Joop

Vluchtelingen komen naar de EU vanwege slechte noodhulp in de regio

  •  
09-03-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
siriaref
Nederland, zorg ervoor dat onafhankelijk toezicht op naleving van humanitaire verdragen er komt
Internationale noodhulp barst uit zijn voegen. Het aantal crises wereldwijd blijft groeien en terwijl budgetten toenemen, worden rantsoenen voor vluchtelingen en ontheemden gekort. Met stevige gevolgen: als vluchtelingen in de regio niet goed worden opgevangen en hun kinderen niet naar school kunnen, komen zij vaker naar Europa.
Alle reden om noodhulp te verbeteren. In mei organiseert de Verenigde Naties hiervoor een  mondiale top. Minister Ploumen heeft vorige week het voortouw genomen om afspraken  te maken. Terwijl Nederland inzet op technische verbeteringen, lijkt de belangrijke politieke kwestie van onafhankelijk toezicht te blijven liggen.
Verbeteren van noodhulp is deels uitvoering geven aan zaken die al jarenlang bepleit worden door hulporganisaties. Het logge systeem staat deze verbeteringen in de weg terwijl ze vluchtelingen met waardigheid behandelen, hulp goedkoper maken en meer opleveren op lange termijn.
Ten eerste geven donoren zelden langer dan 6 maanden geld vanwege de onvoorspelbaarheid van crisissituaties. Hulporganisaties kunnen daardoor geen afspraken maken met lokale uitvoerders en zijn veel tijd kwijt zijn aan fondsenwerving. Langere termijnfinanciering is eenvoudig te realiseren als donoren achteraf controleren in plaats van gedetailleerde plannen vooraf te vereisen.
Ten tweede moet doorgepakt worden met het geven van geld of tegoedbonnen in plaats van het uitdelen van spullen. Dat gebeurt nu maar met 6 procent van de hulp. Ten derde zouden vluchtelingen met een uitkering op zichzelf kunnen wonen in plaats van in ‘all-inclusive’ kampen. Zo voor zichzelf zorgen is goedkoper en waardiger, en toch gebeurt het nauwelijks.
Ten vierde kan veel meer hulp door lokale organisaties worden uitgevoerd. Te veel hulp loopt nu via organisaties. Internationale hulp zal nodig blijven, maar er kan veel meer lokaal. Internationale organisaties kunnen lokale partijen opleiden en ondersteunen. Dat garandeert ook een beter serviceniveau voor de toekomst als de noodsituatie voorbij is. Deze vier veranderingen zijn al jaren aan de orde, maar hopelijk kan er nu doorgezet worden. Nog nooit is er zoveel overeenstemming over geweest en de mondiale top biedt de kans om afspraken te maken.
Blijft wel de vraag hoeveel verschil dit soort technische veranderingen gaan maken? Noodhulp blijft een politiek vraagstuk. Er kan alleen hulp geboden worden als organisaties de ruimte krijgen. Op dit moment zijn kampen en ziekenhuizen te vaak doelwit van strijdende partijen, of wordt de toegang ontzegd tot gebieden waar mensen hulp nodig hebben. Er wordt niet gecoördineerd opgetreden tegen dit soort misstanden, die passeren zonder al te veel diplomatieke herrie. De rol van de Verenigde Naties is hierin beperkt omdat de organisatie afhankelijk is van de politiek van de Veiligheidsraad.
Er ligt een goed voorstel voor de invoering van onafhankelijk toezicht. Het gaat om een organisatie met tanden die maatregelen kan nemen als hulp niet kan gebeuren volgens de internationale humanitaire verdragen. De organisatie kan politieke actoren aanspreken om deze verdragen te respecteren en hulp mogelijk te maken, in plaats van te blokkeren. Het toezichtorgaan moet ook de uitvoering van de hulp in de gaten houden. Er is een internationale standaard die organisaties helpt om effectieve en waardige hulp te bieden (de Core Humanitarian Standard), maar systeemlogheid en organisatiebelangen spelen een grote rol, zodat de standaards vaak ondersneeuwen. Ook daar is onafhankelijk toezicht voor nodig.
Het zal heel wat diplomatieke inspanning vereisen om het onafhankelijk toezicht er door te krijgen. Een mooie taak voor Nederland. Nederland is een van de grootste donateurs van de Verenigde Naties en treedt straks in Istanbul op als EU-voorzitter. Laat de ambitie daarom verder gaan dan technische verbeteringen en zorg dat het onafhankelijk  toezicht op naleving van humanitaire verdragen en standaarden er  komt.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

