Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Voorkom femicide, neem stalking en dwingende controle serieus, ook in het familierecht

  •  
07-11-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1439 keer bekeken
  •  
ANP-472426222

Er komt steeds meer aandacht voor femicide, de moord op vrouwen om redenen die samenhangen met hun vrouw zijn. Meestal gaat het om vrouwen die vermoord worden door hun (ex-)partner die een (dreigende) relatiebreuk niet kan accepteren. Media spreken de laatste tijd minder vaak over familiedrama en noemen het beest bij de naam: de moord op een vrouw. Steeds vaker ook met een verwijzing naar de cijfers: eens in de acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord.

De maatschappelijke verontwaardiging is groot, en zoals zo vaak leidt dat tot een roep om zwaardere straffen. En in dit geval om een roep om aparte strafbaarstelling van femicide. Daar is best iets voor te zegen als het om maatschappelijke bewustwording gaat, maar het zal weinig doen om het aantal femicides terug te brengen. Op moord staat al de maximale straf, en van een aparte strafbaarstelling zal dan ook geen preventieve werking uitgaan. Om femicide te voorkomen zijn andere maatregelen nodig. Maatregelen die minder heldhaftig klinken, maar wel effectief zijn.

Om femicide te voorkomen is het belangrijk de signalen te herkennen die duiden op een verhoogd risico. Daar is inmiddels het nodige onderzoek naar gedaan, en gelukkig worden deze signalen, of rode vlaggen, de laatste tijd veel gedeeld, zoals bijvoorbeeld in de Flair.

Met het herkennen van de signalen zijn we er echter nog niet: we moeten op basis van de signalen handelen. En 'we' is dan iedereen. De potentiële slachtoffers (bespreek de signalen bij de lessen over seksualiteit en relaties), omstanders (vraag door als je vriendin nooit meer wil afspreken), en alle professionals die betrokken zijn of raken.

Dwingende controle (coercive control), belaging (stalking) en niet fatale verwurging zijn duidelijke rode vlaggen; vrouwen die hiermee te maken krijgen, lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van ernstig geweld of femicide. Een aparte strafbaarstelling van dwingende controle, zoals ze die in Engeland kennen, zou strafrechtelijk ingrijpen in een eerder stadium mogelijk maken. En dan moet er ook ingegrepen worden, vanuit de kennis over de signalen van femicide. Net zoals er vanuit die context vaker en consequenter moet worden ingegrepen na belaging en niet-fatale verwurging, wat allebei al strafbaar is. Als dat in de zaak van Hümeyra was gedaan, was er waarschijnlijk een femicide voorkomen.

In mijn werk als familierecht- en slachtofferadvocaat zie ik dat er in het onderkennen van de signalen ook nog grote stappen te zetten zijn door medewerkers van Veilig Thuis, Kinder- en Jeugdbescherming en familierechters.

Hoewel we weten dat het (willen) verbreken van een relatie het risico op ernstig geweld, waaronder femicide, aanzienlijk vergroot, wordt dit in het familierecht nog nauwelijks onderkend. Nog te vaak (ik zou zelfs willen zeggen bijna altijd) worden ingewikkelde situaties benaderd als ‘vechtscheiding’, wordt huiselijk geweld gezien als iets uit het verleden, wat met de scheiding voorbij is, worden niet-fatale verwurgingen gebagatelliseerd, en wordt dwingende controle zonder fysiek geweld niet als veiligheidsrisico gezien.

Willen we femicide en ander ernstig geweld tegen (ex-)partners serieus aanpakken, dan moeten de professionals in het familierecht aan de bak. Zij moeten de signalen kennen en herkennen, zij moeten durven doorvragen, zij moeten veiligheidsanalyses maken, en bovenal: zij moeten beslissingen nemen die vrouwen (en soms mannen) en kinderen beschermen tegen ernstig ex-partnergeweld, door de veiligheid van die kinderen en ex-partner prioriteit te geven. Soms zal dat betekenen dat gezamenlijk gezag moet worden beëindigd, omdat via gezamenlijke gezagsuitoefening dwingende controle kan worden voortgezet.

Waar nodig zal er bij het vormgeven van een zorgregeling aandacht moeten zijn voor veilige omgang en overdrachten, al dan niet onder begeleiding. En soms zal geconcludeerd moeten worden dat een zorgregeling teveel risico’s met zich meebrengt. En wat ook belangrijk is: nooit mag een slachtoffer van geweld, dwingende controle of stalking gedwongen worden tot mediation of een gezamenlijk traject.

Als een vrouw dood is, is het te laat. Dat haar ex dan veroordeeld kan worden voor femicide in plaats van voor ‘gewoon’ moord helpt dan niet meer. Een aanpak die wel werkt vraagt om moedige professionals die door durven pakken als het nodig is.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (53)

Khalid Bakr
Khalid Bakr8 nov. 2023 - 16:39

Laten we weer teruggaan naar mannen als mannen behandelen/zien, vrouwen als vrouwen, en de rest benoemen als wat het is, abnormaal, dwz vallend buiten de norm/het gemiddelde.

3 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen10 nov. 2023 - 17:55

Welk probleem verhelpen we daarmee?

