Joop

[Video] 'Rechtse stemmers meer geleid door angst'

  •    •  
04-03-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
92 keer bekeken
  •  
hersens_a_300.jpg
Hersenonderzoek: grotere amygdala bij rechtse kiezers
Het wetenschapsprogramma Labyrint van de VPRO en Teleac was gisterenavond geheel gewijd aan de verkiezingen. In het programma vertelde hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen Victor Lamme over zijn hersenonderzoek naar de politieke voorkeuren van mensen.
Uit zijn onderzoek is naar voren gekomen, dat mensen die ‘rechts’ stemmen zich veel sterker door emoties als angst laten leiden, dan mensen die ‘links’ stemmen. Onder een MRI-scan was te zien dat rechtse stemmers een grotere amygdala hebben. Dat is de plek in de hersenen die negatieve emoties als angst signaleert. Linkse stemmers bleken over een grotere mediale prefrontale cortex te beschikken, het gebied dat ervoor zorgt dat angsten onderdrukt worden.
Lees hier meer over Labyrint

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

ReneeO
ReneeO4 mrt. 2010 - 8:52

Met andere woorden hele volksstammen laten zich leiden door angst op grond van hun hersenstructuur en kunnen dus ook niet beseffen dat angst een slechte raadgever is. Het is biologisch zo bepaald. Goed, ik zal proberen er meer begrip voor op te brengen, maar leuk is anders. ;-)

doeidoei
doeidoei4 mrt. 2010 - 8:52

Wat kan er toch in 4 jaar in je hersens veranderen vraag ik me af. Gemiddeld 10% van de kiezers die vorige keer op SP, PVDA en VVD hebben gestemd (toen kennelijk met andere of anders ingestelde hersens) stemt nu PVV, waarbij kennelijk voor ongeveer de helft van de vroegere SP kiezers geldt dat die überhaupt niet komen opdagen. Er komt vast een pilletje voor op de markt waarbij de PVV ineens geen logische keuze meer blijkt te zijn. Is er ook een pilletje voor de rouwverwerking van linksig NL? Hoe ook, valhelm hoofdzaak, lijkt me een goed advies.

omaoeverloos
omaoeverloos4 mrt. 2010 - 8:52

Dus alle aanhangers van welk geloof dan ook op de wereld hebben een grotere amygdala dan gemiddeld, terwijl we de beroepsmilitairen vooral moeten gaan ronselen uit de linkse bevolkingsgroepen. Overigens heeft mijn onderzoek uitgewezen dat SP stemmers meestal eelt op de handen hebben.

Frank23
Frank234 mrt. 2010 - 8:52

Gaat het hier om wetenschappelijk onderzoek? Want dan had ik graag termen gelezen als: Deze resultaten mogen niet gegeneraliseerd worden omdat dat niet kan, in-group variance is groter dan across-group variance. The pretense of knowledge van de huidige wetenschap is misselijkmakend en zelfs gevaarlijk. Ik wordt bang van de hedendaagse rechtse politiek, ben zelf links, maar begin steeds minder verschillen te zien. Renée O, do 04 maart 2010 10:47 maakt erg goed duidelijk wat ik bedoel. Links en rechts hebben steeds meer de neiging om de vijand als untermensch te willen bestempelen. Het gehele politieke spectrum van vandaag de dag, gebruikt angst als middel om de agenda te verwezenlijken. Wilders Islam, Links het klimaat. Dus er is geen enkele reden om zelfgenoegzaam te zijn want beide kampen zijn beschamend bezig. Neem een kijkje op Joop vandaag en daarna op GeenStijl. Beide pagina's vertegenwoordigen het gehele spectrum en wat zie je? Beide partijen kloppen zichzelf op de borst en creëren een beeld als ware hun kant winnend en de andere verliezend. De broer van Wilders wordt aangevallen door Hackers en Joop Kopt: PVV ers hacken broer van.... Dolf Jansen vindt dat Almere opgeofferd moet worden nu de PVV gewonnen heeft etc. Van rechts wist ik al dat ze tendentieus ongenuanceerd en kwetsend zijn, sterker nog daar komen ze voor uit. Joop is bedoeld als tegenhanger en dat is gelukt, gefeliciteerd! Een soort yin en yang, zonder goede en slechte kant, want het is het yin yang van de intolerantie die onze samenleving kent. Geweldig de wetenschap! Kun je zeer goed gebruiken vandaag de dag. Er is zoveel onderzoek gedaan naar polarisatie en hoe conflicten ontstaan. Onderzoeken die uiteleggen dat de mens geen observeerder is van zijn omgeving maar deze beinvloed. Dat onze mentale modellen van invloed zijn op hoe wij tegen de wereld aankijken en hoe wij elkaar beinvloeden. Helaas kiezen opiniemakers als Geenstijl en Joop ervoor niet over hun schaduw heen te stappen doen dus en precies het tegenovergestelde. Naar alles kijken door hun eenzijdige bril en zoals ook in de wetenschap is beschreven: externe oorzaken zoeken voor problemen en interne voor successen. Rechts zegt alles komt door links, links zegt alles komt door rechts, rechts zegt linkse theedrinkers, links zegt xenofobe rechtsmensch. En het mooie is dat beide kampen denken dat ze iets betekenen voor het land. En dat doen ze alright! Beide kanten zijn geoliede radertjes in het wiel der intolerantie. Het is biologisch zo bepaald. Goed, ik zal proberen er meer begrip voor op te brengen, maar leuk is anders. ;-) Right back at y 'all! Grtz

