Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

VVD is zelf verantwoordelijk voor chaos bij IND

  •  
04-03-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
150 keer bekeken
  •  
bentebecker

© cc-foto: Yannick van Riet

De VVD wil een wit voetje halen bij de xenofoben en de vreemdelingenhaters.
De VVD is blijkbaar voorstander van wanbeheer door de overheid. Dat blijkt uit het voorstel van kamerlid Bente Becker om de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) te ontslaan van de plicht om dwangsommen te betalen als ze haar opdracht niet nakomt: namelijk om asielaanvragen snel en tijdig af te handelen. Ook wil het Kamerlid dat die dwangsommen worden afgeroomd zodat de slachtoffers van de IND hun verblijf – onnodig lang door dit gekloot en geknoei van een door de belastingbetaler gefinancierde instantie – zélf betalen.
De VVD doet dit uiteraard om een ándere reden. Ze wil een wit voetje halen bij de xenofoben en de vreemdelingenhaters, die Twitter volstorten met ¨Hoe gek kun je wezen?¨-veroordelingen van het feit dat ook vreemdelingen recht hebben op dwangsommen als ze niet krijgen waar ze recht op hebben. In hun woede zijn die xenofoben en vreemdelingenhaters, die heel boos worden als ze genoemd worden wat ze zijn, namelijk xenofoben en vreemdelingenhaters, dan vergeten dat zij altijd zelf riepen om snelle procedures. Nu ze het omgekeerde krijgen, namelijk buitensporig trage procedures, verklaren zij zich tegenstanders van het enige sanctiemiddel dat je tegen een falende overheid kunt inzetten.
Hoe dom kun je wezen! En hoe laf kun je zijn als politieke partij om op dat sentiment in te spelen voor electoraal gewin?
Het falen van de IND is een belangrijke oorzaak voor het feit dat nu net als in 2015 noodvoorzieningen ingericht moeten worden om asielzoekers onder dak te brengen. De eerste ging deze week open. De TV toonde door schotten van elkaar gescheiden veldbedden in de Frieslandhallen te Leeuwarden met lokale bestuurders die tevreden vaststelden dat de voorzieningen heel erg sober waren. En in oktober moeten aldus burgemeester Van Haersma Buma de hallen hoe dan ook weer leeg worden opgeleverd.
Hoe komt het eigenlijk dat de IND er zo´n potje van maakt? Het antwoord is eenvoudig. In 2017 meende de regering dat er vanwege de Turkijedeal en zo wel bezuinigd kon worden op het personeel. De contracten van talrijke ingewerkte ambtenaren werden niet verlengd. Die hebben inmiddels elders emplooi gevonden en maken een lange neus als ze ergens de afkorting IND zien. En terecht. Bente Becker en de VVD oogsten dus wat ze gezaaid hebben.
Ze zijn zelf medeverantwoordelijk voor de huidige chaos. Dat is nog een reden voor hun pogingen om de stok achter de deur – die dwangsommen – in stukken te breken. Ze blijven liever buiten schot.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (104)

Zandb
Zandb6 mrt. 2020 - 7:46

En ja hoor, de PVV ziet een gat in de markt: "De PVV vindt het onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van deze regeling en wil met een initiatiefvoorstel een eind maken aan de "asielbonus". Volgens de PVV kan het geven van dwangsommen aan asielzoekers op weinig draagvlak in de samenleving rekenen. "Per asielzoeker wordt er 5000 tot 15.000 euro uitgekeerd ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving", zeggen de indieners Wilders en Van Dijk in een toelichting." Let op dat niet iedereen gunnen van dat typisch trekje "ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving" dat Wilders zo kenmerkt in zijn procesvoering. Die "asielbonus" is natuurlijk niet meer dat het gevolg van het feit dat de overheid niet in staat blijkt, haar taak binnen een redelijk gestelde termijn te volbrengen. Misschien dat je dan wat aan die termijn kan gaan doen of de IND beter controleren, achter de broek zitten of betere middelen geven. Maar in dit geval ga je niet de rechten, waar je zelf ge- of misbruik van kan maken, onthouden aan anderen. Als het draagvlak waarop je je beroept niet deugt, doe je aan stemmingmakerij.

1 Reactie
Paul250371
Paul2503716 mrt. 2020 - 12:52

Inderdaad. "Als het draagvlak waarop je je beroept niet deugt, doe je aan stemmingmakerij." Helemaal eens maar ik had "haatzaaien" gekozen ipv "stemmingmakerij".

tja2
tja25 mrt. 2020 - 21:35

De kop van het artikel: "VVD is zelf verantwoordelijk voor chaos bij IND. De VVD wil een wit voetje halen bij de xenofoben en de vreemdelingenhaters." Anders geformuleerd: De VVD heeft een wet gecreëerd, waarvan men van te voren wist dat deze niet uitvoerbaar zou zijn, met de bedoeling xenofobie aan te wakkeren.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mrt. 2020 - 13:45

Dus vroeger hadden we een kleine overheid die niet alles kon doen wat de bevolking wilde, en daarom noemden we de ambtenaren lui (en er zat ongetwijfeld een luie tussen) toen maakten we de overheid nog kleiner, kon de overheid nog minder van haar taken goed uitvoeren, en gingen we de drukmiddelen om die overheid toch te laten presteren afschaffen. Nu is het op zichzelf al sadistisch om een organisatie een taak te geven waarvoor ze niet de middelen heeft, maar om dan degenen die van die organisatie afhankelijk zijn daarvan de dupe te laten zijn van die wanprestaties is sadisme 2.0

Bert de Vries
Bert de Vries5 mrt. 2020 - 11:27

De VVD is verantwoordelijk voor de chaos bij de IND. Je zou zeggen: Uiteraard!. De VVD heeft decennialang luid schreeuwend op haar handen gezeten als het ging om vreemdelingenbeleid. En als ze moest handelen, kwam ze nooit verder dan een grijpstuiver geven of een handvol nemen. Dat is ook gebeurd bij de IND. Aanhoudend en grillig uitgevoerd bezuinigingsbeleid heeft de dienst uitgehold. Ter compensatie van overbodige en extreem lange wachttijden is voor de gedupeerden een shadevergoeding ingevoerd. Volkomen terecht, behalve in de ogen van de rechtse meute. Het is treurig, dat zoveel mensen geen snars begrijpen van hoe een samenleving werkt. En alleen maar denken aan eigenbelang. Weerzinwekkend. Of zou het toch Westerse beschaving zijn?

1 Reactie
Verdulleme
Verdulleme5 mrt. 2020 - 14:01

"Of zou het toch Westerse beschaving zijn?" Yep, dat is 100% de joods-gristelijk traditie ten uitvoer gebracht door de "liberalen", al sinds mensenheugenis.

