Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Coronavirus is begonnen aan najaarsoffensief, aantal besmettingen neemt razendsnel toe

Duitsland scherpt maatregelen aan
Joop

Of mijn leven voltooid is, is aan mij

  •  
28-07-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Schermafbeelding 2017-07-28 om 18.54.36
'Ik vind dat geen bedreiging, maar in tegendeel, een zeer rustgevend idee. Dat het leven niet verplicht is en mij door Van der Staaij en de zijnen, door zijn God of zelfs de huisarts niet verplicht zal kunnen worden.'
Het is komkommertijd. We maken ons druk over een uiterst onhandig geformuleerde column in het AD, over de poezen van Geert Wilders en over een nieuwe SIRE reclame waarin meer begrip voor jonge testosteronbommetjes wordt bepleit.
De Komkommer van de Maand gaat evenwel, zonder echte concurrentie, naar Kees van der Staaij.
Hij vond in het buitenland een krant die zijn, in Nederland bekende praatjes plaatsen wilde. Onder een kop, die hem ook zelf – vele uren na publicatie, externe verontwaardiging en publiciteit – verbaasde en verontwaardigde. Een weinig geloofwaardige verontwaardiging, waarvoor hij zich ongetwijfeld, en volgens zijn eigen logica, op een dag voor zijn God zal moeten verantwoorden.
(Een risicoloze afweging denkelijk: zijn God immers, is het met hem eens. Hij zal vergeven. Zoals hij de zelfmoordenaar en de euthanasiearts niet vergeven zal.)
In de reacties viel vooral de wel degelijk aanwezige bijval buiten gereformeerde kringen op. Zelfs de vereniging voor huisartsen viel de nationale ouderling al voor de zomer bij.
Ik heb geaarzeld over dit stuk, zoals vermoedelijk meerderen bij dit onderwerp aarzelen. Maar de discussie over voltooid leven is mij te persoonlijk om omfloerst gevoerd te worden.
Hoewel het voorgenomen wetsvoorstel ietwat om de hete brei heen laveert, gaat het om een principe. Een persoonlijk principe. Het gaat om het recht op zelfbeschikking. Niets meer en niets minder.
Alexander Pechtold werd tijdens de verkiezingscampagne onverwacht geconfronteerd met een niet-zeventiger die uit het leven wilde stappen. Hoewel hij de man graag van de waarde van het leven zou willen overtuigen, zou hij de man ook de mogelijkheid willen kunnen bieden tot het maken van zijn eigen keuze, gaf hij in respons aan.
Politiek opportunisme hield hem echter, voor nu, tegen. Daar was hij eerlijk over. Er lijkt een meerderheid voor een eerste stap. Volgende stappen zullen moeten wachten.
Hij kon de man op korte termijn geen uitzicht bieden.
Het risico van die redenering laat zich op dit moment voelen: kritiek centreert zich op het idee dat ouderen klaarblijkelijk minder waardevol zijn. Dat beoordelen van het vage criterium ‘voltooid leven’ voor artsen bovendien moeilijk werkbaar is.
Van der Staaij voert in zijn stuk de gewezen samenleving op waarin ouderen niet hoefden te vereenzamen. De euthanasiepil is een te makkelijke en inhumane oplossing voor dat maatschappelijke probleem stelt hij vilein. Hij schetst daarmee zowel een karikatuur van de maatschappij van honderd jaar geleden, als van die van nu, als van het voorgenomen wetsvoorstel. Net zoals hij een kwaadaardige parodie van de huidige euthanasiepraktijk schetst – niet enkel in de gewraakte kop.
Hoe hij vereenzaming voorkomen of verbieden wil wordt overigens nergens werkelijk duidelijk. Maar dat terzijde.
De kern is echter een andere: wij spreken over een kwestie van zelfbeschikking. Bijeffecten van onbedoelde of ongewilde lotsbeschikking dienen wij te ondervangen. Door een zorgvuldig proces, een zorgvuldige procedure. Door verplichte bedenktijd die impulsieve beslissingen matigt en die de mogelijkheid van onderzoek naar, en wegnemen van, ongewenste druk biedt.
Maar in essentie:
Ik  wens het recht op mijn moment op een humane wijze uit het leven te stappen. Ik  wens het recht, in een wereld waarin zelfbeschikking veel besproken maar uiterst relatief is (ziekte, carrière, ongeluk, ze zijn alle tot op grote hoogte afhankelijk van factoren buiten mijn controle), over míjn  leven zelf te mogen beslissen.
Een vriend, lijdend aan periodieke depressies en enkele, oplopende lichamelijke ongemakken, vertelde mij alles al jaren in huis te hebben. Hij heeft een touw, hij heeft een mes, hij heeft potjes medicijnen, vertelde hij. Hij heeft informatie gezocht en gevonden, over hoe de daad te plegen. Niet ideaal, maar het zal hem niet tegenhouden als hij tot de beslissing zou komen.
Diverse vrienden gingen hem voor. Hij had geen afscheid van ze kunnen nemen, maar hij begreep ze wel.
Een verplichte gang langs psychologen en psychiaters vooraleer te mogen sterven ziet hij als een gang die hij vermoedelijk niet zou willen maken.
Ikzelf zou die route vermoedelijk wel willen kiezen. Ik wil hem   kúnnen kiezen. En ik schrijf dit stuk dan ook vanuit   míjn wens. Vanuit míjn   wil tot zelfbeschikking.
Ik sta niet op een randje, haast ik u te verzekeren. Ik heb geen directe doodswens. Al beschouw ik het leven niet louter als een cadeau; niemand hoeft zich zorgen te maken.
Maar het gaat om een diep gevoeld principe. Voor de oudere, die zijn leven voltooid acht, zeker. Maar vooral ook voor mijzelf. Ook als ik 50, 60 of 48 ben. Ik vind dat geen bedreiging, maar in tegendeel, een zeer rustgevend idee. Dat het leven niet verplicht is en mij door Van der Staaij en de zijnen, door zijn God of zelfs de huisarts niet verplicht zal kunnen worden.
Dáár dient de discussie over te gaan.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (56)

