Joop

Vrouwen die gedwongen worden te werken zonder loon

  •  
08-03-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
141 keer bekeken
  •  
3312715338_d95ee4fe52_o

© cc-foto: Kayla Sawyer https://flic.kr/p/63JwRG

Wie ook zonder loon moest werken is Cindy, een andere bijstandsgerechtigde. Al jaren werkt ze via de sociale werkvoorziening maar zonder loon.
3312715338_d95ee4fe52_o

© cc-foto: Kayla Sawyer

Vandaag is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Deze dag heeft grote betekenis. In de hele wereld gaan vrouwen de straat op voor gelijke rechten. Ook in Nederland vieren we Internationale Vrouwendag steeds uitbundiger. De geschiedenis van deze dag gaat terug naar 8 maart 1908 toen textielarbeiders in New York de eerste staking door vrouwen organiseerden. Zij verzetten zich tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de industrie en eisten ‘brood en rozen’. De socialistische vrouwenbeweging heeft onder leiding van Clara Zetkin een aantal jaren later 8 maart uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag.
Hoewel de vrouwenbeweging ons de afgelopen eeuwen veel heeft gebracht, is er ook nu veel te doen. Veel vrouwen werken hard (betaald en onbetaald) maar kunnen toch niet rondkomen. Zij hebben kleine, onzekere contracten in de zorg, schoonmaak en catering. Als bijstandsgerechtigden hebben vrouwen vaak te maken met het fenomeen van werken zonder loon. Zij zijn vaak bezig met overleven in plaats van leven.
Vakbond FNV heeft onlangs een rapport uitgebracht over werken zonder loon en verdringing van betaald werk door onbetaald werk: Verdringing door re-integratie trajecten en ‘vrijwilligers’ werk , FNV visie en ervaringen. In dit rapport staan ervaringen centraal van bijstandsgerechtigden die werken maar toch geen loon ontvangen. Dit gebeurt vanuit de Participatiewet onder de noemer van begeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk. Dat mag niet leiden tot verdringing van betaald werk. Zo staat ook in de wet. Toch is dat wat er in de praktijk gebeurt omdat gemeenten en werkgevers lang niet altijd toetsen op verdringing.
In plaats van brood en rozen krijgen mensen te maken met werken zonder loon. Dit heeft naast steeds strengere wetten en regels voor werkzoekenden alles te maken met de individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer onzekere banen met onzekere contracten en een moordende concurrentie. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld met weinig bestaanszekerheid. Ook zijn veel publieke banen zoals in de zorg, openbaar vervoer en publieke diensten weg bezuinigd.
Door de bezuiniging van het vorige kabinet zijn tot wel 60.000 mensen hun baan in de zorg verloren. Verzorgend personeel in verzorgingshuizen zoals helpenden, gastvrouwen en voedingsassistenten maar ook huishoudelijke hulpen vanuit de  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Juist zij komen moeilijk aan de bak vanwege hun opleiding en leeftijd. De FNV constateert dat dit werk nu voor een belangrijk deel door vrijwilligers en als tegenprestatie vanuit de bijstand wordt gedaan. Zonder loon wel te verstaan.
Neem Petra, een bijstandsgerechtigde uit Amsterdam. Vanuit de bijstand volgde zij een leerwerktraject waarbij ze twee jaar lang vier dagen per week onbetaald werkte als helpende in een verzorgingshuis. Tegelijkertijd ging ze een dag per week naar school om het diploma voor helpende in de zorg te verkrijgen. Zij haalde dit diploma na twee jaar en zou die baan eindelijk krijgen in het verzorgingshuis. Toen kwam de bezuiniging en ging de baan aan haar neus voorbij. Maar een half jaar later moest ze een participatieplaats invullen van de gemeente. Ze moest werken als helpende in haar eigen verzorgingshuis! Met diploma maar nog altijd zonder loon.
Wie ook zonder loon moest werken is Cindy, een andere bijstandsgerechtigde. Al jaren werkt ze via de sociale werkvoorziening maar zonder loon. De laatste keer dat ze er heeft gewerkt voor drie maanden moest ze bollen prikken. Werk wat sociale werkvoorzieningen binnenhalen voor arbeidsgehandicapten maar waar ook niet arbeidsgehandicapten zoals Cindy aan moeten werken. Met een verschil: de arbeidsgehandicapte die krijgt er (geheel terecht) loon voor. Cindy niet. Terwijl ze diploma’s heeft, kan en wil werken, wordt ze zelfs als ze werkt oneerlijk behandeld.
Dit leidt ook nog eens tot verdringing van het werk van arbeidsgehandicapten. De FNV heeft berekend dat in 2019 bijna 17.000 uitkeringsgerechtigden meer dan drie maanden met slechts behoud van uitkering werkten. Een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen de Participatiewet werd ingevoerd. Zo zijn er talloze verhalen van vrouwen, jong en oud, die gedwongen worden te werken zonder dat er loon tegenover staat.
Terwijl in ons land het wettelijk minimumloon (geen vetpot) de bodem van het loongebouw zou moeten zijn. De norm is immers dat bij werken loon hoort, ten minste het wettelijk minimumloon of het CAO-functieloon. De Tweede Kamer erkent dit probleem en heeft een aantal jaren geleden in meerderheid voor onze initiatiefwet verdringingstoets gestemd. Hiermee krijgen gemeenten, werkzoekenden en werkgevers een instrument in handen om verdringing te voorkomen.
Deze wet wordt morgen in de Eerste Kamer besproken. Iedereen, van links tot rechts, van gemeenten tot bonden en werkgevers is het met elkaar eens: wij willen geen verdringing van betaalde banen door onbetaalde banen. Als dat zo is, dan is het nu de tijd om de daad bij het woord te voegen. De verschillende partijen in de Eerste Kamer hebben het laatste woord om werken zonder loon te stoppen. Voor Petra en Cindy, voor alle vrouwen (en mannen) die toen en nu strijden voor brood en rozen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mrt. 2021 - 10:48