arbeider3
arbeider313 mrt. 2016 - 1:09

Er zijn nog zoveel rijke Islamitische landen in de regio die nog geen vinger uitsteken naar hun geloofsgenoten. Wel geven die Islamitische landen idioot veel geld aan groepen die de oorlog voeren. Zelfs Turkije doet uiterst actief aan de oorlog in Syrië mee voor gebiedsuitbreiding en schroomt niet haar eigenbevolking (koerden/journalisten/ intellectuelen/etc.) op de "kogel" te nemen. En nu mag/moet het kleine Europa het gaan oplossen?

robheus2
robheus211 mrt. 2016 - 15:57

Vluchtelingen komen in de eerste plaats omdat ze ontheemd zijn als gevolg van oorlog. Opvang in eigen regio zit al overvol (in Libanon is inmiddels 25% van de bevolking syrisch vluchteling!). En de oorlogshitsers kunnen zoals gebruikelijk worden gevonden in het Pentagon, Europese hoofdsteden, Riaad en Doha. die Syrië in brand hebben gestoken omwille van een geprojecteerde aardgaspijpleiding.

Verlichte Liesbeth
Verlichte Liesbeth10 mrt. 2016 - 9:59

Een andere interpretatie is dat andere halfmanigen in verzande landen ronduit asociaal zijn. En o ja, een kiftig volkskarakter kan ook voor de nodige complicaties zorgen, helaas...

Common Sense
Common Sense10 mrt. 2016 - 9:39

Ik lees net op het nieuws dat er in Darfur 2,5 miljoen mensen ontheemd zijn. Die kunnen we toch ook niet laten zitten?

3 Reacties
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 10:10

Jij vindt ook dat we die naar Europa moeten halen? Ik kan rechts even niet meer volgen. Wat hebben de vluchtelingen uit Darfur nu voor op de Syriërs dat je vindt dat die wel hier mogen komen? Oma Oeverloos heeft ook nog een potentiële vluchtelingenstroom ontdekt.

Common Sense
Common Sense10 mrt. 2016 - 11:13

Volgens mij 'halen we' niemand naar Europa. Ze komen gewoon en niemand weet wat we er mee aan moeten. Grappig dat je mij trouwens op basis van de jouw beschikbare informatie als rechts kenschetst.

Bartje822
Bartje82210 mrt. 2016 - 11:37

@bavaud U werkt bij het COA zo te lezen?

JStokx
JStokx10 mrt. 2016 - 9:19

Bavaud Dan moeten vluchtelingen zelf ook het eerlijke verhaal vertellen, namelijk dat ze ook welvaart zoeken. Veel vluchtelingen zijn door Turkije gekomen en reizen bewust verder, terwijl ze de oorlog al uit zijn.

omaoeverloos
omaoeverloos10 mrt. 2016 - 8:22

Vreemd dat dit nu ineens een issue is terwijl er al sinds 1988 een half miljoen vluchtelingen in Kenia onder mensonterende omstandigheden in een kamp zitten. Sinds 1988! Zou het komen omdat deze vluchtelingen geen 3000 dollar pp kunnen ophoesten zodat er toch geen kans is dat ze naar europa komen dat ze al 28 jaar in de steek gelaten zijn?