schurinkgw
schurinkgw4 mrt. 2010 - 8:52

Het gevoel van "winnaar" zijn van de P.v.d.A heeft volgens mij alles te maken met de bijgestelde koers van de P.v.A zoals verwoord door Wouter Bos tijdens de den Uyl lezing . Het hernieuwde vertrouwen in die partij is dus geen "verliezer"!, maar een Klub die inhoudelijk weer de juiste koers te pakken heeft en daarom ga ik met de landelijke verkiezingen weer op die klub stemmen Ik heb gisteren Groen links gestemd waarom ? Omdat de plaatselijke P.v.d.A gewoon geen enkel verstandig voorstel heeft gedaan,en terwij ze in de oppositie zaten en het college in stand heeft gehouden en daar mee een plaatselijke partij heeft gesteund! . Terwijl ze strategies gezien de mogelijkheid hebben gehad om dat college te laten struikelen! Daarom toch een linkse partij gestemd niet om de inhoud maar wel om mijn afkeuring te laten voelen! en ik toch van mijn stemrecht/plicht gebruik wilde maken. Dus er is meer aan de hand dan het winnen van deze verkiezing door de griezel van WildersI Ik hoop dat de trend die door Wouter Bos heel goed is ingezet en verwoord zodat dat soort lieden geen schijn van kans meer krijgen

objectivist
objectivist4 mrt. 2010 - 8:52

Is de linkse klimaatangst niet van een vergelijkbaar kaliber? Jazeker, en even onzinnig. De mens wil nu eenmaal bang zijn voor iets. Links en rechts zijn daarin gelijk: omdat we op de eerste plaats mensen zijn. Het zit in onze genen.

RobertBleeker
RobertBleeker4 mrt. 2010 - 8:52

Angst (voor 'de totalitaire Islam") wordt systematisch gegenereerd door de populistische politieke stellingnames terzake van en door de leider van de PVV, Geert Wilders. De leider van de PVV laat zich op zijn beurt weer leiden door angstpredikers uit Extreem-Rechts-Israel. De angstpredikers uit Extreem-Rechts-Israel gebruiken de anti-Islam-rethoriek, om het Westerse electoraat de VALSE perceptie op te dringen, dat de (Islamitische) vijanden van Israel, tevens de vijanden van de rest van de wereld zouden zijn. Het motief achter de Extreem-Rechtse Israelische wens, om deze valse perceptie uit te dragen, is om de Westerse bevolking over te halen, om Israel onvoorwaardelijk te (blijven) steunen in haar strijd tegen de haar omringende, vijandelijke staten. Met deze valse perceptie wordt getracht te verhullen, dat uitgerekend de gewelddadige stichting van de staat Israel op andermans grondgebied en de grootschalige gewelddadige verdrijving van de autochtone bevolking (de Palestijnen) voor tijdens en na de eenzijdige uitroeping van de staat Israel in 1948, de ware oorzaak is van de sterke opleving van de zgn. radicale Islam in het MO en elders. De Palestijnen en haar bondgenoten (of die laatsten zich daarbij nu laten leiden door het Islamitische Broederschapbeginsel of niet) voeren natuurlijk een rechtmatige klassieke anti-koloniale bevrijdingsoorlog tegen het koloniale Westen en de door haar gesteunde bezetters van het Palestijnse grondgebied. Wie beweert (zoals bijvoorbeeld de VARA), dat men Wilders en zijn racistoïde en fascistoïde haat-ideologie zou willen bestrijden, kan niet anders, dan het ongeclausuleerd benoemen van die buitenlandse krachten, die Wilders en zijn partijtop aansturen. Hieronder, ter adstructie van mijn stellingen, een link naar het artikel van VN redacteur Harm Ede Botje, 'De Israelconnectie van Wilders", waaraan ik, sinds het verschijnen ervan (oktober 2009) in Vrij Nederland, al in diverse bijdragen van mijn hand heb mogen refereren : http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-Israelconnectie-van-Geert-Wilders.htm