BramJ
BramJ31 jul. 2017 - 13:48

"Hoewel het voorgenomen wetsvoorstel ietwat om de hete brei heen laveert, gaat het om een principe. Een persoonlijk principe. Het gaat om het recht op zelfbeschikking. Niets meer en niets minder." Niet helemaal mee eens. Het zelfbeschikkingsrecht heeft iedereen al. Het gaat om de vraag of de overheid dat moet faciliteren.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jul. 2017 - 15:12

De overheid facilliteert dat al lang niet meer. Alles is door regels bepaald en/of door ongeschreven wetten. We worden allemaal afhankelijk gemaakt van/door politieke besluitvorming en anderszins en de wereld om ons heen en zijn er allemaal onderdeel van.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jul. 2017 - 15:17

https://www.groene.nl/artikel/het-kasboek-en-de-bijbel

Cliff Clavin
Cliff Clavin30 jul. 2017 - 13:59

Ik ga ervan uit dat Erwin, de auteur van dit verhaal, nog jong is - het is voor mij onbegrijpelijk dat iemand in de kracht van zijn leven überhaupt bezig kan zijn met deze vragen. Het 'voltooid leven' is een idee, een concept, dat als een slang ("surreptitiously") ons leven binnengedrongen is. "Laat het maar afgelopen zijn." Wat is dat voor een wens? De grootste geesten uit de wereldgeschiedenis wilden op zekere momenten ook afscheid nemen - maar ze weigerden dat, zonder de geestelijke adviezen van D66. Wat is "voltooid leven" eigenlijk? "Ik heb genoeg genoten, meer zit er niet in, ik hou niet van somberheid en tegenslag".? Ik vrees met groten vreze dat mijn angstige vermoedens kloppen met de werkelijkheid.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jul. 2017 - 5:55

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/29/zelfbeschikking-is-lang-niet-goed-voor-iedereen-11352570-a1568278 Misschien iets om over na te denken in het licht van bovenstaande overdenking m.b.t. 'zelfbeschikking' In wat voor maatschappij wil je leven?

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jul. 2017 - 6:59

Wat is voltooid leven eigenlijk? Zoiets als ; Ik heb volbracht?

M4
M429 jul. 2017 - 21:34

Wees blij dat het leven niet verplicht is, maar wees nog blijer dat er een commissie Schnabel is geweest. Deze commissie heeft een afgewogen oordeel uitgesproken over dit wetsvoorstel. Je kunt artsen/hulpverleners niet dwingen, als jij (of is het de omgeving?, zelf een depressie?) er genoeg van hebt, jou over het randje te duwen. Ondertussen mede dankzij D66, is de ouderenzorg uitgekleed en de gezondheidszorg en nu moet ook nog het sterven worden geprivatiseerd.

