Joop

Vervolgen helpt niet, verleiden wel

  •  
16-02-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
God blijkt problemen te hebben met de leuke dingen in het leven
Als het aan Machiel de Graaf ligt, krijgen we een hoofddoekjesverkiezing. De kandidaat-fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer praat er graag over. Hij benadrukt keer op keer dat hij ze het liefst uit het straatbeeld zou zien verdwijnen, omdat zij blijk geven van de ongelijkheid tussen man en vrouw, zoals de islam die naar zijn inzicht predikt. Hoofddoekjes in de tram zijn evenzovele vaandels van de jihad-legers die langs kruip-door-sluip-door-wegen Europa bezetten om – als ze eenmaal sterk genoeg zijn – een einde te maken aan onze vrijheden. In dit licht bezien is het geen wonder dat menig PVV’er voor een meer of minder algemeen verbod is. Gematigde Wilderianen zijn tevreden als zij niet gedragen worden door overheidsfunctionarissen met een openbare functie, de meer radicalen bepleiten een totaalverbod in de openbare ruimte. Zouden deze maatregelen werkelijk leiden tot een bevrijding voor de islamitische vrouw?
Je kunt zeggen wat je wilt, maar het aantal gehoofddoekten is de laatste decennia sterk toegenomen. Steeds meer islamitische vrouwen kleden zich in lange wat vormloze jassen en houden het hoofd bedekt. Er zijn weliswaar genoeg moslima’s die hun islamitische kledij met hoofddoek en al zo koket mogelijk dragen, maar zij vormen binnen deze groep een minderheid. Dat merk je als je in de randstedelijke winkelstraat om je heen kijkt.
Deze ontwikkeling hangt samen met een godsdienstige revival die je overal ter wereld onder moslims aantreft. Het oude traditionele geloof dat nog heel erg werd beheerst door plaatselijke tradities, verering van heiligen en zelfs resten van het heidendom maakt steeds meer plaats voor strengere opvattingen die heel erg doen denken aan de stellingen van orthodoxe protestanten binnen het christendom. Niet voor niets worden zulke moslims in het westen als fundamentalisten aangeduid, een term uit de Verenigde Staten voor streng gelovige protestanten.
De ‘fundamentalistische’ stromingen in de islam willen het geloof van alle traditionele en populaire franje ontdoen omdat zij menen alleen zo tot de ware kern te kunnen doordringen, de oorspronkelijke boodschap van God die de engel Gabriel aan Mohammed overhandigde. Voor zulke moslims betekent dat een wat zij noemen ‘letterlijke’ interpretatie van de koran en ook wel de hadith, de verhalen die de vrienden en de kennissen na diens dood over de profeet vertelden. Alles wordt daaraan getoetst.
Kom je zo inderdaad tot wat Ayaan Hirsi Ali aanduidt als de zuivere islam? Dat is nog maar de vraag. Het letterlijk nemen van teksten, erop staan dat ze maar één ding kunnen betekenen en niet verschillende dingen tegelijk, ervan uitgaan dat ze uitsluitend bedoeld zijn om met de rede te worden begrepen en niet als basis dienen voor meditatie of religieuze trances, dat heeft allemaal nogal met een westerse manier van teksten interpreteren te maken die zijn eerste grote bloei beleefde tijdens de Renaissance (niet toevallig ook de tijd van onze eigen fundamentalist Johannes Calvijn). Gestrenge moslims zijn wat dat betreft meer westers dan zij zelf denken.
Het hoekig lezen van de heilige geschriften, ze glashelder voor maar één interpretatie vatbaar houden leidt tot een geloof en een religieuze praktijk die in zeer nauwe kaders besloten zijn. God blijkt problemen te hebben met de leuke dingen in het leven. Hij formuleert strenge taboes op het gebied van etenswaar. Hij verwerpt alle omgang tussen mannen en vrouwen, vooral seksuele, buiten het officiële huwelijk om. Al deze prettige aspecten van het menselijk bestaan vormen bij elkaar de brede weg naar de Hel en de eeuwige dood. Kortom: niks mag.
