Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Waar komt het sentiment van rechts-populisme vandaan?

  •  
12-11-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
57 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Als de wereld bezien wordt als bedrijf zijn gelijke kansen de klos
Ondanks al het interne gerommel staat de PVV nog immer hoog in de peilingen. Deze geobserveerde ongevoeligheid heeft niets met verstand te maken, maar alles met de werking van gevoel. Dit rechts-populistische sentiment staat in nauwe relatie met de illusie dat de wereld het beste gerund kan worden als een bedrijf. Dit geloof gaat ten koste van de kwetsbaren en vormt daardoor een van de bronnen waar de zondebok-politiek op drijft.
Let wel, dit heeft niets met ‘zweverigheid’ te maken – onze gezamenlijk gedragen mentaliteit doet ertoe. Een beroemd voorbeeld is afkomstig uit de antropologisch psychiatrische literatuur, uit een vergelijking tussen Amerikaanse en Thaise kinderen. Amerikanen – afkomstig uit een individualistisch en zakelijk ingestelde cultuur – blijken als gevolg daarvan hun innerlijke problemen gemakkelijker af te reageren op de buitenwereld – en dan vooral op die mensen met een ‘ zwakker’ zelfbeeld. Ze waren in ieder geval agressiever in hun gedrag dan kinderen uit Thailand die, zo wordt vermoed, door hun Boeddhistische achtergrond meer waarde hechten aan zelf-controle en emotionele geremdheid. De les die hieruit getrokken kan worden is tweeledig: ten eerste dat onze individuele psychische hygiëne mede afhankelijk is van de mentaliteit die we ons als cultuur hebben eigen gemaakt en ten tweede dat onze frustraties zich niet per se automatisch richten op de daadwerkelijke oorzaak.
Deze zogenaamde ‘strijd om het bestaan’ levert een kille moraal op. We hebben elkaar namelijk wijsgemaakt dat iedereen vandaag de dag evenveel kansen krijgt om wat van zijn leven te maken; als er tenminste maar hard genoeg wordt gewerkt. Wat tegelijkertijd impliceert dat iemand die de top niet behaalt dit aan zichzelf te wijten heeft. Lang leve de meritocratie, de samenleving van ‘gelijke’ kansen.
Met de werkelijkheid heeft dit niets van doen. Want hoe hard je ook werkt in Nederland – de sociale mobiliteit neemt juist af in die landen met een te eenzijdig geloof in de ‘vrije’ markt (en dat geldt ook voor ons land). Maar door allerlei sociale beïnvloeding wordt dat niet zo gevoeld. Media en politiek besteden bijvoorbeeld onevenredig veel aandacht aan die enkeling die het wel heeft ‘gehaald’. Wat bovendien miskent wordt, zijn factoren als geluk, geld, verschil in intelligentie, kruiwagens en opvoeding in het behalen van succes. Dat maakt een snel oordeel over de mensen die onder aan de ladder staan erg onredelijk.
Deze krenking blijft niet zonder gevolgen. Dit genereert namelijk een flinke dosis onbehagen bij diegenen die worden weggezet als ‘loser’. En omdat hier niet openlijk over wordt gesproken – richt deze negatieve energie zich niet op de werkelijke oorzaak. Wetende dat mensen in individualistische samenlevingen sowieso een neiging hebben om sneller hun problemen te projecteren – is het zeer aannemelijk dat hier een van de bronnen huist waar de zondebok-politiek dankbaar gebruik van maakt.
Natuurlijk – iedereen is voor gelijke kansen. Maar het tegenovergestelde van gelijke kansen wordt bereikt als de wereld te eenzijdig wordt bezien als een competitief ingesteld bedrijf. Deze trend gaat gepaard met een kille moraal dat frustraties genereert die vervolgens afgereageerd worden op de meest kwetsbare groep. Dit proces is niet ‘zweverig’, maar juist zeer tastbaar aanwezig in onze dagelijkse praktijk. Te ver gezocht, denkt u? Dat zou kunnen. Wake up!

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (49)

030ed
030ed12 nov. 2013 - 15:40

gepaard met een kille moraal, onbewust bevolkingsgroepen krenkt. Nouuuw onbewust?? het is gewoon ordinaire kroegmentaliteit, het begon ooit met daar nemen ze maar een Turk voor, en ja dan moet daar overheen geboden worden en als niemand er iets van zegt of zelfs er om staat te lachen word het van kwaad tot erger. Als dan in de thuis situatie dit soort uitlatingen worden geventileerd dan valt er van de kinderen niet beter te verwachten.

