Joop

Voorbij verkiezingen: Democratische vernieuwing als antwoord op extreemrechts

  •  
01-04-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Votes also count in Jaarbeurs

© Foto: ANP Robin van Lonkhuijsen

Wie verder kijkt dan een verkiezingsopkomst van 78 procent, ziet dat het sociaal contract tussen burger en overheid op losse schroeven is komen te staan. Falend economisch beleid en onverantwoordelijke media hebben extreemrechts genormaliseerd en tegenstellingen in de samenleving uitvergroot.
Niet alleen heeft bijna één op de vijf kiezers op een extreemrechtse partij gestemd als de PVV, FVD en JA21. Niet alleen hebben extreem- en centrumrechtse partijen voor de verkiezingen drie keer meer spreektijd gekregen dan de linkse partijen. Niet alleen hebben rechtse, centrum én linkse partijen in de loop der tijd hun fascistische standpunten op het gebied van islam en migratie overgenomen. Niet alleen kan Mark Rutte, ondanks ineffectief klimaatbeleid, de racistische toeslagenaffaire en falende coronamaatregelen, voor de vierde keer premier worden. Onrecht en ongelijkheid zijn al jarenlang aan het toenemen.
De rellen van afgelopen februari en aanhoudende demonstraties tegen de coronamaatregelen laten zien dat het sociaal contract waarop de democratie gestoeld is op straat ligt. Er broeit boosheid richting Den Haag en het grote bedrijfsleven. En terecht. De overheid wantrouwt haar bevolking en bekommert zich al decennia meer om multinationals dan om mensen. Economisch beleid, met name bezuinigen en ongebreidelde marktwerking, heeft ertoe geleid dat gemeentebudgetten en publieke diensten zijn uitgekleed, bijna een derde van de beroepsbevolking geen vaste baan heeft, een op de vijf huishoudens ernstige betalingsachterstanden heeft en het aantal daklozen in tien jaar is verdubbeld.
Maar niet iedereen wordt even hard getroffen. In het bijzonder mensen van kleur, arme huishoudens, praktisch geschoolden, gemarginaliseerde genders, en degenen die niet in een groeikern wonen hebben het nakijken. De kloof tussen, achterstelling van én minachting voor verschillende bevolkingsgroepen zijn de afgelopen jaren toegenomen dankzij haatzaaiende politici en de vele media die hen een megafoon geven. Hoe kunnen we de democratie nieuw leven inblazen op manieren die vertrouwen, samenhorigheid en toekomstperspectief bevorderen?
Vanuit verschillende hoeken horen we stemmen die zich hard maken voor meer burgerinspraak, met name op klimaatvlak. Naar Iers en inmiddels Frans voorbeeld, roept de klimaatgroep Extinction Rebellion Nederland de regering op om een landelijk burgerberaad op klimaat en milieu te organiseren. Voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer pleit voor het invoeren van panels die burgers eerder betrekt bij windmolens en zonneparken. Deze voorstellen zijn hard nodig. Hoewel democratisering vaak wordt weggezet als een rem op de energietransitie, blijken burgers in de regel veel ambitieuzer beleid voor te staan wat de transitie zou versnellen.
Effectief klimaatbeleid vraagt echter om een geheel ander economisch model dat inzet op energiemindering, afbouw van schadelijk verbruik én energie als publieke dienst en gemeenschapsgoed. Dit model stuurt niet langer aan op economische groei, maar maatschappelijke bloei. Maar daarvoor hebben we wel permanente, beslissingsbevoegde structuren nodig waar burgercollectieven – die daadwerkelijk een afspiegeling zijn van onze diverse samenleving – lokaal, regionaal en nationaal invloed kunnen uitoefenen op beleid, bestuur en uitvoering. Of dat nu gaat om zorg, klimaat, huisvesting of internationale handel.
Permanente burgerinspraak met bindende invloed zou als randvoorwaarde moeten dienen bij álle kwesties die de koers van dit land en het welzijn van haar inwoners bepalen. Bovendien zouden gelote, representatieve burgergroepen niet alleen de beleidsagenda bepalen, maar ook  de uitvoering moeten kunnen controleren en bijsturen.
Op sommige plekken is democratische vernieuwing in volle gang. Naar aanleiding van een ernstige overstroming past het Poolse stadje Polen Gdansk sinds 2016 burgerberaden toe. Deze raden bestaan uit zo’n 60 gelote burgers. Elk voorstel dat met minstens 80 procent gesteund wordt, moet door de gemeenteraad worden opgevolgd. Inmiddels zijn er raden georganiseerd op de thema’s LBHT-rechten, luchtvervuiling en maatschappelijke participatie.
In de regio Duitstalig België hebben ze sinds 2019 een burgerparlement. Dit is een permanente  structuur waar 24 gelote burgers anderhalf jaar de tijd hebben om drie burgerberaden met vijftig deelnemers te organiseren op thema’s die zij onderbelicht achten. Vervolgens monitort het burgerparlement of regering en parlement de aanbevelingen adequaat oppakt.
Iets verder van huis, in Rojava, Kurdistan pogen ze politiek bestuur tot een collectieve, participatieve organisatie om te vormen. Maximaal een paar honderd huishoudens vormen een gemeenschap die lokaal beslissingen neemt en een vertegenwoordiger sturen naar de buurtraad. Volgens dit principe zijn er burgerraden van lokaal tot regionaal niveau, zodat beleid en bestuur een dagelijkse bezigheid wordt die van onder naar boven beweegt.
Voor een eerlijke economie, zullen we in Nederland een eigen vorm van democratische vernieuwing moeten ontwikkelen om inwoners op elk niveau bij beleid te betrekken. Voorstellen zullen op veel weerstand stuiten vanuit media, politiek en landgenoten. Dat inwoners in gemêleerde groepen geïnformeerd beleid kunnen ontwerpen, welke hun belangen beter behartigt dan professionele politici, zal voor velen wennen zijn. Maar als we de toekomst van dit land aan politieke partijen en het bedrijfsleven overlaten, zullen woede en wantrouwen onder de bevolking alleen maar toenemen. En daar maakt (extreem)rechts ongetwijfeld gretig gebruik van.
Structurele burgerparticipatie kan bovendien de afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen overbruggen en dwarsverbanden generen; om ervoor te zorgen dat mensen zich in elkaar gaan herkennen, ongeacht gender, inkomen, opleiding, geografie of racialisering. Via deze route kan een solidair “wij” ontstaan op basis van gelijkwaardigheid, als fundament voor een nieuw sociaal contract.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (40)