5 Reacties
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 10:06

Dat zal zeker een rol spelen, vluchtelingen die stil in een hoekje zitten creperen gewoon. Vind je dat we deze vluchtelingen naar Europa moeten halen? Dat zou wel een erg verfrissend standpunt zijn, daar zou zelfs ik het moeilijk mee hebben.

Common Sense
Common Sense10 mrt. 2016 - 11:15

En waarom zouden, we jouw lijn volgend, dat niet moeten doen? Oma toont slechts het valse en selectieve sentiment in deze kwestie aan.

omaoeverloos
omaoeverloos10 mrt. 2016 - 11:23

". Vind je dat we deze vluchtelingen naar Europa moeten halen?" Nou, nee. Maar wanneer er 6 miljard boven tafel kan komen voor Turkije om de vluchtelingen op te vangen zou het denk ik niet meer dan normaal zijn om ook voor deze groep eens wat geld vrij te maken, De EU is pas humaan tegenover vluchtelingen als ze voor de deur staan, zo blijkt. Als er geen zicht op is dat ze een "bedreiging" vormen mogen ze inderdaad creperen.

jellevwal
jellevwal10 mrt. 2016 - 13:14

Er waren al jaren lang reportages uit Syrië, ik weet niet meer op welke zender, vermoedelijk Al Jazeera, die lieten zien onder welke onmogelijke omstandigheden, open kelders en grotten, Syrische vluchtelingen in Syrië zelf bivakkeerden. Pas nadat die mensen, en vele anderen, migranten, onze kant uit kwamen, kwam er aandacht. Overigens komen ze wel, ook vanaf de andere kant van de Sahara, voor zo ver ik weet. Men zamelt geld in voor de lange reis naar Europa, als die geslaagd is wordt er geld teruggestuurd, en komt de volgende. Wat voor domoor Merkel is blijkt nu, zoals te voorzien was gingen vele landen dwars liggen, en sloten de grenzen. Daarmee raakt het westen nog meer gehaat. In elke geval in het Midden Oosten hebben velen door dat de VS hun ellende veroorzaakt. Het is natuurlijk mogelijk dat Merkel een zeer sluw spel speelt, wat ik niet doorzie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2016 - 13:25

In Jemen is het momenteel ook niet prettig toeven.

Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 7:50

Overigens zegt Storch van de AfD dat de vluchtelingen niets verkeerd doen. Ze vluchten voor oorlog, zoeken veiligheid en welvaart voor hun zelf en hun kinderen. Ze doen wat iedere verstandige Duitser ook moet doen als hij in gevaar is. Dat zijn haar letterlijke woorden, ik denk dat ze gelijk heeft, dat we moeten ophouden de vluchtelingen te verwijten dat ze het goede willen. Dat verwijt lees ik meermalen hieronder. Alsof het immoreel is im het goede te willen.

Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 7:46

Jammer dat die landen niet willen meewerken met de verdeling van de vluchtelingen over de EU. Bij het verdelen van werkgelegenheid of miljardensubsidie staan ze voor aan, maar bij het verdelen van minder leuke dingen geven ze niet thuis. Ik ben er voorstander van dat dit consequenties heeft voor verdere bejegening van deze landen door de EU. Op de iets langere termijn zetten ze zichzelf buiten spel.

jellevwal
jellevwal9 mrt. 2016 - 18:13

Heeft deze hooggeleerde nog niet door, dat de hoogdravende humanitaire verdragen zijn afgesloten door figuren, die geen idee hadden wat de gevolgen zouden zijn? En ziet de hooggeleerde ook niet, dat een belangrijk deel van de migranten naar ons komt omdat het westen al honderden jaren lang zich niet humanitair gedraagt, buiten Europa ? Hulp is kurieren am Symptom, wat moet gebeuren is dat ons imperialisme en neokolonialisme stopt. We kunnen niet de halve wereld naar Europa laten komen.