Bouwman2
Bouwman212 nov. 2013 - 15:40

Mooi geschreven column en inhoudelijk scherp. Complimenten aan De Gruijter.

Backtobasics
Backtobasics12 nov. 2013 - 15:40

Deze tendens is al heel lang bezig. De (engelse) management termen vliegen je van s'ochtends vroeg tot s'avonds laat om de oren bij de reclames ohw nee...(commercials) ,wanneer je een luisteraar bent van informatiezenders. Ik stoor mij er al jaren aan, en draai ze gewoon weg, maar schijnbaar is het er bij veel mensen ingeslopen, zodat ze het niet eens meer bewust horen. En bij de "taal" begint het gevaar want ,wanneer je maar vaak genoeg dingen herhaalt, beginnen mensen te denken dat het "normaal' is. Ik hoop van harte dat deze tendens eens omgebogen wordt. Helaas zijn krachten aan de gang met veel geld die alle belang hebben om dit systeem in stand te houden ( verzekeringsmaatschappijen, banken ,aandeelhouders) en deze kopen gewoon de "reclamejongens" om om zo het grote publiek te "bewerken"....of moet ik zeggen hersenspoelen? En de uitvoerders komen steeds meer onder druk te staan. Zowel hoog opgeleid ( meer veranwoorderlijkheid meer druk, meer stress) als laagopgeleid. laadopgeleiden worden weggedrukt en, kunnen aan de kant gaan staan, kijken hoe een "vrijwilliger", student of Oosteuropeaan hun werk doet puur, omdat dat "goedkoper" is.

Zjenny
Zjenny12 nov. 2013 - 15:40

Als..? Dat is allang zo.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

"Wie echter behept is met een dergelijk waanidee kan met een schoon geweten bezuinigen op budgetten voor sociaal zwakkeren. Ze hebben het immers 'verdiend' nietwaar? Uitkeringstrekkers!" Wat een goedkope lasterpraat! Wat een zieligdoenerij over andermans rug. Overal wordt op bezuinigd, omdat overal verspild wordt, of met minder even toe zal moeten kunnen, en nog meer, waar makkelijk op korte termijn bezuinigd kan worden. Dat laatste klinkt makkelijk, maar kan voor dit moment nodig zijn. Hoedanook, de bovengenoemde motivatie onder de gordel en werkt uiteindelijk averechts. Wat een goedkope redactiekeuze!

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

“ illusie dat onderlinge competitie (in plaats van coöperatie) noodzakelijk is om te overleven. het beste gerund kan worden als een bedrijf.” Wat voor dieren ook geldt, kan moeilijk beschouwd worden als een illusie. Beide attitudes (competitie en cooperatie0 hebben de evolutie bepaald,. Daar kwam geen moraal aan te pas. Wel moeten de losers kansen krijgen, in plaats van gepamperd worden. “zondebok-politiek “ Wat gaat die frase toch vervelen, die louter op ideologie is gestoeld. “competitief ingesteld bedrijf. “Bedrijven in onze maatschappij zijn per defintitie min of meer competitief ingesteld, zoals de mens dat is. Een andere maatschappij bleek niet levensvatbaar. “waarde hechten aan zelf-controle en emotionele geremdheid.” Lees ik hier een pleidooi voor geremdheid? My God!!

hannogroen
hannogroen12 nov. 2013 - 15:40

'Dit rechts-populistische sentiment staat in nauwe relatie met de illusie dat de wereld het beste gerund kan worden als een bedrijf. ' BedrijfJE zal je bedoelen want met een multinational heeft het weinig van doen. Kenmerk van populistisch rechts is dat ze klein denken. I.h.a. niet al te ver buiten de landsgrenzen, b.v.k. op korte termijn, en met gestudeerden cq deskundigheid heeft men doorgaans weinig op.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

"Wetende dat mensen in individualistische samenlevingen sowieso een neiging hebben om sneller hun problemen te projecteren –" ja, dat komt in Bosnië en op Ambon en Hutsi&Tutsiland nooit voor.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen12 nov. 2013 - 15:40

