Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

VVD aanval op Europees hof zet bijl in liberaal erfgoed

  •  
13-04-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Heeft Nederland voor het eerst in honderd jaar weer een liberale premier, is er niks liberaals meer aan de VVD
Dat dit kabinet het niet al te nauw neemt met internationale verdragen, wisten we al. In het regeerakkoord worden daar geen doekjes omgewonden, meteen op de eerste pagina van de inleiding lezen we dat Nederland deze verdragen wil gaan wijzigen als ze juridische grenzen opwerpen voor nationaal beleid. Fractievoorzitter Stef Blok en Kamerlid Klaas Dijkhoff van de VVD voegen daar met hun recente pleidooi in de Volkskrant van 7 april voor het aan banden leggen van het Europees Hof een nieuwe dimensie aan toe.
Kern van het betoog van beide heren is dat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), dat de basis vormt voor toetsing door het Hof, uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stamt en niet bestand is gebleken tegen de tand des tijds. Toen was Nederland nog een emigratieland en had nog niemand gehoord van een verzorgingsstaat. Nu zijn er sociale rechten en vele migranten die met succes een beroep doen op het Hof om toegang tot die rechten te verkrijgen of behouden. De rechters zijn politici in toga geworden die de trias politica ondermijnen en terug moeten in hun hok, zo betogen de VVD-politici.
Op zich heeft de gedachte dat verdragen de tijdsgeest weerspiegelen en aangepast moeten kunnen worden aan maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende tijden een zekere logica. Maar bij verdragen over mensenrechten is een gezonde argwaan tegen elk relativisme geboden, omdat die rechten naar hun aard plaats- en tijdloos beogen te zijn en een universele geldigheid claimen. Wie het EVRM er zelf op naslaat, kan niet anders dan concluderen dat het grotendeels klassieke grondrechten betreft als vrijwaring van geweld, foltering, discriminatie en gewetensdwang. Daar zit geen spatje vijftiger jaren in.
Waar komt dan die kruistocht van Blok en Dijkhoff tegen de Europese mensenrechten vandaan? Wie doorleest in het EVRM en aanbelandt bij artikel 8 over het recht op eerbiediging van gezinsleven, begint een vermoeden te krijgen. Dit artikel vraagt van het openbaar gezag om een goede bewijsvoering aan te dragen als beperkende maatregelen worden opgelegd die burgers in hun privé leven raken. De overheid mag bijvoorbeeld de leeftijdsgrens voor huwelijksmigratie niet zomaar verhogen, maar moet aannemelijk maken dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid van het land, de economie, of de gezondheid van de bevolking. Is die noodzaak er niet, dan heeft de overheid niet het recht om inbreuk te doen op de persoonlijke keuzes van burgers, hoe graag de toevallige politieke meerderheid in dat land op dat moment dat ook zou willen. Kennelijk willen beide VVD heren graag van deze verantwoordingsplicht af, zodat politici ongehinderd het beleid kunnen bepalen.
Er was een tijd dat het bepleiten van burgerlijke vrijheden en rechten tot de kern van de liberale agenda behoorde en liberalen onafhankelijke rechters omarmden als noodzakelijk tegenwicht tegen een al te machtige staat. Er was een tijd dat Nederland met gezag op het internationale toneel kon opereren omdat we democratie en mensenrechten niet alleen voor daar uitdroegen maar ook hier naleefden. In het afgelopen decennium zijn liberalen echter steeds meer ten prooi gevallen aan een oppervlakkig “law and order”-denken dat Gouda tot het middelpunt van onze wereld maakt. Politici zijn steeds meer op de stoel van de rechter gaan zitten en de rechten van burgers worden meer en meer uitgeleverd aan de politieke waan van de dag.
De opkomst van het rechts populisme in Nederland heeft niet alleen artikel 1 van de Grondwet maar ook de liberale inborst van de VVD danig beproefd. We zouden bijna vergeten dat het nog maar twintig jaar geleden is dat toenmalig VVD-leider Bolkestein krachtige pleidooien hield tegen cultuurrelativisme en stelde dat het westen vanwege universele waarden superieur is. Nu hanteren Blok en Dijkhoff zelf een cultuurrelativistische visie op grondrechten om die universele waarden naar believen te kunnen inperken. Heeft Nederland voor het eerst in honderd jaar weer een liberale premier, is er niks liberaals meer aan de VVD. Het is triest om te moeten constateren dat de mensenrechten in Nederland anno nu alleen nog veilig zijn in progressieve handen.
Dit artikel verscheen eerder op de website van GroenLinks en in NRC Handelsblad