Peter_K2
Peter_K29 mrt. 2016 - 16:21

Dit hele vluchtelingen verhaal is al in de jaren 80 ontspoort met de instroom van grote aantallen Tamils vanuit Sri Lanka. Er was van alles mis met die opvang: * de Tamils kwamen met het vliegtuig vanuit Sri Lanka, als ze daadwerkelijk door de Sri Lanka vervolgd waren, had het een peuleschil geweest om ze op te pakken (gelijk aan de huidige instroom van Eritreërs); * er was helemaal geen oorlog op Sri Lanka, de Tamil Tijgers voerden een strijd voor onafhankelijkheid, maar het was goed mogelijk op het eiland Sri Lanka te wonen zonder om het leven te komen door geweld; * zeer dichtbij Sri Lanka ligt India, met de aangrenzende veilige deelstaat Tamil Nadu, waar ze dezelfde taal spreken als de Tamils op Sri Lanka, hoe onlogisch is het dan om duizenden kilometers te reizen naar Nederland als een zo veilige en op je eigen cultuur aansluitende lokatie voorhanden is? (gelijk aan de huidige Syriërs die niet naar de zeer omvangrijke Arabische wereld vluchten, die een zeer vergelijkbare taal en cultuur heeft). De reden is uiteraard bekend, en mag pas sinds kort openlijk benoemd worden zonder voor racist uitgemaakt te worden: het is onze verzorgingsstaat. Diezelfde verzorgingsstaat wordt ondertussen wel uitgehold door de zeker niet marginale immigratie uit de niet-Westerse wereld. Nederland telt inmiddels al twee miljoen niet-Westerse inwoners, en het saldo voor de Nederlandse samenleving is ieder jaar weer negatief: ieder jaar weer moet er netto geld naar deze groep. Ja, zoals tot in de oneindigheid vermeld wordt zijn er mensen tussen de twee miljoen niet-Westerse inwoners die bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Echter niet genoeg om voor de niet-bijdragende op te draaien. Opnemen van niet-Westerse inwoners is zodoende een steeds duurder wordende hobby, die ook ieder jaar nog duurder wordt. En dan heb ik het nog niet eens gehad met de (veel) hogere criminaliteit van deze groepen mensen. Vergoeilijkend wordt vaak gemeld dat dit komt door hun achterstand. Ikzelf komend uit een niet echt bemiddeld gezin kan melden: van arm zijn wordt je niet automatisch een crimineel.

4 Reacties
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius9 mrt. 2016 - 19:55

Van arm zijn wordt je ook niet automatisch een beter mens, toch zijn er genoeg armen die denken dat ze moreel hoogstaander zijn dan rijken.

Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 8:07

Wat de Tamil betreft, ze werden niet toegelaten in het nabij gelegen Tamil Nadu. Normaal laten landen geen oorlogvoeren partijen uit buurlanden toe, want de kans is dan groot dat je de oorlog zelf importeert. Turkije heeft hetzelfde probleem met de Koerden.

Peter_K2
Peter_K210 mrt. 2016 - 19:35

"Wat de Tamil betreft, ze werden niet toegelaten in het nabij gelegen Tamil Nadu." Alle honderdduizenden vluchtelingen die Europe binnen stromen hebben óók geen visa, sterker nog: vaak hebben ze niet eens een paspoort. Hetzelfde gold overigens ook voor de Tamils destijds. Dat is tegenwoordig opgelost door vliegmaatschappijen aansprakelijk te maken voor hun passagiers: opeens komen er geen illegalen meer per vliegtuig het land in.

Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 20:18

De vluchtelingen die Europa binnenkomen hebben het recht om zonder visum te komen. Dat staat in de wet, maar dan moeten ze wel asiel aanvragen, wat ze dan ook doen, want daar gaat het allemaal om. In Tamil Nadu lagen destijds de zaken, juridisch gezien heel anders. Ze kwamen er gewoon niet in, en konden geen asiel aanvragen.

