Joop

VVD’er Henk Kamp liet verwoestend fraudebeleid door onderbuik bepalen

  •  
13-09-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
5623 keer bekeken
  •  
ANP-478123838

Voormalig minister Henk Kamp (VVD, Sociale Zaken) vindt het "logisch" dat hij niet alleen afging op harde cijfers van zijn eigen ministerie over de schaal waarop fraude werd gepleegd met uitkeringen. Hij moest naar eigen zeggen ook rekening houden met "gevoelens vanuit de samenleving". Veel mensen waren ervan overtuigd dat er veel meer werd gesjoemeld, of dat nu berustte op de realiteit of niet. 

Volgens Kamp werd er bij de behandeling van de fraudewet die aan de basis ligt van onder andere het toeslagenschandaal, in de Tweede Kamer gehamerd op "een breed gedragen wens vanuit de samenleving" om fraude hard aan te pakken. Daarbij werd geschermd met opinieonderzoeken waaruit bleek dat veel mensen de officiële fraudestatistieken simpelweg niet geloofden omdat hun onderbuik nu eenmaal wat anders zei. 

"Je kunt niet uitsluitend afgaan op wat je aangereikt krijgt van medewerkers", aldus de eveneens voor zijn onderbuik gevoelige Henk Kamp tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het fraudebeleid van de overheid. De VVD'er wilde naar eigen zeggen dan ook "breder geïnformeerd" zijn. Ook rechercheurs die fraude moesten opsporen hadden volgens Kamp het gevoel dat fraude veel vaker voorkwam dan daadwerkelijk werd aangetroffen.

Bij zijn aantreden als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte I, de bruin-rechtse gedoogconstructie met VVD, CDA en de PVV, maakte Kamp van een strenger fraudebeleid dan ook van zijn prioriteiten. Het wetsvoorstel dat Kamp aandroeg werd door de Raad van State al van tafel geveegd. De Raad zei niet overtuigd te zijn "dat de omvang van de fraude zodanig is toegenomen dat daarom een forse verzwaring van het sanctieregime nodig is".

Het kabinet vond de onderbuik en het tevredenstellen van de geborneerde kleinburger belangrijker en ging daar niet in mee. Kamp voegt toe dat hij "niet onder de indruk" was van de instrumenten die hij voor ingang van de fraudewet tot zijn beschikking had om fraude te bestrijden.

Kamp vond het vooral belangrijk om fraude effectiever tegen te gaan, omdat dit zou leiden tot meer draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid. Hij had bovendien vanuit het regeerakkoord de opdracht meegekregen om 180 miljoen euro per jaar te bezuinigen door misbruik van uitkeringen tegen te gaan. Lukte dat niet dan had hij dat bedrag elders op zijn begroting moeten besparen.

In haar HJ Schoo-lezing van vorige week brak BBB-leider Caroline van der Plas nog een lans voor het juist vaker luisteren naar die onderbuik: 'Onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens', sprak ze daar. De hardvochtige, incorrecte en vaak op racistische denkbeelden gestoelde fraudeaanpak als direct gevolg van onderbuikgevoelens heeft tienduizenden mensen de financiële afgrond in geduwd. Voor veel van hen is dit nog altijd niet rechtgezet. Ook zijn binnen deze door de overheid verscheurde gezinnen ruim tweeduizend kinderen uit huis geplaatst. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (100)

DaanOuwens
DaanOuwens15 sep. 2023 - 8:01

Mooi dat Kamp aan het woord was. Ik neem hem persoonlijk niet zo veel kwalijk omdat hij 1 glasheldere uitspraak deed. Het beleid werd door hem en de VVD gebaseerd op dat wat de opvatting was in de samenleving. Dat is volgens mij inderdaad ook de rode draad door het hele verhaal. Deze parlementaire enquête en de vorige naar de toeslagen maar ook het beleid van Rutte tijdens coroma. De VVD geeft het volk wat het volk wil. Geen visie maar volkswil. Er is een sterke neiging politici af te rekenen op hun beleid. Politicus weg en dan is het probleem dus opgelost. De ellende is echter dat niet alleen de politicus het probleem is maar ook zijn achterban, zijn beleidsmakers en zijn uitvoeringsapparaat. En de politicus is slechts het topje van de ijsberg. De grootste problemen zie je niet. Daarom is die toeslagenaffaire niet opgelost. De uitvoerders van de belastingdienst klooien gewoon op dezelfde manier voort en maken nog meer mensen kapot. Dat doen de gemeentelijke diensten W&I met de participatiewet. En andere overheidsorganisaties ook. Het is niet de politicus die alleen heeft bepaald dat het op deze genadeloze manier uitgevoerd moet worden, maar de burger. De rechtse burger vooral. Daarom vond ik de uitspraken van Kamp zo mooi, hij deed gewoon wat het volk wilde en daarmee wees hij ook zijn opdrachtgever en de primair verantwoordelijken aan. Dat zijn de kiezers. Ik hoop dat die iets opsteken van deze enquête maar heel veel verwacht ik er niet van.

Proletarier
Proletarier14 sep. 2023 - 10:32

Het probleem met VVDers is dat ze altijd redeneren vanuit zichzelf. Als zij de kans zouden krijgen om te frauderen zouden ze het ook doen. Niet met de kindtoeslag want dat is voor paupers maar wel met belastingparadijsen en andere fiscale boevenstreken. Dus een VVDer denkt dan dat anderen dat per definitie ook doen, omdat ze zelf niet beter weten.

M. Grootendorst
M. Grootendorst14 sep. 2023 - 8:00

Deze man moet een absoluut beroepsverbod krijgen voor welke functie (al dan niet elders) dan ook, gezien zijn daden en opvattingen in het verleden,

Inzicht
Inzicht14 sep. 2023 - 7:23

Door het fraudebeleid van de overheid zijn kinderen uithuisgeplaatst. Mensen werden geruïneerd omdat ze een fout in de aanvraag zouden hebben gemaakt, of omdat ze in zee waren gegaan met een frauduleus kinderopvangbedrijf. Henk Kamp verklaart hierover dat hij een politieke logica heeft opgevolgd. Over de publieke tribune zweefde de geest van Hannah Arendt. Het is niet verwonderlijk dat waar ambtenaren en PvdA politici spijt betuigen over hun aandeel in het schandaal, binnen de VVD het wantrouwen overheerst tegen mensen met een smalle beurs.

Vim Schuurmans
Vim Schuurmans14 sep. 2023 - 7:09

Henk is veroordeeld en raakt zijn huis en al zijn geld kwijt. Ze laten hem een jaar over straat lopen. Een paar nachten bij het Leger des Heils waarna hij besluit buiten te blijven. Hij krijgt een paar ambtenaren die financieel belang hebben bij zijn dakloosheid en die hem zo lang mogelijk rond laten lopen. Ondertussen krijgt hij steeds meer schulden en deurwaarders achter zich aan. Hij is nog een schim van zichzelf en komt iemand tegen die een kraak wil zetten.. Henk twijfelt, zo is hij niet opgevoed, maar de woede en de honger knaagt. Hij heeft last van wraakgevoelens, ondertussen wordt hij uitgelachen. Hij vraagt een uitkering aan want die 35 euro per week komt hem zijn neus uit. Maar het duurt nog een jaar voor hij die krijgt en de mensen die 3500 euro per maand krijgen om zijn schulden op te lossen zitten toevallig met zijn vieren in een goed restaurant waar ze net proosten met goede wijn als Henk voorbij komt lopen. Hij heeft net een gratis brood gekregen, maar Henk heeft echt wel in de gaten dat hier iets niet klopt en in een zwak moment omdat hij niks te roken heeft, begint hij op het raam van het restaurant te bonzen en natuurlijk bellen ze de politie. Gelukkig wel een warme nacht voor Henk. En droog, want midden in de nacht met een natte slaapzak is ook zo wat. Ja en dit was nog maar de eerste week van de dakloosheid van Henk Succes Henk en probeer er niet uit te zien als een zwerver.