En wat heeft de kop met het stukje te maken? En als er dan onterecht een verband wordt aangenomen tussen kop en stukje, waarom gaat de kop dan over rechts-populisme en niet over populisme? Niets daarvan is in de tekst terug te vinden. Overigens is de herhaalde claim "dit heeft niets met zweverigheid te maken" natuurlijk een stelling, geen feit. Bovendien een onjuiste stelling.

opmerker
opmerker12 nov. 2013 - 15:40

Er zijn linkse en rechtse mensen maar waar zit het wezenlijke verschil. Werner zou men kunnen duiden als links en Rob als rechts. Rob is van het strijdbare comptentie type. Deze mensen hebben in elk geval wel de moed om de strijd aan te gaan wat een positieve eigenschap genoemd mag worden, maar bij elke strijd ontstaan winnaars en verliezers. Ook de verliezer heeft misschien nog meer moed betoond door de strijd aan te gaan. De sterkste heeft gewonnen. Oke prima, maar die sterkste kan daaraan geen recht ontlenen die leidt tot overheersing in een maatschappij omdat een maatschappij wel beshermd kan worden door de sterksten echter niet vanzelf sprekend geleid door de sterksten. De leider heeft een helicopterview nodig welke alle aspecten der menselijke drijfsferen kent en meeweegt in zijn oordeel. Die niet strijdbare drijfsferen zijn door Rob moeilijk te onderkennen. Daarintegen door Werner wel. Zonder Rob te kort te doen laat hij zien wat het strijdbare competieve doet met onze maatschappij als het de overhand krijgt. Als het recht van de strekste gaat gelden ontstaat onrecht. Dit onrecht uit zich in het kleineren van de verliezer vooral uitgeoefend door de onzekere winnaar die telkens weer strijd nodig heeft om zich te kunnen bewiijzen ten koste van de verliezer die waarschijnlijk helemaal niet zo onzeker is als de overwinnaar ondanks zijn verlies. Feitelijk moet hij dankbaar zijn dat de verliezer er is om zich goed te kunnen voelen.

Grozny
Grozny12 nov. 2013 - 15:40

Mensen hier klagen constant dat managers teveel verdienen en te weinig waarde toevoegen en productie mensen te weinig verdienen en juist veel waarde toevoegen. Het mooie van kapitalisme is juist, dat jij als klant kan kiezen aan wie jij geld geeft. Als jij het niet eens bent met de beloningstructuur van een bedrijf, koop van een ander bedrijf, is er geen bedrijf met een juiste beloningstructuur of denk je dat je het beter kan start zelf een bedrijf. Vrijheid van keuze, dat is naar mijn mening nog altijd de essentie van kapitalisme.

