Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

VVD-burgemeester leek vluchtelingen te verbieden om asiel aan te vragen

  •  
10-09-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
5950 keer bekeken
  •  
ANP-446234037

Zie update onderaan

Vanaf zaterdagmiddag is de gehele omgeving van Ter Apel verboden voor niet-geregistreerde vluchtelingen. Daaronder valt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, exact de plek waar niet-geregistreerden zich moeten melden om überhaupt asiel aan te vragen. Dat staat in de noodverordening uitgegeven door Koen Schuiling (VVD), burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio.

Volgens Schuiling is er sprake van ‘een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers’, waarbij hij verzuimt te vermelden dat dit laatste een direct gevolg is van het beleid van zijn eigen partij de VVD. Doordat mensen geen plek meer kunnen vinden in het azc, overnachten er dagelijks honderden mensen op het gras. Dit leidt tot een gebrekkige hygiëne en een grimmige sfeer, aldus de verordening. 

In plaats van meer werk te maken van fatsoenlijke opvang, is het daarom nu ‘iedere vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 verboden zich te begeven naar, of op te houden binnen’ het aangegeven gebied. Daaronder valt de gehele gemeente Ter Apel, het directe gebied eromheen, en dus ook het aanmeldcentrum. Het verbod geldt tot 1 oktober. 

Update:

Het blijkt te gaan om een fout in de tekst van de verordening, schrijft de NOS.

Een eerdere versie van de verordening riep vragen op bij hulpverleners en belangenorganisaties, omdat het leek alsof asielzoekers die zich het eerst in Ter Apel zijn ook niet welkom zijn op het terrein, waardoor ze zich niet zouden kunnen aanmelden. In een nieuwe versie van de noodverordening is die fout gecorrigeerd: mensen die zich voor het eerst in Ter Apel melden, zijn wel welkom. In de nieuwe tekst staat dat het verbod niet geldt voor mensen die zich "zich voor de eerste keer melden bij het aanmeldcentrum in het kader van een eerste stap in de asielaanvraag".

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (119)

Nicotientje
Nicotientje11 sep. 2022 - 14:55

Gimli1. Mijn reacties zijn inderdaad vaker nijdig. Het komt door opgedane ervaringen. Ik doe mijn best dit agressieve te vermijden maar schijn daar bar slecht in te zijn. Zal beter opletten.

Nicotientje
Nicotientje11 sep. 2022 - 14:35

Gimli51. Deze Afrikaanse vluchtelingen gaan inderdaad ieder jaar een paar weken terug op vakantie naar het land van herkomst. Dat gebeurt middels busbedrijven in Duitsland waar de reis word geboekt. Het kost niet veel om zo te reizen. Ander bewijs als mijn woorden kan ik niet geven. Het is aan u me een leugenaar te noemen. Ik ben een integer mens en heb er niets aan om te liegen.

Bouwman2
Bouwman211 sep. 2022 - 13:29

Inmiddels is de noodverordening aangepast qua tekst. Het misverstand is opgelost , het punt is gemaakt en we gaan over tot de orde van de dag.

Boris Dolleman
Boris Dolleman11 sep. 2022 - 12:14

Niet de VVD of deze burgermeester maakt een fout net zomin dat er iets onoorbaars gebeurt wanneer hij ongeregistreerde asielzoekers weigert. Om Ter Apel te ontlasten, en niet in de laatste plaats in het belang van al aanwezige geregistreerde asielzoekers, geldt dat die door de burgermeester terecht afgewezenen zich kunnen melden in Zoutkamp en andere plaatsen. Tendentieuze berichtgeving derhalve.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert11 sep. 2022 - 10:42

Een aantal reacties bij dit onderwerp stemt treurig - 'het' is weer terug, en 'het' is heel modieus. 'Men' vertolkt de rol van de 'gezonde Hollandse burger' die zoveel beter weet dan die linkse anderen hoe het nu echt zit met die vreemdelingen in ons land. Kennelijk zijn bewijzen uit de reële wereld niet nodig. Samen met andere leden van de sekte worden de bekende geruchten weer energiek gerecycled. Over die nieuwelingen met een kleurtje die 'op onze kosten' vakantie gaan vieren in het land van herkomst. 'Ga eens praten met de IND, wat je daar toch hoort...'. Deze inzenders zullen op straat, in winkels, en in het café wel vaak vanachter een opgeheven hand praten - alsof we niet mogen zien dat zij dat zeggen. Misschien hebben ze last van schaamte, omdat hun geweten mee gevormd werd door ouders die fatsoen in huis hadden. Ik heb ook last van schaamte, maar dan van het plaatsvervangende soort. Schaamte, omdat ik het lang voor onmogelijk hield dat zulke valse pretenties en grove leugens op deze schaal in ons land niet meer geuit zouden worden. Omdat ons volk geleerd zou hebben van het koloniale verleden en van de bezetting door Nazi-Duitsland. 'Het' is inderdaad weer terug, en mijn hoop is ijdel gebleken.

3 Reacties
drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert11 sep. 2022 - 17:57

(Correctie: 'niet meer geuit zouden worden' moet zijn: 'ooit weer opnieuw geuit zouden worden')

Norsemen
Norsemen12 sep. 2022 - 7:51

Had niet gedacht dat de dag zou komen. Maar ik kan helemaal in je reactie vinden.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert12 sep. 2022 - 18:39

@ Norsemen - dank je! Als een opponent zo sportief reageert als jij nu doet, dan geef ik het compliment graag meteen terug.

Rdetje
Rdetje11 sep. 2022 - 10:30

Zou wel netjes zijn als de redactie dit artikel zou rectificeren.

6 Reacties
vdbemt
vdbemt12 sep. 2022 - 8:18

Dat is dan inmiddels gebeurd. Dan is de situatie dus dat men zich, als het de eerste keer is, WEL mag melden. Maar in plaats van blijven op het terrein, omdat er geen plaats is in AZC's, moeten ze naar...............?? Zeg het maar. Oprotten eigenlijk. Ergens anders in de open lucht slapen en ....wonen. Dat is gelukkig wel menselijk.