3 Reacties
Geert Vonk
Geert Vonk30 jul. 2017 - 9:56

Het is vreemd misschien maar het is mogelijk tegen uitkleden van de ouderenzorg en tegen privatisering van de ziekenzorg te zijn en voorstander van het toestaan van een zelfgekozen dood. Dit gaat niet over D66, maar om het al dan niet serieus nemen van zelfbeschikking. Angad-Gaur heeft volledig gelijk dat het koppelen van het een aan het ander, door Van der S en door sommigen hier, een parodie van het wetsvoorstel maakt en de discussie over waarom en op welke basis mensen een eigen keuze te willen onthouden onrecht doet. Goed en mooi stuk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jul. 2017 - 6:56

Nee je mag ze wel laten lijden ( doodmartelen dan maar) en 3 hoog achter in een twee-kamerflatje laten verrekken om ze maanden later te kunnen opvegen. Ik vind mensen hypocriet.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jul. 2017 - 15:07

Je kunt inderdaad niemand dwingen. Immers artsen zijn even autonoom als de ander. Je mag er wel over denken en de discussie aangaan. Je kunt het niet zo zwart-wit stellen, daarover ben ik het met je eens. Maar ik ben wel degene die zelf bepaalt of mijn leven voltooid is.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jul. 2017 - 20:56

Rekening houden met een ander is toch ook een mooi principe? De meeste mensen die ik heb gekend en er zelf een eind aan hebben gemaakt vond ik grote egoïsten, ze kozen voor zichzelf en namen niet eens de moeite dat toe te lichten en lieten hun omgeving ontredderd achter.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen1 aug. 2017 - 20:41

En een ander gunnen eigen keuzes te maken ook als jij er zelf niet blij mee bent, dat Is natuurlijk niet een mooi principe. Dat hout immers veel teveel rekening met de ander...

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2017 - 16:27

Laat ik eens een knuppel in het hoenderhok gooien; Mijn vraag; Als je mensen op een hoog achter in eenzaamheid laat verkommeren, laat stikken, in hun eigen vuil laat zitten, hen hulp onthoudt, welk recht heb je dan te spreken over wat 'humaan' is of niet in deze, over 'met de juiste hulp' etc..etc..etc... Mensen langzaam laten verkommeren dat mag toch, daar hebben we toch geen moeite mee, dat scheelt een aardige cent aan belasting toch. Die druk is toch al zo groot, druk jawel u hoort het goed,'belasting' druk. We worden ineens humaan als het over het zelfbeschikkingsrecht gaat? Kiss my airs...

GerritHoltland
GerritHoltland29 jul. 2017 - 13:26

"Maar het gaat om een diep gevoeld principe." Dat vindt van der Staaij ook.

3 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen29 jul. 2017 - 15:10

Maar het D66 voorstel geeft eenieder de mogelijkheid conform het eigen principe het leven te beëindigen of niet. En van der Staaij wil dat eenieder het einde volgens van der Staaij principe meemaakt. Dat Is het verschil.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2017 - 16:38

Van principes kun je niet leven, in woorden kun je niet wonen.

RU486v2.02
RU486v2.0230 jul. 2017 - 7:58

Van der Staay laat ze liever in hospices kreperen. Is ook een principe, maar niet de mijne.

dordtenaar2
dordtenaar229 jul. 2017 - 9:00

Heeft de schrijver weleens afgevraagd waarom de vereniging van huisartsen enige bijval heeft voor van der Staaij? Hoelang zal het duren voordat een huisarts verplicht wordt om mee te helpen aan de dood van een van zijn patiënten? Mag een huisarts dit weigeren of moet de arts altijd meewerken. Dan hebben we behalve de weiger trouwambtenaar ook de weiger huisarts.

1 Reactie
OlavM
OlavM29 jul. 2017 - 21:53

@ dordtenaar: [Hoelang zal het duren voordat een huisarts verplicht wordt om mee te helpen aan de dood van een van zijn patiënten?] Dat is nonsens. Een huisarts is ook niet verplicht euthanasie uit te voeren, ook al zijn alle daarvoor benodigde indicatoren aanwezig. De vergelijking met "weigerambtenaren", waarbij het gaat om de openstelling van het juridische instituut huwelijk voor personen met hetzelfde geslacht, is demagogisch. Ambtenaar van de burgerlijke stand zijn is niet van levensbelang. Als je in die positie weigert je aan de wet te houden, moet je van die functie afzien.

