Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Johan Remkes presenteert stikstofconclusie

Uitstoot boeren-grootvervuilers 'beëindigen' en 'voorlopig' vasthouden aan 2030
Joop

Voer een theorie-examen in om te mogen stemmen

  •  
01-04-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
166 keer bekeken
  •  
3599361819_1de64697d2_z
"Het feit dat eenieder persoon het stemrecht heeft vanaf de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar, betekent impliciet dat we allemaal capabel genoeg zijn om te kunnen stemmen. Maar zijn we dat eigenlijk wel allemaal?"
Nadat de exitpoll ons een winnende VVD liet aanschouwen, bezigde Mark Rutte een voor het volk geruststellende retoriek: dat Nederland ‘ho’ heeft gezegd tegen het ‘verkeerde soort populisme’. Echter, als men feitelijk naar de verkiezingsuitslag kijkt, constateren we dat het verkeerde soort populisme wat Rutte intendeerde, namelijk de PVV, met 5 zetels is gegroeid tot maar liefst 20 zetels. De hypothese dat het ‘verkeerde soort populisme’ is ingedamd kan men dus wel verwerpen.
Het gevolg van een alsmaar groter wordend populistisch electoraat, is een politiek die een soort semi-rechtspopulisme gaat bezigen. Een politiek waarin politici zich tijdens de verkiezingsstrijd in het migratie- en islamdebat door electorale overwegingen laten verleiden tot het maken van kwalijke en verwerpelijke uitspraken om dergelijke stemmers voor zich te winnen. Opde lange termijn zal een partij als de PVV mogelijkerwijs wel als grootste uit de bus komen.
Met de opkomst van het hedendaagse rechtspopulisme, zijn de anomalieën van ons democratisch kiesstelsel onmiskenbaar naar boven komen drijven. Het feit dat eenieder het stemrecht heeft vanaf de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar, betekent impliciet dat we allemaal capabel genoeg zijn om te kunnen stemmen. Maar zijn we dat eigenlijk wel allemaal?
Als we ons hierover buigen dan kunnen we wel stellen van niet. Allereerst, moeten we ons afvragen of de doorsnee burger wel de absoluut voltallige politieke kennis heeft van de verschillende politieke grondslagen om tot een juiste keuze te komen. Ik vraag me stellig af of John en Anita, Henk en Ingrid maar ook Fatima en Ali wel weten wat de verschillende (mainstream) politieke ideologieën zijn en welke basisprincipes er onder gestoeld kunnen worden van links tot rechts; socialisme, sociaal democratie, christen democratie, neo liberalisme, klassiek liberalisme, libertarisme en uiteraard niet te vergeten het fascisme.
Dit impediment kan men tackelen door een bindende toetsing in te voeren waarbij burgers een verplicht een theorie-examen ondergaan (over de verschillende politieke ideologieën) zoals je bij het CBR je theorie dient te halen met de kennis die je in je theorieboek tot je hebt moeten nemen. Oftewel, een politiek rijbewijs.
Aanvullend hierop, dienen we ons ook te buigen over het intelligentie- en emotionele niveau van onze medemens. Haalt iedere stemgerechtigde wel de ‘normaalwaarde’ ?
Uiteraard betekent dit niet dat alle PVV stemmers op politiek, intellectueel, of emotioneel niveau onder doen voor hun medemens. Immers is de groepering die, kijkend naar de VVD, puur uit zijn of haar teleurstelling heeft gehandeld ook groot. De teleurstelling in establishment partijen als de VVD valt ook tot op zekere hoogte te bevatten, wanneer we kijken naar het uitgevoerde sociaal-economisch beleid onder Rutte. Echter kunnen we ons afvragen of je je als PVV’er dan niet beter thuis voelt bij een linkse partij als de SP. Daar waar Wilders voor een onhaalbare sociaal economische agenda staat, komt de SP oprecht oplossingsgericht in opstand tegen de afbraak van de verzorgingsstaat. Bij dit laatste valt natuurlijk ook wel weer te betwijfelen of de PVV wel echt dusdanig sociaal economisch is ingesteld. Het was immers Wilders, met een rijk VVD verleden in zijn CV, die zijn sociaal-economische agenda liet ‘verorberen’ door met Rutte in zee te gaan onder een gedoogconstructie.
Het is zeker niet enkel het electoraat van de PVV dat baat kan hebben bij een dergelijk politiek rijbewijs. Rutte heeft namelijk in de afgelopen verkiezingen ook ongetwijfeld Jan Modaal weer over de brug gekregen om op de VVD te stemmen.
Bij het invoeren van een dergelijk politiek rijbewijs kan men stellen dat stemmen alleen is weggelegd zou zijn voor de politieke elite. Echter, indien men een dergelijk ‘theorie-examen’ zodanig inricht dat het haalbaar is door onder andere een ongelimiteerd aantal herkansingen (zodat werkelijk iedereen kan slagen), zijn dergelijke kwesties te overzien. Door ons kiesstelsel dusdanig in te richten door het met ‘moeite’ via rechtswege te verdienen om te stemmen, wordt stemmen in die zin een veel bedachtzamer proces en kan men zo ook nog eens emotionele stemmers van bepaalde ‘enge’ politieke partijen tot inkeer laten komen als men over de ‘juiste bagage’ beschikt. Dit is natuurlijk een zeer gewaagde onderneming, maar wel iets waar we ons als maatschappij over dienen te buigen als we de potentiële gevaren van het rechtspopulisme willen beperken en indien we gewoonweg de kiezer de voor hem of haar juiste keuze willen laten maken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (137)

mjansen2
mjansen24 apr. 2017 - 6:24

Ik vind het wel een goed idee. En dan ook een soort ""theorieexamen" voor onze volksvertegenwoordigers. En de eis dat alleen democratisch georganiseerde partijen worden toegelaten.

KnorretjeBig
KnorretjeBig3 apr. 2017 - 10:59

@Can Arslan "Als een relatief groot deel vd bevolking politiek analfabeet blijft, zijn de gevolgen vroeg of laat niet te overzien. Kijk maar naar het democratische Turkije, naar het regime en de Erdogan aanhangers." U wilt dus de democratie afschaffen om te voorkomen dat in de toekomst de democratie zou kunnen worden afgeschaft.

2 Reacties
johannn2
johannn23 apr. 2017 - 14:01

Het doet me een beetje denken aan de heer Geert W. , die de Verlichting wil redden door het Licht uit te doen. .

Sylvester2
Sylvester23 apr. 2017 - 16:22

@KnorretjeBig Nee, niet het eerste wel het tweede. Het streven is juist een egalitair systeem, waarin iedereen een politiek bewuste 'ratio' tot zijn beschikking heeft (stemmen wat echt bij je past). Een stem die niet dusdanig is gefundeerd, is tegelijkertijd een stem tegen de democratie. Zie het als een burgerplicht (het behalen van zo'n examen) net zoals men in Amerika verplicht juryrechtspraak kent en we in Nederland ooit dienstplicht hadden. Uiteraard is het geen wondermiddel, maar wel een stap naar de goede richting. Over de inrichting van een dergelijk systeem dient uiteraard wel goed nagedacht te worden. PS De titel van het opiniestuk is aangepast door de redactie.

johannn2
johannn23 apr. 2017 - 8:29

Een soort inburgeringsexamen dus. Alleen mensen die voldoende geïntegreerd zijn kunnen worden toegelaten tot een volwaardig Nederlanderschap. .

2 Reacties
Minoes2
Minoes23 apr. 2017 - 10:20

Zullen we dat dan maar afnemen bij geboorte?

johannn2
johannn23 apr. 2017 - 13:51

Minoes, Lijkt me een minder geschikt moment. Tegen hun meerderjarigheid lijkt me geschikter. Het inburgeringsexamen als criterium voor volwassen staatsburgerschap is al een wettelijke figuur, zij het nog beperkt in toepassing. Maar het geeft zeker een handvat voor bredere toepassing. Dat zou de toepassing ervan ook tot een minder willekeurige maken, wat ons Grondrecht toch bepaalt: geen rechtsvormen die alleen selecte groepen beperken. .

Minoes2
Minoes23 apr. 2017 - 7:49

Zoals ik eerder schreef; Een wereldvreemd idee maar dat kwam niet aan. Hiermee werp je de eerste steen in de vijver van de anti-democraat. Gaan we terug naar een paar eeuwen geleden? Mogen mensen weer horigen worden? Ik vind het bijna net zo eng als het gedachtegoed van Geert Wilders.

1 Reactie
Brigitte66
Brigitte663 apr. 2017 - 9:47

Het is pas ondemocratisch als de menigte dom wordt gehouden. Mensen politieke kennis verschaffen zodat ze een betere keuze voor zichzelf kunnen maken, is alleen maar beter voor een democratie. Je hebt per slot van rekening niks aan een democratie als mensen niet onderbouwd gaan stemmen, en dat zie ik om mij heen toch vrij veel gebeuren. Alleen moet er wel goed nagedacht worden hoe je zoiets inricht, zodat iedereen kan stemmen.

