Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Vluchtelingen en de menselijke maat

  •  
14-12-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
138 keer bekeken
  •  
vluchtelingen300_06.jpg
Esseline van de Sande: De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte is in ons hart
Verandering brengt angst teweeg, of het nu om windmolens, dijkverhogingen of vluchtelingen gaat. Het is belangrijk die angst recht in de ogen te kijken. Het fenomeen hoort bij een proces van verandering.
‘Angst is een dief, omdat angst je berooft nog voordat je ergens aan begint.’ B. McGill
RTEmagicC_vluchtelingen850_01.jpg
Vaak komt verandering omdat het moet. Windmolens zijn nodig om klimaatverandering te beteugelen. Dijkverhogingen om overstromingen te voorkomen. De feiten spreken voor zich. Juist bij vluchtelingen ontbreekt die nuchterheid.
Een andere dimensie is dat mensen zich vaak persoonlijk niet serieus genomen voelen. De overheid wordt ervaren als een stoomwals die over hen heen dendert. Dat maakt mensen boos en angstig. Aandacht voor het persoonlijke wordt gemist. Die kritiek op de ‘technocratie’ is vaak terecht. Wat gebeurt er als we een paar cruciale feiten delen en de verhalen van mensen serieus nemen?
Het devies van het kabinet is: Opvang in de regio.
Libanon Het Libanese Dorpje Ketermaya vangt vijfduizend vluchtelingen op, meer dan het Verenigde Koninkrijk komend jaar opneemt. Dokter Kasem werkt er dag en nacht. Tachtig procent van zijn patiënten zijn Syriërs, die helpt hij voor niets. Al vijf jaar lang.
Jordanië In Jordanië, vijfde land op de wereldranglijst van waterschaarste, ontstond het grootste regionale vluchtelingenkamp Zaatari, een stad ter grootte van Purmerend met meer dan 81.000 inwoners. Kinderen gaan in Jordanië per toerbuurt naar school, in de ochtend de Jordaanse kinderen, in de middag de Syrische kinderen. Ouders mogen niet werken dus kinderarbeid is aan de orde van de dag. Al vijf jaar lang.
Turkije
Van de vier miljoen Syrische vluchtelingen bevinden zich 1,8 miljoen mensen in Turkije waarvan 366.000 in Istanbul. Het zijn overigens wel diezelfde gevluchte Syriërs die afgelopen jaar voor tien procent bijdroegen aan de Turkse economie.
Angst bestrijd je niet alleen met feiten. Vaak gaat het om beelden, om woorden. Een ‘tsunami’ van vluchtelingen helpt niet tegen de angst. Beelden van mensen die massaal aan de grenzen staan helpen evenmin. Maar wie beter kijkt ziet iets anders. Op de vlucht is de Syrische middenklasse. Mensen met kennis, kunde en net nog genoeg geld om de keuze te kunnen maken om het onleefbare Syrië te verlaten.
En dan is er de vraag hoe gastvrij wij eigenlijk zijn. Wat was de laatste keer dat u uw buren hielp toen zij de sleutel vergaten, een lekke band hadden, of hun auto niet wilde starten? De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte in ons hart. Kunnen we, willen we die buurman of buurvrouw zijn? Hoe willen we in Nederland vormgeven aan een humane en menselijke opvang die leidt tot een succesvolle integratie en de gemeenschap laat bloeien?
Syrische Gastvrijheid Tijdens de oorlog in Irak vingen de Syriërs de anderhalf miljoen Iraki’s op in hun huizen. Er waren eenvoudigweg geen vluchtelingenkampen. Er is een Syrisch spreekwoord: “een klein huis biedt genoeg ruimte voor duizend vrienden”. In Syrië is dit niet alleen een zegswijze maar ook een handelswijze. 7,6 miljoen ontheemde Syriërs worden binnen de landsgrenzen opgevangen door de Syriërs zelf. Mijn vriendin Umm Ali vangt al meer dan vijf jaar lang haar buren op. Elke dag weer en de aantallen blijven groeien. Slapen bij toerbuurt, het weinige eten en drinken delen.
Nederland voert nu het slechtst denkbare beleid. We zitten vast in de technocratie. We gaan voor bulkopvang onder het motto: “sober en rechtvaardig”. De politiek reageert op de angst. Consequentie is dat we mensen die al lange tijd vol trauma’s onderweg zijn van opvang naar opvang slepen. We willen ze gewoonweg niet. Dit is de middenklasse van Syrië. Dit zijn de mensen die voor zichzelf kunnen zorgen. “Waardigheid en de kans iets terug te doen voor Nederland”, is een veel gehoord commentaar onder Syriërs.
Geef ook de vele energieke Nederlanders die als vrijwilliger aan het werk willen de kans. De overheid trekt het probleem naar zich toe, isoleert de vluchtelingen en houdt vrijwilligers op een afstand. Laat ruimte en zorg voor een fijnmazige opvang verspreid over stad en regio, in alle wijken en niet alleen de kwetsbare. Stem behoeften af met vluchtelingen, vrijwilligers en buurtbewoners. Een aantal gesprekken met de vluchtelingen leert dat families liever samen met hun oudere kinderen wonen, die volgens de Nederlandse wet in aanmerking komen voor een eigen huis omdat ze boven de achttien zijn. Zo komt weer een aantal huizen beschikbaar voor anderen, die al lang op de wachtlijst staan. Soms is het de overheid zelf die de angst produceert. Net als bij de windmolens en de dijkverhoging, maar daar hebben we dat lesje al wel geleerd.
Ontvluchten en ontmoeten is de kern. Oftewel zoals de Libanese dichter Khalil Gibran schrijft: “Alleen via het pad van de nacht bereikt men het ochtendgloren.” Laten we met vertrouwen in elkaar en onze democratie dit proces doorlopen in de hoop dat de ochtend gloort.
Esseline van de Sande is expert Grote Midden Oosten Platform 

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (87)

Meta Foor
Meta Foor14 dec. 2015 - 13:22

als er al 640.000 in ons hart zitten, en er dit jaar nog eens een 60.000 bijgepropt worden, is er heus nog wel ruimte voor nog meer hoor ... laat maar komen !!

BasVV
BasVV14 dec. 2015 - 13:22

Een erg idealistisch verhaaltje. De kleinschalige gedachte zou kunnen als de instroom kleinschalig zou zijn. Daar is geen sprake van. Met als gevolg dat voor de meeste mensen de migranten een grote anonieme massa is. Als sociaal psycholoog zou mevrouw moeten weten dat het nogal lastig is dergelijke massa's in je hart te sluiten.