Uitgekleed
Uitgekleed5 mrt. 2020 - 11:23

Je kan als kamer dan wel dwangsommen opleggen maar iedereen weet dat het niet helpt in de chaos van asielaanvragen. Al die mensen blijven hier want als ze uitgeprocedeerd zijn, dan nog krijgen we ze niet teruggestuurd vanwaar ze kwamen. Als nu die initiatiefnemers van die dwangsommen zelf garant zouden moeten staan ,voor de kosten dan kwamen er uberhaupt geen dwangsommen. Ach die kosten worden wel weer opgevangen door anderen.

Maxim4
Maxim45 mrt. 2020 - 10:16

Het afschaffen van dwangsommen bij niet tijdig beslissen was terecht bij WOB-verzoeken omdat daar bewust misbruik van werd gemaakt door juristen voor hun eigen gewin. Maar natuurlijk onterecht in deze kwestie. De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is juist een bescherming voor de burger en ook voor asielzoekers die wachten op een beslissing. Het zal best voorkomen dat asieladvocaten de zaak rekken en uitstellen, maar de dwangsom is dan ten gunste van de asielzoeker die dat wel kan gebruiken. De IND moet de zaken gewoon beter op orde hebben, dan kan er tijdig beslist worden. Voor wie het niet (exact) weet, dit is hoe het werkt. Als een bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een besluit op jouw aanvraag neemt, kun je dat bestuursorgaan een Ingebrekestelling sturen. Dat kan pas nádat de beslistermijn is verlopen en deze niet verdaagd is. Als er geen voorgeschreven termijn is dan is er altijd nog de redelijke termijn van 8 weken. Na de Ingebrekestelling heeft het bestuursorgaan nog 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbeurt het bestuursorgaan vanaf de eerste dag na die 2 weken een kleine dwangsom per dag dat het besluit nog steeds uitblijft. De eerste twee weken is dat 23,- per dag, dan 2 weken 35,- per dag en dan 2 weken 45,- per dag. De maximum dwangsom is dus na 6 weken 1442,-. Is er dan nog steeds geen besluit, dan moet je naar rechter, die legt normaal gesproken zonder zitting een dwangsom van 100,- per dag op.

Tolvandewelvaart
Tolvandewelvaart5 mrt. 2020 - 10:00

De VVD is momenteel een partij die niet kan en wil regeren. Het doel is juist de overheid af te breken zodat het kapitaal ongehinderd, door het verdwijnen van regels, zijn gang kan gaan. Resultaat, meer rijken, meer armen, meer criminaliteit, meer milieuvervuiling en meer domme kut praatprogramma''s

Marinus C.
Marinus C.5 mrt. 2020 - 8:32

Wow, de eerste paragraaf was slecht geschreven, zelfs voor mijn doen. Ik denk dat dit draadje begon met ene Rik (laten we hem Ruftendbruine Rechtse Rik noemen) die aan het jammeren was dat er op een linkse site een links geluid te horen is. Rik is kenmerkend voor de zeikende rechtsmens hier, dat verontwaardigde blaat dat “Joop” precies is wat op de verpakking staat. Dus de vraag wat hij hier doet is legitiem. E.e.a. zou nog tot daar aan toe zijn, als dubbelplusrechts nog iets toevoegde aan de discussie. Vooralsnog komt jouw slag over het algemeen niet verder als drogredeneringen.

Marinus C.
Marinus C.5 mrt. 2020 - 8:12

"“Wat zoekt het hier”. Mee eens want het moet wel gezellig gelijkgestemd onder ons blijven. Kritiek en andere denkbeelden daar hebben we het niet zo op." Ik denk dat dit draadje begon met ene Rik (laten we hem Ruftendbruine Rechtse Rik noemen) die aan het jammeren was dat er op een linkse site een links geluid is te horen. Rik is kenmerkend voor de zeikende rechtsmens hier, dat verontwaardigde blaat dat "Joop" precies is wat op de verpakking staat is trouwens standaard voor dubbelplusrechts alhier. Dus de vraag wat hij hier doet is legitiem.Dat zou nog tot daar aan toe zijn, als dubbelplusrechts nog iets toevoegde aan de discussie. Vooralsnog jouw slag over het algemeen niet verder als drogredeneringen. Bijvoobeeld: ""Ik geloof best in je beste bedoelingen hoor, Han, maar krijg toch wel ‘heel’ sterk deindruk dat wanneer het om VVD gaat je sowieso een rode waas voor de ogen krijgt."" =Ad hominem (van de toonpolitie variant) ""Want laten weeerlijk zijn, ik las nimmer bewoordingen zoals in je opinie, toen er nog D66 of PvdA bewindslieden de scepter zwaaiden en het alle decennia een ellend is bij de IND door het zwalkend beleid van de hele tweede kamer, inclusief alle pardonnen."" =Tu quoque (Whataboutisme) ""want diegenen die uit deug lamakome"" =Stropop Argument "roepen zijn vaak niet thuis als het gaat om werkelijke opvang bij hen in de buurt;" =Tu quoque + Reducto ad Absurdum. "En dat schelden helpt dan ook zeker niet." =ad hominem (toonpolitie variant) "Mee eens want het moet wel gezellig gelijkgestemd onder ons blijven."" =Stropopargument Kritiek en andere denkbeelden daar hebben we het niet zo op." =Ad hominem "En met Antifa als ‘middel’ wordt het ook ineens duidelijk: De extreem linkse kant van het Fremdkoerperfront. Maar dat moet je wel willen zien: Zelfde vaandels, andere kleur, net zo onverdraagzaam." =Tu quoque Mensen als jij zijn het niet eens met de toon hier, zeiken daar voortdurend over en voegen vrijwel niets toe aan de discussie. Dus de vraag die ieder normaal mens hier uiteindelijk stelt is een variatie op "Wat doe je hier dan nog?" Het verongelijkte gedram van mensen als u is nog belachelijker. omdat u uw guurrechtse gezanig dag na dag ten gehore mag brengen. Zelfs de minste onder u mag ons vervelen met uw inhoudsloze guurbruine geluid. Daar hoef je op GeenStijl niet om te komen.

Audio
Audio4 mrt. 2020 - 20:46

@Hannes "Vaandeldragers van het frenetisch fulminerend falderappes voor het fascistoïde Fremdkörperfront: hebben het recht op Nederlanderschap verspeeld dunkt me!" Je schrijft mooie alliteraties. Voor "fascistoïde" kun je nog "fanatieke" invoegen.

