Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Vluchtelingen Wij Zijn Hier hebben onze solidariteit nodig

  •  
28-04-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
We-are-here-Spuistraat-2-550x366

© Foto: socialisme.nu

Sinds 2012 voeren de ongedocumenteerde vluchtelingen van Wij Zijn Hier actie tegen het onmenselijke Nederlandse asielbeleid. De afgelopen weken zijn zij het richtpunt geworden van een extreem-rechtse hetze. Solidariteit vanuit links is essentieel
Op 18 maart demonstreerden ruim drieduizend mensen in Amsterdam onder de leus ‘geen racisme in de raden’. Het strijdbare protest bracht antiracisten, migrantengemeenschappen en de basis van linkse partijen samen. Een maand en drie zetels voor Forum voor Democratie verder, zien we hoe het zelfvertrouwen van extreem-rechts in Amsterdam is gegroeid.
De kraak van een aantal woningen door Wij Zijn Hier was het startpunt voor een wekenlange hetze. Mediabedrijven zoals de Telegraaf en PowNed wakkerden met hun berichtgeving de angst voor vluchtelingen aan. Moslimhater, antisemiet en FvD-raadslid Nanninga ging langs om te trollen. De landelijke VVD bekritiseerde VVD-burgemeester Van Aartsen omdat hij de vluchtelingen niet direct ontruimde. Dezelfde partij die miljarden bezuinigde op sociale huurwoningen, zegt nu op te komen voor de belangen van tot ‘huurders’ omgedoopte antikraakbewoners.
Fascistische splinters hebben buurtbewoners geïntimideerd en zichzelf geprofileerd. Zo meldde Identitair Verzet dat het ‘voor de FvD-stemmers’ een huis in dezelfde buurt had gekraakt. De pers nam dit gretig over. Maar neo-nazitypes zoals kerkhofschender Paul Peters bleken ‘slechts’ op bezoek bij een racistische buurtbewoner. Nadat antifascisten ruiten hadden ingegooid, vertrokken zij.
Racisme en de verdediging van privé-bezit gaan zo hand in hand. In ruil voor meer mogelijkheden voor gemeenten om leegstand te bestrijden, werd kraken in 2010 illegaal. De gemeenten ontruimden sindsdien honderden panden, maar weigeren structureel om wachtlijsten en leegstand in tijden van woningnood aan te pakken. Gesteund door de mediarel riep ‘sociale’ woningcorporatie Ymere, eigenaar van de woningen, ook op tot spoedige ontruiming.
Zij zijn hier Maar de ongedocumenteerde vluchtelingen kunnen nergens heen. Wij Zijn Hier bestaat voornamelijk uit vluchtelingen die niet terug kunnen, maar ook niet in Nederland mogen blijven. Zij vallen tussen wal en schip. De vluchtelingen kiezen niet zelf voor een leven in de anonimiteit, maar confronteren de Nederlandse staat door hun acties met haar onmenselijke asielbeleid.
Met succes dwong Wij Zijn Hier een beperkte (bed-bad-brood-) opvang af en hebben ondertussen 108 vluchtelingen een verblijfsvergunning. Dit ondanks de vaak Kafkaëske en vernederende procedures van de IND en het afknijpen van juridische ondersteuning door de staat. Tegelijkertijd lopen vluchtelingen nieuwe trauma’s op door hun constante onzekerheid: de groep werd al meer dan 35 keer ontruimd en sommigen, onder wie de 33-jarige Hashim , pleegden zelfs zelfmoord.
Tijdens hun persconferentie op 12 april zei Wij Zijn Hier: ‘Mensen zijn geen producten. Noch zijn wij een experiment waarop mensen hun politieke theorie kunnen testen. Wij zijn mensen die een leven verdienen. Net zoals ieder ander in dit land en in de wereld.’
Solidariteit Vluchtelingen alleen kunnen het asielbeleid niet veranderen, daarvoor is solidariteit noodzakelijk. GroenLinks Amsterdam heeft gezegd met de collegeonderhandelingen in te zetten op permanente opvang voor Wij Zijn Hier. Dit is erg welkom. Maar de vluchtelingen van Wij Zijn Hier vertegenwoordigen slechts het topje van de ijsberg. Er is een oplossing nodig voor alle vluchtelingen in een soortgelijke positie.
Links zou daarom onvoorwaardelijk solidair moeten zijn met mensen die vluchten voor oorlog of onderdrukking en een beter leven opzoeken. In de eerste plaats omdat het Westen met zijn politiek van oorlog, wapenhandel en neoliberale (belasting-)verdragen de drijvende kracht is achter het vluchten van mensen. Vluchtelingen zijn hier, omdat de BV Nederland daar is.
Maar we moeten ook tegenwicht bieden aan de zondebokpolitiek van rechts. Door te wijzen naar vluchtelingen wil de heersende klasse de aandacht afleiden van haar bezuinigingsbeleid. Vier grote multinationals krijgen 1,4 miljard subsidie, maar er is geen geld voor fatsoenlijke opvang, begeleiding en onderwijs voor vluchtelingen? Bezuinigingen en kadootjes voor de rijken ontwrichten de maatschappij, niet vluchtelingen of moslims.
De demonstratie komende zaterdag in solidariteit met Wij Zijn Hier is daarom belangrijk. We moeten zichtbaar maken dat veel meer mensen in Amsterdam de vluchtelingen steunen dan een dozijn fascisten of een paar rechtse mediabedrijven doen vermoeden, maar ook om de netwerken te bouwen die het rechtse tij kunnen keren.
Demonstreer zaterdag mee in solidariteit met de vluchtelingen en tegen de extreem-rechtse hetze.
Dit artikel verscheen eerder op socialisme.nu

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (90)

Phil2
Phil22 mei 2018 - 5:35

De mensen die hierheen komen zijn vaak (altijd?) niet de zwakkeren uit de zgn. failed states. Omdat die niet de kracht en de middelen hebben om de tocht te ondernemen. Waar we zelf mede-schuldig zijn aan het ontstaan van de vluchtelingenstroom (en die zijn we vanwege het ten val brengen van Saddam Hussein en Gadaffi), moeten we ook zelf heel hard werken aan een oplossing. En wel in de regio's zelf! Dat moet vanuit de EU met vereende kracht (dan kan ook een Orban geen bezwaar aantekenen) tot een niveau dat het echt ook pijn doet financieel. Alleen investeren om economisch en maatschappelijk iets van getergde landen te maken (en dat kunnen ze niet zelf) geeft mensen perspectief.

