Joop

Vrijheid van meningsuiting versus cancel culture en sensitivity

  •  
20-05-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
954 keer bekeken
  •  
14519428302_00c4ae9b03_k

© cc-foto: Ronnie Pitman

Als journalist/schrijver krijg je steeds vaker te maken met een publiek dat een humoristische of relativerende reactie op dingen als de omgang met minderheden of ons kolonialistische verleden niet op prijs stelt
Nico Haasbroek becommentarieert wekelijks ontwikkelingen in de media.
Dwalend door mijn online archief lees ik ergens in de rubriek over mij als ‘De mislukte dichter’: ‘De normen worden alsmaar strammer, dat vindt Nicolaas best jammer.’ Dit zinnetje slaat op de zin- en oeverloze discussie over Zwarte Piet en de naam Nicolaas is zowel mijn naam als die van de Sint, die wit is.
Als journalist staat de vrijheid van meningsuiting hoog in mijn vaandel. En van censuur, die meestal op zelfcensuur neerkomt, moet ik eveneens niks hebben. Dat zijn een soort basiswaarden waarmee ik ben opgegroeid. Mede daarom ben ik blij dat je op Joop.nl kan schrijven wat je wilt en ik realiseer me heel goed hoe bijzonder dat is. In veel landen mag je dat niet. Ook zal ik tot mijn dood toe uw recht verdedigen om het mij oneens te zijn. Hoe belachelijk ik uw vaak achter een schuilnaam verstopte onzin ook vind. Flap het eruit. Die Gedanken sind frei. Zelf kraam ik ook vaak wartaal uit.
In de jaren zestig en zeventig waren we in de media behoorlijk grensverleggend actief. Dat was een vrolijke en spannende tijd. Bij de VPRO imiteerden we in een fake uitzending de revolutie in het Amsterdam van toen. Fake news is dus niet iets nieuws. In het blad Aloha Interviewden we Anne Frank alsof ze nog op een verborgen plek leefde. En we staken als vrije journalisten de draak met initiatieven waarmee we ook wel sympathiseerden. In de NRC van gisteren las ik een mooi verhaal over ‘zelfdenker’ Karel van het Reve, die nooit een blad voor de mond nam. Wat mis ik zijn kritiek (in verloren ogenblikken blader ik graag door zijn verzameld werk) en wat kan ik soms terugverlangen naar die oude tijd.
De jaren waarin we ondertussen zijn beland worden gekenmerkt door allerlei vormen van nieuw moralisme. Daarbij vallen de termen cancel culture en sensitivity reader. In de mannenkrant voor bejaarden Argus schreef Joost Swanborn er een goed stukje over. Hij memoreert het idiote ontslag van New York Times redacteur Donald McNeill, omdat die in een discussie met studenten het n-woord had gebruikt. Ten tweede verwijst hij naar het besluit van Marieke Lucas  Rijneveld om bij nader inzien af te zien van het vertalen van een gedicht van de zwarte dichteres Amanda Gorman. De Catalaanse Shakespearevertaler Victor Obiols, die Gorman niet mocht vertalen wegens een verkeerd profiel, gaf als commentaar: “Als ik geen dichter kan vertalen omdat die een jonge, donkere, 21 ste -eeuwse Amerikaanse vrouw is, kan ik Shakespeare niet vertalen omdat ik geen zestiende-eeuwse Engelsman ben.”
Swanborn gaat er, doelend op dat nieuwe moralisme, nog harder tegenaan: “Scheer je weg met die flauwekul! ‘Gekwetst’ wil nog niet zeggen dat je gelijk hebt, zo’n sensitivity reader heet elders gewoon ‘censor’ en ‘begrip’ betekent capitulatie – erger nog: collaboratie. Ik ben het hartgrondig met zijn kritiek op wat hij ‘de inquisitie der fantasieloze fanatici’ noemt, eens. Moet ook steeds aan denken aan cabaretiers die geen grappen meer over de islam durven te maken. ‘Flikker toch op’. (citaat Youp van ’t Hek)
Correspondent Bas Blokker signaleerde in een achtergrondverhaal in de NRC (22/2/21): Als het over racisme en ongelijkheid gaat zijn de gevoeligheden in de Verenigde Staten groot. Er is in het debat weinig ruimte om iets afwijkends te zeggen. Blokker heeft het over de wisselwerking tussen links-kritische lezers en links-sensitieve redacteuren. Ik merk dat dit ook in Nederland speelt. Als journalist/schrijver krijg je steeds vaker te maken met een publiek dat een humoristische of relativerende reactie op dingen als de omgang met minderheden of ons kolonialistische verleden niet op prijs stelt.
Mijn dochter mengt zich in het gesprek. “Ja, de tijden veranderen. Ik vind dat ook, maar ik denk dat de meerderheid het met jou eens is.” “Dat betwijfel ik. Jij zal daarbij misschien de zwijgende meerderheid die wil dat zwarte Piet zwart blijft op het oog hebben, maar ik vrees dat de meeste mensen bang zijn voor radicale meningen” “Waarom draait vrijheid van meningsuiting zo vaak op iets onaardigs uit?” verzucht mijn dochter. Een vraag waar ik het mee kan doen.
Toch zal ik zolang ik leef op de bres blijven staan voor het vrije woord. Fortuyn, Theo Van Gogh en talloze anderen zijn ervoor gestorven. Ik mag er dan overwegend progressieve opvattingen op na houden, weet dat ik mij tevens vele uren laaf aan de provocerende en omstreden taal van mijn favoriete schrijvers als Michel Houellebecq en Herman Brusselmans. Ik ben blij dat ik op tijd de vertaalde biografie van Philip Roth te pakken heb gekregen. De Amerikaanse versie is al in de ban gedaan omdat de auteur, Blake Bailey, van MeToo-gedrag wordt beschuldigd. Ook op Roth was ook veel aan te merken, maar wat ben ik dankbaar voor wat hij ons aan proza heeft nagelaten. Fout en goed kunnen in mensenlevens goed samen gaan.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (99)

Eric Minnens
Eric Minnens22 mei 2021 - 3:21

Haasbroek: "... de zin- en oeverloze discussie over Zwarte Piet" Zinloos? Niet!, gezien het resultaat. Maar inderdaad wel oeverloos. En terecht! Want sommige discussies hebben oeverloosheid nodig om eruit te komen. Er zitten dan teveel nuances en gevoeligheden aan om even snel tot een conclusie te komen. Dat kan blijkbaar (zoals bij ZP) jaren duren. Dat zal ook bij deze discussie over cancel culture, sensitivity en woke, in relatie tot vvmu en racisme, nog jaren duren. Leve de oeverloosheid. Haasbroek: "... kan ik Shakespeare niet vertalen omdat ik geen zestiende-eeuwse Engelsman ben.” Volgens mij klopt dat nu juist als een zwerende vinger. Helaas leven er géén 16e- of 17e-eeuwers meer. Maar ik denk dat Vondel een betere vertaler van Shakespeare zou zijn dan (ik verzin nu maar even een, voor de hand liggende moderne) Jan Rot. Vondel zou de sfeer van die tijd immers beter aanvoelen en zijn beeldspraak daarop beter aan kunnen passen. (In ieder geval zou over deze aanname, in het kader van de oeverloosheid, gediscussieerd kunnen worden.)