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2023 - 13:04

@ Khalid Bakr Jij schrijft: mannen als mannen behandelen/zien, vrouwen als vrouwen, Dat is een nogal achterlijk opvatting ongeveer jaren 50 vorige eeuw. Maar wellicht nog iets primitiever. Duidelijk is inmiddels dat het onderscheid mannen/vrouwen gedateerd zijn en ook andere vormen van seksuele geaardheid de norm zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 nov. 2023 - 0:12

Khalid Bakr U hebt problemen met gender?

Volrin
Volrin8 nov. 2023 - 10:44

"Steeds vaker ook met een verwijzing naar de cijfers: eens in de acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord." Hoewel dit sowieso vreselijk is, insinueer je hier dat dat altijd gevallen van femicide zijn.

39 Reacties
Jozias2
Jozias28 nov. 2023 - 12:14

@volrin Terecht punt. In lang niet alle gevallen is er sprake van femicide. Tegelijkertijd kun je je afvragen wat men hier mee zegt. Het aantal mannen wat wordt vermoord is twee keer zo hoog. Dus elke 3 a 4 dagen wordt er een man omgebracht. Op basis van deze statistiek kun je dus concluderen dat het bij vrouwen relatief meevalt.

DaanOuwens
DaanOuwens8 nov. 2023 - 13:01

@ Jozias2 Jij schrijft: Op basis van deze statistiek kun je dus concluderen dat het bij vrouwen relatief meevalt. De helft van de vrouwen heeft ervaring met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. Ook dat vindt jij best meevallen gezien je eerdere teksten over dit onderwerp. Dat er veel vrouwen vermoord worden door hun partner of ex partner is uiteraard ook iets dat jij wel vindt meevallen.

DaanOuwens
DaanOuwens8 nov. 2023 - 13:04

@ Volrin Jij schrijft: Hoewel dit sowieso vreselijk is, insinueer je hier dat dat altijd gevallen van femicide zijn. Dat staat er niet. Er staat letterlijk wat er staat en dat is wat anders dan jij er hier van maakt. Bovendien laat de bijval van Jozias2 zien waar jou opmerking naar leidt. Namelijk de ontkenning van het probleem. https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/09/27/6-op-de-10-omgebrachte-vrouwen-vermoord-door-ex-partner

Sententia
Sententia8 nov. 2023 - 16:57

Het betreft vrijwel steeds moorden in de relationele sfeer. De daders zijn vrijwel altijd mannen. Aangezien veruit de meeste mannen een vrouw als partner hebben, is het niet vreemd dat meeste slachtoffers vrouwen zijn. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat deze slachtoffers op de eerste plaats vermoord zijn omdat ze vrouw waren.

DaanOuwens
DaanOuwens8 nov. 2023 - 17:44

@ Sententia Jij schrijft: Het betreft vrijwel steeds moorden in de relationele sfeer. De daders zijn vrijwel altijd mannen. Dus? Worden vrouwen vermoord omdat ze vrouw zijn. Als jij niet overtuigd bent terwijl jezelf het antwoord formuleert dan is er sprake van stevige blindheid voor het probleem.

Jozias2
Jozias28 nov. 2023 - 18:58

@daan Omdat het slachtoffer vrouw is of omdat de dader man is. Mannen zijn in het algemeen gewelddadiger dan vrouwen. Mannen zijn meestal partner van een vrouw. Dan is het feit dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van partnergeweld een logische consequentie van gewelddadigheid van mannen (zowel binnen als buiten de relatie). Femicide zegt in het bijzonder iets over het motief van de dader. Namelijk doden omdat het een vrouw is. Het motief heeft dus te maken met een haat tegen vrouwen. Dat is wat anders dan de toevallige consequentie dat vrouwen meestal samen zijn met een man of een daad als gevolg van een geestesziekte. Dat bij elke vrouw als slachtoffer er sprake is van femicide is daardoor te kort door de bocht.

DaanOuwens
DaanOuwens8 nov. 2023 - 22:13

@ Jozias2 Jij schrijft: Mannen zijn in het algemeen gewelddadiger dan vrouwen. Mannen zijn meestal partner van een vrouw. Dus zijn vrouwen vaker het slachtoffer van een man dus femicide. Mannen die zichzelf het recht toe-eigenen om een vrouw te vermoorden. En: Dat bij elke vrouw als slachtoffer er sprake is van femicide is daardoor te kort door de bocht. Er staat: Meestal gaat het om vrouwen die vermoord worden door hun (ex-)partner die een (dreigende) relatiebreuk niet kan accepteren. Dus niet elke vrouw. Kortom jij bent bezig geweld tegen vrouwen te ontkennen. En het probleem te bagatelliseren.

Jozias2
Jozias29 nov. 2023 - 8:02

@daan Ik heb nooit gezegd dat aanranding of verkrachting wel mee valt. Ik zeg dat de overheid zich bij het vervolgen van strafbare feiten (dus ook maar niet alleen aanranding en verkrachting) zich aan de mensenrechten moet houden. Je hebt het over ‘veel vrouwen die vermoord worden’. Dat ‘veel’ is relatief. Als er 2x zoveel mannen vermoord worden is dat dan twee keer zo erg? Feit is dat er gemiddeld zo’n 53 vrouwen per jaar worden omgebracht. Bij de stelling ‘elke 8 dagen een vrouw vermoord’ dan schrijf je dus alle moorden op vrouwen toe aan femicide. Dat is volgens mij niet juist. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat femicide niet erg is. Als iets op zichzelf al erg is is dat het ook zonder de waarheid en de feiten geweld aan te doen.