Buitenstaander
Buitenstaander4 mrt. 2020 - 19:28

@Hannes "Wat zoekt het hier". Mee eens want het moet wel gezellig gelijkgestemd onder ons blijven. Kritiek en andere denkbeelden daar hebben we het niet zo op. En met Antifa als 'middel' wordt het ook ineens duidelijk: De extreem linkse kant van het Fremdkoerperfront. Maar dat moet je wel willen zien: Zelfde vaandels, andere kleur, net zo onverdraagzaam.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander4 mrt. 2020 - 19:24

@Tony Saprono Die racisme kaart werd hier trouwens niet getrokken.Dus die suggestie is niet valide. In algemeenheden spreken is geen discussie voeren. En die racisme kaart had hier voor wat mij betreft best getrokken mogen worden. Racisme begint nooit met een hoofdletter behalve aan het begin van een zin. Het poeren, de suggestiviteit het omdraaien van feiten en het eigen falen en dat dan weer toerekenen aan de asielzoeker is misselijkmakend. En het leidt af van de werkelijke problemen van dit land en Europa namelijk de klimaat- en ecologische crisis.

Buitenstaander
Buitenstaander4 mrt. 2020 - 19:21

@Han ik geloof best in je beste bedoelingen hoor, Han, maar krijg toch wel 'heel' sterk deindruk dat wanneer het om VVD gaat je sowieso een rode waas voor de ogen krijgt. Want laten weeerlijk zijn, ik las nimmer bewoordingen zoals in je opinie, toen er nog D66 of PvdA bewindslieden de scepter zwaaiden en het alle decennia een ellend is bij de IND door het zwalkend beleid van de hele tweede kamer, inclusief alle pardonnen. Het ging altijd om tekorten, te lange proceduresr etc, omdat we met z'n allen A geen massatoestroom willen B toch heel netjes willen overkomen, maar echte vluchtelingen nooit een echte kans geven met goede opvang en educatie. Dat is niet sec de VVD dat is de hele Tweede Kamer, want diegenen die uit deug lamakome roepen zijn vaak niet thuis als het gaat om werkelijke opvang bij hen in de buurt; dat is NL in z'n geheel. En dat schelden helpt dan ook zeker niet.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander4 mrt. 2020 - 19:14

Ja, ik verbaasde me ook al toen ik dat bericht over de dwangsommen on het nieuws hoorde. Ooit heb ik de NVWA na veel gekloot met vrijgeven van controlegegevens gedwongen een dwangsommetje te betalen. Dat is gewoon een recht bij een maar aanmodderende overheidsinstelling.Het is de omgekeerde wereld. Han's verhaal klopt als een bus. Nu doen ze, de VVD dus, alsof de asielzoekers profiteurs zijn om de aandacht van hun eigen falen te maskeren/weg te moffelen. Aan welke partijen doet die methode ter rechter zijde van de VVD mij ook al weer denken? Ik vind de term xenofoob en vreemdeling haters aardig gepast en eigenlijk nog mild. Politiek is tegenwoordig kennelijk scoren ten koste van je medemens.

2 Reacties
Audio
Audio4 mrt. 2020 - 21:34

Ik vind het betalen van dwangsommen aan asielzoekers bezopen.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 10:38

Audio Ik vind het ook bezopen. Het is een schande, het zou niet moeten kunnen. Maar dat krijg je als je VVD beleid hebt en een dienst bewust de nek omdraait zodat het enige wat overblijft de afschrikwekkende functie is. Gelukkig zijn overheidsdiensten nog aansprakelijk voor hun walgelijk beleid.

GHS
GHS4 mrt. 2020 - 18:57

Ik vraag mij steeds af waar komen al die asielzoekers vandaan? Komen ze met een vliegtuig, komen ze uit andere landen? (hebben ze daar ook asiel aangevraagd?)

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2020 - 19:43

Ze komen op van die grote passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn binnen, wist je dat niet? En dan staan op de kade ambtenaren klaar met de sleutel van een woning en een gids van de Ikea waar ze vrijelijk uit kunnen bestellen. Ikea is natuurlijk een goedkoop bodemprijzenbedrijf, daarom heeft Jesse Klaver er voor gezorgd dat de asielzoekers nu ook bij betere woningwinkels kunnen bestellen. Hun electronica wordt geleverd door Coolblue. Elk gezin krijgt één auto zodat ze Nederland op een gemakkelijke manier kunnen leren kennen. Zo gaat dat in Nederland.

EmC2
EmC25 mrt. 2020 - 7:20

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Cijfers/20190722_vwn_vluchtelingen-in-getallen.pdf

pinkandfluffy
pinkandfluffy4 mrt. 2020 - 18:20

Ik vind het apart dat die dwangsommen worden uitgekeerd aan de asielzoekers. De IND doet net alsof dat klanten zijn maar klanten betalen. De belastingbetaler is hier dus de klant en die zou de dwangsommen moeten ontvangen, lees zijn geld terugkrijgen voor wanprestatie. In plaats daarvan moet de belastingbetaler eerst de IND van geld voorzien, en daarna ook nog eens de asielzoeker. De belastingbetaler betaalt dus twee keer, terwijl die geen inspraak heeft in de asielaanvraag en niet in de snelheid van de asielafhandeling. Ik vind het heel logisch om daar tegen te zijn, vanuit redelijk eigenbelang. Ik heb immers ook geen zin om de verkeersboete van de buurman te betalen. Daar direct weer 'xenofoben en vreemdelingenhaters' bijslepen vind ik een frame. Op twitter zitten er inderdaad gekken en je zou met die voorbeelden wel kunnen stellen dat er tussen de tegenstanders van het huidige proces xenofoben en vreemdelingenhaters zitten. Dat geldt echter niet voor elke tegenstander en er wordt niet onderbouwd dat dit voor de meerderheid van de tegenstanders geldt. Ik ben het wel met de heer Van der Horst eens dat het hier puur om electoraal gewin gaat. De VVD zit al tijden in de regering en veinst nu dus keihard tegen haar eigen beleid op te willen treden. Er zal vermoedelijk weinig tot niets veranderen aan het huidige proces en de betalingen, maar de VVD zet zich zo wel neer als alternatief voor PVV en FVD. Dit terwijl het dus nota bene om beleid gaat dat onder regeringen met de VVD tot stand is gekomen. Machiavelliaans en voer om te denken dat er spoedig verkiezingen komen.