Feu3rbach
Feu3rbach14 dec. 2015 - 13:22

'Verandering brengt angst teweeg, of het nu om windmolens, dijkverhogingen of vluchtelingen gaat. Het is belangrijk die angst recht in de ogen te kijken. Het fenomeen hoort bij een proces van verandering.' Ja dit krijg je als je sociaal spiegelogen naar dit soort problemen laat kijken. Die zien altijd en overal alleen maar angstige eenzame en door Freud in de steek gelaten zieltjes. In plaats van naar de daadwerkelijke inhoud van 'de veranderingen' te kijken (deze wordt dan ook neergezet als onontkoombaar) komt er een psychologische verklaring voor de emoties die ervaren worden door de tegenstanders van deze 'verandering', en hiermee wordt een eventuele belemmering van de feilloze uitvoering van 'de verandering' verholpen. Kan ik dan hier ook een neurobiologisch betoog houden hoe uw, in mijn ogen veel te naive, wereldbeeld tot stand komt? https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fallacy

RationeleBurger
RationeleBurger14 dec. 2015 - 13:22

Ah daar is ie alweer, kritiek wordt weggezet als "angst". Is dat dezelfde angst als die waarom we voor windmolens moeten kiezen om de klimaatverandering te beteugelen in plaats van voor kernenergie? Ondanks dat uit onderzoek na onderzoekt blijkt dat windmolens helemaal niet zo rendabel zijn als de milieu mafia en projectontwikkelaars ons willen doen geloven? Als uw voorbeelden iets laten zien dan Is het wel dat meer aandacht voor opvang in de regio noodzakelijk Is. Als zulke grote opvang kampen in zulke arme landen verschijnen Is dat natuurlijk een recept voor onvrede en gedoe. Bijkomend voordeel is dat meer aandacht op opvang in de regio zorgt voor een vermindering van de toestroom hier, en je dus uiteindelijk meer mensen (daar) zult kunnen helpen voor het geld dat je hier voor ze zou moeten uitgeven. Behalve dat is er ook nog de kwestie van cultuur en religie die deze migranten met zich meenemen, Iets waar we in Europa niet bepaald erg goede ervaringen mee hebben. Ook wat dat betreft is opvang in de regio voor alle partijen simpelweg de meest logische keuze.

zweistein
zweistein14 dec. 2015 - 13:22

"De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte in ons hart" Hoe meer restricties, hoe minder mogelijkheden tot opvang. Alle vragen moeten met "Ja" zijn beantwoord. Beperk je dus maar tot de vraag of er ruimte is in ons land. Het antwoord daarop is al nee. Of er ruimte is in ons hart, daarop is het antwoord ja, maar dat kan helaas weinig veranderen aan ons ruimtegebrek.

Armagaddon
Armagaddon14 dec. 2015 - 13:22

Citaten: Vluchtelingen en de menselijke maat....Esseline van de Sande: De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte in ons hart >>> Chapeau..!...in dit kader is het verheugend weer een humaan inhoudelijk, evenwichtig relativerend betoog onder ogen te krijgen. >>> Plaats genoeg in het land, echter wat minder plaats in aller harten...een onmiskenbaar gevolg is het politiek falen met de kredietcrisis oogluikend te laten gebeuren op basis van vrije markt economische vraag en aanbod, gedreven door door het opportunistisch stijgen van de te weinig gebouwde woningen zoals elders omschreven, kredietcrisis, woningbubbel,woningen onder water..!! >> Echter met een te veel gebouwde kantoorruimtes en de huidige leegstand, dus dood kapitaal,,!!

Windowjan
Windowjan14 dec. 2015 - 13:22

U vergeet de Verenigde Arabische Emiraten. ''Laten we met vertrouwen in elkaar en onze democratie dit proces doorlopen in de hoop dat de ochtend gloort'' VAE neemt bijna geen vluchtelingen op, waarom niet? Op die vraag heeft U (hoop ik) ook een antwoord. Democratie is ver te zoeken in zulk soort landen, of heb ik het mis?

Haastig
Haastig14 dec. 2015 - 13:22

"De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte is in ons hart. Verandering brengt angst teweeg, (..). Het is belangrijk die angst recht in de ogen te kijken. Het fenomeen hoort bij een proces van verandering." Wellicht zei de ene Cherokee dat ook wel tegen de andere....

LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Heel interessant om de ware oorzaken -en daarmee het ware verborgen doel- van de vluchtelingen-immigrantenstroom te zien: "Het misleide volk als oorlogswapen" http://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=niederlaendisch&id=6746

Pietersen2
Pietersen214 dec. 2015 - 13:22

Je kan nog zoveel willen, maar als je de afgelopen 3, 4 decennia extrapoleert kan een blinde zien dat we straks WOIII hebben agv stupide geloven en waar ze voor staan icm machtpolitiek tbv het grote geld. Een sluipend proces, waaraan we gewoon raken aan aanslagen in het openbare leven, hekken om woonwijken en een defensie met een giga budget om mensen een vals gevoel van veiligheid te geven, om maar wat te noemen. Welvaart, wereldwijd verdeeld, is het enige dat oorlog kan voorkomen. Helaas, dat willen 'onze leiders' niet. Merkel en haar WOII complex schaft es echt niet. Ze versnelt het proces slechts.

LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Ogen openend in verband met de vluchtelingen-immigranten crisis is dit: "Het misleide volk als oorlogswapen" http://www.kla.tv/index.php? De vluchtelingen crisis is heel erg. Geen twijfel aan. Maar wat de internationale "elite" in het geheim aan het plannen is is onvergelijkbaar erger voor de hele mensheid. Dus ook voor ons. Omdat mijn Engels beter is dan mijn Duits zie ik dit in de Engelse voice-over versie op deze website, waar ongetwijfeld ook de enkel Duitse versie te vinden is: "Overall context of the terrorist attacks in Paris – interview with Ken Jebsen" http://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=niederlaendisch&id=6746

GingerTed
GingerTed14 dec. 2015 - 13:22

Zolang men niet bereid is te erkennen dat een zeer groot deel, zo niet de meerderheid zoals aantoonbaar in de periode 2012-2014, van de migrantenstroom geen vluchtelingen zijn maar economische migranten is dat verhaal over "ruimte in je hart" etc. niets anders dan goedkope demagogie over de ruggen van werkelijke vluchtelingen ten behoeve van politiek ideologische profilering. In plaats van "ruimte in het hart", wat iedereen heeft voor échte vluchtelingen, is het veruit te verkiezen en effectiever wanneer mensen in de regio worden geholpen door geld en middelen dáár meer voor te gebruiken, ipv van voor de huidige opvang in de EU. Niet in de laatste plaats omdat echt behoeftige want zwakkere vluchtelingen in de regio daar ook veel meer te vinden zijn dan de sterkeren die erin slagen hierheen te reizen en dan ook vaak zeker geen vluchtelingen zijn. Daarnaast is iedere actief teruggezonden want afgewezen asielzoeker (omdat het een economisch migrant betrof) gewonnen ruimte, fysiek en financieel, voor een echte vluchteling.

Overdeweg
Overdeweg14 dec. 2015 - 13:22

Wat is een 'goed' hart waard zonder gezond verstand?

LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Een Canadees echtpaar op een strand in Mexico vertelde me eens het volgende: ze hadden een zaak in Vancouver en waren inkopen aan het doen in India. Ze werden steeds omringt door bedelende kinderen. Ze kochten een brood en toen ze uit de bakkerij kwamen wilden al die kinderen een stuk brood. Dus ze deelden het bood uit en gingen weer naar binnen om nog een brood te kopen, Maar toen ze weer naar buiten kwamen stond een nog grotere menige kinderen die brood wilden, want het nieuws dat twee Westerlingen brood aan het uitdelen waren was als een vuurtje verspreid in de omgeving. Uiteindelijk hadden ze alle broden van de bakkerij gekocht en uitgedeeld aan de grote menigte kinderen die zich voor de bakkerij intussen verzameld had, op één brood na. Met dat laatste brood onder de arm renden ze naar hun hotelletje. "We voelden ons schuldig", zeiden ze, "Maar we dachten 'Als we zelf niet eten kunnen we anderen ook niet meer helpen'."

Regularguy007
Regularguy00714 dec. 2015 - 13:22

Alleen die kop van het artikel trek ik al niet. Een "specialist" die vindt dat we niet rationeel afwegingen moeten maken, maar dat met ons hart moeten doen. En met met ons hart bedoelt ze dan dat iedereen moet vinden wat zij ook vindt. Hoor je zelf hoe belachelijk het klinkt?

treintje2
treintje214 dec. 2015 - 13:22

Volkomen met je eens Esseline, Ik begrijp die mensen niet, die zeggen dat ze geen plaats hebben. Ik heb genoeg plaats. Want ik heb vrede in mijn hart.