9 Reacties
Zandb
Zandb22 mei 2021 - 6:39

Eric Misschien zouden we nog dichter bij 'de'. waarheid komen, wanneer we zouden stellen, dat niemand in staat is om een boek of gedicht te vertalen, zelfs degene die het geschreven heeft niet. Dat verandert de - per definitie nooiteindigende discussie - in de vraag, hoe we willen 'vaststellen' wanneer een boek of gedicht - al eens door iemand geïnterpreteerd - naar, wellicht een andere, tijd en context en in een compleet andere taal met een compleet nieuwe gevoelswaarde, door iedereen ook nog eens weer naar zijn/haar smaak geïnterpreteerd, al dan niet 'goed' vertaald vinden. Ik zie zoveel 'beren op de weg', dat ik dit probleem niet terug kan en wil brengen, tot een te simpel welles - nietes. Ik ben het met u eens, dat zoiets gelukkig een nooiteindigende discussie oplevert en ik vind dat iedereen die beweert dat zoiets daarom zinloos zou zijn, kwade bedoelingen heeft.

Eric Minnens
Eric Minnens22 mei 2021 - 8:51

@Zandb "dat niemand in staat is om een boek of gedicht te vertalen, zelfs degene die het geschreven heeft niet" Natuurlijk kan het origineel nooit overtroffen worden en komen vertalingen, ook de beste, inderdaad zelfs die door de auteur zelf, slechts 'in de buurt'. Extra gevoeligheden bij een vertaling treden op wanneer in een boek een sociale kwestie aan de orde wordt gesteld,waarbij de auteur een representant of ervaringsdeskundige of zegmaar slachtoffer is van deze kwestie, of ook, in dat kader, pleitbezorger van een oplossing voor deze problematiek. Natuurlijk kan iedereen die zowel bron- als doeltaal beheerst een vertaling maken. Maar, ceteris paribus wat betreft deze taalbeheersing..., ik vind het helemaal zo gek niet als een uitgever op zoek gaat naar een vertaler met dezelfde (in de vorige alinea genoemde) achtergrond als de schrijver, voor de beste 'sociale' vertaling van diens boek. Dat mag men overdreven sensitief of woke of zo noemen, of vrees om gecanceld te worden, maar je kunt het ook praktisch noemen, getuigend van vakmanschap, strevend naar het beste.

Zandb
Zandb22 mei 2021 - 9:44

Eric Zoals besloten ligt in mijn redenering mag iedereen doen wat hij nodig acht om te komen tot een 'goede' vertaling. Graag zelfs. Zeker als het om vakmanschap gaat. Er is niets mis met goed nadenken over en zoeken naar manieren om 'iets' zo goed mogelijk te doen. Het gaat mij dan ook om mijn laatste alinea van de vorige reactie. En daarin zijn we het, neem ik aan, eens dat 'het' laatste woord over dergelijke zaken - niet allen vertalingen maar ook discussies over zp enz. - nooit gezegd zal zijn en dat er daarom nooit sprake kan zijn van een zinloze discussie. (Zie het artikel.) Heel andere zaken, dan dat we het niet eens worden, bepalen of we een discussie zinloos willen noemen.

Eric Minnens
Eric Minnens22 mei 2021 - 11:15

@Zandb O, maar denk niet dat ik het oneens met jou was. Over die niet-zinloosheid begon ik immers zelf ook al in mijn eerste reactie ("Zinloos? Niet!, gezien het resultaat. Maar inderdaad wel oeverloos. En terecht!") Dat ik er nog een reactie op jou aan toevoegde, komt omdat ik in een discussie altijd iets verder probeer te komen, vooral voor mezelf. D.w.z. de vage brij aan gedachten die ik aanvankelijk heb, in een standpunt om te smeden. Sorry, ik gebruikte jouw reactie dus even als een springplankje, omdat ik vond dat mijn standpunt nog niet rond was. Zonder kritiek op jou dus

Zandb
Zandb22 mei 2021 - 16:05

Jammer, Eric Ik heb graag kritiek. Dat scherpt de geest.

Eric Minnens
Eric Minnens22 mei 2021 - 16:26

@Zandb Maak je geen zorgen. Komt vast weer eens goed. ????

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 mei 2021 - 18:39

Vondel zou best ook in zijn tijd een slechte vertaler geweest kunnen zijn. Helaas zijn vertalingen ook nooit definitief. Terwijl de Beowulf niet (meer) door de tand des tijds wordt aangetast, geldt dat voor de vertalingen wel.

Eric Minnens
Eric Minnens22 mei 2021 - 19:40

@Danielle Vondel was wel vertaler van Ovidius, Horatius en Vergilius, zowel in proza als op rijm. Over de kwaliteit daarvan zijn de meningen verdeeld, maar slecht waren ze denkik niet. Soms, misschien dus te vaak, wel een verkeerde vertaling of een probleem met het rijm. Maar goed, dit zijn sowieso geen goede voorbeelden van 'vertalingen uit dezelfde tijd', gezien de eeuwen die ertussen liggen. En ik begeef me ook nog eens op een glad pad, want ik heb geen van deze vertalingen gelezen en haal mijn kennis hierover van dbnl, bijv.: https://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe06_01/vond001dewe06_01_0002.php

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 mei 2021 - 14:43

De klassieke talen zijn en mij voorbij gegaan. 10 km met de fiets en dan met de trein naar het gym in Alkmaar was teveel gevraagd.

EenMening
EenMening21 mei 2021 - 19:57

Het woke denken zoals zich dat o.a. manifesteert in het intersectionele feminisme, benadrukt sterk groepskenmerken als huidskleur, gender en geaardheid. Met tribalisering en etnicering tot gevolg. Dat is achteruitgang en een bedreiging voor het individu.

1 Reactie
Zandb
Zandb22 mei 2021 - 6:42

Mening Afhankelijk van hoe u de door u gebruikte begrippen van inhoud voorziet, krijgt uw reactie waarde. Nu is het niet meer dan holle kretologie.

Ivan61
Ivan6121 mei 2021 - 13:31

Ik ging Nederlands sneller leren om te kunnen begrijpen waarover Theo van Gogh praat en De Dijk zingt. Eerlijk gezegd mis ik zijn heerlijke brutaliteit en openheid. Hij deelde keihard uit maar piepte niet als hij moest incasseren. Mijn gesprekspartner hoeft niet eens met mij te zijn maar wij moeten elkaar in waarde laten. Dat gebeurt nog steeds in normale menselijke interactie meestal. De sociale media zijn open riool en net als elke andere riool het stinkt.