Fons4
Fons46 apr. 2021 - 21:58

De ironie wilt wel dat je pleidooi voor 90% richting de standpunten mbt democratie van forum uitgaat. Vond dit wel opmerkelijk gezien de rest van de standpunten ga ik er wel vanuit dat ze er geen lid bij krijgen?

de passie preker
de passie preker3 apr. 2021 - 15:39

Wie verder kijkt, ziet dat het niet zozeer economisch beleid is dat ertoe heeft geleid dat bijna een derde van de beroepsbevolking geen vaste baan heeft, maar dat velen tijdens de post-Covid economische hausse er vrijwillig voor hebben gekozen om ZZP-er te worden omdat ze zo twee keer zoveel verdienen dan in loondienst. Verder ben ik benieuwd hoe Lavinia het concreet voor zich ziet om die ongebreidelde marktwerking aan te pakken zonder vrijheidsbeperkende- en discriminerende maatregelen te nemen.

Markzelluf
Markzelluf2 apr. 2021 - 10:45

Precies. En deze dame gooit zoveel zaken op een hoop, dat het hele betoog door de eigen zwaartekracht instort. Er is overigens best behoefte aan democratische vernieuwing- al decennia maken nieuwe partijen hier dan ook goede sier mee - maar als puntje bij paaltje komt, slikken ze het snel in. Want wat blijkt? De ‘gewone burger’ kiest veel behoudender (deze dame zou zeggen: extreem-rechtser) dan een gemiddeld Kamerlid. Je zou denken dat ze dat als politiek geograaf tevens onderzoeker wel weet.

