Joop

DENK heeft lak aan eigen manifest

  •  
20-05-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Den_Haag_-_Plein_1
Het eerste partijcongres van DENK moet maar eens orde op zaken stellen. Wat de voorlieden van de partij te berde brachten in DWDD is strijdig, zo niet met de letter, dan wel met de geest van hun manifest.
Iedereen heeft een mening over DENK maar weinigen nemen het politiek manifest van deze partij ter hand. Wie dat wel doet, kijkt met nog meer verbazing terug op het recente optreden van Sylvana Simons, Farid Azarkan en Tunahan Kuzu bij DWDD. Wat de voorlieden van deze partij te berde brachten is strijdig, zo niet met de letter dan wel met de geest van dit manifest.
Democratische rechtsstaat Op pagina vijf van het manifest is te lezen:
"Daarbij geloven wij in de democratische rechtstaat en de daarbij behorende grondrechten als verworvenheid en zien het als onze opgave om die te beschermen tegen een ieder die dat ook maar enigszins wil aantasten."
En op pagina 29 staat:
"Samen met andere Europese landen, in het bijzonder in Beneluxverband, moet Nederland behoren tot de voorhoede van landen die de internationale rechtsorde bewaken en internationale instituties versterken. De Verenigde Naties, in het bijzonder de Veiligheidsraad, zijn toe aan een fundamentele hervorming die een democratischer en rechtvaardiger verdeling van macht en welvaart mogelijk maakt en bevordert."
Bovendien wil de partij dat er in het onderwijs op een behoorlijke manier aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de migratie en het kolonialisme. In het voormalige Ministerie van Koloniën moet zelfs over dat onderwerp een museum worden ingericht waar alle leerlingen van Nederland tijdens hun schoolcarrière minstens één keer langs komen. Uiteraard is deze historie alleen maar te begrijpen als we de rol van ons land plaatsen in mondiaal perspectief om zo een dieper inzicht te krijgen in wat slavenhandel, uitbuiting en onderdrukking voor de mensheid in het algemeen betekenden.
Dubbele maat “Tweeërlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed”, zegt Spreuken 20:23 en DENK spreekt het de gewijde schrijver na: “Wij zijn tegen de dubbele maat”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat politieke vertegenwoordigers van DENK terughoudend zijn met het aan de kaak stellen van onderdrukking in het buitenland, waarvan Turkije zoveel actuele voorbeelden toont. Evenmin valt in te zien waarom de voorlieden zich niet uitspreken over de Armeense genocide, terwijl hun Manifest toch zo de nadruk legt op het slechten van de taboes in het Nederlandse geschiedenisonderwijs.
Koerden Op pagina dertig van het manifest spreekt de partij voor het erkennen van Palestina als onafhankelijke staat om zo een twee-statenoplossing dichterbij te brengen. Het is het enige buitenlandse conflict waarover DENK zich expliciet uitspreekt, maar het heeft toch wel gevolgen voor de beoordeling van andere brandhaarden op de wereld. Wie het opneemt voor de Palestijnen, moet wel sympathie hebben voor de vrijheidsstrijd van de Koerden. Anders komt het uitgangspunt van DENK in het ongerede: “Wij zijn tegen de dubbele maat”.
Immateriële waarden Lezing van het héle manifest brengt het CDA in gedachten, niet dat van nu maar dat van vroeger. In de beginjaren van hun partij hadden de christendemocraten de neiging het opstellen van het programma uit te besteden aan enigszins progressief denkende professoren op de Vrije Universiteit. Zo verscheen in 1977 “Niet bij Brood Alleen”, waarin de hand te herkennen viel van de econoom prof. dr. Bob Goudswaard. Het manifest van DENK is wat toon en stijl betreft sterk aan dit document verwant. Uit alles blijkt dat de opstellers immateriële waarden en de kwaliteit van leven stellen boven geld en de economische groei. Ook wordt net als destijds in dat oude CDA-programma duidelijk dat de mens niet zozeer als individueel opererend burger tot zijn recht komt maar als onderdeel van een gemeenschap. Het manifest spreekt vrijwel nooit over het individu maar haast altijd over groepen die de kans moeten krijgen om zichzelf te zijn. Het is aan de politiek, staat op pagina negen om “deze verschillende werkelijkheden aan elkaar te verbinden”.
Acceptatie En: “Integratie is klaar. Het is tijd voor acceptatie”. Het manifest stelt dan ook voor dat er een lijst van racisten wordt opgesteld, die vervolgens niet meer voor openbare functies in aanmerking komen. Een heldere definitie van racisme ontbreekt. Evenmin wordt duidelijk gemaakt of de opstellers alleen maar aan daden denken of ook aan woorden. En Zwarte Piet hoort duidelijk niet bij de acceptatie.
Wat het allemaal moet kosten en wie het allemaal moet betalen, is in het politiek manifest van DENK niet terug te vinden. Dat is ook geen bezwaar. Het is geen partijprogramma. Het is daarvoor de basis. Het geeft denkrichtingen aan. En met die denkrichtingen – zo bleek bij DWDD overduidelijk – hebben de voorlieden weinig van doen. Je zou bijna zeggen: ze hebben er lak aan. Het eerste congres van de nieuwe partij moet maar eens orde op zaken stellen.
Lees hier het manifest van DENK Lees hier ‘ Niet bij Brood Alleen ‘ het CDA-programma uit 1977
Beeld: Wikimedia

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (110)

Joost2
Joost222 mei 2016 - 19:12

Partij zal op aardig wat sympathie kunnen rekenen, maar niet op veel stemmen denk ik. Het niet erkennen van de Armeense genocide en onderdrukking van de Koerden zal een heikel punt worden, waarschijnlijk zelfs een struikelblok.

Cinema2
Cinema222 mei 2016 - 11:05

@Dunya “Accepteert DENK nu ook homo’s/ lesbiennes, accepteert DENK mijn achtergrond, Joods. Heeft DENK er begrip voor dat mannen en vrouwen toch echt gelijk zijn in dit land.” Ik ga uit van NIET. Denk wil Israël demoniseren, de persvrijheid aan banden leggen, de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, en daarnaast het parlement zoveel mogelijk buitenspel proberen te zetten. Denk is gevaarlijker dan de PVV....

1 Reactie
Dunya2
Dunya222 mei 2016 - 18:09

Ik ben ook tegen zionisme en voor gelijke rechten van Palestijnen. Ik vind ook dat Ebru Umar zich aan de (Turkse) wet moet houden. Vrijheid van meningsuiting is bij wet aan beperkingen verbonden, als opgenomen in het wetboek van strafrecht: opzettelijke belediging, smaad en laster. Daar moeten we ons allemaal aan houden. Bij een grensgeval en aangifte door een slachtoffer bepaalt de rechter of dat het geval is of niet. Fijn rechtssysteem. Ik stem niet op DENK, ik heb sympathie voor het D66 gedachtegoed: verantwoordelijkheid nemen tot zelf ontplooiing en niet teveel overheidsbemoeienis. Maar ik vind dat migranten recht hebben op een eigen partij, nu alle partijen verrechtsen op het punt van migranten en vluchtelingen. Ik wens hen daarbij veel succes. Ze zullen niet meer dan 2 tot 5 zetels krijgen en PVV niet minder dan 30. Vreest u maar voor degenen die de samenleving willen ontwrichten door mensen tegen elkaar op te zetten en vrijheid van meningsuiting te misbruiken om te mogen discrimineren, mensen opzettelijk te beledigen voor het beledigen op zich en iemands goede naam en eer bewust aan te tasten. Die niets anders weten te doen dan vloeken en tieren op sociale media en daarbuiten. Een weerwoord niet accepteren, maar hun mond vol hebben van vrijheid van meningsuiting (ik kreeg een blokkering op GeenStijl gelijk naar mijn eerste opmerking, bij GeenStijl heerst een dictatuur, Als je de reacties leest lijkt het of ze het allemaal met elkaar eens zijn. Tegenreacties komen er niet door om mensen te bespelen.) De mensen die geen boodschap hebben aan de wet en deze willen overtreden. Vreest u daar maar voor.

L.Brusselman
L.Brusselman22 mei 2016 - 10:08

Waarom wordt er aan (aankomende) politici nooit eens gevraagd hoe ze over de bezetting en annexatie van gestolen grond in Israel denken ,of over de Naqba ? Netanyahu en zijn vuig rechtse handlangers brengen toch ook de democratie om zeep,spioneren in andere landen,hebben volop verklikkers in dienst , leggen criticasters het zwijgen op,ontvoeren mensen en ga zo maar door.

