering. Simple is what simple does.

I am Legion
I am Legion11 aug. 2020 - 8:37

Voor Akwasi geldt niet dat hij menselijk leed zoals dat in verschillende gedaanten als belangrijkste ziet en zeker ook niet waar het racisme betreft. Hij stelt zichzelf voorop de zwarte mens met daarnaast duidelijk minder nadrukkelijk die met niet blanke huidskleur eenzijdig tegenover de blanke als slachtoffer. Dat juist door hem raciale scheiden t.b.v. zijn activistische agenda die m.i. helemaal niet antiracistisch is wordt door hem e.a. grotendeels gebaseerd op bewust valse eenzijdige en versterkt aangezette maatschappelijke tegenstellingen geprojecteerd vanuit de situatie in de VS op onze samenleving waar het blanke bevolkingsdeel zeker niet in hogere mate racistisch is dan andere. Typerend is dat hij met zijn specifieke Afrikaanse achtergrond tegen alle bekende feiten in ontkent dan wel bagatelliseert waar het gaat om de enorme inheems zwart Afrikaanse en Arabische slavernijcultuur ouder dan de Europese en nog steeds grootschalig voorkomend die bewijst dat het racisme zacht gezegd niet bepaald voorbehouden is aan de blanke huidskleur. Zij zal, alleen gezien het feit hoe cultuurbepaald inheems deze zaak vooral is, dan ook zeker meegenomen zijn door bevolkingsdelen met een migrantenachtergrond daar vandaan. Alwasi trapt, voorlopig figuurlijk, niet meer dan wild om zich heen maar zet wel meer aan tot het racisme waar hijzelf geen uitzondering op maakt.

tempest
tempest11 aug. 2020 - 9:33

Is het niet simpelweg dat als je een onderwerp het belangrijkst vindt, dat er dus altijd wel enkele mensen zijn die telkens iets verder willen gaan voor de goede zaak? Hier gebruikt de man dus een vorm van morele chantage om andere activisten over te halen ook veganist te worden (of ze een beetje te provoceren). Net weer een stapje verder en misschien niet zo chic, maar het zorgt wel voor aandacht voor je onderwerp. Ook zijn er genoeg mensen die oprecht vinden dat een onderwerp het allerbelangrijkste IS. Alle andere prioriteiten zijn simpelweg verkeerd. Dit resulteert vaak in beperkte tolerantie voor andere opvattingen of de mensen die die hebben en veroorzaakt dikwijls ruzies en machtsspelletjes in activistische organisaties.

ton14024
ton1402411 aug. 2020 - 11:05

´´Als je je inzet voor iets, betekent dat dat je *dat* als belangrijkste issue ziet.´´ Nee, dat betekend dat je het een belangrijk issue vind. Verder ben ik het met jouw duidelijke opinie eens.

Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 6:17

Ik begrijp werkelijk weinig van deze inconsequente denkwijze. Wie zegt dierenleed erg te vinden maar zich vooral of alleen druk maakt over het onverdoofd (want op religie gebaseerd) slachten, die zou toch juist door de schrijver dezes ontmaskerd moeten worden.

3 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 aug. 2020 - 7:54

Tja, uit 'inconsistente denkwijzen' kun je (zie: Popper) letterlijk alles afleiden, en die zijn daarom dus altijd 'onbegrijpelijk'. (Ik ga er voor het gemak maar vanuit dat dit 'geflapuit' een reactie is op het stukje van Schleicher en niet een reactie op weer zo'n halvegare reaguurder hieronder, want dat zou te makkelijk zijn. We kennen de 'dialectiek' van de spijkerharde marxisten die de wereld 90 graden willen kantelen, waardoor alleen de machthebbers van plaats verwisselen maar de rest - zo mogelijk - nog beroerder af is.) Om 't in eenvoudige woorden weer te geven: wie beweert dat - zeg - de 'strijd' (ik blijf dat een kolderiek woord vinden, in deze context: strijd) tegen racisme belangrijker vindt dan het verbeteren van vrouwen- en/of dierenrechten is als de blanke 'supremacist' (afschuwelijk barbarisme, nog stompzinniger dan 'cancel culture') die ... enfin, een kind kan de was doen, zou je zeggen.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 aug. 2020 - 7:57