1 Reactie
Markzelluf
Markzelluf2 apr. 2021 - 11:51

Was reactie op ex-kraker

Abdu
Abdu2 apr. 2021 - 10:40

Dit stuk is geschereven met een diep geworteld geloof in democratie. Met zo’n geloof kom je in praktijk niet veel verder dan andere geloven die vaak niet meer / niet bestaande wezens boven de meetbare feiten plaatsen. Zo bedient dit stuk ook de “democratie” en niet perse de burgers en hun belangen. Democratie is de (westerse) manier van politieke heerschappij van kapitalisme waarin de natie het beste sociale profiel voor de burgers en de natiestaat het beste manier voor landsvorming was. Inmiddels heeft het kapitalisme in het westen de burgers als machtsmiddel afgeschereven en de natiestaat verruild met (moderne) technocratie. Dit vormt de tegenwoordige bestel voor de heerschappii van kapitaal die we plat gezegd neolibealisme noemen. Toch blijven de gelovigen koppig vasthouden aan een democratie die niet meer een rol speelt in beleidsvorming en (publieke) mandaat. Deze koppigheid zien we in leden zoals Wilders die in praktijk zelfs facisme en racisme omarmen om hun (stervende) natie in standhouden. Maar er zijn ook leden die naief blijven vast houden aan de volksheerschappij te midden van globaal gerichte neoliberale politieke systematiek. Ik denk de tijd is gekomen om ook dit geloof (=democratie) achter eigen voordeur houden en in politieke arena nieuwe manieren te zoeken die de burgers hun mandaat teruggeeft maar vooraal voldoet aan enorme sociale divesiteit onder de burgers.

Exkraker
Exkraker2 apr. 2021 - 9:12

Het hele betoog klinkt toch wel heel erg als : de uitkomst van de verkiezingen bevalt me niet, dus het moet anders.

Fredje3
Fredje32 apr. 2021 - 7:08

Hmm, hebben we niet al een burgerparlement? Gewoon burgers die gekozen worden (zeg maar geloot) waarbij iedereen, uit alle bevolkinglagen voor kan kiezen? Waarom voor een 2e laag kiezen terwijl de eerste laag zo verrot als wat is? Je gaat toch ook niet hout overschilderen met een mooi nieuw laagje als het hout verrot is? Dan moet je toch eerst de verrotte delen verwijderen, opvullen en dan pas overschilderen? Anders komt de rot heel snel weer terug. Nu het grootste probleem is dat alle partijen in de politiek onderdeel zijn van het rotte gedeelte. Er is niemand uit woede weggelopen, iedereen doet maar braaf mee en spreek zogenaamd hele zware woorden uit. Daarna gezellig een biertje nemen en gewoon weer door met rotten. Blijkbaar wordt liegen en bedriegen door iedere politicus als acceptabel gezien.

gimli55
gimli552 apr. 2021 - 6:51

Er kan beter democratische vernieuwing komen tegen het neoliberalisme. De oorzaak van ongekend onrecht en institutioneel racisme en discriminatie. De gevolgen zijn de toeslagaffaire, het bevriezen van het besteedbaar inkomen gedurende 40 jaar. De bevriezing van de pensioenen en de stijging van de kosten, belastingen, premies en accijnzen. Het neoliberalisme is destructief, repressief en er is geen alternatief. De regeringspartijen van de laatste 40 jaar beschermen de macht, waardoor de burger zijn grondrechten verliest en na gisteravond en nacht ook het vertrouwen in de politiek. Het spelletje geen ja en geen nee is weer langdurig gespeeld en de hoofdrolspelers hadden allemaal last van amnesie. De ambtenaar heeft op een of andere wonderbaarlijke manier de naam Omtzigt op de notitie gezet, en ze kunnen zich niets herrineren? De democratie is kapot en "extreem rechts" is niet het probleem, "extreem links" oook niet. Wanneer er geen alternatief is, geen afwijking of verbetering in het systeem, is de democratie kapot.

