Joop

Voor iedereen die dat wil en kan een betaalde baan

  •  
01-09-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
121 keer bekeken
  •  
werkzonnepanelen

© cc-foto: Maria Godfrida

Het ideaal van volledige werkgelegenheid is wel degelijk maakbaar. Door betaald werk niet alleen van de markt af te laten hangen, maar door het als overheid te regelen.
Voor het eerst in de metingen van Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Dat is goed nieuws. Aan de andere kant zijn er nog steeds honderdduizenden inwoners die (meer) betaald werk zoeken. Tijd voor een plan voor werkgelegenheid voor iedereen die betaald werk wil en kan. Let wel: er is geen dwang tot betaald werk. Wel zal werk meer gaan lonen.
Het ideaal van volledige werkgelegenheid is wel degelijk maakbaar. Door betaald werk niet alleen van de markt af te laten hangen, maar door het als overheid te regelen. Publieke banen zijn echte banen, belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. Het maakt economisch niets uit waar iemand zijn of haar brood verdient. Er bestaat dus ook niet zoiets als ‘echte’ banen (markt) en zogenaamde ‘surrogaatbanen’ (publiek). Een euro besteed door de overheid levert gemiddeld genomen meer werkgelegenheid op dan een euro besteed door de markt. Dat heeft met drie dingen te maken: (1) de overheid kan sturen op werkgelegenheid, de markt doet dat niet; (2) de publieke sector bestaat vooral uit diensten en dat is arbeidsintensiever; en (3) publieke bestedingen vloeien minder weg naar het buitenland. Bovendien zorgt een sterke publieke sector voor goede vestigings- en concurrentievoorwaarden.
Daarbij zijn er nu grote tekorten in de publieke sector na decennia verwaarlozing. In de publieke sector moeten zo’n 300.000 extra reguliere banen gerealiseerd worden voor het verminderen van werkdruk en het oplossen van tekorten. In zorg en welzijn. In onderwijs en kinderopvang. Bij politie, defensie en justitie. In het openbaar vervoer. En bij uitvoering, onderhoud en beheer, inspectie en toezicht van de overheid.
Betaald werk in de publieke sector en bij publieke aanbestedingen wordt zo van kostenpost tot doelstelling. We don’t work to bake brownies, we bake brownies to make work” luidt het credo van een bekende New Yorkse bakker. Dat moeten we ook in de publieke sector serieus nemen. Met name voor lager of praktisch geschoold werk moeten we extra investeren in banen in de publieke sector. Juist zulke banen dreigen door automatisering wegbezuinigd te worden als we ze niet als zelfstandige doelstelling kwalificeren.
In tijden van crises scheppen we extra publiek werk en breiden we de scholingsinspanningen en de inkomensbescherming uit. Publieke banen als schokdempers om de bestedingen op peil te houden en de kosten van werkloosheid te vermijden. Het helpt ook tegen te grote inflatie of deflatie. Daarmee verlagen we grote maatschappelijke kosten van crises en verkorten we de herstelperiodes. Het is veel effectiever en efficiënter dan investeren in banen in de marktsector tijdens crises.
Sluitstuk van betaald werk voor iedereen die dat wil en kan is het recht op vervulling van een basisbaan. Basisbanen zijn altijd publieke banen, met tenminste het minimumloon, een aanvullend pensioen en een vaste aanstelling. Overheden, publiek bekostigde en non-profitinstellingen (bijvoorbeeld ook wijkraden, speeltuinen, sport- en andere verenigingen) kunnen banen aanbieden en dat volledig door het Rijk bekostigd krijgen. Iedereen die dat wil, kan er voor in aanmerking komen. Daarmee kan het stelsel van basisbanen een grote vlucht krijgen omdat er geen beperkingen zijn in de financiering. Dat is nu het grootste probleem. Er zijn geen uit- of doorstroomdoelstellingen, mensen kunnen blijven werken zolang zijzelf en hun werkorganisatie dat willen. Publieke en non-profitinstellingen kunnen zelf beslissen welke taken zij nuttig vinden om te laten bekostigen en vervullen door een basisbaan, zonder dat zij daar zelf kosten aan hebben.
Is dat allemaal wel te betalen? Bedenk: Nederland is nummer zes op de lijst met rijkste landen ter wereld. Er is geld zat, maar je moet het politiek wel willen om het te halen waar het zit. Het probleem in Nederland is niet dat de collectieve uitgaven te hoog zijn, maar dat de collectieve lasten zo oneerlijk zijn verdeeld. Nederland is na de VS het land met veruit de grootste vermogensongelijkheid, en ook de inkomensongelijkheid is veel groter dan de statistiek lijkt te suggereren. Om dat aan te pakken stel ik onder meer een radicaal eenvoudig en eerlijk belastingstelsel voor. Dat levert genoeg op om dit plan te financieren.
Als kandidaat partijvoorzitter van de PvdA wil ik deze en andere gedurfde ideeën in debat brengen. Sociaaldemocraten moeten weer durven te geloven in de maakbaarheid van hun idealen. Zoals we vroeger deden met de invoering van de bijstand, de AOW en de volkshuisvesting. Het kan en het moet. Samen een nieuwe, ambitieuze en inspirerende sociaaldemocratische agenda maken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (45)