Sardar2
Sardar222 mei 2016 - 6:45

@ peterh, 21 mei 2016 at 08:28 [Men eist acceptatie van de eigen cultuur en identiteit, de tijd van de blanke suprematie is voorbij. Iets wat ‘links’ meer gaat raken dan ‘rechts’ want nu blijkt dat heel veel van deze oorspronkelijk ‘linkse’ kiezers eigenlijk heel ‘rechts’ conservatief zijn…] Typisch blanke autochtone mentaliteit. Jij bevestigt niet alleen dat migrantengroepen geheel ondergeschikt gemaakt waren aan blanke autochtone bevolking, maar je beschuldigd ook de autochtone bevolking van bewuste racisme en “white privilege” in alle lagen van samenleving! Niet dat alleen de rechts had migranten veroordeeld tot lage status, maar dat ook links met zijn eigen “suprematie” de migranten als “vijfde colonne” van rechts zag. Dit is de keerzijde van PVV-mentaliteit. Maar zoals in zwarte pieten discussie mochten we meemaken, leg je gehele “schuld”, de verantwoordelijkheid aan zogenaamd van oorsprong rechtse migranten! Links had gelijk om eigen “suprematie” opleggen op migranten, net zoals rechts Nederland. Ee je merkt niet dat jij hiermee ook allerlei strijdvormen onder migranten rechtvaardigt, van parlementaire democratie tot gewapende jihadisme. Het verschil ligt in het ontbreken van strategisch vijandbeeld bij jou, in vergelijking met PVV. Je bevestigd met je benadering het feit dat een groot deel van migranten horen geen arbeider en geen “bijstand” bevolking te zijn, ze horen netjes aan middenklasse toegevoegd zijn geworden. Dit is de vertaling van je “suprematie” verhaal. En er ziet ergens een niet te ontkennen waarheidsgehalte: middenklasse van Nederland is geblokkeerd voor migranten, zoals ook voor vrouwen ooit geblokkeerd was. “Geïmporteerde koloniale bevolking die in opstand komt”! Maar wat blanke autochtone mentaliteit ziet is niet per definitie de waarheid, ook is het niet de waarheid van Nederland. Dat is nog steeds de “white privilege” van blanke Nederland die er een “vijfde colonne” ziet of wenst ze zich “invechten”. En dat doen ze ook, uiteindelijk! Men moet blij zijn als er meer DENK’s ontstaan in plaats van gewapende terroristische cellen. Ze zullen blijven met meer komen, de meerderheid maakt uit wat de manier van hun “succesvolle” strijd zal worden! Ik schat een “vijfde colonne” niet onmogelijk, maar migranten hebben tot nu toe niet gekozen voor deze manier van strijd, met uitzondering van een wel te ontzien moslimextremisten die hun oren laten hangen aan elders! Een “vijfde colonne” mentaliteit is een strijd rondom territoriale kwesties, “de eigen cultuur en identiteit” krijgt later voet op de grond, zoiets is er nog niet. Maar rechts-nationalisme heeft het potentie deze te creëren. Of dat nu onder autochtonen of migranten komt, maakt in principe niet uit, de een creëert ook de ander, zijn tegenpool! die is er nog niet, voorlopig niet!

Bram Emanuel
Bram Emanuel21 mei 2016 - 20:38

Ik blijf het vreemd vinden dat links Nederland deze nieuwe partij lijkt te veroordelen. Hebben de allochtonen eindelijk eens een duidelijke partij die specifiek voor hun belangen op komt, en dan is het weer niet goed. Is dat niet waarvoor gestreefd werd, onafhankelijk en participatie? Allicht, links wordt weer verder gereduceerd want ik denk dat DENK na hun verkiezingspamflet waarschijnlijk zal kunnen worden ingedeeld bij centrum-rechts. Het zal me namelijk verbazen als ze niet voor lastenverlichting voor het MKB zullen zijn, en voor lagere BTW, en dat ze het met het millieu niet zo nauw zullen nemen.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst22 mei 2016 - 0:19

Wat versta je eigenlijk onder links Nederland en wie veroordelen DENK dan?

Bram Emanuel
Bram Emanuel22 mei 2016 - 10:42

Kort door de bocht: Links=hogere lasten, een uitgebreid sociaal vangnet, een grote overheid, groen. Rechts=lagere lasten, een sober sociaal vangnet, een kleine overheid, defensie. Wat versta jij dan onder links Nederland? Toch niet kiezers met een kleurtje?

Bram Emanuel
Bram Emanuel22 mei 2016 - 14:24

Verder is de AKP een rechtse partij en het lijkt erop dat DENK die lijn gaat volgen. Ter uwer informatie, de AKP heeft zich aangesloten bij de rechts-conservatieve AECR waar ook de SGP bij zit via de EU fractie ECR. https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_and_Development_Party_(Turkey)

peter e
peter e21 mei 2016 - 12:12

DENK past uitstekend in het politieke landschap van de dubbele moraal! Het is geen buitenbeentje, maar een die er dezelfde principes op na houdt als de rest.

GeachteLezer
GeachteLezer21 mei 2016 - 11:03

Het is prima dat DENK een plaats heeft in de politiek.Net als de PVV een partij is voor mensen die hun verongelijktheid vertegenwoordigd willen zien in een partij, biedt DENK hetzelfde voor de verongelijkte immigrant en de verongelijkte immigrantenkinderen. Ook zij hebben het hun slachtofferschap uit te venten en hebben het recht daar privileges aan te willen ontlenen. Het leidt natuurlijk tot niets en is nergens een oplossing voor maar als je de PVV accepteert, moet je DENK ook omarmen als de allochtone tegenhanger. . Partijen hebben gemeen dat De Ander steevast de schuld draagt van eigen falen en daarop moet worden afgerekend. Een heilloze weg die zal leiden tot meer polarisatie. Wierd Duk had laatst gelijk met zijn stelling dat de integratie mislukt is. Je ziet immers een groeiende polarisatie, meer segregatie. Het gaat duidelijk de verkeerde kant uit.

Michiel Online
Michiel Online21 mei 2016 - 10:19

Verenigen met partijen die -LETTERLIJK- gaan voor duurzaamheid. Dus niet alleen in woorden.

peterh2
peterh221 mei 2016 - 6:28

De essentie is: de 'zielige' allochtoon die als politiek correcte accessoire van de gutmensch gezien werd komt in opstand. Men eist echte gelijke rechten, vooral ook in normen en waarden. Geen assimileren tot 'gezellige Nederlander met een kleurtje', maar een trotse Turk, Marokkaan, moslim, zwarte, etc. met de eigen gebruiken en eigenaardigheden. Men eist acceptatie van de eigen cultuur en identiteit, de tijd van de blanke suprematie is voorbij. Iets wat 'links' meer gaat raken dan 'rechts' want nu blijkt dat heel veel van deze oorspronkelijk 'linkse' kiezers eigenlijk heel 'rechts' conservatief zijn...

1 Reactie
Tricky
Tricky21 mei 2016 - 14:47

Dus kritisch zijn op een bedenkelijke allochtonen partij betekent dat je rechts conservatief bent. Dus je moet blind allochtonen volgen hoe verkeerd ze ook zijn. Nou meneer peterh het ontbreekt u dus of aan kritisch vermogen of u bent letterlijk een allochtonenknuffelaar. Als we nu eens gewoon beginnen met kleurenblind te zijn en godsdienstdoof en dan eens objectief kijken wat er gebeurt lijkt me beter. Dan zie je een club haters die niets van vreemdelingen moeten hebben en een verwerpelijke agena voeren en die heet de PVV. Daar bent u het vast mee eens. Verder zien we een club ontevredenen over hun plek in het geheel en die zetten zich af tegen alles wat wit is en het niet met hen eens is. Deze club ontkent de genocide uit 1915 en zet collega kamerleden met een zelfde komaf op het internet. Niet om ze te ontmaskeren maar om ze bekend te maken bij mogelijk radicale vriendjes zodat ze fijn bedreigd kunnen worden. Dat clubje heet DENK. Dat je daar kritisch op bent heeft niets te maken met geen gelijke rechten willen voor ieder fatsoenlijk mens in dit land. Daar blind voor zijn heet doorgeslagen sympathie. Je hebt ook gewoon klote-allochtonen hoor net zo goed als je ook heel veel klote-autochtonen hebt.