2 Reacties
Luneau
Luneau4 mrt. 2020 - 22:46

Niet de IND, maar u doet alsof asielzoekers als klanten gezien worden. Een dwangsom heeft er niets mee te maken of je wel of niet een betalende klant bent. Iemand die in de bijstand zit (en dus geen belasting afdraagt, kan ook een dwangsom vorderen). Een dwangsom is om een wettelijke verplichting af te dwingen. Volgens de Nederlandse wetgeving heeft de overheid een plicht om een asielaanvraag binnen een bepaalde tijd te behandelen. Doen ze dat niet, dan is de dwangsom bedoeld om die plicht af te dwingen. Waarom zou een willekeurige belastingbetaler een dwangsom namens iemand anders moeten krijgen? Hij is geen partij in de kwestie. Net als dat de willekeurige belastingbetaler geen partij is als een bijstandsgerechtigde een dwangsom krijgt. U voorziet overigens niet de asielzoeker van geldt. U voorziet de overheid van geld, aangezien de overheid nalatig is geweest. En die nalatigheid komt doordat wij, als maatschappij, de overheid gekozen hebben, dus wij zijn vanuit dat oogpunt medeplichtig. En dus betaalt u niet de boete van uw buurman. U en wij allemaal betalen onze eigen deel van de boete.

Zandb
Zandb5 mrt. 2020 - 7:39

De taak van de overheid is het om binnen een gestelde termijn recht te doen. En blijkbaar moet er een stok achter de deur moet staan in de vorm van dwangsommen. Anders wordt er maar een potje van gemaakt? Maar waarom moet er voor asielzoekers nou een andere stok achter de deur staan dan bij mensen die weinig, iets meer, nog meer, veel, veel meer en nog heel veel meer belasting betalen? Uw voorstel zou te pruimen zijn als pleidooi voor een totaal andere stok achter de deur om de overheid te manen haar taak uit te voeren. Maar dan wel een stok die niet discrimineert.

Tony Soprano
Tony Soprano4 mrt. 2020 - 18:09

Ik mis in dit verhaal de rol van de asiel-advocatuur, die er alles aan doen om de boel zo lang mogelijk te rekken.

4 Reacties
JasDon
JasDon4 mrt. 2020 - 20:33

Makkelijke frame, die vertegenwoordigen gewoon de belangen van hun client. Als het IND de procedures tijdig uitvoert dan is de kans op verankering in de samenleving minimaal.

Luneau
Luneau4 mrt. 2020 - 22:47

Tony, Die hebben in deze kwestie geen rol. Dit gaat puur over de wettelijke beslissingstermijn van de overheid.

Zandb
Zandb5 mrt. 2020 - 7:41

Tony Hoe wilt u dat uw belang vertegenwoordigd wordt?

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 10:52

De staat rekt precies zo, gaan bij een toelating ook keer op keer in beroep. Ik geloof dat die Lily en Maurik, die in de kerk zaten meerdere keren middels de rechter in Nederland mochten blijven. Iedere keer ging de staat in beroep.

Tony Soprano
Tony Soprano4 mrt. 2020 - 18:03

@Han Ik geloof oprecht niet dat jij een landverrader bent, maar dat laat onverlet dat de racismekaart wel snel wordt getrokken bij mensen die kritischer staan ten aanzien van ons asielbeleid dan de gangbare opinie op deze tamelijk linkse site.

Marinus C.
Marinus C.4 mrt. 2020 - 17:52

"in bepaalde rechtse kringen"

Marinus C.
Marinus C.4 mrt. 2020 - 17:50

"mag ik jou dan omdat jij mijn visie op Nederland niet deelt een Nederlander hater en landverrader noemen?" Volgens mij zijn in rechtse kringen "Nederlandhater" en "landverrader" allang synoniem met "Links". Maar als ik kijk wat u zoal schrijft bent u beter bekend met die kringen dan ik. Lief dat je alsnog toestemming vraagt. Het antwoord is "ja, dat mag, men doet maar, ik weet wie het zegt."

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout4 mrt. 2020 - 17:34

Ene Rik: `mag ik jou dan omdat jij mijn visie op Nederland niet deelt een Nederlander hater en landverrader noemen?' Vaandeldragers van het frenetisch fulminerend falderappes voor het fascistoïde Fremdkörperfront: hebben het recht op Nederlanderschap verspeeld dunkt me! Faecaliën en excrementen, na vertering van het `rein' xenofobisch e Volksdenken, zijn hun deel. Wat zoekt het hier? Het hóeft zich niet op Joop te ergeren aan andersdenkenden. Daarvoor zijn er primair-rechtse thuishonken genoeg, waar men onder éigen volk kan vendelzwaaien. Antifa weet er op straat straks wel wel raad mee, mocht het de openbare ruimte bezoedelen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2020 - 16:51

Nee, dat mag niet. Want ik ben geen Nederlander en een landverrader. Ik doe niets waaruit blijkt dat ik Nederland haat of dat ik dat land verraadt. Ik voel me door zulke kwalificaties niet aangesproken. Jij om de een of andere reden wel. Je rekent je blijkbaar tot de xenofoben en de vreemdelingenhaters die de VVD tracht te paaien. Als je je daar niet toe rekende, dan had je zo niet gereageerd.

madbako
madbako4 mrt. 2020 - 16:38

Mzzz, stel voor al die NSB'ers die in Canada, de VS, Australie of waar ook ter wereld maar weer terug te halen en op het Malieveld collectief met eieren en stront te bekogelen. Hoe haal je het in je hoofd uit Nederland te emigreren. Geluk had je ook hier kunnen zoeken

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout4 mrt. 2020 - 16:11

Aan de partyborreltafel van de renteliberaal bruist het schuimend plasma van de platte retoriek: Zelfverklaarde wereldsheid per leestafel van de kapsalon, als basiskennisbesef van platmondiaal bewustzijn.

4 Reacties
johannn2
johannn24 mrt. 2020 - 18:45

Het verbaast me telkens weer, dat iemand die er zo aardig uitziet zulke smeerlapperij kan uitkramen. . ( Ik bedoel Bente Becker, niet Han van der Horst ) .

de Boer2
de Boer24 mrt. 2020 - 19:01

Moet dat woord renteliberaal niet zonder n geschreven worden? Gewoon, als vriendelijk bijgevoegd gebaar? Ik informeer maar even, want het gebruik van die tussen-n is enorm lastig, ik weet dat ook nooit als iemand me in het voorbijgaan op de fiets me het woord "pannenkoek' toevoegt.

Buitenstaander
Buitenstaander4 mrt. 2020 - 19:22

Want Hannes heeft de kennis wel. PS: Aan het taalgebruik te zien: bent u familie van DrunkenPumpkins?

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 10:55

PS: Aan het taalgebruik te zien: bent u familie van DrunkenPumpkins? Rare vergelijking.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2020 - 16:01

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Tony Soprano
Tony Soprano4 mrt. 2020 - 18:00

Als je het verschil tussen migranten en toeristen niet begrijpt, moet je misschien aan de discussie niet mee willen doen.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 10:57

Rob S. Islamofobie is een onderdeel van xenofobie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mrt. 2020 - 13:52

Als er zóveel xenofobe vreemdelingenhaters zijn, waarom is het dan zo idioot druk op Schiphol tijdens de vakantiemaanden ? Hoho, zij mogen niet naar ons komen Rob, maar omgekeerd is er niet zo'n beperking voor ons. Wij (sorry, 'onze cultuur') zijn superieur, dus die gasten zijn daar hartstikke blij mee met een bezoekje van ons!