JanVG2
JanVG24 mrt. 2010 - 8:52

Dat angst tot een conservatievere instelling leidt wil ik wel geloven. Conservatief is niet per definitie rechts. De SP is in een heleboel zaken ook conservatief. De VVD is op bepaalde zaken juist zeer progressief, in de zin van voor verandering. Kortom, de term rechts is misschien niet de juiste. Het is gevaarlijk uit de gegevens dat angst tot een keuze leidt af te leiden dat een andere keuze dus niet op emoties is gebaseerd. Als je juist verandering wilt ben je meestal minder angstig. Dat is vast waar, maar dat betekent alleen maar dat het gebaseerd is op andere emoties.... Ratio is niet de tegenhanger van een bepaalde emotie!

UrcodeRufter
UrcodeRufter4 mrt. 2010 - 8:52

Ik heb altijd al vermoed dat er iets mis was met rechtse kiezers. De wetenschap heeft dat vermoeden nu bevestigd.

JanVG2
JanVG24 mrt. 2010 - 8:52

Eigenlijk is de conclusie van het programma dat uiterlijk en emoties en ons onbewuste de bessissingen bepalen en dat de rest franje is .. wat als een rationele argumentatie wordt opgezet (links-rechts, conservatief-progressief, religieus - areligieus) is alleen maar een poging van het eigen brein om een al onbewust genomen beslissing uit te leggen aan onszelf, en mogelijk anderen. De consequentie voor het tweede deel van het programma is overigens in de voice over wel besproken, maar de betrokken deskundigen laten zich daar helaas niet over uit. Die deskundigen proberen het rationele deel van het besluitproces te beinvloeden, terwijl deel 1 juist aangeeft dat dat er veel minder toe doet!!

karuna2
karuna24 mrt. 2010 - 8:52

Goeie uitzending zeg! Met een aantal dingen ben ik het helemaal eens, zoals het geven van informatie. Vooral ook de stelling dat je vroegtijdig mensen betrekt bij een beslissing. Niet omdat je van plan bent de beslissing niet te nemen, maar omdat je wilt vermijden wat er nu gebeurt: er wordt een beslissing genomen en mensen mogen daartegen protesteren. Dan zitten ze al in de verdedigende hoek en zijn ze minder bereid mee te denken. Het stuk over angst en stemgedrag is naar mijn idee ook wel een beetje onvolledig. Wat weg blijft is dat onder stress mensen (het brein, zo je wilt) nog meer geneigd zullen zijn te reageren vanuit de angst dan zonder stress. En de tijden zijn natuurlijk wel stressvol. Immigratie, globalisatie, crisis, veel keuzes enz. In dit soort tijden wordt de kans groter dat er gepoogd wordt de angst te laten ophouden door de omgeving te beheersen ipv te proberen met de angst om te gaan (zoals de linkse kiezer wordt uitgebeeld in de video). Op dit moment is de keuze dus voor Wilders, die doet alsof hij de angst kan wegtoveren, zoals eerder de SP een uitweg leek te bieden. Het is jammer dat dit soort uitzendingen door zo weinig mensen gezien wordt, want nu is het moeilijk tegen mensen te zeggen: Kijk jij reageert vanuit angst. Dat is geen oordeel, maar zo werkt het wel. Wil je dat nou eigenlijk? Dan zouden mensen in ieder geval nog een tweede kans krijgen hun cortex meer invloed te laten hebben. Nu gaan ze meestal alleen maar verder in verzet omdat het voelt als een oordeel wat weer angst oproept. Pfff, moeilijk.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 mrt. 2010 - 8:52