Jozias2
Jozias212 sep. 2022 - 11:25

@vdbemt De andere opvanglocaties die inmiddels zijn geraliseerd

vdbemt
vdbemt12 sep. 2022 - 12:29

@Jozias. Wake up....

Jozias2
Jozias212 sep. 2022 - 16:46

@vd bemt https://nos.nl/artikel/2444014-tijdelijk-asielzoekerscentrum-zoutkamp-open-voorkomt-dit-buitenslapen

Pater
Pater13 sep. 2022 - 6:18

Kortom, vdBemt, wake up!

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 sep. 2022 - 10:01

@Pater Veel reageerders hadden zich beter mogen informeren.

Ivan61
Ivan6111 sep. 2022 - 7:21

Op dit moment is dat heel verstandige keuze. Mensen krijgen brood,bed en bad en hoeven niet buiten te slapen. Zij kunnen fatsoenlijk naar wc onder andere. Schuiling is niet schuldig dat te korten aan de mensen zijn bij IND,COA en politie en dat hele systeem tergend traag is. Mensen sliepen weken lang buiten en nu is dat afgelopen. Zij kunnen zich nog steeds aanmelden zonder alle vernederende toestanden van kort geleden.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt11 sep. 2022 - 12:24

"Schuiling is niet schuldig dat te korten aan de mensen zijn bij IND,COA en politie en dat hele systeem tergend traag is." Nee. Maar zijn partij wel, olv Rutte. Daar moet hij toch een kort lijntje mee kunnen hebben. En duidelijk maken hoe bizar de situatie is. Hij maakt het nog even mensonterender. Wat dan wel weer in lijn is met het VVD gedachtengoed.

Effie2
Effie211 sep. 2022 - 6:30

'Als de kraan open blijft staan, en de toegang naar het riool wordt afgesloten, stroomt de boel op enig moment over'. 'Kansloze gelukzoekers komen ongevraagd binnen. En je krijgt ze vervolgens met geen mogelijkheid meer weg'. De VVD laat de kiezer al decennialang met populistisch taal geloven dat zíj daarin het voortouw nemen. ...In de praktijk blijken dat verkooppraatjes, die slechts het strategische belang van een kleine, zich egoïstisch gedragende, doelgroep dienen. Want het enige wat ze doen is het kapot maken van de infrastructuur die een humane opvang voor vluchtelingen mogelijk maakt. En de schuld van deze bewust veroorzaakte verstopping wijt de kíezer vervolgens aan de 'gevaarlijk sociaal denkende' linkse partijen. ...Terwijl een rechtse meerderheid het beleid heeft vormgegeven. En het grondig afbreken van de volkshuisvesting is daar een kwalijk onderdeel van. Overlastgevers lopen intussen vrij rond, en verzieken met hun wangedrag het draagvlak om, zoals we internationaal hebben afgesproken, elk een deel van de vluchtelingen humaan op te nemen. Wanneer komt hierover eens overeenstemming in Europa, wordt de bevolking daadwerkelijk tegen onze cultuur bedreigende overlastgevers beschermd, en is de neoliberale VVD eens eerlijk over wat ze écht met de samenleving van Nederland wilden/willen, en daadwerkelijk met de stem van hun kiezers gedaan hebben?

4 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem11 sep. 2022 - 12:53

'En het grondig afbreken van de volkshuisvesting is daar een kwalijk onderdeel van. ' Er is toch helemaal niet op te bouwen tegen deze instroom?

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 sep. 2022 - 10:26

Van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/woonsituatie/huishoudens-nu De NL bevolking groeide afgelopen jaar met 100.000, van 17,18 tot 17,28 miljoen. Een half procent. Ik denk dat daar wel tegen op te bouwen valt. Tussen 1970 en 2020 is het aantal huishoudens in NL verdubbeld, vooral doordat er nu meer eenpersoonshuishoudens zijn. De jaarlijkse groei aan woningen die nodig is om de demografisch gewijzigde bevolking te huisvesten is ongeveer twee keer zo groot als het aantal is woningen nodig om vluchtelingen te huisvesten. Nee, de situatie waarin we nu zitten is echt het resultaat van een falend huisvestingsbeleid, daar hebben nieuwkomers helemaal niks mee te maken, dat hebben we allemaal zelf gedaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 sep. 2022 - 14:08

Stock wellicht is het daarom ook aanraadbaar om voor het accomoderen van 1-persoonshuishoudingen bestaande bebouwing beter te benutten, grote huizen te splitsen, na te denken over nieuwe communale woonvormen en niet weer te beginnen aan nieuwbouwwijken met te grote dure gezinshuizen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 sep. 2022 - 14:58

@Danielle Dat denk ik ook. Je zou als gemeente flexibel moeten zijn om middels splitsing van woningen en subsidiering van het opdelen van huizen en nutsvoorzieningen etc. te komen tot zelfstandige woningen geschikt voor kleinere (incl 1-persoons) huishoudens.

Donutz
Donutz11 sep. 2022 - 0:09

Citaat: "is het daarom nu ‘iedere vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 verboden zich te begeven naar, of op te houden binnen’ het aangegeven gebied." Dat moet wel een heel stom foutje zijn, want IEDERE vreemdeling, met en zonder verblijfsvergunning, en van ALLE categorieën (asiel, Nederlandse partner, kenniswerker etc) valt er onder. Geen enkele buitenlander van buiten de EU zou dan meer in her gebied mogen verblijven... Zo'n tekst moet dan wel in strijd zijn met diverse landelijke wetten en algemeen fatsoen en redelijkheid.

1 Reactie
Jozias2
Jozias211 sep. 2022 - 10:56

@donutz Daarom staat het er ook niet. Vreemdelingen met een geldige verblijfstitel mogen er gewoon verblijven.