Django3
Django33 apr. 2017 - 7:26

Mensen die de democratie willen beperken tbv een exclusief groepje gelijkgestemden zouden bij zo'n examen als eerste moeten af vallen. Dat spreekt voor zich.. En geen mogelijkheid tot herexamen natuurlijk.

frankie48
frankie483 apr. 2017 - 6:35

Aan deze handelaar zou ik dan de volgende vraag willen stellen zodat ik kan weten bij de toets welke ideologische stroming verantwoordelijk is voor deze maatschappelijke wanprestatie om dat hij bijdraagt aan een ongelijke behandeling op een vrije woningmarkt voor koopwoningen. De vraag: een belastingvrije schenking door vermogende bij de aanschaf van een koophuis bij bekende dat komt voort uit het ideologische gedachtegoed van? 1 socialisme, 2 sociaal democratie, 3 christen democratie, 4 Neo liberalisme, 5 het klassiek liberalisme, 6 libertarisme, of 7 het fascisme.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus3 apr. 2017 - 6:04

> Met de opkomst van het hedendaagse rechtspopulisme, zijn de anomalieën van ons democratisch kiesstelsel onmiskenbaar naar boven komen drijven. Wat doet Links als er een ongewenste uitkomt is? Accepteren? Komt het inzicht bovendrijven - misschien zijn er mensen die er anders over denken dat wij? Nee, natuurlijk niet! Met regressieve ideetjes moet er een "juiste" uitkomt komen. Redelijke mensen stemmen Links. De PVV is denk ik populistisch. Daar ben ik het mee eens. Maar GroenLinks en SP vind ik allebei ook populistisch. Henk Krol ook. En de reguliere partijen zie ik eigenlijk weinig onderscheid in. Er is denk ik een probleem met ons huidige politieke systeem, maar de oplossingsrichting van de heer Arslan vind ik erg slecht. Namelijk niet politiek neutraal, heel erg gericht op 1 gewenste uitkomst en met ook een berg aan praktische problemen - wie moet dat examen gaan maken, wie moet de definities van links, rechts, progressief, conservatief gaan maken? Wie moet opleidingen gaan verzorgen? Is er een ondergrens aan het percentage van mensen die hun stemexamen halen? Wat als er nieuwe partijen bijkomen? Moet iedereen zijn examen dan overnieuw doen? Als je 1X geslaagd bent, is het dan levenslang geldig? Kortom - ik vind het luchtfietserij. Een veel accurater verhaal heeft Thierry Baudet gegeven - dat is de ideologische uitruil die op dit moment plaats vindt bij de formatie. Jessias zal heus wel wat binnenhalen, maar voor de rest moet hij dan 4 jaar lang maatregelen verdedigen waar hij niet achter staat. Omgekeerd ook bij de VVD - ik zou erg voor een kleinere overheid zijn, de VVD in theorie ook. Maar die overheid groeit en groeit. De ideeen van Baudet - laat de huidige kamer zich uitspreken over de belangrijkste onderwerpen van dit moment, en geef dat als input mee aan een nieuw te vormen kabinet. Zullen ook genoeg haken en ogen aan zitten. Maar dat vind ik een veel betere vernieuwende gedachte dan het regressief "progressieve" idee om de democratie, het stemproces elitairder te maken, opdat er een hoger aandeel linkse stemmen uitkomt.

lgpdalmolen
lgpdalmolen3 apr. 2017 - 0:51

Sommige momenten droom ik ook wel eens van herinvoering van het census-kiesrecht, zodat alleen netto belastingbetalers nog stemrecht hebben. Er is hier in dit land een grote groep mensen die heel "solidair" over het geld van anderen beschikt en derhalve bij hun politieke stellingname nooit hoeven na te denken over de kosten van hun plannen. Een ander betaalt wel, via de belasting.

3 Reacties
Robbie3
Robbie33 apr. 2017 - 6:14

Helemaal mee eens!

Cliff Clavin
Cliff Clavin3 apr. 2017 - 11:59

@ Igpdalmolen & Robbie - soms geven mensen zo een onthutsend en onthullend inkijkje in hun verdorven ziel, dat is niet te geloven. Jullie doen dat. In jullie wereld zouden dus mensen zonder werk, invaliden, en ouden van dagen zonder aanvullende voorzieningen niet meer mogen stemmen? Zodat ze ook geen enkele mogelijkheid hebben om hun eigen situatie te verbeteren? Gôh. Sommige momenten droom ik ook wel eens van herinvoering van het censuskiesrecht, zodat alleen geestelijk gezonde oprechte democraten nog stemrecht hebben. Die maatregel zou jullie dan voor het leven uitsluiten van enige bezoek aan een stemlokaal.

Windowjan
Windowjan3 apr. 2017 - 16:51

Frank, Je zegt, ''Jullie doen dat.'' Even daarna doe jij precies hetzelfde. ''Sommige momenten droom ik ook wel eens van herinvoering van het censuskiesrecht, zodat alleen geestelijk gezonde oprechte democraten nog stemrecht hebben.'' Dus jouw stemrecht is bij deze ook niet bestaand. Of was het zo druk bij de AIVD dat je geest even niet helder was ;-).

rbakels
rbakels2 apr. 2017 - 22:45

De analyse is juist, de oplossing verkeerd. Voor de gemiddelde politici is het onvoorstelbaar dat veel Nederlanders niets van politiek begrijpen, niet alleen uit onkunde maar ook uit onwil. Soms hoor je ze wel eens zeggen dat ze de mensen meer bij de politiek willen betrekken. Maar ik denk dat veel Nederlanders daar helemaal geen zin in hebben. ofwel ze vertrouwen de overheid, of juist niet omdat ze denken toch geen invloed te hebben. Dat laatste is nog helemaal geen gekke gedachte want de marges voor een "verstandig beleid" zijn maar heel klein. daarom moet je verhalen van politici die "beloven" het heel anders te gaan aanpakken met een grote korrel zou nemen. De oplossing is volgens mij niet om de kiezer "op te leiden" laat staan te "examineren", maar om te zorgen dat hij begrijpelijk wordt geïnformeerd. Ik denk dat Thorbecke anderhalve eeuw geleden het probleem van de huidige politiek al zag aankomen toen hij zijn afschuw uitsprak tegen alleen al het idee van een beroepspoliticus. Die lijken tegenwoordig onvermijdelijk omdat het werk van een Kamerlid erg ingewikkeld is (geworden), maar dat komt volgens mij doordat de Kamerleden het werk van ambtenaren dunnetjes over aan het doen zijn, in plaats van namens het kiezersvolk kritische vragen te stellen. Ze volgen de benadering van slechte managers, die hun ondergeschikte het werk uit handen nemen als ze dat niet goed vinden gaan. De Kamerleden zijn daar allemaal heel druk mee, maar ontberen tegelijk elementaire vakkennis. Ik ben geen econoom, maar als ik de onzin hoor die ze debiteren over marktwerking krijg ik last van plaatsvervangende schaamte. Marktwerking is namelijk volstrekt onontkoombaar - maar het komt er op aan "marktfalen" te voorkomen, d.w.z. omstandigheden waarin "de onzichtbare hand" van de economie je van de wal in de sloot helpt. Politiek is niet allen onbegrijpelijk voor laag opgeleiden, maar ook voor hoer opgeleiden die de dynamiek van het bedrijfsleven gewend zijn. Voor hen gaat politieke besluitvorming tergend langzaam. Nu kun je zeggen dat politiek ook complexer is omdat daar tegengestelde belangen met elkaar moeten worden verzoend - maar hetzelfde geldt in de handel waar leveranciers te veel geld vragen als ze de kans krijgen, en afnemers te veel prestaties. Politici die roepen dat de ontwikkeling van de EU hun veel te hard gaat hebben kennelijk nooit een bedrijf van binnen gezien, want daar is het altijd opschieten geblazen omdat anders de concurrent dat wel doet. En op wereldschaal zullen de Chinezen ons inhalen en Europa tot openluchtmuseum degraderen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen2 apr. 2017 - 20:55

Ik bepaal wie geslaagd is.

JanVG2
JanVG22 apr. 2017 - 19:57

Als je mensen niet kunt overtuigen, en de kans bestaat dat je zelf aanhang verliest, dan ontneem je potentiële kiezers op ongewenste partijen gewoon het kiesrecht... Arslan is overigens niet de eerste die met dit soort schandalige ideeën komt https://www.trouw.nl/opinie/stemmen-eerst-examen-doen~af28177b/

Brigitte66
Brigitte662 apr. 2017 - 19:35

Ik vind het een goed voorstel. Juist doordat iedereen de politieke kennis krijgt toegereikt (waar het vaak aan schort) maak je stemmen democratischer en gelijkwaardiger. Niet iedereen heeft de kennis om tot het juiste stemgedrag te komen voor zichzelf. Demagogische ophitsers zoals Trump, Wilders, en Erdogan maken dankbaar gebruik van deze mensen die niet de politieke kennis/inzicht hebben. Door zo een systeem in te voeren, zullen mensen rationeler omgaan met hun stem (uitzonderingen daargelaten).

4 Reacties
LaBou
LaBou 3 apr. 2017 - 5:36

"Niet iedereen heeft de kennis om tot het juiste stemgedrag te komen voor zichzelf." Inderdaad. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen nog VVD of D66 stemmen terwijl ze zouden moeten weten dat zoiets een volkomen verkeerde keuze is.

Don Quichote
Don Quichote3 apr. 2017 - 6:24

En daarmee wil je dus voorkomen dat deze personen stemmen krijgen??!! Dan is het middel erger dan de kwaal

LaBou
LaBou 3 apr. 2017 - 21:03

Don Vito, ik neem aan dat je reageert op Brigitte66. Mocht je toch op mij reageren dan kan ik alleen zeggen dat ik de door mij genoemde mensen niet bepaald slim vind maar dat ik hun keuze (helaas) wel moet accepteren.

