Joop

Voer geen klassenstrijd maar klimaatbeleid

  •  
25-11-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
10628925506_c9a60f60e9_z
We leven niet meer in de 19e eeuw van Marx. We leven ook niet meer in de 20e eeuw van zijn navolger Antonio Gramsci. We leven in de 21e eeuw.
Binnen Links Nederland woedt een stevig debat of ze de komende verkiezingen ingaan met een klassiek sociaal-economische verdelingsagenda of met ‘progressief patriotisme’. Enthousiast kruisen linkse politici en progressieve intellectuelen weer eens de degens. Kiezers vragen zich intussen vertwijfeld af hoe het hun kinderen zal vergaan in een wereld van klimaatverandering, nieuwe grootmachten, en eindigheid van grondstoffen. Tijd dat progressieve politici hun energie op de uitdagingen van de 21e eeuw richten.
Het maatschappelijke debat in Nederland wordt al lang gedomineerd door vragen over nationale identiteit. Of beter: is geobsedeerd met incidenten die samenhangen met die vermeende identiteit. De #ophef over burkini’s was nog niet voorbij of zwarte piet klopte al weer op de deur. Een godsgeschenk voor redacties van late night talkshows die toch ook maar weer elke avond de tafel moeten vullen met ‘opiniemakers’. Van lieverlee laten linkse politici met profileringsdrang zich ook meeslepen in dit debat. Sommigen door simpelweg rechtse punten te papegaaien, anderen door te pleiten voor progressief patriotisme ( Lodewijk Asscher 13 november jl. in de NRC ).
Wie het debat op links een beetje kent zal niet verbaasd zijn dat dit uitstapje naar identiteitsvraagstukken felle reacties oproept. Denkers als Ewald Engelen winden zich er al langere tijd over op dat links zich laat afleiden van klassieke sociaal-economische verdelingsvraagstukken (bijvoorbeeld hier uit 2014 ). Donderdag deed de Amsterdamse GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink op deze site een duit in het zakje: ‘Progressief patriottisme helpt links niet’ ).
Groot Wassinks betoog ademt een hunkering naar klassiek linkse klassenstrijd. Want zoals Groot Wassink onomwonden stelt: ‘kapitalisme met een menselijk gezicht bestaat niet.’ De bovenbouw (om maar in het marxistische jargon te blijven) van nationale identiteit is uiteindelijk afgeleid van de strijd tussen arbeid en kapitaal, en daar in het politieke debat ook een afleiding van. Terwijl de diepste economische crisis sinds de Grote Depressie ons land daadwerkelijk overspoelde, spraken we over een vermeende tsunami van islamisering. Terwijl de aarde onverminderd opwarmde, ging het over burkini’s op het strand. Terwijl het met de biodiversiteit rap minder, minder, minder ging, domineerden rechtspopulisten die die woorden in een heel andere context scandeerden het nieuws. Door mee te gaan in het identiteitsdebat reageert links slechts op thema’s die rechts aanzwengelt, waarschuwen progressieve intellectuelen.
Het is terecht dat Groot Wassink oproept om een eigen links verhaal over sociaal-economische rechtvaardigheid te houden. Zoals de les van menig Amerikaanse verkiezingsoverwinning is: It’s the economy, stupid. Het is alleen zonde dat zijn linkse verhaal blijft hangen in 19 e eeuwse marxistische retoriek over klassentegenstellingen. Het politieke vraagstuk van de 21 e eeuw draait niet om de verhouding tussen arbeid en kapitaal in industriële productie. Het draait erom hoe we die productie binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde houden.
We leven niet meer in de 19 e eeuw van Marx. We leven ook niet meer in de 20 e eeuw van zijn navolger Antonio Gramsci. We leven in de 21 e eeuw. Sterker nog, volgens aardwetenschappers leven we zelfs in een nieuw tijdperk: het Tijdperk van de Mens. In dit ‘Antropoceen’ is de impact van onze productie en consumptie op de aarde zo groot dat we de hele aardbol van karakter veranderen. Dit komt niet door de al dan niet onrechtvaardige verhouding tussen arbeid en kapitaal in het kapitalisme. Dit komt door de verhouding van onze productiemodus tot het mondiale ecosysteem.
Te lang hebben we gedaan of we ongestraft inputs uit het mondiale ecosysteem konden trekken en er vervuiling en CO2 voor terug konden dumpen. De negatieve gevolgen daarvan (denk aan klimaatverandering, ontbossing en verwoestijning, conflicten over schaarse grondstoffen) worden al duidelijker.
De kiezers zien deze gevolgen van de economische globalisering en beseffen donders goed dat dit wel eens grote consequenties zou kunnen hebben voor onze huidige leefwijze. Ze vragen zich vertwijfeld af of hun kinderen het wel beter gaan krijgen in de toekomst. Ze vragen zich af hoe het hun kleinkinderen zal vergaan in een wereld van klimaatverandering en conflicten over eindige grondstoffen. Als Groot Wassink wil dat ‘de overheid het [weer] als taak ziet het welzijn van haar burgers te bevorderen’ dan moeten de politieke partijen die straks de nieuwe regering gaan vormen hier een antwoord op hebben.
Laat links zich dus alsjeblieft niet verliezen in sleetse debatten over de politieke verhoudingen tussen arbeid en kapitaal. Laat progressieve intellectuelen komen met een analyse van de ongelijkheden en politieke conflicten die inherent zijn aan de verhouding tussen productie en het ecosysteem. Laat progressieve politici daarmee werken aan een groene agenda voor de 21 e eeuw. Dat is wat links zou helpen.