5 Reacties
The Apple
The Apple21 mei 2021 - 17:00

Sarajlija: "Mijn gesprekspartner hoeft niet eens met mij te zijn maar wij moeten elkaar in waarde laten." Bedoel je nu in alle ernst te zeggen dat jij altijd de ander in zijn waarde laat?

Ivan61
Ivan6121 mei 2021 - 19:26

Ja en jij?

Zandb
Zandb22 mei 2021 - 6:55

Sarajlijla Alles wat uit een open riool wil komt, stinkt. Wanneer u de sociale media als een open riool wilt zien, prima. Maar dat is dan wel de reden dat zelfs bijdragen als die van Van Gogh stinken. Realiseert u zich dat? En wat wilt u feitelijk onder een 'normale' menselijke interactie verstaan? En wat wil dat zeggen, dat u iedereen in zijn waarde laat? (Ik kan me bv voorstellen dat u mij in mijn waarde laat als waardeloos; tenminste dat hebt u vaak betoogt. Maar dat is niet wat uw woorden hier suggereren.)

Ivan61
Ivan6122 mei 2021 - 9:28

Zandb, Jij riep laatst dat ik gevaarlijke meningen heb en dat jij vindt dat ik niet hoor op deze site. Daarnaast heb jij mij voor dom iemand uitgemaakt en nog veel meer. Als jij zo iemand bejegent is er geen sprake van discussie maar van persoonlijke afrekening. En dat doe jij zonder mij te kennen. Het mag en dat neem ik voor lief omdat ik hier kan met mensen sparren die fatsoenlijk kunnen schrijven zonder persoonlijke aanvallen. Echte menselijke interactie is echte contact dat wij elkaar in de ogen kunnen kijken en elkaar aanvoelen en echte gesprek voeren.

Zandb
Zandb22 mei 2021 - 16:24

Sarajlijla En weer klopt het niet met de werkelijkheid, wat u beweert. Ik heb nergens geroepen dat u niet op deze site thuishoort. Ik heb gezegd dat bepaalde reacties van u, volgens mij niet op deze site thuishoren. Omdat u bv veroordeelt en/of onwaarheden vertelt. En ik heb daar concrete voorbeelden van gegeven waar het dan bv om gaat. Dat is dus allesbehalve een persoonlijke afrekening. Juist niet. Het gaat mij niet om u zoals u het wel om mij gaat. Ik heb niets tegen u maar wel tegen uw onwil om zelfs maar te overwegen of iets wat u beweert wel juist is. Of dat andere mensen daar wat van vinden. U lijkt dat te ervaren als een persoonlijke aanval - wat het niet is - en u wilt vervolgens nooit inhoudelijk op zaken in te gaan. Ik hoef u niet te kennen. Ik beoordeel wat u schrijft, in de hoop dat ons dat samen verder brengt. Maar op de een of andere manier is het onmogelijk om kritiek te hebben op uw reacties. En speelt u steevast op de persoon, ipv op de inhoud in te gaan, zoals ik hierboven al zei. Wij gaan geen echt gesprek voeren; u doet mee aan schriftelijke discussies over allerlei onderwerpen en u neemt geen blad voor de mond. Geweldig, maar niet wanneer u mensen tekort doet met uw opmerkingen. Vindt wat u wil maar blijf redelijk en ga vooral in op de inhoud. Meer vraag ik niet. Hou op met die rare spelletjes. En ga inhoudelijk in op wat ik WEL beweer. ps: Betoogt moet zijn betoogd.

pastafari
pastafari21 mei 2021 - 9:54

“Als journalist/schrijver krijg je steeds vaker te maken met een publiek dat een humoristische of relativerende reactie op dingen als de omgang met minderheden of ons kolonialistische verleden niet op prijs stelt” Nou, dat ben ik niet met je eens. Het is mischien 1% van de lezers, die dan heel hard gaan roepen op twitter. Dit wordt dan retweeted door mensen die helemaal niets gelezen, maar het wel veroordelen. Ik heb al vaker gezegd, neem die sociale media niet zo serieus. 1% van de wereldbevolking twittert regelmatig. Die 1% maakt niet de dienst uit.

5 Reacties
Satya
Satya21 mei 2021 - 12:49

Hoe mensen humor kunnen zien in massamoord en mensen als minderwaardig wegzetten ontgaat mij. Daar komen jullie grappen altijd op neer.

Exkraker
Exkraker21 mei 2021 - 14:05

@ Satya Dat valt toch wel mee?

Satya
Satya21 mei 2021 - 17:36

Exkraker Kolonialisme willen relativeren is liegen, de gruwelen dienen eindelijk eens in het open te komen.

marcelhermus
marcelhermus21 mei 2021 - 18:47

Ik heb een vrij donker gevoel voor humor, maar als ik een grapje maak dan lieg ik niet. Het ligt er meestal vrij dik bovenop dat je iets niet meent. Vaak zet je met grapjes over dit soort dingen ook jezelf te kijk, namelijk omdat je weet dat wat er gebeurd is niet op deze aarde hoort. Relativeren is gewoon iets anders als goed praten,

Jozias2
Jozias222 mei 2021 - 10:44

@Satya Relativeren is natuurlijk niet hetzelfde als liegen. Als je zaken die gebeurt zijn ontkend is er sprake van liegen. Maar bij relativeren denk ik eerder aan het plaatsen in een tijdsgeest, meerdere perspectieven er bij betrekken of anderszins in een context plaatsen. Het relativeren van kolonialisme zou je bijvoorbeeld kunnen doen te kijken naar alle veroveringsoorlogen en het inlijven van gebieden van tegenstanders inclusief de bijbehorende uitbuiting die gedurende duizenden jaren over de gehele wereld hebben plaats gevonden. Dat gebeurde door de Romeinen, Chinezen, Perzen en in de Middeleeuwen tot vandaag de dag aan toe. Het perspectief wat een kolonie is is niet altijd zwart wit. Frankrijk heeft nog steeds overzeese gebiedsdelen, zijn de Falkland eilanden een kolonie van het VK?, Brabant was altijd een wingewest van Holland, de VS was dat een kolonie, is Hawaii een kolonie van de VS? etc. etc.

EenMening
EenMening21 mei 2021 - 9:31

Het woke denken is een modeverschijnsel. Het komt voort uit een goed hart: mensen die zwak zijn beschermen tegen de machtigen. Hetzelfde zie je ook bij curling-ouders, die proberen elke hindernis voor hun kroost weg te nemen.