Bagus
Bagus21 mei 2016 - 6:23

Met een beginselverklaring (manifest) alleen zal "DENK" niet ver komen als zij als partij volledig mee wil draaien in de T.K. Wijzen op de voorbeelden van de 'one issue'- partijen als de Partij voor de Ouderen en de PvdD kan m.i. "DENK" niet tot voorbeeld strekken. Waarom denk ik dat? Ten eerste zal de partij i.o. rekening moeten houden met de uiteenlopende etnische groepen die zij kennelijk als achterban will aanspreken. De nadruk zou daarbij op etniciteit en niet primair op geloof (voorbeelden voor het als tweede genoemde, CU en SGP??) moeten liggen. Dat zal nog een 'hell of a job' worden, maar is alleszins het proberen waard. Waarom ik dit vind heb ik reeds in 2 eerdere recties op het thema hier op Joop aangesneden. Ik kan hier daarom kort zijn: kennelijk vinden de 'minderheden' niet voldoende steun voor hun verlangens bij de bestaande 'brede issue'-partijen. Maar los van de hobbel 'uiteenlopende' etnische groepen, kan, neen moet "DENK" zich in elk geval met de volgende onderwerpen bezighouden: - multi-etniciteit (het op 1 lijn brengen van uiteenlopende etnische verlangens); - arbeidsmarkt (discriminatie op de arbeidsmarkt); - opleiding en scholing (tegengaan van achterstanden); - woningbouw (heel belangrijk nl tegengaan van -voortgaande- gettovorming); - dubbele nationaliteit; - en niet in de laatste plaats uiteraard integratie (van de achterban) van de partij binnen de democratische en rechtsstatelijke kaders waar "DENK" in het manifest ook naar verwijst. Dan nog blijven er veel portefeuilles over die "DENK", denk ik, niet meteen zal kunnen kunnen behappen, zoals verkeer en infrastructuur, economie, m.n. innovatie, buitenlandse en binnenlandse zaken enz.enz. "DENK" heeft dus nog een lange weg af te leggen van manifest (positief), partijprogram (nog even afwachten) en woordvoerders in de T.K. voor alle voor Nl belangrijke portefeuilles, waarbij -zie hierboven- uiteraard de specifieke invalhoek 'minderheden' zal zijn. Ik wens "DENK" daarmee veel succes!

1 Reactie
Bagus
Bagus21 mei 2016 - 8:42

Han vd Horst schrijft (citaat): "En: “Integratie is klaar. Het is tijd voor acceptatie”. Het manifest stelt dan ook voor dat er een lijst van racisten wordt opgesteld, die vervolgens niet meer voor openbare functies in aanmerking komen" (einde citaat). Ik wil hier met klem zeggen dat ik elke vorm van politiek gemotiveerde "Berufsverbote" afwijs. Dus ook het voorstel in het manifest van "DENK" waar Han vd Horst het hierboven over heeft. Een andere mogelijke 'ideologische' valkuil voor "DENK", zo realiseerde ik mij na het insturen van mijn vorige reactie, is het geloof in 'de maakbaarheid van de samenleving'. Dat 'linkse' concept is nu toch wel 'onwerkbaar' in de politieke praktijk gebleken.

Nick Ros
Nick Ros21 mei 2016 - 6:15

De Nederlandse geschiedenis kun je niet losmaken van de Europese geschiedenis. Hetzelfde voor alle geschiedenissen van alle landen in Europa, die lopen als rode draden door elkaar. Op dit punt maakt DENK een GROTE DENK-fout.

L.Brusselman
L.Brusselman21 mei 2016 - 5:55

Prima partij voor een proteststem,en je rijdt vuig rechts en hypocriet"links"er mee in de wielen.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mei 2016 - 7:50

Wat mij opvalt is dat menigeen die hier anders waarschuwt tegen islamisering of uitlegt dat de andere partijen door de problematiek niet te zien verantwoordelijk zijn voor de opkomst van Wilders dat DENK wel begrijpen, wel begrip heeft voor zo'n partij.

Dunya2
Dunya221 mei 2016 - 8:16

Inderdaad. Veel zogenaamd linkse mensen laten hun ware gezicht zien.

Flipje Tiel
Flipje Tiel21 mei 2016 - 8:18

Hypocriet is een leuk buzzword, vind je niet?

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete21 mei 2016 - 9:34

@ Han van der Horst ? U draait de zaken om Er is erg weinig begrip vanuit rechts voor DENK. Het begrip komt juist van de mensen die aan de kant staan van de allochtonen die overal discriminatie in zien, en die zijn toch echt doorgaans links.

L.Brusselman
L.Brusselman21 mei 2016 - 10:39

Dirk Jan Voor sommigen zijn er geen andere opties meer dan een proteststem. Het is dat of helemaal niet meer stemmen.

Bagus
Bagus21 mei 2016 - 11:13

@ Dunya Ik begrijp je niet. Wat bedoel je precies te zeggen?

Dunya2
Dunya221 mei 2016 - 16:49

@Bagus Het valt me tegen van sommige mensen, waarvan ik dacht dat die opkomen van belangen van allochtonen, dat die de allochtonen niet een kans geven om een eigen partij te beginnen, door die met meningen al bij voorbaat de grond in te stampen. Terwijl de linkse partijen gevoelig gebleken zijn voor invloeden van rechts, zie bijvoorbeeld de uitspraken van Asscher en Rutte van de laatste tijd en bezig zijn die kiezers bij zich te houden. De allochtonen hebben zo geen alternatief. Elke keer is een groep bij de racisten aan de beurt, de ene keer de Marokkanen, dan de Turken, dan weer Antillianen en Surinamers. Zie je het patroon? De allochtonen worden zo klem gezet. Geef ze de kans met een nieuw geluid via DENK te komen. Als DENK zich conservatief opstelt en teveel op Erdoyan gericht is, zal de partij uiteen vallen door teveel verschillende ideeën. Sylvana zal dan afhaken. Als DENK zich enigszins liberaal opstelt en nog meer allochtonen, die niet-moslims aantrekt, wordt de steun en draagvlak breder van deze partij onder de samenleving; Dat moeten ze kunnen waarmaken. Anders redden ze het toch niet en valt de partij uit elkaar is, mijn verwachting. Ik bedoelde jou niet Bagus, jij wilt -zoals ik het begreep- DENK best een kans geven, maar hebt je twijfels. Dat begrijp ik. De tijd zal het leren hoe DENK zich ontwikkelt.

clara51
clara5121 mei 2016 - 22:39

["Wat mij opvalt is dat menigeen die hier anders waarschuwt tegen islamisering of uitlegt dat de andere partijen door de problematiek niet te zien verantwoordelijk zijn voor de opkomst van Wilders dat DENK wel begrijpen, wel begrip heeft voor zo’n partij."] In je analyse van DENK heb je het nergens over 'de islam', Han. Begrijp ik nu uit deze reactie dat dat toch je feitelijke bezwaar is tegen DENK?

[verwijderd]
[verwijderd]21 mei 2016 - 5:47

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Tricky
Tricky21 mei 2016 - 7:29

DENK vormt voor mij geen prima aanvulling van ons politieke bestel. Het hoort wel thuis in het rijtje van populistische partijen, waar de SP en de Dierenpartij ten onrechte worden vermeld. Ik ben geen aanhanger van die partijen maar populistisch nee. DENK heef al een aantal beDENKelijke dingen gedaan of juist zich onthouden van een standpunt over ernstige zaken. Dit soort partijen polariseren alleen maar. Het redelijke midden wordt alsmaar kleiner lijkt het. Overigens is de conclusie dat de eerste nationalist die staatsgeheimen naar het buitenland sluist nog geboren moet worden onjuist. Nationalisme en geilen op een sterke buitenlandse leider gaat heel goed samen, kijk maar naar de NSB e.d. Bij een nieuwe bezetting van ons land, hetgeen echt niet gebeurt maar ter adstructie, door een sterk nationalistische Europese beweging die zeer anti-moslim is, dan overhandigt onze grote blonde roerganger met plezier de sleutels van het Catshuis. Nationalisme vormt helemaal geen bescherming van je landsgrenzen dat is de paradox. Wilders is sterk nationalistisch bezig lijkt het, maar hij reist de hele wereld rond om zijn haatpreken te houden. Nationalisme is juist een gevaar voor je onafhankelijkheid.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mei 2016 - 7:52

Ik moet je teleurstellen wat de loyaliteit van nationalisten betreft en de achtergrond van lui die bij nader inzien toch spionnen bleken.