[verwijderd]
[verwijderd]14 dec. 2015 - 13:22

Aangezien je minimaal 10 jaar op een wachtlijst moet staan voor een huurwoning, zou ik zeggen dat er sowieso geen ruimte in het land is.Erg makkelijk om dan op het gevoel te spelen maar dat is niets meer als emotionele chantage..

3 Reacties
pietdeg2
pietdeg214 dec. 2015 - 13:22

"Aangezien je minimaal 10 jaar op een wachtlijst moet staan voor een huurwoning" Misschien moet je in die tien jaar dan iets anders doen met alle kansen die je hier krijgt dan wachten. Hoef je ook niet jaloers te zijn op mensen die die kansen niet kregen en huis en haard zelfs achter moesten laten.

dino_radja
dino_radja14 dec. 2015 - 13:22

De ruimte is er wel, maar de huizen niet. Al jaren worden veel te weinig huizen gebouwd met als doel om de huizenprijzen op te drijven. 1 ding is duidelijk: vluchtelingen zijn en blijven welkom in nederland.

IJsbrant
IJsbrant14 dec. 2015 - 13:22

[..Aangezien je minimaal 10 jaar op een wachtlijst moet staan voor een huurwoning,..] Dus veel van die mensen die op een wachtlijst staan wonen nu op straat???? Als dat zo is dan hebben ze een urgentie en hoeven niet zo lang te wachten

omaoeverloos
omaoeverloos14 dec. 2015 - 13:22

Niet zo handig om vluchtelingen met windmolens te vergelijken, of de schrijfster moet ervan uitgaan dat ze beide meer kosten dan ze opbrengen, overlast veroorzaken en een grote druk op de vrije ruimte en de natuur leggen.

1 Reactie
BlowingBubbles
BlowingBubbles14 dec. 2015 - 13:22

:-)

joop69amsterdam
joop69amsterdam14 dec. 2015 - 13:22

Zolang er politici zijn in Nederland die beweren dat mensen hun huis en haard verlaten om hier een borstvergroting te kunnen krijgen is het antwoord op deze vraag gegeven.

2 Reacties
naraga
naraga14 dec. 2015 - 13:22

Zolang er politici in Nederland zijn die beweren dat deze mensen hun huis en haard verlaten en op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld is het antwoord gegeven....

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 dec. 2015 - 13:22

Ik heb me wel eens af zitten vragen of dit is gebaseerd op de omgekeerde situatie: westerlingen die oorlog gingen voeren in het midden oosten om een grotere lul te krijgen? Big Dick Cheney komt toch niet uit de lucht vallen?

[verwijderd]
[verwijderd]14 dec. 2015 - 13:22

Tja, het gevoel of het verstand volgen. ------ "NSB’ers golden lang als cynische machtswellustelingen, zonder idealen. In nieuwe publicaties wordt dit beeld genuanceerd. Naast de oude verklaringsmodellen – boosheid over de economische crisis van de jaren dertig, persoonlijke frustraties, xenofobie – is in de historische literatuur meer ruimte gekomen voor de optie dat mensen voor het nationaal-socialisme kozen uit idealisme. Dat lijkt op rehabilitatie voor NSB’ers, maar is het niet. Eerder een bewijs dat idealisten moeten worden gewantrouwd."---- http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26724/nationaal-socialist-uit-idealisme.html

1 Reactie
zweistein
zweistein14 dec. 2015 - 13:22

Idealisme moet alleen worden gewantrouwd als het ideaal een ingrijpende verandering inhoudt. Zoals het ideaal van de opvang van onbeperkte aantallen vluchtelingen. Een ideaal dat streeft naar het behoud van de status quo, kan nooit gevaarlijk zijn. Dat is in feite helemaal geen ideaal, maar een verdediging tegen veranderingen waarvan niet bewezen is of ze heilzaam zijn, of destructief.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 dec. 2015 - 13:22

Eerlijk is eerlijk: dit artikel doet je een paar zaken relativeren. En ik vind al lang dat de situatie in Libanon(!), Turkije en Jordanië onhoudbaar is/wordt, zelfs al heb ik dat nooit specifiek gesteld in mijn reacties op andere artikelen over hetzelfde onderwerp. Je kunt die landen dus niet met al die vluchtelingen opzadelen/opgezadeld laten. Maar er is ook een andere relativering mogelijk. Op veel kortere afstand dan de Westerse landen waar de Syriërs heen willen bevindt zich een club Golfstaten: Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Koeweit, Oman en Qatar. Allemaal landen die: * bulken van het geld; * gemiddeld genomen zeeën van ruimte hebben, véél meer dan Nederland; * bijna volledig soennitisch zijn (op Bahrein na), net als de meeste Syriërs; * meer dan voldoende werkgelegenheid hebben (ze zullen dan de Syriërs niet als halve slaven kunnen behandelen zoals ze hun huidige gastarbeiders uit Pakistan, India, de Filipijnen, etc. wel doen, maar die schande kan/moet dan ook meteen rechtgezet worden). Die Golfstaten vertikken het echter categorisch om Syrische vluchtelingen op te nemen, ook volgens de VN Vluchtelingenorganisatie. Op basis van totaal invalide, in ieder geval totaal niet-wegende argumenten. Dat vind ik eerlijk gezegd een veel grotere schande dan dat de Europese gemeenschap zegt: genoeg = genoeg. Want laten we de zaken niet verbloemen: we hébben in Europa problemen met de moslims, en niet een paar kleine. Naast dat we enorme staatsschulden en hoge werkloosheid hebben. Daarbij is het zo dat de meeste onderlinge conflicten in het Midden-Oosten hun oorzaak vinden in de eeuwigdurende strijd tussen sjiieten en soennieten (terwijl het verschil tussen die twee minimaal is). Hetgeen de morele verplichting van de genoemde Golfstaten nog verder vergroot. Ik stel dus niet: Europese grenzen dicht. Maar ik stel wel: de grenzen van die Golfstaten moeten open! Daar zouden de Nederlandse regering en de Europese Commissie zich hard voor moeten maken!

1 Reactie
ZafferY
ZafferY14 dec. 2015 - 13:22

Zolang wij op hun olie moeten rekenen hebben zij ons bij de spreekwoordelijke ballen. Stop met olie. Begin met NE. Dan zijn we iig van die ellende af.

jellevd
jellevd14 dec. 2015 - 13:22

Schitterende verhalen. Helaas blijft de kernvraag onbeantwoord, hoe komt het dat al deze mensen hun land willen ontvluchten, en er kennelijk niet meer willen terugkeren ? En wie is er mee gebaat dat het Midden Oosten wordt ontvolkt ? Het waarom antwoord ligt dan bij VS politiek, eerst Saddam aan de macht brengen, en dan z'n land verwoesten. Zelfs de middenklasse wil nu weg uit Afghanistan. Syrië en Libië zijn of worden ook al verwoeste landen met permanente burgeroorlogen. Hoe krankzinnig de wereld in elkaar zit nu bleek vanmorgen in een tv programma, NATO lid Turkije steunt IS, om van de Koerden af te komen. Een deskundige voorspelde daar dat over zeven jaar het westen ambassades opent in Raqqa, de hoofdstad ven het Islamitische Rijk. Prof Harry Verbon publiceerde net een artikel over het einde van onze welvaartsstaat door de vluchtelingen, schattingen van de kosten alleen al voor Duitsland lopen tot 55 miljard per jaar. Volgens een Duitse onderzoeker haalt nog geen 70 % ons lagere school niveau, dus permanent in de bijstand, en dan geklaag over discriminatie. Ik voorspel, als het zo doorgaat, nog veel meer rechts en neo nazi gedoe in Duitsland, de armen in Duitsland zullen dit allemaal niet zo over zich heen laten gaan. Allerlei humanitaire utopieën zijn prachtig, als we straks etnische conflicten hebben, zoals in Engeland, dan zijn de illusies over.