Dit leidt tot een uitermate preutse levensstijl. Zodra jongens en meisjes de geslachtsrijpe leeftijd hebben bereikt, worden zij zoveel mogelijk uit elkaars buurt gehouden, want overal loert Sjaytan met zijn boze inblazingen en zijn verleidingen. Om diezelfde reden moeten vrouwen hun schoonheid zoveel mogelijk verbergen voor andermans blikken. De bovenkleding volgt niet de vormen van het lichaam, het hoofd blijft bedekt. Al het andere is schaamteloos en uitdagend.
Deze kledingstijl getuigt van een extreem kuisheidsideaal. Naadloos daarop sluit aan de maagdelijkheidscultus: een vrouw dient onbevlekt, onaangeraakt het huwelijk in te gaan.
De mannen zijn van deze benadering net zo goed het slachtoffer. Zolang zij niet gehuwd zijn, leven zij in een wereld waar seksuele apartheid de norm is en vaak zelfs op bruiloften de mannen en de vrouwen in eigen kring het feest vieren. Er zit dan ook tragiek in het lot van die Amsterdamse docent. Hij ging naar Mekka om daar tot de kern van het geloof door te dringen en hij komt terug met de overtuiging  – voorwaar een magere oogst – dat het zondig is om vrouwen aan te raken, zodat hij een regeling moet treffen om zijn vrouwelijke studenten en collega’s geen hand te hoeven geven.  Zo’n man verdient eerder mededelijden dan uitbranders.
Uiteraard is zo’n verkrampte omgang tussen de beide geslachten slecht voor de geestelijke gezondheid. Die leidt tot frustraties en ontsporingen. Wat als kuisheid en geloofstrouw wordt gevierd, is in feite een snelkookpan vol hormonen. Homoseksualiteit, althans een homoseksuele noodoplossing dringt zich op in een omgeving van seksuele apartheid. Zo moeten velen in het keurslijf van hun geloofsopvattingen leven met een duister geheim, want zulke uitwegen, die zich als veiligheidsklep van de seksuele snelkookpan aandienen, zijn onbespreekbaar en zondig.
Bij wie zich tot nog toe heeft beheerst, dringen toch de onkuise beelden zich op in steeds schrillere kleuren en steeds scherper getekend. Dat levert grote angst op voor het zieleheil. Ik weet waarover ik het heb. In mijn jeugd zijn mij orthodox katholieke opvattingen bijgebracht en die verschillen wat verboden betreft niet extreem van wat onder strenge moslims gebruikelijk is. Ook niet wat de verboden en geheime uitwegen betreft die nu met alle schandalen van dien naar buiten komen. Wie in de zwartekousenkerk is opgegroeid weet net zo goed precies wat hier wordt bedoeld.
Er is zowel voor mannen als voor vrouwen maar één manier om aan deze manier van leven en deze voor de geest zo ongezonde verhouding tussen de seksen te ontkomen. Ze moeten zelf tot een minder gespannen relatie komen met God, vaststellen dat het niet de Koran is (of de Bijbel, of de geboden van de H.Kerk) die hen dwingt, maar hun eigen manier van omgaan met de tekst. Leren het leven en ook de geneugtes daarvan te omarmen als gaven Gods, zoals ooit de auteur van de Duizend-en-een-Nacht het ook deed.
De PVV draagt aan het ontstaan van zo’n ontspannen klimaat niet bij, integendeel. Ten eerste prediken de voorlieden van de partij dezelfde islam als die van de fundamentalisten. Zij stellen immers keer op keer vast dat een fundamentalistische, strenge alles verbiedende geloofsopvatting de juiste is en inderdaad die van Mohammed. Bovendien interpreteren ze een symbool  van overdreven kuisheid als een oorlogsvlag als het vaandel des geloofs. Daardoor nodigen zij vrouwen niet uit om de hoofddoek af te leggen, maar zij trekken die juist verder over hun voorhoofd. Zij geven hen een extra argument om die hoofddoek te blijven dragen: het wordt een symbool van hun eigenheid.
Als Machiel de Graaf de staf breekt over de hoofddoekdraagsters, dan wordt hun hoofdbedekking gepromoveerd tot een uitdaging en het uitdagende was nu juist wat de strenge islamieten in vrouwelijk gedrag zo veroordelen. Door De Graafs strafredes wordt kuisheid uitdagend. Zo werkt hij juist in de hand wat hij denkt te bestrijden.
Geloof mij: vervolgen helpt niet.  Verleiden wel.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

krid58
krid5816 feb. 2011 - 10:08

Beste Han, Zoals jij kan niemand het verwoorden!