Effie2
Effie214 sep. 2023 - 7:07

Vervolg. En het gevolg van het weglaten van deze aansprakelijkheidstoets was dat uitvoeringsinstanties als UWV, gemeenten, en de belastingdienst, conform de volledige memorie van toelichting, de in die wet opgenomen aansprakelijkheidstoets niet hanteerden, maar met hun terugvorderingen uitgingen van 100% aansprakelijkheid, waarbij tevens een boete werd geheven. Ouders die hierdoor onder het bestaansminimum zakten mochten van de Krom en Kamp worden niet gecompenseerd. Er was van tevoren ingeschat/berekend dat deze terugvordering de schatkist een bezuiniging van 180 miljoen euro zou/moest opleveren. En als dat bedrag niet zou worden gehaald zou op andere posten binnen het Ministerie van Sociale Zaken moeten worden bezuinigd. Heeft dat in hun beleid meegespeeld? Ons sociale vangnet was, naast onze overheid en de WAO, ook sinds jaar en dag een van de favoriete schietschijven van de VVD. Sinterklaas bestáát, daar zittie, lang geleden uitgesproken door VVD prominent en ‘orakel’ Hans Wiegel, wijzend op de toenmalige PVDA leider Joop den Uyl, klinkt af en toe nog door de ether. Verregaande versobering van dat uit solidariteit ontstane vangnet door sociaal bewogen politici, zou hoognodig zijn volgens deze zich volkspartij noemende neoliberale rijkeluis/werkgevers/producentenpartij. En door daar flink op te bezuinigen zou er heel wat geld vrijkomen voor ‘zinvollere’ uitgaven. Belastingverlichting, dat de inkomensverschillen nog verder vergroot, was in deze kringen toen al populair.

1 Reactie
LaBou
LaBou 14 sep. 2023 - 10:10

Wiegel had dan ook niet door dat wie met een vinger naar een ander wijst met drie vingers naar zichzelf wijst.

Effie2
Effie214 sep. 2023 - 7:05

Gisteren heb ik een deel van de ondervragingen door ondervragingscommissie fraudebeleid m.b.t. het toeslagenschandaal gevolgd. De VVD staatssecretaris Paul de Krom en VVD minister Henk Kamp, beide beleidsverantwoordelijk hieromtrent gedurende het kabinet Rutte 1, werd daarin naar hún specifieke rol in de antifraudeaanpak gevraagd. Onderzoek had namelijk uitgewezen dat 5% van de kinderopvangtoeslag aanvragers, waaronder gastouderbureaus, onterecht een uitkering zouden hebben ontvangen. Hun wetsvoorstel fraudeaanpak, waarin een aansprakelijkheidstoets met 0% tot 100% was opgenomen, haalde vervolgens een meerderheid in het parlement. In de later naar de tweede kamer te sturen memorie van toelichting zou te lezen zijn waarom dat wetsvoorstel was ingediend, en wat de wet precies inhield. Maar in plaats van de volledige memorie van toelichting, waaruit deze aansprakelijkheidstoets was weggelaten, naar de kamer te sturen, werd later een beknopt exemplaar hiervan aan de toenmalige kamerleden verstrekt. Dat hield in dat zij onvolledig werden geïnformeerd. ...Diende dat weglaten van die toets een strategisch belang?

MarjoleinS2
MarjoleinS213 sep. 2023 - 22:35

Politiek opportunisme is Henk Kamp zeker niet vreemd: onderbuikgevoelens gebruiken om 180 miljoen te besparen. Daarbij concrete onderzoeksgegevens en adviezen van de Raad van Staten, niet de minste, en van gemeentes opzij schuivend, want er moest en er zou bezuinigd worden. De bezuinigingsdrift van de eerste 2 kabinetten Rutte hebben tot diverse crisissen geleid waarvan de toeslagen affaire wel de meest schandalige en intrieste. Maar dat schijnen zowel Mark Rutte, en blijkens nu ook Henk Kamp, moeilijk te kunnen toegeven. Ze verschuilen zich tot op de dag van vandaag nog liever achter de boze burger van toen die ipv het beloofde zoet door Balkenende alleen maar meer zuur (lees bezuinigingen) over zich heen kreeg. De slogan van Mark Rutte in die periode: “ eigen verantwoordelijkheid eerst” door Henk Kamp ook nu weer gebezigd; “mensen met een uitkering en de ambtenaren waren zelf verantwoordelijk.” Uiteraard niet politici die eigen verantwoordelijkheid over de muur richting gemeentes en dus diezelfde ambtenaren gooiden. Want gemeentes moesten de bezuinigingen uitvoeren terwijl zij tegelijkertijd flink werden gekort. Uiteindelijk heeft het dogma van het strenge bezuinigingsbeleid geleid tot o.a. excessen binnen de Belastingdienst. Maar daar kan Henk Kamp natuurlijk helemaal niets aan doen. Hoe beleid wordt uitgevoerd is echt niet zijn verantwoordelijkheid. Arme Henk, dreigt hij zelf nog het slachtoffer te worden? Politiek opportunisme blijft hem niet vreemd.

Jonathan2
Jonathan213 sep. 2023 - 22:07

Nou moet ik Kamp toch verdedigen. De man is al die VVD-hebzuchtfeestjes gewend, waar je eigenlijk nooit iemand tegenkomt die niet fraudeert, dus moet hij gedacht hebben dat eigenlijk iedereen fraudeert. Het enige vreemde aan zijn beleid is dat hij nu ineens de fraudeurs wilde bestraffen, terwijl de VVD ze toch altijd juist beloonde. Niet alleen werd die typische corrupte VVD-lamzak beloond met de meeste subsidies, betaalt door de hardwerkende Nederlander, nou ja, eigenlijk uitgebuite rechteloze werknemers uit de Derde Wereld, maar bovenal had men een beleid ontwikkeld waarbij de meest corrupte en verrotte figuren uit het buitenland hier hun smerige geld konden schoonwassen, verstoppen en vermenigvuldigen ten koste van de mensen die er echt voor gewerkt hadden.

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-214 sep. 2023 - 7:44

"terwijl de VVD ze toch altijd juist beloonde." Daar is hij dan ook mee doorgegaan. En om de fraudeurs aan de bovenkant te kunnen blijven facilitairen koos van de Kamp ervoor niet fraudeurs aan de onderkant wel als zodanig te bestraffen.