1 Reactie
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz14 dec. 2015 - 13:22

Heeft de VS Saddam aan de macht gebracht? Nee dat was hij zelf. De VS had daar niets mee van doen. Wederom zo'n voorbeeld van gemakzuchtig beschuldigen van de VS inzake het Midden Oosten. Hoe dan ook. Wij kunnen best zelf meer vluchtelingen opvangen. Maar we moeten hen ook een toekomst kunnen bieden die uitzicht geeft op een zinvol bestaan en een positieve bijdrage aan ons land. Kunnen we dat niet dan moet je een uiteindelijke terugkeer in het vooruitzicht stellen. Dat betekent: Ooit weer eens terug naar Syrie. Ondertussen kunnen wij op een zinvolle manier ontwikkelingshulp plegen. beter in elk geval dan laatst met Benin waar meneer Kassa (echt waar) er met de poet vandoor ging. We kunnen Syriers terijl ze hier zijn een goede opleiding geven zodat ze na terugkeer in eigen land een zinvollere bijdrage aan de wederopbouw kunnen leveren. Wat je ook kunt doen is een deel van die vluchtelingen die zich daarvoor vrijwillig stellen, een militaire opleiding geven, zodat zij tzt kunnen meehelpen als boots on the ground. Twee pragamatische (maar politiek uiteraard niet haalbare) bijdragen voor het oplossen van het "vluchtelingenprobleem". Geen dank

TruusBeek
TruusBeek14 dec. 2015 - 13:22

"De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte in ons hart." Het is duidelijk dat in o.a Qatar, Koeweit en Saoedie Arabie, zonder enige kritiek van deze goedmensen als mevr van de Sande, die ruimte in het hart er niet is terwijl ruimte in het land er wel is. Saoedie Arabie kan wel een tentenkamp van meer dan 2 miljoen islamitische gelovigen logistiek aan maar indien er geloofsgenoten vluchten blijven de grensen potdicht. Laat niet alleen het hart spreken maar ook het hoofd. http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4206682/2015/12/13/De-elites-brengen-ons-in-gevaar.dhtml

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer14 dec. 2015 - 13:22

Truus ik kan niet anders concluderen dan dat Malika Sorel-Sutter in mijn ogen en op basis van mijn eigen ervaring in die landen de ene na de andere spijker het hout in jast, zonder ook maar een enkele keer mis te slaan.

AndrewSm
AndrewSm14 dec. 2015 - 13:22

[‘Angst is een dief, omdat angst je berooft nog voordat je ergens aan begint.’ B. McGill] Ok laten we even beginnen hiermee. Zonder angst zouden we een paar honderd duizend jaar geleden zijn uitgestorven. Dus al het negatieve over angst is kinderlijke onzin. Bij angst is het namelijk belangrijk om te kijken of deze wel terecht is en onterechte angst kan je inderdaad met feiten wegwerken. De vraag is, is deze angst wel onterecht? We leven in Nederland met z'n allen op elkaar. Vele verschillende nationaliteiten op een klein stukje grond. Dit is natuurlijk prachtig. Ik ben de wereld flink doorgereisd, maar ben weinig landen tegen gekomen waar je zo een enorme fusion hebt in bijvoorbeeld eten en winkels en mode en noem maar op. Het is echt duidelijk dat hier heel veel verschillende mensen wonen. Dat is dan ook de reden waarom er zoveel mensen wonen en willen wonen. Problemen die we wel hebben in Nederland is dat we met z'n allen op een kluitje wonen waardoor we hele stukken hebben die leeg zijn of leeg lopen. Daar wil niemand wonen, ook geen vluchteling. Overheid en bedrijven weigeren dan ook om in die gebieden te investeren waardoor het een spiraal naar beneden blijft. Verder hebben we een pracht van een sociale samenleving.... Nou ja, eerlijk gezegd dat hadden we. Wij zijn er inmiddels achter gekomen dat dit onbetaalbaar was en door onbekwame mensen aan het roer is het er alleen maar slechter op geworden. jongeren krijgen geen baan, geen huis en geen geld en ouderen worden doodgekeken omdat ze veel geld kosten. Dit mag niet ten koste gaan van het geld van de verzekeringen dus wordt er een beroep gedaan op de beroepsbevolking. Dit het overigens al zwaar genoeg heeft. Doordat vele onbekwame politici achter elkaar alles wat ooit eens is opgebouwd aan het afbreken zijn is de belastingdruk ongekend hoog geworden en is 1 baan per gezin al lang niet meer genoeg. Zeker niet als je een huis wilt kopen, want de gemiddelde huizenprijs in Nederland is absurd hoog, vele malen hoger dan dat de gemiddelde Nederlander aan hypotheek kan krijgen en sparen? Nee dat mag niet, daar moet je ook weer belastingen over betalen. Die beroepsbevolking moet dus hun kinderen blijven onderhouden totdat deze zelf om en nabij de 30 zijn en ze moeten ook voor de ouderen zorgen en ze moeten financieel ook nog voor alle andere zaken zorgen en nog eens voor zichzelf. Daar kan niet veel meer bijkomen of het gaat kapot. Dan heb je de vluchtelingen. Helaas een never ending story. Komen ze niet hier vandaan, dan komen ze wel weer daar vandaan. Wat zeker is, is dat ze komen. Of ze nu voor hun veiligheid, om politieke redenen of om financiele redenen vluchten, dat maakt niet echt uit, ik denk dat elke reden wel een vorm van legitimiteit heeft. Meeste vluchtelingen komen uit Afrika. Een continent waar we eeuwen tegen hebben gevochten en uiteindelijk hebben we de gevechten gewonnen. We hebben ze daarna veel rijkdommen afgenomen, maar overigens hebben we ook onnoemlijk grote bedragen weer in dit continent gestopt. In Afrika zijn er een aantal enorme fouten gemaakt. Landen zijn gecreerd alsof er met een mes dwars doorheen is gesneden, waardoor volkeren uit elkaar zijn getrokken en anderen zijn weer noodgedwongen samengevoegd. Dit was niet echt handig, maar duidelijk niet erg genoeg voor de regeringen van deze landen hier achter af iets aan te doen. Uberhaupt hadden de regeringen van deze landen meestal nergens zin in behalve geld te vangen al dan niet ten koste van hun eigen volk. Of het nu onder invloed van de US is of niet, het zijn instabiele landen met bewoners die getekend zijn door de ellende die ze hebben meegemaakt. Deze mensen staan nu voor onze deur. Mensen die straks bij Oud en Nieuw steeds weer zullen opschrikken van het vuurwerk uit angst voor bommen of handgranaten. Vijanden van daar die samen worden gevoegd, en een hekel aan elkaar hebben om wat hun volkeren in hun eigen gebied elkaar hebben aangedaan. Laten we een simpel voorbeeld nemen, je kan een Palestijn het niet kwalijk nemen dat deze een hekel heeft aan Joden als hij de helft van zijn gezin is verloren en anders om. Alleen dat werkt niet in Nederland. In Nederland willen we rust en vrede. We hebben hier veel voor moeten doen en veel voor moeten opgeven en nog steeds moeten we daar heel veel voor betalen. Nu wordt er verwacht dat we al deze mensen in Nederland kunnen opgevangen worden. We zijn hier niet klaar voor. De krimpgemeentes die nu veelal gebruikt worden voor grote opvang die voelen zich toch al genaaid door de regering en die hebben nu ook zo iets, van pleur ze maar in Amsterdam. We hebben ook nog eens goede ondersteuning en psychische/lichamelijke hulpverlening nodig, echter is de zorg hier zo kapot gemaakt dat we die (bijna) niet kunnen bieden. Deze mensen moeten ook leren hoe we hier in Nederland met elkaar omgaan, echter ons onderwijs is zo slecht geworden dat we een groot tekort hebben aan adequate leerkrachten. We hebben op onze toch al zo overspannen woningmarkt enorm veel woningen nodig en snel...... Tja, vooral dat snel in het landje met meer regels dan grond is dat natuurlijk ook wel moeilijk. Wij doen hier in Nederland al langer over een klein stukje snelweg dan dat andere landen een compleet land opbouwen. Bovenal, moet de regering een keer stoppen met het kapot maken van al hetgeen in Nederland sociaal is. Als ouderen en zieken niet eens verzorgt kunnen worden omdat er geen geld is en plotseling hebben we wel verschillende potjes van een paar miljard om vluchtelingen op te vangen. Laat oma dan maar weg teren in haar eigen uitwerpselen. Inderdaad er is angst. Angst dat onze huidige manier van leven dusdanig aangetast wordt dat onze ouderen het nog slechter krijgen, angst dat vluchtelingen hier door gebrek aan ondersteuning en door de vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt zich niet kunnen aanpassen en zich tegen ons of tegen elkaar gaan keren. We zijn ook bang voor de extremistische elementen die elkaar versterken als ze op elkaars lip blijven zitten en vertel mij maar eens dat deze angst onterecht is.