Meta  Foor
Meta Foor10 sep. 2022 - 19:07

Ondanks alle ellende voor diverse partijen heeft Koen gelijk. Regels zijn regels. Iets waar alle advocaten die hier hun dagelijkse werk van gemaakt hebben zo een waarde aan hechten

2 Reacties
vdbemt
vdbemt10 sep. 2022 - 20:31

Regels zijn regels. De VVD is er heel goed in regels op een eigen manier te zien. Zoals ook met het tegenhouden van de gezinshereniging. Volgens het vluchtelingen verdrag van 1951 kunnen mensen niet de toegang ontzegd of teruggestuurd worden. We dachten bij Rutte3 het dieptepunt van de menselijke maat bereikt te hebben. Maar leer ons de VVD echt kennen.

Olav Meijer
Olav Meijer11 sep. 2022 - 9:30

@ Met Foor: "Koen" heeft helemaal geen gelijk. Hij stelde nieuwe regels in via een noodverordening. En daarop is het e.e.a. aan te merken. Verder hechten niet "alle advocaten zo een waarde" aan regels. Advocaten bestaan in alle soorten en maten. In de sociale advocatuur wordt vaak juist gevochten voor verandering van regelingen, om hun cliënten werkelijk intrinsiek recht te doen.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout10 sep. 2022 - 17:21

Xenofobie als stempel van de corporate volksidentiteit in beperkte perceptie.

2 Reacties
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 23:07

@hannes Wat heeft xenofobie hier precies mee te maken?

Gio Servas
Gio Servas11 sep. 2022 - 7:57

Het is pas xenofobisch als je alles wat je niet bevalt als xenofobisch bestempeld. Ik ben hier als vluchteling binnengekomen, maar je kan zeggen van NL wat je wilt, Xenofobisch is het land zeker niet, zo ook niet de meeste Nederlanders. Iedereen die dat wel beweert heeft geen idee wat er buiten de landsgrenzen gaande is.

J.janssen2
J.janssen210 sep. 2022 - 17:13

Wat een bestuurlijke rotzooi en menselijk drama maakt de overheid ook weer van dit dossier....natuurlijk in strijd met allerlei verdragen. Al eerder is gesuggereerd om tentenkampen uit de grond te stampen en waarom eerder gesloten opvangcentra niet eenvoudig weg weer openen... zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ik mis het nationale en internationale toezicht op handhaving van wetten en regels. Wat een rotmentaliteit om mensen de dupe te laten worden van politieke onwil....

1 Reactie
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 19:18

Hoop poeha om niets. Info is dat asielzoekers zich gewoon kunnen melden. Alleen in plaats van buiten te blijven hangen (waardoor openbare orde verstoringen ontstonden) moeten ze naar de overlooplocaties die zijn ingericht zodat mensen niet buiten hoeven te slapen.

Nicotientje
Nicotientje10 sep. 2022 - 15:26

Gnoom. Dat de meeste vluchtelingen helemaal geen vluchteling zijn is me bekend. Veel mensen en dan met name D66 en GroenLinks houden gewoon de ogen gesloten. Dat heeft misschien te maken met de achtergrond van de leiders. Whatever. Als ik Afrikaanse vluchtelingen ken die verdorie ieder jaar op vakantie gaan in het land wat ze zijn ontvlucht maakt me dat best kwaad. Nog kwader is de wetenschap dat case managers van deze vluchtelingen na iedere terugkomst van de " vakantie vierders" al de bijbehorende papierkraam opnieuw moeten regelen. Want na een paar weken straf moet de aanvraag voor hun geld opnieuw worden geregeld. Ze moeten weer worden ingeschreven bij gemeentes. Bij zorgverzekeraars. Bij de huisarts. Er moet opnieuw onderdak worden geregeld en ga zo maar door.

14 Reacties
Satya
Satya10 sep. 2022 - 18:56

Fascisme is: "Dat de meeste vluchtelingen helemaal geen vluchteling zijn is me bekend." "Als ik Afrikaanse vluchtelingen ken die verdorie ieder jaar op vakantie gaan in het land wat ze zijn ontvlucht maakt me dat best kwaad." Dit is duidelijk een racistisch ingegeven tirade. Het ontbreekt aan iedere grond. Uit de reactie spreekt dat Afrikanen minder rechten zouden moeten hebben in Nederland.

Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:42

"| Dat de meeste vluchtelingen helemaal geen vluchteling zijn is me bekend." Hoe weet je dat dan? M.a.w. welk bewijs heb je daar voor? En nee, jouw paar persoonlijke anekdotes is geen bewijs dat de meeste vluchtelingen geen vluchtelingen zijn.

PGS
PGS10 sep. 2022 - 21:00

@ Satya: Je moet toegeven dat het toch heel vreemd is dat mensen een land ontvluchten om een geldige reden. Om dan na verloop van tijd weer terug te gaan naar dat land waar het zo vreselijk was dat zij het ontvluchtten, om terug te keren voor vakantie.

Gimli1955
Gimli195511 sep. 2022 - 6:36

@Nicotientje Dan is je beeld van vluchtelingen wel erg beperkt, zeker gezien dat 80% mag blijven en status houder wordt. Het blijkt nu dat er wel hulp werd aangeboden door een stichting om de kinderen en meest kwetsbaren aanvragers op te vangen in kerken rond Ter Apel. Daar is bewust door het ministerie geen gebruik van gemaakt, waarschijnlijk om dit soort regelgeving aan te nemen. Zoals met vele andere schandalen en affaires ligt het aan deze regering en overheid en niet aan de vluchtelingen. Het feit dat de 20% geen kansers niet is en wordt aangepakt, ligt ook aan onze waardeloze overheid. Je veronderstelt en generaliseert, terwijl je geen onderbouwing levert. Dan geef je nepnieuws en onzin praat. Precies datgene wat je in het verleden anderen van beschuldigt, zonder feitelijk bewijs.

HaloOfFlies
HaloOfFlies11 sep. 2022 - 6:43

Als Afrikaanse vluchtelingen het zich kunnen veroorloven ieder jaar naar Afrika op vakantie te gaan, hebben ze hun zaakjes goed voor elkaar. Een geslaagde integratie zou ik zeggen. Aan dat soort mensen hebben we wat!