L.Brusselman
L.Brusselman21 mei 2016 - 5:46

Tja zo wordt de spoeling voor de PVDA wel erg dun,dus affakkelen die partij.

Het Vrije Woord
Het Vrije Woord21 mei 2016 - 4:12

Als buitenlander hekel ik DENK en mensen die het "ons is zo slecht" idee hier in Nederland aanhouden. Dat zijn mensen die absoluut niet weten of begrijpen wat er buiten de grenzen gebeurd. Hele domme en gevaarlijke mensen. Als kind van een vluchteling kan ik je wel melden dat we bijna nergens zo goed worden ontvangen als in Nederland. Je ziet ook bijna nergens dat de autochtone bevolking zo mengt als dat ze in Nederland doen. Ik kan hier gewoon vrij rond lopen, een goede opleiding volgen en een mooie baan krijgen en dit voor mijn eigen kinderen ook willen. Ik kan zowel van de Nederlandse keuken of onze eigen keuken, of Chineze, Japanse, Surinaamse of wat voor keuken dan ook genieten in Nederland. Als je als buitenstaander wilt mee doen aan typisch Nederlandse dingen zoals het vieren van Sint Nicolaas met Zwarte Piet, wordt je niet aangekeken alsof je daar niet hoort, maar wordt je met open armen ontvangen en iedereen is nieuwsgierig waar je vandaan komt en wil er van alles over horen. Toen kwamen er een aantal mensen die niet vooraan de rij stonden toen er hersenen werden uitgedeeld en was de Nederlandse nieuwsgierigheid plotseling racisme, werden de Nederlandse gewoontes plotseling discriminatie en moesten Nederlanders zich schamen voor dingen die de hele wereld deed en dit al millenia heeft gedaan. Nou...... daar pas ik voor, ik ga de Nederlanders het echt niet kwalijk nemen dat ik eventueel niet gebruik heb gemaakt van alle mogelijkheden die mij hier geboden zijn. DENK is een typische partij van mensen die de schuld en verantwoordelijkheid van hun eigen falen bij Nederland willen leggen en dat is niets meer dan schofterig.

4 Reacties
Dunya2
Dunya221 mei 2016 - 7:51

"Als kind van een vluchteling kan ik je wel melden dat we bijna nergens zo goed worden ontvangen als in Nederland. Je ziet ook bijna nergens dat de autochtone bevolking zo mengt als dat ze in Nederland doen. Ik kan hier gewoon vrij rond lopen, een goede opleiding volgen en een mooie baan krijgen en dit voor mijn eigen kinderen ook willen." Als ook een kind van een vluchteling deel ik dezelfde mening als u op dit en is dit ook mijn ervaring. "Toen kwamen er een aantal mensen die niet vooraan de rij stonden toen er hersenen werden uitgedeeld en was de Nederlandse nieuwsgierigheid plotseling racisme, werden de Nederlandse gewoontes plotseling discriminatie en moesten Nederlanders zich schamen voor dingen die de hele wereld deed en dit al millenia heeft gedaan." De gastarbeiders die hier destijds kwamen waren niet goed opgeleid, sommigen zijn analfabeten en hebben hun school in eigen land niet afgemaakt. De Turken kwamen voornamelijk uit het oosten van Turkije en het platteland. De Marokkanen (Berbers) uit zeer achtergestelde gebieden. Meesten conservatief in hun opvattingen. De kinderen van hen groeiden op in een omgeving waar de ouders de Nederlandse taal niet machtig waren en de Nederlandse mogelijkheden niet kennen. Stimulering van de ontwikkeling is bij dit soort mensen minder aanwezig vanwege hun achtergrond en hun (taal)achterstand. Dit zie je ook terug bij laag opgeleide Nederlanders, die wonen in achterstandswijken. In achterstandswijken zijn er ook meer problemen en discriminatie aanwezig. Behoud van tradities en kledingdracht is meer aanwezig bij Turken en Marokkanen, dan bij vluchtelingen, waar van een groot deel goed opgeleid zijn, waardoor de mogelijkheden en bereidheid groter is om zich aan te passen aan de Nederlandse tradities. Zij bevinden zich vaak in ander soort omgevingen, dan die van de Turken en Marokkanen. Ik denk dat het een combinatie is van eigen falen en daar frustratie aan overhouden, omdat men beter had gewild, maar zeker ook discriminatie voor degenen die hun tradities voor een deel willen houden en willen functioneren in de maatschappij en zelfde kansen willen hebben als Nederlanders. Deze mensen bevinden zich vaak in dezelfde kringen, als de autochtonen die frustraties hebben uit het eigen falen en dit afwentelen op buitenlanders. Turken zijn vaak hardwerkende mensen en ondernemers geworden. Brengen weinig problemen in de maatschappij met zich mee. Van de Marokkanen heeft een deel van de jeugd problemen. Ze clusteren ook samen en voelen zich buitengesloten door de maatschappij. De huidige geluiden die je hoort van veel Nederlanders, bevestigt alleen maar hun gevoel dat ze gelijk hebben in hun opvattingen. Bij de extreem-rechtse mensen kun je het als moslim niet goed genoeg doen, vanwege je achtergrond. Ook donkere mensen, die niet moslim zijn worden als niet gelijkwaardig bescouwd door deze groep. Als je een sterke positie hebt in de maatschappij verkregen, doet dit je weinig. Je hebt ook geen contact met dit soort mensen en ben je vaak goed opgeleid met baan. Als je er zwak voor staat, is dit anders. Tenslotte wil ik opmerken dat jij geen moslim bent en ook geen Turk of Marokkaan en kan dit verschil uitmaken in jouw ervaring. Jouw ervaring zegt ook niets over ervaringen van anderen.

Buzzer
Buzzer21 mei 2016 - 9:25

Mooi gezegd, beter kan het haast niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 mei 2016 - 10:02

"Dit zie je ook terug bij laag opgeleide Nederlanders, die wonen in achterstandswijken." daar niet alleen. Oost-Groningen is ook een gebied met traditioneel veel leerlingen met taalachterstanden. Recent reviewonderzoek heeft dat nog eens bevestigd (Ped. Stud. 2015). Geletterdheid, opvattingen en verwachtingen van ouders zijn daarbij van cruciaal belang. Deze kinderen hebben ook vaak grote problemen maar kunnen de discriminatiekaart niet trekken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 mei 2016 - 20:24

DR Naar mijn ervaring zaten de kanshebbers al in het pronkjuweel en niet in de rand. Daar valt het wel uit te houden. De droesem hypothese is ook van toepassing op delen van de grote stad en dan geldt dat niet alleen voor Groningen. Hoe dan ook taalachterstand is een probleem en voorschoolse educatie is niet bijster effectief.

Cinema2
Cinema220 mei 2016 - 23:54

Ach Han, het is te hopen dat het midden opstaat. Sta ik aan de rechter kant, u op "links". Prima toch?. In een ver verleden meen ik mij te herinneren dat ik aan u de vraag stelde, hoe krijgen wij de geest weer in de fles? (Dit nav de ZP discussie). Niet dus.... Immers DENK bestaat. Ik heb er niet zoveel moeite mee (lees geen) als ook de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis onderwezen worden. Geen land/ natie is brandschoon, dus ook Nederland niet!. Van fouten kan je leren, toch?. Iets anders wordt het als je je recht wilt behalen afkomstig uit het verleden. Denk zegt doen!. Wat is de volgende stap, een autochtone overlast meldpunt voor de allochtoon? Sylvana Simons heeft/ toont begrip voor de arrestatie van Ebru Umar. . “Het is heel simpel. Ze heeft in een land iets gedaan wat in dat land niet mag.” Haar verwerpelijke woorden. Wij hebben het hier over een Nederlands staatsburger die op bezoek is bij een "bevriend" land. Een tweet is helaas voldoende om opgepakt te worden in Turkije. In alle rust en veiligheid kan ik hier nog een tweet plaatsen "@fuck DENK", maar hoe lang nog.... Accepteert DENK nu ook homo's/ lesbiennes, accepteert DENK mijn achtergrond, Joods. Heeft DENK er begrip voor dat mannen en vrouwen toch echt gelijk zijn in dit land. Dit debat ga en wil ik niet meer opnieuw gaan voeren. O ter weet IS heeft een nieuwe marteldood bedacht, de veroordeelde onderdompelen in zoutzuur.... Regels zijn regels zegt DENK.....