Jozias2
Jozias29 nov. 2023 - 8:05

@daan Je zegt: “Dus zijn vrouwen vaker het slachtoffer van een man dus femicide. “ Mannen zijn vaker slachtoffer van een vrouw. Maar dat terzijde. Verder is je ‘dus’ niet terecht. Femicide gaat niet zozeer om de sexe van het slachtoffer maar om het motief van de dader. Een moord op een vrouw zegt niets over het motief. Dat een man zich het leven van een vrouw toe eigent zegt niets. Bij moord eigent de dader per definitie zich het leven van het slachtoffer toe. Ongeacht de sexe van dader en slachtoffer.

Jozias2
Jozias29 nov. 2023 - 14:50

@linksert Dat het klopt wat je zegt blijkt dan weer nergens uit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2023 - 18:56

Het valt helemaal niet mee. Terwijl dodelijk geweld in het algemeen afneemt is dat voor dodelijk partnergeweld waarbij vnl vrouwen het slachtoffer zijn niet het geval.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2023 - 19:04

Bij (ex)partnermoord is het typerend dat de slachtoffers vrouwen zijn. Niets op tegen het femicide te noemen.

Jozias2
Jozias29 nov. 2023 - 21:05

@danielle Je kunt het alles noemen wat je wil en de definitie aanpassen om het probleem te vergroten. De gangbare definitie van femicide is de moord op een vrouw omdat het een vrouw is. Niet bij elke moord door een partner is het motief ‘omdat het een vrouw is’ . Maar ook als je elke moord op een vrouw door haar partner onder femicide zou rekenen klopt ‘elke 8 dagen’ niet. Er worden gemiddeld 53 vrouwen per jaar omgebracht. Dat is 1 vrouw in de 8 dagen. Maar in 50% van de gevallen is de partner de dader. Dus zelfs met de meest brede definitie is het 1 keer in de 16 dagen.

Jozias2
Jozias29 nov. 2023 - 21:07

@danielle Dat het niet afneemt maakt het niet erger. Dat het relatief mee viel ging over het betrekken van het absolute aantal in de regering en als je daar naar kijkt en de sexe van het slachtoffer ipv het motief van de dader als uitgangspunt neemt dan zie je dat mannen veel vaker slachtoffer zijn van moord en doodslag.

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2023 - 8:54

@ Jozias2 Jij schrijft: Ik zeg dat de overheid zich bij het vervolgen van strafbare feiten (dus ook maar niet alleen aanranding en verkrachting) zich aan de mensenrechten moet houden. Dus daarmee valt het wel mee. Want de rechten van die vrouwen zijn minder belangrijk dan de proces rechten van mannen. En: Een moord op een vrouw zegt niets over het motief. Een moord op een partner of vriendin zegt alles over het motief. Namelijk de man is van mening dat hij kan beschikken over het leven van de vrouw. Femicide dus. En dat probeer jij te bagatelliseren.

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2023 - 8:58

@ Jozias2 En: Dat een man zich het leven van een vrouw toe eigent zegt niets. Dat zegt alles. Dat is namelijk een wezenlijk andere motief als welke andere moord dan ook. Het gaat namelijk om de man die zijn bezit claimt om er mee te doen wat hij wil. Daarom dus femicide. De afrekeningen in het drugscircuit gaan niet over de vraag of het slachtoffer bezit is. De superioriteit van de man en zijn rechten zit zo in jouw denken dat je het bij jezelf niet eens herkent. Daarom maak je de mensenrechten van de vrouw ook zo gemakkelijk ondergeschikt aan die van de man.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 nov. 2023 - 10:51

DaanOuwens [Het gaat namelijk om de man die zijn bezit claimt om er mee te doen wat hij wil. ] Precies dat.

Jozias2
Jozias210 nov. 2023 - 11:39

@Daan Je zegt: "Want de rechten van die vrouwen zijn minder belangrijk dan de proces rechten van mannen. " Ten eerste is er in het strafrecht sprake van het maatschappelijk belang en niet alleen het belang van het slachtoffer. Ten tweede zijn deze mensenrechten er juist om de balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de overheid om de rechten van een individu (als verdachte) te schenden en het maatschappelijk belang. Het feit of het slachtoffer een man Daniel een vrouw is en of de dader een man of een vrouw is doet helemaal niet ter zake. Dat jij dat onderscheid maakt is absurd. Waarom zou een vrouwelijk slachtoffer meer rechten hebben dan een mannelijk slachtoffer? En daarmee komen we wederom bij de kern van de zaak. Jij wil mensenrechten terzijde schuiven omdat je het slachtoffer vanuit moreel perspectief belangrijker vind. Dat is exact ook hetgeen wat Israel nu doet enz waarom ik eerder naar foute regimes verwijs als ultieme consequentie van jouw gedachtegoed. Israel schuift mensenrechten en internationaal recht terzijde omdat ze vinden dat het belang van de slachtoffers waar ze voor opkomen zwaarder weegt en omdat ze het moreel gelijk pretenderen te hebben.