Meer over:

politiek, opinie, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

Bart van Oerle
Bart van Oerle27 nov. 2016 - 9:11

Hoi Jasper, Maar welke oplossingen stel je dan voor, als klimaatbeleid? Want ik hoop dat je ondertussen ook wel gezien hebt dat het Energieakkoord slechts enorme bergen geld kost (wel tot 100 miljard to 2030) en dat het slechts zeer beperkt CO2 uitstoot bespaart. Dan komt met op €200-300 per bespaarde ton CO2, terwijl een ton CO2 uitstoot bij het emissiehandelsysteem slechts €7(!!) kost. En ook de Energiewende loopt op z'n laatste benen... heb je van de term Energiearmut gehoord? Als je wat aan de CO2 uitstoot wilt doen, dan moet je het grootschalig aanpakken met energierijke grondstoffen, Thorium/Uranium en een veilige Molten Salt Reactor. En over eindige grondstoffen, we kunnen uranium nu al tot in de eeuwigheid winnen: http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/07/01/uranium-seawater-extraction-makes-nuclear-power-completely-renewable/#7af73ed146e2

rick verdonschot
rick verdonschot27 nov. 2016 - 2:43

Het probleem rondom de discussie over klimaatverandering is het feit dat er helemaal niet over oplossingen wordt nagedacht. Er is door de zgn. consensus binnen de klimaatwetenschap (op zich al irrelevant aangezien de wetenschap geen enkele waarde hoort te hechten aan consensus. Toen Telsa en Einstein met een nieuwe theorie kwamen stonden ze helemaal alleen. Dat doet er echter niet toe als die ene persoon een algemeen geaccepteerde theorie kan weerleggen. Meningen horen geen plaats te hebben in de wetenschap, alleen feiten) een miljardenindustrie in het leven geroepen waarin er gehandeld wordt in CO2 emissies. Het probleem is dat we een economisch systeem hebben wat gebaseerd is op een constante groei om te kunnen blijven bestaan. Dit heeft enorme gevolgen voor deze planeet waarmee we het toch allemaal zullen moeten doen voorlopig. Ik geloof niet dat er iemand te vinden is die met droge ogen zal beweren dat de mensheid hun eigen leefomgeving niet grondig aan het verpesten is. Luchtvervuiling door fossiele brandstoffen, de "plastic soup" die ronddrijft in de oceanen, de vervuiling van water, grond en lucht door chemicaliën (van olie tot glycosfaat) brengen ons steeds dichter bij een punt waarbij een herstel simpelweg onmogelijk wordt. Waarom gaat het niet over het hele plaatje? Omdat het aanpakken van de oorzaak van al deze zaken geen economische voordelen heeft. Binnen een economisch systeem wat afhankelijk is van constante groei zijn duurzaamheid en het efficiënt omgaan met de niet groeiende hoeveelheid beschikbare grondstoffen, niet wenselijk. We zouden een transitie moet maken naar een resource based economy om deze problemen echt op te lossen (en dat zou geen enkel probleem zijn met de huidige kennis en techniek), maar dat zie ik niet gebeuren. Zelfs Jacque Fresco van de The Venus Project geeft aan dat de kans dat de mensheid de eerste soort is die zichzelf uit zal roeien groter is dan de kans is dat we daadwerkelijk een beschaving gaan worden. https://www.thevenusproject.com/the-venus-project/ Los van de radicale paradigma verschuiving die hiervoor noodzakelijk zou zijn en het feit dat dit alleen kan werken op globaal (en niet op lokaal, nationaal of continentaal) niveau, vereist dit dat de machtigen op aarde hun macht op moeten geven en dat gaat dus niet gebeuren. De politiek zal een onderwerp waarin ze zelf overbodig worden natuurlijk niet aan de kaart brengen. Dankzij de globalisering worden gewassen waar lokaal een vraag naar is naar de andere kant van de wereld gevlogen en een vergelijkbaar was uit weer een ander land te importeren.