..belangrijker is (niet: vindt)

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 aug. 2020 - 11:10

Uiteraard zal ik de laatste niet zijn om toe te geven, dat er hier en daar wat wringt. Ik ben geen veganist, geen feminist en derhalve geen antiracist, althans geen pure, geen zuivere, geen hemelse, geen volkomen en volmaakte. Niettemin, valt er - zo is mijn mening - op al deze terreinen wel wat te verbeteren, maar 't een niet ten koste van het andere, al kan er natuurlijk wel 's wat geprioriteerd worden, of iets worden uitgesteld. Daarbij komt, dat het mijn roeping is om het raadsel te vergroten. De vrede graast de kudde voor.

Roel2
Roel211 aug. 2020 - 5:51

Zelfbenoemde filosofen die stellen dat 'Filosofe Eva Meijer trekt hieruit de enige juiste conclusie', maken geen sterke indruk: zou het kúnnen zijn dat een andere conclusie mogelijk is? Verder vind ik de verdachtmaking uiterst aanmatigend, je kan andersom stellen dat niet-veganisten in de basis óók geen kunnen anti-racisten zijn. De veelgeprezen cancel-culture, maar dan omgedraaid. Met beide uitgangspunten ben ik het niet eens, elke stap voorwaarts (eender welke richting) moet gewaardeerd worden. Het lijkt me nochtans onwenselijk om een anti-racist af te fakkelen omdat hij wel eens een kippenboutje eet, en hij/zij/het dan denkt 'laat anti-racisme dan ook maar voor wat het is'. Ik ben niet gelovig, maar Jezus zei het al eens: hij die vrij is van zonde, werpe de eerste steen. Zou ons Floris vooraan hebben gestaan?

Herr Vorragend
Herr Vorragend11 aug. 2020 - 5:34

Hoewel waarschijnlijk niet anti-zionistisch genoeg heb ik op Netflix een Israëlische humoristische serie bekeken waarin orthodox-joodse reli-haarkloverij wordt geridiculiseerd. Het bovenstaande artikel komt qua gemierenneuk even infantiel over als voornoemde haarkloverij.

1 Reactie
Middenman
Middenman11 aug. 2020 - 9:04

Shtisel waarschijnlijk? Geweldige serie. Heeft in Israël gezorgd voor meer begrip tussen religieuze en seculiere joden. De kloof tussen die twee groepen is gigantisch en inderdaad een goed voorbeeld om dit artikel mee te vergelijken.

Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2020 - 5:13

Flauwekul verhaal. Als je iets wilt bereiken dan zul je een zo breed mogelijke groep moeten mobiliseren. Als je stelt dat mensen niet alleen antiracist moeten zijn maar ook veganist, feminist (en waarom ook niet klimaat-activist en anti-kapitalist) dan sta je straks met anderhalve man en een paardekop te demonstreren. Natuurlijk zijn er momenten dat die strijd met elkaar verbonden kan worden maar je komt er niet door dit op moraliserende toon van antiracisten te eisen.