IkHebOokEenMening
IkHebOokEenMening1 apr. 2021 - 18:54

'hun fascistische standpunten op het gebied van islam(...)' Misschien moeten we anti-Islam zijn eens loskoppelen van racisme, fascisme of xenofobie. Als erg linkse maar ook erg overtuigde atheïst mag ik over het algemeen van 'mijn' links elke religie afkeuren die ik maar wil zonder al te veel problemen, maar OH WEE als ik iets over de Islam zeg. Dan is het opeens een en al racisme en onbegrip. Ik ga geen uitzondering maken voor een georganiseerde religie omdat die toevallig voornamelijk beoefend wordt door mensen die wat minder hoog op de schaal van witheid scoren. De Islam is een religie gebaseerd op boekkies geschreven door een patriarchale vent die 2000 jaar geleden leefde. Net als het Christendom en het Judaïsme. Ik zie niet zo goed in waarom linkse mensen daar respect voor zouden moeten hebben.

5 Reacties
Karingin
Karingin1 apr. 2021 - 22:03

Nee hoor, je mag alles over de islam of welke andere religie dan ook zeggen. Het wordt alleen vervelend als je alle moslims jouw beeld van de islam opplakt - dat moet je gewoon niet doen. Want dat doe je ook niet bij christenen, terwijl er in de wereld toch echt heule enge dingen uit naam van het christendom worden gedaan, niet minder erg dan wat uit naam van de islam wordt gedaan

Rutger Groot
Rutger Groot2 apr. 2021 - 6:15

Nou Karingin en juist daar gaat het fout met de vergelijking. Want er zijn bij mij geen recente gruwelijke aanslagen bekent door extremistische christenen, en laat dit nu bij extremistische idioten die dit namens de islam zeggen te doen wel het geval zijn. Een heel kleine minderheid, met grote gevolgen.

IkHebOokEenMening
IkHebOokEenMening2 apr. 2021 - 7:15

@Karingin Ehm, dat doe ik eigenlijk wel bij alle christenen, juist vanwege alle gruwelen en misdaden die in het verleden en nog steeds plaats vinden. Vrij consequent en ongenuanceerd ook, wat mij overigens niet siert, maar soit. Georganiseerde religie an sich wekt gewoon een immense afkeer op waar ik moeilijk omheen kan.

JasDon
JasDon2 apr. 2021 - 8:54

@IkHebOokEenMening Eens, kritiek op Moslims met ook hier in Nederland een nog redelijke orthodoxe interpretatie van het geloof wordt niet echt goed verteerd door sommigen. En dan krijg je al snel de beschuldiging dat Christenen er wel mee weg komen... of dat je die niet veroordeeld, etc. Maarja, bij een aantal mensen dringt het niet door dat mensen hier ook komen om te discussiëren in plaats van het maar eens te zijn met de rest. Dus als er een kerkitem is waar bv. 15 reacties (terecht!) zeer kritisch zijn op christenen voel ik me niet echt geroepen om maar lekker mee te schreeuwen. Als er een item is over politiegeweld waar de tendens ontstaat dat politiemensen in het algemeen voor alles kunnen worden uitgemaakt, dan knal ik er hard in om wat nuance aan te brengen. Maar als er nu een topic is over Moslims plaats ik nu en dan maar een obligate disclaimer dat mijn kritiek gericht is op de idioterie van orthodoxe religieuzen en niet specifiek moslims. Wat je niet allemaal moet doen om een normaal gesprek te kunnen voeren....

Abdu
Abdu2 apr. 2021 - 10:47

@ihoem “Misschien moeten we anti-Islam zijn eens loskoppelen van racisme, fascisme of xenofobie.” Daarvoor moet je bij racisten en facisten zijn. Nu lijkt je positie tegenover de mislims in essentie niet anders dan onze racisten en facisten. Dat krijg je als je je geloof/ateisme niet kan in eigen politieke visies uitdrukken (relativeren).