RU486v2.02
RU486v2.0229 jul. 2017 - 6:52

Het is in principe zeer eenvoudig. Niemand heeft mij gevraagd of ik überhaupt wel geboren wil worden. Die keus had ik niet. Laat mij dan in ieder geval het recht om zelf te bepalen wanneer het leven voor mij klaar is. Wat en welke motieven ik daar voor zou hebben gaat per saldo niemand ene moer aan. En als ik heb besloten dat mijn leven voltooid is, geef mij dan een nette optie om daar een eind aan te maken.

2 Reacties
Libertain
Libertain29 jul. 2017 - 12:53

Het zelfbeschikkingsrecht vereist mede dat je zelf de nette optie gaat uitzoeken. Zelfstandigheid, toch?

RU486v2.02
RU486v2.0229 jul. 2017 - 15:48

@Libertain 29 juli 2017 at 14:53 Het zelfbeschikkingsrecht vereist mede dat je zelf de nette optie gaat uitzoeken. Zelfstandigheid, toch? Zelfbeschikking is niet hetzelfde als zelfstandigheid. Ik wil alleen zelfstandig over mijn dood kunnen beslissen. En aangezien niet alle nette opties legitiem zijn is het dus aan de politiek, -middels mij als stemgerechtigde-, te pogen het zelfbeschikkingsrecht te kunnen krijgen waar ik recht op heb.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2017 - 6:45

Mee eens!

MevrTenCate
MevrTenCate29 jul. 2017 - 6:41

Deze discussie speelt zich af tussen 2 kampen met totaal verschillende invalshoeken: Wat het Ik-Ik-Ik kamp wil wordt hierboven duidelijk omschreven. Het ziet Wat Ik Wil in gevaar gebracht door Gelovigen! Het 'wij' kamp, waarvan gelovigen slechts een fractie van uitmaken, is nog in staat de zaak in een bredere, sociaal-maatschappelijke en politieke context te plaatsen. Zij zien het volgende: Een maatschappij waarin eerst alle bejaardentehuizen gesloten worden, vervolgens de thuiszorg de nek wordt omgedraaid, de zorg volledig wordt uitgekleed en (echt)paren worden aangemoedigd vooral samen fulltime de arbeidsmarkt te bestormen en belastingtechnisch worden dwarsgezeten in de keuze met een part-time of misschien gewoon geen baan meer tijd over te houden voor de zorg voor gezin en familie. Vervolgens wordt het explosief gestegen aantal verwaarloosde, depressieve bejaarden als direct gevolg van dit letterlijk on-menseljjke beleid een 'menswaardig', 'zelfgekozen' levenseinde aangeboden. Een maatregel die ongetwijfeld straks ook voor de even explosief groeiende groep 'verwarde personen' onder bereik zal komen. Dit gaat helemaal niet over U. Dit gaat over ONS en hoe WIJ omgaan met mensen die onze zorg nodig hebben, onze ouders, onze kinderen. Van uw egoïsme, hebzucht en praalzucht wordt gebruik gemaakt om een beleid te creëren van een ongekende kilte. Een maatschappij waarin de belangen van het individu de boventoon voeren is de naam samenleving niet meer waardig, in die ontwrichte verzameling Ikken Ikken Ikken is geen plaats meer voor niet-rendabelen, voor mensen die onze zorg nodig hebben. 'Voltooid leven' is een eufemisme, wie in staat is zich los te scheuren van zijn eigen angsten ziet een ordinaire ruimingsmaatregel. Doe eens een poging zou ik zeggen, er gaat een wereld voor u open.

6 Reacties
koffieleut2
koffieleut229 jul. 2017 - 7:25

Goed verwoord

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten29 jul. 2017 - 9:03

In uw hoog-van-de-toren-blazende veroordeling, staat iets wat u willens en wetens mist. U veroordeelt namelijk sommige mensen, voor wie het leven niets meer waard is, tot leven. Ook als niemand ze iets meer te bieden heeft, ook als het leven te erg is. Of u veroordeelt ze ertoe gebruik te moeten maken van geweldsmiddelen zodat anderen, hetzij nabestaanden, hetzij onbekenden, ze moeten vinden. Uw keuze heeft ook een hoge prijs, een prijs die u bereid bent neer te leggen bij het individu omwille van een vermeend groepsbelang. U bent ten diepste respectloos en laatdunkend naar diegenen. Tegenover het 'Ik-ik-ik' zoals u het noemt, stelt u: 'Leef, en lijd, heb heel veel geestelijke en lichamelijke pijn, omwille van mijn wens de groep boven uw belang te stellen. Uw pijn is minder belangrijk dan het groepsbelang, en ik bepaal dat en ik zal de wet daartoe inrichten.' Hoezo kil?