Mr Ed
Mr Ed2 sep. 2021 - 8:51

"Voor het eerst in de metingen van Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Dat is goed nieuws. Aan de andere kant zijn er nog steeds honderdduizenden inwoners die (meer) betaald werk zoeken." Kun je dan niet beter meer aan scholing besteden? Blijkbaar zijn er wel vacatures maar te weinig mensen die aan de vereisten voldoen.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2021 - 9:43

@ Abel Jij schrijft: Kun je dan niet beter meer aan scholing besteden? Blijkbaar zijn er wel vacatures maar te weinig mensen die aan de vereisten voldoen. Dat is veel ingewikkelder dan je denkt. De vereiste scholing voor schaarse beroepen is MBO 3/4. Werklozen hebben die kwalificaties niet. Dus er is al snel een omscholing van 2 tot 3 jaar nodig. Daarnaast is een groot deel van de groep langer werkloos 50/55 plus. Werkgevers hebben weinig trek in die groep. Slechts voor specifieke kleine segmenten van de arbeidsmarkt is scholing werklozen een oplossing. En dan is er nog het thema van het ongeschoolde werk. Daar hebben we het elders al over gehad. Die banen betalen te weinig om structureel van te leven in Nederland en worden ingevuld met Oost-Europeanen.

LeftFuturist
LeftFuturist2 sep. 2021 - 11:14

Het bedrijfsleven gaat vaak voor ervaring en niet voor scholing. Ware het niet dat een klein deel echt gebruikt maakt van zijn ervaring zodat het nuttig is, een ander deel dekt zich er alleen mee in en vernauwt zijn vaardigheden ermee. Zo krijg je allerlei scheefgroei in allerlei eisen en als je de baan hebt denk je, is dit nou alles? Er lopen zat gekwalificeerden rond.

Markzelluf
Markzelluf2 sep. 2021 - 13:26

@Daan, toch even een reactie. Je schrijft: "De vereiste scholing voor schaarse beroepen is MBO 3/4. Werklozen hebben die kwalificaties niet." Echt niet alle werklozen zij laag opgeleid, hoor. Bosman heeft het volgens mij overigens niet over werklozen (zij die voor ww in aanmerking komen), maar bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten, etc.. Het klopt dat ouderen die al langer werkloos zijn moeilijk een baan vinden, ongeacht hun leeftijd. Daar zou best actief beleid op gevoerd kunnen worden dat effectief is, zonder het kanon van Bosman van stal te halen. Laag en ongeschoold werk betaalt vaak slecht en is fysiek zwaar, zodat Nederlandse groep die dit zou kunnen doen er niet voor kiezen of niet toe in staat zijn. Inderdaad wordt er dan voor goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa gekozen. Vanuit het standpunt van de werkgever bezien is dat logisch, maar het is ook minder sociaal richting Nederlanders, want werk is meer dan een prestatie waar je geld voor krijgt. Het vrij verkeer van arbeidskrachten binnen de EU is een typisch voorbeeld van neoliberale politiek waar linkse partijen graag voor stemmen. Als econoom snap ik dat, maar hoe een socialist of sociaal-democraat dat voor elkaar krijgt, ontgaat me.