DenFlexwerker
DenFlexwerker1 apr. 2021 - 18:36

Stop maar. Het begint al met de kop: "Voorbij verkiezingen: Democratische vernieuwing als antwoord op extreemrechts". Het doel is rechts wind uit de zeilen te nemen, het opkomen voor mensen die armoedig zijn, is slechts het middel en niet het doel. "Niet alleen hebben rechtse, centrum én linkse partijen in de loop der tijd hun fascistische standpunten op het gebied van islam en migratie overgenomen". Dat door hyperinflatie getroffen woordje 'fascistische' weer. Zijn centrum en linkse partijen nu bezig met standpunten om veewagons naar het oosten te laten rijden of krijgen deze mensen een grote 'J' in hun paspoort? Nee, dus gaat het om normale standpunten om migratie te beteugelen. Gezien we, zelfs al zouden we massaal bouwen, dan is iedere migrant die je toe laat een geboren Nederlander die geen huis krijgt. "Effectief klimaatbeleid vraagt echter om een geheel ander economisch model dat inzet op energiemindering, afbouw van schadelijk verbruik én energie als publieke dienst en gemeenschapsgoed. Dit model stuurt niet langer aan op economische groei, maar maatschappelijke bloei", Dat laatste zegt al genoeg. Veel burgers zitten er niet op te wachten dat ze van het gas af moeten en energieprijzen die maar meer worden. Ook leven veel mensen in armoede en willen dus wel economische groei. In gelul kan je niet wonen en ook niet als dat gelul "maatschappelijke bloei" heet. Kortom: die burgerinspraak zou wel eens kunnen gaan inhouden dat die 'fascistische standpunten' (woorden schrijfster) wel eens snel beleid kunnen worden. Zo gaat dat in echte democratie.

6 Reacties
Karingin
Karingin1 apr. 2021 - 21:59

Fascisme is niet (alleen) het deporteren van mensen. Het is het wegzetten van bevolkingsgroepen als vijandig, en dat is wat hier al een hele tijd gaande is. En in een democratie zou het onmogelijk moeten zijn dat fascisme voet aan de grond krijgt, want daar zijn de belangen van minderheden gewaarborgd. Wat jij bedoelt is de dictatuur der meerderheid, en we zijn inderdaad aardig op weg daarnaartoe

Fredje3
Fredje32 apr. 2021 - 6:05

@Karingin, helaas mag ik hier niets op zeggen, anders is mijn account weer voor 24 uur geblokkeerd, maar het wordt een keer tijd dat mensen goed gaan kijken wat jij vooral in je eerste zin schrijft en daar dan ook maar eens goed over na gaan denken. Zolang links selectief fascisme niet herkent, zjn ze nog wel heel ver van de oplossing.

DenFlexwerker
DenFlexwerker2 apr. 2021 - 6:07

@Karingin: "wegzetten van bevolkingsgroepen als vijandig". Kom maar eens met een concrete casus waarin midden en linkse partijen dit doen, zoals der schrijfster zegt. Anders lijkt mij dit weer eens 'kerstboom fascisme': een boom waar je lekker dingen in kan hangen. Verder hebben we een democratische grondwet. Want fascisme geeft niet om wat de meerderheid wilt. Fascisme doet wat de leider wil.

Cageman2
Cageman22 apr. 2021 - 6:28

@karingin, een beetje wat de schrijfster dus doet wanneer ze centrumrechts en centrumlinks wegzet als fascisten?

