Joop

Volg je politieke hart, niet de politieke marketeer

  •  
23-11-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
16380861168_ee173305f3_k

© Cc-foto: Patrick Rasenberg

Wanneer de politiek is vervallen tot marketing verdwijnt de ziel uit de politiek en is het einde van de ‘ideeënstrijd’ ingeluid
De kop is eraf. In 14 gemeenten, die per 1 januari gereduceerd worden tot 6 gemeenten, vonden op 22 november vervroegde gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het officieuze begin van een nieuw politiek seizoen van verkiezingscampagnes. En ik ben dol op verkiezingscampagnes. Zelf mocht ik als kandidaat-volksvertegenwoordiger aan twee verkiezingen deelnemen en ik heb twee keer enorm genoten. Hoogtepunt in elke campagne: het onverwachts overtuigen van een kiezer die op basis van allerlei rationele doelgroepmodellen in theorie nooit overtuigd had kunnen worden. Kiezers staan open voor oprechte politici die spreken vanuit hun hart, enthousiast praten over idealen en dromen van een betere wereld. Maar zulke politici lijken haast een uitstervend ras, aangezien ze langzaam maar zeker bedreigd worden door de opkomende groep ‘politieke marketeers’. Wanneer de politiek is vervallen tot marketing verdwijnt de ziel uit de politiek en is het einde van de ‘ideeënstrijd’ ingeluid. Maar het is nog niet te laat.
Electoraat brede volkspartijen op drift Het electoraat is echter al langere tijd op drift. Loyaliteit van kiezers aan politieke partijen is ver te zoeken; per verkiezingen maken kiezers opnieuw hun afweging en behaalde resultaten uit het verleden bieden dan ook geen garantie voor de politieke toekomst. En hoe gaan traditionele brede volkspartijen als het CDA, PvdA en de VVD hiermee om? Door zich vast te klampen aan de laatste zekerheden in een onzekere, politieke wereld. De harde kern en electorale basis van elke brede volkspartij vormt voortaan de primaire doelgroep van een politieke partij en is dan ook het centrale doelwit van verkiezingscampagnes. Ongekend verfijnde en ingezoomde campagnes, zowel ‘offline’ als ‘online’, zijn niet meer weer weg te denken in de politieke campagneteams. Ook wel ‘micro targeting’ genoemd. Op basis van zoveel mogelijk informatie over kiezers, kan een partij haar campagne op maat en doelgericht verzorgen.
Marketingtechnisch hokjesdenken De keerzijde is dat Nederlanders aan de hand van hun gedrag vakkundig gedecimeerd worden tot stereotype Nederlanders uit specifieke (sub)groepen. Verschillende marketing- en onderzoeksbureaus hebben zich om commerciële redenen slim gespecialiseerd om politieke partijen daarbij een handje te helpen. Terwijl individuen zich anno 2017 kapot vechten om het deterministische hokjesdenken te verlaten, stoppen politieke marketeers diezelfde individuen er weer even hard weer in. Doelgroepen- en sociologische segmentatiemodellen plaatsen kiezers in hokjes als ‘traditionele burgerij’, ‘postmoderne hedonisten’ of ‘nieuwe conservatieven’. Door te weten waar deze groepen winkelen, wat ze lezen, welke websites ze bezoeken en welke tv-programma’s ze bekijken, worden politieke campagnes haarfijn en doelgericht ingericht. Waarom zou je je campagne voor het hele volk inzetten als je je politieke boodschap aan ‘Traditionele Truus’, ‘Conservatieve Chris’ of ‘Postmoderne Pieter’ kunt slijten? Zie hier de reden waarom een brede volkspartij als de mijne zich nauwelijks nog vertoont in multiculturele winkelcentra, moskeeën of kleurrijke buurthuizen. De marketeers sluiten kans van electoraal slagen bij hen uit en adviseren politici dan ook om deze Nederlanders te mijden als de pest.
Vasthouden aan idealen voor het algemeen belang Ik verzet me als zelfbenoemde idealist hevig tegen deze erosie van de Nederlandse politiek. Politiek – en dus ook politieke campagnes – is geen marketing, maar een oprechte manier om maatschappelijke problemen vanuit ideologische overtuigingen op te lossen. Niet uit politiek eigenbelang, maar in het algemeen belang. Mijn grootste kritiek op de groeiende macht van politieke marketing is dat ze specifieke doelgroepen insluit en daarmee per definitie grote groepen kiezers uitsluit. Dat kan niet de bedoeling zijn van een partij als de mijne. Een partij die in 1980 is opgericht om naar christendemocratisch ideaal alle Nederlanders te vertegenwoordigen en niet slechts de witte middeninkomens met een hbo-opleiding of hoger in middelgrote provinciale gemeenten. Ik roep leden van politieke partijen die in de komende maanden campagnes voorbereiden dan ook op om hun ideologische hart te laten spreken in plaats van politieke marketeers na te praten en blind te volgen. Vanuit je inhoudelijke boodschap en met bezieling met kiezers in contact komen die je anders nooit zou spreken, hen overtuigen van je idealen en dan eerlijk hun stem verdienen. Dat doet de electorale overwinning op 21 maart pas écht lekker smaken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

