Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Volkspartij voor Vrijheid en Demagogie

  •  
12-09-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De VVD is niet liberaal, maar populistisch en conservatief
“Werkend Nederland verdient belastingverlaging. Stem daarom VVD.” Ik herken de stem van onze minister-president op de radio. Wat een grap. Met strooigoed en primitieve beloften hoopt Mark Rutte in het Torentje te blijven. Hij doet geen appèl op mijn burgerschap, maar op mijn portemonnee. Eerder deze week noemde de VVD-leider de sociaal-democraten ‘een gevaar voor Nederland’. Het moet niet gekker worden.
De VVD evenaart de PVV in populisme. Sterker nog: Rutte overtreft Roemer in demagogie. Op 24 januari 1948 werd in Amsterdam de VVD opgericht. Ruim 64 jaar later bestaat de partij nog steeds, maar nu vooral als Volkspartij voor Vrijheid en Demagogie. Geen wonder dat de keurige liberaal Joris Voorhoeve onlangs overstapte naar D66. Geen wonder dat prominent VVD-lid en filosoof  Frank Ankersmit de partij van Rutte vaarwel zei. De partij is niet liberaal, maar populistisch en conservatief.
Laten we leren van de politiek filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) die een onderscheid maakte tussen twee soorten vrijheid: negatieve en positieve vrijheid. Het liberalisme van de VVD richt zich sterk op ‘negatieve vrijheid’: het zoveel mogelijk terugdringen van overheidsbemoeienis. Maar een fixatie op deze ‘negatieve vrijheid’ leidt onherroepelijk tot een samenleving waar de mensen die geluk hebben en geslaagd zijn het nog beter krijgen. Dat gaat ten koste van mensen die door pech of sociale achterstanden aan het kortste eind trekken.
‘Positieve vrijheid’ moet daarom minstens evenveel aandacht krijgen. Want vrijheid voor iedereen kan niet zonder het scheppen van gelijke kansen. Om die kansen voor mensen te garanderen moet de overheid voldoende investeren in onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, in kinderopvang, in sociale voorzieningen en andere publieke goederen zoals zorg. Maar ook in ontwikkelingssamenwerking. De wereld is immers van iedereen.
Ik schaam me ervoor om in een land te leven waarin de minister-president graag aan de macht wil blijven door louter een beroep te doen op mijn eigenbelang. Beroemd zijn de woorden van de Amerikaanse president John F. Kennedy: ‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij kunt doen voor je land’. Dat is nog eens van een andere orde. Rutte valt hierbij in moreel opzicht in het niet.
De kans op een links kabinet is klein. D66 wil niet met de SP in zee. Ook Paars kan mij niet echt inspireren. Boeiend vind ik een betoog van Bas de Gaay Fortman onlangs in dagblad Trouw. Hij ziet een regering voor zich met de vijf ‘constructieve partijen’ PvdA, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. In de peilingen halen deze vijf partijen geen meerderheid, maar ze zitten er wel tegenaan. Dat gaat lukken als bijvoorbeeld de zwevende groene kiezer voor GroenLinks kiest en daarmee voor meer stabiliteit. En als de wat meer conservatieve kiezers het CDA van Buma steunen in plaats van Rutte.
Onder leiding van PvdA-premier Samson kan Nederland vervolgens met deze vijf constructieve partijen sterker, groener en socialer worden. En Rutte kan blijven doen waar hij zo goed in is: Wilders de loef afsteken door voortdurend een appèl te doen op ons eigenbelang en ons te waarschuwen tegen alles wat volgens hem een gevaar is voor ons land. Ik zou zeggen: Mark, go for it!
Dit artikel staat ook op de website van Theo Brand

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (24)