Nee hoor, alles wordt geprogrammeerd. Zolang de media wil niet diep gaan graven op zoek naar de onzichtbare geldschieters en onzichtbare Wilders-duwers en makers blijven wij vrijen met een lijk.

ikrol
ikrol4 mrt. 2010 - 8:52

Mooie theorie Wie stemmen er wilders, zijn dat de mensen die rechts zijn en wonen in de zogenaamde A welstandsklasse, met als buren saolon socialisten. Daar ben ik niet van overtuigd. SP en Pvv zitten indezelfde vijver te vissen. En omdat mensen partijen zat zijn gaan zij een proteststem geven. Marketing technisch is wilders goed bezig een item en dat uitbuiten. Gisteravond een gesprek bij de dwdd. Sp werd een mode in de grachtengordel. Wannneer het in alere niet goed doet in het opstarten van de onderhandelingen met andere partijen verleizen zij snel gezeg. Nu komt het erop aan om te laten zien wat zij kunnen en hun rol van de grootste partij kunnen waarmaken. Is de pvv niet het monster wat de pvda zelf geschapen heeft?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 mrt. 2010 - 8:52

Ik vindt het mooi dit soort onderzoek naar de werking van het brein. Dit was op een paar punten nieuw voor mij, leuk om te weten dat het voor de keuze die de gemiddelde kiezer maakt uitmaakt of het stemlokaal in een bejaardenhuis of in een kerk is gesitueerd. In het verlengde hiervan is ook door onderzoek duidelijk dat religieus fanatisme weinig met geloof te maken, maar een aan schizofrenie verwante aandoening is. Dat is prettig om te weten, we hoeven niet meer oeverloos over fanatieke religie te discussieren, maar moeten op zoek gaan naar medicijnen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman4 mrt. 2010 - 8:52

Dat gaat voor politici zelf ook op, lijkt het. Vrijwel elke policus wordt bedreigd, maar wie laat zich op kosten van de staat 24 uur per dag beveiligen?

1 Reactie
doeidoei
doeidoei4 mrt. 2010 - 8:52

Alsof de heer Wilders er voor kiest om 24 uur per dag beveiligd te moeten worden, evenals dat geldt voor Salman Rushie, Hirsi Ali en vele naderen. En dan heb ik het nog over diegenen die een aanslag of bedreiging overleefd hebben. Tallozen kunnen het inmiddels niet meer navertellen. Wat is het alternatief? De beveiliging opschorten en het risico lopen dat extremistische moslims hem een koppie kleiner maken? Kennelijk gaat jouw afkeur van de democratie en vrijheid van meningsuiting zo ver, dat je een dode meer of minder ter rechterzijde niet heel erg vindt. Wanneer dit jouw gevoelens al zijn n.a.v. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, wat zal dat dan wel niet worden bij de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer o.b.v. de huidige prognoses? Linksig NL laat in toenemende mate zijn/haar ware aard zien en die stemt mij heel somber.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 8:52

angst is de manier waarop we overleven in de evolutie en de natuur. angst is meestal een uitstekende raadgever. Ik weet niet of je er perse trots op moet zijn als je een groot angst -onderdrukkend centrum hebt. lijkt mij een letterlijk levensgevaarlijk bezit. "ja ik zie die tijger wel die op me afkomt, maar ik denk dat hij vriendjes wil worden"

1 Reactie
Nobody2
Nobody24 mrt. 2010 - 8:52

Ten eerste is het zo dat de tijger de angst van Peter Polz ruikt en afleest aan zijn motoriek. Dit werkt uiteindelijk in het nadeel van Peter Polz, zacht gezegd.. Die prefrontale kwab is niet alleen goed in het onderdrukken van angst, maar kan (bij goed gebruik en oefening) ook dienen om je angst te begrijpen en deze trilling (want dit is wat angst is, het is energie in een bepaalde trilling!) omzetten in bijvoorbeeld liefde. ik weet trouwens niet of ik dat woord hier mag gebruiken. het is namelijk niet intellectueel en ook niet links of rechts.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 8:52

