Joop

Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen

  •  
02-02-2015
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
310 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Door de toenemende robotisering van de samenleving is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen
Door een toename van technologie en robots in de samenleving, wordt veel werk door mensen onnodig. Veel mensen reageren hier angstig op, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Wat er in feite gebeurt is dat robots onze taken overnemen en wij hierdoor meer tijd krijgen om te gaan doen wat we zelf leuk en zinvol vinden.
Op dit moment bestaat ons sociale stelsel uit een oerwoud aan ingewikkelde regels en toeslagen. Dit heeft twee belangrijke negatieve gevolgen. Ten eerste zorgt dit voor een hoop bureaucratie en controledrift. Dit kost niet alleen bakken met geld, maar veroorzaakt ook allerlei privacy-inperkende en soms mensonterende controles. Ten tweede hebben de mensen voor wie al deze toeslagen bedoeld zijn, lang niet altijd door  waar ze recht op hebben. Dit zorgt voor schrijnende   situaties. Het is helaas zo dat mensen die het niet redden om op eigen kracht in hun behoeftes te voorzien, ook niet altijd assertief genoeg zijn om aanspraak te maken op de hulp waar ze recht op hebben. Ook wordt soms hulp van de overheid geweigerd vanwege schaamte  door het stigma  dat hierop rust of omdat dit niet strookt met hun eergevoel.
Wanneer je het sociale stelsel wilt versimpelen, is het onvoorwaardelijk basisinkomen de meest logische uitkomst. Iedereen krijgt het, ongeacht zijn of haar situatie. Dit maakt alle bureaucratie die nodig is voor al die toeslagen dus in één klap overbodig. Bovendien hoeft niemand meer met privacy-inperkende maatregelen te controleren of je wel recht hebt op een bepaalde uitkering of toeslag. Iedereen heeft er immers recht op. Dat niemand meer wordt overgeslagen heeft als positief gevolg dat vrijwel alle armoede in een klap uitgeroeid zal zijn. Niet onbelangrijk, zou ik zeggen.
Het onvoorwaardelijk basisinkomen is geen nieuw idee. De liberale/libertarische economen Milton Friedman  en Friedrich Hayek   pleitten in de jaren ’60 al voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Door sommigen wordt met termen als ‘gratis geld voor iedereen’  tegenwoordig de illusie gewekt dat met een basisinkomen grote hoeveelheden overheidsgeld de economie in zouden worden gepompt, waardoor er misschien zelfs inflatie plaats zou kunnen vinden. Dit is echter een misvatting. Inflatie wordt eerder veroorzaakt doordat banken geld uit niets kunnen creëren  zolang we niet op decentrale cryptocurrencies overstappen. Het basisinkomen gaat niet over het uitdelen van nieuw geld. Het gaat over het versimpelen van de manier waarop we onze sociale zekerheid inrichten. Dit betekent dus ook dat een onvoorwaardelijk basisinkomen per definitie haalbaar is.
Sterker nog, het maakt onze sociale zekerheid goedkoper. Friedman noemde het basisinkomen negatieve inkomstenbelasting. Als je onder een bepaald bedrag zou verdienen, zou de overheid dit tot een bepaald niveau aanvullen. Hij berekende dat dit zou leiden tot een besparing van 72% op de sociale zekerheid. En Friedman hield er bij deze berekeningen natuurlijk geen rekening mee dat we inmiddels honderden miljoenen uitgeven aan een bijzonder ineffectieve werklozenindustrie.
Met het basisinkomen worden dus zowel doelen vanuit een socialistische ideologie (het uitroeien van armoede) als een liberalistische ideologie (minder bureaucratie en controles, kleinere overheid) bereikt. Piratenpartij-oprichter Rick Falkvinge maakte al duidelijk dat de tegenstelling tussen links en rechts in een samenleving waar machines het meeste werk doen veel minder relevant is dan vroeger het geval was. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is geen zaak van links of rechts , maar een zaak van vrijheid en bescherming van basisrechten. Niet voor niets nam Falkvinge het basisinkomen op als een van de kernprincipes in zijn Piraten-wiel.
Het is de vraag of we als samenleving optimaal gebruik zullen gaan maken van de vrijheid die robotisering ons biedt. Economen en sociologen die in de jaren ’70 voorspelden dat we binnenkort nog maar 15 uur zouden werken, hadden niet voorzien dat we nu zo gefixeerd zouden zijn op werk, dat we krampachtig allerlei nieuwe banen zouden gaan verzinnen. Om deze reden zijn we veel meer werk gaan doen dat weinig waarde toevoegt aan de samenleving. Prof. David Graeber spreekt zelfs van de term ‘bullshit jobs’.
De vraag waarom we zoveel onzinnig werk doen heeft me lang bezig gehouden en is voor mij persoonlijk ook eigenlijk de hoofdreden dat ik zo enthousiast ben over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het geeft op verschillende manieren prikkels om meer zinvolle dingen te gaan doen.
Het basisinkomen verlaagt drempels om te ondernemen  en daarbij risicovolle plannen uit te voeren, die, als ze slagen, een hoge opbrengst opleveren. Je kunt immers terugvallen op je basisinkomen als je plan faalt. Voor werknemers biedt het basisinkomen de vrijheid om dingen te gaan doen die ze zelf zinvol en interessant vinden. Dit biedt alleen niet meer mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het wordt zo ook onmogelijk voor werkgevers om mensen te dwingen tegen een laag loon vervelende ‘bullshit jobs’ te gaan doen. Wanneer vervelend werk weinig waarde toevoegt aan de samenleving, zal het loon voor dit soort banen dus moeten stijgen, om mensen het werk nog te laten doen. Door marktwerking ligt het voor de hand dat er veel vervelend werk dat weinig toevoegt aan de samenleving zal verdwijnen.
Vervelend werk dat wel degelijk waarde toevoegt aan de samenleving, zal echter niet zomaar verdwijnen. We vinden immers als samenleving belangrijk dat dit werk blijft bestaan. Wel zullen voor dit soort werk hierdoor de lonen stijgen. Dit zal niet alleen tot gevolg hebben dat mensen die belangrijk werk doen, hier ook echt meer voor gaan verdienen, maar ook dat het aantrekkelijker zal worden om dit werk sneller te automatiseren. Ik voorspel bijvoorbeeld dat bij een basisinkomen zelfreinigende toiletten een snellere opmars zullen maken dan nu het geval is.
Kortom, door een basisinkomen zal vervelend werk wanneer het niet nuttig is sneller verdwijnen, en wanneer het wel nuttig is sneller door robots overgenomen. Mensen zullen meer gaan ondernemen en vaker werk gaan doen wat ze zelf nuttig en interessant vinden. Robots gaan steeds meer onze vervelende taken overnemen en als mensen gaan we steeds meer leuke dingen doen.
Dat mensen meer zinvolle dingen gaan doen, blijkt ook uit eerdere experimenten met het basisinkomen. Deze experimenten vonden zowel op grote of als kleine schaal over de hele wereld plaats. In Oeganda gaf de regering $400,- aan 12.000 jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Vier jaar later  hadden ze 60% vaker een baan en verdienden ze 50% meer per jaar. Goede sollicitatiecursus die dat verbetert. Een ander Oegandees programma waarbij 1800 arme vrouwen $150,- kregen gaf vergelijkbare resultaten.
Zo zijn er nog meer experimenten van over de hele wereld. In Namibië  daalde ondervoeding (25%), criminaliteit (42%) en spijbelen (van 40% naar vrijwel 0%). Blijkbaar werd er vooral gespijbeld omdat kinderen voor een inkomen moesten zorgen.
Ook in de Westerse wereld hebben zulke experimenten plaatsgevonden. Zwervers in Londen kregen bijvoorbeeld 3000,- pond. Dit maakten ze niet op aan drank of drugs, maar ze gingen cursussen volgen en konden uiteindelijk op eigen benen staan. Uit onderzoek  bleek dat de overheid zo slechts 1/7 van de kosten maakte dan zij eerder deed aan hulpverleners, agenten en rechters die zich eerder met de zwervers moesten bezighouden.
Nu blijkt uit bovenstaande voorbeelden vooral dat een klein geldbedrag geven ervoor zorgt dat mensen in zichzelf gaan investeren. Zo blijkt het een goedkope manier om mensen te helpen. Wat voor de Nederlandse situatie natuurlijk een veel interessantere vraag is, is of een onvoorwaardelijk basisinkomen ook op een grotere schaal werkt. Gelukkig zijn er ook op een grotere schaal al experimenten geweest. In het Canadese stadje Dauphin  is in de jaren ’70 met een basisinkomen geëxperimenteerd. Van iedereen werd het inkomen tot een minimumbedrag aangevuld. 30% van de 13.000 inwoners bleken hier recht op te hebben. Ook dit werd een groot succes. Er werd sneller en beter gestudeerd. Psychische problemen en huiselijk geweld namen af. Ziekenhuisbezoek daalde met 8,5%. Zelfs een generaties later, nadat het basisinkomen door een nieuwe regering voortijdig was afgeschaft, waren hiervan nog effecten merkbaar.
Op een nog grotere schaal kregen tienduizenden gezinnen in de VS in de jaren ’60 een basisinkomen. Zowel in de VS als in Canada gingen mensen maar een klein minder betaald werk doen. Het is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar de kans is groot dat dit verschil voor een groot deel verklaard kan worden door mensen die ook al niets deden , maar dan in de baas zijn tijd. Dit ging met name om vrouwen met jonge kinderen en om jongeren. Zij compenseerden dit met andere nuttige activiteiten, zoals goede zorg voor een cursus psychologie of acteerlessen. Schoolprestaties verbeterden en de volksgezondheid verbeterde.
Oftewel, er is geen mogelijkheid om op basis van bestaande evidentie tegen het basisinkomen te zijn. Een onvoorwaardelijk basisinkomen verlost ons van privacy-onvriendelijke controledrift, van onnodige bureaucratie en van armoede. Het geeft ons vrijheid, waardoor we meer dingen gaan doen die er echt toe doen. Dit is goed voor de reële economie. Bovendien verbetert de volksgezondheid.
Door de toenemende robotisering van de samenleving is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen. Het is daarom hoog tijd dat ook in Nederland geëxperimenteerd gaat worden met een basisinkomen. Daarom wil de Piratenpartij Noord-Holland  dat de provincie een experiment met het basisinkomen faciliteert. Dit experiment kan dienen als evidentie dienen voor het Zwitserse referendum in 2016. En als het net zo succesvol blijkt als haar voorgangers, zou het misschien ook een goede aanleiding kunnen zijn om de invoering van een landelijk basisinkomen te overwegen.