EenMening
EenMening2 apr. 2021 - 6:42

@Flexwerker Als mensen weinig steun voor hun (extreme) politieke standpunten kunnen krijgen, proberen ze via andere middelen hun doelen te bereiken. Dat kan middels de klimaat- of racismeproblematiek of. Maar door de pandemie is het klimaat wat uit beeld geraakt en lang niet iedereen is overtuigd van de ernst van systemisch racisme. Dus moeten er andere wegen gezocht worden buiten de parlementaire democratie om en dat zijn dan de zogenaamde burgercollectieven of andere sovjetachtige instellingen. De geschiedenis leert dat dit soort clubs al snel overgenomen worden door extreme, drammerige types met veel zitvlees. Dat zag je indertijd ook met de universiteitsraden. Dan is de dictatuur van de minderheid al snel geboren. Iemand zei gisteren over de Internationale Socialisten: "Zij werken niet samen maar nemen de boel over". Mensen die de parlementaire democratie willen omzeilen moet je heel goed in de gaten houden. Die hebben vaak duistere bedoelingen, op de achtergrond gloort vaak een "aardsparadijs".

MaarJa
MaarJa6 apr. 2021 - 17:46

@Karingin: Fascisme is niet (alleen) het deporteren van mensen. Het is het wegzetten van bevolkingsgroepen als vijandig, en dat is wat hier al een hele tijd gaande is. Inderdaad, veel niet westerse Nederlanders hebben een extreme afkeer voor Nederlanders. Not doen om als migrantmeisje met een kaaskop te trouwen bijvoorbeeld, dan volgt vaak verstoting. Schelden daar ook mee als je een poging waagt om mee te doen in deze samenleving. Fijn dat het ook een keer benoemd wordt.

Petra Privacy
Petra Privacy1 apr. 2021 - 17:54

Dit zijn dus de 'leiders' die het volk heeft 'gekozen', zakenlui die hun aandelenkoersen belangrijker vinden dan het volk. Dat is stemvee en na de verkiezingen gaat men over tot de orde van de dag. Er waren een aantal partijen die actief zijn voor de beweging van sociaal en positief beleid en die beschikken over deskundige en ervaren bestuurders die inderdaad het volk dienen. Maar dat wilde men niet, dus dit is nog maar het begin van veel ellende de komende regeerperiode. D66 heeft een falende minister die zelfs de 'positie' van verkenner niet kan waarmaken, maar ook de democratie is bij D66 in slechte handen. Er waren 4 moties tegen het woonbeleid van mevr. Ollongren, ze heeft ze allemaal genegeerd en daarmee de bijna 1 miljoen huurders in de steek gelaten. De SP heeft het met hard werken en solidariteit voor elkaar gekregen, dat dit jaar de huurverhoging is 'bevroren'. Een concrete verbetering van de woonlasten van circa 850.000 mensen. Maar ja, die deskundigheid en inzet werd niet gewaardeerd door de kiezer. En ook de toeslagenaffaire, maakt duidelijk dat het fiscale beleid door de SP duidelijk kan worden verbeterd. En dat gaat dan ook over de inzet voor de circa 30.000 mensen die door het corrupte beleid van meneer Rutte zijn getroffen. Daar zal Renske Leijten van de SP ook de komende regeerperiode haar best voor blijven doen. Dus dit is dan het gevolg. De armoede blijft, meer klanten voor de voedselbanken, geen verbetering van de democratie en het staatsrecht, maar vooral een regering die nu al laat zien hoe ranzig er met de bevolking wordt omgegaan. Ga er maar vanuit, dat de sociale zekerheid nog minder wordt, zoals de WW, maar ook dat de kiezers van FvD het werk mogen doen voor meneer Kroket. Die dan straks gaat instemmen met het opschuiven van de leeftijdsverwachting, dus dan kan de AOW nog later ingaan. Zelf hoeft hij niet meer te werken, daar heeft hij zijn 'kiezers' wel voor.

2 Reacties
EenMening
EenMening1 apr. 2021 - 19:24

@Petra De SP is een soort 50+ geworden voor gestaalde kaders die nog in de jaren '70 leven. Daardoor wordt jouw partij steeds kleiner. De ideeën van de SP zijn op lokaal niveau best bruikbaar maar je kunt er geen land mee regeren. Dan krijg je een variant van Wallonië, dat decennia lang geregeerd werd door de PS. In het "rechtse" Vlaanderen gaat het op vrijwel alle vlakken veel beter dan bij de Franstaligen.