Libertain
Libertain29 jul. 2017 - 12:50

("Hoezo kil?") Het gaat om het killen van mensen die zouden "voltooid leven" hebben, toch?

KnorretjeBig
KnorretjeBig29 jul. 2017 - 13:18

@SpijkerMaarten "Of u veroordeelt ze ertoe gebruik te moeten maken van geweldsmiddelen zodat anderen, hetzij nabestaanden, hetzij onbekenden, ze moeten vinden." Als iemand in staat is om wel overwogen een verzoek in te dienen om een eind aan zijn of haar leven te maken omdat deze voltooid zou zijn dan zou deze of gene ook in staat moeten zijn om op internet methoden te zoeken waar hij of zij zelf een eind aan zijn of haar leven kan maken zonder dat hulpverleners de resten in een plastic zak moeten verzamelen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen29 jul. 2017 - 20:13

Angstzaaierij.

Piet de Geus
Piet de Geus29 jul. 2017 - 22:40

"Het ‘wij’ kamp, waarvan gelovigen slechts een fractie van uitmaken, is nog in staat de zaak in een bredere, sociaal-maatschappelijke en politieke context te plaatsen." Dat zogenaamde wij-kamp van jou is het overbekende ja-maar-hullie-kamp dat altijd en eeuwig met een vinger naar een ander wijst als oorzaak voor zijn eigen problemen en daar nog de nodige angstvisioenen op projecteert ook, omdat dat nu eenmaal goed past bij mensen die geen grip op hun eigen leven hebben. Dat wij-kamp heeft er geen enkele moeite mee als mensen zich ten einde raad voor de trein storten (tenzij het voor henzelf vertraging veroorzaakt natuurlijk) maar raakt volkomen in paniek als mensen kalm en waardig besluiten om eruit te stappen. Kennelijk is dat te confronterend, want wie weet wat de uitkomst zou zijn als zij zelf de zaken eens op een rijtje zouden zetten... "‘Voltooid leven’ is een eufemisme, wie in staat is zich los te scheuren van zijn eigen angsten ziet een ordinaire ruimingsmaatregel." Als je je nou ergens in wentelt, dan is het wel in je eigen angsten. Ze nemen zelfs paranoïde vormen aan.

Libertain
Libertain29 jul. 2017 - 6:24

"Of mijn leven voltooid is, is aan mij" - tevens geeft je dit op geen enkele manier het recht om van een arts een moordenaar te maken. Je zou het zelf moeten oplossen. Van der Staaij gaat je niet helpen.

2 Reacties
RU486v2.02
RU486v2.0229 jul. 2017 - 10:45

Je zou het zelf moeten oplossen Die oplossing is er dus. Is echter niet zo fraai. Weet niet of je weleens gesproken hebt met iemand die een persoon heeft gezien die een trein welke met 130KMh reed, probeerde terug te koppen.? En ja, ik begrijp dat van der Staaij je niet gaat helpen om je een duwtje te geven op het perron. Wat de wetgever wel kan doen is, de vele, vele artsen die personen die op basis van voltooid levenseinde een einde willen van hun leven, dat op een fatsoenlijke manier te laten doen zonder dat zij worden vervolgd voor moord. Dat behelst het wetsvoorstel. Het behelst niet het verplicht leveren van de dood als de patiënt daar om vraagt.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten29 jul. 2017 - 12:20

Ik zou het met consent ontnemen van het leven geen moord noemen, zoals doden in oorlogstijd ook geen moord is. In ieder geval leg je er, door dat woord te gebruiken, een morele opinie in die vooral de jouwe is. Het hele geheel ademt vooral dat je de wens om niet meer te willen leven eigenlijk niet aanvaardbaar vindt, en met dat 'zelf oplossen' dat je de weg erheen vooral zo pijnlijk mogelijk wil maken voor de persoon zelf en nabestaanden. Om te straffen ofzo? om te ontmoedigen? Uit wraak, odat ze een lijn overgaan die jij blijkbaar legt? Een arts kan trouwens, ook bij euthanasie, nog altijd weigeren. Ik vind dat trouwens ook nogal wat, door je weigering een mens te dwingen te leven, of te dwingen geweld tegen zichzelf te gebruiken en de joker bij de vinder neer te leggen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon29 jul. 2017 - 5:18