Wopke Hoekstra zal dat niet gaan oplossen ben ik bang. Sterkte voor al die vrouwen. Ik heb respect voor hen. Nu de overheid nog! Nu de kiezers nog! En dan de bijstand steeds maar verder verlagen omdat mensen anders niet aan het werk gaan, dan zijn ze nog goedkoper. De labbekakken in Den haag weten er wel raad mee! De kloof tussen werken en niet werken moet groter steeds groter. Immers werken moet lonen. Nu het Europese parlement de onschendbaarheid van politici heeft opgeheven, moet dat voor het gerecht dagen toch mogelijk zijn. Ik dacht dat de slavernij was afgeschaft!

[verwijderd]
[verwijderd]8 mrt. 2021 - 19:24

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
itsme3
itsme38 mrt. 2021 - 20:47

Kees, Gelukkig dreigt Biden niet om mensen die hem niet zijn zin geven volledig te ruïneren. In tegenstelling tot Trumpie

ZonderNaam2
ZonderNaam28 mrt. 2021 - 13:58

"Zo zijn er talloze verhalen van vrouwen, jong en oud, die gedwongen worden te werken zonder dat er loon tegenover staat." Zonder dat er EXTRA loon tegenover staat. Onder de streep is veelal de bijstandsgerechtigde die ter werk gesteld wordt alsnog te benijden boven de persoon die het alleen met een inkomen tegen minimumloon moet redden. Ik ben het ermee eens dat werk moet lonen, maar zorg dan eerst dat we van het begrip armoedeval (het effect dat optreedt wanneer iemand met een uitkering er in inkomen op achteruitgaat als hij of zij een betaalde baan krijgt) afkomen in Nederland. Want op het moment loont werk dus niet voor de laagste economische klassen, en daar begint het probleem.

Buitenstaander
Buitenstaander8 mrt. 2021 - 12:18

Even los van Internationale Vrouwendag (PS: Moeten we dat maar opheffen nou velen zo graag gender neutraal bepleiten....?) is de discussie tweeledig: * Minimum loon omhoog: Prima, doen en niet zeuren over evt banenverlies * Arbeidstegenprestatie voor (bijstands)uitkering: Als dat geen reguliere banen verdringt; en helpt om weer opgenomen te kunnen worden in het arbeidsproces, immers bijstand was altijd bedoeld als overbrugging, niet als een onnodig eindeloos proces zonder 'aansluiting'.