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (36)

wvdstraat
wvdstraat13 apr. 2011 - 15:47

"Veren afschudden" is een mode van de laatste decennia en, ere wie ere toekomt, de VVD was daarmee de eerste: Sinds Wiegel is die partij al aards-conservatief en weinig liberaal. Weinig nieuws onder de zon, derhalve.

TheoJ2
TheoJ213 apr. 2011 - 15:47

Dit onderwerp is al uitgebreid aan de orde geweest. Het tegen het licht houden van de internationale verdragen, met name daar waar ze het landelijk beleid doorkruisen, is niet meer dan zakelijk-juridisch onderhoud. Met rechts- of links-populisme heeft het niets te maken.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 apr. 2011 - 15:47

"Toen was Nederland nog een emigratieland ..." Geen idee of dat waar is, het zal best. Wat ook waar is, is dat Nederland vandaag een emigratieland is vooor zover het niet westerse allochtonen betreft, de uitstroom is groter dan de instroom. Daarom lijkt mij zin "toen was ..." dom gekozen, het bevestigd het leugenachtige PVV mantra van massaimmigratie. "Heeft Nederland voor het eerst in honderd jaar weer een liberale premier, is er niks liberaals meer aan de VVD " Dat er in de VVD niets liberaals over is is waar. Dat Nederland een liberale premier heeft is onzin, dat kan de premier zelf wel zeggen, maar het moet met kracht bestreden worden. Liberalen werken niet samen met fascisten, doe je dat wel dan ben je niet liberaal. Het is tijd dat Links eens iets over framing leert.

NNenNN
NNenNN13 apr. 2011 - 15:47

Sapperdeflap, VVD en Liberaal? Dat is net alsof GroenLinks, Groen en Links is.

[verwijderd]
[verwijderd]13 apr. 2011 - 15:47

Deja vu?

1 Reactie
boeie
boeie13 apr. 2011 - 15:47

De vorige keer waren we het niet eens met het artikel, dus probeer je het een paar dagen later nog een keer :-)

[verwijderd]
[verwijderd]13 apr. 2011 - 15:47

"Niks liberaals meer aan de VVD". Dat moet vrouw Sap nodig zeggen, alsof er nog iets groens of pacifistisch aan Groen Links is ! Die vrouw heeft voor eeuwig haar geloofwaardigheid en integriteit verspeeld. Over the pot calling the kettle black gesproken.

3 Reacties
eeweew
eeweew13 apr. 2011 - 15:47

Er is zeker nog iets groens aan Groen links, je kunt uiteraard argumenteren dat dat niet groen genoeg is. Maar om dat te onderbouwen zult u toch echt een partij moeten noemen die groener is.