Woeki Hypo
Woeki Hypo26 nov. 2016 - 14:29

Voer geen klassenstrijd maar klimaatbeleid “We leven niet meer in de 19e eeuw van Marx. We leven ook niet meer in de 20e eeuw van zijn navolger Antonio Gramsci. We leven in de 21e eeuw.” Dit ziet de schrijver verkeerd. De dominantie tegenwoordig van het neoliberalisme of de neoliberale economie, een top wetenschap, betekent in feite, dat we a.h.w. in de 19e eeuw tot de derde macht leven. Een eeuw, waarin “de kooplieden” alle “tempels” willen beheersen: extreem, geografisch en intellectueel. Binnen een klimaatbeleid zal er nog steeds een klassenstrijd zijn, zolang het neoliberalisme blijft bestaan, deze opstand van de elitaire horden, een feodalisme. Waar is het links, dat het neoliberalisme gaat bestrijden? Of zijn ook wetenschap en kennis of hogeropgeleiden *) gewoon extreem corrupt? Met voorbeeld: de neoliberale economie 1). Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd. 1) Zie: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2144498-democraten-luisteren-niet-naar-de-wil-van-het-volk.html?title=democraten-luisteren-niet-naar-de-wil-van-het-volk O.a.: de tekst rond deze alinea: In zijn nieuwe boek Listen, Liberal: Or, What Ever Happened to the Party of the People? schrijft Frank dat de Democratische Partij vooral de belangen dient van de hoogopgeleide professionals: juristen, academici, topmanagers en bankiers. Er lijkt dus sprake te zijn van een verraad van links en/of hogeropgeleiden.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 17:57

"Dit ziet de schrijver verkeerd." Omdat jij in de 19e eeuw bent blijven hangen ziet hij het verkeerd? Hoeveel egocentrischer kun je een wereldbeeld maken.

Tip top
Tip top26 nov. 2016 - 11:40

@jan 26 november 2016 at 08:49 In de 15-16 eeuw was er volop wijnteelt in zuidelijk nederland, was toen daar warm genoeg voor, in de 17e eeuw verdween deze, kleine ijstijd, nu komt de temperatuur weer wat hoger, lijkt mij op een normaal natuurlijk verschijnsel. Dit was geen normaal natuurlijk verschijnsel. Er werd veel hout gekapt voor schepen en voor de bouw, dus weer een verstoring van het natuurlijk evenwicht. De oplossing is meer bomen en bossen en minder vlees eten maar dat verstoort weer het 'economisch evenwicht'

2 Reacties
jan15
jan1526 nov. 2016 - 13:40

De hoogtijdagen van de scheepsbouw en de voc, wic waren de 17e en 18e eeuw, dit was de koude tijd, dus gaat uw veronderstelling niet op. Normaal gaat het weer in golfbewegingen van 100en tot 1000en jaren op en neer, door de huidige menselijke activiteiten is er wel degelijk een versnelling in gekomen, maar die was niet door de houtkap, ik persoonlijk denk dat de industriele revolutie hier de grootste aanstichter van was.