LeftFuturist
LeftFuturist2 sep. 2021 - 16:59

@markzezelt Helemaal gelijk lageloon beroepen worden eerst onaantrekkelijk gemaakt en dan verwachten ze dat mensen er wel willen werken. Ik vind dat zo hyprocriet eigenlijk. Ik heb ooit is voor een laag loon moeten werken bij een Polenorganisatie omdat ik 1 minuut te laat kwam kreeg ik een uur lang niet uitbetaald. Nu kan ik zolang ik het enigzinds gelijk hou zo in een week 6 uur afwezig zijn. Geld en belang zou daarbij geen verschil moeten maken, maar blijkbaar vinden mensen dat wel. Als dat werk zover minder leuk is en ze vinden het normaal die werkgevers moeten ze ook meer geven.

LHTJ
LHTJ2 sep. 2021 - 8:22

Publieke banen: Als (semi) overheidsinstanties en het personeel even gedrild worden door een manager uit de markt die gewend is targets te halen en op de portemonnee te letten dan worden er behoorlijk wat efficiëntie slagen gemaakt, een hele hoop bureaucratie geschrapt, verantwoordelijkheid met consequenties gegeven en dan blijkt dat dit land met minstens 30% minder ambtenaren precies hetzelfde of meer gedaan krijgt op een dag. En dan kunnen ze nog steeds om stipt 16:29 naar de parkeerplaats rennen. Kortom, een groot deel van de ambtenaren heeft gewoon een overbetaalde Melkertbaan.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2021 - 9:45

@ LHTJ Jij schrijft: Als (semi) overheidsinstanties en het personeel even gedrild worden door een manager uit de markt die gewend is targets te halen en op de portemonnee te letten dan worden er behoorlijk wat efficiëntie slagen gemaakt, Het resultaat is dan een toeslagenaffaire zoals bij de belastingdienst en het falen van de sociale zekerheid.

LHTJ
LHTJ2 sep. 2021 - 11:40

@Daan Integendeel, juist niet. De afschuifmentaliteit is dan weg. Iemand is verantwoordelijk voor zijn of haar opdracht danwel daden waar consequenties aanhangen. Functioneringsgesprekken kunnen langs de lat van KPI's en targets gelegd worden. Die targets kunnen een tevredenheidsmonitor onder burgers zijn, een reactietijd naar burgerverzoeken enz enz. Een complete mentaliteitsomslag waarbij de ambtenaar zijn werk niet volgt aan de hand van de eindtijd van de werkdag en het cao boekje maar aan de hand van waar de overheid toe op aarde is. Namelijk dienstbaar zijn aan de burger en zorgvuldig met gemeenschappelijk geld omgaan te beginnen in de uitgaven van de eigen bedrijfsvoering.

EricDonkaew
EricDonkaew2 sep. 2021 - 7:31

Best mee eens, maar blijf wel een uitzondering maken voor mensen die helemaal niks kunnen & willen. Die verpesten binnen de kortste keren de sfeer in bedrijven en kantoren. Maar het is een mooie overheidstaak om werkgelegenheid te creëren voor die mensen die graag aan de slag willen, maar daar door de werking van het neoliberalisme geen kans toe krijgen. Zelfs als het economisch niet helemaal rendabel is, dan zeg ik toch: doen. Mens en geld zijn met elkaar verweven, maar de menskant staat voor mij net nog even boven de geldkant. En het klopt dat Nederland rijk genoeg is om dat te realiseren. Dus geef in principe ieder mens een bestemming, een levensloop, een doel, in elk geval tot zijn 65e. Wel een goed punt van de PvdA, ook Asscher schermde laatst met een in principe volledige werkgelegenheid (behoudens de uitzonderingen die ik net noemde.