A-kat
A-kat12 nov. 2013 - 15:40

@ Werner Wat een erg goed onderbouwd stuk! Dat zouden er meer moeten doen. Het is inderdaad zo dat als je alles als een bedrijf behandelt er heel snel een erg kille zakelijkheid overal ontstaat waar massa's mensen aan kapot gaan. Mensen gaan om minste en geringste al met elkaar concureren ipv samenwerken de nieuwe zakelijkheid maakt alles stuk wat van waarde is en zo blijft er steeds minder leuks over vooral als je al weinig hebt. De spontaniteit en het speelse smelt als sneeuw voor de zon weg en de zombies oftewel mensen die je niks hoeft te vragen want ze zeggen tegen niemand nog iets nemen de overhand meer en meer. Het is moeilijk om mensen duidelijk te maken dat de huidige crisis toch echt door rechts en extreemrechts in de VS en elders vleugels heeft gekregen want dat is hun nieuwe zakelijkheid en het rechtspopulisme is het vervoermiddel ervan. Het gezeur over extreemrechts is zeker niet nieuw alleen na de jaren-80 kwam er 9-11 bij die een controlestaat van jewelste organiseerde die door vele vervelende clubs uitgebuit gaat worden als we er geen stokje voor steken. Als meneer chemisch verpest kapsel met M.Le Slagpen gaat samenhokken in het europees parlement dan lijkt me het niet onmogelijk dat dat een enorm probleem gaat opleveren zeker voor de veiligheid. Dit zal ook wel meer dan eens zijn voorgekomen in de geschiedenis: Eerst draagvlak daarna naar de juiste plek gaan vervolgens de aanwezigen intimideren en als je je zin niet krijgt dan maar homevisits met veel aanhangers en omdat veel van de bevolking dom heeft gestemd denk ik dat zulke aanvallers gewoon met rust worden gelaten waarna er steeds meer mensen het slachtoffer van geweld worden omdat ze 'anders' zijn daarna ontstaat er hevig verzet en langzaam aan groeien de problemen steeds verder de samenleving in het wantrouwen neemt grote vormen aan en zie daar heb je al de onderdelen voor een fikse oorlog. Het is een rare wereld geworden want waarom zijn er zoveel antiterrorisme- orgenisaties als ze meer slapen dan aanhouden het is toch gek dat iedereen schreeuwt om het aan te pakken maar alleen als extreemlinks in beeld komt worden ze wakker en de rest kan doorgaan terwijl dat eerder een groeiend probleem is zijn ze Breivik soms vergeten met zijn zogenaamde Tempeliers orde en bijbehorende shit. Extremisme is zeer vervelend maar niet alle extremisten zijn gewelddadig het gaat meestal om kleine groepjes die misdrijven plegen en met de rest zal toch gepraat moeten worden of we het leuk of niet vinden het gaat moeilijk anders ze moeten toch voor hun eigen blok gezet worden de gevolgen van hun handelen moet toch uitgelegd worden. En vooral extremisme komt voort uit de manier waarop we nu leven en vooral omdat de politiek en het bedrijfsleven alles snoeihard afbreekt waardoor veel mensen in de problemen komen en om toch te kunnen bestaan gaan ze dingen doen soms zeer extreem zijn. (hard tegen hard-zakelijk de mens als nummer) De buurtagenten komen steeds meer aan met dingen 'het is een extreme vechtmaatschappij geworden om bang van te worden' en ze hebben gelijk. Zet ze voor het blok door bv te zeggen: Hoe kan een land zich ontwikkelen als alle helpende handen het land uitgetrapt zijn de grenzen hermetisch gesloten en massa's mensen hun leven niet meer zeker zijn omdat ze voor jullie vuil zijn.

neutralist
neutralist12 nov. 2013 - 15:40

Nou dit hele artikel staat bol van persoonlijke aannames. Ik kan er tegenover zetten: 'waar komt het sentiment van linkspopulisme vandaan, dat heeft niets met verstand te maken.' Het zou even onzinnig zijn. Nee, als je een onderwerp aansnijdt, moet je feiten en meningen goed gescheiden houden. Jij gooit ze lekker op een hoop en bakt er een mooie lettertaart van. Heerlijk voor de meerderheid hier maar verder pseudowetenschappelijke prietpraat.

Voice
Voice12 nov. 2013 - 15:40

"Waar komt het sentiment van rechts-populisme vandaan?" Daar waar een Partij van de Dieren of een PvdA ook vandaan komt, namelijk een beleid dat naar 1 kant was doorgeslagen. Partij van de Dieren is ontstaan als tegen partij tegen de ongebreidelde uitbouw van de veestapel/bio-industrie, gecreëerd door vooral CDA en VVD. Volledig logisch actie brengt reactie. Hetzelfde geldt voor het ontstaan van de PvdA, door de enorme toename van fabrieken in het begin van de 20ste eeuw en de problemen die daar uit voort kwamen, die door velen niet gezien of gezien wilde worden. De PVV en de SP (niet hetzelfde!!) komen op, omdat het bestaande establishment grote delen van de bevolking heeft veronachtzaamd. De ondemocratische ongebreidelde uitbreiding van de EU en overheveling van nationale bevoegdheden naar het EP, zijn o.a zaken die uiteindelijk tot een botsing gaan leiden, omdat de essentie van democratie niet meer wordt gevolgd, maar datgene wat aristocraten ooit ook eens deden, menen de waarheid en kunde te bezitten en de rest van diezelfde rechten anderen ontnemen. Wat er de laatste decennia 's is gebeurd is, dat intellectuelen de plaats hebben over genomen van diegene die ze 200 jaar geleden geruimd hebben, omdat deze zich boven het volk verheven voelden. Ik persoonlijk vind het van enorme arrogantie getuigen om te zeggen, dat het volk dingen niet begrijpt en dus zullen wij dat voor het volk doen, zonder daar samenspraak over te houden. Hetzelfde geldt voor de multicult, die door intellectuelen gezien werd en wordt als het ideaalplaatje van een samenleving. Dat wordt door grote delen van de samenleving totaal niet gedeeld, dus als je niet voor dat beeld bent, wat intellectuelen neerzetten, dan mag je gezien worden als een racist, communist, nazi, dierenbeul, enz. enz. Nogmaals, de bevolking is 1 organisme, net zoals een lichaam, maar een lichaam bestaat uit zeer veel organen (groepen) en als je bep. organen veronachtzaamd, dan gaat het lichaam er aan of krijgt grote problemen, zo ook als je bep. organen veel meer aandacht geeft of verwend dan andere organen of onderdelen van een lichaam. Rechts-populisme als wel links-populisme is een uitvloeisel van slecht management van de besturende elite, niets meer en niets minder.