2 Reacties
peterh2
peterh221 mei 2016 - 6:14

[Dit debat ga en wil ik niet meer opnieuw gaan voeren.] Dat is niet aan u, als een partij als DENK dit ter discussie wil stellen dan is dat hun goed recht, net als andere partijen dan deze rechten mogen verdedigen. Als er een meerderheid is die de vrijheid van meningsuiting wil beperken, vrouwen wil onderdrukken, Joden wil vernederen, homoseksuelen wil criminaliseren of de sharia wil invoeren dan is dat ook democratie (na 2x tweederde meerderheid in beide kamers). Dat is ook democratie, grondrechten zijn geen natuurwetten. Laat DENK maar de knuppel in het hoenderhok gooien, laat iedereen maar kleur bekennen...

Dunya2
Dunya221 mei 2016 - 10:25

"Accepteert DENK nu ook homo’s/ lesbiennes, accepteert DENK mijn achtergrond, Joods. Heeft DENK er begrip voor dat mannen en vrouwen toch echt gelijk zijn in dit land." Ik ga uit van wel. Misschien dat het pleiten voor homorechten niet hoog bij hen op de agenda staat, maar ik neem aan dat ze niet homorechten willen inperken. Homo's worden dus geaccepteerd. Joods zijn is ook geen probleem. Alleen kan er wel gepleit worden voor gelijke rechten van Joden en Palestijnen in Israël en mogen ze tegen zionisme zijn. Ik neem aan dat dat onderwerp alleen betrekking hebben op de politiek en hoe Nederland zich opstelt naar Israël toe op dit punt. Sylvana is aangetrokken voor de emancipatie van vrouwen en gelijke rechten van vrouwen en mannen. Ze zegt ook dat ze pleit voor vrouwenemancipatie. We moeten het zien. De tijd zal het leren. Tenslotte: Het pleiten voor het naleven van wat in de Nederlandse en de Turkse wetgeving vermeld staat, is niet hetzelfde als wat criminele organisaties/mensen als verwerpelijke ideeën hebben, waar geen enkele wettelijke en morele grondslag voor is.

Bert Vlierman
Bert Vlierman20 mei 2016 - 22:03

Is die discussie over het al dan niet populistisch en a-democratisch karakter van DENK niet een beetje te veel 'van dik hout zaagt men planken'? Ik heb nog nergens een fatsoenlijk debat over deze partij gelezen of gehoord. Het is één al stapelen van meningen versus meningen. Dast geldt ook voor bovenstaand artikel. Argument ter ondersteuning: bovenstaand artikel kan ook in wat aangepaste vorm worden geschreven over VVD, CDA, PvdA, D66. Dat dat niet gebeurt, terwijl het bij DENK vanzelfsprekend lijkt, is een beetje dubieus.

2 Reacties
Buzzer
Buzzer21 mei 2016 - 2:59

Dat u geen fasoenlijk kamerdebat ziet van deze partij komt omdat ze hem smeren wanneer het over een voor hun gevoelig onderwerp gaat ipv op te komen voor hun standpunten http://tinyurl.com/za7uh3e

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 mei 2016 - 10:31

Consulteer hun website. Oude meuk waar niemand op tegen is. Zie onderwijs: " de leerling centraal", "onderwijs voor iedereen" "betere aansluiting"... en dat geillustreerd met een man in pak met een baard voor de klas (in de PABO). De rest is al even spannend en vernieuwend. Maar pas op Groningers: van DENK moet de gaskraan verder open! Lees verder: Groningen natuurgebied.

Tricky
Tricky20 mei 2016 - 21:47

Allemaal heel interessante discussies over DENK en de wereld. Maar ik lees weinig over wat het voor Nederland betekent. Het is een klein partijtje in een klein landje. Heb het daar eens eerst over. Wat betekent DENK voor ons land. Helaas niet veel goeds evenals hun grote witte broer de PVV. Van Bidar mag ik dat niet zeggen want dan wakker ik de xenofobie maar aan. Dat is een gotspe want ik heb niets met die haters maar dat betekent niet dat ik kritiekloos zou moeten zijn op een club die zegt de verbinding te zoeken maar evenzeer polariseert. DENK krijgt niet het voordeel van de twijfel van mij want het klopt gewoon niet wat deze club doet. Extremen onder een blonde pruik of een keurig pak met zgn. redelijke argumenten waar de onverdraagzaamheid

2 Reacties
Tricky
Tricky20 mei 2016 - 21:54

Wel voelbaar is, daar moet ik niets van hebben. Ik hoef geen allochtonenpartij als tegenhanger van de PVV. De PVV bestrijdt je alleen met juist niet hetzelfde te doen. Als je dat niet ziet ben je stekeblind. Ik wijs de PVV af en dus ook DENK. Verbinden doe je door te verbinden en niet door polariseren. Dat leidt tot niets of alleen maar meer ellende. En dus nee DENK is net als de PVV geen doodgewone partij met leuke mensen. Het zijn nare clubjes met nare mensen.

Sardar2
Sardar222 mei 2016 - 9:27

@ Tricky, 20 mei 2016 at 23:54 [allochtonenpartij als tegenhanger van de PVV] Dat is wat jij ervan maakt en een groot deel van establishment! DENK is gewoon een splitsing van PvdA. Of zij zullen kiezen voor uitsluitend een migrantenissue, betwijfel ik sterk. Maar zij zullen in ieder geval heel ander kijk presenteren over migranten, namelijk die van migranten zelf. Overigens je wakkert geen “xenofobie maar aan”, anderen hebben het al voor jou gedaan!

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten20 mei 2016 - 21:34

Ik stem DENK, al is het alleen maar om die blanke ons-kent-ons, blijf van onze zwarte piet af; wij doen het beter dan de rest; vooral bij elkaar klitten; pas je aan aan onze normen; zorg dat je erbij hoort; je moet als allochtoon tegen een racistisch geintje kunnen; op onze kosten; slavernij is zo lang geleden; de Afrikanen hebben hun eigen mensen verkocht, dus niet onze schuld; in Nederland is geen racisme; ik ben echt geen racist hoor, maar....; als een blanke te laat is op een vergadering heeft hij het druk maarrr bij een gekleurd iemand: zie je wel!; doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg; ik moet als blanke echt geen gekleurde baas; ik heb ook Surinaamse kennissen, hoor! vooral niet boven het maaiveld uitsteken; wij bepalen wel wat goed voor jullie is; Nederland heeft niets verdiend aan de slavernij; regels gelden voor een ander niet voor mij; Turken en Marokkanen moeten zich aanpassen in Nederland, maar als er 1 Engelssprekend iemand in een gezelschap is, spreekt iedereen plots (iets wat op ) Engels (zou moeten lijken)....dit alles overgoten met een sausje van Edammer kaas mentaliteit in de wielen te rijden!

7 Reacties
Frank Straathoff
Frank Straathoff20 mei 2016 - 22:33

@all Don't feed the troll

Buzzer
Buzzer21 mei 2016 - 3:04

Fijn voor u dat het kan in een land als Nederland. In een land als Turkije bijvoorbeeld wordt er nu hard aan gewerkt om de Koeridsche partij uit het parlement te krijgen, waarna de almachtige dictator Erdogan zich over een tijdje als president voor het leven kan laten benoemen. Wees blij dat u over alle door u genoemde punten vrijuit kan praten en nu zelfs op een partij als Denk kan stemmen.

L.Brusselman
L.Brusselman21 mei 2016 - 5:50

En als je ipv blank wit zegt gaan we helemaal over de rooie. Maar we zijn helemaal niet gepreoccupeerd door kleurtjes hoor

L.Brusselman
L.Brusselman21 mei 2016 - 5:52

OK Straathoff ik zal je niet voeren

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete21 mei 2016 - 7:42

@ Phoenix Weer een zin fout geschreven: "Klein voorbeeldje; ik ben een blanke man van in de 50 en heb een geleurde vrouw als baas en ik heb ontzag voor leiderschap en zakelijke capaciteiten. " Moet zijn: "Klein voorbeeldje; ik ben een blanke man van in de 50 en heb een gekleurde vrouw als baas en heb ontzag voor haar leiderschap en zakelijke capaciteiten. "

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 mei 2016 - 10:52

Phoenix deze ellips is toegestaan maar niet verplicht.