1 Reactie
LeftFuturist
LeftFuturist2 sep. 2021 - 11:22

Een deel van die mensen die niet willen zijn mensen met diploma’s en ervaring maar doordat ze enige tijd een uitkering hebben gekregen niet relevant genoeg meer zijn voor bedrijven. Tenzij je een vlotte babbel hebt vind je in zo’n situatie snel weer wat. Maar sommige mensen die hebben dat niet hebben tijd nodig om los te komen van hun oude werkomgeving en zijn zo een hele tijd verder. Je moet als nieuwe werknemer met een opleiding nooit zeggen dat je net een lang dure uitkering hebt gehad. Daar rust een taboe op. Als dat opgelost is dan wordt de poel niet willen werkenden vanzelf kleiner. Dan heb je de half afgekeurden ook nog, ook daar moet maatwerk voor komen. Maar dat doet het uwv niet. Die zegt tegen iemand zonder baan dat ze zwaar werk moeten doen. Ga nou eerst is kijken en onderzoeken welke banen er in er bepaald geval nog wel kan en ga dat verlopen en subsidiëren.

LeftFuturist
LeftFuturist2 sep. 2021 - 7:14

Ik denk dat de kern van het kleine arbeidsmarkt probleem is dat sommige mensen gewoon niet bij een baan passen door allerlei omstandigheden. Er moet eerst onderzocht worden waarom dat zo is en hen een vorm van maatwerk aangeboden worden. Zolang dit niet gebeurt en er niet meer inzicht komt blijft het strooien met abstracties en die op bepaalde plekken zullen werken en andere weer niet. Dit probleem is niet optelossren als je niet in de harten van mensen lijkt en deze probeert te overtuigen.

Freddy2
Freddy22 sep. 2021 - 4:52

Slecht plan, zodra de overheid iets aanraakt, gaat het meteen kapot, dus laat ze alsjeblieft van de markt afblijven.

Pater
Pater2 sep. 2021 - 4:27

Prima verhaal. Met zo'n PvdA valt best te werken.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2021 - 9:36

@ Pater Helaas niet met andere partijen.

Pater
Pater3 sep. 2021 - 2:39

@Ouwens Hoezo niet? In elk geval wel met GL. En ik denk dat SP en PvdD ere ook geen moeite mee hebben.

Bart Louwman
Bart Louwman1 sep. 2021 - 22:29

Het CBS liegt. Zij tellen alleen de werkzoekenden die géénéén uur werk hebben. In werkelijkheid zijn er vijf maal zoveel mensen die werk zoeken. Als je iedereen aan een voltijd betaalde baan wil helpen heb je 1,5 miljoen banen nodig. Die komen er nooit.

LeftFuturist
LeftFuturist1 sep. 2021 - 19:30

Dit is al zo vaak geprobeerd volgens mij. Ik heb 3 punten. Deze vergroten ook de invloed van de overheid op bedrijven, maar hoeft niet tegen een vrije markt in te gaan. 1. Men kan beter gewoon overheidsrecruiters aanstellen die personeel voor bedrijven gaat zoeken. Dan kan er meteen gekeken worden hoe raar bedrijven omgaan met uitzoeken van werknemers. Maak er een individueel contract op maat van en haal 100% werkgelegenheid. Zorg dat de meest lastig te plaatsen werknemers een plek vinden. 2. Uit het primaire proces van een onderneming moet een raad komen die 1 en andere te zeggen hebben binnen de organisatie. Heden ten dage zie je dat finance en HR te veel te zeggen hebben binnen ondernemingen. Bedrijven zijn meestal juist helemaal niet gericht op hun dienstverlening maar op hun investeringen. 3. deze ben ik even vergeten.

1 Reactie
LeftFuturist
LeftFuturist1 sep. 2021 - 19:43

Sorry 1 vergroot de invloed van de overheid, maar daar heeft de burger weer baat bij. Twee eigenlijk niet omdat de burger dan de taak krijgt om het bedrijfsleven in de gaten te houden. De burger staat teveel onderaan. Onderaan de organisatie en overheid.