''Extreemrechts aan kop in Almere'' kopt de Franse krant Le Nouvel Observateur op zijn website. Volgens tv-zender RTBF probeert de ''radicale rechtse en vreemdelingen hatende partij'' te profiteren van de economische crisis door in te zetten op anti-immigratiegevoelens. Ook de Duitse media richten zich vooral op Wilders zege. ''Succes voor rechtspopulist Wilders'', ''Nederland maakt ruk naar rechts'' en ''Islamhater Wilders gaat tekeer''. De Britse media vormen geen uitzondering: ook in Groot-Brittannië figureert Wilders in de koppen. ''Uiterst rechts boekt winst in Nederland'', ''Anti-islamleider is grote winnaar'' en ''Anti-immigratiepartij krijgt voet aan de grond''. Volgens de Belgische krant De Standaard ''wordt dit jaar met meer dan gewone belangstelling naar de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland uitgekeken'', omdat ''analisten de score van de PVV volgen''. Ook dagblad De Morgen begint met Wilders: ''de leider van de rechtse en islamofobe partij PVV is de grote winnaar''. http://www.nu.nl/raadsverkiezingen/2198026/nederland-maakt-ruk-rechts.html In het buitenland noemen ze het wilderiaanse beest gewoon bij de naam: extreem rechts, islamofoob etc. Dergelijke uitspraken zijn hier taboe, zo machtig is de greep van wilders op onze samenleving. We weten ook nog steeds niet wie die schimmige organisatie van hem financieert. Wilders stemmers zijn knettergek of ordinaire fascisten.

1 Reactie
maetjefoort
maetjefoort4 mrt. 2010 - 8:52

"Wilders stemmers zijn knettergek of ordinaire fascisten. " Ik ga PVV stemmen, maar ik acht mijzelf niet knettergek of fascist. Ik ben wel ontzettend teleurgesteld in alle politieke partijen en vind dat er nu echt iets moet gebeuren. Geen enkele linkse politicus wordt bewaakt, een aantal rechtse wel. Volgens mij zegt dat al voldoende over bovengenoemde kwalificaties. Mbt. de opmerkingen van de aangevoerde kranten/journalisten: wij zijn de eersten die zien hoe wordt overdreven in de media. Niemand van ons heeft het gevoel dat er echt iets is veranderd, alleen hebben wij gezien hoe makkelijk SP-stemmer overstapt naar de PVV. Dat is de echt ontluistering van deze verkiezingen.

StanB.
StanB.4 mrt. 2010 - 8:52

Dat rechts zijn een soort hersenafwijking is, is een prettige gedachte.

2 Reacties
listvanderede
listvanderede4 mrt. 2010 - 8:52

Kijk maar uit. Het is straks aan rechts om te bepalen wat wel en geen hersenafwijking, echte en pseudo-wetenschap is.

Magneto
Magneto4 mrt. 2010 - 8:52

Dat mensen met uitspraken zoals jij doet niet serieus genomen worden door het overgrote deel van de mensheid is voor mij een geruststellende gedachte.