2 Reacties
pastafari
pastafari21 mei 2021 - 10:54

Misschien kwam het ooit uit een goed hart, maar ik heb toch sterk het idee dat veel mensen er behaagte in scheppen om andere mensen te veroordelen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 mei 2021 - 12:11

Oh nee, Pastafari en Eenmening veroordelen niet. Oh nee, Pastafari en EenMening onderbouwen niet, dat was het.

Guido3
Guido321 mei 2021 - 8:50

@Nico Haasbroek "Als journalist/schrijver krijg je steeds vaker te maken met een publiek dat een humoristische of relativerende reactie op dingen als de omgang met minderheden of ons kolonialistische verleden niet op prijs stelt" Ik denk dat het belangrijk is om ook het verschil te duiden in welke "rol" je iets schrijft. Als journalist of schrijver. Als journalist is mijn verwachting dat het over feiten gaat en dat de mening van de journalist zelf niet worden toegevoegd in het bericht. Als schrijver kun je wat mij betreft los gaan - binnen de grenzen van de wet natuurlijk. Het rare is dan wel weer: wetten en regels zijn eigenlijk meningen waar een groot deel van beleidsmakers over eens zijn. En die beleidmakers zijn weer gekozen door mensen gebaseerd op hun eigen mening. Een belangrijk aspect van vrijheid van meningsuiting is dat het twee kanten op moet gaan - je mag zeggen wat je denkt/vindt, maar je moet de ander ook de vrijheid geven om het er mee eens te zijn of niet. En vooral dat laatste is het lastigst

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mei 2021 - 8:40

Inderdaad, na je pensioenleeftijd en/of financieel onafhankelijk is er geen enkele reden meer om niet onder je eigen naam te publiceren. Ik had gedacht dat je tenminste dat deel wel zou begrijpen.

Libertain
Libertain21 mei 2021 - 7:07

@Nico Haasbroek, ("Als journalist staat de vrijheid van meningsuiting hoog in mijn vaandel.") Mogelijk kunt u dan makkelijk aanwijzen waar u een uitspraak met betrekking tot de beroemdste gevangene journalist Julian Assange heeft gedaan? Omdat ik vooral hier uw affiniteit tot de populistisch-rechtse Fortuyn en Van Gogh lees.

3 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer21 mei 2021 - 8:23

Je bent een slechte lezer.

Libertain
Libertain21 mei 2021 - 10:37

@Tom, jou eigen mening is zeker geen beletsel om goede vragen te mogen stellen?

Exkraker
Exkraker21 mei 2021 - 14:05

@ Libertain Is Assange een journalist of een hacker?

Le Chat Botté
Le Chat Botté21 mei 2021 - 5:37

Als je op de bres staat voor het vrije woord, dan sta je dat ook voor diegenen die je willen vertellen dat je geintjes over - noem hier een onderwerp - niet gewaardeerd worden en waarom. Vrijheid van meningsuiting is een hond. Hij blaft en bijt je in je kont.

The Apple
The Apple20 mei 2021 - 23:04

Het gaat niet om een probleem van de laatste tijd - https://vimeo.com/420113385

2 Reacties
Libertain
Libertain21 mei 2021 - 7:36

Inderdaad: - https://vimeo.com/245628914

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mei 2021 - 9:10

Ik kan me ook niet herinneren dat wij toen een tweede Amerika wilden worden? Het heeft niet geholpen. We hebben wel meer geïmporteerd met het neo-liberalisme! We hebben er zojuist nog een staaltje van gezien.

marcelhermus
marcelhermus20 mei 2021 - 20:13

mijn vorige reactie is nu een catch 22 :)

Sonic2
Sonic220 mei 2021 - 19:51

Ik heb niets met Woke. En ik kon ook erg lachen om een geweldige sketch van Familly Guy. Die het op een hilarische manier al een keer goed verwoordde. https://www.youtube.com/watch?v=MNq0ybBmG6I Het punt is dat de grootste tegenstanders van Woke om de minste of geringste aanval op Trump, Baudet of Wilders de demoniseren kaart er bij pakken. En dan zelf keihard terug cancellen. Vrijheid van meningsuiting is in die kringen verworden tot het schofferen van de media, islam, moslims, virologen. En dat maakt het totalitair en gevaarlijk. Ook deze site heeft dat met een Cartoon ondervonden. En dan ben je tientallen bedreigingen verder. Je moet woke zijn relativeren en je moet er kritisch op zijn, maar het is vooral iets wat doorgeschoten is. Maar op zich met goede bedoelingen. Tegen kwetsen, pesten zijn is prima. Tegen racisme zijn ook. Tegen vrouwen achterstelling zijn is dat ook. Dan kun je tekeer tegen vrouwen quotum. Als je links bent en je hebt zorgen dan wordt je niet serieus genomen. Als je (ultra) rechts bent en je kan boos en respectloos je mening verwoorden dan zit je in een talkshow. Waarom zo weinig empathie om het fundament onder Woke?

7 Reacties
marcelhermus
marcelhermus20 mei 2021 - 20:30

boos en respectloos is talkshow, welke mening je hebt boeit eigenlijk niet. Wie kijkt er eigenlijk nog talkshows?

Sam V
Sam V20 mei 2021 - 23:15

@ Sonic Waarom zo weinig empathie? Omdat woke mensen ten onrechte als fout wegzet en de mond snoert. Omdat woke steeds meer trekken krijgt van het Mccarthyisme. Omdat woke de geschiedenis wil herschrijven. Omdat woke de wetenschap een slechte dienst bewijst. Omdat woke leidt tot CRT. Omdat woke leidt tot racisme. Het fundament zoals u het beschrijft, is natuurlijk vol goede bedoelingen. Maar de acties en oplossingen die uit het hele wokedenken voortkomen, leiden niet tot het realiseren van die bedoelingen, maar tot een verdere tweespalt in de maatschappij met nog meer slachtoffers.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland20 mei 2021 - 23:57

[Waarom zo weinig empathie om het fundament onder Woke?] omdat woke racisme is zij stellen : racisme is macht van een groep (witten/mannen/hetero's etc/) en die groepen zijn fout vanaf hun geboorte fout om hun geslacht en huidskleur racisme is dus niet een individu en derhalve kunnen zwarte mensen bijvoorbeeld geen racist zijn maar zijn alle blanken racist aangezien dit heden ten dage een zeer invloedrijke racistische groep is is het zeer zeer zorgwekkend