1 Reactie
tempest
tempest11 aug. 2020 - 9:16

"zul je een zo breed mogelijke groep moeten mobiliseren. " Is dat niet precies wat de schrijver probeert? Hij vindt dierenleed het belangrijkste probleem en probeert zoveel mogelijk mensen aan dit doel te binden. Ik geef toe dat het best wel giftig is om anti-racisme-activisten voor nep-activisten uit te maken als ze niet ook veganist zijn. Maar dat soort redenaties zijn de norm geworden tegenwoordig en anti-racisten gebruiken ze zelf net zo. Dus ach, beetje leren incasseren lijkt me.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 5:11

Akwasi is een provocateur eerste klas, maar moest wel gniffelen om zijn uitspraak over de vertegenwoordiging van golden retrievers in de TK. Ik benieuwd of Bij1 bij de aankomende verkiezingen potten kan breken. Ik plaats grote vraagtekens bij uw pleidooi. Ik denk ik dat social justice bewegingen hun bestaansrecht juist ontlenen aan één bepaalde kwestie, als je echt iets wil bereiken moeten zij zich hierop focussen en zich beperken tot hun "core business" en niet al het onrecht op deze aardbol op de agenda zetten. Voor je het weet krijg je zo een onnavolgbaar construct als het "intersectionele feminisme" en dan zijn ze IMO veel verder van huis.

3 Reacties
Tampert
Tampert11 aug. 2020 - 8:38

Als voorwaarde voor het Kamerlidmaatschap worden de kandidaten niet getest op hun intellectuele vermogens want dan zouden er bij voorbaat al een aantal afvallen. Denk aan lichtgewichten als Varela en van den Oudenallen. Zie een bloeiende toekomst voor Simons in de Tweede Kamer al zal Nida haar grootste opponent in dezelfde electorale vijver worden.

tempest
tempest11 aug. 2020 - 9:07

De hele term "social justice" komt toch uit die hele critical theory / intersectioneel feministische hoek? Denk persoonlijk ook dat kleinere groepjes vermoedelijk beter werken als ze zich veel duidelijker op hun core-business richten. Dus een homo-belangen organisatie die voor homo’s opkomt en een Joodse organisatie die strijd tegen antisemitisme bijvoorbeeld. Maar ook dat heeft nadelen, want soms is de groep gewoon te versplinterd of te klein om zich goed te kunnen organiseren. Een ander dilemma is dat minderheden net zo naar kunnen zijn tegen andere minderheden als meerderheden dat kunnen zijn. Dus hoe vind je dan een plekje in gemeenschappen als je onder meerdere minderheidsgroepen valt? Ik snap de doelstelling van het intersectionele denken dan ook volkomen, al ben ik het met je eens dat het resultaat heel veel tegenstrijdigheden kent.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 15:09

@ Tampert 'Zie een bloeiende toekomst voor Simons in de Tweede Kamer al zal Nida haar grootste opponent in dezelfde electorale vijver worden." Ik moet het nog zien, misschien dat de BLM hype Bij1 een boost geeft @Tempest 'De hele term “social justice” komt toch uit die hele critical theory / intersectioneel feministische hoek?' Zou best kunnen, er zijn veel overlappingen. Ik ben niet zo een fan van ïdentity politics". Ik gun een ieder een partij waar hij of zij zich thuis voelt, maar dit komt de sociale cohesie niet ten goede.

Fredje3
Fredje311 aug. 2020 - 2:56

Mooi artikel, maar waarom maakt u onderscheid tussen dierenras en planten ras? Jajaja, planten hebben geen gevoel. Echter al vanaf 2010 zijn er meerdere onderzoeken geweest die aantonen dat dat misschien niet helemaal correct is en dat planten wel degelijk gevoel kunnen hebben en dat er bij sommigen ook sprake is van een "soort van" centrale zenuwstelsel. (Google maar) Wij maken dus onderscheid op ras omdat we het ene ras niet begrijpen en het andere ras wel. Dat doet mij denken aan een paar honderd jaar geleden. Anti-racisten en veganisten zouden dus om niet racistisch te zijn geen plant of dier mogen eten. Dan pas zijn ze consequent.

3 Reacties
Tampert
Tampert11 aug. 2020 - 7:36

Ik ken mensen die met bomen kunnen praten dus die bomen hebben ook een bewustzijn!

Fredje3
Fredje311 aug. 2020 - 13:44

@Tampert, daar heb ik dan weer geen onderzoeken over gevonden.