Pater
Pater29 nov. 2016 - 2:51

de kleine ijstijd was een europees verschijnsel, geen wereldwijd.

korheiden
korheiden26 nov. 2016 - 10:12

Het lijkt me dat de ongebreidelde bevolkingsexplosie in met name Afrika en Azië veruit het grootste probleem is. Intussen blijft de Groene Khmer verkondigen dat we in onze totale energievoorziening kunnen voorzien met wind, zon, aardwarmte en nog wat andere groene speeltjes. Helaas is kernenergie taboe. In landen als India, China en Noorwegen wordt anders intensief gewerkt aan thoriumcentrales. Een 'energietransitie' zoals door de groene adepten wordt bedoeld, gaat de maatschappij 'tot in de haarvaten' raken. Dat betekent : driekwart van de mensen de auto uit, geen vliegreizen meer en weinig vlees. Enzovoort. In plaats van alle gejuich (yes we can) kan beter eerlijk gesteld worden dat er een ernstige versobering aan komt t.b.v. het klimaat. Intussen weten we niet wat Trump gaat doen en heeft China beloofd pas in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen.

1 Reactie
Pater
Pater29 nov. 2016 - 2:50

In principe hebben we met getijden- wind- en zonnekracht een ongelimiteerde hoeveelheid energie, het gaat erom steeds beter te leren hoe die te benutten. Op korte termijn zijn we nog niet zo ver en is versobering inderdaad een deel van de oplossing. Daar is niet zoveel op tegen vind ik, als we allemaal genoeg te eten en drinken hebben, en goeie woningen, goed onderwijs e.d. Stel dat we nog maar eens in de drie jaar met het vliegtuig weg mogen, wordt ons leven dan zoveel slechter???

Uitgekleed
Uitgekleed26 nov. 2016 - 10:05

Dit is wel een erg negatief beeld wat onze toekomst voorspelt. De aanpak van de opwarming van het milieu is vooral een technische uitdaging. Als we de middelen hebben, om deze uitdaging aan te gaan dan wordt het opgelost. Wat onze eeuw laat zien is de enorme wetenschappelijke vooruitgang in de techniek. Dit staat in schril tegenwicht met het achterblijven van onze sociale ambities door het kapitalisme. "Dit komt niet door de al dan niet onrechtvaardige verhouding tussen arbeid en kapitaal in het kapitalisme. Dit komt door de verhouding van onze productiemodus tot het mondiale ecosysteem." Daarom ben ik het met bovenstaande oneens.

NicoSchouten
NicoSchouten26 nov. 2016 - 9:56

De schrijver ziet over het hoofd dat de rijke bovenlagen juist decennia bezig zijn met klassenstrijd, zij het zoals gewoonlijk vermomd in ander jargon. Daarom ook de groeiende ongelijkheden. Verzet daartegen is hard nodig, ook voor groene doelstellingen. Want armoede is een bron van verwaarlozing van de natuur. Wat het kapitalisme betreft wees Marx er al op dat dit systeem niet alleen leidt tot roofbouw op mensen, maar ook tot roofbouw op de aarde.

jan15
jan1526 nov. 2016 - 7:49

In de 15-16 eeuw was er volop wijnteelt in zuidelijk nederland, was toen daar warm genoeg voor, in de 17e eeuw verdween deze, kleine ijstijd, nu komt de temperatuur weer wat hoger, lijkt mij op een normaal natuurlijk verschijnsel. Dat er alarmbellen afgaan komt omdat we pas 100 jaar het weer echt monitoren, en veel mensen vaak schijnen te vergeten dat wat ze de normale temp. noemen slechts de gemiddelde temp. is, en het gemiddelde is niets meer of minder dan de som der extremen. Nu wil ik niet zeggen dat de handelingen van de mens niets met het warmer worden heeft te maken, daar ben ik niet voor opgeleid en kan ik niet genoeg variabelen voor vinden. Er is minder poolijs dan dat de mens ooit gemeten heeft, de zeespiegel is nog niet gestegen.