LaBou
LaBou 2 apr. 2021 - 6:14

Misschien zou geenmening zich eens moeten verdiepen in de economische geschiedenis van Wallonie voor hij begint te roepen. En wat betere argumenten tegen de SP zouden ook geen slecht idee zijn want nu roept hij maar wat om een discussie uit de weg te gaan.

Cave Canem
Cave Canem1 apr. 2021 - 17:32

Niet zelden helpt vooringenomen, vingerwijzende prietpraat je bij het scherper inzien van voor het merendeel tegenovergestelde standpunten. Daarom zijn dergelijke stukjes wat mij betreft van harte welkom.

Winterdepressie
Winterdepressie1 apr. 2021 - 16:41

Het concept "sociaal contract" is pure fictie. Zoiets bestaat helemaal niet. Het is dus een leeg construct waarvan de aangenomen afbrokkeling niets met de realiteit te maken heeft, namelijk dat momenteel het "hebben van de macht" gelijk staat aan "het behouden van de status quo" omdat te veel van ons het A. te goed hebben en B. het niet iets slechter willen hebben ondanks dat dat beter zou zijn voor iedereen. En het systeem werkt ook gewoon volgens die richtlijn. Dat is geen sociaal contract, dat is de tirannie van de kleine meerderheid.

2 Reacties
Karingin
Karingin1 apr. 2021 - 21:54

Natuurlijk bestaat het sociaal contract wel, dat is de verhouding tussen burger en overheid. En die is heel erg stuk, want de overheid valt de burger ondertussen frontaal aan

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 apr. 2021 - 19:43

Welke burger valt de overheid ondertussen frontaal aan? De burger bestaat niet meer, al lang niet meer.

EenMening
EenMening1 apr. 2021 - 16:25

Het lijkt er sterk op dat Lavinia burgerpanels wil gebruiken om links beleid dat niet gerealiseerd kan worden via het parlement, erdoor te drukken. De steun voor deze ideeën is nu eenmaal beperkt. Het is ook niet verstandig om alleen bepaalde marginale groepen te steunen en de overige 80% te negeren.

4 Reacties
Karingin
Karingin1 apr. 2021 - 21:50

Welnee, dat denk jij maar. Je gaat ervan uit dat burgers weten waar ze voor stemmen; dat weten ze heel vaak niet. En als ze 't wel weten, denken ze dat het waarschijnlijk niet anders kan (typisch rechts trekje trouwens). Als je gaat onderzoeken voor welke zaken mensen wel of niet te porren zijn, kom je erachter dat die veel vaker in de linkerhoek zitten dan je denkt. En als je die burgers dus direct betrekt bij het beleid, zullen daar hele andere dingen uitkomen dan wat de politiek allemaal uitvreet

LaBou
LaBou 2 apr. 2021 - 6:17

"En als je die burgers dus direct betrekt bij het beleid, zullen daar hele andere dingen uitkomen dan wat de politiek allemaal uitvreet." Daarom zijn mensen als eenmening ook zo fel tegen meer directe invloed van die burger.

JasDon
JasDon2 apr. 2021 - 9:01

"Je gaat ervan uit dat burgers weten waar ze voor stemmen; dat weten ze heel vaak niet." Je wilt niet weten wat er zou gebeuren als burgers meer invloed krijgen op dit land. Want net zoals deze democratie een dempend effect heeft op - ik noem het maar - progressieve, linkse stokpaardjes, heeft het ook een dempend effect op de rechtste reflexen.

