Joop

Vrouwen worden mishandeld waar mannen macht uitoefenen

  •  
14-10-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
image1
'Als agent heb ik tientallen Fayza’s gezien'
Eergerelateerd #geweld is ontstellend eerloos. Waar zijn de hulpverleners, was onze eerste hamvraag bij ‘De Uitverkorene’ (2009) van Fayza Oum’hamed, de mishandelde, opgesloten vrouw die haar wanhopige sprong van het balkon overleefde. Waar waren de huisartsen, de wijkagenten, de welzijnsmedewerkers, de meesters en de juffen van haar twee kinderen?
De professionals, acht jaar ervaring verder, waren deze week bij mij op het stadhuis in Arnhem; vol goede moed. En Fayza Oum’hamed was er ook.
Bij de ruim honderdenvijfig collega’s sprong een Turks-Nederlandse hulpverlener eruit. Hij vat de koe bij de horens met taak één: families opvoeden. Want vrouwen worden mishandeld waar mannen macht uitoefenen. ‘Een verkrachting met toestemming van de familie’, zo omschrijft Fayza als vijftienjarige, uitgehuwelijkte kindbruid haar desastreuze eerste huwelijksnacht.
Wat heeft haar mentaal gered? Uiteindelijk wel degelijk de erkenning van haar ouders dat zij een fout hebben gemaakt, ook haar vader die vanuit Marokko aanvankelijk nog stelde: “Ik heb liever dat ze in een kist terugkomt, dan als gescheiden vrouw.” Dat is het mooiste, dat de gezinnen hun meisjes niet langer zien als nuttig instrument voor de familie-eer, maar als eervolle vrije mensen.
Als agent heb ik tientallen Fayza’s gezien, ik heb indertijd zelfs een nachtelijk radioprogramma opgestart om mishandelde vrouwen te bereiken die nog nooit gehoord hadden van de omschrijving ‘verkrachting binnen het huwelijk’. Als burgemeester geef ik huiselijk geweld de hoogste prioriteit en heb ik de bevoegdheid de daders bijvoorbeeld een huisverbod op te leggen. Reken maar dat ik daar gebruik van maak! Zodra ik het weet.
Dus professionals van Arnhem en omstreken, jullie ogen en oren zijn levens waard. Gewelddadige vrouwenonderdrukking, fysiek en mentaal, komt voor in machokringen van divers pluimage; bij ons in de politieregio Oost Nederland komen jaarlijks circa 65 Fayza’s aan het licht. Professionals, gebruik de verplichte meldcode, doe aangifte of word getuige.
Fayza Oum’hamed schreef haar kostbare boek voor de vrouwen en meisjes die net als zij snakken naar vrijheid. Anno nu zeggen wij: Het kan wél! Als hulpverleners helpen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (24)

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2018 - 17:16

Was er niet een programma op TV waar hulpverleners met de auto rondreden om te kijken of ze konden achterhalen waar letterlijk gevangengenomen vrouwen in huis verbleven? Vrouwen die nooit buitenkwamen, naar buiten mochten, en dus heel moeilijk te traceren waren, niet eens in staat waren met hulpverleners in contact te komen? Ik weet niet meer of dat in Rotterdam was, ik dacht het wel.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2018 - 11:48

Het TV programma ken ik niet. Het Verwey-Jonker Instituut deed er in 2011-2012 onderzoek naar in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zij schatten het aantal verborgen vrouwen in Amsterdam op twee- tot driehonderd. Of het onderzoek iets meer dan een rapport heeft opgeleverd weet ik niet. Het fenomeen genereert kennelijk weinig publiek belangstelling.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2018 - 11:59