1 Reactie
hminkema
hminkema5 mei 2018 - 7:41

Ik zou ook graag zien dat we de vluchtingen in de 'eigen regio's' opvingen. Toch zijn er grote problemen met die oplossing. 1. 'De regio's' zijn na een politieke omwenteling vaak langdurig in rep en roer. Zo begon de Irak-oorlog 15 jaar geleden. Irak is nog steeds geen stabiele natie en er is de laatste jaren door IS (vrucht van de Irak-oorlog) op grote schaal oorlog gevoerd, gemoord en geplunderd. Is dat 'onze schuld'? In het Libië van ná Khadaffi is er een nieuw soort politiek totalitarisme dat nieuwe slachtoffers maakt, en waarbij de invoering van de sharia op het spel staat. Is dat 'onze schuld'? 2. Ook de omringende landen van zulke 'problem states' kennen vaak problemen, en politieke spanningen. Neem Algerije en Egypte. Neem Syrië, Iran en Turkije. Als het allemaal 'onze schuld' is, die vluchtelingenstromen, zoals je claimt, dan is die 'eigen regio' vaak niet de bevrijdende, veilige, democratische omgeving waarin we de zielige vluchtelingen graag voor geruime tijd zien neerstrijken. Vandaar dat we miljoenen vluchtelingen zich uit de voeten zien maken, niet zelden in combinatie met economische motieven. Want daarin zit een volgend probleem: 3. Veel Nederlanders hebben de opvatting dat we vluchtelingen tijdelijk uit hun noodsituatie helpen (wat een nobel doel is), en dat die weer naar hun eigen land terugkeren zodra het daar veilig is. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Verreweg de meeste vluchtelingen willen niet terug, ook niet als de noodsituatie in hun eigen land opgeheven is, en ze zouden kúnnen terugkeren. We moeten asiel'opvang' daarom benoemen voor wat het is: asielimmigratie, gericht op permanent verblijf hier in Nederland. Voor deze vluchtelingen, die mede gericht zijn op een economisch en sociaal beter bestaan, is 'opvang in de regio' geen aantrekkelijk alternatief.

Hiltermann
Hiltermann2 mei 2018 - 4:43

"Vluchtelingen Wij Zijn Hier hebben onze solidariteit nodig ". Wat een onzin, mensen zonder identiteitspapieren hebben zelf bewust een groot risico genomen, ze kunnen niet aantonen uit welk land ze afkomstig zijn. Blijkt na onderzoek het land dat ze opgaven niet overeen te komen met de informatie over woonplaats scholen etc. dan is de asielaanvraag mislukt. Door procederen kan het verblijf nog wat rekken maar uiteindelijk volgt de illegaliteit. Dan is terug naar het land van herkomst de enige optie die nog wat toekomst biedt. Een beroep doen op mensen in Nederland is onterecht, illegalen moeten Nederland uit.

realist3
realist31 mei 2018 - 12:25

"onmenselijke asielbeleid" ?? Kijk eens op de wereldkaart naar land herkomst en Nederland. Hoe komt het dat ze zo'n lange reis willen en kunnen maken i.p.v. naar een buurland te gaan? Zeker omdat het hier zo slecht is. Ontwaakt..

punt2
punt230 apr. 2018 - 6:57

quote: Fascistische splinters hebben buurtbewoners geïntimideerd en zichzelf geprofileerd. Zo meldde Identitair Verzet dat het ‘voor de FvD-stemmers’ een huis in dezelfde buurt had gekraakt. De pers nam dit gretig over. Maar neo-nazitypes zoals kerkhofschender Paul Peters bleken ‘slechts’ op bezoek bij een racistische buurtbewoner. Nadat antifascisten ruiten hadden ingegooid, vertrokken zij. Deze zin nalezend schrik ik wel. Met mijn Joodse achtergrond ben ik geen voorstander van neo-nazi's en/of fascisten dat moge zeer duidelijk zijn.. Maar omdat de legale aanwezigheid van dit soort mensen je niet aanstaat in deze buurt mag je de ruiten ingooien zodat ze vertrekken? Dit is geweld tegen mensen die zonder geweld (je mag het eens of oneens zijn met hun achtergrond) vanuit hun huis protesteren tegen de illegale bezetting (wat kraken nu eenmaal is ). Ik vind dat zeer discutabel, want wat is de volgende? Bij iedereen waarmee je het niet eens bent de ruiten ingooien? Een soort van RaRa in de huidige tijd? Geweld plegen om je standpunt duidelijk te maken.... in hoeverre ben je dan beter dan de groepen die je wil bestrijden?

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2018 - 17:03

@ Rob Roy Jij schrijft: Daan Ouwens, dit is uw tegenargument tegenover 6 miljoen doden? Blijkbaar denk jij dat 6 miljoen doden 6 miljoen argumenten zijn. Die opvatting vind ik nogal onzinnig.

punt2
punt230 apr. 2018 - 6:30

Nee , ik ben het compleet niet eens met deze oproep. Wij hoeven niet solidair te zijn met mensen die op onterechte gronden een beroep hebben gedaan op ons asielsysteem en door dit systeem zijn afgewezen. Zij hebben geen enkel recht om hier te zijn. zoals zij ook geen recht hebben om huizen te kraken of binnen te dringen wanneer deze bewoond zijn. Verder hebben zij op geen enkele wijze meegeholpen aan hun terugkeer door het weggooien van hun identiteits bewijzen , liegen over het land van herkomst en noem maar op. Zoals bewezen door het afwijzen van hun asielaanvraag staan zij niet bloot aan vervolging, vluchten zij niet voor geweld of oorlogsdreiging. Maar zijn zij hier met een puur economisch motief. Ik ben dus niet solidair met deze migranten zoals ik dit wel ben met echte vluchtelingen.