4 Reacties
Martin007
Martin0078 mrt. 2021 - 13:53

Beste Norm, je snapt er helemaal niks van. De allerbelangrijkste oorzaak van werkeloosheid is al sinds de industriële revolutie: machines. Die het werk van mensenhanden overbodig maken. De tweede belangrijke oorzaak van werkeloosheid is tweeverdieners. Als de regering ondernemingen zou dwingen om mensen met een uitkering een VASTE baan te geven, dan zouden echter meer dan 400.000 tweeverdieners hun koophuis in de verkoop moeten gooien en zouden de huizenprijzen zakken als een baksteen. Bijkomend voordeel van al die werkelozen: je kunt ze gratis laten werken bij van allerhande ondernemingen tot supermarkten aan toe. Moderne slavernij. Als wij vandaag de mensen met een werkeloosheidsuitkering een baan geven, gaan morgen de mensen met een minimum loon werkgevers met een vacature onder druk zetten en stijgen de lonen als een gek. En dát moet tot elke prijs worden voorkomen. Want dan zijin de vriendjes van de VVD de sigaar. En dát kan toch niet de bedoeling zijn.

Marinus Calamari
Marinus Calamari8 mrt. 2021 - 14:11

Het hele idee van de bijstand is dat je er onvoorwaardelijk recht op hebt. Die overbrugging van baan naar baan is vooral ook een confabulatie van rechts, en hoewel ik voor re-integratieprojecten ben, hebben die in ons huidige systeem meer te maken met armen uitbuiten als goedkope arbeidskrachten dan met re-integratie. Tenslotte moet je als er sprake is van een arbeidsprestatie i.v.m. een uitkering serieus gaan overwegen om de arbeidsprestatie "een baan" te gaan noemen en de uitkering "salaris".

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2021 - 14:32

@ Norm Jij schrijft: en helpt om weer opgenomen te kunnen worden in het arbeidsproces, immers bijstand was altijd bedoeld als overbrugging, niet als een onnodig eindeloos proces zonder ‘aansluiting’. Het helpt zelden. Eind 2017 liet werk en inkomen in Rotterdam 600 werklozen die een baan gevonden hadden een enquête invullen waarin zij zich konden uitspreken over de bijdrage van W&I aan hun succes. Ongeveer 90 % meldde dat die bijdrage is niet was. In januari is het rapport aangeboden aan de Rotterdamse gemeenteraad. Ik kan het niet meer vinden maar mocht jij het vinden lees dan de bijlage met uitspraken over de re-integratie begeleiding. Dan wil je gelijk al die re-integratie opschorten. De enige aanpak die zin heeft is een traject zoals Petra hierboven. Echter met een harde garantie van de werkgever dat hij haar aanneemt en liever een opleiding op niveau 3 inplaats van 2. En als Petra dat niet aan kan moet je die aansluiting maar vergeten. De realiteit is dat er niet voor iedereen een baan is.

rvb2
rvb28 mrt. 2021 - 14:59

Natuurlijk moet je wel ingrijpen als bedrijven mensen gaan ontslaan omdat de bedrijven een fatsoenlijk loon moeten betalen. Bedrijven moeten niet zeuren dat mensen niet in armoede willen leven. Als iemand werkt hoort diegene daarvoor minimumloon te krijgen, dat is meer dan een uitkering. "Werken moet lonen" is toch ook iets waar rechts het mee eens is?

MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 10:52

"Voor Petra en Cindy, voor alle vrouwen (en mannen) die toen en nu strijden voor brood en rozen" Nou precies. Ik begrijp helemaal niet waarom dit onderwerp in deze column rondom vrouwen gepositioneerd is. Hoewel ik zo mijn bedenkingen heb met betrekking tot een basisinkomen (het geld land ook daar waar het niets toevoegt en kan niet meer ingezet worden daar waar nodig) heeft dat principe rondom het in deze column geschetste probleem wél heel wat positieve kanten. Die hele noodzaak tot 'controle en repressie omdat anders het 'draagvlak' verdwijnt' wordt daarmee weggenomen. Kunnen we (op dat punt) weer op een normale manier met elkaar omgaan. En eerlijk gezegd heb ik er zelf geen moeite mee om mensen die géén extra stapje willen zetten (maar het wel zouden kunnen) dat ook niet doen omdat dit alleen maar ten koste gaat van degene die wél een stapje extra willen zetten En als ik dan een keuze mag maken... Zolang de uitkering dan ook maar echt voldoende is voor degene die geen extra stapje kunnen doen hier toch nog (indirect) toe gedwongen worden én voldoende is om een alternatieve voor hun eigen gevoel zinnige tijdsbesteding te kunnen bekostigen.