KritischKijken
KritischKijken11 sep. 2022 - 7:05

@Satya Deze truc kennen we nu zo langzamerhand wel:" idereen die niet meteen iedereen als een vluchteling ziet als gevolg van onstelbaar leed" is fascist. Zeker velen zijn vluchteling, maar ogen sluiten voor de 'slimmerikken' getuigt ook van boosaardige opzet.

KritischKijken
KritischKijken11 sep. 2022 - 7:07

@Volrin Net zo goed als u geen sluitend bewijs hebt dat iedereen oprecht vlucht voor gevaar voor eigen leven. Blijf naief zou ik zeggen. Ga eens langs bij het IND en vraag eens naar de verhalen. Onthutsend.

spelregeltoerist2
spelregeltoerist211 sep. 2022 - 8:53

Dat vakantievieren in land van herkomst komt mij bekend voor. Met een Nederlands paspoort op zak staan de huwelijkspartners voor bijvoorbeeld mannen uit Eritrea in de rij. Maar je moet wel naar het land van herkomst of naar een buurland om er eentje uit te zoeken. Maar als je dit te berde brengt ben je automatisch racist.

oproerkraaier
oproerkraaier11 sep. 2022 - 8:53

Deze reactie is verwijderd

GeenProbleem
GeenProbleem11 sep. 2022 - 9:58

@Satya Het is toch gewoon waar dat Eritreëers op vakantie gaan naar Eritrea? En Afghanen naar Afghanistan? https://www.ad.nl/binnenland/vijftig-asielzoekers-zijn-vergunning-kwijt-door-verblijf-in-buitenland~a75ebed8/ Kun je wel je vingers in je oren steken en roepen dat het niet waar is...

r v b
r v b11 sep. 2022 - 10:35

Het merendeel van de asielaanvragen wordt toegewezen, ook met de strenge wetten die bedoeld zijn om asielzoekers tegen te houden. De meeste vluchtelingen zijn dus echte vluchtelingen.

GeenProbleem
GeenProbleem11 sep. 2022 - 12:45

Deze reactie is verwijderd

GeenProbleem
GeenProbleem11 sep. 2022 - 12:54

@rvb Ik denk dat je daar gruwelijk naief in bent.

Volrin
Volrin11 sep. 2022 - 19:45

@KritischKijken "Net zo goed als u geen sluitend bewijs hebt dat iedereen oprecht vlucht voor gevaar voor eigen leven. Blijf naief zou ik zeggen. Ga eens langs bij het IND en vraag eens naar de verhalen. Onthutsend. " Slappe en transparante poging om de bewijslast om te draaien, gevolgd door een loze beschuldiging en even zo loze insinuaties.

Olav Meijer
Olav Meijer10 sep. 2022 - 14:48

Volgens het laatste nieuw is de regeling, dat asielzoekers zich wel in Ter Apel mogen melden -dat kan inderdaad nog steeds niet elders- maar vervolgens buiten de gemeente moeten verblijven. Ook dat blijft een onhoudbare regeling. Streven naar opvang in andere gemeentes is iets anders.

4 Reacties
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 20:15

@olav Dat kan wel ergens anders. Bij het aanmeldcentrum op schiphol voor iedereen die op een (lucht) haven aankomt. En in tig andere veilige landen voor mensen die over de weg reizen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 sep. 2022 - 21:16

Misschien voor een randstedeling moeilijk te vatten maar Zoutkamp is Siberie niet . Asielzoekers worden geacht in Zoutkamp in een tijdelijke opvang locatie op hun beurt wachten ipv in Ter Apel in de buitenlucht.

Volrin
Volrin11 sep. 2022 - 19:46

@Jozias2 Iedereen die in NL asiel aanvraagt moet zich in Ter Apel melden.

Jozias2
Jozias211 sep. 2022 - 20:27

@volrin Nee hoor. Iedereen die met het vliegtuig komt of per boot moet dat op schiphol doen. Alleen de mensen die vanuit België en Duitsland in ter Apel. Tegelijkertijd moet dat eigenlijk in het eerste veilige land. België en Duitsland lijken me redelijk veilig dus eigenlijk is het raar dat daar zoveel mensen komen. “Na aankomst in Nederland meldt u zich eerst aan als asielzoeker op een aanmeldcentrum (AC). Het AC is het gebouw waar uw asielprocedure begint. U gaat naar AC Ter Apel als u Nederland binnenkomt over land (door België of Duitsland). U gaat naar AC Schiphol als u binnenkomt met het vliegtuig of met de boot. Dit geldt alleen als u nog niet voorbij de douane bent gegaan.“

Pater
Pater10 sep. 2022 - 14:35

Het verhaal klopt niet. Schuiling wil de asielzoekers toelaten om zich aan te melden, hij wil dat ze daarna vertrekken naar de overlooppunten voor Ter Apel die inmiddels elders zijn ingericht.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe10 sep. 2022 - 18:51

Daar is toch ook niks mis mee?

haarklover
haarklover10 sep. 2022 - 19:21

Volgens de oorspronkelijk tekst van de gemeente mochten alleen aangemelde mensen in ter Apel komen.

Pater
Pater12 sep. 2022 - 3:06

@Haarklover Onderbouw dat svp. Ik heb de indruk dat héél bewuste mensen, ik zou bijna schrijven 'woke', op spoken zijn gaan jagen. @Danielle Nee, absoluut niks mis mee.

Oki Doki
Oki Doki10 sep. 2022 - 14:20

Ik vraag me wel af hoe dit allemaal precies werkt. De hele stad Groningen heeft op GroenLinks en D66 gestemd en nu maakt een VVD burgemeester de dienst uit in Groningen.

4 Reacties
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 19:08

Net zoals in elke gemeente. De burgemeester is een functie zonder politieke kleur. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en legt verantwoording af in de gemeenteraad.