Frank Koopmans
Frank Koopmans13 sep. 2023 - 21:49

Mijn onderbuik zegt, dat er heel wat meer drugsdealers actief zijn dan er opgepakt worden. Zo werkt dat ook bij fraudeurs. In 2009 werd er alleen via het bureau de Appelbloesem al 17 miljoen euro “verduisterd”. Op zich is het dan geen gekke gedachte dat fraude vaker voor kan komen. En dat het aanscherpen van maatregelen noodzakelijk is. In 2013, als Kamp van het toneel verdwenen is, bewijst zijn onderbuikgevoel zich in de realiteit met de bulgarenfraude. De schrik zit er dan pas echt goed in. Er worden schattingen gemaakt dat de totale fraude wel eens op kan lopen naar 1,5 miljard euro. Zo’n beetje de voltallige Tweede Kamer stemt “vanuit de onderbuik” voor het nogmaals aanscherpen van de maatregelen tegen fraude. En zo geschiedde, onder de vleugels van Lodewijk Asscher. De man die velen zien als de ideale huisvader. Het is met de wetenschap van nu allemaal om te janken, asociaal en diep triest. Superlatieven schieten te kort. Maar met de onderbuik van toen was er een breed gedragen steun voor het opsporen en bestraffen van fraude.

1 Reactie
LaBou
LaBou 14 sep. 2023 - 10:15

De onderbuik is maar voor één ding goed. En dat is niet het nemen van politieke beslissingen. Dus zolang deze reaguurder niet bewijst dat het percentage fraude veel hoger lag dan aangegeven praat hij hier gewoon poep.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin13 sep. 2023 - 21:29

Gezien de impact die de toeslagen affaire heeft gehad is het betrekkelijk stil in de (geschreven) pers, hoe dan ook de vvd heeft zich kunnen doen gelden in Rutte1, het meest akelige kabinet dat ik ooit meemaakte, als Wilders iets positiefs voor dit land heeft gedaan is het wel de stekker uit Rutte1 trekken, dat neemt niet weg dat Henk (straf) Kamp zich heeft kunnen uitleven op mensen waar hij waarschijnlijk niet zón hoge pet van op heeft met knevelarij achtig beleid, hij zat vrij geharnast in het verhoor, niet doorheen te komen, gevoelloos gezien de uitkomst, Henk Kamp op sociale zaken is net zoiets als een slager in de gezondheidszorg.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans313 sep. 2023 - 20:21

Een minister, welke dan ook, die in zijn besluitvorming rekening houdt met opinieonderzoeken, gesprekken met derden en met medewerkers voert, de kranten leest, lijkt mij normaal. Dit hier framen als je laten leiden door je onderbuik is goedkoop activisme.

2 Reacties
LaBou
LaBou 14 sep. 2023 - 10:16

Onzin. Dit verdedigen is pas echt goedkoop.

Mardya
Mardya14 sep. 2023 - 13:41

Men stapt ook wel erg gemakkelijk heen over de volkswoede die ontstond na de Bulgarenfraude. Er werden harde maatregelen gevraagd, en het aanscherpen van de regels was een actie die breed gedragen werd. Met de kennis van nu, en wetende dat de Belastingdienst met hagel is gaan schieten zonder latere bijsturing is er een vreselijke situatie ontstaan. Om dit slechts een handjevol politici toe te rekenen is een poging om het aandeel van iedereen die destijds moord en brand schreeuwde hierin te verdoezelen. Wat mij betreft, is de belastingdienst hier de voornaamste schuldige. De politiek verwijten dat ze naar het volk luistert wanneer er dingen fout gaan is een tikkie huichelachtig, en van de orde 'de beste stuurlui staan aan wal' of, gezien het geroep van 'terrorisme' alhier, van de orde "na de oorlog zat iedereen in het verzet".

Gentleman
Gentleman13 sep. 2023 - 19:47

Door dit soort neoliberaal beleid is Nederland verhufterd, verloederd en door en door verrot

6 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 19:57

Heeft niets met "neo-liberaal" te maken. Dat is een politieke opvatting. Wat Henk Kamp deed was regelrecht terrorisme, volgens de gangbare definitie. De huidige minister van sociale zaken is volgens d geldende opvattingen ook politiek verantwoordelijk voor haar voorgangers, dus Karien van Gennip kan ook naar huis.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans314 sep. 2023 - 7:05

@Jansen Dit is de definitie van terrorisme zoals gehanteerd door de NCTV: Terrorisme – Het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. U bent duidelijk aan het radicaliseren. Keer om.

LaBou
LaBou 14 sep. 2023 - 10:18

Akkermans wil Jansen de les lezen en toont zonder er verder bij na te denken aan dat die gelijk heeft: Kamps pleegde staatsterrorisme.

MG1968-2
MG1968-214 sep. 2023 - 10:26

@frans Niet maatschappijontwrichtend? Niet met doden tot gevolg? Je hebt gelijk. Niet om politie besluitvorming te beinvloeden maar het zijn ervan. Frits heeft een punt

Frans Akkermans3
Frans Akkermans314 sep. 2023 - 17:55

@LaBou @MG Dit zie Jansen:'Wat Henk Kamp deed was regelrecht terrorisme, volgens de gangbare definitie.' Ik zocht die gangbare definitie op en laat Jansen zien dat hij uit zijn nek klets. Hij weet natuurlijk ook wel dat je Kamp van alles voor de voeten kan werpen en van wanbeleid kan beschuldigen, maar staatsterrorisme is dat niet.

LaBou
LaBou 15 sep. 2023 - 5:46

Dan moet akkermans zijn definitie nog eens heel goed lezen en dan kijken naar de gevolgen. Het begrip staatsterrorisme past dan als een handschoen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout13 sep. 2023 - 19:43

Henk Kamp is het levende bewijs dat de journalistiek niet eens in staat is in dit figuur een gollem te herkennen. 1. De autonomie van NAM en Gasunie en de serviliteit t.a.v. multinationals bij de VVD is groter dan Gazprom in de Doema. Drogreden Henk Kamp: "Het grootbedrijf is geen vies woord, hoor.'' 2. Falen bij hulp aan medewerkers in Afghanistan. Drogreden Henk Kamp: ''Je kunt niet tegelijkertijd democratiseren en mensen terugtrekken.'' Natuurlijk had Twan Huys gelijk moeten vragen: dus een ander beleid dan in Engeland en Frankrijk? Stond men daarmee niet in contact? 3. Bij ontkenning van misvattingen inzake toeslagenakkoorden vermoed ik ''manufacturing xenophobic consent.'' Daarmee maakte Bolkestein de VVD groot en Dilan Yeşilgöz volgt dezelfde lijn.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen14 sep. 2023 - 6:16

Wiest u ook niet wat een Gollem is? Ik vind op internet " In joodse legendes een uit klei gemaakte mens die in tijden van nood de joden te hulp zou schieten." Ik denk dat we de zaken niet door elkaar moeten halen. U heeft het over een overmatig vertrouwen in het bedrijfsleven. Kamp deed iets veel ergers, namelijk hij negeerde welbewust de feiten bij het straffen van mensen. Een ergere vorm van populisme is nauwelijks denkbaar. Een voorbeeld: bij enquêtes is gebleken dat men denkt dat 20% van de Nederlandse bevolking moslim is. Het juiste cijfer is 6%. Wil de VVD nu ook beleid voeren op die 20%? En op de gedachte dat Nederland overspoeld wordt door immigranten, terwijl dar veel "blanke" kenniswerkers bij zijn? Het CBS heeft ooit om politieke redenen een heel ruime definitie van "allochtoon" aanvaard, waardoor ik als in Nederland opgegroeide Nederlander met twee van geboorte "blanke" Nederlandse ouders ook als "allochtoon" word beschouwd? Mag u raden wat mij tot allochtoon maakt.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout14 sep. 2023 - 12:56

@Frits Jansen Ik bedoelde Sméagol (gollem) uit de filmserie ''The Lord of the Rings" die maar één ding wil en daartoe van alles aan elkaar lispelt. Niet de golem (anders uitgesproken ook) uit joodse legendes (vaag herinner ik me dat daar kort een discussie over was; er is geen overeenkomst) Dank verder voor de aanvulling van mijn kritiek op Henk Kamp.