Het zelfbeschikkingsrecht staat voor mij ook centraal. Maar je ontkomt er niet aan om procedures met waarborgen te implementeren en strikt te volgen als je met medeweten en instemming van medici uit het leven wil stappen. Ik zie dit niet als een plicht tot leven maar als een garantie om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Een tiener die voor het eerst in zijn of haar leven een "full blown" depressie doormaakt kun je bv niet op een lijn stellen met een chronisch depressieve en therapieresistente vijftiger.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus29 jul. 2017 - 22:48

"Maar je ontkomt er niet aan om procedures met waarborgen te implementeren en strikt te volgen als je met medeweten en instemming van medici uit het leven wil stappen." Als je je verantwoording in handen van anderen (medici ) legt, dan is dat inderdaad de consequentie. Want ook die anderen hebben zo hun verantwoordelijkheden. Je kunt uit dat dilemma komen door (zonder vragen) de pil van Drion beschikbaar te stellen. Dan bied je wie er uit wil stappen een manier om dat fatsoenlijk te doen. "Ik zie dit niet als een plicht tot leven maar als een garantie om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen." Maar niet iedereen hoeft of wil tegen zichzelf in bescherming genomen te worden, zeker niet door degenen die onvermijdelijk hun persoonlijke opvattingen in de voorwaarden en procedures willen fietsen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon30 jul. 2017 - 6:23

@ Piet de Geus 00.48 "Je kunt uit dat dilemma komen door (zonder vragen) de pil van Drion beschikbaar te stellen. Dan bied je wie er uit wil stappen een manier om dat fatsoenlijk te doen." Klopt. Het zelfbeschikkingsrecht zou hiermee op ultieme wijze worden gerespecteerd maar gaat mij net een stap te ver. Ik zou minimaal een leeftijdsgrens hanteren. "Maar niet iedereen hoeft of wil tegen zichzelf in bescherming genomen te worden, zeker niet door degenen die onvermijdelijk hun persoonlijke opvattingen in de voorwaarden en procedures willen fietsen." Ben ik het hartgrondig mee eens.

Piet de Geus
Piet de Geus30 jul. 2017 - 9:52

"Het zelfbeschikkingsrecht zou hiermee op ultieme wijze worden gerespecteerd maar gaat mij net een stap te ver. Ik zou minimaal een leeftijdsgrens hanteren." Ik kan me er iets bij voorstellen maar met die particuliere wens (een leeftijdsgrens) zet je wel de stap van zelfbeschikking naar anderen erbij betrekken. Anderen die inderdaad zo hun eigen ideeën hebben. Zelfbeschikking wordt daarmee onderdeel van een soort democratisch proces en afhankelijk van consensus. Daarmee ben je het persoonlijke karakter van een persoonlijke beslissing kwijt: die blijft dan beperkt tot degenen die er geen moeite mee hebben om zich in paniek voor een trein te storten of van een hotel af te springen, ongeacht de gevolgen voor anderen. Anderen die weer niet om toestemming gevraagd wordt. Het is dus kiezen of delen: of zelfbeschikking en geen voorwaarden stellen of toch zo je eisen hebben (bijvoorbeeld aan leeftijd) en je krijgt het hele circus met beoordelingscommissies en dergelijke er gelijk bij cadeau.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon30 jul. 2017 - 16:01

@ Piet de Geus 11.52 Als die "anderen" niet bestaan uit zelfbenoemde deskundigen maar uit ervaren jeugdpsychiaters die hierin eigenstandig een beslissing mogen nemen, zou dit m.i. een acceptabele oplossing zijn. Maar ik begrijp jouw punt. De tiener met een doodswens wordt dan wel een "geval" dat de molen in moet en allerlei procedures met controlemechanismen moet doorlopen, met alle risico's van dien.

