Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Vrouwen uit Israëlisch leger geven vernederen Palestijnen toe

  •  
01-02-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Flickr_Israel_vrouwelijkesoldaten_Rob_sheridan_300.jpg

Israëlische organisatie Breaking the Silence bundelt verhalen van vrouwen over hun dienstplicht in het Israëlische leger

Bijna honderd Israëlische vrouwen hebben tegenover de Israëlische mensenrechtenorganisatie Breaking the Silence bekend dat zij in militaire dienst Palestijnen hebben mishandeld. De mensenrechtenorganisatie berichtte maandag op haar website over een boek met getuigenissen van 96 vrouwen.
Iraëliërs willen zien dat hun “vriendinnen, dochters en zussen” een actieve rol spelen in het bezetten van de Palestijnse gebieden, net als mannelijke militairen. Dat zegt Dana Golan, voorzitter van Breaking the Silence. “We willen geloven dat de vrouwelijke militairen in de gebieden niet zo agressief zijn en dat ze hun handen niet vuil maken”, aldus Golan.
Uit de getuigenissen die zij heeft opgetekend, blijkt volgens Golan echter dat vrouwen niet anders handelen dan mannelijke militairen. In het boek vertellen de vrouwen hoe ze Palestijnen hebben geïntimideerd en vernederd. Een van hen beschrijft onder meer hoe ze een Palestijn met haar laars in het kruis trapte.

Meer over:

wereld, nieuws,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

bobbono
bobbono1 feb. 2010 - 15:10

Ongelofelijk waartoe mensen in staat zijn om andere mensen aan te doen & ook de joden die in een paar generatie's van slachtoffer zichzelf transormeren tot dader. Nog ongelofelijker vind ik dat dit al zo gaat sinds 1948, want toen werden de Paletsijnen hun land uitgejaagd omdat het zogenaamd heilig is voor de joden. En we lopen allemaal kritieloos achter israel & de vs aan (zo lang we cda stemmen..)

Paradox2
Paradox21 feb. 2010 - 15:10

Wat zijn die Israëliërs toch bijzonder geëmancipeerd.

RobertBleeker
RobertBleeker1 feb. 2010 - 15:10

Over perspectief en perspectiefloosheid gesproken : Het vernederen en (gewelddadig) intimideren van de (autochtone) Palestijnen in 'Israel' is zorgvuldig uitgedacht semi-militair-tactisch concept voor sociale uitsluiting, dat al decennia lang, stelselmatig door veel Joodse inwoners van Israel wordt toegepast, om deze getormenteerde mensen het leven in hun eigen land, dermate onmogelijk te maken, dat zij zich op enig moment gedwongen zullen voelen, om hun eigen grondgebied te verlaten. Het concept in kwestie is regelrecht afkomstig van de Zionistische orthodox-Joodse religieuze leerstellingen. Deze ideologische doctrine stelt, dat het Bijbelse Beloofde Land, 'Eretz-Israel', op grond van diezelfde 'biblical connection' van 'het uitverkoren Joodse Volk' met deze religieuze idee-fixe, exclusief aan dit door Jaweh aangewezen volk zou toebehoren. Iedere niet-Joodse inwoner, zo luidde de doctrine al vanaf de oprichting van de Zionistische beweging rond 1890 door Theodor Herzl, is een 'illegal trespasser' en mag van Jahweh desnoods met grof geweld uit 'het Heilige Land', getransfereerd worden. Dat proces van gewelddadige verdrijving (transfer in het zionistische vakjargon) is al in de jaren dertig van de vorige eeuw gestart en kende bijvoorbeeld een gruwelijk dieptepunt in de jaren 1947 tot en met begin jaren vijftig. Toen werden honderdduizenden (> 700.000) Palestijnse Arabieren met grof geweld door de Joodse terreurgroepen (de Hagana) uit hun dorpen en stadswijken verdreven (Plan Dalet). De dorpen (meer dan 500) werden - nadat de huizen door de Hagana waren leeggeplunderd - vervolgens met behulp van springstoffen opgeblazen en van mijnen voorzien, opdat de oorspronkelijke bevolking nooit meer zou terugkeren. In een later stadium zijn nieuwe nederzettingen op die plaatsen opgetrokken opf parken aangelegd, en zijn systematisch alle namen van de vroegere plaatsen, vervangen door (vaak quasi) Bijbelse namen, zodat de geschiedvervalsing compleet lijkt.. Een Palestijnse dorpsbevolking, die destijds weigerde om zich onvoorwaardelijk naar de bizarre eisen van de wrede Hagana te voegen, werd brutaalweg uitgemoord (genocide). Vrouwen werden verkracht en standrechtelijke executies waren aan de orde van de dag. Op deze manier werd het zogenaamde Palestijnse vluchtelingenvraagstuk gecreëerd. Volgens VN resolutie 194 hebben alle vluchtelingen een onvoorwaardelijk recht op terugkeer naar hun oorspronkelijke eigendommen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is deze periode uit de ontstaansgeschiedenis van Israel minutieus wetenschappelijk onderzocht door een groep Joods-Israëlische geschiedschrijvers, genaamd 'the New Historians'. Zij hadden onbeperkt toegang tot de Israëlische staatsarchieven en konden daarnaast putten uit de archieven van bijvoorbeeld de Volkenbond, de VN en toenmalige toezichhouder van het VB mandaatgebied Palestine, Engeland. Het proces van intimidatie kent, zoals in het artikel beschreven, ook vandaag de dag nog altijd de dimensie van het grootschalig bombarderen van Palestijnen en hun woningen (desnoods met witte fosfor), zoals in het getto van Gaza en het verdrijven van de Palestijnse bewoners (zie de verslagen daarover van de Israelische mensenrechten organisatie Bet'selem) uit hun woningen in Jeruzalem. Immers, de basis van de religieus-Zionistische Ideologie wordt gevormd door het bizarre geloofsdogma, dat Jahweh, het superieure Joodse Volk van de goddelijke opdracht heeft voorzien, om Jeruzalem te heroveren, opdat hij de Messias naar de aarde zou kunnen zenden, teneinde?.. de mensheid te redden?. Doordat parallel aan de brutale verovering van het grond- en leefgebied van de Palestijnse Arabieren door de radicale Joodse Zionisten, de radicale Islam sterk is opgekomen - die zich, als gevolg van de Islamitische broederschapclausule en de onderlinge solidariteit met de beroofde en geknechte Islamitische Palestijnen - is het lot van de mensheid inmiddels eerder verslechterd, dan gered en is hjetb toekomstperspectief op vrede verder weg dan ooit