JVonk2
JVonk213 sep. 2023 - 19:29

Als het gaat over vervolging van politici, dan hoop ik dat Henk Kamp ook op dat lijstje komt. Wat heeft die man veel schade en leed berokkend. Helaas toont hij daar zelf geen enkele blijk van, ik vind het werkelijk een vreselijk figuur.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:01

Kamp is inderdaad een gruwelijke karikatuur van een opportunistische politicus. Strafvervolging zal helaas niet makkelijk zijn, want vervolging voor ambtsmisdrijven kan alleen als een meerderheid van het Parlement dat wil. Dat heeft de wetgever zo geregeld om te voorkomen dat politieke strijd wordt gejuridiseerd.

TPG
TPG13 sep. 2023 - 19:19

Onderbuikgevoel kan goed zijn en tot compassie leiden, maar ook de andere kant op gaan. Volgens mij begrijpelijk en wenselijker dan consequent de regeltjes volgen zonder aan de nuance daarbinnen te denken. Wat ik kwalijker vind is dat er kennelijk geen controle en bijsturing is geweest. Naar mijn mening exact waar het in de politiek aan ontbreekt.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:04

Wat er ontbreekt is: een rechtsstaat! In een echte rechtsstaat kan de rechter ook de politiek corrigeren, en het Duitse systeem laat zien dat je niet bang hoeft te zijn dat rechters politieke beslissingen nemen. De regels van de toeslagen sloten in bepaalde gevallen een beroep op de rechter uit. Dat is een regelrechte grondrechtenscheiding.

Leman
Leman13 sep. 2023 - 18:53

Ik vind dat Kamp nu te ver is gegaan door het beleid wat tot dit schandaal heeft geleid  te verdedigen. (Bron NOS) https://nos.nl/teletekst#108 Dit is van een onbeschoftheid dat niet ongestraft kan blijven.  Bijna sadistisch om de slachtoffers nog eens te laten voelen dat er twijfel is over hun situatie.  Hij blijft provoceren. Dat moet bestraft worden. 

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:07

Dat ben ik helemaal eens - alleen weet ik niet hoe dat zou moeten gebeuren. Dat Kamp niet deugt was al lang duidelijk. Hij heeft zowat op alle ministeries gezeten. Heeft nergens verstand van, behalve van manipulatie.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout13 sep. 2023 - 18:36

Van Henk Kamp zijn we nog niet af, als jóker. Door de VVD achter de hand gehouden, als niemand in de club zin heeft in een lullig klusje dat moet gebeuren voor het partijbelang.

HarrieV2
HarrieV213 sep. 2023 - 17:08

Bewijst maar weer eens in wat voor buble dit soort figuren leven, hoe weinig feeling ze hebben met het land en hoe weinig ze er voor de gewone man zijn en deze zelfs als profiteurs zien. Triest.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:09

Kamp was rechercheur van de FIOD, ik vrees dat hij geniet van straffen. Een regelrechte griezel, een soort Hollandse Poetin.

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen13 sep. 2023 - 17:01

Merkwaardig dat er ook op JOOP nog steeds geschreven wordt over fraude-aanpak. Merkwaardig ook dat er in bovenstaand artikel een link gelegd wordt met uitkeringen. Dit was geen fraude-aanpak. Overigens is er geen normaal mens dat niet tegen fraude is en dat niet vindt dat fraude aangepakt moet worden. Maar fraude aanpakken is iets anders als onschuldige mensen tot fraudeur bestempelen en ze vervolgen. En speciaal voor de lamstralen die nu gaan blèren dat er heus wel fraudeurs tussen zaten: het gaat niet over de fraudeurs, het gaat om degenen die niet gefraudeerd hadden, die aantoonden dat ze niet gefraudeerd hadden, wiens bezwaarschriften steeds "niet ontvangen" of "kwijt" waren, die hun eigen dossiers vanwege de privacy zwartgelakt toegestuurd kregen, die omdat ze van fraude "verdacht" waren de toegang tot schuldhulpverlening en adequate rechtshulp werd ontzegd, wiens leven tot een hel gemaakt werd, wiens kinderen geen kinderfeestje kregen en daar ook niet naar toe konden, wiens kinderen tot in lengte van jaren met de consequenties geconfronteerd gaan worden omdat bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding er voor hen niet inzat. Dit omdat er een handvol Bulgaren gefraudeerd had en er 180 miljoen euro bezuinigd moest worden. En wat de onterechte link die gelegd wordt met uitkeringen betreft leg ik het nog één keer heel simpel uit: Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet je in het arbeidsproces betrokken zijn.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:11

Een systeem dat ook onschuldigen straft om de schrik erin te houden heet een terroristisch systeem ("terror" = angst).

tinus1969
tinus196913 sep. 2023 - 16:41

Nuance helpt. Onderbuik kun je ook zien als een negatief beladen term voor het woord 'draagvlak'. Niemand betaalt graag belasting, maar veel mensen kunnen daar toch achter staan ('er is draagvlak voor belasting'), als dat belastinggeld goed wordt gebruikt. Vanuit oogpunt van draagvlak is fraudebestrijding dus tot op zekere hoogte noodzakelijk. Geen fraudebestrijding = geen dragvlak. Maar nu komt een belangrijke nuance: veel mensen zijn wel tegen fraude/misbruik, maar zijn tegelijk helemaal niet zo hardvochtig. Een tas boodschappen voor iemand vind (bijna) niemand erg, ook al is dat formele fraude. De onderbuik keert zich tegen 'spectaculair' misbruik, zoals de Bulgarenfraude, of tegen extreme vormen van samenwoonfraude. Vanuit oogpunt van draagvlak is het belangrijk dat zulke fraude wordt aangepakt. dat hoeft -merkwaardig genoeg- niet eens geld op te leveren: Voor draagvlak kun je soms beter 2 euro uitgeven aan fraudebestrijding om 1 euro fraude tegen te gaan. Omdat belastingbetalers liever een ambtenaar dan een fraudeur betalen.

4 Reacties
Volrin
Volrin13 sep. 2023 - 18:14

Het gaat er niet om dat Kamp fraude bestreed, het gaat er om dat hij zich bij zijn zoektocht naar fraudeurs liet leiden door de onderbuik gevoelens van burgers ipv gedegen onderzoek.