2 Reacties
AadTeist
AadTeist30 apr. 2018 - 11:41

Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Geheel mee eens. Uitgeprocedeerd betekent terug naar land van herkomst. Hun aanwezigheid is illegaal, hun handelen is ook illegaal. Welke wetten mogen ze nog meer overtreden voordat links het afkeurt? Pure discriminatie is het. Positief of niet, het is niet toegestaan en werkt bovendien averechts ten aanzien van acceptatie van de lokale bevolking.

hminkema
hminkema5 mei 2018 - 7:45

Geheel mee eens. Ik weet zeker dat er tal van 'linkse mensen' zijn die deze mening onderschrijven. Al vind een ander deel van 'links' dat helemaal niet leuk, of zelfs onacceptabel.

petra9
petra930 apr. 2018 - 5:58

Moslimhater, antisemiet en FvD-raadslid Nanninga Meent u dit nou? Zij heeft een islamitische homo in huis genomen, ik zie dat een islamhater niet zo gauw doen. U bent ongeloofwaardiger dan zij!

drs Jazeker
drs Jazeker29 apr. 2018 - 21:16

Hoezo "onmenselijke Nederlandse asielbeleid"? Zeer forse aantallen mensen zijn door Nederland ruimhartig binnengelaten, tegen enorme kosten. En dan ook nog eens "fascistische splinters" die buurtgenoten intimideren"en "afknijpen van juridische ondersteuning" en nog veel meer. Met zoveel stereotype verbaal geweld ondergraaft u uw eigen geloofwaardigheid.

korheiden2
korheiden229 apr. 2018 - 20:20

De asielprocedures kunnen en moeten korter. Maar uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Dan moet alles in het werk worden gesteld om deze mensen uit te zetten. De landen van herkomst kunnen best onder druk worden gezet, bijvoorbeeld met financiële sancties / beloningen. Het moet niet lonen om hier illegaal te verblijven.

Hiltermann
Hiltermann29 apr. 2018 - 12:00

Het gaat niet om vluchtelingen maar om asielzoekers. Dat is een wezenlijk verschil. Vluchtelingen krijgen op grond van internationale verdragen een verblijfsstatus in Nederland.

1 Reactie
JStokx
JStokx30 apr. 2018 - 5:39

Ja maar, ja maar, ze vluchten voor meer geld.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde29 apr. 2018 - 11:50

Veel van de onderstaande reacties laten zien dat Nederland een land vol haat en egocentrisme is geworden. Om maar te zwijgen over het politieke stempel dat we er op kunnen drukken. Veel van de zich links noemenden, voornamelijk prut uit SP sloot, willen geen economische vluchtelingen hier. Hun standpunt is volledig uitwisselbaar met dat van PVV en extreem rechts. Dus waarom die mensen zich links voelen is de vraag. Waarschijnlijk voelen ze zich ziek, zwak en misselijk en willen ze dat de overheid hen helpt miljonair te worden. Slapend rijk worden. Iets dat ze op eigen kracht niet en nooit zal lukken. Ze schuiven hun geestelijke beperking af op anderen die die kans wel grijpen. En dat noemt zich links. Ik zou als linkse partij zulke uitvreters niet eens willen hebben.

7 Reacties
DitIsDeLaatsteKeer
DitIsDeLaatsteKeer29 apr. 2018 - 18:08

" Veel van de onderstaande reacties laten zien dat Nederland een land vol haat en egocentrisme is geworden. Om maar te zwijgen over het politieke stempel dat we er op kunnen drukken. Veel van de zich links noemenden, voornamelijk prut uit SP sloot, willen geen economische vluchtelingen hier. " Je vindt iemand dus haatvol en egocentrisch als deze geen economische vluchtelingen hier wil. Stel nu dat jij een kristallen bol had en je stond bij de grens, en er staat een groepje jongemannen en je ziet in je kristallen bol dat allen van een uitkering zullen leven en de staat tonnen zullen kosten gedurende hun leven. Zou je dan vinden dat ze het land in moeten komen? Waarom?

EricDonkaew
EricDonkaew29 apr. 2018 - 18:24

Om eerlijk te zijn klink jij niet links, maar neoliberaal. Uitvreters... brrr, een zeer rechts scheldwoord om kennelijk een bevolkingsgroep te typeren.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)29 apr. 2018 - 19:40

"Veel van de onderstaande reacties laten zien dat Nederland een land vol haat en egocentrisme is geworden." Lekker makkelijk, zeggen dat iedereen die het niet met jou eens is vol met haat en egocentrisme zit.

drs Jazeker
drs Jazeker29 apr. 2018 - 21:18

In welke droomwereld leeft u? Praat u wel eens met anderen? Lokt uw extreme stellingname niet juist een tegengestelde politieke reactie uit?

petra9
petra930 apr. 2018 - 5:55

MartinvanderLinde 29 april 2018 at 13:50 Ik vind u reactie nogal bol staan van haat. (schelden) Waarschijnlijk lijkt u meer op de PVV,ers die u bedoeld, dan u denkt.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 apr. 2018 - 12:18

Schelden, haat? Het lijkt me dat sommigen wel heel erg snel op de tenen zijn getrapt en niet inzien dat hun mening egocentrisch is. Daarom dus die uitvreters, zelf wel alle luxe opeisen maar die aan anderen ontzeggen.

hminkema
hminkema5 mei 2018 - 7:53

Beste Martin, zonder mij te kennen 'weet' jij over mij te vertellen dat ik 'vol haat en egocentrisme' zit. Zonder mij te kennen kwalificeer je mij als 'prut uit de SP sloot'. Zonder enige vorm van nuance weet jij dat mijn standpunt t.a.v. economische vluchtelingen hetzelfde is als van Geert Wilders en van 'extreem rechts'. Zonder mij te kennen 'weet' jij dat ik niet echt links ben, op grond van criteria waarop jij kennelijk het alleenrecht veinst. Je weet over mij te vertellen dat ik me 'ziek, zwak en misselijk' voel en dat ik door de overheid slapend rijk wil worden. Je noemt me 'geestelijk beperkt', jaloers en een 'uitvreter'. Allemaal omdat ik toevallig iets vind. Iets wat jij niet vindt, een mening die jij voor onacceptabel verklaart voor een links persoon. Beste Martin, wie zit er hier nu eigenlijk vol 'haat' en 'egocentrisme'? Pak een spiegel en kijk.