PS de appendix van het rapport bevat oa. een samenvatting van het boek van Fayza Oum’Hame. Haar situatie viel het beste te omschrijven als slavernij en als ze niet van het balkon was gesprongen had er geen haan naar gekraaid.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2018 - 11:59

publieke

Frank1234
Frank123415 okt. 2018 - 10:23

Er lijkt op dit moment een groot verschil in verontwaardiging te bestaan als het gaat om misbruik. Probeer je voor te stellen dat een meisje van 16 met een witte/blanke huidskleur door haar ouders zou worden gedwongen te trouwen met een oudere man. Ik denk dat dit tot grote verontwaardiging zou leiden in Nederland, en dat zou zeer terecht zijn. We weten dat dit nu op relatief grote schaal gebeurt binnen gezinnen met migratie achtergrond. De verontwaardiging hierover blijft echter grotendeels achterwege. Ik denk dat deze dualiteit wat betreft verontwaardiging ook kan worden gezien als een verborgen vorm van racisme. Dit omdat we als samenleving niet dezelfde bescherming bieden aan alle inwoners van Nederland. Deze ongelijke behandeling is wat mij betreft zeer discutabel.

2 Reacties
RonVa
RonVa15 okt. 2018 - 14:54

Natuurlijk is er verontwaardiging. Net als dat er verontwaardiging ontstaat na eerwraak. Probleem is dat deze zaken nooit echt aan het licht komen. Ze worden binnen de gemeenschap opgelost en er komt maar weinig van aan het oppervlak. Daarnaast wordt kritiek hierop snel gezien als kritiek op de islam wat direct een hele andere discussie oprakelt waarna het hele gebeuren ondergesneeuwd raakt en vergeten wordt. De extremen gaan er direct mee aan de haal.

karimpie
karimpie16 okt. 2018 - 10:29

Sorry verkeerde thread

Satya
Satya14 okt. 2018 - 19:12

Dit is wat vrouwen die gevangen zitten in de islam helpt. Ik heb vaak het idee dat op rechts geen aandacht is voor dit soort hulp.

13 Reacties
karimpie
karimpie15 okt. 2018 - 1:05

Ik dacht dat het om eergerelateerd geweld ging...jammer dat mensen met blijkbaar een trauma vanuit hun cultuur(islamitische) achtergrond daar islamitisch geweld van maken door te spreken over vrouwen die gevangen in de islam zitten....ik en velen met mij haken dan af, ondanks de goede zaak, en lenen zich niet voor weer een al of niet verkapte heksenjacht op de moslims danwel op islambashing

Mormel2
Mormel215 okt. 2018 - 6:10

Ik kan mij vorig jaar een campagne uit Rotterdam herinneren van een, volgens mij Indonesische islamitische, dame die samen met Leefbaar Rotterdam optrok tegen eerwraak en discriminatie van kinderen die buiten hun eigen groep wilde daten.

Mormel2
Mormel215 okt. 2018 - 6:16

Ik zie geen mogelijkheid mijn reactie aan te passen, de organisatie van de dame in kwestie: https://www.femmesforfreedom.com/

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2018 - 12:31

De dame is Shirin Musa, geboren in Pakistan, en als klein kind naar Nederland gekomen.

7anpau1
7anpau115 okt. 2018 - 17:25

Ja, want het echte slachtoffer is natuurlijk die arme religie, niet die vrouwen. Op zich best een terecht punt hoor, dat eerwraak vrouwenmishandeling en -onderdrukking, etc. (zeker) niet alleen binnen de islamitische culturen plaatsvindt, maar als je meteen afhaakt omdat iemand iets onaardigs over je religie zegt, dan betekent de veiligheid, gezondheid en lichamelijke en geestelijke integriteit van vrouwen kennelijk niet zo heel veel voor je.

karimpie
karimpie15 okt. 2018 - 22:06

Ik laat me gewoon niet voor een dergelijk karretje spannen, u 'morele/ethische/emotionele' chantage ten spijt! Bepaalde principes zijn dus onwrikbaar, waar u mij figuurlijk ook mee om de oren slaat, zult u ook wel hebben niet? En zo niet, dan wik ik toch dat u mijn grenzen respecteert!