CliffClavin1993
CliffClavin199312 sep. 2012 - 6:32

Eline W. heeft gelijk. Of ze het dan ook krijgt, is een tweede. Nederland (lees: de Westerse samenlevingen) staat aan de vooravond van belangrijke keuzes, keuzes die iedereen die met een redelijke dosis verstand gezegend is, wel kan begrijpen en aanvoelen. De opties zijn beperkt, en de beste antwoorden op onze problemen zijn niet de gemakkelijkste, voor veel mensen, en ook niet die welke het meest weldadig zijn. Je moet namelijk afstand doen van een aantal illusies. Het lijkt wel op het aanvaarden van je eigen sterfelijkheid, welke door menigeen permanent ontkend, genegeerd wordt. Op de terreinen van zorg, milieu, huisvesting, onderwijs en energievoorziening wordt ons gevraagd wat je nu eigenlijk, diep in je hart, wil. Ik denk dat, juist omdat die keuzes zo dwingend en onontkoombaar zijn geworden, populistisch en materialistisch rechts zo in trek is. Wanneer een grote groep mensen, gestuurd en voorgelogen door heuse volksmenners (die op hun beurt weer trekpoppen van de bezittende klasse zijn, het grootkapitaal), zich bekent tot gevaarlijke utopieën, dan lijkt het warempel wel of die utopieën een serieuze visie vertegenwoordigen, want zoveel mensen kúnnen toch niet fout zitten? '3,000,000 VVD Fans Can't Be Wrong!' De macht van het getal. Dus is de afgodendienst aan de oneindige, exponentiële, nimmer ophoudende groei, aan de leugen dat de natuurlijke hulpbronnen onuitputtelijk zijn, de onwaarheid dat onze leefomgeving alle klappen die wij haar toedienen kan opvangen, voor velen onweerstaanbaar aantrekkelijk. De grootste misdaad van Nieuw Dom Rechts is dan, dat men daar beweert dat met de voorliggende plannen er fatsoenlijke zorg, onderwijs, volkshuisvesting, en andere levensnoodzakelijke voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Iedereen met een greintje inzicht weet dat dat niet zo is. Toch is blijkbaar opgemelde afgodendienst sterker - en daarom heeft het Bijbelse verhaal over de dans rond het Gouden Kalf niets aan actualiteit ingeboet. Niet voor niets was het niet Mozes (die moeizaam sprak, en twijfelde), die die dans mogelijk maakte, maar Aäron, rap van tong, uitstekend 'salesman', om het zo maar eens te zeggen. En die dans, zo weten wij, liep zéér slecht af voor de Israëlieten. Samenvattend en concluderend: eerlijk duurt het langst, en het kaartenhuis van Nieuw Dom Rechts is gedoemd om in te storten. Niet eens zozeer omdat ikzelf dat graag zie (wat ik doe, uiteraard), maar omdat het altijd zo gaat. Als die collaps niet anno 2012/2013 vorm gaat krijgen, dan gebeurt dat later. Dát het gebeuren zal, dat is zeker.

MrOoijer
MrOoijer12 sep. 2012 - 6:32

"Werkend Nederland verdient belastingverlaging." Dat draait de zaken om, in feite gaat het om lastenverzwaring voor niet-werkenden. Er zijn 9 miljoen werkenden, er zijn 0,5 miljoen geregistreerd werkloos en 0,25 miljoen die wel willen werken maar niet geregistreerd zijn. Er zijn ook nog 2,7 miljoen gepensioneerden. De VVD motiveert de maatregel met verwijzing naar niet-werkenden, eigenlijk dus die 0,75 miljoen - maar in feite verhoogt ze gewoon en vooral de belastingen voor 65+-ers. Het aardigheidje voor die 9 miljoen werkenden moet immers bij iemand vandaan komen. Of betalen die 9 miljoen een flink deel eigenlijk zelf? De uitwerking die de VVD geeft is onvolledig, maar het heeft er wel alle schijn van. Kortom - een loze en populistische kreet, of een lastenverzwaring voor de verkeerde groep.

rgeurtsen
rgeurtsen12 sep. 2012 - 6:32

Maar beste Theo, wat je ook kunt beweren over de VVD, ze kunnen ook heel goed bijdragen aan het verder ontmantelen van de christelijke erfenissen in de politiek en wetgeving. Daarvoor hebben ze mijn ongeremde steun.

JoopKlepzeikert
JoopKlepzeikert12 sep. 2012 - 6:32

Geachte heer Brand, u bent journalist en communicatieadviseur bij een waterschap. U bekent als journalist wel erg nadrukkelijk kleur en diskwalificeert uzelf daarmee als brenger van objectief nieuws met een hoog waarheidsgehalte. Gezien uw beroep als communicatieadviseur begrijp ik maar al te goed waarom uw politieke voorkeur ligt waar hij ligt; het afschaffen van de waterschappen is immers een broodnodige maatregel die echter op links de meeste kans loopt niet genomen te worden. Ik hoop echter van ganser harte dat het politieke landschap er na vandaag (12/9) dusdanig komt uit te zien dat er fors gesneden gaat worden in al die onzinnige, overbodige en inefficiënte overheidsorganen. Dit uit landsbelang en niet zoals in uw geval, uit verkapte persoonlijke belangen.

neutralist
neutralist12 sep. 2012 - 6:32

Zwak verhaal Theo, de pot verwijt de ketel. Dit hele stukje is zo populistisch als een PVV document.