Meer over:

opinie, economie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (74)

Zjenny
Zjenny2 feb. 2015 - 13:29

Akkoord. Het is de hoogste tijd!

mission555
mission5552 feb. 2015 - 13:29

hoe groter het verschil tussen de rijken en de armen... des te groter het risico op grote sociale onrust. De afgunst van de armen neemt toe.. en dus is het ook in het belang van de rijken hierin te investeren. Er is geld genoeg om dat op een positieve leuke manier te doen. Een soort microkrediet.. je eigen filantroop die in jou investeerd HOE gaaf is dat! Daar komt bij dat er toch altijd door mijn hoofd schiet.. dat de boeven bovenin controles willen uitvoeren op de boeven onderin.. 'zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten'. Bij het basisinkomen zou dat meer rust geven. Boeven hou je altijd, boven EN onder, maar er keert respect en rust terug. Vertrouwen hebben in de ander, is net als bij opvoeden, een sterker stuurmiddel als je dat persoonijk ervaart. Als iemand het vertrouwen in je heeft dat je er iets van gaat maken in je leven. Het geeft ruimte voor diegene die zich willen loswrikken van de bodem, onderwijs, zorg en de weg omhoog willen voorzichzelf en hun kinderen. Ah .. dat klinkt sociaal liberaal #buitenhof #d66 #rogiervanboxtel

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

De burocratische controles zijn er om te kijken of mensen naast de uitkering niet zwart bijwerken, of ergens nog een zak geld hebben staan waar ze makkelijk van kunnen leven. Dat is niet mensonterend, dat is controle op fraude. Verder zijn de voorbeelden van Londense zwervers en Oegandese armen niet van toepassing. De zwervers zijn naast de boot gevallen van de normale kapitalistische maatschappij, en je kan ze net zo goed in die maatschappij weer proberen binnenboord te halen. De Oegandese armen zaten nog vast in een maatschappij waar mensen niet op capaciteiten werden beoordeeld, maar nog op afkomst. Overigens is er wel wat speculatieve literatuur over een maatschappij met een basisinkomen. Bv de Culture serie van de linkse auteur Iain Banks. Daar doen de robots al het werk, inclusief het besturen van de maatschappij, daar ze ordes van groottes slimmer zijn dan mensen. Het werkt omdat ze in de ruimte meer dan zat hulpbronnen hebben om alles te maken wat ze willen. De mensen zelf zijn genetisch zodanig gemanipuleerd dat ze niet gestoord meer kunnen zijn, en ook geen last meer hebben van katers, of verslavingen. Een hoog-technologisch utopia dus, geen geleuter over zuinig met energie.

pietdeg2
pietdeg22 feb. 2015 - 13:29

Vrij van controledrift met een basisinkomen? Wie controleert dan degenen die die hangmat van jou moeten betalen? Of denk je werkelijk dat die in rotten van drie in de rij staan?

bakkwast
bakkwast2 feb. 2015 - 13:29

dus wij krijgen een fooi maar de eigenaren van de robots worden stinkend rijk?

matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

@Jopie persoonlijk denk ik dat arbeid door robots in de toekomst ook moet worden gaan belast, zodat menselijke arbeid minder belast hoeft te worden. @Sander van der Wal dergelijke controles kosten bakken met geld, die niet in verhouding staat tot de fraude die bestreden wordt. Soms kost het zelfs meer dan het oplevert. Ik zie deze privacy-schendende controles als een vorm van onderdrukking van onze vrijheid en een duidelijk blijk van wantrouwen van de overheid tegen haar burgers. Terwijl experimenten uitwijzen dat mensen juist meer zinvol werk gaan doen als je ze gewoon vrij laat. @Ano Nymous Er wordt geen extra geld in de economie gepompt door een basisinkomen. Het is een hervorming / versimpeling van het sociale stelsel. Grote prijsverschillen door deze versimpeling liggen dan ook niet voor de hand. @Leo van Loo het basisinkomen in Dauphin (Canada) werd voortijdig afgebroken door een nieuwe regering. In Alaska is er nog steeds een soort basisinkomen. Een Negative Income Tax is een slimme opzet om het basisinkomen zo in te voeren dat: - Er een financiele prikkel is om ernaast te werken. Elke verdiende euro levert ook echt wat op. - Er wordt geen belastinggeld uitgegeven aan mensen die boven een bepaalde norm verdienen en een basisinkomen dus niet nodig hebben

Laroi
Laroi2 feb. 2015 - 13:29

Geen gek idee. Ik vind dat de SP moet overwegen dit na zorgvuldig brainstormen in haar programma te zetten. Er kan m.i. best een systeem worden ontworpen waarbij vrijwel iedereen voordeel heeft. Dat mensen na invoering de hele dag in een hangmat gaan liggen toekijken, zoals sommigen suggereren lijkt me gezien de tijd die zij in reacties op Joop stoppen voornamelijk op henzelf van toepassing. Er zijn ook nu al mensen die tegen slechte of zelfs geen enkele vergoeding zeer belangrijk werk doen. Zou dat anders zijn als ze ineens een basisinkomen erbij krijgen??? Wie hebzuchtig is kan dat gerust blijven, maar zal op den duur tot een minderheidsgroep gaan behoren. Nu helaas nog niet!

msj_meijerink
msj_meijerink2 feb. 2015 - 13:29

Ik krijg een erg 'déjà vu' gevoel bij het lezen van dit stuk. Het idee is in de jaren 70 van de vorige eeuw al helemaal uitgekauwd en vervolgens als onwenselijk ergens ver weg in een kast weggelegd. Ik lees geen nieuwe argumenten, dus: hoppatee, in het grote ronde archief ermee?

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

Robots zijn van zichzelf nog te dom om te poepen. Dus moet iemand ze dat aanleren. Dat is werk. Zijn ze eenmaal wel slim genoeg, wie zegt dat zij willen blijven werken?

opgeheven
opgeheven2 feb. 2015 - 13:29

[Dank je voor de reactie die precies is wat ik van je verwachtte. Er valt nog een wereld aan dingen te leren voor je. Je moet alleen willen.] Lekker inhoudelijk weer.

AdPontier
AdPontier2 feb. 2015 - 13:29

Alleen het basis inkomen/zekerheid bespreken is niet echt nuttig. Het basis inkomen kan inderdaad niet ingevoerd worden zonder enkele andere elementaire veranderingen (bijvoorbeeld het omzetten van belasting op arbeid naar vermogen en/of grondstoffen en btw verhoging). Wat op dit moment ontbreekt is een duidelijke visie waar Nederland wil staan over (pak 'm beet) 20 jaar. Aangenomen dat enkele ontwikkelingen zich nu verder doorzetten (minder banen door verdere technologische ontwikkelen is daar 1 van). Dit kunnen we de politiek verwijten, maar ook de huidige trend om in one-liners alles te 'vinden'. De wereld is uiterst complex en zelf experts die jaren hebben geleerd kunnen soms geen duidelijkheid verschaffen, al proberen ze dit uiteraard wel. Het lijkt vrijwel zeker dat het basis idee 'Iedereen moet werken', niet vol te houden is. Ik zou graag van de VVD horen wat ze hierover denken. Als ze hier niet mee eens zijn (wat ik uiteraard verwacht), dan zou ik graag een onderbouwing lezen van hoe ze de arbeidsmarkt zien ontwikkelen de komende 10, 20 jaar. Ik ben oprecht benieuwd! Daarnaast zie ik veel mensen die bang zijn dat er minder gewerkt gaat worden (of niet). In eerdere testgebieden is gebleken dat dit meevalt (mensen gaan 'dom' werk niet langer doen). Daarnaast is er nog een economie van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Deze is even groot als 50% van de huidige economie, maar omdat we deze niet 'meerekenen' is er al geen volledig beeld van wat er gebeurt in Nederland. Wij zijn het land met de hoogste aantal vrijwilligers, daar kunnen we trots op zijn! Ja, er zijn mensen die het gehele jaar op de bank gaan zitten en blowen (zijn er nu ook, maar dan besteden we tienduizenden euro's aan om ze aan het 'werk te krijgen'). Daarnaast gaan mensen minder werken, dat is ook de bedoeling! Door bijvoorbeeld het goedkoop/makkelijk te maken om een werknemer in dienst te nemen (minimumloon kan afgeschaft worden bijvoorbeeld) zullen dus meer mensen kunnen werken. Dan verdien je dat beetje meer om 'leuke dingen' te kunnen kopen/doen. De middenstand heeft het op dit moment moeilijk, met een basis inkomen kunnen ze met meer zekerheid een winkel runnen (en ik vind het persoonlijk super dat er winkeltjes zijn die een stad/land karakter geven). Daarnaast zou het makkelijk moeten zijn om extra personeel in te huren, zodat die ook weer wat bijverdienen bovenop het basis inkomen. Daarnaast zijn er nog de voedselbanken (zou toch graag in een land wonen waar dit niet nodig is) en tevens zie je bij mensen die een laag inkomen hebben dat ze bezig zijn met overleven (ze plannen bijvoorbeeld niet iets voor over 2 jaar, wat mensen met hoge inkomens eerder wel zullen doen). Dit 'overleven' heeft naar mijn mening gigantische gevolgen voor de psychology van mensen (lees burnout, depressie etc). Dit is 1 van de grootste problemen in NL waar weinig tot niets aan gedaan wordt op politiek niveau. Aan de inkomsten kant kan gedacht worden aan het verhogen van de BTW. De 25% BTW belasting kan trouwens goed werken ... zie Denemarken die dit al lange lange tijd heeft ingevoerd (en er is nou niet echt een ramp gebeurt aldaar). Het grootste probleem is dat het hier zou gaan over een gigantische verandering van denken, leven en werken. Iets wat a) eng is! b) niet geheel zeker. Dus ja, iedereen die garanties wil dat dit gaat werken moeten we teleurstellen. Enige punt van aandacht voor hen: de richting die we nu op gaan is ook niet echt vol te houden / rooskleurig.