Kuifje3
Kuifje34 mrt. 2020 - 15:04

Wat in ieder geval geen positieve bijdrage aan de discussie levert is om een ieder die niet staat te springen om grote hoeveelheden met "vluchtelingen" op te nemen meteen weer uit te schelden voor xenofoob of vluchtelingenhater. De VVD ziet alles als een financieel probleem en zoekt dan ook uitsluitend naar oplossingen in die hoek. We zien allemaal (op de VVD aanhangers na) waar dat toe leidt. Voor dit specifieke probleem komt er ook nog eens bij dat de partijen waar de VVD nou eenmaal graag (of niet) mee samenwerkt een compleet ander beeld hebben van de mogelijke oplossingen. Ik zou zeggen: Zet de deur open of zet hem dicht en richt je beleid daar dan ook op. Open zetten betekent dat je ook moet investeren op tal van vlakken (zoals gericht onderwijs voor nieuwkomers, heel veel nieuwe woningen en vooral werk, werk, werk voor wie wordt toegelaten). Zet je de deur dicht dan betekent dat je ook alles moet doen om een ieder die binnenkomt 100% duidelijk moet maken dat er geen toekomst voor hem of haar is in ons land. Dus ook geen premies op te lang wachten. Nu doen we hetzelfde als bijvoorbeeld bij het drugsbeleid: Geen beleid, maar pappen en nathouden zonder duidelijk doel.

4 Reacties
Sonic2
Sonic24 mrt. 2020 - 15:28

Laat al die ultra nationalisten eerst eens stoppen met iedereen die het met hun oneens is uit te maken voor extreem links/ land verraders en als ze iets te kritisch zijn op Israel ze te bestempelen als antisemieten. Als ik naar mezelf kijk. In 2016 vond ik Sanders bijvoorbeeld eerst uiterst links. En begreep ik het stempel wel. Nu zie ik Sanders meer als iemand van de gematigde vleugel. Elke keer maar met socialist of communist komen. Zeker uit de mond of toetsenbord van onbeschoft uiterst rechts volk doet het me niets meer. Wat mij betreft verdient al dat volk niets beter als al de verwensingen die ze naar hun hoofd krijgen. Moeten ze maar niet zo krankzinnig en gestoord stemmen. Moeten ze maar niet zo uit halen naar anders denkenden. Moeten ze maar niet de verkeerde leiders ophemelen. Ik wil in Nederland geen moorden of geweld. En ik ben zelf in Auschwitz geweest. Ik zal Wilders of Baudet nimmer verwijten dat ze moslims in concentratie kampen stoppen of vergassen. Maar dat mensen zich minder netjes uiten tegen al dat volk. Hebben ze over zichzelf afgeroepen Het is volledig normaal om de VVD/CDA aanhang te schofferen. Door zowel links als ultra rechts. Ik begrijp VVD en CDA kiezers wel. Als je een groot vermogen hebt een mooie vrijstaande woning, kies je voor zekerheid en het systeem waar je je goed bij voelt en waar je je succes in kan boeken. En het is ook niet zo stoer. VVD en CDA kiezers zijn fatsoenlijke mensen. In tegenstelling tot hun radicale "vrienden" op rechts. Brand VVD en CDA kiezers af en je hebt niet meteen 100 bedreigingen. Doe het met PVV En FvD volk en je mailbox stroomt vol met de ernstigste verwensingen. En de rechtstaat geldt ook voor vluchtelingen en migranten. Hoe onaangenaam dat voor jou is. Ook hun mogen hun recht halen. En in de laatste alinea heb je wel gelijk dat als je mensen binnen haalt dat je daar de woningen voor moet hebben. En ook de zorg. Dat is wel een legitieme vraag. Die op een legitieme en fatsoenlijke manier moet worden opgelost. Met de nadruk op dat 2e. Niet dat nationalistische gif. Maar een rechtvaardig en hier en daar misschien wel streng beleid. Zo soft ben ook ik daar niet in. In de laatste alin

Zandb
Zandb4 mrt. 2020 - 15:55

Wie er op voorhand van uit gaat dat "vluchtelingen" geen vluchtelingen zijn, die mag je wat mij betreft xenofoob of liever discriminerend denken verwijten. Of zoiets de discussie ten goede komt, daarover heb ik weinig te zeggen. Maar feitelijk is er weinig tegen in te brengen, toch? Ik zal nooit mensen kenschetsen als xenofoben of vluchtelingenhaters. Dat komt de discussie meestal niet ten goede. Want mensen zijn veel meer dan het etiket wat er op geplakt wordt en dat plakken geeft te snel aanleiding tot onterecht terugbrengen (want contextarm dus discrimineren) tot links of rechts, vluchtelingenknuffelaar dan wel -hater, vrouwvijandig, dom, lief en meer van die ongein; in een bepaalde context waardeer je een bepaalde handeling xenofoob, lief of dom, bijvoorbeeld.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 11:01

"Wat in ieder geval geen positieve bijdrage aan de discussie levert is om een ieder die niet staat te springen om grote hoeveelheden met “vluchtelingen” op te nemen meteen weer uit te schelden voor xenofoob of vluchtelingenhater." Gek genoeg vinden alleen mensen die xenofoob of vluchtelingenhater zijn dat dit benoemen geen positieve bijdrage brengt aan de discussie.

Kuifje3
Kuifje35 mrt. 2020 - 11:36

@Sonic: Ik weet niet waar u het vandaan haalt dat het jammer voor mij is dat de rechtstaat er ook voor vluchtelingen is. Ik heb bijvoorbeeld zelf enorm mijn best gedaan om (onder andere via die zelfde rechtsstaat, maar ook via een bevriende journaliste van AD en Volkskrant) Afgaanse kennissen te helpen. Ik ga hier niet op de details in, maar geloof mij als ik zeg dat ik weldegelijk geloof in dit systeem. Wat ik wel vind is dat wij als land al jaren geleden tegen de grenzen aan zijn gelopen van wat wij hier aankunnen. Het systeem loopt vast en er moeten keuzes gemaakt worden. Je ziet het aan alle kanten niet goed gaan. Kinderen die de taal steeds slechter spreken en schrijven. De gezondheidszorg loopt vast. Gigantische tekorten aan woningen en ga zo maar door. Ik geloof niet dat het open houden van de voordeur ons land vooruit helpt. Wel geloof ik dat ALS we toch besluiten dat we de deur open houden daar consequenties aan vast zitten. Hoezo is iemand gestoord als hij stemt op een partij die de uwe niet is? Ik geloof bijvoorbeeld in vrouwenrechten, maar zal iemand die SGP stemt op geen enkele manier gaan uitschelden. Ook vind ik dat 100 km per uur op de snelweg een idiote maatregel is, maar de partijen als D66 of Groen Links die dit toejuichen mogen wat mij betreft gewoon die mening uitdragen.