Sonic2
Sonic221 mei 2021 - 8:39

@ Cubert20 1 miljoen Nederlanders als ik de kijkcijfers mag geloven. Die kijken nog Op1. En nog eens 700.000 Beau kijkers. Als het PVV of FvD kiezers waren geweest had u het waanzinnig veel genoemd. @ Sam V - Woke zet ten dele ten onrechte mensen weg als fout. Woke is een reactie op 20 jaar nationalisme. En op de luie, laffe houding daar tegen. Een over reactie, maar wel begrijpelijk. Ik vind niet dat je fatsoenlijke CDA of VVD kiezers moet weg zetten. Maar u kunt nog wat van Woke leren. Want u ziet Sylvana Simons als een grote bedreiging. En over al die rechtse vlerken hoor ik u nooit. - Onzin. De Republikeinen daar lopen nog steeds te brallen over socialisme. Alsof Lenin volgend jaar aan de macht komt. Mccarthyisme was demonisering vanuit ultra rechts. Om alles wat links stond van het midden belachelijk te maken. - Woke herschrijft niet de geschiedenis. Woke heeft er een andere blik op. Churchill was een oorlogsheld. Maar voor de oorlog ging er ook genoeg mis. Mag je niet benoemen dat Churchill nu niet echt een promotor was van vrouwen en homo rechten? En dat hij niet zo lief was voor minderheden? Geschiedenis vervalsing vindt voornamelijk op ultra rechts plaats. Die vonden Hitler links. Dat is geschiedenisvervalsing. - Leg deze uit. Ik geloof dat u nationalistische vrienden vooral de wetenschap een slechte dienst bewijzen. - CRT is een minieme beweging. Die door u overschat wordt. - Woke is een tegen reactie op racisme. Een tegen reactie op de luie houding daar tegen. Een tegenbeweging tegen ultra rechts. Het leidt niet tot racisme. @ Griezel& Sam V Het is een leuke taal definitie. Woke is racistisch. Dus dat maakt "rechts" racisme bestrijders. Woke schiet wat mij betreft door. Maar het probleem wat ze aanstippen is wel de moeite waard om te bekijken. Lees wat boeken over de 2e wereldoorlog. En ook over eeuwen geschiedenis en je zult begrijpen waarom racisme zonodig bestrijding verdient. Dat is niet Woke. Dat is vanzelfsprekend.

marcelhermus
marcelhermus21 mei 2021 - 18:42

Mooi dat je me in die hoek plaatst. Mensenkennis is voor jou een vreemd iets?

Borre Krol
Borre Krol21 mei 2021 - 23:06

@Griezel Over woke merk je terecht als voor hun denken kenmerkend op: "racisme is macht van een groep (witten/mannen/hetero’s etc/) en die groepen zijn fout vanaf hun geboorte fout om hun geslacht en huidskleur racisme is dus niet een individu en derhalve kunnen zwarte mensen bijvoorbeeld geen racist zijn maar zijn alle blanken racist" Ze gaan dus uit van deze volstrekt foutieve definiëring van racisme welke nu juist is dat het iedere vorm van onderscheidend koppelen van eigenschappen of gedrag aan etniciteit of huidskleur betreft. Het is dus net zo goed racistisch als je racisme zelf onderscheidend koppelt aan huidskleur. Ergo: is het woke-denken racistisch. Racisme komt in onze samenleving zonder onderscheid in gelijke mate voort onder de diverse huidskleuren en etniciteiten. Net zo goed als dat in onze samenleving andere menselijke eigenschappen en gedrag niet onderscheidend gerelateerd aan huidskleur of etniciteit voorkomen. Waar er wél een te onderscheiden mate van gedrag of eigenschappen voorkomen is er hooguit sprake van correlatie wat dus zeker een andere oorzaak of invloed dan huidskleur of etniciteit impliceert.

Sonic2
Sonic222 mei 2021 - 9:04

@ Cubert20 U leest niet goed. Ik geef antwoord op uw vraag. Heel veel Nederlanders kijken nog naar talkshows. Het meest bekeken programma is het NOS journaal. Het beeld schetsen dat de NPO een sterfhuis is. Of dat iedereen nu op sociaal media haar nieuws leest, is een verkeerd beeld. Het frame dat al die mensen schapen zijn, is ook niet waar. Sam V schetst ook dat beeld. Dat links massaal Woke is. Overigens cancel culture en sensitivity. Geen enkele doorsnee kiezer zal er wat mee hebben. Het zijn bubbel discussies.

Satya
Satya20 mei 2021 - 19:23

Zelden een verhaal over vrijheid van meningsuiting gelezen wat zo weinig begrip bevat van het waarom vvmu zo belangrijk is. "Toch zal ik zolang ik leef op de bres blijven staan voor het vrije woord. Fortuyn, Theo Van Gogh en talloze anderen zijn ervoor gestorven." Fortuyn en van Gogh waren tegen het vrije woord. Ze waren voor het vrij haat zaaien, gegarandeerd dat deze fascisten het vrije woord van anderen zouden inperken zodra ze de kans kregen. Vrijheid van meningsuiting, dus ook haatzaaien is de moeite waard omdat onderdrukte groepen, bv slachtoffer van toeslagenaffaire, anders nooit hun stem kunnen laten horen als vvmu kan worden ingeperkt. Antiracisme werd in de VS door machthebbers in de VS als haatzaaien gezien was vvmu ingeperkt zouden zij die strijd niet hebben kunnen winnen. Iedereen, ook een fascist als Fortuyn verdiend vvmu, hem beperken zal uiteindelijk ook een beperking van mij kunnen zijn. Te denken dat van Gogh voor vvmu was. Hahahaha. Hoe dan? Hou op joh dit is bespottelijk, zijn tirade tegen moslims gaven duidelijk aan dat hij niets met vvmu heeft. Dan zou hij niet altijd mensen overschreeuwen en intimideren.

9 Reacties
Jozias2
Jozias220 mei 2021 - 21:36

@Satya Dat Theo van Gogh een vreselijke vent was en smakeloos in zijn meningen ben ik gelijk met je eens. Maar overschreeuwen is een stijlfiguur, de vvmu is daar toch niet van afhankelijk? En een tirade tegen moslims. Kwetsend? Smakeloos? Misschien maar tegelijkertijd moet dat ook kunnen. Ik denk dat er heel wat cabaretiers zijn die tirades hebben gehouden tegen christenen. Vvmu is ook voor vreselijke mensen en kwetsende en smakeloze meningen. De begrenzing wordt gevormd door de wet en als er inderdaad sprake is van discriminatie, belediging of aanzetten tot haat dan is het aan de rechter om de vvmu achteraf te beperken door het opleggen van straf en niet door een volkstribunaal.

Zandb
Zandb21 mei 2021 - 6:35

Satya Zoals met alles, kun je 'iets' gebruiken of misbruiken. Maar valt lang niet altijd te bewijzen of er sprake is van ge- of misbruik. Zo is het ook met de VVMU. In feite vindt u dat sommige mensen de VVMU misbruiken. Terwijl het nu juist zo kan zijn, dat u daarmee de VVMU misbruikt. U kunt daarmee namelijk nu juist dat doen, wat u (bv) Theo van Gogh verwijt: duidelijk maken dat bepaalde mensen de VVMU niet verdienen. En dan bent u een tegenstander van de VVMU.