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 13:29

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
Sardar2
Sardar22 feb. 2015 - 13:29

Dat kan een begin zijn. Maar het moet ergens beginnen. Later zien we of dat zinvol is om uit te bereiden naar al anderen.

ratio2
ratio22 feb. 2015 - 13:29

Dat is een futiele opzet van het basisinkomen. Want als je voorwaarden gaat stellen, moet je controleren of mensen daar wel aan voldoen. En controleren of ze eraan blijven voldoen. Dan heb je alle bureaucratie meteen weer binnen.

Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Dat is dus precies niet de bedoeling - het "onvoorwaardelijk" in "onvoorwaardelijk basisinkomen" betekent dat iedereen het krijgt. Onbetaalbaar hoeft het niet te zijn want je kunt allerhande aftrekposten, toeslagen en (heffings)kortingen (versneld) afschaffen. Zelf zie ik meer in de Friedman-variant van een negatieve inkomstenbelasting, in combinatie met een absolute vlaktaks én een verschuiving van belasting op loon naar een belasting op reëel inkomen uit vermogen.

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

Hohoho. Of iedereen, of niemand. Anders is een basisuitkering geen basisuitkering, maar privilege, vergelijkbaar met de voorrechten die edelen en koningen vroeger hadden.

EricDonkaew
EricDonkaew2 feb. 2015 - 13:29

Goed stuk. Ik ben ook voor een basisinkomen, maar alleen voor mensen die nu een uitkering hebben of te weinig verdienen. Anders wordt het onbetaalbaar. ---------------- Eigenlijk zeg je: ik ben voor een basisinkomen, maar alleen voor mij. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een basisinkomen voor iedereen. Ook voor John de Mol (met een geschat vermogen van 1,9 miljard euro). Is dat laatste onbetaalbaar? Nee, want diezelfde John de Mol betaalt een honderdvoud of duizendvoud of wat dan ook aan belasting om maar één keer zijn basisinkomen terug te ontvangen. Ik zou me daar dus geen zorgen over maken.

eeweew
eeweew2 feb. 2015 - 13:29

Het komt er op neer dat je mensen die genoeg verdienen niets meer hoeft te geven. Er is gewoon een bepaald minimum en je schaft alle toeslagen af. Iedereen die erboven zit krijgt niets, iedereen die eronder zit wordt aangevuld tot dat bedrag. Het gevolg is dus ook dat mensen die het niet nodig hebben geen kinderbijslag meer krijgen.

ratio2
ratio22 feb. 2015 - 13:29

Experimenten met tijdelijke basisinkomens zijn geen goede basis voor een permanente invoering van een basisinkomen. Zolang participanten weten dat het experiment tijdelijk is, of dat hoogstwaarschijnlijk zal zijn, zullen ze zich niet zo gaan gedragen als wanneer een basisinkomen permanent is. Want zodra het experiment afgelopen is, dan moeten ze weer op eigen benen staan. Dan zou het stom zijn om je baan op te geven. Maar als je weet/denkt dat het basisinkomen permanent is, dan zul je pas echt laten zien of je voorkeur ligt bij werken tegen een hoger loon of thuiszitten met een basisinkomen. Ik vermoed dat het sterk gebruikt zou worden door lageropgeleiden voor vervroegde pensionering. Stel je bent 55, alles kraakt en piept toch al een beetje. Je partner werkt nog wel, je kinderen zijn het huis uit, zoveel geld heb je niet meer nodig, waarom voor een paar honderd euro extra per maand nog zoveel gaan werken?

1 Reactie
Zjenny
Zjenny2 feb. 2015 - 13:29

maar waar maak je je toch zo druk over?! Het werk wordt gedaan door robots. klaar.

anon1980
anon19802 feb. 2015 - 13:29

Misschien een domme vraag, maar zal dit uiteindelijk niet simpelweg leiden tot een prijsstijging van veel goederen?

2 Reacties
ratio2
ratio22 feb. 2015 - 13:29

Is gewoon hele sterke herverdeling/rondpompen van geld. Wat je krijgt is een hoog belastingtarief op werken, dat vervolgens weer aan alle burgers wordt teruggegeven in een maandelijkse uitkering.

Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Voor een deel zal dat wel, maar zo lang er geen kunstmatige, geforceerde geldcreatie plaatsvindt corrigeert zich dat vanzelf.

Blitskikker
Blitskikker2 feb. 2015 - 13:29

"Door een toename van technologie en robots in de samenleving, wordt veel werk door mensen onnodig." Dit openings statement is al hoogst discutabel. Er zijn talloze banen die nog lang niet door robots kunnen worden overgenomen: onderwijs, medische zorg, huishoudelijk werk, thuishulp, politie, brandweer, vuilnisdienst, vakken vullen, en ga zo maar door. "...heeft als positief gevolg dat vrijwel alle armoede in een klap uitgeroeid zal zijn" Als je het basisinkomen op 2500 euro netto per maand legt wel ja. Probleem is alleen dat het dan onbetaalbaar is, en dat de vuilnisman, bakker en onderwijzer hun bed 's ochtends niet meer uitkomen maar zich lekker nog een keer omdraaien. Het is een ander verhaal als je het basisinkomen op, zeg, 750 euro netto per maand legt. Maar zonder huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, etc. is dat niet genoeg om rond te komen. Dat betekent dat mensen alsnog hard moeten werken om er een paar honderd euro per maand bij te sprokkelen. Maar wat doen we dan met de mensen die dat niet kunnen of willen? Zetten we die hun huis uit en laten we die medisch onverzekerd rondlopen?

2 Reacties
matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

@Blits de Kikker Ik stel niet dat al het werk wordt overgenomen. Ik stel dat veel werk wordt overgenomen. Je voorbeelden kloppen trouwens niet helemaal. Ik heb zelf gewerkt aan robots die zorgverleners en patiënten ondersteunen bij medische zorg (zie daarvoor ook de film 'Ik Ben Alice' die draaide op het International Film Festival Rotterdam). Er bestaan tal van robots / machines die huishoudelijk werk makkelijker en lichter maken. De politie maakt gebruik van verschillende robots. De vuilnisdienst is juist iets dat makkelijker geautomatiseerd kan worden (robotauto's die containers oppakken en leeggooien; volgens mij bestaat dit zelfs al). Wel zijn er een hoop taken in de sectoren die je noemt waarvan het op dit moment niet wenselijk is dat het door robots wordt overgenomen, omdat robots daar niet menselijk genoeg voor zijn. Het basisinkomen dient genoeg te zijn om in basisbehoeftes te voorzien. En dat hoeft echt geen 2500,- te zijn. Zorg vind ik trouwens sowieso een belangrijk basisrecht wat in geen enkel geval geweigerd mag worden aan iemand die het nodig heeft.