Don Quichote
Don Quichote4 apr. 2017 - 8:22

@Senior, ik reageerde op Brigitte 66. maar als antwoord op jouw reactie: ik begrijp de stem keuze van veel mensen niet, maar daar staat tegenover dat mijn stemkeuze weer tot onbegrip bij anderen kan leiden. (en nee, dat was niet PVV ... ;-) )

Jojan2
Jojan22 apr. 2017 - 16:21

Democratie is van het begin af aan en door de tijd heen sterk afhankelijk van demagogie, zowel in Europa als in de VS gaat het altijd gepaard met agitatie van demagogen. In feit is elke politicus die aandacht wil krijgen afhankelijk van demagogische middelen. Democratie betekent het moedwillig forceren van het politiseren van de massa, om zo die massa via demagogische middelen te sturen. Het grootste deel van die massa is van nature niet politiek, de sfeer van interesses is beperkt tot het lokale, democratie betekent het mobiliseren/politiseren van de massa met behulp van demagogische middelen (manipulatie d.m.v. emoties, simplismen, magische woorden en formules), het is een geforceerde toestand, en afhankelijk van primitieve psychologische mechanismes. Het idee dat de massa verlicht zou kunnen worden door kennis en scholing is al twee eeuwen oud, een verhoogd peil van welvaart, educatie en makkelijke toegang tot informatie heeft er niet voor gezorgd dat de situatie (vatbaarheid voor demagogie) is verbeterd. De schrijver van dit artikel zou zich het best verdiepen in de geschiedenis van democratie vanuit een kritisch oogpunt, van de oude grieken tot de franse revolutie en het ontstaan van de republiek met populaire stemming (bijv die van de VS). Daarnaast is ook de geschiedenis van de ontwikkeling en toepassing van demagogische methodes, massa psychologie en 'mob' psychologie, de middelen die gebruikt worden voor het politiseren van de massa (expliciet gebruikt door Mao) een eye opener. De bestorming van de Bastille en executie van de koning en koningin in Frankrijk zijn symbolisch voor democratie, dat wil zeggen, agiterende demagogen benoemen de vijand, en het verblinde volk wordt voor het karretje gespannen. Waar later blijkt dat de Bastille geen symbool van onderdrukking was, maar waar slechts ander halve man en een paardenkop gevangen zat, en de koning en koningin van Frankrijk niet de kwaadaardige onderdrukkers waren zoals de agitators hadden beschreven.

Don Quichote
Don Quichote2 apr. 2017 - 14:35

We hebben in Nederland stemrecht Daar mag men op geen enkele wijze aan tornen. Een examen of men wel mag stemmen? Is wel het meest ondemocratische voorstel van de laatste jaren. Alleen het al voorstellen hiervan geeft een bijzonder onsmakelijke reeks van reacties. Het voorstel geeft ruimte aan allerlei bepalingen om aan de stemmingen deel te mogen nemen, dit hellende vlak moeten wij ver van ons laten. Een diploma om te mogen stemmen...... hoe ondemocratisch kan je het verzinnen.

1 Reactie
Jojan2
Jojan23 apr. 2017 - 16:00

Natuurlijk mag je daaraan tornen, als de meerderheid beslist dat we wegdoen met democratie, dan is dat volgens die regels van diezelfde democratie hun recht. Democratie is niet meer dan een van de vele systemen van beheer van een samenleving, de gedachte dat dat systeem universele eeuwigheidswaarde heeft is nonsens. Sterker nog, democratie is gebaseerd op een onnatuurlijke geforceerde situatie, politisering van een massa die van nature niet politiek geïnteresseerd is, nog de competentie en bronnen (tijd en kennis) heeft daarvoor. Die politisering is historisch gezien een product van demagogische agitators, elke politicus in een democratie die macht wil verwerven moet noodzakelijk gebruik maken van demagogische middelen, anders wordt hij/zij niet gehoord.

dijkhuis2
dijkhuis22 apr. 2017 - 9:26

Het stemexamen bestaat al Probeer het eens als u denkt dat het een goed idee is. http://www.stemexamen.nl/ Pak daar de 2e kamer test Dit examen test wat weetjes mbt ons politieke stelsel. Can Arslan wil een ander examen denk ik, een die meer de kennis van politieke stromingen test. Weer anderen geven de voorkeur aan feitelijke kennis over de Nerderland: hoe groot is het aantal islamisten in nu echt, bestaat klimaat verandering, bestaat er zo iets als een NL Leitkultuur etc.

koffieleut2
koffieleut22 apr. 2017 - 8:48

Een examen heeft geen nut als er geen kennis niveau wordt vastgesteld met het behalen van het examen. De simpele vraag die bij mij dan bij een , niet al te intelligent, voorstel als deze opkomt is, wat moet het niveau zijn van dit examen. Je kan wel ongelimiteerd herkansen, maar dit kan ook een soort ontmoedigingsbeleid worden voor de minder intellectueel. Als je het te simpel maakt, dan heeft het examen weer geen nut. Lagere school niveau?. IQ 85?. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon kinderen die hoogbegaafd zijn, dus zouden die wel mee mogen doen?. Wouter Bos stelde , toen het nog er goed ging met de PVDA, dat je vanaf 16 eigenlijk al moest kunnen stemmen. Maar te jong stemmen is ook weer niet wijs want levenservaring is natuurlijk ook wel belangrijk. We worden allemaal ouder, dus waarom niet vanaf 21 stemmen. Het is natuurlijk ook raar dat ouders financieel verantwoordelijk blijven voor hun kinderen tot 21, maar dat ze dan al wel 3 jaar mogen stemmen. Je kan ook stellen dat de overheid geld uitgeeft van werkenden. Dus ze zijn in dienste van belasting betalers. Dan zou je dus ook kunnen stellen dat je een Netto betaler zou moeten zijn om te mogen stemmen. Anders laat je mensen beslissen over een ander zijn geld? Is natuurlijk ook onzin, ik geef het alleen maar even aan. Een ander nadeel van een examen is de kans op sturend lesmateriaal en op het achterhalen van iemand zijn politieke voorkeur. Om geen mensen uit te sluiten, Nederland is tenslotte van alle Nederlanders, is alleen het verhogen van de leeftijd een reële optie om kiezers beter voor te bereiden. Alle andere opties kunnen de privacy raken of groepen uit sluiten. Hier zijn over het algemeen hele slechte ervaringen mee. Je moet je dan ook afvragen of iemand die zich politiek superieur voelt door anderen de maat te willen stellen middels een examen wel het kiesrecht zou moeten hebben :) ( natuurlijk wel, weet ik wel). Al en al denk ik dat de wijze van uitvoering op dit moment zo gek nog niet is. Misschien moet ons politieke stelsel als zodanig op de schop ( minimum aantal zetels op 5, referendum enz.) maar de wijze van stemmen , zoals deze nu wordt uitgevoerd, is in mijn ogen de beste optie die er is.

1 Reactie
adriek
adriek2 apr. 2017 - 22:13

Samenhangend met de niveau vraag, en misschien nog wel belangrijker: wat hoort er allemaal in zo'n examen thuis, wat moet de kiezer weten om 'beter' te kunnen kiezen? Gaat het over partijprogramma's, democratische spelregels, de rol van het koningshuis, de werking van de Nederlandse democratie van gemeenteraad tot eerste kamer?

Perro caliente
Perro caliente2 apr. 2017 - 8:15

Ja, het vreselijke populisme de kapstok waar je alles aan kunt ophangen zonder verder te kijken. Populisme kun je ook zien als een thermometer die wat zegt over de gezondheid van de patiënt. Er is een algemene onvrede aanwezig op tal van vlakken van de EU tot aan de immigratie, de doorgeslagen privatisering, de baantjescarrousel, de ongebreidelde macht van de multinationals, bezuinigingen op basisbehoeften etc, etc. Natuurlijk kan je proberen deze onvrede kalt te stellen door Erdoganachtige constructies op te tuigen en mensen uit te schakelen die stemmen op basis van hun leefomgeving en levenservaringen. Het land verdelen in twee soorten mensen de stembekwamen en de onbekwamen. Stel gelijk maar een IQ grens in of je überhaupt mag stemmen. Revoluties beginnen met ontevreden burgers die nergens hun stem konden laten horen en steeds gefrustreerder raakten. Dit artikel is volgens mij een 1 april grap dat kan niet anders!

North
North2 apr. 2017 - 8:06

Links heeft werkelijk geen idee hoe het iets kan doen tegen het opkomend nationalisme in Nederland. Een theorie-examen om te mogen stemmen.. Ha-ha. En hoeveel pvda/d66/sp/groenlinks-stemmers blijven er dan nog over? Alsof dat allemaal intellectuelen zijn.. En wil je het stemrecht inperken, schaf dan maar meteen je democratie af. Als je écht problemen wilt gaan oplossen, neem dan de eerste stap en durf deze problemen en de zorgen van de mensen onder ogen te zien. Verklaar ze niet voor gek.

3 Reacties
Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach2 apr. 2017 - 8:35

Dit is geen links voorstel. Algemeen kiesrecht is te danken aan links. Het stellen van voorwaarden aan kiesrecht is elitair en paternalistisch en dat zijn ook al geen linkse houdingen.

Sylvester2
Sylvester22 apr. 2017 - 14:29

Als een relatief groot deel vd bevolking politiek analfabeet blijft, zijn de gevolgen vroeg of laat niet te overzien. Kijk maar naar het democratische Turkije, naar het regime en de Erdogan aanhangers. Vanuit de redenatie van egalitairisme, dat iedereen een dergelijke basiskennis heeft, is dat ook democratisch.

North
North2 apr. 2017 - 15:54

Helemaal mee eens Friedrich, maar dit is wel waar Links mee komt wanneer het Rechts probeert weg te zetten. De achterban van de 'populisten' zou niet in staat zijn een dergelijke IQ-test te halen. Dat is tegenwoordig de opstelling van Links, met een gebrek aan daadwerkelijke argumenten.

Vuurrood
Vuurrood2 apr. 2017 - 7:56

Wel ja, terug naar oude tijden. Waarom voeren we dan ook maar even weer een minimum inkomsten eis in. Nietwaar? Als we toch bezig zijn.

BarendDeVries
BarendDeVries2 apr. 2017 - 7:47

Waarom zo'n soft rijbewijs/examen? Als je dan toch bepaalde politieke stromingen wil tegengaan, pak het dan goed aan. Verbied ongewenste partijen, onthef journalisten die iets positiefs schrijven over ongezonde tendensen in de samenleving uit hun functie of zet ze desnoods vast. Verbied stemmers die de neiging hebben emotioneel of "eng" te stemmen om te stemmen. Je kunt ze dan gewoon voor gestoord verklaren of zo, en rond de verkiezingen in een gesloten inrichtingen dumpen. Zo krijg je Nederland gegarandeerd weer politiek correct.