Jozias2
Jozias210 nov. 2023 - 11:43

@Daan Je zegt: Dat is namelijk een wezenlijk andere motief als welke andere moord dan ook. Het gaat namelijk om de man die zijn bezit claimt om er mee te doen wat hij wil. Daarom dus femicide. " Dat zal zeker in een aantal gevallen zo zijn. Maar tegelijkertijd zal er in een aantal zaken er een ander motief zijn. Daarnaast komen 50% van de vrouwen niet door hun partner om het leven. En daarmee is de stelling dat 1 op de 8 vrouwen worden vermoord vanwege femicide niet juist als je ziet dat er in totaal 53 vrouwen per jaar door alle oorzaken en motieven worden omgebracht. Jij schuift alles onder femicide en dat is niet juist.

Wenlin
Wenlin10 nov. 2023 - 13:17

@ Jozias2 [mannen veel vaker slachtoffer zijn van moord en doodslag.] Bij moord of doodslag op mannen is de dader in iets meer dan 4 procent van de gevallen de partner of ex-partner. Bij vrouwen is dat in meer dan de helft van de gevallen. In het overgrote deel van de zaken gaat het om mannen die de scheiding niet accepteren. https://nos.nl/artikel/2461767-ook-nederland-kent-femicide-maar-we-gaan-er-niet-de-straat-voor-op

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2023 - 14:14

@ Jozias2 Jij schrijft: Dat zal zeker in een aantal gevallen zo zijn. Maar tegelijkertijd zal er in een aantal zaken er een ander motief zijn. Nee er is geen anders motief. Het is femicide. En: Daarnaast komen 50% van de vrouwen niet door hun partner om het leven. Dat is ook niet de discussie. Het gaat hier om jouw bewering: In lang niet alle gevallen is er sprake van femicide. Tegelijkertijd kun je je afvragen wat men hier mee zegt. Als een man zijn vrouwelijke partner vermoord is er in lang niet alle gevallen sprake van femiside. Dus wel. Aangevuld met: Op basis van deze statistiek kun je dus concluderen dat het bij vrouwen relatief meevalt. Vrouwen vermoorden zelden hun ex-partner. Je bent dus bewust bezig een serieus maatschappelijk probleem te ontkennen. En: En daarmee is de stelling dat 1 op de 8 vrouwen worden vermoord vanwege femicide .. Er worden veel meer dat 1 op de 8 vrouwen vermoord vanwege femicide. De dader hoeft niet altijd een ex-partner te zijn. De definitie van de schrijfster is: de moord op vrouwen om redenen die samenhangen met hun vrouw zijn. Je probeert zoals vaak een serieus probleem te ontkennen. Vermoedelijk omdat een oplossing jou kan beperken in de manier waarop jij man wil zijn. En daar offer je graag een paar levens van vrouwen aan op.

Jozias2
Jozias211 nov. 2023 - 9:14

@daan “Nee er is geen anders motief. Het is femicide. “ Simplistische niet onderbouwde bewering. Een moord kan ook worden gepleegd uit hebzucht om vermogen te verkrijgen. Iemand kan moorden plegen vanuit een psychose. Daarbij kan een buurtgenoot, willekeurige voorbijganger, kind of partner het slachtoffer zijn. Dat is niet automatisch femicide. En je zegt: “Daarnaast komen 50% van de vrouwen niet door hun partner om het leven. Dat is ook niet de discussie.“ Dat is wel de discussie: Feit: elk jaar komen er 53 vrouwen om. Feit: bij 50% komt dat door de partner. Stelling: elke 8 dagen komt een vrouw om door femicide. De stelling is dus feitelijk onjuist.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2023 - 13:00

@ Jozias2 Jij schrijft: Stelling: elke 8 dagen komt een vrouw om door femicide. Dat is de stelling die jij zelf hebt verzonnen maar die staat niet in het artikel. Daar staat: Steeds vaker ook met een verwijzing naar de cijfers: eens in de acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Uit al jouw reacties blijkt slechts 1 intentie. Femicide is voor jou geen probleem. En: Simplistische niet onderbouwde bewering. Helder onderbouwde bewering. Een man meent dat hij het recht heeft zijn vrouw te vermoorden. Het vermogen doet er daarbij niet toe. Dat is femicide.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2023 - 13:16

@ Jozias2 Jij schrijft: Ten eerste is er in het strafrecht sprake van het maatschappelijk belang en niet alleen het belang van het slachtoffer. Dus maak jij het belang van vouw onder geschikt van dat van mannen. Je ontkent dus het maatschappelijk belang van vrouwen. En: deze mensenrechten er juist om de balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de overheid om de rechten van een individu En de belangen van de vrouw zijn dus niet in balans. Zij krijgen van de overheid niet de bescherming tegen mannen die ze nodig hebben. En: Het feit of het slachtoffer een man Daniel een vrouw is en of de dader een man of een vrouw is doet helemaal niet ter zake. Aangezien mannen agressiever zijn doet dat wel ter zake. En: Jij wil mensenrechten terzijde schuiven omdat je het slachtoffer vanuit moreel perspectief belangrijker vind. Jij hebt de mensenrechten van vrouwen al terzijde geschoven door hen de noodzakelijke wettelijk bescherming te bieden. En: omdat ze vinden dat het belang van de slachtoffers waar ze voor opkomen zwaarder weegt en omdat ze het moreel gelijk pretenderen te hebben. Israël komt helemaal niet op voor de slachtoffers. Zelfs niet voor hun gegijzelde landgenoten. Israël claimt ook geen moreel gelijk. Jij claimt dat rechtsregels belangrijker zijn dan mensen. En het enige dat Israël doet is laten zien dat ze geen belang hechten aan het leven van mensen. En daarmee zitten ze vooral op jouw lijn. Geen moreel besef.