Bagus
Bagus21 mei 2016 - 12:07

Waar haal je het vandaan? Positief gesproken, hoor!

robvaniren
robvaniren20 mei 2016 - 18:48

"Net als ‘wij’ trouwens geen spijt hebben van de slavenhandel, ik hoor niemand zeggen dat al die luxe en kunst uit de gouden eeuw verkeerd is". Voor zover die het gevolg is van slavenhandel (schijnt enkele procenten te bedragen) , heeft misschien peterh geen spijt, maar 'wij' wel, al mag dat misschien best prominenter in de geschiedenisboeken.

2 Reacties
peterh2
peterh220 mei 2016 - 19:04

Een groot deel van de tachtigjarige oorlog is er ook mee gefinancierd, dus je zou zelfs kunnen stellen dat zonder deze handel we nu nog spaans hadden gesproken. Om maar aan te geven dat alles niet zo zwart-wit is...

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen20 mei 2016 - 19:31

Volstrekt mee eens. Maar laat het initiatief van het geven van een prominentere plaats in de geschiedenisboeken van onze slavenhandel in 's Hemelsnaam niet afkomen van lieden die over de Armeense Genocide zeggen "daar heb ik geen mening over", Nederland is al hypocriet genoeg, dat moet niet nog erger worden.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon20 mei 2016 - 17:22

Ai... arme Zandb

3 Reacties
Donostia2
Donostia220 mei 2016 - 22:19

Arme Zandb? Koren op zijn molen. Trollen leven van aandacht. De helper van de bovenmeester, zonder eigen idee, keer op keer bevestiging zoekend van de bovenmeester, verdient minder aandacht.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon21 mei 2016 - 6:45

Sterk!

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mei 2016 - 7:58

De tachtigjarige oorlog is niet gefinancierd met slavenhandel.;

Rootman2
Rootman220 mei 2016 - 17:13

Gun DENK gewoon hun eigen ontwikkeling! Laat ik het voor het gemak maar even de ´autochtonenpartij´ noemen, dan hebben ze mijn volle steun. Uiteindelijk zijn daarin teveel onverenigbare belangen, maar er zijn ook vele gezamenlijke. DENK moge een valse start blijken, want zoiets effectief en doelmatig opzetten, nog nooit eerder gedaan, is duivels moeilijk. Als de oprichters te sterk blijken en aan hun moslim broederschap/ grijze wolven agenda vasthouden dan is het een ottomaanse splinter zonder toekomst. Sylvana probeert bruggen te bouwen, maar kan dat waarschijnlijk niet alleen. Hoewel ik er zelf waarschijnlijk niet op zal stemmen is kan zo´n soort partij mogelijk een belangrijk geluid vertolken:Gun hen hun valse starts! Garnalen met honing is niet lekker. Maar als ingrediënten in een goede maaltijdsalade heerlijk!

1 Reactie
Rootman2
Rootman220 mei 2016 - 17:14

Waarschijnlijk bedoelde ik de ´allochtonenpartij´...

slopsma
slopsma20 mei 2016 - 17:01

“Integratie is klaar. Het is tijd voor acceptatie”. Het manifest stelt dan ook voor dat er een lijst van racisten wordt opgesteld, die vervolgens niet meer voor openbare functies in aanmerking komen. Hier schoot ik even in de lach! ik krijg toch langzaam aan een beetje respect voor deze gasten. Opportunisten zijn het, maar ze weten wel een snaartje te raken, en dat vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum. Ik hoop oprecht op 3 zetels, voor denk. Zit Syllie er net naast, vind ik ook weer leuk.

1 Reactie
Buzzer
Buzzer21 mei 2016 - 5:50

Wanneer Denk de lijn van Erdogan blijft volgen staat straks iedereen op de zwarte lijst die niet als een lakei staat te knikken wanneer de Turkse partijleiding wat roept.

Flipje Tiel
Flipje Tiel20 mei 2016 - 17:01

Je kijkt teveel met een westerse visie op deze zaken. Voor Denk leden is er geen verschil tussen waarheid en kennis, tussen recht en legaliteit, en tussen macht en wijsheid.

blues boy
blues boy20 mei 2016 - 16:46

Han,gewoon er tegenaan blijven zeiken dan worden ze vanzelf groot.

Meta Foor
Meta Foor20 mei 2016 - 16:20

Ik krijg t gevoel dat er langzaamaan een cordon sanitaire rond het clubje Denk gespannen wordt, veelal door de linksere kringen. De stemmen van Denk komen dan ook voor 90% van de PvdA kiezers. Oppassen voor het ''wegzetten'' want voor je t weet loopt ook samsom over

3 Reacties
il viaggiatore
il viaggiatore20 mei 2016 - 19:10

Het CS rondom DENK is allang een feit. DENK wordt volledig genegeerd in de kamer, en als ze die paar stemmen niet nodig hebben voor een motie, dan stappen partijen ook niet op hun af. Zij pakken het slim aan, bijna wilderiaans eigenlijk. En dat vindt ik knap en moedig. Politicor denkers heeft niemand wat aan. DENK is een bondgenoot voor Wilders. Dat doet links pijn want het establishment wordt gesloopt. Die denken nog steeds teveel Edmund Burke. - Het enige dat het kwade nodig heeft om te zegevieren, is dat goede mensen er niks tegen doen. Iets wat de PVV ook graag doet overigens met een andere tegenstander. Hopelijk dat er weer wat meer vrijdenkers komen zoals Voltaire - Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen. Voorlopig is het paniek op links. Ze hebben hun ziel en zaligheid verkocht en krijgen nu de rekening gepresenteerd.

Moeder Pietje
Moeder Pietje20 mei 2016 - 21:51

Sleep with the devil and then you must pay.

Sardar2
Sardar222 mei 2016 - 10:43

@ Meta Foor, 20 mei 2016 at 18:20 [Ik krijg t gevoel dat er langzaamaan een cordon sanitaire rond het clubje Denk gespannen wordt] De echte “cordon sanitaire” is al 50-60 jaar er rond de migranten. Wat je nu ziet is het politieke “cordon sanitaire” die nieuw is voor autochtoon Nederland.

Mary Jane
Mary Jane20 mei 2016 - 15:35

Jeetje, heeft "de vijand" nu opeens een nieuw gezicht gekregen? "weinigen nemen het politiek manifest van deze partij ter hand." Ik heb het manifest van de PvdA of de VVD ook nog ter hand genomen, eerlijk gezegd. Ga ik ook niet doen trouwens, want ik ben bang dat ik de lachkrampen niet overleef.

4 Reacties
peterh2
peterh220 mei 2016 - 17:03

Ik krijg volgens mij nog 1000 euro van Mark, of is dat alleen voor de mensen die op de VVD gestemd hebben?

Biko2
Biko220 mei 2016 - 17:08

Het communistische manifest lijkt me inderdaad geschikter voor jou: iedereen arm!

Mary Jane
Mary Jane20 mei 2016 - 19:56

The Black Consciousness movement does not want to accept the dilemma of capitalism versus communism. It opts for a socialist solution that is an authentic expression of black communialism - Steve Biko.

L.Brusselman
L.Brusselman21 mei 2016 - 5:58

"The Black Consciousness movement does not want to accept the dilemma of capitalism versus communism. It opts for a socialist solution that is an authentic expression of black communialism – Steve Biko. " Juist Biko

crumb2
crumb220 mei 2016 - 15:34

Tja, het doet een mens wel achter de oren krabben hè Han ? Gelukkig zijn het uitzonderingen, die DENK mannen. Maar wat betreft het “integratie is klaar, het is tijd voor acceptatie”, hebben ze wel een punt vind ik. Hoe lang kun je doorgaan met het integreren, en bij wie ? De wind is West vandaag en sinds enige weken kon ik vanuit de dichtstbijzijnde moskee de electrisch versterkte oproep tot het middaggebed weer horen ! Ik waande me weer helemaal in Tunesië waar ik lang geleden op vakantie was. Als de windrichting niet veranderd kan ik met een beetje geluk óók de resterende oproepen nog horen. Geen idee wat de man roept, maar het klinkt wel reuze pittoresk en exotisch. Je voelt je op vakantie zonder op vakantie te zijn. Wel even wat anders dan dat saaie ge-bimbam van de kerkklokken uit mijn jeugd. Om nog maar te zwijgen over die in lokale klederdracht gehulde ouwe vrouwtjes met hun sjaggerijnige gezichten. Gelukkig zijn we daar nu goeddeels van verlost.