Pieterhans
Pieterhans12 sep. 2012 - 6:32

Een goed verhaal Theo, ook je visie op de VVD deel ik. Of je er met jouw coalitie al bent, is natuurlijk de vraag als we de uitslag zien. Zeker GrLinks zal dan boven de huidige peilingen moet uitstijgen - anders gezegd we zullen moeten gaan inzien dat Jolande een enorme kracht heeft getoond de laatste weken en er ook gister weer stond met inzicht en kennis van zaken - maar de vraag is of net als Maarten van den Heuve londer jou op joop.nl bepleit, niet de SP er bij moet. Roemer is minder dogmatisch dan het lijkt. Dan is er zeker een meerderheid. Zie het genoemde artikel van Maarten vd Heuvel, waar ik vrij positief ook op reageerde. Dank overigens. Ik ga je website meer bekijken. Lieve groet. Hans Feddema

Stemvee
Stemvee12 sep. 2012 - 6:32

Wel grappig dat u een voormalig Amerikaans President citeert. Want Amerika is zoals u weet het meest kapitalistische land ter wereld. Het land waar mensen i.t.t. Nederland op heel veel vlakken (gezondheidszorg, onderwijs bv.) totaal geen gelijke kansen hebben. Een land dat veel minder geld (per hoofd) uitgeeft aan ontwikkelingshulp. Een land waarin veel van haar inwoners weinig tot niks van hun overheid moeten hebben. Meneer Brand u weet dondersgoed dat ook de VVD in dit land de gelijke kansen in onderwerpen zoals bijvoorbeeld Onderwijs en Gezondsheidszorg volledig ondersteunt en bevordert.

JanVG2
JanVG212 sep. 2012 - 6:32

wat een simplisme. Elke partij belooft van alles waarbij ze spelen op de economische positie van hun potentiële kiezers, op hun koopkracht. Het eigenbelang speelt bij iedereen bewust (en onbewust) een grote rol bij hun keuzes. Te doen alsof alleen de VVD dat doet is een demagogische uitspraak. Alle partijen hebben hun ideologieën, en die vertalen ze naar soundbites die kiezers overhalen op hen te stemmen omdat ze het bij HEN het beste zullen krijgen. Ze weten allemaal dondersgoed dat het daarna allemaal iets anders gaat lopen. (NB: zelfs in landen met een districtenstelsel zoals de UK zie je partijen de dag NA de verkiezingen hun `zoetjes' weer terugnemen en met het werkelijke beeld komen) In ons geval heeft Samsom heel moeilijk gedaan over samenwerking met deVVD, maar hij wist dondersgoed dat hij de volgende dag in onderhandelingen zou gaan en dat het meest nastrevenswaardige doel was en is SAMEN met de VVD regeren. Maar ja, dat zeggen trekt geen kiezers ... Hij belooft van alles terug te draaien uit de afgelopen jaren, maar ... omdat het financieel gedekt moet worden gaat dat in verreweg de meeste gevallen niet gebeuren. Dat weet hij!!, maar dat zegt hij niet want dat wil het eigenbelang van zijn potentiële kiezer niet horen. Datzelfde verhaal is voor elke partij en partijleider op te hangen. Al die hoogdravende retoriek waarbij de tegenpartij wordt zwartgemaakt lucht altijd even lekker op ... maar even later moet een politicus (die tenminste wil regeren) keihard het omgekeerde doen .. Het gekke is dat de kiezers er elke keer weer `intrappen'. Ze weten het! En toch lijken ze de retoriek te geloven. Het laat maar weer eens zien dat wij mensen - rechts links en in het midden - minder rationeel zijn dan we denken. Toch zou iets minder moddergooien van BEIDE kanten wellicht de politiek goed doen, juist omdat men per definitie tot elkaar veroordeeld is. Naarmate men de andere partij meer `zwart wegzet' wordt de geplande (!) ommedraai minder aanvaardbaar. Het risico dat men daarmee de status van de politiek nog verder naar beneden haalt neemt daartoe toe. Dus kritiseer de tegenpartij (in dit geval deVVD) maar verketter hem niet op een demagogische manier (zoals hierboven). Daar heeft op de langere termijn namelijk niemand iets aan .. behalve een type als GW.

eeweew
eeweew12 sep. 2012 - 6:32

En Nederland heeft het nog steeds niet door. Dit systeem werkt niet meer.