Joeri2
Joeri213 apr. 2011 - 15:47

Dus het is waar wat ze zegt.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 apr. 2011 - 15:47

Waar. Wel een jijbak, zwak dus.

rgeurtsen
rgeurtsen13 apr. 2011 - 15:47

Guttegut, mevrouw Sap. U bent verbaasd, of is het slecht gespeeld? De verloving begint al slecht te bekomen. Zeg niet dat je sociaal democratische vrienden en je oude goede vader je niet gewaarschuwd hebben. Maar het meisje van rond de vijftig begint te zeuren, niet doen. Stevig doorpakken. Niet in columns maar in de Tweede Kamer... op internet doen lafbekken aan protest of organiseren ze goede protesten. Begint U nu net als die Stoep van de PVV de volgende dag al te zeuren? Eerst zo verliefd samen op weg naar Kunduz, op weg naar het prachtige LAND IN DE AVOND ZON, en nu al teleurgesteld, en gelijk gaan katten? Laat maar eens zien dat je tegen je vriendje Mark op durft, en laat zaterdag je stem op de Dam horen. Tegen kernenergie.

1 Reactie
eeweew
eeweew13 apr. 2011 - 15:47

Sorry, maar ik snap het verband echt niet. Sinds wanneer is GL verlooft met de VVD? En sinds wanneer mag een Groen Links hier op niemand meer kritiek uiten zonder zelf aangevallen te te worden, waarschijnlijk op een grond die hier niets mee te maken heeft. Maar zelfs uit de aanval blijkt niet op welke grond deze uitgevoerd wordt. Ik mag toch aannemen dat u het inhoudelijk eens bent wat met wat Jolande Sap schijft. Waarom zegt u dat dan niet gewoon.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete13 apr. 2011 - 15:47

Behalve dat dit nogal een niets zeggend stuk is begint het een beetje sleets te worden dat linkse politici en opinie makers telkens maar weer dezelfde non argumenten gebruiken, en proberen in te spelen op het liberale gemoed door te stellen dat de VVD niet meer liberaal is. Ik heb tot nu toe niet de indruk dat deze mensen liberalisme begrijpen. Voor de rest heeft de VVD heel goede argumenten om dit verdrag aan te passen aan de hedendaagse tijd. Die overtrokken reactie elke keer van links op dit soort zaken duidt op drie dingen; - Links is zeer behoudend en conservatief geworden. - Links kan heel moeilijk de hedendaagse werkelijkheid duiden en begrijpen. Het aspect dat links los gezongen is van de realiteit komt omdat ze een te groot gebrek heeft aan zelfreflectie waardoor de linkse ideologie intellectueel niet meer ontwikkeld. Jammer ik was links, (ik blijf hoop houden voor links daarom hou ik deze site in de gaten) maar vooralsnog zou ik mij nu schamen om links te steunen.

5 Reacties
Michiel Online
Michiel Online13 apr. 2011 - 15:47

"- Links is zeer behoudend en conservatief geworden. - Links kan heel moeilijk de hedendaagse werkelijkheid duiden en begrijpen." Nieuwe tijden breken altijd aan, maar sommige waarden binnen het EVRM zijn tijdsloos. Lees even nog een keer, en laat het even tot je doordringen want als je niet iemand bent die dit soort dingen automatisch oppikt dan moet je er echt even de tijd voor nemen.

Joeri2
Joeri213 apr. 2011 - 15:47

"Die overtrokken reactie elke keer van links op dit soort zaken duidt op drie dingen; - Links is zeer behoudend en conservatief geworden. - Links kan heel moeilijk de hedendaagse werkelijkheid duiden en begrijpen." Daar staat dan weer tegenover dat ik wél tot drie kan tellen.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos13 apr. 2011 - 15:47

[Ik heb tot nu toe niet de indruk dat deze mensen liberalisme begrijpen.] Oh vertel! Jij begrijpt het blijkbaar goed, leg maar eens uit wat er liberaal aan is.

Zomaareenmening
Zomaareenmening13 apr. 2011 - 15:47

Dus jij kan vast wel uitleggen liberalisme betekent. Wil je zo vriendelijk zijn om dit aan mij uit te leggen??