Markzelluf
Markzelluf1 sep. 2021 - 16:22

Fact free geleuter, met allerlei tegenstrijdigheden, dat is de eerste reactie die bij me opkomt. Zonder enige bronvermelding stelt Bosman dat 'Een euro besteed door de overheid levert gemiddeld genomen meer werkgelegenheid op dan een euro besteed door de markt.' En dat komt dan door allerlei redenen (overheid kan sturen op werkgelegenheid, bijvoorbeeld), waarvan de relatie met een hogere toegevoegde waarde door een basisbaan (schoonmaken buurthuis) dan werk in bedrijfsleven (operator bij Tata Steel of ontwikkelaar bij ASML) volstrekt onduidelijk is. Bronnen of maak op zijn minst via een redenatie duidelijk hoe dat kan! Tegenstrijdigheden zijn er ook. De stelling van Bosman luidt: 'Er bestaat dus ook niet zoiets als ‘echte’ banen (markt) en zogenaamde ‘surrogaatbanen’ (publiek).' Okay, als er maar een soort werk is, waarom dan wel basisbanen, reguliere banen en nog zo wat? Het woord basisbaan is dan toch gewoon een eufemisme? Neem de lezer serieus, Bosman. Kom met een consistent en inhoudelijk betoog waar je bronnen bij gebruikt als je oneindige financiering door de belastingbetaler voor je ideeën voorstelt. Dat is toch niet teveel gevraagd?

Winterdepressie
Winterdepressie1 sep. 2021 - 15:51

Kunnen werken is een ander variant van moeten werken. Ik wil helemaal niet meer werken volgens de kunstmatig maatschappelijke norm. Dat is deeltijdslavernij. Waar je naar toe wil, is een situatie waar niemand zou hoeven werken. Ik zou een graag willen stemmen op de PTDA.

Ewout Pool
Ewout Pool1 sep. 2021 - 15:17

En hoe denkt de auteur dit voor elkaar te krijgen met de huidige schamele 9 zetels? Daar al over nagedacht?

DaanOuwens
DaanOuwens1 sep. 2021 - 14:52

Bosman is van de PvdA van het oude stempel. De tijd van dit soort plannen is wel voorbij. Het creëren van banen is een heilloze weg. Qua vak inhoud voor de werknemer, qua toegevoegde waarden voor de samenleving, qua economische arbeidsopbrengst is het allemaal werk van de B-categorie waar niemand gelukkig van wordt. Beter zou zijn om eens de vraag te stellen wat een normale loopbaan zal zijn over 20 jaar. Dan zal men vermoedelijk soms in loondienst zijn, soms eigen ondernemer, soms parttime werken en soms fulltime, soms omgeschoold worden, soms werkloos zijn en soms flexwerker zijn. Dan zijn oplossingen nodig voor werknemers die zekerheid bieden in dat traject. Daar kan Bosman zich beter druk over maken. In plaats van dit soort gedateerde ideeën weer op de agenda te plaatsen. Volledige werkgelegenheid is een onzinnig doel. Een linkse partij kan beter investeren in de rechten van werklozen en de participatiewet herzien. De huidige regelgeving breekt eerder de perspectieven voor werklozen af dan dat hij perspectieven op een nieuwe loopbaan biedt.

9 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe1 sep. 2021 - 20:09

Voor een wetenschapper is enige continuiteit wel zo prettig.

Pater
Pater2 sep. 2021 - 4:32

Er is niks gedateerds aan dit verhaal: "Daarbij zijn er nu grote tekorten in de publieke sector na decennia verwaarlozing. In de publieke sector moeten zo’n 300.000 extra reguliere banen gerealiseerd worden voor het verminderen van werkdruk en het oplossen van tekorten. In zorg en welzijn. In onderwijs en kinderopvang. Bij politie, defensie en justitie. In het openbaar vervoer. En bij uitvoering, onderhoud en beheer, inspectie en toezicht van de overheid." De verwaarlozing van de publieke sector van de afgelopen 40 jaar is schrijnend, dat aanpakken is naast klimaat en tweedeling een topprioriteit. Met zo'n PvdA valt goed te regeren.

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2021 - 9:29

@ Pater Jij schrijft: Met zo’n PvdA valt goed te regeren. 40 jaar geleden wel.

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2021 - 9:35

@ DanielleDefoe Dat denk ik niet. Ook de loopbaan van een wetenschapper doorloopt verschillende fases. Ik denk dat wetenschappers een paar jaar in het buitenland willen werken, een periode parttime willen werken in verband met jonge kinderen. Ook een paar jaar willen rond neuzen in de marktsector. Een paar uur ZZP-en naast een baan. Ik denk niet dat iemand die na promotie gaat les geven op een universiteit daar de rest van zijn werkende bestaan daar gaat doorbrengen. En zeker de jongere generaties niet. Misschien een enkeling wel maar dat is dan de uitzondering op de regel. De academici in mijn omgeving maken meestal de route door zoals ik hem schetste maar in volstrekt willekeurige volgorde. Dat zal bij jou niet wezenlijk anders zijn denk ik.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 sep. 2021 - 11:40