[verwijderd]
[verwijderd]9 mrt. 2016 - 16:12

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius9 mrt. 2016 - 20:03

Het is inderdaad dat de naiviteit groot is. Dezelfde soort naiviteit die je vaker bij emigranten aantreft. Velen zijn teleurgesteld, ze kenden West Europa van de televisie, wisten er weinig van. Driekwart van de Syrische bevolking had nooit het land verlaten, ze hadden niet eens een paspoort. Een kwart van de Syrische bevolking had niet eens recht op een paspoort. Dat is een bijkomend probleem, de mensen zijn decennia lang afgeknepen van persvrijheid. Dit zelfde zie je ook vaak bij Afrikaanse immigranten. Mooi dat we dat ook weer hebben vastgesteld. De meesten snappen binnen 3 dagen dat het heel anders zit. De meesten hebben niets om naar terug te willen. Heb je wel eens foto's gezien van woonwijken van Alleppo? Daar kun je niet wonen. We kunnen de vluchtelingen wel als malicieuze gelukszoekers afschilderen, maar de meesten zijn toch echt op de vlucht voor oorlog, en hebben niets meer om naar toe te gaan.

Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius9 mrt. 2016 - 15:24

Vluchtelingen komen omdat ze na vijf jaar oorlog genoeg hebben van noodhulp en gewoon verder willen gaan met hun leven. Ze zoeken een plaats waar dat kan. Ze beschouwen hun land als onleefbaar.

2 Reacties
JoostHelder
JoostHelder9 mrt. 2016 - 16:56

Als je met 'gewoon verder willen gaan met hun leven' bedoelt: je eigen geld verdienen, de taal van het land waar je woont goed spreken en je daar aan de regels houden, dan blijkt dat hier ook nauwelijks te kunnen.

Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius9 mrt. 2016 - 19:26

Ik elk geval kunnen hier de kinderen naar school, kun je een huis inrichten, kun je je veilig voelen en er zijn 150.000 vacatures vooral voor technisch opgeleide mensen, die niet vervuld kunnen worden door werkloze Nederlanders, waarvan er al velen 3 jaar of meer werkloos zijn. http://www.flexmarkt.nl/Arbeidsmarkt/Algemeen/2016/3/Werkgevers-verwachten-groei-werkgelegenheid-2772482W/ Daarnaast kunnen ze concurreren met de Polen, Roemenen en andere Oost Europeanen die ook vaak amper Nederlands spreken, maar wel een groot aantal functies vervullen in de industrie, bouw, transport en tuinbouw. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar als je ruime tijd in een noodopvang woont of te midden van oorlogsgeweld, dan ben je blij dat er eindelijk rust in je hoofd kan komen. De meeste Nederlanders hebben daar geen voorstelling van, maar wel veel opinies erover.

Bartje822
Bartje8229 mrt. 2016 - 14:49

Thea, de noodhulp is hier ook niet om over naar huis te schrijven. daarentegen als ze eindelijk statushouder worden hebben ze hier ook de Jackpot! ook doen velen het voor de terugkeerpremie, want ze weten bij voorbaat dat ze geen kans maken. daar doen ze het voor lieve Thea, niet het klimaat, niet onze cultuur maar de honingpotten.

1 Reactie
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius10 mrt. 2016 - 20:20

De noodhulp is niet om over naar huis te schrijven. Ze komen niet hier naartoe voor noodhulp, maar voor politiek asiel.