JoepJos
JoepJos4 mrt. 2020 - 15:03

Ik zit altijd graag vooraan om los te gaan op de VVD, maar in dit geval: sinds wanneer zit de VVD als enige politieke partij in de Regering?

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2020 - 15:41

Hier treedt de VVD op als woordvoerder via Bente Becker. Vind je het gek dat ik het over haar heb?

JoepJos
JoepJos4 mrt. 2020 - 15:48

@HanvanderHorst: ja dat vind ik nogal vreemd. Het gaat over beleid waar het gehele kabinet bij betrokken is geweest. Dat Becker nu woordvoerder is als VVD kamerlid maakt niet dat ze er niets over zou mogen zeggen. Daarnaast geldt zoals altijd dat men altijd tot inkeer zou moeten mogen komen wanneer eerdere beslissingen niet helemaal goed hebben uitgepakt.

vdbemt
vdbemt5 mrt. 2020 - 10:59

@JoepJos. Dit is nog maar een vóórstel van mw. Becker. Van haarzelf of iig uit de hoek van de VVD. Pas als dit voorstel erdoor is gekomen, kun je met recht zeggen: het is een meerpartijenkabinet, dus die dragen er allemaal verantwoordelijkheid voor. Zo ver is het nog niet. We zitten nog 'slechts' op het moment dat de VVD haar ware gezicht laat zien.

Pensionada2
Pensionada24 mrt. 2020 - 14:51

Ik wacht nu al 7 maanden op de uitslag van een gezondheidsverklaring bij CBR te Rijswijk. Wanneer kan ik mijn 15000 euro ophalen? Neen , ik kreeg voorlopige aanslag voor belasting 2020 voor 1400 euro. Snel betalen anders boeterente. Daarom woede bij de hard werkende Nederlander.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2020 - 15:42

Die voorlopige aanslag kun je gemakkelijk terugbrengen. Kijk maar op het formulier. NIets aan de hand. En het zou denk ik een goed idee zijn als wachtenden op een rijbewijs eens naar de rechter gingen.

Kippengaas
Kippengaas4 mrt. 2020 - 15:44

Ach, woede is een groot woord. Ik ben zelf een hardwerkende Nederlander, maar noch ik, noch iemand van mijn collega's is woedend. Overigens had ik de indruk dat je gepensioneerd bent.

Pensionada2
Pensionada24 mrt. 2020 - 16:00

HanvanderHorst: die voorlopige aanslag moet je echt wel betalen. Dit omdat ik ook over 2018 (!) een aanslag van ongeveer 1400 euro kreeg. De belastingdienst gaat er dan vanuit dat dit ook voor 2020 wel zal gelden en gaat die belasting alvast innen. Je kan bezwaar maken maar wanneer de bedragen gelden dan ben je kansloos en moet je dus de te betalen belasting alvast voorschieten (ps dit gaat op wanneer je ZZP’er bent of MKB’er. Ben je in loondienst dan maakt bezwaar maken inderdaad kans). Een rechtszaak beginnen tegen CBR is denk ik kansloos. De vluchtelingen hebben een leger aan advocaten die hun terzijde staan (en waarschijnlijk ook grootste gedeelte van die 15000 euro op strijken), maar de gedupeerden van CBR zullen hun advocaten zelf moeten betalen en aangezien de meesten van hen ouder zijn dan 75 hebben ze vaak alleen AOW en een klein al jaren niet geïndexeerd pensioentje.

Pensionada2
Pensionada24 mrt. 2020 - 17:51

Kippengaas: inderdaad gepensioneerd maar omdat dit geen vetpot tegenwoordig meer is moet je er wel iets bijverdienen om je rekeningen te kunnen betalen.

Kippengaas
Kippengaas4 mrt. 2020 - 19:00

Een vluchteling heeft één advocaat, mijn zwager doet dat soort zaken. Laat dat tendentieuze liegen achterwege, pensionada. Met je dogwhistles laat je jezelf als benepen extreem rechts kennen waardoor je overige verhalen ook ongeloofwaardig worden.

Luneau
Luneau4 mrt. 2020 - 23:13

Pensionada, Als je ipv vluchtelingen de schuld geven nou even een beetje initiatief toont. Gewoon even googlen en je komt erachter dat je middels een brief het CBR in gebreke kan stellen. Als het CBR dan nog niet reageert, kan je een dwangsom eisen. Seriously lopen zeiken op asielzoekers die een veel drastischer en gevaarlijker initiatief hebben genomen, maar zelf te beroerd zijn om even je rechten op te zoeken. https://www.lagrogeelkerken.nl/nl/actueel/rijbewijsverlenging-lange-wachttijd-vraagt-om-een-ingreep

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 11:08

Pensionada Zijn de vluchtelingen ook al geïnfiltreerd in het CBR? Of projecteer jij jouw woede (niet van de hardwerkende Nederlanders want die verzin je er maar bij) standaard op vluchtelingen en minderheden? Je bent niet de enige in dit rechtse haatklimaat. Zo treurig, zij hebben een leger advocaten en ik heb niets en dat is niet eerlijk. Typische leugen aangevuld met een calimerocomplex.

madbako
madbako5 mrt. 2020 - 17:03

@Pensionada 4 maart 2020 at 18:51 inderdaad gepensioneerd maar omdat dit geen vetpot tegenwoordig meer is moet je er wel iets bijverdienen om je rekeningen te kunnen betalen. Nah als je 1400 euro moet betalen aan de belasing, dan zit jouw inkomen zo rond op de 45.000 euro. Dat is anderhalf keer modaal, en maar roepen dat je de rekening niet kan betalen. Hou toch op....

vdbemt
vdbemt4 mrt. 2020 - 14:07

"VVD is zelf verantwoordelijk voor chaos bij IND". En de Belastingdienst. En de zorg. En de politie, Defensie, Justitie. En het onderwijs. En de woningmarkt. En de boeren.

5 Reacties
LaBou
LaBou 4 mrt. 2020 - 14:50

Boeren niet. Dat is het CDA (al komt het wel op hetzelfde neer).

Kippengaas
Kippengaas4 mrt. 2020 - 15:45

Met de boeren gaat het prima, die strijken al decennialang forse subsidies op.

vdbemt
vdbemt4 mrt. 2020 - 15:58

@LaBou. Rutte1: CDA en VVD

LaBou
LaBou 4 mrt. 2020 - 18:03

Ik zeg toch ook: één pot nat.

vdbemt
vdbemt5 mrt. 2020 - 10:44

@Kippengaas. Desondanks laten ze hun ontevredenheid over het kabinet Rutte herhaald op het Malieveld zien.