Gimli1955
Gimli195513 sep. 2023 - 18:53

@Volrin Het is weer het bekende ontwijken van een stuitend gebrek aan inzicht in eigen falen. Als zelfs Rutte als staatssecretaris een uitspraak van de rechter naast zich neerlegt en als premier de zaak verder opvoert, kun je afvragen of er enig leervermogen bij zowel Kamps als Rutte aanwezig is. Vergeet niet de verstikkende bureaucratie op alle ministeries en ondersteunende instanties en instituten. Ingevoerd door een wantrouwige overheid, wat de kosten heeft doen ontploffen. Kijk naar de uitvoeringskosten bij de gaswinning schade en het Toeslagschandaal, wat een veelvoud is van de werkelijke kosten. Het is een systeem fout, waarbij door het neoliberalisme juist alle nadelige factoren van het liberalisme, christen democratie en sociaal democratie de overhand hebben gekregen. Ze hebben alle slechte delen van de drie ideologieën opeengestapeld en ingevoerd voor de samenleving. Alles wat hier besproken wordt, zijn discussies over de gevolgen. Waarbij de oorzaak buiten schot blijft en blijft door etteren in de maatschappij. Het is makkelijker om fel van leer te trekken over de asociale gevolgen, dan met de billen bloot te gaan en toegeven dat de regeringspartijen van de laatste 40 jaar er een zooitje van gemaakt hebben en nu weer door willen gaan met mooie beloftes van een nieuwe bestuurscultuur. Als ze het de laatste 40 jaar niet gesnapt hebben, waarom kun je dan verwachten dat ze het nu opeens wel begrijpen? Kwestie van ezel en steen principe, en dat al 40 jaar lang.

Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:14

Straffen van onschuldigen om de schrik erin te houden is regelrecht terrorisme.

tinus1969
tinus196914 sep. 2023 - 7:00

@Volrin, je reactie is zo bondig dat hem eigenlijk niet snap. Vind je draagvlak voor sociale voorzieningen wel of niet belangrijk? Dat draagvlak kan niet zonder openlijke fraudebestrijding.

Ben  Liberaal
Ben Liberaal13 sep. 2023 - 15:59

Toch bleek dat Kamp's voorgevoel juist was; alleen, daar kun ej geen beleid op varen, maar weer wel als er onderzoek was gepleegd, nav van de voorgevoelens. Die fase sloeg hij over en daarom verkeerd gehandeld.

6 Reacties
Volrin
Volrin13 sep. 2023 - 18:16

"Toch bleek dat Kamp's voorgevoel juist was" Bron? Het hele punt van de toeslagen affaire is dat er mensen onterecht beschuldigd en vervolgd zijn. Dan is zijn voorgevoel dus niet juist.

ChefSache
ChefSache13 sep. 2023 - 18:38

@volrin Wat dacht je van de Bulgarenfraude?

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen13 sep. 2023 - 19:40

Graag bewijzen voor deze onzin.

Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:19

@#ChefSache: gevreesd werd inderdaad een herhaling van de "Bulgarenfraude". Het idee "dit is zo erg dat we niet moeten zeuren over rechtvaardigheid" is absurd. net zoiets als "zware criminelen hebben hun recht verspeeld op een eerlijk proces." Voor de duidelijkheid: dat is een grondrecht.

MG1968-2
MG1968-214 sep. 2023 - 7:55

@GeenProbleem "Wat dacht je van de Bulgarenfraude?" De Bulgarenfraude was één van de zaken waar hij zijn voorgevoel op baseerde en kan dientengevolge niet naar voren gebracht worden het juist zijn van het voorgevoel. Mijn voorgevoel was juist en dat blijkt uit het weerbericht dat vertelde dat het zou gaan regelen. Maar het regent niet eens. Maar toch voer ik dat weerbericht op als reden waarom mij voorgevoel juist was. Volgens mij heeft @geenprobleem er wel meerdere.

MichielV2
MichielV214 sep. 2023 - 10:31

De "Bulgarenfraude" was lang niet zo wijdverspreid als door Kamp en de onderbuikgevoelens van zijn achterban werd verondersteld. Daar gaat dit artikel en daar gaan zzijn uitspraken over. Dus nee, Kamp zijn voorgevoel was niet juist.

Mathijsco
Mathijsco13 sep. 2023 - 15:51

De welbekende Ruttiaanse methode: 'En híj was schuldig, en híj was schuldig, en jíj was schuldig. Wat zeg ik? Iederéén was schuldig en heeft eraan meegedaan!'

Ivan61
Ivan6113 sep. 2023 - 15:35

Een kanttekeining tevens vraag: Waarom wordt mevrouw van der Plas hier genoemd? Zij heeft iets geroepen en niks gedaan. Maar onze Henk Kamp slachter van Groningen heeft behoorlijk veel aangericht. UWV is destijds een soort van Gestapo geworden. Niet toevallig zat een prominente VVD-er als voorzitter van het bestuur. Zelf de Nationale Ombudsman kon weinig tegen zo veel onrecht destijds. Kamp is helaas niet de enige. De ParticipatieWet werd door de meerderheid van TK aangenomen en daardoor konden mensen naar de klote geholpen worden. Jaren lang werden deze mensen vernederd en doodgezwegen. Nog steeds zijn niet alle kinderen thuis en nog steeds wachten mensen op schadevergoeding. Delete toets werkt razend snel en nog steeds is te "ingewikkeld"om alles in orde te maken. Kamp is weg, wanneer en door wie wordt dat snel ( binnen 1 maand) dat afgerond, welke partij durft dat aan?

6 Reacties
hgroen2
hgroen213 sep. 2023 - 17:23

Omdat VD Plas diezelfde onderbuik ook die waarde toekent als Kamp deed. En we hebben gezien waartoe dat leidt. De onderbuik mag nooit de basis zijn van overheidsbeleid.

Ivan61
Ivan6113 sep. 2023 - 18:18

Jij kent verschil tussen woorden en daden neem ik aan.

ChefSache
ChefSache13 sep. 2023 - 18:38

@hgroen2 Behalve bij het wel of niet vervolgen van mensen die op een plek zijn waar ze niet horen te zijn?

Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:22

De huidige minister van Sociale Zaken is volgens de regels politiek verantwoordelijk voor de fouten van Kamp als toenmalige Minister van sociale Zaken. Karien van Gennip moet naar huis. Dat ze al demissionair is, is misschien een reden om haar gewoon te ontslaan.

MG1968-2
MG1968-213 sep. 2023 - 20:48

@GeenProbleem "Behalve bij het wel of niet vervolgen van mensen die op een plek zijn waar ze niet horen te zijn?" Het is de rechter die zo weinig geloof hecht aan het stand houden van de redenen van van Zanen om de demonstratie te verbieden (maar dat niet kan verbieden) dat hij niet toestaat dat mensen die protesteren op de a12 (en alleen dat doen) vervolgd worden. En dat heeft zelfs de minister van justitie op die manier toegelicht die nou bepaald geen fan is van de protesten aldaar en met alle plezier zou vervolgen. En dus nu maar het gevecht voert over de rug van de kinderen. Dat @geenprobleem dat is waar je je achter schaart. Maar dat is natuurlijk niet vreemd. Dat is ook zoals jij het zou doen. "Yesilgöz herinnerde de Kamerleden eraan dat de rechter eerder dit jaar oordeelde dat de klimaatdemonstranten op de A12 niet mogen worden vervolgd. ‘Ik deel de frustratie, maar het recht van demonstreren is een grondrecht dat moet worden beschermd. Dat is de situatie waarmee wij te dealen hebben.’" https://www.volkskrant.nl/politiek/rechterflank-tweede-kamer-is-klimaatblokkades-van-de-a12-zat-wanneer-gaan-we-ze-harder-aanpakken~bc3b6534/

tinus1969
tinus196914 sep. 2023 - 7:09

@hgroen2, Caroline vd Plas lijkt juist iets heel anders te bdeoelen en ik snap ook niet helemaal waarom ze hier opduikt. Het citaat is nogal uit context gerukt, als ik bv kijk op https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5405733/vander-plas-haalt-uit-naar-politie-onderbuikgevoelens-zijn-ook Vd Plas refereert duidelijk naar 'dagelijkse zorgen' mbt die onderbuikgevoelens. je kunt twisten of dit alles goed geformuleerd is, maar voor mij blijkt er wel oprechte interesse uit voor die dagelijkse problemen. Iets waar IMHO elke rechtgeaarde socialist met empathie het mee eens zou moeten zijn, los van wat je met die zorgen doet.