Jozias2
Jozias211 nov. 2023 - 13:43

@Daan Dat is wel degelijk de stelling, de hele paragraaf gaat als volgt: "Er komt steeds meer aandacht voor femicide, de moord op vrouwen om redenen die samenhangen met hun vrouw zijn. Meestal gaat het om vrouwen die vermoord worden door hun (ex-)partner die een (dreigende) relatiebreuk niet kan accepteren. Media spreken de laatste tijd minder vaak over familiedrama en noemen het beest bij de naam: de moord op een vrouw. Steeds vaker ook met een verwijzing naar de cijfers: eens in de acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord." De paragraaf gaat over femicide, de aandacht daarvoor en verwijst vervolgens naar 'de cijfers'. Dit zijn echter geen cijfers van femicide. Dit zijn de cijfers van alle vrouwen die zijn omgebracht. Dat is een onterechte relatie die wordt gelegd en dat is al in meerdere artikelen gebeurt. Natuurlijk is femicide erg. Maar niet alles is femicide. Daarmee wordt niets gezegd over de ernst van femicide. Er komen mensen om in het verkeer. Bij een deel daarvan is alcohol in het spel. Stellen dat niet elke verkeersdode door alcohol komt daar worden noch verkeersdoden, noch alcohol in het verkeer gebagatelliseerd.

Jozias2
Jozias211 nov. 2023 - 13:46

@Daan 2 Verder zeg je: "Een man meent dat hij het recht heeft zijn vrouw te vermoorden. Het vermogen doet er daarbij niet toe. Dat is femicide." Bij elke moord meent de dader dat hij het recht heeft het slachtoffer te doden. Het enkele feit dat de dader man is en het slachtoffer vrouw is niet doorslaggevend. Er zijn ook moorden die worden gepleegd om een ander misdrijf te verhullen of in het kader van verzekeringsfraude. Het motief van de dader os daarmee niet automatisch een haat tegen vrouwen of omdat de sexe van de partner toevallig een vrouw is. Eenzelfde feit en motief kan voorkomen bij een man met een mannelijke partner. De sexe van het slachtoffer is daarbij niet bepalend als aanleiding of motief maar een toevallige bijkomstigheid.

Jozias2
Jozias211 nov. 2023 - 13:50

@Daan Ik stel nergens dat het belang van een vrouw ondergeschikt is. In een rechtstaat hebben zowel het slachtoffer als de dader rechten. Deze zijn vastgelegd in grondrechten en onderliggende wetgeving en zijn gebaseerd op de mensenrechten. Daarbij is er niets ondergeschikt of bovengeschiet. Het gaat ook niet om man of vrouw. De vrouwelijke dader heeft dezelfde bescherming als de mannelijke dader en bij de slachtoffer is dat precies zo. Er een M/V ding van maken is complete onzin. Israel vind wel degelijk dat ze moreel gelijk hebben en baseren dat deels op WO2 en vinden wel degelijk dat rechtsregels onderschikt zijn aan hun belangen en vinden wel degelijk dat hun slachtoffers meer van belang zijn dan Palestijnse slachtoffers. Precies jouw denkwijze.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2023 - 15:30

@ Jozias2 Jij schrijft: Dat is een onterechte relatie die wordt gelegd ..... Nee dat is terechte relatie die wordt gelegd. Er staat exact wat men bedoelt. Er worden vrouwen vermoord en er staat vervolgens meestal .. En: Natuurlijk is femicide erg. Nee niet volgens jou want vervolgens schrijf jij: Er komen mensen om in het verkeer. Kortom je vrouw vermoorden is voor jou vergelijkbaar met een verkeersongeluk veroorzaken. En dat is jouw kritiek. Je ontkent de aard en de omvang van het probleem. En daarmee bagatelliseer je het en is het dus volgens jou gezien je reactie niet erg. En: Bij elke moord meent de dader dat hij het recht heeft het slachtoffer te doden. Nee dat is niet het geval. In het geval van femicide claimt de dader het morele recht. In het artikel: door hun (ex-)partner die een (dreigende) relatiebreuk niet kan accepteren. Dat is de duiding dat valt niet te vertalen naar een conflict over het vermogen. En: In een rechtstaat hebben zowel het slachtoffer als de dader rechten. In jouw rechtstaat hebben vrouwen minder rechten dan mannen daar waar het de bescherming betreft tegen femicide, verkrachting en aanranding. En de rechten van de dader, de man, zijn prima in orde. En: Precies jouw denkwijze. De rechtsregels die de palestijnen moeten beschermen zijn een dode letter. Net zoals die van vrouwen. Dat is jouw denkwijze. Er zijn regels maar in de praktijk werken ze niet.