7731BK11
7731BK111 feb. 2010 - 15:10

Ieder heeft zijn eigen interpretaties bij de eeuwenoude geschiedenis van Israël en het joodse volk. Hij/zij dikt aan of laat weg zoals het hem/haar het beste uitkomt. Alle belagers van het jodendom waren geen lieverdjes, Arabische en Turkse moslims niet en Europese christenen ook niet. Iedereen wilde dat landje bezitten, vanwege de "heilige" plaatsen. Dus joden werden uitgemoord of waren eeuwenlang op de vlucht. Op hun beurt nu zijn de Joden óók geen lieverdjes, maar iedereen met zware kritiek op dat land en volk, zou eens grondiger de geschiedenisboekjes moeten bestuderen, zowel de Europeanen als de moslim/Arabische volksstammen die ook in NL en andere landen hun bekkies roeren. Maar hoe men het ook draait of keert, FEIT is dat het een piepklein landje en een piepklein volkje blijft, temidden van een overweldigende Arabische moslimwereld, die hen liever vandaag dan morgen in de zee zien verdwijnen. De haat is groot en bedreigend. Het uitvergroten van Joodse misdaden ( hoe afkeurenswaardig ik die ook vind) staat in schril contrast met het bagatelliseren van de aanslagen en dreigementen vanuit de andere kant. En dat is niet alleen maar uit noodweer, zoals pro-Hamas mensen graag beweren. Daarom is er bij mij ook wel enig begrip voor de harde reacties van Israël op deze situatie, waarin zij zich ook nog eens geregeld in de steek gelaten voelen door westerlingen in hun strijd om te overleven. Deze oog om oog, tand om tand politiek is gruwelijk voor beide bevolkingsgroepen.

Lucyfer
Lucyfer1 feb. 2010 - 15:10

Als een Amerikaan zoiets doet is het wereldnieuws... Dit heb ik op het Journaal niet gezien!

SirCharles
SirCharles1 feb. 2010 - 15:10

Vrouwen kunnen ook net zo geweldadig zijn als mannen maak ik op uit dit artikel, Israëlische vrouwen zijn daar geen uitzondering op.