Markzelluf
Markzelluf13 sep. 2023 - 15:27

Ik verbaas me over de verontwaardiging. Stel, ambtenaren zien in de data geen aanwijzingen dat boeren fraude plegen met hun mestboekhouding, maar als minister vermoed je dat het toch niet pluis is. Je leest de krant, je merkt wat geks in gesprekken, zoiets. Niemand vindt het dan toch gek controles in te zetten? Wat vreselijk zou zijn dat je met bewijsmateriaal gaat rotzooien. Maar dat is natuurlijk heel wat anders. Echt, management-informatiesystemen en de kennis van medewerkers is beperkt. Je moet als bestuurder ook over intuïtie beschikken. Mintzberg stelde in een van zijn boeken zelfs dat het gros van de beslissing daarop gebaseerd is.

3 Reacties
hgroen2
hgroen213 sep. 2023 - 17:25

als je intuitie verteld dat er mogelijk iets mis is, dan stel je onderzoek in om te bepalen of je intuitie klopt. is dat het geval dan heb je recht en reden om de wetgeving daarop aan te passen. Echter, uit onderzoek bleek dat Kamp 'intuitie' voor geen meter klopte maar dat hij alleen om zijn achterban te pleasen, de wetgeving absurd scherp en zelfs discriminerend maakte. Dat is toch echt wat anders dan wat Mintzberg bedoelde.

Volrin
Volrin13 sep. 2023 - 18:16

De toeslagen affaire is niet dat er onderzoek naar de getroffen mensen is gedaan.

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen13 sep. 2023 - 19:53

Er is vast wel iemand bereid en in staat u het verschil tussen controles en...pffff, laat ook maar.

Norsemen
Norsemen13 sep. 2023 - 15:21

Handelen op basis van onderbuikgevoelens uit de samenleving. Oftewel populisme.

4 Reacties
Markzelluf
Markzelluf13 sep. 2023 - 17:05

Welnee, neem de situatie rond de PvdD. Vrijwel niemand kent alle relevante feiten en toch hebben velen een mening over de situatie en wat er moet gebeuren. Dat is natuurlijk niet rationeel, maar ik sluit niet uit dat velen het intuïtief goed inschatten. Dat is niet per se populistisch. Jouw onderbuik waarschuwt je wellicht voor bepaalde partijen zonder dat je hun programma las. Jij bent een populist?

Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 20:24

Onderbuik a.k.a. intuïtie is niet verboden alleen moet je er geen vergaande conclusies aan verbinden zoals zware straffen zonder mogelijkheid van beroep.

Norsemen
Norsemen14 sep. 2023 - 8:17

@Markzelluf "Jouw onderbuik waarschuwt je wellicht voor bepaalde partijen zonder dat je hun programma las" Mijn vermogen om te kunnen denken waarschuwt mij voor bepaalde partijen. En je lijkt niet het verschil te snappen tussen handelen op basis van onderbuikgevoelens en handelen op basis van informatie. Ook al heb je niet alle informatie, dan kun je steeds op basis daarvan handelen. Kans dat je een verkeerde beslissing neemt is dan wel een stuk groter, maar dat is echt iets anders dan onderbuikgevoelens.

Norsemen
Norsemen14 sep. 2023 - 8:20

@Frits "Onderbuik a.k.a. intuïtie" Hier maak je al een enorme fout. Deze begrippen hebben echt een andere betekenis.

vdbemt
vdbemt13 sep. 2023 - 15:20

'een breed gedragen wens vanuit de samenleving' (voor de harde aanpak), moet zijn: een VVD-breed gedragen wens vanuit de samenleving. Fraude kost geld. En dan ben je bij de VVD. Daarbij is een harde aanpak niet hetzelfde als een mensonterende aanpak. Maar het gaat hier VVD-like aan Groningen. Geld. De mens doet er niet toe. Dit is Kamp. Een vooraanstaand VVD-gezicht.

Proletarier
Proletarier13 sep. 2023 - 15:07

Wacht, rechts NL vormt meningen op de onderbuik? Die zag ik niet aankomen

steen15000
steen1500013 sep. 2023 - 14:42

Tja, onderbuikgevoelens. Een kwart van de faillissementen is er sprake van fraude. Maar ja, dat zijn de werkgevers. De VVD is vooral gebeten op fraudezaken van werknemers, die uitkering ontvangen, met een niet Nederlands achternaam. Van faillisementsfraude hoor je niks.

Aurora01
Aurora0113 sep. 2023 - 14:24

Deze omhoog gevallen wethouder uit Borculo heeft niet alleen hier de nodige verwoesting aangericht. Ook bij Defensie ging hij tekeer als een dwaas. De bevolking van Aruba en Curaçao heeft hij menigmaal in de gordijnen gejaagd. "Iemand om trots op te zijn"

1 Reactie
hgroen2
hgroen213 sep. 2023 - 17:27

Laten we ook niet vergeten dat het Kamp was die opdracht gaf de gaskraan verder open te draaien tbv de begroting. Ondanks dat toen al klip en klaar was dat het zou leiden tot meer en heviger aardbevingen. Het interesseerde hem geen ene mallemoer.

Geer1
Geer113 sep. 2023 - 14:21

Bizar en nietszeggend. De onderbuik krijgt nu de schuld van een bestuurlijke wanprestatie en ramp van ongekende proporties. Ik ken niemand die vanuit de onderbuik al te veel ophef maakt over deze fraude, hooguit over fraude van hoge omes die wel de dans ontspringen. Maar de heer Kamp wijst naar ieder kamp dat niet Kamp en kornuiten is. Als je regelgeving accordeert die een ontvangen toeslag of subsidie in totaliteit terugvordert omdat er een paar tientjes teveel zijn gedeclareerd dan ben je niet goed bij je hoofd. Een boete in grootte orde van het fraudebedrag is ook gangbaar. Maar dit? Temeer omdat kinderopvangtoeslagen krankzinnig groot zijn en in de plaats komen van door de staat ter beschikking gestelde kinderopvang. Je krijgt hetzelfde met het terugvorderen van jaren bijstand over een paar tientjes die niet zijn opgegeven. De consequenties zijn zo enorm vergeleken met de oorsprong van het probleem, volslagen willekeur, derdewereld land waardig. Het is hardvochtig en treurig en rechters dienen dit soort dingen aan een redelijkheidstoets te onderwerpen. Iedereen die het over de onderbuik heeft is sowieso een lafaard, er is geen onderbuik. De politieke leiding moet gewoon wat beter hun best doen. Er zijn wel mensen die het niet eens zijn met beleid maar ga die niet de schuld geven van je eigen falen.