J.janssen2
J.janssen24 mrt. 2020 - 13:56

Ik weet een veel effectievere maatregel : gewoon bewindspersonen persoonlijk financieel verantwoordelijk stellen voor het uitbetalen van dwangsommen vanwege het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Wedden dat de huidige chaos snel is opgelost!

2 Reacties
Kippengaas
Kippengaas4 mrt. 2020 - 15:47

Waarom niet de ambtenaren bij de belasting? Die maken er een zootje van, al vele jaren achter elkaar

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 11:10

Inderdaad. Het vervuiler betaalt principe.

Gi Raf
Gi Raf4 mrt. 2020 - 13:53

De rechts ''liberale'' VVD is niet het allergrootste probleem in onze democratie waar iedereen het recht heeft op een eigen mening. Dat soort volk bestaat nu een keer en hou je toch. Het probleem zit hem bij de gedogers van de VVD. Wie kent ze niet. Het CDA maar het allerergste zijn de ''progressieven''. Het soort dat links lult en rechts gedoogt in afwisselende samenstelling. CU, D66, GL, PvdA en D66. De ''progressieve'' elite maakt juist het cruciale verschil uit of we al dan niet te maken hebben met VVD beleid. Dus als je iemand aan wilt spreken dan svp de ''progressieve'' draaikonten.

7 Reacties
LaBou
LaBou 4 mrt. 2020 - 14:51

Kan die langnek niet in quarantaine wegens het verspreiden van onzin.

Sonic2
Sonic24 mrt. 2020 - 15:29

@ Labou Haha. Pijn in mijn buik van het lachen. Hoe kom je er op?

vdbemt
vdbemt4 mrt. 2020 - 16:01

Zo kun je dus, als jij het gedaan hebt, altijd de schuld aan een ander geven.

LaBou
LaBou 4 mrt. 2020 - 18:04

@Sonic: borrelt gewoon op als die teksten lees.

Gi Raf
Gi Raf5 mrt. 2020 - 8:40

Zo is het maar net Bemt. Als je de VVD zijn gang laat gaan omdat je zo graag samen met de VVD op het pluche zit dan moet je niet raar opkijken als je uitkomt op VVD beleid. Nogal hypocriet om dan als CU, D66, GL, PvdA en D66 elite net te doen of je totaal geen verantwoordelijkheid draagt voor het gevoerde VVD beleid.

vdbemt
vdbemt5 mrt. 2020 - 10:47

@GiRaf "Nogal hypocriet om dan als CU, D66, GL, PvdA en D66 elite net te doen of je totaal geen verantwoordelijkheid draagt voor het gevoerde VVD beleid." Goh. Daar ben ik het zowaar met je eens. Maar wat jij doet, is de VVD vrijpleiten en alleen deze meelopers de schuld geven.

vdbemt
vdbemt5 mrt. 2020 - 10:53

@GiRaf. Ik mis trouwens het CDA in dit rijtje. Die heeft er toch ook een groot aandeel in. Het is maar goed dat we een meerpartijenstelsel hebben. Er is nog andere keuze. Ook als je niet op onze fascisten stemt. Dát zou het er zéker niet beter op maken.

Paul250371
Paul2503714 mrt. 2020 - 13:53

Hoe komt het eigenlijk dat de IND er zo´n potje van maakt? Goede vraag Han. Onderstaand artikel geeft goed en zeer onderbouwd weer wat een smerige partij de VVD is. De IND afromen is bewust gebeurd. https://www.grutjes.nl/2018/11/vvd-schiep-bewust-crisis-en-lichtte-kamer-verkeerd-in/

DaanOuwens
DaanOuwens4 mrt. 2020 - 13:52

Er wordt altijd beweert dat 70% van de ambtenaren PvdA is, maar uit het disfunctioneren van enkele overheidsorganisaties blijkt vooral dat de meerderheid VVD stemt of in ieder geval rechts is. De wanorde bij de belastingdienst kan je alleen verklaren vanuit de opvatting dat de burger lui is als hij aanklopt bij de overheid en geneigd is tot fraude. De bedrijfscultuur bij de belastingdienst is gebaseerd op die opvatting. Bij de IND zie je hetzelfde. Linkse en betrokken mensen willen iemand die terecht aanklopt voor een verblijfsvergunning snel door de procedure hebben om mensen de kans te geven aan hun toekomst te bouwen. De VVD opvatting is de procedure zo lang en traag mogelijk te laten verlopen met als doel dat mensen vanzelf weggaan en het probleem zo zichzelf oplost. Wellicht werkt het ook zo. Er zijn de afgelopen jaren bijna 1 miljoen mensen in Nederland verdwenen. Zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. Niemand weet waar die mensen zijn en wat er met hen is gebeurd. Maar een klein deel trekt aan de bel en krijgt van de rechter gelijk. Dat is de keerzijde van de medaille, de consequenties van de VVD-visie op het probleem. En natuurlijk roept de VVD dan dat de dwangsom moet verdwijnen. Maar ze veroorzaken zelf het probleem zoals Van der Horst terecht vaststelt. En leveren ook de verantwoordelijke staatssecretaris. Deze mevrouw is de afgelopen maanden een paar keer in het nieuws geweest. Onder andere met haar voorgenomen bezoek aan Marokko, maar zij lijkt mij inmiddels met ruime afstand de grootste kneus van het hele kabinet. Gekozen omdat zij vrouw is en op hoge leeftijd. Telt dubbel in de achterstandsscore maar laat ook dubbel en dwars zien over geen enkele bestuurlijke kwaliteit te beschikken. Mooi is dat die dwangsommen niet zomaar verdwijnen. Zij zijn gebaseerd op de beginselen van behoorlijke bestuur. Rechtsregels voor de overheid die ervoor zorgen dat de overheid zorgvuldig handelt. Als de overheid het boete beding zou verwijderen is er grote kans te het in rechtelijke uitspraken weer terug komt. Iedereen heeft in Nederland namelijk recht op een eerlijke behandeling door de overheid. Ook een vluchteling dus. Nu moet de nog de VVD en de VVD-aanhang dat ontdekken.