DaanOuwens
DaanOuwens29 apr. 2018 - 10:09

Dit soort onderwerpen, zoals een fatsoenlijk asielbeleid, is geclaimd door mensen zoals Ewout van den Berg. Het gevolg daarvan is dat anderen die ook graag willen dat vluchtelingen een fatsoenlijke en menselijke behandeling krijgen, aarzelen om zich in te zetten voor het thema en zeker niet gaan demonstreren. Het resultaat is dan ook slechts enkele tientallen mensen die met wat spandoeken zwaaien. Een reünie van mensen die elkaar de week daarvoor ook al zagen. Elders op deze side wordt een pleidooi gehouden voor het vieren van 1 mei. Op zich geen slecht idee want de linkse beweging heeft veel belangrijke vernieuwingen in de samenleving tot stand gebracht. Er zijn wel redenen te bedenken om naast de christelijke feestdagen en nationale feestdagen ook 1 mei te gedenken en te vieren. Maar mensen zoals Ewout van den Berg claimen het eigendom van gedachtegoed en nemen iedereen die naar hun mening niet links genoeg is de maat. Dan sta je uiteindelijk met een handjevol mensen te demonstreren en zal 1 mei er nooit komen. Als je op links niet kan leven met verschillen van inzicht, en er zijn nogal wat mensen die door Van den Berg als halve fascisten omschreven zijn, sta je uiteindelijk dus vrijwel alleen in je strijd. Niet verstandig volgens mij.

JStokx
JStokx29 apr. 2018 - 10:03

De wereld op zijn kop. Met je handen aan andermans eigendom zitten en je verdient solidariteit. En daarnaast, hoezo zouden deze mensen niet weg kunnen? Deze mensen zijn zo creatief om met boten en vrachtwagens hier naartoe te komen, maar de weg terug lukt niet?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon29 apr. 2018 - 7:54

Dat marginale ultrarechtse clubjes het recht in eigen hand gaan nemen is een gevolg van het falende overheidsbeleid. Alle uitgeprocedeerde asielzoekers dienen te worden opgevangen in door de staat gefinancierde en gecontroleerde [met restricties aan de bewegingsvrijheid] van waaruit terugkeer wordt begeleid. Maar iets zegt mij dat links geen voorstander is van een dergelijke oplossing voor alle uitgeprocedeerden.

Ikkyu
Ikkyu29 apr. 2018 - 7:01

"Moslimhater, antisemiet en FvD-raadslid Nanninga" En hiermee diskwalificeer je je dus zelf volledig. Als je beter wil zijn dan Nanninga, laat dan de haat,de framing, en de agressiviteit achterwege. Wat je nu doet is mensen wegjagen van links.

Blixa Bargeld
Blixa Bargeld28 apr. 2018 - 20:22

Over dat niet terug "kunnen". Waar een wil is, is een weg. Zeker als die heenweg vol hindernissen m.b.v. die duidelijk voorhanden zijnde wilskracht bewezen al gevonden werd. En dit keer wordt je binnen de EU en vanuit Nederland daarbij ook geholpen, zeker tot in de daartoe aanwezige verzamelplaatsen in Turkije.

hminkema
hminkema28 apr. 2018 - 19:30

Ik ben hartstikke links en ik vind dat uitgeprocedeerde vluchtelingen zo snel mogelijk moeten worden uitgezet. Ook vind ik dat ze niet het recht hebben in Nederland woningen te kraken. Ik weet zeker dat er nog veel meer hartstikke linkse mensen zijn die dat ook vinden. Ik gun ieder een andere mening, maar niet op grond van hun 'links zijn'.

6 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter28 apr. 2018 - 19:37

Hmonkema en hoe vind jij het dat de overheid de uitgeprocedeerden in de illegaliteit sturen ? Naar huis sturen lukt dus niet !! Hoe wil jij ze zo snel mogelijk uitzetten ?

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 21:51

@ hminkema: Op grond van uw eigen woorden ben ik van mening dat u alles behalve "hartstikke links" bent. En hoe meer u die termen herhaalt, hoe twijfelachtiger uw door u zelf aangemeten kwalificatie wordt.

Tineke de Goede
Tineke de Goede29 apr. 2018 - 11:35

Links lijkt tegenwoordig iets anders te betekenen dan vroeger. Jij bent zeg maar klassiek links, maar "echt links" zijn betekent dat je moet strijden voor de segmentering van identiteiten, tegen de witte culturele dominantie en voor alle vormen van vrije immigratie naar westerse landen. Kortom : jij noemt jezelf wel links maar links ziet jou juist als extreemrechts omdat je je uitspreekt tegen één van de linkse kroonjuwelen.

Klaas Punt
Klaas Punt29 apr. 2018 - 13:14

minkema - ik ben ook links, maar op school moest ik rechts leren schrijven. Hebben ze jou ergens rechts leren praten?

Hiltermann
Hiltermann29 apr. 2018 - 17:42

Door initiatieven zoals dit van Ewout van den Berg wordt de misvatting onder uitgeprocedeerden dat ze in Nederland iets te zoeken hebben bevestigd. Uitgeprocedeerden terugsturen die niet wensen mee te werken aan hun terugkeer is een al langer bestaand probleem. Dat is op twee manieren op te lossen; Maak het verblijf van uitgeprocedeerden onaantrekkelijk en oefen druk uit op landen die stelselmatig weigeren mee te werken aan terugkeer van hun onderdanen. Tot nu toe wordt er met de tweede optie weinig gedaan. In het uiterste geval moet verblijf in Nederland zonder geldige reisdocumenten strafbaar gesteld worden.