Molly Sweet2
Molly Sweet22 apr. 2017 - 7:31

'welke basisprincipes er onder gestoeld kunnen worden van links tot rechts; socialisme, sociaal democratie, christen democratie, neo liberalisme, klassiek liberalisme, libertarisme en uiteraard niet te vergeten het fascisme.' Tja, dat fascisme... iedereen maakt er maar wat van, ook hier wordt er met het woord gesmeten alsof het een rechtse ideologie zou zijn, en dat is het dus niet. Velen, waaronder ik, hebben hier al zo vaak gepoogd het uit te leggen, maar helaas. Liever houdt men vast aan een uitleg van het begrip die meestal neerkomt op 'iedereen die niet links is, is een fascist'. Ik probeer het nog maar een keertje: fascisme is een methode, niet zozeer een ideologie, luitjes. Het is een methode die te maken heeft met het verwijderen van individualisme, zodat er een sterke sociale cohesie ontstaat waardoor een samenleving op een goed geoliede machine lijkt, een samenleving waarin iedereen zijn aangewezen plek kent en blind de leider volgt. Een eigen mening wordt niet gewaardeerd, tenzij het de politiek correcte mening van de leiding is. En deze methode wordt zowel op links als op rechts gehanteerd. Kijk eens, bijvoorbeeld, naar de voormalige Sovjet Unie. Communistisch, dus links, maar zo fascistisch als de pest.

2 Reacties
Django3
Django32 apr. 2017 - 9:41

Ik zou uw omschrijving toch niet willen kwalificeren als HET kenmerk van fascisme, niet perse althans. U beschrijft meer het 'collectivisme', als tegenovergesteld aan individualisme. Nu is collectivisme wel degelijk een onderdeel van het fascisme, maar als zodanig wel breder dan dat. Collectivisme treffen we nl ook aan bij het communisme, socialisme en het syndicalisme. Eigenlijk bij alle bij totalitaire en weinig democratische organisatiestructuren. En via die beschrijving komt u tot de conclusie dat ook de SU fascistisch is, of zou zijn. Echter omdat u de verkeerde premisse hanteert (collectivisme=fascisme) komt u ook op de verkeerde conclusie uit (SU=fascistisch). Ik begrijp u gedachtegang, maar die is toch niet correct. Door uw premisse werkt u als het ware naar die conclusie toe.. SU is echter wel totalitair en weinig democratisch, maar aangezien het fascisme als stroming wel meer karaktereigenschappen heeft dan collectivisme, welke weer niet van toepassing zijn op de SU, is de SU per saldo niet fascistisch te noemen. Echter voor de inwoners zal het echter weinig verschil hebben uitgemaakt; of je nu door de kat of door de hond gebeten wordt..

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen2 apr. 2017 - 10:56

Op zichzelf klopt het dat fascisme een methode is en daarmee niet links of rechts. Het heeft echter nul komma nul met het communisme van de USSR te maken. Het is het tegenovergestelde. Fascisme veracht instituties en communisme is de ideologie die een institutie neerzet om te beslissen of jij deze week wel of niet je toilet mag schoonmaken.

adriek
adriek2 apr. 2017 - 7:24

Ik ben wel benieuwd hoe zo'n examen er uit zou zien. Voldoet het uit de kop leren van de tienpuntenplannen van de tien hoogst genoteerde partijen? Dan test je geheugen. Een leuke test, maar op geen enkele manier relevant voor de democratie. Wil het echt zinvol zijn zou je de potentiële kiezer op zijn logisch denk en redeneringsvermogen moeten testen, zijn vaardigheid om feiten en meningen te onderscheiden, zijn capaciteit om nepnieuws te ontmaskeren en drogredeneringen te doorzien. Kan hij een samenvatting van een half A4 schrijven vanuit een verkiezingsprogramma van honderd pagina's? Waarmee het hele idee vervalt tot een mooie droom wegens onhaalbaar en onbetaalbaar. In de nabije toekomst kunnen we stemwijzers uitrusten met kunstmatige intelligentie: de kiezer beantwoord een aantal stellingen, die worden gematcht met zijn recente gedrag in het dagelijks leven en aan de hand daarvan wordt automatisch en anoniem zijn voorkeur bepaald, tezamen met een weegfactor (inconsequent gedrag levert een zwakke stem op.)

RU486
RU4862 apr. 2017 - 6:57

Als we dan toch gaan testen en kijken of je geschikt bent om überhaupt een stem te mogen uitbrengen. Dan stel ik voor om dat voor politici ook te gaan doen. Er zit best wel wat incompetent gajus in de tweede kamer.

1 Reactie
Thuru
Thuru2 apr. 2017 - 16:49

Klopt, oa de gehele DENK. Desondanks heeft de kiezer gesproken, al is op de manier hoe DENK hun stemmen geronseld heeft behoorlijk dubieus is geweest.

joop69amsterdam
joop69amsterdam2 apr. 2017 - 6:00

Het feest van de democratie mag niet verstoord worden. De massa moet een stem hebben. Ook als de uitslag slecht is voor het landsbelang. De illusie dat we met stemmen richting kunnen geven aan beleid moet in stand worden gehouden. Ondertussen gaan de duizenden ambtenaren die op de ministeries werken gewoon door met hun werk. De nieuwe minister van hun departement mag zich even voorstellen en vervolgens wordt hem in een aantal briefings uitgelegd hoe het allemaal werkt. Hij mag dan de rest van z,n ambtstermijn een toneelstukje opvoeren en lintjes doorknippen achtervolgd door een meute journalisten die het volk gaan voorliegen.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger2 apr. 2017 - 3:15

'Het feit dat eenieder het stemrecht heeft vanaf de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar, betekent impliciet dat we allemaal capabel genoeg zijn om te kunnen stemmen. Maar zijn we dat eigenlijk wel allemaal?' Menigeen zal het met U eens zijn dat stemgerechtigden welke de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben niet capabel zijn een weloverwogen stem uit te brengen. Recent onderzoek toont aan dat na puberteit en adolescentie het normaal ontwikkelend brein een consolidatie, herintegratie/adaptieve fase volgt waarin (revolutionaire) verwerping van maatschappelijke waarden geleidelijk overgaat in acceptatie van de normatieve, recent bestreden waarden. Het betreft de overgang van voormalig vrijgesteld mens met idealen naar de belaste mens met verplichtingen, inherent aan elke maatschappij met gedwongen solidariteit. Laten wij nu constateren dat Marxisten voortdurend leeftijdscriteria hebben verlaagt en nu zelfs 16 jarigen idealisten nodig hebben om hun maatschappelijke maakbaarheid van kiezers te voorzien.

1 Reactie
Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach2 apr. 2017 - 8:30

"Recent onderzoek toont aan dat na puberteit en adolescentie het normaal ontwikkelend brein een consolidatie, herintegratie/adaptieve fase volgt waarin (revolutionaire) verwerping van maatschappelijke waarden geleidelijk overgaat in acceptatie van de normatieve, recent bestreden waarden." Zwaai maar lekker met je zogenaamd wetenschappelijke onderzoekjes. Waarom is het 'normaal' dat je je steeds meer conformeert aan de status quo? Is er sprake van een 'natuurlijke' gang van zaken, een ontwikkeling waar Moeder Natuur in heeft voorzien, ten bate van het algemeen belang van de mensheid? Integendeel, het is een teken van zwakte. Het vergt een enorme hoeveelheid doorzettingsvermogen en moed om idealistisch te blijven en te blijven geloven in verandering, terwijl de meerderheid te slap is om zich tegen het alomtegenwoordige onrecht te verzetten. Velen geven het helaas op, ervaren dat het vechten tegen de bierkaai is. Als je onrecht om je heen ziet en dat is tegengesteld aan hoe jij in het leven staat, dan krijg je last van een behoorlijke dosis cognitieve dissonantie. Het makkelijkst is het om die op te heffen door je te conformeren, maar de wereld heeft meer behoefte aan mensen die dat kunnen weerstaan.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger2 apr. 2017 - 1:31

"Het gevolg van een alsmaar groter wordend populistisch electoraat, is een politiek die een soort semi-rechtspopulisme gaat bezigen." Het verwisselen van oorzaak en gevolg en een 'Umwertung aller Werte' kan alleen een ontwakend - inherent daaraan onervaren - intellect bewegen tot productie van bovenstaande stellingname. Het electoraat is niet gebonden of verplicht aan enige politieke richting 'du jour' of 'voormalige Zeitgeist' maar vertegenwoordigt de vrije keuze van de burger bij de stembusgang. Het zijn individuele staatsburgers die naar eigen inzicht en afweging van particulier belang hun 'eigen' volksvertegenwoordiger in het parlement kiezen. De (absurd speculatieve) gevolgen van een 'alsmaar groter wordend populistisch electoraat' is van geen enkel belang aangezien het een democratische keuze is van kiezers met een (vrije) wil. Idealiter leggen politici duidelijke keuzes voor aan het electoraat dat wikt, weegt en vervolgens hun vertegenwoordigers in het parlement kiest. Kwalificatie van groepen kiezers (rijk/arm of op basis van intelligentie etc.) kan - in een ware democratie - nooit in de weg staan van het particulier belang van de individuele kiezer. Het electoraat is wat het is. Politici die het particulier belang van de kiezer het best vertegenwoordigen worden gekozen. Oprechte politici, als volksvertegenwoordiger gekozen, (be)sturen de samenleving zodanig dat aan de keuze van de kiezer recht wordt gedaan. Juist op dit cruciaal aspect van de democratie - uiteindelijk recht doen aan de keuze van de kiezer- faalt het (huidig) partij politiek systeem. Nepotisme: politiek gestuurde benoemingen/subsidie netwerken zijn de rampzalige gevolgen van gevestigde partijen die stalinistische orde en goebeliaanse propaganda hanteren om macht te behouden. Een recent politiek fenomeen is dat oprechte volksvertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld Omtzigt (CDA) of Liesbeth van Tongeren (Groenlinks), opmerkelijker wijs, toch als volksvertegenwoordiger worden verkozen ondanks partij-politieke machinaties om hun onverkiesbaar te maken. De macht van de 'controlerende en dominerende partij-elite is tanende', dat is de realiteit, wen er maar aan.