Exkraker
Exkraker21 mei 2021 - 8:49

@ Sataya Ik had wel de indruk dat Van Gogh serieus was betreffende zijn mening over VVMU. En tsja, was is haat zaaien? Kan jij daar een goeie definitie van geven?

Satya
Satya21 mei 2021 - 9:31

Jozias Ik vind eigenlijk dat vvmu geheel moet zijn. Ook voor racisten en haatzaaiers. In een gesprek is luisteren net zo belangrijk als spreken. Mensen die nooit willen luisteren zullen weinig ophebben met het recht van spreken van anderen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 mei 2021 - 10:18

van Gogh was ook een sexist. Ik ga geen kritieken schrijven op zijn films, maar er is plenty materiaal om het te illustreren.

Satya
Satya21 mei 2021 - 10:25

Zanb Ik schrijf nergens dat de heren niet mochten zeggen wat ze zeiden, zie zelfs het belang in verdedigen van hun recht om haat te zaaien. Een overheid of moral majority mag nooit over vvmu gaan, juist minderheden en onderdrukten zijn gediend bij vvmu. Exkraker Mensen tegen elkaar opzetten vind ik haatzaaien. Ik geloof niet in de oprechtheid van zo'n man over vvmu, dan zou hij moslims ook hebben verdedigt. Danielle Ik kijk nooit films, kan me wel wat voorstellen bij hem en sexisme maar dat is puur gevoelsmatig dus niet onderbouwd.

CUTTHECRAP
CUTTHECRAP21 mei 2021 - 12:20

Inderdaad. Er had moeten staan : zijn erdoor gestorven. Niet ervoor. Op geen enkele wijze.

Zandb
Zandb21 mei 2021 - 14:57

Satya Als u dit aanneemt: "Fortuyn en van Gogh waren tegen het vrije woord." gevolgd door: "Ze waren voor het vrij haat zaaien, gegarandeerd dat deze fascisten het vrije woord van anderen zouden inperken zodra ze de kans kregen. Waarom kan ik dan niet aannemen dat u net zo bent? Maar als u het hem zou vragen, zou Van Gogh ook bij hoog en laag beweren en volhouden, dat hij 'zoiets' niet beweert. Ik zeg dus niet - herhaal ik mezelf - dat u of Van Gogh een tegenstander bent van de vrijheid van meningsuiting. Ik maak duidelijk dat u zoiets aanneemt als het om Van Gogh gaat. En dat ik dat dus ook kan doen als het om u gaat.

Satya
Satya21 mei 2021 - 17:35

Zandb Denk er vooral van wat jij wilt en zeg er over wat jij wilt. Zie het totaal anders, ik leg namelijk uit waarom ik vvmu zo belangrijk vindt, zelfs haatzaaien.

Haz
Haz20 mei 2021 - 18:05

Ja het is oppassen geblazen, vooal als je een publiek figuur bent. Heel vervelend deze cultuur waarin mensen gecanceld worden om een 'niet gewenste' mening en/of een labeltje opgeplakt krijgen. We gaan steeds meer de kant op dat je zelfs actief moet delen dat je bepaalde sociaal wenselijke stellingen steunt en als je dat niet doet, dan krijg je vanzelf een labeltje.

3 Reacties
Zandb
Zandb21 mei 2021 - 6:44

Haz Zoiets beweren is gemakkelijker, dan zoiets met concrete voorbeelden ondersteunen. Een van de concrete voorbeelden die ik ken, is dat wanneer het om moslims gaat, ik zo vaak mensen heb zien afvragen, dat wanneer die islam dan zo vreedzaam is, waarom zich dan maar zo weinig moslims openlijk uitspreken tegen moslimterreur. Maar dat noemen we geen 'woke', toch? (Of als u het nog concreter wilt: denk eens aan die mevr. met die naam die ik maar steeds niet kan onthouden, die voor GL in de kamer zit, die nota bene wèl afstand neemt!) Maar het zou maar zo kunnen, dat u zo'n voorbeeld dan weer niet uitkomt.

Haz
Haz21 mei 2021 - 13:00

"Zoiets beweren is gemakkelijker, dan zoiets met concrete voorbeelden ondersteunen." Klopt. Mooi dat jij helpt met een voorbeeld. Ongeacht het onderwerp: w.m.b. hoeft niemand zich verplicht uit te spreken op social media of waar dan ook over hun mening. En krijg je dus ook niet automatisch een stempel van: ha, jij spreekt niet uit of je voor of tegen bent, dus ben je automatisch x of y. Ik ben geen voorstander van selectief zijn op dit gebied en dat is wat ik wel veel zie gebeuren. Dus moslims hoeven niet de straat op om te protesteren omdat een moslimterrorist een aanslag pleegt. Ook niet alle blanke mensen hoeven de straat op om te protesteren tegen racisme.

Zandb
Zandb21 mei 2021 - 15:02

Haz Mooi. Wij zijn niet selectief. Ik ben het niet met u eens, dat we dat het tegenwoordig erger is dan dan vroeger. Ik bedoel, dat is wel zo maar dat komt gewoon omdat de mogelijkheden nu immens veel groter zijn.

Klein zonnetje
Klein zonnetje20 mei 2021 - 17:33

Minderheden hebben gewoon een duidelijkere stem via internet en social media. Over elk onderwerp kun je tegenwoordig een online petitie starten en er zijn altijd wel 100K mensen te vinden die het met je eens zijn. Er komt een punt dat mensen weer doorkrijgen dat 100.000 mensen minder is dan 1% van de bevolking, en dat er belangrijkere dingen zijn dan je druk te maken over elke scheet.

2 Reacties
Libertain
Libertain21 mei 2021 - 7:02

Wat dan?

Klein zonnetje
Klein zonnetje21 mei 2021 - 7:20

@Libertain, dan is deze periode in de geschiedenis weer voorbij en zullen mensen over 100 jaar lachen over de woke-cultuur zelf en de massa die zich er door liet beïnvloeden.

Kit2
Kit220 mei 2021 - 17:28

Kom een tijdje op de universiteit werken, Nico. Niemand durft nog zijn mening te geven zonder die eerst te toetsen aan de GL-farizeers en D'66-compulsieven. Erger is dat onderzoeksresultaten die daar niet mee sporen maar liever niet meer genoemd worden. Het hakblok staat altijd en overal klaar. Het is onderduiktijd.

