Joop

Vredescreativiteit van onderop

  •  
11-01-2023
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
871 keer bekeken
  •  
oekraine

Kunnen we met elkaar een andere toonzetting en houding kiezen als het gaat om de door Poetin gestarte Oekraïne-oorlog? Kunnen we als betrokken Nederlanders en Europeanen wegen vinden om met elkaar van mening te verschillen om toch het uiteindelijke doel ‘oorlogsbeëindiging en vrede stichten’ te bereiken?

Het lijkt erop of de standpunten zich verharden, ook op Joop.nl. Het ene uiterste bestaat uit de opstelling dat Oekraïne veel meer bewapend moet worden om de vijand te weerstaan waarbij het niet duidelijk is of deze oorlog een overwinnaar zal opleveren. Het andere uiterste is pleiten voor de-escalatie-onderhandelingen waarbij de mogelijke vervolging van Poetin vanwege zijn vermeende oorlogsmisdaden buiten beschouwing blijft.

Wordt door een lezer een bijdrage geleverd, dan levert het van beide kanten al snel de kwalificaties naïeveling, gebrek aan historisch besef, useful idiot, of leuteraar op.

En wat schieten we als gewone burgers ermee op om elkaar op deze vernederende manier de les te lezen? Niets. Helemaal niets. Het beïnvloedt de sfeer in onze samenleving, er ontstaat geen perspectief van andere mogelijkheden en bezoedelt een creatief klimaat dat kan bewerkstelligen dat nieuwe gezichtspunten van onderop ontstaan.

Om dat laatste te bereiken doe ik hier een poging om de uiterste opstellingen te overbruggen. Niet om een depolitisering van het debat te veroorzaken; verschil van mening scherpt de geest en doet vraagtekens zetten bij de eigen overtuigingen. Nee, dat niet maar wel om onszelf te verplichten de ander serieus te nemen en om met elkaar een stap verder te komen. Heb je - denk je - aan dit laatste geen behoefte, dan is mijn tip: houd je mond, ga buiten wandelen, bezoek een museum maar blijf van je toetsenbord af.

In mijn poging tot overbrugging combineer ik de solidariteit met het Oekraïne volk en de noodzaak de bloederige oorlog zo snel mogelijk te stoppen. Ik ben zelf geen betaalde buitenlandexpert maar vind dat gewone mensen een overduidelijke stem moeten hebben in het aanpakken van geopolitieke vraagstukken. Geopolitiek is vandaag de dag een te belangrijke zaak om het aan het gesloten circuit van adviseurs, politici en militairen over te laten.

Ik vat mijn denkbeeldige opstelling in een tiental punten samen. Aan de tafel zitten vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne, deelnemers zijn verder de EU inclusief de UK, de VS en China. China heeft weten te bereiken dat de presidenten van beide landen niet aan de gesprekken deelnemen. Gastland is Turkije mede in verband met zijn eerdere afspraken over graantransporten en zijn behoefte een positieve rol te vervullen in het conflict. De VN zijn gevraagd het gesprek te faciliteren.

  1. Algemeen punt: partijen zetten zich in voor een effectieve VN-Veiligheidsraad zonder veto’s.
  2. De NAVO transformeert binnen vijf jaar in een Europese Vredes- en Veiligheidscorps waarvan ook Rusland, als Europees land, en Oekraïne lid zijn. Apart met China en de VS worden verdragen aangegaan.
  3. Binnen vijf jaar is een integratie van Rusland en Oekraïne binnen de EU gerealiseerd met als prioriteiten de versterking van de interne markt en het vestigen van rechtsstatelijke bepalingen (via de Raad van Europa).
  4. Alle betrokken partijen ondertekenen een klimaatakkoord dat het streven van de VN om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden ondersteunt. De EU vervult hierin een voortrekkersrol. Het akkoord voorziet ook in fondsen om de armste landen te bij te staan.
  5. Op de gebieden wetenschap, technologie en cultuur krijgen ngo’s de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan of te intensiveren.
  6. Binnen vijf jaar kunnen in Oekraïne de oostelijke gebieden en de Krim zich via een volksraadpleging uitspreken tot welk land zij willen behoren. Tot die uitspraak valt het bestuur onder een VN-protectoraat. Dit protectoraat regelt ook de raadplegingen.
  7. Rusland, de EU, China en de VS stellen een fonds in voor herstelbetalingen aan Oekraïne. Dit fonds betrekt ook de gas- en olieleveranties aan de betrokken landen.
  8. Op verzoek van de EU wordt een bepaling opgenomen over de inzet van partijen om tot een de-escalatie van het Israël-Palestina-conflict te komen. Het conflict wordt gezien als een nieuwe ernstige verstoring van de wereldorde.
  9. Uitvoering van en toezicht op de gemaakte afspraken liggen in handen van de VN met inachtneming van het respect voor de internationale rechtsorde.
  10. De afspraken kunnen worden aangehaald als het Verdrag van Istanbul 2023.