JoopSchouten
JoopSchouten12 nov. 2013 - 15:40

Top Werner ! Ik lees hier wat Paul Verhaeghe ook analyseerde. http://www.youtube.com/watch?v=yIUFAnQRcNo

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer12 nov. 2013 - 15:40

Dank voor de link. Ik kijk al heel lang bijna geen tv meer en had dit dus ook niet gezien. Dom want de VPRO is zowat de enige omroep die zinnige zaken uitzendt. Goed gesprek. Verhaeghe geeft weer wat ik zelf al jaren zie: een angstige maatschappij waarin de angst, schijnbaar ongefundeerd, almaar toeneemt. Hij ziet dit bij mensen in zijn praktijk maar je kunt het moeiteloos extrapoleren naar de maatschappij. De uitwassen zijn schaamteloos: het af'luisteren' is er natuurlijk altijd al geweest maar neemt zo langzamerhand psychopatische vormen aan. Het wordt normaal gevonden dat overal en nergens camera's opgehangen worden, politie mag in bepaalde gebieden zonder verdere toestemming gewoon iedereen fouilleren, politici en andere schimmige lieden die hameren op de almaar toenemende criminaliteit (terwijl alle cijfers laten zien dat die afneemt) met de eisen voor meer politie (meer blauw op straat) en hogere straffen (terwijl aangetoond is dat dat contraproductief werkt), afijn ik kan de hele riedel wel weer gaan opsommen maar dat lijkt me zinloos, iedereen weet toch wel waar het om draait. Verhaeghen zou gelijk kunnen hebben met zijn constatering dat de oorzaak wel eens de toenemende eenzaamheid (van iedereen) is. Daar zou iets aan gedaan kunnen worden door de maatschappij anders in te richten. Het impliceert de noodzaak van een radicale breuk met het gevoerde beleid op allerlei gebied van de laatste dertig jaar, de laatste kabinetten niet te vergeten.

CliffClavin1993
CliffClavin199312 nov. 2013 - 15:40

Domheid.

2 Reacties
lembeck
lembeck12 nov. 2013 - 15:40

Frank, leg eens uit, wil je?? Ik vind het stuk zelf goed. En ik vind dat hij gelijk heeft, al doet het woord uitkeringstrekkers wat wrang aan. Het past wel in de tekst.

Tom Meijer
Tom Meijer12 nov. 2013 - 15:40

"Domheid." Vreemde reactie.

[verwijderd]
[verwijderd]12 nov. 2013 - 15:40

Mooi stuk en helemaal mee eens. Ik erger me zelf vaak aan types die het 'gemaakt' hebben en zich daarom op de borst kloppen. Die vergeten dan dat alles hun ook mee zat: rijke ouders, goede opleiding, juiste netwerk. Een beetje doorzettingsvermogen zal ook een rol spelen, maar iemand die al deze voorwaarden niet had kan vijf keer zoveel doorzettingsvermogen hebben maar desondanks nooit een maatschappelijk 'geslaagd' persoon worden.

3 Reacties
hannogroen
hannogroen12 nov. 2013 - 15:40

'Die vergeten dan dat alles hun ook mee zat: rijke ouders, goede opleiding, juiste netwerk. ' Flauwekul. Iedereen die er de hersens voor heeft kan in dit land studeren en er zijn zat voorbeelden van mensen, afkomstig uit arme milieus, die (vrijwel) zonder opleiding zeer succesvol zijn. Misschien moet je eens met Hennie van der Most gaan praten.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

"Wat tegelijkertijd impliceert dat iemand die de top niet behaalt dit aan zichzelf te wijten heeft. " Niet iedere omkering is per definitie waar.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

"Boeddhistische achtergrond meer waarde hechten aan zelf-controle en emotionele geremdheid. " hier wordt wel een erg karikaturaal beeld van het Boeddhisme geschetst. Ik zou zeggen: lees er eens een boek over.of: ga eens naar thailand. die mensen zijn ongeremd in vriendelijkheid, maar zijn als het van pas komt even goed competitief. dat kan goedschiks, of kwaadschiks, oftewel met stroop of met azijn. Ze lachen en hebben ongeremd plezier, waar dat bij ons beladen en zondig was. Coöperatief? Dat waren de Jappen.