CemileMerhamet
CemileMerhamet1 feb. 2010 - 15:10

To see if i'm smiling. Moeite waard om te bekijken. http://www.sfjff.org/film/detail?id=4006

BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek1 feb. 2010 - 15:10

Eén ding is komen vast te staan: Israel is geëmancipeerd.

Coropa
Coropa1 feb. 2010 - 15:10

Oorlog verlaagt mensen tot nog minder dan beesten. Toch blijven er nog steeds mensen die geweld als oplossing blijven verdedigen. Ja, er zelfs miljarden voor over hebben.

Winston2
Winston21 feb. 2010 - 15:10

De staat Israel is eigenlijk al in 1917 opgericht, althans beloofd aan de zionistische Joden. Het was in de "Balfour Declaration" van 1917 waarin de Joden een eigen land is beloofd. In deze brief laat de Britse regering weten steun te verlenen aan de oprichting van de staat Israel op het Palestijnse grondgebied. De brief kwam van het Britse ministerie van buitenlandse zaken, en was gericht aan Baron Rothschild, een zionist die optrad als vertegenwoordiger van het Joodse volk. Er wordt zelfs beweerd dat deze declaratie het gevolg was van een herenakkoord uit 1898 tussen Lord Balfour en Baron Rothschild. Het is te laat hier nog wat aan te doen; dat beseffen de Palestijnen ook. Het is echter niet fair om in deze zaak de Palestijnen net zoveel schuld in de schoenen te schuiven als de Joden en Britten; het Palestijnse volk had niets met deze onderhandse deal tussen twee externe machthebbers te maken. Palestijnen staan echter volledig in hun recht als zij vragen de grenzen van 1967 te respecteren, en hebben ook het volste recht daarvoor te strijden. Ik praat niets goed, maar wat voor de één een terrorist is, is voor de ander een vrijheidsstrijder.

Riesch
Riesch1 feb. 2010 - 15:10

96 vrouwen in een land dat relatief erg veel vrouwen dienstplichtig jaar in jaar uit aan het werk heeft in voornamelijk grensbewaking en surveillance? De talloze linkse organisaties die Israël rijk is, verzekeren de wereld elke dag van een ander sappig nieuwtje. De TV-film die onlangs is uitgezonden op een van onze overheidszenders laat zien dat dienstplichtige vrouwen het vernederend vinden als ze iemand om hun papieren moeten vragen, op basis van hun uiterlijk. Logisch, welk mens zou dat niet vinden. Maar de Vara mist weer eens volkomen de context en gaat er mee aan de haal.

Max13
Max131 feb. 2010 - 15:10

Haat tegen Joden kent geen grenzen.Palestijnen kunnen alleen maar in vrede leven wanneer er geen Joden meer wonen. Dat is dus hun definitie van vrede.In Jeruzalem wonen en werken honderdduizenden Joden en Arabieren echter dagelijks samen. In Talpiot bijvoorbeeld, het industrieterrein van Jeruzalem vindt men honderden bedrijven waar Joden en Arabieren uit West en Oost Jeruzalem dagelijks met elkaar werken.De bezetting is een *gevolg*, niet de oorzaak van alles. De bezetting is het gevolg van de door moslims verloren oorlog van 1967, een oorlog die ze zelf zijn begonnen. Zahir Muhsein, een lid van het uitvoerend Comité van de PLO, tijdens een interview in 1977 met het Amsterdamse dagblad Trouw: ?Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd voort te zetten tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk omdat de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk 'Palestijns volk' om zich te verzetten tegen het zionisme.? Arafat zelf beweerde bij vele gelegenheden precies hetzelfde principe. In zijn geautoriseerde biografie zegt hij letterlijk, ?Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit. Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.? [The Palestinian people have no national identity. I, Yasir Arafat, man of destiny, will give them that identity through conflict with Israel.] Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een 'thuisland', alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld. Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten. In de Gazastrook moet stoppen met het geweld.Hamas heeft alle recht zoveel raketten op Israel af te schieten als ze willen, en Israel heeft in 't geheel geen recht daarop te reageren. Toch? Vind je het niet schokkend dat terroristen opzettelijk onschuldige burgers als schild gebruiken met de bedoeling Israel van een bloedbad te kunnen beschuldigen, zodra er burgerslachtoffers vallen? Vind je het geen schande dat de dood verheerlijkt wordt door labiele mensen het Paradijs te beloven? Hamas is een ordinaire terroristenclub opererend vanuit een religieus fanatisme / fundamentalisme. Hamas terroristen die Palestijnse vrouwen en kinderen bewust de dood injagen.Ik begrijp niet, dat moslims niet protesteren tegen het gebruik van kinderen als wapen. De bezetting wordt in stand gehouden door de niet aflatende terreur. Dat is inmiddels wel bewezen. Trekt Israel zich terug uit de Westbank, dan komen daar zelfmoord aanslagen vandaan. Trekt het zich terug uit de Gaza strook, dan wordt het met raketten beschoten. Hopelijk verslaat Israel Hamas volledig, dan is er een (kleine) kans op vrede. Waarom is Gaza geen Singapore? Singapore was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken. Singapore stapte in 1965 uit Maleisië, omdat de Singaporezen zwaar door de Maleisiërs gediscrimineerd werden. Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen,maar niet Hamas terroristen.Maar dat gebeurde niet.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa1 feb. 2010 - 15:10