Jozias2
Jozias212 nov. 2023 - 10:11

@daan Lees de start van de discussie nog eens terug met de bijdrage van volrin. De discussie is of met een verwijzing naar ‘de’ cijfers ‘er wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord’ je kunt stellen dat al die vrouwen het slachtoffer van femicide zijn. Dat is gewoon feitelijk onjuist. Dat doet niets af van de ernst van femicide, hoogstens van de omvang. Jij vermengd kritische vragen over de omvang met kritiek op de ernst. De vergelijking met verkeersslachtoffers is een vergelijking van de redenatie trant niet een inhoudelijke vergelijking, je leest alleen wat je wil lezen. Maar is het volgens jou echt vervelender als een vrouw door haar man wordt vermoord dan wanneer een kind dat wordt doodgereden door iemand die stomdronken achter het stuur zit? Waarom wordt er een wedstrijdje slachtofferschap van gemaakt? Waarom zou een onschuldige vrouw die slachtoffer wordt van femicide ernstiger zijn dan een ander onschuldig slachtoffer van een moord? Maakt het motief van de dader de dood van een onschuldig slachtoffer erger voor het slachtoffer zelf of de nabestaanden?

DaanOuwens
DaanOuwens12 nov. 2023 - 20:47

@ Jozias2 Jij schrijft: je kunt stellen dat al die vrouwen het slachtoffer van femicide zijn. Dat stel jij maar dat staat er niet. En: een vergelijking van de redenatie trant niet een inhoudelijke vergelijking, Dan is het alsnog een bagatellisering en een slechte vergelijking. En: Maar is het volgens jou echt vervelender als een vrouw door haar man wordt vermoord Zeker in het ene geval betreft het een maatschappelijk probleem waar in andere varianten 50 % van alle vrouwen last van heeft. In het geval een een kind is het niet zo dat 50 % van alle kinderen frequent door een potentiele doodrijder wordt belaagd. En: Waarom zou een onschuldige vrouw die slachtoffer wordt van femicide ernstiger zijn dan een ander onschuldig slachtoffer van een moord? Omdat femicide het gevolg is van maatschappelijke verhoudingen. Zoals tussen man en vrouw. Concreet het gevolg van gedachtegoed dat jij met grote frequentie hier dumpt. Het uitbannen van alle moorden is onmogelijk, het bekritiseren van jouw opvattingen is noodzakelijk om te zorgen dat de veiligheid van vrouwen groter wordt.

MG1968-2
MG1968-212 nov. 2023 - 22:20

@Sentia Aangezien er bij relatieproblemen meer vrouwen worden vermoord dan mannen geeft aan dat mannen zich klaarblijkelijk het recht toeeigenen om over het leven van vrouwen waar ze een probleem mee hebben over te kunnen beschikken. Dat is femicide. Dit wordt alleen al versterkt dat bij relatieproblemen tussen mensen van hetzelfde geslacht het 'familiedrama' zich niet of nauwelijks voordoet. Dus veel; minder neiging om over het leven van de partner te kunnen beschikken. Je geeft zelf aan waarom de cijfers aanleiding zijn om de femicide (want dat is het dan) serieus te nemen. Dat het de statistiek niets zegt over een specifiek geval is evident maar kan niet gebruikt worden door het algemene beeld te ontkennen of te bagatelliseren. Wat een jozias b.v. telkenmale doet. Het overgrote deel van de moord op vrouwen dat plaatsvind in de relationele sfeer is femicide .

Jozias2
Jozias213 nov. 2023 - 12:58

@Daan Ook Volrin stelt in zijn eerste reactie dat dit wordt geïnsinueerd en volgens mij is dat wel degelijk hetgeen in het artikel wordt gesteld. Er wordt een probleem opgebracht en verwezen naar 'de cijfers' en die cijfers gaan vervolgens niet alleen over dat probleem. Daarmee wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Complete onzin dat femicide erger is omdat dat een gevolg is van maatschappelijke verhoudingen. Het maakt voor het slachtoffer geen bal uit waarom hij/ zij wordt vermoord en het maakt voor kinderen van een omgebrachte ouder of ouders die een kind verliezen ook geen bal uit of het motief van de dader is gelegen in het feit of de dader een hekel heeft aan specifiek vrouwen of mensen in het algemeen. @MG dat partnergeweld minder vaak voorkomt bij partners van hetzelfde geslacht is volgens mij helemaal niet bewezen. Het enige verschil bij huiselijk geweld tegen mannen en bij partners van hetzelfde geslacht is dat er een groot taboe op rust. https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/huiselijk-geweld-tegen-mannen

Jozias2
Jozias213 nov. 2023 - 13:01

@MG Je zegt: "Aangezien er bij relatieproblemen meer vrouwen worden vermoord dan mannen geeft aan dat mannen zich klaarblijkelijk het recht toeeigenen om over het leven van vrouwen waar ze een probleem mee hebben over te kunnen beschikken. Dat is femicide." Mannen zijn vaker slachtoffer van andere mannen. Wat is dat dan? En enkel kijken naar de sexe van het slachtoffer zonder stil te staan bij het motief van de dader is onvoldoende om te spreken over femicide. En man die in een psychose zijn vrouw ombrengt maar bij een psychose niet zijn mannelijke partner zou ombrengen is femicide maar iemand die hoe dan ook zijn partner omtrent bij een psychose (ongeacht of de partner m/v is) kun je niet onder femicide scharen. Het vrouw zijn van het slachtoffer is niet het motief, de daad wordt veroorzaakt door de psychose van de dader.