hminkema
hminkema5 mei 2018 - 7:20

@Thuiszitter: Daar vind ik van dat niet de overheid deze mensen 'de illegaliteit in stuurt', maar dat deze mensen daar grotendeels zelf voor kiezen. Ze hebben namelijk een alternatief: het land verlaten. Bijvoorbeeld naar het als veilig erkende land waar ze zojuist vandaan kwamen, voordat ze in ons land belandden. Met dat land heeft Nederland een verdrag op grond waarvan ze terug kunnen, nee moeten. Dat ze stiekem hier blijven, kun je onze overheid niet aanrekenen. @OlavM: Jij mag vinden wat jij vindt, maar je hebt geen monopolie op de betekenis van 'hartstikke links'. Jij maakt namelijk niet uit wat 'hartstikke linkse' mensen verplicht moeten vinden om 'hartstikke links' te zijn. Kortom, speel gerust verder met je kwalificatiecriteria, maar vraag niet aan mij om je serieus te nemen. @Tineke de Goede: De 'moderne' definitie die u geeft van 'echt links zijn' bevalt mij niet. Ik weet niet of u zelf deze definitie aanhangt of deze slechts verwoordt (ik hoop het laatste), maar ik maak zelf uit waarvoor ik wel en niet 'moet' strijden. Er bestaat geen besloten vereniging van 'echt linkse' mensen met statuten die bepalen wat ik wel of niet moet denken of mag vinden. Zo ben ik bepaald niet voor 'alle vormen van vrije immigratie naar westerse landen' en als ik deze stelling aan mijn dierbare linkse vrienden zou voorleggen, zou zeker 80% het er niet mee eens zijn. Ik heb geen idee wie wanneer waarom dit 'kroonjuweel' heeft laten aangroeien. Wel kan ik zeggen dat als zogenaamd 'echt links' in dat kroonjuweel wil volharden, ze niet alleen de ondergang van de Nederlandse vrije en tolerante samenleving bewerktstelligt, maar ook de eigen politieke ondergang. @Klaas Punt: Leuk, maar meer dan een grapje biedt u niet. Jammer. @Hiltermann: Dank voor uw reactie. Ik ben het er geheel mee eens. Het is onacceptabel dat Nederlandse staatsburgers (terecht) gedwongen zijn zich te houden aan overheids- en rechterlijke beslissingen, terwijl we niet-staatsburgers die hier tijdelijk als asielzoeker te gast waren de ruimte laten om zich daaraan te onttrekken. Zou u zichzelf omwille van uw mening als 'extreemrechts' kwalificeren? Het lijkt me van niet.

doron
doron28 apr. 2018 - 18:09

Ewout, Wij Zijn Hier heeft helemaal niets te maken met vluchtelingen. Het zijn economische migranten die geen recht ( want uitgeprocedeerd ) hebben om hier te mogen blijven. Laat staan om huizen te kraken.

2 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter28 apr. 2018 - 20:21

Doron - wat is dan jouw oplossing ? met in achtneming van de huidige regels en afspraken.

jandebakker
jandebakker29 apr. 2018 - 8:57

@thuiszitter De huidige regels en afspraken veroorzaken dit probleem (hier niet welkom en thuis niet welkom). Dus met in achtneming van de huidige regels en afspraken is er geen enkele oplossing mogelijk. Wat dus betekent dat de politiek moet zorgen voor nieuwe regels en afspraken om dit probleem op te lossen en te zorgen dat deze mensen naar huis kunnen.

Thuiszitter
Thuiszitter28 apr. 2018 - 18:08

Lees nogal wat reacties die schijnbaar de oplossing voorhanden hebben. Uitgeprocedeerd betekent het land uit, maar hoe dan ? Bij België de grens overzetten ? De EU heeft 1.8 miljard ervoor uitgetrokken om de landen die weigeren de migranten weer op te nemen te doen overtuigen, om te kopen, dit wel te doen. Dat lukt alleen nog niet erg. Tot dan laat je de mensen niet in de illegaliteit verdwijnen maar bied je humane mogelijkheden. Maar blijven blèren dat zij hier niets hebben te zoeken en het land moeten verlaten zonder een oplossing hoe zij het land dan moeten verlaten , heeft geen enkele zin.

6 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew28 apr. 2018 - 20:32

@Thuiszitter -------------------------------- En wat is jouw oplossing dan? Deze mensen direct een Nederlands paspoort geven onder het mom van: als je maar lang genoeg dwarsligt, dan krijg je uiteindelijk wel je zin?

Loebkesman
Loebkesman28 apr. 2018 - 21:26

@Thuiszitter Het land uitzetten is de enige oplossing. Toch is dat lastig. Mensen kun je inderdaad niet aan hun lot over laten. Ik weet het ook niet..... ..maar kraken is ook geen oplossing. Gevalletje wal en schip. Erg lastig.

Paul250371
Paul25037129 apr. 2018 - 9:50

Helemaal mee eens. Eric Donkaew "En wat is jouw oplossing dan? Deze mensen direct een Nederlands paspoort geven onder het mom van: als je maar lang genoeg dwarsligt, dan krijg je uiteindelijk wel je zin?" Dat vul jij zelf in. In ieder geval deze mensen een normale opvang bieden tot dat er een oplossing is lijkt me toch het minste. Maar ja. Beschaving is iets heel anders dan Joods Christelijke Verlichting

Hertog2
Hertog229 apr. 2018 - 10:23

Beste @Thuiszitter, deze mensen kunnen geen kant op, natuurlijk heeft u hierin gelijk. Naar mijn mening staat u er onvoldoende bij stil dat deze mensen (uitgeprocedeerde asielzoekers) vooral zichzelf in de problemen hebben gebracht. Immers niemand heeft deze (economische) vluchtelingen gedwongen om hun heil hier te zoeken. Op de korte en middellange termijn moet er naar mijn mening het volgende gebeuren. Korte asielprocedures, laten we zeggen max. 6 maanden. Ter weet tal van advocaten verdienen een hele vette boterham terwijl ze weten dat hun cliënt totaal kansloos is. Vluchtelingen zijn buseniss, ook voor gemeentes trouwens. Heb je als gemeente een slecht stukje grond gekocht, dan plemp je daar een AZC neer. Het rijk (wij belastingbetalers) zijn er niet voor om het FALEN van de plaatselijke overheid te financieren. Directe stopzetting ontwikkelingshulp aan die landen die niet meewerken aan het terugnemen van hun onderdanen. Ik voeg hier direct aan toe, de rekening voor de zeer beperkte opvang (dit ben ik met u eens) heeft wel consequenties voor het "thuis"land van onze "nieuwkomers". Rekening niet voldaan, dan volgen er economische sancties. Ook hier geldt vluchtelingen zijn geld waard, handelswaar. Wij laten ons chanteren door landen die hun "kanslozen" nog net niet verbannen. Dit moet stoppen. illegaliteit is in beginsel strafbaar, werk eens aan een wetsartikel jongens, zucht..Goed je kan dit gedogen, maar pleeg je een misdrijf in dit land (daar valt kraken dus ook onder) dan is alles wat je rest een enkeltje richting een klein celletje, tot in de eeuwigheid.

Thuiszitter
Thuiszitter29 apr. 2018 - 17:30

ErikDonkaew - in ieder geval niet de illegaliteit in schoppen

EricDonkaew
EricDonkaew29 apr. 2018 - 18:15

@Thuiszitter: in ieder geval niet de illegaliteit in schoppen ----------------------------------- Het probleem is dat deze mensen illegaal ZIJN. Mooier kan ik het niet maken. Nou ja, tegenwoordig heet dat 'ongedocumenteerd'. En over een of twee jaar heet het weer anders.