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin2 apr. 2017 - 14:22

Ik ga nergens aan wennen omdat jij me dat oplegt, BB - overigens is 'wen er maar aan' een stokoude leuze, die kort na het overlijden van Fortuijn door reactionair Nederland steeds vaker ons afgevuurd werd; na Wilders' verzelfstandiging en de oprichting van PVV werd ze jarenlang dagelijks ingezet door boze witte mannen, altijd als hun argumenten op waren (of ze er helemaal geen hadden). Verder maak je me weer hartelijk aan het lachen met je 'wetenschappelijke inzichten', over de 'normaliteit' van het 'aanpassen' op wat meer volwassen leeftijd. Dat is wel heel erg zot. Over welk onderzoek heb je het? Als het er al is, dan is het uniek en revolutionair, omdat het de antwoorden moet bevatten over wat een normale ontwikkeling eigenlijk is, en welke manieren van ouder worden hoogst deviant zijn. Tegelijk moet het objectief, onbevooroordeeld zijn. Worden homo's volgens jou idealiter dan ook hetero, als de de jaren des onderscheids bereikt hebben? (Ik noem maar wat.) Volgens mij heb je van je opa een enorme stapel gekregen van de aloude 'Kijk', een mooi tijdschrift was dat, voor Hollandse jongens. Jouw wetenschappelijke bijdragen doen dit ten zeerste vermoeden.

Bert Vlierman
Bert Vlierman1 apr. 2017 - 22:05

Alleen mensen met een fundamenteel onvermogen om helder te denken, kunnen voorstellen dat je alleen mag stemmen als je daarvoor met succes een examen hebt afgelegd. Onvoorstelbaar. Laat me de heer Arslan slechts wijzen op de idioten die ons hebben opgezadeld met de banken- en de eurocrisis. Stuk voor stuk mensen die het stemexamen met succes zouden hebben afgelegd, en stuk voor stuk mensen die veel gevaarlijker zijn voor de democratie dan alle Wildersen van Europa bij elkaar. Een samenleving is fundamenteel iets anders dan een collectie van waarvoor dan ook meer gekwalificeerde individuen. Een democratie is meer dan een verzameling waarvoor dan ook meer gekwalificeerde kiezers. De heer Arslan zou zich eens moeten verdiepen in welke kwaliteiten vereist zijn voor handhaving van een soort en voor handhaving van een kudde. En van daaruit de democratie benaderen. Even met de hoeven in de klei, a.u.b.

4 Reacties
Sylvester2
Sylvester22 apr. 2017 - 4:42

De doelstelling is niet 'ongekwalificeerde' mensen het stemrecht te ontnemen (dit kan zo ogen omdat de redactie de titel heeft aangepast). Nee, de doelstelling is alle mensen op een objectieve manier (de politieke leer van alle stromingen te laten toe-eigenen) en zo iedereen politiek 'competent' te maken (een democratische gelijkwaardigheid). Dit, zodat iedereen vanuit hun eigen positie beredenerend tot hun meest ideale keuze kan komen. Als we dan gaan kijken naar de economische gevolgen (en de vandaaruit electorale gevolgen) van een dergelijk 'elitaire' economie en politiek wat heeft gefaald zoals u aankaart, moeten mensen die zich 'genaaid' voelen dan voor een partij als de PVV gaan (die toch nooit de verantwoordelijkheid zullen nemen) of een geloofwaardiger links alternatief? Waar de arbeidersklasse een blok vormt. Wie heeft zijn theorie-examen nooit gehaald? Volgens mij bijna niemand. De nadelen van een dergelijk systeem zijn dat 'luie' mensen niet snel zullen slagen, mensen die niet meer geloven in de politiek niet zullen slagen, maar ook mensen die de taal niet optimaal beheersen. Laatste twee, geef ik toe zijn problematische gevolgen. Een dergelijk systeem is natuurlijk niet een absoluut 'reddingsmiddel', maar wel iets waar we ons over moeten buigen (hetzij een verplicht examen onderdeel op de middelbare school, hetzij een theorie-examen, hetzij anders). Feit blijft dat veel mensen niet weten waar ze op stemmen of gewoonweg 'emotioneel' stemmen ipv rationeel omdat ze vaak een dergelijke 'onderbouw' missen.

Archie Bunker
Archie Bunker2 apr. 2017 - 5:05

+1

Bert Vlierman
Bert Vlierman2 apr. 2017 - 8:18

Arslan, als fundamentele keuzes zouden zijn gebaseerd op rationaliteit, zou je gelijk hebben. Maar dat zijn ze zelden. Ik heb het niet over de keuze om een uur eerder te vertrekken om tijdverlies door filevorming op te vangen, maar over de keuze om winstbelasting te verhogen of de bijstand te verlagen. Al dat soort fundamentele keuzes worden omkleed met een rookgordijn aan rationele argumenten maar worden in beslissende mate bepaald door emoties. Het duidelijkste voorbeeld daarvan zag ik een paar weken geleden bij SBS6, of all. Een vader, HBO, ondernemer, welgesteld, vertelde over het verlies aan hulp voor zijn meervoudig zwaar gehandicapte zoon. Drie politici vertelden wat hun partij voor de vader in petto had. Vervolgens zei paps, dat hij dus op de VVD zou stemmen vanwege de economie en de vluchtelingen. Bijna alle fundamentele keuzes onttrekken zich, vaak op duistere wijze, aan de ratio.

Sylvester2
Sylvester22 apr. 2017 - 14:45

Als we het dan trouwens toch over kortzichtigheid gaan hebben, dan vraag ik u te kijken naar de situatie in Turkije. Daar heeft de overgrote meerderheid democratisch op Erdogan gestemd. Dus een dergelijke democratie is alles behalve een democratie. Een democratie dien je ook te beschermen. Als een relatief groot deel van de bevolking politiek analfabeet blijft, zijn de gevolgen mogelijkerwijs vroeg of laat niet te overzien. Vanuit de redenatie van egalitairisme, dat iedereen een dergelijke basiskennis heeft, is dat ook democratisch.

Cave Canem
Cave Canem1 apr. 2017 - 19:39

Ik vind het een uitstekend idee. Ik stoor me al jaren aan onsamenhangend en onwetend gezwets van politieke analfabeten wier stem nota bene even zwaar telt als degenen met grondige kennis over onder meer politiek, economie, staatsinrichting en ethiek. Je zou aan een dergelijk diplomasysteem misschien nog een puntensysteem moeten toevoegen: Bij iemand die voor een toets een voldoende scoort stelt een stem voor één, bij goed voor twee en bij uitstekend voor drie punten. Een solide basis voor een meritocratisch stelsel, waar we in de toekomst sowieso naar toe moeten.

2 Reacties
Thuru
Thuru1 apr. 2017 - 21:19

Dit zou betekenen dat overgrote deel van de moslims dan niet mogen stemmen. Dat DENK dan op 0 zetels zou komen is positief. Maar ondanks dat is het beter iedereen te laten stemmen. Mensen hebben geen tidt voor studie, los van dat op welk criteria werk je. Laten we blij zijn dat FvD in de kamer zit en eveneens PVV.

Piet de Geus
Piet de Geus1 apr. 2017 - 23:18

"Ik stoor me al jaren aan onsamenhangend en onwetend gezwets" En wanneer was je van plan om je daarom bij een orde van zwijgende monniken aan te sluiten?

Ton in het Veld
Ton in het Veld1 apr. 2017 - 19:37

Als de PVV de baas wordt, dan verdienen we niet beter. Ik zou niet in een land willen wonen waar de aanhang van politieke stromingen onderdrukt wordt. Daar geloof ik niet in.

5 Reacties
Thuru
Thuru1 apr. 2017 - 20:39

Wees niet bang, PVV zal het vermoedelijk niet worden. Wel FvD over een aantal jaar simpelweg omdat deze leden heeft.

Ton in het Veld
Ton in het Veld1 apr. 2017 - 23:53

Ik hoop dat de FvD erin slaagt om de intelligentie van hun leider in hun voordeel in te zetten. Voorlopig is het ijdelheid en blunder op blunder stapelen. Daarbij vervreemdt Baudet zich van de mensen waarvan hij het moet hebben. Baudet hoort bij de elite, daar wil hij horen, maar de aanhang moet hij halen uit dat wat Geert Wilders stemvee noemt. Maar het kan ander verlopen, al acht ik de kans niet heel erg groot. De mensen waar hij op mikt zijn te slim om extreem rechts te worden.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger2 apr. 2017 - 4:09

@Ton Met alle respect, Uw stellingname is schizofreen, gespleten in de kern. U wilt niet in een land wonen waar politieke stromingen onderdrukt worden en voor U is de PVV een partij, indien gekozen, iets wat 'BETER NIET' verdienen. Laat mij voorstellen dat U hier objectieve argumenten aandraagt en emoties laat verwijlen in het subjectieve domein. Geloven in iets verondersteld dogma's en inherent daaraan een verwijdering van de waarneembare realiteit.

RU486
RU4862 apr. 2017 - 6:51

@Thuru 1 april 2017 at 22:39 Wees niet bang, PVV zal het vermoedelijk niet worden. Wel FvD over een aantal jaar simpelweg omdat deze leden heeft. FvD, ons Neerlands hoop in bange dagen?! Wat een teleurstelling zal dat zijn over een aantal jaren

Thuru
Thuru2 apr. 2017 - 16:53

@ru468 Hoe dan ook PVV en FvD is de minst slechte keuze.

Wesseling2
Wesseling21 apr. 2017 - 19:20

Wat veel eerlijker is dat we mensen die meer bijdragen aan Nederland ook meer stemrecht geven. Der belastingdienst kan dit uitstekend voor ons uitzoeken hoeveel stemrecht een ieder heeft.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus1 apr. 2017 - 23:24

"Wat veel eerlijker is dat we mensen die meer bijdragen aan Nederland ook meer stemrecht geven." Natuurlijk: terug naar het censuskiesrecht. Of terug naar school voor wat lesjes maatschappijleer? In 2008 is het stemrecht juist uitgebreid tot mensen met een geestelijke beperking. Vanuit het democratische besef dat ook met hun wensen en verlangens rekening gehouden moet worden, hoe ongearticuleerd ze die ook uiten. En als je denkt dat die mensen makkelijk misleid kunnen worden, dan is het aan jou om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt en dat ze beter voorgelicht worden. Dat is niet anders dan het verhaal over de PVV-kiezer: de PVV kun je als antidemocratische club uitsluiten, met de kiezers erop heb je simpelweg te dealen in een democratie.