[verwijderd]
[verwijderd]12 nov. 2013 - 15:40

Laat nu die meest kwetsbaren op de PVV stemmen omdat hun kansen in de samenleving steeds verder beperkt worden. Aan de ene kant het academische milieu die totaal geen oog hebben voor de problemen van alledag en alles in theoretische modellen proberen te gieten en aan de andere kant de groeiende druk op de klassieke arbeiders markt door de massale immigratie en alle problemen die daar mee samenhangen. Bovenstaande verhandeling is daar een duidelijk voorbeeld van, veel wollige praat maar weinig maar weinig inzage en begrip voor de worstelingen van Jan de arbeider. http://www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/Perspectieven%20voor%20de%20laagopgeleiden.pdf http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/waarom-hebben-laagopgeleiden-vaak-gelijk/

1 Reactie
lembeck
lembeck12 nov. 2013 - 15:40

Dan zijn ze mooi in de aap gelogeerd, want als puntje bij paaltje komt zal de PVV niet thuis geven voor de chronisch zieken en gehandicapten en al helemaal niet voor mensen met een uitkering. Daar heeft de PVV overigens een broertje dood aan. De partij richt zich zeer populistisch op de ouderen en inderdaad, laag opgeleide ouderen trappen er in. Dat is triest genoeg, want de PVV lijkt op zo'n zwaar gristelijke sekte die mensen wel wil helpen, maar voordat ze hun eten krijgen, verplicht worden eerst te bidden en als ze willen blijven, toch bekeerd moeten worden. Tot nu toe heb ik bij de hulpdiensten geen PVV politicus kunnen betrappen op aanwezigheid. Wèl enthousiaste SP-ers en lokaal ook Christen Unie en GroenLinks mensen die in hun vrije tijd best veel willen doen voor de mensen die onderop liggen.

Gringo2
Gringo212 nov. 2013 - 15:40

Wat een ongelooflijk zwak verhaal. Persoonlijke meningen worden als absolute waarheden gebracht. Geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Het stuk draagt een vragende titel maar het antwoord op die vraag wordt in het artikel op geen enkele wijze gegeven. Ook de gestelde wijziging van benamingen is vergezocht. In de ziekenhuizen waar ik kom spreekt men nog steeds over patienten. Burgers zijn nog steeds burgers. De term consumenten kom ik wel tegen, maar dan altijd in een context waar dat terecht is. En hetzelfde geldt voor vakmensen versus human capital. Spijkers op laag water.

4 Reacties
toshiba
toshiba12 nov. 2013 - 15:40

Je voldoet, waarschijnlijk onbewust, precies aan t beeld dat de auteur schetst.

toshiba
toshiba12 nov. 2013 - 15:40

Goed stuk Werner, maar hoe dit te keren. Een simpele druk op de knop is het niet.

Backtobasics
Backtobasics12 nov. 2013 - 15:40

"Het stuk draagt een vragende titel maar het antwoord op die vraag wordt in het artikel op geen enkele wijze gegeven." Jawel.....Het Neoliberale systeem dat in alles is doorgesijpeld. In een notedop: De mens is egoistisch van aard en wanneer iedereen zijn eigen succes nastreeft zonder rekening te houden met een ander, die is vooral je concurrent ......krijgen we hier het paradijs op aarde. Mensen die niet "succesvol " zijn (lees: niet veel geld verdienen) hebben het vooral aan zichzelf te wijten, en dus hoef je die mensen eigenlijk ook niet te "ondersteunen" wanneer ze in ernstige problemen komen.

JoopSchouten
JoopSchouten12 nov. 2013 - 15:40

Werner IS wetenschapper.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

"Laat nu die meest kwetsbaren op de PVV stemmen omdat hun kansen in de samenleving steeds verder beperkt worden."discutabel". Vluchtelingen en immigranten in elk geval niet.Maar die krijgen wel veel aandacht, en dat zou zich wel eens kunnen wreken.