Om te voorkomen dat het een geopolitiek spielereitje is, moeten we de bestuurders en politici oproepen om tot een akkoord te komen. En niet te wachten tot de bevolkingen en de legers uitgeput raken en de verwoestingen onherstelbaar zijn.

In wezen gaat het om een oorlog binnen het Europese continent en het is aan ons, Europeanen, om bij te dragen aan vredescreativiteit van onderop. Laten we dit als Europeanen na, dan wordt opnieuw een verschrikkelijke zwarte bladzijde aan onze geschiedenis toegevoegd.

Laten we onze energie niet besteden aan het aanscherpen van toch al bekende tegenstellingen. Dit is niet uit te leggen aan onze jongste generaties.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

a.doorgeest
a.doorgeest23 jan. 2023 - 0:13

Nadat dhr. Hagoort een nieuw artikel over het conflict in Oekraïne heeft gepubliceerd, toch nog maar wat houtsnijdende deelkritiek op diens epistel: 1 - De grootmachten zullen NOOIT hun vetorecht in de Veiligheidsraad opgeven. Hopeloos naïef te denken dat dit ooit zal gebeuren; 2 - Zoals eerder betoogd: gevaarlijke gedachtegang. De NAVO is onze levensverzekering, een Europees Vredes- en Veiligheidscorps gooit ons continent te grabbel en laat landen opeten door de RF ; 3 - Als je denkt dat dit mogelijk is, ben je niet van deze wereld. Hagoorts gedachtegang impliceert een totale ontmanteling van de hedendaagse Russische dictatuur en dat binnen 5 jaar! Da's ondenkbaar en zal niet gebeuren; 5 - In diens nieuwste artikel moeten NGO's als 5de colonne gemobiliseerd worden. Idealisten voor een gammel karretje trachten te spannen; 7 - Het land dat immense schade heeft aangericht, moet uit de wind gehouden worden ? Vreemde gedachtegang. 8 - Poetin die zich conformeert aan de Internationale Rechtsorde ? Dat ziet niemand gebeuren. Conclusie: dhr. Hagoort pleit voor onmogelijke oplossingen, die onvoldoende bodem in de realiteit hebben. Ga flink wandelen, zou ik zo zeggen, en pas terug naar het toetsenbord als je weet hoe het wèl kan en moet...