Magneto
Magneto4 mrt. 2010 - 8:52

Wat interessant is, om te onderzoeken wat mensen voorheen stemden en welke invloeden ze hebben ondergaan om anders te gaan stemmen, en dan vooral voor de links-rechts bewegingen (of vice versa). Alles leuk en aardig, zo'n wetenschappelijk onderzoek, maar het is te generalistisch en je kan er geen echte conclusie aan verbinden. Het wordt hier ook meteen weer gebruikt om linkse sentimenten te verdedigen en daar is het Victor Lamme niet om te doen geweest vermoed ik. Hoeveel mensen stemmen nu echt op de partij die daadwerkelijk bij ze past? Doorgaans gaan ze toch af op algemene tendensen en stemmingen (gemoed, al dan niet populistisch), een leuk koppie of een goede babbel. Links - rechts. De problemen die opgelost moeten worden gelden voor ons allemaal. Alleen de weg er naartoe (incl. oeverloze, niks oplossende en -concluderende debatten) is nog links of rechts te noemen. Maar eigenlijk blijkt dit al jaren niet efficiënt te zijn. En is het dat ooit echt geweest??? Er moet gewoon een nieuw politiek bestel komen, waar de juiste mensen op de juiste plek moeten worden gezet. Ik wil dat de Femke Halsema's én Marco Pastors van deze wereld allemaal de plek krijgen in de politiek die ze als een jas gegoten zit. Links en rechts hebben beiden kwaliteiten en die komen nu niet goed tot hun recht. Dat is een verlies voor ons allemaal. En dan ben ik van mening dat het linkse -zogenaamd- intellectuele geneuzel en het rechts -populistische geprietpraat allebei moet stoppen. Wanneer gaan we in oplossingen denken in plaats van in tegenstellingen en gelijk willen krijgen? Is het bewijs voor het feit dat de huidige politiek niet meer functioneert niet de versplintering van partijen (en dus ideeën) en de grote bewegingen die het electoraat met elke crisis en zelfs met losstaande incidenten en omstandigheden maakt? De kiezer is eigenlijk verloren geraakt in het politieke moeras. De afstand tot de politiek wordt beslecht op micro niveau. Dat is zo gegroeid in de loop der tijd en bijna niet meer te repareren. De eerste de beste partij die op zijn programma op één zet: het creëren van een nieuw, werkend politiek bestel waarin geen linkse of rechtse sentimenten worden meegenomen, maar humane, maatschappelijke en respectvolle beslissingen worden genomen met inachtneming van natuur en milieu, maar op een commercieel verantwoorde wijze getoetst; die partij krijgt mijn stem en loyaliteit en misschien zelfs een lidmaatschap! Zal ik nog een geheimpje vertellen? Hoe harder links gaat roepen dat Wilders (en de PVV) gek en gevaarlijk is (en er weer een 'cordon sanitaire' wordt aangelegd), des te harder worden we met zijn allen naar rechts gerukt. De PVV heeft het wel over reële problemen namelijk, waar veel mensen van horen of zelf tegenaan lopen. Links toont daar geen begrip voor en manouvreert zich daarmee in een steeds sterker polariserende politieke machtsstrijd die op straatniveau wordt uitgevochten. Als je roept dat water niet nat is gelooft echt helemaal niemand je namelijk. WAKKER WORDEN ALLEMAAL!!!

1 Reactie
CemileMerhamet
CemileMerhamet4 mrt. 2010 - 8:52

*Zal ik nog een geheimpje vertellen? Hoe harder links gaat roepen dat Wilders (en de PVV) gek en gevaarlijk is (en er weer een 'cordon sanitaire' wordt aangelegd), des te harder worden we met zijn allen naar rechts gerukt. * Ik wilde net ook al een geheimpje vertellen. Des te meer mensen protesteren tegen hoofddoeken des te meer mensen hoofddoeken gaan dragen. Des te meer mensen zich negatief uitlaten over integratie des te meer mensen thuis zullen blijven. Des te meer mensen zich negatief over allochtonen uitlaten des te meer mensen zich terug zullen trekken in hun eigen groep of gemeenschap. Heeft er iemand nog het geheim met de oplossingen? -Iemand?

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 8:52

Angst is een gezonde emotie die de mens vaak behoedt voor het gevaar.

1 Reactie
CemileMerhamet
CemileMerhamet4 mrt. 2010 - 8:52

*Angst is een gezonde emotie die de mens vaak behoedt voor het gevaar.* Ja, als je omgeven wordt door een stel hongerige tijgers, ja.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 8:52

Meer over deze materie: http://www.ru.nl/actueel/vm_archief/item_686457/onderzoeksnieuws/bsi/waar_je_op_stemt/ over rechtse mensen: VVD De stereotype VVD-er is nog vaker een man, die goed verdient (76% van de VVD-ers verdient bovenmodaal). De VVD-er is erg tevreden met zichzelf: zijn zelfvertrouwen is het hoogst van alle kiezers en hij scoort ook hoog op narcisme. Hij vindt dat hij recht heeft op bepaalde privileges en een bijzondere behandeling. Hij voelt zich over het algemeen gelukkig en heeft weinig negatieve emoties. Dit geluk haalt hij, meer dan elke andere kiezer, uit materiële zaken en minder dan anderen uit spirituele. Hij wordt niet ongelukkig van maatschappelijke problemen of wereldleed. LPF De stereotype LPF-kiezer is relatief oud en verdient, in vergelijking met andere partijen, buitengewoon slecht (36% van de LPF-kiezers in de steekproef verdient bovenmodaal). Hij heeft weinig positieve gevoelens en veel negatieve. Hij heeft moeite zich voor te stellen hoe een ander zich voelt. De LPF-er heeft weinig zelfvertrouwen en scoort ook laag op narcisme. Hij scoort echter hoog op een specifiek aspect van van narcisme: entitlement: net als de stereotype VVD-er is hij van mening dat hij recht heeft op een bijzondere behandeling. Het geluk van de gemiddelde LPF-kiezer hangt in sterke mate af van materiele zaken en nauwelijks van spirituele. Anders dan de stereotype VVD-er ligt de stereotype LPF-er juist wél wakker van maatschappelijke problemen. Tot slot heeft hij een erg hoge behoefte aan closure. Eigenlijk weinig nieuws onder de zon.