1 Reactie
JandeBoer2
JandeBoer212 nov. 2013 - 15:40

"Vluchtelingen en immigranten in elk geval niet. Maar die krijgen wel veel aandacht" Heel veel negatieve aandacht, inderdaad.

WendyB2
WendyB212 nov. 2013 - 15:40

Concurrentie is alleen mogelijk als beide partijen exact dezelfde prestatie proberen te leveren. Anders valt er niets te concurreren. Concurrentie leidt dus tot eenvormigheid en conformisme. En helemaal niet tot een hoger nivo, integendeel. De zesjescultuur is een typisch product van de competitiecultuur. Alle grote prestaties in het verleden werden gerealiseerd door specialisten, en een specialist heeft geen concurrentie. Een specialist creëert als het ware een persoonlijk monopolie. In een middelbare schoolklas is degene met een 5,6 de 'winner', terwijl die malloot met een 9 een loser en uitslover is. Het gezamenlijke prestatiedoel in het kapitalisme is namelijk om met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk geld te verdienen. En diegene met een 5,6 is daar nog het meest in geslaagd. Als een overheid gerund wordt alsof het een bedrijf is dan is het doel dus vanzelfsprekend belastingmaximalisatie (=winstmaximalisatie) en oneindige groei van de organisatie. Precies dus ook wat de neo-liberalen in de afgelopen 30 jaar bereikt hebben. Een monopolist is al erg genoeg, maar een monopolist met wetgevende en wetshandhavende macht is het beste recept voor een dictatuur.

1 Reactie
robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

"Concurrentie leidt dus tot eenvormigheid en conformisme. En helemaal niet tot een hoger nivo, integendeel." Graag een voorbeeld van het alternatieve model, wat en waar dat ook moge plaatsvinden.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

Met behulp van goedkopere geïmporteerde arbeidskracht van de markt gedrukt worden is unfair, en daar tegen ageren is assertief. Dat als xenofobie afdoen is kwaadaardig linkse laster.

1 Reactie
JandeBoer2
JandeBoer212 nov. 2013 - 15:40

Laster?? Maar dat is strafbaar!!! Ja, het moet wel heel erg zijn om zulke lelijke dingen over de PVV-aanhangels te schrijven! Hoezo vrijheid van meningsuiting? Laster!

[verwijderd]
[verwijderd]12 nov. 2013 - 15:40

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Gringo2
Gringo212 nov. 2013 - 15:40

"iedereen moet maximaal presteren van peuter tot pensioen. Dit mag best wat minder, al is het maar omdat ieder vogeltje anders gebekt is" Dan is het ook niet meer dan redelijk dat het ene vogeltje meer verdient dan het andere.

robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

De (enige) overeenkomst is dat de staat niet (veel) meer geld kan uitgeven dan ze ontvangt, wat tamelijk logisch is. Wel geloven politici heilig in het aanjagen van de groei. Balkenende leerde als socioloog dat mensen in groei-landen het gelukkigst zijn. dat dat na een bepaald punt wel eens in zijn tegendeel kan omslaan, wezen de statistieken nog niet uit.

[verwijderd]
[verwijderd]12 nov. 2013 - 15:40

"Het probleem nu is dat door ons steeds zakelijker wordende inborst, gepaard met een kille moraal, onbewust bevolkingsgroepen krenkt. Daarmee staat zogezegd onze psychische hygiëne op het spel en dat kan leiden tot ongerichte, negatieve projecties. Dat werkt als volgt: wie gelooft in de bedrijfsmatige wereld, gaat dikwijls uit van de illusie dat onderlinge competitie (in plaats van coöperatie) noodzakelijk is om te overleven. Niet alleen als het om bedrijven gaat, wordt dit vrije markt principe toegepast – ook als het om afzonderlijke individuen gaat. " Houd je wel in de gaten dat jij ook mee eet van de opbrengst van dat verfoeilijke acosiale psychisch onhygienische bedrijfsleven? Het gescheld van niet-productieven op de private economie (waar ze wel van mee eten) begint mij behoorlijk de keel uit te hangen dat mag je gerust weten.

5 Reacties
WendyB2
WendyB212 nov. 2013 - 15:40

In het kapitalisme worden de productieven nou juist het slechtste betaald, terwijl de onproductieve managers het geld 'verdienen' . Ook in Nederland bestaat het grootste deel van de minima uit productieve werkenden (ZZPers, flexwerkers, Polen, bijstandsdwangarbeiders, vrijwilligers etc) Dat is de essentie van het kapitalisme: Het scheiden van werken en verdienen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten12 nov. 2013 - 15:40

Hear, hear.