a.doorgeest
a.doorgeest12 jan. 2023 - 11:07

Mijn mond is nog steeds niet gesloten vanwege de onhaalbare onzin die hier, uitgerekend door een hoogleraar, wordt verkondigd. Als je naar de realiteit kijkt - vormgegeven door professionals in buitenlandse zaken, doet de NAVO het zo slecht nog niet: de Russen een akelig hoge prijs laten betalen voor hun weerzinwekkende en volstrekt buitenproportionele agressie. Wapenleveranties zijn op zijn plaats en het enige verweer dat wij de Oekraïners kunnen bieden. De oostflank van de NAVO wordt rap versterkt, de defensieuitgaven gaan gelukkig snel omhoog. In deze fase is het belangrijk dat de NAVO-partners elkaar stevig vasthouden. Een Alleingang van Europa, zoals o.a. Hagoort bepleit, is levensgevaarlijk en pleiten voor een kernwapenvrij Europa is dodelijk voor ons continent. Het wachten is op het moment dat de misdadigersbende in Moskou tot inkeer komt, maar dat zal niet snel gebeuren. Voorlopig stapelt Poetin escalatie op escalatie, niet voor rede vatbaar en een beetje vanuit het idee 'andermans dood of voor hem uiteindelijk de gladiolen'. Qua moorddadigheid heb je hier dus met een uiterst gevaarlijke tegenstander te maken. De heer Hagoort bedoelt het uiteraard goed, daarover heb ik geen twijfels, maar het door hem geschetste kader is volkomen irreëel en ondergraaft slechts de publieke opinie en daardoor volkomen contra-productief. Het gaat hier goddorie wèl ook over onze toekomst en onze veiligheid. Daar moet je niet mee spotten, zeker niet nu, in de huidige situatie !

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick12 jan. 2023 - 8:02

"Wordt door een lezer een bijdrage geleverd, dan levert het van beide kanten al snel de kwalificaties naïeveling, gebrek aan historisch besef, useful idiot, of leuteraar op". Zou dat komen omdat ik, ook in dit stukje, niets over haalbaarheid lees? " Ik ben zelf geen betaalde buitenlandexpert maar vind dat gewone mensen een overduidelijke stem moeten hebben in het aanpakken van geopolitieke vraagstukken". Daar ga je al dus mee de mist in. In Nederland is het wel zo dat, via democratie, dit beperkt het geval is. Maar in Rusland zit een tiran die, ongevraagd, zijn volk, de vleesmolen in jaagt. Dat is al de reden waarom alleen al, jouw punt 3 onmogelijk is. Een tiran die al eerdere afspraken heeft geschonden. Dat zijn niet mijn woorden, er is een oorlog aan de gang die dat bewijst. Niet iemand waarmee je afspraken kan maken en ook niet iemand die in de EU past. Hoe lang ik ook buiten wandel, musea bezoek (Ik blijf maar even weg uit Overloon) of mijn toetsenbord links laat liggen, zonder haalbaar verhaal is er weinig om serieus te nemen. Ik kan pleiten dat we in maart 2023 over moeten zijn op energie uit waterstof fusie maar zonder haalbaar plan gaat ook niemand mij serieus nemen. Dit terecht.

Pera71
Pera7112 jan. 2023 - 5:40

Een onvoorstelbaar naief stuk. Kan niet beginnen te benoemen wat er fout aan is, is te veel om op te noemen. Rusland binnen vijf jaar in de EU en NAVO ? Met deze leiding, deze politieke cultuur ? Referenda in een gebied dat gezuiverd is van alle potentiële tegenstanders ? Dit is net zo iets als Taghi die in Dubai zit zeggen dat hij naar Nederland terug mag komen op voorwaarde dat hij meewerkt met de reclassering em dan krijgt hij over vijf jaar een baan bij justitie. Een dergelijk onzinnig stuk laat zien dat een harde en felle opstelling tegen degenen die uit naiviteit niet alleen de Oekraine maar ook de hele Europese veiligheid willen uitleveren aan een agressieve moordmachine gepast is. En voor degenen die actief Rusland steunen, mogelijk zelfs betaald met Russisch geld, is helemaal geen plaats in de samenleving. Interneren totdat Rusland geen bedreiging meer is, is wellicht niet nodig, maar een enkelband met meldplicht en een social mediaverbod zou gepast zijn voor figuren als Baudet, Sietske Bergsma en Joost Niemoller. Mensen zullen vinden dat ik fel en intolerant ben, maar Ik ben het zat om tolerant en begripvol te zijn naar allerlei figuren die eerst tijdens de pandemie de operatie van mijn vrouw in gevaar brachten door hun egoïsme, vervolgens vinden dat wij begrip moeten opbrengen voor een agressieve dictator.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen11 jan. 2023 - 19:31