Lo de wijk
Lo de wijk9 mrt. 2016 - 14:42

Slechte noodhulp in de regio? Het overgrootste deel van de Syriërs is uit de gebieden waar de terroristen kwamen gevlucht naar andere streken in eigen land. Naar een andere woning, familie, of naar een van de VN kampen in Syrië op poten gezet met medewerking van de Syrische regering. Er vluchten zelfs mensen uit Irak, Afghanistan en Somalië naar die kampen in Syrië! Zie het in dit VN Vluchtelingen rapport: "2015 UNHCR country operations profile - Syrian Arab Republic" http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html Maar wie zijn er dan naar Turkije gegaan en leven daar in kampen? De z.g. rebellen -huurlingen-jihadisten-terroristen- die hun families daar hebben ondergebracht, en van waaruit ze opereren in Syrië. Het is toch bekend dat Turkije IS en Al Nusra steunt, en ze vrij de grens met Syrië over en weer laat gaan? Het is gebleken dat 1/5 van de Syriërs IS steunt: The Washington Post: "One in five Syrians say Islamic State is a good thing, poll says" https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/15/one-in-five-syrians-say-islamic-state-is-a-good-thing-poll-says/ Dus die komen onze kant op, helemaal nu ze aan de verliezende hand zijn... en reken maar dat Erdogan wel een manier vindt om ze allemaal richting EU te te laten gaan. Hij hoeft ze enkel maar een Turks paspoort te geven, en ze kunnen zonder visum de EU in.

1 Reactie
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius9 mrt. 2016 - 19:38

Tja, die moeten we eruit halen. Goede dat je dit opmerkt. Goed screenen is belangrijk. Erdogan kan wel iedereen een Turks paspoort geven, maar als dat aan het licht komt, en dat komt aan het licht, bij grote aantallen zijn er altijd percentages die hun mond voorbij lullen, dan is het snel afgelopen met de overeenkomst. Alert blijven is heel belangrijk, dat moet je altijd bij mensen die uit oorlogsgebied komen. Ik weet zeker dat de Westerse veiligheidsdiensten daarvan doordrongen zijn.

JoostHelder
JoostHelder9 mrt. 2016 - 14:20

"Ten derde zouden vluchtelingen met een uitkering op zichzelf kunnen wonen in plaats van in ‘all-inclusive’ kampen. Zo voor zichzelf zorgen is goedkoper en waardiger, en toch gebeurt het nauwelijks." Van de meest actuele groep vluchtelingen -Syriërs in Turkije- zit het overgrote deel al niet in kampen, maar in reguliere woningen. Dus waar dit 'nauwelijks' van deze hoogleraar vandaan komt?

1 Reactie
Bavaud Mauritius
Bavaud Mauritius9 mrt. 2016 - 19:49

De meeste vluchtelingen in Turkije, het zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen, die wonen op straat en in schuurtjes. In Turkije stonden echt geen miljoen woningen leeg om vluchtelingen op te vangen. In 2014 waren er al 1 miljoen vluchtelingen. Derhalve is er maar voor 500.000 vluchtelingen plaats in opvang locaties. De steun van Europa dient er vooral toe om de hulp in Turkije aan vluchtelingen uit te breiden en te verbeteren. Denk dan aan onderwijs. En Turkije gaat aan de vluchtelingen een werkvergunning geven, zodat jij je geen zorgen meer hoeft te maken over hun waardigheid. Er is geen land dat zoveel voor vluchtelingen doet als Turkije, en Turkije heeft nogal wat te vrezen, want er zijn veel Koerden op de vlucht. Vluchtelingen zijn een direct gevaar voor uitbraak van een oorlog binnen haar grenzen.