Tampert
Tampert11 aug. 2020 - 16:20

@ Fredje Prinses Irene praatte met bomen, je moet meer de Story en de Privé lezen!

Jaap Job
Jaap Job11 aug. 2020 - 0:08

En verder, eco-fascisme is ook een ding, waar sommige veganisten soms een eigenaardig handje in hebben. Kun je de bal wel leggen in het kamp van anti-racisten en -fascisten, wat betreft de hand in eigen boesem? Tenminste, als je zelf veganist bent. Kan zijn dat je slechts een filosofische exercitie uitvoert, maar ook dan dan toch, ja toch? Mij lijkt het vooral waard om te kijken hoe we marxisme weer 'in schwung' kunnen brengen, breed gedragen, los van historische communistische uitwassen, als theorie. Als bril om de maatschappij door te bekijken. Al is het maar om de sukkels op (extreem-) rechts op de kast te jagen, en om tegelijkertijd het algemene publiek een alternatief te bieden voor het tot nu toe gebleken desastreuse geloof ook wel bekend als Neoliberailisme Tijd voor toekomst, tijd voor een nieuwe bril?

2 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong211 aug. 2020 - 8:04

'Mij lijkt het vooral waard om te kijken hoe we marxisme weer ‘in schwung’ kunnen brengen, breed gedragen, los van historische communistische uitwassen, als theorie.' U kunt toch gewoon naar Venezuela verhuizen? Of naar Cuba? Of naar Vietnam? Waar wacht je nog op!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 11:28

Jaap Job - Pas eentje, slechte score. Ik sta dik voor, dan komt Mark...

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 aug. 2020 - 0:00

Het was - meen ik - Camus die in 'De mens in Opstand' (in dat vermoeiende, idiote, warrige franse filosofen gebrabbel dat destijds in de mode was) stelde dat iemand die in opstand komt een grens stelt (en daarmee de menselijke maat markeert). Om daarna tot zijn droevenis te constateren dat vrijwel alle opstandigen terstond die grens overschrijden: als je niet met me bent, dan ben je tegen me, en het doel dat middelen heiligt etc.. En zo zien we dat elke revolutie zijn eigen kinderen opeet en in een poep en een zucht verandert in repressie, bedilzucht, eigendunk en tal van ander bourgeois ongemak, martelingen etc. Kortom, weg met de revolutie, lang leve het gesprek, de vriendschap en de uitgestoken hand. De duivel schuilt in de details.

2 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 11:31

Revolution - https://www.youtube.com/watch?v=BGLGzRXY5Bw

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 aug. 2020 - 13:11

We are only in for the money

Aart van de aap
Aart van de aap10 aug. 2020 - 23:48

Het zijn wel allemaal andere thema's en ze vertegenwoordigen niet hetzelfde. Ik weet niet of er per se een verband is tussen vlees eten en seksisme. De laatste tijd wilt men allemaal logische dwarsverbanden zien, ook als ze er niet per se zijn. Ik ben dit, dus ik ben ook dit, dús ik ben ook dat. Een soort multi deal. Links pretpakket Je zal vast mannen hebben die vlees eten, maar bijvoorbeeld geen vrouwonvriendelijke porno kijken en/of naar prostituees gaan. Je zal mannen hebben die vegan zijn, maar wel ook een metoo veroorzaakt hebben, hier en daar. Het is niet zo simpel allemaal. De wereld is niet 'good guys' VS 'bad guys' . De groen linkse man kan seksist zijn, de vleesetende man, hoeft niet per se een seksist te zijn. Seksisme komt voor binnen iedere religie en binnen ieder politiek kamp. Ook bij 'ons'. Het racisme/veganisme intersectie idee ? Je zal zwarten hebben, die bijvoorbeeld graag vlees eten iedere dag, heel erg conservatieve ideeen hebben, maar tegelijk ook heel erg tegen zwarte piet zijn. De zwarten die ik ken, die tegen ZP strijden, hebben verder niet echt feministische of ecologische ideeen. Ze zijn vrij conservatief verder, alleen die ZP vinden ze heel belangrijk, dat die verdwijnt. Je hebt mensen die de ecologische strijd supporten, omdat ze zich zorgen maken om het klimaat en dus om hun eigen welzijn (mensen als ik ). En je hebt mensen die om dieren geven. Je kan het aanhangen vanuit puur egoisme, of pure empathie. Je hebt zelfs fascisten, die het eens zijn met de PVDD, vanuit hun specifieke overwegingen ( hun anti modernisme )