EricDonkaew
EricDonkaew2 feb. 2015 - 13:29

Dat betekent dat mensen alsnog hard moeten werken om er een paar honderd euro per maand bij te sprokkelen. Maar wat doen we dan met de mensen die dat niet kunnen of willen? ------------------- Nou, 'willen' is voor een rechts iemand toch niet aan de orde? Maar ter zake, ik heb er wel over nagedacht en ik denk dat het basisinkomen inderdaad ongeveer 750 euro zal moeten zijn. Misschien iets meer, maar zeker niet veel meer. Veruit de meeste mensen zullen een aanvulling met een grote baan of een klein baantje voor zichzelf kunnen realiseren. Voor die heel kleine groep die dat echt niet kan, zal bijvoorbeeld de gemeente wat kleine, opgeknipte baantjes dienen te creëren van zeg 5 à 10 uur per week. Plantsoenendienst, gemeentegebouw schoonmaken, op een wat hoger niveau: de gemeentewebsite vullen met data. Ook voor mensen met een lichamelijke of mentale handicap moeten dat soort dingen geregeld kunnen worden. Ik denk dat dit wel moet lukken. Maar veruit de meeste mensen zullen, net als nu, gewoon carrière blijven maken met banen van 20-30 uur. Of soms 40 uur of meer (niet verboden). Die werkuren worden dan iets hoger belast dan nu, maar dat geeft niet, want het basisinkomen heb je al.

JoopSchouten2014
JoopSchouten20142 feb. 2015 - 13:29

'Iedereen krijgt het, ongeacht zijn of haar situatie.' Dat is oneerlijk.

2 Reacties
PocoPoco
PocoPoco2 feb. 2015 - 13:29

Er had ook bij moeten staan: alleen die met uw goedkeuring.

Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Hoezo?

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 13:29

Het productiever om dat soort toverrobots te gaan ontwerpen dan om te bedenken wat er moet gebeuren als ze er eenmaal zijn.

1 Reactie
matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

@Mark Sinops Nee. Het is juist belangrijk om van tevoren over de implicaties van nieuwe technologieën na te denken. Zo kun je er op anticiperen voordat ze er zijn. Daarom zijn Machine Ethics nu zo belangrijk. En daarom werk ik aan allebei (zie ook springer.com/engineering/robotics/book/978-3-319-08107-6 )

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 13:29

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

1. Er zijn meer oplossingen dan simpelweg de grenzen dichtgooien. Zie ook https://livingincomeforall.wordpress.com/2014/02/11/how-to-prevent-immigration-problems-with-living-income-guaranteed/ 2. Ik vind het een voordeel als belangrijk maar vervelend werk beter betaald wordt. Dit zal een extra stimulans vormen om vervelend werk te automatiseren, of te heroverwegen of dit werk wel echt zo nodig is. Zie ook David Graeber on the phenomenon of Bullshit Jobs wat betreft dit laatste: http://strikemag.org/bullshit-jobs/ 3. Het gaat mij niet om links versus rechts. Het gaat om bescherming van rechten en vrijheden, en een basisinkomen doet beide.

opmerker
opmerker2 feb. 2015 - 13:29

1. De grenzen moeten dicht. Voor ongevraagd €1000 per maand wil de halve wereld hier wel komen wonen. Met een O.I.B. hoeft dit niet en zou ook niet wenselijk zijn Het O.B.I moet alleen toegekend worden aan Arbeidsgeschikte Nederlanders met de Nederlandse nationaliteit. Hierdoor kunnen gastarbeiders werken zonder OBI en komt hun inkomen in de buurt van hun homeland.

opmerker
opmerker2 feb. 2015 - 13:29

3. De linkse politiek geeft al haar machtsmiddelen uit handen en heeft daarna eigenlijk geen rol meer want A, ze doen niets en verliezen dus hun grip op hun achterban of B, ze grijpen hier en daar in en maken weer potjes voor diegene die ondanks €1000 per maand toch tussen de mazen doorvallen en voor je het weet is de toelage- en aftrekkerstboom weer volledig opgetuigd. De linkse politiek heeft alles al uit handen gegeven dus dit kan geen probleem meer zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 13:29

"Friedman hield er bij deze berekeningen natuurlijk geen rekening mee dat we inmiddels honderden miljoenen uitgeven aan een bijzonder ineffectieve werklozenindustrie." Nl geeft elk jaar 80miljard aan uitkeringen uit. Een paar tiende van procenten hiervan genoeg noemen om het basisinkomen in te voeren zegt meer dan genoeg. . Helemaal omdat door die zogenaamde robots de helft van elke banen zullen verdwijnen en die overgeblevenen zouden dan volgens de schrijver minstens 4X zo'n hoge belastingen moeten betalen? Die dragen nu al meer dan de helft van hun inkomen af aan de Nederlandse overheid Aub een vervolkstuk met es rekenkundige onderbouwen ipv dit linkse utopie van onbeperkt geld

1 Reactie
matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

@j westers Het basisinkomen kan gefinancierd worden met precies dat bedag datnu ook aan sociale zekerheid wordt uitgegeven. Misschien kan er nog wat bij, omdat je de besparing op bureaucratie en controles kan compenseren. En dan heb je ook nog de baten door een besparing op zorgkosten en een efficiëntere economie. @Eric Donkaew Negatieve inkomstenbelasting is juist precies hetzelfde als een basisinkomen. De berekening kun je hier vinden: http://www.muldr.nl/post/104998962081/twee-verhalen-over-het-basisinkomen Dit toont ook aan dat het basisinkomen als NIT simpel blijft. Iedereen heeft er recht op, want het is gewoon belasting. Het kan gewoon ingevoerd worden binnen het belastingstelsel. Het belastingstelsel vervangt dan de sociale zekerheid, simpelweg door de berekening van belasting niet af te kappen op 0, maar door te trekken tot in de negatieve cijfers.

EricDonkaew
EricDonkaew2 feb. 2015 - 13:29

Friedman noemde het basisinkomen negatieve inkomstenbelasting. Als je onder een bepaald bedrag zou verdienen, zou de overheid dit tot een bepaald niveau aanvullen. -------------------------- Maar die negatieve inkomstenbelasting is heel iets anders dan een onvoorwaardelijk basisinkomen. Bovendien komt de bureaucratie dan weer om de hoek kijken. Wie heeft er recht op een negatieve belastingaanslag en zo ja voor hoeveel? Je ziet dat 'rechts' hier op dit forum best wel wat ziet in die negatieve inkomstenbelasting. Het is namelijk goedkoper dan het huidige stelsel, maar ook slechter voor velen die van een uitkering afhankelijk zijn. Dus een onvoorwaardelijk basisinkomen is voor mij oké, maar geen halfslachtige en voor veel mensen slechter (dan nu) uitpakkende negatieve belastingaanslag.

1 Reactie
Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Het is hetzelfde, iemand die 100.000 verdient betaalt over het eerste deel net zo goed geen belasting. Rekenvoorbeeld, stel dat er een vlaktaks geldt van 33% over het inkomensverschil t.o.v. 2250 euro. Iemand die 0 euro verdient krijgt dan (0-2250)*0,33 = 750 euro Bij een inkomen van 1000 euro is dat (1000-2250)*0,33 = 417 euro, wat een besteedbaar inkomen van 1417 geeft Bij een inkomen van 2250 euro komt de formule neutraal uit, je mag dus alles houden wat je verdient Daarboven ga je betalen, bijvoorbeeld bij 3000 euro betaal je (3000-2250)*0,33 = 250 euro. De eerste 2250 euro die je verdient zijn dus belastingvrij, waardoor iedereen in gelijke mate profiteert - ongeacht het inkomen.