3 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje20 mei 2016 - 21:54

Ik ontwaarde ook bepaalde klanken op straat in het Oude Noorden waar ik vaak rondfiets. Ik hield mijzelf maar voor dat het een CD van Dead Can Dance betrof. https://www.youtube.com/watch?v=xAJcRS6tD88

LodeHere
LodeHere20 mei 2016 - 22:24

Wat ben ik blij dat ik op zaterdag avond en zondag morgen even de mooi klinkende kerk klokken hoor luiden. Ik zou het vreselijk vinden vijf maal elke dag gejammer aan te moeten horen.

Buzzer
Buzzer21 mei 2016 - 6:03

Het is tijd voor acceptatie, de grootste flauwekul die er is. Ik heb Surinaamse collega's, Indonesische, Chinese iedereen wordt voor vol aangezien omdat ze dat ook zijn. Het probleem van acceptatie ligt m.i. toch echt eerder bij de groep die daar veel problemen mee heeft en dat zijn toch voornamelijk islam aanhangers. Dus begint men maar een partij die met leuk geformuleerde kreten komt. Vervolgens huurt men nog een Surinaams fotomodel met grote mond en vileine woorden in en het pr plaatje is compleet. De richting die deze partij gaat is inmiddels wel duidelijk, die van Erdogan. Ik durf te wedden dat binnen aanzienlijke tijd de Turkse leden de anderen eruit knikkeren en op de zwarte lijst plaatsen na knallende ruzies. De harde partij lijn moet tenslotte gevolgd worden en ruimte voor andere meningen dan die van de twee zetelrovers is er niet.

blues boy
blues boy20 mei 2016 - 15:28

Wat je ook van DENK denkt ze hebben een goede website. http://tinyurl.com/gmnfelk

1 Reactie
blues boy
blues boy20 mei 2016 - 16:00

Als ze een vooraanstaande autochtoon weten te strikken kunnen ze zich presenteren als een echte multicultipartij.

[verwijderd]
[verwijderd]20 mei 2016 - 15:28

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Biko2
Biko220 mei 2016 - 17:09

Want vrouwen moeten in de keuken en het uitmoorden van 1,5 miljoen Armeniërs heeft nooit plaatsgevonden?

Sardar2
Sardar220 mei 2016 - 15:13

[Wie het opneemt voor de Palestijnen, moet wel sympathie hebben voor de vrijheidsstrijd van de Koerden.] Ik lees nergens dat DENK ertegen zou zijn. Nog belangrijker vind ik het hebben van sympathie “voor de vrijheidsstrijd van de Koerden”, kan druisen tegen de soevereiniteit van vier landen waarin Koerden woonachtig zijn: Turkije, Iran, Irak en Syrië. Er zijn tientallen Koerdische politieke vertegenwoordigers waar geen gezamenlijk standpunt tussen hen te vinden is wat de toekomst van koerden betreft. Sommigen hebben het over een bezette Koerdistan, dus een bevrijdingsstrijd, en sommigen die absoluut geen scheiding nastreven maar erkenning van hun rechten als minderheid. Daar tussen zijn vele religieuze tot marxistische en liberaal partijen, etc. Een linkse mentaliteit zou een bevrijdingsstrijd wel steunen, maar in het geval van de vier landen (Turkije, Iran, Irak en Syrië) zijn het interne strijd van links, arbeiders, boeren en werknemers die de mate van ondersteuning van bevrijdingsstrijd van koerden bepalen en niet het recht van koerden om een eenheidsstaat te stichten. Dat is een rechts nationalistisch en kapitalistische oplossing voor Koerdenproblematiek. Of een Nederlandse politieke partij moet zoveel zich gaan bemoeien met een strijd elders, is al de vraag. Ik denk wat internationale en nationale afspraken, vooral besluiten in het kader van VN, genoeg ruimte bieden om eigen standpunten hierover te bepalen, ook in het geval Palestina. DENK wijkt niet af van zo’n benadering. [Het is geen partijprogramma] Wel nog een beweging, nog veel aan te vullen!

hugo bergveen
hugo bergveen20 mei 2016 - 15:04

Ik zou de aandacht voor de geschiedenis niet beperken tot het kolonialisme. Immers: 'wie de geschiedenis niet bestudeert is gedoemd haar keer op keer te herleven'. Overigens zal de inhoud van het manifest de mensen die zich tot deze partij aangetrokken voelen worst zijn. Net als de PVV- gepeilden komen ze niet af op het partijprogramma, maar vluchten ze voor de programma's van andere partijen.

1 Reactie
Mary Jane
Mary Jane20 mei 2016 - 15:40

Vluchten lijkt me een me wat overdreven: ze komen gewoon niet aan het woord; afgezien van een stel alibi-allochtonen die nooit de taal spreken van de etnische groep waar ze uit afkomstig zijn, maar naar voren worden geschoven om op te komen voor de partij-belangen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper20 mei 2016 - 14:49

[Het manifest stelt dan ook voor dat er een lijst van racisten wordt opgesteld, die vervolgens niet meer voor openbare functies in aanmerking komen.] Een zwarte lijst dus - alleen zullen we het zo wel niet mogen noemen.

4 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen20 mei 2016 - 15:21

Jawel hoor, alleen denk ik dat er voor het overgrote deel witten op zullen staan.

Karel Karstens
Karel Karstens20 mei 2016 - 15:42

Het is al eens eerder hier op Joop.nl geopperd. Kinderen op de basisschool een opstel laten schrijven onder de titel bijvoorbeeld ‘Wat mijn ouders van Geert Wilders vinden’ en ‘Welke krant of welke website bekijken je ouders het meest?’. En aan de hand daarvan de ouders bijvoorbeeld ontslaan of het stemrecht ontnemen. Zo’n zou je de racistenlijst van DENK goed kunnen vormgeven, DENK ik.

Nick the Stripper
Nick the Stripper20 mei 2016 - 22:01

[hugo bergveen 20 mei 2016 at 17:21 Jawel hoor, alleen denk ik dat er voor het overgrote deel witten op zullen staan.] Omdat 'witten' een etnisch monopolie op racisme hebben? Of omdat DENK alleen maar 'wit' racisme registreert?

hugo bergveen
hugo bergveen21 mei 2016 - 5:49

@Nick De vraag stellen is hem beantwoorden...

peterh2
peterh220 mei 2016 - 14:49

Na tientallen stukjes over de PVV en Wilders is nu DENK en haar leden het doel van Han zijn scherpe pen... Han, DENK en de PVV zijn beide het gevolg van het falen van de gevestigde politiek. Kuzu slaat de spijker op de kop als hij de excuus-allochtonen in de tweede kamer wil ontmaskeren: veel zitten er alleen als stemmentrekker of zijn de loyaliteit naar de eigen achterban vergeten. Een Turk zit daar niet voor alle Nederlanders, die zit daar om de Turkse belangen te verdedigen. Net als 50+ er niet voor de studenten zit of de PvdD voor de bio-industrie. Belazer je achterban en ze lopen weg, met DENK heeft de Turkse Nederlander een serieus alternatief voor de draaiende PvdA vol 'witte' mannen aan de knoppen die zeggen pro-allochtoon te zijn maar ze vooral als zielige kleine kinderen ziet die 'geholpen' moeten worden. Als je iets aan deze ontwikkeling wilt doen dan moet je niet het 'gevolg' bestrijden maar de oorzaak hard aanpakken. Waarom heeft de PvdA zich overgeleverd aan de VVD? Waarom is er binnen de PvdA geen ruimte voor het echte allochtone geluid? Hoe kan de PvdA weer geloofwaardig 'links' worden zonder 1 dag na de verkiezingen alle principes over de 'rechtse' schutting te gooien? Hoe kan de PvdA eerst zeggen dat ze de uitslag van het referendum respecteert en daarna de kiezer in de kou laat staan? Als je je boosheid nou eens daarop zou richten. Misschien is het dan nog niet te laat voor de verkiezingen...