DaanOuwens 2 september 2021 at 11:35 U schetst een rooskleurig beeld. Na het behalen van de doctorsgraad is het erg moeilijk om een onderzoeksbaan te krijgen, zeker aan de UNI. Een onderzoeksbaan bestaat niet uit les geven. Degenen die niet promoveren komen uiteraard helemaal niet in de wetenschap terecht en als je al een plaats bemachtigd hebt is het voortdurend moeten schrijven van subsidieaanvragen waarbij de toekenning verdacht veel op een loterij lijkt maakt het werk daar er niet aantrekkelijker op.

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2021 - 13:21

@ DanielleDefoe Ok het lijkt dus op het schrijven van aanbestedingen. Daarvan denk ik trouwens dat ook echt een loterij is. De academici die ik ken zijn inderdaad meestal niet meer werkzaam op een universiteit. Een enkeling is na het bedrijfsleven les gaan geven op een HBO en is daar erg enthousiast over. Maar het kan ook zijn dat oude mannen het prettig vinden dat jongeren doen alsof ze leerzame dingen beweren. En sommige doen helemaal niets meer met hun academisch opleiding.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 sep. 2021 - 15:04

[En sommige doen helemaal niets meer met hun academisch opleiding. ] Klopt, of iets wat er in de verte op lijkt. Een collega van jongeheer Defoe, een Amerikaanse onderzoeker die ook in Frankrijk en Duitsland heeft gewerkt, spreekt nu boeken in voor een wetenschappelijke uitgever en bedrukt T-shirts.

Pater
Pater3 sep. 2021 - 2:46

@Ouwens Dank voor de sterke inhoudelijke reactie ... Kennelijk nog niet door dat een sterke publieke sector, die ook echt goed functioneert, bij uitstek bevorderlijk is voor economie en democratie. Of, dat kan ook, een neoliberalisme- en bezuinigingsontkenner. Rechten voor werklozen zijn de moeite waard om voor te knokken, banen voor iedereen is nog beter. En dat mogen best banen van 32 uur zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 sep. 2021 - 11:27

[En dat mogen best banen van 32 uur zijn]. Ergo, dat zou de norm kunnen zijn voor voltijds. Ook Nederlandse vrouwen mogen dan wel eens wat meer voltijds gaan werken, onder de huisartsen zijn de vrouwen inmiddels in de meerderheid en een paar uur extra zou zeker in de zorg en het onderwijs een verschil maken.

Piet Helmons
Piet Helmons1 sep. 2021 - 14:50

Gelukkig is de heer Bosman kandidaat voorzitter PvdA en hopelijk kiezen de PvdA leden een andere voorzitter. Wat deze man hier allemaal aan onzin schrijft is bijna niet te geloven. Het begint al met: Let op er is geen dwang tot betaald werk. Iedereen die van een WW of bijstandsuitkering geniet is gedwongen om op zoek te gaan naar een betaalde baan. Anders kan hij/zij gekort worden op uitkering. Blijkbaar wilt deze meneer dit al veranderen. Tevens beweert hij dat het economisch niets uitmaakt of iemand een publieke baan heeft of een baan uit de markt. Dit maakt natuurlijk economisch veel uit: de publieke baan moet altijd betaald worden door belasting inkomsten terwijl de baan uit de markt betaald wordt door de omzet die het bedrijf genereert. Hij suggereert ook banen die door automatisering dreigen te verdwijnen toch publieke banen te houden. Als het aan hem lag dan zaten er nog hele afdelingen met de hand de debiteuren en crediteuren administratie bij te houden! Automatisering moet je niet tegenhouden, juist in de automatisering kan je betere banen creëren en we moeten dan ook trots zijn op bedrijven als Ayden en CM.COM die enorm gegroeid zijn door automatisering van vroeger handmatige aktiviteiten. En dan natuurlijk de vraag: hoe gaan we e.e.a. betalen? Nu daar heeft de PvdA natuurlijk haar standaard antwoord op: we halen het bij de bedrijven (volgens programma PvdA ruim 80 miljard extra belasting waardoor bedrijven wel gaan uitkijken om zich in Nederland te gaan vestigen op hier willen blijven) en nivellering dmv belastingverhoging. Kortom als dit het programma wordt dan stevent de PvdA hard op naar 0 zetels.