TruusBeek
TruusBeek2 feb. 2015 - 13:29

Dank voor de bijdrage. Nu weet ik tenminste dat ik ook niet op uw partij moet stemmen.

2 Reacties
lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

Was je dat van plan dan? :)

lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

Matthijs, bedankt! Het is je gelukt minder aversie te creëren dan er eerder hier was, als het over dit onderwerp ging. Knap! Ik sta er zelf volledig achter, ook al weet ik dat ook de AOW verdwijnen zal. Er is wel een vraag over de mensen die niet meer mee kunnen en hulp nodig hebben. Iedereen heeft recht op goede zorg, schrijf je. Maar waar komt dat dan vandaan? Dat mis ik nog.

WendyB2
WendyB22 feb. 2015 - 13:29

Rond 2004 is de nieuwe bijstandswet ingevoerd, een persoonlijk project van onze huidige MP, Mark Rutte. Balkenende beschreef destijds het nieuwe beleid als dat de uitkering gezien moest worden als een "uitkering tussen twee banen" in. Wat dat betekende werd achteraf pas duidelijk. Het betekende dat je in Nederland óf een full-time vaste baan hebt , óf een uitkering. Alles wat niet in deze hokjes past wordt steeds meer verboden/onmogelijk gemaakt. Vroeger kon je met bijvoorbeeld MTS nog best werk vinden in Nederland alleen moest dat wel altijd via losse tijdelijke baantjes en uitzendwerk. Uiteindelijk kon je wel een vaste aanstelling krijgen, maar je moest wel eerst via uitzendburo's werken zodat je werkervaring op kon doen en je kon laten zien wat je waard was. Daar kwam met de nieuwe bijstandswet een eind aan omdat de bijstand geen vangnet meer was als je tijdelijk geen werk of deeltijdwerk had. Inmiddels is het vanwege oa. de voordeursregeling ook voor jongeren onmogelijk geworden op die manier een carrière te starten want ook jongeren worden geacht vanaf hun opleiding gelijk een vaste full-time baan te vinden. Dit kan uiteraard alleen voor werk waar werkervaring niet relevant is. Vroeger kon je nog als ZZPer een eigen bedrijfje beginnen. Als je tijdelijk weinig opdrachten had had je de bijstand als vangnet. Inmiddels mag dat niet meer, en kun je alleen nog een bedrijf starten als dat direct een minimaal volledig inkomen oplevert, of als je ergens anders een vast inkomen vandaan haalt zoals een werkende partner of een rijke pa. Daarnaast is het onmogelijk geworden door de kunstmatig opgedreven woon- en zorglasten. Vroeger konden mensen met een arbeidshandicap gewoon regulier betaald werk doen bij een werkgever zonder allerlei 'trajecten'. Mensen werkten gewoon deeltijd en konden binnen dat aangepaste werkschema prima functioneren. Nu mag dat niet meer en met de recente plannen van Kleinsma komt er definitief een einde aan de werkende Wajonger. Tegenwoordig is het label 'arbeidsongeschikt' alleen nog een excuus om onder minimumloon te kunnen betalen. De meeste werklozen in Nederland zijn dus werkloos gemaakt en gehouden door het Haagse beleid. Dit is al minstens 15 jaar het consequente resultaat van het Haagse beleid dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat de politiek na zolang nog steeds niet op de hoogte is van deze realiteit. Het basisinkomen is een idee van neo-liberalen, niet van socialisten. Waarom zijn notoire neo-liberalen zo enthousiast over dat basisinkomen? Omdat het helemaal niet sociaal is als het lijkt. Ten eerste creëert dat een onderklasse die nooit meer inkomen zal kunnen krijgen dan dat basisinkomen nivo. In de praktijk is het nu al zo dat bijstand geen mini8mum maar een maximum inkomen is. Ten tweede zal dat basisinkomen gebruikt woorden om de loonkosten te verschuiven naar de belastingbetaler: Het socialiseren van de lasten, privatiseren van de winsten. De oplossing is dus helemaal niet een basisinkomen maar het terugdraaien van neo-liberaal wanbeleid van de afgelopen 15 jaar.

2 Reacties
lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

Helder, Wendy. Maar wellicht zal wat jij zegt: terugdraaien, een eerste stap vooruit worden richting basisinkomen.

opmerker
opmerker2 feb. 2015 - 13:29

"Ten eerste creëert dat een onderklasse die nooit meer inkomen zal kunnen krijgen dan dat basisinkomen nivo. In de praktijk is het nu al zo dat bijstand geen mini8mum maar een maximum inkomen is. Ten tweede zal dat basisinkomen gebruikt woorden om de loonkosten te verschuiven naar de belastingbetaler: Het socialiseren van de lasten, privatiseren van de winsten." U heeft scherp in de gaten wat onze overheid zoal heeft verzonnen om het vermeende misbruik van uitkeringen uit te bannen. Deden ze ook maar zulk doorwrocht werk in de financiële sector. Het gevolg hiervan is een grote onvrijheid van handelen in het oplossen van de problemen in de persoonlijke levenssfeer. De overheid geeft als oplossing wij ondersteunen U en verder doen wat wij willen. Met een onvoorwaardelijk basisinkomen wordt juist de voorwaarde geschapen maximale vrijheid vrijheid van handelen t.b.v. het eigen initiatief met veel minder kosten aan bureaucratie. Het is daarom zo dat hierdoor juist meer inkomen dan het O.B.I kan worden gemaakt want het zal niet onderhevig zijn aan enige afroming door belasting. Het is alleen bedoeld voor inkomsten uit arbeid en niet voor inkomsten uit vermogen of aanmerkelijk belang'. Bij inkomsten uit handel wordt BTW berekend. Wat ik niet begrijp is uw opmerking: Het socialiseren van de lasten en privatiseren van de winsten 'Hoe gaat dat in zijn werk?

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 13:29

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew2 feb. 2015 - 13:29

Wie meer verdient dan netto 2.000 euro, verliest automatisch zijn basisinkomen. ----------------- Zucht. Het is je al een paar keer goed uitgelegd dat het systeem zo totaal niet werkt.

Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Nu doe je het weer, zodra je een basisinkomen verliest boven een bepaald inkomen is het geen basisinkomen meer maar gewoon weer een werkloosheidssubsidie. Het geldt óf voor iedereen op dezelfde manier óf we moeten er niet aan beginnen.

matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

Het is belangrijk dat een experiment in verschillende situaties wordt uitgevoerd. Het lijkt me dus goed als er een experiment in Groningen komt, maar het lijkt me nog beter als dit op meerdere plekken door heel Nederland gebeurd.

opgeheven
opgeheven2 feb. 2015 - 13:29

[Wie meer verdient dan netto 2.000 euro, verliest automatisch zijn basisinkomen. Dit kan makkelijk berekend worden via de belastingdienst.] Briljant. Krijg je een tientje opslag ga je er 1000 euro op achteruit maar je mag wel betalen voor een ander zijn basisinkomen. Daar zullen we inderdaad de handen voor op elkaar krijgen bij werkend Nederland.

malou3
malou32 feb. 2015 - 13:29

Goed onderbouwd stuk. Top, helemaal voor. :-) Als geld geen grote rol meer speelt, komen we in een totaal andere dimensie terecht. Zeer bevrijdend voor velen.