En ik wil graag 1 miljoen Euro, een Ferrari, wereldvrede en natuurlijk alle honger de wereld uit...

a.doorgeest
a.doorgeest11 jan. 2023 - 17:17

Zoals al eerder gezegd: schoenmaker houdt je alsjeblieft bij je leest, want dit lijkt echt helemaal nergens op. De facto pleiten voor het opheffen van de Europese poot van de NAVO is levensgevaarlijk - vraag dat maar aan de huidige generatie Oekraïners en de Polen en Balten. Het vermengen van allerlei conflicten is heilloos. De voorgestelde rol van Erdogan - zeer onbetrouwbare speler - is volstrekt ongewenst. Europa moet geen klimaatakkoorden opstellen en ondertekenen maar werk maken van het reduceren van zijn eigen emissies. Hoe het eind van dit conflict er wel uit zal zien? Waarschijnlijk een nieuwe ronde koude oorlog die 20 à 30 jaar zal duren, met Rusland als internationale paria. De NAVO zal zijn oostflank moeten versterken en flink moeten bewapenen om de Russen in te dammen. Oekraïne zal niet al zijn grondgebied kunnen heroveren, vrees ik. Het beste is dan een gedemilitariseerde zone in Oost-Oekraïne waar uit het Russische leger zich heeft teruggetrokken - een soort bufferstaat onder VN-auspiciën. Persoonlijk ben ik allergisch voor mensen die de rol van de NAVO willen ondergraven; mij heeft dit bondgenootschap levenslang vrijheid en vrede geschonken. Klinkt allemaal niet aardig en zachtmoedig, maar met vriendelijkheid en goede bedoelingen kom je werkelijk geen stapje dichter bij een dragelijke oplossing. De Russen bedrijven machtspolitiek pur sang, het kan geen kwaad hen met de nodige fermte tegemoet te treden !

3 Reacties
a.doorgeest
a.doorgeest12 jan. 2023 - 8:07

Erratum: regel 1 - houd je (zonder dt dus)

Gio Servas
Gio Servas12 jan. 2023 - 11:53

Wel fijn dat voor u de Navo heeft gezorgd voor uw levenslange vrijheid en vrede. Jammer dat dit voor tientallen miljoenen mensen niet geldt, waarbij de Navo heeft gezorgd voor ellende, pijn en dood.

a.doorgeest
a.doorgeest12 jan. 2023 - 12:30

@ Gio Servas - U schiet met losse flodders uit de heup. Kunt U uw uitspraak over de NAVO misschien ook onderbouwen ?

KritischKijken
KritischKijken11 jan. 2023 - 16:48

Mooi initiatief, Giep. Laat ik je serieus nemen, met de volgende vragen: Had je dit voorstel ook gedaan medio WO2 waarin Nazi Duitsland veel maar nog niet alle landen bezet had in Europa? Vraagje 2: Had je dan ook voorgesteld om een volksraadpleging in alle Europese gebieden te houden, of ze bij Du hadden willen komen, en dat vervolgens accepteren? Tenslotte: Had je toen op dat moment samen met Du een soort EU willen oprichten?

4 Reacties
Prisunic
Prisunic11 jan. 2023 - 17:18

kritisch zicht: Je mag voor mijn part best vragen stellen, maar doe dat niet op zo'n onnozele opendeur-manier. En lees je eens in over het verschil tussen appels en peren.

KritischKijken
KritischKijken11 jan. 2023 - 19:26

@Gijs De vraag is wie hier onnozel is, he Gijs? Maar dat is eigenlijk ook niet een vraag, eerdere bijdragen kennend.

KritischKijken
KritischKijken11 jan. 2023 - 19:33

@Gijs ... sommigen doen vergelijkingen die niet uitkomen graag af als appels met peren. Wie niet van geschiedenis wil leren... Het herhaalt zich om de zoveel tijd, net als naieviteit.