Jozias2
Jozias21 sep. 2021 - 14:02

Doet me een beetje denken aan een bar bij een hotel in turkije waar ik eens was. Achter de bar (waar weinig klanten waren) stonden 5 jongens. 1 nam de bestelling op, 2e schonk het drankje in, 3e deed het ijsblokje er in, 4e rekende af en nummer 5 hield toezicht op het proces. Verborgen werkeloosheid dus.

1 Reactie
EenMening
EenMening1 sep. 2021 - 19:00

@Jozias Dat zie je vaak in landen waar de lonen laag zijn. Iemand achter de kassa, een ander die je boodschappen inpakt en een derde persoon die je boodschappen naar je auto draagt. Dat lijkt me niet de meest ideale oplossing....

Hallo4
Hallo41 sep. 2021 - 13:36

De overheid pauperbanen gaan laten creëren om de werkloosheid te verminderen is wel het laatste wat we (weer) moeten doen. Misschien kan Gerard Bosman, Kandidaat-voorzitter PvdA, nog eens zijn gedachten laten gaan over het verhogen van het minimumloon? Een minimumloon waarvan je als arbeider die nuttig/noodzakelijk werk doet bij een rijke ondernemer of de overheid een woning kan huren en een gezin kan onderhouden. En daarbij niet de hand hoeft op te houden voor huurtoeslag, zorgtoeslag e.d. waarmee paupers nu zorgvuldig op het minimum worden gehouden. Gaat de pauper meer verdienen dan wordt hij/zij gekort op de toeslag. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021 Alleen de (super) rijken worden niet gekort als ze nog meer gaan verdienen op de enige (pauper) toeslag waarvoor zij ook in aanmerking komen. De kinderopvangtoeslag wordt niet gekort bij 1 kind als je meer gaat verdienen dan €129.457 per jaar. (belastbaar inkomen dus na aftrek van villasubsidie, tweeverdienersubsidie, ZZP subsidie etc.) Gun de arbeider van het laagst betaalde werk een toekomst en betaal een loon waarvan je je basisvoorzieningen als een sociale huurwoning, ziektekosten, eten voor de kinderen etc. kan betalen.

plato12
plato121 sep. 2021 - 13:24

Laat de PvdA eerst maar eens de regelingen voor tweeverdieners aanpakken te weten de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting, zolang dat niet gebeurt neem ik de PvdA niet serieus.

3 Reacties
BlackMamba
BlackMamba1 sep. 2021 - 13:43

Inderdaad. Waarom altijd die tweeverdieners bevredigen? Wat is er mis met een parttime of niet werkende partner in geval van kinderen. Als je kinderen wil, moet je je daar ook op aanpassen. De wereld was te klein toe iedereen moest thuiswerken met de kinderen.

Jozias2
Jozias21 sep. 2021 - 14:00

@black mamba De wereld was te klein door de combinatie van (full time) thuis werken in combinatie met thuisonderwijs. Er is niets mis met part time werken maar er is wel wat mis met de mate waarin part time wordt gewerkt icm de verwachtingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 sep. 2021 - 17:02

Maak de kinderopvang kwalitatief goed en betaalbaar zodat er geen toeslagen meer nodig zijn en iedereen gewoon naar zijn werk kan.

BlackMamba
BlackMamba1 sep. 2021 - 13:21

Allemaal mooie ideeën met het geld van een ander (belastingbetaler). Als het zo'n goed idee is, betaal het maar ten koste van een ander bestaand budget. Kies maar: onderwijs (8,5 miljard waarvan ze nog steeds niet weten hoe ze het moeten besteden), klimaat, immigratie, ontwikkelingshulp. Ik als werkende Nederlander zie de belastingen alleen maar omhoog gaan. Laat die werkverschaffing maar zitten.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 sep. 2021 - 5:51

"Ik als werkende Nederlander zie de belastingen alleen maar omhoog gaan. Laat die werkverschaffing maar zitten." Weet je het zeker, vertel! Ik heb ze alleen maar omlaag zien gaan!