Nikolas2
Nikolas226 nov. 2016 - 6:01

Links en rechts. Zo hopeloos ouderwets. Beide zijn enorm gericht op groei. Maw beide willen dat de aarde kapot gaat. We kunnen niet allemaal in rijkdom leven zoals links dat wil en we kunnen ook niet ecoomisch blijven groeien zoals rechts dat wil, want we zijn al met veel te veel en we trekken de aarde al leeg van de grondstoffen die onze groei verzekeren. Misschien moeten we een keer stoppen om te kijken waar we nu staan. Dan zal je zien dat we het doel voorbij zijn geschoten. De mensheid lijdt aan obesitas. Vanaf het moment dat de mensheid alleen maar tekorten kende en bijna er aan ten onder ging, lijkt het erop dat de mensheid om dat te voorkomen, haar doel compleet is voorbij geschoten. Niet alleen kennen we geen natuurlijke vijanden meer, maar zijn wij de grootste natuurlijke vijand geworden voor alles wat leeft, inclusief onszelf. Wat ik uiteindelijk hiermee wil zeggen. Er is geen sociale gelijkheid mogelijk zonder krimp. Er zijn geen mensenrechten mogelijk zonder krimp en een stabiele economie is ook niet meer mogelijk zonder krimp. Links en recht willen dit beide niet horen. Elk mens moet gered worden en we moeten allemaal 100+ jaar oud worden. Daarmee stevenen we uiteindelijk af op een catastrofe.

1 Reactie
Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger26 nov. 2016 - 9:16

Dit soort apocalyptisch gebazel is zo oud als het menselijk bewustzijn, kent religieuze en ideologische varianten. Kenmerkend voor deze verzinsels is dat ze niet gebaseerd zijn in feiten, realiteit en daarom nooit werkelijkheid worden. De verspreiders zijn angstige zeloten die door een gebrek aan wetenschappelijke kennis vallen voor halve waarheden en hele leugens. Slimme kapitalisten (energiebedrijven) weten daar heden ten dage gebruik van te maken om via subsidies omzet en winst te genereren zonder daar reële toegevoegde waarde tegenover te stellen. Door middel van fotospectrometrie werd rond 1910 cyanide aangetoond in de staart van de komeet Halley. Zoals te verwachten werden er in Amerika winsten gegenereerd uit de verkoop van gasmaskers en andere attributen die de gelovigen voor het naderende onheil konden behoeden. Wie spreekt er nog over peak-oil nu er steeds meer winbare fossiele bronnen blijken te bestaan? Wie zoekt zal vinden tenzij het zoeken - om politiek-ideologische redenen - verboden is of tegengewerkt.

Minoes2
Minoes226 nov. 2016 - 3:33

Lees de bijdrage van Noam Chomsky eens dan gaat het wel degelijk om arbeid en kapitaal en is neo-liberale politiek wel degelijk een keuze, systeemkeuze geweest die bewust is ingevoerd met globalisering als excuustruus. U maakt precies dezelfde fout die velen maken met uw 19e-20e en 21e eeuw. Daar heeft eeuw weinig mee te maken maar keuze van beleid alles. Vandaar de huidige race to the bottom voor arbeiders en de macht van het kapitaal die die race bepaalt. Er is wel degelijk wat aan te doen als we maar willen. Het heeft alles te maken met een economisch opgetuigd systeem dat gemaakt is, gefacilliteerd door de politiek en niet voortkwam uit globalisering op zich.

altijd-beleefd
altijd-beleefd26 nov. 2016 - 0:38

wereldwijd (als nodig is militair) opgelegde eenkindpolitiek voor de komende 200 jaar, een flinke oorlog, die (90+% van de mensheid wegvaagt, of een electriciteits/brandtstofloze vrij-za-zon-ma-dinsdag anders dan dat is er niks met de huidige technologie mogelijk om de klimaatproblemen tegen te gaan.