Ewout2
Ewout216 feb. 2011 - 10:08

Interessant stuk. Andersom klopt het ook. Niet weinig seculieren hebben een EO- en/of Staphorst-beeld van het christendom en denken dat 'echte' christenen de fundamentalisten zijn.

hnspjotr
hnspjotr16 feb. 2011 - 10:08

Mooi gezegd!

WillemVanEgmond
WillemVanEgmond16 feb. 2011 - 10:08

nu nog de PVV stemmers verleiden om terug te keren naar links. dat de huidige strategie die Joop hanteert niet werkt lijkt me duidelijk.

JoopSchouten
JoopSchouten16 feb. 2011 - 10:08

Top Han. Bedankt weer. Geen haarspeld tussen te krijgen. ; )

rgeurtsen
rgeurtsen16 feb. 2011 - 10:08

Allemachtig Han. Klasse stukkie.

José
José16 feb. 2011 - 10:08

Goed stuk! Ik vind die fundamentalistische visie iets paradoxaals hebben. Door strikt alle regeltjes na te volgen, meent men zich te onderwerpen aan God die groter is dan de mens. Maar in feite zeggen ze dat zij precies weten wat God wel of niet wil, en daarmee maken ze God kleiner dan zichzelf. Alsof ze Hem in een doosje in hun zak hebben. En het resultaat is dat ze van een levende God een versteende God maken.

DikBrix
DikBrix16 feb. 2011 - 10:08

:-))) Precies...

Latok
Latok16 feb. 2011 - 10:08

Mooi stuk, Han. Misschien is dit onbewust wel waarom ik in ZO azie ben gebleven op een gegeven moment. Het juk van (door eeuwenoud christelijk gevormde dogma van 'zonde, schuld & boete') moralisme dat de een de ander kan opleggen en daarnaar kan be- of veroordelen is hier niet, en al helemaal niet in een 'seksuele moraal' ;-). Dat merk je in alles met de omgang met Thai. Wel 'keeping up appearances' maar in de persoonlijke omgang smelten ze allemaal :-) Moralistische emoties en gevoelens worden altijd benoemd met het bijvoegsel "Jai". Dat betekent "hart" en niet een "god" zoals in 'godvergeten', 'godverdomme', 'van god los', etc.

frankie48
frankie4816 feb. 2011 - 10:08

Beste Han, Ik plaats hem onder één van de allermooiste zeemansverhalen, verteld door die oude hengelaar aan de waterkant.

frankie48
frankie4816 feb. 2011 - 10:08

Aflevering van kro's de wandeling. Hella van der Wijst undercover in de wereld van boerka’s en niqaabs. http://dewandeling.kro.nl/201002/14shaista.aspx

[verwijderd]
[verwijderd]16 feb. 2011 - 10:08

"Er is zowel voor mannen als voor vrouwen maar één manier ...Ze moeten zelf tot een minder gespannen relatie komen met God" Uitstekend stuk, maar 1 bepalende factor ontbreekt hier geheel. En dat is bij groepen (on)gelovige mensen... het groepsgedrag. Het (wan)gedrag van (on)gelovigen komt voor het grootste deel voort uit groepsprocessen, die niet perse met geloof te maken hebben. Er zijn al miljoenen doden gevallen in naam van geloven die het doden van een medemens als allergrootste zonde beschrijven. Die inconsistentie komt niet voort uit gebrekkige communicatie tussen mens en God. (over wat het celibaat binnen de Kerk heeft aangericht, begin ik liever niet eens, maar het waren groepsprocessen) "Er is zowel voor mannen als voor vrouwen maar één manier" (naar de Weg en het Licht)... Nee dus... Was het maar zo eenvoudig.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman16 feb. 2011 - 10:08

Dat ben ik zo hartgrondig met je eens als maar mogelijk is!

johntk
johntk16 feb. 2011 - 10:08

Han, Wat een goed stuk. Het is als zo vaak in het leven. Vaak creëren mensen wat ze bestrijden juist door te strijden. Verleiden werkt vaak beter!