1 Reactie
Jiskefet47
Jiskefet4712 sep. 2012 - 6:32

Jawel hoor! Richting afgrond.

JoopSchouten
JoopSchouten12 sep. 2012 - 6:32

Ik mis de SP als 'constructieve sociale partij' in dit verhaal.

1 Reactie
Janssen3
Janssen312 sep. 2012 - 6:32

Zo worden ze alleen gezien door de eigen aanhang Joop...

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2012 - 6:32

Weinig objectief artikel, volgens mij heeft de schrijver gewoon een persoonlijke hekel aan de vvd/Rutte. Dat mag, maar inhoudelijk vindt ik het maar erg mager, het zoveelste anti-Rutte propaganda artikel op joop.nl.

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch12 sep. 2012 - 6:32

I.p.v. af te geven op de auteur, zou je je een stuk geloofwaardiger maken als je zijn analyse zou weerleggen

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2012 - 6:32

"Dat gaat ten koste van mensen die door pech of sociale achterstanden aan het kortste eind trekken". Tekenend is dan weer dat, om het quasi-sociale plaatje overeind te houden, de honderdduizenden profiteurs die te beroerd zijn om ook maar een vinger uit te stekken ten dienste van het algemeen belang, simpelweg niet genoemd worden. Wat meneer Brand met de zogenaamde positieve vrijheid bedoelt terwijl er een leger ambtenaren je leven lang in je nek loopt te hijgen is mij een raadsel. Het is maar wat je prettig vindt, een door de Staat georganiseerde en geregelde maatschappij die elke vorm van initiatief en zelfontplooiing direct begraaft onder een loodzware last van regeltjes en voorschriften. Het waardeoordeel van meneer Brand, dat meneer Rutte demagogische neigingen zou vertonen, zegt mij wel iets over zijn onvermogen karakters op de juiste wijze te schatten. De lichaamstaal en de manier van uiten van meneer Rutte en bijvoorbeeld meneer Samsom laat precies het tegenovergestelde zien. Mijn vrouw heeft daar ook wel een neus voor, haar oordeel: ..... "Een verstandige fatsoenlijke vent die Mark Rutte maar die Samsom vind ik een drammerige griezel".

2 Reacties
Candide2
Candide212 sep. 2012 - 6:32

'Tekenend is dan weer dat, om het quasi-sociale plaatje overeind te houden, de honderdduizenden profiteurs die te beroerd zijn om ook maar een vinger uit te stekken ten dienste van het algemeen belang, simpelweg niet genoemd worden.' Wat leeft u toch in een vreselijk land en wat bent u toch onbegrepen, kwaadaardige aansteller.

nonelectibus
nonelectibus12 sep. 2012 - 6:32

Nou, dan hoop ik voor jou dat het oordeelsvermogen van jouw vrouw alleen bij derden zo faliekant de plank misslaat.

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2012 - 6:32

"Op 24 januari 1948 werd in Amsterdam de VVD opgericht." Uit onvrede voor de te linkse koers van de pvda, die is ontstaan uit SDAP, VDB en CDU. Met name de VDB'ers waren ontevreden. Ook mannen van naam, zoals Drees hebben de pvda de rug toegekeerd. Dus dan kan je wel heel kinderachtig woordspelletjes doen met de letters VVD, maar als je tot dat niveau wil dalen dan kan je er van de pvda ook een flink aantal maken. Die overigens de waarheid behoorlijk raken..

1 Reactie
seniorg
seniorg12 sep. 2012 - 6:32

Dat doet weinig af aan de constatering dat de VVD, verre van een liberaal antwoord op de sociaal-democratie te zijn, is doorgeschoten naar een materialistisch, reactionair conservatisme. Een zeer egocentrische, angelsaksische variant. En dat is in die omvang in de Nederlandse politieke verhoudingen betrekkelijk nieuw. Zeker het ideologische aspect van de VVD-nieuwe stijl (met een sterk libertair, anti-overheids geluid) is in de Nederlandse politiek geen gemeengoed. De rechtse partijen die we zo hebben gehad sinds de oorlog, waren geen van alle onversneden conservatief. Zelfs niet de Boeren Partij niet en al helemaal niet DS70. Dat Drees begin jaren '70 zijn zoon volgde naar DS 70 heeft weinig te maken met de linkse koers van de partij in de jaren '40 lijkt me (ook rekenkundig, langs de tijdlijn, een wonderlijke constatering , maar dit terzijde).