Zomaareenmening
Zomaareenmening13 apr. 2011 - 15:47

Voor alle zich liberaal noemende reageerders onder ons het volgende: Lees dit eens aandachtig en laat dit dan goed tot je doordringen. Ga dan eens voor de spiegel staan en probeer dan eens voor jezelf te ontkennen dat hier geen grond van waarheid inzit. Pas wel op want misschien schrik je wel van je eigen spiegelbeeld. Quote: " De opkomst van het rechts populisme in Nederland heeft niet alleen artikel 1 van de Grondwet maar ook de liberale inborst van de VVD danig beproefd. We zouden bijna vergeten dat het nog maar twintig jaar geleden is dat toenmalig VVD-leider Bolkestein krachtige pleidooien hield tegen cultuurrelativisme en stelde dat het westen vanwege universele waarden superieur is. Nu hanteren Blok en Dijkhoff zelf een cultuurrelativistische visie op grondrechten om die universele waarden naar believen te kunnen inperken. Heeft Nederland voor het eerst in honderd jaar weer een liberale premier, is er niks liberaals meer aan de VVD. " Unquote..........

ErnsTT2
ErnsTT213 apr. 2011 - 15:47

Word het niet hoog tijd dat je de naam van de Partij veranderd? Naar Gereformeerd Liberaal ofzo? Dat dekt de lading van je betoog veel beter dan Groen Links, want ik kan er niets progressiefs in ontdekken, in het Rechts Liberale betoog wat je ten beste geeft hier :-(

2 Reacties
vanderwerff2
vanderwerff213 apr. 2011 - 15:47

Er lijkt mij nogal een flink verschil te zitten tussen rechts en gereformeerd, wat wordt het?

eeweew
eeweew13 apr. 2011 - 15:47

Kunt u uitleggen hoe dat uit het hier verschenen artikel blijkt?

JoopSchouten
JoopSchouten13 apr. 2011 - 15:47

Goed stuk. De VVD heeft het 'liberalisme' opzij geschoven. 'Liberalisme' een mantra, een rookgordijn, holle retoriek. En dat vind ik, om andere redenenen, al sinds 1983. Deze aantasting van Burgerlijke Vrijheden , op dit moment, heeft een andere reden. Een Zakelijke en een Bruine.

3 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten13 apr. 2011 - 15:47

'redenen' Meervoud.

frankie48
frankie4813 apr. 2011 - 15:47

Beste Joop, Sinds 1983, dat verdient uitleg, vertel ons wat er in 1983 is gebeurt.

trujac
trujac13 apr. 2011 - 15:47

Zo gaat het in de politiek. De ene liberale partij verwijt de ander dat ze niet liberaal meer zijn. Op deze manier kunnen we de discussie aardig op gang houden. Ik ben benieuwd naar de standpunten van het liberale D66 en de liberale PvdA.

[verwijderd]
[verwijderd]13 apr. 2011 - 15:47

Met alle defecten die GL heeft wordt hier aan een bel getrokken die het waard is om gehoord te woorden. Mijns inziens moeten verdragen voor de rechten van de mens uitgebreid worden en niet door nationalistische belangen ingeperkt. Sinds de jaren 80 wordt al geschreeuwd door door globaal liberaal dat we mondiaal moeten gaan denken en handelen. Hieruit werd het neo-liberalisme geboren, die in de decennia daarna zorgen voor een enorme globalisering. Helaas meer op economisch gebied dan op sociaal gebied. Er werden wel miljarden gestort aan ontwikkelingshulp om de pijn te verzachten maar dat kwam meestal terecht bij dubieuze dictatortjes die voor de rest niets deden dan alleen hun eigen schatkist spekken. Een mooi voorbeeld daarvan is de koning van Marokko met 80 miljard persoonlijk kapitaal in Parijse banken. Voor de rest houdt de globalisatie in dat westerse multinationals die landen ongestraft kunnen leegzuigen. Het gevolg is dat er in de derde wereld landen de drang begint te leven zich te verplaatsen naar landen die zo druk bezig zijn hun eigen land leeg te zuigen. Juist omdat het voor het westen zo vervelend is dat al die mensen komen wil de neo-liberale VVD (dat is de verschuiving die heeft plaats gevonden, verrechtsing. Zoals bij GL zo weinig is terug te vinden van oude PSP en CPN standpunten) het EVRM beperken. Jammer , ik had een groot respect voor liberalen maar kan die helaas niet opbrengen voor neo-liberalen.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten13 apr. 2011 - 15:47

1 op 1.