Uitgekleed
Uitgekleed24 nov. 2017 - 13:49

Heel juist maaar: D66 Rotterdam zet raadslid uit fractie na kritiek, college verliest meerderheid

1 Reactie
johannn2
johannn225 nov. 2017 - 20:40

Uit, Op basis van welke kritiek dan? Dan kunnen we het inhóudelijk beoordelen. Dat is ook wat in ht artikel wordt betoogd. Jouw argumentatie líjkt nu puur rekenkundig te zijn en wars van enige inhoudelijkheid. .

Sonic2
Sonic223 nov. 2017 - 20:35

Ik vind je politieke hart volgen op zich niet zo verkeerd. Het is wat mij betreft echter zakelijker. Als je als politieke partij wil slagen dan moet je meer beseffen dat je door de kiezers in het zadel bent geholpen. Door de kiezer zit je waar je zit en daardoor kan je je hypotheek betalen. Ik mis dat af en toe bij vooral de PvdA en het CDA. Samsom hield een zeer idealistische verhaal, terwijl zijn achterban vooral lagere huren, hogere uitkeringen, meer investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid wilde. Idealisme is opzich wel prima, maar aan puur idealisten hebben we nu eenmaal niets. Je kunt voor 80 a 90 % goede plannen hebben, maar het is de bedoeling dat die in de praktijk komen. Wanneer hoor je SP en PVV nu over VVD, CDA of PvdA in de positieve zin? Dat ze zoveel van de PVV en SP hebben overgenomen? D66 en CU( in ieder geval) zouden meteen een streep moeten trekken door de hele aanpak van de arbeidsgehandicapten en de korting op de Wajong. Ook zal de bezuiniging op de huurtoeslag moeten worden terug gedraaid. We moeten af van de stunts van partijen zoals PVV, FvD, SP, DENK en ook 50 Plus. Partijen die alleen maar schreeuwen om aandacht en alleen maar elke Zondag reikhalzend uitkijken naar Maurice de Hond. Ik wil er aan toevoegen dat oude volkspartijen zoals CDA en PvdA naar mijn mening nog wel een tijdje zullen bestaan. Er zal voor die partijen altijd wel een soort van electoraat bestaan. Zelfs in rampjaren cirkelen PvdA en CDA nog altijd rond de 9 a 13 zetels. De PvdA zal ook de komende jaren weer een opleving gaan beleven. Het CDA zal iets naar beneden gaan. Ik vind dat hele gezonde ontwikkelingen binnen een democratie. CDA en PvdA moeten nu echt voor de zetels knokken en dat is zeer vitaal voor een democratie. Die zetels moet je eerlijk verdienen en als je goede prestaties levert, moet dat beloond worden. Als dat niet het geval is dan wordt je afgestraft.

1 Reactie
Paddy3
Paddy324 nov. 2017 - 9:16

Dat vind ik juist ook de sterkte van ons systeem. Beter dan een tweepartijenstelsel zoals in de VS. Als in Nederland te veel af gaat wijken van je standpunt, heb je alternatieven. Bijvoorbeeld als het PvdA te veel naar het midden opschuift, dan kun je kiezen voor de SP of Gr. Links, etc. Dat formeren daardoor afentoe lastig wordt, dat is in dan maar zo. Betekent dat partijen op zoek moeten naar het compromis, waardoor de scherpe kantjes uit programma's worden gehaald. We krijgen dus geen 100% VVD beleid, of PvdA of SP. Wat ik prima vind.

Doen in Oskerd
Doen in Oskerd23 nov. 2017 - 13:21

Het beginsel van het CDA is gebaseerd op het geloof in een soort van opperwezen. En dan bent u bij mij aan het verkeerde adres. Het standpunt van uw partij m.b.t. de bioindustrie is mij zelf een doorn in het oog en strookt i.m.h.o. niet met de waarden zoals in uw heilige boek beschreven. Toch moedig dat u op dit anti-confessionele platform uw mening heeft gegeven.

2 Reacties
adriek
adriek23 nov. 2017 - 17:00

Volgens vele uitleggers van de huidige uitgave van het heilige sprookjesboek heeft de mens het recht gekregen om over de dieren de beschikken. Zij vertalen dat als mogen ze met dieren omgaan zoals het hen goeddunkt. Dieren hebben tenslotte - volgens die uitleggers - geen ziel en geen gevoelens.