Mark Huysman
Mark Huysman13 sep. 2023 - 14:12

Tja. Veronderstel dat veel mensen het gevoel hebben dat joden niet te vertrouwen zijn. Zou Kamp dan ook ‘rekening willen houden met die gevoelens vanuit de samenleving’ en mensen met joods-klinkende namen extra hard door de mangel hebben gehaald? Misschien anno nu moeilijk meer voor te stellen omdat de meeste mensen toch wel wat geleerd hebben van de gevolgen van antisemitisme. Maar in de jaren 30? Als Kamp toen minister was geweest in een van de Nederlandse kabinetten? Gezien z’n eigen logica van luisteren naar de onderbuik lijkt me het antwoord wel duidelijk.

4 Reacties
ChefSache
ChefSache13 sep. 2023 - 18:41

Wat 'bijzonder' dat uitgerekend jij dit voorbeeld gebruikt.

Mark Huysman
Mark Huysman14 sep. 2023 - 9:26

@ChefSache Want?

ChefSache
ChefSache14 sep. 2023 - 11:02

@Mark Je hoeft niet net te doen alsof je dat niet weet.

Mark Huysman
Mark Huysman14 sep. 2023 - 12:28

Als je probeert te suggereren dat ik antisemitisch ben, zeg dat dan hardop en onderbouw dat. Wat je nu doet is nogal zielig en vooral erg laf.

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen13 sep. 2023 - 14:08

'Harde cijfers' over fraude berusten op handhaving door de overheid. Moet ik nog uitleggen dat handhaving in Nederland geen prioriteit heeft? Daarmee zijn de 'harde cijfers' gewoon onbetrouwbaar. Persoonlijk ken ik een aantal gevallen van fraude met uitkeringen die niet geconstateerd zijn door de handhavers en die dus niet in de 'harde cijfers' zijn opgenomen.

3 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde13 sep. 2023 - 14:52

Rob, daar hebben we de anekdotische waarheid.

Martin van der Linde
Martin van der Linde13 sep. 2023 - 15:13

Kamp kletst. Uit de getuigenis gisteren van twee verantwoordelijke ambtenaren blijkt dat Kamp de harde cijfers van meerdere onderzoeken naast zich neer legde omdat de uitkomst hem niet aan stond. Niet omdat die afweken van het Volksempfinden dat er strenger moesten optreden. Dat was slechts een voorwendsel. De cijfers lieten zien dat fraude slechts voorkwam bij 5% van de gevallen. Met dat cijfer was het voor Kamp onmogelijk om de gestelde bezuiniging van 180 miljoen op sociale zaken te halen. Dat was de reden om strenger te gaan handhaven. Hij wilde zijn fraude, dus werd het verzonnen. Doet me denken aan Trump en de manier waarop hij in Georgia zijn gelijk te halen. En op de zgn migrantencrisis waar Rutte over struikelde. Je zet een leugen in gang in de hoop dat je handelen mensen doet geloven dat er een probleem is. Het hele fraude beleid was er maar om een reden, er moest bezuinigd worden. Net als de voordeurdelersregeling waardoor kinderen hun ouders moesten gaan onderhouden of gedwongen werden het huis uit te gaan. Met de PVV erbij liet Rutte 1 zijn meest onmenselijke gezicht zien.

Zandb
Zandb13 sep. 2023 - 15:26

Rob Zou het kunnen dat die paar door u geconstateerde 'niet geconstateerde fraudes' ruimschoots opwegen tegen de fraudes, die dan weer zo ten onrechte geconstateerd zijn? En als u mij wilt uitleggen, waarom de handhaving geen prioriteit heeft, graag. Ik ben reuze benieuwd welk onderzoek u gedaan heeft dat als basis voor uw stelling mag gelden.

MichielV2
MichielV213 sep. 2023 - 14:07

Degene die de VVD nog steeds bestempelt als middenpartij heeft boter op zijn/haar/hun hoofd. VVD is, dankzij het meehobbelen met PVV, verworden tot een radicaal rechtse partij.

5 Reacties
Gimli1955
Gimli195513 sep. 2023 - 15:17

Volgens mij zijn het juist de middenpartijen die al 40 jaar de dienst uitmaken. Het zijn juist de VVD, CDA, PvdA, CU, D'66 en GL die dit beleid gesteund hebben. Het constant koppelen aan de PVV en nu de FVD is precies het probleem bij anderen neerleggen. Het is het wijzen naar anderen en zelf institutioneel racisme en discriminatie invoeren. Zelfs de aanhangers van de schuldigen blijven nog naar anderen wijzen. Kijk in de spiegel is mijn advies. Dit beleid is niet ingevoerd onder leiding van de PVV of de FVD, maar onder de neoliberale partijen, die al 40 jaar regeren.

hgroen2
hgroen213 sep. 2023 - 17:30

Gimli1955 PVDA en GL hebben dit beleid niet gesteund. De TK heeft ingestemd met de aanpak van de Bulgaren fraude maar Kamp cs hebben dat misbruikt om generiek de zweep er over heen te halen. Daar is de Kamer nooit mee akkoord gegaan.

Gimli1955
Gimli195513 sep. 2023 - 19:01

@hgroen2 De PvdA zat samen met Kamp in Rutte 2, de PvdA heeft de participatie wet ingevoerd, en heeft in de regering alles in het werk gesteld om bijvoorbeeld het Toeslagenschandaal onder de pet te houden. Kamps heeft in Rutte 2 de gaskraan verder open gedraaid, terwijl er de grootste aardbeving juist in Groningen was geweest en een advies in een la geflikkerd om de productie terug te schroeven. In de TK heerst en heerste een kadaver discipline van de coalitie, waar de PvdA onderdeel van heeft uitgemaakt en is door GL gesteund met Uruzgan en het Lente akkoord. Je geheugen is net zo slecht als menig politicus.

MG1968-2
MG1968-214 sep. 2023 - 7:21

@Gimli Probleem is natuurlijk dat als de PvdA toen niet had geprobeerd de scherpe kantjes er van af te halen de coalitiepartner van rechtsere snit was geweest en van de Kamp de minst extreme insteek had gehad. Drie maal raden hoe dat had uitgepakt. Dat de PvdA er te weinig scherpe kantjes van af heeft weten te krijgen... daar zijn we het snel over eens. Maar wat betreft die hand in eigen boezem... als je de stemmen op jou eigen partij uit het centrum van de macht houd verzuim je de kans om samen met geestverwanten een vuist te maken. Ik ben geen geestverwant met pvda en gl zul je zeggen. En dat mag. Maar de consequentie is dat door het afzijdig houden het daadwerkelijke beleid naar rechts opschuift. Dat kun je wel degene verwijten die pogen het enigszins af te vlakken dat dat onvoldoende is. Maar zij deden in elk geval nog een poging. En zoals je er nu telkenmale instaat verwacht ik niet dat je iets anders van je partij vraagt om je afzijdig te houden. En de stemmers op jou partij uitleveren aan de mathijsco's van deze wereld. Off-Topic: Had je overigens je al wat ingelezen over PCB's? Want doen alsof je ergens verstand van hebt en in de basis al de mist ingaan moet je natuurlijk niet te veel doen.