Kropotkin
Kropotkin13 apr. 2011 - 15:47

'Kern van het betoog van beide heren ...' Volgens mij was de kern van het betoog van Stef Blok en Klaas Dijkhoff niet zozeer dat het EVRM achterhaald is maar eerder dat de huidige rechtsvorming door het Europees Hof adh van dat verdrag discutabel is. De bedoeling van het verdrag toen in 1954 was niet de uitleg die er nu door het EH aan gegeven wordt. Teveel invloed van de rechterlijke macht op de democratie is niet goed en dat moet weer een beetje teruggenomen worden. Het verboden-uitzetten-naar-Griekenland voorbeeld geeft die frictie mooi aan.

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen13 apr. 2011 - 15:47

Argument graag, Pjotr. Hoezo was dat niet de bedoeling van het verdrag? Waar blijkt dat volgens jou uit? Heb je de verslagen over de onderhandelingen en de preambule wel eens gelezen?

[verwijderd]
[verwijderd]13 apr. 2011 - 15:47

tja voor de goede orde, hier gaat het over: http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8232/Leg_het_Europees_Hof_aan_banden Een voorbeeld dat wordt aangedragen: "Zo werd in de zaak van Koua Poirrez tegen Frankrijk beslist dat een burger die nooit had bijgedragen aan sociale zekerheid en niet de Franse nationaliteit had, toch recht kreeg op een uitkering." Dat lijkt mij toch een gevalletje van mensen in ongelijke gevallen gelijk behandelen, in plaats van mensen in gelijke gevallen gelijk behandelen. Verder is het niet ontvangen van een uitkering toch echt geen mensenrechtenschending. Het gaat trouwens duidelijk helemaal niet om een 'kruistocht tegen mensenrechten', hoogstens tegen de creativiteit van het Europese hof...

1 Reactie
FransAkkermans
FransAkkermans13 apr. 2011 - 15:47

Het gaat niet om de vraag of het ontvangen van een uitkering een mensenrecht is. Of Frankrijk dezelfde bepaling heeft als Nederland weet ik niet, maar als het om een Nederlandse situatie zou gaan was het duidelijk. Ik citeer de gorndwet op dit punt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ook zal zou u nooit premie of belasting hebben betaald, u heeft recht op een sociale uitkering als u aan de gestelde eisen voldoet. Dat geldt dus ook voor iemand anders die zich in Nederland bevindt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is de (grond) wet.