Ton in het Veld
Ton in het Veld1 apr. 2017 - 23:56

Rijken hebben geen stemrecht nodig, ze kopen wat ze willen hebben.

Alison Wong
Alison Wong2 apr. 2017 - 0:56

Ja joh, laat de 1% van de toplaag dit land NOG meer besturen.

adriek
adriek2 apr. 2017 - 7:31

Bijdragen aan Nederland is in die definitie belasting betalen of geld verdienen (die twee hangen niet noodzakelijkerwijs samen trouwens....)? Betekent dat dat de zogenaamde hardwerkende Nederlanders (bouwvakkers, schoonmakers, fabrieksarbeiders - excusez le mot) die relatief weinig verdienen ook weinig stemrecht hebben? Leuker: het percentage van het inkomen dat als belasting in diverse Nederlandse overheidskassen verdwijnt.

Vuurrood
Vuurrood2 apr. 2017 - 8:00

Hoeveel stemmen zou John de Mol krijgen? Of Holleeder in zijn hoogtij dagen?

ArnoldX
ArnoldX1 apr. 2017 - 18:30

Als je uit bent op een echte revolutie van de 'laagopgeleiden' dan moet je vooral zo'n examen invoeren. Buitensluiten van grote groepen mensen is per definitie geen goed idee. Dus niet zeuren dat je na invoering van dit examen binnen afzienbare tijd ergens aan de galg hangt of door de guillotine gesneden wordt.

1 Reactie
Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger2 apr. 2017 - 5:20

Geachte ArnoldX, Geef de regressieve elite nog enige tijd aan te sluiten bij de realiteit. Compassie zal betracht worden voor meelopers misleid door slogans, blatend, deel van kudde van trouwe schapen. Tribunalen oordelen - zoals de historie laat zien - over fanatiek intellectuele stokers, ideologisch gemotiveerde verraders en opportunistische commerciëlen of kunstenmaker die economisch voordeel zagen en het gemene volk verraden.

ArnoldX
ArnoldX1 apr. 2017 - 18:23

Als je de lagere school hebt afgemaakt, of zoals vandaag de dag gebruikelijk de school pas mag verlaten met een 'startkwalificatie' heb je toch al voldoende bewezen een nadenkend burger te kunnen zijn ? In iedere opleiding zit een deel geschiedenis en maatschappijleer en daarin zou als het goed is iets over staatrecht en politiek onderwezen moeten worden.

Ikkyu
Ikkyu1 apr. 2017 - 18:14

leuke 1 april grap!

Django3
Django31 apr. 2017 - 18:14

1 april, kikker in je bil??

Drents Bartje
Drents Bartje1 apr. 2017 - 17:49

Stemmers een theorie examen? Het pvda stemvee ook?

2 Reacties
adriek
adriek2 apr. 2017 - 7:16

Dat bestaat nauwelijks meer, blijkbaar zijn er toch veel verstandige pvda-ers, of volgen ze nu een andere rattenvanger?

Vuurrood
Vuurrood2 apr. 2017 - 8:00

Nee, alleen Drents Bartje.

Wittemuis2
Wittemuis21 apr. 2017 - 17:42

Het is 1 april daar trap ik niet in.

Don Quichote
Don Quichote1 apr. 2017 - 17:26

Wat brengt 1 april toch mooie voorstellen ???? Ik zou een stap verder gaan: stemrecht voor blanke mannen met een minimaal IQ van 130. Vrouwen vallen meer voor personen zoals bijv J. Klaver En niet voor zijn politiek. Dus ik ben voor

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot2 apr. 2017 - 8:50

'Ik zou een stap verder gaan: stemrecht voor blanke mannen met een minimaal IQ van 130.' Ik zou zeggen minimaal 140.

PHJoop
PHJoop1 apr. 2017 - 17:09

Voer een theorie-examen in om te mogen stemmen Wel nee joh, schaf de verkiezingen in zijn totaliteit af en laat een dictator per decreet regeren want die weet en kan alles veel beter. Zelden zo'n stompzinnig verhaal gelezen

2 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink1 apr. 2017 - 19:04

Ik heb het inderdaad nog nooit zo zout gegeten, de gekte voorbij. Dit =kan alleen maar door de hypothetische antagonisten van Wilders en Baudet zijn bedacht. En dat zouden in theorie alleen maar de conservatief socialisten van Marijnissen zijn, omdat die ook hebben verloren, ondanks hun hun Gratis Bier aanbiedingen.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger2 apr. 2017 - 5:50

@de heer Meijerink 1 april 2017 at 21:04 'Ik heb het inderdaad nog nooit zo zout gegeten, de gekte voorbij.' Eens! 'Dit =kan alleen maar door de hypothetische antagonisten van Wilders en Baudet zijn bedacht. ....in theorie alleen maar de conservatief socialisten van Marijnissen zijn,...' Als zorgzame, Bezorgde_Burger, ben ik ongerust over de dynamiek die Uw interpretatie/analyse gestalte geeft.

Patrick Faas
Patrick Faas1 apr. 2017 - 17:01

Can Arslan lijkt het stemrecht te willen beperken om politieke tegenstanders buiten spel te zetten. Dat zou niet alleen ondemocratisch zijn, maar ook onsportief en oneerlijk. En niet te doen, want iedere test is enorm subjectief. We zouden het nooit eens worden over wie verstandig genoeg is. Wat dat betreft vind ik de leeftijd van 18 veel te hoog en zou die willen verlagen naar 12. Nog steeds een beetje arbitrair, maar het lijkt me heel nuttig als jongeren op de middelbare school al leren over maatschappelijke plichten en om verantwoording te nemen. Maar dat is een ander verhaal dan waarover Can Arslan het niet heeft. Ik wil stemrecht uitbreiden, hij wil het beperken.

2 Reacties
Patrick Faas
Patrick Faas1 apr. 2017 - 17:25

PS Door verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd zouden politieke partijen campagne gaan voeren op scholen, waardoor scholieren veel effectiever leren over wat "socialisme, sociaaldemocratie, christendemocratie, neoliberalisme, klassiek liberalisme, libertarisme en uiteraard niet te vergeten het fascisme allemaal inhouden" dan uit een boekje. Bovendien weten we zo dat alle kinderen op alle scholen alle (gangbare) versies te horen krijgen. Hoeven we minder bang te zijn voor eenzijdige indoctrinatie.

thunderbird2
thunderbird21 apr. 2017 - 17:29

Vanaf welke leeftijd denk jij dat kinderen op de middelbare school zitten ?

harry6
harry61 apr. 2017 - 16:36

Ga er maar van uit dat Denk dan niet meer in de tweede kamer komt. Heel veel mensen hebben op DENK gestemd, omdat ze dat te horen kregen in de moskee. Ik ben niet voor, maar dis bijvangst vind ik wel geing!

1 Reactie
Thuru
Thuru2 apr. 2017 - 16:46

Dat zou inderdaad een positief bijeffect hebben. Maar dat zou nog het enigste zijn.

JeMine
JeMine1 apr. 2017 - 16:33

Goed punt, ook ik vind dat er wel wat meer achtergrond onderzoek moet worden verrichten door stemmers. Te vaak hoor ik mensen beweren, ik heb daar en daar voor gekozen omdat mijn ouders dat ook doen of omdat die en die een leuk snoetje heeft, een kleurtje een vrouw is etc. Er wordt te weinig inhoudelijk gestemd en dat maakt het voor demagogen en charmeurs erg makkelijk om geheel onterecht de verkiezingen te kapen. Ook hoorde ik regelmatig mensen zeggen dat de stemwijzer een hele ander advies gaf dan men had verwacht. Bijvoorbeeld DENK, SGP of zelfs PVV. Men weigert vervolgens om dit advies te volgen met argumenten als, maar ik ben wel voor meer winkelzondagen of ik ben helemaal niet Turks etc. De Nederlandse partij politiek is dan ook een erg lomp systeem, (in vergelijking met een land als Amerika trouwens niet) wanneer één kieskandidaat je wel aanspreekt.Juist om zijn of haar dissidente opstelling binnen de partij. Dan kan je de persoon alleen kiezen door de gehele partij en haar standpunten te steunen. Stel voor het stemmen gewoon een stemwijzer op en laat de uitslag je uiteindelijke stem zijn. 41% DENK, 20%SGP en 39% PVV. Dan krijgen de partijen gewoon het aandeel van dat stukje steun dat ze verdienen. Voor handmatig tellen is het wat lastig maar software matig moet dit zeker haalbaar zijn.

3 Reacties
thunderbird2
thunderbird21 apr. 2017 - 17:32

En hoe wil je ervoor zorgen dat die stemwijzer volledig objectief en niet te hacken wordt ? Onmogelijk. Ik ben er wel voor om bv een stem voor en een stem tegen te kunnen geven, of een 1,2 en 3.

ArnoldX
ArnoldX1 apr. 2017 - 18:21

Ook hoorde ik regelmatig mensen zeggen dat de stemwijzer een hele ander advies gaf dan men had verwacht. Dat komt omdat al die stemwijzers, geen een uitgezonderd, verre van objectief zijn. De stellingen worden door de partijen aangeboden, en zo bleek al eens eerder waren diverse stellingen in strijd met de eigen partijprogramma's.