2 Reacties
Sillynder
Sillynder14 dec. 2015 - 13:22

Hear Hear! Niets aan toe te voegen.

LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Zou op de voorpagina moeten staan van de grote kranten, en gehoord moeten worden in de bekende TV en radio praat programma's. En serieus in acht moeten worden genomen door de politici.

crumb2
crumb214 dec. 2015 - 13:22

Ongetwijfeld lief bedoeld, maar "zweef" gehalte is mij toch een beetje te hoog. Vooral het citaat van die Libanese dichter geeft mij "the creeps". Zoiets kun je op wel 1000 verschillende manieren interpreteren, hangt er maar net van af wat jou "ochtendgloren" is. Ik hecht toch meer waarde aan de woorden van Malika Sorel-Sutter in het interview met Trouw van afgelopen zaterdag. Zweefgehalte nul, realiteitszin 100.

1 Reactie
dordtenaar2
dordtenaar214 dec. 2015 - 13:22

Voor de mensen die het intervieuw willen lezen. Het staat nu op de site van Trouw. http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4206682/2015/12/13/De-elites-brengen-ons-in-gevaar.dhtml

MichelReiziger
MichelReiziger14 dec. 2015 - 13:22

8 miljoen asielzoekers was in september 2015 van het UNHCR de schatting dat EUropa (niet Europa) te verwerken zou krijgen tot 2020. Hopelijk dat het niet zal uitkomen. Feitelijk willen deze asielzoekers niet naar EUropa, maar naar 6 landen in EUropa, namelijk: Duitsland, Zweden, Oostenrijk, België, UK en Nederland. Toen EU-populist Timmermans aangaf dat EUropa (niet Europa) de aantallen asielzoekers makkelijk aan zou kunnen, omdat het op het totaal van de EU bevolking nauwelijks invloed heeft, vergat hij dat Europa helemaal geen 1 is. Veel landen willen geen verplichte aantallen asielzoekers, veel asielzoekers willen niet worden verdeeld over landen als Polen, Finland, Slovenië of Portugal. Vang vluchtelingen op in Europa, maar stel ze geen toekomst in het vooruitzicht. Zorg voor goede maar tijdelijke opvang. Laat asielzoekers niet integreren, maar bereid ze voor op teruggang naar het land van herkomst. Ondersteun ze hierbij met opleidingen/scholing in de eigen taal. Dat als ze teruggaan ook werkelijk wat hebben om het land weer op te bouwen.

1 Reactie
nielss2
nielss214 dec. 2015 - 13:22

precies, we kunnen de mensen hooguit tijdelijk opvangen. al verdient opvang in turkije de voorkeur, dit omdat het veel effectiever en goedkoper is. en je dus meer mensen beter kan helpen.... hopelijk zal dit beleid ook zo worden uitgevoerd, dat hoop ik echt. dit is namelijk echt het beste voor een ieder.

Sardar2
Sardar214 dec. 2015 - 13:22

[De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte in ons hart] Deze vraag is een juiste vraag, maar gesteld aan verkeerde mensen. De westerse mens dien je niet vragen aan zijn menselijkheid, maar aan zijn logica, ook als het gaat over mensen. Zelfs het meeste mensliefhebbende westerlingen doen het op basis van redenering, hun geloven of in relatie tot hun belangen. De westerse mens is niet te begrijpen zonder zijn denkkaders, zonder zijn geordende leefmilieu en zonder zijn georganiseerde samenleving, waarin mens een van de zij-producten is. In oosterse context is mens centraal en dat zie je niet alleen in denkwijze, maar ook in geloof, samenleving, economie en in omgaan met natuur en cultuur. Wil je je vijand bestrijden, westerse mens doet het door zijn leefomgeving, economie en cultuur aan te vallen, het oosterse valt de feitelijke mensen aan. Zo zie je ook dat oosterse mens het geloof introduceert om mens-zijn te relatieveren en het westen de ideologieën, zoals communisme, fascisme, socialisme, liberalisme enz. om mensheid te categoriseren, precies zoals ze de natuur, cultuur en economie classificeren. De juiste vraag aan westerse mens is niet alleen of er ruimte is in zijn land, maar of er ook ruimte is in zijn denken!

3 Reacties
Feu3rbach
Feu3rbach14 dec. 2015 - 13:22

Het grappige is nu juist dat in de westerse filosofie het subject centraal staat (het cartesiaans subject dan), terwijl in de oosterse filosofie de mens één is met de natuur, en daarbij het subject gedecentraliseerd is.

Machielse93
Machielse9314 dec. 2015 - 13:22

"In oosterse context is mens centraal en dat zie je niet alleen in denkwijze, maar ook in geloof, samenleving, economie en in omgaan met natuur en cultuur. " Vandaar dat in het (midden)oosten men migranten/vluchtelingen laat stikken. Leg eens uit, via welke theorie gaat het principe dat de golfstaten er alles aan doen om de oorlog te verlengen, maar er niets aan doen om het menselijk leed te beperken?

pieterpan2
pieterpan214 dec. 2015 - 13:22

"In oosterse context is mens centraal en dat zie je niet alleen in denkwijze, maar ook in geloof, samenleving, economie en in omgaan met natuur en cultuur." Met de oosterse context bedoelt u de islam met zijn shariawetten, met zijn lijfstraffen en oog-om oog mentaliteit en doodstraf voor iets onschuldigs als overspel of geloofsafval? Of het hindoeïsme met dat verschrikkelijke kasten-systeem, waardoor mensen gedwongen een armoedig bestaan leven, simpel omdat men volgens een godsdienst in de verkeerde kaste geboren is? Geef mij dan maar het westen met zijn verlichte, humanistische vrijdenkersmentaliteit, meneer Badir.

pieterpan2
pieterpan214 dec. 2015 - 13:22

"De hoofdstad van Turkije vangt 366.000 vluchtelingen op, meer dan de hele Europese Unie." Hoezo is dat meer dan de hele Europese Unie?? Volgens de berichten heeft alleen Duitsland dit jaar al 1 miljoen vluchtelingen opgevangen, mevrouw van der Sande.