Andrija
Andrija29 jul. 2017 - 4:15

In veel gevallen is zelfdoding een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen29 jul. 2017 - 15:14

Ja. En dat Is pijnlijk voor de nabestaanden. Maar het Is tevens de keus van de zelfmoordenaar die daar gewoon het recht toe behoort te hebben.

jazekert
jazekert28 jul. 2017 - 21:37

Het blijft een moeilijk onderwerp. Aan de ene kant moet iedereen over zijn eigen kunnen beslissen maar aan de andere kant is het ook wel goed dat er een drempel wordt opgeworpen. Door de drempel wordt je toch ook wel weer gedwongen om te proberen wat van je leven te maken als je het bijvoorbeeld niet meer ziet zitten (ernstige ziekte is natuurlijk iets anders). Je hoort toch wel vaak verhalen van mensen die uit een diep dal zijn gekomen en nu weer hun leven op orde hebben en weer van hun leven kunnen genieten. Hadden ze hun leven legaal kunnen beëindigen, dan hadden ze die keuze misschien wel gemaakt op het moment dat ze in een diep dal zaten.

marcelhermus
marcelhermus28 jul. 2017 - 20:58

Ik volg de gedachtegang, maar je moet ook alvast nadenken over wat de volgende stap is in dit verhaal. Er is namelijk altijd een volgende stap in wetgeving en regels. Dit kan in positieve zin, door bijvoorbeeld homohuwelijk waarbij ze vervolgens kinderen mochten adopteren. Maar dit kan ook in negatieve zin. Moslims financieren om hun geloof op hun manier te belijden. Om vervolgens steeds meer salafistische moskeeën te sponsoren. Wat zijn hier de volgende stappen? Ik denk dat mensen elkaar echt wel een waardig leven gunnen, maar dat ze huiverig voor de toekomst zijn.

Tom Meijer
Tom Meijer28 jul. 2017 - 20:06

Goed stuk en ik ben het er helemaal mee eens. Het gaat om het principe van zelfbeschikking. Daar moet van uitgegaan worden. Anderen hebben daar in principe niets mee te maken, het is mijn leven (of dood). Ik hoef geen toestemming aan wie dan ook te vragen, zelfs niet aan mijn directe naasten. Punt. Ik snap best dat er moeilijke situaties zijn, maar oplossingen moeten het zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt nemen.

1 Reactie
koffieleut2
koffieleut229 jul. 2017 - 7:31

Als het je gaat zelfbeschikking, waarom moet er dan de gehele maatschappij via de overheid zeggen dat het goed is?. Of is er de gedachte dat je misschien de verwachting hebt dat je toch niet de juiste beslissing kan nemen. Oftewel zelfbeschikking als iemand anders zegt dat het goed is? Rare zelf beschikking.

rbakels
rbakels28 jul. 2017 - 20:05

Overbodige reactie, die de plank helemaal mis slaat, omdat het nou juist niet waar is wat inde kop staat. Of is ook deze kop niet van de auteur, net als de kop boven het stuk van Van der Staay? "Of mijn leven voltooid is, is aan mij""- nee dus, want er kan wat juristen noemen een "wilsgebrek" zijn. Juist de tegenstander van euthanasie bij een voltooid leven menen dat iemand die meent dat het leven voor hem/haar geen zin meer heeft daar later vaak toch weer anders over denkt, als hij/zij in leven blijft. De discussie gaat over de vraag of deskundigen het verschil kunnen zien tussen een bestendige en niet bestendige doodswens. Ik weet niet niet, en velen met mij. Zelfbeschikking is een mooi principe, maar iemand tegen zichzelf beschermen ook.

4 Reacties
Pater
Pater29 jul. 2017 - 0:07

Kennelijk neem je mensen niet gauw serieus. Als ze zelf overtuigd zijn, als de deskundige denkt dat hij of zij het menen, wat wil je nog meer?

OlavM
OlavM29 jul. 2017 - 21:39

@ Frits Jansen: In grote lijnen ben ik het Angad Gaur eens. Zelfbeschikking over het eigen leven is in principe helemaal geen juridische kwestie, maar een existentieel en moreel vraagstuk. Ook het eigen leven als voltooid ervaren -wat een ander onderwerp is dan euthanasie- is iets wat alleen een individu zelf kan bepalen. "Hulpverleners" en "deskundigen" kunnen -naast eventueel familieleden en vrienden- waardevol zijn om een individu te helpen bij zijn afweging, maar alleen de persoon zelf kan de definitieve beslissing en verantwoordelijkheid nemen. Problemen ontstaan vooral als om daadwerkelijke hulp bij zelfdoding gaat. Uiteraard moet zoiets met grote zorgvuldigheid en goede waarborgen worden omgeven, maar het is humaan om mensen niet te dwingen tot afschuwelijke methoden waarmee ze uiteindelijk toch tot zelfdoding overgaan.