Oki Doki
Oki Doki10 sep. 2022 - 19:41

Ik heb inderdaad ook ergens gelezen dat hij wil dat de asielzoekers naar Zoutkamp gaan ofzo.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 sep. 2022 - 21:18

Pak de kaart er eens bij zou ik zeggen.

Pater
Pater12 sep. 2022 - 3:04

Die linkse raad heeft een VVD-er uitgezocht. Dat kan maar zo hoor. Hij is ex-wethouder daar, en blijkbaar heeft men een hoge dunk van zijn burgemeesterskwaliteiten.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk10 sep. 2022 - 14:13

Een wijs en verstandig besluit van deze burgemeester. Migranten die zich aan de wet onttrekken moeten we niet willen.

4 Reacties
haarklover
haarklover10 sep. 2022 - 19:22

Het is volkomen legaal om zich in ter Apel te registreren. Sterker nog, dat is verplicht...

oproerkraaier
oproerkraaier11 sep. 2022 - 8:55

Ongelooflijke domme opmerking. Ter Apel is de enige plek in Nederland zich kunnen aanmelden.

Jozias2
Jozias211 sep. 2022 - 10:54

@oproerkraaier Dat is niet waar. Er zijn voldoende alternatieven. In Nederland en omringende landen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 sep. 2022 - 15:14

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/procedure-asielzoeker#:~:text=Registreren%20asielzoeker,zoals%20naam%2C%20geboortedatum%20en%20nationaliteit. 'Hoe verloopt het aanvragen van asiel? Een asielzoeker vraagt asiel aan door de (persoonlijke) situatie in zijn eigen land. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Deze beslissing neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Registreren asielzoeker Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich melden bij het aanmeldcentrum (AC) van de IND in Ter Apel. Daar zit de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De AVIM registreert de persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit. Ook neemt de AVIM vingerafdrukken af bij alle nieuwkomers. De AVIM is onderdeel van de nationale politie en te bereiken via het algemene nummer van de politie: 0900-8844.' Dan moeten ze de website updaten.

vdbemt
vdbemt10 sep. 2022 - 13:57

Hij zit in de knel door Rutte's (VVD) beleid. En vindt dat hij wat moet doen. Als VVDer maakt hij het van kwaad tot erger. De menseijke maat, weet u nog? De val van Rutte3. Rutte's belofte: daar gaan we wat aan doen, wordt gestand gehouden. We houden helemaal geen maat meer. Er zit iets wezenlijks niet goed in de hersenpan van onze VVD-politici.

6 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot10 sep. 2022 - 15:18

Kan wel met je meevoelen, vdb, maar iets dieper nadenkend, kom ik toch (opnieuw) tot de conclusie dat de partijen die het 'Ruttebeleid' steunen door deel te nemen aan een coalitie met hem/de VVD aan dit beleid debet zijn. Ergo, een democratische meerderheid (een gevolg van ons stemgedrag) steunt dit zo door velen (maar te weinigen) verafschuwd beleid.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert10 sep. 2022 - 17:10

@ Vdbemt - sta me een kleine correctie toe in deze melding van je: Je schrijft: "Er zit iets wezenlijks niet goed in de hersenpan van onze VVD-politici." Mijn versie: "Er zit niets wezenlijks in de hersenpan van onze VVD-politici." Wezenlijk is: ethiek, moraal, sociaal besef, invoelend vermogen, mededogen. Wat er dan wél in die hersenpan zit? Dat is zo vreselijk, dat ik het hier niet eens in woorden wil gieten. Ik zou de nieuwe, nog gestoorder, en compleet opgeschaalde AIVD/KGB eens achter me aan kunnen krijgen. Wij leven in de tirannie van de volmaakte willekeur. Het wordt hoog tijd voor een nieuwe Samizdat.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans311 sep. 2022 - 7:34

Sommigen schrijven hier over andermans hersenpan op een manier dat je je zorgen moet maken over de inhoud van die van henzelf.

vdbemt
vdbemt11 sep. 2022 - 9:09

@WillemdeGroot ".......de conclusie dat de partijen die het 'Ruttebeleid' steunen door deel te nemen aan een coalitie met hem/de VVD aan dit beleid debet zijn. " Dat valt niet te ontkennen. Het CDA, na Rutte1 op sterven na dood, nu na Rutte3 ook, zou ervan geleerd moeten hebben. De PvdA, na Rutte2 diep gezonken (regeren met de VVD is dodelijk) , heeft er WEL van geleerd. De VVD draagt in 4 periodes Rutte volledige verantwoordelijkheid voor de status van ons land nu. De andere partijen zijn allemaal minder betrokken geweest.

vdbemt
vdbemt11 sep. 2022 - 9:10

@drs. Geen bezwaar.

vdbemt
vdbemt11 sep. 2022 - 12:29

@Frans. Dat jij in die hoek zit, had je niet extra duidelijk hoeven maken.

Abdu
Abdu10 sep. 2022 - 13:49

En wat als ze toch daar opduiken? Sluiten ze dan hen op? Dat is toch prima? Veel asielzoeker nooit iets van zo’n ordening zullen horen, tot ze aangehouden worden. Dit is politiek bedrijven voor naieve eigen volk eigenlijk!