[verwijderd]
[verwijderd]28 apr. 2018 - 17:57

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
ruma ankka
ruma ankka29 apr. 2018 - 8:10

De bezetter? Waar heb je het over?

Paddy3
Paddy329 apr. 2018 - 13:59

Bezetter?

RobSon2
RobSon230 apr. 2018 - 14:12

Dat bepalen de internationale verdragen en wetten toch gewoon?

Haastig
Haastig30 apr. 2018 - 22:38

Filip Kifla 30 april 2018 at 00:13 "Allerlei soldaten en wapens in dienst van grote multinationals zoals Shell bijvoorbeeld." Je bedoelt lokale overheden die hun investeringen graag terug zien, de opbrengsten van hun bodemschatten aan hun begroting willen toevoegen in landen waar de bevolking beperkt belasting betaalt. De overheid die we erkennen als bevoegd gezag?

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen28 apr. 2018 - 17:55

Sorry Ewout, maar ik voel 0 solidariteit met "wij zijn hier". Iedere vluchteling is wat mij betreft welkom, Maar geen mensen die geweld en mensen pijn doen niet schuwen om hun doel te bereiken. Geweld en mensen pijn doen is voor mij een grens, "wij zijn hier" heeft blijk gegeven geweld en mensen kwetsen niet te schuwen. Ik hoop dat ik mijn standpunt voldoende heb uitgelegd

2 Reacties
Paul250371
Paul25037129 apr. 2018 - 9:52

Geweld en mensen pijn doen is voor mij een grens, “wij zijn hier” heeft blijk gegeven geweld en mensen kwetsen niet te schuwen. Welk geweld? Of is het een excuus om het goed te praten dat ze wat u betreft gewoon kunnen verrekken?

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen29 apr. 2018 - 21:13

Ewout schrijft: Nadat antifascisten ruiten hadden ingegooid, vertrokken zij. Ik gruwel ook van het tuig dat zich "indentitair verzet" noemt. Maar dat los je niet op door ruiten in te gooien. Ik schaar dat onder geweld en intimidatie. De organisatie "wij zijn hier" zou daarvan, naar mijn mening, ook afstand van moeten nemen. Maar dat doen ze niet.

2C
2C28 apr. 2018 - 16:52

Het betreft in dit geval uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze illegalen (of in progressieve newspeak: 'ongedocumenteerden') hebben in Nederland geen recht op verblijf en horen dus zeker geen huizen te kraken die door een woonstichting zijn verhuurd. Door een dergelijk gedrag wordt het asielbeleid juist zeer zwaar ondermijnd en door het te dulden (ik kijk naar OM en de rechtbank) haal je juist meer problemen op de hals, door de indruk te wekken dat iedereen die in Nederland aankomt, mag blijven. Door zeer laksen zwak optreden door de overheid wordt m.i. een fundament gelegd voor een 'jungle' zoals in Calais het geval was. Dat moet niemand willen.

2 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter28 apr. 2018 - 19:19

Dat moet je zeker niet willen dus trap je deze mensen niet de illegaliteit in .

Smit3
Smit330 apr. 2018 - 6:55

@Thuiszitter, niemand heeft ze daar ingetrapt, ze zijn daar zelf in gestapt. Geen zaken door elkaar halen.

Blixa Bargeld
Blixa Bargeld28 apr. 2018 - 16:31

Nee Ewout. Zij die ruimschoots een beroep op een asielstatus hebben mogen doen maar daarop gewogen niet erkend zijn dienen dit niet te traineren en frustreren maar plaats te maken voor anderen die een beroep doen op een asielstatus en bovendien de inmiddels wèl erkende vluchtelingen die asiel hebben verkregen. Bovendien gebruik jij hen met hetzelde opportunisme als hen, wat dus anderen verdringt, slechts als politiek vehikel.

Karlofça
Karlofça28 apr. 2018 - 15:59

"Moslimhater, antisemiet en FvD-raadslid Nanninga " dat zijn nogal beweringen. Haat ze moslims? Of is ze bezorgd over de intolerante Islam? En ik ben er weinig tegengekomen die zo stelling hebben genomen tegen de antismetische aanslagen op joodse restaurants en scholen afgelopen tijd.

1 Reactie
OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 22:26

@ Karlofça: [“Moslimhater, antisemiet en FvD-raadslid Nanninga ” dat zijn nogal beweringen] FvD-raadslid: duidelijk.toch? Of wil je dat ontkennen? Moslimhater: was medewerkster van GeenStijl, en dat zegt al genoeg. Antisemiet: je zou hier eens kunnen kijken: -https://www.astridessed.nl/het-antisemitisme-van-annabel-nanninga-voorvechtster-van-joodse-rechten-ontmaskerd/, en -http://www.frontaalnaakt.nl/archives/een-dode-jood-voor-annabel-nanninga.html (Over Natascha van Weezel schrijft Nanninga letterlijk: ‘Hoe mooi het ook zou zijn als Van Weezel door een aanslag of moord op de Joodse gemeenschap van haar moraalpaard zou donderen.’).

HM van der Meulen
HM van der Meulen28 apr. 2018 - 14:39

Als we nu eens zouden beginnen met al die leegstand gewoon af te breken.

5 Reacties
Thuru
Thuru28 apr. 2018 - 17:02

Zolang de gebouwen in bezit is van mensen zal dit niet gebeuren en terecht. Afbreken van een eigenaars gebouw is not done en zal ook nooit mogen gebeuren. Ook niet bij jaren lang leegstand. Uitzondering is of zou zijn als eigenaren voor de 100% worden vergoed. Dat zal het niet worden omdat het dan het rijk teveel kost.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 17:52

@ HM van der Meulen: Inderdaad, op dat punt zouden veel tandjes kunnen worden bijgezet.

Piet de Geus
Piet de Geus28 apr. 2018 - 18:57

Beter opletten: die gekraakte woningen gaan gesloopt worden. Maar je kunt moeilijk met de sloop van een wijkje beginnen voordat alle oorspronkelijke bewoners herplaatst zijn. En zelfs de tijdelijke leegstand ervan wordt beperkt door ze tijdelijk te verhuren.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 21:55

@ Piet de Geus: Het betreft hier volgens mij een creatieve woordspeling van HM van der Meulen: hij bedoelt (in het algemeen) een einde maken aan leegstand.