MG1968-2
MG1968-213 nov. 2023 - 21:49

@Jozias "' En enkel kijken naar de sexe van het slachtoffer zonder stil te staan bij het motief van de dader is onvoldoende om te spreken over femicide." Betoog je nu echt dat mannen meer redenen hebben om vrouwen te vermoorden na een mislukte relatie? Want dat is de case jozias. Mannen vermoorden vrouwen immers vaker in dezelfde situatie dan andersom. En dat verschil is femicide. Dat neemt niet weg dat je op individueel niveau naar de exacte beweegredenen moet kijken als iemand voor de rechter staat maar dat neemt niet weg dat getotaliseerd het verschil femicide is. Of je moet vinden dat een man gemiddeld gezien meer objectieve redenen heeft om de vrouw te vermoorden dan andersom. En die zijn er natuurlijk niet in gelijke situaties: het enige verklaringsmodel dat overblijft (op samenlevingsniveau) is dat mannen vaker over het leven van de vrouw wensen te beschikken dan andersom. En dat is domweg de definitie van femicide. Er staat niemand individueel voor de rechter hier @Jozias. Het probleem wordt geduid. En nogmaals: het fenomeen doet zich niet voor binnen man-man relaties die stuklopen. Jij accepteert dit soort maatschappelijke fenomenen.

Jozias2
Jozias213 nov. 2023 - 22:48

@mg Ik heb het al een paar keer uitgelegd maar ik zal het nog een keer doen: Mannen zijn over het algemeen gewelddadiger dan vrouwen en vaker dader bij levensdelicten. Mannen zijn over het algemeen samen met een vrouw als partner. Deze twee feiten met elkaar gecombineerd zorgen er voor dat vrouwen relatief vaak slachtoffer zijn van geweld door de partner en daarbij het leven laten. Het vrouw zijn van het slachtoffer is daarmee een gevolg van deze twee feiten. Bij femicide is het vrouw zijn de aanleiding, het motief om te moorden niet het gevolg. Naast Ratchet vrouwen worden vermoord zijn er nog veel meer mannen die worden vermoord (ongeveer 2 keer zoveel). Bij alle moorden op onschuldige slachtoffers komt dat omdat de dader meent over het leven van het slachtoffer te kunnen beschikken. Per definitie. Dat is niet alleen bij een moord op een vrouw. Daarnaast zijn er ook moorden waarbij naast de partner, ook zonen, buren, ouders worden vermoord bijvoorbeeld omdat de dader in een psychose verkeerd. Dan kun je niet stellen dat het vrouw zijn van het slachtoffer sec bij de partner het motief is. Daarnaast komen 50% van de vermoorde vrouwen niet om het leven door hun partner. Dus ook al tel je wel alle moorden door de partner mee dan kom je nog niet uit op de stelling dat elke 8 dagen 1 vrouw door femicide om het leven komt aangezien er jaarlijks ‘maar’ 53 vrouwen omkomen door moord/ doodslag. Elk onschuldig slachtoffer is net zo erg waarom is het ene etiket erger?

MG1968-2
MG1968-214 nov. 2023 - 20:52

@jozias Je begrijpt er niet veel van en blijft vanuit het individu redeneren. Dat verklaart het totaal niet als je niet zou vinden dat mannen meer aanleidingen hebben (meer rechten zien ) in het beschikken over het leven van vrouwen. Dat is dan ook jou mening. Het zit ook in jou. Het is natuurlijk niet het eerst dat dat geconstateerd wordt.

DaanOuwens
DaanOuwens15 nov. 2023 - 9:01

@ Jozias2 Jij schrijft: Daarmee wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Er wordt een prima voorstelling van zaken gegeven. Maar jij vindt het grote aantal vrouwen dat wordt vermoord door hun ex-partner geen maatschappelijk probleem. En: Complete onzin dat femicide erger is omdat dat een gevolg is van maatschappelijke verhoudingen. Nee dat is het niet. Want het gevolg daarvan is dat er een situatie ontstaat waarin veel meer vrouw potentieel slachtoffer kunnen worden. Het gaat kennelijk niet alleen om de verhouding slachtoffer moordenaar maar het probleem is groter. Het ontwricht dus de samenleving en tast de rechtstaat. Overigens besef jij dat best. Maar jij vindt dat geen groot probleem. Jij wil immers regels handhaven en daar offer je mensenlevens en de rechtstaat aan op.

Jozias2
Jozias215 nov. 2023 - 12:05

@mg Je leest dingen die er niet staan. Ik zeg niet dat mannen over het leven van vrouwen zouden mogen beschikken. En ook als je uitzoomt en het als maatschappelijk probleem ziet. Dan moet je je afvragen of slachtoffers als gevolg van een geestesziekte van de dader zomaar kan duiden als een maatschappelijk m/v probleem. En daarnaast er worden meer onschuldige mannen vermoord dan onschuldige vrouwen maar kennelijk vindt je het dan een minder groot probleem. Ook het taboe op huiselijk geweld tegen mannen en partners met het gelijke geslacht ga je aan voorbij.