2 Reacties
Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Ik denk niet dat je je dit te rooskleurig voor moet stellen. Meer dan het bestaansminimum zal een basisinkomen niet kunnen bieden...

lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

Helemaal mee eens, maar het zal nog even duren, omdat te veel mensen te heilig geloven dat kapitalisme de enige oplossing is. We moeten tot op de bodem gaan met alle slachtoffers van dien voor er ook door de huidige tegenstanders heel voorzichtig gekeken zal gaan worden naar deze oplossing. Zolang zij te bang zijn geld erdoor te verliezen en de jaloezie nog altijd voorop staat, zal het basisinkomen er niet komen. Ze zullen eerst moeten evolueren in mensen voor wie jaloezie alleen een woord is en daardoor vervolgens hun angst kwijt zullen kunnen raken en gaan zien dat het basisinkomen juist heel goed is. Voorlopig lukt dat nog niet. Ze zitten stevig vast in die voor hen zo heilige huisjes.

johanversomeren
johanversomeren2 feb. 2015 - 13:29

" vrijwel alle armoede wordt in een klap uitgeroeid" Dat mag dan een best basisinkomen zijn. Ik ben overigens benieuwd aan welk bedrag de schrijver van dit artikel, vol met aannames en halfbakken argumenten/voorbeelden, dan denkt. Ik ben overigens tegen een basisinkomen. En ik denk ook nooit dat het er gaat komen. Gezien de reacties waarin sommige wel voor een basisinkomen zijn maar dan wel alleen voor mensen met een uitkering lijkt me dat een juiste aanname. Er is gelukkig geen draagvlak voor een basisinkomen

1 Reactie
opmerker
opmerker2 feb. 2015 - 13:29

" Gezien de reacties waarin sommige wel voor een basisinkomen zijn maar dan wel alleen voor mensen met een uitkering lijkt me dat een juiste aanname." Natuurlijk is het voor mensen in moeilijkheden bestemd, alleen zijn de kosten van controle en bureaucratie aanmerkelijk gereduceerd.

Warren2
Warren22 feb. 2015 - 13:29

De mensheid bestaat 200.000 jaar. 95% van die tijd heeft de mens niet meer dan tussen de 14 en 22 uur per week gewerkt. Dit is inclusief dingen als boodschappen doen. Wij zijn niet gemaakt voor 40 uur werken. En dat voel ik elke week weer...

1 Reactie
123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

Doe dat dan ook niet, en accepteer de teruggang in mogelijkheden die je hebt omdat je te weinig ruilmiddelen hebt om te ruilen.

TruusBeek
TruusBeek2 feb. 2015 - 13:29

Op persoon, dus een alleenstaande heeft het zelfde (bv 1000) als een samenwonend stel (2x1000) Terwijl in beide situaties de vaste kosten het zelfde zijn. Of is het idee om toch maar een regeling net als bv AOW door te voeren. De proef in Canada zie ik altijd in dit soort discussies verschijnen. Als het zo'n succes was waarom is het dan bij een proef gebleven.

2 Reacties
lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

Omdat mensen als jij vonden dat het niet goed was. Er zit een vrij hoge mate van jaloezie in verstopt: zomaar geld 'krijgen' zonder er iets voor te hoeven doen. Zolang zo gedacht wordt, zal het basisinkomen er niet komen, nee en zullen we meer en meer werklozen en later daklozen gaan zien. Dat zijn de geneugten van het geliefde kapitalisme, Truus.

Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Gewoon voor iedereen. Twee mensen die samenwonen houden dan inderdaad meer over, top voor hun. Zie het niet als meer geven - want ze krijgen even veel - maar ze bezuinigen op de lasten door kosten te delen.

opgeheven
opgeheven2 feb. 2015 - 13:29

Het basisinkomen zal er nooit komen. Om de simpele reden dat dat helemaal niet gewenst is en alleen wordt gepropageerd door onnozelaars en mensen die nog nooit en economieboek hebben open geslagen. Alle argumenten voor een basisinkomen zijn al lang en breed weerlegt. Wie het nu nog niet in wil zien is of eigenwijs of begrijpt er helemaal niks van.

1 Reactie
eeweew
eeweew2 feb. 2015 - 13:29

Het probleem is alleen dat alle weerleggingen gebaseerd zijn op een beeld een een aanname van de oude economie, en dat is steeds minder toepasbaar nu automatisering de meeste mensen overbodig maakt. Er is geen economie meer als iedereen werkloos thuis zit terwijl de directeuren elkaars met robots geproduceerde product kopen.

CharlesdeValois
CharlesdeValois2 feb. 2015 - 13:29

Voordeel is dat de mensen die nu niks hebben makkelijker naar winkels gaan en geen hand hoeven op te houden bij een verdienende partner.

1 Reactie
lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

En daardoor meehelpen met het opbouwen van de lokale economie. Het is de enige manier om een economie opnieuw op te bouwen: van onderen af aan.

TruusBeek
TruusBeek2 feb. 2015 - 13:29

Raven 63, di 03 februari 2015 11:28 in reactie op Truus Beek Reageer op Raven Raven ........ Dat zijn de geneugten van het geliefde kapitalisme, Truus. en waar worden de basislonen dan uit betaald, ik neem aan ook uit een kapitalistisch syteem, of betekent een basisloon volgens jou dat we een levensvorm krijgen als de oude DDR of Cuba en de gewone burger alleen maar basisproducten kan verkrijgen en de leiders en hun familie( de nieuwe graaiers zullen we maar zeggen) in luxe kunnen leven.

1 Reactie
lembeck
lembeck2 feb. 2015 - 13:29

Je hebt de vorige keer niet zitten opletten en deze keer zeer waarschijnlijk het bijgeleverde artikel niet gelezen, zeker? Doe maar eerst eens eventjes, Truus. Alles zal duidelijk worden.