2 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger14 dec. 2015 - 13:22

@Pieter Pan, ma 14 december 2015 18:07 De een mljoen gaat om geregistreerde asielzoekers in Duitsland zelf. Velen weten het niet maar er zijjn vele tienduizenden asielzoekers die nog niet geregistreerd zijn in Duitsland. Die zijn nog onderweg sinds binnenkomst in de EU, of hebben hun doelbestemming inmiddels gewijzigd. In Duitsland is op dit moment een ander probleem aan het ontstaan. Ongeveer 35% wordt afgewezen in Duitsland, waarvan nog geen 8% de EU verlaat. Er is Duitsland gene mankracht of voldoende noodopvang in bijv. de dak- en thuislozenopvang om asielzoekers die zijn afgewezen op te vangen. Velen blijven in Duitsland hangen wat voor enorme problemen in de noodopvang zorgt anderen vertrekken naar andere west EUropese landen.

Sardar2
Sardar214 dec. 2015 - 13:22

Dat zijn waarschijnlijk geregistreerde aantallen. Er zijn meer dan miljoen ongeregistreerde vluchtelingen in Istanboel.

Jan5
Jan514 dec. 2015 - 13:22

ik blijf het maar vreemd vinden dat 60 - 80 % van de zgn vluchtelingen jongemannen tussen 20 en 40 jaar zijn. Vinden de overigen (vrouwen , kinderen, iets ouderen) hun thuishaven veilig genoeg om er te blijven wonen / werken/ schoolgaan ??

3 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen14 dec. 2015 - 13:22

Beste Jan, waarom aanvaarden wij van anderen niet de beweegredenen die we zelf zouden toepassen? Wat zou jij doen: je zwakke familieleden meeslepen op een moeilijke en onzekere tocht of iemand vooruitsturen die de meeste kans heeft om als een soort kwartiermaker een gemakkelijker overtocht van de familie te regelen? Plak er maar het etiket 'gelukzoeker' of 'economische vluchteling' op; het is nota bene een mensenrecht om te streven naar geluk en een beter leven voor jezelf en je familie. Ik word zo langzamerhand een beetje moe van al die betweters in Nederland die precies weten hoe de bewoners van landen in oorlog zich hebben te gedragen, met als achterliggende gedachte 'Als ze maar ver bij ons vandaan blijven'. Het is niet aan ons om te bepalen dat mensen in de shit moeten blijven zitten omdat ze later hun land weer moeten opbouwen of omdat we willen dat ze tegen IS of Assad of wie dan ook gaan vechten.

clara51
clara5114 dec. 2015 - 13:22

["ik blijf het maar vreemd vinden dat 60 - 80 % van de zgn vluchtelingen jongemannen tussen 20 en 40 jaar zijn. Vinden de overigen (vrouwen , kinderen, iets ouderen) hun thuishaven veilig genoeg om er te blijven wonen / werken/ schoolgaan ??"] Daar is een simpele verklaring voor, waarvoor je je wel even in de situatie in Syrië moet verplaatsen. Omdat er geen legale vluchtroutes zijn, moet gebruik worden gemaakt van mensensmokkelaars. Dus kost vluchten klauwen met geld dat vaak door meerdere families gezamenlijk moet worden opgebracht. Zodat één persoon kan vluchten. Wie laat je dan vluchten? Niet de opa's en oma's. Die redden het in hun eentje buiten het familieverband niet in het buitenland. Niet de vaders en moeders, die voor de opa's en oma's en de kinderen moeten zorgen. Blijft over de jonge mannen en soms de jonge vrouwen. Die nog de energie hebben om zo'n reis vol kunnen houden. Want inmiddels weet iedere Syriër dat het een levensgevaarlijke onderneming is. Ga eens met deze jonge mannen en vrouwen praten. Er zijn ook jonge vaders bij die hun gezin hebben moeten achterlaten en doodongerust zijn. Of als je geen zin hebt met ze te gaan praten, kijk dan deze documentaire: http://www.ikonrtv.nl/documentaires/ikon_2doc_de_oversteek Ik blijf zelf ook iets raar vinden, nu we het er toch over hebben. Volgens de internationale vluchtelingenverdragen (waaraan ook Nederland zich gecommitteerd heeft) heeft iedereen het recht om asiel te verzoeken in een ander land. Waarna het land dat het verzoek ontvangt met redenen omkleed ja of nee tegen het asielverzoek kan zeggen. Maar wat ik dan raar, zeg maar onacceptabel, vind is dat mensen - om van dat recht gebruik te kunnen maken - eerst hun leven op het spel moeten zetten en de zakken moeten vullen van gewetenloze smokkelaars. Die de Europese overheden vervolgens weer proberen uit te roeien. De UNHCR hamert er al jaren op dat er dringend behoefte is aan legale vluchtroutes. Zodat wie het hardst hulp nodig hebben, ook echt geholpen worden. En de smokkelaars worden omzeild. En er niet duizenden mensen hun leven verliezen op weg naar de veiligheid. Door het (in overleg) instellen van legale vluchtroutes door Europese overheden kunnen ze bovendien op een betere manier de instroom reguleren. Maar ja, de Europese overheden zijn bang voor hun inwoners. Die op hun beurt weer bang zijn voor vreemdelingen. Dus doen de meeste Europese overheden precies wat ze niet zouden moeten doen: het de vluchtelingen zo moeilijk mogelijk maken om ergens om asiel te kunnen verzoeken. En veel te traag zijn met ondersteuning van opvang de regio. En nog meer bommen gooien op Syrië. Met als gevolg: nog meer vluchtelingen die deze kant op komen. De mensensmokkelaars vinden het prachtig. Tel uit hun winst.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 dec. 2015 - 13:22

Jan, lees de column over Flip van Dyke op Joop, dat helpt bij het interpreteren van getallen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten14 dec. 2015 - 13:22

''De vraag is niet alleen of er ruimte is in ons land, maar of er ruimte is in ons hart'' Tja, helaas is compassie niet voldoende. Der vraag is ook en vooral of we het ons kunnen veroorloven en zo ja, tot welke prijs. http://www.volkskrant.nl/opinie/met-open-grenzen-is-de-welvaartsstaat-ten-einde~a4207437/

2 Reacties
richarrd
richarrd14 dec. 2015 - 13:22

Het is oorlog en het blijkt, dat er dan niet zoveel meer te kiezen valt. Oorlog is nooit leuk voor niemand, daar komen we nu wel achter, maar er is ook niet veel aan te doen, en we moeten maar zien hoe we hier het beste mee omgaan denk ik.

nielss2
nielss214 dec. 2015 - 13:22

precies. zie mijn posts op de draad van han van der horst in deze....

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer14 dec. 2015 - 13:22

Mevrouw wat is er in godsnaam sociaal in het bevoordelen van de middenstand boven de have not's die het zich niet kunnen veroorloven naar de EU te trekken en in de regionale opvang. Ondersteun Libanon en Jordanie ruimhartig om een hoge kwaliteit tijdelijke opvang te bieden, inclusief onderwijs voor de kinderen. Mevrouw wat is er in godsnaam sociaal aan om nu een tweede groep migranten voor het overgrote deel te veroordelen tot het levenslang aan het staatsinfuus hangen en een verblijf aan de onderste kant van de maatschappij. Ook deze stroom heeft opleidings-, taal-, cultuur- en integratieproblemen, net als de vorige stroom. De overheid lijkt te hebben geleerd van de problemen, hoewel zoals grbruikelijk in de politiek veels te laat, en stelt het beleid bij. Opvang het liefst in de regio en opvang hier is tijdelijk, met als doel uiteindelijke terugkeer, en sterk versoberd, om economische vluchtelingen te ontmoedigen. Mijn ratio, mijn empathie en mijn gevoel zeggen alle drie dat vanwege het feit dat we niet in staat zijn deze toegelaten vluchtelingen een werkelijk perspectief te bieden, deze oplossing ook voor hun het beste is. Zo snel mogelijk back to the roots en een ruimhartige ondersteuning in de wederopbouw van het land van oorsprong.