Winston2
Winston213 apr. 2011 - 15:47

Hoewel mevrouw Sap er in slaagt een aantal geldige punten te maken, staan er in dit stuk zo veel fundamentele dwalingen dat er van de geldigheid van die punten weinig over blijft. Het is waar dat de VVD al lang niet meer liberaal is en verworden is tot een law & order partij. Onder het mom van het waarborgen van individuele vrijheden worden steeds strengere wetten doorgevoerd die de vrijheid collectief beperken. Maar ik vraag dan direct: welke partij maakt zich hieraan niet schuldig in deze tijd van populaire oorlogen als de oorlog tegen het (moslim-) terrorisme, de oorlog tegen obesitas, de oorlog tegen drugs, de oorlog tegen onveiligheid...? Oorlog voer je tegen een aartsvijand, oorlog is hard en gaat nu eenmaal gepaard met strenge wetgeving. Maar ook GL is een law & order partij, zoals alle economisch rechts georiënteerde partijen. Wie de economie vrij wil maken kan niet anders dan de burger knechten. Daarom is "links liberaal" of "progressief liberaal" ook onmogelijk en sowieso volksverlakkerij; ontwikkelingen in de richting van meer vrijheid voor de economie (en dus economische machten) is juist regressief en rechts, zeker niet progressief of links. Het is simpel: wie kiest voor het geld en de economie kiest niet voor de mens. Marc Schouten illustreert dit doeltreffend: "Sinds de jaren 80 wordt al geschreeuwd door door globaal liberaal dat we mondiaal moeten gaan denken en handelen. Hieruit werd het neo-liberalisme geboren, die in de decennia daarna zorgen voor een enorme globalisering. Helaas meer op economisch gebied dan op sociaal gebied. ... Voor de rest houdt de globalisatie in dat westerse multinationals die landen ongestraft kunnen leegzuigen. Het gevolg is dat er in de derde wereld landen de drang begint te leven zich te verplaatsen naar landen die zo druk bezig zijn hun eigen land leeg te zuigen. Juist omdat het voor het westen zo vervelend is dat al die mensen komen wil de neo-liberale VVD (dat is de verschuiving die heeft plaats gevonden, verrechtsing. Zoals bij GL zo weinig is terug te vinden van oude PSP en CPN standpunten) het EVRM beperken." Het is niet de politiek die de individuele vrijheden en (naleving van) de universele mensenrechten bedreigen, maar de economie, en daarmee ook de politieke partijen die maar naar de pijpen van die economie blijven dansen. En daarom ook is de houding van de VVD in dezen niet verwonderlijk. Sap stelt immers zelf: "De overheid mag bijvoorbeeld de leeftijdsgrens voor huwelijksmigratie niet zomaar verhogen, maar moet aannemelijk maken dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid van het land, de economie, of de gezondheid van de bevolking." In deze tijden zal het niet zo moeilijk zijn om aannemelijk te maken dat drastische (en zelfs mensonterende) maatregelen absoluut noodzakelijk zijn voor (sanering van) de economie.

4 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten13 apr. 2011 - 15:47

'Het is niet de politiek die de individuele vrijheden en (naleving van) de universele mensenrechten bedreigen, maar de economie, en daarmee ook de politieke partijen die maar naar de pijpen van die economie blijven dansen.' : )

Pjotrs
Pjotrs13 apr. 2011 - 15:47

"Het is simpel: wie kiest voor het geld en de economie kiest niet voor de mens." Dus kiezen voor de mens is kiezen voor zoveel mogelijk mensen zonder geld.

FrenkMahon
FrenkMahon13 apr. 2011 - 15:47

--Het is simpel: wie kiest voor het geld en de economie kiest niet voor de mens.-- Niet mee eens, Voor mij is de mens het belangrijkste in de onderneming. Ik ben voor mijn inkomsten afhankelijk van wat mensen bij mij besteden. Wanneer het goed gaat dan zijn mijn inkomsten hoog, wanneer er zoals nu bezuinigd wordt gaan de inkomsten omlaag. Ik verdien het meeste geld wanneer links aan de macht is. Probleem op dit moment zijn de Wannabees die denken dat ze rechts moeten stemmen om hun status en sociale zekerheden te beschermen. Een echte ondernemer hoeft niet beschermd te worden, die redt zichzelf wel, de burgers waar de ondernemer zijn geld vandaan haalt moeten wel beschermd worden omdat men anders de kip met de gouden eieren slacht.

trujac
trujac13 apr. 2011 - 15:47

Winston, liberaal betekent zoals bekend vrijheid en ligt dus lekker in de mond. Vroeger kende men voor het woord liberaal een ander woord namelijk feodaal. Dat was het hoogte punt van vrijheid voor bezitters, zij konden met hun slaven en grond doen wat ze wilden. Het huidige neo-liberalisme zal uiteindelijk weer leiden tot feodalisme waarin een kleine kliek alle vrijheden claimt die het de massa verbiedt. De feodale heren van toen zijn de multinationals van nu.