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst16 feb. 2011 - 10:08

Toch valt mij op dat het weinig in beweging brengt. De teller van lezers staat nog onder de 500 en er zijn naar verhouding weinig reacties.

Yggdrasil
Yggdrasil16 feb. 2011 - 10:08

Ik heb het hier wel eens vaker verkondigd waarna slechts hoon mijn deel was maar de toename van de hoofddoekjes is voornamelijk te wijten aan de oorlog die o.a. de PVV voert tegen de Islam als godsdienst dus wordt het voor moslims een soort van gebaar, een soort van statement maken. Ik ben er van overtuigd dat een groot gedeelte van de moslima's die een hoofddoek dragen dit niet zozeer doen uit religieuze overwegingen maar meer om het statement te maken van "ik ben een moslima, ik laat dat zien en ik ben er trots op". Het mag duidelijk zijn dat soms hier op deze site geuite commentaren dat een hoofddoek een uiting is van onderdrukking zoals ik vrij recentelijk Fleur Agema nog op de radio hoorde zeggen, abjecte flauwekul is en volstrekt feitelijk onjuist. Maar buiten de hoofddoekjes discussie en gerelateerd aan de Islam zijn er ook op Christelijke grondslagen nogal wat ontwikkelingen die duidelijk gericht zijn op de Amerikaanse leest van getuigen van je Christen zijn. Ik kijk met enige angst naar een fenomeen zoals de EO-Jongeren-dagen waarbij ik vrolijke jongens en meisjes hoor getuigen van hun liefde voor de Heer en dan niet de jongeheer. Men buitelt getuigend over elkander heen, men lacht en heeft plezier omdat men gelooft, voorwaar een meer vreemd en idioot gedrag ben ik nog niet eerder tegengekomen. Deze jongeren hebben nog een andere onhebbelijkheid en dat is hun wens om te bekeren, want iedereen moet de vrolijkheid van het Christen zijn omarmen. In Amerika, waar anders zou je zeggen, zijn er zelfs al diverse jongens en meisjes-clubs die zo groot zijn dat ze hele stadions vol kunnen krijgen en die jongens en meisjes hebben echt maar één doel, geen seks voor het huwelijk. Hoe het in vredesnaam mogelijk is dat je stadions vol kunt krijgen met jongens en meisjes die achter elkaar aan horen te zitten en die zich vervolgens verbonden weten door juist niet aan elkaar te zitten, hoe vreemd toch. Mijn punt ? Als je wilt wijzen naar uitwassen van de moslims wijs dan ook eens naar de uitwassen van andere religies.

1 Reactie
DikBrix
DikBrix16 feb. 2011 - 10:08

Ik heb je nooit gehoond en wens je dat ook niet toe. Maar je vergist je wel: Al zeker 10 jaar geleden, zonder enige invloed van Wilders of wie dan ook, was bijvoorbeeld de woensdagmarkt op de Pretorialaan in Rotterdam, inclusief de winkelstraten daar omheen, een en al hoofddoekjes. Zoals ik toen al hoorde zeggen: puur Marakech. En niet alleen daar. Het is al jaren zo, uit gewoonte, uit gebruik, uit cultuur. Dat heeft niets met Wilders te maken. Na de film Fitna is door diverse Turkse organisaties, naar aanleiding van de vraag wat die film deed voor de hier wonende Turken, gezegd dat de oudere Turken niet eens wisten wie Wilders was. Omdat zij geen Nederlands spreken, geen kranten lezen en alleen Turkse TV kijken, waar Wilders helemaal geen issue was. Zelfs Mohammed Rabbae heeft volgens mij zoiets gezegd. Hoe dan ook: ik weet wel zeker dat, als al, er slechts een zeer klein percentage hoofddoekdragende vrouwen dat doet om zich af te zetten tegen Wilders cs. Jouw stelling lijkt me echt uit de lucht gegrepen. Dat moslims in een hoek gedrukt worden door het constante gehamer van Wilders, dat geloof ik direct. Ik moet Wilders net zo min. Maar dat er daardoor ineens veel meer moslima's met hoofddoek rondlopen, dat geloof ik echt niet.