LaBou
LaBou 12 jan. 2023 - 11:26

Wel jammer dan dat de geschiedeniskennis van kk niet verder teruggaat dan 80 jaar. Anders had hij nog veel meer kunnen leren.

a.doorgeest
a.doorgeest11 jan. 2023 - 16:42

Volkomen irreële ideeën helaas hier van dhr. Hagoort. In plaats van op al diens onzinnigheden te reageren, ga ik inderdaad liever een stukje wandelen. Goed dat buitenstaanders out of the box willen meedenken over beëindiging van dit super ellendige conflict, maar kom dan met iets bruikbaars, dat ook nog te realiseren is. Dit is luchtfietserij van de bovenste plank !

Pater
Pater11 jan. 2023 - 16:26

Helaas staan de meeste voorstellen buiten de realiteit, tenminste, als we ervan uitgaan dat Poetin aan de macht blijft. Ik vind de voorstellen over een VN-protectoraat en een vrije keuze van de betrokken gebieden prachtig, en misschien is dat wat als de positie van Rusland verder is verzwakt, maar op dit moment is het een absolute illusie, net als punt 1. Punt 2 vind ik vanuit de NL-positie onaanvaardbaar. Een vredescorps met Rusland staat op dit moment gelijk met de vos toelaten in het kippenhok. Ik zou dat willen inruilen tegen een veiligheidsgarantie voor Rusland vanuit EU, China én NAVO, met uitzicht op intensieve economische samenwerking tussen EU en Rusland, en op lange termijn een perspectief naar EU-lidmaatschap. Daarnaast moet de veiligheid van Russische minderheden in de omliggende landen gegarandeerd worden. En Rusland zou moeten instemmen met de vervolging en berechting van oorlogsmisdaden tegen burgers. Desnoods kunnen we dat inruilen tegen Russische herstelbetalingen; die komen dan bij het westen te liggen. Het integreren van het conflict Israel-Palestina in de Oekraïne-onderhandelingen compliceert en bemoeilijkt dusdanig dat het me onverstandig lijkt. Het kan Rusland bij mijn weten trouwens weinig schelen, dat maakt het idee nog wat onlogischer.

4 Reacties
r v b
r v b11 jan. 2023 - 18:04

De bezetting van Palestina is de blauwdruk van wat Rusland in Oekraine doet. Daarom ondersteunt Rusland de bezetting van Palestina.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jan. 2023 - 23:19

De Oslo-akkoorden zijn al zijn 30 jaar geleden gesloten en het gaat van kwaad tot erger. Geen zijn in verdere reacties.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jan. 2023 - 23:22

zo'n geen zin in

Pater
Pater13 jan. 2023 - 7:39

@Danielle Eens. Ik snap niet waar Hagoort heen wil.

JoostdeF
JoostdeF11 jan. 2023 - 16:03

Rusland heeft tot de aanval op de Oekraïne ontkend dat ze het land zouden gaan bezetten. Hoe kunnen we dit Rusland met deze Putin nog vertrouwen?

Martin van der Linde
Martin van der Linde11 jan. 2023 - 15:56

Ik ga hier niet op reageren.

haarklover
haarklover11 jan. 2023 - 15:49

Opname in de EU zou voor Russische burgers veel voordelen hebben, met name omdat de rechtsstaat verbeterd wordt. Maar ik denk dat de huidige machthebbers in Rusland juist niet de rechtsstaat verbeteren willen. En daar zit het probleem: hoe moeten we onderhandelen met machthebbers die hun eigen bevolking gijzelen?

5 Reacties
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen11 jan. 2023 - 16:46

Rusland en Oekraïne in de EU, dat is een bevreemdende gedachte. De EU zou grenzen aan o.a. Mongolië en Noord-Korea. Als je ze dan ook nog in Schengen wil dan mag je Frontex wel flink uitbreiden. Tenzij je alleen het Europese deel erbij wil en een harde grens langs de Oeral instelt. Rusland zou ook een stuk of 170 zetels in het EU parlement krijgen, hoewel de zetelverdeling per land waarschijnlijk wel herberekend zou moeten worden, net als toen het VK eruit ging. En bij welke Europese fractie zou de partij Verenigd Rusland zich aansluiten? Niet bij de Groenen denk ik zomaar. Orban zou er ook een machtig bondgenoot bijkrijgen. En Wit-Rusland zou een soort dictatoriale enclave worden binnen de EU. Ik vraag me af of de gevolgen allemaal wel te voorzien zijn. Maar goed, het is toch maar dagdromen.