karimpie
karimpie15 okt. 2018 - 22:06

wik = wil

7anpau1
7anpau116 okt. 2018 - 8:44

Nee, sorry. U mag geloven wat u wilt en u mag uw religie belangrijker vinden dan mensen, maar ik hoef daarvoor geen respect te hebben. Net als u overduidelijk geen respect heeft voor de mening van Satya. Respect eisen van anderen, maar zelf niet hebben vóór anderen, zo werkt het niet.

karimpie
karimpie16 okt. 2018 - 10:29

Begrijpend lezen aub…. Satya mag van mij vinden en verbanden leggen wat ze wil! Ik leg wel uit (=argumenteer!) waarom ik mij (ondanks de goede zaak) meen te moeten terug trekken, waarop ik vervolgens wordt aangevallen op mijn (principiële) keuze. Dus dat u daar geen respect voor kunt opbrengen is juist respectloos!

karimpie
karimpie16 okt. 2018 - 10:33

Slechts om u een handje te helpen om het u voor de stellen... doet u ook mee als we bijvoorbeeld eergerelateerd geweld tackelen maar ondertussen ook mensen meelopen/-werken die open en bloot de Holocaust ontkennen? Nee natuurlijk niet, ondanks de goede zaak! Capiche?!

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2018 - 12:12

Satya's opmerking is niet zonder grond. Van de twee typen verborgen vrouwen die het Verwey-Jonker instituut onderscheidt vormt de ‘de ondergeschikte verborgen vrouw’, de grootste groep. Deze vrouwen zijn in meerderheid te vinden in wijken in Amsterdam met de grootste concentraties islamitische bevolkingsgroepen. Het rapport merkt op: ".. een ‘mentaliteitsverandering’ binnen met name deze groepen [is] wenselijk; niet alleen vrouwen, maar ook mannen moeten worden geïnformeerd over rechten, plichten en relevante regelgeving." https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Verborgen_vrouwen_7249_web.pdf

7anpau1
7anpau116 okt. 2018 - 15:39

Ik concludeer uit uw 'principiële' keuze dat u - in mijn ogen - uw prioriteiten verkeerd stelt. Uw prioriteiten druisen in tegen mijn principes, mensen voor religie. Uw religie bestaat al ruim 1000 jaar, er zijn meer dan een miljard moslims, vanuit de oliestaten is er een schier bodemloze bron geld om de religie te steunen en uw god is almachtig en alwetend (volgens u). Me dunkt dat die religie van u wel tegen wat kritiek zou moeten kunnen. Die loopt geen acuut gevaar, in tegenstelling tot de kwetsbare vrouwen waar de heer Marcouch het over heeft. Los daarvan weerhoud ik u niet van uw keuze, ik dwing u nergens toe, ik beperk u in niets, ik scheld u niet uit, ben niet onbeleefd, etc. Ik spreek slechts - op een discussieforum nota bene waarop u zich zelf heeft begeven - mijn mening uit over de door u op datzelfde forum verwoorde mening. Als ik er anders over denk dan u, komt u niet met argumenten maar ben ik opeens 'respectloos'? Schei toch uit.

karimpie
karimpie16 okt. 2018 - 22:53

heel simpel, zie uw bericht van 10.44 uur..... kinderachtig maar nodig om u uit uw schizofrene en uw alternatieve feiten modus te helpen, u bent toch echt als eerste begonnen om te bepalen dat andermans (=mijn) mening/gevoel/principe respectloos is! En dan draait u nu opeens de feiten om, u maakt mij verwijten dat ik het respectloos vind dat u mij(n mening/ed) respectloos vindt...pffff

Sam V
Sam V14 okt. 2018 - 16:04

Goed dat er meer aandacht voor is, maar het verhaal is nogal gericht op de daders. Laten we voorkomen dat er daders ontstaan. Opvoeden voordat er geweld en sexueel misbruik hebben plaatsgevonden. We kennen de risicogroeperingen. Begin daar..

M7
M714 okt. 2018 - 12:24

Kijk, trots op mijn burgermeester !

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer14 okt. 2018 - 15:24

terecht!