2 Reacties
PVDB2
PVDB210 sep. 2022 - 16:00

Dat is VVD. Vaak "oplossingen" of voorstellen voor de bühne. Wet of regelgeving die al bestaat of juridisch niet toegestaan is. Maar zolang er niemand naar vraagt zal het door veel van de achterban als positief waar worden genomen. Een politicus kan laten zien, kijk, ik heb wat gedaan. Iets voor journalisten om daardoor heen te prikken. Zet daarom een kenner van de materie er tegenover. Het is nog net geen populisme zoals sommige die jarenlang in de oppositie zitten. Makkelijk ageren als je niks hoeft te doen, verantwoordelijkheid hoeft of wil nemen voor bepaalde dossiers. Maar weet dat je aan bepaalde verdagen en wetgeving gebonden bent. Of jarenlang wetenschappelijk bewijs, adviezen of waarschuwingen negeert dat iets mis gaat lopen. Bovenstaande is daar een mooi voorbeeld van. De huizencrisis waardoor geen doorstroming is. Het afbouwen van aanmeldcentra en opvanglocaties. Politie gaat hier geen capaciteit voor vrij maken. Symboliek. En dan mogen of gemeentes het oplossen of krijgen de grootste (politieke/electorale) concurrenten die wel willen het toegeschoven krijgen. In de hoop op dat de kritiek op electoraal verlies uitdraait. Het is VVD. Opportunistisch korte termijnbeleid. En daar trots op zijn. Want gaaf man.

r v b
r v b10 sep. 2022 - 19:06

@PVDB2: En als er dan naar gevraagd wordt geeft de VVD niet thuis. Dus volgt de gang naar de rechter, en beginnen er mensen te zeuren over dat ze zich aan de wet moeten houden. Het begint een patroon te worden bij onze rechtse kabinetten.

TwoTone
TwoTone10 sep. 2022 - 13:21

Tsja, burgemeester heeft ook de taak om haar burgers te beschermen, dus is er logica te ontdekken in dit besluit. Doet me denken aan Geldermalsen, daar nam de burgemeester toendertijd een besluit tegen haar burgers, met alle gevolgen van dien. Als burgemeester sta je ook maar alleen wanneer er geen visie en plan vanuit Den Haag je ondersteunt.

1 Reactie
Norsemen
Norsemen10 sep. 2022 - 14:41

Waar moeten de burgers precies tegen beschermd worden dan?

Gnoom
Gnoom10 sep. 2022 - 13:13

vervolg Wat met name het proces enorm frustreert is de bemoeienis van allerlei Ngo’s die zich hierin opdringen en mee bemoeien. Een voorbeeld; mijn vrouw is een aantal jaren directeur geweest bij het COA. Zodra de IND de vluchtelingen ging ondervragen over hun vluchtverhaal en afkomst kon ongeveer 80% geen deugdelijke antwoorden geven. Een Ngo als Vluchtelingenwerk ging vervolgens alle vragen die de IND stelde inventariseren en hiermee de vluchtelingen vooraf voorbereiden zodat ze toch zouden slagen bij het gesprek met de IND. Resultaat is dat er weer heel veel statushouders bijkwamen die daar mogelijk helemaal geen recht op hadden. Dus ja, vervelend dat deze burgemeester deze maatregel neemt, maar dat komt feitelijk doordat er op de voorliggende niveaus geen maatregelen worden genomen.

12 Reacties
Doomsdayshaman
Doomsdayshaman10 sep. 2022 - 16:04

Zo meteen ga je die huisarts uit Ter Apel ook nog gelijk geven toen hij vroeg of zijn collega's (NGO) Artsen zonder Grenzen eens op gaan houden met het twintig kilometer uit de kust van Libië ophalen van gelukszoekers.

PVDB2
PVDB210 sep. 2022 - 16:33

Asiel aanvragen is geen asiel krijgen. De meeste komen uit oorlogsgebieden of waar dat tot kort was. En klein deel komt uit veilige landen (6%). 25.000 aanvragen in 2022 (jan-mei) volgens de overheid. 7.000 afgewezen; 18.000 ingewilligd. Het is niet dat vluchtelingenwerk samenwerkt met de smokkelaars of er geld aan overhoudt. Of de IND vraagt te vaak dezelfde vragen. Ik neem aan door mensen die de situatie kennen waar de vluchteling zegt vandaan te komen en niet een script voorlezen welke vragen te stellen. Dat er wel eens mensen tussen zullen slippen is vrij aannemelijk. Maar dat geld voor veel zaken. Als je babbel goed is kan je op veel vlakken dingen verkrijgen die niet zou moeten krijgen. Als je maar schaamtellos en brutaal genoeg bent. Nu of in het verleden. Of dit nu vluchtelingen zijn of autochtone mensen. Uit politiek belang wordt dit nu gedaan, niet alleen noodzaak. Kijk als partij die dit heeft laten ontstaan, misschien moedwillig, verder vooruit. Geef toe dat het de eigen fout is en ga aan de slag om het echt op te lossen. Ook al zal het niet goed vallen binnen de achterban.

Bouwman2
Bouwman210 sep. 2022 - 17:02

Uit uw verhaal maak ik op dat mevrouw Gnoom er weinig vriendelijke standpunten aangaande refugés op na hield. Anders dan u schrijft is het merendeel van hen niet te beschouwen als gelukszoeker pr sang maar als vluchteling voor oorlog en geweld.

Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:46

"Een voorbeeld; mijn vrouw is een aantal jaren directeur geweest bij het COA." Wat was haar naam? "Zodra de IND de vluchtelingen ging ondervragen over hun vluchtverhaal en afkomst kon ongeveer 80% geen deugdelijke antwoorden geven. Een Ngo als Vluchtelingenwerk ging vervolgens alle vragen die de IND stelde inventariseren en hiermee de vluchtelingen vooraf voorbereiden zodat ze toch zouden slagen bij het gesprek met de IND." In tegenstelling tot jouw ongeverifieerde verhaal, blijkt uit onderzoek dat IND vaak verhalen van LHBTI vluchtelingen ontkent zonder daar goede redenen voor te hebben: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/40086/ind-moet-opnieuw-beoordelen-mustafa-homo-dit-doet-pijn https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2205202-asielprocedure-voor-homo-s-de-ind-wilde-niet-naar-me-luisteren

Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:47

@PVDB2 "En klein deel komt uit veilige landen (6%)" Waarvan sommige landen niet eens echt veilig zijn.

EricDonkaew
EricDonkaew11 sep. 2022 - 8:05

@Volrin: Wat was haar naam? ---------------------------- Wat is jouw naam?

GeenProbleem
GeenProbleem11 sep. 2022 - 10:00

@pvdb2 Alleen is dat niet de realiteit hè? Want als je eenmaal binnen bent, kun je net zolang blijven als je zelf wil. 'Asiel aanvragen is geen asiel krijgen. De meeste komen uit oorlogsgebieden of waar dat tot kort was.'