willemdeonttovernaar
willemdeonttovernaar12 sep. 2012 - 6:32

Heer Brand, Een ijzersterke analyse. Liberalisme is zo langzamerhand de meest verkrachte term in Nerderland, sinds Hans Wiegel het roer overnam bij de VVD (zijn recente liefdesverklaring aan zelfbenoemd conservatief geweten en feitenverdraaier Thierry Baudet gelezen?). Vooral aandacht en bescherming voor wie het maakt, mensen die het niet redden waar mogelijk te kijk zetten als luie subsidieverteerders en gelukzoekers (wat is daar trouwens op tegen, het staat zelfs in de Amerikaanse grondwet, de pursuit of happiness), directe belangenbehartiging en bescherming van roofkapitalisten (die, zoals Theo Maasseen zo fijntjes tegen Rutte opmerkte, waarschijnlijk allemaal op deze club stemmen), geen aandacht voor milieu sinds de nog redelijk echte liberaal Nijpels het veld moest ruimten, ontkennen van de overweldigende en beangstigende wetenschappelijke feiten rond klimaatverandering om big oil en consorten te vriend te houden en in het gevlei komen door de Nederlandse burger 1 minuut en 38 seconden tijdswinst te bieden bij het gebruik van de Afsluitdijk. Eigenlijk vind ik de VVD nog een graadje erger dan de PVV. Die laatste komt er tenminste voor uit dat het opkomt voor kortzichtig eigenbelang van boze blanke mensen, die inderdaad redelijk in de verdrukking (denken) te zitten. De VVD camoufleert de werkelijk bedoelingen - vergroting van inkomensverschillen en negatieve vrijheidsbeleving - door het veelvuldig verkrachten van de term liberalisme waar de term neoliberalisme op zijn plaats zou zijn. En wie het verschil daartussen wil weten, leze het boek 'De utopie van de vrije markt' van Hans Achterhuis. Ik acht de VVD een opportunistisch clubje, waarvan leider Rutte de absolute verpersoonlijking is. Meehuilen met Paars toen daar zijn belangen lagen, meehuilen met de GBL toen het tij keerde. De VVD is geen politieke partij maar een op macht gerichte marketingorganisatie die zich onverkort en voortdurend aanpast aan wat de borreltafel als topics beschouwt. Enige vorm van liberale ruggengraat (contradictio in terminus?) is bij deze club niet te vinden.

2 Reacties
Stemvee
Stemvee12 sep. 2012 - 6:32

@Gelukzoekers: Ik dacht dat Links Nederland allang af was van de naive houding jegens immigranten (vooral Noord Afrikaanse jonge mannen) die Europa overspoelen. Zelfs D.Samson gaf dit toe in het Tv debat met Rutte.

Stemvee
Stemvee12 sep. 2012 - 6:32

@pursuit of happiness Tja, gaat u maar eens vragen wat al die Mexicanen, die graag de grens met de VS overgaan, vinden van dit recht van deze zogenaamde "Pursuit of hapiness". Meneer de Onttovernaar: u winkelt met uw mening/feiten selectief, over populistisch gesproken. En het feit dat u Theo Maassen in het "debat" met onze Premier serieus neemt maakt uw betoog er niet veel sterker op (understatement is te zwak uitgedrukt).

rbakels
rbakels12 sep. 2012 - 6:32

Er zijn nog sprekender voorbeelden. De VVD wil bijvoorbeeld de rechter de mogelijkheid ontnemen te toetsen aan verdragen. Het lijkt een detail, maar als je het internationale recht begrijpt is dit niets minder dan een soort Ermächtigungsgesetz, u weet wel, van de nazi's in 1933. Ook wil de VVD criminelen meedogenloos aanpakken - wat alleen maar averechts kan werken. De VVD-overwinning heeft een heel bittere bijsmaak. Van veel te veel "Wilders in de Wijn". De VVD heeft haar eigen liberalisme verloochend omwille van de macht. Ik hoop dat Samsom de VVD bij de les houdt!

1 Reactie
Stemvee
Stemvee12 sep. 2012 - 6:32

Toe maar; Nazi's en VVD in een adem. Gelijk aan bovenstaande opiniestuk: weinig stijlvol en een zwakke analyse.