4 Reacties
MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 11:13

Zelf had ik het liefst overigens het liefst een perspectief wissel gezien. Mensen met weinig middelen zijn niet te benijden. Wat is in godsnaam de reden om een ontzettende hoeveelheid controlemechanismen in stand te houden? Degene waar al die 'controle' voor in het leven is geroepen, profiteren die of doen ze zich toch vooral zelf tekort? En zelfs als je vind dat ze profiteren... waarom moeten daar degene die niet anders kunnen daar de dupe van worden, want met name deze groep is het slachtoffer van alle mechanismen die er van uit gaan dat het uitgangspunt is dat je geen steun van de samenleving verdient tenzij je kunt bewijzen dat je dat wel doet (in plaats van het verdienen van de steun als uitgangspunt te nemen). Waarom dan niet gewoon accepteren dat er ook mensen zijn die in principe wel zouden kunnen maar blijkbaar tevreden genoeg zijn met de weinige middelen? Ze profiteren niet niet, ze straffen zich zelf. Maar goed, die perspectiefwissel zit er blijkbaar niet en zullen we wel nog jaren blijven hangen in een controle cultuur die géén winnaars (ook voor de control adepten is dit extra duur en ineffectief) kent maar wel uitwassen (denk aan de zorgtoeslagen).

Karingin
Karingin8 mrt. 2021 - 12:55

"waarom dit onderwerp in deze column rondom vrouwen gepositioneerd is. " Omdat het Vrouwendag is slimmerik

Martin007
Martin0078 mrt. 2021 - 14:01

MG1968, Wat iedereen schijnt te vergeten, is dat die controle wordt gedaan door een idioot aantal mensen. Mensen met veelal een MBO of HBO diploma. Die controle is nergens voor nodig, want als werkeloze Pietje een baan krijgt, is Jantje plotseling werkeloos. Ik bedoel, met meer controle krijg je niet meer banen. Echter, waar veel vraag naar is, is mensen die willen werken in onderwijs of gezondheidszorg. De vele mensen die nu als controleur van werkelozen werken, kunnen zich ook om laten scholen tot verpleegkundige of leraar. Voor mijn part met behoud van salaris en gratis onderwijs. De werkeloze mensen hebben vaak een LBO (of geen) diploma. Die kun je niet inzetten voor die beroepen. Verder maakt het qua overheidsuitgaven niets uit of je een ambtenaar van de gemeente betaalt of een leraar/verpleegkundige. Voor onderwijs en zorg maakt het wél uit. Die krijgen minder werkdruk.

MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 14:47

"Omdat het Vrouwendag is slimmerik" Oeps.

Jozias2
Jozias28 mrt. 2021 - 10:11

Heel verhaal waarom vrouwen zonder loon werken zonder enige onderbouwing waarom dit specifiek vrouwen treft. En verder blijft men hangen in het frame dat "er veel publieke banen zoals in de zorg, openbaar vervoer en publieke diensten zijn weg bezuinigd". Gemakshalve wordt vergeten dat er grote tekorten zijn aan mensen, een zeer lage werkeloosheid en initiatieven om personeel te werven: https://nos.nl/artikel/2004326-20-miljoen-voor-banen-in-openbaar-vervoer.html Van de 9 miljoen werkenden in Nederland werken er maar liefst 1,3 miljoen mensen in de zorg. https://www.zorgvisie.nl/thema/personeel/ Er zijn destijds inderdaad laag gekwalificeerd personeel ontslagen maar sindsdien zijn er alle mogelijkheden geweest om weer tegen betaling terug te keren. https://www.ad.nl/binnenland/tekort-aan-handjes-zorg-smeekt-ontslagen-werknemers-terug-te-keren~afc62522/ Dat vraagt om een wat verdergaande analyse waarom deze mensen niet uit de bijstand en aan het werk komen dan enkel wat anekdotisch bewijs.

2 Reacties
Martin007
Martin0078 mrt. 2021 - 14:07

Jozias, volgens mij klopt er niets van je verhaal. De mensen in de zorg zijn ontslagen omdat de regering de zorginstellingen minder geld gaf. Dat geld hebben ze er nog steeds niet bij gekregen. En dat gáán ze ook niet krijgen. Sterker nog, steeds meer verzorgingingshuizen worden gesloten en dus ook meer personeel ontslagen. De reden is duidelijk: de liberale partijen willen dat alle overheidstaken worden overgenomen door een onderneming. Maar bijna niemand kan een kamertje in een verzorgingstehuis van zijn eigen geld betalen. En dus? Juist: wordt de hele boel dicht gegooid. De oorzaak van al deze ellende: het onbegrijpelijke en niet uit te leggen stemgedrag van de bevolking. En volgens de peilingen verandert daar vooralsnog niets aan. Alle mensen die VVD - PVV - Forum - D66 - CDA of PvdA stemmen wens ik veel succes in de nachtwakersstaat die zij zelf aan het creëren zijn.