Edwin8
Edwin829 apr. 2018 - 19:03

Zoals Piet al aangeeft staan de huizen op de nominatie om tegen de grond te gaan. (ruim 100 woningen.) Om plaats te maken voor het drievoudige aantal woningen. Dus je kan zeggen, ja leegstand moeten we aanpakken. Je kan ook kijken waarom er leegstand is. En dit lijkt me een vrij logische leegstand. Goed, kan je er anti kraak inzetten tijdelijk. Echter begreep ik uit het kort geding wat We Are Here afgelopen week had dat de woonstichting ook nog onderzoek moet laten doen naar asbest. Dan heb je liever dat je gewoon vrijelijk onderzoek kan doen zonder dat je anti-kraakhuurders weer moet vertellen dat hun contract ten einde is. Men kan heel boos worden omtrent leegstand. Men kan ook gewoon accepteren dat het onderbrengen van de huidige huurders tijd vergt en dat er nog het een en ander gedaan moet worden voordat de huizen tegen de vlakte kunnen zodat er straks meer woningaanbod voor terugkomt. Men roept wel altijd dat er meer bijgebouwd moet worden, maar wat daar allemaal bij komt kijken wil men liever niet zien. Nee, dan klagen we met zijn allen over leegstand, en dan vinden we dat we de leegstand zelf mogen aanpakken. Tja, beste stuurlui staan aan wal zullen we maar zeggen.

ruma ankka
ruma ankka28 apr. 2018 - 13:32

Uitgeprocedeerd betekent: komt niet in aanmerking voor asiel. Ik zie niet waarom we hier solidair mee moeten zijn. Met dit gedoe ondergraaf je alleen het draagvlak voor de echte vluchtelingen.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037129 apr. 2018 - 9:54

"Met dit gedoe ondergraaf je alleen het draagvlak voor de echte vluchtelingen." Lijkt me heerlijk om voor God te mogen spelen en bepalen wie echt is. En het ondergraven van het draagvlak interesseert jou volgens mij toch niets.

punt2
punt230 apr. 2018 - 6:44

@Paul en @Kifla, er zijn keurige omschrijvingen van Vluchtelingen, maar ook omschrijvingen van economische migranten, de één is op de vlucht voor oorlog etc en de ander is op zoek naar economische voorspoed. Nu hebben wij regels, regels voor vluchtelingen en regels voor migranten. Jezelf voordoen als vluchteling en wanneer dan later blijkt dat je economisch migrant bent geeft geen recht om hier te blijven . Het is heel simpel, dat jullie daar beide moeilijk over doen kan en mag. Maar een economische migrant een vluchteling noemen doet onrecht aan hen die wel voor vervolging of oorlogsgeweld op de vlucht zijn.

Appie Fries
Appie Fries28 apr. 2018 - 12:50

Het is heel simpel. Regels zijn er om misbruik te voorkomen. Er zijn wereldwijd meer vluchtelingen dan dat er in Nederland passen, maar Nederland is een heel fijn land om te wonen en mensen willen dat graag en natuurlijk is dat hun goed recht en wat mij betreft zijn ze welkom ook. Echter om dit in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de juiste vluchtelingenzorg bij de juiste mensen terecht komt, zijn er regels. U zou toch niet willen dat oorlogscriminelen door het weggooien van hun documenten hier vrij kunnen rondlopen? Nee? Waarom vindt u dan dat links dit wel degelijk moet ondersteunen? Waarom vindt u dan dat het overdreven, zelfs onmenselijk is dat regels gehandteerd worden waarmee meteen een stuk veiligheid voor iedereen in Nederland gewaarborgd kan worden? Of bent u van mening dat iedereen lief is en niemand misbruik maakt?

3 Reacties
rvb2
rvb228 apr. 2018 - 14:37

U heeft bewijs dat het hier om oorlogsmisdadigers gaat? Of weet u het niet, net zo min als ik weet of u iemand verkracht heeft. Sluit dan iedereen preventief op, je weet nooit of er een oorlogsmisdadiger bij zit.

HM van der Meulen
HM van der Meulen28 apr. 2018 - 14:47

De beschuldiging dat links zou willen dat oorlogscriminelen door het weggooien van hun documenten vrij kunnen rondlopen slaat als een tang op een varken. Oorlogsmisdadigers moeten voor de rechtbank worden gebracht. Om te beginnen de oorlogsmisdadigers die met naam, toenaam en adres bekend zijn, zoals Bush, Cheney, Blair en consorten Zo lang dat soort mensen vrij rondloopt komt er nooit een einde aan die ellende.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 17:51

@ Appie Fries: [U zou toch niet willen dat oorlogscriminelen door het weggooien van hun documenten hier vrij kunnen rondlopen? Nee? Waarom vindt u dan dat links dit wel degelijk moet ondersteunen?] Een idiote, wilde insinuatie, waarvoor geen enkel argument is aan te voeren.

Pompei
Pompei28 apr. 2018 - 10:35

Groepen als 'Wij zijn hier' tonen inderdaad het falen van ons asielbeleid. Asielzoekers en migranten moeten blijven of uitgezet worden. Maar mensen dwingen tot een zwerversbestaan in Nederland is iets waar we vanaf moeten, want hier heeft niemand baat bij. Ik denk dat links en rechts allebei kiezen voor een halfslachtig migratiebeleid. Links durft mensen niet uit te zetten. En rechts durft migranten die hier zijn geen kansen te bieden. Daardoor krijgen we het slechtste van beide werelden.

2 Reacties
Thuru
Thuru28 apr. 2018 - 11:17

Links moet er ook maar aan en accepteren dat uitgeproduceerd is uitgeproduceerd en dus uitgeproduceerd vluchtelingen gewoon uit zetten. Dus niet pamperen en in Nederland laten als reden, zielig, wat dus niet zielig is.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 17:48

@ Thuru: Het is mij een raadsel wat jij met "uitgeproduceerde" asielzoekers (sic!) bedoelt, maar ik houd het erop dat ze uitgeprocedeerd zijn en daardoor in veel gevallen vooralsnog ongedocumenteerd zijn gebleven.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 10:35

Prima artikel, dat de wreedheid en ongerijmdheden van het vluchtelingenbeleid duidelijk blootlegt.