2 Reacties
Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 9:20

Floris heeft moeite met zijn eigen dogma, Zo jong en zo gevangen in eigen ongelijk. Zonde toch?

Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 13:43

Van een filosoof had ik wel een meer genuanceerde tekst verwacht.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 23:18

Floris Schleicher: "Akwasi deed er vervolgens een schepje bovenop door in zijn Parool-interview te stellen dat Golden retrievers in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd zijn dan mensen van kleur." Akwasi: “Er zit wel een Partij voor de Dieren in het parlement, maar geen partij voor mensen van kleur. Golden retrievers zijn in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd dan mensen van kleur.” Weer je wat, begin een actiegroep die zich tot doel stelt dat de Golden Retrievers ook toegang krijgen tot het parlement. En zorg vast voor hondenbrokjes in de kantine.

1 Reactie
Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 11:08

Hij schetst ook een giftige karikatuur van de PVDD, die Akwasi dwaas De PVDD is voornamelijk een ecologische partij. Het gaat ze niet per se om golden retrievers De klimaat rampen hét probleem van deze tijd. Dat gaat veel verder dan het lief vinden van golden retrievers Terwijl de PVDD met de echte strijd bezig is, de strijd om leven en dood ( letterlijk ), uitsterven of niet uitsterven, is Akwasi bezig met het schoppen van zwarte pieten.

DenFlexwerker
DenFlexwerker10 aug. 2020 - 22:19

"Wie in staat is een dier tot een ding te reduceren, is dat volgens haar ook bij een vrouw". Er worden vannacht weer een hoop muggen dood geslagen. Toch denk ik niet dat de vrouwen van deze muggen-meppers veel te vrezen hebben.

Ivan61
Ivan6110 aug. 2020 - 22:06

Met alle liefde voor dieren maar jij slaat plank helemaal mis. Filosoof die dogma predikt, Als ik Akwasi was zou ik mij zwaar beledigd voelen. Hij moet veganist worden volgens jou anders is hij niet echte activist, Belachelijk zeg.

Miss Piggy
Miss Piggy10 aug. 2020 - 22:05

Dit is de fout die links/progressieve activisten steeds maken: alle issues erbij slepen, waardoor het voor het publiek niet meer duidelijk is waar je nu precies vóór bent. "Als je antiracist en feminist bent, zou je automatisch ook veganist moeten zijn. De processen van uitsluiting van vrouwen en niet witte-mensen berusten namelijk op dezelfde onderliggende structuren als die van dieren.” Dit is ook zulke warrige, wollige onzin. Ik ben zelf het afgelopen jaar gestopt met vlees eten, simpelweg omdat ik de manier waarop dieren in de bio-industrie behandeld worden beestachtig vind (en slecht voor de gezondheid). Floris mag prima daarvoor actie voeren én andere activisten erop aan spreken dat humane behandeling van dieren voor iedereen zou moeten gelden, ongeacht de achtergrond, Maar sleep alsjeblieft niet alles erbij.

2 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong211 aug. 2020 - 8:05

Vlees is niet slecht voor de gezondheid, met mate ja maar geldt voor alles.

Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 10:26

Miss Piggy Dat is wel erg 'comfortabel' (vanuit de luie stoel) gedacht: "Dit is de fout die links/progressieve activisten steeds maken: alle issues erbij slepen, waardoor het voor het publiek niet meer duidelijk is waar je nu precies vóór bent." Een links-progressieve activist verwijt hier links-progressieve activisten, een fout te maken terwijl volgens u alle links progressieve activisten maken. Tenminste, als ik goed inschat wat u met links progressief activisme bedoelt. Over warrig wollige onzin gesproken.

Jaap Job
Jaap Job10 aug. 2020 - 21:54

Waarom Veganisten plantenhaters zijn / Waarom veganisten plantenliefhebbers zouden moeten zijn: Ooit nagedacht waar het overgrote deel van de soja vandaan komt? Ooit nagedacht over al die gekapte bomen in het Amazonegebied, de oneindige gebieden die elders in Zuid-Amerika in gebruik zijn genomen voor de sojateelt? Hoeveel dieren en bijvoorbeeld insecten dat hun leven heeft gekost? Om maar iets te noemen. Planten hebben ook een gevoel een eigenwaarde, als belangrijk onderdeel van het eco-systeem. Veganisten zijn plantenhaters, daarom.

Sonic2
Sonic210 aug. 2020 - 21:49

In de Maarten! stond een mooi artikel over de Republikeinse partij. De Republikeinse partij was een jaar of 60 a 70 geleden een min of meer fatsoenlijke partij. Met een president ( Eisenhower) die bereid was ook naar links te luisteren. Dat begon in de jaren 70 al wat te kantelen en is zeker in de laatste jaren van Reagan, maar ook Bush sr uitgelopen tot een ideologisch vehikel. Een partij die totaal verkrampt is door ideologie en complotdenken. Die elke zwenking naar links ziet als een soort van landverraad. Ik hoef het niet uit te leggen. In Nederland hebben we het namelijk ook. Wat wil ik met dit voorbeeld duidelijk maken? Dat dat dus niet de route is waar links naar toe moet. Het zeer ideologische anti racisme pad is een onbegaanbare weg. Het veganisten pad is voor geheel links onbegaanbaar. Economisch terug keren naar de jaren 60 en 70 klinkt interessant en veel van die tijd leren is goed. Maar vooral begin jaren 80 liet Den Uyl ook wel zien hoe verkrampt de PvdA toen ideologisch is geworden. Er is niet mis met principieel zijn. Er is niets mis met voor je standpunten staan. Het is absoluut verwerpelijk het neoliberale beleid nog verder te steunen. Maar die door en door verkrampte ideologie mag er wel uit. En daarom haak ik bij PvDD, Bij1, DENK of NIDA ook snel af. En daarom haak ik ook bij GL en D66 in deze af. D66 is dan zeker niet economisch links. De Republikeinse partij van nu is het voorland als links het zeer ideologische verkrampte pad volgt. Ik wil niet direct zeggen dat dit opinie artikel doordrenkt staat met ideologie. Het scheelt ook weer niet heel veel.

1 Reactie
Folkert2
Folkert210 aug. 2020 - 23:45

Ik ben het wel met je eens Sonic. Ik ben alleen wat pessimistischer. Links heeft allang een bepaalde weg ingeslagen en ze zijn er nog steeds niet achter dat het een doodlopende weg is. Onwelgevallige feiten of gebeurtenissen negeert men. Want als ik Floris zijn denktrant voortzet, dan moet elke antiracist ook tegen seksisme zijn. Maar een week geleden werden 2 lesbische vrouwen in een AZC aangevallen, en ik zit nog steeds te wachten op het JOOP artikel. Het gaat er niet komen, simpelweg omdat die gebeurtenis niet binnen het linkse narratief past maar wel binnen het rechtse narratief. Oftewel, plaatsing ervan zal alleen maar rechtse trollen aantrekken. Maar met diezelfde houding gaan ze het echt nooit redden.