Pater
Pater30 jul. 2017 - 2:26

@Olav Eens.

rbakels
rbakels30 jul. 2017 - 10:31

Alles goed & wel, maar de atelling van de tegenstanders is dat menigeen die ervan overtuigd is niet verder te willen leven bij nader inzien op zijn overtuiging terugkomt als zij/haar doodswens om welke reden dan ook niet snel genoeg kan worden gerealiseerd. Die bewering laat zich objectief verifiëren. Aan de andere kant leggen psychiaters een scherpe scheding tussen zelfmoordpoginen die wel en niet slagen. Menigmaal is een poging slechts een roep om hulp en het mislukken dus de bedoeling; wat de betrokkene zich overigens niet altijd realiseert. Mensen die (al dan niet bewust) willen dat hun zelfmoordpoging mislukt moeten behoed worden voor misplaatste euthanasie.

Johan eldert
Johan eldert28 jul. 2017 - 20:01

de vraag is natuurlijk, waar je om heen draait, is of je capabel genoeg bent om dat op een zeker moment te beslissen. vaak genoeg willen mensen een einde aan hun leven, maar vaak getriggerd door zaken als depressiviteit, persoonlijke tegenslag of fysiek ongemak. Maar al te vaak blijken die mensen na verloop van tijd zich weer te herpakken en zijn blij dat ze nog leven. dus even beweren dat je zomaar over je eigen kan beschikken en oordelen is opperste gemakzucht. en bedenk even wat je van medisch personeel vraagt in dat zelfde kader

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2017 - 16:51

"Maar al te vaak blijken die mensen na verloop van tijd zich weer te herpakken en zijn blij dat ze nog leven." Hoe weet ij dat? De mensen die er niet meer zijn kunnen het jou immers niet meer vertellen. Juist als mensen de mogelijkheid hebben tot het zelf beslissen ga je de impulsieve zelfdodingen uitschakelen. Dit omdat het weten dat het kan rust geeft. en veelal op z;n minst tot uitstel leidt en voldoende tijd tot overdenking.

Starter3
Starter329 jul. 2017 - 19:55

@Minoes&Tuin Hoe weet jij dat? Voor jou is toch ook gewoon gissen. Wat vast staat is dat de bewering "Maar al te vaak blijken die mensen na verloop van tijd zich weer te herpakken en zijn blij dat ze nog leven" gewoon getoetst kan worden door het simpelweg te vragen.

MartinvanWinke1
MartinvanWinke128 jul. 2017 - 19:01

De 1 vindt het leven waard om te leven.Een ander heeft door ziekte(lichamelijk of geestelijk)het leven niet waard om verder te gaan.

Palladium
Palladium28 jul. 2017 - 18:56

VD Staaij kan niet bepalen of U een eind aan uw leven maakt, misschien wel of dat op een humane, legale wijze kan. Ook dan is de kans dat iemand met een partij van 2 zetels dat oplegt niet erg groot, maar het gaat om het principe natuurlijk. In alle levenseindes die ik van dichtbij heb meegemaakt was er sprake van een zeer humane afbouw van het leven (die morfinepompen kun je toch als een soort van Euthanasie zien) en die situatie wordt niet meer teruggedraaid, en is een grote stap vooruit tov een jaar of 60 geleden. Ik ben zelf zeer voor de mogelijkheid van mensen om vroegtijdig uit het leven te stappen (je kunt beter in jezelf geloven dan in God, en het is voor het klimaat ook goed), maar gun vd Staaij zijn democratische kans

Wittemuis
Wittemuis28 jul. 2017 - 18:45

Goed geschreven door de muzikant, ik ben het geheel met hem eens. Ik vind het leven wel een cadeau althans zo voel ik het maar dat een ieder over zijn leven beslist vind ik niet meer dan logisch. SGP stopt zoals gewoonlijk zijn kop in het zand en de progessieven proberen in ieder geval hulp te bieden ipv de betrokkenen de zelfdoding alleen te laten doen of te laten weg kwijnen

Bickle
Bickle28 jul. 2017 - 17:15

Ik ben het helemaal met de schrijver eens. De hele discussie moet gaan over het zelfbeschikkingsrecht in de breedste zin van het woord. Welke invulling je daar dan ook aan wilt geven. Heb het hier eerder verteld, maar in mijn ideale wereld staat de zelfmoordpil naast de paracetamol in het medicijnkastje. Lijkt mij enorm rustgevend te weten dat deze binnen handbereik is voor het moment dat je er aan toe bent.