9 Reacties
Satya
Satya20 mei 2021 - 19:08

Gelul. Echt stom gelul. Kijk eens op het fascistisch bolwerk Leiden. Ik heb in Groningen dingen te horen gekregen waarvan ik dacht zo misschien moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen racist te zijn. Mensen als jij willen juist cancellen. Zelfs in Amerika gebeurd niet wat jij schrijft, zoals Jonathan Haidt duidelijk onderbouwde bij Rogan.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland20 mei 2021 - 19:40

@satya helaas het is een nieuwe vorm van racisme die onder de naam antiracisme opereert die net zo erg zijn als wildes en baudet ze willen dat het weer gaat uitmaken welke huidskleur je hebt en wat wilders en dergelijk niet lukt lijkt hen wel te lukken

Zandb
Zandb21 mei 2021 - 6:55

Griezel Leg eens met concrete voorbeelden uit hoe dat dan werkt. Kit U zal het weten. Maar waarom is dat zo? En waarom zou dat anders zijn, dan het ooit geweest is? Ik heb weinig anders gezien en meegemaakt, dan dat je je bij de bazen moest verantwoorden voor wat je op de werkvloer beweerde en deed. En ook andersom; dat mensen zich bij hun baas moesten verantwoorden voor gedrag buiten de werktijden, dat niet passend zou zijn bij wat er van je op je werk verwacht werd. En dat het maar zelden zo was, dat degene die zich moest verantwoorden openlijk door zijn collega's gesteund werd. En dat het tegendeel wèl veel vaker voorkwam.

Jozias2
Jozias221 mei 2021 - 7:59

@zandb Ik zal u een voorbeeld geven: Bij1 heeft een vacature voor het bestuur in Utrecht. Daar solliciteren mensen op. Nu wordt de inschrijfperiode verlengd ondanks dat er zich wel kandidaten hebben aangemeld. Reden? Kennelijk hadden de kandidaten de verkeerde geaardheid of huidskleur. Moet je je voorstellen dat je een vacature hebt en deze verlengd omdat er alleen kandidaten van Marokkaanse afkomst hebben gesolliciteerd. De wereld zou (terecht) te klein zijn. Instagram van Utrecht Bij1: "De deadline is verlengd! We zijn heel blij met alle ontvangen sollicitaties! Helaas zijn de sollicitanten tot nu toe niet representatief genoeg, en zonder representatie geen bestuur. Daarom hebben we de deadline verlengd en nodigen we vooral mensen van kleur uit om te solliciteren."

Satya
Satya21 mei 2021 - 9:27

Griezel Welke huidskleur je hebt maakt altijd al wat uit, vergis je daar niet in. Wel is er erg veel vooruitgang geboekt. Ik ben het met je eens dat woke niet erg constructief is maar de invloed wordt sterk overdreven. Ik denk zelfs dat de invloed alt right groter maakt ipv racisme bestrijden. Ik kom het in mijn dagelijks leven nooit tegen, racisme juist meer als toen ik een beetje jonger was.

Zandb
Zandb21 mei 2021 - 10:39

Jozias Jammer dat geen voorbeeld geeft maar er een bedenkt. U hebt BLIJKBAAR geen idee wat er precies aan de hand is. Verder is wat u noemt absoluut geen voorbeeld van wat Haz beweert en wat hem zo dwarszit. Tot slot is het aan Bij1, als politieke partij om die kandidaten te zoeken, die het best bij de uitgangspunten van de partij passen. Wanneer een van de uitgangspunten zou zijn, dat witte mensen niet welkom zijn, dan is er 'gewoon' sprake van discriminatie maar hoeft nog niemand, zoals Haz beweert onder te duiden; daar is genoeg tegen te doen.

Jozias2
Jozias221 mei 2021 - 10:57

@zandb Dit is geen verzonnen voorbeeld. Dit staat zo op de Instagram pagina van bij1 Utrecht. Iemand zoeken die past bij je uitgangspunten: prima. Iemand zoeken of afwijzen vanwege de huidskleur dat lijkt me net zo fout.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194722 mei 2021 - 18:25

@Jozias Ik behoor nog tot degenen die de 'soevereiniteit in eigen kring' nog niet zo'n gek idee vinden. Zo vond ik bijvoorbeeld dat het verkeerd was om de SGP te dwingen hun 'vrouwenstandpunt' te herzien. Dat standpunt hoeft vrouwen immers niet te weerhouden om gebruik te maken van hun grondwettelijke rechten. Als Bij1 er voor kiest om 'mensen van kleur' voor te trekken bij de invulling van hun bestuurlijke vacatures zie ik dat als uitvloeisel van 'soevereiniteit in eigen kring' en niet in strijd met de grondwet.

Jozias2
Jozias223 mei 2021 - 7:32

@frans Ik zeg niet dat het strijdig is met de grondwet. Ik zeg dat de wil om ‘iets’ te bestrijden soms juist datgene oplevert wat men wil bestrijden.

ZonderNaam2
ZonderNaam220 mei 2021 - 16:20

We gaan over van een samenleving waar het individu (en dus de individuele vrijheid en expressie) centraal staat naar een samenleving waar het gaat om al dan niet overlappende groepen en hun onderlinge machtsverhoudingen. En in dat intersectionele wereldbeeld is alle expressie, kritiek en humor vrij, zolang het maar is in de richting van een groep met minder macht naar de groep met meer. Andersom mag niet, want dat draagt alleen maar bij aan de onderdrukking die de machtige groep uitoefent op de minder machtigen. Het gaat uiteindelijk om hele fundamentele filosofische vraagstukken (niet alleen in mensbeeld zoals hierboven geschetst, ook de vraag of er een objectieve waarheid te kennen valt wordt door het intersectionalisme anders beantwoord dan door de empirische wetenschap), maar omdat iedereen verstrikt raakt in alle ophef van de symptomen en details is er geen ruimte om daar eens een goed maatschappelijk debat over te voeren van wat nu wenselijk is.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde20 mei 2021 - 16:17

Kortzichtigheid en de daar aan verwante overgevoeligheid voor andere opvattingen is helaas niet voorbehouden aan extreem rechts. Het is denk ik wel het voorrecht van jongeren. Als je bezig bent je wereld in te delen in goed en fout en je een weg baant tussen wat je wilt behouden en je verwerpt is te veel grijs soms een sta in de weg. Dan wil je helderheid, duidelijkheid over de plek waar je staat. Nuance komt met de jaren. En dan nog zijn maar weinig mensen in staat om grip te krijgen op tegengestelde opvattingen. Iets is waar of niet waar. Ik zag laatst op Facebook een tegeltjeswijsheid die aan Aristotiles wordt toegeschreven: alleen een geoefende geest kan een opvatting die anders is dan de zijne begrijpen zonder hem te aanvaarden. We moeten dus geduld hebben maar niet vergeten onze wijsheid uit te dragen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 mei 2021 - 16:05

leg uit waarom je iets vindt. Een journalist die op een studiereis racistische slurs blijft gebruiken mag van mij bij het groot vuil. Natuurlijk kan hij zeggen f*cking N.....'m omdat er een leuk meisje bij de club zat en hij een beetje stoer wilde doen. En dan mag de redactie zeggen 'you are fired'. Stop eens met het cancellen van mensen met verantwoordelijkheid. Stop eens met racisme verdedigen onder het mom van 'kijk mij eens de vrijheid van meningsuiting verdedigen'. Het recht op VvM geldt trouwens ten aanzien van de overheid, niet tegenover anderen. Er is geen enkele plicht tot assisteren in de verspreiding van meningen omdat het meningen zijn. Stop met je ondiepte te presenteren als principieel.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland20 mei 2021 - 18:51

Het gaat hier om een nieuwe vorm van racisme - die ook bestreden moet worden Niet om de 'vrijheid' van Wilders

Jozias2
Jozias220 mei 2021 - 15:45

Goed verhaal. Er bestaat geen recht om niet gekwetst te worden.