Backtobasics
Backtobasics12 nov. 2013 - 15:40

"Houd je wel in de gaten dat jij ook mee eet van de opbrengst van dat verfoeilijke acosiale psychisch onhygienische bedrijfsleven? Het gescheld van niet-productieven op de private economie (waar ze wel van mee eten) begint mij behoorlijk de keel uit te hangen dat mag je gerust weten.' Het is juist belangrijk dat er "niet productieve" (zoals u het noemt) denkers zijn, die het grote plaatje bekijken en beseffen dat het leven veel meer is als economie zoals men u tegenwoordig wijs wil maken. Als iedereen alleen nog maar bezig is "centjes" te verdienen voor zichzelf, zonder eens te goed kijken wat er precies om hem heen gebeurt dan zakken we uiteindelijk weer terug naar een bedenkelijk beschavingsniveau.

JoopSchouten
JoopSchouten12 nov. 2013 - 15:40

Ik zou graag een ander bedrijfsleven willen maar aangezien de grote jongens de dienst uitmaken maak je weinig kans op een betaalbaar alternatief. Zonder gelijkwaardige macht begin je weinig.

Crunchy Frog
Crunchy Frog12 nov. 2013 - 15:40

Je geeft een prachtige illustratie van wat de schrijver bedoelt. Dank daarvoor.

Tom Meijer
Tom Meijer12 nov. 2013 - 15:40

Ontzettend goed stuk en een verademing. Het beschrijft de neerwaardse spiraal waarin we nu al meer dan dertig jaar zitten heel goed. Met volkomen voorspelbare reacties van de rechtsmensjes. Gelukkig is rechts over zijn hoogtepunt heen, wat niet betekent dat alles snel weer naar normaal zal gaan. Er valt ongelooflijk veel puin te ruimen en opnieuw op te bouwen. Dat zal nog een klus worden want er is schrikbarend veel geld over de balk gesmeten. Er zal ook een andere mentaliteit moeten groeien, minder individualistisch, meer op samenwerking gericht, meer gevoel voor verhoudingen, de samenleving meer naar de menselijke aard inrichten, het zal ingewikkeld worden maar het moet gebeuren.

1 Reactie
lembeck
lembeck12 nov. 2013 - 15:40

Goed verwoord, Tom. Maar het gaat een hele forse kluif worden. Mensen zullen moeten inleveren op het recht om bv onbeschoft te mogen zijn. En verplicht moeten worden om meer te doen in de eigen buurt. Dat hoort er m.i. impliciet bij. Bovendien moeten de mensen weer enthousiast gemaakt worden voor een land dat voor welzijn kiest voor alle burgers. Ook chronisch zieken en gehandicapten, ouderen, jongeren en minima. Ik denk dat hier nog een aardige inhaalslag nodig is.

[verwijderd]
[verwijderd]12 nov. 2013 - 15:40

Waar komt het sentiment van rechts-populisme vandaan? Uit de context begrijp ik dat met rechts-populisme de PVV wordt genoemd, eigenlijk een middenpartij met linkse en rechts elementen. Waar komt de steun voor de PVV vandaan? Gezond verstand, naar feiten kijken en niet naar 50 jaar ingeprente emoties luisteren. De PVV kaart een aantal zeer belangrijke maar gevoelige punten aan waar de overheid bij uitstek iets aan kan doen. Dat er een paar zeer zwakke personen bij de PVV rondlopen neem je dan voor lief, het laat slechts zien hoe erg het gesteld is met de standpunten van de andere partijen. Het gedachtegoed van de PVV niet steunen zonder alternatief is pas echt dom en zorgt juist dat deze partij niet op niveau van deze standpunten komt. Een andere optie is natuurlijk dat de andere partijen eens wat gaan bewegen, maar dan zit er natuurlijk te veel concurrentie bij het stukje verstandige no-nonsense electoraat.

1 Reactie
robvaniren
robvaniren12 nov. 2013 - 15:40

De belangrijkste reden dat de PVV niet 'op nivo'komt is natuurlijk dat elke interne discussie ontbreekt, dan wel nooit aan de buitenwereld getoetst wordt.