3 Reacties
Audio
Audio4 mrt. 2020 - 20:52

"Er wordt altijd beweert dat 70% van de ambtenaren PvdA is, maar uit het disfunctioneren van enkele overheidsorganisaties blijkt vooral dat de meerderheid VVD stemt of in ieder geval rechts is. De wanorde bij de belastingdienst kan je alleen verklaren vanuit de opvatting dat de burger lui is als hij aanklopt bij de overheid en geneigd is tot fraude. De bedrijfscultuur bij de belastingdienst is gebaseerd op die opvatting. " Je weet zelf wel dat dit niet klopt. VVD'ers vind je vooral in het bedrijfsleven. Dat geldt zo wie zo voor mensen die echt iets kunnen. Het openbaar bestuur, het onderwijs, de gezondheidszorg, de jeugdzorg en de belastingdienst worden allemaal gedomineerd door linkse mensen en functioneren daarom voor geen meter.

DaanOuwens
DaanOuwens4 mrt. 2020 - 22:05

@ Audio Jij schrijft; Je weet zelf wel dat dit niet klopt Nee dat weet ik niet. Het klopt namelijk wel.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 11:18

Audio Dream on. Je rechtse vriendjes zitten tot in de haarvaten in de diverse ministerie haat- en uitsluitbeleid uit te voeren.

Starter2
Starter24 mrt. 2020 - 13:47

Als je bad overloopt moet je de kraan dichtdraaien, niet meer dweilen en emmers kopen.

2 Reacties
ton14024
ton140244 mrt. 2020 - 14:40

Als je bad overloopt ben je een sukkel. Dan mag je naar de waterkant.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 11:20

De kraan dichtdraaien als zijnde de vluchtelingen in hun land helpen en geen olieoorlogen meer voeren of bedoel je de muren optrekken en ze laten verzuipen?

EmC2
EmC24 mrt. 2020 - 13:43

Een 18 jarige die de hele week werkt krijgt conform minimum loon per week € 177,15, .....zonder huisvesting....na loonbelasting .....!!! Asielzoeker die niet werkt met huisvesting en gas/water/licht € 59,=, en dit is nog exclusief medische- en eenmalige vergoedingen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/hoeveel-geld-krijgen-asielzoekers-in-nederland De vraag is dan hoe rechtvaardig het is t.o.v. belastingbetaler, om bovenop bovenstaande bedragen ook nog 'dwang'-sommen aan onze nieuwe medeburgers te betalen.

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2020 - 14:34

Dat is de vraag dus niet. Als de rechter jou een dwangsom toewijst, kijken ze ook niet naar je overige inkomsten.

LaBou
LaBou 4 mrt. 2020 - 14:54

EmC2 heeft gelijk: het is ook niet eerlijk dat een 18-jarige voor een scheet en drie knikkers moet werken. Die heeft gewoon recht op een fatsoenlijk loon. Maar ook daar is de VVD op tegen.

Gi Raf
Gi Raf4 mrt. 2020 - 15:14

Vergeet de gedogers niet Bou die VVD beleid mogelijk maken. Het CDA maar het allerergste zijn de ”progressieven”. Het soort dat links lult en rechts gedoogt in afwisselende samenstelling. CU, D66, GL, PvdA en D66.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mrt. 2020 - 15:23

ALs jij bij de overheid iets aanvraagt en die reageren niet binnen ik geloof 6 weken, dan kun je ook een dwangsom eisen. Die krijg je meestal ook. Dat kan nl. iedere burger.

EmC2
EmC24 mrt. 2020 - 15:30

De vraag is, is het wel opportuun om aan asielzoekers dwangsommen te betalen. Je bent op de vlucht voor gevaar van eigen leven! Je zit in veiligheid in Nederland en je krijgt netto-netto idem als Nederlander. Hoeveel financiële schade heb je dan geleden als je procedure langer duurt? Daarnaast geloof ik niet dat het betalen van sommen geld van de belastingbetaler aan asielzoekers, nu een positieve bijdrage levert aan het omarmen van immigranten. Dat is juist voer voor xenofoben en vreemdelingenhaters. Hoe groot moet IND dan zijn? voor 10.000 - 15.000 - 20.000 asielzoekers? Aantallen zijn niet altijd gelijk en ook het land van herkomst is bepalend voor procedure snelheid. Het is geen eenvoudige veerdienst.

EmC2
EmC24 mrt. 2020 - 15:33

De reactie van VVD op uw verhaal is dan ook te voorspellen.... https://youtu.be/iTueEoNHoBA

LaBou
LaBou 4 mrt. 2020 - 18:06

Weet je wat pas erg raf: dat gel*l van jou. Dáár krijg je uitslag van en vreselijke jeuk.

Luneau
Luneau4 mrt. 2020 - 23:27

Die 18-jarige mag ook gewoon een dwangsom eisen als de overheid zich niet aan de wettelijke beslissingstermijn, voor bijv huur- of zorgtoeslag houdt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 mrt. 2020 - 12:10

Ik schrok overigens ook tot hoe hoog die dwangsommen kunnen oplopen. Dat vind ik niet normaal. Maar ja, als je dan ook nog mensen gaat ontslaan die dat moeten zien te voorkomen door het werk goed en snel te doen!

Karingin
Karingin4 mrt. 2020 - 12:28

Maar zo kennen we de VVD toch? Afbraak van de rechtsstaat ten koste van de allerzwaksten in de samenleving. Vereniging voor Vernieling en Destructie.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mrt. 2020 - 15:25

En natuurlijk een zo klein mogelijke overheid. Dit was dus ook allemaal de bedoeling. Dat wreekt zich nu al op alle terreinen in de hele samenleving.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2020 - 11:23

Minoes&tuin "En natuurlijk een zo klein mogelijke overheid. Dit was dus ook allemaal de bedoeling." Behalve als er afgeluisterd moet worden of een stasi apparaat moet worden opgetuigd om bij huizen van bijstandsverschoppelingen te posten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mrt. 2020 - 5:54

Paul Inderdaad!

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart4 mrt. 2020 - 12:26

Bij de VVD zijn ze niet te beroerd om heel diep te zinken. Nee, als je laag wilt gaan, moet je daar wezen. Het is niet verwonderlijk dat juist deze incapabele nonvaleurs steeds worden herkozen. Leugenaars, charlatans, flessentrekkers, marchandeurs etc. die halen nu eenmaal makkelijk een witvoetje bij de goedgelovige angsthazen die vrezen iets te kort te komen. Je hoeft maar 'boe' te roepen en 'kijk altijd uit voor buitenlanders, ook al spelen ze mooi viool,' en ze springen in je armen, dat middenstandsgeboefte en 't doorsneevolk, die vaderlandsgetrouwen met hun gemene tronies. Er is niets betrouwbaarder dan egoïsme en lafheid en eigen dunk.

2 Reacties
Paul250371
Paul2503714 mrt. 2020 - 13:53

Inderdaad.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mrt. 2020 - 15:29

En dan ieder jaar door de parlementaire pers gekozen worden als 'beste debater'. "Wie kan de meute het beste een rad voor ogen draaien met een vlotte babbel!"