Jozias2
Jozias28 mrt. 2021 - 18:31

@martin Er was minder behoefte aan laag gekwalificeerd personeel en meer behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel, Lees het artikel van het AD, Google een op vacatures in de zorg, er is een enorme vrijwillige uitstroom. Als je gekwalificeerd bent kun je in de zorg altijd aan de slag. En al die vacatures betekend dat er formatie en geld beschikbaar is. En ja ook was er een brede maatschappelijke visie dat ouderen het best zolang mogelijk (met ondersteuning) thuis kunnen blijven wonen.

Antje4
Antje48 mrt. 2021 - 9:49

Dit zijn duidelijke voorbeelden van moderne slavernij. En die Participatiewet? Wie heeft dat verzonnen? Iemand met een bepaalde staat van dienst wordt na boventalligheid behandeld alsof je een beperking hebt (met alle respect overigens). Het UWV? Laat me niet lachen. Doet werkelijk helemaal niets. Ik zou zeggen: verplicht omscholen, en dan wel op ieders eigen niveau. Dus de mensen die willen werken, maar in de bijstand zitten: het is NIET jullie schuld!!!! Er is ontzettend veel mis met het systeem. En dan die meneer Hoekstra, die de ww naar één jaar wil terugbrengen. Die weet echt helemaal niet wat er voor ellende speelt onder de welwillende mensen die nu thuis zitten. En laten we het a.u.b. niet hebben over Mark R., want dan kan ik nog wel ff doorgaan. Participatie. Hahahaha.....

1 Reactie
Martin007
Martin0078 mrt. 2021 - 14:14

Antje, je hebt het mis. Hoekstra weet wel degelijk wat voor ellende er speelt onder de welwillende mensen die nu thuis zitten. CDA is een ander woord voor VVD. Het is geen toeval dat het CDA meestal met de VVD samenwerkt. Met veel enthousisasme. Dat iedereen het CDA een middenpartij noemt, daar kan ik niets aan doen. Die onzin is de wereld in geholpen door Frits Wester, politiek commentator bij RTL. Maar Frits was ook campagneleider van Jan Peter Balkenende, de man van "Eigen verantwoordelijkheid, de overheid trekt zich terug". Uit het feit dat Hoekstra de WW wil verkorten (om ze later af te kunnen schaffen) blijkt dat Wopke die uitspraak nog lang niet is vergeten. Voor de zoveelste keer. Liberaal betekent: geen overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven. Geen uitkeringen, subsidies of toeslagen en alle overheidsinstellingen moeten een commercieel bedrijf worden. Voor zover dat nog niet het geval is.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2021 - 9:40

Iemand die in 2 jaar het diploma helpende behaald heeft een basiskwalificatie voor de ouderenzorg. Zonder dit diploma geen kans op een baan. Met het diploma een kans. Meer is het niet. Veel jongeren volgen dezelfde opleiding in de zogenaamde BOL-variant. Dus werken als onbetaald stage lopen. Petra heeft dus als tweedekanser een beroepskwalificatie behaald. Dat is een succes. Blijkbaar heeft zij nooit eerder een MBO afgerond. Dat Petra een salaris zou moeten krijgen is onzin. In de meeste ouderenzorg instellingen zijn er geen betaalde banen voor mensen zonder diploma. En als zij salaris zou krijgen is dat een leerling salaris als parttimer die 20 uur per week werkt. Dat levert minder op dan een bijstandsuitkering en veel gedoe met de dienst werk en inkomen en gezeur met de belastingdienst over toeslagen. Verstandig dat het reïntegratiebedrijf dit met behoud van uitkering heeft georganiseerd. Dat biedt financiële zekerheid. Ik kan maar twee mogelijke fouten bedenken bij dit verhaal. Petra had een onkosten vergoeding moeten krijgen van 150 netto per maand. Dat had zij zonder meer mogen ontvangen zonder consequenties voor uitkering en toeslagen als vrijwilligersvergoeding. Voor iemand in de bijstand ik 150 netto per maand een mooi bedrag. En er hadden hardere afspraken gemaakt moeten worden over het dienstverband na diplomering. Verder prima traject en onterechte SP kritiek. Het verhaal van Cindy laat zien waarom die WSW dicht moet. Het is zinloos werk dat niet bijdraagt aan perspectieven op de arbeidsmarkt en het zijn banen die onvoldoende opleveren om als werkgever een normaal loon uit te betalen. Als de WSW wordt gesloten is het probleem van Cindy ook opgelost. Het is de SP die vindt dat die bedrijven moeten doormodderen. Als de SP geen verdringing wil moet de partij eens kritisch kijken naar het eigen beleid. Want dat is naast het VVD beleid een van de redenen waarom deze mensen in zo'n lullige positie terecht komen. De SP veroorzaakt mede het probleem. Een bijdrage van de oplossing moet van hun ook niet verwacht worden.