1 Reactie
nielss2
nielss214 dec. 2015 - 13:22

je hebt volledig gelijk....

nielss2
nielss214 dec. 2015 - 13:22

libanon kan het niet meer aan en zal de opvang moeten beperken tot enkele mensen uit west syrie. wijsheid is hier geboden. en zal hopelijk ook worden gebruikt. verder zal de grote stroom naar turkije moeten gaan om daar te worden opgevangen.

1 Reactie
lembeck
lembeck14 dec. 2015 - 13:22

Hetgeen de reden is dat Europa er miljarden in gaat pompen, zodat Turkije die mensen ook daadwerkelijk op gaat vangen en tegen zal houden, als ze verder willen trekken. En toch denk ik dat het te weinig geld zal zijn uiteindelijk. De enige oplossing is Syrië leegtrekken en de burgers ergens veilig 'stallen' , en dan platgooien. Natuurlijk is dat onmogelijk, maar ik zie geen uitweg meer. Erdogan speelt met Europa vanuit zijn dictatoriale overtuiging dat hij tenminste een halfgod is. Hij zal Europese landen loer op loer draaien denk ik. Totaal onbetrouwbaar, op de hand van Daesh en ondertussen proberen om alle Koerden uit te moorden. Maar, waar laat je ze dan? Als het Arabisch schiereiland het vertikt om mee te werken?

richarrd
richarrd14 dec. 2015 - 13:22

Oorlogsvluchtelingen zijn geen producten die je kunt afbestellen als je er geen belang bij hebt. Oorlog is oorlog, en oorlog is altijd verschrikkelijk, en kost altijd heel veel geld, en daar is dus helemaal niets aan te doen, je moet er mee leren leven. Wij kunnen er voor kiezen om oorlogsvluchtelingen te laten stikken, en aan hun lot over te laten, omdat ze ons te duur zijn, of we kunnen er voor kiezen om ze op een zo goed mogelijke wijze op te vangen. Als je de mensen laat stikken, dan doe je dat om het geld, en als je dat doet dan heb je een abnormale relatie met geld denk ik. Ik bedoel, als je wel geld hebt voor auto's die eruit zien als ruimteschepen, die van alle luxe zijn voorzien, maar geen geld hebt voor oorlogsvluchtelingen dan is er echt iets mis. Ik denk dat je jezelf dan iets te veel centraal stelt, vooral als dat ten koste gaat van het welzijn van anderen, en dat is dus niet goed. Misschien is het dan beter om dan wat beter in de spiegel te kijken.

1 Reactie
lembeck
lembeck14 dec. 2015 - 13:22

Go Udvis:"Misschien is het dan beter om dan wat beter in de spiegel te kijken. " Nee joh. Veels te griezelig hoor.... Eng zelfs. :)

LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Er moet heel goed gekeken worden wie wel en wie niet binnengelaten wordt: "Minister Libanon tegen Britse premier: 2 van de 100 ‘vluchtelingen’ zijn undercover terroristen van ISIS Als dat klopt haalt Europa dit jaar duizenden ISIS-jihadisten binnen. De Libanese minister van Onderwijs leidde de Britse premier David Cameron eergisteren rond in een vluchtelingenkamp voor mensen uit Syrië. Tijdens de rondleiding waarschuwde de minister Cameron: twee van de honderd zogenaamde ‘vluchtelingen’ zijn in feite diehard ISIS-terroristen. Deze figuren worden vermomd als vluchtelingen naar Europa gestuurd om daar aanslagen te plegen. (...) http://tinyurl.com/hyuqnnd

2 Reacties
zweistein
zweistein14 dec. 2015 - 13:22

"2 van de 100 ‘vluchtelingen’ zijn undercover terroristen" En hoeveel van de overigen zijn sympathisanten?

nielss2
nielss214 dec. 2015 - 13:22

als je niet oppast. daarom moet libanon zich beperken tot evt opvangen van mensen uit het assad kamp. dat is nog te overzien

[verwijderd]
[verwijderd]14 dec. 2015 - 13:22

Esseline van Sande heeft gelijk als ze zegt ''Laat ruimte en zorg voor een fijnmazige opvang verspreid over stad en regio, in alle wijken en niet alleen de kwetsbare'' Kom op villabewoners, maak ruimte in je hart. En verwelkom de 1e vluchteling liefdevol als naaste buur. Dat is natuurlijk wel even wat anders dan voor de buhne vrijwilliger spelen op een AZC op veilige afstand van eigen villa maar het moet er een keer van komen.

1 Reactie
JanB2
JanB214 dec. 2015 - 13:22

Dat is natuurlijk wel even wat anders dan voor de buhne vrijwilliger spelen op een AZC op veilige afstand. Ik durf er vanuit te gaan dat u zelfs dát niet doet. Als bewoner van een villawijk zeg ík daarentegen: laat maar komen.

karel79
karel7914 dec. 2015 - 13:22

Gezien het feit dat de allemaal uit Turkije komen zijn het dus allemaal economische vluchtelingen, we kunnen ze met een gerust hart terugsturen. Niets aan het handje, dan hoeven ze ook geen laaggeschoolde banen van Nederlanders in te pikken, die hebben het immers al zwaar genoeg.

1 Reactie
lembeck
lembeck14 dec. 2015 - 13:22

Kan je me alsjeblieft uitleggen, waarom je het YIN/YANG teken gebruikt dat staat voor EENHEID, terwijl jij juist verdeeldheid propageert?

CharlesdeValois
CharlesdeValois14 dec. 2015 - 13:22

Waarom zouden windmolens angt moeten inboezemen? Als opvang maar ver weg uit de buurt van die molens gebeurt, want je moet er toch niet aan denken dat vluchtelingen ook nog eens dicht op die dingen zitten en dat geluid constant te horen krijgen. Heeft dat met angst te maken of met kwaliteit van de leefomgeving?

1 Reactie
LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Wat ik niet begrijp over die windmolens is waarom ze niet dicht bij elkaar ergens uit het zicht worden geplaatst. Waarom ze zo ver van elkaar verspreid staan. En zo zichtbaar. Alsof het geen lelijke ondingen zijn om naar te kijken, volkomen onnatuurlijk. Wil men soms zoveel mogelijk mensen laten "genieten" van het zicht van die rare dingen? Gewoon ergens allemaal vlak bij elkaar zetten waar geen kip ze ziet, of slechts op grote afstand als je in die streek mocht komen.

123456zeven
123456zeven14 dec. 2015 - 13:22

Gezever. Van nadenken is nog niemand dood gegaan, van direct doen wat in je opkomt wel. Zelfs tot 10 tellen is beter dan dat.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo14 dec. 2015 - 13:22

Er bestaat iets dat we "rationaliseren" noemen. Dat werkt zo: Iemand heeft in een flits een idee en denkt zich slagen in de rondte om dat van de juiste redenen te voorzien. Dat nadenken kan heel wat narigheid teweeg brengen.

IloveIsrael
IloveIsrael14 dec. 2015 - 13:22

Ik hoop dat het alsnog een lange, koude winter wordt. Zodat bij het gros het besef doorbreekt: we moeten nodig naar huis terug!