Robert Follon
Robert Follon10 aug. 2020 - 21:16

Ik ben allicht tegen racisme. Maar ben toch ook wel echt voor biefstuk....

2 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 aug. 2020 - 7:30

Herkenbaar. Vanavond zonder schuldgevoel een heerlijke ribeye op de gas-bbq.

Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 11:19

Aart gaat eerlijk met je zijn Kijk, ik geef vegans gelijk, het zou veel beter zijn als ik geen vlees eet. Voor het milieu, of voor de aarde/de ecologie Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het heel makkelijk vind om geen vlees te eten. Ik zou liegen, als ik zou zeggen dat ik net zo graag tofu eet, als een stukje kip. Dat is gewoon een leugen. Ik bedoel, het is niet voor niets een probleem geworden. Ik geef ze gelijk dat het een probleem is. Ik probeer ook wel te focussen op vegan. Maar het gaat niet makkelijk, daar moeten we de waarheid over spreken.

Folkert2
Folkert210 aug. 2020 - 21:15

Je MOET. Vrije keuze wordt langzaam maar zeker overboord gegooid. Denk niet na, wij denken wel wat je moet vinden. Allicht voor velen die zich in deze wereld niet staande kunnen houden een prettige gedachte, maar ik krijg het er Spaans benauwd van.

1 Reactie
Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 10:43

Folkert U krijgt het alleen maar benauwd van bepaalde mensen die vinden dat "je moet.....". U zegt immers impliciet weinig anders dan: "Je moet zelf nadenken." Ik weet zeker dat u het daar niet benauwd van krijgt.

Eric Minnens
Eric Minnens10 aug. 2020 - 21:08

@Floris Schleicher "Rapper Akwasi deed er deze week nog een schepje bovenop. Hij reduceert de strijd tegen de misdadige behandeling van dieren door de Partij voor de Dieren tot de vertegenwoordiging van golden retrievers." Je maakt het wel heel bont, Floris. Akwasi constateert in dat interview gewoon een feit, nou ja hij dikt het met een beetje humor aan. Citaat: "Er zit wel een Partij voor de Dieren in het parlement, maar geen partij voor mensen van kleur. Golden retrievers zijn in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd dan mensen van kleur." Mama mia, wat een overgevoeligheid. Akwasi geeft helemaal niet af op de PvdD. Hij constateert alleen een tekort in de Kamer m.b.t. de vertegenwoordiging van gekleurde mensen. Je kunt er hoogstens een zekere jaloezie in lezen. Echter gerelativeerd met humor (dieren 'verengd' tot golden retrievers, hij had ook de wolhandkrab kunnen noemen). Kort door de bocht gesproken: Akwasi constateert gewoon een feit. Waar u, meneer Schleicher een vreemde draai aan geeft.

8 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens10 aug. 2020 - 21:36

PS Met de slotconclusie wil ik het nog wel eens zijn, maar de argumentatie moet zuiver zijn, zeker als de schrijver filosoof is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 aug. 2020 - 22:35

Het is in mijn ogen toch vreemd om politieke/ideologische opvattingen te koppelen aan pigment. Er is een keur aan partijen waarbij mensen zich kunnen aansluiten. Dieren zijn afhankelijk van de "goodwill" van anderen net zoals vrouwen vroeger.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 23:20

Eric Minnens - Daar ben ik het 100% mee eens.

Folkert2
Folkert210 aug. 2020 - 23:20

"Het is in mijn ogen toch vreemd om politieke/ideologische opvattingen te koppelen aan pigment." Tja, Floris linkt al naar een boek welke de critical theory verkent. Maar dit is niets anders dan Critical Race Theory. Oftewel, niets anders dan extreem rechtse rassen theorieën. Twee jaar geleden zweerde hij de identiteitspolitiek nog af, maar inmiddels omarmt hij het. Helaas maakt dat van Floris een universitair geschoolde die helaas het contact met de werkelijkheid is verloren.