GeenProbleem
GeenProbleem11 sep. 2022 - 10:01

@volrin 'Waarvan sommige landen niet eens echt veilig zijn' Dat bepaal jij niet.

r v b
r v b11 sep. 2022 - 10:41

@GeenProbleem: Ook asielaanvragen uit "veilige" landen worden regelmatig toegekend, omdat die "veilige" landen niet voor iedereen veilig zijn. De benaming "veilig" klopt dus gewoon niet.

EricDonkaew
EricDonkaew11 sep. 2022 - 10:59

@GeenProbleem: Dat bepaal jij niet. ------------------------ Exact. Je was me voor.

Volrin
Volrin11 sep. 2022 - 19:48

@Eric Ik doe geen beroep op mijn baan als fundament voor mijn beweringen/argumenten dus mijn naam is niet relevant.

Volrin
Volrin11 sep. 2022 - 19:50

@GeenProbleem (en Eric) "Waarvan sommige landen niet eens echt veilig zijn' Dat bepaal jij niet." Dat beweer ik ook niet, dus dat is de zoveelste knullige stropop van je.

Gnoom
Gnoom10 sep. 2022 - 13:12

Nu lees ik een heleboel negatieve reacties over het besluit van deze burgemeester, maar laten we eerlijk zijn, het hele asielsysteem is volledig ontspoort en onbeheersbaar geworden, en niemand doet daar iets aan. Ten eerste heeft de betreffende EU commissaris en commissie een volledige “laissez-faire” op dit dossier en in Nederland is het niet anders. Er is gewoon geen wil om hierop in te grijpen, iedereen wijst naar een ander. De Nederlandse regering zegt; het mag niet van de EU, en de EU wijst weer naar de VN en intussen verdienden mensensmokkelaars goud geld. Uiteindelijk is de werkelijke asielzoeker de dupe. De echte asielzoeker is de dupe omdat hij onzichtbaar wordt in de enorme zee aan migranten. Deze migranten hebben geen feitelijke vluchtachtergrond maar zijn op zoek naar een beter leven. Dat kan ik, vanuit hun standpunt goed begrijpen en ik zou mogelijk in hun plaats hetzelfde doen, maar deze vermenging frustreert de hele asielprocedure en draagvlak daarvoor.

2 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer10 sep. 2022 - 14:42

@ Gnoom: [De echte asielzoeker is de dupe omdat hij onzichtbaar wordt in de enorme zee aan migranten. Deze migranten hebben geen feitelijke vluchtachtergrond maar zijn op zoek naar een beter leven.] Een veronderstelling en een bewering zonder enige onderbouwing met feitelijke gegevens. Er zijn talloze verschillende redenen waarom mensen zich gedwongen zien huis en haard te verlaten. Er zijn ook talloze verschillende manieren waarop mensen hun weg zoeken en vinden naar andere landen waar ze zich veilig voelen, vaak met zeer grote gevaren. Er zijn ook mensen die migreren om een beter bestaan op te kunnen bouwen. (Wat op zich nog niet de denigrerende term "gelukszoekers" verdient). Maar bij voorbaat valt niet te zeggen welke personen wel of niet terecht een erkenning als vluchteling vragen of een verblijf als asielzoeker nastreven. Jouw bewering is niets dan een slag in de lucht.

Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:48

"De echte asielzoeker is de dupe omdat hij onzichtbaar wordt in de enorme zee aan migranten. Deze migranten hebben geen feitelijke vluchtachtergrond maar zijn op zoek naar een beter leven. " Bron? Daarnaast sluit het een het ander niet uit.

Nuilert
Nuilert10 sep. 2022 - 12:53

Is een dergelijke verordening rechtsgeldig? En zo ja, hoe kan dat bestaan?

3 Reacties
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 16:04

@nuilert, In plaats van alleen deze vraag te stellen zou je minstens kunnen aangeven waarom het volgens jou niet rechtsgeldig zou zijn.

oproerkraaier
oproerkraaier11 sep. 2022 - 9:00

Jozuas,omdat ter apel de plek is waar asielzoekers zich moeten melden. Probeer eens na te denken.

Jozias2
Jozias212 sep. 2022 - 7:04

@oproerkraaier Ten eerste stond in de tekst gewoon dat dat kan. De tekst riep vragen op maar is nu verduidelijkt. Ten tweede moeten mensen zich bij het af schiphol melden als ze over zee of door de lucht komen. Mensen die naar ter Apel gaan hebben minstens 5 a 10 veilige landen doorgereisd voordat ze via België of Duitsland naar Nederland kwamen. En zelfs dan kunnen ze gewoon naartoe Apel. Daarna moeten ze alleen wachten in andere opvanglocaties ipv het grasveld voor het ac.

spelregeltoerist2
spelregeltoerist210 sep. 2022 - 12:52

Iedereen met een tweede huis dat huis ter beschikking stellen en alle problemen zijn opgelost.

4 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa10 sep. 2022 - 14:27

Zoiets zal nooit gebeuren

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman10 sep. 2022 - 16:06

Mijn tweede huis gaat naar onze "eigen mensen" die niet aan een eigen huis geraken.

r v b
r v b11 sep. 2022 - 5:56

@doomsdayshaman: hoezo zijn vluchtelingen niet onze eigen mensen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 sep. 2022 - 12:27

mijn buren hebben een tweede huis in Frankrijk.

Paul Spijkers
Paul Spijkers10 sep. 2022 - 12:50

Asiel aanvragen hoeft niet in Ter Apel. Het kan ook gewoon via jaarlijke regelingen met UN vluchtelingenkampen in het buitenland. Onder anderen. Dan ben je ook zeker dat het inderdaad om vluchtelingen onder het verdrag gaat, en niet mensen die willen verhuizen.

5 Reacties
Doomsdayshaman
Doomsdayshaman10 sep. 2022 - 16:06

Zou verplicht moeten worden.

Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:49

"Dan ben je ook zeker dat het inderdaad om vluchtelingen onder het verdrag gaat, en niet mensen die willen verhuizen." Hoeveel zijn dat er dan, van die laatste groep?

Paul_Spijkers
Paul_Spijkers11 sep. 2022 - 11:14

Tussen een kwart en een derde. Toen de Turkije-Balkan roete open was werd het soms nog erger. De bevindingen in Duitsland waren een derde. Van degene die tot Sweden kwamen was het bijna de helft. En het probleem is dat als binnen, ze een blockage worden voor echte vluchtelingen. Want die krijg je neit weg maar nemen wel de plek in en gebruiken wel de diensten voor echte vluchtelingen bestemd. Je kan niet open grenzen hebben en verwachten dat het fatsoenlijk blijft voor vluchtelingen.

Volrin
Volrin11 sep. 2022 - 19:52

Je geeft geen enkele bron voor je cijfers.

Paul Spijkers
Paul Spijkers12 sep. 2022 - 10:06

Je zal me moeten verontschuldigen. Ik ben je assistent niet. Ik heb gewoon onderzocht wanneer die dingen gebeuren. Als je geintereseert bent in de waarheid kan je de door de betreffende overheden publiek geraporteerde cijfers makkelijk vinden.

Bouwman2
Bouwman210 sep. 2022 - 12:29

Kan dat "stagneren van de uitstroom komt een op een door de VVD" iets nader onderbouwd worden?

2 Reacties
LaBou
LaBou 10 sep. 2022 - 16:21

Serieus?

Folkward
Folkward11 sep. 2022 - 21:20

U kunt zich zelf verder inlezen. Of Arjen Lubach kijken, die heeft er met de Avondshow een stukje over. Maar voor uw gemak: er is geen capaciteit in de AZC's, omdat die meteen afgestoten worden als er tijdelijk minder mensen komen. Daarna nieuwe locaties maken/regelen duurt lang. Het zoveel mogelijk bezuinigen op immigratie is hier de oorzaak van, maar ook staand VVD-beleid. In feite duurkoop. Daar komt nu nog bij dat er weinig doorstroom is van statushouders van AZC naar gewone woningen (sociale huur), vanwege een woningtekort. Dat woningtekort, in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor woningcorporaties, is het gevolg van VVD-beleid, door de afschaffing van het VROM en de verhuurdersheffing. Dit wordt geacht basiskennis te zijn, vandaar dat het niet toegelicht is. Laat staan dat er onderbouwing nodig is.

Jopie666
Jopie66610 sep. 2022 - 12:20

Lachen dit en wilt die burgemeester al die vluchtelingen arresteren en waar moet hij ze dan stoppen. Waarschijnlijk weer iets waar de politie haar reet mee afveegt weer iets wat ze niet kunnen handhaven.

3 Reacties
Doomsdayshaman
Doomsdayshaman10 sep. 2022 - 16:08

De lege gevangenissen heropenen?

Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:50

"De lege gevangenissen heropenen?" Voor iets dat niet strafbaar is buiten een absurde noodverordening die moet dienen als een oplossing voor een probleem dat ook op andere manieren kan worden opgelost?

Jopie666
Jopie66610 sep. 2022 - 20:27

Doomday whatever er is geen personeel daarvoor. En je fascistische vriendjes overleven 1 a 2 dagen in de gevangenis voordat ze iets wordt aangedaan door de vluchtelingen.

Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 12:00

Als je Nederland (of het schengengebied) binnenreist moet de vreemdeling zich melden bij de doorlaatpost. Daar dient de vreemdeling asiel aan te vragen.

1 Reactie
Volrin
Volrin10 sep. 2022 - 19:51

In Nederland dien je je te melden in Ter Apel en alleen in Ter Apel.

Flix
Flix10 sep. 2022 - 11:52

Idd nogal een grove mensenrechten schending, maar ook een goede kans om op meerdere plaatsen in het land aanmeldcentra op te starten .

1 Reactie
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 16:05

@flix Waarom zou dit een schending van de mensenrechten zijn? Mensen kunnen gewoon asiel aanvragen. Mensen die er niets te zoeken hebben en zorgen voor een grimmige sfeer hoeven er toch niet te zijn.

r v b
r v b10 sep. 2022 - 11:17

Schandalig, we moeten ons schamen voor deze mensenrechtenschender. Zo'n in en in slechte burgemeester hoort snel in de cel.

Olav Meijer
Olav Meijer10 sep. 2022 - 11:11

Een schandalige handelwijze van deze burgemeester. Niet alleen een feitelijke schending van internationaal recht, maar ook van het terrein dat behoort tot de bevoegdheden van de regering. De staatssecretaris van justitie mag het er niet bij laten zitten!

Elaya
Elaya10 sep. 2022 - 11:07

Deze reactie is verwijderd

hpsjm
hpsjm10 sep. 2022 - 11:03

Tja, die eerste burger daar zou goed op zijn plaats geweest zijn tijdens de laatste oorlog

1 Reactie
Toussaint de la Serna
Toussaint de la Serna10 sep. 2022 - 14:11

'Burgemeester in oorlogstijd': is meestal iemand, die zich genoodzaakt voelt om mee te werken aan een systeem of maatregelen, onder het motto: "om erger te voorkomen." Dit is de benaming van Nederlandse collaborateurs in de 2e Wereldoorlog.

Karingin
Karingin10 sep. 2022 - 10:37

Nou ben benieuwd, die noodverordening snap ik wel maar asielaanvraag is een recht dus dit is in feite een mensenrechtenschending

3 Reacties
Jozias2
Jozias210 sep. 2022 - 13:19

@karin Mensen mogen ook nog steeds naar ter Apel om het “identificatie- en registratieproces aan te vangen.”

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa10 sep. 2022 - 13:58

mensenrechtenschending VVD geeft om geld, niet om mensenrechten

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa10 sep. 2022 - 15:50

Alhoewel. VVD geeft om mensenrechten, als dat direct of indirect op een bepaalde manier geld kan opleveren