Martin van der Linde
Martin van der Linde11 jan. 2023 - 18:18

Kees, er is Rusland meerdere keren een voorstel gedaan over samenwerking op militair gebied en op een status aparte binnen de EU. Geen lidmaatschap maar een aparte douaneregeling. Dus voor beide partijen wel de lusten maar niet de lasten. Clinton wist Jeltsin en de EU daar enthousiast voor te krijgen. Net als Duitsland. Maar Gorbatsjov zag te veel beren op de weg. Waar Jeltsin te snel wilde (onafhankelijkheid voor de deelrepublieken, open gooien van de economie) durfde Gorbatsjov eigenlijk helemaal niets. Het kostte de VS veel moeite om die twee op een lijn te krijgen. Zelf zaten ze op de lijn van Gorbatsjov om het rustig aan te doen, niet meteen in het diepe te springen, want dat zou een bestuurlijke crisis geven. Daarin hebben ze helemaal gelijk gekregen. Later heeft de VS opnieuw pogingen gedaan. Hillary Clinton normaliseerde de betrekkingen met Rusland en wist met Medvedev bijna een akkoord te sluiten over structurele militaire samenwerking. Rusland had de VS al militaire bases in het zuiden ter beschikking gesteld om meer grip op de veiligheid in die regio te krijgen. Tot Poetin de samenwerkingsvoorstellen met een klap van tafel veegde. Hij wilde geen samenwerking met de vijand. Toen niet en nu helemaal niet meer. Wat dat betreft lijkt het of Haagoort net wakker is geworden en vanuit een droom de wereld inkijkt.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen11 jan. 2023 - 19:46

Martin, En begin jaren '90 is er ook nog zoiets geweest als het ‘Partnership for Peace.’ Daar zijn de Russen nog wel lid van geworden, maar tot echte toenadering is het nooit gekomen. Het is allemaal een gepasseerd station vrees ik.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 jan. 2023 - 11:25

Rusland is al bijna een werelddeel en ligt voor een groot deel in Azië (met vele minderheidsgroepen). Het politieke centrum echter ligt in het Europese deel waar ook ruim 70% van de bevolking woont.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 jan. 2023 - 12:00

Russisch-Amerika werd in de 19de eeuw onder de naam Alaska verkocht aan de Verenigde Staten. Geopolitiek wordt het poolgebied steeds belangrijker nu er een vaarroute om de Noord mogelijk is. De militarisering die in die gebieden plaats vindt is zorgelijk.

haarklover
haarklover11 jan. 2023 - 15:43

Het klinkt als een mooi plan. Want als de VN de bezette gebieden besturen gaat, moet Rusland zich daaruit terugtrekken. En dat zou een hele verbetering zijn. Want tot nu toe is het standpunt van Rusland dat het pas onderhandelen wil, als Oekraïne erkent dat de bezette gebieden (en heroverde gebieden!) bij Rusland horen.

1 Reactie
Mohawk2
Mohawk211 jan. 2023 - 19:51

"Want tot nu toe is het standpunt van Rusland dat het pas onderhandelen wil, als Oekraïne erkent dat de bezette gebieden (en heroverde gebieden!) bij Rusland horen" Het gaat verder dan dat. Putin wil pas onder handelen als Oekraine de vier provincies, waar hij "democratische referenda" heeft gehouden, geheel (!) overhandigt aan hem. Maar op geen enkel moment in dit bijna eenjarig conflict hebben de troepen van Putin ook maar één van die vier provincies zelfs maar geheel bezet. Niet één! Dat is de persoon waar we mee te maken hebben en waar we Oekraïne mee zouden moeten dwingen te onderhandelen, volgens sommigen.