1 Reactie
JanVG2
JanVG24 mrt. 2010 - 8:52

Dan even consequent zijn en alle partijen meenemen: SP De stereotype SP-stemmer heeft vrij veel overeenkomsten met de kiezers van andere linkse partijen: SP-stemmers zijn overwegend vrouwen en ze zijn vrij empathisch (zowel affectief als cognitief), scoren laag op narcisme en hebben relatief weinig behoefte aan closure (duidelijkheid, structuur, zekerheid). Waar de stereotype SP-er zich onderscheidt van alle andere partijen, is blowen: SP-kiezers gebruiken ietsje vaker softdrugs dan alle andere kiezers. Bovendien is opvallend dat SP-ers relatief ongelukkig worden van materiële zaken. GroenLinks GroenLinks-kiezers zijn op veel eigenschappen vergelijkbaar met de stereotiepe SP-er. Ze scoren samen met SP-ers het hoogst op empathie. Ze lijken wat meer gericht op zelfreflectie dan andere kiezers; ze doen vaker aan yoga dan alle andere kiezers. Samen met de Christenunie-kiezers houden ze het vaakst een dagboek bij. PvdA De gemiddelde PvdA-er is wat ouder dan de andere linkse stemmers. Net als de kiezers van andere centrumpartijen hebben ze relatief veel zelfwaardering en zijn ze gelukkig. Hun geluk is in relatief sterke mate gebaseerd op materiële zaken, hetgeen voor socialisten opvallend is. D66 De stereotype D66-stemmer heeft een erg lage behoefte aan closure (duidelijkheid, structuur, zekerheid). hij of zij kan goed leven met ambiguïteit en onvoorspelbaarheid. Dit is de enige variabele die de stereotype D66-er lijkt te onderscheiden van andere kiezers. Op andere variabelen scoort de D66-kiezer erg standaard en heeft hij of zij geen duidelijk profiel. Of de hoge tolerantie voor ambiguïteit samenhangt met de principes van de partij of met kenmerken van de 'overblijvers' (die nu nog op D66 stemmen) is niet duidelijk. Christenunie De stereotype Christenunie-kiezer is erg jong (gemiddeld 33 jaar) en heeft relatief weinig zelfvertrouwen. Hij is buitengewoon empathisch in affectieve zin en scoort hierop het hoogst van alle partijen (de cognitieve empathie is juist weer hoger bij SP en GroenLinks). De Christenunie-kiezer heeft een sterke preventiefocus; hij is sterk gericht op normen en verplichting. CDA De doorsnee CDA-kiezer is een man. Hij verdient goed (61% verdient bovenmodaal). De CDA-er scoort erg laag op narcisme. Voor de stereotype CDA-er zijn andere mensen een sterke bron van geluk. Verder heeft de CDA-er, net als de D66-er, geen erg duidelijk profiel. VVD De stereotype VVD-er is nog vaker een man, die goed verdient (76% van de VVD-ers verdient bovenmodaal). De VVD-er is erg tevreden met zichzelf: zijn zelfvertrouwen is het hoogst van alle kiezers en hij scoort ook hoog op narcisme. Hij vindt dat hij recht heeft op bepaalde privileges en een bijzondere behandeling. Hij voelt zich over het algemeen gelukkig en heeft weinig negatieve emoties. Dit geluk haalt hij, meer dan elke andere kiezer, uit materiële zaken en minder dan anderen uit spirituele. Hij wordt niet ongelukkig van maatschappelijke problemen of wereldleed. LPF De stereotype LPF-kiezer is relatief oud en verdient, in vergelijking met andere partijen, buitengewoon slecht (36% van de LPF-kiezers in de steekproef verdient bovenmodaal). Hij heeft weinig positieve gevoelens en veel negatieve. Hij heeft moeite zich voor te stellen hoe een ander zich voelt. De LPF-er heeft weinig zelfvertrouwen en scoort ook laag op narcisme. Hij scoort echter hoog op een specifiek aspect van van narcisme: entitlement: net als de stereotype VVD-er is hij van mening dat hij recht heeft op een bijzondere behandeling. Het geluk van de gemiddelde LPF-kiezer hangt in sterke mate af van materiele zaken en nauwelijks van spirituele. Anders dan de stereotype VVD-er ligt de stereotype LPF-er juist wél wakker van maatschappelijke problemen. Tot slot heeft hij een erg hoge behoefte aan closure. ----- Nog wat slotopmerkingen. Dit is gebaseerd op onderzoek uit de eerste helft van 2002 (logisch - LPF bestond .... :-)). Dat wil dus niet zeggen dat dit 1 op 1 op de huidige situatie geprojecteerd kan worden. De politieke standpunten en de sociale context hebben zich ontwikkeld. Bedenk alleen maar de grote verschuivingen die we hebben meegemaakt in het afgelopen decennium. Als dat enkel een reflectie zou zijn van de grote psychologische veranderingen binnen onze maatschappij, dan zouden we een groot probleem hebben .. en te weinig psychiaters....