Haastig
Haastig1 apr. 2017 - 20:26

JeMine 1 april 2017 at 18:33 "Ook hoorde ik regelmatig mensen zeggen dat de stemwijzer een hele ander advies gaf dan men had verwacht. (..). Men weigert vervolgens om dit advies te volgen met argumenten als, maar ik ben wel voor meer winkelzondagen of ik ben helemaal niet Turks etc." Gelukkig hebben die mensen door dat de stemwijzer relatief weinig zegt over een partij. Dat je het misschien met een paar standpunten -die op dat moment even aandacht hebben- eens bent, wil niet zeggen dat je op die partij moeten stemmen als je weet dat je in de kern, op essentiële en basale standpunten het volkomen oneens bent. Ik ben inderdaad met de stemwijzer wel eens op de SGP terecht gekomen omdat ik het belangrijk vind dat we hier boerenbedrijven houden, ipv dat dergelijke bedrijven naar het buitenland verdwijnen. Maar, ik zal inderdaad nimmer op die partij stemmen. Misschien als ik de weg kwijt ben na een hersenbloeding of een verstandsverbijstering, maar anders inderdaad nee, over mijn geeuthaniseerde lijk. Ik zal nooit stemmen op een partij die in principe van mening is dat ik, als vrouw, niet eens mag stemmen of verkozen mag worden en dat enkel door wettelijke dwang toestaat. Ik ga niet stemmen op een partij die tegen euthanasie & abortus is; tegen vrijheden, homohuwelijken ed; een partij die de bijbel in wetgeving wil houden/brengen.

Wim Hermans
Wim Hermans1 apr. 2017 - 16:21

Bij een theorie-examen als graadmeter voor stemrecht zouden partijen als SP en PVV fors inleveren. Het is niet voor niets dat het grootste gedeelte van deze partijen uit laagopgeleiden bestaat. Ik zou eerder pleiten om meer stemrecht naarmate je belasting moet betalen. Als je meer bijdraagt aan de staatskas dan is het ook logisch dat je er meer zeggenschap over hebt.

1 Reactie
thunderbird2
thunderbird21 apr. 2017 - 17:34

Kan ik het wel mee eens zijn, maar dan wel zo dat dat belastinggeld niet _uit_ de staatskas mag komen...Denk niet dat er nog veel links overblijft ;-)

Sardar2
Sardar21 apr. 2017 - 16:18

“Voer een theorie-examen in om te mogen stemmen” De burger bepaalt hoe de basis van staat en overheid dient te zijn. Daarna is het de tak van overheid om de burgers bijbrengen wat de burgerschap inhoudt en niet andersom. Het recht om te stemmen laten afhangen van kennis van de burger over bestaande burgerschap is het ontkennen van de keuzevrijheid van de burger en dus onmogelijk maken van hervormingen. Zo’n mentaliteit leidt ook praktisch naar het ontkennen van het recht van kritiek op de staat, de overheid en burgerlijke vrijheden voor individuen maar ook groepen burgers (minderheden).

NooT2
NooT21 apr. 2017 - 16:08

Ûh , 1 april?

RoBru
RoBru1 apr. 2017 - 16:05

Goed plan! Kunnen we in zo'n examen dan ook meteen de volgende zaken meenemen: - kan men geschikt geacht worden om kinderen te krijgen? - kan men überhaupt na zijn 18e verjaarda over een eigen bankrekening beschikken? - geeft de houding tegenover migranten, ontwikkelingshulp, multinationals en ondernemers, klimaatverandering blijk van een juist moreel besef?

Thuru
Thuru1 apr. 2017 - 16:00

Stem examen is niet nodig. Dat is onnodig geld over de balk smijten. En mensen hebben wel meer te doen dan een eventueel opgedrongen cursus te doen en examen. Mensen weten heus wel wat ze het beste kunnen stemmen. Overigens denk ik eerder dat FvD groter zal worden en ook groter dan PVV over een aantal jaren. Maar goed we zullen het zien. Hopelijk haalt FvD over 4 jaar meer dan 20 zetels.

2 Reacties
Robbels
Robbels1 apr. 2017 - 20:33

'Mensen weten heus wel wat ze het beste kunnen stemmen.' en 'Hopelijk haalt FvD over 4 jaar meer dan 20 zetels.' Ik vind dat heel erg tegenstrijdig...

Thuru
Thuru2 apr. 2017 - 16:56

Nee hoor,dat is niet tegenstrijdig.

Harmen Keizer
Harmen Keizer1 apr. 2017 - 15:49

Ja goed idee. Bevordert ook de taalsituatie bij allochtonen. Nu moeten ze wel.

Andre Smid
Andre Smid1 apr. 2017 - 15:47

Hmmm elke keer als ik denk dat links niet zo slecht is, komt er iemand met een linkse gedachtengang met een soort van gedachten politie. Een examen kan alleen maar met strakke regels gemaakt worden en dat is met politiek niet mogelijk. Democratisch gezien zouden we mogen kiezen om geen democratie meer te willen hebben en om de grondwet zo nodig hierop aan te passen. Is dat wenselijk? Ik ben persoonlijk van mening van niet, maar het zou geen democratie meer zijn als die mogelijkheden er niet zijn. Waar u naar toe wilt is al heel duidelijk aangezien u het achteraf gezien duidelijk over rechtspopulisme heeft en linkspopulisme even euh... links laat liggen. Uw gedachtengang is exact hetzelfde als die van de elite in de eind jaren van de 19e eeuw. Zij waren ook van mening dat gewone arbeiders en vrouwen niet geschikt waren om te stemmen. U bent al net zo eng.

EricDonkaew
EricDonkaew1 apr. 2017 - 15:31

Mensen of groepen mensen buitensluiten, om welke reden dan ook, is absoluut af te wijzen. In wezen wil Arslan terug naar de situatie van voor 1917. De auteur zou het ook niet leuk vinden als hij als Turkse Nederlander niet zou mogen stemmen. Dit soort beperkingen op het algemeen kiesrecht zijn het begin van het einde van de rechtsstaat. Een heel rechts verhaal overigens. Maar ja, aanvankelijk links is tegenwoordig rechts en aanvankelijk rechts is tegenwoordig links. Op veel terreinen.

Joop Schouten
Joop Schouten1 apr. 2017 - 15:24

Dit idee opperde ik hier een aantal jaren geleden ook. Het is een verstandig idee.

1 Reactie
Django3
Django31 apr. 2017 - 18:11

Ja, dan raken we eindelijk ook 'ns verlost van die SP ballast.

Frank Boeiend
Frank Boeiend1 apr. 2017 - 15:18

Tsja, het wegzuiveren van mensen met een andere mening is zo twintigste-eeuws, laten we nu enkel hun stemrecht wegzuiveren. Voorlopig. Zo rolt links. Eng.

Voice of Reason
Voice of Reason1 apr. 2017 - 15:15

Het hele stuk lijkt tussen de regels door te impliceren dat de PVV hierdoor zetels zou verliezen. Maar is het een IQ test of test voor politieke kennis? Indien het eerste, hoe zou het met Denk en PvdA gaan? Indien het tweede, hoe zou het met Denk, PvdA en GroenLinks gaan?

Voice of Reason
Voice of Reason1 apr. 2017 - 15:12

Het idee dat "het populisme na Brexit en Trump een halt toe geroepen is" is een grap. Als je het populisme ziet als anti immigratie en aanhangers van de natiestaat dan klopt de stelling niet want de nummers 1, 2 en 3 van de verkiezingen hebben een vrij nationalistische campagne gevoerd. De PVV kennen we, maar ook VVD en CDA zijn nationalistischer geworden. Als je populisme puur ziet als een leider die zijn achterban opzweept en met een idealistisch beeld komt dat niet uitgevoerd kan worden, kom je ook bedrogen uit. Jesse Klaver heeft veel zetels gewonnen. Ik heb hier en daar gelezen dat Nederland het dominosteentje is dat niet omviel en zo populisme in Europa stopte. Geloven mensen nu werkelijk dat ze in Frankrijk denken "he verdikkeme, Geert heeft niet gewonnen, nu kan ik niet meer op Le Pen stemmen" ?

2 Reacties
Robbels
Robbels1 apr. 2017 - 20:38

Le Pen is kansloos in de 2e ronde. Net zoals Wilders kansloos was in de Nederlandse verkiezingen. Er is te weinig kritiekloze, trouwe aanhang om dat te bereiken.

Voice of Reason
Voice of Reason2 apr. 2017 - 9:01

Hangt af van wie er in de 2e ronde staat

tweetert
tweetert1 apr. 2017 - 15:11

Even abject als ronduit ridicuul dit voorstel. Is dit een poging om 'iets' aan de macht te kunnen houden? Zure verliezers is het eerste wat in mij opkomt als je dit soort gefabriceerde onzin leest. Wat moet je wel niet denken, wonend in een democratisch land, waar zoveel mensen beweren dat we allemaal gelijk zijn, en dan met dit voorstel komen. Dus laag opgeleiden, minder bedeelden, misschien geestelijk gehandicapten uitsluiten van stemrecht omdat ze wel eens op een partij kunnen gaan stemmen waar deze schrijver en andere gelijkgestemden aanstoot aan nemen. Walgelijk!

KeesVanZundert
KeesVanZundert1 apr. 2017 - 15:05

haha gaan we weer. Dan toch maar eerst: -een cursus kinderen opvoeden voordat men daarna begint. -een cursus integriteit voor bepaalde VVDers -een cursus VVMU voor PVVers -een cursus "wie belangen behartig ik" voor PVDA'ers de opleidingsinstituten gaan gouden tijden tegemoed! Het blijft toch lastig voor veel mensen dat anderen met een heel andere mening ook mogen stemmen

Machiels**1993
Machiels**19931 apr. 2017 - 15:01

Komische gedachte maar na het lezen van je betoog komt het bij meer over het als het 'opvoeden' van mensen. Je noemt fascisme (wellicht met het achterliggende idee dat mensen niet op in jouw ogen fascistische partijen moeten stemmen) maar je laat communisme / maoisme achterwegen. In je hele betoog val je tenslotte alleen maar over rechts, populisme en PVV terwijl als er iemand een populistische campagne gevoerd heeft het Klaver wel was.

pois
pois1 apr. 2017 - 14:56

Extreem goed plan om een examen in te voeren om te mogen stemmen. Maar ik ben voorstander om dit nog verder door te trekken. Niet alleen een examen maar ook een IQ test (min 110) en het hebben van een 38 urige betaalde baan (niet uit overheidspot). Dan groep die dan over blijft zijn de mensen die in NL alle rekeningen betalen en dus ook zeggenschap zouden moeten hebben wat er met het geld gebeurd. Werklozen en lui die aan het subsidie infuus hangen hebben immers hele andere belangen dan mensen die werken.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew1 apr. 2017 - 17:44

Nou, het is 1 april, dus je komt ermee weg.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer21 apr. 2017 - 14:54

Ik weet vrij zeker dat dat voorstel tot gevolg heeft dat alleen oude, blanke, witte en bleke mannen nog mogen stemmen.