2 Reacties
TomPoes2
TomPoes214 dec. 2015 - 13:22

Hier wordt beschreven hoe we in Nederland mensen opbergen in kampen, tot objecten van een bureaucratische machine gemaakt worden en uitgesloten van het normale sociale verkeer met de samenleving, terwijl betrokkenheid moedwillig buiten de deur wordt gehouden en jij schrijft: "Ik hoop dat het alsnog een lange, koude winter wordt." Nee, je stelt niet voor om er prikkeldraad omheen te zetten en ze economisch te exploiteren tot ze er dood bij neervallen, dat is zo. Denk je daarom dat je heel erg anders bent omdat dit een beter voorstel is, misschien?

hugo bergveen
hugo bergveen14 dec. 2015 - 13:22

Ik hoorde vanmorgen de heer Dullaert (de kinderombudsman) beschrijven wat hij bij de gesloten grenzen in de Balkan had aangetroffen. We moeten ons de ogen uit de kop schamen dat we die toestanden laten bestaan.

schleborsjki
schleborsjki14 dec. 2015 - 13:22

Enorm veel zelfzuchtige eikels hier. Ze zijn welkom, die vluchtelingen.

1 Reactie
lembeck
lembeck14 dec. 2015 - 13:22

Dank je, Thon. Mee eens.

Ikkyu
Ikkyu14 dec. 2015 - 13:22

Waarom zouden wij de "middenklasse" van Syrie, dus degenen die de vlucht naar West-Europa kunnen betalen, eigenlijk moeten opvangen en accepteren? DIt zijn nu juist de mensen die de regio zo hard nodig heeft zodra de oorlog voorbij is, maar de kans dat ze terug zullen gaan is nihil. Deze mensen hebben ook opleidingen en capaciteiten waarmee ze in Syrie tot de middenklasse konden horen, en ook in de omringende landen waar de taal en economisch niveau hetzelfde is zouden zij makkelijk een eigen boterham kunnen verdienen. Hier echter, betekenen hun Syrische diploma's nauwelijks iets en moeten ze onderop beginnen, en eerst nog maar eens de taal leren. Babbelen over 'menselijke maat' is leuk, maar ik kijk liever rationeel. Wij hebben ten eerste geen enkele morele verplichting tegenover deze rijkere mensen (wel tegenover de sloebers in de opvangkampen in de region), en deze mensen langdurig opvangen is niet in het belang van Syrie, niet in het belang van de regio, en niet in het belang van Nederland. Dit zijn nu juist de mensen die in de regio zouden moeten blijven om de regio sterker te maken. Ik heb nog steeds geen enkel medelijden met de Syriers die hun ticket naar West-Europa hebben gekocht, terwijl ik toch altijd klaar sta voor mijn buren. Maar deze mensen zijn mijn buren niet. Saudi-Arabie en de golfstaten, dat zijn hun buren,

2 Reacties
LodewijkL
LodewijkL14 dec. 2015 - 13:22

Zo'n 6,5 miljoen Syriërs zijn voor de terroristen naar familie of VN vluchtelingenkampen binnen Syrië zelf gevlucht. Omdat ze daar veilig zijn. Er vluchten daarom zelfs mensen uit Irak, Afghanistan en Somalië naar Syrië. Die VN kampen zijn opgezet in samenwerking met de Syrische regering, en de streken wordt tegen de terroristen beschermd door het leger. Zie het op de officiële VN website: "2015 UNHCR country operations profile - Syrian Arab Republic" http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html De oorlogspropaganda beweert dat Assad z'n eigen volk laat bombarderen. Maar die bommen worden pas gegooid nadat de burgers uit die wijken door het leger zijn geëvacueerd. Het is wel door enkele nieuws agentschappen gemeld, maar de reguliere media hebben het links laten liggen omdat het niet in de oorlogspropaganda past: Reuters: "Over 1,000 Syrian civilians evacuated from near Damascus" https://www.youtube.com/watch?v=H-DstETWlTY CCTV News: "2,000 evacuated from refugee camp in Damascus after ISIL advance" https://www.youtube.com/watch?v=Y5mXzmChAWA

TomPoes2
TomPoes214 dec. 2015 - 13:22

Hebben we dan wel de morele plicht om de luchtmacht daar heen te sturen om de zaak plat te gooien? Uit het een volgt het ander.

burgerman
burgerman14 dec. 2015 - 13:22

Klinkt mooi en nobel, maar mijn gevoel zegt toch vooral mijn verstand te gebruiken in deze. Begin eens met het maken van onderscheid tussen economische en echte vluchtelingen. Je zult zien als je dat doet er meer dan voldoende ruimte is in ons Land. Ruimte te over.

3 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen14 dec. 2015 - 13:22

Doen we dat dan niet? Zie column Flip van Dyke over aantallen en wat de verschillende woorden betekenen.

richarrd
richarrd14 dec. 2015 - 13:22

Economische vluchtelingen worden al sinds het begin van het ontstaan van Nederland teruggestuurd. Behalve als het om bijvoorbeeld Starbucks gaat dan. Die helpen we wel mooi rijker te worden, terwijl zij niets nodig hebben.

arieroos
arieroos14 dec. 2015 - 13:22

[Begin eens met het maken van onderscheid tussen economische en echte vluchtelingen.] Hoezo beginnen ? Dat onderscheid maken we al heel lang, al sinds Job Cohen de immigratie fors inperkte.

zweistein
zweistein14 dec. 2015 - 13:22

Door de steeds schaarser wordende (groene) ruimte van Nederland, zal het draagvlak voor opvang snel minder worden. Dat is niet in het belang van degenen die nog in Syrie zitten. Het is dus veel duurzamer om ze in de regio op te vangen. Daar is wat mij betreft geen grens aan. En dan heb ik het nog niet eens over de "braindrain" waar Syrie nu onder schijnt te lijden, doordat vooral de rijke elite zich een dure reis kan veroorloven, en alleen de allerarmsten daar overblijven. Dat leegzuigen van Syrie is eigenlijk een nieuwe vorm van kolonialisme.

3 Reacties
lembeck
lembeck14 dec. 2015 - 13:22

Niet echt een prettige site, maar hier staat wel, waarom je verkeerd zit. http://www.opvanginderegio.nl/

PimmetjeforAlways
PimmetjeforAlways14 dec. 2015 - 13:22

Er is al zeer weinig draagvlak. En door de vele vechtpartijen in de AZC's en het behandelen van Nederlandse vrouwen zal het steeds minder worden.

richarrd
richarrd14 dec. 2015 - 13:22

Is de groene ruimte nou de reden dat je niet bereid bent om oorlogsvluchtelingen op te nemen? U noemt allemaal negatieve kanten van de opvang van vluchtelingen, maar juist voor de vergrijsde, oude, bekrompen, zuurpruimen in Nederland, zou het juist wel heel goed kunnen zijn dat er wat nieuwe, jonge mensen met positieve energie het land zouden binnen komen, want dat brengt de o zo nodige levendigheid en vrolijkheid misschien weer een beetje terug. Het is zelfs zo slecht met Nederland gesteld dat de gefrustreerde zuurpruim zelfs denkt dat deze de toekomstige moderne mens van Nederland is, en Nederland schijnt deze nieuwe soort mens daarin te volgen, en dat is echt heel erg. Vooral voor de jeugd is het ook niet goed om in een land te leven waar de gefrustreerde mens het voor het zeggen heeft, die geen enkele verandering, vooruitgang, of vriendelijkheid en menselijkheid duldt. In Syrie is al jaren een oorlog gaande, en je kunt mensen toch niet verwijten dat ze weg gaan uit Syrie wanneer ze de mogelijkheid hebben? Ik snap niet eens hoe u van mensen durft te verlangen om vooral in het oorlogsgebied te blijven, en niet naar Nederland te komen.