Willem24
Willem2420 mei 2021 - 15:13

Zo Nico jij durft je in het hol van de leeuw te begeven. Dapper! Welkom in de bubbel van de gutmensch! Het zijn de hoogtijdagen van de kerk der moralistische vingerwapperij en de ouderlingen staan al te trappelen om je met hun valse hoon te larderen en je kop op het hakblok te leggen.

1 Reactie
Sonic2
Sonic220 mei 2021 - 19:43

Dat hele Gutmensch( wat een godwin is verzonnen door idioot Martin Bosma) gedoe is een achterlijk ultra rechts sprookje. Het is heel normaal om tegen racisme te zijn. En om rechten van minderheden, vrouwen of homoseksuelen te verdedigen. U mag zeer politiek incorrect zijn, maar mogen mensen daar dan ook op reageren? Een gutmensch bestaat niet.

ton14024
ton1402420 mei 2021 - 15:00

Als je kritiek hebt, noem het dan opbouwend, anders ben je bij mij af.

3 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie20 mei 2021 - 15:17

Oke Benito, op zich een interessante politieke beweging die je gemaakt hebt, maar zou het misschien niet beter zijn om nadruk te leggen op elementen die mogelijk wel eens zouden kunnen leiden tot... genocide of zo? Nee! Romeinse symboliek gebruiken voor nationalisme is verder prima, maar als opbouwend kritiek puntje.. Je weet wel... Echt gebeurt...

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland20 mei 2021 - 16:23

u snoert mij de mond omdat kritiek alleen geuit mag worden op de door u goedgekeurde manier

ton14024
ton1402421 mei 2021 - 12:31

G, jij bent niet opbouwend bezig dus af. Zien of je mond gesnoerd is.

Zapata
Zapata20 mei 2021 - 14:47

Cancelculture. Inderdaad. En daarom reageren zoveel mensen anoniem. Omdat er zovele haatdragende luitjes zijn die anderen willen cancelen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mei 2021 - 8:51

Ooit gedacht aan overheid en werkgevers? Was het vroeger niet de BVD die iedereen registreerde als subversief element? Stond Roel van Duijn ook niet op hun lijstje? Nu is het zelfs zo dat 'werkgevers en gemeentelijke en 'sociale' diensten' infiltreren' !

LHTJ
LHTJ20 mei 2021 - 14:46

Goed betoog. De hedendaagse cancel culture is een hele enge ontwikkeling.

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot20 mei 2021 - 16:08

Hier is iemand aan het woord die de cancel-culture wil cancellen.

Grietje Genot
Grietje Genot20 mei 2021 - 14:43

Grappig. Ik heb het belabberd geschreven (voor het bewijs daarvan verwijs ik naar een van Jeroen Brouwers' Hamerstukken) en slecht gedachte (dito) verzameld werk van Karel op een koude nacht, enkele jaren geleden, in één keer in de open haard gekieperd, alle zeven delen. Die jaren zestig en zeventig waar Nico zo naar smacht moeten we maar snel vergeten: holderdebolder kolder-jaren waren dat, niks om tegen op te zien. Van de winter maak ik met 'Mandarijnen op Zwavelzuur,' 'Nader tot U' en alles van Arie Storm de kachel aan. Suf haat-proza. Genoeg is genoeg.

3 Reacties
Exkraker
Exkraker20 mei 2021 - 16:32

Dat waren mensen met talent, dat kunnen we van u niet zeggen.

Grietje Genot
Grietje Genot21 mei 2021 - 0:29

Talent? Tja, gunst, met talent is het geen kunst, of misschien hooguit een klein kunstje. Zelf ben ik gespeend van talent, maar heb wel tevreden klanten. Zie hen glimmen, schijnen, grijnzen. Keihard werken, dat dwingt respect af, drijven op je talent, ach... (Onze voormalige gapper van andermans eigendommen heeft natuurlijk gewoekerd met zijn talenten, maar of zijn slachtoffers daar blij mee waren...)

Exkraker
Exkraker21 mei 2021 - 8:47

@ Grietje Qua Arie Storm ben ik het overigens wel met je eens.

Mini2
Mini220 mei 2021 - 14:42

Goed stuk Nico!

Karingin
Karingin20 mei 2021 - 14:23

Je moet in dit debat wel onderscheid maken tussen legitieme kritiek op de dominante cultuur, waarin het voor bepaalde minderheden nog steeds heel moeilijk is om serieus genomen te worden, en opportunisten die denken mee te surfen op de “wake” golf. Die laatsten richten juist schade aan doordat het in het belachelijke wordt getrokken. Maar jonge zwarte schrijvers die bij voorbaat worden overgeslagen bij de vertaling van een jonge zwarte schrijver, dat is een terechte klacht

5 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland20 mei 2021 - 16:29

Nee dat is het niet. We moeten niet een wereld willen waarin huidskleur bepalend is voor wat iemand wel en niet mag. Er zit een grote denkfout (eh een heleboel eigenlijk) bij die wokers . Jouw identiteit is niet je huidskleur, je geslacht, je leeftijd . Het mogen factoren van invloed zijn maar gezondheid, waar je bent opgegroeid, hoeveel geld je ouders hadden en weet ik veel welke factoren nog meer een rol spelen . En er worden niet bij voorbaat jonge zwarte schrijvers uitgesloten - men zoekt een vertaler niet iemand met een huidskleur . En laat het ook nooit zo worden dat je huidskleur een rol gaat spelen . Dat is waar de echte antiracisten al jaren voor streden/strijden .

Jozias2
Jozias220 mei 2021 - 16:32

@karin En wie bepaald dan welke kritiek wel of niet legitiem is

Exkraker
Exkraker20 mei 2021 - 16:32

Je moet niemand overslaan. Het gaat erom dat iemand talent heeft. Huidskleur doet niet ter zake.

erikbos
erikbos20 mei 2021 - 18:02

Als jonge zwarte schrijvers worden overgeslagen omdat ze zwart zijn is er een terechte klacht. Wat voor kleur de te vertalen auteur heeft is totaal niet relevant.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mei 2021 - 9:04

" Bij voorbaat" wie zegt dat., hier zeg je iets wat je niet kunt waarmaken. Je kiest gewoon de beste vertaler/ster. Daar is de ander juist zeer bij gebaat!