4 Reacties
OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 10:43

En dan te bedenken, dat de bewoners van Musselkanaal in overgrote meerderheid protesteren tegen het sluiten van het AZC aldaar, waarmee ze uitstekend ervaringen hebben! (Zie hieronder: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/gronings-dorp-raakt-asielzoekers-kwijt-bewoners-komen-in-opstand).

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker28 apr. 2018 - 12:01

De meerderheid van de NL bevolking is ook helemaal niet tegen de opvang van vluchtelingen. Het gaat hier echter om uitgeprocedeerde asielzoekers, Heel wat anders dus. Je ondergraaft het draagvlak als uitgeprocedeerde asielzoekers niet gewoon worden uitgezet.

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin28 apr. 2018 - 15:23

Het beleid is voor vluchtelingen, dit gaat over uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu krijgen ze de optie om Nederland te verlaten maar ook de optie om illegaal te blijven. In andere landen krijgen ze die optie niet en worden ze meteen teruggebracht. Maar omdat wij in Europa geen grenzen meer hebben is de regelgeving niet meer uitvoerbaar.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 17:45

@ Meneer Demesmaeker en Sjoerd: "Uitgeprocedeerde asielzoekers" zijn vaak juist het resultaat van belabberd vluchtelingenbeleid. Zie het artikel: velen van de groep We Are Here hebben na verloop van tijd terecht alsnog een verblijfsvergunning gekregen.

Sake Simons
Sake Simons28 apr. 2018 - 10:30

De mensen zo solidair waren om te beloven vluchtelingen in hun huis op te nemen hebben dat niet gedaan. Maar nu moeten een woningcorporatie die dat niet beloofd heeft gedwongen worden? Een demonstratie toont alleen aan dat een bepaald aantal mensen niets beters te doen heeft, zet zo gratuit als de beloftes van die solidaire BN-ers. Je link gaat trouwens naar Facebook.

Thuru
Thuru28 apr. 2018 - 10:29

Zaak is om met een veilig Afrikaans land een deal te sluiten dat vluchtelingen die uitgeproduceerd zijn enniet naarthuisland kunnen, dan naarmate veilig Afrikaans land worden uitgewezen. Vandaaruit kunnen ze dan reizen waar ze heen willen buiten Europa. Zo een deal met zo een veilig Afrikaans land kan uit ontwikkelingshulp dan betaald worden. En nee dit is niet zielig, uitgeproduceerd is uitgeproduceerd en dat betekent dat men Nederland moet verlaten. Betreft huizen wat wat in bezit is van huiseigenaren kan je niet dwingen om dat te verhuren. Het is hun huis en zij bepalen logischerwijs wat ze er wel of niet mee doen. Dat sommige huis eigenaren kiezen voor antikraak is prima. Dat voorkomt dat een huis door tuig wordt gekraakt.

2 Reacties
Thuru
Thuru28 apr. 2018 - 10:31

Maarlate / maar een

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin28 apr. 2018 - 15:30

Briljant plan.. Laat Brussel een deal sluiten met Algarije en daar alle ontwikkelingshulp naartoe sturen. Vervolgens een luchtbrug van alle Europese landen om uitgeprocedeerde asielzoekers naar Algerije te sturen van waar ze door kunnen naar de andere landen. Algerije heeft de omvang van half Europa en kan veel makkelijker asielzoekers aannemen en over de grens zetten in Afrika dan wat in Europa mogelijk is. Natuurlijk moeten er wel mogelijkheden blijven voor vluchtelingen, maar het gaat hier uitdrukkelijk over uitgeprocedeerde asielzoekers zonder zicht op verblijfsvergunning Dat zijn geen vluchtelingen en voor hen is het vluchtelingenbeleid ook niet van toepassing.

RobSon2
RobSon228 apr. 2018 - 10:25

Mensen die ongevraagd aan andermans spullen zitten kunnen niet op mijn sympathie en steun rekenen.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037129 apr. 2018 - 9:56

Dat geloof ik direct. Je hebt liever dat ze verrekken dan in een leegstaand pand gaan zitten.

Paddy3
Paddy328 apr. 2018 - 10:25

Als je symphatie wil verkrijgen, moet je niet mensen de sleutel van hun woning uit hun handen trekken. Door te kraken geef je extreemrechtse roeptoeters juist hun gelijk. Door niet op te treden helemaal. Een woningcorporatie als Ymere is geen rechtse club, maar juist links. Ymere vraagt ook om op te treden, omdat ze hun bezit terug wil.

CM2
CM228 apr. 2018 - 9:27

"Wij zijn hier" kraakt verhuurde woningen. Bewoners durven hun pand geen eens meer te verlaten, bang dat het na terugkomst gekraakt is.Te gek voor woorden. De enigen met wie we solidair moeten zijn, zijn de gedupeerde huurders.

3 Reacties
Thuru
Thuru28 apr. 2018 - 11:12

Als krakerstuig een huis kraken waar een iemand een huurwoning heeft, mag dat tuig keihard eruit getrapt worden. Op krakerstuig zit niemand te wachten. Als je een woning wil moet je het of gewoon huren, of als legale antikraak bewonen of kopen. Elke andere mogelijkheid is onwenselijk en illigaal.

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin28 apr. 2018 - 15:32

Stel dat je thuis komt en er zitten mensen in je woning, dan is dat inbraak en huisvredebreuk. Voor de krakers is dat nogal gevaarlijk aangezien de kans dat de eigenaar geweld gebruikt best groot is natuurlijk. De situatie is altijd dreigend als er iemand in je huis heeft ingebroken wat een bepaalde mate van geweld rechtvaardigt. Ik zou in zo'n geval meteen melding van inbraak maken bij de politie.

OlavM
OlavM28 apr. 2018 - 17:39

@ CM: Je kletst maar weer een eind raak. Krakers hebben geen enkele kans van slagen als een pand in gebruik is, huur of anderszins. Dat geldt al heel lang. Bovendien zijn de normen sinds de wet Kraken en leegstand (2010) enorm aangescherpt: de jaartermijn werd afgeschaft. (Tevoren was kraken niet strafbaar na een jaar leegstand. Een civiele procedure tegen krakers kan altijd). In het artikel gaat het dan ook om panden die niet in gebruik waren.