En wij hier maar blijven roepen en schreeuwen elk jaar dat haat en het vernederen van gemeenschappen en mensen verleden tijd moet zijn. ''Nooit meer haat'' hoorde ik gisteren toevallig op het radio. De joodse gemeenschap herdacht gisteren de oorlog en straks op 4 en 5 mei gaan wij nog een keer herdenken. Maar waneer gaan wij 1 keer de halve-genocide in Gaza herdenken?

1 Reactie
HugoSpanje
HugoSpanje1 feb. 2010 - 15:10

Misschien omdat Gaza niet in Nederland ligt en het conflict daar helemaal niets te maken heeft met de Holocaust? Ik begrijp uw constante verzet tegen Joodse mensen trouwens niet helemaal. U bent Marokkaan en woont in Marokko. U kent de uitspraak van uw voormalige Marokkaanse Koning Mohammed V over de destijds in uw land verblijvende Sefardische Joden toch wel? Hij zei: 'Ik ken geen joden, ik ken alleen Marokkanen'.

[verwijderd]
[verwijderd]1 feb. 2010 - 15:10

Zo maar een paar berichten die getuigen van de grenzeloze arrogantie van de Israeli, en hun totale minachting van de Palestijnen. Israel uit de Palestijnse gebieden en de VS uit Irak en Afghanistan zou heel veel spanning tussen de moslim- en westerse wereld wegnemen. http://www.telegraaf.nl/buitenland/5929266/__Officieren_Isral_disciplinair_gestraft__.html?p=3,1 http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/31/israel-war-crimes-un-report http://www.vk.tv/reportages/article1342803.ece/Palestijnse_boeren_lijden_onder_wegversperringen

1 Reactie
HugoSpanje
HugoSpanje1 feb. 2010 - 15:10

Sinds Israeli's regelmatig ledematen van hun landgenoten bij elkaar moeten scharrelen na de zoveelste bomaanslag zijn zij wat crtitscher geworden in het onderhouden van vriendschappelijke contacten.

Florian2
Florian21 feb. 2010 - 15:10

Laat het Israel-bashen hier maar beginnen hier! Ik ben -zacht uitgedrukt- ook niet kapot van mishandelingen door het Isrealische leger maar laten we alles wel proberen in perspectief te blijven zien: het is daar oorlog! De Palestijnen blijven maar als doelstelling no1 houden om de staat Israel te vernietigen met bijbehorende aanslagen op onschuldige gewone burgers.. En Israel slaat vervolgens weer keihard terug richting ANDERE onschuldige burgers. Maargoed....ga jullie gang: let's blame Israel!

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa1 feb. 2010 - 15:10

Komt iemand en die begon zomaar je huis te slopen, met een heilige excuus als wapen En dat de broer van Mosez, Jezus of Mohammed ooit daar heeft gewoond.Met andere woorden, namens God wordt je huis geloopt en je eigendommen worden vernield. Wat gaat u doen?

Hersenschraper
Hersenschraper1 feb. 2010 - 15:10

"Laten we er maar over ophouden" denk ik steeds vaker. De een heeft nog gruwelijker verhalen dan de ander, wel of niet gestaafd met (on)betrouwbare cijfers. Feit is dat wij daar niet wonen en niet de dagelijkse ellende meemaken (aan beide kanten). Het conflict is te gecompliceerd om alle aspecten te kunnen overzien welke tot een gefundeerde mening kunnen leiden.

1 Reactie
bobbono
bobbono1 feb. 2010 - 15:10

En dus maar weer het cda kiezen ???????