Kwant2
Kwant21 sep. 2021 - 12:50

Van economie heeft deze beste man bijzonder weinig kaas gegeten ben ik bang. Er zijn meer vacatures dan banen, maar er wordt voorgesteld om meer banen te maken door de overheid? Verder staat dit stuk vol met aannames die gewoon aantoonbaar niet waar zijn, o.a "Een euro besteed door de overheid levert gemiddeld genomen meer werkgelegenheid op dan een euro besteed door de markt." Als het ideaal is dat iedereen die zoekt naar een baan er een kan vinden dan is dat ideal al waargemaakt door de markt. Een markt waar de overheid de randvoorwaarden van bepaald en daarmee een goed verloop garandeert. Er is niet naar iedereen altijd vraag, dat fluctueert natuurlijk, dus niet iedereen krijgt ook echt de baan. De overheid biedt al een ongelooflijke hoeveelheid aan werkgelegenheid, maar dit voorstel van basisbanen zal alleen maar leiden tot een woekering van onzin banen. Als het niks kost om iemand aan te stellen, dan is er geen enkele reden om selectief te zijn. Dit zou trouwens hoogstens een garantie van betaling geven, maar geen garantie van kwaliteit. Dus je krijgt "gratis" als wijk 100 werknemers, maar ze hoeven niets te doen of het werk uit te kunnen oefenen. En zoals altijd, gratis bestaat niet, de belastingbetaler betaald. Ik zou veel liever lezen over hoe u de lonen in het onderwijs wilt verhogen, dat is een nou een nuttige baan, vraag zat maar te weinig loon..

3 Reacties
Hallo4
Hallo41 sep. 2021 - 14:01

''Ik zou veel liever lezen over hoe u de lonen in het onderwijs wilt verhogen, dat is een nou een nuttige baan, vraag zat maar te weinig loon.'' De lonen in het onderwijs zijn nu al zo hoog dat het overgrote deel van de onderwijzers het zich kan permitteren om parttime te werken. De lonen voor deze specifieke groep hoog opgeleide, goed betaalde arbeiders, nog verder verhogen zou juist het paard achter de wagen spannen zijn. En dat heeft niets te maken met het hebben/krijgen van kinderen o.i.d. in het eigen gezin. Meestal gaat het bij de parttimer om een tweeverdiener onderwijzer die thuis een mannetje (m/v) heeft met inkomen dat er voor zorgt dat de villa met subsidie kan aangekocht etc. Dan is dank zij de tweeverdienersubsidie het netto loon per gewerkt uur in deeltijd (zeg 24 uur per week) helemaal om je graaivingers bij af te likken. Dat er daardoor een tekort is aan onderwijzers interesseert ze geen biet. https://www.trouw.nl/nieuws/iedereen-fulltime-aan-het-werk-en-het-lerarentekort-is-opgelost~b7f9e124/

Kuifje3
Kuifje31 sep. 2021 - 14:09

@Kwant: U bent wel econoom neem ik aan? Er is heel veel werk wat nu niet gedaan wordt waar je met een kleine overheidsaandacht nog wat van zou kunnen maken. Natuurlijk moet je niet overdrijven, maar denk eens aan het onderhoud van de plantsoenen en het schoonhouden van straten. Laat dat voor het minimumloon dan doen en je hebt zomaar een mes dat aan meerdere kanten snijdt. Minimumloon of bijstand scheelt niet zo gek veel, mensen laten verpieteren of een zinvolle besteding geven is een belangrijke afweging, wel of geen onkruid laten woekeren, gezondheidszorg wordt geholpen, enzovoorts. Wat wel een ding is dat is dat we al vele malen dit soort zaken op hebben getuigd. Je kunt niet om de paar jaar dit soort regelingen optuigen op afschaffen. Mensen zijn geen jojo’s.

BlackMamba
BlackMamba1 sep. 2021 - 14:29

@Kuifje: Eens met wat u zegt over het optuigen en weer afbreken. Dat zou zeker niet moeten. Daarom is het ook belangrijk hier goed de consequenties van te overzien op de lange termijn. Voor je het weet zit je met een bak beleidsambtenaren en gesubsidieerde projecten die niks bijdragen. Het zal niet de eerste keer zijn.