Michiel Online
Michiel Online26 nov. 2016 - 0:00

Via (zowel mogelijkheden als begrenzingen in) technologie en automatisering en controle daarover komen we er wel. Een tijdje geleden was er bericht dat we genoeg hbo banen zouden hebben in de nabije toekomst maar niet genoeg mbo banen. Mensen op mbo niveau die betrouwbaar zijn kunnen prima die controle uitvoeren. We zijn toe aan een langetermijnbeleid, voor misschien wel honderden jaren, om te leren onze planeet te behouden en onderhouden. Dat betekent beperkingen in het gebruik van chemische middelen, waardoor kwaliteitsvoedsel op lange termijn kan worden behouden. Dat betekent een analyse van de bevolkingsgroei en aanpassingen naar gelang onze behoeften. Maar het betekent ook het vervagen van landsgrenzen vanwege toenemende invloeden op globaal niveau en misschien zelfs het begin van een globaal politiek systeem dat hoort bij het globale ecosysteem. Het lijken allemaal nadelen, maar gelukkig zit er ook heel veel rijkdom in ecosystemen, een rijkdom die we misschien wel de afgelopen duizenden jaren zwaar onderschat hebben.

Sardar2
Sardar225 nov. 2016 - 23:34

“We leven niet meer in de 19e eeuw van Marx. We leven ook niet meer in de 20e eeuw van zijn navolger Antonio Gramsci. We leven in de 21e eeuw.” En dan de conclusie trekken: “Voer geen klassenstrijd maar klimaatbeleid”. Een voorbarige conclusie! Ik zou zeggen vind maar het Marx en Gramsci van 21ste eeuw in plaats van afzien van strijd van klassen die nog steeds de verhoudingen tussen kapitaal en arbeid bepalen. Bovendien klimaatbeleid is niet meer dan een populistisch issue waarin ieder eigen belang wilt waar maken. Zo ook de arbeid moet het naar eigen strijd inrichten. Dus “voer je klassenstrijd ook in klimaatbeleid”.

4 Reacties
HansErren
HansErren25 nov. 2016 - 23:49

Karl Marx wilde de rijken arm maken, Joop den Uijl wilde de arbeider rijk maken, de arbeider is nu rijk en dus willen de marxisten de arbeider kaal plukken. Geen wonder dat de arbeider van links nu rechts is gaan stemmen die denkt ook aan zijn eigen portemonnee. Klimaat beleid is energiebeleid, windmolens zijn vogelhakselaars, investeer dus in Thoriumonderzoek.

Pater
Pater26 nov. 2016 - 3:05

Bidar, sinds wanneer is klimaatbeleid een opportunistisch issue? Is een bewoonbare aarde een opportunistisch item? Dacht het niet. Is het soms niet marxistisch verantwoord of zo? Natuurlijk spelen daarin ook economische belangen en klassentegenstellingen een rol. Het is daaraan echter niet ondergeschikt!

Sardar2
Sardar226 nov. 2016 - 11:23

@ Pater 26 november 2016 at 04:05 Populistisch betekent niet per se slecht (of goed). Alles wat algemeen van aard is per definitie populistisch is. Maar dan betekent het ook dat iedere collectief haar eigen interpretatie mag hebben en eigen algemene voorstellen en oplossingen bieden, zo ook de arbeid. In praktijk en afhankelijk van politieke en maatschappelijke basis van iedere oplossing, uiteindelijk komt er ook een oplossing. Het is zoals de noodzaak om het racisme bestrijding. Ieder geeft eigen vervulling eraan. Maar dat racisme ongewenst is en moet verdwijnen, bijna iedereen er mee eens is. Het heeft dus niks met een “opportuniteit” te maken.