opgeheven
opgeheven9 mrt. 2016 - 14:06

In de kern kan ik me vinden in dit betoog maar er wordt wel heel makkelijk over een aantal fikse hindernissen heengestapt die eerst overwonnen moet worden. Er worden ook een aantal aannames gedaan zonder dat deze worden onderbouwd. [Langere termijnfinanciering is eenvoudig te realiseren als donoren achteraf controleren in plaats van gedetailleerde plannen vooraf te vereisen.] Die gedetailleerde plannen vooraf worden natuurlijk niet voor niets geëist. Dat is omdat in het verleden de hulp vaak in verkeerde handen terechtkwam, hulpgelden verdwenen zonder dat iemand wist waar ze waren gebleven of dat het grootste deel aan de strijkstok blijft hangen. Achteraf controleren gaat natuurlijk niet gebeuren want dan geef je een blanco cheque, waarvan je hoopt dat hij goed besteed wordt, en als je achteraf bij controle erachter komt dat er wapens van zijn gekocht of in de zakken van een krijgsheer zijn verdwenen kun je nergens aankloppen om je geld terug te vragen. Gaat echt niet gebeuren dus. [Ten tweede moet doorgepakt worden met het geven van geld of tegoedbonnen in plaats van het uitdelen van spullen.] Waarom? [De organisatie kan politieke actoren aanspreken om deze verdragen te respecteren en hulp mogelijk te maken, in plaats van te blokkeren.] En waarom zouden deze zich iets aantrekken van die organisatie? Hoe ga je Poetin dwingen? Hoe ga je de Saoudie’s dwingen? Hoe ga je Assad dwingen? Hoe ga je Abu Bakr Al Baghdadi dwingen? Daar word je vierkant uitgelachen. [als vluchtelingen in de regio niet goed worden opgevangen en hun kinderen niet naar school kunnen, komen zij vaker naar Europa.] Dit zal ongetwijfeld meespelen, maar er zijn andere sterkere factoren die de stroom op gang brengen. Het is natuurlijk niet voor niets dat op dit moment de meeste vluchtelingen asiel aanvragen in duitsland, Zweden of Nederland. En dat is echt niet omdat ze in Frankrijk of Oostenrijk slecht onderwijs hebben….Vluchtelingen komen naar west Europa omdat ze hier volledig in de watten worden gelegd.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem9 mrt. 2016 - 14:01

Ik zie een mooie taak voor schurken staat Saudi Arabie. Maar natuurlijk zijn ze te laf.

Correl2
Correl29 mrt. 2016 - 13:29

Als alle mensen die vinden dat dit de weg is die gekozen moet worden, met de daaraan verbonden kosten, zoals deze hoogleraar nu even de helft van hun salaris in een potje stoppen dan kan dit gerealiseerd worden. Heel makkelijk: Hebben ze hun zin en wordt de rest er niet mee lastig gevallen.

3 Reacties
Paul250371
Paul2503719 mrt. 2016 - 16:32

En als jij gaat skiën en je breekt je been moeten andere dat dan ook betalen?

Correl2
Correl29 mrt. 2016 - 17:17

Nee, daar betaal ik zelf voor door middel van mijn premieafdracht maand op maand.

Paul250371
Paul2503719 mrt. 2016 - 17:39

Maar omdat jij maar besluit te skiën en een ongeluk te krijgen gaat mijn premie omhoog. Een ieder die gaat skiën even een gedeelte van zijn salaris reserveren. Prima redenatie!!

Arvidos
Arvidos9 mrt. 2016 - 13:23

'Vluchtelingen' komen naar de EU voor de vrijheid en royale gratis voorzieningen, niets anders. Ze gaan niet naar China of India, grote landen die dichterbij Syrie liggen dan Nederland of Zweden. Dit stuk pretendeert dat Nederland overal verantwoordelijk voor is, terwijl dat helemaal niet het geval is. Laat andere landen maar eens wat doen, die tot nu toe 0,0 hebben bijgedragen aan de migrantenproblematiek. Ik noem een Saoedi Arabie bijvoorbeeld. Voorbeelden te over.

1 Reactie
Paul250371
Paul2503719 mrt. 2016 - 16:37

Nee, het is handiger om als vluchteling naar een land te gaan vluchten waar er geen voorzieningen zijn. In het kader van de zelfredzaamheid doen ze precies wat de VVD van ze vraagt. Als u in hun schoenen stond had u dan ook naar Afrika gevlucht? Buiten het feit dat het de vluchtelingen primair gaat om veiligheid en ook dan is West Europa geen beroerde keuze. En gelukkig voor hen staan wij ook bekend om onze barmhartigheid (heel veel vrijwilligers) en onze tolerante inborst.