Paddy3
Paddy324 nov. 2017 - 9:09

@AdrieK, niet helemaal waar. De Bijbel heeft het over goed rentmeesterschap. Dus ja, wij beschikken over dieren, maar dat betekent niet dat mishandeling of onnodig laten lijden is toegestaan. In de Bijbel worden wel degelijk gevoelens toegekend aan dieren.

Cliff Clavin
Cliff Clavin23 nov. 2017 - 12:28

Prima verhaal van Dave Ensberg-Kleijkers - ik sluit me er graag bij aan. In een vergelijkbare context sprak ik me eerder hier uit tegen het voornemen van de PvdA (althans: de verkiezingskundige "expertise-branch" van deze hoogtechnologische partij) om met fijnmazige doelgroepdefinities en gepersonaliseerde benaderingen van de stemmende consumenten naar IT-gedreven electorale topsuccessen toe te gaan werken. Politiek is geen produkt, en ze wordt ook niet geconsumeerd. Politiek en economie gaan over mensen. En geen twee mensen op de wereld zijn precies hetzelfde. Hoe meer eigenschappen van een mens je gaat meten, en hoe meer data je zo verzamelt, hoe minder je gaat begrijpen en aanvoelen van zowel de individuele mens, als een groep mensen. Dat is alleen maar moderne, overbodige, en ontstellend dure waanzin, die zich tegen je gaat keren. Want zowel Henk en Ingrid, als Roderick en Salomé, die hebben een prima bullshit-detector. Dit is mijn officiële waarschuwing aan de PvdA, maar ook aan de SP en GL. Gratis, met liefde opgesteld, en tot genoegen afgerond.

Bbados
Bbados23 nov. 2017 - 12:11

"De keerzijde is dat Nederlanders aan de hand van hun gedrag vakkundig gedecimeerd worden tot stereotype Nederlanders uit specifieke (sub)groepen. Terwijl individuen zich anno 2017 kapot vechten om het deterministische hokjesdenken te verlaten, stoppen politieke marketeers diezelfde individuen er weer even hard weer in." Het is toch zeker zo dat Nederlanders zichzelf in hokjes stoppen?! "Politiek – en dus ook politieke campagnes – is geen marketing, maar een oprechte manier om maatschappelijke problemen vanuit ideologische overtuigingen op te lossen." En hoe denkt u deze ideologische overtuiging op een heldere manier, zonder ruis bij de mensen te krijgen die bereid zijn te luisteren? Juist, dankzij Marketing. Of stelt u voor om met een megafoon op een willekeurige plek in een willekeurige wijk in Nederland te gaan staan op een willekeurig tijdstip? Alsof DENK op een dinsdagochtend iets te zoeken heeft in het Gooi! Nee, politiek is geen Marketing, maar kan niet zónder!

WillemdeGroot
WillemdeGroot23 nov. 2017 - 12:09

Niets nieuws wat Dave hier poneert. Voorbeelden te over van politici die zich als marketeer (vul in: populist) opstellen. Van Wiegel tot Wilders, van Fortuyn tot Baudet en van Bleker tot Buma, allemaal politici die het minder om de inhoud, maar meer om de vorm, de toon, de politieke platvloersheid ging en gaat: het domme volk overtuigen met luchtledigheid. Sommigen tonen bij doorvragen (een bijkans verdwenen journalistieke vaardigheid) aan geen idee van idealen en visie te hebben, terwijl anderen op quasi-intellectuele toon diezelfde luchtledigheid verpakken als sinterklaascadeautje. Ja, ja, Dave heeft nog veel missiewerk te verzetten binnen zijn partij, het CDA. Een voorbeeld, bij monde van Van Haersma Buma, van datgene waar Dave zich, terecht, tegen afzet.

1 Reactie
Paddy3
Paddy324 nov. 2017 - 9:17

Je vergeet Roemer, Klaver en Asscher op te nemen in je lijstje.

JohnVKR
JohnVKR23 nov. 2017 - 11:14

''Zie hier de reden waarom een brede volkspartij als de mijne zich nauwelijks nog vertoont in multiculturele winkelcentra, moskeeën of kleurrijke buurthuizen.' Met een xenofobische partijleider als Buma zal daar ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen verandering in komen. Maar er komt een moment dat het CDA zich ook weer op biculturele Nederlanders zal gaan richten. Gezien de snelle demografische veranderingen zullen ze wel moeten. Zelfs het Franse Front National heeft een paar jaar geleden een aparte brochure vervaardigd om moslims in de banlieues van Parijs over te halen op het FN te stemmen. Ze moeten wel, willen ze in Parijs enige voet aan de grond krijgen. Als het CDA op de lange termijn als politieke beweging wil overleven, zullen ze ooit de stap moeten maken om ook politiek te bedrijven ten faveure van biculturele Nederlanders. Tegen die tijd zal de xenofobische Buma gelukkig al lang van het toneel zijn verdwenen. Een nieuwe leider, nieuwe kansen.