EenMening
EenMening2 apr. 2021 - 9:50

@LaBou Ik ben niet tegen invloed van het volk, daarvoor hebben we regelmatig verkiezingen. Uit die verkiezingen komt elke keer naar voren dat 90% van de bevolkng geen trek heeft in hard core socialisme of marxisme, geen trek heeft in extreem links. SP en BIJ1 zijn maar mariginale clubjes. Deze marginale groepjes proberen toch invloed te krijgen door misbruik te maken van maatschappelijke problemen zoals de klimaatcrisis. Dat leek te werken totdat de pandemie roet in het eten gooien. Nu wordt weer geprobeerd om via burgerraden en andere sovjet achtige structuren invloed te verwerven. Het idoel is niet samenwerken maar overnemen, de dictatuur van de minderheid. Een bedreiging voor de democratie.

ZonderNaam2
ZonderNaam21 apr. 2021 - 16:22

Als burgers bij de verkiezingen al niet de gewenste keuzes maken, waarom zouden ze dat dan wel doen als ze in een burgerraad zitten?

Rutger Groot
Rutger Groot1 apr. 2021 - 15:38

Ja helaas de kiezer heeft gesproken en de meerderheid (afgemeten aan de verkiezingsuitslag) herkent zich dus helemaal niet in dit verhaal. "Niet alleen heeft bijna één op de vijf kiezers op een extreemrechtse partij gestemd als de PVV, FVD en JA21. Niet alleen hebben extreem- en centrumrechtse partijen voor de verkiezingen drie keer meer spreektijd gekregen dan de linkse partijen. Niet alleen hebben rechtse, centrum én linkse partijen in de loop der tijd hun fascistische standpunten op het gebied van islam en migratie overgenomen" Kunt u mij 1 van deze fascistische standpunten noemen die links dan zou hebben overgenomen? Volgens mij doet links dat juist niet. Met name omdat ze bang zijn op lange tenen te trappen.

1 Reactie
Karingin
Karingin1 apr. 2021 - 21:46

Ik ben niet bang om op jouw lange tenen te trappen hoor. Dat "benoemen" wat jullie op rechts zo graag doen is voor een groot deel overgenomen door linkse politici; meegaan op 't orgel als er weer 1 of ander incident is geweest en hele bevolkingsgroepen worden weggezet, of meegaan in het frame dat asielmigratie een enórm probleem is, zeggen dat de integratie/multiculturele samenleving mislukt is, enzovoort. Dat jij dat niet opmerkt komt omdat jij al dat gelul normaal vindt. Het wrange is dat die politici op die manier onbedoeld bevestigen dat het allemaal "de schuld van links" is, want dat er vroeger zo niet gesproken werd in onze hoek is wel blijven hangen. Het fascistische eraan is dat het altijd gepaard gaat met "oplossingen" die discriminerend zijn en/of waarbij de mensenrechten niet worden gerespecteerd

Wilco4
Wilco41 apr. 2021 - 15:17

Links heeft er zelf voor gezorgd dat rechts zo groot is geworden, door de arbeider in de steek te laten..weg met die salon socialisten!

3 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté1 apr. 2021 - 15:46

Links is de schuld van alles. Zullen we dat afspreken? Of het waar is of niet doet er niet toe. Maar kennelijk is er een groot deel van de Nederlandse bevolking op zoek naar een schuldige, in plaats van op zoek te zijn naar echte oplossingen voor echte problemen. Nu we dus de schuldige voor alles gevonden én benoemd hebben (who the fuck is Links, maar dat terzijde), is er ruimte voor rust. er hoeft niet meer gezocht te worden. Dat geeft tijd, energie en geconcentreerde aandacht voor iets anders: creatieve oplossingen. Zullen we dat laatste dan ook tot een afspraak maken? Niet ver pissen of met poep smijten, maar gezamelijk de problemen die we ervaren oppakken. Met een open mind voor constructieve oplossingen. Ik zeg: doen!

Karingin
Karingin1 apr. 2021 - 21:28

Huh ik dacht dat ze op rechts dé oplossing allang hadden gevonden; grenzen dicht en de-islamiseren, en dan komt alles goed...toch?

Wilco4
Wilco41 apr. 2021 - 21:35

Zeg ik dat allemaal dan? Denk aan je bloeddruk joh