Sardar2
Sardar226 nov. 2016 - 11:27

@ HansErren 26 november 2016 at 00:49 Je eigen (rechtse) reactie laat zien hoe noodzakelijk het is dat links ook in klimaat en energie kwesties haar eigen linkse antwoorden formuleert en die altijd volgt!

JanVG2
JanVG225 nov. 2016 - 22:58

It’s the economy, stupid. Het idee dat de meeste kiezers bereid zijn om hun koopkracht op te geven vanwege de "natuur" lijkt me niet gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Zolang het niets kost, valt er over te praten, maar koopkracht en levensstandaard inleveren gaat geen stemmen opleveren - behalve van die "klasse" die het zich echt kan veroorloven.

Mark Huysman
Mark Huysman25 nov. 2016 - 22:31

[Dit komt niet door de al dan niet onrechtvaardige verhouding tussen arbeid en kapitaal in het kapitalisme. Dit komt door de verhouding van onze productiemodus tot het mondiale ecosysteem.] En de ‘productiemodus’ heeft niks met het kapitalisme te maken? Raar verhaal.

Jantje68
Jantje6825 nov. 2016 - 21:32

Trump heeft dit hele verhaal in de prullenbak gegooid. Dus elk woord wat we er aan besteden in de Nederlandse postzegel is er een te veel.

crumb2
crumb225 nov. 2016 - 20:54

Er is maar een (1) klimaatbeleid/milieubeleid : veel en veel minder mensen. Maar aangezien dat geen optie binnen een democratisch systeem dat afhankelijk is van enthousiaste voortplanters, blijft alleen de struisvogeltechniek over.(kop in het zand, grotere dweilen, meer paarden achter de wagen etc.) De slang die zichzelf opeet maar dat zo lang mogelijk probeert uit te stellen, zo klein mogelijke hapjes.

3 Reacties
Pater
Pater26 nov. 2016 - 2:06

Als ouders voor hun oude dag niet meer afhankelijk zijn van hun kinderen verdwijnt die bevolkingsgroei vanzelf, zo is al vaak gebleken. Hopelijk is Afrika over een jaar of 20 ook zo ver.

crumb2
crumb226 nov. 2016 - 13:08

@ Pater "Zo is al vaak gebleken" ? Wanneer waren er dan vaker 7 miljard mensen op de planeet ?

Pater
Pater27 nov. 2016 - 2:07

@crumb Dat mechanisme werkt bij voldoende welvaart, onafhankelijk van de vraag of het om 3 of om 7 miljard gaat.

Bram Emanuel
Bram Emanuel25 nov. 2016 - 20:44

Zolang links panisch reageert op kernenergie is er geen oplossing voor de mondiaal stijgende CO2 uitstoot. Het meest valt dan nog te bereiken met sterke inkrimping van de bevolkingsgroei, of eigenlijk, een bevolkingsdaling. Maar ja, de vrijheid op voortplanting valt onder de rechten van de mens dus daar valt voor links pertinent niet aan te tornen. Zelfs een eenmalige CO2 taks voor elke geboren baby, wat het meest eerlijk zou zijn, zal wel te veel gevraagd zijn.

4 Reacties
Pater
Pater26 nov. 2016 - 2:14

In NL? We kennen hier nauwelijks geboorteoverschot, dat heeft nauwelijks effect. In Afrika? Daar hebben ze nog relatief weinig CO2-uitstoot. Eensgezind de welvaart in Afrika stimuleren is het beste middel.