Muxje3
Muxje31 apr. 2017 - 14:49

"Uiteraard betekent dit niet dat alle PVV stemmers op politiek, intellectueel, of emotioneel niveau onder doen voor hun medemens". Je moet het maar durven opschrijven. Een flauw geformuleerd statement om alvast beschuldigingen van generalisatie vóór te zijn, maar tegelijkertijd impliceren dat het gros van de dommen toch wel onder de kiezers van die partij zijn te vinden. Hetzelfde geleuter hoorden we rond het referendum over het verdrag met de Oekraïne. En Brexit. En de "basket of deplorables" die op Trump stemden: het zou vooral dom en ongeïnformeerd volk zijn. Het aardige van deze kwesties vond ik juist dat ik, in tegenstelling tot de gebruikelijke politieke vraagstukken, in mijn vriendenkring een buitengewoon divers palet aan meningen aantrof, en er dus ook levendige discussies plaatsvonden. En blijkbaar spoorde dat mensen ook aan om zich wat meer in de zaak te verdiepen, want ook uit straatinterviews bleek dat ook allerlei "gewoon volk" zich de moeite getroost had om bijvoorbeeld het Oekraïneverdrag toch maar eens te lezen. Dit in tegenstelling tot de "op en top geïnformeerde, buitengewoon verstandige en bij uitstek gekwalificeerde" heer Pechtold, die ongezien bij het kruisje heeft getekend. Ik vermoed dat wie meent dat de dommen zich vooral onder de foute tegenstanders bevinden en dat een stempaspoort hen wel eens de wind uit de zeilen zou kunnen nemen, nog wel eens van een koude kermis zou kunnen thuiskomen. Nog afgezien van de nogal bedenkelijke morele motivatie voor zo'n paspoort, alsof minder intellectueel onderlegde of emotioneel wat minder volwassen mensen geen geïnformeerde of in elk geval doordachte beslissing zouden kunnen nemen over zaken die ons allen aangaan. Bovendien: daarom hebben we een vertegenwoordigende democratie. Tenslotte haal ik de wijze woorden va de (linkse) komiek Jonathan Pie nog maar eens aan: "Stop de gedachte dat iedereen die het niet met je eens is slecht is, of racistisch, of seksistisch, of dom, en práát met ze. Overtuig ze van hun ongelijk. Want als je dat nalaat zal ik je zeggen wat je krijgt: dan krijg je president Trump". Was getekend: een teleurgestelde VVD-stemmer die dit keer Piraten geeft gestemd en verder niets met de PVV heeft. Want dat moet je er vandaag de dag wel bijzeggen...

rgeurtsen
rgeurtsen1 apr. 2017 - 14:48

Tja, dus dan leren we als eerste dat iemand met de verkeerde eenzijdige opvattingen niet mag stemmen? . Nou laten we meneer Can Arslan dan per nu zijn stemrecht ontnemen.

1 Reactie
Molly Sweet2
Molly Sweet22 apr. 2017 - 7:43

Helemaal mee eens. Ik vind dat hij hier zijn democratisch onvermogen wel flink tentoonstelt, dus eerst heropvoeden, leren wat democratie is, examen Staatsinrichting laten doen en dan pas weer stemmen. Tja.

thunderbird2
thunderbird21 apr. 2017 - 14:45

Het lijkt me beter om politici op een leugendetector aan te sluiten als ze spreken. En als ze ergens hun mond over opendoen minimaal een doctoraal (of 10 jaar praktijkervaring) in dat btr gebied moeten hebben.

Piet de Geus
Piet de Geus1 apr. 2017 - 14:35

"Voer een theorie-examen in om te mogen stemmen" Waarbij iedereen die voor zo'n examen is meteen zijn stemrecht in moet leveren wegens gebrek aan democratisch besef.

10 Reacties
kindval
kindval1 apr. 2017 - 14:46

+ een heleboel

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 apr. 2017 - 14:55

Met je eens, Piet. Elke begrenzing van het stemrecht (of het nu via de voorgestelde route gaat; of door middel van een inkomensgrens; of door middel van wat voor ander criterium dan ook) is ongewenst. Bovendien is 'kennis van het politieke spectrum' een vloeibaar begrip, dat bij wijze van spreken dagelijks verandert. De begrippen 'links', 'rechts', 'conservatief', 'liberaal', 'normaal', 'abnormaal', 'eng', 'gezellig', 'waar' en 'onwaar' zijn aan permanente revisie onderhevig, als je de media, en de politiek geloven moet. Niet doen. De meest redelijke democratische verkiezing is die waarin er een uitkomst is, die het meest recht doet aan wat er onder de bevolking leeft. Dat is dan ook de achilleshiel van de democratische staatsvorm. Maar probeer je die hiel onkwetsbaar te maken, en liquideer je tegelijkertijd de democratie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 apr. 2017 - 14:58

Bingo!

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 apr. 2017 - 15:21

De terreur van KPIs: de uitkomst is een gevolg van het proces dat tot die uitkomst leidt. Als die uitkomst niet bevalt aan die uitkomst gaan zitten morrelen zonder het proces te veranderen schiet tekort. En hoe veranderen we het proces: door politieke keuzes te maken. Ik denk dat er wel veranderingen mogelijk zijn om de democratie op bijvoorbeeld principiele vraagstukken directer te maken (abortus, euthanasie, religie in de openbare ruimte), maar als het gaat om verzameling en verdeling van de poet moet je toch het hele plaatje zien en zijn geisoleerde vraagstukken onvoldoende.

EricDonkaew
EricDonkaew1 apr. 2017 - 15:21

Je valt me mee vandaag Piet. Ik neem er een borrel op.

Rene3
Rene31 apr. 2017 - 15:51

ha, goeie

NooT2
NooT21 apr. 2017 - 16:07

Dubbele boodschap Piet!

korheiden2
korheiden21 apr. 2017 - 17:04

@Piet de Geus : mee eens. Volgens mij komt dit voorstel voort uit ongenoegen over de verkiezingsuitslag. Een stemexamen, zodat alleen mensen met een zekere intelligentie mogen stemmen, is dat de bedoeling? Dan heb ik nog wel een vraag. Demente bejaarden en geestelijk gehandicapten krijgen ook een stembiljet. Het is dat mijn schoonzusje (syndroom van Down) van dit recht geen gebruik maakt (ze kan niet lezen of schrijven), maar het is wel toegestaan. Op grond waarvan stemmen demente bejaarden? Kortom, dit voorstel is een heilloze weg. Niet doen.

DenFlexwerker
DenFlexwerker1 apr. 2017 - 19:29

@Piet Soms wil je een verhaal houden. Maar dan zie je een goede reactie die eigenlijk alles dekt: goed werk.

Molly Sweet2
Molly Sweet22 apr. 2017 - 7:44

Piet: ben het zelden zo met je eens geweest.

Meta Foor3
Meta Foor31 apr. 2017 - 14:22

dat er nog zoveel menen stemmen op partijen als Forum , Roos en Denk, bewijst wel dat er naast een IQ-test, EQ-test en inburgertest een kiesdrempel ook vereist is

3 Reacties
Windowjan
Windowjan1 apr. 2017 - 17:39

Meta, Wat dacht je van GL? De vorige verkiezingen hadden ze wel vier zetels. Dus jouw vlieger gaat niet op. Henk Witte probeerde hetzelfde. Henk kreeg min of meer hetzelfde antwoord, en vergat te reageren. Ik hoop dat jij wel de ballen hebt om te reageren.

EricDonkaew
EricDonkaew1 apr. 2017 - 17:55

@Mike Peeters ----------------------------- Mee eens. Stemmen op partijen die de kiesdrempel niet halen, komen terecht bij de grotere partijen. Speel maar eens met http://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/stemverdeler/ Je kan dus op een kleine (progressieve?) partij hebben gestemd, komt je stem terecht bij VVD of PVV. Je moet het maar willen. Ook andere experimenten i.p.v. one man, one vote dienen achterwege te blijven. Bijvoorbeeld het districtenstelsel in de VS met als resultaat Trump aan de macht. Of presidentsverkiezingen tussen kandidaten van de twee grootste partijen. Zie Frankrijk, een aantal jaren terug, met de keuze tussen Chirac en (Jean-Marie) Le Pen. Of het Griekse systeem met vijftig bonuszetels voor de grootste partij (slaat nergens op, het is geen weekentkwis). Niet rommelen met de democratie dus. Dan maar consensus als basis voor het te voeren beleid.

Thuru
Thuru1 apr. 2017 - 18:48

Dat DENK een enge partij is ben ik volledig mee eens. Dat FvD relatief laag heeft gescoord is puur omdat veel mensen die partij nog niet kennen. Maar dat laatste zal tzt wel goed komen.

Evert Baptist - sjomp
Evert Baptist - sjomp1 apr. 2017 - 14:22

Waarde Can, ik pleit al meerdere jaren op diverse fora om hier het census kiesrecht in te voeren. Lijkt me ook een stuk eenvoudiger qua uitvoering dan een stem-examen.

2 Reacties
Thuru
Thuru1 apr. 2017 - 16:02

Iedereen heeft kiesrecht en dat moet ook zo blijven, zelfs ook voor een NVU lid bij wijze van spreken.

JeMine
JeMine1 apr. 2017 - 16:39

Oftewel hoe rijker je bent des meer recht heb je om te stemmen... eng systeem!