14 Reacties
MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 11:19

Het wantrouwen waarmee wij mensen bezien verblind nogal. En dat is m.i. de oorzaak van nogal wat van dit soort problemen. Het gaat zelfs zo ver dat wij mensen initieel als profiteurs zien omdat ze er wel eens voor zelf gekozen kunnen hebben om in een k*t situatie te zitten. Van de zotte.

MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 11:29

"Het verhaal van Cindy laat zien waarom die WSW dicht moet." N.a.v. eerdere discussies rondom dit thema moet ik je eerlijk zeggen dat ik wat dit betreft wel een draai gemaakt heb en het nu wel met je eens ben. Maar wel met een dikke mits. Mits voor Cincy genoeg middelen beschikbaar staat om een (indien gewenst) voor haar zinnige dagbesteding te kunnen bekostigen. Het liefst geheel door haar zelf te bepalen dus deel van haar inkomen. Dat zie ik echter niet gebeuren in de huidige constellatie van ideeën binnen Nederland. Daarin is immers de norm dat iemand die niet werkt alleen in leven gehouden moet worden. En zeker niets meer. Zolang dat de dominante norm is ben ik niet bereid om de WSW te laten vallen omdat er voor de deelnemers géén ander, laat staan beter alternatief is De mening dat dat er zou moeten zijn (zoals jij en ik blijkbaar vinden) wordt klaarblijkelijk niet gedragen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mrt. 2021 - 12:09

[In de meeste ouderenzorg instellingen zijn er geen betaalde banen voor mensen zonder diploma. ] Elders ook zo langzamerhand niet/nauwelijks vermoed ik. Huishoudelijk werk in is er natuurlijk nog wel.

Martin007
Martin0078 mrt. 2021 - 14:19

Daan en MG. De WSW was bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap, die gewoon bij geen enkele onderneming een baan krijgen. Punt. De kritiek gaat over het feit dat de gemeente mensen met een werkeloosheidsuitkering bij die WSW bedrijven laat werken ZONDER LOON. Kortom, die werkelozen zijn NIET arbeidsgehandicapt en horen dus ook NIET thuis in de WSW. Maar een WSW bedrijf is eigendom van een aantal gemeenten. Zou dát misschien de verklaring zijn? GELD GELD GELD. En mensen? Mwoah. De VVD is niet de oplossing, maar het probleem.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2021 - 14:24

@ MG1968 Jij schrijft: Daarin is immers de norm dat iemand die niet werkt alleen in leven gehouden moet worden. En zeker niets meer. Dat is inderdaad een serieus probleem. Ik hoop dat die opvatting gaat veranderen. Ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd maar het tempo van verandering van opvattingen zou wat sneller kunnen. Maar uiteindelijk verricht niemand meer 40 jaar lang 40 uur per week betaalde arbeid. Er is gewoon niet genoeg werk te doen. Nu zitten we op de koers dat die nieuwe werkelijkheid ons allemaal gaat overvallen en ik zou liever zien dat Nederland of West-Europa erop zou anticiperen. Het grote voordeel daarvan is dat je dan vorm geeft aan je toekomst in plaats van verandering die je gaan overkomen. Maar we leven helaas in een samenleving waar de mensen die gaan proberen veranderingen tegen te houden de meerderheid vormen. Ik denk overigens dat Cindy gewoon een rol moet hebben in het leefbaar houden van de woonomgeving. Door bloembollen te planten met een budget van de woningbouwcoöperatie of de vereniging van eigenaren. En vergelijkbare dingen waar ook anderen plezier aan beleven. Als ze wil.

MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 16:12

@Martin007 Ik vind dat niemand 'tewerkgesteld' (dus tegen hun zin) moet worden bij de WSW of waar dan ook. Dat laat onverlet dat voor verschillende arbeidsgehandicapten (vrije keuze!) de sociale werkplaatsen een toegevoegde waarde hadden, waarbij de betaling van secundair belang was. Of dat komt doordat de samenleving nogal (onterecht) uitstraalt dat je niets 'waard' bent als je geen werk en sommigen dat waardeoordeel overgenomen hebben of dat de motivatie meer intrinsiek is maakt niet eens zo veel uit. De sociale werkplaats vervulde een plaats. Natuurlijk is dwang hierbij uit den boze en wordt de sociale werkplaats gebruikt voor een doel waarvoor het niet opgericht en niet toegerust is. Van alle kanten fout dus. Wel kunnen we nog wel een boompje opzetten wat arbeidsgehandicapt is. Want onder jou definitie van de doelgroep (die gewoon bij geen enkele onderneming een baan (kunnen) krijgen) valt met zeer grote waarschijnlijkheid ook Cindy.

MG1968
MG19688 mrt. 2021 - 16:20

"Maar we leven helaas in een samenleving waar de mensen die gaan proberen veranderingen tegen te houden de meerderheid vormen." Het is goed om te beseffen dat een opleving van conservatisme logisch plaats vindt in een tijdgewricht waar progressiviteit gevraagd is om de toekomstige problemen aan te kunnen. Niet alleen de mens als individu maar ook als groep heeft angst voor verandering en flakkert dan natuurlijk op als die verandering onontkoombaar lijkt. Het conservatisme (en daarmee rechts in zijn algemeenheid) lijkt nu alleen het tij mee te hebben maar het is ook bij degene onder hen die wel wat meer maatschappelijk processen kunnen overzien tegen beter weten in. De handrem waarvan je weet dat hij de voorwaartse beweging niet zal stoppen. Na een 'breekpunt' gaan de veranderingen ineens heel snel.

Zapata
Zapata8 mrt. 2021 - 17:05

@DO /Maar uiteindelijk verricht niemand meer 40 jaar lang 40 uur per week betaalde arbeid/ Jij misschien niet maar ik ben in januari de 46 jaar ingegaan en mag dus stoppen na 52 jaar. En dat heb ik allemaal te danken aan de PvdA die 65 blijft 65 liep te mekkeren maar dat opgaven. Net zoals ik de participatiewet te danken heb aan de PvdA en me naast mijn fulltime baan als mantelzorger (vrouw zwaar gehandicapt) moet verdedigen tegen UWV en andere instanties. Je zeurt graag over de SP maar bent gewoon het zoveelste systeempoppetje wat dezelfde ouwe koek verkoopt. Niet te vreten maar retorisch gezien doe je het aardig. En je schijnt er alle tijd voor te hebben. Zeker al gestopt met werken na 40 jaar?

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2021 - 7:43

@Martin007 De WSW was bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap, die gewoon bij geen enkele onderneming een baan krijgen. Punt. Dus is de logische conclusie dat zij niet in staat zijn te werken. Geef die mensen dan ook geen nepbaan. Punt. @ Zapata Jij schrijf: Jij misschien niet maar ik ben in januari de 46 jaar ingegaan en mag dus stoppen na 52 jaar. Ik schreef eerder: Ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd maar het tempo van verandering van opvattingen zou wat sneller kunnen. Maar uiteindelijk verricht niemand meer 40 jaar lang 40 uur per week betaalde arbeid. Er is gewoon niet genoeg werk te doen. Je begrijp dus zelfs niet uit deze zinnen dat ik de toekomstige situatie schetste en niet het verleden. Opvattingen van jou en de SP zijn over 20 jaar geheel nutteloos. Daar moeten de volgende generaties vanaf. Het zou mooi zijn als dat besef bij jou zou ontstaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mrt. 2021 - 9:33

Dat uiteindelijk niemand meer 40 jaar lang 40 uur per week betaalde arbeid verricht heeft ook te maken met de emancipatie. Het ideale 1950 gezin met een mannelijke kostwinner en een vrouwelijke huisvrouw gaat (hopelijk) verdwijnen voor een egalitaire rolverdeling waarbij ook mannen hun deel leveren aan huishoudelijk werk en zorg voor eventuele kinderen. Gezien de instabiliteit van relaties zullen vrouwen ook in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien als ze niet in armoede willen vervallen.