Eric Minnens
Eric Minnens11 aug. 2020 - 0:09

@Danielle "Dieren zijn afhankelijk van de “goodwill” van anderen net zoals vrouwen vroeger." Maar ook de 'gepigmenteerden' van nu hebben goodwill nodig: empathie van blanken. Zoals dieren empathie van mensen nodig hebben, en vrouwen empathie van mannen. Maar ook een 'eigen' club kan helpen, zoals de PvdD voor de dieren, de Dolle Mina's voor de vrouwen, Bij1 of KOZP voor mensen van kleur. Op een gegeven moment houdt het op met dat empathiegedoe en mag je alleen nog over rechten spreken.

Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 6:29

Danielle De PvddD komt niet alléén op voor de dieren. Verder zijn politieke partijen in eerste instantie belangenpartijen. Vooral vroeger was dat vooral duidelijk; een partij voor arbeiders, voor katholieken, voor protestanten, gereformeerden, ondernemers, communisten, boeren....... Maar ik ben het met u eens; een partij koppelen aan pigment, dat is een stap in de verkeerde richting. Er zijn echt wel mogelijkheden voor gekleurde mensen om in allerlei politieke partijen de belangen te behartigen, van wie zij willen vertegenwoordigen

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 aug. 2020 - 7:38

Mensen kunnen voor zichzelf opkomen in de politiek dieren nooit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 aug. 2020 - 8:18

PS Oslo Kvinneparti (1927-1933) opgericht door een muzieklerares was een kort leven beschoren. Neemt niet weg dat vrouwen nog steeds andere prioriteiten hebben in de politiek en Noorwegen heeft een vrouwelijke MP.

GoudenBergen
GoudenBergen10 aug. 2020 - 21:07

Floris trekt de uiterste consequentie uit zijn filosofie: je kunt je niet beperken tot een soort onrecht maar je moet al het onrecht tegelijk aanpakken. Als je strijdt tegen racisme moet je ook veganist en feminist zijn. Een Ghanese moslim die stelling neemt tegen racisme mag geen schaap meer (laten) slachten tijdens het Offerfeest. Hij mag ook geen wollen kleding dragen of op leren schoenen lopen. Een eitje tikken of een bakje yoghurt eten is er ook niet meer bij.

Dandarez
Dandarez10 aug. 2020 - 20:07

Vreemd hellend vlak vind ik dit altijd. Om er maar verder mee te gaan, nooit meer ergens gaan bouwen. Beetje gaan coloniseren, zielig voor de onderdrukte mieren. Nooit meer in je vrije tijd het huis uit, het kan zomaar zijn dat iemand die aan het werk of aan het forensen is op je moet wachten, ga weg met je vrij-tijd privelege. Kunnen we aub gewoon de problemen oplossen zonder het zogenoemde 'gatekeepen'? Ik lees en hoor geregeld dat mensen het maar gewoon negeren omdat ze het gevoel hebben dat het toch nooit genoeg is.

Richard58
Richard5810 aug. 2020 - 19:57

Ja wat moet je hier nu weer mee. Alles met alles verbinden is een mooi streven maar waarschijnlijk bereik je er niets mee. We kunnen ook voortaan alle goede doelen op een hoop gooien en een neutrale wekelijkse collecte houden voor alle goede doelen. Ben bang dat de pot erg leeg blijft. Nee Floris zo werkt het niet. Onrecht is onrecht maar zo kom je geen stap verder met dierenleed, emancipatie of racismebestrijding.

3 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong210 aug. 2020 - 21:16

'Onrecht is onrecht ' Dat is subjectief hoor.

Zandb
Zandb11 aug. 2020 - 10:46

Marca Nou en? Wat maakt dat uit voor de redenering van Richard?

Aart van de aap
Aart van de aap11 aug. 2020 - 13:50

Ik moet meneer de Jong een punt geven Wat 'het onrecht' is, is ook heel subjectief.