6 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper20 mei 2016 - 15:01

[met DENK heeft de Turkse Nederlander een serieus alternatief voor de draaiende PvdA vol ‘witte’ mannen aan de knoppen] Het is vooral een alternatief voor de PvdA die eerst cliëntelisme jarenlang (al dan niet oogluikend) toeliet - maar nu niet meer.

hugo bergveen
hugo bergveen20 mei 2016 - 15:12

Eens. Als we nu eens ophouden met dat infantiele hakken op Erdogan en ons beperken tot feitelijke en inhoudelijke kritiek in min of meer fatsoenlijke bewoordingen, dan voelen de heren van Denk zich misschien minder gedwongen om zich extreem de andere kant op te uiten. Het mooie van onze democratie is dat we in maart volgend jaar (of misschien wel eerder) allemaal mogen aangeven wat we er van vinden, en dat wordt nog serieus genomen ook. Daar kan geen scheldpartij van Umar of Teeuwen tegenop.

Dunya2
Dunya220 mei 2016 - 16:21

"Waarom is er binnen de PvdA geen ruimte voor het echte allochtone geluid? Hoe kan de PvdA weer geloofwaardig ‘links’ worden zonder 1 dag na de verkiezingen alle principes over de ‘rechtse’ schutting te gooien?" De allochtonen voelen zich inderdaad niet gehoord. Zelfs de PVDA laat om de zoveel tijd de allochtonen merken waar uiteindelijk de prioriteiten liggen, namelijk bij de blanke Nederlanders. Het heeft geen zin om de allochtonen voor het blok te zetten zo van DENK is helemaal fout omdat de genocide van de Armenen door Turkije niet ontkent wordt, maar er is ook geen alternatief voor jullie voorhanden. Het is goed dat ze via democratische wegen hun stem kunnen laten horen, ook al ben je met hen stem niet eens. Je wilt toch niet dat ze zich illegaal gaan verenigen in allerlei subgroepen en radicaliseren. Daarnaast begrijp ik niet waarom Nederlandse regering denkt Turkije te moeten dwingen om de genocide van Armenen uit Turkije te erkennen uit 1915. Waar was Nederland al die tijd met zijn standpunt? Van wie is dat onderwerp afkomstig? PVV. Denkt de Nederlandse regering met zijn lange arm te kunnen bemoeien met Turkse aangelegenheden, die niets met nu en Nederland te maken heeft. Wat is de doelstelling hiervan van de PVV die het heeft ingebracht als onderwerp en waarom werken de andere partijen daar aan mee? Waarom moet DENK daar expliciet iets zeggen wat geen betrekking op Nederland en zijn burgers heeft en de politiek in Nederland. Ergens begrijp ik dat ze hieraan niet willen mee werken. Als Europa niet wil dat Turkije niet toetreedt tot de Europese Unie, omdat niet aan de door Europese Unie verbonden voorwaarden voldaan heeft, is dat prima. Maar is dat een ander verhaal en via de Europese weg. Turkije heeft 3 miljoen vluchtelingen in haar land, terwijl de Turken de welvaart bij lange niet hebben als hier in Nederland en zijn ze niet zo vijandgezind als 30% van de Nederlanders zijn ten opzichte van vluchtelingen. Daar valt voor ons wat van te leren.

Biko2
Biko220 mei 2016 - 16:24

Die kiezers van DENK zijn natuurlijk helemaal niet zo links. Cultureel gezien zijn ze erg conservatief, en daarom hebben ze niks bij de PvdA te zoeken. De twee oprichters werden mede uit de PvdA-fractie gegooid omdat ze vrouwen als niet gelijkwaardig beschouwden. Ik denk dat als je Nederlandse moslims de kieswijzer zou laten invullen, ze ergens zouden uitkomen in de buurt van de SGP.

robvaniren
robvaniren20 mei 2016 - 18:42

"Waarom heeft de PvdA zich overgeleverd aan de VVD? "Omdat , zo blijkt ook, de VVD de enige partij was waarmee te regeren viel. Je kunt wel de hele economie willen verbouwen, maar daar wil de meerderheid niet aan, teveel risiko.Ze houden het aardig vol, kunnen door 1 deur, en voorlopig moeten we het ermee doen, er is geen alternatief.De SP roept wel vanalles, maar de partijlijn is 100 x belangrijker dan de werkloze, die het toch vnl. moet hebben van de bereidheid van werkgevers, weer mensen aan te nemen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje20 mei 2016 - 21:57

Dunya Volgens mij zijn Kuzu en Ozturk ook gewoon blank.

Amstelbier2
Amstelbier220 mei 2016 - 14:45

Geen woorden, maar daden. Ik wil goede daden zien, mooie woorden heb ik genoeg gehoord..

Okke2
Okke220 mei 2016 - 14:33

Onder het kopje “Kennis van de migratiegeschiedenis moet een kerndoel worden in het onderwijs" staat: vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn mensen geworven in Zuid-Europa, Turkije en Marokko om in Nederland te werken en bij te dragen aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is van ons allemaal. Toen ben ik afgehaakt.

voxpopuli2
voxpopuli220 mei 2016 - 14:31

Er is dus bij denk niet echt over de gevolgtrekkingen nagedacht . Of op zijn Marten Toonder gezegd, er ontbreken wat zaken in het denkraam

Bram Emanuel
Bram Emanuel20 mei 2016 - 14:10

"Uiteraard is deze historie alleen maar te begrijpen als we de rol van ons land plaatsen in mondiaal perspectief om zo een dieper inzicht te krijgen in wat slavenhandel, uitbuiting en onderdrukking voor de mensheid in het algemeen betekenden. " Het Ottomaanse rijk had ook een rijke cultuur rond de slavernij. En het duurde tot in de 20e eeuw dus nog wat recenter dan in Nederland. Interessant is het gegeven dat slavenjongens in het Ottomaanse rijk als sexuele slaaf konden dienen mits ze nog geen gezichtbeharing hadden. Dat geeft weer nieuwe inzichten in de Turkse obsessie met snorren en baarden. Ik neem aan dat dit ook deel gaat uitmaken van het toekomstig curriculum want het lijkt me dat we jonge Turkse Nederlanders ook enig historische kennis willen meegeven over hun tweede vaderland. https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_Ottoman_Empire

2 Reacties
Biko2
Biko220 mei 2016 - 17:21

Het Ottomaanse Rijk had natuurlijk nogal wat fascistische kenmerken. Toch zijn er maar weinig Turken die niet trots zijn op deze periode. Terwijl er vandaag de dag slechts weinig Duitsers zijn die met weemoed terugdenken aan het Derde Rijk.

Moeder Pietje
Moeder Pietje20 mei 2016 - 22:01

Mein Kampf is in Turkije een bestseller.

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan20 mei 2016 - 14:07

En wat is het standpunt van DENK inzake de kwestie de Marokkaanse bezetting van West Sahara? Als we dan toch des HEEREN gruwel indachtig met Palestina aan het vergelijken zijn.

2 Reacties
Mark Gh
Mark Gh20 mei 2016 - 15:47

Of de Turkse bezetting van delen van Cyprus...

Biko2
Biko220 mei 2016 - 16:24

Of inzake de kwestie Cyprus?

[verwijderd]
[verwijderd]20 mei 2016 - 13:54

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
peterh2
peterh220 mei 2016 - 15:22

Volgens mij is de kern dat Turkije het helemaal niet als een 'historische fout' ziet, het was een manier om 100 jaar geleden het oosten van Turkije definitief in te lijven. Als de Armeniërs daar nu nog steeds hadden gewoond dan was het net zo'n kruitvat geweest als met de Koerden. Turkije kan het alleen niet zo hardop zeggen, maar spijt hebben ze er zeker niet van. Net als 'wij' trouwens geen spijt hebben van de slavenhandel, ik hoor niemand zeggen dat al die luxe en kunst uit de gouden eeuw verkeerd is...

Biko2
Biko220 mei 2016 - 18:24

Die slavenhandel was helemaal niet zo lucratief. Nederland werd vooral rijk door handel met onder andere de Baltische staten.

Mark Huysman
Mark Huysman20 mei 2016 - 19:41

@ 'Biko' Waarom deden ze die slavenhandel dan? Gewoon omdat ze het leuk vonden?