MG1968-2
MG1968-214 sep. 2023 - 7:22

*lol met teveel dingen tegelijk bezig: dbc's ;)

RaymondenJoop
RaymondenJoop13 sep. 2023 - 14:05

Kamp dateert vh kamp dat regeert vanuit de visie dat het klootjesvolk maar op uun wijsheid moet vertrouwen. Zoals dat de EU bijv alleen maar voordelen heeft en immigratie ons overkomt. Die generatie politici heeft ons besodemieterd en bedrogen en dat is hún schuld (lijkt op een bekend liedje(

Volrin
Volrin13 sep. 2023 - 14:05

"Hij moest naar eigen zeggen ook rekening houden met "gevoelens vanuit de samenleving". Veel mensen waren ervan overtuigd dat er veel meer werd gesjoemeld, of dat nu berustte op de realiteit of niet." Weet niet of ik hem moet prijzen voor zijn eerlijkheid of verachten wegens zijn absurde positie.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt13 sep. 2023 - 15:23

"Weet niet of ik hem moet prijzen voor zijn eerlijkheid of verachten wegens zijn absurde positie." Die eerlijkheid zie ik niet. Dit: "rekening houden met "gevoelens vanuit de samenleving". is natuurlijk niet meer dan een lulsmoes. Alsof Kamp ooit rekening heeft gehouden met gevoelens. Blijft 'verachten' over.

Volrin
Volrin13 sep. 2023 - 18:19

Toegeven dat je je bij je handelen niet hebt laten leiden door feiten, maar door onderbuikgevoelens is niet wijs en had hij niet kunnen toegeven.

hgroen2
hgroen213 sep. 2023 - 13:56

Mijn onderbuik keert zich volledig om als ik lees hoe Kamp - VVD doelbewust gezinnen de vernieling in hielp, alleen maar om zijn kortzichtige domme achterban tevreden te stellen. Kan deze man niet voor de rechter worden gedaagd voor bewust wanbeleid?

3 Reacties
Leman
Leman13 sep. 2023 - 15:36

@hgroen2 Op basis van profielen werden mensen als fraudeur gelabeld zonder enige onderbouwing. Daarna begon de ellende want de meeste slachtoffers konden geen rechtsbijstand krijgen want dat was wegbezuinigd. Vervolgens moesten ze terugbetalen en kwamen zwaar in de problemen. Omdat ze als fraudeur stonden geregistreerd konden ze ook geen beroep doen op schuldhulpverlening. Feitelijk werden ze kapot gemaakt. De spanningen die dat met zich mee bracht leverde werk op voor allerlei commerciële instanties die op deze buit afkwamen en de kinderen uit huis konden plaatsen en hun facturen konden sturen. Bij twijfel werd het gezin uit elkaar getrokken want tja er moet ook geld verdiend worden. De ambtenaren reageerden nimmer op signalen van slachtoffers en de politiek deed er in eerste instantie ook niets mee. Alleen dankzij monnikenwerk van DENK, SP en CDA (Omtzigt) werd dit schandaal ontdekt. Deze minister KAMP is de grootste aanfluiting van ons politiek bestel. Niemand komt in de buurt bij deze man, bij het criminele af. Dat hij nog vrij kan rondlopen is mij een raadsel.

Volrin
Volrin13 sep. 2023 - 18:21

@Leman "Alleen dankzij monnikenwerk van DENK, SP en CDA (Omtzigt) werd dit schandaal ontdekt." Dat is gewoon niet waar: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3311801/het-kabinet-valt-over-de-toeslagenaffaire-wat-ging-er-ook-alweer-mis

Gimli1955
Gimli195513 sep. 2023 - 19:14

@Volrin Zonder Omtzigt, Leijten en Azarkhan was dit schandaal nooit boven tafel gekomen, je beschrijft de tijd nadat het bekend is geworden. Het gaat om de tijd ervoor. Vanaf het moment dat Rutte als staatssecretaris de uitspraak van de rechtbank als toilet papier gebruikte, heeft hij dat in Rutte 1 tm 3 voortgezet en is het eindelijk tijdens Rutte 3 losgebarsten. Dat is geen pre voor Rutte, maar een stuitende constatering dat 147 TK leden, jaren hebben zitten slapen. Rutte is veroordeeld voor discriminatie als staatssecretaris en is gewoon doorgegaan en vind nog steeds dat het terecht was. Kamps verschuilt zich achter de rokken van de onderbuik aanhangers van een strenge fraude bestrijding. Wat het natuurlijk niet was, dat is wel gebleken. Het gros was geen fraudeur, de wet was alleen gemanipuleerd om ze tot fraudeur uit te roepen, zonder hulp of ondersteuning. Alle instanties deden mee van gemeenten, UWV, jeugdzorg, zorgverzekeraars, rechtspraak en de RvS. Dat is een politieke keuze geweest van politici en anderen, waarvan het merendeel nu tot op de dag van vandaag nog steeds aan het werk zijn en de macht hebben.

Frits Jansen
Frits Jansen13 sep. 2023 - 13:54

Dat dacht ik al, dat die hele foute Kamp daar achter zat, de man die eerdere (in eigen kring) furore maakte met een wreed migratiebeleid. Zijn eerlijkheid over het volgen van de onderbuik bij het bepalen van een "feitenvrij" fraudebeleid is onthutsend te noemen. Een motie van wantrouwen is wel het minste wat daaruit kan volgen. Kamp mag dan al lang weg zijn, de politieke regel is dat de ministeriële verantwoordelijkheid overgaat op de opvolger(s), dus nu Karien van Gennip als Minister van Sociale zaken. Dat een demissionair bewindspersoon nogmaals een motie van wantrouwen krijgt is niet nieuw: ik herinner me dat dit ook Minister Van Thijn overkwam. Demissionair worden is geen ontslag, maar op een motie van wantrouwen tegen een reeds demissionair minister past geen andere sanctie dan ontslag op staande voet. Dat Kamp de onderbuik schaamteloos aanvoert als argument voor beleid maakt van hem een pijnlijke karikatuur van een bewindspersoon. Dat moet maar eens goed benadrukt worden. Politici halen nog wel eens trucs uit omdat ze anders helemaal niet vooruit kunnen, maar dit gaat over alle grenzen. Het lijkt me niet ondenkbaar dat Kamp zelfs strafbaar is voor een ambtsmisdrijf, maar dat kan alleen vervolgd worden als een meerderheid van de Kamer dat steunt. Het "functie elders" van Omtzigt komt nu ook in een nieuw perspectief te staan. Wie een misdadige minister ontmaskert moet met nare consequenties rekenen, in dit corrupte land.

MG1968-2
MG1968-213 sep. 2023 - 13:44

"Ook zijn binnen deze door de overheid verscheurde gezinnen ruim tweeduizend kinderen uit huis geplaatst. " En de mea culpa daarover blijkt dezer dagen alleen voor de vorm te zijn uitgesproken.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten13 sep. 2023 - 13:39

Scheibtischmörder.

Alexandra Maas
Alexandra Maas13 sep. 2023 - 13:39

Ik wil, als toeslagenmoeder, best wel even Henk Kamp mijn in 12 jaar opgebouwde onderbuikgevoelens tonen. Denk alleen dat hij daarna de komende 12 jaar geen gevoel meer in zijn onderbuik heeft.