Pater
Pater26 nov. 2016 - 2:53

De analyse van de politieke verhoudingen tussen arbeid en kapitaal is niet sleets ,aar actueler dan ooit, constateerde Groot Wassink elders op deze website al. Blom vindt dat allemaal helaas niet 'progressief'. Tja, nog nooit zijn relatief zo weinigen zo rijk geweest. Neoliberalisme moet teruggedrongen worden. Dat is m.i. ook de aangewezen weg om de velen die sociaal-economisch en cultureel in de knel komen en onzeker zijn op te pakken en mee te nemen. Dat moet gepaard gaan aan een aanpak van het productiesysteem t.o.v. het ecosysteem. Iemand als Naomi Klein is al jaren bezig met die analyse en legt verbanden tussen de sociale en de groene strijd, zij het niet altijd even consistent en overtuigend. GroenLinks heeft een serie voorstellen waarmee de groene agenda al aardig wordt gevuld en combineert dat tegenwoordig weer met een linkse, sociale strijd. In ieder geval de lijsttrekker van GroenLinks lijkt de fase van economisch liberalisme die voorgangers als Halsema en Sap kenmerkte gelukkig achter de rug te hebben. Van Jasper Blom, tot voor kort directeur van het Wetensch. Bureau van GL, en diverse andere vooraanstaande GL-ers uit het Halsema-tijdperk kan dat kennelijk nog niet gezegd worden.

Bram Emanuel
Bram Emanuel26 nov. 2016 - 13:45

@ Pater U leeft nog in het verleden. Afrika, China, Zuid-Amerika, het midden-oosten zijn ons allang voorbijgestreefd in emmisies.

Pater
Pater27 nov. 2016 - 2:13

@bram Kijk liever iets na voor je wat roept! Zuid Amerika, Afrika en MO zitten onder Europese co2 uitstoot. China zelfs al meer dan VS.

EricDonkaew
EricDonkaew25 nov. 2016 - 20:27

Dus links moet zijn traditionele thema's als het gaat om een eerlijkere, meer gelijkmatige verdeling van de welvaart opofferen ten faveure van allerlei onbewezen klimaatverhalen? En dan moet links het nog vreemd vinden dat het gedecimeerd wordt in de peilingen? Er liggen enorme kansen voor echt, traditioneel links. Maar niet met dit soort geklets.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus25 nov. 2016 - 23:08

"Dus links moet zijn traditionele thema’s als het gaat om een eerlijkere, meer gelijkmatige verdeling van de welvaart opofferen ten faveure van allerlei onbewezen klimaatverhalen?" Zijn er nu ook al zogenaamd linkse klimaatontkenners? Dat zullen dan wel biefstuksocialisten zijn die doodsbenauwd zijn dat er wordt gezeurd over de foot print van de hen kant op te herverdelen biefstukken. Want welvaart is niet iets dat gelijkmatiger verdiend moet worden: het blijft iets dat een ander verdient en slechts herverdeeld moet worden.

Pater
Pater26 nov. 2016 - 2:59

@Eric Donkaew & De Geus "allerlei onbewezen klimaatverhalen": linkse klimaatontkenner? Lijkt er veel op, had niet gedacht het nog mee te maken. Waarschijnlijk van het type Monasch. Ik heb trouwens redelijk lang zelf heel hard gewerkt aan mijn eigen welvaart Piet, zoals zovelen in NL en jijzelf ook. Verdienen én herverdelen.

Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 18:01

"Verdienen én herverdelen." Maar dan toch op de eerste, tweede en derde plaats het herverdelen van kansen. Zonder het eerlijk verdelen van kennis en macht blijft het herverdelen van inkomen dweilen met de kraan open. Het vangnet (voor het geval al het andere faalt) mag nooit het uitgangspunt zijn, want dan begin je er al mee dat je mensen opgeeft. Dat is niet het eerste maar het laatste wat je moet doen. En inderdaad: in laatste instantie moet je dat ook doen. In die volgorde is er ook geen enkele reden om dat niet een beetje ruimhartig te doen.

TieJen
TieJen27 nov. 2016 - 23:43

De oplossing ligt niet in geboortebeperking, maar in oneindige energie. Dus kernenergie. Met veel energie zijn alle andere problemen oplosbaar, recycling van allerlei schaarse materialen, schoon drinkwater en schone lucht, schone oceanen enz. Dus ophouden met middeleeuwse technieken om energie te winnen en starten met grootschalige moderne, weinig ruimte innemende, kerncentrales, en ontwikkeling van fusie reactoren. De aarde kan dan veel meer bevolking aan dan we ons nu kunnen voorstellen. De technische ontwikkelingen zullen versneld gestimuleerd worden bij een grote bevolking. Laten we ophouden met zo te somberen.