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 8:52

Tarak Ook: "Uw opvattingen zijn walgelijk! U vindt het logisch dat je bewaakt moet worden als je protesteert tegen een anti-democratische totalitaire ideologie? " Dhr. Wilders creëert natuurlijk wel een precedent met zijn negatieve mantra's vol nonsens over de Islam. Moet hij daarom beschermd worden? Ik vind van niet; dat zeg ik onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Wat dat betreft vind ik de attitude van Wilders equivalent aan die van een onnozele kroegbezoeker die de eerste en beste vrouwelijke metgezel voor hoer uitmaakt om voorts aangifte te doen bij de plaatselijke politiebureau voor aanranding en voor de de verzekering om zijn kapot geslagen gebit enigszins te kunnen bekostigen. De vraag die dan rest betreft één die eigenlijk beter niet achteraf maar vooraf gesteld had kunnen worden; welk nut heeft het mensen te beledigen met als doel mensen bewust te kwetsen? Wilder mag roepen wat hij wenst, maar laat hem zelf voor de beveiliging opdraaien zeg.

2 Reacties
JanVG2
JanVG24 mrt. 2010 - 8:52

De logische consequentie is dat je wel vrouwen voor hoer mag uitmaken die geen sterk vriendje hebben ... of dat nou de maatstaf moet zijn voor onze politiek? Als iemand met fysiek geweld kan dreigen moet je niet iets grofs tegen ze zeggen, maar tegen anderen (zwakkeren) moet het kunnen ... Persoonlijk zou ik daar problemen mee hebben. Of je zegt je mag niemand een hoer noemen (zelfs als het aantoonbaar (belastingaangifte) een hoer is) en trekt daaruit de consequentie, of je laat iedereen zijn mening zeggen en legt eventuele bezwaren voor laster etc. voor aan een onafhankelijke rechter. Mijn voorkeur gaat uit naar optie 2 ...

Tarak
Tarak4 mrt. 2010 - 8:52

@Mic, Benoemen en beargumenteren dat de Islam totalitair en anti-democratisch van aard is, is simpelweg religiekritiek of zo u wilt ideologiekritiek. U vindt het dus logisch dat mensen die religiekritiek uiten gemolesteerd mogen worden? Die homo's in Brabant vorige week hadden dus maar door een Katholiek een gebroken kaak moeten worden geslagen? Dat zijn uw opvattingen? En dan zo'n merkwaardige vergelijking dat kritiek op een religie /ideologie hetzelfde is als een persoon voor hoer uitschelden...u heeft het logisch redeneren ook niet uitgevonden, is het wel? Bah! Bah! En nog eens bah!

Yggdrasil
Yggdrasil4 mrt. 2010 - 8:52

Niet enkel door angst, ben ik bang !? Gisteren een vraag aan een willekeurige jonge dame, wat heeft u gestemd. VVD. En waarom de VVD ? Mijn ouders stemmen ook VVD. Ik rust mijn koffer.

1 Reactie
TheGreenMachine
TheGreenMachine4 mrt. 2010 - 8:52

Ik heb gisteren ook op de VVD gestemd. Wat heeft u daar precies op tegen en wat stemt u zelf dan?