Jozias2
Jozias215 nov. 2023 - 12:08

@daan Er worden meer onschuldige manben slachtoffer van geweld dan vrouwen dus als het om de aantallen gaat wat is dan een groter probleem? Waarom een wedstrijdje slachtofferschap spelen? En natuurlijk is femicide een maatschappelijk probleem. Maar dat probleem is er ook zonder dat zaken die geen femicide zijn er gemakshalve aan worden toegevoegd, verkeerde cijfers worden gebruikt en definities worden opgerekt. Het probleem is er ook zonder een onjuiste en suggestieve voorstelling van zaken. En kritiek op fouten in de argumentatie is niet hetzelfde als het probleem niet zien.

linksert
linksert8 nov. 2023 - 10:06

Volgens het rechtse smaldeel bestaat het fenomeen niet. Bereid je maar voor op een heleboel shit.

5 Reacties
Jozias2
Jozias28 nov. 2023 - 12:14

@linksert Bijzonder, ik heb hier niemand het fenomeen zien ontkennen.

DaanOuwens
DaanOuwens8 nov. 2023 - 13:46

@ Jozias2 Jij schrijft: Bijzonder, ik heb hier niemand het fenomeen zien ontkennen. Jawel bijvoorbeeld hier. Het aantal mannen wat wordt vermoord is twee keer zo hoog. Dus elke 3 a 4 dagen wordt er een man omgebracht. Op basis van deze statistiek kun je dus concluderen dat het bij vrouwen relatief meevalt.

Jozias2
Jozias29 nov. 2023 - 8:14

@daan Waar ontken ik het fenomeen femicide? Er is zeker femicide maar niet elke vrouw die elke 8 dagen wordt omgebracht is het slachtoffer van femicide.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2023 - 13:06

@ Jozias2 Jij schrijft: Waar ontken ik het fenomeen femicide? Daar: Het aantal mannen wat wordt vermoord is twee keer zo hoog. Dus elke 3 a 4 dagen wordt er een man omgebracht. En: maar niet elke vrouw die elke 8 dagen wordt omgebracht is het slachtoffer van femicide. Dat gaat de discussie niet over. Femicide is volgens jou een niet bestaand probleem.

Jozias2
Jozias214 nov. 2023 - 13:12

@daan Kritiek op de genoemde getallen en de afwijkende definitie is niet hetzelfde als het ontkennen van het probleem. In jouw redenatie is het onmogelijk om kritiek te hebben op feitelijke onjuistheden al zijn deze nog zo groot want daarmee ontkent men het probleem.

Miss Piggy
Miss Piggy8 nov. 2023 - 6:19

Het nare en frustrerende van dit soort moorden is dat ze vaak wel te voorkomen zijn, omdat je ze eigenlijk ver van tevoren ziet aankomen. Ik heb in mijn omgeving stalking meegemaakt (de ex van mijn schoonzus). En je hebt dan te maken met iemand die totaal niet voor rede vatbaar is. Onze familie en ook zijn familie die keer op keer politie en justitie en Veilig Thuis waarschuwden. Maar ook met de Stalkingswet kunnen (en vaak ook willen) autoriteiten maar weinig doen tegen dit soort gekken. In ons geval is het gelukkig goed afgelopen. Maar teveel situaties niet. Kijk bijv. de documentaire 'Je bent van mij' uit 2021 over stalking. Verschillende slachtoffers en familieleden komen hier aan het woord over wat het inhoud, wat het met je doet én hoe weinig eraan gedaan wordt. O.a. de gitarist Harry Sacksioni werd decennia lang gestalkt door een gestoorde vrouwelijke fan.

pahan
pahan8 nov. 2023 - 5:35

Hoe ernstig ook, ik merk niks van maatschappelijke verontwaardiging eigenlijk. Dat is dan ook zorgelijk.

MarjoleinS2
MarjoleinS28 nov. 2023 - 5:04

Bij femicide kan niet alleen geweld door partners worden uitgevoerd, maar kan even goed door bv zonen. Hoewel veel minder in aantallen niet minder ernstig. Het (h)erkennen van signalen door bv Veilig Thuis of wijkcoaches zou al een enorme vooruitgang zijn. En na (h) erkenning ook adequaat reageren. Niet alleen maar denken dat …. of onderkennen dat … neem het serieus door voorzichtig te werk te gaan. Met name ook in gesprekken met andere instanties. Wees en blijf betrouwbaar! Ondermijn nooit de angst van het eventuele gevaar voor het slachtoffer, dat zijn ze immers al voordat ze worden vermoord. Er gaat zoveel psychologisch en/of fysiek geweld aan vooraf. Maak geen slapende honden wakker, ga niet in discussie, neem ten alle tijden angst serieus en bagatelliseer het niet. Probeer geen dwang uit te oefenen zonder een ontsnappingsplan. Realiseer je als hulpverlener dat je te maken hebt met iemand die onder druk staat van een naaste die aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis lijdt. Het allerbelangrijkste als hulpverlener is het besef dat jij de enige bent die misschien een ontsnapping kan realiseren. Dat is een langzaam proces van vertrouwen opbouwen. Bagatalliseer dat niet. Er hangen mensenlevens aan af.