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2021 - 12:42

@ DanielleDefoe Jij schrijft: Dat uiteindelijk niemand meer 40 jaar lang 40 uur per week betaalde arbeid verricht heeft ook te maken met de emancipatie. Natuurlijk. Vrouwen willen en hebben al een grotere een rol in het arbeidsproces. De komende generaties mannen willen van betekenis zijn in de opvoeding, er ontstaat een andere balans werk en privé. Dat zijn allemaal nieuwe mechanismes aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Mensen willen ook niet meer levenslang in dezelfde baan. Maar hier denk ik meer nog aan de verandering aan de vraagkant. De vereiste kwalificaties gaan omhoog, arbeidsplaatsen verdwijnen door robotisering. Meer eenvoudige arbeid verdwijnt gewoon. De omvang van de arbeidsmarkt gaat krimpen. Er moet dus minder gewerkt worden. Die confrontatie tussen vraag en aanbod wordt ook nog eens beïnvloedt door externe ontwikkelingen demografische ontwikkelingen, emigratie en immigratie, de mondialisering, de flexibilisering van productieketens en een waslijst aan andere factoren. Dat hele systeem van factoren gaat er voor zorgen dat werk geen weektaak meer is. Maar de meeste mensen hier willen niet zo ver vooruit kijken, die willen gewoon dat alles blijft zoals het was. En dat heeft weinig zin.

Zapata
Zapata9 mrt. 2021 - 16:22

@Ouwens. Je beseft zelf niet hoe nutteloos je bent geworden na veertig jaar dezelfde retoriek. Niets bereikt maar constant anderen de maat nemen. Powerpoints en spreadsheets. Daarmee sturen de Ouwens van Nederland miljoenen mensen. Je kan het niet vreten maar het ziet er wel kek uit als je het uitprint. Je hebt geen dag in je leven echt gewerkt Ouwens en je hebt ook geen dag in je leven echt gestudeerd.

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2021 - 17:50

@ Zapata Jij schrijft: Je beseft zelf niet hoe nutteloos je bent geworden na veertig jaar dezelfde retoriek. Ik besef heel goed hoe nutteloos ik ben. Aan het einde van mijn loopbaan. Nieuwe generaties niet meer vertellen hoe het moet. Soms een beetje mensen steunen en coachen als ze dat nodig hebben. Maar zeker niet zelf aan het stuur. Ik besef exact hoe nutteloos ik ben. Het is niet meer aan mij. Bij jou is dat besef nog steeds niet doorgedrongen. Jij hebt braaf je hele leven gedaan wat je opgedragen werd, nooit een stapje harder, nooit het plezier om het super te deon, altijd ondergedompeld in zelfmedelijden. Want jij bent mantelzorger. Nu neem ik jou de maat. Met deze tekst. Degene die doorgaans alle anderen de maat neemt ben jij. Dat is de enige ambitie die je hebt.

Zapata
Zapata9 mrt. 2021 - 23:14

/Jij hebt braaf je hele leven gedaan wat je opgedragen werd, nooit een stapje harder, nooit het plezier om het super te deon, altijd ondergedompeld in zelfmedelijden. Want jij bent mantelzorger. Nu neem ik jou de maat. Met deze tekst./ Zelfs je kennis van mensen stelt niets voor Ouwens. Komt ook weer uit de surrealistische wereld van de spreadsheets. Ziet er leuk uit op papier. Wat laat je achter en wat heb je bereikt? Buiten de algemeenheden die je dagelijks poneert. Ben sinds een jaar mantelzorger Ouwens en ben er keihard mee geconfronteerd wat PvdAers zoals jij voor anderen betekend hebben. Helemaal niets. Maar dat wist ik al 30 jaar geleden. Voor mij is dat niet erg, wel voor haar. Want zij kan zich niet meer staande houden in een wereld die jij mede geholpen hebt te creëren. Met je dooddoeners. Ik zorg voor haar en dat is mijn waarde dus ik zie niet in hoe jij mij de maat kan nemen. Ik heb voor heel veel mensen werkelijk iets kunnen betekenen. Niet alleen op papier. En niemand heeft mij ooit iets opgedragen en ik heb alles zelf gedaan en betaald. Ook de titels Ing en Drs.