Mark Gh
Mark Gh2 feb. 2015 - 13:29

Ik heb er nog eens over na zitten denken en vind het nog steeds een sympathiek idee wat zeker verder onderzocht zou moeten worden. Voorwaarde zou voor mij moeten zijn dat het daadwerkelijk voor iedereen gelijk wordt geregeld, ongeacht of je een arbeidsongeschikte bijstandstrekker bent of een miljardair met geërfd vermogen en ongeacht je woonsituatie. Het uitgekeerde bedrag dient hoog genoeg te zijn om van rond te komen als alleenstaande en ook niets meer dan dat. Het zou zo veel mogelijk van de huidige sociale voorzieningen moeten vervangen, ik denk op zijn minst aan AOW, WW, bijstand, Studiefinanciering/leenstelsel, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en -toeslagen, ANW, WIA, Wajong, etc. Het enige dat mogelijk nog nodig zal zijn is een vorm van uitkering voor mensen met een handicap. Naast vervangen van uitkeringen moet het ook zaken vervangen aan de kant van de werkenden. Ik denk dan aan de HRA, overige aftrekposten, diverse heffingskortingen, het minimumloon en aan werknemersbescherming in het algemeen. Al deze zaken zijn immers niet meer nodig met het vangnet van het basisinkomen. Extra voordeel kan gehaald worden door tegelijkertijd een échte vlaktaks in te voeren icm met een verschuiving naar belasten van inkomen uit vermogen ipv uit arbeid. Dit kan natuurlijk ook ingevoerd worden zonder basisinkomen. Ik heb zitten zoeken naar argumenten tegen dit systeem maar heb tot nu toe niets overtuigends kunnen vinden. Zouden de verklaarde tegenstanders hier eens wat links kunnen posten? Ben erg benieuwd namelijk.

1 Reactie
123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

Het werkt alleen als al het werk door robots kan worden overgenomen, en dat is dan inclusief het hele ingewikkelde werk waar je heel intelligent voor moet zijn. En dan moet je maar hopen dat die robots er wel zin in hebben. Waarom zou een robot die minstens zo slim is als een mens werk willen gaan doen waar die bijna even slimme mens geen zin in heeft?

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

@Pontier Het robot-concept moet je vervangen door intelligent agents, entiteiten (die in een robotlichaam kunnen zitten en) die in staat zijn om plannen te formuleren en uit te voeren. De intelligentie meet je dan af aan de ingewikkeldheid van het plan en hoe goed dat plan is uitgevoerd. Mensen zijn ook intelligent agents, dus je kan ze gebruiken als model voor kunstmatige intelligent agents. Het ligt dan voor de hand dat kunstmatige intelligent agents met mensen vergelijkbare wensen hebben, en dat die intelligent agents dus liever aan hun eigen wensen werken dan aan die van een ander. Of ze moeten er wat voor in de plaats krijgen als ze aan andermans wensen werken. Geld dus. Salaris. En dan ben je nog nergens, je hebt er een flink stel mensen bjjgekregen die ook allemaal een basisinkomen willen. Alleen kopen ze daar dan motorolie voor in plaats van bier.

1 Reactie
matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

@Sander In mijn onderzoek noem ik intelligent agents juist altijd robots zonder lichaam ;) Intelligentie wordt doorgaans gemeten door te bekijken hoe goed iets/iemand in staat is bepaalde doelen te bereiken. Daarbij is een simpel plan juist beter dan een ingewikkeld plan, als daarmee hetzelfde doel bereikt wordt. Bij robots is het leuke eraan, dat wij die doelen zelf bepalen als wij de robot programmeren. Een robot hoef je ook niet te belonen met geld. Dat kan gewoon met een intern beloningssysteem, wat getriggerd wordt bij het bereiken van doelen. Net zoals dit bij mensen werkt. Ons beloningscentrum wordt inderdaad onder andere getriggerd door geld (maar ook door seks, eten, enz.) Het enige dat je nodig hebt zijn resources om machines aan het werk te houden. En als je kijkt naar de snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld zonnecellen, dan hebben we binnenkort energie in overvloed. Zie ook http://www.bright.nl/singularity-university-leert-logge-corporates-ontwrichten

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 13:29

Een intelligent agent kiest per definite z'n eigen doelen, als jij ze inprogrammeerd is het geen Intelligent Agent. Het is ook niet zo heel moeilijk om te zien waarom dat nodig is. Als een doel niet te bereiken lijkt maar een deeldoel wel dan wil je in ieder geval dat het deeldoel bereikt wordt, want dat is beter dan niets. En dus moet de agent in staat zijn om doelen her te formuleren. Het genotscentrum-idee lijkt vreselijk onhandig. Een agent zou het aan kunnen zetten en vastzetten. Zit je met een gelukkige en cataconische robot. Bij mensen werkt het trouwens ook niet zo. Het primitieve genot dat mensen kennen is maar 1 van de vele manieren waarop de menselijke motivatie werkt. In ieder geval, je kan het basisinkomen pas invoeren nadat je al die robots hebt en aan het werk hebt gezet.

1 Reactie
matthijs1985
matthijs19852 feb. 2015 - 13:29

@Sander Een Artificial Intelligent Agent kan alleen Artificial zjin, als het door iets anders is gebouwd en dus geprogrammeerd. Wat je misschien bedoelt is dat we waarschijnlijk agents gaan programmeren om hun eigen doelen te bepalen? Dan geldt het nog steeds wat mensen programmeren *hoe* ze die nieuwe doelen bepalen. Er is een heel veld binnen de AI dat zich erop richt dat dit op een manier gebeurt die EN om kan gaan met onverwachte situaties EN toch ervoor zorgt dat het mensen niet schaadt, maar juist in een betere situatie brengt: Machine Ethics. Zie hiervoor ook http://www.springer.com/engineering/robotics/book/978-3-319-08107-6 Een goede motivatie-functie in een robot kan een robot natuurlijk nooit zelf controleren. Daarmee zou de functie volledig nutteloos worden. Als je het met al het bovenstaande oneens bent, ben ik heel benieuwd hoe volgens jou die intelligent agents tot stand gaan komen. Met je opmerking dat het basisinkomen alleen bij genoeg robotisering zou kunnen werken, ben ik het oneens. Dat laten alle geslaagde experimenten tot nu toe duidelijk zien. In mijn artikel en de rest van mijn reacties wordt ook duidelijk onderbouwd waarom het heel logisch is dat een basisinkomen ook zonder robotisering / automatisering al tot een betere situatie leidt.

Alienvspredator
Alienvspredator2 feb. 2015 - 13:29

Het belangrijkste bezwaar tegen een basisinkomen is dat het de machtsverhoudingen totaal op z'n kop zal zetten. Er is geen economisch motief om het niet in te voeren want het is uiteindelijk veel goedkoper dan het het stelsel waarin we nu zitten. Denk ook eens aan de enorme hoeveelheid stress en alle daaruit voortkomende gevolgen met alle bijbehorende financiele consequenties. Ook het argument dat mensen niet zullen willen werken is i.i.g. psychologisch onjuist. Tuurlijk zal het ons normen en waarde systeem ook volledig op z'n kop zetten want tevreden mensen zullen zich veel meer voor gezamelijke doelen willen inzetten. Dit is niet vreemd maar gewoon onze natuur. we worden nieuwsgierig en ondernemend geboren.

1 Reactie
matthijs1985
matthijs198510 mrt. 2020 - 14:34

Dat die machtsverhoudingen worden omgedraaid, zodat werkers een stevigere positie krijgen op de arbeidsmarkt, is wat mij betreft juist een van de belangrijkste redenen om het basisinkomen in te voeren.